Výroční zpráva za rok 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za rok 2013"

Transkript

1 Výroční zpráva za rok 2013

2 OBSAH 1 Úvod Základní údaje o vysoké škole Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost Studenti Absolventi Zájem o studium Akademičtí pracovníci Sociální záležitosti studentů a zaměstnanců Infrastruktura Celoživotní vzdělávání Výzkumná, vývojová, umělecká a další tvůrčí činnost (ve smyslu 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách) Vědecko-výzkumná činnost katedry mediálních studií Centrum pro studium mediální kultury (CSMK) Vědecko-výzkumná činnost katedry politologie a humanitních studií Vědecko-výzkumná činnost katedry anglofonních studií Vědecko-výzkumná činnost katedry právních disciplín a veřejné správy Centrum srovnávacího veřejného a evropského práva Vědecko-výzkumná činnost katedry mezinárodního obchodu Centrum pro studia mezinárodních ekonomických vztahů (CMEV) Vědecko-výzkumná činnost katedry asijských studií a mezinárodních vztahů Centrum asijsko-pacifických studií Vědecko-výzkumná činnost katedry International Relations and European Studies Iberoamerické centrum

3 Centrum pro studium Blízkého východu (CMES) Vědecko-výzkumná činnost katedry průmyslového vlastnictví Ústav právní ochrany duševního vlastnictví (ÚPODV) Vědecko-výzkumná činnost katedry mezinárodních vztahů a evropských studií. 41 Centrum bezpečnostních studií (C4SS) Internacionalizace Zajišťování kvality a hodnocení realizovaných činností Národní a mezinárodní excelence vysoké školy Závěr

4 1 Úvod úplný název používaná zkratka názvu školy Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. MUP sídlo společnosti Prokopova 100/16, Praha 3 telefon , fax http datum a č.j. udělení státního souhlasu k působení jako SVŠ 23. května 2001, čj / nejvyšší představitel školy prof. PhDr. Michal Klíma, M.A., CSc.; rektor Výroční zprávu o činnosti Metropolitní univerzity Praha, o.p.s., za rok 2013 zpracovanou na základě 42 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, projednala Správní rada MUP dne 27. května Výroční zprávu o hospodaření Metropolitní univerzity Praha, o.p.s., za r schválila Správní rada dne 27. května 2014 a tato zpráva byla zaslána na Ministerstvo školství dne 6. června Předkládá: prof. PhDr. Michal Klíma, M.A., CSc., rektor Zpracoval: PhDr. Jan Bureš, Ph.D., prorektor pro pedagogickou činnost V Praze dne 18. června 2014 prof. PhDr. Michal Klíma, M.A., CSc., rektor 4

5 2 Základní údaje o vysoké škole a) Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. (MUP), sídlo - Praha 3, Prokopova 100/16 o Další budovy v Praze Praha 10, Dubečská 900/10 Praha 9, Učňovská 1/100 o Univerzitní střediska Plzeň, Koterovská 85 Liberec, Šamánkova 8 Hradec Králové, Štefánikova 566 b) Organizační schéma vysoké školy - viz příloha 1 c) Složení (s uvedením změn v roce 2013) vědecké rady, správní rady, akademického grémia a dalších orgánů dle vnitřních předpisů vysoké školy Vědecká rada složení JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA. Mitchell Aaron Belfer, Ph.D. Mgr. Ondřej Beránek, Ph.D. jmenován v roce 2013 prof. JUDr. Martin Boháček, CSc. PhDr. Jan Bureš, Ph.D. doc. Mgr. Oldřich Bureš, M.A., Ph.D. doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D. doc. PhDr. Peter Čajka, Ph.D. jmenován v roce 2013 prof. Ing. Petr Drulák, Ph.D. Mgr. Petr Grulich, Ph.D. prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc. doc. PhDr. Bořivoj Hnízdo, Ph.D. doc. JUDr. Iva Chvátalová, CSc. prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc. prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. PhDr. Petr Just, Ph.D. prof. JUDr. Karel Klíma, CSc. Dr. hab. prof. PhDr. Michal Klíma, CSc. doc. PhDr. Blanka Knotková-Čapková, Ph.D. jmenována v roce 2013 Mgr. Ing. Josef Kratochvíl doc. Ing. Mgr. Petr Kratochvíl, Ph.D. prof. Ing. Václav Kubišta, CSc. PhDr. Martin Lachout, Ph.D. doc. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D. doc. Ing. Štěpán Müller, CSc., MBA jmenován v roce 2013 doc. Ing. Miloslav Rotport, CSc. prof. JUDr. Jiří Srstka jmenován v roce 2013 JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. PhDr. Petr Vyhnánek 5

6 Správní rada předsedkyně: JUDr. Zdenka Čížková (od ) předseda: JUDr. Petr Haluza (do ) místopředseda: prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc. členky a členové: Mgr. Tomáš Kladívko Mgr. Jaroslava Kněnická (od ) Mgr. Ivana Koutská Bc. Václav Krása Dozorčí rada předseda: JUDr. Pavel Novák členky: Helena Janderková Mgr. Marie Knížová Zakladatelka: Ředitel obecně prospěšné společnosti: Úseková ředitelka pro lidské zdroje a strategický rozvoj: Kvestor a úsekový ředitel pro ekonomiku a provoz: Mgr. Anna Benešová JUDr. Marek Beneš Mgr. Anna Benešová Ing. Jan Rett Rektor MUP: prof. PhDr. Michal Klíma, M.A., CSc. Prorektor pro vědu a výzkum: prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc. Prorektor pro pedagogickou činnost: PhDr. Jan Bureš, Ph.D. Prorektor pro akademický rozvoj: doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D. Prorektor pro studijní záležitosti: PhDr. Petr Vyhnánek (od září 2013) PhDr. Petr Just (do září 2013) Prorektor pro rozvoj a vnější vztahy: PhDr. Petr Vyhnánek Vedení kateder MUP: Vedoucí katedry anglofonních studií: Vedoucí katedry asijských studií: Vedoucí katedry cizích jazyků: Vedoucí katedry International Relations and European Studies: Vedoucí katedry mezinárodního obchodu: Vedoucí katedry mediálních studií: Vedoucí katedry mezinárodních vztahů a evropských studií: Vedoucí katedry politologie a humanitních studií: Vedoucí katedry právních disciplín a veřejné správy: Vedoucí katedry průmyslového vlastnictví: doc. PhDr. Bořivoj Hnízdo, Ph.D. PhDr. Tomáš Petrů, Ph.D. Mgr. Romana Vančáková Mitchell A. Belfer, Ph.D. prof. Ing. Václav Kubišta, CSc. prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. doc. Mgr. Oldřich Bureš, M.A., Ph.D. PhDr. Jan Bureš, Ph.D. prof. JUDr. Karel Klíma, CSc., Dr. hab. prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc. 6

7 Akademické grémium: prof. PhDr. Michal Klíma, M.A., CSc., rektor prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc., prorektor PhDr. Jan Bureš, Ph.D., prorektor PhDr. Petr Vyhnánek, prorektor Mgr. Anna Benešová, zakladatelka Klára Janischová, studentka Richard Matej, student Zuzana Dlouhá, studentka Mgr. Hana Hlaváčková, studentka Kristýna Bartošová, studentka Josef Šlaich, student Bc. Martin Král, student Disciplinární komise: Předseda: Mgr. Jakub Charvát, Ph.D. Členky a členové: PhDr. Petr Just, Ph.D. PhDr. Radana Makariusová, Ph.D. Bc. Martin Hemza Mgr. Kateřina Krulišová Náhradníci: PhDr. Martin Lachout, Ph.D. Bc. Olga Brunnerová d) Zastoupení vysoké školy v reprezentaci vysokých škol Rektor MUP je členem České konference rektorů. Metropolitní univerzita Praha je členem Rady vysokých škol. Zastoupení Metropolitní univerzity Praha v Kontrolní radě Grantové agentury České republiky, do níž byl v roce 2013 zvolen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc. e) Vysoká škola stručně charakterizuje své poslání, vize a strategické cíle Dlouhodobým cílem Metropolitní univerzity Praha je zkvalitňování pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti a rozvoj kvality všech ostatních poskytovaných činností, díky nimž se MUP stává plně konkurenceschopným univerzitním pracovištěm s vlastním výzkumným zázemím, které je atraktivní nejen pro uchazeče z ČR a zahraničí, ale i pro odbornou veřejnost. Jako soukromá instituce terciárního vzdělávání se MUP snaží pružně reagovat na požadavky společnosti v oblasti vysokoškolského vzdělávání a snaží se zaplňovat volná místa, kde je poptávka po vzdělání vyšší než nabídka ostatních, zejména veřejných institucí. 7

8 Dlouhodobým cílem je vytvářet MUP jako kvalitní univerzitu zaměřenou na oblast společenských věd s výrazným akcentem na oblast mezinárodních teritoriálních studií, politologie, humanitních a mediálních studií, mezinárodního obchodu a právních specializací. V těchto oblastech má MUP ambice rozšiřovat své vědeckovýzkumné aktivity, personální stabilitu a následně rozvíjet kompletní třístupňový model vzdělávání. Významnou dlouhodobou prioritou MUP je mezinárodní rozměr ve vzdělávání, kterého univerzita dosahuje realizací anglicky vyučovaných oborů, otevřeností studentům ze zahraničí, přípravou dalších anglicky vyučovaných oborů a velmi širokou mezinárodní spoluprací na poli výměny studentů, akademických pracovníků, spolupráce na mezinárodních vědeckovýzkumných projektech nebo realizací společných studijních programů. V oblasti zpřístupňování studia znevýhodněným skupinám studentů je dlouhodobým cílem rozvoj sociálního programu Škola bez bariér, který je příspěvkem MUP jako obecně prospěšné společnosti uchazečům a studentům s pohybovým postižením v jejich zájmu o získání vysokoškolského vzdělání. Cílem Metropolitní univerzity Praha je tedy vytvářet soukromou univerzitu, jakožto kvalitní a seriózní vzdělávací instituci bořící v české společnosti zakořeněný mýtus, který uvádí, že soukromé školství musí být méně kvalitní oproti veřejnému, a který staví soukromé školství pouze do role vzdělávacího centra. Na poli vzdělávacím je cílem absolvent, který je připraven pro praxi, je schopen kritického myšlení a který má předpoklady pro další odborný rozvoj. f) Vysoká škola uvede, k jakým změnám došlo v roce 2013 v oblasti vnitřních předpisů Novelizace vnitřních předpisů registrovaných MŠMT. Došlo pouze k dílčím úpravám a upřesněním, kterými jsme odstraňovali nedostatky v předpisech, jež se objevily v souvislosti s realizací vzdělávací činnosti univerzity. 1. Studijní a zkušební řád 10. května Řád přijímacího řízení 15. října Stipendijní řád 15. října 2013 g) Poskytování informací podle 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Metropolitní univerzita Praha, o.p.s., není povinným subjektem dle 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. V roce 2013 byla Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s., doručena jedna žádost o poskytnutí informace, která byla kladně vyřízena, a to dobrovolně nad rámec povinností daných uvedeným zákonem. 8

9 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost a) Akreditované studijní programy Celkový přehled akreditovaných studijních programů je uveden v tabulce 3.1. b) Studijní programy uskutečňované v cizím jazyce (tabulka 3.2) MUP uskutečňuje v anglickém jazyce studijní program International Territorial Studies se dvěma studijními obory International Relations and European Studies (bakalářský, magisterský, doktorský) a Anglophone Studies (bakalářský, magisterský). V roce 2013 byla zahájena výuka v dalším anglicky vyučovaném studijním programu International Economic Relations se studijním oborem International Business. c) Studijní programy tzv. joint/double/multiple degree (tabulka 3.3) MUP má společný Double Degree program s Nottingham Trent University ve Velké Británii v rámci bakalářského studijního oboru International Relations and European Studies. Studenti magisterských oborů Mezinárodní vztahy a evropská studia, International Relations and European Studies a Regionální studia a mezinárodní obchod se mohou zúčastnit Double Degree programu na německé SRH Hochschule Berlin. První výměny studentů byly zahájeny v září Další program Double Degree je realizován s Univerzitou Mateja Bela v Banské Bystrici. Studium je relizováno v oboru International Relations and European Studies, na domácí univerzitě absolvuje student první a třetí ročník studia, na partnerské druhý ročník. Každá strana realizuje vlastní výběrové řízení na jaře akademického roku, který předchází akademickému roku studia, nominovaní studenti musí být následně potvrzeni partnerskou univerzitou. Výsledkem studia je Transcript of Records, který potvrzuje studentem splněné studijní povinnosti. V roce 2013 Metropolitní univerzita Praha uzavřela smlouvu s italskou univerzitou Università degli Studi di Trento. Obě univerzity si budou vzájemně uznávat studium v magisterských oborech Mezinárodní vztahy a evropská studia a International Relations and European Studies. Do výběrového řízení se mohou od roku 2014 přihlásit studenti v prvním ročníku magisterského studia výše uvedených oborů. d) Akreditované studijní programy nebo jejich části, které vysoká škola uskutečňuje mimo obec, ve které má sídlo (mimo odbornou praxi) (tabulka 3.6) MUP pokračuje s realizací studijních oborů Mezinárodní vztahy a evropská studia (bakalářský, magisterský), Veřejná správa (bakalářský) a Evropská studia a veřejná správa (magisterský) ve třech univerzitních střediscích Plzni, Liberci a Hradci Králové. 9

10 e) Vysoká škola uvede, jaký je celkový počet akreditovaných studijních programů popsaných metodikou výstupů z učení v souladu s Národním kvalifikačním rámcem terciárního vzdělávání MUP realizuje akreditované programy v následujících 4 oblastech vzdělávání: o Ekonomické obory o Politické vědy o Právo o Mediální studia f) Vysoká škola stručně charakterizuje svůj kreditní systém studia. Uvede, zda uplatňuje pravidla ECTS. Uvede dále, zda je držitelem Diploma Supplement Label anebo ECTS Label Kredity jsou na MUP přiděleny všem studijním předmětům akreditovaných studijních oborů. Jejich přidělení předmětům je koncipováno tak, že vyjadřuje množství vynaložené práce (studijní zátěž měřenou v čase, vyjádřenou v hodinách prostřednictvím vykonaných činností). Systém kreditů tak vychází ze studijní zátěže průměrného studenta nutné k dosažení cílů daného studijního programu či předmětu, tzn. výstupů z učení a kompetencí získaných jejich absolvováním. Jeden kredit odpovídá hodinám studia. Celkový počet hodin na bakalářský studijní obor je tedy x 180 = hodin, na magisterský obor maximálně x 120 = hodin. Součet kreditové zátěže studijních předmětů zařazených do studijních plánů je roven 60 kreditům v jednom akademickém roce. MUP není držitelem ECTS ani DS Label. g) Vysoká škola stručně charakterizuje, jaké další vzdělávací aktivity (mimo uskutečňování akreditovaných studijních programů) v daném roce realizovala (letní školy, workshopy, semináře, simulace, odborné kurzy pro studenty, přednášky odborníků z praxe/externistů, odborné stáže či praxe, odborné exkurze/studijní cesty ) Studijní cesty: Metropolitní univerzita Praha pořádá jednou ročně pro své studenty studijní cesty do Bruselu a Lucemburku. I v roce 2013 měli studenti možnost navštívit instituce Evropské unie v Bruselu (Radu EU, Evropský parlament, Evropskou komisi, Evropský hospodářský a sociální výbor) a NATO. V Lucemburku navštívili Evropský soudní dvůr, Evropskou investiční banku a Evropský účetní dvůr. Semináře, kulaté stoly a workshopy v roce 2012 pořádané MUP: Metropolitní univerzita Praha připravuje kromě konferencí i řadu odborných seminářů, kulatých stolů, workshopů. Studenti tuto formu diskuze velmi vítají, a to zejména proto, že hosty akcí bývají významní experti na danou problematiku. Rovněž je pro ně pozitivním přínosem možnost získat praktické znalosti v oboru jejich studia. Veškeré vědeckovýzkumné aktivity popsané v části 11 Výroční zprávy jsou aktivitami, do kterých jsou jak v rovině organizační, tak i účastí zapojeni studenti MUP. 10

11 4 Studenti a) Studenti v akreditovaných studijních programech (počty v jednotlivých skupinách KKOV podle typu studia a formy studia) celkový přehled za vysokou školu (tabulka 4.1) Na konci roku 2013 studovalo na MUP celkem 5719 studentů, což svědčí o setrvale vysokém zájmu o studium na naší vysoké škole. b) Studenti samoplátci (počty v jednotlivých skupinách KKOV podle typu studia a formy studia) podle fakult, případně jiných součástí uskutečňujících akreditovaný studijní program nebo jeho část (tabulka 4.2) Přehled je uveden v tabulce č c) Studenti ve věku nad 30 let (počty v jednotlivých skupinách KKOV podle typu studia a formy studia) podle fakult, případně jiných součástí uskutečňujících akreditovaný studijní program nebo jeho část (tabulka 4.3) V případě studentů ve věku nad 30 let se převážně jedná o studenty kombinované formy studia. Přehled je uveden v tabulce č V roce 2013 došlo k poklesu počtu studentů ve věku nad 30 let a také k poklesu studentů v kombinované formě studia ve prospěch nárůstu počtu studentů v prezenční formě studia, což MUP považuje za pozitivní trend. d) Neúspěšní studenti v akreditovaných studijních programech (počty v jednotlivých skupinách KKOV podle typu studia a formy studia) (tabulka 4.4) Mezi neúspěšné studenty se řadí ti, kteří nedokázali absolvovat předepsané studijní povinnosti v souladu s akreditovanými studijními plány a vnitřními předpisy MUP. Do této skupiny se řadí i studenti, kteří ukončili studium z jiných důvodů /zdravotní stav, pracovní povinnosti, studium na jiné VŠ/. Nicméně v roce 2013 došlo k výraznému poklesu (o 60 %) počtu neúspěšných studentů oproti roku e) Vysoká škola dále stručně uvede, jaká opatření uplatňuje pro snížení studijní neúspěšnosti MUP neustále zkvalitňuje metodologickou stránku výuky, poskytuje studentům řadu studijních pomůcek (studijní opory, bohatá Odborná knihovna Jiřího Hájka, přístup k online databázím JSTOR, EBSCO). V roce 2013 byly také realizovány některé dílčí úpravy Studijního a zkušebního řádu, které dávají studentům více prostoru a nástrojů k plnění studijních povinností. Pro podporu kombinované formy studia jsou průběžně vytvářeny nové doplňkové e-learningové kurzy k jednotlivým vyučovaným předmětům, které jsou koncipovány jako podpora pro samostudium. 11

