chemikálií Organizace spojených národů (OSN). Jedná se o mezinárodní standardy, které

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "chemikálií Organizace spojených národů (OSN). Jedná se o mezinárodní standardy, které"

Transkript

1 ČASTO KLADENÉ OTÁZKY Tyto otázky a odpovědi vám pomohou připravit se na první dotazy, které vám zákazníci položí ohledně změn v označování výrobků Castrol podle GHS v roce 2014 a GHS OTÁZKA: Co to vlastně je GHS? ODPOVĚĎ: GHS je zkratka pro Globální harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií Organizace spojených národů (OSN). Jedná se o mezinárodní standardy, které sjednocují kritéria pro klasifikaci chemikálií. Určuje význam jednotlivých prvků na etiketách a v bezpečnostních listech. V zemích, kde se GHS stalo součástí legislativy, jsou zaváděny nové piktogramy, popisy nebezpečí a bezpečnostní informace. Ujišťujeme Vás, že i nadále budeme splňovat požadavky místní legislativy při ochraně zdraví a životního prostředí při manipulaci, dopravě a použití našich výrobků. Splnění požadavků GHS je klíčové pro naše další působení na trhu. OTÁZKA: Naši zaměstnanci nikdy takové symboly neviděli. Můžete přijet a vysvětlit jejich význam? ODPOVĚĎ: Ne. Firma Castrol není autorem ani majitelem upozorňujících textů ani piktogramů používaných na nových etiketách podle CLP. Jedná se o globálně standardizované prvky. Více se dozvíte ze stránek EU: pro CLP nebo ze stránek OSN o Globálním harmonizovaném systému: OTÁZKA: Používá tato upozornění pouze firma Castrol? ODPOVĚĎ: Ne. Firma Castrol není autorem ani majitelem upozorňujících textů ani piktogramů používaných na nových etiketách dle CLP. Jedná se o globálně standardizované prvky. Více se dozvíte ze stránek EU: pro CLP nebo ze stránek OSN o Globálním harmonizovaném systému:

2 CLP OTÁZKA: Co to vlastně je CLP? ODPOVĚĎ: CLP je nová směrnice EU, která propojuje původní legislativu EU o klasifikaci, označování a balení chemických látek a směsí s GHS, kterou se doplňuje a ruší Směrnice 67/548/EEC (klasifikace, označování a balení nebezpečných látek z 27. června 1967) a Směrnice 1999/45/EC (klasifikace, označování a balení nebezpečných přípravků z 31. května 1999) a mění Směrnice (EC) Č. 1907/2006 (Směrnice REACH z 18. prosince 2006). PROČ/KDY? OTÁZKA: Proč měníte bezpečnostní listy a etikety? ODPOVĚĎ: Tyto změny u všech našich výrobků provádíme proto, abychom dodržovali nové předpisy a jednali v souladu příslušnou legislativou a pomohli vám s dodržováním místních předpisů. OTÁZKA: Kdy dokončíte změny v bezpečnostních listech a označování výrobků? ODPOVĚĎ: Castrol dělá vše pro to, aby změny v bezpečnostních listech a etiketách dokončil do června 2015, což je ve většině států nejzazší termín. OTÁZKA: Proč provádíte změny v bezpečnostních listech a označování výrobků s předstihem? Pozn.: Legislativa některých zemí (např. Turecko, Rusko a další) požaduje dokončit změny později než v červnu 2015, tyto země stále pracují na zavádění GHS. ODPOVĚĎ: Castrol se snaží dodávat celosvětově standardizované výrobky všem našim zákazníkům. To je důvod, proč jsme se rozhodli provést tyto změny globálně a pomoci tak zákazníkům na celém světě. To znamená, že některé změny provedeme ještě v předstihu.

