Základy PHP. Josef Podstata. KTE/IZTT - Zpracování textu, tabulek a prezentací. Univerzita Palackého v Olomouci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základy PHP. Josef Podstata. KTE/IZTT - Zpracování textu, tabulek a prezentací. Univerzita Palackého v Olomouci"

Transkript

1 Základy PHP Josef Podstata KTE/IZTT - Zpracování textu, tabulek a prezentací Univerzita Palackého v Olomouci

2

3 Tento výukový text slouží k seznámení se základy vývoje dynamických webových stránek za použití jazyka PHP. Pro pochopení látky je doporučeno znát alespoň základy jazyku HTML. Text byl zpracován v Microsoft Word for Mac (0) za účelem semestrálního projektu do předmětu KTE/IZTT vyučovaného na Univerzitě Palackého v Olomouci. Obsah. Úvod.... Struktura.... Proměnné, datové typy.... Pole.... Řetězce Konstanty, komentáře.... Operátory, speciální znaky.... Podmínky, logické výrazy.... Cykly Funkce... Zdroje jakpsatweb.cz tvorba-webu.cz cs.wikipedia.org en.wikipedia.org PHP a MySQL - Michael Kofler, Bernd Öggl

4 . Úvod PHP (zkratka Hypertext Preprocessor) je skriptovací, objektově orientovaný programovací jazyk se syntaxí podobnou například jazykům C nebo Java. Byl vyvinut v roce k tomu, aby se statické HTML stránky obohatily o dynamičnost. Při jeho použití pro dynamické stránky jsou skripty prováděny na straně serveru. Je multiplatformní, takže skripty lze většinou přenášet bez jakýchkoli úprav mezi všemi operačními systémy. PHP je nejrozšířenějším skriptovacím jazykem pro web. PHP má tu zvláštnost, že jeho zdrojový kód se vkládá přímo do HTML dokumentu. Přitom je PHP kód zřetelně oddělený od HTML kódu. Protože k instalaci a nastavení vlastního serveru na osobním počítači by byl potřeba velice obsáhlý návod, tyhle kroky přeskočíme a budeme předpokládat, že všechny naše PHP dokumenty vkládáme přímo na nějaký už fungující server. Tak se budeme moci soustředit pouze na PHP.

5 . Struktura Tady je malý příklad, ve kterém ukážeme umístění kódu PHP a jeho strukturu. Dokument v PHP by mohl vypadat například takto: 0 <html> <head> <title>hello World v PHP</title> </head> <body> echo "<p>hello World!</p>"; </body> </html> Když tuto stránku zavoláme pomocí prohlížeče, předá server celý soubor ke zpracování interpretu PHP. Ten vyhodnotí část začínající (. řádek) a končící (. řádek) a nahradí ji výstupem z interpretu. Zbylá část souboru se nezmění. Poté je výsledný soubor předán serveru a ten jej předá klientovi (prohlížeči). V našem případě by se celá PHP část vyhodnotila na <p>hello World!</p>, protože příkaz echo slouží pro vypisování. V prohlížeči bychom pak uviděli pouze napsané "Hello world". Identifikace PHP kódu: echo blah; Standartní značky <? echo blah; Krátký zápis <script language="php"> Dlouhý zápis echo blah; </script> <% echo blah; %> Verze ASP První a třetí zápis fungují vždy, zatímco krátký zápis a tvary ASP pouze pokud máte správně nastaven program PHP. Proto dále budeme používat jen první způsob zápisu.

6 . Proměnné, datové typy Pod pojmem proměnná si můžeme představit vyhrazené místo v paměti, které se chová jako úložiště nějaké informace. V PHP začíná název proměnné vždy znakem dolaru ($), v názvu se mohou vyskytovat pouze znaky ASCII, číslice a znak podtržítka. Zároveň za znakem $ nesmí následovat číslice. V PHP se při deklarování proměnné nemusí uvést její typ (jako ve spoustě programovacích jazyků). PHP podle obsahu proměnné většinou sám pozná, o jaký typ se jedná. PHP rozlišuje osm základních datových typů: boolean (bool) může nabývat dvou hodnot - TRUE nebo FALSE integer (int) kladné i záporné celočíselné hodnoty, obvykle v rozsahu dvou miliard float kladné i záporné hodnoty s plovoucí desetinnou čárkou string textový řetězec, může obsahovat znaků array pole uchovává několik prvků, prvky můžou být proměnné i další pole object může obsahovat různé prvky PHP, např. proměnné, konstanty či funkce resource zdroj je speciální typ, který odkazuje na vnější zdroj NULL zvláštní datový typ, který nemá žádnou hodnotu Název proměnné v PHP musí začínat znakem $, hodnotu do proměnné přiřadíme znaménkem = (rovná se). Každý řádek (příkaz) musí končit středníkem. Vše si ukážeme na následujícím kódu: 0 $cislo_ = ; $cislo_ =.; $retezec = "Vysledek souctu: "; echo $retezec; echo $cislo_+$cislo_."\n"; $cislo_ = (int) $cislo_; echo "cislo_ je: ".$cislo_;

7 Na druhém řádku deklarujeme proměnnou $cislo_ a přiřadíme mu hodnotu (PHP samo rozpozná celé číslo - int). Na třetím řádku to samé s proměnnou $cislo_ a hodnotou. (číslo s řadovou čárkou - float). Na čtvrtém řádku vložíme do proměnné $retezec textový řetězec (string) "Vysledek souctu: ". Pátý řádek je vynechaný pouze pro přehlednost. Na šestém a sedmém vypisujeme pomocí echo. První co se vypíše je proměnná $retezec, která se vyhodnotí na text "Vysledek souctu: ", poté chceme vypsat výsledek součtu proměnných $cislo_ a $cislo_, tedy, ( +,). PHP si samo poradí s typem výsledku. I když jsme sčítali typy int a float, výsledek je typu float. Na odřádkování slouží "\n", tedy další výpis bude pokračovat na dalším řádku. Více hodnot v příkazu echo oddělujeme tečkou, resp. tečka slouží ke sloučení několika řetězců (i mimo echo). Někdy je potřeba typ proměnné změnit manuálně, tzv. přetypovat. Nový typ proměnné se napíše do kulatých závorek jako na devátém řádku. Tím, že budeme chtít přetypovat číslo, na celočíselný typ int, se číslo nezaokrouhlí, pouze ztratí číslo svou desetinnou část. V proměnné $cislo_ bude tedy hodnota a díky příkazu echo na jedenáctém řádku ji vypíšeme. V předešlém sčítání ale vidíme, že si PHP s přetypováním poradilo samo, proto se manuální převod datových typů nemusí provádět tak často. Všechny výpočty a práce s proměnnými provede interpret PHP interně, ve výpisu uvidíme pouze: Vysledek souctu:. cislo_ je:

8 . Pole Pole se používají velmi často snad ve všech programovacích jazycích. V PHP mají výhodu velké flexibility. Pole se skládá z klíčů a k nim přiřazených hodnot (key a value), přičemž klíče jsou typu integer nebo string a hodnoty mohou být libovolného typu. Příklad práce s polem: 0 $pole = array("prvni", "druhy"); $pole[] = "treti"; $pole[] = "ctvrty" echo "0: ".$pole[0]."\n: ".$pole[]; print_r($pole); var_dump($pole); Na druhém řádku inicializujeme pole o dvou prvcích typu string. Prvky pole se indexují od nuly, tedy první prvek je vlastně nultý atd. Momentálně máme na nultém indexu řetězec "prvni" a na prvním indexu řetězec "druhy". Na čtvrtém řádku přidáváme prvek do pole pomocí indexu, který je momentálně přázdný. Na pátém řádku děláme to samé pomocí prázdného indexu, ten zajistí, že se řetězec "ctvrty" přidá na konec pole jako nový prvek. Na sedmém řádku chceme vypsat pouze prvky na indexech 0 a, tedy řetězce "prvni" a "treti". Na devátém řádku voláme funkci, která vypíše obsah pole, v našem případě takhle: ( ) [0] => prvni [] => druhy [] => treti [] => ctvrty Pro podrobnější vypsání slouží funkce var_dump($pole) na jedenáctém řádku, která zobrazí i název pole, počet prvků v poli a ke každému prvku jeho datový typ. V našem případě takto: pole() { [0] => string() "prvni" [] => string() "druhy" [] => string() "treti" [] => string() "ctvrty"

9 Chceme-li využít místo indexování klíče, můžeme libovolnému klíči přiřadit hodnotu pomocí znaku =>. Prvek pole může bez problému být další pole. Ukážeme si to na tomto kódu: 0 $pole = array( "jmeno" => "Jan", "prijmeni" => "Novak", "vek" => "adresa" => array( "ulice" => "Dlouha 0" "mesto" => "Olomouc" "psc" => 00 ) ); echo $pole["jmeno"]." ".$pole["prijmeni"]; echo "psc: ".$pole["adresa"]["psc"]; Na klíč "jmeno" přiřadíme řetězec "Jan" a tak dále, až se dostaneme ke klíči "adresa", na který navážeme pole o třech prvcích. Všimněte si, že prvky "vek" a "psc" jsou celočíselné a všechny ostatní jsou řetězce. Ve většině programovacích jazyků dokážou pole uchovávat hodnoty pouze jednoho typu, v PHP ne. Nakonec se vypíše: Jan Novak psc: 00

10 . Řetězce Řetězce (string) jsme zatím vytvářeli jen pomocí dvojitých uvozovek ("řetězec"). Druhý způsob je pomocí jednoduchých ('řetezec'). Rozdíl je v tom, že u dvojitých uvozovek dochází k interpretaci speciálních znaků. Tabulka speciálních znaků: \n posun na nový řádek (znak ASCII 0) \r carriage return (znak ASCII ) \t tabulátor (znak ASCII ) \$ znak dolaru \" dvojité uvozovky \\ zpětné lomítko Se znakem \n už jsme se setkali. Je zřejmé, že pokud budeme mít v řetězci (uzavřeném ve dvojitých závorkách) znak dolaru, bude se chtít automaticky vyhodnotit na proměnnou, dvojité uvozovky pak budou značit konec řetězce. Pokud tyto znaky budeme chtít mít ale přímo jako část řetězce, zpětným lomítkem zajistíme, aby se zobrazily správně. Stejný trik platí na samotné zpětné lomítko. V následujícím kódu ukážeme rozdíl dvojitých a jednoduchých uvozovek: $cislo = ; A vypíše se: echo "\$cislo je: $cislo \n"; echo '\$cislo je: $cislo \n'; $cislo je: \$cislo je: $cislo \n Čtvrtý řádek kódu využívá vyhodnocení proměnné $cislo, kdybychom chtěli stejný postup použít na prvky v poli, byla by to chyba. Pro práci s prky pole musíme vždy slučovat řetězce tečkou, např. echo "číslo je: ".$pole[];. 0

11 . Konstanty, komentáře Konstanty obsahují hodnoty, které se během činnosti programu nemění. Na rozdíl od proměnných se v jejich názvu nepoužívá znak dolaru a kvůli lepší přehlednosti se zapisují velkými písmeny. Patří mezi ně například konstanta PHP_VERSION, která obsahuje verzi PHP. Vlastní konstantu vytvoříme pomocí funkce define: define("my_os", "Mac OS X Lion, 0.."); echo "Muj operacni system je: ".MY_OS."\n"; // nebo // echo "Muj operacni system je Ubuntu\n"; Komentáře (například na pátém a šestém řádku) jsou části kódu, které interpret PHP ignoruje a nevyhodnocuje. Slouží jen pro přehlednost, aby se programátor vyznal ve svém kódu například i po několika letech. Vypíše se: Muj operacni system je: Mac OS X Lion, 0.. Komentáře lze v PHP vkládat třemi způsoby: // komentář jednořádkový komentář známý z jazyků C, C++ atd. /* komentáře... */ komentář na více řádků, začíná /* a končí */ # komentář jednořádkový komentář známý ze shell skriptů

12 . Operátory, speciální znaky Operátory se používají při změně nebo porovnání dat. S některými už jsme se setkali, například sčítání (+), dále máme samozřejmě odčítání (-), násobení (*) a dělení (/). Méně častěji používané je modulo (%), tedy zbytek po celočíselném dělení. Rovná se (=) slouží k přiřazení hodnoty. Pro porovnávání máme operátory větší (>), menší (<), rovnost (==), nerovnost (!=), větší nebo rovno (>=) a menší nebo rovno (<=). Důležité je si neplést operátor přiřazení a porovnání na rovnost (= a ==). Existuje také ternární operátor, ten ale vysvětlíme až později. Operátory lze různě kombinovat. Například budeme chtít přičíst trojku k celočíselné proměnné &a. Můžeme to udělat dvěma způsoby: $a = ; $a = $a + ; $a += ; echo $a; $a++; // to samé jako $a = $a + ; Třetí a čtvrtý řádek jsou ekvivalentní. Takže k $a přičteme dvakrát dvojku, tedy + +. Vypíše se. Na sedmém řádku jsme použili zkrácený zápis přičtení jedničky. Tento zápis se používá skoro v každém programovacím jazyku, funguje jak ++, tak -- pro snížení o jedna. S několika speciálními znaky už jsme se setkali. Následující tabulka vypisuje ty nejdůležitější a nejpoužívanější: $ označení proměnné [ ] označení indexu prvku pole { označuje skupinu, používají se u řídících struktur (if, while,...) a funkcí & předává proměnnou, funkci nebo třídu jako odkaz => způsob zápisu prvku pole a jeho hodnoty

