Časté otázky při léčbě s PICO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Časté otázky při léčbě s PICO"

Transkript

1 Časté otázky při léčbě s PICO Co je PICO? Jak PICO funguje? Na jaké rány je PICO vhodné? Jak se PICO přikládá na ránu? Jak dlouho bude trvat, než se rána zlepší? Je léčba s PICO bolestivá? Je možné se při použití PICO volně pohybovat? Jak poznám, jestli je systém PICO funkční? Jak poznám, že systém PICO není funkční? Jak poznám, že životnost přístroje skončila? Lze léčbu s použitím PICO opakovat? Co je PICO? PICO je zařízení, které odsáváním vzduchu pod obvazem vytváří v oblasti rány podtlak (princip léčby známý jako Negative Pressure Wound Treatment = NPWT), čímž odvádí z rány přebytečné tekutiny, zvyšuje krevní průtok tkáněmi bezprostředně sousedícími s ránou a chrání ránu mechanicky i před zavlečením infekce z okolí. Jak PICO funguje? PICO tvoří čerpadlo vytvářející podtlak typu NPWT tím, že je připojené k měkké absorpční náplasti tvořené čtyřmi vrstvami se vzájemně se doplňujícími funkcemi. Obvaz se aplikuje na lůžko rány a na vnějším okraji jsou umístěny další lepící pásky, které pomáhají udržovat obvaz na svém místě a vzduchotěsný. Je li čerpadlo zapnuto, vzduch z obvazu nad ránou a přebytek kapaliny začnou být z obvazu odstraňovány. Obvaz pomáhá zabránit bakteriím ve vstupu do rány. Současně se zvyšuje průtok krve v oblasti rány, což také napomáhá hojení. Na jaké rány je PICO vhodné? Systém PICO je možné používat na rány, které bezpečně (s rezervou) překryje krytí a u nichž je možné dodržet bezpečnostní opatření pro umístění portu odsávajícího vzduch (je nad neporušenou kůží a nedotýká se rány).

2 PICO je určeno pro rány s žádnou nebo s mírnou až střední sekrecí výpotku. Při použití PICO je třeba se držet následujících doporučení: Hloubka rány: rány s hloubkou větší než 0,5 cm bude pravděpodobně nutné vyplnit pěnovým nebo gázovým krytím vhodným pro NPWT, aby byla zajištěna adekvátní léčba celého povrchu rány. Větší rány léčené s použitím systému PICO by obecně neměly být hlubší než 2 cm. Exsudát: při použití na rány se střední intenzitou tvorby výpotku by velikost rány neměla být větší než 25% povrchu polštářku krytí. Infikované rány: při infekci v ráně je vhodné použít pod krytí antimikrobiální vložku (např. ACTICOAT Flex) Pro zajištění těchto parametrů léčby dodává výrobce soupravy PICO v 8 rozměrových variantách a je možné objednat i vhodný doplněk výbavy pro podtlakové hojení. Jak se PICO přikládá na ránu? Podívejte se na video kde jsou na příkladu ošetření hluboké rány schematicky ukázány hlavní zásady ošetření systémem PICO : 1. Odstřihněte nebo oholte dlouhé chlupy, aby krytí k okolí rány těsně přilnulo. Pokud bude potřeba, ránu opláchněte fyziologickým roztokem a osušte poklepáním. 2. Čistou technikou odloupněte ochrannou fólii uprostřed a umístěte krytí rovnoměrně přes povrch rány tak, aby byla snížena pravděpodobnost, že se tekutina dostane do kontaktu s portem. Port musí být umístěn z pohledu gravitace nad ránou (což závisí na převažující poloze pacienta) na neporaněné kůži a nesmí se dotýkat rány, aby bylo minimalizováno riziko nahromadění tekutiny kolem portu a zabráněno případnému blokování tvorby podtlaku. Odstraňte další dvě ochranné fólie a vyhlaďte krytí kolem rány, aby nevznikaly záhyby. Případně pozici upravte, aby se nekrčily okraje krytí. 3. Jakmile bude krytí aplikováno, vyjměte ze setu pumpu a baterie. Správná pozice baterií je vyznačena uvnitř zásobníku na baterie. Vložte baterie. Nasaďte kryt. Poté by měly zablikat všechny tři indikátory. 4. Pumpu ke krytí připojíte sešroubováním spojek. Potřebný podtlak začnete vyvíjet stisknutím oranžového tlačítka. Začne blikat zelený indikátor (indikuje, že systém funguje správně. Podle velikosti rány může trvat až 30 sekund, než se vytvoří náležitý podtlak. Pokud systém nezačal aplikovat podtlakovou terapii rány po 30 sekundách, rozsvítí se žlutý indikátor úniku vzduchu. Abyste tento problém vyřešili, přečtěte si odpověď na otázku Jak poznám, že systém PICO není funkční? 5. Použijete li před aplikací fixačních pásek přípravek SKIN PREP, aplikujte ho na kůži kolem krytí a nechejte uschnout. 6. Fixační pásky aplikujte po všech čtyřech stranách krytí. Po každé aplikaci pásky z ní odstraňte horní ochranný film. Pomocí těchto pásek je zachována těsnost během doby

