Identifikační údaje Vyšší odborné školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Identifikační údaje Vyšší odborné školy"

Transkript

1 Identifikační údaje Vyšší odborné školy Název školy: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň Adresa: Koterovská 85, Plzeň Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovatel školy: Plzeňský kraj, Škroupova 18, Plzeň Vzdělávací program: Marketing Zařazen do skupiny: 63 Ekonomika a administrativa Obor vzdělání: N/.. Ekonomika a podnikání Název vzdělávacího programu: Marketing Podmínky zdravotní způsobilosti: Obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků. Délka vzdělávacího programu: 3 ročníky studia, tj. 6 studijních období Forma vzdělávání: denní studium Vyučovací jazyk: český jazyk Dosažený stupeň vzdělání: vyšší odborné Způsob ukončení studia: absolutorium Certifikace: vysvědčení o absolutoriu, diplom absolventa Označení absolventa: diplomovaný specialista DiS. 1

2 Základní identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň, Koterovská 85 Vzdělávací program: Marketing Obor vzdělání: N/.. Ekonomika a podnikání 2

3 Obsah Úvod 4 Profil absolventa vyššího odborného studia 5 Uplatnění absolventů vzdělávacího programu Marketing 7 Organizace školního roku 14 Učební osnovy jednotlivých předmětů 14 Předměty povinné všeobecné 14 Předměty povinné odborné 26 Povinně volitelné předměty 39 Předměty volitelné 50 Doklady o odborném zabezpečení výuky vzdělávacího programu 51 3

4 Úvod Vyšší odborná škola v Plzni vznik a průběh aktualizace učebních dokumentů jednotlivých oborů: Zařazení Vyšší odborné školy do sítě škol MŠMT ČR jako subjekt Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň (VOŠ a SPŠE Plzeň) pro realizaci vyššího odborného studia v oborech: N/011 ( ) Výpočetní systémy N/005 ( ) Marketing N/008 ( ) Management dopravy Realizace vyššího odborného studia v oboru Management dopravy dle aktualizovaného učebního plánu Realizace vyššího odborného studia v nově schváleném oboru: N/003 Stavebnictví Realizace vyššího odborného studia dle schválených upravených učebních dokumentů v oborech: N/011 Výpočetní systémy N/005 Marketing N/008 Management dopravy N/003 Stavebnictví Realizace vyššího odborného studia v oboru Stavebnictví dle inovovaných učebních plánů (rozšíření o nové zaměření Požární bezpečnost staveb a technologií) Udělena akreditace pro vzdělávací program N/05 Informační a komunikační technologie v oboru N/.. Informační technologie Udělena akreditace pro vzdělávací program N/04 Stavebnictví v oboru N/.. Stavebnictví Udělena akreditace pro vzdělávací program N/11 Management dopravy v oboru N/.. Management zaslán na MŠMT vzdělávací program Marketing v oboru N/.. Ekonomika a podnikání k akreditaci. Vyjádření zřizovatele školy Plzeňský kraj ke vzdělávacímu programu Marketing a společenské potřebě absolventů v příloze č. 1 4

5 Profil absolventa vyššího odborného studia Název vzdělávacího programu: Marketing Obor vzdělání: N/.. Ekonomika a podnikání Vzdělání formuje u absolventů oboru kompetence nutné pro vykonávání profesních činností ve studovaném oboru. Absolventi disponují těmito kompetencemi: Obecné vědomosti, dovednosti a postoje Znalost dvou světových jazyků s orientací na praktickou komunikaci a znalosti odborné terminologie z oboru Znalost a schopnost prakticky uplatnit zásady správné komunikace v mezilidských vztazích a ve vztazích k zákazníkům, klientům, spolupracovníkům apod. Pochopení nutnosti a správnosti zákonného, morálního a etického chování jednotlivců i firem Pochopení nutnosti celoživotního vzdělávání, schopnost učit se nové věci, tvořivý přístup k řešení problémů Schopnost efektivně diskutovat, argumentovat, vyslechnout jiný názor, učinit závěry Schopnost týmové spolupráce Tvůrčí uplatňování zásad řízení lidí Schopnost celoživotního vzdělání je nutné osvojit si a rozvíjet, neboť tuto hodnotu společnost uznává Odborné znalosti a praktické dovednosti u absolventů vzdělávacího programu Marketing Sestavování strategicko-taktických a operativních plánů marketingových opatření včetně jejich vyhodnocování a aktualizace Provádění marketingových analýz a hodnocení pro tvorbu marketingových strategií Navrhování marketingových opatření pro vymezené úseky činnosti organizace Vymezení okruhů perspektivních výrobních a obchodních aktivit na základě výzkumu trhu Komunikace se stávajícími klienty, akvizice potenciálních klientů Příprava návrhu kampaně ve spolupráci s technickým oddělením a prezentace návrhů klientovi Navrhování vhodných médií a jejich kombinace s cílem efektivního oslovení cílových skupin 5