13 . Podmínky, logické výrazy Podmíněný příkaz slouží k rozdělení části programu na dvě větve, kde jedna se má provést jen tehdy, když je splněná nějaká podmínka, a druhá větev se provede, když podmínka splněna není. Výsledek podmínky je datového typu boolean, tedy TRUE nebo FALSE. Operátory pro porovnávání jsou vypsány v předchozí kapitole. Syntaxe je stejná jak u jiných programovacích jazyků: 0 $a = ; $b = ; if ($a > $b) { echo "Cislo a je vetsi nez b"; else { echo "Cislo b je vetsi nez a"; Za klíčové slovo if (pátý řádek) píšeme do kulatých závorek podmínku. V našem případě se ptáme, jestli je $a větší než $b, tedy jestli je větší než. Protože je podmínka pravdivá, provedou se příkazy ve složených závorkách následujících za podmínkou, tedy jen šestý řádek, a vypíše se "Cislo a je vetsi nez b". Za else následuje záporná větev, tedy příkazy ve složených závorkách. Naše podmínka byla pravdivá, proto se záporná větev ignoruje. Další dotazování můžeme spustit příkazy elseif nebo else if (v PHP fungují oba tvary): 0 $cislo = ; if ($cislo == 0) { echo "Cislo je nula"; else if ($cislo > 0) { echo "Cislo je kladne"; else { echo "Cislo je zaporne"; Často nestačí vyhodnocovat pouze jednu podmínku. Je možné do sebe vnořovat více if příkazů, ale při více podmínkách se pak stává kód nepřehledný. Proto existuje možnost dát podmínky do logické soustavy

14 pomocí logických výrazů. Logický výraz "a zároveň" (&& nebo AND) je pravdivý pokud obě podmínky jsou pravdivé, "nebo" ( nebo OR) je pravdivý pokud alespoň jedna z podmínek je pravdivá. Negace (! nebo NOT) zneguje následující výraz. Příklad: 0 $a = ; $b = ; $c = ; echo "Trojuhelnik o stranach $a, $b a $c"; if (($a+$b > $c) && ($a+$c > $b) && ($b+$c > $a)) { echo " LZE sestavit\n"; else { echo " NELZE sestavit\n"; Kód zjišťuje jestli lze nebo nelze sestavit trojúhelník o stranách $a, $b a $c. Tedy jestli součet délky libovolných dvou stran je větší než délka strany třetí. Protože + je menší než, trojúhelník nelze sestavit a vypíše se: Trojuhelnik o stranach, a NELZE sestavit Kratší zápis podmínky můžeme udělat přes ternární operátor, tedy konstrukci (podmínka)? (kladná větev) : (záporná větev). Například echo ($a > $b)? "a je vetsi" : "b je vetsi";.

15 . Cykly Cykly slouží k opakování nějaké části kódu. Například budeme chtít vypsat všechny prvky pole, které má 0 prvků. Buď můžeme každý prvek vypisovat zvlášť, nebo jeden jediný příkaz budeme opakovat cyklem, jen pokaždé s navýšeným indexem. Mezi nejpoužívanější cykly patří cyklus while a for. Méně používaný je například cyklus do. Ekvivalentní použití while a for: 0 $c = 0; while ($c < 00) { echo $c.", "; $c++; for ($i = 0; $i < 00; $i++) { echo $i.", "; while (podmínka) { tělo; While opakuje příkazy v těle tak dlouho, dokud je splněná podmínka. Do proměnné $c vložíme hodnotu 0. Pak while vyhodnocuje podmínku (je 0 menší jak 00?), vyhodnotí ji na TRUE a provede příkazy ve složené závorce. Tedy vypíše $c, čárku s mezerou a $c navýší o, pak se znova ptá na podmínku a pořád se opakuje. Pokračuje tak dlouho, dokud je splněná podmínka. Jakmile se $c navýší na 00, podmínka se vyhodnotí na FALSE a cyklus skončí. Celý cyklus tedy vypíše čísla od do. for (inicializace; podmínka; inkrementace) { tělo; For funguje tak, že inicializace se provede pouze jednou, a to na začátku, podmínka je testována pokaždé před provedením příkazů v těle a inkrementace se vyhodnotí pokaždé, jakmile se vyhodnotí tělo. Tedy do proměnné $i jsme uložili nulu, podmínka testuje, jestli je 0 menší jak 00, tedy TRUE. Provede se tělo (vypíše se $i, čárka a mezera) a $i se navýší o. Poté se znova vyhodnocuje podmínka a tak dále. V našem případě jsme použili oba cykly pro stejnou věc - vypsání čísel od do. do { tělo; while (podmínka); Do funguje téměř stejně jako cyklus while. Rozdíl je v tom, že u do se tělo vyhodnotí vždy alespoň jednou a pak se teprve vyhodnocuje podmínka, u while se tělo nemusí vyhodnotit ani jednou pokud je podmínka už od začátku FALSE. Obecně se ale každý cyklus hodí pro řešení jiných problémů. U cyklů je důležité správně stanovit podmínku, jinak se cyklus může zacyklit a opakovat se do nekonečna. Příkaz break; slouží k předčasnému ukončení cyklu. Příkaz continue; přeruší vykonávání aktuálního průchodu tělem cyklu a začne nový průchod.

16 0. Funkce Pokud budeme chtít nějakou část kódu někam uložit a posléze jen volat z různých částí programu, slouží k tomu funkce. Funkce mají tu výhodu, že je lze opakovaně volat s jinými parametry. Například můžeme mít funkci na vypočítání objemu nebo obsahu trojúhelníku o stranách a, b a c. V PHP definujeme funkce příkazem function, funkci pak předáváme jednotlivé parametry v kulatých závorkách (oddělené čárkou), tělo funkce píšeme do složených závorek a návratovou hodnotu vrátíme příkazem return: 0 0 function obvod_trojuhelniku($a, $b, $c) { return ($a + $b + $c); function sestavitelnost_trojuhelniku($a, $b, $c) { if (($a+$b > $c) && ($a+$c > $b) && ($b+$c > $a)) { return TRUE; else { return FALSE; $x = ; $y = ; $z = ; echo "Trojuhelnik o stranach $y, $y a $z "; if (sestavitelnost_trojuhelniku($x, $y, $z) == TRUE) { echo "LZE sestavit.\njeho obvod by byl: "; echo obvod_trojuhelniku($x, $y, $z)."\n"; else { echo "NELZE sestavit.\n" První deklarujeme dvě funkce, jednu na výpočet obvodu trojúhelníku (sečtení všech tří předaných argumentů - stran) a druhou na zjištění zda lze sestrojit trojúhelník, známe-li všechny tři strany. (vrací TRUE pokud lze sestavit, FALSE pokud nelze). Vypíše se: Trojuhelnik o stranach, a LZE sestavit. Jeho obvod by byl: Příkaz return okamžitě ukončí činnost funkce, tedy kdyby za ním v těle byly libovolné příkazy, budou ignorovány. Funkce ale můžou být jak bez parametrů (argumentů), tak bez návratové hodnoty (nevrací nic, může ale například něco vypsat atd.).

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND. Úvod do PHP PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND. Úvod do PHP PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Úvod do PHP PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Úvod do PHP PHP Personal Home Page Hypertext Preprocessor jazyk na tvorbu dokumentů přípona: *.php skript je součást HTML stránky!