12 5 Absolventi a) Absolventi akreditovaných studijních programů (počty v jednotlivých skupinách KKOV podle typu studia a formy studia) celkový přehled za vysokou školu (tabulka 5.1) Přehled absolventů je uveden v tabulce č b) Vysoká škola dále stručně uvede, jaký způsobem spolupracuje a udržuje kontakt se svými absolventy MUP udržuje kontakt a komunikaci s absolventy prostřednictvím Klubu absolventů; každoročně také pořádá setkání s absolventy MUP, zve absolventy školy na konference, semináře a workshopy pořádané MUP. Každoroční příležitostí pro setkání s absolventy jsou také společenské akce pořádané MUP, především pak ples Metropolitní univerzity. c) Vysoká škola uvede, jakým způsobem zjišťuje zaměstnanost a zaměstnatelnost svých absolventů a jaká opatření uplatňuje pro její zvýšení, zda provádí vlastní průzkumy uplatnitelnosti svých absolventů a zjištěná fakta reflektuje např. v obsahu studijních programů MUP vede evidence pracovních pozic, v nichž se absolventi MUP uplatnili. Tuto evidenci každoročně aktualizuje formou ového dotazníkového šetření, zasílaného absolventům MUP. d) Vysoká škola dále uvede, jakým způsobem spolupracuje s budoucími zaměstnavateli, zda pořádá trhy pracovních příležitostí atd. V rámci výměnných studijních stáží, financích Evropskou unií, MUP nabízí studentům také řadu pracovních stáží v zemích EU. MUP dále zprostředkovává studentům pracovní stáže u řady absolventů, které tyto stáže škole nabízejí. Spolupracuje s celou řadou institucí veřejné správy, včetně soukromého sektoru. Do výuky praktických předmětů jsou také pravidelně zváni zástupci zaměstnavatelů z veřejné a soukromé sféry, aby studenty informovali o možnostech zaměstnání a o požadavcích a nárocích, kladených na zaměstnance. 12

13 6 Zájem o studium a) Zájem o studium na vysoké škole (počet přihlášek do bakalářských, magisterských, navazujících magisterských a doktorských studijních programů podle fakult, případně jiných součástí uskutečňujících akreditovaný studijní program nebo jeho část a podle skupin KKOV, počet přijatých, počet zapsaných ke studiu) s uvedením meziroční změny v počtu podaných přihlášek a počtu přijatých (dle tabulky) (tabulka 6.1) V roce 2013 bylo ke studiu na MUP přijato studentů, z nichž se do studia zapsalo studentů. MUP tedy zůstává pro uchazeče o studium na soukromých vysokých školách jednou z nejžádanějších univerzit. b) Vysoká škola dále stručně uvede, jaký charakter mají přijímací zkoušky, zda jsou zajišťovány vlastními zdroji, zda jsou připraveny externími dodavateli atd. Přijímací zkoušky jsou zajišťovány vlastními zdroji, v bakalářském stupni studia se jedná o test ze světového jazyka, který si uchazeč vybírá při podávání přihlášky (vyšší úroveň jazykové znalosti je vyžadována pro studium v anglických oborech). Pro magisterský studijní obor je požadována přijímací zkouška z vybraného světového jazyka a odborného testu zaměřeného dle konkrétního studijního oboru. Přijímací zkoušky se konají pouze pro prezenční formu studia. Pro doktorské studijní obory zahrnuje přijímací zkouška odbornou rozpravu nad koncepcí předkládané disertační práce a zkoušku z anglického jazyka. Přijímací zkoušky škola kompletně realizuje vlastními odbornými pracovníky. c) Studenti navazujícího magisterského a doktorského studia, kteří úspěšně absolvovali předchozí typ studia na jiné vysoké škole. Vysoká škola uvede (podle fakult a případně jiných součástí uskutečňujících akreditovaný studijní obor), počet zapsaných studentů do prvního ročníku navazujících magisterských a doktorských studijních programů, kteří přechozí studium absolvovali na jiné vysoké škole (tabulka 6.2) Do navazujícího magisterského studia bylo zapsáno 52 % studentů, kteří absolvovali bakalářské studium na jiné vysoké škole. Do doktorského studia bylo zapsáno 55 % studentů, kteří absolvovali bakalářské studium na jiné vysoké škole. d) Vysoká škola dále uvede, zda v případě informování uchazečů o studium spolupracuje se středními školami Metropolitní univerzita Praha dlouhodobě spolupracuje s vybranými pražskými středními a vyššími odbornými školami. Obdobná spolupráce probíhá také na školách v krajích, kde jsou univerzitní střediska MUP (v Plzni, Hradci Králové i Liberci). Cílem spolupráce je jejich hlubší seznámení s univerzitou a jejími jednotlivými obory a rozšíření nabídky a možností výběru vysokoškolského studia. 13

14 7 Akademičtí pracovníci a) Přepočtené počty akademických a vědeckých pracovníků ve struktuře dle vnitřního kvalifikačního řádu vysoké školy (tabulka 7.1) Na MUP působí celkem 114,3 přepočtených akademických pracovníků. V roce 2013 byly výrazně posíleny počty akademických pracovníků na katedrách International Relations and European Studies, mezinárodního obchodu a mediálních studií. Škola se snaží nadále posilovat počty akademických pracovníků v hlavním pracovním poměru, a to zejména v nově re/akreditovaných oborech a daných katedrách. b) Věková struktura akademických a vědeckých pracovníků s uvedením počtu žen (tabulka 7.2) Na MUP přednášelo v roce 2013 celkem 325 akademických pracovníků. Z tohoto počtu celkem 45 pracovníků do 29 let věku (tvoří 13,8 % z celkového počtu akademických pracovníků), mezi lety věku celkem 137 pracovníků (tvoří 42,15 % z celkového počtu), mezi lety věku celkem 71 pracovníků (21,84 %), mezi lety věku celkem 39 pracovníků (12 %), mezi lety věku celkem 22 pracovníků (6,76 %) a ve věku nad 70 let celkem 11 pracovníků (3,38 %). Průměrný věk akademických pracovníků MUP v roce 2012 představoval 43,5 let. c) Počty akademických pracovníků podle rozsahu pracovních úvazků a nejvyšší dosažené kvalifikace (tabulka 7.3) Počet akademických pracovníků MUP na pracovní poměr zůstal v roce 2013 prakticky nezměněn (142 pracovníků). Z těchto 142 pracovníků je 15 profesorů, 23 docentů a 104 odborných asistentů. d) Počty akademických pracovníků s cizím státním občanstvím (podle fakult, případně jiných součástí uskutečňujících akreditovaný studijní program nebo jeho část) (tabulka 7.4) Cizí státní občanství má celkem 20 akademických pracovníků, kteří jsou v pracovním poměru na MUP. e) Přehled kurzů dalšího vzdělávání akademických pracovníků vysoké školy (počty kurzů a počty účastníků) (tabulka 7.6) MUP nerealizovala v roce 2013 žádný kurz pro akademické pracovníky. f) Vysoká škola dále stručně uvede, zda má zpracovaný kariérní řád pro své akademické pracovníky a zda přijala motivační nástroje pro odměňování zaměstnanců v závislosti na dosažených výsledcích MUP nemá zpracovaný kariérní řád. V roce 2013 pokračovala ve zpřesňování interních předpisů, které upravují podmínky a motivace pro zvyšování odborné kvalifikace, a systém odměn za úspěšné podání grantových projektů a dalších vědeckovýzkumných aktivit. Za rok 2013 MUP poprvé obdržela institucionální finanční podporu vědy a výzkumu od MŠMT. 14

15 8 Sociální záležitosti studentů a zaměstnanců a) Stipendia studentům dle počtu studentů, kteří je obdrželi či pravidelně pobírali v daném roce (dle účelu stipendia) (tabulka 8.1) Údaje jsou uvedeny v tabulce č b) Vysoká škola dále stručně charakterizuje, zda a jaké realizuje vlastní stipendijní programy MUP poskytuje dle Stipendijního řádu ze stipendijního fondu, který je součástí rozpočtu MUP, stipendia pro studenty prezenční formy doktorského studia, jednak ve formě pravidelné měsíční finanční úhrady (po celou standardní dobu studia) a dále pak ve formě prominutí školného pro celou dobu studia. Dále MUP poskytuje stipendia studentům s pohybovým postižením ve formě prominutí školného v bakalářských a magisterských studijních programech. V rámci meziuniverzitní spolupráce na základě uzavřených dohod o spolupráci s univerzitami mimo program Erasmus poskytuje MUP stipendia ve výši školného zahraničním přijíždějícím studentům. c) Vysoká škola dále stručně uvede, jaká je úroveň poradenských služeb poskytovaných na vysoké škole Na MUP je vytvořena pracovní pozice studijní poradkyně, která je pracovníkem MUP v hlavním pracovním poměru. V systému poradenství se MUP zaměřuje zejména na studenty s pohybovým postižením, a to na poradenství při výběru studijního oboru a následně i v průběhu celého studia (individuální řešení studijních a dalších pro studium důležitých záležitostí, překonávání problémů v komunikaci s pedagogy, pomoc při řešení sociálních otázek studentů se zdravotním postižením). d) Vysoká škola stručně charakterizuje, jakým způsobem je přistupováno ke studentům se specifickými potřebami Metropolitní univerzita Praha od akademického roku 2003/2004 úspěšně realizuje komplexně propracovaný a svým rozsahem ojedinělý sociální program Škola bez bariér, díky kterému poskytuje a nabízí možnost získat vysokoškolské vzdělání také studentům s tělesným postižením (stipendium ve výši školného bez státních dotací). Pro studenty je významná nejen možnost absolvování vysokoškolského studia, ale zejména jejich bezproblémová integrace, včlenění do studentských kolektivů a nenásilné odbourávání bariér. V rámci programu Škola bez bariér na MUP studuje a studovalo cca 220 studentů s tělesným postižením. Do konce kalendářního roku 2013 absolvovalo studium na MUP 120 studentů (z toho Bc. program 77 a Mgr. program 42 studentů; 1 student PhDr.). Za dobu trvání programu nedokončilo studium 35 studentů (z prospěchových, zdravotních a rodinných důvodů). Jen výjimečně se tito studenti pokoušeli pokračovat ve studiu na jiné vysoké škole. 15

16 Na začátku akademického roku 2013/2014 studovalo na MUP 75 studentů s tělesným postižením, a to ve všech akreditovaných oborech (53 bakalářské studium, 22 magisterské). V prosinci 2013 ze zdravotních důvodů ukončili 3 studenti studium. V univerzitních střediscích v současné době studuje celkem 17 studentů s tělesným postižením v Plzni (4 studenti), Hradci Králové (10 studentů) a Liberci (3 studenti). Stejně jako v Praze, i ve střediscích Plzeň a Hradec Králové studují studenti pod záštitou primátorů. Podmínkou pro přijetí do programu Škola bez bariér je podání vyplněné přihlášky ke studiu, žádost o udělení stipendia (podle Stipendijního řádu MUP), předložení úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení (bakalářského diplomu), kopie průkazu ZTP/P, ZTP, skarta, příp. potvrzení o invaliditě; absolvování přijímacího řízení a splnění podmínek přijímacího řízení podle Rozhodnutí rektora č. 9/2012 (motivační dopis, motivační pohovor, doporučení subjektu nebo instituce zabývající se problematikou osob s pohybovým postižením). Přijímací zkoušky do akademického roku 2013/2014 se konaly v Praze ve třech termínech (dva v červnu a jeden v září). Ve všech třech budovách školy v Praze (Dubečská, Prokopova, Učňovská) a v budově univerzitního střediska v Plzni je zajištěn bezbariérový přístup a celkové bezbariérové vybavení (výtahy, plošiny, sociální zařízení, nábytek atd.). Studenti zařazení do programu získali v souladu se stipendijním řádem stipendium na celou dobu studia, bezplatně jsou jim zapůjčeny učební pomůcky (notebooky, diktafony, softwarový program NEWTON Dictate a studijní literatura). Studijní plány a způsob komunikace jsou plně přizpůsobeny jejich možnostem (elektronická komunikace, studijní materiály na internetu, individuální konzultační hodiny pedagogů a další). Propracovaný systém podpory vysokoškolského studia studentů s tělesným postižením je vytvořen s ohledem na jejich individuální požadavky dané druhem a mírou postižení (zvolená forma konání zkoušek ústní, písemná, PC). V současné době jsou v rámci programu mezinárodní mobility studentů ERASMUS 2 studenti s tělesným postižením na studijním pobytu v Řecku a Anglii. Dalších 8 studentů s handicapem využilo příležitost, kterou jim nabízí tento program, a studovalo v zahraničí. V rámci programu Leonardo dva studenti absolvovali pracovní stáž v zahraničí. Metropolitní univerzita vyjednala s partnerskými univerzitami vhodné podmínky pro tyto studenty. Metropolitní univerzita Praha realizuje od března 2013 ve spolupráci s Nadačním fondem pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením projekt OPPA Pracovní trénink pro zdravotně postižené v rámci Evropského sociálního fondu. Cílem je zvýšit povědomí zaměstnavatelů o specifikách problematiky osob se zdravotním postižením a zlepšit jejich začleňování na trhu práce. Převážně absolventi a studenti MUP, příp. i z jiných VŠ z Prahy, pracují na reálných pracovištích u zaměstnavatelů ve státní správě, komerčních subjektech a neziskových organizacích. Projektu se účastní cca 70 účastníků. V rámci komplexnosti celého programu Škola bez bariér jsou od dubna 2010 v Informačním centru MUP zaměstnáváni na trvalý pracovní poměr 2 absolventi vozíčkáři, jedna absolventka pracuje na plný pracovní úvazek na studijním oddělení a jedna v recepci. Další studenti i absolventi pracují v budově MUP na Jarově v informačním centru (na DPP). Celkem MUP zaměstnává 14 osob se zdravotním postižením. 16

17 Možnost reálně pracovat vede k tomu, že tito občané budou mít snadnější uplatnění na trhu práce, vede je k samostatnosti a získání důvěry ve své vlastní schopnosti, pomáhá jim lépe se prosadit ve společnosti a naplnit tak touhu po seberealizaci. Pro studijní potřeby studentů MUP (i handicapovaných) je v budově Dubečská k dispozici studovna INFO, která je vybavena moderními počítači s připojením na internet, které mohou studenti využívat po celou dobu provozu školy. Dále mohou studenti využívat výpočetní techniku, která je umístěna v přízemí budovy a v jednotlivých patrech na chodbách. Další služby jsou studentům poskytovány v recepci DC, kde je stálá pracovnice (informační poradenství; skenování, kopírování, tisk materiálů atd.). Také pracovníci informačního centra pomáhají studentům řešit případné problémy. V budově v Praze na Jarově (Učňovské) mají studenti v 1. patře budovy na tzv. náměstíčku příhodné vzdělávací prostředí (16 PC a prostorné zázemí pro odpočinek mezi přednáškami). MUP zaměstnává studijní poradkyni, která dlouhodobě spolupracuje se studenty s tělesným postižením. Pomáhá jim při řešení studijní i další problematiky a zajišťuje veškerou agendu spojenou s jejich studiem na MUP. Počty studentů s pohybovým postižením na MUP: akademický rok prezenční studium kombinované studium celkem studentů 2013/ Ocenění Program Pomoc studentům se zdravotním postižením Škola bez bariér od svého vzniku v akademickém roce 2003/2004 získal řadu ocenění. Dlouhodobě ho oceňuje primátor hlavního města a každoročně mu poskytuje záštitu. Dne obdržel sociální program MUP Škola bez bariér Záštitu primátora hlavního města Prahy na akademický rok 2014/2015. Sociálnímu programu MUP uděluji pravidelně záštitu také primátoři Hradce Králové a Plzně. Metropolitní univerzita Praha na základě uzavřených smluv o dlouhodobé spolupráci pravidelně spolupracuje s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR a podporuje zejména udílení Výročních cen MOSTY, které se udělují subjektům a osobám, které se zasloužily o pomoc osobám se zdravotním postižením. Od roku 2012 MUP úzce spolupracuje s Nadačním fondem pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, se kterým od března 2013 realizuje projekt Pracovní trénink pro zdravotně postižené. Dále MUP spolupracuje na některých projektech s Hestií, o.s., a příležitostně s dalšími organizacemi (Nadace Charty 77 Konto Bariéry, Výbor dobré vůle Nadace O. Havlové, nadace BONA). Metropolitní univerzita Praha se pravidelně účastní konferencí na odborná témata související s problematikou zdravotně postižených osob, které pořádá např. NRZP, TU Liberec Vysokoškolské studium bez bariér; Šance na vzdělání, o.p.s. Talent a co dál?, INSPO a další. V rámci výše zmíněného projektu MUP a NFOZP spolupracuje s VZP, MV ČR, Kapsch atd. 17

18 Někteří studenti s handicapem dosahují vynikajících sportovních výsledků a reprezentují ČR na MS, ME, universiádách (v lukostřelbě, lyžování, plavání, curlingu, florbale a jiných sportech). Absolvent MUP D. Drahonínský získal stříbro na MS 2013 v lukostřelbě. MUP se každoročně podílí na organizaci různých sportovních turnajů, podporuje formou sponzorských darů, případně personální pomocí, řadu projektů NRZP, o.s. Okolo; VDV, Konto Bariéry (MOSTY, Ples na kolečkách, Závod na kolečkách, bowlingové turnaje, florbal na elektrických vozících atd.). Na podzim 2013 se 5 handicapovaných studentů zúčastnilo vloženého závodu In-line v rámci 117. ročníku běžeckého závodu Běchovice Praha. Sportovní aktivity na MUP Metropolitní univerzita Praha nabízí svým studentům sportovní vyžití prostřednictvím Sportovního klubu MUP, o.s. (dále jen SK MUP ), který byl založen SK MUP je členem České asociace univerzitního sportu (ČAUS). SK MUP se ve spolupráci s Metropolitní univerzitou Praha zaměřuje na využití volného času studentů, pomáhá rozvíjet jejich sportovní dovednosti a celkový vztah ke sportu. Účastníci sportovních aktivit mohou poznat při pohybových aktivitách další spolužáky, což přispívá k navazování nových kontaktů a přátelství v rámci univerzity. Sportovní nabídku hojně využívají také zahraniční studenti (studijní program Erasmus). Neformální kontakt s našimi studenty jim umožnuje rychlejší a přirozenější adaptaci v novém prostředí. SK MUP organizuje sportovní semestrální kurzy, vícedenní akce, pořádá sportovní turnaje a další sportovní aktivity. Zároveň také oslovuje a podporuje studenty reprezentující univerzitu na akademických soutěžích (Vysokoškolské oblastní přebory, České akademické hry atd.). K bylo evidováno 342 členů SK MUP, o. s. (z toho 291 studentů do 26 let). Dne proběhla Valná hromada SK MUP, které se zúčastnilo také vedení Metropolitní univerzity Praha. Od zimního semestru 2011/12 si sportovně aktivní studenti hradí členské příspěvky. Vybraná částka slouží především na pokrytí provozních nákladů semestrálních kurzů (pronájmy sportovních ploch, platy instruktorům, sportovní vybavení). V roce 2013 si mohli studenti opět vybírat ze široké sportovní nabídky 13 semestrálních sportovních kurzů. Aktivně se zapojují také studenti z univerzitního střediska v Hradci Králové. 25 studentů využilo tento rok možnosti pravidelně navštěvovat fitness (posilovna, studiové hodiny). Do semestrálních sportovních kurzů se v roce 2013 zapojilo 342 studentů (128 v letním semestru a 193 v zimním semestru někteří /73/ se zapojili do více sportovních kurzů). Kromě semestrálních lekcí pořádá SK MUP v průběhu celého roku vícedenní sportovní akce, kterých se tento rok zúčastnilo 114 studentů (lyže, vodácká akce, cykloturistika, vysokohorská turistika a rafty, sportovně seznamovací akce). SK MUP uspořádal pro studenty také řadu turnajů (malá kopaná, plážový volejbal, golf, futsal, stolní tenis), kterých se zúčastnilo 173 studentů. V roce 2013 se tradičních pražských běhů (Pražský maraton a 1/2 maraton, Praha Běchovice) poprvé zúčastnily týmy složené ze zaměstnanců a studentů MUP (22 účastníků). Někteří studenti úspěšně reprezentují Metropolitní univerzitu Praha na akademických soutěžích. (Jan Šrail běžecké lyžování, Filip Dvořák rychlostní kanoistika). 18

