výrobní sortiment n a b í d k o v ý k a t a l o g

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "výrobní sortiment n a b í d k o v ý k a t a l o g"

Transkript

1 výrobní sortiment n b í d k o v ý k t l o g 20

2 Sídlo firmy: OPTYS, spol. s r. o. Rybářská 89/ Opv

3 Nše poslání: Proszováním nových trendů v polygrfii šetříme čs prostředky zákzník, usndňujeme mu život prostřednicvím jeho spokojenosti dáváme práci svým změstnncům. Grncí vlstní práce poctivým chováním zlepšujeme kulturu podnikání. Ofsetová digitální tiskárn Direct mil, tisk cenin Výtvrné potřeby kurzy Záměrem firmy je poskytovt komplexní rychlé řešení potřeb svých odběrtelů vycházející ze schopnosti nvrhnout, vyrobit, dodt i skldovt potřebné polygrfické výrobky. OPTYS, spol. s r. o. je ryze česká společnost. Vznikl v roce 992 privtizcí výrobního provozu Morvských tiskřských závodů Olomouc. Historie této opvské tiskárny se dtuje ž do roku 79 původní budovy n Msrykově třídě, které jsou stále mjetkem firmy, ptří meti známé opvské kulturní pmátky. OPTYS, spol. s r. o. je vlstníkem certifikátů ISO 400:2005, ISO 900:2008 certifikátu solventnosti firmy č. 586.

4 OBSH OBJ. Č. STR OBJ. Č. STR OBJ. Č. STR OBJ. Č. STR

5 KPITOLY OBJ. Č. STR OBJ. Č. STR ÚČETNÍ KNIHY OSTTNÍ ÚČETNÍ EVIDENCE LISTÉ ÚČETNÍ DOKLDY LISTÉ ÚČETNÍ DOKLDY MZDOVÉ PERSONÁLNÍ TISKOPISY OSOBNÍ NÁKLDNÍ DOPRV BEZPEČNOST PRÁCE REVIZE ZDRVOTNICTVÍ VŠEOBECNÉ TISKOPISY TISKOPISY PRO ZHRNIČNÍ OBCHOD 46 JEDNOTNÝ SPRÁVNÍ DOKLD 47-5 DOPLŇKOVÝ SORTIMENT

6 ÚČETNÍ KNIHY OSTTNÍ ÚČETNÍ EVIDENCE Dňová evidence s klopou Sešit 24 listů Číslo výrobku: 00 íslo ádku P íjmy Výdje ovliv ující zákld dn neovliv ující zákld dn ovliv ující zákld dn neovliv ující zákld dn CELKEM prodej prodej výrobk pen žní úv ry, DPH CELKEM osttní zboží služeb vkldy p j ky (spot. d ) pojišt ní zm stnnci S Z mzdy, provozní osobní d úv ry, DPH nákup mteriál zboží pojišt ní srážky z mezd zdrvotní sociální režie pot eb z p íjmu p j ky (spot. d ) DHM podniktel íslo ádku 2 2 Deník hlvní účetní knih Sešit 82 strn Číslo výrobku: 005 List č... dtum č.ř. den měsíc číslo dokldu popis účetního přípdu DENÍK účtový předpis MD DL příjmy pokldní knih peněžní účty zůsttek výdje zůsttek příjmy výdje. účtu zůsttek 2. účtu č.ř. PÚ PŘEVOD ÚČTŮ (PÚ) PÚ HLVNÍ KNIH (číslo název účtu) č.ř. MD DL MD DL MD DL MD DL MD DL MD DL MD DL č.ř. PÚ PÚ Knih pohledávek závzků Sešit 32 listů Číslo výrobku: 008 Přijté fktury z období... Strn číslo... Kč Číslo Došlo Fktur Kód bez DPH DPH Spltná dokldu dne Dodvtel Text Číslo účtu dně dne Poznámk číslo ze dne kumultivně kumultivně Vydné fktury z období... Strn číslo... Kč Dtum Číslo dokldu Název odběrtele Druh fktury Kód dně bez DPH kumultivně DPH kumultivně Spltná dne Uhrzen dne Číslo dokldu Poznámk Jiné pohledávky (P) závzky (Z) Strn číslo... Číslo Oznčení Počáteční stv Dtum dokldu P - Z T E X T (předpis, nárok) Přírůstek Úbytek Konečný stv Poznámk 4

7 ÚČETNÍ KNIHY OSTTNÍ ÚČETNÍ EVIDENCE Knih přijtých fktur Sešit 32 listů Číslo výrobku: 009 Knih přijtých fktur z období... Strn číslo... Kč Číslo Došlo Fktur Kód bez DPH DPH Spltná dokldu dne Dodvtel Text Číslo účtu dně dne Poznámk číslo ze dne kumultivně kumultivně Jiné závzky Strn číslo... Číslo Oznčení Počáteční stv Dtum dokldu Z T E X T (předpis, nárok) Přírůstek Úbytek Konečný stv Poznámk Knih vydných fktur Sešit 32 listů Číslo výrobku: 00 Knih vydných fktur z období... Kč Číslo Kód Dtum Název odběrtele Druh fktury bez DPH DPH dokldu dně kumultivně kumultivně Strn číslo... Spltná dne Uhrzen dne Číslo dokldu Poznámk Jiné pohledávky Strn číslo... Dtum Číslo Oznčení Počáteční stv T E X T dokldu P (předpis, nárok) Přírůstek Úbytek Konečný stv Poznámk Pokldní knih obyčejná Sešit 48 listů Číslo výrobku: 0 Pokldní knih smopropisovcí Sešit 48 listů Číslo výrobku: 04 list č... Kód Číslo Bez DPH DPH Dtum dně dokldu Obsh zápisu Příjmy Výdje Zůsttek +- kumultivně kumultivně 5