6 Plánování reklamních kampaní Sledování mediálního trhu a vývoje médií Monitoring činnosti konkurence Analýza procesů zákaznického servisu a návrh optimálního řešení Aktivní prodej produktů a služeb přidělené skupině zákazníků, informování o nabídce produktů a služeb Zpracování návrhů cen a cenových nabídek Sledování a vyhodnocování cen na trhu Sledování a vyhodnocování vývojových trendů při zpracování statistických údajů Zajišťování obchodní agendy organizace a její koordinace s ostatními úseky činnosti Řízení rozvoje obchodní sítě Stanovení postupu marketingového výzkumu Spolupráce při vytváření kreativní koncepce určující podoby a zaměření reklamní akce Memorandum o spolupráci mezi Metropolitní univerzitou Praha, o. p. s. a VOŠ a SPŠE, Plzeň v příloze č. 2 uvádíme možnost prostupu studentů do bakalářského vzdělávacího programu MUP oboru Veřejná správa. 6

7 Uplatnění absolventů vzdělávacího programu Marketing Jednotlivé pracovní pozice jsou v souladu s integrovaným systémem typových pozic a tam je absolvování vyššího odborného vzdělání v oboru činnosti ekonomika, marketing, obchod a reklama uvedeno jako nejvhodnější příprava. Samostatný obchodník Samostatný obchodník je pracovník s vyšší kvalifikací, který komplexně zajišťuje obchodní činnosti podle potřeb firmy, obchodních závazků nebo požadavků odběratelů. Samostatný pracovník marketingu Samostatný pracovník marketingu je pracovník s vyšší kvalifikací, který sestavuje strategicko-taktické a operativní plány marketingových opatření, vymezuje okruhy perspektivních výrobních a obchodních aktivit na základě výzkumu trhu. Samostatný pracovník reklamy Samostatný pracovník reklamy je pracovník s vyšší kvalifikací, který zajišťuje komunikaci s klienty, výběr médií a analytickou podporu reklamních kampaní. Samostatný pracovník zákaznického servisu Samostatný pracovník zákaznického servisu je pracovník s vyšší kvalifikací, který zabezpečuje rozvoj zákaznického servisu a služeb zákazníkům, řeší požadavky zákazníků a podílí se na zpracování metodických postupů pro tuto oblast. Konkrétní příklady uplatnění absolventů z let Purchasing specialist (Tatung Czech s. r. o.) Samostatná účetní (Unit plus, s. r. o.) Koordinátor hostesek a supervizora (Dominik centrum) Pracovník marketingového oddělení (Svět koupelen spol. s r. o.) Referent úseku přezkoumávání hospodaření obcí (Krajský úřad Plzeňského kraje) Pracovník oddělení logistiky, komunikace s mateřskou společností ve Švýcarsku (Vitra) Web copywriter a správce internetových reklamních kampaní (2M Studio s. r. o.) Samostatná referentka (Živnostenský úřad Rokycany) Produkční (AM art, s. r. o.) Mediální a marketingový konzultant (Media Marketing Services, a. s.) Samostatná účetní asistentka (Account and tax service s. r. o.) Osobní bankéř (Banco Popolare ČR, a. s.) Koordinátor grantových programů (Informační a vzdělávací centrum Plzeň, o. p. s.) Obchodně provozní referentka (Sahm, s. r. o.) Vedoucí marketingu (Schneider Bohemia, s. r. o.) Rezident (společnost vyrábějící kobercové obložení do aut - Německo) Manažer pro zahraniční klientelu (Léčebné lázně Konstantinovy Lázně) 7

8 Spisová pracovnice (Úřad práce Domažlice) Event Executive (Courtyard Marriott) Purchaser ( Courtyard Marriott) Ředitel reklamní agentury (Artep s. r. o.) Market research specialist (Aimtec, a. s.) Samostatná účetní (KOMERSIA WEST s. r. o.) Samostatný obchodní cestující (Polabské mlékárny, a. s.) Odborný likvidátor (Česká národní banka) Samostatná účetní (Plzeňský servis, s. r. o.) Odborná referentka (Posudková komise Ministerstva práce a sociálních věcí) Support manager (Group Branch Plzeň) 8

