KLÁŠTEREC SVĚDECTVÍ, KTERÉ VYDALA ZEMĚ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KLÁŠTEREC SVĚDECTVÍ, KTERÉ VYDALA ZEMĚ"

Transkript

1 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Šumperk, Gen. Krátkého 1, Šumperk, okres Šumperk, kraj Olomoucký KLÁŠTEREC SVĚDECTVÍ, KTERÉ VYDALA ZEMĚ Kristýna Fifková Monika Černíčková Nikola Latzelová Šumperk 2015

2 STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Obor SOČ: 14: Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času Klášterec svědectví, které vydala země Klášterec testimony recovered from the ground Autoři: Kristýna Fifková, Monika Černíčková, Nikola Latzelová Škola: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Šumperk, Gen. Krátkého 1, Šumperk Konzultant: Ing. Marie Johnová Šumperk 2015

3 Prohlášení Prohlašujeme, že jsme svou práci vypracovali samostatně, použili jsme pouze podklady uvedené v přiloženém seznamu a postup při zpracování a dalším nakládání s prací je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v platném znění. V dne podpis:

4 Poděkování Děkujeme panu Stanislavovi Vicencovi za poskytnuté informace a pomoc.

5 ANOTACE Práce se zabývá historií obce Klášterec na Šumpersku na základě studia zveřejněných materiálů v rámci výstavy s názvem Klášterec svědectví, které vydala země (nálezy hmotných pramenů pomocí detektoru kovů). Přináší informace o historii, o hmotných pramenech a jejich fotodokumentaci, o 3D makety obce. Součástí práce je informační text v podobě návodu, jak připravit fotodokumentaci k výstavě, umožnit autorovi pokračovat v možné budoucí výstavě a publikovat informace o výstavě na webových stránkách obce. Klíčová slova: Klášterec, expozice, informační text - brožura, fotodokumentace, maketa. ANNOTATION The work deals with the history of the village Klášterec around Šumperk area. It results from the study of materials which were published within the framework of the exhibition entitled "Klášterec - Testimony issued by the ground (findings of material sources thanks to using of a metal detector). It provides information about history, material sources and their photographic documentation. There is also the village model in 3D. The work brings instructions of how to prepare the photographic documentation of the exhibition, how to allow the author to continue the possible future exhibition and to publish information about the exhibition on the website of the village. Keywords: Klášterec, exhibition, information text - brochure, photographs, model.

6 OBSAH ÚVOD O MINOHLEDAČSTVÍ O KLÁŠTERCI HISTORICKÉ MINUMUM CO SE POVÍDÁ CO SE NAPSALO O VÝSTAVĚ O BROŽUŘE JAK POSTUPOVAT? POŘÍZENÍ FOTODOKUMENTACE ZPRACOVÁNÍ FOTODOKUMENTACE O POUŽITÍ VÝSTAVNÍ BROŽURA - PŘÍLOHA O MARKETINGU MARKETINGOVÁ STRATEGIE AUTORA MARKETINGOVÁ TEORIE, ANEB CO NÁS UČÍ VE ŠKOLE ZÁVĚR PŘÍLOHY POUŽITÁ LITERATURA A ZDROJE SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM PŘÍLOH... 34

7 ÚVOD V poslední době se stalo poměrně módním způsobem využití volného času - hledání pokladů pomocí detektoru kovů. Co si kdo pod tímto pokladem představí, je na každém z nás. Nedávno jsme měli možnost zhlédnout neobvyklou regionální výstavu, kterou zorganizoval jeden z těchto hledačů, pan Stanislav Vicenec z obce Klášterec na Šumpersku. Svým spoluobčanům odhalil výsledky své několikaleté práce (střípky z historie Klášterce). Jsme studentky grafického designu, a tak nás námět, který navrhla paní učitelka rodačka z Klášterce, velmi zaujal. Škoda jen, že návštěvník výstavy Klášterec svědectví, které vydala země už nemá možnost si odnést nějakou dokumentaci tedy výstavní brožuru nebo katalog, který by zdokumentoval vystavené exponáty a celkové uspořádání výstavy pro další možné pokračování. To byl základní impuls pro naši práci. Výstavu jsme nafotily a se souhlasem autora výstavy se pokusíme vypracovat jednoduchý a pro laika použitelný návod, jak si takový manuál připravit. Co říká o účelu výstavy její autor: Po 7 letech hledání s detektorem kovů jsem se rozhodl otevřít krabici s nálezy a nenechat si je doma pro své nejlepší kamarády a známé, ale ukázat je veřejnosti. Vzhledem k tomu, že hledám jen v Klášterci a jeho okolí (Šumpersko) a od začátku si označuji datum i lokalitu nálezu (název místního pole, louky nebo lesa), dostal jsem nápad udělat výstavu Klášterec Svědectví, které vydala země prolínající se s mými dalšími koníčky a těmi jsou modelování maket spojených s Kláštercem a hledání historie o mé rodné obci (fotografie, pověsti, a studie kronik). Cílem výstavy není jen ukázka nalezených exponátů a mé tvorby, ale hlavně změna pohledu veřejnosti na hledače pokladů, jejich chování v přírodě a ničení archeolokalit. Dále bych chtěl veřejnost informovat o poznání a datování předmětů, které jim do té doby nic neříkaly. Kolegům hledačům se předem omlouvám, že tato lokalita není až tak atraktivní a doufám, že je budu alespoň inspirovat zpracováním expozice. Konání výstavy jsem předem konzultoval ve Vlastivědném muzeu Šumperk a také se zastupiteli obce Olšany. V obou případech jsem se nesetkal s jediným problémem, který by bránil výstavu uskutečnit. Na výstavě jsem se samozřejmě nepodílel sám. Tímto bych chtěl poděkovat všem, kdo se byť jen málem na jejím konání podíleli. Jmenovité poděkování je součástí expozice. Stanislav Vicenec 6

8 1 O MINOHLEDAČSTVÍ Jak bylo uvedeno v úvodu, už sám zdroj většiny exponátů výstavy zavání dobrodružstvím. Zatím jsme se setkávaly pouze s tím, že historické exponáty na výstavách pochází z archeologických nálezů a jiných profesionálních zdrojů. Jak autor výstavy uvádí, je často na člověka s detektorem pohlíženo jako na dobrodruha, který chce rychle zbohatnout. Pokud se budeme o tuto problematiku zajímat podrobněji, zjistíme, že to je poněkud složitější. Na doporučení autora výstavy jsme si vyhledaly přehled základních informací o tomto zajímavém koníčku. Co nás hlavně zajímalo? Je hledání detektorem legální? Z řad archeologů i laické veřejnosti se ozývá mnoho velice rozrůzněných možností řešení celé problematiky užívání detektorů kovů. Žádný dosavadní návrh by však současnou situaci nedokázal stoprocentně vyřešit a vzhledem k tomu, že v různé míře se s detektoráři potýká většina Evropy, zůstává otázkou, zda je vůbec možné takové jasné a definitivní řešení najít. Desatero správného hledače: 1. Než začnete hledat, ověřte si, zda hledání na místě, kde chcete hledat, neomezují nějaké zákony nebo vyhlášky. Pokud ano, respektujte je. 2. Nepoškozujte přírodu, osetá pole, cesty nebo stromy, nerozdělávejte oheň v lese. 3. Jámy, které vykopete, po sobě zasypte tak, aby po prvním dešti nebylo poznat, že v místě bylo kopáno. 4. Vše, co vykopete, si odneste příště se vám bude hledat lépe. Nenechávejte po lese poházené vykopané plechovky, trubky, dráty a jiný odpad. 5. Chovejte se tiše a ohleduplně. Nejlépe tak, aby o vás nikdo nevěděl. Nerozhrnujte v lese hromady listí nebo klestí. 6. Buďte obezřetní snažte se vidět a nebýt viděn. Ne všichni návštěvníci lesa mají dobré úmysly. 7. Nejezděte autem až do lesa, auto nechte na bezpečném místě a na lokalitu dojděte pěšky. 8. Nevstupujte do rezervací a ohrad, kde je to zakázáno. 9. Nerušte zbytečně zvěř. 10. Důležité nálezy hlaste tak, jak to nařizuje zákon. 7