3 OTÁZKA: Proč jste změny v bezpečnostních listech a na etiketách ještě neprovedli? ODPOVĚĎ: Vzhledem k časové náročnosti posouzení všech našich výrobků podle nových směrnic (jedná se o náročný úkol, jehož plnění jsme rozložili do velkého časového úseku, abychom zajistili dostatečné kapacity pro jeho zodpovědné splnění), využili jsme příležitosti k dalším aktivitám, které jsou výsledkem zpětné vazby zákazníků. Snažíme se o co nejmenší dopad změn na naše zákazníky. Takže v rámci těchto změn obdržíte výrobek, který je jednak součástí naší nové nabídky a současně vyhovuje CLP. Pevně věříme, že pro Vás bude nové portfolio výrobků a jejich zjednodušené značení snadno pochopitelné. OTÁZKA: Proč firma Castrol provádí tyto změny právě teď? ODPOVĚĎ: Možná jste si všimli, že některé společnosti tyto změny již provedly a některé ne. Naší snahou je minimalizace dopadů změn, které se Vás týkají. V rámci těchto změn obdržíte výrobek, který jednak odpovídá požadavkům CLP a zároveň bude součástí naší nové nabídky. Naším cílem je poskytovat Vám zjednodušené portfolio výrobků s jasnějším a pochopitelnějším označením. OTÁZKA: Proč tyto změny firmě Castrol trvají tak dlouho? ODPOVĚĎ: Pro velké dodavatele maziv s celosvětovou působností jakým firma Castrol je, se jedná o změny velice komplexní. Jejich zavádění je časově náročné. Investujeme do funkcí jako je například Globální dohled na výrobky nebo do našeho distribučního řetězce, abychom Vám pomohli dodržet nové předpisy a co nejméně narušili Vaše podnikání. CASTROL: OTÁZKA: Jsou tohle jediné změny? ODPOVĚĎ: Ne. Přesto, že se Vás nyní týkají pouze změny v rámci bezpečnostních listů a

4 etiket, rozhodla se firma Castrol provést další změny pro usnadnění Vašeho obchodování. Tyto změny jsou důsledkem množství průzkumů trhu a zahrnují mimo jiné zjednodušení a zpřehlednění nabídky výrobků. Navíc neustále přinášíme na trh nové výrobky. OTÁZKA: Budou mít tyto změny vliv na způsob objednávání výrobků? ODPOVĚĎ: Ne. Způsob objednávání výrobků Castrol se nemění. V některých případech dojde ke změně objednacích kódů. Bude potřeba aktualizovat objednací kódy, aby se předešlo výpadkům v dodávkách našich výrobků OTÁZKA: Týká se to i schválení výrobků pro prodej? ODPOVĚĎ: Ne. Aby zajistil platnost povolení i po změnách v bezpečnostních listech, na etiketách, značkách a názvech výrobků kontroluje Castrol veškerá povolení přímo v místě prodeje. Uděláme vše pro to, aby byla zachována platnosti stávajících povolení. OTÁZKA: Dochází i ke změnám cen? ODPOVĚĎ: Ne. Změny v bezpečnostních listech a na etiketách nebudou mít vliv na současnou cenovou úroveň našich výrobků. OTÁZKA: Budete stahovat výrobky se starými etiketami? ODPOVĚĎ: Ne. Veškeré výrobky, které máte v současnosti na skladě, jsou shodné s výrobky, které vám budeme dodávat s novým CLP označením. Legislativa podle CLP požaduje provedení změn do června 2015 a nevztahuje se na výrobky dodané před tímto termínem. Původním způsobem označované výrobky můžete prodávat ještě do 31. května Firma Castrol se neustále zaměřuje na zvýšení bezpečnostního kreditu svých zákazníků a důrazně doporučuje používat při prodeji a komunikaci se zákazníky nové bezpečnostní listy a informace.