9 Charakteristika vzdělávacího programu Pojetí a cíle vzdělávacího programu Cílem vzdělávání v oboru Marketing je výchova odborníků, kteří budou schopni po absolvování studia uspět v manažerských funkcích v oblasti marketingu, obchodu a reklamy. Cílovým požadavkem, který je naplňován během celé doby studia, je komplexní rozvoj studentů tj. nejen po stránce vědomostí, dovedností a praktických zkušeností, ale také po stránce hodnotové orientace, postojů a schopností obecně lidských. Pro dynamicky se rozvíjející trh a rychle se měnící pracovní činnosti ve všech oborech možného uplatnění absolventů musí studium naplňovat požadavek na zvládnutí klíčových kompetencí: samostatné myšlení a řešení problémů připravenost nést odpovědnost za vlastní rozhodnutí dovednost přizpůsobovat pružně práci požadavkům klientů schopnost týmové práce informační a funkční gramotnost v oblasti informačních a komunikačních technologií loajalita vůči zaměstnavateli celoživotní rozvíjení vlastních hodnost a posuzování sebe sama komunikativnost a kooperativnost schopnost čelit konfliktním situacím zaměření na cíl schopnost zvažovat šance a rizika Odborné kompetence: chápat a aplikovat marketingovou filozofii znalost marketingového mixu v základní podobě (product, price, place, promotion) i v rozšířené podobě (packing, people, process, partnership, programming)a jeho efektivního uplatnění schopnost samostatného ekonomického myšlení a jednání schopnost pochopit, používat, analyzovat a vyhodnocovat informace znalost dvou cizích jazyků znalost právního prostředí v obchodní oblasti schopnost definovat, analyzovat a řešit problémy výběrem z několika variant řešení problému znalost ekonomiky firmy a firemních procesů chápat a operovat v makroekonomickém prostředí, operovat v mikroprostředí konkrétního odvětví, trhu nebo tržního segmentu vytvořit a realizovat marketingový plán znalost konkrétních nástrojů manažerských funkcí (plánování, organizování, vedení a kontroly) a schopnost je efektivně uplatnit schopnost aplikovat veškeré znalosti ve výrobě, obchodu i službách reprezentace společnosti na jednání s obchodními partnery a dalšími subjekty sledování a posuzování vývojových trendů v oboru Kompetence jsou chápány jako dynamický soubor širších kvalit umožňující vykonávat danou profesní činnost na žádoucí úrovni. Tyto kvality jsou založené na znalostech, zkušenostech, hodnotách, které si student během studia utvořil a prohloubil a bude je schopen rozvíjet celý život. 9

10 obr. 1 Příprava absolventa pro trh práce Na obrázku 1 je popsáno marketingové okolí podniku. Jednotlivým částem jsou přiřazeny konkrétní předměty, které studenty připravují na trh práce. zkratka Předmět zkratka Předmět Informační a komunikační Písemná a elektronická ICT PIK technologie komunikace IFS Informační systém PRO Prodej KOD Komunikativní dovednosti PRP Příprava projektů MAK Marketingová komunikace PSY Psychologie MAP Manažerské aplikace PVO Právo MAT Matematika PVP Právo v podnikání MAV Marketingový výzkum ROR Řízení osobního rozvoje MKP Marketplace STA Statistika PEU Problematika EU UCE Účetnictví Cizí jazyky (AJ, NJ, RJ, FJ) 10

11 Charakteristika obsahu vzdělávacího programu Obsah vzdělávacího programu je tvořen předměty povinnými, povinně volitelnými, předmětem Praxe (odborná souvislá ve firmách) a volitelným předmětem Tělesná výchova. Jednotlivé předměty jsou dále děleny na přednášky a praktická cvičení, na která jsou studenti rozděleni na menší skupiny. Kritériem dělení je vybavenost učeben technikou (např. počet počítačů apod.) nebo kritérium pokročilosti v daném předmětu (dělení na začátečníky, mírně a středně pokročilé apod.). Na praktických cvičeních studenti během studia vypracovávají řadu samostatných úkolů a projektů s možností konzultovat s vyučujícími postupy řešení a vše zpracovávat v moderně vybavených odborných učebnách. V 1. ročníku studia jsou studenti rozděleni na praktická cvičení v odborných předmětech dle vstupních znalostí z dané problematiky na začátečníky a pokročilé a s těmito skupinami je pracováno individuálně. Ve 2. a 3. ročníku studia absolvují studenti odbornou souvislou praxi ve firmách (podrobně popsána u předmětu Odborná praxe str. 46). V zimním období 3. ročníku si studenti volí dva odborné předměty ze dvou bloků dle svého zájmu na prohloubení znalostí a dovedností. Studenti ve 3. ročníku studia vypracovávají absolventskou práci. Důraz při vypracování absolventské práce je kladen na vlastní samostatnou práci studenta při řešení úkolu ve studovaném oboru. Studenti í vypracováním práce prokazují schopnost samostatně řešit odborný problém v oboru studia. Obecně to zahrnuje zejména schopnost analyzovat daný problém, schopnost nalézat několik způsobů řešení zadaného problému včetně teoretického základu pro navržené varianty, hledání nejvhodnější varianty na základě rozboru, argumentů a požadavků zadavatele. Nedílnou součástí je závěrečné zhodnocení splnění zadaného tématu a konkrétní doporučení pro zadavatele v souvislosti s řešením úkolu. Vedoucí absolventské práce a oponent vypracovávají písemný posudek práce a jsou přítomni při vlastní obhajobě absolventské práce u závěrečného absolutoria. (Mechanismus zadávání absolventské práce popsán v části učební osnovy jednotlivých předmětů). Výuka probíhá v souladu s předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví. Studenti jsou na začátku školního roku poučeni o zásadách ochrany člověka za mimořádných událostí a během studia se seznámí s následujícími tématy: Ochrana obyvatelstva za mimořádných událostí. Živelné pohromy. Havárie s únikem nebezpečných látek. Radiační havárie jaderných energetických zařízení. Studenti se specifickými vzdělávacími potřebami a studenti s mimořádným nadáním mohou získat individuální vzdělávací plán a využívat odborného poradenství výchovné poradkyně. Počet přijímaných studentů Počet přijímaných studentů byl v období školních roků 1996/1997 až 2002/2003 třicet studentů do prvního ročníku studia. Vzhledem k narůstajícímu zájmu uchazečů o tento obor a zájmu firem o absolventy této odbornosti, byl od školního roku 2003/2004 počet přijímaných studentů do 1. ročníku navýšen rozhodnutím zřizovatele na 45 studentů a i v dalších letech je předpoklad zachovat tento počet, neboť odpovídá požadavkům trhu práce (dle statistik ÚP Plzeň město nejsou absolventi oboru Marketing v evidenci nezaměstnaných). Každý rok je převis přihlášených uchazečů a konají se přijímací zkoušky. Přijímací zkušky se konají z cizího jazyka a matematiky a je nutno dosáhnout minimálního bodového ohodnocení a přijímají se studenti s nejvyšším počtem bodů. V přijímacím řízení se dále hodnotí prospěch ze SŠ včetně maturitní zkoušky. 11