9 Kam mám chodit hledat, abych něco našel? Místům, kam se chodí hledat, se mezi hledači říká lokality. Nalezení dobré lokality dá hodně práce (je to v podstatě takové hledání před hledáním). Každý hledač si svoje lokality střeží a jen velmi nerad někomu jinému prozrazuje, kde se nacházejí. Jedním z důvodů, proč si lokality chránit, je možnost udržet si kontrolu nad tím, co se na lokalitě děje. Asi nikomu by nebylo příjemné, kdyby přišel hledat na svoje oblíbené místo a našel tam nezahrabané díry od rádoby hledačů. Pokud se vám to stane, raději zahrňte i díry, které nejsou vaším dílem - a to proto, aby majitel pozemku neměl důvod vás z lokality příště vykázat. Dobré místo na hledání je neoseté pole. Dobře se na něm kope a máte velkou šanci něco najít, protože na pole se po dlouhá léta vyvážel obsah suchých záchodů, podestýlka ze statků, rybniční bahno atd. Dalším zajímavým místem jsou staré nepoužívané cesty v lesích, které lze dodneška najít - většinou tam najdete nějakou tu podkovu... Další zajímavá místa jsou kolem starých stromů, v zaniklých vesnicích nebo osadách, zbytky zákopů atd. Pro hledače je dobrá lokalita cennější než ten nejdražší detektor. Když se podíváme na výše uvedené desatero a ještě vnímáme heslo uvedené na webu hledačů, které říká Lov je cennější než kořist, uvědomujeme si, že tak jako každý jiný koníček, i hledačství je užitečné v rukách poctivého člověka a nebezpečné v rukou nepoctivce. Pokud se budete o problematiku hledačství zajímat podrobněji, doporučujeme internetové zdroje, například časopis Detektor.(obr. 1) 1 Obr. 1 Náhled na webovou stránku 1 Zdroj: Detektoring. Detektoring. [online] [cit ]. Dostupné z: 8

10 2 O KLÁŠTERCI 2.1 HISTORICKÉ MINUMUM Jak bylo již výše uvedeno, celá vystavená expozice se bezprostředně dotýká vesničky Klášterec, a tak by bylo záhodno se s ní trochu seznámit. První písemná zpráva o Klášterci pochází z roku 1349, jeho založení je datováno obdobím mezi lety 1277 a Byl to jenom pobočný benediktinský konvent, protože opatství a zřejmě i zakladatele měl v Postoloprtech v Čechách. Klášter neoplýval majetkem a byl svěřován "do ochrany" různým pánům, kdežto vesnice byla již roku 1464 zapsána do zemských desek tehdejšímu majiteli Zábřeha a Brníčka, Jiříkovi st. Tunklovi. Koncem 15. století je ještě jmenována ves Klášterec s dvorem a klášterem, ale potom zprávy o klášteře v pramenech mizí. Po bývalém klášteře zůstal ve vsi kostel zvěstování Panny Marie (v jádru gotická architektura ze 14. století), který byl obnoven po zpustošení za husitských válek, a při něm fara, která však v 17. století zanikla a byla obnovena až v roce Zbytky klášterních zdí byly na hřbitově patrny ještě v 19. století stejně jako zbytky sklepních prostorů kláštera. Památkou na někdejší klášter je i gotická madona s Ježíškem, která je nyní v muzeu v Bojkovicích (tzv. Bojkovická madona). Dění ve vesnici je nutno ve velké míře spojovat s kulturou, rozvoj této oblasti života potom s existencí církevních zařízení. Velkým podílem tu tak vždy přispíval mimořádný počet nadšených a i po odborné stránce působících muzikantů. Nejstarším datem, které se váže ke škole, je letopočet Vzhled obce jevil téměř rodinnou uspořádanost. Pozdější vznik papírny zasáhl do dění v Klášterci stejně jako v Olšanech. V současné době má obec 230 obyvatel v 82 domech. 2 2 Zdroj: Obec Olšany. Historie Klášterce. [online] [cit ]. Dostupné z: 9

11 2.2 CO SE POVÍDÁ? Had se zlatou korunkou V dávných dobách, kdy krajina kolem nynějšího Klášterce byla pokryta hlubokými lesy, zdržoval se v nich had se zlatou korunkou. Kdo hada spatřil, toužil po jeho zlaté korunce a mnohý svou touhu zaplatil životem. Jedenkrát se bral krajinou od mlýna k mlýnu mlynářský pomocník. Pro svou bezpečnost s sebou nosil velikou křesací pistoli. Umdlen cestou odpočinul si na louce pod stinným stromem v měkké trávě. Náhle zaslechl šustot a sykot. Pozorně se rozhlédl a uviděl hada, jak vylézá z rokytí rostoucího na břehu Moravy. Na sluníčku se stočil do klubíčka a vztyčil hlavu, na které měl zlatou korunku. Chasník opatrně vstal a vyňal z kapsy bílý šátek, který opodál spícího hada prostřel. Vtom se had probudil a jako blesk zmizel z rokytí. Chasník se ukryl za kmen mohutného stromu a čekal. Za malou chvíli se had objevil znovu, doplazil se k šátku a stočil se na něm do klubíčka, Mlynářský namířil pistolí a střelil. Had se vztyčil, hrozivě zasyčel, ale pak se v křeči zhroutil mrtvý na zem. Chasník sebral korunku a utíkal, seč mu síly stačily. Ve městě korunku prodal a za utržené peníze koupil kus lesa, na kterém postavil kostel a klášter a sám se v něm stal prvním mnichem. Ke klášteru putovalo mnoho poutníků, proto po čase kolem kláštera si kramáři postavili chalupy a vznikla vesnice, kterou nazvali Klášterec. 3 Klášterecký poklad Pověst o ohromném pokladu ve sklepení zbořeného kláštera v Klášterci nedala mnoha lidem chtivým mamonu spát. Když kněží a mniši museli klášter narychlo opustit, jistě poklad zlato a stříbro ukryli ve sklepení. Tak se soudilo. A mnozí kopali a hledali. Jedenkrát se hned několik mužů odhodlalo kopat v zasypaných klášterních sklepeních. Věřili v moc duchů, kteří poklad chrání, a proto si usmyslili, jak na to vyzrají. Než se dali do kopání, postavili dvanáctiletého chlapce s červenou čepičkou na hlavě a se svěcenou vodou a 3 Zdroj: Lolek, Jakub. Had se zlatou korunkou. In: Filip, Zdeněk (ed.). Kytice severomoravských pověstí. Štíty: Veduta, 2002, s

12 kropáčem v ruce na stráž. Poučili ho, kdyby viděl blížit se čerty nebo nějaké jiné příšery, aby mlčel a jen kropáčem proti nim kropil. Pak, požehnavše se křížem, dali se do kopání. Po dlouhé úmorné práci narazili na sklepení a v něm našli truhlu plnou zlata, stříbra, drahými kameny vykládaných kalichů a drahocenných rouch. Spěchali, aby už měli poklad nahoře. Když již bylo skoro na povrchu, postavili truhlici na zem, aby si trochu oddechli. Vtom se přihnala tlupa čertů, psů s ohnivýma očima a jiných příšer a přímo na chlapce. Ten se lekl, zahodil svěcenou vodu i s kropáčem a s křikem utkal. Země se zatřásla, vyšlehly plameny, vyvalil se sirný dým a truhlice se propadla do hlubiny, která se nad ní zavřela. Bylo po všem. Hrdinové měli po chlebíčku CO SE NAPSALO Vesnice Klášterec je pověstná svými zajímavými stromy, níže upozorňujeme na historickou lípu, která je jednou z dominant obce a není to zdaleka první strom, o kterém se v souvislosti s Kláštercem mluví. Oliva v Klášterci na Zábřežsku Klášterskou pout a volivu zná na Zábřežsku kdekdo. Pout - o slavnosti Zvěstování bl. Panny Marie jest prastarého původu a sahá ještě do oněch dob, kdy tam, kde nyní stojí kostel filiální, rozprostíral se velebný chrám klášterní i s budovami kněží řádu sv. Benedikta. Klášter i s chrámem zbořil Jan Žižka na pochodu od Mohelnice L. P Mladšího původu jest oliva, ač i její stáří lze páčiti na 300 až 400 let. O památném stromě tomto se nám bližších zpráv ze starých dob nezachovalo; toliko jak si zpravodaj německého listu BrūnnerWochenblatt z r se o něm zmiňuje: Klášterec leží v příjemném údolí na řece Moravě a tvoří malé návsi, uprostřed něhož se povznáší starý topol. Kmen stromu jest zevně drsný, uvnitř dutý; objem měří 28 stop, průmět 9 stop. Ač se podobá, že od jeho zasazení již mnoho set let uplynulo, svědčili mně obyvatelé, že jeden z dřívějších majitelů číslo 9, děd Jakuba Kubíčka (tento zemřel r. 1799, jsa stár 85 let), jej zasadil, což možno, 4 Zdroj: Lolek, Jakub. Klášterecký poklad. In: Filip, Zdeněk (ed.). Kytice severomoravských pověstí. Štíty: Veduta, 2002, s

