Vedení vvn a vyšší parametry vedení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vedení vvn a vyšší parametry vedení"

Transkript

1 Veení vvn a vyšší parametry veení Při řešení těchto veení je třeba vzhleem k jejich élce uvažovat nejenom opor veení R a inukčnost veení L, ale také kapacitu veení C. Svo veení G se obvykle zanebává. Tyto parametry jsou rovnoměrně rozloženy poél celého veení. ažý, i sebemenší úsek veení l, obsahuje parametry: opor R, inukčnost L, kapacitu C a svo G. Poélné prvky způsobují úbytky napětí, příčné prvky způsobují úbytky prouu. Rovnoměrně rozložené parametry Řešení pomocí rovnoměrně rozložených parametrů je zlouhavé a složité, neboť vee k iferenciálním rovnicím a hyperbolickým funkcím. Z tohoto ůvou lze v praxi s ostatečnou přesností použít výpočet pomocí soustřeěných parametrů ve zjenoušeném náhraním schématu veení (článku, vojbranu) soustřeíme část nebo celý parametr v určitém místě. Články jsou obvykle nazvány pole písmena, jehož tvar připomínají. články článek T článek Nejčastěji určujeme honoty vstupní z honot výstupních. Pole teorie vojbranů platí rovnice pro vstupní honoty pomocí komplexních konstant A, B, C a D. Tyto konstanty se v elektroenergetice nazývají Blonelovy přenosové konstanty. Platí: U 1F I 1 AU B I C U F F D I Dvojbran Z přechozích rovnic lze určit jenotky jenotlivých konstant: A [ ] B [] C [S] D [ ] Veení vvn a vyšší (4/07, 1/11) stránek:

2 Správnost ovozených konstant si můžeme ověřit, protože platí: A D B C Pro souměrné články (, T a Steinmetzův) také platí: A = Di 1 Násleující tabulka uváí přehle jenotlivých Blonelových konstant. onstanta Článek s C na začátku s C na konci T Steinmetzův Sériové řazení článků Z Y 1 A [ ] B [] C [S] D [ ] 1 Z Y 1 Z Y 1 Z Y Z Y 1 Z Y 1 Z Z Y 1 Z 6 Y Z Y Y 4 Z Y Z Y 4 Z Y Z 6 5 Z Y Y 6 Z Y 16 Z Y 1 Z Y 1 Z Y 1 Z 6 Y A 1 A + B 1 C A 1 B + + B 1 D C 1 A + D 1 C C 1 B + D 1 D Parametry veení Při výpočtech veení je výhoné uávat honoty prvků R, L, C a G vztažené na 1 km élky veení, tzn. opor R [km 1 ], inuktivní reaktance X [km 1 ], kapacitní susceptance B [S km 1 ] a svo G [S km 1 ]. Poélná impeance: Z = R + jx [km 1 ] Příčná amitance: Y = G + jb [Skm 1 ] romě výpočtu pomocí článků lze řešení sítí také zjenoušit zanebáním některých parametrů pole ruhu napětí. Pro venkovní veení aného napětí lze uvažovat pouze: nn R vn R, X 110 kv R, X, B 0 kv 400 kv X, B Veení vvn a vyšší (4/07, 1/11) - - stránek:

3 Činný opor l R [mm m 1, m, mm ] S ke je měrný opor voiče při 0 C. Platí např. Cu = 0,0178 mm m 1 = 0,0178 m = 0,0178 m Měrný opor číselně uává opor voiče aného materiálu o élce 1 m a průřezu 1mm změřený při záklaní teplotě 0 C. Al = 0,085 mm m 1 Cu = 0,0178 mm m 1 Fe = 0,1 mm m 1 Opor voiče jenoho kilometru veení: R 10 [km 1 ] 10 převo z metru na kilometr S m km Rozměr R lze ovoit osazením jenotek jenotlivých veličin o vztahu pro R : mm m m km mm mm m mm m km km S teplotou se opor mění pole vztahu: R = R 0 )i [,, 1, ] ke je teplotní součinitel oporu [ 1 popř. C 1 ] a = 0 = 1 Teplotní součinitel oporu číselně uává, o jakou honotu se změní opor voiče o honotě 1 poku zvýšíme jeho teplotu o 1 (o 1 C). Al = 4 Cu =,9 Fe = 5 U velkých rozílů teplot, např. při zkratu platí: R = R 0 Tento vztah se u voičů Cu, Al a AlFe používá při otepleních na 100 C, u Fe voičů při otepleních na 50 C. Al = 1,1 Cu = 0,45 Fe = 9 Veení vvn a vyšší (4/07, 1/11) - - stránek:

4 U stříavého prouu se činný opor R zvětší na honotu R' vlivem skinefektu (povrchového jevu). U venkovních veení z nemagnetického materiálu při f = 50 Hz lze skinefekt zanebat. Nelze ho ale zanebat u voičů velkých plných průřezů pro velké prouy (např. voiče v rozvonách) a při rychlých přechoných jevech, ky postupná vlna obsahuje vyšší harmonické. Skinefekt se projeví vytlačováním prouu k povrchu voiče vlivem magnetického pole uvnitř voiče, takže činný opor se jeví k krát větší u stříavého prouu než u prouu stejnosměrného. Platí tey: R' = k R [,, ] R' opor voiče při stříavém prouu R opor voiče při stejnosměrném prouu k součinitel respektující skinefekt Inukčnost, inuktivní reaktance Inuktivní reaktance 1 km veení se určí pole vztahu: X = L [km 1, ra s 1, H km 1 ] Lze ovoit, že inukčnost 1 km veení se spočítá pole zjenoušeného obecného vzorce: r L 0,46log 0,05 10 [H km 1, mm, mm] vzálenost mezi voiči r poloměr voiče Za vzálenost mezi voiči a poloměr voiče r můžeme osait v libovolných jenotkách, musí být ale stejné! Záklaní vztah pro inuktivní reaktanci veení má tvar: r X 0,46log 0,05 10 [ km 1, ra s 1, mm, mm] Tento vztah platí pro jenofázové veení a pro trojfázové souměrné veení. Jenofázové veení Trojfázové souměrné veení Veení vvn a vyšší (4/07, 1/11) stránek:

5 Pro jiné uspořáání trojfázového veení (nesouměrné) zaveeme místo vzálenosti mezi voiči stření geometrickou vzálenost mezi voiči S. S X 0,46log 0,05 10 [ km 1, ra s 1, mm, mm] r Nesouměrné veení Voiče v jené rovině přičemž platí: S 1 Tento vztah platí samozřejmě i pro souměrné veení: S Pro přípa, ky jsou voiče v jené rovině, můžeme provést úpravu: S Aby byly parametry nesouměrných trojfázových veení u všech voičů stejné, provee se vzájemné vystříání voičů v určitých vzálenostech tzv. transponované (kroucené) veení. To znamená, že voiče vystříají v určitých vzálenostech svoji polohu. Dvojité veení může být krouceno souhlasně nebo kompenzačně. Při kompenzačním kroucení mají veení různý počet zákrutů, aby se vystříaly i vzájemné vzálenosti obou linek. Transponované (kroucené) veení Dvojité veení kroucené souhlasně Dvojité veení kroucené kompenzačně Veení vvn a vyšší (4/07, 1/11) stránek:

6 Pro jenouché nesouměrné veení kroucené nebo vojité veení kroucené kompenzačně osaíme: S 1 Pro vojité nesouměrné trojfázové souhlasně kroucené veení osaíme: Dvojité trojfázové veení (nesouměrné) s 1 1 1A B 1B C C A Při přesnějších výpočtech osaíme místo poloměru voiče r ekvivalentní poloměr r e. Některé honoty r e jsou uveeny v násleující tabulce. Vztah pro určení inuktivní reaktance má tey tvar: S X 0,46 log 0,05 10 [ km 1, ra s 1, mm, mm] re Voič ve fázi s poloměrem r: Ekvivalentní poloměr r e : tenkostěnná trubka 1,000 r plný voič kruhového průřezu (rát) 0,779 r 7 rátové lano 0,76 r 19 rátové lano 0,758 r 7 rátové lano 0,768 r 61 rátové lano 0,77 r 91 rátové lano 0,774 r AlFe 6 o 70 mm 0,809 r AlFe 4 o 70 mm 0,86 r Inukčnost veení, a tím i jeho inuktivní reaktanci, můžeme zmenšit použitím tzv. svazkových voičů. Rozumí se tím va, tři nebo čtyři paralelní voiče v jené fázi. Jenotlivé voiče jsou ve svazku uržovány kovovými rozpěrkami ve vzálenosti 0 až 50 cm o sebe. Dosáhne se tím zvětšení fiktivního ekvivalentního poloměru r e, takže se inukčnost oproti veení s jením lanem na fázi zmenší o 6 až %. Svazkové voiče Veení vvn a vyšší (4/07, 1/11) stránek:

7 Výhoy svazkových voičů: menší inukčnost a tím i menší inuktivní reaktance veení větší prouové zatížení (lepší ochlazování voičů) menší ztráty korónou menší vliv na telekomunikační zařízení menší nebezpečí kmitání voičů Nevýhoy svazkových voičů: větší zatížení námrazou a větrem ražší stožáry, jejich výstroj a montáž náročnější montážní práce zvětšení kapacity veení Nejčastěji se používá vousvazek pro napětí 0 kv, vousvazek nebo trojsvazek pro napětí 400 kv a pro napětí vyšší se používá čtyřsvazek. Pro napětí na 1000 kv byly navrženy šesti a osmisvazkové voiče. Pole ruhu svazku osaíme za ekvivalentní poloměr voiče r e : svazek vou voičů na fázi: r a r e svazek tří voičů na fázi: r e r a 4 svazek čtyř voičů na fázi: r a Ve vztazích je: r skutečný poloměr voiče a vzálenost voičů ve svazku Při výpočtech lze přibližně uvažovat X pro: r e venkovní veení: 0, až 0,4 km 1 venkovní veení se svazkovými voiči: 0,6 km 1 kabely: 0,1 km 1 apacita veení Na veení existuje: kapacita voiče proti zemi C Z vzájemná kapacita C V mezi voiči kapacita provozní (celková, úhrnná) Veení vvn a vyšší (4/07, 1/11) stránek:

8 Při výpočtech veení platí pro provozní kapacitu zjenoušený vztah: 0,04 6 C 10 [F km 1, mm, mm] S log r e ve kterém se osazuje za S a r e pole stejných zása jako u inukčnosti veení. apacitu lze u stávajících veení určit měřením tzv. nabíjecího prouu veení I C, který teče o veení nebo kabelu při stavu naprázno a pro který platí: I C = C l U F a z toho: C I l U C [F km 1, A, ra s 1, km, V] F nabíjecí výkon veení: Q NAB = I C U F osazením za I C : Q C l U [var, ra s 1, F km 1, km, V] NAB F Svo, koróna Svo G [S km 1 ] tvoří část příčné amitance veení a obvykle se při výpočtech zanebává. Je án neokonalostí izolačního oporu, ztrátami korónou a u kabelů ielektrickými ztrátami. Protože neexistuje okonalý izolant (opor), prochází kažým izolantem vžy nějaký prou. A to nejenom vnitřkem izolace (materiálem), ale zejména jeho povrchem. Ztráty svoem jsou činné a jsou způsobeny znečištěním povrchu izolátorů (např. prachem), zmenšením izolačního oporu vlivem stárnutí izolace nebo vlivem špatného počasí (mlha, vlhko, éšť). Protože svoový (plazivý) prou je vlastně prou povrchový, jsou tvary izolátorů konstruovány tak, aby jimi svoový prou protékal velmi obtížně. Některé typy izolátorů oróna je outnavý výboj bleě fialové až narůžovělé barvy oprovázený něky zvukovými efekty. Výboj vznikne, překročí li intenzita elektrického pole elektrickou pevnost vzuchu (asi 0 kv cm 1 ). Napětí, při kterém koróna vzniká, se nazývá kritické napětí koróny. Jeho velikost závisí na počasí, vlhkosti vzuchu, rsnosti povrchu voiče, poloměru voičů a na jejich vzájemné vzálenosti. Velikost ztrát korónou lze zmenšit použitím svazkových voičů. romě činných ztrát způsobuje koróna rušení telekomunikačních zařízení. Velikost ztrát způsobených svoem a korónou se uává v kw km 1. Veení vvn a vyšší (4/07, 1/11) stránek:

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Znění pro tisk

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Znění pro tisk Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Znění pro tisk ČEPS, ČEZdistribuce, E.ON CZ, E.ON distribuce, PEdistribuce, ZSE, VSE Odsouhlasení normy PŘÍKLADY VÝPOČTŮ UZEMŇOVACÍCH SOUSTAV V

Více

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem Praktické příklady z Elektrotechniky. Střídavé obvody.. Základní pojmy.. Jednoduché obvody se střídavým proudem Příklad : Stanovte napětí na ideálním kondenzátoru s kapacitou 0 µf, kterým prochází proud

Více

1 ÚVOD. Vážení čtenáři,

1 ÚVOD. Vážení čtenáři, 1 ÚVOD Vážení čtenáři, dostáváte do rukou publikaci, která si klade za cíl podat Vám pokud možno co nejjednodušším způsobem informace, s nimiž se setkáváte v každodenní praxi. Zaměřuje se proto na ty nejběžnější

Více

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2 Svět práce v každodenním životě Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky G Gymnázium Hranice Svět práce v každodenním životě Mechanické kmitání a vlnění Kinematika G Gymnázium Hranice. Hmotný bod koná

Více

13 Vznik elektrického proudu

13 Vznik elektrického proudu 13 Vznik elektrického proudu Historické poznámky 1. polovina 19. století: žeň objevů v oblasti elektromagnetismu Luigi Galvani (1737 1798): italský lékař a fyzik; průkopník moderního porodnictví; objevil,

Více

Sbírka příkladů z elektřiny a magnetismu

Sbírka příkladů z elektřiny a magnetismu oman Kubínek Sbírka příkladů z elektřiny a magnetismu Tato sbírka příkladů slouží k procvičení učiva přednášeného v rámci přednášek KEF/EMG Elektřina a magnestimus. KATEDA EXPEMENTÁLNÍ FYZKY UNVEZTA PALACKÉHO

Více

ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE...

ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE... OBSAH: 1. ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE...4 1.1 ZÁKLADNÍ POJMY...4 1.2 ZÁKLADNÍ MĚŘÍCÍ JEDNOTKY...5 1.3 CHYBY MĚŘENÍ, JEJICH PŘÍČINY A ČLENĚNÍ...8 1.4 STRUKTURA POVRCHU...13 1.4.1 Výškové parametry...14

Více

5.2.11 Lupa, mikroskop

5.2.11 Lupa, mikroskop 5.2.11 Lupa, mikroskop Přepokla: 5210 Rozlišovací schopnost oka (schopnost rozlišit va bo): závisí na velikosti obrazu přemětu na oční sítnici, poku chceme rozlišit va tmavé bo, nesmí jejich obraz opanout

Více

4.ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLů A JEJICH ZKOUŠENÍ

4.ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLů A JEJICH ZKOUŠENÍ 1 4.ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLů A JEJICH ZKOUŠENÍ Abychom mohli správně a hospodárně využívat technické materiály, musíme dobře znát jejich vlastnosti a umět je co nejpřesněji zjišťovat. V technické

Více

Open Access Repository eprint

Open Access Repository eprint Open Access Repository eprint Terms and Conditions: Users may access, download, store, search and print a hard copy of the article. Copying must be limited to making a single printed copy or electronic

Více

MEg 30 přenosné provedení PQ-NN

MEg 30 přenosné provedení PQ-NN MEg 30 přenosné provedení PQ-NN MEg 31 - přenosné provedení PQ-VN MEgA Měřicí Energetické Aparáty PQ monitor MEg30, MEg31, MEg32 a MEg33 3 PQ monitor MEg30, MEg31, MEg32, MEg33 Obsah 1. Charakteristika.................................