Více

5 Přehled operátorů, příkazy, přetypování

5 Přehled operátorů, příkazy, přetypování 5 Přehled operátorů, příkazy, přetypování Studijní cíl Tento studijní blok má za cíl pokračovat v základních prvcích jazyka Java. Konkrétně budou uvedeny detaily týkající se operátorů. Doba nutná k nastudování

Více

Algoritmizace a programování

Algoritmizace a programování Algoritmizace a programování Výrazy Operátory Výrazy Verze pro akademický rok 2012/2013 1 Operace, operátory Unární jeden operand, operátor se zapisuje ve většině případů před operand, v některých případech

Více

PHP tutoriál (základy PHP snadno a rychle)

PHP tutoriál (základy PHP snadno a rychle) PHP tutoriál (základy PHP snadno a rychle) Druhá, vylepšená offline verze. Připravil Štěpán Mátl, http://khamos.wz.cz Chceš se naučit základy PHP? V tom případě si prostuduj tento rychlý průvodce. Nejdříve

Více

Čtvrtek 8. prosince. Pascal - opakování základů. Struktura programu:

Čtvrtek 8. prosince. Pascal - opakování základů. Struktura programu: Čtvrtek 8 prosince Pascal - opakování základů Struktura programu: 1 hlavička obsahuje název programu, použité programové jednotky (knihovny), definice konstant, deklarace proměnných, všechny použité procedury

Více

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě PHP PHP původně znamenalo Personal Home Page a vzniklo v roce 1996, od té doby prošlo velkými změnami a nyní tato zkratka znamená Hypertext Preprocessor. PHP je skriptovací programovací jazyk, určený především

Více

Algoritmizace a programování

Algoritmizace a programování Algoritmizace a programování Řídicí struktury jazyka Java Struktura programu Příkazy jazyka Blok příkazů Logické příkazy Ternární logický operátor Verze pro akademický rok 2012/2013 1 Struktura programu

Více

Programovací jazyk Pascal

Programovací jazyk Pascal Programovací jazyk Pascal Syntaktická pravidla (syntaxe jazyka) přesná pravidla pro zápis příkazů Sémantická pravidla (sémantika jazyka) pravidla, která každému příkazu přiřadí přesný význam Všechny konstrukce

Více

Tematický celek Proměnné. Proměnné slouží k dočasnému uchovávání hodnot během provádění aplikace Deklarace proměnných

Tematický celek Proměnné. Proměnné slouží k dočasnému uchovávání hodnot během provádění aplikace Deklarace proměnných Tematický celek 03 3.1 Proměnné Proměnné slouží k dočasnému uchovávání hodnot během provádění aplikace. 3.1.1 Deklarace proměnných Dim jméno_proměnné [As typ] - deklarace uvnitř procedury platí pouze pro

Více

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Databázové aplikace pro internetové prostředí 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Projekt: Inovace výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.250

Více

Kód. Proměnné. #include <iostream> using namespace std; int main(void) { cout << "Hello world!" << endl; cin.get(); return 0; }

Kód. Proměnné. #include <iostream> using namespace std; int main(void) { cout << Hello world! << endl; cin.get(); return 0; } Jazyk C++ Jazyk C++ je nástupcem jazyka C. C++ obsahuje skoro celý jazyk C, ale navíc přidává vysokoúrovňové vlastnosti vyšších jazyků. Z toho plyne, že (skoro) každý platný program v C je také platným

Více

Zápis programu v jazyce C#

Zápis programu v jazyce C# Zápis programu v jazyce C# Základní syntaktická pravidla C# = case sensitive jazyk rozlišuje velikost písmen Tzv. bílé znaky (Enter, mezera, tab ) ve ZK překladač ignoruje každý příkaz končí ; oddělovač

Více

MAXScript výukový kurz

MAXScript výukový kurz MAXScript výukový kurz Díl čtvrtý jazyk MAXScript, část I. Jan Melichar, březen 2008 Jan Melichar (aka JME) strana 1 OBSAH ÚVOD... 4 ZÁKLADNÍ PŘÍKAZY... 5 OPERÁTORY... 6 PROMĚNNÉ... 6 POLE... 7 ZÁVĚREM...

Více

1. D Y N A M I C K É DAT O V É STRUKTUR Y

1. D Y N A M I C K É DAT O V É STRUKTUR Y 1. D Y N A M I C K É DAT O V É STRUKTUR Y Autor: Petr Mik Abychom se mohli pustit do dynamických datových struktur, musíme se nejdřív podívat na datový typ ukazatel. 1. D AT O V Ý TYP U K A Z AT E L Datové

Více

WSH Windows Script Hosting. OSY 2 Přednáška číslo 2 opravená verze z 15.10.2007

WSH Windows Script Hosting. OSY 2 Přednáška číslo 2 opravená verze z 15.10.2007 WSH Windows Script Hosting OSY 2 Přednáška číslo 2 opravená verze z 15.10.2007 Co je skript? Skriptování nástroj pro správu systému a automatizaci úloh Umožňuje psát skripty jednoduché interpretované programové

Více

6. Příkazy a řídící struktury v Javě

6. Příkazy a řídící struktury v Javě 6. Příkazy a řídící struktury v Javě Příkazy v Javě Příkazy v Javě Řídicí příkazy (větvení, cykly) Přiřazovací příkaz = Řízení toku programu (větvení, cykly) Volání metody Návrat z metody - příkaz return

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Datové typy strana 29

Datové typy strana 29 Datové typy strana 29 3. Datové typy Jak již bylo uvedeno, Java je přísně typový jazyk, proto je vždy nutno uvést datový typ datového atributu, formálního parametru metody, návratové hodnoty metody nebo

Více

1.1 Struktura programu v Pascalu Vstup a výstup Operátory a některé matematické funkce 5

1.1 Struktura programu v Pascalu Vstup a výstup Operátory a některé matematické funkce 5 Obsah Obsah 1 Programovací jazyk Pascal 1 1.1 Struktura programu v Pascalu.................... 1 2 Proměnné 2 2.1 Vstup a výstup............................ 3 3 Operátory a některé matematické funkce 5

Více

Sada 1 - PHP. 03. Proměnné, konstanty

Sada 1 - PHP. 03. Proměnné, konstanty S třední škola stavební Jihlava Sada 1 - PHP 03. Proměnné, konstanty Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace a

Více

Sada 1 - Základy programování

Sada 1 - Základy programování S třední škola stavební Jihlava Sada 1 - Základy programování 04. Datové typy, operace, logické operátory Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284

Více

Jazyk C# a platforma.net

Jazyk C# a platforma.net Jazyk C# a platforma.net Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Pavel Štěpán, 2011 Syntaxe jazyka C# - 1. část BI-DNP Evropský sociální fond

Více

2 Datové typy v jazyce C

2 Datové typy v jazyce C 1 Procedurální programování a strukturované programování Charakteristické pro procedurální programování je organizace programu, který řeší daný problém, do bloků (procedur, funkcí, subrutin). Původně jednolitý,