5 OTÁZKA: Proč provádíte změny, když jiní dodavatelé změny neprovádějí? ODPOVĚĎ: Firma Castrol se nemůže vyjadřovat k přístupu jiných dodavatelů ke změnám v této oblasti. K našim výrobkům přistupujeme na celém světě velice zodpovědně a neustále usilujeme o zlepšení bezpečnosti našich výrobků, a právě proto přicházíme s těmito změnami již nyní. OTÁZKA: Proč tyto změny trvají firmě Castrol tak dlouhou dobu? ODPOVĚĎ: Pro velké dodavatele maziv s celosvětovou působností jakým jsme my, se jedná o změny velice komplexní. Jejich zavádění je časově náročné. Investujeme do funkcí jako je například Globální dohled na výrobky a do našeho distribučního řetězce, abychom Vám pomohli udržet soulad s předpisy a co nejméně narušili Vaše podnikání. OTÁZKA: Proč bychom vám měli věřit? ODPOVĚĎ: Firma Castrol působí na trhu déle než 100 let a dodává motorové oleje, plastická maziva a obráběcí kapaliny celosvětově do 28 průmyslových odvětví. Jsme zákazníky všeobecně považováni za důvěryhodného dodavatele. Jsme si vědomi, že značka Castrol je tak silná, jak je silná kvalita našich výrobků a naše pověst, které jsou pro nás velmi důležité. Ano, opravdu nám můžete důvěřovat. VÝROBEK: OTÁZKA: Byl jsem upozorněn na změny v bezpečnostním listu, ale všiml jsem si, že etiketa se nezměnila. ODPOVĚĎ: S tím si nedělejte starosti. Etiketa bude upravena později. Zaručujeme, že nedojde k žádnému porušení platné legislativy související s CLP nebo GHS. OTÁZKA: Dochází i ke změnám ve složení výrobků?

6 ODPOVĚĎ: Ne. Zatímco dochází ke změnám v bezpečnostních listech, etiketách, značkách nebo názvech výrobků, ke změnám ve složení výrobků, nedochází. Ke změnám ve složení docházet může, ale nikoliv v souvislosti s CLP, ale pouze jako důsledek neustálého vývoje a zlepšování kvality našich výrobků (např. nové složení pro splnění posledních požadavků OEM) OTÁZKA: Etiketa teď vypadá výstražněji, změnilo se něco? ODPOVĚĎ. Ne. Systém klasifikace nebezpečných látek GHS je vytvořen tak, aby Vám poskytoval více informací o výrobcích, které používáte. Firma Castrol nijak nezvýšila nebezpečnost svých výrobků. Podle GHS jsou některé výrobky označeny jako více nebezpečné, naproti tomu, jiné výrobky jsou dle nové směrnice označené jako méně nebezpečné oproti původnímu označení. OTÁZKA: Měli bychom s těmito výrobky zacházet jinak? ODPOVĚĎ: Zacházení s těmito výrobky musí odpovídat požadavkům uvedeným v nových bezpečnostních listech. V některých případech dojde ke změnám, ale většiny výrobků se změny nedotknou. OTÁZKA: Změní se objednací kódy? ODPOVĚĎ: V některých případech dojde ke změně objednacích kódů. Aby se předešlo výpadkům v dodávkách našich výrobků, bude potřeba objednací kódy aktualizovat. OTÁZKA: Budou nové etikety odpovídat směrnicím platným v naší zemi? ODPOVĚĎ: Ano. Castrol je firma s celosvětovou působností a investuje v rámci každého státu nemalé prostředky, aby splnila veškeré legislativní požadavky dané země. Nové směrnice se zavádějí cílem sjednotit a ujasnit komunikaci o nebezpečných látkách.