3 aplikace krytí. Na nerovných místech je vhodné náplasti nalepit pro zajištění těsnosti před zapnutím pumpy. Každou pásku nalepte tak, aby okraj krytí překrývala asi o 1 cm. Zkontrolujte, že hadičky nejsou v oblečení pacienta pokroucené nebo přiškrcené. Jestliže někdy fixační pásky odlepíte, je třeba spolu s nimi vyměnit také krytí. Jak dlouho bude trvat, než se rána zlepší? Doba nástupu zlepšování rány se při léčbě liší u každého pacienta. Záleží na vašem celkovém zdravotním stavu, velikosti a typu rány a na způsobu ošetřování. V mnoha případech může být vidět zlepšení v ráně, jakmile se změní obvazový systém, ale v některých případech to může trvat i několik týdnů. Je léčba s PICO bolestivá? Když se čerpadlo PICO poprvé zapne, můžete cítit pocit lehkého sání. Pokud se u Vás objeví bolest, poraďte se se svým lékařem nebo zdravotní sestrou. Ti vám mohou předepsat nebo doporučit léky proti bolesti. Jak často je třeba měnit obvazy? Váš lékař nebo zdravotní sestra určí, jak často byste měli měnit obvazy (většinou po 3 až 4 dnech). Obvaz může zůstat přiložen až po dobu sedmi dnů, v závislosti na typu rány a množství tekutiny v ní produkované. Vždy je ale na Vás, případně na Vašich blízkých, abyste průběžně kontrolovali stav a funkčnost systému. A) Obvaz je ve správné poloze a je možné jej ponechat na místě B) Je třeba vyměnit krytí C) Je třeba vyměnit krytí Je výměna obvazů bolestivá? Někteří lidé mohou pocítit mírné nepohodlí při převazech, a to zejména při čištění rány v závislosti na typu a umístění rány. Pokud máte pocit nepohodlí, sdělte to osobě, která Vám krytí vyměňuje. Je možné se při použití PICO volně pohybovat?

4 Obecně se pacienti využívající PICO se mohou volně pohybovat, ale poraďte se s Vaším lékařem nebo zdravotní sestrou, který pohyb už by nemusel být ve Vašem stavu vhodný. Jak poznám, jestli je systém PICO funkční? Zelené světlo na horní straně přístroje bude po zapnutí přístroje nepřetržitě blikat. Obvaz by měl mít do 30 sekund mírně pomačkaný vzhled a měl by být na dotek tužší. Přístroj může během provozu občas vydávat zvuk, což je při udržování podtlaku běžné. Jestliže uslyšíte zvuk častěji (několikrát za hodinu), uhlaďte krytí, abyste narovnali záhyby, kvůli kterým může vnikat vzduch pod krytí. Pokud ale bliká zelené světlo, je podtlak stále aplikován. Jak poznám, že systém PICO není funkční? Systém má dva druhy vizuálního alarmu na netěsnost v systému a na slabé baterie. Pokud není vzduchotěsnost v systému PICO v pořádku, rozbliká se žluté světlo (levé) upozorňující na netěsnost obvazu a přístroj se automaticky vypne. V tuto dobu není v ráně vytvářen podtlak! Vyhlaďte fixační pásky na okrajích obvazu. Výjimečně může být netěsný spoj mezi hadičkou od obvazu a od pumpy. Šroubovitým pohybem obou konců k sobě spoj znovu utěsníte. Za hodinu se pumpa automaticky spustí, a pokud bude těsnost v pořádku, rozbliká se trvale zelené světlo. Jestliže nechcete čekat na automatické obnovení činnosti pumpy, stisknutím oranžového tlačítka přístroj vypnete. Po chvilce stiskněte oranžové tlačítko, čímž přístroj opět zapnete. Rozbliká se zelené světlo a pumpa začne odsávat vzduch pod obvazem, stejně jako při prvním uvedení systému do chodu. Po těchto krocích by měla pumpa opět vytvořit podtlak pod krytím a bude trvale blikat zelené světlo. Pokud problémy s netěsností trvají i po snaze o utěsnění obvazu a žlutá kontrolka stále bliká, obraťte se na svého lékaře nebo zdravotní sestru! Při větších časových nárocích na práci pumpy (velký objem rány, častý vznik netěsností) může dojít k vybití baterií, které byly součástí soupravy, ještě před uplynutím jednoho týdne. V tom případě se vedle zeleného světla rozbliká i žlutý indikátor (pravý) slabých baterií, a to 24 hodin před jejich úplným vybitím. Zajistěte si během této doby nové baterie typu AA (1,5V). Vypněte přístroj stisknutím oranžového tlačítka a vyměňte baterie v přístroji. Po ukončení výměny a opětovném uzavření krytu baterií