12 Učební plán Jednosloupcový učební plán vzdělávacího programu Marketing Příloha č. 3 (jednosloupcovy.pdf) Příklad konkretizace učebního plánu vzdělávacího programu Marketing Příloha č. 4 (rozpracovany.pdf) obr. 2 Provázanost výuky v jednotlivých předmětech V obrázku 2 je zachycena provázanost výuky jednotlivých předmětů. Předměty na sebe navazují, využívají znalostí studentů z předcházejícího studia a vytvářejí základ pro kreativní rozvoj osobnosti studenta. Legenda: str

13 Přehled využití týdnů: Období Činnost týdnů týdnů týdnů týdnů týdnů týdnů Vyučování dle učebního plánu z toho odborná praxe Samostatné studium a získání hodnocení Absolutorium 3 2 Časová rezerva Celkem

14 Organizace školního roku V každém období je 16 výukových týdnů, 1 týden časová rezerva a 3 týdny samostatné studium a získání hodnocení. Ve 2. ročníku v letním období probíhá odborná praxe v délce 8 týdnů, kdy výuka je pouze jeden den v týdnu Ve 3. ročníku v letním období probíhá odborná praxe v délce 14 výukových týdnů, výuka je pouze jeden den v týdnu. Učební osnovy jednotlivých předmětů Osnovy jsou pro každý školní rok a každý předmět rozpracovány do programů vyučovaných předmětů, které jsou vypracovány v rámci konkrétní předmětové komise, koordinovány s předměty a komisemi souvisejícími a schvalovány vedením školy. Předměty povinné všeobecné (CIH, CIV, KOD, MAT, PIK, PSY, ICT) Cizí jazyk hlavní (ANH, NEH, FRH, RUH) 1. ročník - období zimní 3/3 hod. týdně - celkem 48 hod. cvičení letní 3/3 hod. týdně - celkem 48 hod. cvičení 2. ročník - období zimní 3/3 hod. týdně - celkem 48 hod. cvičení letní 3/3 hod. týdně - celkem 48 hod. cvičení 3. ročník - období zimní 4/4 hod. týdně - celkem 64 hod. cvičení letní 5/5 hod. týdně - celkem 80 hod. cvičení Anotace předmětu Výuka je koncipována pro pokročilé. Ve výuce studijního předmětu je navazováno na znalosti a dovednosti osvojené na střední škole v rámci 3. úrovně vzdělávání. Preferováno je komunikativní pojetí výuky a práce s odborným textem, k dosažení vzdělávacích cílů jsou využívány formy cvičení, samostatného studia a samostatné práce s odbornými texty z odborných a profilačních předmětů. Obecný cíl Výuka vede k tomu, aby se studenti naučili porozumět odbornému textu a dovedli se v něm správně orientovat, získali z textu potřebné informace a byli schopni s ním dále pracovat. Dalším cílem je rozvíjet komunikativní dovednosti studentů pro účely osobního i pracovního života. Studenti jsou vedeni k ucelenému zpracování témat a jejich odborné prezentaci, tím jsou připravováni k absolventské zkoušce včetně zpracování resumé absolventské práce. Výuka navazuje na učivo z předmětů. Cílem je dosažení úrovně B1 (event. B1+ ) podle Společného evropského referenčního rámce. Vzdělávací cíle Výuka je zaměřena k tomu, aby po jejím ukončení student: v běžném osobním a společenském styku s rodilým mluvčím se dorozuměl uměl číst s porozuměním (i s využitím slovníku) odbornou literaturu; rozuměl dotazníkům a uměl je vyplňovat 14