13 jelikož onen druh strom velmi rychlo roste. Oliva má nyní v objemu 13m, v průměru 3m). Výška není poměrná, poněvadž starý obr již vícekrát byl značně zkomolen, aby se mu tíže ubralo a tak ulevilo. Kmen jest dutý a tvoří uvnitř rozsáhlou a vysokou prostoru, tak že malá rodina by v něm měla dostatečný byt, třeba ještě o jednom poschodí. Oliva poslední dobou již velice schází a pohlíží smutně na okolí. A není divu! Je sešlým starcem, jehož známí a vrstevníci již dávno klesli v tmavý hrob, a novým lidem, novým poměrům již mu nelze uvyknouti. Podobně děje se olivě. Nemá již vrstevníka daleko široko v kraji. Jiní lidé, nové poměry zda lepší bývalých? A k tomu ještě od severu doráží na klidnou dědinku, již vévodí, mrazivý a zhoubný vítr germanistce! Jest žádoucno, aby olivě byla náležitá péče věnována a takto památník dávných dob ještě dlouho byl zachován. 5 (obr. 2) O Klášterci byl vydán zajímavý článek v známém časopise Naut TAJEMSTVÍ A ZÁHADY NAŠÍ PLANETY, kde se psalo o záhadném zániku kláštera, o Bojkovické madoně, o kláštereckém pokladu a o pověstech. (obr. 3-6) Obr. 2 Dobová fotografie olivy 5 Zdroj: Listy Náš domov. Ročník VI. sešit Olomouc: Josef Vévoda,

14 Obr. 3 Úvodní strana v časopisu Obr. 4 Záhadný zánik kláštera 13

15 Obr. 5 Bojkovická madona Obr. 6 Pověsti 14

16 3 O VÝSTAVĚ Výstava o historii Klášterce se konala na již nefungující místní základní škole v místnosti bývalé tělocvičny. Při vstupu do místnosti nás nejdříve zaujala maketa Klášterce, která zachycuje současnou vesnici v měřítku 1:1000. Bylo patrné, že ústředním tématem celé expozice je klášter, podle kterého tato vesnice jméno Klášterec převzala. Fotky pověšeny na dřevěné stěně byly okopírovány ze starých kronik, různých knih a časopisů. Lidé si tak mohli představit, jak klášter kdysi vypadal. (obr. 7 a 8) Obr. 7 Maketa původního kláštera Obr. 8 Maketa nynější obce Klášterec Pan Stanislav Vicence se zabývá i zhotovováním zmenšených modelů krajin a vesnica jeden takový model vyrobil. Model je o tom, jak si on sám představoval klášter za pradávných dob. Jeho maketa kláštera měla dvě čelní věže. Dnes má klášter jen jednu a nikdo neví proč.kolem kláštera kolují historky, že jednu z věží někdo uřízl, zboural nebo snad spadla sama? Také se povídá, že ji ustřelili husité, jejichž jeden oddíl se sem zatoulal. Kromě informací o klášteře si mohl návštěvník prohlédnout: 15

17 Ze života vesničanů (obr. 9-14) Obr. 9 Výbava koní Obr. 10 Předměty denní potřeby Obr. 11 Knoflíky 16

18 Obr. 12 Odznaky Obr. 13 Střely Obr. 14 Ostatní předměty 17

19 Historie obce fotografie a historické předměty, pověsti o obci (obr ) Obr. 15 Detail Sudetské mapy Obr. 16 Detail obrazů pod omítkou Obr. 17 Detail knihy 18

20 Nalezené mince (obr ) Obr. 18 Mince z doby Marie Terezie Obr. 19 Mince Obr. 20 Mince

21 Obr. 21 Mince z ČR a Německa 4 O BROŽUŘE 4.1 JAK POSTUPOVAT? Brožura se vytváří podobným způsobem, jako kniha, ale obsahuje jen některé hlavní části. Nejprve brožuru dělíme na textovou část a příslušenství, které je umístěno před a za hlavní částí. Dále se dělí na hlavní titul, úvod, vlastní textovou část, seznam literatury a zdrojů, obsah a tiráž. Nedílnou součástí brožury je přebal, který je většinou z tvrdšího papíru než knižní blok a bývá potištěn z obou stran tak, že vnější strana je potištěná ústředním motivem brožury. Hlavní titul je vždy na pravé liché straně a tvoří vstup do brožury. Může být typografický, kreslený nebo kombinovaný. Musí typograficky ladit se sazbou celé brožury, dokonce může být napsán i jiným fontem písma. Obsahuje název díla a jméno autora. Úvod se sází vždy na pravou lichou stranu a píše ho sám autor, který se obrací ke čtenářům. Musí mít stejný font, jaký je v celé knize. Vlastní textová část začíná vždy na samostatné pravé liché straně. Tvoří ji kapitoly a text, kdy kapitoly jsou často sázeny verzálkami stejného druhu písma jako text. Stránková zarážka je odstup od horního okraje obrazce sazby a musí být jednotná. 20

22 Stránkování je stejně velké jako text, nebo o jeden stupeň menší a sází se arabskými číslicemi. Umisťuje se na vnější okraj stránky, nikdy ne ke hřbetu brožury. Číslo stránky musí být vždy na stejném místě. (obr. 22) Obrázky a jejich umístění musí být v souladu s typografickou úpravou, nesmí narušovat. Dva vedlejší obrázky by měly mít stejnou velikost, pokud je to možné. Popisky k obrázkům musí být v celé brožuře jednotné a sázejí se o 1 2 stupně menší, než je písmo základní. Za popisky se nedělá tečka, nesmí přesahovat přes obrázek a slova se nesmí dělit na konci řádku. Seznam literatury a zdrojů je nezbytnou součástí každé publikace. Seznam knih je seřazený abecedně podle jmen autorů, které autor použil. Uvádí se autor, název díla, jméno nakladatelství, místo a rok vydání a ISBN. Sází se na pravou lichou stranu o dva stupně menším písmem. Zdroje se píší za literaturu postupně, jak se používaly. Obsah většinou začíná na pravé liché straně a může pokračovat na levou sudou. Sází se z menšího stupně písma než text a musí vytvořit typografický celek. Je to seznam jednotlivých kapitol brožury s čísly stránek. Tiráž je souhrn tiskařsko-výrobních údajů o dané brožuře. Uvádí se zde jméno autora, název díla, jméno grafika obálky a sazby, jméno fotografa a letopočet vydání knihy. (obr. 23) 6 6 Zdroj: Přikryl Zdeněk. In: Modul technologie pro grafický design 4. ročník, kód modulu SPŠ-TEC-4-2, s