8 ÚČETNÍ KNIHY OSTTNÍ ÚČETNÍ EVIDENCE Inventární knih Sešit 2 listů Číslo výrobku: 02 DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MJETEK RO - roční odpis, ZH - zůsttková hodnot Poř. číslo: Název mjetku: Vstupní cen: Odpisová skupin: Způsob odpisování: Inventární číslo: Dodvtel: Dt. pořízení: RO Dokld: % Dtum technického zhodnocení: Uvedeno do používání: koeficient Dokld: Dt. vyřzení: Kč Dokld: Kč: ZH Poř. číslo: Název mjetku: Vstupní cen: Odpisová skupin: Způsob odpisování: Inventární číslo: Dodvtel: Dt. pořízení: RO Dokld: % Dtum technického zhodnocení: Uvedeno do používání: koeficient Dokld: Dt. vyřzení: Kč Dokld: Kč: ZH Poř. číslo: Název mjetku: Vstupní cen: Odpisová skupin: Způsob odpisování: Inventární číslo: Dodvtel: Dt. pořízení: RO Dokld: % Dtum technického zhodnocení: Uvedeno do používání: koeficient Dokld: Dt. vyřzení: Kč Dokld: Kč: ZH Tisk OPTYS, s.r.o., OPV, tel , , fx OPTYS 996 OP 2 Zkázková knih Skldová krt mlá Sešit 24 listů Číslo výrobku: 03 Volný list Číslo výrobku: 05 0 x 2 cm Skldní krt zásob Skldní krt zásob Volný list Číslo výrobku: 07 Volný list Číslo výrobku: 020 6

9 ÚČETNÍ KNIHY OSTTNÍ ÚČETNÍ EVIDENCE Inventární krty HIM Volný list Číslo výrobku: 08 Skldová krt Volný list Číslo výrobku: 06 INVENTÁRNÍ KRT DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MJETKU Firm (rzítko) Účet Inventární číslo Dtum Číslo dokldu Přiděleno útvru Znk jednotného řízení Název mjetku Způsob odpisování Technologický znk Odpisová skupin Typ Odpisová szb (koeficient) Výrobní číslo Rok původního pořízení Rok výroby Dtum zřzení do mjetku Výrobce Dtum úplného odepsání Země původu Způsob pořízení Počet strojních prcovních míst Vstupní cen Přemístitelnost Způsob využití Odvětví hmotnost v kg Převžující obor výroby rozměry - délk v cm Dodvtel - šířk v cm - výšk v cm Technický stv technický popis Dtum technického zhodnocení Kč příslušenství Ztíženo zástvním právem: no / ne V hodnotě Kč: Technické prmetry OP 8 M 2/02 Knih evidence DPH Sešit 32 listů Číslo výrobku: 09 Knih evidence dn z p idné hodnoty podle zn ní Zákon o DPH. 235/2004 Sb. ve zn ní p. p. Tto knih obshuje... íslovných strn byl dán do používání dne... Firm:... dres:... Evidenci vede Poř. číslo I. Zdnitelná pln ní (uskute n ná zdnitelná pln ní d n výstupu) Strn íslo... Dodání zboží nebo služby - tuzemsko Po ízení zboží z jiného lenského státu zákldní szb snížená szb Dtum Dokld Text zákldní szb snížená szb zákld DPH zákld DPH zákld DPH zákld DPH Poř. číslo P ijetí služby od osoby registrovné v jiném lenském stát zákldní szb snížená szb zákld DPH zákld DPH Dovoz zboží zákldní szb snížená szb zákld DPH zákld DPH Po ízení nového doprvního prost edku Dodání zlt zákld DPH Osttní zdnitelná pln ní, u kterých je plátce povinen p iznt d zákldní szb snížená szb zákld DPH zákld DPH Poznámk Strn íslo P enos P enos OPTYS, 2004 OPTYS, 2004 Dňová evidence podrobná pro neplátce DPH Sešit 32 listů Číslo výrobku: 022 7

