ČSN EN (Eurokód 1): Zatížení konstrukcí Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. Praha : ČNI, 2004.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Zatížení konstrukcí Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. Praha : ČNI, 2004."

Transkript

1 STÁLÁ UŽITNÁ ZTÍŽENÍ ČSN EN (Eurokód 1): Ztížení konstrukcí Objemové tíhy, vlstní tíh užitná ztížení pozemních stveb. Prh : ČNI, Stálá ztížení stálé (pevné) ztížení stvebních prvků zhrnuje vlstní tíhu nosných nenosných prvků včetně pevných vybvení, tíhy zeminy štěrkového lože pokud nejsou k dispozici přesnější údje (od výrobce, vážením), doporučuje se stnovit tíhu jednotlivých prvků n zákldě jejich nominálních rozměrů (uvedených ve výkrese) objemové tíhy příslušných mteriálů 1.1 Objemová tíh pojem objemová tíh (někdy tké hustot ) se v ČSN EN užívá pro tíhu n jednotku objemu, plochy či délky chrkteristické hodnoty objemových tíh mteriálů se uvádějí o v [kn/m 3 ] pro mteriály, jež mjí všechny tři rozměry stejného řádu (beton, dřevo, kmenivo,...) o v [kn/m ] pro mteriály, jež mjí jeden rozměr řádově menší než dv zbývjící (obkldové mteriály, střešní krytiny, ) o v [kn/m] pro konstrukční prvky, u nichž výrzně převládá jeden rozměr nd dvěm zbývjícími v některých dokumentech se pod pojmem hustot rozumí hmotnost (nikoliv tíh) n jednotku objemu, plochy či délky její velikost se pk udává v jednotkách [kg/m 3 ], [kg/m ] nebo [kg/m] při převodu hmotnosti n ztížení se předpokládá grvitční zrychlení o velikosti 10 m/s Pozn.: Převod hmotnosti n ztížení (železobeton) 500 kg/m 3 = N/m 3 = 5 kn/m 3 1 kg působí silou 1 kg 10 m/s = 10 N - obecně: G = m g = ρ V g [N] normové chrkteristické hodnoty objemových tíh úhlů vnitřního tření jsou uvedeny v příloze k ČSN EN nebo přímo u výrobců jednotlivých mteriálů 1. Vlstní tíh stvebních prvků vlstní tíh zhrnuje tíhu nosných nenosných prvků včetně pevných vybvení, tíhy zeminy štěrkového lože Nenosné prvky o střešní krytiny o povrchové úprvy vrstvy o nenosné příčky, obkldy, vyzdívky o mdl, svodidl, zábrdlí, prpety, obrubníky o obvodový plášť - 1 -

2 o zvěšené podhledy o izolce (tepelné) o mostní vybvení o pevná vybvení Pevná vybvení o vybvení pro výthy pohyblivá schodiště o topná těles, ventilátory, vzduchotechnik o elektrická zřízení o kbelové rozvody instlční trubky Pozn.: Ztížení od přemístitelných příček průmyslového vybvení, které není pevně zbudováno v konstrukci, je uvžováno jko ztížení užitné Užitná ztížení budov podle proměnlivosti v čse prostoru se užitná ztížení klsifikují jko proměnná volná ztížení nutno uvžovt ztěžovcí stvy proměnná ztížení jsou obecně nhrzen rovnoměrným ztížením osmělými břemeny, příp. jejich kombincí užitná ztížení pozemních stveb jsou tková ztížení, která vznikjí v důsledku užívání; ptří sem o obvyklé užívání osobmi o nábytek přemístitelné předměty (npř. přemístitelné příčky, uskldněné předměty, obsh nádrží) o vozidl o předvídtelné výjimečné přípdy, npř. soustředění osob nebo nábytku, přemístění či nhromdění předmětů, ke kterým může dojít při reorgnizcích úprvách užitná ztížení stropů střech se rozdělují podle druhu ztěžovcích ploch n ztížení o obytných, společenských, obchodních dministrtivních ploch (ktegorie, B, C, D) o skldovcích prostor ploch pro průmyslovou činnost (kt. E, FL) o gráží doprvních ploch pro vozidl (s výjimkou mostů) kt. F, G o střech (kt. H, I, K).1 Obytné, společenské, obchodní dministrtivní plochy TB. 1 Užitné ktegorie Ktegorie Stnovené použití Příkld B C obytné plochy plochy pro domácí činnosti kncelářské plochy plochy, kde může docházet ke shromžďování lidí (kromě ploch uvedených Místnosti obytných budov domů; lůžkové pokoje čekárny v nemocnicích; ložnice hotelů ubytoven, kuchyně tolety C1: plochy se stoly td., npř. plochy ve školách, kvárnách, resturcích, jídelnách, čítárnách, recepcích. C: plochy se zbudovnými seddly, npř. plochy v kostelech, divdlech nebo kinech, v konferenčních sálech, přednáškových nebo zsedcích místnostech, nádržních jiných čekárnách. - -

3 v ktegoriích, B D) Ztížení stvebních konstrukcí C3: plochy bez překážek pro pohyb osob, npř. plochy v muzeích, ve výstvních síních přístupové plochy ve veřejných dministrtivních budovách, hotelích, nemocnicích, železničních nádržních hlách. C4: plochy určené k pohybovým ktivitám, npř. tneční sály, tělocvičny, jeviště td. C5: plochy, kde může dojít k vysoké koncentrci lidí, npř. budovy pro veřejné kce jko koncertní síně, sportovní hly, včetně tribun, tersy přístupové plochy, železniční nástupiště. D1: plochy v mlých obchodech D obchodní plochy D: plochy v obchodních domech Pozn. 1: V závislosti n předpokládném účelu používání mohou být plochy zřzeny do ktegorie C5 místo do ktegorií C, C3 C4, to n zákldě rozhodnutí klient /nebo podle národní přílohy. Pozn. : V národní příloze mohou být uvedeny podktegorie ke ktegoriím, B, C1 ž C5, D1 D. Pozn. 3: Plochy pro skldování průmyslovou činnost viz ČSN EN , odst chrkteristické hodnoty q k pro rovnoměrná soustředěná užitná ztížení jsou uvedeny v tbulce. Soustředěná břemen Q působící smosttně se uvžují při určování lokálních účinků ztížení tk, že mohou působit v kterémkoli místě konstrukce n ploše ve tvru čtverce o strně 50 mm TB. Užitná ztížení stropních konstrukcí, blkonů schodišť pozemních stveb Ktegorie ztěžovných ploch q k [kn/m ] Ktegorie - stropní konstrukce 1,5 ž,0 (1,5),0 ž 3,0 (,0) - schodiště,0 ž 4,0 (3,0),0 ž 4,0 (,0) - blkóny,5 ž 4,0 (3,0),0 ž 3,0 (,0) Ktegorie B,0 ž 3,0 (,5) 1,5 ž 4,5 (4,0) Ktegorie C - C1,0 ž 3,0 (3,0) 3,0 ž 4,0 (3,0) - C 3,0 ž 4,0 (4,0),5 ž 7,0 (4,0) - C3 3,0 ž 5,0 (5,0) 4,0 ž 7,0 (4,0) - C4 4,5 ž 5,0 (5,0) 3,5 ž 7,0 (7,0) - C5 5,0 ž 7,5 (5,0) 3,5 ž 4,5 (4,5) Ktegorie D - D1 4,0 ž 5,0 (5,0) 3,5 ž 7,0 (5,0) - D 4,0 ž 5,0 (5,0) 3,5 ž 7,0 (7,0) Pozn. 1: Hodnoty doporučené pro použití jsou podtržené. Pozn. : V závorce jsou uvedeny hodnoty podle Národní přílohy ČR. Střechy TB. 3 Ktegorizce střech Ktegorie ztěžovných Stnovené použití ploch H I K střechy nepřístupné s výjimkou běžné údržby oprv střechy přístupné (pochůzné), s užíváním podle ktegorií ž D střechy přístupné pro zvláštní provoz, npř. přistávání vrtulníků - 3 -