15 osvojil si odbornou terminologii a dovedl ji používat dovedl komunikovat v úředním styku rozuměl dopisům a rozhovorům s obchodní a odbornou tematikou, uměl vést pracovní jednání, ukončit a provést shrnutí; rozuměl obchodním dopisům a uměl stylizovat obchodní dopis (žádost, objednávku, potvrzení objednávky) uměl napsat strukturovaný životopis rozuměl a dovedl používat zkratky, technické výrazy; znal jazykové zvláštnosti z oboru znal reálie z dané jazykové oblasti uměl představit sebe a pohovořit o oboru vzdělání uměl pracovat s literaturou a s prostředky komunikační techniky ve vztahu k využití v oboru; používal slovníky uměl používat odhadování slov a strategii kompenzačního vyjadřování; dokázal hovořit s určitou kontrolou gramatické správnosti a schopnosti autokorekce dokázal využívat informační a komunikační technologie ke studiu jazyka Rámcový rozpis učiva Řečové dovednosti Receptivní řečové dovednosti: poslech technika porozumění mluvenému projevu, jeho funkci a záměru, získat z poslechu specifické informace, detailní porozumění, zachytit téma, sledovat určitou myšlenku a odhadovat smysl i přes neznalost několika slov, čtení čtení zaměřené na obecné porozumění textu, získávání detailních informací z textu, rychlé porozumění logice textu, výběr specifických informací z textu, porozumění názorům a postojům vyjádřeným v textu Produktivní řečové dovednosti: ústní projev monologický, dialogický, rozvíjení schopnosti spontánně reagovat, prezentovat svoji práci, analyzovat ji a hodnotit, kultivace mluveného projevu a rozvíjení schopnosti kultivovaně se vyjadřovat k práci ostatních písemný projev reproduktivní poznámky, záznamy, výtahy apod. a produktivní zprávy, dopisy, pozvání, resumé apod. Jazykové prostředky: výslovnost správná výslovnost slovní zásoby s důrazem na nově osvojovaná slova a slovní spojení, větný přízvuk, rytmus a melodie slovní zásoba obecná i odborná terminologie produktivní i receptivní, řady synonym; tzv. čtecí slovní zásoba slovní spojení v kontextu, odborná terminologie dle zaměření, ustálené frazeologické obraty, produktivní způsob tvoření slov, významová a stylistická stránka jazyka gramatika větná stavba rozhovoru, stylizace obchodních dopisů, úřední a neformální styl, gramatické struktury často užívané v odborných textech (např. využití trpného rodu, konjunktivů), složitější syntaktické struktury a méně frekventované jevy potřebné pro porozumění textu (zejména čtenému) a gramatické prostředky vyskytující se v odborném jazyce receptivně, rozlišování stylů pravopis pravopis slov z nově osvojované odborné terminologie, interpunkce souvětí Tematické okruhy Všeobecné okruhy: Společenské situace - seznámení, představení sebe, firmy, přivítání hostů Bydlení - orientace ve městě, vybavení domácnosti, kanceláří, stěhování Zdravý životní styl 15

16 Režim dne - pracovní schůzka, pracovní oběd Povolání - vzdělávání, trh práce, můj obor, žádost o místo, životopis Mezilidské vztahy - tradice a obyčeje příslušné jazykové oblasti Nakupování - způsob platby, stížnosti,reklamace Komunikace - telefonování, fax, , internet, obchodní korespondence Cestování a mobilita - služební cesta, dopravní prostředky, hotel, cestovní doklady, rezervace Odborné okruhy: Marketing a marketingový mix Právní formy podnikání Trh, tržní ekonomika Reklama Internet Obchodní korespondence Veletrhy a výstavy Světová ekonomika a globální svět Finance, bankovní služby Firma a praxe ve firmě Komunikační situace Obchodní jednání, porady, osobní pohovor při získávání zakázky, životopis, žádost o dopravní prostředek, řešení pomoci při úrazu, získání informací o počasí, objednávka a nákup potravin apod. Jazykové funkce Společenská komunikace oslovení, pozdravy, vyjednávání, telefonování, variabilní styl jazyka v úřední komunikaci písemné a ústní, v běžné komunikaci s rodilými mluvčími. Reálie Tradiční společenské chování při jednání ve srovnání se zvyklostmi v České republice, vhodná témata k rozhovorům, tradice a zvyky, současnost, politický a hospodářský vývoj, odborné oborové reálie. Uplatňované postupy výuky Výuka probíhá formou cvičení. Učitel využívá aktivizující metody výuky (střídání forem práce skupinové, frontální, individualizované), hraní rolí z odborného prostředí práce za vytváření partnerského prostředí spolupráce. Pracuje s audiovizuálními a audioorálními pomůckami a s prostředky moderní komunikační a informační techniky. Soustavně vede studenty ke čtení, orientaci v textu a porozumění odbornému textu. Učitel vystupuje v roli konzultanta řídícího proces vyučování učení. Ústní i písemná komunikace je průběžně hodnocena, chyby analyzuje student, učitel i ostatní. Předpokládá se pravidelná individuální příprava studenta. Pěstuje se osobní prezentace a prezentace odborných prací zpracovaných na základě zadání nebo vlastního výběru z daných témat. Studenti jsou vedeni k tvorbě jazykového portfolia. Závěrečná hodnocení v jednotlivých obdobích Varianta A (= zápočet ) 1. splněný limit docházky 2. splnění testů (nejméně 2 za období) 3. aktivní práce při cvičeních 4. ročníková práce na zadané téma (ve 2. a 3. ročníku její prezentace) 16