23 Obr. 22 Stránkování brožury Obr. 23 Hlavní části brožury 22

24 4.2 POŘÍZENÍ FOTODOKUMENTACE Autor výstavy nás požádal i o nafocené dominantní památky vesnice gotického kostela a historicky chráněné lípy. Rozhodli jsme se, že tyto dominanty použijeme jako motivační prvek brožury. Při pořizování fotodokumentace je potřeba postupovat podle následujících pravidel: 1. Postup při focení: Objekty k focení si logicky rozdělíme, jak nám nejlépe vyhovuje. První úsek obnášel vyfotografovat místní gotický kostel Zvěstování Panny Marie a proslulou historicky chráněnou lípu. Fotoaparát byl nastaven podle venkovního světla takto: ISO 100, čas 1/100, clona 4,5. Druhý úsek byl zaměřen na focení postupně všech panelů s detaily vzácných předmětů. U místních dochovaných předmětů byly vyfotografovány jednotlivé panely celé a detailně několik předmětů z výbavy koní, knoflíků a odznaků, střel a psích známek. U historické části se taktéž nejprve musel vyfotit celý panel a poté jednotlivé obrázky, fotografie a texty. U mincí to bylo podobné jako u dvou předchozích, ale s tím rozdílem, že mince byly ještě seřazeny podle jednotlivých panovníků a zemí. Výstava byla velmi zajímavá, a proto nebylo těžké vytvořit kvalitní fotky. Většina fotografií v interiéru se vyfotila na automatické focení bez blesku, takže nebylo potřeba fotoaparát korigovat. Pokud je problém se světlem, kdy jsou špatné světelné podmínky, musí se nastavit ručně clona, čas i ISO. Pro kvalitní fotku jsou důležité tyto parametry. Době, po níž čočkou dopadá na čip světlo, se říká čas. Pro běžné focení se používá ISO 100 a platí, že čím nižší ISO, tím bude obrázek kvalitnější. Clonou můžeme regulovat hloubku ostrosti. 4.3 ZPRACOVÁNÍ FOTODOKUMENTACE Úprava fotografií pro tisk: Fotografie se upravují nejlépe v grafickém programu Adobe Photoshopu. Nejprve se změní úrovně jasu a kontrastu a živost se sytostí barev. Poté se připraví obrázek k tisku: místo 72 dpi (body na palec), což je zobrazení na monitoru, bylo třeba změnit rozlišení na tiskovou kvalitu 300 dpi. Obrázek se nakonec uloží do formátu jpeg v nejlepší možné kvalitě. (obr ) Obrázek se dá zvektorizovat v Adobe Illustrátoru pomocí nástroje pero. Vytváří se jím kotevní body a čáry, které se spojují v objekty. (obr. 28) 23

25 Obr. 24 Úprava úrovní jasu a kontrastu Obr. 25 Úprava živosti a sytosti barev Obr. 26 Příprava obrázku k tisku 24

26 Obr. 27 Uložení fotografie do jpeg Obr. 28 Vektorizace pomocí pera 5 O POUŽITÍ VÝSTAVNÍ BROŽURY - PŘÍLOHA V bodu 4 jsme popsaly, jak postupovat při tvorbě jednoduchého dokumentačního manuálu k výstavě. Brožura zahrnuje úvodní slovo autora výstavy, historii Klášterce, informace o výstavě, jak vytvořit brožuru, fotodokumentaci a její úpravu, hledání detektorem a seznam použité literatury a zdrojů. (obr. 29) Obr. 29 Obsah z brožury 25

27 Brožura bude zveřejněna na webu obce a autor ji použije pro svoji další práci. Autor nás ještě požádal o přípravu článku o výstavě, který následně nabídne elektronickým časopisům o minohledačství a regionálnímu tisku koncept článku: Od do měli občané Klášterce a další návštěvníci možnost zhlédnout amatérskou výstavu, která nesla název Klášterec, svědectví, které vydala země. Autor výstavy, pan Stanislav Vicenec spojil několik svých zálib hledání detektorem, modelářství a studium historie a připravil pro svoje spoluobčany ukázky ze svých nálezů, historické fotografie a další zajímavosti z historie Klášterce. Expozice byla rozdělena na nálezy týkající se běžného života v minulosti práce s koňmi, předměty denní potřeby, fotografie a pověsti z dějin Klášterce, především dokumenty o bývalém klášteře a gotickém kostele, Bojkovické madoně, historické olivě. Poslední částí výstavy byla velká sbírka nalezených mincí. Výstavě vévodila maketa Klášterce rok 2014 v měřítku 1:1000 provedená do všech detailů a také fantazijní maketa kláštera. Výstava byla otevřena vždy v pátek, sobotu a neděli a navštívilo ji celkem 387 návštěvníků, kteří si pochvalovali pěkný kulturně- historický zážitek. Autor slíbil navázat další výstavou za cca dalších 10 let. Nezbývá než mu poděkovat a popřát mnoho štěstí při hledání pokladů, které země ještě nevydala. 6 O MARKETINGU O uspořádání výstavy jsme se dozvěděly v podstatě náhodou. Je zřejmé, že marketingové prostředky, které použil autor výstavy a zacílil je na konkrétní skupiny potenciálních návštěvníků, odpovídaly jeho možnostem. Tak se klidně mohlo stát, že se o této akci nedozvěděla řada lidí, pro které by tato událost byla určitě zajímavá. 6.1 MARKETINGOVÁ STRATEGIE AUTORA Autor při svém záměru pozvat na výstavu dostatečný počet lidí si nekladl za cíl nějakou masovou účast občanů, ale zaměřil se svými komunikačními prostředky na několik segmentů: Prvním marketingovým prostředkem už byl vlastně výběr místa výstavy autor vybral místnost přímo v Klášterci bývalou školu, kam občané Klášterce buď osobně chodili, nebo 26

28 se zde učili jejich rodiče. Jako další alternativu měl Klub důchodců v Olšanech, který mu byl obecním zastupitelstvem nabídnut. Ten je sice určitě lépe vybaven a má lepší hygienické zázemí, ale autor předpokládal, že na výstavu půjde klášterecký občan a radši tedy zvolil variantu v Klášterci. Autor použil pro zveřejnění svého záměru několik na sobě nezávislých komunikačních prostředků a každý z nich zacílil na určitou věkovou skupinu občanů. Svůj záměr uspořádat výstavu projednal s obecním zastupitelstvem a požádal o zveřejnění upoutávky v Olšanském zpravodaji.(obr. 30) 7 Obr. 30 Ukázka z Olšanského zpravodaje Zpravodaj je doručován do všech schránek občanů a lze tedy předpokládat, že tento zdroj informací je velmi spolehlivý. Dále autor nechal vyhlásit konání výstavy dvakrát opakovaně vesnickým rozhlasem (v únoru 2015) dva týdny po sobě před konáním výstavy. Hlášení se provádí pravidelně ve středu odpoledne a občané jsou na ne zvyklí. Dalším komunikačním prostředkem bylo vylepení plakátu A4, černobílého na běžných místech, které obec k tomuto účelu používá (obecní deska a plakátovací plocha v Olšanech a v Klášterci). (obr. 31) 7 Zdroj: Olšanský zpravodaj. Ročník XVII., č. 35. Olšany: Obecní úřad Olšany,

29 Obr. 31 Plakát výstavy Posledním zdrojem informace pro občana i když zprostředkovaným - byla vstupenka, kterou obdržel návštěvních a která zároveň sloužila jako pozvánka pro další návštěvníky, protože výstava trvala tři týdny a kdo ji navštívil a líbila se mu, pomocí jednoduché mnemotechnické pomůcky šířil pozvání dál mezi své známé, což se ukázalo jako velmi dobrý nápad. Díky tomu výstavu navštívil junácký oddíl z Olšan a celá řada rodáků na doporučení svých příbuzných a po doručení pamětní vstupenky. Dále autor využil očíslovaných vstupenek pro svoji potřebu, aby si zmapoval počet návštěvníků. (obr. 32) 28

30 Obr. 32 Vstupenky na výstavu 6.2 MARKETINGOVÁ TEORIE, ANEB CO NÁS UČÍ VE ŠKOLE Marketing má být zaměřen na zákazníka, v našem případě na návštěvníka, a vyhovovat jeho potřebám bylo splněno, občan nebyl bombardován letáky, ale dověděl se o výstavě v rámci pravidelných obecních informací. Upřednostnit marketing cílený před nediferencovaným sdělovat informace použitím komunikačních prostředků, které ten který segment bude vhodně vnímat. Pochvala pro autora za volbu místa (občané Klášterce, hlavně starší, by nešli na výstavu do Olšan), komunikační prostředek klasický zpravodaj, plakát je pro starší občany běžně vnímán jako tradiční, na hlášení v rozhlase jsou zvyklí. Mladší občané reagují na elektronickou informaci byla na webu obce. Využití sdělení spokojeného zákazníka návštěvníka jako další reklamy použití vstupenky jako pozvánky přes spokojeného návštěvníka šíření zájmu, tento prostředek byl nejúčinnější a prakticky velmi levný. Co by se dalo ještě zlepšit: Rozšířit informace na větší region například článek v regionálním tisku. Využít pro umístění plakátů ještě další místa například vývěsku u místního kostela, kam chodí spousta návštěvníků na hřbitov (hlavně rodáci). Plakát by mohl být barevný, ale vzhledem k financování celé výstavy z vlastních zdrojů autora je tato rada asi bezpředmětná. 29

