Radiový modul WZU-RF, WZU-RF-EXT Montážní návod a návod k obsluze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Radiový modul WZU-RF, WZU-RF-EXT Montážní návod a návod k obsluze"

Transkript

1 a Radiový modul WZU-RF, WZU-RF-EXT Montážní návod a návod k obsluze Bezpečnostní pokyny - Dodržujte bezpečnostní opatření proti elektrostatickým výbojům ESD - Zabraňte zkratům na desce plošných spojů PCB - Pro připojení externích vodičů požívejte zásadně průchodky měřiče - Průchodky zbytečně nezkracujte, protože byste tím ohrozili stupeň ochrany IP (krytí) Tlačítko Binding 1 Popis funkce Radiový modul WZU-RF je doplňkovým modulem pro měřič typu T550 (UH50 ) (s FW 5.17 a vyšším) a W550 (UW50 ) (s FW 6.10 a vyšším), které jsou dále společně uváděny jako měřič. Radiový modul slouží k bezdrátové komunikaci měřiče s centrálou na rádiové frekvenci 868 MHz. Radiový modul podporuje přenos dat podle OMS i podle DSMR. Při provozu podle DSMR lze nastavit u měřiče čas. Maximální dosah je až 400 metrů. Rozhraní k měřidlu Integrovaná anténa Radiový modul je dodáván ve 2 verzích: - WZU-RF (s integrovanou anténou) - WZU-RF-EXT (s externí anténou) 2 Instalace a montáž Měřič obsahuje dvě pozice pro připojení přídavných komunikačních modulů. Tyto pozice jsou na štítku měřiče označeny jako modul 1 a modul 2 (jsou viditelné po sejmutí krytu). Radiové moduly WZU-RF a WZU-RF-EXT smí být zapojeny pouze do pozice 2 (vpravo). Při instalaci více než jednoho komunikačního modulu je třeba postupovat v souladu s pokyny v dokumentaci Projektování k měřiči. 3 Technické údaje Během zkoušení / ověřování měřiče na zkušební stanici nesmí být modul připojen! Pro připojování nebo odpojování modulu používejte výhradně 6-pólový konektor! Vysílací frekvence: 868,95 MHz (min. 868,90 MHz až max. 869,00 MHz) Vysílací výkon (ERP): min. 3,16 mw (5 dbm) až max. 25 mw (13,9 dbm) Přijímací frekvence: 868,30 MHz (min. 868,00 MHz až max. 869,60 MHz) Dosah*) Volný prostor: až 400 metrů Uvnitř budov: např. svisle 30 metrů Napájení: prostřednictvím měřiče **) Baterie typu D (D článek) až 11 let Síťový napájecí modul: 230/24 V Norma: EN /-4 *) Může se podstatně lišit v závislosti na vnitřním uspořádání budovy. **) Bateriové napájení je závislé na způsobu výstupu dat. Tuto skutečnost je třeba vzít v úvahu především při modernizaci a instalaci radiových modulů do již instalovaných měřičů. Je-li instalována jiná baterie, musí být vyměněna za typ D až na 11 let. Měřiče dodávaná s radiovým modulem z výrobního závodu jsou již vybavena odpovídající baterií. 4 Zobrazení na displeji měřiče Dále uvedená zobrazení jsou příklady (pro protokol DSMR) a mohou se lišit od skutečných zobrazení na měřiči. Servisní úroveň 3 ( LOOP 3 ) střídání po 2s Průchodky Servisní tlačítko (pod krytem ) Pozice 1 modul 1 Pozice 2 modul 2 Průchodka pro síťový kabel Radiový modul 868 MHz Změny vyhrazeny strana 1 / 8

2 5 Uvedení do provozu V měřiči je nutné před vložením nebo po vložení radiového modulu nastavit pomocí servisního softwaru (např. UltraAssist > v ) příslušné parametry pro rádiový provoz. Měřič poté jednorázově přenese požadované parametry (druh šifrování, individuální klíč, vysílací interval, typ protokolu, číslo zákazníka měřiče, generaci, médium měřidla, apod.) do radiového modulu. Radiový modul se potom v rámci navazování spojení (binding) ohlásí vzdálené stanici (master). Je-li modul instalován už ve výrobním závodě, je tato parametrizace již provedena a modul lze uvést do provozu stiskem tlačítka Binding. 6 OMS - výstup dat OMS znamená Open MeteringSystem Specifikace díl 2:Primarní komunikace vydání 2.0.0/ K dispozici jsou následující data: Aktuální energie Aktuální objem Aktuální výkon Aktuální průtok Aktuální přívodní a vratná teplota Chyba 6.1 Nastavení provozních parametrů pro radiový modul V měřiči se nastavují provozní parametry pro radiový modul. Pro tento účel je třeba měřič připravit na parametrizaci. Sejměte kryt počitadla a stiskněte servisní tlačítko po dobu cca 3s. Na displeji se zobrazí PRUEF---. Uvolněte servisní tlačítko a opět nasaďte kryt počitadla. Nyní nasaďte optickou hlavici a spusťte servisní software. V nabídce Parametrizace zvolte bod podnabídky Nastavení OMS parametrů. Obrázek ilustruje parametrizaci radiového modulu pro výstup dat v souladu s OMS. Zvolte pozici pro připojení modulu: Pro radiový modul je třeba zvolit Pozici 2 (Slot 2): OMS wireless. Nastavení vysílacího intervalu: Vysílací interval lze nastavit v krocích po sekundách v rozsahu od 8 sekund do cca 18 hodin. (např. pro 15 min.: 15 x 60 = 900 s). Aktualizace vysílaných dat ovšem probíhá vždy pouze v pevných intervalech 15 minut. Standardní výstup vysílaných dat s ohledem na životnost baterie se nesmí měnit. Zvolte typ protokolu pro rádiový přenos: Zde lze zvolit pouze Podle OMS. Radiový modul 868 MHz Změny vyhrazeny strana 2 / 8