17 Varianta B (= zápočet + zkouška) platí varianta A + dialog se zkoušejícím na vylosované téma, kratší gramatický test na vybrané jevy z uplynulého období, obhajoba ročníkové práce. Doporučená literatura: Newbrook J., Wilson J., Acklam R., First Certificate Gold, Longman, 2008, ISBN Murphy R., English Grammar in Use, Cambridge University Press, 2004, ISBN Muscull B., Business Vocabulary in Use Intermediate, Cambridge University Press, 2002, ISBN Muscull B., Business Vocabulary in Use Advanced, Cambridge University Press, 2004, ISBN Farall K., Linsley M., Professional English in Use Marketing Edition, Cambridge University Press, 2008, ISBN Hashemi L., Thomas B., Grammar for First Certificate, Cambridge University Press, 2007, ISBN Thomas B., Matthews L., Vocabulary for First Certificate, Cambridge University Press, 2007, ISBN Babáková J., Sachs R., Anglická obchodní korespondence, Fraus, 1999, ISBN Poslušná L., Toit E., Prater K.J., Obchodní korespondence v angličtině, Computer Press, 2008, ISBN Oxford Wordpower Dictionary, Oxford Univesity Press, 2006, ISBN Adam J. H., Anglicko-český ekonomický slovník, Longman, 1995, ISBN Fischer A. - Mitziviris, Janke S., So geht s Papanikolau, Klett 2001, ISBN Braunert J., Schlenker W., Unternehmen Deutsch, Klett 2006, ISBN Braunert J., Schlenker W., Unternehmen Deutsch prac. sešit, Klett 2006, ISBN Berglová E., Moderní gramatika němčiny, Fraus 2002, ISBN X Dusilová, D., Cvičebnice německé gramatiky, Polyglot 1994, USBB Hermann U., Das grosse Wörtebuchder deutschen Sprache, Parkland 1990, ISBN Duden, Německý výkladový slovník s českými ekvivalenty, Bibliographisches Institut, Mannheim 1985, Mladá fronta 1993, ISBN Duden, Fremdwörterbuch, Dudenverlag, 1990, ISBN Bertelsmann, Die neue deutsche Rechtschreibung, Lexikographisches Institut, München 1996, ISBN Duden, Briefe gut und richtig schreiben, Dudenverlag, 1989, ISBN Sachs R. Německá obchodní korespondence, Fraus 1993, ISBN Höppnerová V., Deutsch und der Wirtschaft, Scientia 1993, ISBN Kettnerová D., Píšeme a telefonujeme německy, Fraus 1998, ISBN Justová H. Deutschsprachige Länder, Fragment 1992, ISBN Německo-český a česko-německý, Fin Publishing 2004, ISBN Thierry J., Forum méthode de Francais 2, 3, Hachette Livre International, ISBN