31 Závěrem lze autora za použité marketingové a komunikativní prostředky pochválit. Je zřejmé, že zná zvyky a myšlení svých spoluobčanů a na to taky spoléhal. 8 ZÁVĚR Výsledkem naší práce je informační brožura sloužící jako příručka pro laiky, kteří chtějí zorganizovat vlastní výstavu. Brožura bude nabídnuta zastupitelstvu obce Klášterec ke zveřejnění na obecním webu, kde by si ji občané mohli prohlédnout. Dále bude dána k dispozici autorovi výstavy, který ji v budoucnu použije k prezentaci výsledků své další práce. 8 Zdroj: Moudrý,Marek. In: Marketing: Základy marketing. Kralice na Hané: Computer Media, 2008, ISBN:

32 PŘÍLOHY Příloha 1 Příloha 2 Příloha 3 Příloha 4 bude brožura v elektronické a tištěné podobě 31

33 POUŽITÁ LITERATURA A ZDROJE Listy Náš domov. Ročník VI. sešit Olomouc: Josef Vévoda, 1897 Lolek, Jakub, Kytice severomoravských pověstí, Nakladatelství Veduta, Štíty, 2002 Ing. Marek Moudrý, Marketing: Základy marketingu, Nakladatelství Computer Media, Kralice na Hané 2008, ISBN: Olšanský zpravodaj, Ročník XVII., č. 35., Olšany: Obecní úřad Olšany, 2015 Mgr. Zdeněk Příkryl, Modul technologie pro grafický design 4. ročník, kód modulu SPŠ- TEC

34 SEZNAM OBRÁZKŮ Obr. 1 Náhled na webovou stránku... 8 Obr. 2 Dobová fotografie olivy Obr. 3 Úvodní strana v časopisu Obr. 4 Záhadný zánik kláštera Obr. 5 Bojkovická madona Obr. 6 Pověsti Obr. 7 Maketa původního kláštera Obr. 8 Maketa nynější obce Klášterec Obr. 9 Výbava koní Obr. 10 Předměty denní potřeby Obr. 11 Knoflíky Obr. 12 Odznaky Obr. 13 Střely Obr. 14 Ostatní předměty Obr. 15 Detail Sudetské mapy Obr. 16 Detail obrazů pod omítkou Obr. 17 Detail knihy Obr. 18 Mince z doby Marie Terezie Obr. 19 Mince Obr. 20 Mince Obr. 21 Mince z ČR a Německa Obr. 22 Stránkování brožury Obr. 23 Hlavní části brožury Obr. 24 Úprava úrovní jasu a kontrastu Obr. 25 Úprava živosti a sytosti barev Obr. 26 Příprava obrázku k tisku Obr. 27 Uložení fotografie do jpeg Obr. 28 Vektorizace pomocí pera Obr. 29 Obsah z brožury Obr. 30 Ukázka z Olšanského zpravodaje Obr. 31 Plakát výstavy Obr. 32 Vstupenky na výstavu

KLÁŠTEREC SVĚDECTVÍ, KTERÉ VYDALA ZEMĚ. Kristýna Fifková

KLÁŠTEREC SVĚDECTVÍ, KTERÉ VYDALA ZEMĚ. Kristýna Fifková KLÁŠTEREC SVĚDECTVÍ, KTERÉ VYDALA ZEMĚ Kristýna Fifková KLÁŠTEREC SVĚDECTVÍ, KTERÉ VYDALA ZEMĚ Kristýna Fifková Úvodem Po 7 letech hledání s detektorem kovů jsem se rozhodl otevřít krabici s nálezy a nenechat

Více

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION Název: Náš region Autor: Mgr. Milena Hrabalová Škola: Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny Předmět/ročník: Vlastivěda /4.-5. ročník Datum vytvoření

Více

Několik praktických informací

Několik praktických informací 1. formát Několik praktických informací označuje konečnou velikost knihy, dovolím si uvést ty nejběžnější. Nic není nemožné, a tak si můžete zvolit jakýkoliv vlastní formát knihy, vše je otázkou financí

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem. 1. Bakalářská a diplomová práce se odevzdává ve třech výtiscích v pevné vazbě. Práce musí být svázaná

Více

GRAFICKÝ MANUÁL pro publikace MFF UK

GRAFICKÝ MANUÁL pro publikace MFF UK GRAFICKÝ MANUÁL pro publikace MFF UK Patitul - Tato strana není povinná KAREL NOVÁK MATEMATIKA VČERA DNES A ZÍTRA hřbet publikace První lichá strana publikace - v současné době se používá zřídka. Obsahuje

Více

Integrovaná střední škola Nová Paka. Pokyny pro zpracování ročníkové práce. pro 3. ročník oboru mechanik elektrotechnik¹

Integrovaná střední škola Nová Paka. Pokyny pro zpracování ročníkové práce. pro 3. ročník oboru mechanik elektrotechnik¹ Integrovaná střední škola Nová Paka Pokyny pro zpracování ročníkové práce pro 3. ročník oboru mechanik elektrotechnik¹ ¹ Platné od školního roku 2015/16 1 Organizační pokyny Žáci 3. ročníku v průběhu měsíce

Více

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

iphone 7 a Canon 70D Pavel Kocur úterý 18. října 2016

iphone 7 a Canon 70D Pavel Kocur úterý 18. října 2016 iphone 7 a Canon 70D Pavel Kocur úterý 18. října 2016 K napsání tohoto příspěvku mě inspiroval článek Vyrovná se mobil kvalitou výstupu zrcadlovce? Víta Kovalčíka ze dne 10. 10. 2016. V části TŘETÍ SCÉNA

Více

Pravidla vypracování maturitní práce

Pravidla vypracování maturitní práce Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace, Masarykova 198, 664 61 Rajhrad Pravidla vypracování maturitní práce (dále jen Práce ) pro školní rok 2016-2017 Pro obor: Zahradnictví 41-44-L/51

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Rozsah maturitní práce je 10 20 stran hlavního textu, počítáno tedy od úvodu po závěr; nepočítají se tedy přílohy ani úvodní stránky. V poslední fázi zpracování

Více

Stavební veletrhy Brno 2014. 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště

Stavební veletrhy Brno 2014. 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště Stavební veletrhy Brno 2014 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště Novinky pro rok 2014 Zkrácení doby veletrhu středa - sobota Posílení návštěvnosti koncových zákazníků segment B2C změna otevírací doby 10:00

Více

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR 1. ÚVOD Pravidla pro publicitu (dále jen Pravidla) stanovují povinné náležitosti v oblasti zajištění propagace projektů a jejich výsledků

Více

Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno. Souběžně probíhají: 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště

Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno. Souběžně probíhají: 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno Souběžně probíhají: 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno Veletrh DSB Dřevo a stavby Brno je samostatným veletrhem v rámci Stavebních veletrhů

Více

ZÁSADY FOTOGRAFOVÁNÍ A

ZÁSADY FOTOGRAFOVÁNÍ A ZÁSADY FOTOGRAFOVÁNÍ A KOMPOZICE OBRAZU Lenka Bednaříková OBSAH Příprava Světlo Clona Závěrka ISO Scéna Kompozice Nejčastější chyby PŘÍPRAVA Fotografujeme jen tehdy, když máme co fotit Pokud jdeme do přírody,

Více

Základní škola Ulice Míru, Rokycany. Mgr. Monika Abrtová. Obsah

Základní škola Ulice Míru, Rokycany. Mgr. Monika Abrtová. Obsah Základní škola Ulice Míru, Rokycany Mgr. Monika Abrtová Obsah 1 Úvod do tématu sluneční soustavy... 2 2 Cíl projektu... 2 3 Postup při zpracování... 2 4 Zpracování... 3 5 Závěr miniprojektu... 4 6 Přílohy...