4 TB. 4 Užitná ztížení střech ktegorie H Střech q k [k /m ] [k ] Ktegorie H q k (0,75) (1,0) Pozn. 1: Pro ktegorii H mohou být hodnoty q k vybrány v rozmezí od 0,0 kn/m do 1,0 kn/m hodnoty v rozmezí od 0,9 kn do 1,5 kn. Tm, kde je uvedeno rozmezí hodnot, mohou se hodnoty určit v národní příloze. Doporučené hodnoty jsou: q k = 0,4 kn/m ; = 1,0 kn Pozn. : q k se může v národní příloze měnit v závislosti n sklonu střechy. Pozn. 3: Lze předpokládt, že q k působí n ploše, která může být stnoven v národní příloze. Doporučená hodnot = 10 m, v rozmezí od nuly ž do celkové plochy střechy. Pozn. 4: N střechách ktegorie H se nemá uvžovt součsné působení užitných ztížení ztížení sněhem nebo větrem. Pozn.: V závorce jsou uvedeny hodnoty podle Národní přílohy ČR v minimálních hodnotách uvedených v tbulce 4 není zhrnuto nekontrolovné hromdění stvebních mteriálů, ke kterému může dojít v průběhu údržby pro střechy se musí provést smosttné ověření n účinky soustředěného ztížení ztížení rovnoměrně rozděleného q k, která působí nezávisle.3 Přemístitelné příčky ztížení příčkou působí n desku jko rovnoměrné spojité po délce, tj. kn/m, nikoliv jko plošné rovnoměrné spojité, tedy kn/m z předpokldu, že stropní konstrukce umožňuje příčné roznášení ztížení, může být vlstní tíh lehkých přemístitelných příček uvžován jko ekvivlentní rovnoměrné ztížení q k přidné k užitnému ztížení toto ztížení je definováno tkto: o přemístitelné příčky o vlstní tíze 1 kn/m délky příčky: q k = 0,5 kn/m o přemístitelné příčky o vlstní tíze kn/m délky příčky: q k = 0,8 kn/m o přemístitelné příčky o vlstní tíze 3 kn/m délky příčky: q k = 1, kn/m u přemístitelných příček o vlstní tíze > 3 kn/m je třeb vzít v úvhu jejich skutečnou tíhu, možné umístění orientci.4 Vodorovná ztížení n zábrdlí dělící stěny ČSN EN dále udává vodorovné síly od osob n zábrdlí dělicí stěny (nezhrnuje mimořádné ztížení od nárzu vozidel) TB. 5 Vodorovná ztížení zábrdlí dělicích stěn Ztěžovné plochy q k [k /m] Ktegorie q k (0,5) Ktegorie B C1 q k (1,0) Ktegorie C-C4 D q k (1,0) Ktegorie C5 q k (5,0) Ktegorie E q k (,0) Ktegorie F viz ČSN EN , příloh B: Svodidl zábrdlí v grážích Ktegorie G viz ČSN EN , příloh B: Svodidl zábrdlí v grážích Pozn. 1: Pro ktegorie, B C1 může být q k zvoleno v rozmezí 0, kn/m 1,0 kn/m (0,5 kn/m)

5 Pozn. : Pro ktegorie C ž C4 D může být q k zvoleno v rozmezí 0,8 kn/m 1,0 kn/m. Pozn. 3: Pro ktegorii C5 může být q k zvoleno v rozmezí 3,0 kn/m 5,0 kn/m. Pozn. 4: Pro ktegorii E může být q k zvoleno v rozmezí 0,8 kn/m,0 kn/m. U ploch ktegorie E závisí vodorovné ztížení n způsobu používání plochy. Hodnoty q k jsou proto stnoveny jko minimální hodnoty mjí se posoudit pro konkrétní použití. Pozn. 5: Tm, kde je v poznámkách 1-4 uvedeno rozmezí hodnot, může se hodnot určit v národní příloze. Doporučená hodnot je podtržen. Pozn. 6: K ověření výpočtem nebo k experimentálnímu ověření mohou být v národní příloze stnoven dodtečná soustředěná ztížení /nebo specifikováno ztížení nárzem pružného nebo tvrdého těles. Pozn.: V závorce jsou uvedeny hodnoty podle Národní přílohy ČR.5 Plochy pro skldování průmyslovou činnost plochy pro skldování průmyslovou činnost musí být rozděleny do dvou ktegorií podle tbulky 6 TB. 6 Ktegorie ploch pro skldování průmyslovou činnost Ktegorie Stnovené použití Příkld E1 E plochy, kde může docházet k hromdění zboží, včetně přístupových ploch průmyslová činnost plochy pro skldování včetně skldů knih dlších dokumentů TB. 7 Užitná ztížení stropních konstrukcí od skldování Ktegorie q k [kn/m ] E1 7,5 7,0 ztížení ploch pro průmyslové účely se stnoví n zákldě určeného účelu používání podle typu použitého zřízení. Pokud se má používt zřízení pro jeřáby, pohyblivé strojní vybvení td., stnoví se účinky ztížení n konstrukce podle EN ztížení vysokozdvižnými vozíky doprvními prostředky se uvžují jko soustředěná ztížení působící společně s příslušnými rovnoměrně rozdělenými užitnými ztíženími uvedenými v tbulkách, 7 11 TB. 8 Rozměry vysokozdvižných vozíků podle tříd FL Tříd vysokozdvižného vozíku Vlstní tíh Zdvíhné ztížení Šířk náprvy [m] Celková šířk b [m] Celková délk l [m] FL ,85 1,00,60 FL ,95 1,10 3,00 FL ,00 1,0 3,30 FL ,0 1,40 4,00 FL ,50 1,90 4,60 FL ,80,30 5,10 TB. 9 Náprvová síl u vysokozdvižných vozíků Tříd vysokozdvižného vozíku Náprvová síl FL1 6 FL 40 FL3 63 FL4 90 FL5 140 FL