Více

Obsah. Předmluva 13 Zpětná vazba od čtenářů 14 Zdrojové kódy ke knize 15 Errata 15

Obsah. Předmluva 13 Zpětná vazba od čtenářů 14 Zdrojové kódy ke knize 15 Errata 15 Předmluva 13 Zpětná vazba od čtenářů 14 Zdrojové kódy ke knize 15 Errata 15 KAPITOLA 1 Úvod do programo vání v jazyce C++ 17 Základní pojmy 17 Proměnné a konstanty 18 Typy příkazů 18 IDE integrované vývojové

Více

for (i = 0, j = 5; i < 10; i++) { // tělo cyklu }

for (i = 0, j = 5; i < 10; i++) { // tělo cyklu } 5. Operátor čárka, - slouží k jistému určení pořadí vykonání dvou příkazů - oddělím-li čárkou dva příkazy, je jisté, že ten první bude vykonán dříve než příkaz druhý. Např.: i = 5; j = 8; - po překladu

Více

Úvod do jazyka C. Ing. Jan Fikejz (KST, FEI) Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra softwarových technologií

Úvod do jazyka C. Ing. Jan Fikejz (KST, FEI) Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra softwarových technologií 1 Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra softwarových technologií 12. října 2009 Organizace výuky Přednášky Teoretické základy dle normy jazyka C Cvičení Praktické úlohy odpřednášené látky Prostřední

Více

První kapitola úvod do problematiky

První kapitola úvod do problematiky První kapitola úvod do problematiky Co je to Flex Adobe Flex je ActionSript (AS) framework pro tvorbu Rich Internet Aplications (RIA), tedy knihovna AS tříd pro Flash. Flex používáme k vytvoření SWF souboru

Více

Skripty - úvod. Linux - skripty 2

Skripty - úvod. Linux - skripty 2 Linux - skripty Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Libor Otáhalík. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání,

Více

Vícerozměrná pole. Inicializace pole

Vícerozměrná pole. Inicializace pole Vícerozměrná pole Aby to nebylo tak úplně jednoduché, pole nemusí mít jen jeden index. Představte si například, že byste v PHP chtěli pomocí pole popsat postavení figurek na šachovnici před zahájením šachové

Více

Algoritmizace a programování. Ak. rok 2012/2013 vbp 1. ze 44

Algoritmizace a programování. Ak. rok 2012/2013 vbp 1. ze 44 Algoritmizace a programování Ak. rok 2012/2013 vbp 1. ze 44 Vladimír Beneš Petrovický K101 katedra matematiky, statistiky a informačních technologií vedoucí katedry E-mail: vbenes@bivs.cz Telefon: 251

Více

Stručný návod k programu Octave

Stručný návod k programu Octave Stručný návod k programu Octave Octave je interaktivní program vhodný pro technické výpočty. Je nápadně podobný programu MATLAB, na rozdíl od něho je zcela zadarmo. Jeho domovská vebová stránka je http://www.octave.org/,

Více

Prezentace a vysvětlení programového prostředí NXC

Prezentace a vysvětlení programového prostředí NXC Úvod Další jazyk, který je možno použít pro programování NXT kostky je NXC Not exatly C Na rozdíl od jazyku NXT-G, kde jsme vytvářeli program pomocí grafických prvků přesněji řečeno pomocí programovacích

Více

PSK3-9. Základy skriptování. Hlavička

PSK3-9. Základy skriptování. Hlavička PSK3-9 Název školy: Autor: Anotace: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka Základy skriptování v unixovém shellu Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie

Více

Jazyk C Program v jazyku C má následující strukturu: konstanty nebo proměnné musí Jednoduché datové typy: Strukturované datové typy Výrazy operátory

Jazyk C Program v jazyku C má následující strukturu: konstanty nebo proměnné musí Jednoduché datové typy: Strukturované datové typy Výrazy operátory Jazyk C Program v jazyku C má následující strukturu: Direktivy procesoru Globální definice (platné a známé v celém programu) Funkce Hlavička funkce Tělo funkce je uzavřeno mezi složené závorky { Lokální

Více

Úvod do programovacích jazyků (Java)

Úvod do programovacích jazyků (Java) Úvod do programovacích jazyků (Java) Michal Krátký Katedra informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava Úvod do programovacích jazyků (Java), 2007/2008 c 2006 2008 Michal Krátký Úvod do programovacích

Více

LEKCE 6. Operátory. V této lekci najdete:

LEKCE 6. Operátory. V této lekci najdete: LEKCE 6 Operátory V této lekci najdete: Aritmetické operátory...94 Porovnávací operátory...96 Operátor řetězení...97 Bitové logické operátory...97 Další operátory...101 92 ČÁST I: Programování v jazyce

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Tvorba

Více

Základy PHP. Úvod do jazyka PHP a principů skriptování na straně serveru

Základy PHP. Úvod do jazyka PHP a principů skriptování na straně serveru Základy PHP Úvod do jazyka PHP a principů skriptování na straně serveru Princip fungování web serveru Server se podívá do svého datového úložiště Hypertext Transfer Protocol Internet Internet Nalezne požadovaný

Více

ŘÍDÍCÍ STRUKTURY - PODMÍNKY

ŘÍDÍCÍ STRUKTURY - PODMÍNKY ŘÍDÍCÍ STRUKTURY - PODMÍNKY Pokusíme se rozvětvit sktipt v Bashi ŘÍDÍCÍ STRUKTURY - PODMÍNKY V této lekci budeme probírat podmínkové, tj., které nám pomohou rozvětvit skript a provádět určité pouze při

Více

Operátory. Základy programování 1 Tomáš Kühr

Operátory. Základy programování 1 Tomáš Kühr Operátory Základy programování 1 Tomáš Kühr Operátory a jejich vlastnosti Základní konstrukce (skoro) každého jazyka Z daných operandů vytvoří výsledek, který je možné dále využívat Arita udává počet operandů

Více

Úvod do programování. Lekce 1

Úvod do programování. Lekce 1 Úvod do programování Lekce 1 Základní pojmy vytvoření spustitelného kódu editor - psaní zdrojových souborů preprocesor - zpracování zdrojových souborů (vypuštění komentářů atd.) kompilátor (compiler) -

Více

Logické operace. Datový typ bool. Relační operátory. Logické operátory. IAJCE Přednáška č. 3. může nabýt hodnot: o true o false

Logické operace. Datový typ bool. Relační operátory. Logické operátory. IAJCE Přednáška č. 3. může nabýt hodnot: o true o false Logické operace Datový typ bool může nabýt hodnot: o true o false Relační operátory pravda, 1, nepravda, 0, hodnoty všech primitivních datových typů (int, double ) jsou uspořádané lze je porovnávat binární

Více

Základy algoritmizace a programování

Základy algoritmizace a programování Základy algoritmizace a programování Přednáška 1 Olga Majlingová Katedra matematiky, ČVUT v Praze 19. září 2011 Obsah Úvodní informace 1 Úvodní informace 2 3 4 Doporučená literatura web: http://marian.fsik.cvut.cz/zapg