10 ní ÚČETNÍ KNIHY OSTTNÍ ÚČETNÍ EVIDENCE Vlutová pokldní knih 48 listů Číslo výrobku: 02 Dňová evidence podrobná pro plátce DPH Sešit 28 listů Číslo výrobku: 023 strn č.... Dtum Peněžní prostředky Průběžné položky Dtum Číslo dokldu Obsh zápisu Měn Měn 2 Kurz Protiúčet Příjmy Výdje Zůsttek číslo řádku v hotovosti u peněžního ústvu Číslo T e x t den/měsíc příjmy výdje dokldu zůst. DÚ příjmy výdje zůsttek příjmy výdje zůst. BÚ (BÚ) b c číslo řádku Převedeno číslo řádku Příjmy ovlivňující zákld dně prodej prodej výrobků zboží služeb Příjmy neovlivňující zákld dně peněžní úvěry, peněžní osttní DPH vkldy půjčky dry číslo řádku Poznámky pomocné výpočty (v přípdě potřeby přeložte) Převedeno dním záznmům Výdje ovlivňující zákld dně číslo řádku mteriál zboží mzdy srážky z mezd pojištění změstnnci zdrvotní sociální provozní režie číslo řádku kód Převedeno Výkz ve zkráceném rozshu Výkz v plném rozshu Volný list Číslo výrobku: 062 Volný list Číslo výrobku: 063 VÝKZ ZISKU ZTRÁTY ve zjednodušeném rozshu Název účetní jednotky VÝKZ ZISKU ZTRÁTY v plném rozshu Název ú etní jednotky ke dni... (v celých tisících Kč) IČ Sídlo účetní jednotky ke dni... (v celých tisících K ) I Sídlo ú etní jednotky Oznčení T E X T Číslo Skutečnost v účetním období řádku běžném minulém b c 2 0 I. Tržby z prodej zboží Nákldy vynložené n 02. prodné zboží Obchodní mrže 03 + (ř. 0 02) II. Výkony 04 Výkonová spotřeb 05 B. Přidná hodnot 06 + (ř ) Osobní nákldy 07 C. D. Dně popltky 08 E. Odpisy dlouhodobého nehmotného hmotného mjetku 09 Tržby z prodeje dlouhodobého mjetku mteriálu 0 III. Zůsttková cen prodného dlouhodobého mjetku F. mteriálu G. Změn stvu rezerv oprvných položek v provozní oblsti 2 Osttní provozní výnosy 3 IV. Osttní provozní nákldy 4 H. Převod provozních výnosů 5 V. Převod provozních nákldů 6 I. Provozní výsledek hospodření 7 [ř (+/ 2) ] VI. Tržby z prodeje cenných ppírů podílů 8 Prodné cenné ppíry podíly 9 J. Výnosy z dlouhodobého finnčního 20 VII. mjetku VIII. Výnosy z krátkodobého finnčního mjetku 2 Nákldy z finnčního mjetku 22 K. Výnosy z přecenění cenných ppírů 23 IX. derivátů Nákldy z přecenění cenných ppírů derivátů 24 L. M. Změn stvu rezerv oprvných položek ve finnční oblsti 25 Výnosové úroky 26 X. Nákldové úroky 27 N. Osttní finnční výnosy 28 XI. Osttní finnční nákldy 29 O. Do 2/08 OP 062 Ozn ení T E X T íslo Skute nost v ú etním období ádku b žném minulém b c 2 I. Tržby z prodej zboží 0. Nákldy vynložené n prodné zboží 02 Obchodní mrže 03 + (. 0 02) II. Výkony ( ) 04 II.. Tržby z prodej vlstních výrobk služeb Zm n stvu zásob vlstní innosti ktivce 07 B. Výkonová spot eb ( ) 08 B.. Spot eb mteriálu energie 09 B. 2. Služby 0 + P idná hodnot ( ) C. Osobní nákldy (. 3 ž 6) 2 C.. Mzdové nákldy 3 C. 2. Odm ny len m orgánu spole nosti družstv 4 C. 3. Nákldy n sociální zbezpe ení zdrvotní pojišt ní 5 C. 4. Sociální nákldy 6 D. Dn popltky 7 E. Odpisy dlouhodobého nehmotného hmotného mjetku 8 III. Tržby z prodeje dlouhodobého mjetku mteriálu ( ) 9 III. Tržby z prodeje dlouhodobého mjetku 20 III. 2 Tržby z prodeje mteriálu 2 Z sttková cen prodného dlouhodob. mj. mter. ( ) 22 F. F.. Z sttková cen prodného dlouhodobého mjetku 23 F. 2. Prodný mteriál 24 G. Zm n stvu rezerv oprvných položek v provozní oblsti (+/-) 25 komplexních nákld p íštích období IV. Osttní provozní výnosy 26 H. Osttní provozní nákldy 27 V. P evod provozních výnos 28 I. P evod provozních nákld 29 * Provozní výsledek hospod ení [ (+/ 25) ] 30 Do 3/07 OP 63 8