6 svislá sttická náprvová síl se má zvýšit dynmickým součinitelem φ podle vzthu Q k, dyn = ϕ Q k kde, dyn je chrkteristická hodnot dynmického ztížení; φ dynmický součinitel; chrkteristická hodnot sttického ztížení dynmický součinitel φ zhrnuje pro vysokozdvižné vozíky účinky setrvčnosti vlivem zrychlení zpomlení zdvíhného zřízení má se uvžovt hodnotmi: = 1,40 ϕ pro vzduchové pneumtiky; ϕ =,00 pro plné pneumtiky pokud mjí vysokozdvižné vozíky vlstní tíhu větší než 110 kn, ztížení se stnoví n zákldě přesnějšího rozboru svislé náprvové síly,dyn se mjí u vysokozdvižných vozíků uspořádt podle následujícího obrázku l Q k 0, 0, b vodorovná ztížení způsobená zrychlením nebo zpomlením vysokozdvižných vozíků lze uvžovt jko 30 % svislých náprvových sil. Dynmické součinitele se nemusí použít.6 Gráže plochy pro vozidl (s výjimkou mostů) doprvní prkovcí plochy se pozemních stvbách člení do dvou ktegorií podle toho, pro jká vozidl jsou přístupná, viz Tbulk

7 TB. 10 Doprvní prkovcí plochy v pozemních stvbách Ktegorie doprvních Účel použití Příkldy ploch F doprvní prkovcí plochy pro lehká vozidl (celková tíh vozidl 30 kn gráže; prkovcí plochy prkovcí gráže G s nejvýše 8 seddly kromě řidiče) doprvní prkovcí plochy pro středně těžká vozidl ( 30 kn < celková tíh vozidl 160 kn, n dvě náprvy) přístupové cesty; zásobovcí oblsti, přístupové zóny pro požární mobilní techniku ( 160 kn celkové tíhy vozidl) použije se model jedné náprvy o ztížení rozměrech podle obrázku rovnoměrné ztížení q k. Chrkteristické hodnoty ztížení jsou uvedeny v tbulce 11 pro stnovení celkových účinků se předpokládá použití q k pro stnovení lokálních účinků 1,8 m TB. 11 Užitná ztížení gráží doprvních ploch pro vozidl (dle Národní přílohy ČR) Ktegorie doprvních ploch q k [kn/m ] F,5 0 G 5,0 10 náprvové síly mjí u ktegorie F působit n dvou čtvercových plochách o strnách 100 mm u ktegorie G o strnách 00 mm, to v tkové možné poloze, která vyvolá nejnepříznivější účinky.7 Stropy, nosníky, střechy užitné ztížení se uvžuje jko volné ztížení působící v nejnepříznivější části ztížené plochy jko příkld je uveden rozbor prostého nosníku s převislým koncem: q1 q q 1 q R Rb R Rb R R b V V V M [knm] M [knm] M [knm] - mx. celková vlstní tíh; - mx. rekce R b - mx. ohyb. moment v poli - thová rekce v podpoře - 7 -

8 jestliže k výslednému účinku ztížení přispívá rovněž ztížení jiných podlží, může se toto ztížení uvžovt jko pevné rovnoměrné ztížení ZJEDNODUŠENÉ JKO PEVNÉ ROVNOMĚRNÉ ZTÍŽENÍ TOTO PODLŽÍ POSUZUJEME hodnoty užitných ztížení q k stejné ktegorie se mohou snížit redukčním součinitelem α v závislosti n ztížené ploše, která je příslušným prvkem podpírná α = ψ ,0 kde ψ 0 kombinční součinitel (podle EN 1990, příloh 1, tb. 1.1) 0 = 10 m ztížená ploch Př.: Je dán následující rámová konstrukce s vyznčením ztížené plochy potřebné k výpočtu redukčního součinitele α : PLOCH Příkld přesného zjednodušeného rozdělení ztížení při řešení podélného řezu konstrukcí: ŘEZ 1 ŘEZ 1 přesné rozdělení užitného ztížení zjednodušené rozdělení užitného ztížení m α = ψ 0 + = 0, součinitel α se neupltní v přípdě, že chrkteristická hodnot ztížení je již zmenšen součinitelem ψ (v přípdě kombince s dlším proměnným ztížením) - 8 -

9 .8 Sloupy stěny Ztížení stvebních konstrukcí jestliže n sloupy stěny působí užitná ztížení z několik podlží, může být celkové užitné ztížení sníženo redukčním součinitelem α n (při výpočtu mximální normálové síly ve sloupech) kde ( n ). + ψ 0 α n = n ψ 0 kombinční součinitel (podle EN 1990, příloh 1, tb. 1.1) n počet podlží (>) stejné ktegorie nd sledovným nosným prvkem Př.: ND TÍMTO SLOUPEM JSOU 3 PODLŽÍ S UŽITNÝM ZTÍŽENÍM + 1.0,7 α n = = 0, 9 redukce o 10% 3 součinitel α n se neupltní v přípdě, že chrkteristická hodnot ztížení je již zmenšen součinitelem ψ (v přípdě kombince s dlším proměnným ztížením).9 Rámové konstrukce u složitějších rámových konstrukcí lze uvžovt následující ztěžovcí stvy: VŽDY: Je vhodné uvážit i dlší ztěžovcí stvy: td

Zatížení konstrukcí. Reprezentativní hodnoty zatížení

Zatížení konstrukcí. Reprezentativní hodnoty zatížení Zatížení konstrukcí Základní klasifikace zatížení podle Eurokódu je obdobná jako ve starších ČSN. Používá se jen částečně jiná terminologie a jiné značky. Primárním zůstává klasifikace zatížení podle jejich

Více

Problematika je vyložena ve smyslu normy ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí.

Problematika je vyložena ve smyslu normy ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí. ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ 4. cvičení Problematika je vyložena ve smyslu normy ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí. Definice a základní pojmy Zatížení je jakýkoliv jev, který vyvolává změnu stavu napjatosti

Více

Spolehlivost a bezpečnost staveb zkušební otázky verze 2010

Spolehlivost a bezpečnost staveb zkušební otázky verze 2010 1 Jaká máme zatížení? 2 Co je charakteristická hodnota zatížení? 3 Jaké jsou reprezentativní hodnoty proměnných zatížení? 4 Jak stanovíme návrhové hodnoty zatížení? 5 Jaké jsou základní kombinace zatížení

Více

n =, kde n je počet podlaží. ψ 0 je redukční

n =, kde n je počet podlaží. ψ 0 je redukční Užitné zatížení Činnost lidí Je nahrazeno plošným a bodovým zatížením. Referenční hodnota 1 rok s pravděpodobností překročení 0,98 Zatížení stropů Velikost zatížení je dána v závislosti na druhu stavby