Více

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny Název modulu: Základy PHP Označení: C9 Stručná charakteristika modulu Modul je orientován na tvorbu dynamických stánek aktualizovaných podle kontextu volání. Jazyk PHP umožňuje velmi jednoduchým způsobem

Více

Programovací jazyk. - norma PASCAL (1974) - implementace Turbo Pascal, Borland Pascal FreePascal Object Pascal (Delphi)

Programovací jazyk. - norma PASCAL (1974) - implementace Turbo Pascal, Borland Pascal FreePascal Object Pascal (Delphi) Programovací jazyk - norma PASCAL (1974) - implementace Turbo Pascal, Borland Pascal FreePascal Object Pascal (Delphi) Odlišnosti implementace od normy - odchylky např.: nepovinná hlavička programu odlišná

Více

Základy algoritmizace a programování

Základy algoritmizace a programování Základy algoritmizace a programování Přednáška 1 Olga Majlingová Katedra matematiky, ČVUT v Praze 21. září 2009 Obsah Úvodní informace 1 Úvodní informace 2 3 4 Organizace předmětu Přednášky 1. 5. Základní

Více

ZPRO v "C" Ing. Vít Hanousek. verze 0.3

ZPRO v C Ing. Vít Hanousek. verze 0.3 verze 0.3 Hello World Nejjednoduší program ukazující vypsání textu. #include using namespace std; int main(void) { cout

Více

Identifikátory označují objekty v programu používané (proměnné, typy, podprogramy).

Identifikátory označují objekty v programu používané (proměnné, typy, podprogramy). JAZYK PASCAL ÚVOD materiály pro studenty Jiráskova gymnázia v Náchodě (verze 2005-10-28) RNDr Jan Preclík, PhD preclik@gymnachodcz Jazyk Pascal byl navržen profesorem curyšské univerzity Niklausem Wirthem

Více

9.3.2010 Program převod z desítkové na dvojkovou soustavu: /* Prevod desitkove na binarni */ #include <stdio.h>

9.3.2010 Program převod z desítkové na dvojkovou soustavu: /* Prevod desitkove na binarni */ #include <stdio.h> 9.3.2010 Program převod z desítkové na dvojkovou soustavu: /* Prevod desitkove na binarni */ #include int main(void) { int dcislo, kolikbcislic = 0, mezivysledek = 0, i; int vysledek[1000]; printf("zadejte

Více

for (int i = 0; i < sizeof(hodnoty) / sizeof(int); i++) { cout<<hodonoty[i]<< endl; } cin.get(); return 0; }

for (int i = 0; i < sizeof(hodnoty) / sizeof(int); i++) { cout<<hodonoty[i]<< endl; } cin.get(); return 0; } Pole Kdybychom v jazyce C++chtěli načíst větší počet čísel nebo znaků a všechny bylo by nutné všechny tyto hodnoty nadále uchovávat v paměti počítače, tak by bylo potřeba v paměti počítače alokovat stejný

Více

PHP. 1. Úvod do PHP. 2. Základy PHP

PHP. 1. Úvod do PHP. 2. Základy PHP PHP 1. Úvod do PHP Tato přednáška obsahuje úvod do skritpového jazyka PHP. Ten je podobný ostatním jazykům vyšší úrovně, jako je například jazyk C, Pascal, Fortran nebo Java, takže programátoři se zkušeností

Více

24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) HODINOVÁ DOTACE: 1

24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) HODINOVÁ DOTACE: 1 24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE AUTOR DOKUMENTU: MGR. MARTINA SUKOVÁ DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 UČIVO: STUDIJNÍ OBOR: PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Funkce, podmíněný příkaz if-else, příkaz cyklu for

Funkce, podmíněný příkaz if-else, příkaz cyklu for Funkce, podmíněný příkaz if-else, příkaz cyklu for Definice funkce Funkce je pojmenovaná část programu, kterou lze dále zavolat v jiné části programu. V Pythonu je definována klíčovým slovem def. Za tímto

Více

Algoritmizace a programování

Algoritmizace a programování Algoritmizace a programování Řídicí struktury, standardní metody Problematika načítání pomocí Scanner Některé poznámky k příkazům Psaní kódu programu Metody třídy Math Obalové třídy primitivních datových

Více

PHP. Čtvrtek 8. září. Čtvrtek 15. září. Anonymní test znalostí

PHP. Čtvrtek 8. září. Čtvrtek 15. září. Anonymní test znalostí Čtvrtek 8. září Anonymní test znalostí Čtvrtek 15. září PHP je programovací jazyk, který pracuje na straně serveru. S PHP můžete ukládat a měnit data webových stránek. PHP původně znamená Personal Home

Více

Sekvenční a podmíněné provádění

Sekvenční a podmíněné provádění Programování v Bourne shellu Sekvenční a podmíněné provádění Sekvenční provádění znamená vykonávání jednoho příkazu za druhým bez ohledu na okolnosti. Pro oddělení příkazů při sekvenčním provádění se používá

Více

Algoritmizace a programování

Algoritmizace a programování Algoritmizace a programování Typy Základní (primitivní) datové typy Deklarace Verze pro akademický rok 2012/2013 1 Typy v jazyce Java Základní datové typy (primitivní datové typy) Celočíselné byte, short,

Více

7. Datové typy v Javě

7. Datové typy v Javě 7. Datové typy v Javě Primitivní vs. objektové typy Kategorie primitivních typů: integrální, boolean, čísla s pohyblivou řádovou čárkou Pole: deklarace, vytvoření, naplnění, přístup k prvkům, rozsah indexů

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Operátory. Základy programování 1 Martin Kauer (Tomáš Kühr)

Operátory. Základy programování 1 Martin Kauer (Tomáš Kühr) Operátory Základy programování 1 Martin Kauer (Tomáš Kühr) Organizační poznámky Formátujte kód přehledně! Pomůžete sobě i mně. Spusťte si vaše programy a zkuste různé vstupy! Pokud program nedává správné

Více

DSL manuál. Ing. Jan Hranáč. 27. října 2010. V této kapitole je stručný průvodce k tvorbě v systému DrdSim a (v

DSL manuál. Ing. Jan Hranáč. 27. října 2010. V této kapitole je stručný průvodce k tvorbě v systému DrdSim a (v DSL manuál Ing. Jan Hranáč 27. října 2010 V této kapitole je stručný průvodce k tvorbě v systému DrdSim a (v současné době krátký) seznam vestavěných funkcí systému. 1 Vytvoření nového dobrodružství Nejprve

Více

MQL4 COURSE. By Coders guru www.forex-tsd.com. -5 Smyčky & Rozhodnutí Part 1

MQL4 COURSE. By Coders guru www.forex-tsd.com. -5 Smyčky & Rozhodnutí Part 1 MQL4 COURSE By Coders guru www.forex-tsd.com -5 Smyčky & Rozhodnutí Part 1 Vítejte v páté lekci mého kurzu MQL4. Předchozí lekci si můžete stáhnout z tohoto odkazu: http://forex-tsd.com /attachment.php?attachmentid=399