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Městské muzeum Jevíčko

Městské muzeum Jevíčko Iveta Špičková, Zdena Vašíčková, Ivana Písková Pracovní list k vycházce 1/2 Městské muzeum Jevíčko Příloha č. 1: Městské muzeum Jevíčko (pracovní list k vycházce) 1. Městské muzeum v Jevíčku se nachází

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Inzerce 2015: Legalizace magazín, který vám rozšíří zorničky. Magazín, který vám rozšíří zorničky. Ceník inzerce 2015. www.magazin-legalizace.

Inzerce 2015: Legalizace magazín, který vám rozšíří zorničky. Magazín, který vám rozšíří zorničky. Ceník inzerce 2015. www.magazin-legalizace. Magazín, který vám rozšíří zorničky Ceník inzerce 2015 www.magazin-legalizace.cz Drazí partneři, nabízíme vám ceník inzerce na rok 2015 prvního českého magazínu o konopí Legalizace. Časopis Legalizace

Více

KORUNOVAČNÍ KLENOTY. jedinečná putovní výstava Galerie hotelu Gustav Mahler. v Jihlavě

KORUNOVAČNÍ KLENOTY. jedinečná putovní výstava Galerie hotelu Gustav Mahler. v Jihlavě Jedinečná putovní výstava věnovaná nejhodnotnějšímu českému pokladu KORUNOVAČNÍ KLENOTY v Jihlavě - 2017 jedinečná putovní výstava Galerie hotelu Gustav Mahler 2 ČESKÉ KORUNOVAČNÍ KLENOTY NA DOSAH V JIHLAVĚ

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu značky OVB

Manuál jednotného vizuálního stylu značky OVB Manuál jednotného vizuálního stylu značky OVB Aktualizováno: srpen 2016 1 Obsah Vizuální styl Úvodní slovo... 3 OVB Logo... 4 Naše barvy... 8 Naše písmo... 9 2 O významu jednotného vizuálního stylu Jednotný

Více

Průmyslové zpracování tiskovin

Průmyslové zpracování tiskovin Průmyslové zpracování tiskovin 8. a její části www.isspolygr.cz Vytvořila: Michaela Hanáková Vytvořeno dne: 10. 1. 2013 Strana: 1 Škola Ročník 1. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: CZ.1. 07/1. 4. 00/21.2712 Šablona: VY_32_INOVACE_1_08_Vv Ročník: 3., 4. a 5. Datum vytvoření: 10. 4. 2013 Datum ověření ve výuce: 17.

Více

ČESKÉ KORUNOVAČNÍ KLENOTY

ČESKÉ KORUNOVAČNÍ KLENOTY jedinečná putovní výstava ČESKÉ KORUNOVAČNÍ KLENOTY na dosah ve Zlíně - 2017 Zlínský zámek: 4.10. - 29.11.2017 www.ceskekorunovacniklenoty.cz 2 ČESKÉ KORUNOVAČNÍ KLENOTY NA DOSAH VE ZLÍNĚ 2017 www.ceskekorunovacniklenoty.cz

Více

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Formální úprava bakalářských a diplomových prací Odevzdání práce Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Bakalářské a diplomové práce se odevzdávají na Studijním oddělení UK HTF a to ve

Více

ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE v souladu s ustanovením 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 49/2009 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

První magazín pro konopnou kulturu

První magazín pro konopnou kulturu První magazín pro konopnou kulturu CENÍK INZERCE 2012 Drazí partneři, nabízíme vám ceník inzerce na rok 2012 prvního českého magazínu o konopí Legalizace. Časopis Legalizace na své první narozeniny prošel

Více

Zlom stránek. Zlom stránek a vlastní finalizace knihy se provádí v programu Adobe InDesign.

Zlom stránek. Zlom stránek a vlastní finalizace knihy se provádí v programu Adobe InDesign. Zlom stránek Zlom stránek a vlastní finalizace knihy se provádí v programu Adobe InDesign. Podle svých skic, ve kterých se rozhodneme pro formát knihy, si vytvoříme v tomto programu dokument. Stanovíme

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_INF_BU_09 Sada: Digitální fotografie Téma: Portréty, postavy Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Informatika Ročník: 3. ročník osmiletého gymnázia, třída 3.A Využití: Prezentace určená pro

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Masarykovo gymnázium,

Masarykovo gymnázium, Masarykovo gymnázium, SOŠ a VOŠ zdravotnická Vsetín Jméno autora Třída Název práce Seminární/ maturitní práce Vedoucí práce: Titul, jméno 2017 Prohlašuji, že jsem seminární práci vypracoval/a samostatně

Více

Pokyny pro vypracování maturitních prací 2014

Pokyny pro vypracování maturitních prací 2014 Pokyny pro vypracování maturitních prací 2014 Věcné a formální uspořádání maturitní práce 1. Věcná stránka práce Maturitní práce by měla mít následující strukturu: Titulní strana (viz následující strana)

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 Květen 2011 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

POKYNY PRO AUTORY PRO STANDARDNÍ ÚPRAVU TEXTU PUBLIKACE PŘEDKLÁDANÉ PŘÍMO K TISKU 1 VŠEOBECNÉ POKYNY

POKYNY PRO AUTORY PRO STANDARDNÍ ÚPRAVU TEXTU PUBLIKACE PŘEDKLÁDANÉ PŘÍMO K TISKU 1 VŠEOBECNÉ POKYNY POKYNY PRO AUTORY PRO STANDARDNÍ ÚPRAVU TEXTU PUBLIKACE PŘEDKLÁDANÉ PŘÍMO K TISKU Autor připraví publikaci jak po obsahové, tak po stránce typografické. Publikace bude mít konečnou úpravu a bude připravena

Více

Č.j.:TACR/3635/2012. Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR

Č.j.:TACR/3635/2012. Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR Č.j.:TACR/3635/2012 Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. VYSVĚTLENÍ POJMŮ... 3 3. PRAVIDLA PRO PUBLICITU... 4 4. TYPY VÝSLEDKŮ... 5 5. TECHNICKÉ PROSTŘEDKY

Více

2010 Vaculik Advertising pro Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) plať mobilem manuál pro obchodníky

2010 Vaculik Advertising pro Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) plať mobilem manuál pro obchodníky Verze 1.0 2010 Vaculik Advertising pro Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) plať mobilem manuál pro obchodníky Loga jsou dodána na nosiči CD ve formátech určených pro vektorové a bitmapové grafické

Více

Turistický průvodce I. zajímavosti z českých hradů a zámků 2

Turistický průvodce I. zajímavosti z českých hradů a zámků 2 Turistický průvodce I. zajímavosti z českých hradů a zámků Jiří Glet květen 2016 jako 29.publikace vydavatelství Vydavatel: Pavel Kohout (www.kknihy.cz) ISBN: epub: ISBN 978-80-88061-73-1 mobi: ISBN 978-80-88061-74-8

Více

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Gen. R. Tesaříka 114, 261 01 Příbram I, IČ: 00508268, e-mail: iss@pbm.czn.cz, www:iss.pb.cz POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

Více

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_20 Databáze Databáze Databáze Projekt II. Ing. Petr Vilímek

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_20 Databáze Databáze Databáze Projekt II. Ing. Petr Vilímek VY_32_INOVACE_33_20 Pracovní list Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, roč. Anotace Přínos/cílové kompetence

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_INF_BU_03 Sada: Digitální fotografie Téma: Práce se světlem Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Informatika Ročník: 3. ročník osmiletého gymnázia, třída 3.A Využití: Prezentace určená pro

Více

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Institut průmyslově právní výchovy P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Zadávání odborných prací Každý posluchač si může zvolit jedno z vypsaných témat nebo navrhnout vlastní téma. U vypsaných témat

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Kniha. tvorba knihy tvorba zrcadla stránky tvorba odstavcových, případně i znakových stylů nalití a formátování textu

Kniha. tvorba knihy tvorba zrcadla stránky tvorba odstavcových, případně i znakových stylů nalití a formátování textu Kniha tvorba knihy tvorba zrcadla stránky tvorba odstavcových, případně i znakových stylů nalití a formátování textu základem je výběr chlebového písma písmo působí i podprahově je možné, že informační

Více

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_19 Databáze Databáze Databáze Ing. Petr Vilímek

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_19 Databáze Databáze Databáze Ing. Petr Vilímek VY_32_INOVACE_33_19 Pracovní list Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Střední průmyslová škola Zlín Inovace výuky prostřednictvím ICT v