Více

ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ VŠEOBECNĚ

ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ VŠEOBECNĚ ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ VŠEOBECNĚ Charakteristiky zatížení a jejich stanovení Charakteristikami zatížení jsou: a) normová zatížení (obecně F n ), b) součinitele zatížení (obecně y ), c) výpočtová zatížení

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

Posuďte oboustranně kloubově uložený sloup délky L = 5 m, který je centricky zatížen silou

Posuďte oboustranně kloubově uložený sloup délky L = 5 m, který je centricky zatížen silou Příkld 1: SPŘAŽEÝ SLOUP (TRUBKA VYPLĚÁ BETOE) ZATÍŽEÝ OSOVOU SILOU Posuďte oboustrnně kloubově uložený sloup délk L 5 m, který je entrik ztížen silou 1400 kn. Sloup tvoří trubk Ø 45x7 z oeli S35 vplněná

Více

Vodorovné protipožární konstrukce > Podhledy Interiér/Exteriér > Vzhled s utěsněnou spárou a hlavičkami vrutů

Vodorovné protipožární konstrukce > Podhledy Interiér/Exteriér > Vzhled s utěsněnou spárou a hlavičkami vrutů Technický průvodce Vodorovné protipožární konstrukce > Rozsh pltnosti N zákldě výsledků zkoušek, které jsou zde uvedené, lze plikovt desky CETRIS v těchto typech protipožárních vodorovných konstrukcí:

Více

Semestrální práce: 10. ověření vypočítaných hodnot z prostorového výpočtu srovnávacím ručním výpočtem pro. průvlak P01

Semestrální práce: 10. ověření vypočítaných hodnot z prostorového výpočtu srovnávacím ručním výpočtem pro. průvlak P01 Semestrální práce: Pro čtyřpodlžní objekt dle níže uvedených schémt stnovit všechn ztížení. Písmenné kóty zdání jsou doplněny tbulkou s upřesněním míst objektu. Objekt má kombinovný nosný systém, v 1.NP

Více

Téma 4 Rovinný rám Základní vlastnosti rovinného rámu Jednoduchý otevřený rám Jednoduchý uzavřený rám

Téma 4 Rovinný rám Základní vlastnosti rovinného rámu Jednoduchý otevřený rám Jednoduchý uzavřený rám Sttik stvebních konstrukcí I.,.ročník bklářského studi Tém 4 Rovinný rám Zákldní vlstnosti rovinného rámu Jednoduchý otevřený rám Jednoduchý uzvřený rám Ktedr stvební mechniky Fkult stvební, VŠB - Technická

Více

Přímá montáž SPŘAHOVÁNÍ OCELOBETONOVÝCH STROPŮ. Hilti. Splní nejvyšší nároky.

Přímá montáž SPŘAHOVÁNÍ OCELOBETONOVÝCH STROPŮ. Hilti. Splní nejvyšší nároky. SPŘAHOVÁNÍ OCELOBETONOVÝCH STROPŮ Hilti. Splní nejvyšší nároky. Spřhovcí prvky Technologie spřhovcích prvků spočívá v připevnění prvků přímo k pásnici ocelového nosníku, nebo připevnění k pásnici přes

Více

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET Dokumentace pro ohlášení stavby REKONSTRUKCE ČÁSTI DVOJDOMKU Jeremenkova 959/80, Praha 4 2011/05-149 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

STATICKÝ VÝPOČET ŽELEZOBETONOVÉHO SCHODIŠTĚ

STATICKÝ VÝPOČET ŽELEZOBETONOVÉHO SCHODIŠTĚ Investor - Obec Dolní Bečva,Dolní Bečva 340,Dolní Bečva 756 55 AKCE : Půdní vestavba v ZŠ Dolní Bečva OBJEKT : SO 01 Základní škola Budova A- STATICKÝ VÝPOČET ŽELEZOBETONOVÉHO SCHODIŠTĚ Autor: Dipl.Ing.

Více

OVN - osová vzdálenost. MIAKO Dolní Bukovsko OVN OVN OVN OVN OVN OVN. Dodávka 62,5. (ks/m 2 ) (ks) (ks/m 2 ) (ks) 15/62,5

OVN - osová vzdálenost. MIAKO Dolní Bukovsko OVN OVN OVN OVN OVN OVN. Dodávka 62,5. (ks/m 2 ) (ks) (ks/m 2 ) (ks) 15/62,5 HELUZ 19/62,5 HELUZ 19/50 Kermické stropy HELUZ Použití Kermické trámečkové stropy HELUZ jsou tvořené kermickými stropními vložkmi kermicko-betonovými stropní nosníky vyztuženými svřovnou prostorovou výztuží.

Více

APLIKACE DLOUHODOBÉHO SLEDOVÁNÍ STAVEB PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ

APLIKACE DLOUHODOBÉHO SLEDOVÁNÍ STAVEB PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ Ing. Igor Neckř APLIKACE DLOUHODOBÉHO SLEDOVÁNÍ STAVEB PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ posluchč doktorského studi oboru Soudní inženýrství FAST VUT v Brně E-mil: inec@volny.cz Přednášk n konferenci znlců ÚSI

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

předběžný statický výpočet

předběžný statický výpočet předběžný statický výpočet (část: betonové konstrukce) KOMUNITNÍ CENTRUM MATKY TEREZY V PRAZE . Základní informace.. Materiály.. Schéma konstrukce. Zatížení.. Vodorovné konstrukc.. Svislé konstrukce 4.

Více

Platné znění schválené usnesením rady města č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 17. 2.

Platné znění schválené usnesením rady města č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 17. 2. Pltné znění schválené usnesením rdy měst č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 rdou Městského obvodu Liberec - Vrtislvice nd Nisou dne 17. 2. 2014 Interní předpis PRO ZŘIZOVÁNÍ SLUŽEBNOSTÍ Čl. 1 Předmět ceny 1.

Více

ZATÍŽENÍ KRUHOVÝCH ŠACHET PROSTOROVÝM ZEMNÍM TLAKEM

ZATÍŽENÍ KRUHOVÝCH ŠACHET PROSTOROVÝM ZEMNÍM TLAKEM ZATÍŽENÍ KRUHOVÝCH ŠACHET PROSTOROVÝM ZEMNÍM TLAKEM Ing. Michl Sedláček, Ph.D. ko-k s.r.o., Thákurov 7, Prh 6 Sptil erth pressure on circulr shft The pper present method for estimtion sptil erth pressure

Více

( ) 1.5.2 Mechanická práce II. Předpoklady: 1501

( ) 1.5.2 Mechanická práce II. Předpoklady: 1501 1.5. Mechnická práce II Předpokldy: 1501 Př. 1: Těleso o hmotnosti 10 kg bylo vytženo pomocí provzu do výšky m ; poprvé rovnoměrným přímočrým pohybem, podruhé pohybem rovnoměrně zrychleným se zrychlením

Více

Vodorovné protipožární konstrukce > Podhledy Exteriér > Vzhled beze spár a viditelných vrutů