3 Šifrování: Nepřejete-li si, aby byly datové telegramy šifrovány, je třeba zvolit neprovádět šifrování. Mají-li být všechny datové telegramy přenášeny šifrované, je třeba nastavit 128-bitové šifrování AES. AES klíč: Klíč není viditelný a je zadáván ve výrobním závodě. Po stisku tlačítka OK budou nová nastavení přenesena do měřiče. Aby mohl radiový modul přijmout nové parametry, je třeba měřič přepnout ze servisního režimu zpět do normálního režimu (viz. Montážní a servisní návod měřiče)! 6.2 Navázání spojení - binding Radiový modul je třeba přepnout do vysílacího režimu stiskem (na cca 2 s) tlačítkem Binding na modulu. Od tohoto okamžiku potom radiový modul pravidelně podle nastaveného vysílacího intervalu vysílá nešifrované nebo šifrované datové telegramy. Stav radiového modulu a typ protokolu lze kontrolovat na displeji měřiče. Typ protokolu O4 = OMS 6.3 Funkce tlačítka Binding Pokud se měřič ještě nenachází ve vysílacím režimu, stiskem tlačítka Binding se vysílací režim spustí. Měřič se pak nachází ve stavu binding a odesílá datové telegramy. Po každém dalším stisku tlačítka Binding budou odesílaná data datového telegramu aktualizována na základě přenosu z měřiče. 6.4 Příjem datových telegramů Radiový modul s výstupem dat podle OMS podporuje mód T1. Příjem datových telegramů (např. datového telegramu pro synchronizaci času) tedy není možný. 7 DSMR - výstup dat DSMR podle DSMR P2 v.2.2. K dispozici jsou následující data: Aktuální energie*) Aktuální objem*) energie za celou hodinu objem za celou hodinu. *) 2 minuty po každé celé hodině Odesílání dat je prováděno v náhodných časových intervalech 3 19 minut po každé celé hodině. 7.1 Navázání spojení radiového modulu pomocí L+G Dongle (v.2.51 / v.4.0) Má-li elektroměr pevné M-Bus rozhraní (drátový M-Bus) sloužící jako M-Bus master, L+G Dongle zajišťuje rádiové spojení mezi M-Bus masterem a radiovým modulem. Pro tento případ musí mít radiový modul navázáno spojení s jednotkou L+G Dongle (viz. kapitola ) Navázání spojení L+G Dongle s M-Bus masterem Navázání spojení podle DSMR na místě M-Bus master (obvykle v elektroměru) je již instalován a pevný M-Bus vstup je s L+G Donglem podle DSMR propojen dvojlinkou, tedy na vstup M-Bus masteru. Je třeba zajistit, aby u L+G Dongelu nebylo již navázáno spojení na M-Bus adrese 0 s jiným měřičem podle DSMR. V takovém případě se musí u M-Bus masteru pro tento měřič stanovit jiná adresa nerovná 0. Radiový modul 868 MHz Změny vyhrazeny strana 3 / 8

4 7.1.2 Nastavení provozních parametrů pro radiový modul V měřiči se nastavují provozní parametry pro radiový modul. Pro tento účel je třeba měřič připravit pro parametrizaci. Sejměte kryt počitadla a stiskněte servisní tlačítko po dobu cca 3s. Na displeji se zobrazí PRUEF---. Uvolněte servisní tlačítko a opět nasaďte kryt počitadla. Nyní nasaďte optickou hlavici a spusťte servisní software. V nabídce Parametrizace poté zvolte bod podnabídky Nastavení DSMR parametrů. Obrázek ilustruje parametrizaci radiového modulu v měřiči pomocí L+G Dongelu. Zvolte pozici pro připojení: Pro radiový modul je třeba zvolit Pozici 2 (Slot 2): DSMR wireless. Identifikátor zařízení: Pro M-Bus výstup podle DSMR potřebují jednotlivá zařízení 17-místný identifikátor zařízení. Od FW 5.17 a výše nebo od FW 6.10 a výše je měřičům ve výrobním závodě přidělen jako identifikátor zařízení takzvaný KEMA-kód. Identifikátor zařízení umožňuje přesnou identifikaci měřiče v M-Bus datových telegramech podle DSMR. Do tohoto okna lze zadat nový identifikátor zařízení podle následujících pravidel: - Povolené znaky odpovídají příslušným tisknutelným znakům podle ISO/IEC Smí být zadáno maximálně 30 ASCII znaků; delší záznamy jsou při přenosu do měřiče zkráceny. Nejsou-li do vstupního pole zadány žádné znaky (je-li pole ponecháno prázdné), je stávající identifikátor zařízení možné vymazat stiskem tlačítka OK. Volba příkazu pro nastavení času: Ve smyslu DSMR P2 je čas možné zadat pouze šifrovaně. Radiový modul ovšem za určitých okolností přijímá i nešifrované příkazy časové synchronizace. Lze provést volbu mezi šifrováno a nešifrováno a šifrováno. Individuální klíč (individual key / link key): Klíč není viditelný a je zadáván ve výrobním závodě. Nastavení vysílacího intervalu: Pro přenos dat podle DSMR je pevně předepsán vysílací interval 1 hodina. Zvolte typ protokolu pro rádiový přenos: Pro spojení prostřednictvím L+G Dongelu je třeba zadat podle DSMR, pro připojení na L+G-Big- Dongle. Nastavení čísla navázání spojení: Každý L+G Dongle je označen jednoznačně přiřazeným 8-místým číslem pro navázání spojení, které je uvedeno na krytu. Zde lze toto číslo pro navázání spojení zadat. Radiový modul 868 MHz Změny vyhrazeny strana 4 / 8