19 Hlavním cílem SK MUP ve spolupráci s Metropolitní univerzitou Praha je pokračovat v rozšiřování a zkvalitňování nabídky semestrálních a týdenních kurzů tak, aby se do sportovních aktivit zapojilo co nejvíce studentů. Dále chce nejen získávat a podporovat co největší počet výkonnostních sportovců, kteří budou naši univerzitu reprezentovat v akademických soutěžích, ale také pořádat pro studenty atraktivní sportovní akce a turnaje. Metropolitní univerzita Praha podporuje rozvoj a činnost SK MUP. e) Dále uvede, jakým způsobem podporuje a pracuje s mimořádně nadanými studenty, a zda a jak v této oblasti spolupracuje se středními školami Metropolitní univerzita Praha dlouhodobě spolupracuje s některými pražskými středními školami (včetně vyššími odbornými školami). Obdobná spolupráce probíhá také na školách v krajích, kde jsou univerzitní střediska MUP (v Plzni, Hradci Králové i Liberci) a došlo k rozšíření nabídky i do dalších krajů celé ČR. Cílem spolupráce je jejich hlubší seznámení s univerzitou a jejími jednotlivými obory a rozšíření možností výběru vysokoškolského studia. V roce 2013 se nabídka a možnosti spolupráce mezi MUP a SŠ výrazně rozšířily. Forma spolupráce: - pravidelné zasílání propagačních materiálů a dalších nabídek (přednášky atd.) vedoucím pracovníkům školy ovou poštou, případně osobním kontaktem a předáním tištěných materiálů (především výchovným poradcům); na VOŠ kontakt s vedením škol a nabídkou na užší spolupráci (možnost přechodu na bakalářský program po splnění určitých podmínek). Smlouva o spolupráci byla uzavřena s 5 VOŠ z Prahy a 2 VOŠ ze Středočeského kraje; - účast na vzdělávacích veletrzích Gaudeamus Praha (leden 2013), Gaudeamus Brno (září 2013) a Gaudeamus Nitra (říjen 2013); včetně přednášek akademických pracovníků MUP; - v květnu 2013 proběhl první ročník Jarní školy mediálních studií v Praze, kterého se zúčastnily 3 pražské a 1 mimopražská střední škola. Studenti absolvovali 2,5denní kurzy v multimediálních studiích v budově MUP na Jarově. Po absolvování kurzu si studenti odnesli certifikát. Projekt se setkal s velmi pozitivním hodnocením vedení škol a především samotných studentů; - v roce 2013 pokračovala úspěšná akce Otevírání dveří na vysokou školu, jejímž cílem bylo nabídnout studentům středních škol (maturitních i nižších ročníků) řadu atraktivních přednášek a seminářů z různých oborů vyučovaných na MUP. Z nabízených témat jednotlivých kateder si střední školy zvolily téma přednášky a přednášejícího na základě medailonků vybraných pedagogů MUP, případně na základě dopisů a osobních kontaktů; - v roce 2013 proběhlo celkem 39 přednášek na středních školách v Praze a dalších krajích přednášek se zúčastnili studenti převážně maturitních, příp. nižších ročníků; - projekt se v menším rozsahu realizoval také na středních školách v Libereckém, Královehradeckém a Plzeňském kraji; 19

20 - na základě úspěchu Jarní školy mediálních studií si také ostatní katedry MUP během roku 2013 připravovaly vlastní akce spjaté s činností katedry a určené pro studenty středních škol. Realizace těchto akcí bude probíhat po celý rok 2014 jak v Praze, tak na univerzitních střediscích. Celkem má být osloven vysoký počet středních škol v Praze i dalších krajích ČR (cca 150); - za účelem komunikace a spolupráce se středními školami a pro snadnější koordinaci všech těchto aktivit vznikl v roce 2013 na MUP tzv. obchodní tým. Intenzivní spolupráce se SŠ zlepšila informovanost o MUP mezi středoškolskými studenty, rodičovskou i další veřejností. Nabízené a realizované aktivity MUP byly hodnoceny velmi pozitivně. f) Ubytovací a stravovací služby vysoké školy (tabulka 8.2) MUP neposkytuje studentům tyto služby. g) Vysoká škola dále stručně charakterizuje, jakým způsobem pečuje o své zaměstnance (např. zda má zřízenou univerzitní školku, zda podporuje rekreace atd.) MUP dlouhodobě usiluje o vytváření kvalitního pracovního prostředí a velmi dbá na to, aby každý zaměstnanec měl kvalitní prostředí na vlastním pracovišti (vybavení nábytkem, výpočetní technikou, moderní prostory), a to jak ve všech budovách v sídle školy, tak i na univerzitních střediscích. V rámci uzavřené pracovní smlouvy je možné reagovat na individuální požadavky jednotlivých zaměstnanců týkající se pracovní doby, způsobu práce apod. Metropolitní univerzita Praha nemá zřízenou univerzitní školku, finančně nepodporuje rekreace zaměstnanců. 20

21 9 Infrastruktura a) Fondy knihoven (tabulka 9.1) Fondy knihoven MUP každý rok doplňuje vlastní odbornou knihovnu Jiřího Hájka o nové tituly, které reflektují aktuální skladbu studijních oborů, podrobné údaje jsou uvedeny v tabulce 9.1. Hlavní činnosti odborné knihovny Jiřího Hájka v roce 2013: Obecné činnosti a knihovní fondy o Zavedení nového systému třídění a řazení knih v pobočkových knihovnách MUP, zrevidování méně půjčovaných titulů a jejich přesun do depozitů. Informační služby o Zapojení do souborného katalogu ČR Caslin import záznamů o knihách a časopisech MUP s cílem zviditelnění fondu a snadnější kooperace s knihovnami, např. v rámci meziknihovních výpůjčních služeb. o Zapojení do projektu VISK 8 nákup českých elektronických informačních zdrojů databáze MediaSearch, (MK). o Zapojení do projektů v rámci Programu Informace základ výzkumu (LR), (MŠMT) a rozšíření portfolia elektronických časopisů v databázích EBSCO, JSTOR. o Rozšíření funkcí katalogu import záznamů závěrečných prací MUP ze studijní agendy do katalogu, opravy za účelem efektivního vyhledávání a možnosti využití sdílené katalogizace, harmonizace předmětových a autoritních hesel s Národní knihovnou v Praze. o Rozšíření vzdělávacích aktivit knihovny zaměřených na podporu informační gramotnosti a akademických dovedností studentů a větší propojenost s předmětovou výukou, pořádání literárních podvečerů. b) Vysoká škola dále stručně charakterizuje úroveň svých informačních a komunikačních služeb a dostupnost informační infrastruktury (připojení na internet ) Všechny učebny jsou vybaveny počítačem propojeným s dataprojektorem a plátnem. Ve větších posluchárnách je zároveň umístěno audiozařízení s bezdrátovými mikrofony. Dále škola disponuje 3 počítačovými učebnami s více než 60 počítači. V prostorách školy je k dispozici pro studenty i zaměstnance školy wi-fi síť. V nejvíce frekventovaných budovách (Praha Učňovská a Dubečská) jsou umístěny počítače pro studenty i na chodbách. Studentům škola poskytuje ové schránky. MUP má na svém serveru k dispozici studijní informační systém, který slouží k evidenci studentů a jejich studijních výsledků. Informační systém je přístupný z vnitřní počítačové sítě pro zaměstnance školy a přes webové rozhraní na internetu pro studenty a přednášející. Celá škola je připojena k internetu pomocí bezdrátové technologie. 21

22 10 Celoživotní vzdělávání Metropolitní univerzita Praha uspořádala v roce 2012 celkem 3 kurzy celoživotního vzdělávání, kterých se zúčastnilo celkem 59 posluchačů. Konkrétní počty jsou uvedeny v tabulkách 10.1 a

23 11 Výzkumná, vývojová, umělecká a další tvůrčí činnost (ve smyslu 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách) Rozvoj výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti vysoké školy a posílení vazeb mezi těmito činnostmi a činností vzdělávací /dle 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) a dle vyhlášky MŠMT č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu/: a) Vysoká škola uvede, jakým způsobem v této oblasti naplňuje také Dlouhodobý záměr MŠMT, a svůj vlastní (včetně jejich aktualizací na rok 2013). Podá charakteristiku tvůrčích činností, které uskutečňuje a jakých dimenzí tyto tvůrčí činnosti nabývají. Platí, že mezi tvůrčí činnosti lze kromě výzkumu a vývoje zahrnout též inovace a obecněji transfer poznatků do aplikační sféry, uměleckou tvůrčí činnost a do jisté míry též působení vysoké školy v regionu. MUP v roce 2013 usilovala o naplnění Dlouhodobého záměru včetně jeho aktualizace na rok Lze konstatovat, že cíle obou dokumentů se dařilo v minulém roce uskutečňovat. Vědecká činnost na MUP se rozvíjí koordinovaně s akreditovanými studijními programy a obory jak v centru, tak na univerzitních střediscích, což se projevuje počtem grantů externích poskytovatelů, včetně grantů interních (viz níže), počtem pořádaných vědeckých konferencí [viz odst. e)], ale i dalších akcí (semináře, workshopy, kulaté stoly, hostovské přednášky atd.), aktivní účastí našich vyučujících na konferencích doma i v zahraničí a rozvíjející se publikační činností. Vědecká činnost se rozvíjí především v rámci těchto výzkumných center: Center for Middle Eastern Studies Center for Security Studies Centrum asijsko-pacifických studií Centrum pro studia mezinárodních ekonomických vztahů Centrum srovnávacího veřejného a evropského práva Iberoamerické centrum Centrum pro studium mediální kultury Ústav právní ochrany duševního vlastnictví Účelové finanční prostředky na výzkum, vývoj a inovace získané v roce 2013: V roce 2013 MUP řešila 4 granty GA ČR: Řešitel Název projektu Reg. číslo Prostředky na rok 2013 doc. Mgr. O. Bureš, Ph.D. Privatizace bezpečnosti: role aktérů P408/11/ Kč privátního sektoru v reakcích na současné bezpečnostní hrozby doc. PaedDr. Hana Horáková, Ph.D. Holandské vesničky v Čechách: nová forma mezinárodního turismu ve 21. století P404/12/ Kč 23

24 doc. PhDr. Nikola Hynek, Ph.D. JUDr. Radka MacGregor Pelikánová, Ph.D., LL.M.,Ph.D. Celkem Rekonceptualizace teorie odstrašování: organizační logiky a propojení s protiraketovou obranou Doménová jména a jejich význam pro podnikání P408/12/P Kč S Kč Kč Dále byly řešeny 2 granty v rámci OPVK: Řešitel Název projektu Reg. číslo Prostředky na rok 2013 prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. PhDr. Tomáš Petrů, Ph.D. Celkem Grant EK v rámci LLP Jean Monnet: Zvyšování mediální gramotnosti v ČR Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí, RESAREAS CZ.1.07/ / CZ.1.07/ / ,01 Kč ,91 Kč ,92 Kč Řešitel Název projektu Reg. číslo Prostředky na rok 2013 doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D ,75 Kč Learning about EU at the secondary schools in broader region of West Bohemia LLP CZAJM- ICS MUP také pokračuje v podpoře výzkumu studentů magisterských oborů v rámci Interního grantového systému MUP. Ten je zřízen za účelem podpory výzkumných projektů, které propojují vědeckou a vědecko-pedagogickou činnost a jsou cílené do oblasti studentské výzkumné a publikační činnosti a mezinárodní vědecké spolupráce. V rámci své činnosti rektor MUP každoročně vyhlašuje interní studentskou grantovou soutěž pro studenty magisterského studia, doktorandy, akademické pracovníky zaměstnané na MUP a vědecké pracovníky ÚMV. Řešiteli mohou být doktorandi v prezenční formě studia nebo akademičtí pracovníci MUP. V řešitelských týmech mohou být zapojeni studenti magisterského studia, doktorandi, akademičtí pracovníci MUP a vědečtí pracovníci ÚMV. Je-li řešitelem doktorand, členem týmu musí být jeho školitel. Počet studentů doktorského nebo magisterských studijních programů vždy musí být větší nebo roven počtu ostatních členů řešitelského týmu. Interní granty v rámci účelové podpory na specifický VŠ výzkum: Řešitel Název projektu Reg. číslo Prostředky na rok 2013 PhDr. Helena Hricová, Politika rozšiřování EU a země MVES/2/ Kč Ph.D. Západního Balkánu Mgr. Lukáš Tichý Evropská unie jako autonomní aktér v energetických vztazích MVES/3/ Kč 24

25 Mgr. Jakub Charvát Prezidentská volba 2013 POL/4/ Kč PhDr. Petr Just, Ph.D. Ing. Tereza Němečková, Ph.D. PhDr. Kateřina Březinová, Ph.D. Ing. Marta Hošková Ing. Dagmar Pospíšilová Mgr. Hana Churáčková doc. PaedDr. Hana Horáková, Ph.D. Celkem České politické strany a deset let členství v EU Měnící se tvář Afriky - možnosti pro rozvoj obchodní spolupráce Iberoamerické centrum MUP: rozvoj a výzkum Optimalizace přijímání vynálezů do zahraničí Právní ochrana biotechnologických vynálezů Rešeršní systémy průmyslově právních informací Global Challenges and Local Reactions in Two Young Democracies: the Czech Republic and South Africa Revisited POL/5/2013 RSMO/9/2013 IRES/11/2013 KPV/14/2013 KPV/15/2013 KPV/16/2013 MVES/18/ Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Na podporu publikační činnosti akademických pracovníků MUP zřídila MUP v roce 2012 vlastní vydavatelství, nazvané Metropolitan University Prague Press. Vydavatelství se zaměřuje jak na vydávání učebních textů, tak na vydávání odborných knih dle kritérií RIV. Za tímto účelem zřídila MUP Vědeckou redakci Vydavatelství MUP a přijala také Statut a jednací řád Vědecké redakce Vydavatelství MUP. Metropolitní univerzita Praha vydává tři vlastní odborné časopisy: Central European Journal of International & Security Studies (CEJISS). Jedná se o odborný recenzovaný časopis, jehož cílem je vytvořit mezinárodní platformu pro výměnu názorů, teorií a myšlenek ze strany akademické obce i odborné veřejnosti, a to v následujících pěti okruzích: Mezinárodní, evropská a regionální bezpečnost Politické teorie v kontextu mezinárodních a evropských vztahů a bezpečnosti Mezinárodní a evropská politická ekonomie Mezinárodní, evropské a regionální organizace Teritoriální studia v kontextu mezinárodních a evropských vztahů a bezpečnosti Časopis CEJISS, jehož pracovním jazykem je angličtina, vychází čtyřikrát ročně. V každém čísle uveřejňuje nejen odborné studie, analýzy a komentáře, ale i recenze odborných publikací. Časopis má také svou webovou stránku: Je indexován v databázi Scopus. Acta MUP Právní ochrana duševního vlastnictví. Jedná se o recenzovaný časopis, určený především k rozšíření publikačních možností studentů oboru Průmyslového vlastnictví ve všech jeho stupních, zejména magisterském a doktorském studijním oboru Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví. V časopise publikují též akademičtí pracovníci Metropolitní univerzity Praha, stejně jako i studenti a odborníci z jiných vysokých škol, které se zabývají otázkami právní ochrany duševního vlastnictví. 25

26 Politics in Central Europe. Jedná se o odborný recenzovaný časopis, který je zároveň oficiálním časopisem Central European Political Science Association. Tento časopis je zaměřen na problematiku výzkumu politiky, politické kultury a demokracie v zemích střední Evropy. Časopis vychází dvakrát ročně a jeho pracovním jazykem je angličtina. Články uveřejněné v časopise Politics in Central Europe jsou publikovány také elektronicky na stránce Social Science Open Access Repositury ( Časopis má také svou webovou stránku: b) Vědecké konference (spolu)pořádané vysokou školou (počet v roce 2013, kolik bylo s mezinárodní účastí) (tabulka 11.1) V roce 2013 uspořádala MUP celkem 14 konferencí, některé z nich s mezinárodní účastí. Konference se setkaly s velkým zájmem posluchačů z řad studentů. Arabské revoluce: demokratické výzvy a geopolitické dopady Místo konání: budova MUP Žižkov, Prokopova 16, Praha 3, 10. května 2013 Proběhla 8. výroční konference Centra pro studium Blízkého východu. Poprvé v dějinách centra se jednalo o českou konferenci, pro kterou se organizátoři rozhodli vzhledem k aktuálnosti tématu a mezeře v české akademické produkci. Konference byla rozdělena do tří tematických bloků, z nichž první se zabýval politickým islámem, druhý geopolitickými implikacemi pro USA, EU, Izrael a Turecko a třetí některými regionálními případovými studiemi. Rostoucí hospodářský potenciál regionu Střední Asie příležitost pro český export? Místo a termín konání: budova MUP Žižkov, Prokopova 16, Praha 3, 16. května 2013 Katedra mezinárodního obchodu zorganizovala národní konferenci, jejímž hlavním tématem byl region Střední Asie a v něm probíhající dynamické změny. Konference se zúčastnilo zhruba 50 hostů. Řečníci pocházeli jak z akademické obce, tak i ze státního sektoru (Ministerstva průmyslu a obchodu) a soukromé sféry, která má přirozeně stále větší zájem s velmi bohatým regionem Střední Asie aktivně obchodovat. Konference byla spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci projektu Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí, reg. č. CZ 1.0.7/ / Odpovědnost veřejné moci Místo a termín konání: budova MUP Žižkov, Prokopova 16, Praha 3, 17. května 2013 Katedra právních disciplín a veřejné správy MUP pořádala mezinárodní vědeckou konferenci, které se kromě vědecko-pedagogických pracovníků MUP účastnili taktéž kolegové z oborů ústavního, správního a trestního práva právnických fakult univerzit pražské, olomoucké, plzeňské, bratislavské a trnavské, resp. dalších vysokých škol právnického zaměření. Jednání konference se soustředilo na pojetí obecných otázek odpovědnosti veřejné moci, především ústavněprávní odpovědnosti, dále pak odpovědnosti na základě správního procesu, odpovědnosti podle evropského práva a aspektů trestněprávní odpovědnosti. Konference se konala za prestižní účasti odborníků veřejného práva uvedených oblastí a její následnou součástí bylo vydání vědecké expertizy odpovídající konferenčnímu tématu. 26