Vodorovné protipožární konstrukce > Podhledy Exteriér > Vzhled beze spár a viditelných vrutů Technický průvodce Vodorovné protipožární konstrukce > Rozsh pltnosti N zákldě výsledků zkoušek, které jsou zde uvedené, lze plikovt desky CETRIS v těchto typech protipožárních vodorovných konstrukcí:

Více

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Obsah 1 Obsah statického výpočtu... 3 2 Popis výpočtu... 3 3 Materiály... 3 4 Podklady... 4 5 Výpočet střešního nosníku... 4 5.1 Schéma nosníku

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ BETONOVÉ MOSTY I MODUL M01 ZÁKLADNÍ PRINCIPY NAVRHOVÁNÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ BETONOVÉ MOSTY I MODUL M01 ZÁKLADNÍ PRINCIPY NAVRHOVÁNÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ PROF. ING. JIŘÍ STRÁSKÝ, CSC., ING. RADIM NEČAS BETONOVÉ MOSTY I MODUL M01 ZÁKLADNÍ PRINCIPY NAVRHOVÁNÍ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU

Více

3.2.11 Obvody a obsahy obrazců I

3.2.11 Obvody a obsahy obrazců I ..11 Obvody obshy obrzců I Předpokldy: S pomocí vzorců v uvedených v tbulkách řeš následující příkldy Př. 1: Urči výšku lichoběžníku o obshu 54cm zákldnách 7cm 5cm. + c Obsh lichoběžníku: S v Výšk lichoběžníku

Více

SMLOUVA O REZERVACI NEMOVITOSTI ŘADOVÉHO RODINNÉHO DOMU Č...

SMLOUVA O REZERVACI NEMOVITOSTI ŘADOVÉHO RODINNÉHO DOMU Č... SMLOUVA O REZERVACI NEMOVITOSTI ŘADOVÉHO RODINNÉHO DOMU Č.... Smluvní strny: 1. Společnost BV Development Stěžery s.r.o. Se sídlem: Sdovská 1679/22, Hrdec Králové, PSČ: 500 02, IČ: 28779592, DIČ: CZ28779592,

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení stavby

Více

Potenciometrie. Elektrodový děj je oxidačně-redukční reakce umožňující přenos náboje mezi fázemi. Např.:

Potenciometrie. Elektrodový děj je oxidačně-redukční reakce umožňující přenos náboje mezi fázemi. Např.: Potenciometrie Poločlánek (elektrod) je heterogenní elektrochemický systém tvořeny lespoň dvěm fázemi. Jedn fáze je vodičem první třídy vede proud prostřednictvím elektronů. Druhá fáze je vodičem druhé

Více

Ochrana před úrazem elektrickým proudem Společná hlediska pro instalaci a zařízení. 1. Definice

Ochrana před úrazem elektrickým proudem Společná hlediska pro instalaci a zařízení. 1. Definice ČSN EN 61 140 Ochrn před úrzem elektrickým proudem Společná hledisk pro instlci zřízení Tto mezinárodní norm pltí pro ochrnu osob zvířt před úrzem elektrickým proudem. Je určen pro poskytnutí zákldních

Více

Oblast podpory: 1.5 - Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách. Karlovy Vary nám. Karla Sabiny 16 Karlovy Vary

Oblast podpory: 1.5 - Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách. Karlovy Vary nám. Karla Sabiny 16 Karlovy Vary Prioritní os: 1 Počáteční vzdělávání Oblst podpory: 1.5 - Zlepšení podmínek pro vzdělávání n středních školách Registrční číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34. 1077 Název projektu: Zkvlitnění výuky SOŠ stvební

Více

8 Zatížení mostů větrem

8 Zatížení mostů větrem 8 Zatížení mostů větrem 8.1 Všeoecně Tento Eurokód je určen pro mosty s konstantní šířkou a s průřezy podle or. 8.1, tvořenými jednou hlavní nosnou konstrukcí o jednom neo více polích. Stanovení zatížení

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STUPEŇ PROJEKTU DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ (ve smyslu přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění, 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona) STAVBA INVESTOR

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 16/2010 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rd městské části U S N E S E N Í č. 24 ze dne 8.12.2010 k návrhu Smlouvy o výstvbě mezi Městskou částí Prh 3, Renátou Bádlovou, Jnem Běhounkem Alicí Běhounkovou, Jiřinou

Více

5 Analýza konstrukce a navrhování pomocí zkoušek

5 Analýza konstrukce a navrhování pomocí zkoušek 5 Analýza konstrukce a navrhování pomocí zkoušek 5.1 Analýza konstrukce 5.1.1 Modelování konstrukce V článku 5.1 jsou uvedeny zásady a aplikační pravidla potřebná pro stanovení výpočetních modelů, které

Více

LF Elektroinstalační kanály plastové pro universální použití

LF Elektroinstalační kanály plastové pro universální použití LF Elektroinstlční knály plstové pro universální použití Systém je určen pro ukládání vedení v oblsti občnské výstvby, pro knceláře, skldové výrobní prostory gráže dlších objektech ve kterých je vedle

Více

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Ktedr geotechniky podzemního stvitelství Modelování v geotechnice Princip metody mezní rovnováhy (prezentce pro výuku předmětu Modelování v geotechnice) doc. RNDr. Ev Hrubešová, Ph.D. Inovce studijního

Více

LOVOSICKÁ 40/440 - PRAHA 9 - PROSEK

LOVOSICKÁ 40/440 - PRAHA 9 - PROSEK Název kce: POLIKLINIKA PROSEK POSUN STOUPAČEK A TOPNÝCH TĚLES PŘI ZATEPLENÍ FASÁD ÁTRIÍ POLIKLINIKA PROSEK LOVOSICKÁ 40/440 - PRAHA 9 - PROSEK Vyprcovl: Vendul Chryprová ČKAIT 0003797 Plňnská 12, Prh 10

Více

Tabulka 5 Specifické prvky

Tabulka 5 Specifické prvky Tabulka 5 Specifické prvky 1 Podhledy (s působením požáru ze spodní strany) 1.1 Podhled s přídavnou izolací vloženou mezi dřevěné stropní nosníky, druh DP2 1 - stropní záklop 2 - dřevěné nosníky (vzdálené

Více

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad)

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad) KERAMICKÉ STROPY HELUZ MIAKO Tabulky statických únosností stropy HELUZ MIAKO Obsah tabulka č. 1 tabulka č. 2 tabulka č. 3 tabulka č. 4 tabulka č. 5 tabulka č. 6 tabulka č. 7 tabulka č. 8 tabulka č. 9 tabulka

Více

PŘEVISLÉ A USTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE

PŘEVISLÉ A USTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE Pozemní stavitelství PŘEVISLÉ A USTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Normy ČSN: ČSN 73 4301 Obytné budovy ČSN EN 1991-1 (73 00 35) (Eurokód 1) Zatížení konstrukcí

Více

STAVBA VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉHO PŘÍSTŘEŠKU PRO SPORTOVIŠTĚ - 6A4. první statická s.r.o. parcela č. 806/3 v k. ú. Vrátkov, Vrátkov