5 Alternativně lze toto číslo navázání spojení případně zadat do měřiče v para režimu (8-místné číslo zákazníka). Po stisku tlačítka OK budou nová nastavení přenesena do měřiče. Aby mohl radiový modul přijmout nové nastavení, je třeba měřič přepnout ze servisního režimu zpět do normálního režimu (viz. Montážní a servisní návod měřiče)! Popis postupu pro navázání spojení L+G Dongel a radiový modul je nutné přepnout do instalačního režimu stiskem příslušného tlačítka Binding (cca na 2 sekundy). Na pořadí nezáleží. Tlačítko Binding radiového modulu je aktivní, pouze pokud se radiový modul nachází ve stavu bez spojení (unbinding) nebo před spojením (prebinding). Poté začíná na dobu maximálně 24 hodin proces navazování spojení prostřednictvím zasílání telegramů mezi L+G Donglem a radiovým modulem. Pokud se shoduje číslo spojení L+G-Donglu s číslem spojení měřiče nastaveným v para-režimu nebo pomocí servisního softwaru, L+G Dongel spojení potvrdí a měřič akceptuje úspěšné navázání spojení. Od tohoto okamžiku již radiový modul pravidelně vysílá nešifrované datové telegramy. Stav spojení mezi L+G Donglem a radiovým modulem lze zkontrolovat na displeji měřiče (zobrazení v jedné z úrovní v závislosti na parametrizaci displeje). Zobrazení při nenavázaném spojení radiového modulu: např. servisní úroveň 3 ( LOOP 3 ) Zobrazení po úspěšném navázání spojení: např. servisní úroveň 3 ( LOOP 3 ) Ukončení navazování spojení Data získávaná každou hodinu z L+G Dongle lze nyní odečítat z M-Bus masteru prostřednictvím pevného (drátového) M-Bus vstupu (M-Bus adresa 0). Aby bylo možné použít adresu 0 na M-Bus masteru k navázání spojení s dalšími měřiči přes L+G Dongel (celkem maximálně 4 měřiče), je třeba nejprve změnit adresu na jinou než 0. Toho lze dosáhnout jedním ze standardních M-Bus příkazů popsaných v DSMR P2. Data z radiového modulu lze potom odečítat na základě změněné adresy prostřednictvím M-Bus masteru. Po navázání komunikace s radiovým modulem řídí další komunikaci M-Bus master Klíčování Pro šifrování komunikace mezi masterem (obvykle v elektroměru) a radiovým modulem se používá 32- místný klíč podle EVU. Každý měřič je při expedici opatřen 32-místným individuálním klíčem, který slouží výhradně k dekódování nového EVU klíče. Master sdělí radiovému modulu nový EVU klíč (zašifrovaný na základě individuálního klíče) prostřednictvím L+G Donglu pro navázání spojení po obdržení datového telegramu z radiového modulu cestou v daný okamžik otevřeného zpětného kanálu, a to ve formě nešifrovaného telegramu. Radiový modul dešifruje na základě svého individuálního klíče právě obdržený EVU klíč a uloží ho do měřiče. Poté radiový modul akceptuje šifrované časové příkazy pro synchronizaci času a datové telegramy budou dále zasílány pouze šifrované. Radiový modul 868 MHz Změny vyhrazeny strana 5 / 8

6 7.1.6 Šifrovaný příkaz pro synchronizaci času Pro změnu datumu a času je nové časové razítko přeneseno z masteru do radiového modulu zašifrované jako data typu I pomocí EVU klíče Nešifrovaný příkaz pro synchronizaci času Pro umožnění parametrizace je třeba v nabídce Parametrizace v rámci podnabídky Nastavení DSMR parametrů nastavit parametr Příkaz nastavení času na hodnotu nešifrováno a šifrováno (viz. kapitola 7.1.2). Radiový modul na základě tohoto příkazu akceptuje také nešifrované příkazy pro synchronizaci času Odpojování navázaného spojení (Debinding) Během procesu odpojování je radiový modul přepnut do provozního režimu, v němž může být rozpoznán některým masterem odpovídající DSMR jako nový partner a může být navázáno nové spojení. Při odpojování je vymazán EVU klíč a je deaktivováno přepínání mezi letním a zimním časem. Identifikátor zařízení ani individuální klíč nejsou vymazány. V tomto stavu je radiový modul neaktivní. Nevysílá a nepřijímá žádné telegramy. Odpojování lze z bezpečnostních důvodů provádět pouze v servisním režimu měřiče Odpojení pomocí servisního softwaru Pro účely úplného odpojení měřiče je třeba v nabídce Parametrizace a podnabídce Nastavení DSMR parametrů stisknout tlačítko Úplné odpojení (viz. kapitola 7.1.2) Odpojení v para režimu V para režimu je kromě dalších údajů zobrazen také status navázání spojení komunikačního modulu v pozici 2. Je-li měřič připojen, je na displeji zobrazeno: Stiskem tlačítka 2 (vpravo) pro ovládání displeje se spustí odpojovací proces a na displeji je poté zobrazeno: Režim skladování (Pre-binding) Radiový modul lze uvést do neaktivního provozního stavu, např. pro účely jeho letecké přepravy. Pro uvedení do režimu skladování je nutné, aby už proběhl proces navázání spojení mezi L+G Donglem a radiovým modulem. Režim skladování lze z bezpečnostních důvodů aktivovat pouze v servisním režimu měřiče. Pro účely aktivace režimu skladování měřiče je třeba v nabídce Parametrizace a podnabídce Nastavení DSMR parametrů stisknout tlačítko Odpojení (režim skladování) (viz. kapitola 7.1.2). Měřič je potom sice dále ve spojení s L+G Donglem, nezasílá ovšem žádné datové telegramy. Aby mohl radiový modul přijmout nové nastavení, je třeba měřič přepnout ze servisního režimu zpět do normálního režimu (viz. Montážní a servisní návod k měřiči)! Po úspěšném uvedení do režimu skladování se zobrazení v rámci příslušné úrovně změní z: na zobrazení: Až po stisku (cca 2 sekundy) tlačítka Binding (rádiového modulu) jsou opět každou hodinu zasílány datové telegramy (v případě potřeby otevřete kryt měřiče a poté jej opět zavřete). Radiový modul 868 MHz Změny vyhrazeny strana 6 / 8