Více

Skripta ke školení. Základy VBA. vypracoval: Tomáš Herout. tel:

Skripta ke školení. Základy VBA. vypracoval: Tomáš Herout.   tel: Skripta ke školení Základy VBA vypracoval: Tomáš Herout e-mail: herout@helpmark.cz tel: 739 719 548 2016 Obsah TROCHA TEORIE VBA...2 ZPŮSOB ZÁPISU VE VBA...2 CO JE TO FUNKCE...2 CO JE TO PROCEDURA...2

Více

DUM 06 téma: Tvorba makra pomocí VBA

DUM 06 téma: Tvorba makra pomocí VBA DUM 06 téma: Tvorba makra pomocí VBA ze sady: 03 tematický okruh sady: Tvorba skript a maker ze šablony: 10 Algoritmizace a programování určeno pro: 4. ročník vzdělávací obor: 18-20-M/01 Informační technologie

Více

Aplikovaná informatika. Podklady předmětu Aplikovaná informatika pro akademický rok 2006/2007 Radim Farana. Obsah. Obsah předmětu

Aplikovaná informatika. Podklady předmětu Aplikovaná informatika pro akademický rok 2006/2007 Radim Farana. Obsah. Obsah předmětu 1 Podklady předmětu pro akademický rok 2006/2007 Radim Farana Obsah 2 Obsah předmětu, Požadavky kreditového systému, Datové typy jednoduché, složené, Programové struktury, Předávání dat. Obsah předmětu

Více

Paměť počítače. alg2 1

Paměť počítače. alg2 1 Paměť počítače Výpočetní proces je posloupnost akcí nad daty uloženými v paměti počítače Data jsou v paměti reprezentována posloupnostmi bitů (bit = 0 nebo 1) Připomeňme: paměť je tvořena řadou 8-mi bitových

Více

Základy PERLu snadno a rychle

Základy PERLu snadno a rychle Základy PERLu snadno a rychle Začínáme Začneme tak, že si vytvoříme třeba soubor hellopl, do souboru napíšeme: print "Hello world\n"; Pak soubor nastavíme jako spustitelný: $ chmod +x hellopl A teď si

Více

PROGRAMOVÁNÍ V SHELLU

PROGRAMOVÁNÍ V SHELLU PROGRAMOVÁNÍ V SHELLU Prostředí, jazyk, zdrojový kód chceme-li posloupnost jistých příkazů používat opakovaně, případně z různých míst adresářové struktury, můžeme tuto posloupnost uložit souboru, který

Více

VY_32_INOVACE_08_2_04_PR

VY_32_INOVACE_08_2_04_PR Ing. Petr Stránský VY_32_INOVACE_08_2_04_PR Příkazy vstupu - definice Výstupním zařízením může být obrazovka, tiskárna nebo soubor. Jednotlivé údaje se zapisují pomocí příkazu WRITE nebo WRITELN. Příkaz

Více

2.1 Podmínka typu case Cykly Cyklus s podmínkou na začátku Cyklus s podmínkou na konci... 5

2.1 Podmínka typu case Cykly Cyklus s podmínkou na začátku Cyklus s podmínkou na konci... 5 Obsah Obsah 1 Řídicí struktury 1 2 Podmínka 1 2.1 Podmínka typu case......................... 2 3 Příkaz skoku 3 4 Cykly 4 4.1 Cyklus s podmínkou na začátku................... 4 4.2 Cyklus s podmínkou

Více

Data v počítači. Informační data. Logické hodnoty. Znakové hodnoty

Data v počítači. Informační data. Logické hodnoty. Znakové hodnoty Data v počítači Informační data (elementární datové typy) Logické hodnoty Znaky Čísla v pevné řádové čárce (celá čísla) v pohyblivé (plovoucí) řád. čárce (reálná čísla) Povelová data (instrukce programu)

Více

7 Formátovaný výstup, třídy, objekty, pole, chyby v programech

7 Formátovaný výstup, třídy, objekty, pole, chyby v programech 7 Formátovaný výstup, třídy, objekty, pole, chyby v programech Studijní cíl Tento studijní blok má za cíl pokračovat v základních prvcích jazyka Java. Konkrétně bude věnována pozornost formátovanému výstupu,

Více

Programování. Bc. Veronika Tomsová

Programování. Bc. Veronika Tomsová Programování Bc. Veronika Tomsová Regulární výrazy Regulární výrazy slouží k porovnání a zpracovaní textu PHP podporuje syntaxi POSIX-Extended Regulární výrazy jsou velice vhodné například k ověření emailové

Více

Využití OOP v praxi -- Knihovna PHP -- Interval.cz

Využití OOP v praxi -- Knihovna PHP -- Interval.cz Page 1 of 6 Knihovna PHP Využití OOP v praxi Po dlouhé teorii přichází na řadu praxe. V následujícím textu si vysvětlíme možnosti přístupu k databázi pomocí různých vzorů objektově orientovaného programování

Více

Úvod do databázových systémů

Úvod do databázových systémů Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra informatiky Database Research Group Úvod do databázových systémů Cvičení 3 Ing. Petr Lukáš petr.lukas@vsb.cz

Více

4.4.2012. Obsah přednášky. Příkaz for neúplný. Příkaz for příklady. Cyklus for each (enhanced for loop) Příkaz for příklady

4.4.2012. Obsah přednášky. Příkaz for neúplný. Příkaz for příklady. Cyklus for each (enhanced for loop) Příkaz for příklady Základy programování (IZAPR, IZKPR) Přednáška 5 Ing. Michael Bažant, Ph.D. Katedra softwarových technologií Kancelář č. 03 022, Náměstí Čs. legií Michael.Bazant@upce.cz Obsah přednášky Příkazy cyklu -

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Souhrn Apendixu A doporučení VHDL

Souhrn Apendixu A doporučení VHDL Fakulta elektrotechniky a informatiky Univerzita Pardubice Souhrn Apendixu A doporučení VHDL Práce ke zkoušce z předmětu Programovatelné logické obvody Jméno: Jiří Paar Datum: 17. 2. 2010 Poznámka k jazyku

Více

Skripty základy VB, vestavěné objekty, příklady

Skripty základy VB, vestavěné objekty, příklady Skripty základy VB, vestavěné objekty, příklady Tento dokument popisuje základy VB, vestavěné objekty, jejich metody a vlastnosti. Na závěr jsou uvedeny typické příklady použití. Stav ke dni: 9.12.2006

Více

Objektově orientované programování

Objektově orientované programování 10. října 2011 Pragmatické informace Volitelný předmět, zápočet: zápočtový program(s dokumentací), aktivní účast na cvičení(body v CodExu), praktický test, zkouška: zkoušková písemka na objektový návrh

Více

Kurz LSL skriptování. Shiny Iceberg 2009

Kurz LSL skriptování. Shiny Iceberg 2009 Kurz LSL skriptování Shiny Iceberg 2009 2 2 Kurz LSL skriptování Shiny Iceberg v Second Life od roku 2006 shiny.iceberg@virtualmagazine.cz Aktuální projekty virtualmagazine.cz Urbanica, Shinyland Bwindi