STAVBA VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉHO PŘÍSTŘEŠKU PRO SPORTOVIŠTĚ - 6A4. první statická s.r.o. parcela č. 806/3 v k. ú. Vrátkov, Vrátkov první statická s.r.o. Na Zámecké 597/11, 140 00 Praha 4 email: stastny@prvnistaticka.cz ZODP.PROJEKTANT: VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: ING. Radek ŠŤASTNÝ,PH.D. ING.Ondřej FRANTA. ING. Radek ŠŤASTNÝ,PH.D. Akce:

Více

1 Použité značky a symboly

1 Použité značky a symboly 1 Použité značky a symboly A průřezová plocha stěny nebo pilíře A b úložná plocha soustředěného zatížení (osamělého břemene) A ef účinná průřezová plocha stěny (pilíře) A s průřezová plocha výztuže A s,req

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení

Více

1. Vznik zkratů. Základní pojmy.

1. Vznik zkratů. Základní pojmy. . znik zkrtů. ákldní pojmy. E k elektrizční soustv, zkrtový proud. krt: ptří do ktegorie příčných poruch, je prudká hvrijní změn v E, je nejrozšířenější poruchou v E, při zkrtu vznikjí přechodné jevy v

Více

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling Objednavatel: M.T.A., spol. s r.o., Pod Pekárnami 7, 190 00 Praha 9 Zpracoval: Ing. Bohumil Koželouh, CSc. znalec v oboru

Více

Poznámka: Při schodišťovém rameni širším než 2 750 mm se doporučuje rozdělit je mezilehlým zábradlím s madlem (požární bezpečnost).

Poznámka: Při schodišťovém rameni širším než 2 750 mm se doporučuje rozdělit je mezilehlým zábradlím s madlem (požární bezpečnost). 2.5 Schodiště 2.5.1 Všeobecné údaje o schodištích Tab. 2.5.1 Minimální šířka ramene Rodinné domy do dvou podlaží Ostatní běžné stavby (bytové, občanské) Vícepodlažní stavby Podřadná, málo používaná schodiště

Více

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet Stupeň dokumentace: DPS S-KON s.r.o. statika stavebních konstrukcí Ing.Vladimír ČERNOHORSKÝ Podnádražní 12/910 190 00 Praha 9 - Vysočany tel. 236 160 959 akázkové číslo: 12084-01 Datum revize: prosinec

Více

( ) ( ) ( ) Exponenciální rovnice. 17.3. Řeš v R rovnici: 3 + 9 + 27 = ŘEŠENÍ: Postup z předešlého výpočtu doplníme využitím dalšího vztahu: ( ) t s t

( ) ( ) ( ) Exponenciální rovnice. 17.3. Řeš v R rovnici: 3 + 9 + 27 = ŘEŠENÍ: Postup z předešlého výpočtu doplníme využitím dalšího vztahu: ( ) t s t 7. EXPONENCIÁLNÍ ROVNICE 7.. Řeš v R rovnice: ) 5 b) + c) 7 0 d) ( ) 0,5 ) 5 7 5 7 K { } c) 7 0 K d) ( ) b) + 0 + 0 K ( ) 5 0 5, 7 K { 5;7} Strtegie: potřebujeme zíkt tkový tvr rovnice, kd je n obou trnách

Více

Konstrukce balkonů a teras. Varianty 1-8

Konstrukce balkonů a teras. Varianty 1-8 Konstrukce blkonů ters Vrinty 1-8 Konstrukce blkonů ters Konstrukční skldb 1 Podlhová konstrukce se Schlüter -DITRA 25 Kontktní izolce seprce ve spojení vyrovnání tlku vodní páry nd nosným, vyspádovným

Více

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu Průvodní zpráva ke statickému výpočtu V následujícím statickém výpočtu jsou navrženy a posouzeny nosné prvky ocelové konstrukce zesílení části stávající stropní konstrukce v 1.a 2. NP objektu ředitelství

Více

CETRIS PD (CETRIS PDB)

CETRIS PD (CETRIS PDB) Technický průvodce Podlahové desky CETRIS PD a CETRIS PDB na nosnících Cementotřískové desky CETRIS PD a CETRIS PDB uložené na nosnících se používají jak pro vytvoření podlahy v novostavbách, tak při rekonstrukcích.

Více

P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í

P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Stavební úpravy domu Kněžská 24, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : stavební povolení Vypracoval : Radek Příhoda U Hada 8 370

Více

Modré akustické systémy

Modré akustické systémy Modré akustické systémy Příčky, předstěny a stropy Protihluková ochrana budov: Klid pro Vás i pro Vaše zákazníky Efektivní ochrana proti hluku ve stavbě je stále důležitějším tématem pro architekty a projektanty.

Více

NÁVRH OHYBOVÉ VÝZTUŽE ŽB TRÁMU

NÁVRH OHYBOVÉ VÝZTUŽE ŽB TRÁMU NÁVRH OHYBOVÉ VÝZTUŽE ŽB TRÁU Navrhněte ohybovou výztuž do železobetonového nosníku uvedeného na obrázku. Kromě vlastní tíhy je nosník zatížen bodovou silou od obvodového pláště ostatním stálým rovnoměrným

Více

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 2

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 2 POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NAVRHBK 2 www.cbsbeton.eu NOVÉ ŠKOLENÍ CYKLU KONSTRUKCÍ ČBS AKADEMIE SLEVA PRO ČLENY ČBS: 20 % Slovenská komor stvebných inžinierov www.sksi.sk ve spolupráci s Fkultou stvební

Více

PÓROBETON OSTRAVA a.s.

PÓROBETON OSTRAVA a.s. PÓROBETON OSTRAVA a.s. KONSTRUKČNÍ PRVKY Z PÓROBETONOVÝCH VÝROBKŮ DETAIL č..a DETAIL č..b DETAIL č..c DETAIL č..d DETAIL č.2.a DETAIL č.2.b DETAIL č.2.c DETAIL č.3 DETAIL č. DETAIL č..a DETAIL č..b ŘEŠENÍ

Více

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A. Potřebné údaje pro výpočet tepelných ztrát A.1 Výpočtová vnitřní teplota θ int,i [ C] normová hodnota z tab.3 určená podle typu a účelu místnosti A.2 Výpočtová venkovní teplota

Více

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS Desky TOPAS 06/01 Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS KNAUF TOPAS / POUŽITÍ Deska Knauf TOPAS stabilizující prvek interiéru i dřevostaveb Deska Knauf TOPAS je určena pro ty, kteří požadují

Více

STATICKÝ VÝPOČET a TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH:

STATICKÝ VÝPOČET a TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: STATICKÝ VÝPOČET a TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: 1 ZADÁNÍ A ŘEŠENÁ PROBLEMATIKA, GEOMETRIE... 2 2 POLOHA NA MAPĚ A STANOVENÍ KLIMATICKÝCH ZATÍŽENÍ... 2 2.1 SKLADBY STŘECH... 3 2.1.1 R1 Skladba střechy na objektu

Více

šíření hluku mezi jednotlivýmí prostory uvnitř budovy, např mezi sousedními byty, mezi jednotlivými hotelovými pokoji apod.