7 Funkce tlačítka Binding Nachází-li se měřič v nepřipojeném stavu (unbinded), stiskem tlačítka Binding se přepne do instalačního režimu. Měřič nyní vysílá v minutových intervalech telegramy typu access demand (žádost o přístup) a čeká na obdržení potvrzujícího telegramu z druhé strany. Nachází-li se ovšem měřič už v režimu skladování (prebinding), dojde při stisku klávesy Binding k návratu do režimu spojení a měřič začíná každou hodinu odesílat datové telegramy. Je-li měřič spojen s L+G Donglem, tlačítko Binding přestane být aktivní. 7.2 Navázání spojení radiového modulu pomocí Flonidan-Dongle (Dongle firmy Flonidan) Namísto L+G Dongle může radiový modul komunikovat také s jednotkou Flonidan Dongle jako jednotkou M-Bus master. Bližší informace získáte ve funkčním popisu radiového modulu 868 MHz. 7.3 Navázání spojení radiového modulu s elektroměrem s integrovaným radiovým modulem V této konfiguraci je jednotka M-Bus master ve smyslu DSMR P2 elektroměrem s příslušným radiovým modulem jako jednotkou M-Bus master. Bližší informace získáte ve funkčním popisu radiového modulu 868 MHz. 8 Objednací data Jako příslušenství: WZU-RF (s integrovanou anténou) WZU-RF-EXT (s externí anténou) Pro síťové napájení: WZU-AC nebo WZU-ACDC24-00 (je-li měřič vybaveno síťovým napájením) Pro měřič s radiovým modulem *): UH50-xxxx-xxxx-xxx-YxZx-xxx UW50-xxxx-xxxx-xxx-YxZx-xxx Z = E pro typy s integrovanou anténou jako modul 2 Z = F pro typy s externí anténou jako modul 2 Y = E pro provoz na baterii D-článek 11 let Y = N pro síťové napájení 230V Y = M pro provoz s 24VACDC *) Při objednávání měřiče s radiovým modulem je třeba zadat doplňkové objednací data (viz např. Katalogový list). Aktuální informace o našich měřičích a modulech najdete na internetových stránkách: Landis+Gyr GmbH Humboldtstr. 64 D Nürnberg Německo Radiový modul 868 MHz Změny vyhrazeny strana 7 / 8

8 Radiový modul 868 MHz Změny vyhrazeny strana 8 / 8

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje Komunikační modul Pro domácnosti AD-FU/CU/GU verze 4.0 E35C Technické údaje Komunikační moduly E35C AD-xU verze 4.0 zajišťují komunikaci TCP/IP prostřednictvím mobilní sítě 2G/3G mezi měřidly E350 a centrálním

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

OBSAH ÚVOD... 3 PŘIPOJENÍ SÍŤOVÉHO MODULU... 3 INSTALACE SÍŤOVÉHO MODULU... 3 PŘÍKLADY SÍŤOVÉHO PŘIPOJENÍ... 6 ZMĚNA IP ADRESY...

OBSAH ÚVOD... 3 PŘIPOJENÍ SÍŤOVÉHO MODULU... 3 INSTALACE SÍŤOVÉHO MODULU... 3 PŘÍKLADY SÍŤOVÉHO PŘIPOJENÍ... 6 ZMĚNA IP ADRESY... Instalační manuál OBSAH ÚVOD... 3 PŘIPOJENÍ SÍŤOVÉHO MODULU... 3 INSTALACE SÍŤOVÉHO MODULU... 3 PŘÍKLADY SÍŤOVÉHO PŘIPOJENÍ... 6 ZMĚNA IP ADRESY... 7 ZMĚNA ADRESY MODBUS... 10-2 - ÚVOD Síťový modul Ping

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

MarCator. Nová generace Digitální číselníkové úchylkoměry s elektronikou REFERENCE-SYSTEM a s integrovaným bezdrátovým přenosem hodnot

MarCator. Nová generace Digitální číselníkové úchylkoměry s elektronikou REFERENCE-SYSTEM a s integrovaným bezdrátovým přenosem hodnot - 2 MarCator. Nová generace Digitální číselníkové úchylkoměry s elektronikou REFERENCE-SYSTEM a s integrovaným bezdrátovým přenosem hodnot Společnost Mahr znovu nastavuje nový standard v segmentu digitálních

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco living Zesilovač rádiového signálu ERF910 Bezdrátový zesilovač k prodloužení dosahu rádiové komunikace Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V (externí

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

HLEDÁTE TO SPRÁVNÉ SPOJENÍ.

HLEDÁTE TO SPRÁVNÉ SPOJENÍ. MarConnect. Zpracování měřených dat HLEDÁTE TO SPRÁVNÉ SPOJENÍ. VYTVOŘÍ JEJ MARCONNET. Nejaktuálnější informace k produktům MARCONNECT naleznete na našich webových stránkách: www.tm-technik.cz Naše nové

Více

ULTRAZVUKOVÉ MĚŘIČE TEPLA A CHLADU, DÁLKOVÝ ODEČET

ULTRAZVUKOVÉ MĚŘIČE TEPLA A CHLADU, DÁLKOVÝ ODEČET 10 ULTRAZVUKOVÉ MĚŘIČE TEPLA A CHLADU, DÁLKOVÝ ODEČET Kompaktní měřiče tepla a chladu 190 Měřiče tepla a chladu MULTICAL 302 190 Měřiče tepla a chladu MULTICAL 402 191 Doplňkové vybavení k měřičům MULTICAL

Více

EWT - HYDROMETER SCYLAR INT8

EWT - HYDROMETER SCYLAR INT8 EWT - HYDROMETER SCYLAR INT8 MANUÁL A MONTÁŽNÍ NÁVOD Kalorimetrické počítadlo pro všestranné použití v systémech topení a chlazení. Obsah Instalace počítadla... 3 Instalace teplotních čidel... 3 Zapojení

Více

Návod k obsluze. IP kamera Minitar MWIPC-1510G

Návod k obsluze. IP kamera Minitar MWIPC-1510G Návod k obsluze IP kamera Minitar MWIPC-1510G Úvod MWIPC-1510G je bezdrátová web kamera, která umožňuje přes internet zprostředkovat obraz odkudkoliv na světě, aniž by musel být zapnutý počítač. Může se

Více

LAN adaptér. Návod k použití

LAN adaptér. Návod k použití LAN adaptér Návod k použití Popis adaptéru Adaptér je určen k propojení loggeru řady S/Rxxxx a PC počítače pomocí sítě Ethernet. V případě vzniku alarmu na loggeru umí LAN adaptér vyslat informační e-mail