Více

Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky a ekologie. Diplomová práce. Síťový spínaný zdroj s regulovatelným výstupem 0-70V/15A

Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky a ekologie. Diplomová práce. Síťový spínaný zdroj s regulovatelným výstupem 0-70V/15A Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky a ekologie Diplomová práce Síťový spínaný zdroj s regulovatelným výstupem 0-70V/15A Autor práce: Bc. Martin Švejda Vedoucí práce: Ing. Matouš Bartl Plzeň

Více

Úvod do obecné chemie

Úvod do obecné chemie Úvod do obecné chemie Hlavním úkolem chemie je - zkoumání látek a jejich přeměn při chemických dějích - zjišťování podmínek, za jakých tyto děje probíhají - zkoumání vnitřní stavby látek, která podmiňuje

Více

Energetický systém v ustáleném stavu

Energetický systém v ustáleném stavu Energetický systém v ustáleném stavu Jedním z charakteristických rysů energetického systému je potřeba spojitě přizpůsobovat jeho provozní podmínky tak, aby v každém okamžiku reagoval na stále se měnící

Více

Minia. Aplikační příručka Přepěťové ochrany

Minia. Aplikační příručka Přepěťové ochrany Minia Aplikační příručka Přepěťové ochrany www.oez.cz www.oez.sk Přepěťové ochrany Minia OBSAH TEORETICKÁ ČÁST 1. PRINCIP OCHRANY PŘED BLESKEM A PŘEPĚTÍM... 3 1.1. Spínací přepětí... 3 1.2. Atmosférická

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 4 PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY Zpracovatel: PROVOZOVATELÉ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV listopad 2011 Schválil:

Více

ŘEŠENÉ PŘÍKLADY K DOPLNĚNÍ VÝUKY

ŘEŠENÉ PŘÍKLADY K DOPLNĚNÍ VÝUKY ŘEŠENÉ PŘÍKLDY K DOPLNĚNÍ ÝKY. TÝDEN Příklad. K baterii s vnitřním napětím a vnitřním odporem i je připojen vnější odpor (viz obr..). rčete proud, který prochází obvodem, úbytek napětí Δ na vnitřním odporu

Více

TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada

TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada Stručné základy TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada OBSAH 1 BOUŘKA... 3 1.1 DEFINICE BOUŘKY... 3 1.2 DĚLENÍ BOUŘEK... 3 2 BOUŘKOVÉ OBLAKY... 4 2.1 VNĚJŠÍ PODMÍNKY VZNIKU OBLAKŮ...

Více

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Registrační číslo projektu Název projektu Produkt č. 6 CZ.1.07/1.1.16/02.0119 Automatizace názorně Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Střední škola technická a gastronomická,

Více

VÍCE NEŽ 6.000 NORMOVANÝCH KONSTRUKÈNÍCH DÍLÙ VÝHRADNÌ VYSOKOJAKOSTNÍ MATERIÁLY DODÁVKY PØÍMO ZE SKLADU DO 24 HODIN STŘEDISKO

VÍCE NEŽ 6.000 NORMOVANÝCH KONSTRUKÈNÍCH DÍLÙ VÝHRADNÌ VYSOKOJAKOSTNÍ MATERIÁLY DODÁVKY PØÍMO ZE SKLADU DO 24 HODIN STŘEDISKO STŘEDISKO VÍCE NEŽ 6.000 NOOVANÝCH KONSTUKÈNÍCH DÍLÙ VÝHADNÌ VYSOKOJAKOSTNÍ ATEIÁLY DODÁVKY PØÍO ZE SKLADU DO 24 HODIN HENNLICH INDUSTIETECHNIK, spol. s r. o., STØEDISKO tel.: 416 711 450 fax: 416 711