šíření hluku mezi jednotlivýmí prostory uvnitř budovy, např mezi sousedními byty, mezi jednotlivými hotelovými pokoji apod. 1 Akustika 1.1 Úvod VÝBORNÉ AKUSTICKÉ VLASTNOSTI Vnitřní pohoda při bydlení a při práci, bez vnějšího hluku, nebo bez hluku ze sousedních domů nebo místností se dnes již stává standardem. Proto je však

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

Informace pro uživatele 06/2012. Návod k montáži a použití. cs,cz. Skládací plošina K 9725-201-01. Odborníci na bednení ˇ

Informace pro uživatele 06/2012. Návod k montáži a použití. cs,cz. Skládací plošina K 9725-201-01. Odborníci na bednení ˇ 06/2012 Informce pro uživtele 999807415 cs,cz Návod k montáži použití Skládcí plošin K 9725-201-01 Úvod Informce pro uživtele Skládcí plošin K Úvod by Dok Industrie GmbH, -3300 mstetten 2 999807415-06/2012

Více

NAVRHOVANÉ OTVORY VE STROPNÍ DESCE A PODEPŘENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE...

NAVRHOVANÉ OTVORY VE STROPNÍ DESCE A PODEPŘENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE... STATICKÝ VÝPOČET a TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: 1 NAVRHOVANÉ OTVORY VE STROPNÍ DESCE A PODEPŘENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE... 4 2 ZADÁNÍ A ŘEŠENÁ PROBLEMATIKA, GEOMETRIE... 4 3 VÝPOČET ZATÍŽENÍ NA KONSTRUKCI PLOCHÉ

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB 1 Obsah: 1. statické posouzení dřevěného krovu osazeného na ocelové vaznice 1.01 schema konstrukce 1.02 určení zatížení na krokve 1.03 zatížení kleštin (zatížení od 7.NP) 1.04 vnitřní síly - krokev, kleština,

Více

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová KERAMICKÉ STROPNÍ KONSTRUKCE ČSN EN 1992 Principy návrhu 28.3.2012 1 Ing. Zuzana Hejlová Přechod z národních na evropské normy od 1.4.2010 Zatížení stavebních konstrukcí ČSN 73 0035 = > ČSN EN 1991 Navrhování

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 6. cvičení KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB Klasifikace konstrukčních prvků Uvádíme klasifikaci konstrukčních prvků podle idealizace jejich statického působení. Začneme nejprve obecným rozdělením, a to podle

Více

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem:

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem: Níže uvedeného dne, měsíce roku byl uzvřen mezi těmito smluvními strnmi: obchodní společnost se sídlem: IČ: DIČ: zpsná zstoupen (dále jen jko budoucí strn prodávjící ) v obchodním rejstříku vedeném, oddíl,

Více

NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA

NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA BAKALÁŘSKÝ PROJEKT Ubytovací zařízení u jezera v Mostě Vypracoval: Ateliér: Konzultace: Paralelka: Vedoucí cvičení: Jan Harciník Bočan, Herman, Janota, Mackovič,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební část a statický posudek

TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební část a statický posudek ATICO DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební část a statický posudek Investor: Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, Nádražní 16, 150 05 Praha 5, P. O. BOX 6 Akce:

Více

Srovnání konstrukce krovu rodinného domu při použití krytiny GERARD a betonové krytiny

Srovnání konstrukce krovu rodinného domu při použití krytiny GERARD a betonové krytiny Srovnání konstrukce krovu rodinného domu při použití krytiny GERARD a betonové krytiny 1. Úvod Podklady použité pro srovnání: ČSN 730035 Zatížení stavebních konstrukcí, ČSN 731701 Dřevěné konstrukce -

Více

3. Tenkostěnné za studena tvarované OK Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, přístup podle Eurokódu.

3. Tenkostěnné za studena tvarované OK Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, přístup podle Eurokódu. 3. Tenkostěnné za studena tvarované O Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, přístup podle Eurokódu. Tloušťka plechu 0,45-15 mm (ČSN EN 1993-1-3, 2007) Profily: otevřené uzavřené

Více

Označení a číslo Název normy normy

Označení a číslo Název normy normy S účinností od 26. 8. 2009 nabyla platnosti vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, kde bylo použito systému normových hodnot. Proto, jako pracovní pomůcka, byl zpracován seznam

Více

studentská kopie 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice

studentská kopie 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice Vaznice bude přenášet pouze zatížení působící kolmo k rovině střechy. Přenos zatížení působícího rovnoběžně se střešní rovinou bude popsán v poslední

Více

A. 1 Skladba a použití nosníků

A. 1 Skladba a použití nosníků GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1995-1-1 ČSN 731702 modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních

Více

SO 02 - obchodní galerie Písek - jih.

SO 02 - obchodní galerie Písek - jih. -1- Akce: Obchodní galerie Písek, SO 02 - obchodní galerie Písek - jih. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : územní rozhodnutí Vypracoval : Radek Příhoda U

Více

Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica)

Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica) Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica) Obsah: 1. Úvod 4 2. Statické tabulky 6 2.1. Vlnitý profil 6 2.1.1. Frequence 18/76 6 2.2. Trapézové profily 8 2.2.1. Hacierba 20/137,5

Více

Seznam ČSN k vyhlášce č. 268/2009 Sb. aktualizace září 2013

Seznam ČSN k vyhlášce č. 268/2009 Sb. aktualizace září 2013 Seznam ČSN k vyhlášce č. 268/2009 Sb. aktualizace září 2013 Jednou z prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu je vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012

Více

Skladba konstrukce (od interiéru k exteriéru) Vlastnosti konstrukce

Skladba konstrukce (od interiéru k exteriéru) Vlastnosti konstrukce Obvodová stěna s předstěnou U=0,18 W/m 2.K Tl. [mm] Materiál l [W.m 1.K 1 ] m Třída reakce na 40 Tepelná izolace z ovčí vlny/ latě 40x50 0,041 0,50 B2 18 OSB 3 Eurostrand 4PD 0,130 200,00 B2 160 Dřevovláknitá

Více

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10)

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10) ÚTAV INIČNÍ A MĚTKÉ DPRAVY.s., Prh 4,Chodovec, Türkov 1001,PČ 149 00 člen skupiny DEKRA www.usmd.cz,/ Přehled zákldních vrint pltných pro dovoz jednotlivých vozidel dle zákon č.56/2001b. ve znění zákon

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Výzv k podání nbídky k prokázání kvlifikce pro VZ mlého rozshu Název veřejné zkázky: Servisní podpor NN zřízení LNS Brno Identifikce zdvtele: Zdvtel: Řízení letového provozu České republiky, s.p. Se sídlem:

Více

Investor: Měřítko: Počet formátů: Obec Vrátkov. Datum: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST DSP 04-2015

Investor: Měřítko: Počet formátů: Obec Vrátkov. Datum: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST DSP 04-2015 první statická s.r.o. Na Zámecké 597/11, 140 00 Praha 4 email: stastny@prvnistaticka.cz ZODP.PROJEKTANT: VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: ING. Radek ŠŤASTNÝ,PH.D. ING.Ondřej FRANTA. ING. Radek ŠŤASTNÝ,PH.D. Akce:

Více

ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Fakulta stavební, Katedra konstrukcí ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ Letní semestr šk. r. 2014/2015 Zadání programu č.1 Jméno studenta: N = Studijní skupina:

Více

Konstrukce 250 Pneumatické regulační ventily typ 3251-1 a typ 3251-7. Přímý ventil typ 3251. Provedení podle DIN

Konstrukce 250 Pneumatické regulační ventily typ 3251-1 a typ 3251-7. Přímý ventil typ 3251. Provedení podle DIN Konstrukce 250 Pneumtické regulční ventily typ 3251-1 typ 3251-7 Přímý ventil typ 3251 Provedení podle DIN Použití Regulční ventil pro procesní techniku při vysokých průmyslových poždvcích Jmenovitá světlost

Více

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507 58 Vzth mezi kořen koefiient kvdrtiké rovnie Předpokld:, 58, 57 Pedgogiká poznámk: Náplň zřejmě přeshuje možnost jedné vučoví hodin, příkld 8 9 zůstvjí n vičení neo polovinu hodin při píseme + + - zákldní

Více

Pozemní stavitelství I. Konstrukční systémy

Pozemní stavitelství I. Konstrukční systémy Pozemní stavitelství I. Konstrukční systémy I. ROZDĚLENÍ PODLE KONSTRUKCE: Stěnový Skeletový Kombinovaný Zvláštní 2 A. Stěnový systém a) Podélný b) Příčný c) Obousměrový 3 Ad a) Podélný stěnový systém

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

Nosné stavební konstrukce Výpočet reakcí

Nosné stavební konstrukce Výpočet reakcí Stvení sttik 1.ročník klářského studi Nosné stvení konstrukce Výpočet rekcí Reálné ztížení nosných stveních konstrukcí Prut geometrický popis vnější vzy nehynost silové ztížení složky rekcí Ktedr stvení

Více

METODICKÉ LISTY Z MATEMATIKY pro gymnázia a základní vzdělávání

METODICKÉ LISTY Z MATEMATIKY pro gymnázia a základní vzdělávání METODICKÉ LISTY Z MATEMATIKY pro gymnázi zákldní vzdělávání Jroslv Švrček kolektiv Rámcový vzdělávcí progrm pro zákldní vzdělávání Vzdělávcí oblst: Mtemtik její plikce Temtický okruh: Nestndrdní plikční

Více

P2 Číselné soustavy, jejich převody a operace v čís. soustavách

P2 Číselné soustavy, jejich převody a operace v čís. soustavách P Číselné soustvy, jejich převody operce v čís. soustvách. Zobrzení čísl v libovolné číselné soustvě Lidé využívjí ve svém životě pro zápis čísel desítkovou soustvu. V této soustvě máme pro zápis čísel

Více

SOUHLAS SE ZASKLENÍM BALKONŮ, TERAS A PŘEDZAHRÁDEK DOMU BERANOVÝCH 717. Uděluje

SOUHLAS SE ZASKLENÍM BALKONŮ, TERAS A PŘEDZAHRÁDEK DOMU BERANOVÝCH 717. Uděluje Uděluje 1. Ing. Petr Bllek nr. bytem jko vlstník bytové jednotky č. 717/22 v domě č.p. 717 postveném n prcele prc. č. 760/41 k.ú. Letňny, obec Prh ve výši 2581/73249 (dále jen jko vlstník 1 ) 2. Ing. Miroslv

Více

Příloha A1 Použití pro pozemní stavby

Příloha A1 Použití pro pozemní stavby Příloha A1 Použití pro pozemní stavby A1.1 Rozsah použití V příloze A1 jsou uvedena pravidla pro kombinace zatížení a doporučeny návrhové hodnoty zatížení pro navrhování pozemních staveb. V článku A1.1(1)

Více

10. Nebezpečné dotykové napětí a zásady volby ochran proti němu, ochrana živých částí.

10. Nebezpečné dotykové napětí a zásady volby ochran proti němu, ochrana živých částí. 10. Nebezpečné dotykové npětí zásdy volby ochrn proti němu, ochrn živých částí. Z hledisk ochrny před nebezpečným npětím rozeznáváme živé neživé části elektrického zřízení. Živá část je pod npětím i v

Více

Hlavní body - magnetismus

Hlavní body - magnetismus Mgnetismus Hlvní body - mgnetismus Projevy mgt. pole Zdroje mgnetického pole Zákldní veličiny popisující mgt. pole Mgnetické pole proudovodiče - Biotův Svrtův zákon Mgnetické vlstnosti látek Projevy mgnetického

Více

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba 2.1. Technická zpráva a) Podrobný popis navrženého nosného

Více

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A. Potřebné údaje pro výpočet tepelných ztrát A.1 Výpočtová vnitřní teplota θ int,i [ C] normová hodnota z tab.3 určená podle typu a účelu místnosti A.2 Výpočtová venkovní teplota

Více

Technologie staveb podle konstrukce. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Technologie staveb podle konstrukce. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Technologie staveb podle konstrukce Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Konstrukční třídění Konstrukční systém-konstrukční systém je celek tvořený navzájem propojenými konstrukčními prvky a subsystémy,

Více

K 311 03/2007. K 311 Podkroví Knauf

K 311 03/2007. K 311 Podkroví Knauf K 311 03/2007 K 311 Podkroví Knuf K 3111 K 3112 K 3113 K 3114 Opláštění podkroví ez nosné konstrukce Opláštění podkroví dřevěná nosná konstrukce Opláštění podkroví kovová nosná konstrukce Opláštění podkroví

Více

Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních

Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních konstrukcí k podle Eurokódů Důvody vydání a podmínky používání v praxi Příklady zpracování tabelárních hodnot a principy jejich stanovení Ing. Roman Zoufal,

Více

Schodiště,, rampy, výtahy 2

Schodiště,, rampy, výtahy 2 Pozemní stavitelství II. Schodiště,, rampy, výtahy 2 Zpracoval: Filip Čmiel, Ing. Schodiště v montovaných skeletech a) základnískladebné varianty nosné kce schodiště Schodiště Funkce a požadavky 2 Schodiště

Více

Stropy z ocelových nos

Stropy z ocelových nos Promat Stropy z ocelových nos Masivní stropy a lehké zavěšené podhledy níků Ocelobetonové a železobetonové konstrukce Vodorovné ochranné membrány a přímé obklady z požárně ochranných desek PROMATECT. Vodorovné

Více