5 stiskněte oranžové tlačítko. Přístroj obnoví svoji činnost a rozbliká se zelené světlo. Jak poznám, že životnost přístroje skončila? Systém je nastaven tak, aby neumožňoval používání pumpy déle, než jeden kalendářní týden. Po týdnu přestanou svítit jakákoliv signální světla. I po výměně baterií za čerstvé pumpa nepracuje. Je to z důvodu ochrany pacienta před vyvoláním infekce v léčené ráně. Toto nebezpečí prudce vzrůstá po době přesahující jeden týden používání jednoho přístroje. Lze léčbu s použitím PICO opakovat? Pokud ošetřující personál s pacientem usoudí, že je vhodné aplikaci PICO opakovat, lze novou soupravu objednat u distributora (Cetrex s.r.o.), využít lékárnu, případně použít set ze zásob v konsignačním skladu poskytovatele zdravotnických služeb, který léčbu provádí. Mějte na paměti, že po týdnu léčby s PICO se rána nejspíš částečně zhojila, a proto může být při pokračování v léčbě vhodné použít krytí o jiném rozměru, než při zahájení léčby. Konzultujte s ošetřujícími zdravotníky, který rozměr bude pro další léčbu nejvhodnější. Pokud není nová souprava PICO k dispozici pro okamžitou výměnu za starou, je možné překlenout období do nové aplikace mobilního podtlaku obvazem kryjícím ránu způsobem odpovídajícím potřebám léčby, avšak při běžném atmosférickém tlaku. V praxi by tato doba neměla přesáhnout 24 až 48 hodin. Ideální však je pokračovat v případě potřeby v podtlakové léčbě bez přestávky.

SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ

SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE DŮLEŽITÉ KONTAKTY A ČÍSLA Webová stránka Dexcom: www.dexcom.com Číslo ID vysílače: Číslo ID přijímače:

Více

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodome-

Více

LI 480. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LI 480. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LI 480 Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LI 480 Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company, SpA. Při vybírání

Více

Obsah. I. Funkce pro uživatele. II. Funkce pro lékaře

Obsah. I. Funkce pro uživatele. II. Funkce pro lékaře PM-E-26 Rev.O Obsah I. Funkce pro uživatele 1. TIME DISPLAY ZOBRAZENÍ ČASU... 3 2. BUTTON SCROLL POSOUVÁNÍ TLAČÍTKEM... 3 3. BEEP ZVUKOVÝ SIGNÁL... 3 4. ALARM ALARM... 3 5. LCD ON(S) DOBA ZAPNUTÍ DISPLEJE

Více

Návod k použití a záruka Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 31302 MO X8-D001G-273490

Návod k použití a záruka Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 31302 MO X8-D001G-273490 Návod k použití a záruka Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 31302 MO X8-D001G-273490 Vážení zákazníci, Váš nový přístroj kombinuje nejmodernější technologii s elegantním designem. Díky zcela nové a jedinečné

Více

O L Y M P U S NÁVOD K POUŽITÍ XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV S40

O L Y M P U S NÁVOD K POUŽITÍ XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV S40 O L Y M P U S NÁVOD K POUŽITÍ XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV S40 O b s a h Nálepky a symboly... 1 Důležité informace Prostudujte před použitím... 3 Použití.. 3 Instrukční příručka. 3 Kvalifikace uživatele..

Více

Quality makes the Difference TREND II. Uživatelská příručka CPAP - AUTO - BILEVEL - BILEVEL ST20

Quality makes the Difference TREND II. Uživatelská příručka CPAP - AUTO - BILEVEL - BILEVEL ST20 HOFFRICHTER Quality makes the Difference TREND II Uživatelská příručka CPAP - AUTO - BILEVEL - BILEVEL ST20 SÉRIOVÉ ČÍSLO Společnost HOFFRICHTER GmbH dodává veškeré své systémy se sériovým číslem, aby

Více

LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE

LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE + LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE Odpovědnost za informace Naši zákazníci jsou povinni

Více

LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS

LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil

Více

LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE

LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE Důležité informace!usa Rx Only!USA Sledování přístroje Americký úřad pro kontrolu potravin a léků (FDA) požaduje, aby výrobci a distributoři defibrilátorů