Více

PNE 33 0000-7. Navrhování a umisťování svodičů přepětí v distribučních sítích do 1 kv. Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie

PNE 33 0000-7. Navrhování a umisťování svodičů přepětí v distribučních sítích do 1 kv. Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie 1 ČEZ Distribuce, E.ON CZ, E.ON distribuce, PRE distribuce, ZSE Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Navrhování a umisťování svodičů přepětí v distribučních sítích do 1 kv PNE 33 0000-7

Více

1.1 Paralelní spolupráce transformátorů stejného nebo rozdílného výkonu

1.1 Paralelní spolupráce transformátorů stejného nebo rozdílného výkonu 1.1 Paralelní spolupráce transformátorů stejného nebo rozdílného výkonu Cíle kapitoly: Cílem úlohy je ověřit teoretické znalosti při provozu dvou a více transformátorů paralelně. Dalším úkolem bude změřit

Více

1 Přednáška Konstrukční materiály

1 Přednáška Konstrukční materiály 1 Přednáška Konstrukční materiály Stručný obsah přednášky: Základní skupiny konstrukčních materiálů. Vazby v pevných látkách. Vlastnosti materiálů. Krystalová stavba kovů. Millerovy indexy Motivace k přednášce

Více

( ) ( ) F t je = a (02) a ta se nazývá hustotou poruch. Příklad takové funkce f ( t ), která odpovídá funkci ( ) F t na

( ) ( ) F t je = a (02) a ta se nazývá hustotou poruch. Příklad takové funkce f ( t ), která odpovídá funkci ( ) F t na Doba do poruchy Uvažujme nějaký objekt, jenž je v čase t = 0 uveden do provozu. Tento objekt pracuje za určitých podmínek, o nichž budeme předpokládat, že se nemění s časem. V určitém čase t = x se ale

Více

CZ.1.07/1.1.04/03.0042

CZ.1.07/1.1.04/03.0042 Václav Pazdera Měření fyzikálních veličin se systémem Vernier 1. část pro základní školy a víceletá gymnázia Fyzika na scéně exploratorium pro žáky základních a středních škol reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/03.0042-1

Více

Zdroj 5 kv / 4 ma řízený procesorem

Zdroj 5 kv / 4 ma řízený procesorem Bakalářská práce České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra mikroelektroniky Zdroj 5 kv / 4 ma řízený procesorem Ladislav Havlát 4 Vedoucí práce: Ing. Lubor Jirásek, CSc. České

Více

DALEKOHLEDOVÉ SYSTÉMY

DALEKOHLEDOVÉ SYSTÉMY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA OPTIKY DALEKOHLEDOVÉ SYSTÉMY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vypracovala: Nina Mišingerová Obor 5345R008 Optometrie Studijní rok 2011/2012 Vedoucí práce:

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 4 PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY Zpracovatel: PROVOZOVATEL LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH

Více

Integrované řešení pro spolehlivý a účinný rozvod elektrické energie

Integrované řešení pro spolehlivý a účinný rozvod elektrické energie Totally Integrated Power SIVACON 8PS Integrované řešení pro spolehlivý a účinný rozvod elektrické energie LI - přípojnicový systém www.siemens.com/busbar Obsah Totally Integrated Power 2 Úvod 3 Možnosti

Více

Spínaný regulovatelný zdroj s obvodem L4970A. doplněný o elektronickou proudovou pojistkou

Spínaný regulovatelný zdroj s obvodem L4970A. doplněný o elektronickou proudovou pojistkou Spínaný regulovatelný zdroj s obvodem L4970A doplněný o elektronickou proudovou pojistkou Jelikož se zajímám o napájecí zdroje a jejich konstrukce, pustil jsem se do návrhu dosti obsahově rozsáhlé konstrukce

Více