11 ÚČETNÍ KNIHY OSTTNÍ ÚČETNÍ EVIDENCE Rozvh ve zkráceném rozshu Rozvh v plném rozshu Volný list Číslo výrobku: 064 Volný list Číslo výrobku: 065 Název ú etní jednotky ROZVH ROZVH ve ve zjednodušeném zkráceném rozshu rozshu ke dni... ke dni... (v celých tisících K ) (v celých tisících K ) I Název ú etní jednotky Sídlo ú etní jednotky ROZVH v plném rozshu ke dni... (v celých tisících K ) I Sídlo ú etní jednotky Ozn ení K T I V íslo B žné ú etní období Minulé ú. období ádku Korekce Netto Brutto Netto b c Ozn ení K T I V íslo B žné ú etní období Minulé ú. období ádku Korekce Netto Brutto Netto b c KTIV CELKEM ( ) Pohledávky z upsný zákldní kpitál 002. B. Dlouhodobý mjetek (. 04 ž ) B. I. Dlouhodobý nehmotný mjetek 004 B. II. Dlouhodobý hmotný mjetek 005 B. III. Dlouhodobý nn ní mjetek 006 C. Ob žná ktiv (. 08 ž ) 007 C. I. Zásoby 008 C. II. Dlouhodobé pohledávky 009 C. III. Krátkodobé pohledávky 00 C. IV. Krátkodobý nn ní mjetek 0 D. I. sové rozlišení 02 KTIV CELKEM ( ) 00 Pohledávky z upsný zákldní kpitál 002. B. Dlouhodobý mjetek ( ) B. Dlouhodobý nehmotný mjetek (. 05 ž 2) 004 I. B. I.. Z izovcí výdje Nehmotné výsledky výzkumu vývoje Softwre Ocenitelná práv Goodwill Jiný dlouhodobý nehmotný mjetek Nedokon ený dlouhodobý nehmotný mjetek 0 8. Poskytnuté zálohy n dlouhodobý nehmotný mjetek 02 Dlouhodobý hmotný mjetek (. 4 ž 22) 03 B. II. B. II.. Pozemky Stvby Smosttné movité v ci soubory movitých v cí P stitelské celky trvlých porost Zákldní stádo tžná zví t Jiný dlouhodobý hmotný mjetek Nedokon ený dlouhodobý hmotný mjetek Poskytnuté zálohy n dlouhodobý hmotný mjetek Oce ovcí rozdíl k nbytému mjetku 022 Dlouhodobý nn ní mjetek ( B. III. ž 30) B. III. Podíly v ovládných ízených osobách Podíly v ú etních jednotkách pod podsttným vlivem Osttní dlouhodobé cenné ppíry podíly P j ky úv ry - ovládjící ídící osob, 027 podsttný vliv 5. Jiný dlouhodobý nn ní mjetek Po izovný dlouhodobý nn ní mjetek Poskytnuté zálohy n dlouhodobý nn ní mjetek 030 Denní záznm tržby Volný list Číslo výrobku: 090 Knih denních odvodů tržeb Blok 52 listů Číslo výrobku: 095 DENNÍ ZÁZNM TRŽEB list č.: , fx , OPTYS 996 denní tržby Kč z měsíc Cen bez DPH DPH % DPH % 0 % Cen DPH DPH s DPH bez DPH s DPH denní tržby Kč z měsíc Szb DPH v % 0 X Y 0 X Y 0 X Y 0 X Y 0 X Y 0 X Y 0 X Y 0 X Y 0 X Y 0 X Y 0 X Y 0 X Tržb podle DPH v Kč bez dně DPH Odvedeno n BÚ Kč Osttní výdje dle dokldů Zůsttek v pokldně Kč 9

12 00LISTÉ ÚČETNÍ DOKLDY Výdjový dokld jednoduchý Číslo výrobku: 036 Výdjový dokld Číslo výrobku: OPTYS 996 DPH % Bez dně Kč DPH Kč VÝDJOVÝ POKLDNÍ DOKLD Firm číslo ze dne 20 Přílohy: Vyplceno: (jméno dres) Průkz totožnosti Kč h slovy Účel výplty Schválil(i) Podpis příjemce Podpis pokldník ÚČETNÍ DOKLD ze dne čísl. Text Účtovcí předpis (Má dáti-účet) Kč h Přezkoušel Dne Zúčtovl Dne Do 3/08 OP 037 Stvrzenk Číslo výrobku: 038 Příjmový dokld číslovný 2 x 50 listů Číslo výrobku: OPTYS 996 Firm STVRZENK ze dne... číslo:... Příjem od - výdej komu dres... n - z... Kč... h...slovy... podpis OPTYS 996 Firm Dtum vystvení Přílohy Dokld číslo PŘÍJMOVÝ POKLDNÍ DOKLD Přijto od (jméno, dres) Kč hl. slovy Kč Účel Schválil Podpis pokldník Text Účtovcí předpis (Dl-účet) Kč h DPH % Bez dně Kč DPH Kč Převzl Zúčtovl L Do 7/06 OP 38 Dne Dne O 4/06 OP 39 Prgon číslovný 2 x 50 listů Číslo výrobku: 04 PRGON zjednodušený dňový dokld č. G Dodvtel: Odběrtel: Příjemk převodk výdejk Číslo výrobku: 042 PŘÍJEMK - PŘEVODK - VÝDEJK číslo:... dtum: Název zboží (druh, rozměr) počet cen/ks % DPH cen Kč s DPH Dodvtel: Dodcí list č.: Číslo objednávky: Došlo dne: OPTYS 996 Přeprvní list č.: Číslo fktury: Doprvní prostředek: Množství CEN Přijto dle Pol. Název mteriálu MJ Číslo mteriálu přijté žádné dokldu z MJ CELKEM vydné Dtum uskut. zdn. plnění: % DPH s DPH K úhrdě: bez DPH Kč DPH Kč OP 4 Do 0/06 Rzítko + podpis Vyplní odběrtel Účel použití: Vystvil: Schválil: Vydl: Přijl: dne: dne: dne: dne: O 5/03 OP 42 0