27 Evropský patent s jednotným účinkem a evropská rozhodovací praxe o patentech, vzorech a ochranných známkách Místo a termín konání: budova MUP Strašnice, Dubečská 900/10, Praha 10, 13. září 2013 Ústav právní ochrany průmyslového vlastnictví zorganizoval konferenci na téma vývoje Evropského patentu. Za účasti více než 90 hostů bylo předneseno devět příspěvků, které se zabývaly danou problematikou a které obsahově korespondovaly s tištěnou kolektivní monografií Vývoj Evropského patentu a evropské rozhodovací praxe, která byla vydána u příležitosti konání této konference. Média pod lupou a Media Night Místo a termín konání: budova MUP Hradec Králové, 10. října 2013 Rok trvající projekt Zvyšování mediální gramotnosti v ČR aneb Média pod lupou byl ukončen závěrečnou konferencí a mediální nocí. Odborná část v podobě konference se zabývala tématy, jako jsou zpravodajství, reklama a internet. Jako první vystoupil dr. Jan Cebe (MUP) se svým příspěvkem o dějinách celebrit v Čechách. Dr. Jan Děkanovský (MUP) pojednával o vztahu médií, sportu a zábavy. Během odborné části konference dále hovořil dr. Petr Vybíral (Metropolitní univerzita Praha) o češtině a jejím užívání v médiích. Viva Africa 2013: Tradition versus modernity in contemporary Africa Místo a termín konání: Plzeň, října 2013 Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií MUP zorganizovala mezinárodní afrikanistickou konferenci. U příležitosti této konference se uskutečnilo ustavující zasedání České asociace pro africká studia (ČAAS). Založení asociace je vyvrcholením několikaletých snah o jednotnou podporu rozvoje afrických studií ve vědeckém výzkumu a vzdělávání. Zakládající členové z řad předních českých afrikanistů se shodli na cílech, mezi které řadí především pořádání tematických konferencí, přednášek a seminářů, pravidelnou publikační činnost, ale také přípravu návrhů na zlepšení vzdělávání a výzkumu v oboru, a především pomoc se zaváděním výsledků vědy do praxe. Third Democratic Decade: Challenges of / for Consolidation Místo a termín konání: budova MUP Plzeň, Koterovská 85, října 2013 Katedra politologie a humanitních studií zorganizovala 18. výroční konferenci Středoevropské asociace pro politické vědy (CEPSA). Tématem konference, jejímiž hlavním pořadatelem byla vedle CEPSA právě Metropolitní univerzita Praha, byla otázka demokratické konsolidace ve středovýchodní Evropě v polovině třetí dekády od demokratické tranzice. Global Chalenges and Local Reactions in Two Young Democracies: The Czech Republic and South Africa Revisited Místo a termín konání: budova MUP Žižkov, Prokopova 16, Praha 3, 29. října 2013 Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií uspořádala mezinárodní konferenci, která byla prvním konkrétním výstupem výzkumného projektu řešeného doc. Hanou Horákovou v rámci Interního grantového systému MUP (č. MVES/18/2013), který zkoumá paralely a odlišnosti polistopadového (ČR) a post-apartheidního (JAR) vývoje. Na konferenci vystoupilo s příspěvky celkem jedenáct řečníků jak z tuzemska, tak z Jihoafrické republiky. Posluchače nejvíce zaujala plenární přednáška dr. Mvuselela 27

28 Ngcoya z Univerzity KwaZulu-Natal v Durbanu, JAR, která vyzvala k dekonstrukci a dekolonizaci oboru mezinárodních vztahů v obou studovaných zemích. Tagore on Discriminations: Representing the Unrepresented Místo a termín konání: budova MUP Žižkov, Prokopova 16, Praha 3, 1. listopad 2013 Metropolitní univerzita Praha hostila 2. ročník mezinárodní konference o jižní Asii, které se zúčastnila řada renomovaných akademiků z několika různých zemí, tentokrát se zaměřením na intelektuální dědictví Rabíndranátha Tagora, indického básníka, spisovatele, filosofa, malíře a prvního neevropského nositele Nobelovy ceny za literaturu v roce New Mediation, New Popular Culture? Místo a termín konání: budova MUP Jarov, Učňovská 1, Praha 9, 6. listopad 2013 Na půdě Metropolitní univerzity Praha proběhla mezinárodní konference, kterou pořádalo nově založené Centrum pro výzkum mediální kultury ve spolupráci s katedrou mediálních studií. Tato konference kladla za cíl přispět k obecnému pochopení nového typu mediace, který charakterizuje populární kulturu na počátku 21. století, s tímto záměrem zde vystoupili odborníci ze sociálně-vědních oborů z několika evropských zemí. Connecting Southeast Asia and the World: Cultural, Historical and Political Ties Místo a termín konání: budova MUP Žižkov, Prokopova 16, Praha 3, 8. listopad 2013 Centrum asijsko-pacifických studií a katedra asijských studií MUP uspořádalo 5. ročník konference o jihovýchodní Asii, ve které se panely zabývaly kulturními a historickými souvislostmi jihovýchodní Asie, ale i Asií v širším kontextu s dalšími kontinenty, s důrazem na nové a jedinečné formy, které vznikají prolínáním jazyků, technologie, náboženství a různých filosofických koncepcí přinesených vlnami přistěhovalců. Cold War Engagements: Czechoslovakia and Latin America Místo a termín konání: budova MUP Strašnice, Dubečská 900/10, Praha 1, 8. listopad 2013 Iberoamerické centrum (IAC), katedra International Relations and European Studies, MUP, ve spolupráci se Střediskem iberoamerických studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Praha organizovaly konferenci zaměřenou na československé politické, ekonomické a kulturní vztahy se zeměmi Latinské Ameriky ve 2. polovině 20. století. Česká republika a Slovensko 1993 až 2013: Politické a společenské aspekty vývoje v posledních dvaceti letech Místo a termín konání: budova MUP na Žižkově, Prokopova 100/16, Praha 3, 22. listopad 2013 Katedra politologie a humanitních studií MUP uspořádala mezinárodní vědeckou konferenci, na které vystoupili přední a renomovaní čeští a slovenští odborníci jak z MUP, tak z Univerzity Karlovy v Praze, Univerzity Palackého v Olomouci, Academia Rerum Civilium Vysoké školy politických a společenských věd v Kolíně, Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici či Ekonomickej univerzity v Bratislavě. 28

29 Politické, ekonomické a právní perspektivy rozšiřování Evropské unie Místo a termín konání: budova MUP Plzeň, Koterovská 85, aula, 28. listopad 2013 Univerzitní středisko Plzeň, MUP a Eurocentrum Plzeň uspořádalo odbornou konferenci, která se věnovala problematice rozšiřování EU do dalších zemí, a to zejména s ohledem na vstup Chorvatska v roce Vědecko-výzkumná činnost katedry mediálních studií za rok 2013 Vstupy odborníků z praxe do výuky hosté: - Předmět Intercultural communication pro obor Mezinárodní obchod (vyučující PhDr. Michaela Škrábová, Ph.D.) Zuzana Duffková Obchodní zvyklosti německých klientů (dne ) Andreas Pieralli Obchodní zvyklosti italských klientů (dne ) Hiroko Takase Obchodní zvyklosti japonských klientů (dne ) Vystoupení členů katedry na konferencích: PhDr. Michaela Škrábová, Ph.D.: konference The Global Symposium on Social Sciences, Okinawa, Japan) doc. PhDr. Marie Hádková, Ph.D.: mezinárodní vědecká konference Jazyk-literatura-komunikace na PedF UPOL v Olomouci, katedra českého jazyka a literatury, dne (referát: Čeština-média-výuka) mezinárodní vědecká konference Marketingová komunikace a společnost na VŠFS Praha, dne (referát: Manažer a funkční stratifikace češtiny) mezinárodní vědecká konference Súmrak médií na UPJŠ v Košicích, dne (referát Soumrak pravopisu vlivem médií) Mgr. Jakub Machek, Ph.D.: Early Czech Utopian fiction. Nationalist dreaming about the ideal world, konference Untergangsszenarien und Zukunftsvisionen in den Imperien des östlichen Europa ( ), Herder-Institut für historische Ostmitteleuropaforschung, Marburg Early Popular Press and Its Common Reader in Fin de siècle Prague, konference "Uneasy Neighbours?: Rural-Urban Relationships in the Nineteenth Century", Southampton Centre for Nineteenth-century Research, University of Southampton, Na kombajn nebo do pézetky. Vzorové životní strategie v normalizačních televizních seriálech, konference Autor vize meze televize, Literární akademie Praha a Vysoká škola múzických umení Bratislava, Praha, (s Inou Píšovou) Guilty Pleasure and Moral Panic. Collective Memory and Watching of the Late Socialist and Early 1990s TV Shows, konference Listening to the Wind of Change : Popular Culture and Post-Socialist Societies in East-Central Europe, CSPK a ÚČLK FF UK, Praha,

30 New Metropolitans and their Popular Press in Fin de siècle Prague, konference IMAGES (3) - Images of the City, Austrian Cultural Forum, Istanbul, (s Ondřejem Danielem) Lufťáci vs. Lonťáci: Internet Discussions as a Source for an Analysis of a Popular Discourse on Urban/Rural Divide, konference New Mediation, New Popular Culture?, Centrum pro studium mediální kultury, Metropolitní univerzita Praha, Přednáška typu invited speaker Mgr. Jakub Machek, Ph.D. - Early Popular Press and Its Common Reader in Fin de siècle Prague, Centre for European Cultural Studies, The Lincoln School of Media, University of Lincoln, UK, Centrum pro studium mediální kultury (CSMK) Centrum pro studium mediální kultury je nově založené vědecké pracoviště katedry mediálních studií MUP, které vzniklo v roce CSMK studuje veřejné komunikační praktiky v kontextu minulých i současných forem především české mediální kultury. CSMK studuje: - socio-politické proměny elitní a populární mediální kultury - historická a filosofická východiska aktuálních podob mediace CSMK pracuje s celou škálou výzkumů diskursu, reprezentace, interpretace, publika, subkultur, masové a populární kultury. Odborné směřování CSMK těží z výhod interdisciplinarity: pluralita vědeckých přístupů, flexibilní dialog, invenční způsob myšlení CSMK sdružuje specialisty z oblasti mediální: a) filosofie, b) sociologie c) psychologie, d) marketingové komunikace, e) lingvistiky, f) historie. Aktivity CSMK v roce Jarní škola mediálních studií na Metropolitní univerzitě Praha Katedra mediálních studií MUP připravila první ročník Jarní školy mediálních studií, která se konala od 13. do 29. května Jarní školy se zúčastnili převážně studenti 3. ročníků středních škol. V době maturit si tak mohli během 2,5denního kurzu na vlastní kůži zkusit práci moderátora i kameramana. V televizním studiu Metropolitní univerzity Praha si pod vedením pedagogů vyzkoušeli moderování zpráv za pomoci čtecího zařízení. Vyrazili také do terénu s kamerou, kde měli za úkol týmově natočit reportáž či rozhovory na libovolné téma. Výsledek své práce si sami sestříhali. Během Jarní školy měli studenti možnost popovídat si s lidmi z praxe, navštívil je sportovní komentátor Jan Smetana, Jakub Bažant, moderátorka Světlana Witovská Zárubová či Roman Bradáč, bývalý zpravodaj ČT v USA a generální ředitel TV Barrandov. 30

31 2. Vernisáž fotografické výstavy k 10 letům Školy bez bariér V rámci letošního významného výročí MUP 10 let Školy bez bariér se konala na Metropolitní univerzitě Praha vernisáž fotografické výstavy "Naše světy nejsou tak odlišné, jak se zdá". MUP převzala pomyslnou štafetu od Výboru Dobré vůle nadace Olgy Havlové. Fotografie zobrazují život studentky střední školy, která je na vozíku. Za celou kolekcí fotografií nestojí jen studentka Tereza, ale také její přátelé, kteří se na výstavě podíleli. Fotografický projekt těchto studenů podpořila Nadace O2 Think Big. Výstavu si můžete prohlédnout v budově MUP na Jarově v 1. patře. Svoji kolekci fotografií se sociální tématikou "Mezi námi" představil také významný dokumentární fotograf prof. Jindřich Štreit. O fotografii na vernisáži promluvil i přední český fotograf skla, pedagog a člen katedry mediálních studií MUP prof. Miroslav Vojtěchovský. Fotografie jsou umístěny v 11. patře budovy MUP na Jarově v zasedací místnosti. 3. Konference Média pod lupou Konference projektu Zvyšování mediální gramotnosti se konala v Hradci Králové. Rok trvající projekt Zvyšování mediální gramotnosti v ČR aneb Média pod lupou byl ukončen závěrečnou konferencí a mediální nocí 10. října 2013 v univerzitním středisku Metropolitní univerzity Praha v Hradci Králové. Odborná část v podobě konference se zabývala tématy, jako jsou zpravodajství, reklama a internet. Jako první vystoupil dr. Jan Cebe (Metropolitní univerzita Praha) se svým příspěvkem o dějinách celebrit v Čechách. Dr. Jan Děkanovský (Metropolitní univerzita Praha) pojednával o vztahu médií, sportu a zábavy. Během odborné části konference dále hovořil dr. Petr Vybíral (Metropolitní univerzita Praha) o češtině a jejím užívání v médiích. Druhý panel uvedl dr. Michal Šimůnek (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích) s příspěvkem na téma digitalizace, interaktivita a hypermedialita. Jeho kolega dr. Marek Šebeš zase účastníkům nastínil, jak vypadá běžný mediální svět dětí a mládeže. Po formálnější části konference následovala méně formální část mediální noc (Media Night). Velmi zajímavá byla beseda s Mgr. Markem Wollnerem, dramaturgem a moderátorem pořadu Reportéři ČT. Hosté konference si mohli vyzkoušet také práci moderátora/ky v improvizovaném televizním studiu, kde nechybělo čtecí zařízení. Mgr. Radim Wolák předvedl velmi zábavnou ukázkovou hodinu mediální výchovy a až ve večerních hodinách ukončil mediální noc Mgr. Daniel Köppl promítáním reklam s výkladem neustále se měnících trendů Mezinárodní odborná konference Nová mediace, nová popkultura? CSMK zorganizovalo odbornou konferenci s mezinárodní účastí v anglickém jazyce na téma Nová mediace, nová popkultura?, která se konala v čase od 13:00 do 17:00 v místnosti č. 402 v budově MUP Praha - Jarov. Konference Nová mediace, nová popkultura? si kladla za cíl přispět k porozumění novému typu mediace, který je charakteristický pro populární kulturu přelomu 20. a 21. století. Za tímto účelem se konference pokusila vymezit charakteristiky současné populární kultury. Bude ji chápat v dvojím smyslu slova populární, tedy současně jako: 1/ kulturu lidovou, neelitní, 2/ kulturu těšící se obecné oblíbenosti, popularitě. Konference bude reflektovat 31

32 tyto teoretické problémy především z hlediska povahy současné mediace, kterou výrazně utvářejí nová digitální média. Jejich digitální kódování otevírá nové komunikační možnosti, jako jsou interaktivita, okamžitost, proměnlivost. Lidé komunikující prostřednictvím nových médií nejsou pasivními recipienty informací; jsou naopak vyzýváni k aktivní spolupráci na jejich vyhledávání, šíření a komentování. Nejen nové sociální sítě, ale i stará masová média, která dnes podléhají trendu digitalizace, se programově otevírají participaci svých diváků, posluchačů a čtenářů: každý z nich může vstupovat do procesu mediace a měnit její obsah. Digitální média se v důsledku toho stávají populární platformou rozmanitých veřejných diskusí a názorových sebeprezentací. Tato změna mediace však s sebou nese celou řadu historicko-sociologických otázek: Jak tato nová mediace utváří současnou populární kulturu? Proč jsou dnes nová média tak populární? Proč se stará média digitalizují? Jaká jsou aktuální kritéria jejich popularity? Čím se vlastně liší publikum starých a nových médií? Jaký je vztah těchto mediálních publik a populární kultury? culture- CSMK plánuje vydat kolektivní monografii na základě příspěvků z této konference na podzim 2014 v nové odborné edici MUP Press nazvané In medias res. Publikace bude připsána MUP. 5. Založení nové edice v MUP Press V této edici budou publikovat své odborné (autorské i kolektivní) monografie členové CSMK; edice však bude otevřena i dalším odborníkům, a to jak domácím, tak zahraničním. Úhrada za publikování a výběrové řízení, již stanovuje MUP, bude vždy řešena individuálně. V edici In medias res můžou být publikány pouze rukopisy, které schválilo výběrové řízení mezinárodní ediční rady. Tato nová edice odborných monografií by měla přispět k inovaci a integraci domácího i zahraničního bádání v oblasti mediálních studií a také k aktivizaci vědecké publikační činnosti členů CSMK. V profilu edice bude kladen důraz na prezentaci výsledků původního výzkumu, zejména u členů CSMK, jenž bude konkrétně reflektovat aktuálně řešené vědecké problémy a aktuální oborové otázky. 6. Post-doktorský grant GAČR Dr. Michaela Fišerová vypracovala a získala za MUP post-doktorský grant GAČR s projektem Dekonstrukce podpisu. Metafyzická dimenze legální mediační politiky. Doba řešení: Vědecko-výzkumná činnost katedry politologie a humanitních studií 1. Vystoupení členů katedry na konferencích: Mgr. Jakub Charvát, Ph.D.: V rámci Letní školy výchovy k občanství, demokracii a evropanství, konference na téma Společenskovědní aspekty fenoménu vyrovnávání s minulostí v kontextu výchovy k občanství, Olomouc, Příspěvek: Otázka zákazu KSČ(M) po listopadu

33 Konference Interpolis 13 Banská Bystrica, , příspěvek: Zavedení přímé volby prezidenta v ČR: analýza reformního procesu PhDr. Petr Just, Ph.D.: V rámci Letní školy výchovy k občanství, demokracii a evropanství, konference na téma Společenskovědní aspekty fenoménu vyrovnávání s minulostí v kontextu výchovy k občanství, Olomouc, Příspěvek: Komunistická minulost prezidentů v post-komunistické Evropě Konference Interpolis 13 Banská Bystrica, , příspěvek: Konstruktivní vyslovení nedůvěry jako nástroj parlamentní kontroly vlády Travel grant do USA v rámci German Marshall Fund, PhDr. Jan Bureš, Ph.D.: Letní škola historie, pořádaná PF UK, název příspěvku: Státně socialistické režimy střední a východní Evropy v kontextu sporů o pojem totalita 2. Časopis: Katedra PHS vydává časopis Politics in Central Europe. Jedná se o odborný recenzovaný časopis, který je zároveň oficiálním časopisem Central European Political Science Association. Je zaměřen na problematiku výzkumu politiky, politické kultury a demokracie v zemích střední Evropy, vychází dvakrát ročně a jeho pracovním jazykem je angličtina. Články uveřejněné v časopise Politics in Central Europe jsou publikovány také elektronicky na stránce Social Science Open Access Repositury ( Časopis má také svou webovou stránku: 3. Konference pořádané KPHS: Česká republika a Slovensko 1993 až 2013: Politické a společenské aspekty vývoje v posledních dvaceti letech Místo a termín konání: budova MUP na Žižkově, Prokopova 100/16, Praha 3, 22. listopad 2013 Konference konaná katedrou PHS se zaměřila na analýzu vývoje České republiky a Slovenska od roku 1993, a to z několika různých úhlů pohledu. První část konference byla věnována problematice integrace obou zkoumaných zemí do mezinárodních politických, ekonomických a bezpečnostních struktur. Následovaly příspěvky věnující se otázkám vnímání a postavení menšin v ČR a na Slovensku a tamním kořenům nacionalismu. Příspěvky přednesené v poslední části konference pak byly věnovány politologickým analýzám relevantních témat a otázek vývoje českého a slovenského politického systému. Third Democratic Decade: Challenges of / for Consolidation Místo a termín konání: budova MUP Plzeň, Koterovská 85, října 2013 Tématem 18. výroční konference Středoevropské asociace pro politické vědy (CEPSA), jejímiž hlavním pořadatelem byla vedle CEPSA právě Metropolitní univerzita Praha, byla otázka demokratické konsolidace ve středovýchodní Evropě v polovině třetí dekády od demokratické tranzice. 33