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 4.4.2011 Úřední věstník Evropské unie L 88/5 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh

Více

350/2011 Sb. ZÁKON ze dne 27. října 2011 o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)

350/2011 Sb. ZÁKON ze dne 27. října 2011 o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) 350/2011 Sb. ZÁKON ze dne 27. října 2011 o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) Platnost od 1. 1. 2012 Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o

Více

Nový zákon v prevenci závažných havárií

Nový zákon v prevenci závažných havárií Nový zákon v prevenci závažných havárií Ing. Pavel Forint, Ph.D., Ministerstvo životního prostředí, e-mail: Pavel.Forint@mzp.cz Souhrn Problematika závažných průmyslových havárií je v současné době v EU

Více

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU LEDEN 2012 TATO PUBLIKACE BYLA VYTVOŘENA ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP. PUBLIKACE JE VÝSTUPEM PROJEKTU 3 Nařízení EMAS Nařízení EMAS (Eco

Více

Návrh. ZÁKON ze dne 2015 o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech)

Návrh. ZÁKON ze dne 2015 o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech) Návrh ZÁKON ze dne 2015 o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ BIOCIDNÍ

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

Hodnota mravní integrity. Etický kodex

Hodnota mravní integrity. Etický kodex Hodnota mravní integrity Etický kodex 01 Slovo generálního ředitele... 02 Poselství výkonného ředitele... 04 Závazek k našim hodnotám... 06 Aplikace našeho kodexu... 10 Naše odpovědnost... 14 Jak získat

Více

Etický kodex Náš způsob práce 3. vydání

Etický kodex Náš způsob práce 3. vydání Etický kodex Náš způsob práce 3. vydání KRÁSA ETIKY - ETIKA KRÁSY OBSAH 3 L ORÉAL SPIRIT 4 Předmluvy Jean-Paul AGON Emmanuel LULIN 5 Výkonný výbor 6 Koho se tento Kodex týká? 6 Jak tento Kodex používat

Více

1. OBECNÁ ČÁST. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje

1. OBECNÁ ČÁST. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje Důvodová zpráva 1. OBECNÁ ČÁST Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad RIA k návrhu novely zákona č. 458/2000 Sb. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje

Více

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Ing. Petr Houška a kolektiv Tato publikace byla vytvořena pro projekt Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU 28.3.2014 Úřední věstník Evropské unie L 94/243 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky,

Více

SVĚTOVÁ ZDRAVOTNICKÁ ORGANIZACE. Rámcová úmluva o kontrole tabáku

SVĚTOVÁ ZDRAVOTNICKÁ ORGANIZACE. Rámcová úmluva o kontrole tabáku SVĚTOVÁ ZDRAVOTNICKÁ ORGANIZACE Rámcová úmluva o kontrole tabáku Preambule Smluvní strany Úmluvy, jsouce rozhodnuty upřednostnit své právo chránit veřejné zdraví, připouštějíce, že rozšíření tabákové epidemie

Více

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva životního prostředí ČR Návrh zákona o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech)

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva životního prostředí ČR Návrh zákona o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech) k materiálu Ministerstva životního prostředí ČR Návrh zákona o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech) V Praze dne 31. března 2009 Č.j.: 60/9000/2009 A. Připomínky k Důvodové zprávě 1. Připomínka

Více

Etický kodex společnosti Společnost MetLife Inc. a všechny přidružené společnosti jsou v celém tomto Kodexu označovány jako MetLife a naše

Etický kodex společnosti Společnost MetLife Inc. a všechny přidružené společnosti jsou v celém tomto Kodexu označovány jako MetLife a naše Etický kodex společnosti Společnost MetLife Inc. a všechny přidružené společnosti jsou v celém tomto Kodexu označovány jako MetLife a naše společnost. Za přidruženou společnost jsou považovány všechny

Více

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Sociální nakupování Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Tato publikace vychází v rámci programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální solidaritu (PROGRESS) (2007

Více

STRATEGICKÝ PLÁN EVROPSKÉHO ÚŘADU PRO BEZPEČNOST POTRAVIN 2009-2013. Odhodlána zajistit, aby v Evropě potravin je bezpečný