13 00LISTÉ ÚČETNÍ DOKLDY Dodcí list Dodcí list Číslo výrobku: 043 Číslo výrobku: 044 DODCÍ LIST (dňový dokld*) Dodvtel: Odběrtel: číslo: DODCÍ LIST - dňový dokld*) číslo: IČ: IČ: Dodvtel: Odběrtel: Dtum vystvení: Číslo objednávky: Položk D r u h d o d á v k y Počet kusů % Cen z ks DPH bez DPH Cen celkem s DPH IČ: IČ: Dtum vystvení: Číslo objednávky: Položk Druh dodávky Počet kusů % DPH Cen z ks bez DPH Cen celkem s DPH OPTYS OPTYS 996 DPH % SPZ: Expedovl: * Nehodící škrtněte Kč bez DPH Převzl: Dtum uskuteč. zdň. plnění: DPH Kč K úhrdě Rzítko, podpis: Do 6/06 OP 44 Dodcí list Číslo výrobku: 045 SPZ: % DPH Kč bez DPH DPH Kč celkem K úhrdě Kč Dtum uskuteč. zd. plnění: Expedovl: Převzl: Podpis přebírjícího: Rzítko, podpis *) Nehodící se škrtněte Do 6/07 OP 43 Inventurní seznm Číslo výrobku: 049 Firm Inventurní seznm ke dni Číslo listu Útvr - odpovědný prcovník Řádek Číslo Název (druh, rozměr) Měrná jednotk Rozdíl Zjištěný stv Účetní stv + přebytek mnko mj v Kč mj v v mj v Kč v mj v Kč v v Kč Zkázkový list oprvenk Číslo výrobku:

14 00LISTÉ ÚČETNÍ DOKLDY Cestovní příkz Číslo výrobku: 050 Cestovní příkz Číslo výrobku: 05 Firm - rzítko CESTOVNÍ PŘÍKZ Útvr... Telefon, link.... Příjmení, jméno, titul... Normální prcovní dob Firm - rzítko CESTOVNÍ PŘÍKZ Útvr... Telefon, link.... Příjmení, jméno,... Normální prcovní dob titul 2. Bydliště... od... do... Počátek cesty (místo, dtum, hodin) Místo jednání Účel cesty Konec cesty (místo, dt.) 2. Bydliště... od... do... Počátek cesty (místo, dtum, hodin) Místo jednání Účel cesty Dob trvání cesty Konec cesty (místo, dtum) 3. Změstnnec s prcovní cestou souhlsí... Dtum podpis změstnnce 4. Spolucestující Určený dopr. prostředek (u vlst. voz. druh, spotř. dle TP, druh PH) Předpokládná částk výdjů Kč Povolená záloh Kč... vyplcená dne... pokl. dokld číslo Podpis pokldník Dtum podpis změstnnce oprávněného k povolení cesty VYÚČTOVÁNÍ PRCOVNÍ CESTY 8. Zpráv o výsledku prcovní cesty byl podán dne... Se způsobem provedení souhlsí:... Dtum podpis odpovědného změstnnce 9. Výdjový - příjmový pokldní dokld Účtovcí předpis číslo... Má dáti Dl Částk Středisko Zkázk Účtovná náhrd byl přezkoušen uprven n Kč... Vyplcená záloh... Kč... Dopltek - Přepltek... Kč... Slovy... Poznámk o zúčtování 3. Změstnnec s prcovní cestou souhlsí... Dtum podpis změstnnce 4. Spolucestující Určený dopr. prostředek (u vlst. voz. druh, spotřeb n 00 km dle TP, druh PH) Předpokládná částk výdjů Kč Povolená záloh Kč... vyplceno dne... pokl. dokld číslo Podpis pokldník Dtum podpis změstnnce oprávněného k povolení cesty VYÚČTOVÁNÍ PRCOVNÍ CESTY (do deseti prcovních dnů po ukončení služební cesty) 8. Zpráv o výsledku prcovní cesty byl podán dne... Se způsobem provedení souhlsí: Výdjový - příjmový pokldní dokld Dtum podpis odpovědného změstnnce Účtovcí předpis Má dáti Dl Částk Středisko Zkázk Dtum podpis změstnnce, Dtum podpis příjemce Dtum podpis Schválil (dtum podpis) který uprvil vyúčtování (průkz totožnosti) pokldník D /0 OP 5 Denní rozpis tržeb Číslo výrobku: 054 číslo... Firm Účtovná náhrd byl přezkoušen uprven n Kč... Středisko DENNÍ ROZPIS TRŽEB ze dne Vyplcená záloh... Kč... Dopltek - Přepltek... Kč... Druh zboží Zůsttek Dodáno Zůsttek Cen Prodáno z min. dne ze skldu po uzvření z jedn. Tržb celkem Slovy... Poznámk o zúčtování Dtum podpis změstnnce, Dtum podpis příjemce Dtum podpis Schválil (dtum podpis) který uprvil vyúčtování (průkz totožnosti) pokldník N 4/08 OP 050 Příjmový dokld jednoduchý Číslo výrobku: 067 Firm JEDNODUCHÝ PŘÍJMOVÝ POKLDNÍ DOKLD č OPTYS 996 ze dne Přijto od... dres Účel pltby... Kč... h... slovy Přijl: Vyúčtovl Přijl schválil O 4/08 OP OPTYS 996 Do 8/06 OP 54 2