34 4. Granty: Granty interní: Mgr. Jakub Charvát řešil interní grant na téma Prezidentská volba 2013, č. POL/4/2013. Na jeho základě vznikl text kolektivní monografie s názvem První přímá volba prezidenta ČR v roce 2013: cesta k jejímu zavedení a okolnosti politické důsledky první přímé volby, jejíž vydání je plánováno na začátek roku PhDr. Petr Just, Ph.D., řešil interní grant MUP s názvem České politické strany a deset let členství v EU, č. POL/5/2013. Grant EK v rámci LLP Jean Monnet: doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D., řešil projekt s názvem Learning about EU at the secondary schools in broader region of West Bohemia (reg. č LLP CZAJM-ICS) Vědecko-výzkumná činnost katedry anglofonních studií Vystoupení akademických pracovníků katedry anglofonních studií na vědeckých konferencích v roce 2013: Klára Kolinská, MA, Ph.D.: Termín a místo konání: května 2013, Turecko Pořadatel: Izmir University Účastník za MUP Název příspěvku: Barney s Infinitive Version of Narrative Truth: Mordecai Richler s Barney s version and Jewish Diasporic Writing in Canada Lenka Pánková, M.A., Ph.D.: Termín a místo konání: září 2013, Česká republika Pořadatel: Ústav translatologie FUK Název příspěvku: The Dictionary of the Kazachs as Translational Fiction doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D.: Termín a místo konání: prosince, 2013, Polsko Pořadatel: University of Lodž Název příspěvku: 1) The Impact of Rhythmic Distortions in Speech on Personality Assessment 2) Acoustic Correlates of Word Stresss as a Cue to Accent Strength Vědecko-výzkumná činnost katedry právních disciplín a veřejné správy Centrum srovnávacího veřejného a evropského práva Začátkem roku zahájilo činnost nově ustavené Centrum srovnávacího veřejného a evropského práva při katedře PDVS, které koncipuje, projednává a organizuje vědeckou činnost zaměřenou na granty, konference, publikace apod., tak, aby byl účelně naplňován obsah dokumentu ADZ, včetně grantového či RIVového směřování katedry. 34

35 Byla zorganizována mezinárodní vědecká konference Odpovědnost veřejné moci, která se uskutečnila v květnu 2013 v prostorách MUP. Jednání konference se soustředilo na pojetí obecných otázek odpovědnosti veřejné moci, především ústavněprávní odpovědnosti, dále pak odpovědnosti na základě správního procesu, odpovědnosti podle evropského práva a aspektů trestněprávní odpovědnosti. Byl zpracován a přihlášen návrh grantu GA ČR Odpovědnost veřejné moci. Na základě výsledků vědecké konference Centrum zpracovalo a vydalo v nakladatelství MUP Press v prosinci 2013 kolektivní vědeckou monografii Odpovědnost veřejné moci. Centrum navázalo spolupráci s Institutem kontroly o.p.s. v Praze za účelem koordinace vědecko-teoretických akcí. Centrum připravilo konání vědeckého kolokvia na téma Kontrola ve veřejné správě (leden 2014) k novému zákonu ČR o kontrole. Vědecko-výzkumná činnost katedry mezinárodního obchodu 1. KMO pořádané konference Rostoucí hospodářský potenciál regionu střední Asie - příležitosti pro český export? (květen 2013, místo konání MUP Praha, počet účastníků 55, jednalo se o národní konferenci, ale řečníci byli i cizinci s trvalým pobytem v ČR) 2. Vstupy odborníků z praxe do výuky Ing. Petr Drbohlav (Člověk v tísni), Rozvoj tržního odvětví s domácími bioplynárnami v Kambodži 27. března Výzkumné projekty a další granty: Doc. Ing. Vladislav Flek, CSc.: FP7-SSH : STYLE - Strategic Transitions for Youth Labour in Europe. Koordinátor: University of Brighton. Ing. Mgr. Vilém Semerák, Ph.D.: GAČR P402/10/2130: Globalizace a konkurence-schopnost firem a zaměstnanců: komparace vyspělých a rozvíjejících se ekonomik. Hlavní řešitel: Jan Švejnar. Projekt skončil k GAČR P402/12/0982: Trade Flows in Times of Economic Boom and Slump: Modifying the Gravity Model for Country, Time and Product-Specific Decision- Making. Hlavní řešitel: Vladimír Benáček. Projekt bude končit ke konci roku GAČR P : Managing R&D spillovers and IPR violation in oligopolistic markets: some theoretical and empirical considerations. Hlavní řešitel: Kresimir Zigic. FP7 joint project IRSES/EUMECH (CERGE-EI Prague, Renmin University Beijing, IZA Bonn) FP7 program zaměřený na financování mobility ČR SRN Čína. 35

36 Ing. Tereza Němečková, Ph.D.: OPVK CZ.1.07/2.4.00/ : RESAREAS Spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí. Koordinátor: Univerzita Hradec Králové. Ing. Tereza Němečková, Ph.D., doc. PhDr. Lenka Adamcová, CSc.: IGS MUP RSMO/9/2013/ Měnící se tvář Afriky: nové příležitosti pro rozvoj obchodní spolupráce. 4. Aktivní vystoupení členů katedry na vědecko-výzkumných konferencích Ing. Tereza Němečková, Ph.D.: Příspěvek s názvem "Building an effective development evaluation system in the Czech Republic: evidence from the field" na konferenci "Moving beyond the poverty and inequality" organizované ve dnech Mezinárodní asociací pro evaluaci rozvoje (IDEAS) na Barbadosu. Ing. Juraj Chebeň, Ph.D.: Příspěvek s názvem "Responsible leadership in public organisations" na konferenci v Pule (Chorvatsko), konference indexovaná ve Web of Science. doc. Ing. Miloslav Rotport, CSc.: Vystoupení na konferenci "Investice jako zdroj ekonomického růstu v současných podmínkách" s příspěvkem "Několik poznámek k problematice vzdělávání k podnikatelství", vyjde ve sborníku. Ing. Mgr. Vilém Semerák, Ph.D.: Konference V. mezinárodní sympozium Česká zahraniční politika. Organizováno UMV Praha, listopadu Prezentovaný příspěvek: Potenciál pro český obchod s Čínou (spoluautor Cheng Yu-Chin) Konference Eastern Partnership Vilnius Summit: The Victory of Red Tape over Policy-Making organizováno AMO, Visegrad Fund, a Polskou ambasádou v ČR. Praha, listopadu Expert rountable #2: DCFTAs Economic Implications Konference Renewing Euro-Atlantic Economic Ties: Towards the Transatlantic Trade and Investment Partnership. Praha června, 2013, organizováno AMO. Příspěvek: Transatlantic Trade and Investment Partnership: Perspectives, Obstacles, and Implications for the Czech Republic. Seminář a panelová diskuse: ČLR: kdy bude největší ekonomikou světa a kdy supervelmocí? 18. června 2013, Praha. Workshop organizovaný Fontes Rerum. Konference "China and Central and Eastern European Countries: Economic Cooperation and Outlook". 23. května 2013, Peking. Organizoval Institute of World Economics and Politics (IWEP), Chinese Academy of Social Sciences (CASS). Název prezentované studie: Czech Republic between Germany, Russia and China: The Future of Czech Trade Relations with China Konference "Bratislava Global Security Forum 2013 (GLOBSEC)" dubna, 2013, Bratislava. Člen v sekci Strategic policy session: Transatlantic Agenda for the 21st Century (společně se Z. Brzezinskim). 36

37 Centrum pro studia mezinárodních ekonomických vztahů (CMEV) CMEV vzniklo jako výzkumné pracoviště katedry mezinárodního obchodu na Metropolitní univerzitě Praha. Jeho posláním je rozvíjet výzkum v oblasti mezinárodních ekonomických vztahů v ČR. Centrum se zaměřuje na: analýzy teritoriálních i komoditních změn mezinárodního obchodu analýzy změn v pohybu mezinárodního kapitálu zkoumání procesů probíhajících ve světové ekonomice jako celku i v rámci jejích regionů rozvojové ekonomiky, které se stále více zapojují do mezinárodních ekonomických vztahů Mezi hlavní aktivity CMEV patří kromě vědeckovýzkumné činnosti také realizace pravidelných přednášek, kulatých stolů, konferencí a odborných seminářů, a to jak pro studenty, tak i pro širší odbornou veřejnost. Vědecko-výzkumná činnost katedry asijských studií a mezinárodních vztahů Centrum asijsko-pacifických studií Malaysia and its Politics: Awaiting a Crucial Election, host Paul Lim, pořádalo Centrum asijsko-pacifických studií (CAPS) Současná politická, bezpečnostní a ekonomická situace v Pákistánu, host: Jaroslav Reif, pořádala Katedra AS a CAPS Vietnam, Thajsko, Taiwan tři významné země Asie a potenciál spolupráce s ČR, hosté: M. Vlastník, D. Jarkulisch, M. Král pořádala Katedra AS a CAPS Political Instability in Southeast Asia mez. seminář v rámci projektu RESAREAS, hosté: prof. Wolfram Schaffar, R. Turcsányi, L. Homutová, pořádalo CAPS Indonesia and ASEAN Toward 2015, host: H.E. Bagas Hapsoro, pořádalo CAPS Years of Democratic Reforms in Indonesia, host: M. Mietzner, pořádalo CAPS Czech-Philippine Relations at 40: Unique History, Promising Future mez. seminář pořádaný ve spolupráci s filipínskou ambasádou hosté: dr. S. Slavický, dr. H. Stejskalová, H.E. Jed Dayang, H.E. Lilia de Lima (gen. ředitelka PEZA) pořádalo CAPS a Katedra AS Tagore on Discriminations: Representing the Unrepresented 2. mez. výroční konference o jižní Asii hosté Ch. Chatterjee, prof. G. Forbes pořádala Katedra AS Southeast Asia from the Perspective of Humanities - mez. seminář v rámci projektu RESAREAS, hosté: prof. I. Caldwell, M. Zatloukalová - pořádalo CAPS Connecting Southeast Asia and the World: Cultural, Historical and Political Ties 5. mez. výroční konference o jihovýchodní Asii, hosté: prof. E. 37

38 Wieringa, D. Müller, K. Fogg v rámci projektu RESAREAS pořádalo CAPS a Katedra AS Vědecko-výzkumná činnost katedry International Relations and European Studies Iberoamerické centrum 1. Konference Mezinárodní konference Cold War Engagements: Czechoslovakia and Latin America. Political, economic, and cultural relations between Czechoslovakia and Latin America in the second half of the 20th century , Praha. Ve spolupráci s Filosofickou fakultou UK. Za účasti badatelů z předních pracovišť v ČR (FFUK, Ústav soudobých dějin AVČR, jakož i ze zahraničí Vídeňská universita, Rakousko, Universita v Kolíně nad Rýnem, Německo, Amazonská univerzita, Brazílie, Pannonia University, Maďarsko). Odborná garance: Mgr. Kateřina Březinová, Ph.D. 2. Kulaté stoly Latinská Amerika po Hugo Chávezovi Volební rok 2013 v Latinské Americe kulatý stůl, 21. března 2013, budova MUP Strašnice. Mluvčí: PhDr. Radek Buben z Ústavu politologie FFUK a Mgr. Kateřina Březinová, Ph.D. Brazílie: probuzený obr? Současná zahraniční a hospodářská politika Brazílie kulatý stůl, 11. dubna 2013, budova MUP Strašnice. Mluvčí: Mgr. Matyáš Pelant ze Střediska Ibero-amerických studií FF UK a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Ing. Mgr. Jan Němec, Ph.D. z Katedry politologie VŠE. Transnational Migration in the Americas kulatý stůl, 14. května 2013, budova MUP Strašnice. Mluvčí: Mgr. Kateřina Březinová, Ph.D. a Bc. José López z MUP. Chile, prezidentské volby 2013 kulatý stůl IAC, , budova MUP Strašnice. Mluvčí PhDr. Radek Buben, Ústav politologie FFUK. Iberoamerické centrum MUP počítá v rámci své činnosti s aktivním zapojením studentské populace MUP formou dobrovolné spolupráce na činnosti, výzkumu a popularizace témat, které jsou v centru pozornosti IAC. Studenti byli v roce 2013 zapojeni do organizace kulatých stolů, mezinárodní konference i do řešení interního grantu v rámci podpory specifického vysokoškolského výzkumu A6-21 (IRES/11/2013) pod názvem Iberoamerické centrum MUP: rozvoj a výzkum Studenti plně spolupracovali na webové a facebookové komunikaci IAC. Magisterská studentka Bc. L. Arguellová spolupracovala úzce s Iberoamerickým centrem MUP. Na základě terénního výzkumu a pod odborným vedením K. Březinové, Ph.D., vypracovala práci na téma Migrace mezi Mexikem a USA, která získala 2. místo v prestižní studentské soutěži vyhlašované rektorem UK v Praze a diplomatickým sborem zemí Latinské Ameriky v ČR, EL PREMIO IBEROAMERICANO Text práce prochází 38

39 v současnosti recenzním řízením na FF UK. Celkem na této soutěži reprezentovaly Metropolitní univerzitu Praha dvě práce. V roce 2013 řešil tým Iberoamerického centra MUP Interní grant v rámci podpory specifického vysokoškolského výzkumu A6-21 (IRES/11/2013) pod názvem Iberoamerické centrum MUP: rozvoj a výzkum Celkem byly vynaloženy prostředky ve výši Kč. Odborná garantka IAC, Mgr. Kateřina Březinová, Ph.D., je zároveň zapojena coby výzkumná pracovnice do řešení grantu na Universidad Complutense, Madrid, Spain v rámci skupiny TRAMA: Transculturalidad, mestizaje y globalización. Činnost skupiny získala podporu španělského vládního stipendia ( ). Účast pracovníků IAC na vědeckých konferencích v roce 2013: Mgr. Kateřina Březinová, Ph.D.: Přednáška Transculturalidad, mestizaje y globalización na Complutense University Madrid v rámci kolokvia TRAMA: , Madrid; Příspěvek na mezinárodní konferenci Europe in the World. De Balie-european Cultural Foundation, Amsterdam ; Příspěvek na konferenci Latin American Studies Association (LASA), Washingtonu, USA. Název příspěvku: Empowerment through Cultural Self-Representation. The Case of theyanomami of Brazil, Příspěvek na konferenci Cold War Engagements: Czechoslovakia and Latin America. Political, economic and cultural relations between Czechoslovakia and Latin America in the second half of the 20th century, , Praha. Název příspěvku: Turbines or Weapons for Latin America. Czechoslovak documentary film propaganda in the Cold War context Ing. Anna Gromilova: Příspěvek na konferenci Identities and Identifications: Politicized Uses of Collective Identities, , Chorvatsko. Název příspěvku: Changing Identities of the Baltic States: Three Memories in Stone. Příspěvek na konferenci Cold War Engagements: Czechoslovakia and Latin America. Political, economic and cultural relations between Czechoslovakia and Latin America in the second half of the 20th century, , Praha. Název příspěvku: Soviet Archives: Shedding Light on the Cold War. Relations between Czechoslovakia and Latin America. Příspěvek na konferenci Re-Inventing Eastern Europe, , Praha. Název příspěvku: Statelessness: Challenging the Europeanness in the Baltics. Činnost Centra pro studium Blízkého východu (CMES) Centrum pro studium Blízkého východu je autonomní akademické pracoviště v rámci katedry mezinárodních vztahů a evropských studií na Metropolitní univerzitě Praha. Svoji činnost zahájilo centrum v říjnu Hlavním posláním CMES je zvyšovat informovanost o záležitostech Blízkého východu či islámského světa obecně. 39

40 CMES realizuje činnost týkající se akademické výuky, organizování seminářů a diskusních stolů, pořádání výročních konferencí s mezinárodní účastí a publikování vlastních vědeckých výstupů. 1. Pořádané konference Arabské revoluce: demokratické výzvy a geopolitické dopady, Konference byla rozdělena do tří tematických bloků, z nichž první se zabýval politickým islámem, druhý geopolitickými implikacemi pro USA, EU, Izrael a Turecko a třetí některými regionálními případovými studiemi. 2. Kulaté stoly Írán a jeho jaderný program, 4. prosince 2013, budova Strašnice Turkey in World Politics, 14. května 2013, budova Žižkov Is Turkey Still Interested in the EU? 27. března 2013, budova Strašnice Vědecko-výzkumná činnost katedry průmyslového vlastnictví Řešené granty GA ČR: JUDr. Radka MacGregor Pelikánová, Ph.D., LL.M., Ph.D. Doménová jména a jejich význam pro podnikání, reg. č S. Spoluřešitelé prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc., a Mgr. Jiří Průša. Řešené granty z interního grantového systému MUP: Ing. Marta Hošková: Optimalizace přijímání vynálezů do zahraničí, reg. č. KPV/14/2013, spoluřešitelka doktorandka Ing. Eva Schneiderová. Ing. Dagmar Pospíšilová: Právní ochrana biotechnologických vynálezů, reg. č. KPV/15/2013, spoluřešitel prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc. Mgr. Hana Churáčková: Rešeršní systémy průmyslově právních informací, reg. č. KPV/16/2013. Spoluřešitelé Ing. Karel Čada, prom. práv., Ph.D., Ing. Miroslav Paclík. Ústav právní ochrany duševního vlastnictví (ÚPODV) Činnosti ÚPODV: Organizace konzultací, krátkodobých kurzů a seminářů zaměřených na jednotlivé akreditované předměty oboru průmyslového vlastnictví, s cílem vyrovnávání znalostí studentů. Realizace praktického pracoviště pro přípravu studentů na výkon povolání po absolvování MUP. Pořádání konferencí a seminářů ke specifickým otázkám, jako je např. právní ochrana průmyslového vlastnictví v mimoevropských zemích, licenční praxe v těchto oblastech, uplatňování průmyslových práv soudní i mimosoudní cestou aj. Vydávání recenzovaného časopisu Metropolitní univerzity Praha, Acta MUP- Duševní vlastnictví, 2x ročně. 40