Více

EXI. Společná distribuce satelitní MF a IP signálů. Novinka. přes satelitní koaxiální kabel

EXI. Společná distribuce satelitní MF a IP signálů. Novinka. přes satelitní koaxiální kabel EXI Společná distribuce satelitní MF a IP álů přes satelitní koaxiální kabel Novinka Přehled Přehled 2 Úvod 3 EXI 3508 multipřepínač s integrovaným modemem 4 Technická data EXI 3508 5 EXI 01 modem 6 Technická

Více

Electricity Meters Residential. Landis+Gyr E350 (ZMF/ZFF/ZCF100 S2) Flexibilní modularita Spolehlivost a zaměření na budoucí potřeby

Electricity Meters Residential. Landis+Gyr E350 (ZMF/ZFF/ZCF100 S2) Flexibilní modularita Spolehlivost a zaměření na budoucí potřeby Electricity Meters Residential Landis+Gyr E350 (ZMF/ZFF/ZCF100 S2) Flexibilní modularita Spolehlivost a zaměření na budoucí potřeby Rozšiřitelnost pro budoucí funkce Rozšiřitelnost pro budoucí komunikační

Více

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení PH-WEB je zařízení, sloužící ke správě jednotlivých prvků systému PocketHome přes webové rozhraní. Z libovolného místa na světě lze, prostřednictvím sítě Internet, zjišťovat informace o jednotlivých prvcích

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

Informace. OpenStage. OpenStage 20/40/60/80. www.siemens.com/enterprise

Informace. OpenStage. OpenStage 20/40/60/80. www.siemens.com/enterprise Informace OpenStage OpenStage 20/40/60/80 www.siemens.com/enterprise IP telefony OpenStage 40 (podobný OpenStage 20 kromě 1 ) Napájení PC [1] pouze OpenStage 40 [2] pouze OpenStage 40 HFA Přepínač Náhlavní

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

Nastavení služby T-Mobile GPRS. pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows

Nastavení služby T-Mobile GPRS. pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows Nastavení služby T-Mobile GPRS pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows Obsah Úvod Instalace modemu Nastavení počítače Obecné parametry nastavení Úvod Tento manuál slouží jako návod

Více

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4731364 Děkujeme, že jste si zakoupili tento bezdrátový kontroler pro ovládání RGB LED pásků, který umožňuje ovládání pomocí dálkového ovladače, nebo chytrým mobilním telefonem

Více

HLEDÁTE TO SPRÁVNÉ A UNIVERZÁLNÍ SPOJENÍ. VYTVOŘÍ JEJ MARCONNECT.

HLEDÁTE TO SPRÁVNÉ A UNIVERZÁLNÍ SPOJENÍ. VYTVOŘÍ JEJ MARCONNECT. - HLEDÁTE TO SPRÁVNÉ A UNIVERZÁLNÍ SPOJENÍ. VYTVOŘÍ JEJ MARCONNECT. Nejaktuálnější informace k produktům MARCONNECT naleznete na našich webových stránkách: www.mahr.cz, WebCode 213 Naše nové digitální

Více

KNX / EIB Meteostanice AS 315 N

KNX / EIB Meteostanice AS 315 N UŽIVATELSKÝ MANUÁL KNX / EIB Meteostanice AS 315 N. Poznámka : Tento uživatelský návod neobsahuje překlad ETS parametrů a popis práce v ETS. Tyto informace naleznete v anglické verzi tohoto návodu. Somfy

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

HPS-120. Manuál nastavení bezdrátového modemu

HPS-120. Manuál nastavení bezdrátového modemu HPS-120 Manuál nastavení bezdrátového modemu 2013 Bezdrátový modem HPS-120 umožňuje propojit dva koncové přístroje se sériovým portem RS-232 bez použití metalické cesty. Lze propojit: vyhodnocovací jednotka-tiskárna,

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ ZÁKLADNÍ POPIS WS304-10 10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ PRO SPÍNÁNÍ A ÈASOVÉ OVLÁDÁNÍ EL.ZAØÍZENÍ DO 16 A anténa s konektorem SMA na 433,92 MHz tl.time - učení funkce ČASOVÁNÍ R10 R9 R8 R7 vstup +5V

Více

ABB s.r.o., Elektro-Praga. Modul spínací dveře/světlo, řadový. Objednací číslo: 8300-0-0123. Návod na instalaci

ABB s.r.o., Elektro-Praga. Modul spínací dveře/světlo, řadový. Objednací číslo: 8300-0-0123. Návod na instalaci ABB s.r.o., Elektro-Praga Modul spínací dveře/světlo, řadový Objednací číslo: 8300-0-0123 Návod na instalaci Obsah 1. Bezpečnostní upozornění... 3 2. Zamýšlené použití... 3 3. Ochrana životního prostředí...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

bezdrátová komunikace hvězdicová topologie stanice DX80N2X6S-P8

bezdrátová komunikace hvězdicová topologie stanice DX80N2X6S-P8 externí anténa (připojení RG58 RP-SMA) integrovaný ukazatel síly signálu konfigurace pomocí DIP přepínačů deterministický přenos dat technologie přeskakování kmitočtů FHSS časový multiplex TDMA přenosový

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

MB LAN 6 720 647 836-00.1O

MB LAN 6 720 647 836-00.1O M LAN 6 70 647 836-00.O Obsah Obsah Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny............. 6. Použité symboly.............................. 6. ezpečnostní pokyny.......................... 6 Údaje o výrobku.....................................

Více

Popis HW a provoz zařízení

Popis HW a provoz zařízení RADIOVÝ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM WM868 WACO Popis HW a provoz zařízení modulu pulsních a analogových vstupů Modul WM868-SI Modul WM868-SA Modul WM868-SISA Modul WM868-TE HW rev. 3 SOFTLINK s.r.o., Tomkova 409,

Více

Clino Guard Bezpečnost bez omezení

Clino Guard Bezpečnost bez omezení Clino Guard Bezpečnost bez omezení Systémy péče o osoby se ztrátou orientace 02 03 Ochrana osob se ztrátou orientace Systém péče o osoby se ztrátou orientace Clino Guard od firmy Ackermann podstatně usnadňuje

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro 485COM FW 2.x (MODBUS)

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro 485COM FW 2.x (MODBUS) pro 485COM FW 2.x (MODBUS) Obsah Obsah 3 1. Instalace 4 1.1 Podpora operačních systémů 4 1.2 Podpora USB modemů 4 1.3 Instalace USB modemu 4 1.4 Instalace aplikace 4 2. Nastavení 5 2.1 Nastavení jazykové

Více

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 1, 7/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772...

Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772... Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772... Informace Připojení Dostupnost Uživatelské rozhraní 1 Rozdíl mezi aktualizací aplikačních souborů přístrojů a aktualizací firmwaru Aktualizace

Více

Česká verze. Instalace ve Windows XP a Vista

Česká verze. Instalace ve Windows XP a Vista LW311 Sweex Bezdrátový LAN Cardbus adaptér 300 Mb/s Nevystavujte bezdrátový Cardbus adaptér 300 Mb/s nadměrným teplotám. Neumisťujte jej na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla. Zařízení

Více

ELA, spol. s r.o. --- Stručný manuál k programu Smart, verze 5.2.0.23 --- 1/2007 1

ELA, spol. s r.o. --- Stručný manuál k programu Smart, verze 5.2.0.23 --- 1/2007 1 ELA, spol. s r.o. --- Stručný manuál k programu Smart, verze 5.2.0.23 --- 1/2007 1 INSTALACE PROGRAMU Program Smart je dodáván na instalačním CD. Při instalaci je do nabídky Start systému Windows zařazena

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi uu Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení se zařízením podporujícím

Více

Wi-Fi aplikace v důlním prostředí. Robert Sztabla

Wi-Fi aplikace v důlním prostředí. Robert Sztabla Robert Sztabla Robert Sztabla Program Páteřní síť Lokalizace objektů Hlasové přenosy Datové přenosy v reálném čase Bezpečnost Shrnutí Páteřní síť Wi-Fi aplikace v důlním prostředí Spolehlivé zasíťování

Více

Nastavení služby GSM pro fotopast UM535 Panda

Nastavení služby GSM pro fotopast UM535 Panda Nastavení služby GSM pro fotopast UM535 Panda Fotopast.cz s.r.o. Francouzká 815 25229 Dobřichovice IČ: 29128749 www.fotopast.cz strana 1 1. Vložte SD kartu a SIM kartu do fotopasti. 2. Přepněte přepínač

Více

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus Návod k instalaci, provozu a údržbě Brána Modbus Obsah 1 Představení... 3 2 Úvodní informace... 3 3 Instalace... 5 4 Svorkovnice... 6 4.1 Svorky pro připojení k PC... 6 1 Představení... 1 2 Úvodní informace...

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE v zadávacím řízení ZLEPŠENÍ SYSTÉMU PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY MĚSTA TŘINEC (OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ) podle ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název zakázky: Zlepšení

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MINIKIT Slim/Chic

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MINIKIT Slim/Chic UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MINIKIT Slim/Chic OBSAH ÚVOD... 1 První použití PARROT MINIKIT Slim/Chic... 2 Nabíjení Parrot MINIKIT Slim / Chic...2 Instalace Parrot MINIKIT Slim / Chic... 2 Přístup do menu Parrot

Více

EUSSO GL2454-01. 108Mbps Wireless Network 32-bitový PCMCIA adaptér. Uživatelský manuál

EUSSO GL2454-01. 108Mbps Wireless Network 32-bitový PCMCIA adaptér. Uživatelský manuál EUSSO GL2454-01 108Mbps Wireless Network 32-bitový PCMCIA adaptér Uživatelský manuál 1 Charakteristika produktu Zařízení vyhovuje standardům IEEE 802.11g a 802.11b Dosahuje přenosové rychlosti až 54Mbps

Více

SW-01 Převodník RS485 na USB

SW-01 Převodník RS485 na USB SW-01 Převodník RS485 na USB Technické parametry Konektory (PC, RP-02) USB a RJ-4 Napájení USB kabel Délka dodaného USB kabelu 2 m Délka propojovacího kabelu k ústředně 1 m Prodloužení kabelů je možné:

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

Bezdrátové routery LTE & UMTS datové a hlasové brány

Bezdrátové routery LTE & UMTS datové a hlasové brány Bezdrátové routery LTE & UMTS datové a hlasové brány Jak na to? Základní nastavení www.2n.cz 1. Základní nastavení V tomto dokumentu si popíšeme jak jednoduše nastavit základní funkci 2N SpeedRoute nebo

Více

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Tento instalační průvodce slouží pro rychlé nainstalování ovladačů pro EasyGate UMTS Data a zprovoznění internetového připojení pomocí HSDPA/GPRS. Vložené screenshoty

Více

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC)

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) 1/6 1. Instalace modulu Na internetových stránkách KB na adrese http://www.mojebanka.cz v sekci Stáhněte si

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Čtečka elektronických čipů Dallas CRT-52 OBSAH

NÁVOD K POUŽITÍ. Čtečka elektronických čipů Dallas CRT-52 OBSAH NÁVOD K POUŽITÍ Čtečka elektronických čipů Dallas CRT-52 OBSAH 1. Základní pravidla... 2 2. Funkce CRT... 2 3. Vlastnosti... 3 4. Standardní výbava... 3 5. Funkce a příklady zapojení... 3 6. Nákres...

Více

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Wolf GmbH, Postfach 1380, 84048 Mainburg, tel.: 08751/74-0, fax 08751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de 1 WTC3 (Obecný popis) Ovládací jednotka WTC3 (pro

Více

Dispatcher PDA Dokumentace

Dispatcher PDA Dokumentace Dispatcher PDA Dokumentace květen 2005 1 Obsah: 1. Základní popis programu 2. Blokové schéma zapojení 3.1. Úvodní obrazovka 3.2. Zahájení jízdy 3.3. Ukončení jízdy 3.4. Záznam o tankování 3.5. Události

Více

PHOT zelená NC vstup z RX fotobuňky. Tato svorka je proklemována (obr.a). Klemu odpojte pouze při připojení fotobuněk.