15 PŠ 3/08 OP LISTÉ ÚČETNÍ DOKLDY Příjmový dokld jednoduchý s DPH smopropisovcí Číslo výrobku: 068 Výdjový dokld jednoduchý s DPH smopropisovcí Číslo výrobku: 069 Firm POKLDNÍ DOKLD - PŘÍJMOVÝ č.... ze dne... Firm POKLDNÍ DOKLD - VÝDJOVÝ č.... ze dne... DPH Kč... Bez dně Kč... DPH Kč... Bez dně Kč... % DPH... Kč Kč slovy hl. % DPH... Kč Kč slovy hl. Příjem od... (jméno dres)... Účel pltby Poznámk... Přijl... OP 68 Příjem od... (jméno dres)... Účel pltby Poznámk... Přijl... OP 69 Prgon obchodní Fktur smopropisovcí Číslo výrobku: 070 PRGON zjednodušený dňový dokld č. Číslo výrobku: 07 Plátce DPH vyplní údje n zdní strně Děkujeme z nákup zboží! Množ. Druh zboží / % DPH Kč Zplceno FKTUR - dňový dokld Dodvtel IČO Fktur číslo Konstntní symbol DIČ HS - objednávk číslo Peněžní Odběrtel ústv Číslo účtu Příjemce IČ DIČ Způsob doprvy vlstní nákldní poštou Den spltnosti 7,5 x 5 cm Rzítko podpis Kč Dtum uskut. zdn. plnění Při reklmci předložte tento prgon OPTYS 996 OP 70 Místo vyskldnění Dodcí list č.: Oznčení dodávky Místo určení Jedn. množství Množství Form úhrdy Dtum vystvení fktury Dtum uskutečnění zdn. plnění Cen z MJ bez DPH DPH % Cen bez DPH celkem DPH Kč Kč s DPH Fktur smopropisovcí Číslo výrobku: 072 DODVTEL Peněžní ústv Číslo účtu Příjemce FKTUR - dňový dokld IČ Fktur číslo DIČ Konstntní symbol HS - objednávk číslo ODBĚRTEL IČ Způsob doprvy vlstní nákldní poštou Místo vyskldnění Místo určení DIČ Den spltnosti Form úhrdy Dtum vystvení fktury OPTYS 996 Dodcí list č. Dtum uskuteč. zdn. plnění z MJ DPH Oznčení MJ Cen Kč dodávky Množství Bez DPH celkem v % v Kč s DPH Převzl: Převzl: DPH % DPH % K úhrdě Kč Bez dně Kč DPH Kč DPH 0 % DPH % X X X DPH % K úhrdě celkem Kč Bez dně Kč DPH Kč Počet příloh Telefon Telefx Fkturovl Telefon Telefx Fkturovl Při opožděné úhrdě účtujeme z kždý den úrok z prodlení %. Rzítko podpis Při opožděné úhrdě účtujeme z kždý den úrok z prodlení %. Rzítko podpis 3

16 00LISTÉ ÚČETNÍ DOKLDY Fktur z hotové smopropisovcí, číslovná 2 x 50 listů Číslo výrobku: 073 Fktur smopropisovcí Číslo výrobku: x 20 cm FKTUR Z HOTOVÉ (dňový dokld) číslo: H Dodvtel Odběrtel Dodvtel FKTUR - dňový dokld IČ Fktur číslo Konstntní symbol DIČ HS - objednávk číslo IČ DIČ Peněžní ústv Odběrtel IČ DIČ Dtum vystvení IČ DIČ Číslo účtu Příjemce Oznčení dodávky Množství MJ cen/mj % DPH Kč Způsob doprvy vlstní nákldní poštou Den spltnosti OPTYS OPTYS 996 Místo vyskldnění Dodcí list č. Místo určení Oznčení dodávky Form úhrdy Dtum vystvení fktury Dtum uskutečnění zdn. plnění Jedn. množství Cen z MJ bez DPH Množství Cen bez DPH celkem DPH % DPH Kč Kč s DPH Bez dně Kč DPH Kč Počet příloh DPH 0 % DPH % DPH % X X X Telefon Telefx Fkturovl K úhrdě celkem Kč Při opožděné úhrdě účtujeme z kždý den úrok z prodlení %. Rzítko podpis Převzl: Do 9/06 OP 74 DPH % DPH % Bez dně Kč DPH Kč Dtum uskut. zd. plnění Kč přijl - podpis K úhrdě Kč rzítko dodvtele Do 8/06 OP 73 Příjemk převodk výdejk smopropisovcí Číslo výrobku: 075 Dodcí list smopropisovcí Číslo výrobku: 076 PŘÍJEMK - PŘEVODK - VÝDEJK DODCÍ LIST - dňový dokld*) číslo: číslo:... dtum: Dodvtel: Odběrtel: Dodvtel: Dodcí list č.: Číslo objednávky: Došlo dne: Přeprvní list. č.: Číslo fktury: Doprvní prostředek: IČ: IČ: Pol. Název mteriálu MJ Číslo mteriálu Množství přijté žádné vydné CEN Přijto dle dokldu z MJ CELKEM Dtum vystvení: Položk Druh dodávky Číslo objednávky: Počet kusů % DPH Cen z ks bez DPH Cen celkem s DPH OPTYS OPTYS 996 SPZ: % DPH Kč bez DPH DPH Kč celkem K úhrdě Kč Účel použití: Vystvil: Schválil: Vydl: Přijl: Dtum uskuteč. zd. plnění: dne: dne: dne: dne: Do 0/05 OP 75 Expedovl: Převzl: Podpis přebírjícího: Rzítko, podpis *) Nehodící se škrtněte Do 02/08 OP 076 4