STRATEGICKÝ PLÁN EVROPSKÉHO ÚŘADU PRO BEZPEČNOST POTRAVIN 2009-2013. Odhodlána zajistit, aby v Evropě potravin je bezpečný STRATEGICKÝ PLÁN EVROPSKÉHO ÚŘADU PRO BEZPEČNOST POTRAVIN 2009-2013 Odhodlána zajistit, aby v Evropě potravin je bezpečný STRATEGICKÝ PLÁN EVROPSKÉHO ÚŘADU PRO BEZPEČNOST POTRAVIN 2009-2013 Přijato v Parmě,

Více

Vzorová účetní závěrka podle IFRS schválených pro použití v EU 2014

Vzorová účetní závěrka podle IFRS schválených pro použití v EU 2014 Vzorová účetní závěrka podle IFRS schválených pro použití v EU 2014 Obsah 1. část Nové a novelizované Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) schválené pro použití v Evropské unii pro účetní

Více

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice Podnikové činnosti Elektronická učebnice Pavla Kudělková Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Podnikové činnosti... 4 2 Marketing...

Více

S podporou Generálního ředitelství pro zaměstnanost a sociální věci Evropské komise

S podporou Generálního ředitelství pro zaměstnanost a sociální věci Evropské komise Výběr nejlepší hodnoty Příručka pro organizace zadávající zakázky pro soukromé hlídací služby S podporou Generálního ředitelství pro zaměstnanost a sociální věci Evropské komise Poděkování Tato příručka

Více

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY AKTUÁLNĚ

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY AKTUÁLNĚ 1 2013 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY AKTUÁLNĚ Informační list 1/2013 ÚŘAD PRO OCHRANU hospodářské soutěže Obsah Úvodní slovo předsedy.... 3 Operativní zadávání veřejných zakázek souvisejících s živelní pohromou....

Více

Pokyny pro zavedení 13-místného ISBN

Pokyny pro zavedení 13-místného ISBN Národní agentura ISBN v ČR Pokyny pro zavedení 13-místného ISBN (přeloženo z materiálů Mezinárodní agentury ISBN) 2005 Úvod Od svého zavedení v r.1970 bylo Mezinárodní standardní číslo knihy (ISBN) přijato

Více

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Oživení, o. s. ve spolupráci s Fondem Otakara Motejla Praha, říjen 2013 DOTACE A VEŘEJNÁ PODPORA V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU... 3 Úvod... 3 Pojem dotace... 3 Dotace

Více

(Legislativní akty) SMĚRNICE

(Legislativní akty) SMĚRNICE 18.6.2010 Úřední věstník Evropské unie L 153/1 I (Legislativní akty) SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/30/EU ze dne 19. května 2010 o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi Uživatelská příručka www.mmr.cz Tento materiál vznikl v rámci projektu Národní infrastruktura pro elektronické zadávání

Více

FIREMNÍ HODNOTY A ETICKÝ KODEX SKUPINY UNIPETROL

FIREMNÍ HODNOTY A ETICKÝ KODEX SKUPINY UNIPETROL FIREMNÍ HODNOTY A ETICKÝ KODEX SKUPINY UNIPETROL ČERVEN 2014 Obsah I Předmluva předsedy představenstva PKN ORLEN 5 II Předmluva předsedy představenstva skupiny Unipetrol 7 III Firemní hodnoty a Etický

Více

1) Definice. Licence. Upravit. Tlačítko TomTom Button. Obsah TomTom. Služby pro obsah TomTom. Uploadovat Používat. uživatelem

1) Definice. Licence. Upravit. Tlačítko TomTom Button. Obsah TomTom. Služby pro obsah TomTom. Uploadovat Používat. uživatelem Všeobecné podmínky a ustanovení - služby pro obsah TomTom společnosti TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nizozemí (dále jen TomTom ) 1) Definice Licence Upravit Tlačítko TomTom

Více

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze)

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze) Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR (zkrácená verze) Praha, květen září 2012 Zpracovali: Dušan Chlapek Jan Kučera Martin Nečaský Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze

Více

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP)

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP) 29.6.2013 Úřední věstník Evropské unie L 182/19 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících

Více