PHOT zelená NC vstup z RX fotobuňky. Tato svorka je proklemována (obr.a). Klemu odpojte pouze při připojení fotobuněk. Řídící jednotka CP.BULLOCK CP.BULLOCK CP.BULLOCK S výjimkou napájecího kabelu, všechny elektrické přípojky mají napětí 24 V.Připojte všechny doplňky dle obrázku 1.Pro usnadnění připojení jsou svorky příslušenství

Více

Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a pro dálkový přístup

Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a pro dálkový přístup s 9 263 9263p01 DESIGO PX Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a pro dálkový přístup Pro procesní podstanice, typ PXC..-U PXA30-NT Pro komunikaci podstanic PXC -U v síti systému pro řízení budov

Více

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 T7560A, B DIGITÁLÍ ÁSTĚÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 OBECÉ Digitální nástěnné moduly T7560A,B (DM) zobrazují a zajišťují nastavování pokojové teploty, spínání obsazení místnosti a přepínání režimu a

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

Rychlý průvodce instalací

Rychlý průvodce instalací Rychlý průvodce instalací Wireless Super-G BroadBand Multimedia Router NetPassage 28G Hotspot Potřebné příslušenství pro provozování Hotspotu Router Tiskárna USB klávesnice 1. WAN port pro připojení RJ45

Více

Modul pro připojení měřičů spotřeby

Modul pro připojení měřičů spotřeby s 2 735 Synco living Modul pro připojení měřičů spotřeby WRI982 Snímá naměřené údaje všech připojených měřičů (teplo/chlad, teplá/studená voda, elektrická energie a plyn), včetně hodnoty po jednotlivých

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

Odemykací systém firmy Raab Computer

Odemykací systém firmy Raab Computer Odemykací systém firmy Raab Computer Systém RaabKey se používá pro otevírání dveří bez klíčů - pomocí bezkontaktních čipových klíčenek - čipů. Po přiblížení čipu ke čtečce na vzdálenost cca 3 až 5 cm dojde

Více

Vlastnosti a použití řídící jednotky

Vlastnosti a použití řídící jednotky CLEVER 01 Vlastnosti a použití řídící jednotky Řídící jednotky CLEVER01 a CLEVER01M jsou postaveny jako součást automatického systému uzavírání bran, vedený formou jednofázového motoru s trvalým kondenzátorem.

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

Bezdrátové sítě Wi-Fi Původním cíl: Dnes

Bezdrátové sítě Wi-Fi Původním cíl: Dnes Bezdrátové sítě Nejrozšířenější je Wi-Fi (nebo také Wi-fi, WiFi, Wifi, wifi) Standard pro lokální bezdrátové sítě (Wireless LAN, WLAN) a vychází ze specifikace IEEE 802.11. Původním cíl: Zajišťovat vzájemné

Více

CENTRÁLNÍ JEDNOTKA CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ

CENTRÁLNÍ JEDNOTKA CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ PT41-CJ CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ CENTRÁLNÍ JEDNOTKA Jednotka pro automatickou regulaci teploty místností, kde topným médiem je podlahové topení. V PT41-CJ se určuje typ regulace a teplotní

Více

Instalace propojení dotykového PANELu a SYSTÉMU pomocí Ethernetu (náhrada propojení USB kabelem)

Instalace propojení dotykového PANELu a SYSTÉMU pomocí Ethernetu (náhrada propojení USB kabelem) Instalace propojení dotykového PANELu a SYSTÉMU pomocí Ethernetu (náhrada propojení USB kabelem) Propojení panelu a řídicího systému pomocí adaptéru LANTRONIX (převod z USB na lokální síť Ethernet) se

Více

GPS lokátor s online sledováním

GPS lokátor s online sledováním GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malé rozměry Snadné ovládání Online sledování v mapovém podkladu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Tento tracker

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

DGP LAN V+ Instalace a nastavení. VARIANT plus s.r.o. strana 1

DGP LAN V+ Instalace a nastavení. VARIANT plus s.r.o. strana 1 DGP LAN V+ Instalace a nastavení VARIANT plus s.r.o. strana 1 DGP LAN V+ O manuálu Tento manuál je určen především pro nastavení DGP LAN V+ a programu REDIRECTOR. Jsou zde vysvětleny i některé postupy

Více

KARTA ŘADIČE DCF A GPS ME3

KARTA ŘADIČE DCF A GPS ME3 KARTA ŘADIČE DCF A GPS ME3 Popis ME3 Karta je určena pro inovované ústředny MU4N a MU3N a umožňuje: připojení přijímače časové informace DCF77 připojení přijímače časové informace GPS Karta udržuje autonomně

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

CCI.Courier. Výměna údajů o zakázce mezi PC Hof a terminálem. Reference: CCI.Courier v2.0

CCI.Courier. Výměna údajů o zakázce mezi PC Hof a terminálem. Reference: CCI.Courier v2.0 CCI.Courier Výměna údajů o zakázce mezi PC Hof a terminálem Reference: CCI.Courier v2.0 Copyright 2014 Copyright by Competence Center ISOBUS e.v. Albert-Einstein-Str. 1 D-49076 Osnabrück Číslo verze: v2.01

Více

Kombinovaný adaptér se síťovou zásuvkou chráněnou svodičem přepětí. Adaptér chrání síťový zdroj a datové vstupy připojeného telekomunikačního

Kombinovaný adaptér se síťovou zásuvkou chráněnou svodičem přepětí. Adaptér chrání síťový zdroj a datové vstupy připojeného telekomunikačního DEHN chrání. 909 300 DPO 230 TV 909 300 4013364117723 4-3-1 233,8 g 1 Stk. 86,00 909 310 DPO 230 NT 909 310 4013364117747 4-3-1 212 g 1 Stk. 75,50 909 320 DPO 230 ISDN 909 320 4013364136885 4-3-1 215 g

Více

Obsah 1. Popis GPS 2. P íprava a záznam dat 3. Vyhodnocení získaných dat 4. Záruka a certifikace 5. Kontakt

Obsah 1. Popis GPS 2. P íprava a záznam dat 3. Vyhodnocení získaných dat 4. Záruka a certifikace 5. Kontakt Verze: 8.0 Obsah 1. Popis GPS 1.1. Technická specifikace... 3 1.2. Popis součástí... 4 2. Příprava a záznam dat 2.1. Paměťová karta... 6 2.2. Připojení GPS... 6 2.2.1. Připojení GPS s řízením... 7 2.2.2.