17 00LISTÉ ÚČETNÍ DOKLDY Dodcí list smopropisovcí Dodcí list smopropisovcí Číslo výrobku: 077 DODCÍ LIST (dňový dokld*) Dodvtel: Odběrtel: číslo: Číslo výrobku: 078 IČ: IČ: Dtum vystvení: Číslo objednávky: Položk D r u h d o d á v k y Počet kusů % Cen z ks DPH bez DPH Cen celkem s DPH OPTYS 996 DPH % Kč bez DPH DPH Kč K úhrdě Rzítko, podpis: SPZ: Expedovl: Převzl: Dtum uskuteč. zdň. plnění: * Nehodící škrtněte Do /05 OP 77 Dodcí list smopropisovcí Číslo výrobku: x 20 cm Stvrzenk smopropisovcí Číslo výrobku: 080 DODCÍ LIST - dňový dokld* Dodvtel: Odběrtel: číslo Firm číslo:... IČ: Dtum vystvení: IČ: Číslo objednávky: STVRZENK ze dne... Položk Druh dodávky Počet kusů % DPH Cen z ks bez DPH Cen celkem s DPH Příjem od - výdej komu... OPTYS dres... n - z... Kč... h...slovy SPZ: Dtum uskuteč. zd. plnění: Expedovl: % DPH Převzl: Kč bez DPH DPH Kč celkem Podpis přebírjícího: K úhrdě Kč Rzítko, podpis... podpis Do 7/06 OP 80 * Nehodící se škrtněte O 9/06 OP 79 Příjmový dokld smopropisovcí, číslovný (2. list stvrzenk) 2 x 50 listů Číslo výrobku: 08 Příjmový dokld smopropisovcí, číslovný 3 x 25 listů Číslo výrobku: 082 Firm Dokld číslo G OPTYS 996 Bez rzítk nepltné Dtum vystvení Přijto od (jméno, dres) dres N - z Kč hl. slovy Kč PŘÍJMOVÝ POKLDNÍ DOKLD DPH % Bez dně Kč DPH Kč Přijl (podpis) Do 2/08 OP 082 5

18 00LISTÉ ÚČETNÍ DOKLDY Výdjový dokld smopropisovcí Číslo výrobku: 083 Zkázkový list smopropisovcí Číslo výrobku: OPTYS 996 DPH % Bez dně Kč DPH Kč VÝDJOVÝ POKLDNÍ DOKLD Firm číslo ze dne 20 Přílohy: Vyplceno: (jméno dres) Průkz totožnosti Kč h slovy Účel výplty Schválil(i) Podpis příjemce Podpis pokldník ÚČETNÍ DOKLD ze dne čísl. Text Účtovcí předpis (Má dáti-účet) Kč h Přezkoušel Dne Dodvtel (rzítko dodvtele) IČ DIČ Popis zkázky Převzto dne Tel. Fx Termín zhotovení ZKÁZKOVÝ LIST č. (zjednodušený dňový dokld) Zákzník (obchodní jméno odběrtele) IČ DIČ Předběžná cen Podpis zákzník Tel. Fx Zúčtovl Dne Druh množství provedené práce % DPH Kč Do 6/06 OP 83 Zkázkový list smopropisovcí Číslo výrobku: rzítko dodvtele ZKÁZKOVÝ LIST č. (Zjednodušený dňový dokld) DIČ dodvtele Zákzník (obchodní jméno odběrtele) Popis zkázky Převzto dne Termín dokončení Podpis zákzník Předběžná cen Tisk OPTYS, OPV, tel , , fx OPTYS 996 Druh množství provedené práce % DPH Kč Dtum uskuteč. zdn. plnění Kč slovy Kč přijl - podpis rzítko dodvtele K úhrdě Kč D 7/04 OP 84 Prodejk z hotové smopropisovcí Dtum uskuteč. zdnitel. plnění Kč slovy Kč přijl - podpis Kč rzítko dodvtele Číslo výrobku: 088 Do 05/09 OP 085 PRODEJK Z HOTOVÉ (zjednodušený dňový dokld) Dodvtel: číslo: Odběrtel: Prgon smopropisovcí, číslovný 2 x 50 listů Číslo výrobku: 086 % Název zboží (druh, rozměr) Počet Cen/ks Cen Kč DPH PRGON zjednodušený dňový dokld č. Dodvtel: Odběrtel: Název zboží (druh, rozměr) počet cen/ks % DPH cen Kč s DPH OPTYS 996 OP 086 Do 2/08 Dtum uskut. zdn. plnění: Rzítko + podpis K úhrdě: % DPH s DPH bez DPH Kč DPH Kč Vyplní odběrtel Den uskuteč. zdn. plnění: Přijl: Rzítko dodvtele % DPH s DPH K úhrdě: Vyplní odběrtel bez DPH Kč DPH Kč O 8/06 OP 88 6