Více

DIF 04 DIF 14 DIF 14 A

DIF 04 DIF 14 DIF 14 A DIF 04 DIF 14 DIF 14 A Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze DIF 04 DIF 14 DIF 14 A Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit

Více

Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50

Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 GE Healthcare Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze Překlad z anglického jazyka Obsah 1 Úvod... 5 1.1 Důležité informace pro uživatele...6 1.2 Informace o právních předpisech...7 1.3 Konfigurace

Více

Návod k montáži a použití Dürr Cas 1 Combi-Separátor CA 1 Separátor amalgámu

Návod k montáži a použití Dürr Cas 1 Combi-Separátor CA 1 Separátor amalgámu Návod k montáži a použití Dürr Cas 1 Combi-Separátor CA 1 Separátor amalgámu 2004/08 Obsah Důležité informace 1. Pokyny... 4 1.1 Hodnocení shody... 4 1.2 Všeobecné pokyny... 4 1.3 Všeobecné bezpečnostní

Více

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU РУССКИЙ POLSKI ČESKY MAGYAR ROMANIAN БЪЛГАРСКИ LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU ШИРОКОЭКРАННЫЙ ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР PANORAMICZNY TELEWIZOR LCD ŠIROKOÚHLÝ LCD MONITOR SZÉLESVÁSZNÚ LCD-KIJELZŐ TV

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

EM 30. - Vatsalihasvyö. Käyttöohje

EM 30. - Vatsalihasvyö. Käyttöohje EM 30 CZ - Vatsalihasvyö Käyttöohje BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de Česky Vážená zákaznice,

Více

Systém pro komprese hrudníku Návod k použití

Systém pro komprese hrudníku Návod k použití 100557-00 A, VALID FROM CO J2266 Systém pro komprese hrudníku Návod k použití Důležité informace pro uživatele Před použitím tohoto kompresního systému LUCAS a stabilizační soupravy LUCAS se musí všichni

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500 CZ verze 1.0 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

Myčky nádobí. Návod k instalaci a obsluze MC-19

Myčky nádobí. Návod k instalaci a obsluze MC-19 Myčky nádobí Model: 1LF- 068 IT Návod k instalaci a obsluze MC-19 OBSAH Instalace a montáž.................................... 2 Použití myčky a praktické rady........................... 8 Údržba a čištění

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000 CZ verze 1.1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM

MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM Výrobní číslo kotle je vyznačené na štítku, který je připevněn na plechu pod ovládacím panelem. Štítek je přístupný po odklopení předního krytu. V časti Návod na obsluhu najdete

Více

Lenovo IdeaPad Flex 10

Lenovo IdeaPad Flex 10 Lenovo IdeaPad Flex 10 Uživatelská příručka Než začnete používat počítač, přečtěte si bezpečnostní poznámky a důležité rady, které naleznete v přiložených příručkách. Poznámky Před používáním produktu

Více

Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž

Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž Ing. Zuzana Mathauserová, Státní zdravotní ústav, zmat@szu.cz Pokud řešíme jednotlivé faktory

Více

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R 2 Děkujeme Vám za zakoupení UPS PROTECT C.R od firmy AEG Power Solutions. V tomto návodu

Více

Mesh Nebulizer. Návod k použití NE-105

Mesh Nebulizer. Návod k použití NE-105 Mesh Nebulizer Návod k použití NE-105 OBSAH: 1. Úvod 2. Značky a symboly 3. Bezpečnostní informace 4. Důležité informace o zařízení 5. Popis přístroje a příslušenství 6. První použití 7. Obsluha přístroje

Více

N720 DECT IP. Multicell System. Pruvodce planovanim a merenim

N720 DECT IP. Multicell System. Pruvodce planovanim a merenim N720 DECT IP Multicell System Pruvodce planovanim a merenim Obsah Obsah Bezpečnostní pokyny.............................................. 2 Úvod..............................................................

Více

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení NÁVOD K POUŽITÍ V tomto návodu najdete mnoho užitečných rad o tom, jak používat a udržovat vaše klimatizační zařízení. Několik jednoduchých

Více

Roomba. Robotický vysavač. Série 700 Příručka majitele

Roomba. Robotický vysavač. Série 700 Příručka majitele Roomba Robotický vysavač Série 700 Příručka majitele Vážený majiteli vysavače Roomba, děkujeme, že jste si vybral robotický vysavač nové generace irobot Roomba. Vstupujete tak do vybrané společnosti, která

Více

Detekční rám TS1252. Před použitím si pečlivě přečtěte tento manuál.

Detekční rám TS1252. Před použitím si pečlivě přečtěte tento manuál. Před použitím si pečlivě přečtěte tento manuál. Detekční rám TS1252 Základní popis Tento detektor kovů by měl být připojen k ploché podložce (nebo zemi) z nekovového materiálu a jeho dvě desky by měly

Více