Více

VZORCE A VÝPOČTY. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý

VZORCE A VÝPOČTY. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý Autor: Mgr. Dana Kaprálová VZORCE A VÝPOČTY Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

15. Projekt Kalkulačka

15. Projekt Kalkulačka Projekt Kalkulačka strana 143 15. Projekt Kalkulačka 15.1. Základní popis, zadání úkolu Pracujeme na projektu Kalkulačka, který je ke stažení na java.vse.cz. Po otevření v BlueJ vytvoříme instanci třídy

Více

X36UNX 16. Numerické výpočty v sh příkazy expr, bc, dc. Zdeněk Sojka

X36UNX 16. Numerické výpočty v sh příkazy expr, bc, dc. Zdeněk Sojka X36UNX 16 Numerické výpočty v sh příkazy expr, bc, dc Zdeněk Sojka sojkaz1@fel.cvut.cz dc desk calculator - zadávání příkazů postfixově - data se ukládají do stacku - příkazy obyčejně pracují s jedním

Více

PŘETĚŽOVÁNÍ OPERÁTORŮ

PŘETĚŽOVÁNÍ OPERÁTORŮ PŘETĚŽOVÁNÍ OPERÁTORŮ Jazyk C# podobně jako jazyk C++ umožňuje přetěžovat operátory, tj. rozšířit definice některých standardních operátorů na uživatelem definované typy (třídy a struktury). Stejně jako

Více

Tvorba výrazu: speciální znaky shellu se uvádějí do apostrofů jednotlivé části výrazu se oddělují mezerou

Tvorba výrazu: speciální znaky shellu se uvádějí do apostrofů jednotlivé části výrazu se oddělují mezerou Příkaz expr Tvorba výrazu: speciální znaky shellu se uvádějí do apostrofů jednotlivé části výrazu se oddělují mezerou výraz1 výraz2 vrátí první výraz, pokud není nulový a není prázdným řetězcem, jinak

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ Celá čísla Celočíselný typ má označení INTEGER. Kromě tohoto základního jsou k dispozici ještě další celočíselné typy, které uvádí následující tabulka. Každý typ umožňuje definovat určitý rozsah celých

Více

C2110 Operační systém UNIX a základy programování

C2110 Operační systém UNIX a základy programování C2110 Operační systém UNIX a základy programování 5. lekce Petr Kulhánek kulhanek@chemi.muni.cz Národní centrum pro výzkum biomolekul, Masarykova univerzita, Kotlářská 2, CZ-61137 Brno C2110 Operační systém

Více

Kolekce ArrayList. Deklarace proměnných. Import. Vytvoření prázdné kolekce. napsal Pajclín

Kolekce ArrayList. Deklarace proměnných. Import. Vytvoření prázdné kolekce. napsal Pajclín Kolekce ArrayList napsal Pajclín Tento článek jsem se rozhodl věnovat kolekci ArrayList, protože je to jedna z nejpoužívanějších. Tento článek není kompletním popisem třídy ArrayList, ale budu se snažit

Více

Klíčové pojmy: Cyklus, řídící proměnná, inicializace, test podmínky, přerušení cyklu, vnořování cyklů.

Klíčové pojmy: Cyklus, řídící proměnná, inicializace, test podmínky, přerušení cyklu, vnořování cyklů. Příkazy cyklu v C# Kapitola vysvětluje použití tří typů cyklů for, while a -while a plňuje jejich použití řau příkladů programů v jazyku C#. V jazyku C by šlo pouze k záměně funkcí pro vstup a výstup.

Více

Vyhledávání. doc. Mgr. Jiří Dvorský, Ph.D. Katedra informatiky Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TU Ostrava. Prezentace ke dni 12.

Vyhledávání. doc. Mgr. Jiří Dvorský, Ph.D. Katedra informatiky Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TU Ostrava. Prezentace ke dni 12. Vyhledávání doc. Mgr. Jiří Dvorský, Ph.D. Katedra informatiky Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TU Ostrava Prezentace ke dni 12. září 2016 Jiří Dvorský (VŠB TUO) Vyhledávání 201 / 344 Osnova přednášky

Více

Úvod do programování 6. hodina

Úvod do programování 6. hodina Úvod do programování 6. hodina RNDr. Jan Lánský, Ph.D. Katedra informatiky a matematiky Fakulta ekonomických studií Vysoká škola finanční a správní 2015 Umíme z minulé hodiny Algoritmy Třídění pole: Selection

Více

Zjednodušené základy jazyku C. Josef Podstata

Zjednodušené základy jazyku C. Josef Podstata Zjednodušené základy jazyku C Josef Podstata 3. 4. 014 1 Předmluva Tento dokument je určen všem zájemcům o programování v jazyce C. Nezáleží na tom, jestli už jste někdy v céčku programovali nebo ne. Text

Více

Proměnná a její uložení v paměti

Proměnná a její uložení v paměti Proměnná a její uložení v paměti Počítačová paměť - řada buněk uložených za sebou, každá buňka má velikost 1 bajt (byte, B) - buňky jsou očíslovány, tato čísla se nazývají adresy Proměnná - data, se kterými

Více

Proměnné a datové typy

Proměnné a datové typy Proměnné a datové typy KAPITOLA 2 V této kapitole: Primitivní datové typy Proměnné Opakování Mezi základní dovednosti každého programátora bezesporu patří dobrá znalost datových typů. Ta vám umožní efektivní

Více

Úvod do programovacích jazyků (Java)

Úvod do programovacích jazyků (Java) Úvod do programovacích jazyků (Java) Michal Krátký Katedra informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava Úvod do programovacích jazyků (Java), 2007/2008 c 2006 2008 Michal Krátký Úvod do programovacích

Více

Překladač a jeho struktura

Překladač a jeho struktura Překladač a jeho struktura Překladače, přednáška č. 1 Šárka Vavrečková Ústav informatiky, FPF SU Opava sarka.vavreckova@fpf.slu.cz http://fpf.slu.cz/ vav10ui Poslední aktualizace: 23. září 2008 Definice

Více

Formátové specifikace formátovací řetězce

Formátové specifikace formátovací řetězce 27.2.2007 Formátové specifikace formátovací řetězce - je to posloupnost podle které překladač pozná jaký formát má výstup mít - posloupnosti začínají znakem % a určující formát vstupu/výstupu - pokud chcete

Více

Martin Hejtmánek hejtmmar@fjfi.cvut.cz http://kmlinux.fjfi.cvut.cz/ hejtmmar

Martin Hejtmánek hejtmmar@fjfi.cvut.cz http://kmlinux.fjfi.cvut.cz/ hejtmmar Základy programování Martin Hejtmánek hejtmmar@fjfi.cvut.cz http://kmlinux.fjfi.cvut.cz/ hejtmmar Počítačový kurs Univerzity třetího věku na FJFI ČVUT Pokročilý 21. května 2009 Dnešní přednáška 1 Počátky

Více