41 1. Konference organizované ÚPODV Vývoj evropského patentu a evropské rozhodovací praxe , budova Strašnice, 90 účastníků, výstupem stejnojmenná kolektivní monografie vydaná v nakladatelství MUP Press. 2. Semináře Přípravný kurz ke zkouškám patentových zástupců k problematice vynálezů a užitných vzorů, 17. října 2013, budova MUP Jarov Doktorský seminář za účasti prof. Longové, USA, 15. března 2013, 10:30, budova MUP Jarov Vypracování přihlášek ochranných známek, seminář, 25. února 2013, 13:00, budova MUP Jarov 3. Studijní cesty Ve studijním oboru Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví MUP se studenti tohoto oboru mohou jednou ročně v rámci programu Universities Network ucházet od roku 2011 o mezinárodní prezentaci své magisterské práce na téma evropské ochranné známky nebo designu, za účasti 21 evropských univerzit v Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu EU ve španělském Alicante. Každá z těchto vybraných evropských univerzit může ročně vyslat jednoho studenta. MUP od roku 2011 tuto možnost využívá. MUP v tomto studijním oboru od roku 2012 vysílá jednou za rok 2 až 3 studenty doktorského studia tohoto studijního oboru na mezinárodní seminář pořádaný Světovou organizaci duševního vlastnictví v Ženevě pro doktorandské studenty z Evropy, USA a Izraele. Vědecko-výzkumná činnost katedry MVES za rok Vstupy odborníků z praxe do výuky hosté: PhDr. Radana Makariusová, Ph.D.: Vystoupení dvou účastníků afghánské mise z liberecké protichemické brigády (pplk. Navrátila a rtm. Černého) v rámci výuky předmětu 3MVES Řešení konfliktů v mezinárodních vztazích v prezenční formě studia dne Vystoupení členů katedry na konferencích: PhDr. Helena Bauerová, Ph.D.: Konference CEPSA říjen 2013 příspěvek European Integration as a Challenge for Bosnia and Herzegovina (publikováno Politics in Central Europe) Konference Politické, ekonomické a právní aspekty rozšiřování EU; Plzeň listopad 2013 příspěvek Teorie veřejné volby a vstup Bosny a Hercegoviny do EU (bude publikováno v roce 2014 jako dílčí kapitola monografie realizovaná v rámci projektu IGS) 41

42 doc. Mgr. Oldřich Bureš, M.A., Ph.D.: 2013 International Studies Association Annual Convention, San Francisco, USA, , příspěvek: Public-Private Partnerships in the Fight against Terrorism? ECPR Annual Conference, Bordeaux, Francie, , příspěvek: Global Security Assamblage Analysis of the Privatization of Security in the Czech Republic 8th Pan-European Conference on International Relations, Warsaw, Poland, , příspěvky: The European Union Counter-terrorism Coordinator and the External Dimension of the European Union Counter-terrorism Policy a Global Security Assamblage Analysis of the Privatization of Security in the Czech Republic doc. PhDr. Šárka Cabadová-Waisová, Ph.D.: konference Third Democratic Decade: Challenges of / for Consolidation, 18. výroční konference CEPSA Plzeň září příspěvek na téma Branding the Czech Republic: Public Diplomacy and Nation Branding as Foreign Policy Instruments (společně s L. Cabadou) doc. PhDr. et PaedDr. Hana Horáková, Ph.D.: Aktivní účast v panelové diskusi Evropská identita. Má globalizace vliv na změnu identity v České republice, cítíme se být více Čechy nebo Evropany?, katedra Náboženských a kulturních studií, FF UHK Hradec Králové, Aktivní účast v diskusi nad dokumentárním filmem Dejte nám peníze (Give us the Money) z cyklu Jeden svět 2013, Pardubice Aktivní účast na mezinárodní vědecké konferenci ICOT 2013: Trends, Impacts and Policies on Sustainable Tourism Development, , Limassol, Kypr; referát s názvem Large Scale Tourism Development in a Czech Rural Area: Towards Social Unsustainability. Aktivní účast na mezinárodní vědecké konferenci SIEF 2013 (Societé International d Ethnologie et de Folklore): Circulation, , Tartu, Estonsko; předsedkyně panelu Empirical Research of Modern Rurality: towards multilocality and interdisciplinarity; vlastní referát s názvem Multi-Local Research of Modern Rurality in the Czech Republic: epistemological and methodological challenges. Aktivní účast na mezinárodní konferenci Global challenges and local reactions in two young democracies: the Czech Republic and South Africa revisited, MUP, ; referát New national identities: the South African and Czech experience. Aktivní účast na workshopu Český venkov a turismus, PřF UK Praha, s referátem Kontinuita a změna: konceptualizace modernity pohledem rezidentů Lipna nad Vltavou. PhDr. Irah Kučerová, Ph.D.: MUP Žižkov: Česká republika a Slovensko : Politické a společenské aspekty vývoje v posledních dvaceti letech; příspěvek: Integrace ČR a SR do evropských ekonomických struktur PhDr. Radana Makariusová, Ph.D.: 2013 International Studies Association Annual Convention, San Francisco, USA, ; příspěvky: Definition of Terrorism a The Activity of Private Military Companies during the Libyan Rebellion 42

43 PhDr. Vít Střítecký, Ph.D.: 2013 International Studies Association Annual Convention, San Francisco, USA, ; příspěvky: Deterrence Through Norms in Cyberspace a Nuclear We Stand: Securitizing Nuclear Energy in Central Europe PhDr. Traian Urban: Regionalismo e organização política: A Europa, os Estados Unidos e a Relação Transatlântica, Universidade dos Acores (Univerzita Azorských ostrovů), Portugal, duben 2013; příspěvek The Role of Spain within EU, La Crise financiere dans la zone euro, vystoupení na Universite Nouvelle Caledonie, France, Mgr. Jan Prouza: Vystoupení na konferenci Problems of Political Parties in Africa, příspěvek: Vliv etnicity na volby v Ghaně 3. Konference pořádané MVES 18. výroční konference CEPSA, října 2013, Plzeň, téma konference: otázka demokratické konsolidace ve středovýchodní Evropě v polovině třetí dekády od demokratické tranzice. Organizace mezinárodní konference Global challenges and local reactions in two young democracies: the Czech Republic and South Africa revisited, MUP, Spoluorganizace mezinárodní konference Viva Africa 2013, Plzeň, říjen 2013 Organizace odborného semináře spojeného s promítáním dokumentárního filmu Pod sluncem tma, MUP, Součást grantového projektu IVF Arabské jaro a EU, , na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje ve spolupráci s organizací Eurocentrum Hradec Králové 4. Granty GA ČR: doc. Mgr. Oldřich Bureš, M.A., Ph.D.: GA ČR Role soukromých aktérů při reakcích na soudobé bezpečnostní hrozby, reg. č. P408/11/0395 doc. PhDr. et PaedDr. Hana Horáková, Ph.D.: Hlavní řešitelka GA ČR č Dutch Villages in the Czech Republic: a New Form of International Tourism in the Early 21 Century ( ), reg. č. P404/12/ Granty interní: PhDr. Helena Bauerová, Ph.D.: projekt v rámci IGS Teorie veřejné volby a rozšiřování EU doc. PhDr. et PaedDr. Hana Horáková, Ph.D.: Hlavní řešitelka IGS č. MVES/18/ Global challenges and local reactions in two young democracies: the Czech Republic and South Africa revisited ( ) 43

44 Mgr. Lukáš Tichý: Evropská unie jako autonomní aktér v energetických vztazích, MVES/3/2013 Centrum bezpečnostních studií (C4SS) Centrum si klade za cíl dát maximální prostor studentským aktivitám a iniciativám, propojit dosud izolované světy akademie a reálného světa, zejména skrze přednášky a debaty s bezpečnostními experty z praxe. Chce přispět k větší a hlubší integrací studentů Metropolitní univerzity Praha studujících v anglickém programu International Relations and European Studies, studentů z dalších česky vyučovaných oborů a výměnných studentů v rámci programu Erasmus. Jeho cílem je realizovat co největší počet svých aktivit dvojjazyčně, přičemž angličtina je neoficiálním pracovním jazykem C4SS. Akce pořádané C4SS: Střet zájmů při zadávání armádních zakázek: Specifické rysy a možnosti prevence (přednáška z cyklu Bezpečnostní dialog 10/20), 12. března 2013, budova MUP Strašnice Bezpečnostně politická situace Kataru, Kuvajtu a SAE (kulatý stůl), 18. dubna 2013, budova MUP Strašnice Pátá výroční studentská konference, 19. dubna 2013, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Brno Česko(slovenská) obec sokolská (přednáška z cyklu Bezpečnostní dialog 10/20), 12. června 2013, Kino Vítkov v budově Vojenského historického ústavu Křest knihy "Privatizace bezpečnosti: České a zahraniční zkušenosti", 16. října 2013, budova MUP Žižkov Francouzská operace v Mali: úspěch nebo částečné řešení? (kulatý stůl), 29. října 2013, budova MUP Strašnice Mise EUFOR Althea v Bosně a Hercegovině (přednáška z cyklu Bezpečnostní dialog 2.0), 30. října 2013, budova MUP Strašnice Mise EU-NAVFOR Atalanta Somálsko (přednáška z cyklu Bezpečnostní dialog 2.0), 13. listopadu 2013, budova MUP Strašnice Sýrie včera, dnes a zítra (kulatý stůl), 19. listopadu 2013, budova MUP Strašnice Výcviková mise EU v Mali (EU TM) (přednáška z cyklu Bezpečnostní dialog 2.0), 4. prosince 2013, budova MUP Strašnice 44

45 12 Internacionalizace a) Vysoká škola stručně charakterizuje svoji strategii pro rozvoj mezinárodních vztahů a mezinárodního prostředí, popíše úroveň tohoto prostředí a stanoví své prioritní oblasti (vč. způsobu, jakým propaguje své aktivity v zahraničí) Metropolitní univerzita Praha v roce 2013 soustředila pozornost na další rozvoj mezinárodní spolupráce s partnerskými univerzitami v zemích EU, jakož i v dalších zemích světa. Prvořadým cílem univerzity je účast v programu Erasmus a s tím související rozvoj spolupráce s univerzitami v zemích zapojených do programu LLP/Erasmus. V této souvislosti byla věnována velká pozornost zejména přechodu na novou fázi programu Erasmus pro programovací období V roce 2013 byla předložena nová žádost o přidělení European Charter Higher Education (ECHE) na nové programovací období, která byla Evropskou komisí schválena. Na základě získání ECHE došlo v roce 2013 k celkové obnově všech partnerských bilaterálních smluv, kterých bylo do konce roku obnoveno 90 a pro následující akademický rok je připravena spolupráce s univerzitami z 29 zemí zapojených do programu Erasmus+ (země EU, EFTA, Turecko a Makedonie). Výměny studentů v rámci programu Erasmus jsou realizovaný v bakalářském, magisterském a doktorském studiu. V roce 2013 byla spolupráce v programu Erasmus rozšiřována pro další obory, kde byla nabídka nízká s ohledem na zájem studentů (Mediální studia, International Business, Politologie, Průmyslové vlastnictví), a proto průběžně aktualizujeme bilaterální smlouvy v rámci programu Erasmus, abychom měli kompletní nabídku pro studenty všech našich oborů a aby mohlo stále vyšší procento našich studentů studovat v zahraničí. Z celkového rozpočtu programu Erasmus přiděleného pro soukromé vysoké školy získala MUP 42 % z této částky a v zahraničí studovalo 106 studentů. Velký zájem je rovněž o účast na stážích v rámci programu Erasmus ve firmách a dalších institucích v zemích zapojených do programu Erasmus, kde počtem vysílaných studentů MUP dosahuje velmi dobrých výsledků v rámci všech vysokých škol České republiky v roce 2013 se MUP dostala na 9. místo v počtu vyslaných studentů v rámci všech českých vysokých škol (veřejných i soukromých) a mezi soukromými vysokými školami je na prvním místě. MUP je členem mezinárodní sítě LEO-NET pro podporu stáží. Nad rámec programu LLP pokračujeme ve spolupráci i s dalšími zahraničními univerzitami mimo země Evropské unie. V roce 2013 měli studenti možnost vybírat si studium z 34 partnerských univerzit v 18 zemích Asie, Afriky, Jižní a Severní Ameriky. Metropolitní univerzita Praha je aktivní v mezinárodních akcích v roce 2013 patřila mezi výrazné akce účast na několika vzdělávacích veletrzích v zahraničí (Ukrajina Kyjev, Makedonie Skopje, Slovensko Nitra, Košice a Bratislava). Pro tento účel MUP vydává informační materiály v cizojazyčných verzích (angličtina, ruština, makedonština). Pracovníci mezinárodního oddělení MUP se účastní různých konferencí a setkání s partnerskými univerzitami. Velmi významnou akcí v rámci internacionalizace MUP je každoroční účast na konferenci EAIE, která se v roce 2013 konala v Istanbulu. Na této konferenci, které se účastní každoročně 4000 zástupců vysokých škol z celého světa, se MUP podílela svými příspěvky na dvou workshopech. Zahraniční oddělení MUP průběžně spolupracuje se všemi pedagogy i studenty a zprostředkovává nabídky na možnosti získání stipendií na studijní pobyt i na praxi 45

46 v zahraničí (včetně výukových programů pro učitele), a to ze všech dostupných zdrojů. V roce 2013 se podařilo získat několik stipendií pro studenty v rámci programu Duo Korea a Duo Japan za výrazné pomoci německého partnera DAAD. Studenti jsou úspěšní i při získávání stipendií taiwanské vlády. V rámci internacionalizace MUP byla Metropolitní univerzita Praha aktivní i v oblasti spolupráce s EU a MZV. MUP byla Ministerstvem zahraničních věcí vyzvána k nominaci zástupce studentů pro spolupráci s EPSO (Evropský úřad pro výběr personálu), který organizuje program EU Career Ambassadors, do kterého jsou zařazováni studenti a každoročně je tato nabídka určena pouze pro jednu univerzitu v zemi EU a pro jednoho studenta. V roce 2013 byla pro tuto spolupráci vybrána studentka MUP. b) Zapojení vysoké školy do mezinárodních vzdělávacích programů vč. mobilit (tabulka 12.1) viz tabulková část c) Zapojení vysoké školy do mezinárodních programů výzkumu a vývoje vč. mobilit (tabulka 12.2) viz tabulková část d) Mobilita studentů a akademických pracovníků podle zemí (tabulka 12.3) viz tabulková část 46

47 13 Zajišťování kvality a hodnocení realizovaných činností a) Vnitřní hodnocení kvality vzdělávání. o Formální charakteristika Systém hodnocení kvality probíhá na MUP v několika rovinách. Jednak jsou pravidelně sledovány akademické a vědecko-výzkumné výkony jednotlivých akademických pracovníků vedením kateder a následně probíhá pravidelné půlroční hodnocení těchto výsledků ze strany vedení univerzity (rektor, prorektoři). Základem hodnocení jsou obecně závazné vnitřní předpisy, zejména Rozhodnutí rektora, která stanovují minimální publikační a vědeckovýzkumné výsledky akademických pracovníků s ohledem na rozsah jejich působení na MUP a charakter vyučovaných předmětů. Tato rozhodnutí mají i motivační složku, jejíž plnění má dopad na mzdové ohodnocení jednotlivých akademických pracovníků. V souvislosti s procesem reakreditací probíhá i vnitřní hodnocení struktury jednotlivých studijních oborů, aby jejich obsah odpovídal požadavkům trhu práce a uplatnitelnosti absolventů. o Zda je součástí vnitřního hodnocení kvality také šetření mezi studenty Studenti MUP mohou po skončení každého semestru hodnotit jednotlivé absolvované kurzy svého studijního plánu. Hodnocení zahrnuje několik pohledů na absolvovanou výuku (výkon vyučujícího, studijní materiály, přínos předmětu ve vztahu ke studovanému oboru, vlastní hodnocení studenta) a cílem je získat zpětnou vazbu pro další obsahový rozvoj studijních oborů, ale i pro změny v personální politice směrem k akademickým pracovníkům. o Mechanismus odhalování plagiátorství u kvalifikačních a dalších prací Vnitřní předpisy MUP jasně definují, co je považováno za plagiátorství a zároveň metodicky vedou studenty k tomu, aby se ho nedopouštěli. Vedoucí a oponenti kvalifikačních prací musí v posudku práce označit, zda se v práci vyskytuje podezření na plagiát či nikoliv. V případě, že se student dopustí plagiátorství, je tento případ řešen jako disciplinární přestupek v souladu s Disciplinárním řádem MUP. b) Dále stručně uvede, jak bylo v roce 2013 prováděno vnější hodnocení kvality, zejména Akreditační komisí ČR. V roce 2013 proběhlo hodnocení doktorských studijních programů Akreditační komisí ČR. Hodnotící zpráva je umístěna na stránkách Akreditační komise - c) Dále stručně uvede, jak byla prováděna v roce 2013 finanční kontrola. Za rok 2013 byl proveden audit dle zákona o účetnictví a byl vydán výrok auditora bez výhrad. Zároveň byla prováděna kontrolní činnost ze strany dozorčí rady a nebyly shledány žádné nedostatky. 47