18 Jelínek S., Raduga II., III., Fraus 2007, ISBN Slovník rusko-český a česko-ruský, Leda 1999, ISBN Cizí jazyk vedlejší (ANV, NEV, FRV, RUV) 1. ročník - období zimní 3/3 hod. týdně - celkem 48 hod. cvičení letní 3/3 hod. týdně - celkem 48 hod. cvičení 2. ročník - období zimní 3/3 hod. týdně - celkem 48 hod. cvičení letní 3/3 hod. týdně - celkem 48 hod. cvičení 3. ročník - období zimní 2/2 hod. týdně - celkem 32 hod. cvičení letní 2/2 hod. týdně - celkem 28 hod. cvičení Anotace předmětu Výuka je koncipována pro úplné začátečníky nebo studenty se zanedbatelnou znalostí jazyka. Obecný cíl Výuka vede k tomu, aby studenti dosáhli úrovně odpovídající stupni A1 (podle Společného evropského referenčního rámce), u nadanějších skupin A2. Vzdělávací cíle Výuka je zaměřena k tomu, aby student po jejím ukončení uměl: v běžném osobním a společenském styku porozuměl základním frázím a slovům uměl číst jednoduché texty, složitější s využitím slovníku osvojil si jednoduchou odbornou terminologii a dovedl ji použít porozuměl faxovým zprávám, telefonnímu hovoru (pokud partner hovoří spisovně, pomalu, v jednodušších větách) - komunikace v úředním styku uměl napsat strukturovaný životopis a žádost o práci získal základní informace o reáliích z dané jazykové oblasti uměl představit sebe, firmu a jednoduše obor vzdělání Rámcový rozpis učiva Řečové dovednosti Receptivní řečové dovednosti: poslech student rozumí frázím a nejběžnější slovní zásobě vztahující se k oblastem, které se bezprostředně týkají běžného života (rodina, nakupování, cestování), čtení čtení krátkých jednoduchých textů zaměřené na obecné porozumění, získání základních informací z textu např. vyhledávání informací v jednoduchých každodenních materiálech (inzeráty, jídelní lístky apod.). Produktivní řečové dovednosti: ústní projev monologický, dialogický; krátká společenská konverzace a jednoduchá výměna informací o známých tématech a činnostech písemný projev krátké jednoduché poznámky týkající se základních potřeb, jednoduchý osobní dopis Jazykové prostředky: výslovnost správná výslovnost slovní zásoby; větný přízvuk, rytmus a melodie 18

19 slovní zásoba obecná terminologie, nejběžnější frazeologické obraty, základní odborné termíny gramatika seznámení se základními gramatickými kategoriemi a jejich správným použitím pravopis nově osvojovanou slovní zásobu ovládat i z pravopisné stránky Tematické okruhy Osobní údaje rodina, životopis Bydlení kultura bydlení a životního prostředí Město orientace v cizím prostředí, služební cesta a ubytování v hotelu, doprava Zaměstnání režim pracovního dne, můj obor, pracovní schůzky, telefonování, fax, Volný čas, koníčky, další vzdělávání, kultura Zdravý životní styl stravování, péče o zdraví, sport Česká republika a země příslušné jazykové oblasti základní informace geografické i společenské Obor studia základní terminologie Firma struktura společnosti, vybavení firmy, její prezentace Komunikační situace Osobní pohovor při ucházení se o místo, řešení situací v běžném životě (např. nakupování, pobyt v hotelu a restauraci, návštěva lékaře, vyřízení dokumentů). Jazykové funkce Společenská komunikace oslovení, pozdravy, krátké společenské konverzace. Reálie Základní geografické a hospodářské údaje, zvyky a tradice zemí příslušné jazykové oblasti. Uplatňované postupy výuky Výuka probíhá formou cvičení. Učitel využívá aktivizující metody výuky (střídání forem práce skupinové, frontální, individualizované). Pracuje s audiovizuálními a audioorálními pomůckami. Vede studenty ke čtení a porozumění textu. Ústní i písemná komunikace je průběžně hodnocena. Samozřejmým předpokladem je pravidelná individuální příprava studentů. Závěrečná hodnocení v jednotlivých obdobích Varianta A (= zápočet) 1. splněný limit docházky 2. splnění průběžných testů 3. aktivní práce při cvičeních 4. ročníková práce na zadané téma Varianta B (= zápočet + zkouška) platí varianta A + dialog se zkoušejícím na vylosované téma a kratší gramatický test na vybrané jevy z uplynulého období 19

20 Doporučená literatura: Soars L., Soars J., New Headway Elementary, Oxford Univesity Press, 2007, ISBN Soars L., Soars J., New Headway Pre-Intermediate, Oxford Univesity Press, 2007, ISBN Belán J., Grammar Practice 1, Didactis, 2002, ISBN Belán J., Grammar Practice 2, Didactis, 2002, ISBN Murphy R., English Grammar in Use, Cambridge University Press, 2004, ISBN Oxford Wordpower Dictionary, Oxford Univesity Press, 2006, ISBN Dusilová a kol., Sprechen Sie Deutsch 1,2, Polyglot 2000, ISBN Dusilová D., Cvičebnice německé gramatiky, Polyglot 1994, ISBN Německo-český, česko-německý slovník, Fin Publishing 2004, ISBN Baylon Ch. Murillo J., Campa A., Forum I - méthode de francais, Hachette Livre 2000, ISBN Murillo J., Campa A. Mestneit C., Tost M., Forum I - carier d exencices, Hachette Livre 2000, ISBN Jelínek S., Raduga I. a II., Fraus 2007, ISBN Slovník rusko-český a česko-ruský, Leda 1999, ISBN Každý student studuje kombinaci jazyk hlavní/vedlejší s výběrem anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk, ruský jazyk. Komunikativní dovednosti (KOD) 1. ročník období zimní 2/1 hod. týdně - celkem 32 hod. (z toho 16 hod. cvičení) letní 2/1 hod. týdně - celkem 32 hod. (z toho 16 hod. cvičení) Anotace předmětu Předmět rozvíjí znalosti mateřského jazyka. Klade důraz na rozvíjení stylistických dovedností v mluveném i psaném projevu. Věnuje pozornost sebepoznání a pozitivnímu myšlení. Zabývá se problematikou sociální perpcepce. Učí dovednostem rétorickým a prezentačním. Posiluje správné komunikační návyky. Na praktických cvičeních je používána kamera s následným rozborem prezentace. Vzdělávací cíle: Výuka směřuje k tomu, aby po jejím ukončení student uměl: navázat kontakt s druhými lidmi promluvit přesvědčivě před posluchači udržet pozornost posluchačů působit sebejistě a kompetentně zvládnout svou trému rozumět řeči svého těla, dokázat ji kontrolovat úspěšně využívat poznatků o nonverbální komunikaci používat spisovnou výslovnostní normu českého jazyka pracovat s hlasem opravit nevhodně sestavený projev (psaný i mluvený) 20