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_INF_BU_08 Sada: Digitální fotografie Téma: Krajina, panorama Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Informatika Ročník: 3. ročník osmiletého gymnázia, třída 3.A Využití: Prezentace určená pro

Více

Hlavní jednotka a ovládací prvky

Hlavní jednotka a ovládací prvky S tímto detektorem jsem získal zkušenosti již při předcházejícím testování, nebyl problém si na něj rychle zvyknout. Vlastní sestavení detektoru je opravdu jednoduché a po vyjmutí z krabice je detektor

Více

Dlouhý Milan Dragoun Milan

Dlouhý Milan Dragoun Milan Dlouhý Milan Na letošní výstavu jsem připravil ukázkové tisky z nástěnného kalendáře Tajemné Petrovicko 2015. Tento kalendář byl vydán ve spolupráci s obcí Petrovice. Celý kalendář byl koncipován tak,

Více

Tajemství ukryté v pohledech - 12. část (fotografie z Boleradic)

Tajemství ukryté v pohledech - 12. část (fotografie z Boleradic) Publikováno na Inflow.cz (http://www.inflow.cz/tajemstvi-ukryte-v-pohledech-12-cast-fotografie-zboleradic) Tajemství ukryté v pohledech - 12. část (fotografie z Boleradic) 1. 11. 2008 Marta Dnešní příspěvek

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Grafický manuál pro tvorbu propagačních materiálů na podporu cestovního ruchu v rámci grantového schématu Jednotný komunikační styl

Grafický manuál pro tvorbu propagačních materiálů na podporu cestovního ruchu v rámci grantového schématu Jednotný komunikační styl Grafický manuál pro tvorbu propagačních materiálů na podporu cestovního ruchu v rámci grantového schématu Jednotný komunikační styl Úvod Jednotný grafický styl regionálních i místních propagačních materiálů

Více

Milé kolegyně, milí kolegové,

Milé kolegyně, milí kolegové, Zpravodaj 1/2015 Milé kolegyně, milí kolegové, rád bych Vám představil Zpravodaj portálu esbírky. Ten budou v online podobě dostávat všichni partneři a přátelé této online aplikace. Každého čtvrt roku

Více

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR Víkendová chata, Horní Zálezly 10, okres Ústí nad Labem Projekt: Stavitel: ing.

Více

- příručka pro redaktory -

- příručka pro redaktory - - příručka pro redaktory - Úvod Tato příručka slouží redaktorům Pražského zpravodaje ke správnému vkládání příspěvků do redakčního systému WordPress. Jednotlivé části jsou zde sepsány s podrobným popisem,

Více

GYM ÁZIUM A OBCHOD Í AKADEMIE MARIÁ SKÉ LÁZ Ě přesný název.semi ÁŘ 2007/2008 ázev seminární práce 25.4. 2008 Jméno a příjmení termín dokončení a odevzdání seminární práce třída Poděkování Zmínění toho,

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická

Více

OLOMOUC V PRAVĚKU Autor: Tereza Bundilová Brno 2010

OLOMOUC V PRAVĚKU Autor: Tereza Bundilová Brno 2010 OLOMOUC V PRAVĚKU Autor: Tereza Bundilová Brno 2010 Anotace Semestrová práce je zaměřena na pravěké archeologické prameny v Olomouci a jejím okolí. Vybrala jsem si příměstské části Nemilany a Slavonín,

Více

Formáty papíru řady A, B, C m v íru p a ry ě o R

Formáty papíru řady A, B, C m v íru p a ry ě o R Formát knihy Formát knihy Formát knihy musí být zvolen adekvátně obsahu knihy a pohodlí čtenáře. Detektivku formátu A4 si člověk většinou do tramvaje nevezme................... Rozsáhlou obrazovou publikaci

Více

GRAFICKÝ MANUÁL ČSSD PRO SENÁTNÍ A KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014

GRAFICKÝ MANUÁL ČSSD PRO SENÁTNÍ A KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014 GRAFICKÝ MANUÁL ČSSD PRO SENÁTNÍ A KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014 OBSAH Barva Logo a hlavní heslo Logo ČSSD Písmo Pravidla layoutu Fotografický styl Formáty Polepy aut Možné varianty loga Kontakt 3 4 6 8 9 16 17

Více

Malostranské opevnění

Malostranské opevnění 1996-2005 Malostranské opevnění Jarmila Čiháková, Jan Havrda V létě roku 1994 došlo k objevu, který byl převratem v poznání vývoje pražského podhradí. Výzkum při zřizování nových suterénů v nárožním domě

Více

Digitální fotoaparáty, základy digitální fotografie

Digitální fotoaparáty, základy digitální fotografie Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Digitální fotoaparáty, základy digitální fotografie Obsah Obsah...1 Digitální fotoaparáty...3 Základní rozdělení...3

Více

KORUNOVAČNÍ KLENOTY. výstava k 700. výročí narození Karla IV. v Alžbětiných lázních. v Karlových Varech

KORUNOVAČNÍ KLENOTY. výstava k 700. výročí narození Karla IV. v Alžbětiných lázních. v Karlových Varech Jedinečná putovní výstava věnovaná nejhodnotnějšímu českému pokladu KORUNOVAČNÍ KLENOTY v Karlových Varech - 2016 výstava k 700. výročí narození Karla IV. v Alžbětiných lázních 2 ČESKÉ KORUNOVAČNÍ KLENOTY

Více

JAKÉ MOŽNOSTI PŘI NÁVŠTĚVĚ MUZEÍ MAJÍ (PREZENTACE VÝZKUMU 09/2009-03/2010 DIPLOMOVÁ PRÁCE)

JAKÉ MOŽNOSTI PŘI NÁVŠTĚVĚ MUZEÍ MAJÍ (PREZENTACE VÝZKUMU 09/2009-03/2010 DIPLOMOVÁ PRÁCE) JAKÉ MOŽNOSTI PŘI NÁVŠTĚVĚ MUZEÍ MAJÍ OSOBY S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM ANEB JAK PRACOVAT S TĚMITO NÁVŠTĚVNÍKY V MUZEU/GALERII (PREZENTACE VÝZKUMU 09/2009-03/2010 DIPLOMOVÁ PRÁCE) Mgr. Lenka Zmeková LITERATURA

Více

Standard ročníkové práce

Standard ročníkové práce Standard ročníkové práce Formální úprava, pokyny k technickému zpracování odborné předměty Spedice, doprava vyučovací předměty a přeprava, Logistika, Firemní logistika, Dopravní zeměpis, Zbožíznalství,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Obsah 1. Rychlý přehled... 3 1.1. Vzhled stránky:... 3 1.2. Formát nadpisů:... 3 1.3. Formát odstavcového

Více

Pokyny pro formální zpracování maturitní práce

Pokyny pro formální zpracování maturitní práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Pokyny pro formální zpracování maturitní práce V Praze dne: 15. 10. 2008 Ing. Jan Hildebrand ředitel školy

Více

Co je to polygrafie aneb, jak se dělá časopis

Co je to polygrafie aneb, jak se dělá časopis Co je to polygrafie aneb, jak se dělá časopis Mám nápad, vytiskneme časopis! Fajn, a víš jak na to?! Alois Tiskátko František Pochybný Jasně, sleduj! Nejdříve vytvoříme návrh. Návrh (layout) vytváří grafik,

Více

Pokyny k vypracování

Pokyny k vypracování Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek Pokyny k vypracování dlouhodobé práce - praktické maturitní práce Základní pravidla psaní odborné práce

Více

Photoshop Elements 11 písmo v reklamě banner

Photoshop Elements 11 písmo v reklamě banner Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 18 Photoshop Elements 11 písmo v reklamě banner Třída: 9. Učivo: Vytvoření banneru v programu Photoshop Elements 11: práce s vodícími linkami práce s textovými nástroji

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHOMUTOV. Akademika Heyrovského 4539 430 03 CHOMUTOV. území ČR

ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHOMUTOV. Akademika Heyrovského 4539 430 03 CHOMUTOV. území ČR ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHOMUTOV Akademika Heyrovského 4539 430 03 CHOMUTOV Miniprojekt k tématu Geologický vývoj a stavba území ČR Účastníci projektu : Klub II. stupně Mgr. K. Průšová Klub I. stupně Mgr. K. Vaclíková