48 d) Vlastní hodnocení vzdělávací činnosti mimo sídlo vysoké školy (konzultační střediska, centra distančního vzdělávání atd.). Vzdělávání na detašovaných pracovištích MUP v Hradci Králové, Liberci a Plzni není nabízeno v celém spektru oborů, jež má škola akreditovány, ale pouze ve vybraných oborech dle potřeby regionů, v nichž jsou detašovaná pracoviště umístěna, tj. oborů Veřejná správa, Mezinárodní vztahy a evropská studia a Evropská studia a veřejná správa. Pro všechny základní segmenty a etapy studia platí, že se vzdělávací činnost na detašovaných pracovištích řídí totožnými pravidly jako vzdělávací činnost v sídle školy v Praze. Vzdělávání probíhá podle stejných studijních plánů, je aplikován jednotný harmonogram akademického roku, identická jsou pravidla pro obsazování výuky v jednotlivých předmětech konkrétními přednášejícími, shodný je mechanismus přípravy a zveřejnění sylabů a studijních opor k jednotlivým předmětům, totožná jsou také pravidla i náročnost dílčích atestací. Výuka i dílčí atestace probíhají v sídle detašovaných pracovišť s výjimkou státních závěrečných zkoušek a obhajob absolventských prací, které se konají v sídle školy. K zajištění řádného průběhu vzdělávání v jednotlivých studijních oborech jsou na detašovaných pracovištích zřízeny pobočky Odborné knihovny Jiřího Hájka, které poskytují k zápůjčce všechny publikace uvedené v sylabech jako povinná literatura. Detašovaná pracoviště jsou standardním způsobem zapojena do struktur školy, tj. každý akademický pracovník působící na detašovaném pracovišti je členem jedné z kateder školy, pravidelně se účastní porad katedry v Praze a participuje na všech standardních aktivitách své katedry. Vedoucí akademické oblasti detašovaného pracoviště se pravidelně účastní porad kolegia rektora, aby mohl na detašovaném pracovišti zajistit plnou diseminaci úprav vnitřních pravidel pro fungování školy ve všech oblastech, včetně vzdělávací. Detašovaná pracoviště jsou plně zapojena rovněž do aktivit výzkumných a konferenčních. d) Vlastní hodnocení vzdělávací činnosti mimo sídlo vysoké školy (konzultační střediska, centra distančního vzdělávání atd.) Vzdělávání na detašovaných pracovištích MUP v Hradci Králové, Liberci a Plzni není nabízeno v celém spektru oborů, jež má škola akreditovány, ale pouze ve vybraných oborech dle potřeby regionů, v nichž jsou detašovaná pracoviště umístěna, tj. v oborech Veřejná správa, Mezinárodní vztahy a evropská studia a Evropská studia a veřejná správa. Vzdělávací činnost se však na všech detašovaných pracovištích řídí totožnými pravidly jako vzdělávací činnost v sídle školy v Praze. Vzdělávání probíhá podle identických studijních plánů jako v sídle školy, je aplikován jednotný harmonogram akademického roku, unifikovaná jsou i pravidla pro obsazování výuky v jednotlivých předmětech konkrétními vyučujícími, stejný je mechanismus přípravy a zveřejnění sylabů a studijních opor k jednotlivým předmětům, shodná jsou také pravidla i náročnost dílčích atestací. Veškerá výuka i dílčí atestace probíhají v sídle detašovaných pracovišť, pouze státní závěrečné zkoušky a obhajoby vysokoškolských kvalifikačních prací probíhají v sídle školy. K zajištění řádného průběhu vzdělávání v jednotlivých studijních oborech jsou na detašovaných pracovištích zřízeny i pobočky Odborné knihovny Jiřího Hájka, které poskytují k zápůjčce všechny publikace uvedené v sylabech jako povinná literatura. Detašovaná pracoviště jsou standardním způsobem zapojena do struktur školy, tj. každý akademický pracovník působící na detašovaném pracovišti je členem jedné z kateder školy, pravidelně se účastní porad katedry v sídle školy a participuje na všech 48

49 standardních aktivitách své katedry. Vedoucí akademické oblasti detašovaného pracoviště se pravidelně účastní porad kolegia rektora, aby mohl na detašovaném pracovišti zajistit plnou diseminaci úprav vnitřních pravidel pro fungování školy ve všech oblastech včetně vzdělávací. Detašovaná pracoviště jsou plně zapojena rovněž do aktivit výzkumných a konferenčních. 49

50 14 Národní a mezinárodní excelence vysoké školy a) Členství vysoké školy v mezinárodních asociacích, organizacích a sdruženích Organizace Stát Status Asociace pro pokročilou výuku v oblasti průmyslového vlastnictví při WIPO Švýcarsko člen LEO-NET Nizozemsko člen b) Členství vysoké školy v profesních asociacích, organizacích a sdruženích Organizace Stát Status Česká konference rektorů ČR člen Česká asociace vzdělávacích institucí veřejné správy ČR Zástupce ve Výkonném výboru 50

51 15 Závěr Vysoká škola celkově zhodnotí své působení v uplynulém roce. Uvede, jak se jí dařilo naplňovat své strategické záměry a jakým způsobem reagovala na případnou změnu vnějšího prostředí. Metropolitní univerzita Praha, o.p.s., v roce 2013 dále zkvalitňovala personální složení pedagogického sboru. V roce 2013 se podařilo stabilizovat personální zabezpečení výuky a vědecké činnosti. V návaznosti na to, že MUP se v roce 2012 stala vědecko-výzkumnou institucí, v roce 2013 poprvé čerpala finanční prostředky ze státního rozpočtu na podporu specifického výzkumu. Tato změna si také vyžádala další posílení Centra pro podporu vědy. Jednotlivé katedry také zvýšily svou aktivitu a efektivitu v podávání žádostí o externí vědecké granty. Pro zkvalitnění organizace a řízení vědecko-výzkumné práce ustanovila MUP v roce 2013 nového prorektora pro akademický rozvoj. Univerzita zároveň provedla zásadní a nezvratný krok k vlastní vydavatelské činnosti zřízením vydavatelství MUP Press. Škola tak vytváří kvalitní vysokoškolské pracoviště s jasně definovanou strukturou společenskovědních, právních, humanitních a ekonomických studijních oborů v bakalářském, magisterském a doktorském stupni studia. V sociální oblasti byl i nadále rozvíjen stipendijní program Škola bez bariér, který již deset let dává prostor ke studiu mladým lidem s pohybovým postižením. V neposlední řadě se dařilo pokračovat v nastoleném trendu internacionalizace, který zahrnuje zejména široké možnosti studijních mobilit a pracovních stáží pro studenty. Do budoucna je vytvořen dobrý základ pro intenzivnější mezinárodní aktivity v rámci výměn akademických pracovníků nebo pro rozvoj Double a Joint Degree programů, což je jednou z priorit MUP pro následující období. Celkově lze konstatovat, že MUP je stabilizovanou univerzitou, která má dobrý předpoklad naplňovat vytyčené cíle a dlouhodobě působit jako kvalitní soukromá univerzita jak v rámci českého, tak i mezinárodního prostředí. 51

52 Vysoká škola (název) Tab. 3.1: Akreditované studijní programy (počty)** Bakalářské studium Magisterské studium Navazující magisterské studium Doktorské studium P K/D P K/D P K/D MUP Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky technické vědy a nauky zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a služby 61,67, ekonomie 62, právo, právní a veřejnosprávní činnost pedagogika, učitelství a sociál. péče 74,75 obory z oblasti psychologie 77 vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 CELKEM CELKEM Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program/obor P = prezenční K/D = kombinované / distanční Pozn.: ** = Žádáme vysoké školy, aby výroční zpráva o činnosti odevzdávaná v elektronické podobě byla ve formátu MS Word a její tabulková příloha ve formátu MS Excel. Zároveň vysoké školy žádáme, aby v odevzdávané tabulkové příloze v elektronické podobě neměnily strukturu tabulek a jejich formátování. Pokud se příslušná tabulka vysoké školy netýká, ponechte ji, prosím, prázdnou (nevyplňujte, x apod.). V některých případech však hodnota nula může být relevantní; tam, kde vysoká škola dosahuje nulových hodnot, uvádějte v MS Excelu nulu. Podobu tabulek v tištěné verzi výroční zprávy je přirozeně možné upravovat. Například v případě tabulky 3.1 je možné v tištěné verzi výroční zprávy vypustit řádky s KKOV, kde nemá vysoká škola žádný studijní program. 3.1

53 Vysoká škola (název) Tab. 3.2: Studijní programy v cizím jazyce (počty) Navazující Magisterské Bakalářské studium magisterské studium studium P K/D P K/D P K/D Doktorské studium MUP Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky technické vědy a nauky zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a služby 61,67, ekonomie 62,65 1 právo, právní a veřejnosprávní činnost 68 pedagogika, učitelství a sociál. péče 74,75 obory z oblasti psychologie 77 vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 CELKEM CELKEM Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program/obor P = prezenční K/D = kombinované / distanční 3.2

54 Tab. 3.3: Joint/Double/Multiple Degree studijní programy Vysoká škola (název) Název programu 1 Partnerské organizace Nottingham Trent University Přidružené organizace Počátek realizace programu Druh programu (Joint/Double/Multiple Degree) Double Degree Délka studia (semestry) 6 Typ programu (bakalářský, navazující magisterský, magisterský, doktorský) bakalářský Metropolitní univerzita Praha Popis organizace studia, včetně příjímání studentů a ukončení Jakým způsobem je vydáván diplom a dodatek k diplomu? Studium je relizováno v oboru International Relations and European Studies, na domácí univerzitě absolvuje student první a třetí ročník studia, na partnerské druhý ročník; každá strana realizuje vlastní výběrové řízení na jaře akademického roku, který předchází akademickému roku studia, nominovaní studenti musí být následně potvrzeni partnerskou univerzitou; studium probíhá podle akreditovaných studijních plánů a pravidel přijímající organizace, výsledkem je Transcript of Records, který potvrzuje studentem splněné studijní povinnosti Jakým způsobem jsou realizovány výměny studentů? Každoročně je realizována výměna maximálně 4 studentů z každé strany. Název programu 2 Partnerské organizace SRH Hochschule Berlin Přidružené organizace Počátek realizace programu Druh programu (Joint/Double/Multiple Degree) Double Degree Délka studia (semestry) 4 Typ programu (bakalářský, navazující magisterský, magisterský, doktorský) navazující magisterský Popis organizace studia, včetně příjímání studentů a ukončení Jakým způsobem je vydáván diplom a dodatek k diplomu? Studium je relizováno na MUP v oboru International Relations and European Studies a Regionální studia a mezinárodní obchod, na partnerské univerzitě v oboru International Management. Na domácí univerzitě absolvuje student druhý ročník studia, na partnerské první ročník; každá strana realizuje vlastní výběrové řízení na jaře akademického roku, který předchází akademickému roku studia, nominovaní studenti musí být následně potvrzeni partnerskou univerzitou; studium probíhá podle akreditovaných studijních plánů a pravidel přijímající organizace, výsledkem je Transcript of Records, který potvrzuje studentem splněné studijní povinnosti Jakým způsobem jsou realizovány výměny studentů? Každoročně je realizována výměna maximálně 2 studentů z každé strany. Název programu 3 Partnerské organizace Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica Přidružené organizace Počátek realizace programu Druh programu (Joint/Double/Multiple Degree) Double Degree 3.3

55 Délka studia (semestry) 6 Typ programu (bakalářský, navazující magisterský, magisterský, doktorský) bakalářský Popis organizace studia, včetně příjímání studentů a ukončení Jakým způsobem je vydáván diplom a dodatek k diplomu? Studium je relizováno v oboru Mezinárodní vztahy a evropská studia, na domácí univerzitě absolvuje student první a třetí ročník studia, na partnerské druhý ročník; každá strana realizuje vlastní výběrové řízení na jaře akademického roku, který předchází akademickému roku studia, nominovaní studenti musí být následně potvrzeni partnerskou univerzitou; studium probíhá podle akreditovaných studijních plánů a pravidel přijímající organizace, výsledkem je Transcript of Records, který potvrzuje studentem splněné studijní povinnosti. Jakým způsobem jsou realizovány výměny studentů? Každoročně je realizována výměna maximálně 6 studentů z každé strany. 3.3

56 Tab. 3.4: Akreditované studijní programy uskutečňované společně s jinou vysokou školou Vysoká škola (název) Název studijního programu 1 Skupina KKOV Partnerská vysoká škola Počátek realizace programu Délka studia (semestry) Typ programu (bakalářský, navazující magisterský, magisterský, doktorský) Popis organizace studia, včetně příjímání studentů a ukončení Název studijního programu 2 Skupina KKOV Partnerská vysoká škola Počátek realizace programu Délka studia (semestry) Typ programu (bakalářský, navazující magisterský, magisterský, doktorský) Popis organizace studia, včetně příjímání studentů a ukončení 3.4

57 Tab. 3.5: Akreditované studijní programy uskutečňované společně s vyšší odbornou školou Vysoká škola (název) Název studijního programu 1 Skupina KKOV Partnerská vyšší odborná škola Počátek realizace programu Délka studia (semestry) Typ programu (bakalářský, navazující magisterský, magisterský, doktorský) Popis organizace studia, včetně příjímání studentů a ukončení Název studijního programu 2 Skupina KKOV Partnerská vyšší odborná škola Počátek realizace programu Délka studia (semestry) Typ programu (bakalářský, navazující magisterský, magisterský, doktorský) Popis organizace studia, včetně příjímání studentů a ukončení 3.5

58 Tab. 3.6: Akreditované studijní programy nebo jejich části, které vysoká škola uskutečňuje mimo obec, ve které má sídlo (mimo odbornou praxi) Vysoká škola (název) Metropolitní univerzita Praha Metropolitní univerzita Praha Metropolitní univerzita Praha Mezinárodní teritoriální Mezinárodní teritoriální Mezinárodní teritoriální Název studijního programu 1 studia studia studia Skupina KKOV Název a sídlo pobočky* vysoké školy, kde probíhá výuka akreditovaných studijních programů nebo jejich částí Univerzitní středisko Plzeň Univerzitní středisko Hradec Králové Univerzitní středisko Liberec Forma (prezenční, kombinovaný, distanční) prezenční, kombinovaná prezenční, kombinovaná kombinovaná Délka studia (semestry) Typ programu (bakalářský, navazující magisterský, magisterský, doktorský) bakalářský bakalářský bakalářský Probíhají na pobočce státní závěrečné zkoušky? ANO/NE Probíhají na pobočce obhajoby závěrečných kvalifikačních prací? ANO/NE Počet kmenových zaměstnanců na pobočce NE NE NE NE NE NE Mezinárodní teritoriální Mezinárodní teritoriální Mezinárodní teritoriální Název studijního programu 2 studia studia studia Skupina KKOV Název a sídlo pobočky* vysoké školy, kde probíhá výuka akreditovaných studijních programů nebo jejich částí Univerzitní středisko Plzeň Univerzitní středisko Hradec Králové Univerzitní středisko Liberec Forma (prezenční, kombinovaný, distanční) kombinovaná kombinovaná kombinovaná Délka studia (semestry) Typ programu (bakalářský, navazující magisterský, magisterský, doktorský) navazující magisterský navazující magisterský navazující magisterský Probíhají na pobočce státní závěrečné zkoušky? ANO/NE NE NE NE Probíhají na pobočce obhajoby závěrečných kvalifikačních prací? ANO/NE NE NE NE Počet kmenových zaměstnanců na pobočce Název studijního programu 3 Právní specializace Právní specializace Právní specializace Skupina KKOV Název a sídlo pobočky* vysoké školy, kde probíhá výuka akreditovaných studijních programů nebo jejich částí Univerzitní středisko Plzeň Univerzitní středisko Plzeň Univerzitní středisko Plzeň Forma (prezenční, kombinovaný, distanční) kombinovaná kombinovaná kombinovaná Délka studia (semestry) Typ programu (bakalářský, navazující magisterský, magisterský, doktorský) bakalářský bakalářský bakalářský Probíhají na pobočce státní závěrečné zkoušky? ANO/NE Probíhají na pobočce obhajoby závěrečných kvalifikačních prací? ANO/NE Počet kmenových zaměstnanců na pobočce NE NE NE NE NE NE 3.6

59 Vysoká škola (název) Tab. 4.1: Studenti v akreditovaných studijních programech (počty) Bakalářské studium Magisterské studium Navazující magisterské studium Doktorské studium CELKEM P K/D P K/D P K/D MUP Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky technické vědy a nauky zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a služby 61,67, ekonomie 62, právo, právní a veřejnosprávní činnost pedagogika, učitelství a sociál. péče 74,75 obory z oblasti psychologie 77 vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 CELKEM Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program/obor P = prezenční K/D = kombinované / distanční 4.1

60 Vysoká škola (název) Tab. 4.2: Studenti - samoplátci** (počty) Navazující Magisterské Bakalářské studium magisterské studium studium P K/D P K/D P K/D Doktorské studium CELKEM MUP Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky technické vědy a nauky zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a služby 61,67, ekonomie 62, právo, právní a veřejnosprávní činnost pedagogika, učitelství a sociál. péče 74,75 obory z oblasti psychologie 77 vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 CELKEM Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program/obor P = prezenční K/D = kombinované / distanční **Samoplátcem se rozumí osoba (student), která si své studium hradí v plné výši sama a vysoká škola ji nevykazuje v počtech studentů rozhodných pro určení výše státního příspěvku na vzdělávací činnost. 4.2

61 Vysoká škola (název) Tab. 4.3: Studenti ve věku nad 30 let Navazující Magisterské Bakalářské studium magisterské studium studium P K/D P K/D P K/D Doktorské studium CELKEM MUP Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky technické vědy a nauky zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a služby 61,67, ekonomie 62, právo, právní a veřejnosprávní činnost pedagogika, učitelství a sociál. péče 74,75 obory z oblasti psychologie 77 vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 CELKEM Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program/obor P = prezenční K/D = kombinované / distanční 4.3

62 Tab. 4.4: Neúspěšní studenti v akreditovaných studijních programech (počty) Magisterské studium Navazující magisterské Doktorské studium Bakalářské studium CELKEM Vysoká škola (název) studium MUP P K/D P K/D P K/D Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky technické vědy a nauky zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a služby 61,67, ekonomie 62, právo, právní a veřejnosprávní činnost pedagogika, učitelství a sociál. péče 74,75 obory z oblasti psychologie 77 vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 CELKEM P = prezenční K/D = kombinované / distanční 4.4

63 Tab. 5.1: Absolventi akreditovaných studijních programů (počty) Magisterské studium Navazující magisterské Doktorské studium Vysoká škola (název) Bakalářské studium CELKEM studium MUP P K/D P K/D P K/D Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky technické vědy a nauky zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a služby 61,67, ekonomie 62, právo, právní a veřejnosprávní činnost pedagogika, učitelství a sociál. péče 74,75 obory z oblasti psychologie 77 vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 CELKEM P = prezenční K/D = kombinované / distanční 5.1

64 Vysoká škola (název) Tab. 6.1: Zájem o studium na vysoké škole Počet přihlášek Bakalářské studium Počet přijatých Počet zapsaných ke studiu Navazující magisterské studium Počet přihlášek Počet přijatých Počet zapsaných ke studiu Počet přihlášek Doktorské studium Počet přijatých Počet zapsaných ke studiu MUP Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky technické vědy a nauky zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a služby 61,67, ekonomie 62, právo, právní a veřejnosprávní činnost pedagogika, učitelství a sociál. péče 74,75 obory z oblasti psychologie 77 vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 CELKEM Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program/obor P = prezenční K/D = kombinované / distanční 6.1

65 Tab. 6.2: Studenti navazujícího magisterského a doktorského studia, kteří absolvovali předchozí stupeň studia na jiné vysoké škole Počet zapsaných studentů do prvního ročníku navazujících magisterských a doktorských studijních programů, kteří přechozí studium absolvovali na jiné vysoké škole Navazující magisterské Vysoká škola (název) studium Doktorské studium MUP CELKEM za celou vysokou školu Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program/obor 6.2

66 Tab. 7.1: Akademičtí a vědečtí pracovníci (přepočtené počty**) Vysoká škola (název) Akademičtí pracovníci CELKEM CELKEM Profesoři Docenti Odborní asistenti Asistenti Lektoři Vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci podílející se na pedagog. činnosti Vědečtí pracovníci *** MUP 114,32 6,24 29,5 78,58 114,32 Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program/obor Pozn.: ** = Podíl celkového počtu skutečně odpracovaných hodin za sledované období všemi zaměstnanci a celkového ročního fondu pracovní doby připadajícího na jednoho zaměstnance pracujícího na plnou pracovní dobu Pozn.: *** = Vědeckým pracovníkem se v tomto případě rozumí osoba, která není akademickým pracovníkem (dle 70 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách) 7.1