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 75-41-M/01 Průmyslová ek Sociální čologie innost

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 75-41-M/01 Průmyslová ek Sociální čologie innost pro obor vzdělání RVP 75-41-M/01 1602M01 Průmyslová Sociální ekologie činnost Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání RVP 75-41-M/01 1602M01 Průmyslová Sociální ekologie činnost Vydalo Ministerstvo

Více

18 20 M/01 Informační technologie

18 20 M/01 Informační technologie MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 18 20 M/01 Informační technologie 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Obsah: 1. Úvodní identifikační údaje...2 2. Charakteristika školy...3 3. Charakteristika

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Oficiální název: Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ 1 Identifikační údaje Název ŠVP Sociální činnost - denní forma vzdělávání - (verze 2) Motivační název

Více

P O Č Í T A Č O V É A

P O Č Í T A Č O V É A Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče,

Více

Informační technologie

Informační technologie Školní vzdělávací program 18-20-M/01 Informační technologie Střední odborná škola & Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec Střední odborná škola & Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec 1/181 Úvodní

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

METODIKA INOVACE PŘEDMĚTŮ V RÁMCI PROJEKTU INPROTUL. Ing. Magdalena Zbránková, Ph.D.

METODIKA INOVACE PŘEDMĚTŮ V RÁMCI PROJEKTU INPROTUL. Ing. Magdalena Zbránková, Ph.D. METODIKA INOVACE PŘEDMĚTŮ V RÁMCI PROJEKTU INPROTUL Ing. Magdalena Zbránková, Ph.D. Liberec 2012 METODIKA INOVACE PŘEDMĚTŮ V RÁMCI PROJEKTU INPROTUL Interní materiál OBSAH Seznam tabulek a obrázků......

Více

Rámcový vzdělávací program pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Rámcový vzdělávací program pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Rámcový vzdělávací program pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky 2009 OBSAH ČÁST A... 2 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky (dále

Více

Kompetence v neformálním vzdělávání

Kompetence v neformálním vzdělávání Kompetence v neformálním vzdělávání TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kompetence v neformálním vzdělávání První vydání, Praha 2012 Autoři:

Více

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia Rámcový vzdělávací program pro gymnázia Výzkumný ústav pedagogický v Praze Rámcový vzdělávací program pro gymnázia RVP G utorský kolektiv utorský kolektiv Koncepce: Jaroslav Jeřábek, Stanislava Krčková,

Více

Školní vzdělávací program Příprava pro život

Školní vzdělávací program Příprava pro život Školní vzdělávací program Příprava pro život Obsah 1. Identifikační daje 2. Charakteristika školy 2.1. Úplnost a velikost školy 2.2. Vybavení školy 2.3. Charakteristika pedagogického sboru 2.4. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program. pro obor vzdělání. 41-54-H/01 Podkovář a. zemědělský kovář. Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260. Č.j.

Školní vzdělávací program. pro obor vzdělání. 41-54-H/01 Podkovář a. zemědělský kovář. Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260. Č.j. Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 41-54-H/01 Podkovář a zemědělský kovář, Studničkova 260 Č.j.: 769/11 Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1. Uplatnění absolventa

Více

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání platnost od 1. 9. 2007 s úpravami k 1. 9. 2009 Identifikační údaje školy název: Základní škola a mateřská škola, Praha 8,

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK Obor vzdělávání: 23-41 - M/01 Strojírenství 26-41 - M/02 Elektrotechnika Délka a forma studia: 4 roky denní studium Celkový počet hodin: za studium 10 týdenních hodin

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 1.0 platnost: od 1. září 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

PROFESIONALIZACE KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ ŘÍDÍCÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

PROFESIONALIZACE KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ ŘÍDÍCÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 1. Název vzdělávací akce: PROFESIONALIZACE KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ ŘÍDÍCÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Pilotní ověření přípravy inovace základního obsahu vzdělávacího programu pro vedoucí pedagogické

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více