Více

VY_32_INOVACE_INF.10. Grafika v IT

VY_32_INOVACE_INF.10. Grafika v IT VY_32_INOVACE_INF.10 Grafika v IT Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 GRAFIKA Grafika ve smyslu umělecké grafiky

Více

Portfolio prací 2.A, 3.A, 4.A

Portfolio prací 2.A, 3.A, 4.A ODBORNÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ KOLÍN s.r.o. U Křižovatky 262, Kolín IV 280 02 tel.: 321 740 011 fax: 321 740 013 mobil: 724 947 888 e-mail : skola@sspos.cz, bila.l@sspos.cz, chvojka.j@sspos.cz www.sspos.cz

Více

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Vedoucí základních součástí (kateder/ústavů) jsou povinni seznámit studenta se všemi okolnostmi pro vypracování a odevzdání

Více

H i s t o r i e p r o f e s n í c h ř e m e s l n ý c h o r g a n i z a c í o d s t ř e d o v ě k u p o s o u č a s n o s t

H i s t o r i e p r o f e s n í c h ř e m e s l n ý c h o r g a n i z a c í o d s t ř e d o v ě k u p o s o u č a s n o s t M U Z E U M H L A V N Í H O M Ě S T A P R A H Y Z Á M E C K Ý A R E Á L C T Ě N I C E B o h d a n e č s k á 2 5 9 / 1, 1 9 0 1 7 P r a h a 9 V i n o ř H i s t o r i e p r o f e s n í c h ř e m e s l n

Více

TECHNICKÉ PARAMETRY DIPLOMOVÉ PRÁCE

TECHNICKÉ PARAMETRY DIPLOMOVÉ PRÁCE TECHNICKÉ PARAMETRY DIPLOMOVÉ PRÁCE 1. VAZBA Práce je vázána v pevných deskách, na kterých jsou následující údaje: Název vysoké školy a fakulty; jméno autora diplomové práce; název práce; Diplomová práce

Více

koordinátor (řídí práci ve skupině, prezentuje práci skupiny) člen týmu (spolupracuje s koordinátorem a pomáhá jeho činnosti)

koordinátor (řídí práci ve skupině, prezentuje práci skupiny) člen týmu (spolupracuje s koordinátorem a pomáhá jeho činnosti) Užitečné weby Co se naučíte Získáte přehled o užitečných webových stránkách různého druhu a o tom, jak je můžete v životě využít. Vytvoříte si myšlenkovou mapu o různých druzích užitečných webů na internetu.

Více

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Sv. Jakub a Filip (nástěnné malby) kapitulní síň strakonického hradu Díky svému rozsáhlému majetku, hospodářskému zázemí a přízni dárců mohli johanité

Více

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Maturitní práce PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE Předmět: Např. Český jazyk a literatura Datum a rok odevzdání: xx. x. 2016 Jméno a příjmení: Jan NOVÁK Ročník:

Více

Jsme reklama v Supermarketu.

Jsme reklama v Supermarketu. Jsme reklama v Supermarketu. CashPoster vysílají impulsy! Reklamní účinek: Stačí jedno uchopení! Rozdělovač nákupů u pokladny je každý den hodně používaný předmět, který patří k dění v supermarketu - stejně

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít přímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Občanské sdruţení Poutní cesta Hájek, Dunajská 436/6, 104 00 Praha 10 Obsah : 1/ Úvodní slovo 2/ Základní informace 3/ Organizace OS 4/ Vymezení činnosti 5/ Činnost a aktivity

Více

Test - přírodní a kulturní dědictví Metodický list

Test - přírodní a kulturní dědictví Metodický list Test - přírodní a kulturní dědictví Metodický list test nebo samostatná práce k uvedenému tématu ČR, kultura Obecné informace k řadě pracovních listů společnosti. Člověk a společnost - Člověk ve Výukové

Více

ZMIZELÉ DUBÍ 8.díl Bývalá kaple a škola v Bystřici

ZMIZELÉ DUBÍ 8.díl Bývalá kaple a škola v Bystřici ZMIZELÉ DUBÍ 8.díl Bývalá kaple a škola v Bystřici Dnes předkládám k porovnání dva skládané snímky Bystřice. Jsou na nich zachycena stejná místa s odstupem cca 90 let. Na skládaných pohledech vidíme v

Více

INFORMATIKA. Grafické studio ve škole

INFORMATIKA. Grafické studio ve škole INFORMATIKA Grafické studio ve škole LUKÁŠ RACHŮNEK Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc V současné době školy všech typů často potřebují grafické práce. Jedná se například o prezentaci školy ve formě brožur,

Více

Nerostné suroviny (Těžba štěrkopísku v Ostrožské Nové Vsi)

Nerostné suroviny (Těžba štěrkopísku v Ostrožské Nové Vsi) Základní škola, Kunovice, U Pálenice 1620, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace MINIPROJEKT Nerostné suroviny (Těžba štěrkopísku v Ostrožské Nové Vsi) Autoři: kolektiv přírodovědného klubu Konzultant:

Více

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Realizace modelových kolekcí

Realizace modelových kolekcí Realizace modelových kolekcí výukový modul Renata Pušová HLEDÁNÍ INSPIRACE Inspiraci můžete najít všude kolem vás. Je důležité všechno vnímat. Co se jednomu může zdát hloupé a neuchopitelné, může druhý

Více

Ver.03/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA

Ver.03/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA Ver.03/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA Vlasta Jediný opravdu český týdeník pro ženy Vlasta je tradiční a proto důvěryhodná. Vlasta je moderní a proto stále milovaná a žádaná. Vlasta je partnerkou

Více

VY_32_INOVACE_IKTO2_0260 PCH

VY_32_INOVACE_IKTO2_0260 PCH VY_32_INOVACE_IKTO2_0260 PCH VÝUKOVÝ MATERIÁL V RÁMCI PROJEKTU OPVK 1.5 PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 NÁZEV PROJEKTU: ROZVOJ VZDĚLANOSTI ČÍSLO ŠABLONY: III/2 DATUM VYTVOŘENÍ:

Více

Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea

Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea Muzeum pro návštěvníky: tradiční i nové formy komunikace a prezentace 20.11.2014 Mgr. et Mgr. Pavlína Honzíková Představené vzdělávací aktivity: cyklus Film

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I Křížkovského 8, 771 47 OLOMOUC

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I Křížkovského 8, 771 47 OLOMOUC U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I Křížkovského 8, 771 47 OLOMOUC č.j.: 477/PJ/OVZ/2014 dne: 25. července 2014 Věc : Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 2 K podlimitní veřejné

Více

IVT. Úprava fotografií. 8. ročník

IVT. Úprava fotografií. 8. ročník IVT Úprava fotografií 8. ročník listopad, prosinec 2013 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

2.12 Vstupní zařízení II.

2.12 Vstupní zařízení II. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST (20) Název práce (20)

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST (20) Název práce (20) VNĚJŠÍ DESKY STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST (20) Název práce (20) Jméno a příjmení autora (16) Místo vytvoření práce a rok dokončení práce (16) VNITŘNÍ STRANA (z estetických důvodů se začíná číslovat až

Více

Metodická pomůcka ke zpracování ročníkových prací

Metodická pomůcka ke zpracování ročníkových prací Metodická pomůcka ke zpracování ročníkových prací Význam ročníkové práce Ročníková práce je zadávána se záměrem, aby žák prokázal své vědomosti a dovednosti získané studiem, schopnost využít je k samostatnému

Více

Příloha č. 3 Příručky pro žadatele a příjemce

Příloha č. 3 Příručky pro žadatele a příjemce Příloha č. 3 Příručky pro žadatele a příjemce Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření 1. Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření Na základě Nařízení Komise 1828/2006

Více

Základy tvorby velkoplošné prezentace

Základy tvorby velkoplošné prezentace Základy tvorby velkoplošné prezentace materiál pro 12IPG J. Blažej, 2010 Úvod cílem této prezentace je shrnout důležité zásady pro tvorbu velkoformátové prezentace posteru není jejím cílem zahrnout všechny

Více

Manuál pro publicitu projektu

Manuál pro publicitu projektu Manuál pro publicitu projektu Západočeské baroko je významným projektem Plzeňského kraje v oblasti kultury. Jeho cílem je podpora projektů naplňujících udržitelnost regionální programové linie projektu

Více