67 Tab. 7.2: Věková struktura akademických a vědeckých pracovníků (počty fyzických osob) Vysoká škola (název) Akademičtí pracovníci CELKEM MUP Profesoři Docenti Odborní asistenti Asistenti Vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci podílející se na pedagog. činnosti Vědečtí pracovníci*** CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy do 29 let let let let let nad 70 let CELKEM Lektoři Pozn.: *** = Vědeckým pracovníkem se v tomto případě rozumí osoba, která není akademickým pracovníkem (dle 70 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých 7.2

68 Tab. 7.3: Počty akademických pracovníků podle rozsahu pracovních úvazků a nejvyšší dosažené kvalifikace (počty fyzických osob) MUP MUP Akademičtí pracovníci CELKEM Rozsahy úvazků prof. doc. DrSc., CSc., Dr., Ph.D., Th.D. ostatní do 0, do 0, do 0, do 1, CELKEM Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program/obor Pozn.: uvádí se pouze nejvyšší dosažený akademický titul 7.3

69 Tab. 7.4: Akademičtí pracovníci** s cizím státním občanstvím (počty fyzických osob) Vysoká škola (název) MUP CELKEM Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program/obor Pozn.: ** = Osoby, které mají s vysokou školou uzavřený pracovněprávní vztah 7.4

70 Tab. 7.5: Nově jmenovaní docenti a profesoři (počty) Vysoká škola (název) Počet Věkový průměr nově jmenovaných MUP Profesoři jmenovaní v roce Docenti jmenovaní v roce CELKEM profesoři 0 CELKEM docenti 0 Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program/obor 7.5

71 Tab. 7.6: Přehled kurzů dalšího vzdělávání akademických pracovníků* Vysoká škola (název) Počet kurzů Kurzy orientované na pedagogické dovednosti 0 Kurzy orientované na obecné dovednosti 0 Kurzy odborné 0 CELKEM 0 Počet účastníků * = Jedná se o všechny kurzy dalšího vzdělávání, které buď realizuje sama vysoká škola anebo přispívá svým zaměstnancům na účast v nich (v případě, že se jedná o kurzy zajištěné externě). 7.6

72 Tab. 8.1: Stipendia studentům podle účelu stipendia (počty studentů) Vysoká škola (název) Metropolitní univerzita Praha Účel stipendia za vynikající studijní výsledky dle 91 odst. 2 písm. a) za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí výsledky dle 91 odst. 2 písm. b) Počty studentů na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního předpisu, 91 odst.2 písm. c) v případě tíživé sociální situace studenta dle 91 odst. 2 písm. d) v případě tíživé sociální situace studenta dle 91 odst. 3 6 v případech zvláštního zřetele hodných dle 91 odst. 2 písm. e) z toho ubytovací stipendium 650 na podporu studia v zahraničí dle 91 odst. 4 písm. a) na podporu studia v ČR dle 91 odst. 4 písm. b) studentům doktorských studijních programů dle 91 odst. 4 písm. c) 18 jiná stipendia CELKEM

73 Tab. 8.2: Ubytování, stravování Vysoká škola (název) Lůžková kapacita kolejí VŠ celková Počet lůžek v pronajatých zařízeních Počet podaných žádostí o ubytování k 31/12/2013 Počet kladně vyřízených žádostí o ubytování k 31/12/2013 Počet lůžkodnů v roce 2013 Počet hlavních jídel vydaných v roce 2013 studentům Počet hlavních jídel vydaných v roce 2013 zaměstnancům vysoké školy Počet hlavních jídel vydaných v roce 2013 ostatním strávníkům 8.2

74 Tab. 9.1: Vysokoškolské knihovny Vysoká škola (název) MUP Počet Přírůstek knihovního fondu za rok 5654 Knihovní fond celkem Počet odebíraných titulů periodik: - fyzicky - elektronicky (odhad)* 74 tištěných titulů Pozn.: * = Uvádějí se pouze tituly periodik, které knihovna sama předplácí (resp. získává darem, výměnou) v papírové nebo elektronické verzi; nezahrnují se další periodika, k nimž mají uživatelé knihovny přístup v rámci konsorcií na plnotextové zdroje. 9.1

75 Vysoká škola (název) Tab. 10.1: Kurzy celoživotního vzdělávání (CŽV) na vysoké škole (počty kurzů) Kurzy orientované na výkon povolání do 15 hod do 100 hod více do 15 hod Kurzy zájmové do 100 hod Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky technické vědy a nauky zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a služby 61,67, ekonomie 62, právo, právní a veřejnosprávní činnost 68 pedagogika, učitelství a sociál. péče 74,75 obory z oblasti psychologie 77 vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 CELKEM více U3V CELKEM 10.1

76 Vysoká škola (název) MUP Tab. 10.2: Kurzy celoživotního vzdělávání (CŽV) na vysoké škole (počty účastníků) Kurzy orientované na výkon povolání do 15 hod do 100 hod více Kurzy zájmové do 15 hod do 100 hod Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky technické vědy a nauky zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a služby 61,67, ekonomie 62, právo, právní a veřejnosprávní činnost 68 pedagogika, učitelství a sociál. péče 74,75 obory z oblasti psychologie 77 vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 CELKEM více U3V CELKEM Z toho počet účastníků, jež byli přijímaní do akreditovaných studijních programů podle 60 zákona o vysokých školách 10.2

77 Tab. 11.1: Vědecké konference (spolu)pořádané vysokou školou (počty) S počtem účastníků CELKOVÝ S mezinárodní vyšším než 60 (z Vysoká škola (název) MUP počet účastí (z CELKEM) CELKEM) CELKEM

78 Tab. 11.2: Odborníci z aplikační sféry podílející se na výuce v akreditovaných studijních programech** (počty) Vysoká škola (název) Fakulta 1 (název)* Fakulta 2 (název)* CELKEM Počty osob Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program/obor Pozn.: ** = osoby, které se v daném roce podílely na výuce alespoň v jednom předmětu 11.2

79 Tab. 11.3: Studijní obory, které mají ve své obsahové náplni povinné absolvování odborné praxe po dobu alespoň 1 měsíce (počty) Vysoká škola (název) Fakulta 1 (název)* Fakulta 2 (název)* CELKEM Počty studijních oborů Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program/obor 11.3

80 Tab. 11.4: Spin-off/start-up podniky podpořené vysokou školou v roce 2013 (počty) Vysoká škola (název) CELKEM Počet spin-off/start-up podniků 11.4

81 Tab. 12.1: Zapojení vysoké školy do mezinárodních vzdělávacích programů Vysoká škola (název) MUP Programy EU pro vzdělávání a přípravu na povolání Erasmus Comenius Grundtvig Leonardo Jean Monnet Erasmus Mundus Tempus Další Ceepus Aktion Rozvojové programy MŠMT Ostatní CELKEM Počet projektů Počet vyslaných studentů* Počet přijatých studentů** Počet vyslaných akademických pracovníků*** Počet přijatých akademických pracovníků**** Počet vyslaných ostatních pracovníků Počet přijatých ostatních pracovníků 7 7 Dotace v tis. Kč pobyt začal v roce Započítávají se pouze studenti, jejichž pobyt trval více než 4 týdny (28 dní). Pokud VŠ uvádí i jinak dlouhé výjezdy, uvede to v poznámce k tabulce. Pozn.: ** = Přijíždějící studenti studenti, kteří přijeli v roce 2013; započítávají se i ti studenti, jejichž pobyt začal v roce Započítávají se pouze studenti, jejichž pobyt trval více než 4 týdny (28 dní). Pokud VŠ uvádí i jinak dlouhé výjezdy, Pozn.: *** = Vyjíždějící akademičtí pracovníci pracovníci, kteří v roce 2013 absolvovali zahraniční pobyt; započítávají se i ti pracovníci, jejichž pobyt začal v roce Započítávají se pouze pracovníci, jejichž pobyt trval více než 5 pracovních dní. pobyt začal v roce Započítávají se pouze pracovníci, jejichž pobyt trval více než 5 pracovních dní. Pokud VŠ uvádí i jinak dlouhé výjezdy, uvede to v poznámce k tabulce. 12.1

82 Tab. 12.2: Zapojení vysoké školy do mezinárodních programů výzkumu a vývoje Vysoká škola (název) 7. rámcový program EK CELKEM Z toho Marie- Curie Actions Ostatní CELKEM Počet projektů Počet vyslaných studentů* Počet přijatých studentů** Počet vyslaných akademických a vědeckých pracovníků*** Počet přijatých akademických a vědeckých pracovníků**** Dotace v tis. Kč Pozn.: * = Vyjíždějící studenti studenti, kteří v roce 2013 absolvovali zahraniční pobyt; započítávají se i ti studenti, jejichž pobyt začal v roce Započítávají se pouze studenti, jejichž pobyt trval více než 4 týdny (28 dní). Pokud VŠ uvádí i jinak dlouhé výjezdy, uvede to v poznámce k tabulce. Pozn.: ** = Přijíždějící studenti studenti, kteří přijeli v roce 2013; započítávají se i ti studenti, jejichž pobyt začal v roce Započítávají se pouze studenti, jejichž pobyt trval více než 4 týdny (28 dní). Pokud VŠ uvádí i jinak dlouhé výjezdy, uvede to v poznámce k tabulce. Pozn.: *** = Vyjíždějící akademičtí a vědečtí pracovníci pracovníci, kteří v roce 2013 absolvovali zahraniční pobyt; započítávají se i ti pracovníci, jejichž pobyt začal v roce Započítávají se pouze pracovníci, jejichž pobyt trval více než 5 pracovních dní. Pokud VŠ uvádí i jinak dlouhé výjezdy, uvede to v poznámce k tabulce. Pozn.: **** = Přijíždějící akademičtí a vědečtí pracovníci pracovníci, kteří přijeli v roce 2013; započítávají se i ti pracovníci, jejichž pobyt začal v roce Započítávají se pouze pracovníci, jejichž pobyt trval více než 5 pracovních dní. Pokud VŠ uvádí i jinak dlouhé výjezdy, uvede to v poznámce k tabulce. 12.2

83 Tab. 12.3: Mobilita studentů a akademických pracovníků podle zemí***** Vysoká škola (název) Počet vyslaných studentů* Metropolitní univerzita Praha Počet přijatých studentů** Počet vyslaných akademických pracovníků*** Země Afghánistán Albánie Alžírsko Americká Samoa Americké Panenské ostrovy Andorra Angola Anguilla Antigua a Barbuda Argentina 1 Arménie Aruba Austrálie Ázerbájdžán 1 Bahamy Bahrajn 1 Bangladéš Barbados Belgie 18 4 Belize Bělorusko Benin Bermudy Bhútán Bolívie Bosna a Hercegovina Botswana Brazílie Britské indickooceánské území Britské Panenské ostrovy Brunej Bulharsko 2 2 Burkina Faso Burundi Cookovy ostrovy Curaçao Čad Černá Hora Čína 2 5 Dánsko 6 1 Demokratická republika Kongo Dominika Dominikánská republika Džibutsko Egypt Ekvádor 1 Počet přijatých akademických pracovníků**** 12.3

84 Eritrea Estonsko 1 4 Etiopie Faerské ostrovy Falklandy (Malvíny) Fidži Filipíny Finsko Francie Francouzská Guyana Francouzská Polynésie Gabon Gambie Ghana Gibraltar Grenada Grónsko Gruzie Guadeloupe Guam Guatemala Guernsey Guinea Guinea-Bissau Guyana Haiti Honduras Hongkong Chile Chorvatsko 1 Indie Indonésie Irák Írán Irsko Island 1 Itálie Izrael 1 Jamajka Japonsko 1 Jemen Jersey Jižní Afrika Jižní Súdán Jordánsko Kajmanské ostrovy Kambodža Kamerun Kanada 1 Kapverdy Karibské Nizozemsko (Bonaire, Sv. Eustach a Saba) Katar Kazachstán Keňa Kiribati Kokosové (Keelingovy) ostrovy 12.3

85 Kolumbie 1 1 Komory Konžská republika Korejská lidově demokratická republika Korejská republika 2 10 Kosovo Kostarika Kuba Kuvajt Kypr Kyrgyzstán Laos Lesotho Libanon Libérie Libye Lichtenštejnsko Litva 1 6 Lotyšsko Lucembursko Macao Madagaskar Maďarsko 1 2 Makedonie Malajsie Malawi Maledivy Mali Malta Man Maroko 1 Marshallovy ostrovy Martinik Mauricius Mauritánie Mayotte Mexiko 1 7 Mikronésie Moldavsko Monako Mongolsko Montserrat Mosambik Myanmar (Barma) Namibie Nauru Německo Nepál Niger Nigérie Nikaragua Niue Nizozemsko 3 1 Norfolk Norsko 1 1 Nová Kaledonie

86 Nový Zéland Okupované palestinské území Omán Pákistán Palau Panama Papua-Nová Guinea Paraguay Peru 1 Pitcairn Pobřeží slonoviny Polsko 5 Portoriko Portugalsko Rakousko 2 Réunion Rovníková Guinea Rumunsko Rusko Rwanda Řecko Saint Pierre a Miquelon Salvador Samoa San Marino Saúdská Arábie Senegal Severní Mariany Seychely Sierra Leone Singapur Slovensko Slovinsko 2 3 Somálsko Spojené arabské emiráty Spojené království 24 5 Spojené státy americké 1 Srbsko Středoafrická republika Súdán Surinam Svalbard Svatá Helena Svatá Lucie Svatý Bartoloměj Svatý Kryštof a Nevis Svatý Martin (francouzská část) Svatý Martin (nizozemská část) Svatý Tomáš a Princův ostrov Svatý Vincenc a Grenadiny Svazijsko Sýrie Šalomounovy ostrovy Španělsko Šrí Lanka Švédsko

87 Švýcarsko 1 1 Tádžikistán Tanzanie Thajsko Tchaj-wan 6 3 Togo Tokelau Tonga Trinidad a Tobago Tunisko Turecko Turkmenistán Turks a Caicos Tuvalu Uganda Ukrajina Uruguay Uzbekistán Vánoční ostrov Vanuatu Vatikán Venezuela Vietnam Východní Timor Wallis a Futuna Zambie Západní Sahara Zimbabwe Ostatní země CELKEM Pozn.: * = Vyjíždějící studenti studenti, kteří v roce 2013 absolvovali zahraniční pobyt; započítávají se i ti studenti, jejichž pobyt začal v roce Započítávají se pouze studenti, jejichž pobyt trval více než 4 týdny (28 dní). Pokud VŠ uvádí i jinak dlouhé výjezdy, uvede to v poznámce k tabulce. Pozn.: ** = Přijíždějící studenti studenti, kteří přijeli v roce 2013; započítávají se i ti studenti, jejichž pobyt začal v roce Započítávají se pouze studenti, jejichž pobyt trval více než 4 týdny (28 dní). Pokud VŠ uvádí i jinak dlouhé výjezdy, uvede to v poznámce k tabulce. Pozn.: *** = Vyjíždějící akademičtí pracovníci pracovníci, kteří v roce 2013 absolvovali zahraniční pobyt; započítávají se i ti pracovníci, jejichž pobyt začal v roce Započítávají se pouze pracovníci, jejichž pobyt trval více než 5 pracovních dní. Pokud VŠ uvádí i jinak dlouhé výjezdy, uvede to v poznámce k tabulce. Pozn.: **** = Přijíždějící akademičtí pracovníci pracovníci, kteří přijeli v roce 2013; započítávají se i ti pracovníci, jejichž pobyt začal v roce Započítávají se pouze pracovníci, jejichž pobyt trval více než 5 pracovních dní. Pokud VŠ uvádí i jinak dlouhé výjezdy, uvede to v poznámce k tabulce. Pozn.: ***** = V tabulce 12.3 Mobilita studentů a akademických pracovníků podle zemí je uveden výčet všech zemí; účelem je usnadnění zpracování získaných údajů MŠMT. Současně by neměl představovat dodatečnou zátěž pro vysoké školy při vyplňování. V případě neexistence mobility z dané země nevyplňujte prosím buňku. 12.3

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha, květen 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 3 3. STUDIJNÍ PROGRAMY, ORGANIZACE STUDIA A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST... 6 4. STUDENTI... 9 5. ABSOLVENTI...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Magistrát hlavního města Prahy odbor školství, mládeže a sportu MHMP odd. školství Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1,

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Orgány Technologické agentury ČR... 5 2.1. Předsedkyně TA ČR... 5 2.2. Předsednictvo TA ČR... 5 2.3. Výzkumná rada

Více

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014 Erasmus+ Příručka k programu Platí od 1. ledna 2014 Verze 2: 27. 2. 2014 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A - OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+... 9 Cíle a důležité charakteristiky programu Erasmus+... 11 Struktura

Více

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013:

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013: Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení.

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Plzeňská 298/217a, Praha 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Ing. František Novotný Praha, říjen 2014 ředitel školy I. Základní

Více

Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU

Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU Sekce pro předsednictví ČR v Radě EU, Úřad vlády ČR červenec 2007 V první polovině roku 2009 bude Česká republika předsedat

Více

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice 1 Několik slov úvodem Vážení přátelé, mezi dětmi a mládeží jsem velmi rád, pracoval jsem s nimi v rámci svého působení v

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva Bratislavská vysoká škola práva stanoví průběh studia tímto studijním řádem jako vnitřním předpisem školy, který přijala podle zákona č. 131/ 2002 Z. z. o vysokých

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Zpracoval: Mgr. Jaromír Čížek Datum 19. 11. 2010 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ KAMENICKÝ ŠENOV, Havlíčkova 57, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Sídlo organizace: Havlíčkova 57, 47114 Kamenický

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Sestavena dle 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., platném znění Motto: Lidský kapitál je největší bohatství a záruka budoucnosti. V Chomutově dne 26. 9. 2013 Ing. Jan Lacina,

Více

Absolventi vysokých škol:

Absolventi vysokých škol: Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim Ryška a Martin Zelenka 2011 2 Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim

Více

Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007

Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007 Název publikace: Strategie celoživotního učení ČR Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007 Vydavatel: Ministerstvo školství,

Více

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ S T U D I E B Y L A S P O L U F I N A N C O V Á N A E V R O P S K Ý M S O C I Á L N Í M F O N D E M A S T Á T N Í M R O Z P O Č T E M Č E S K É R E P U B L I K Y VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ Analýza

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009 Vnitřní předpisy Univerzity Hradec Králové Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 40/17 ze dne 19. 6. 2014 Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Praha metropole všech Vytvořeno ve spolupráci Magistrátu hl. m. Prahy, Integračního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2015

Aktualizace Dlouhodobého záměru Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2015 Aktualizace Dlouhodobého záměru Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2015 Říjen 2014 Preambule Předkládaná Aktualizace Dlouhodobého záměru Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2015 (dále jen ADZ VŠE

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Současná role komunikace vysoké školy s cílovými skupinami. Radomila Soukalová

Současná role komunikace vysoké školy s cílovými skupinami. Radomila Soukalová Současná role komunikace vysoké školy s cílovými skupinami Radomila Soukalová Radim Bačuvčík VeRBuM 2012 Současná role komunikace vysoké školy s cílovými skupinami Radomila Soukalová Tento projekt je

Více

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 www.pwc.cz/csr Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 Jak PwC Česká republika přispívá k rozvoji společnosti, v níž působí? foto Obsah Úvodní slovo Jiřího Mosera, řídícího

Více