Více

NÁVOD PRO IPTV PORTÁL (STB Motorola 19xx)

NÁVOD PRO IPTV PORTÁL (STB Motorola 19xx) NÁVOD PRO IPTV PORTÁL (STB Motorola 19xx) OBSAH: 1. Úvod 2. Set Top Box (STB) 3. MENU IPTV portálu 3.1. Hlavní nabídka 3.2. Přepínání TV kanálů 4. Samoobsluha 5. Videopůjčovna 6. Zabezpečení 7. Doplňkové

Více

XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V

XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V Zařízení slouží k ovládání bezdrátových síťových zásuvek a k monitorování aktivačních vstupů přes www rozhraní. Dále je k dispozici funkce ping, testující

Více

STÍNÍCÍ TECHNIKA BUDOUCNOSTI

STÍNÍCÍ TECHNIKA BUDOUCNOSTI DOMÁCÍ AUTOMATIZACE STÍNÍCÍ TECHNIKA BUDOUCNOSTI DANIEL MATĚJKA PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI LG SYSTEM (DIVIZE DOMÁCÍ AUTOMATIZACE) DOMÁCÍ AUTOMATIZACE Zpracování elektoprojektů, domovní fotovoltaické systémy,

Více

NÁVOD K INSTALACI DUÁL ZAŘÍZENÍ MASTER, SLAVER

NÁVOD K INSTALACI DUÁL ZAŘÍZENÍ MASTER, SLAVER NÁVOD K INSTALACI DUÁL ZAŘÍZENÍ MASTER, SLAVER Vážený zákazníku, děkujeme Vám za objednání služby Digi TV. Doporučujeme Vám, abyste o instalaci satelitního kompletu požádál kvalifikovaného technika, odborníka

Více

DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061. Instalační příručka

DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061. Instalační příručka DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061 cs Instalační příručka DiBos 8, SCSI Upgrade Kit Obsah cs 3 Obsah 1 Úvod 4 2 Bezpečnostní poznámky 4 3 Upgrade Kit DBEK061 4 4 Rozšíření jednotek DiBos 5 4.1 Příprava

Více

Modul: Regulační technika

Modul: Regulační technika . Popis modulu ise smart connect KNX Vaillant je komunikační rozhraní umožňující napojit regulaci Vaillant multimatic 700 na řídící systém inteligentní budovy s protokolem KNX. Modul se skládá ze dvou

Více

PH-HD1 BEZDRÁTOVÁ DIGITÁLNÍ HLAVICE

PH-HD1 BEZDRÁTOVÁ DIGITÁLNÍ HLAVICE ph_hd1:layout 1 11.2.2009 22:11 Page 1 PH-HD1 BEZDRÁTOVÁ DIGITÁLNÍ HLAVICE Bezdrátová termostatická hlavice pro radiátory Nadřazeným prvkem je centrální jednotka PH-BHD Obousměrná rádiová komunikace na

Více

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44 Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky Typ: AQC Basic Mikroprocesorová řídící jednotka OXI control AQC typ Basic slouží na automatické dávkování množství vzduchu do domovních čistíren MICROCLAR

Více

T-1 T-2. www.lars.cz. Návod k obsluze AURATON T-2

T-1 T-2. www.lars.cz. Návod k obsluze AURATON T-2 www.lars.cz T-1 T-2 Návod k obsluze AURATON T-2 2 AURATON T-1 Bezdrátový regulátor teploty Bezdrátový regulátor teploty pro všechna topná zařízení v domě. Dodatečně, díky vestavěnému čidlu teploty, může

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Frivent CZ s.r.o. Novohradská 40, 370 01 České Budějovice Montážní a provozní návod Regulátor teploty Frivent MS-100 Platný pro verzi 1.0 Frivent Duben 2011 strana 1 z 10 Obsah: 1. provedení... 3 2. struktura...

Více

ixport ETH I4O4 Inteligentní modul

ixport ETH I4O4 Inteligentní modul Vytvořeno: 6.3.2008 Poslední aktualizace: 28.1.2009 Počet stran: 19 ixport ETH I4O4 Inteligentní modul 4 galvanicky oddělené logické vstupy 4 výstupy s přepínacím kontaktem relé rozhraní pro připojení

Více

SPADC3KBOX verze 1.18

SPADC3KBOX verze 1.18 EA SPADC3KBOX verze 1.18 Změny oproti zařízení SPADC3 Verze 1.00 Copyright 2004 SEA, společnost s ručením omezeným. All Rights Reserved. SPADC3KBOX verze 1.18, Změny oproti zařízení SPADC3, verze 1.00

Více

Pokojová jednotka Neoré RCM 2-1

Pokojová jednotka Neoré RCM 2-1 IMPROMAT NEO INVERTER Pokojová jednotka Neoré RCM 2-1 Návod k obsluze a údržbě Instalační manuál Servisní manuál vydání 10/2010 - veškeré změny textu i tech. parametrů vyhrazeny Pokojová jednotka RCM 2-1

Více

Pro přístroje řady Synco 700 / RXB

Pro přístroje řady Synco 700 / RXB 7 7Z0 Synco Konnex bus Pro přístroje řady Synco 700 / RXB KNX Sběrnice Konnex bus (zkratka KNX) sdružuje tři existující technologie sběrnic EIB (European Installation Bus tzv. Instabus), BatiBUS a EHS

Více

ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ BLUETOOTH GPS PŘIJÍMAČ Uživatelská příručka

ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ BLUETOOTH GPS PŘIJÍMAČ Uživatelská příručka ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ Uživatelská příručka Upozornění (čtěte před prvním použitím): Global position system (GPS) je vlastněn americkým ministerstvem obrany, které má plnou odpovědnost za jeho přesnost a

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více