19 00LISTÉ ÚČETNÍ DOKLDY Příjemk převodk výdejk smopropisovcí Prgon obchodní smopropisovcí, číslovný Číslo výrobku: x 50 listů Číslo výrobku: 089 PRGON zjednodušený dňový dokld č. M PŘÍJEMK - PŘEVODK - VÝDEJK číslo:... dtum: Dodvtel: Dodcí list č.: Číslo objednávky: Došlo dne: Přeprvní list č.: Číslo fktury: Doprvní prostředek: Množství CEN Přijto dle Pol. Název mteriálu MJ Číslo mteriálu přijté žádné dokldu z MJ CELKEM vydné Plátce DPH vyplní údje n zdní strně Děkujeme z nákup zboží! Množ. Druh zboží / % DPH Kč Zplceno Kč Dtum uskut. zdn. plnění Účel použití: Vystvil: Schválil: Vydl: Přijl: dne: dne: dne: dne: OP 87 7,5 x 5 cm Rzítko podpis Při reklmci předložte tento prgon OPTYS 996 F /04 OP 089 Příjmový dokld smopropisovcí (2. list stvrzenk) 2 x 50 listů Číslo výrobku: 09 Univerzální pokldní dokld 2 x 50 listů Číslo výrobku: 093 smopropisovcí Číslo výrobku: 094 Firm Dokld číslo Firm Dtum vystvení Přílohy PŘÍJMOVÝ POKLDNÍ DOKLD Přijto od (jméno, dres) Kč hl. slovy Kč Účel Schválil Podpis pokldník Účtovcí Kč Text předpis (Dl-účet) h POKLDNÍ DOKLD č.... příjmový* - výdjový* ze dne DPH Kč... Bez dně Kč... % DPH... Kč Kč hl. slovy Příjem... od* - výdej komu* (jméno dres)... Účel pltby... DPH % Bez dně Kč DPH Kč Převzl Zúčtovl Dne Dne Do /06 OP 9... Přijl* Poznámk... Vydl*... * Nehodící se škrtněte Do 5/06 OP 94 Prgon obchodní číslovný Prgon smopropisovcí, číslovný Prgon obchodní smopropisovcí 2 x 50 listů Číslo výrobku: 092 7,5 x 5 cm 3 x 25 listů Číslo výrobku: 096 Číslo výrobku: 00 7,5 x 9,5 cm PRGON zjednodušený dňový dokld č. Plátce DPH vyplní údje n zdní strně Děkujeme z nákup zboží! Množ. Druh zboží / % DPH Kč OPTYS 996 PRGON zjednodušený dňový dokld č. Dodvtel: Název zboží (druh, rozměr) Odběrtel: počet cen/ks % DPH cen Kč s DPH PRGON zjednodušený dňový dokld č. Zplceno Dtum uskut. zdn. plnění: % DPH K úhrdě: s DPH Kč bez DPH Kč DPH Kč Rzítko podpis Dtum uskut. zdn. plnění Při reklmci předložte tento prgon OP 96 Do 6/06 Rzítko + podpis Vyplní odběrtel 7

20 00LISTÉ ÚČETNÍ DOKLDY Příkz k úhrdě jednorázový smopropisovcí Prgon skládný číslovný Číslo výrobku: 09 2 x 0 cm 4 x 25 listů Číslo výrobku: x 4,5 cm BNCE... PŘÍKZ K ÚHRDĚ / INKSU ) POBOČCE... bnkovní spojení číslo účtu plátce kód bnky... dtum spltnosti měn symboly pltby číslo účtu příjemce kód bnky částk vribilní konstntní specifický doplňující údj bnky údj pro vnitřní potřebu příkzce místo dtum vystvení podpis(y), rzítko příkzce ) Nehodící se škrtá OP DTUM: PRODVČ: Při reklmci předložte tento prgon! Příkz k úhrdě hromdný smopropisovcí Číslo výrobku: 0 Příjmový dokld jednoduchý smopropisovcí Číslo výrobku: 302 HROMDNÝ PŘÍKZ K ÚHRDĚ BNCE... POBOČCE... bnkovní spojení Firm JEDNODUCHÝ PŘÍJMOVÝ POKLDNÍ DOKLD č.... číslo účtu plátce kód bnky celková částk dtum spltnosti konst. symbol*) měn symboly plteb číslo účtu příjemce kód bnky částk vribilní konstntní specifický Tisk OPTYS, s.r.o., OPV, tel , , fx OPTYS 996 ze dne Přijto od... dres Účel pltby... Kč... h... slovy *) konstntní symbol v této rubrice se uvádí, je-li společný pro všechny účty příjemců (jednotlivě se pk neuvádí). Přijl: místo dtum vystvení podpis(y), rzítko příkzce O 4/03 OP 0 Do 4/08 OP 302 Výdjový dokld jednoduchý smopropisovcí Číslo výrobku: 303 Příjmový dokld zjednodušený smopropisovcí Číslo výrobku: 304 Firm JEDNODUCHÝ VÝDJOVÝ POKLDNÍ DOKLD č.... PŘÍJMOVÝ POKLDNÍ DOKLD zjednodušený dňový dokld Příjemce (obchodní jméno) Plátce (obchodní jméno) OPTYS 996 ze dne Vyplceno komu... dres Účel pltby... Kč... h... slovy DIČ DIČ Dtum uskutečnění Dokld zdnitelného plnění číslo Kč hl. slovy Kč Rozsh předmět zdn. plnění Podpis pokldník Schválil Text Účtovcí předpis (Dl-účet) Kč h Přijl: Vydl: DPH % Bez dně Kč DPH Kč Převzl Zúčtovl Do 3/08 OP 303 Dne Dne Do /08 OP 304 8

21 50LISTÉ ÚČETNÍ DOKLDY Příjmový dokld jednoduchý 50 listů Číslo výrobku: 30 Výdjový dokld jednoduchý 50 listů Číslo výrobku: 3 PŘÍJMOVÝ POKLDNÍ DOKLD č.... ze dne Firm: Cen bez DPH +...% DPH Kč Slovy Příjto od DIČ... Účel pltby... Přijl: VÝDJOVÝ POKLDNÍ DOKLD č.... ze dne Firm: Cen bez DPH +...% DPH Kč Slovy Vyplceno komu DIČ... Účel pltby... Vydl: Přijl: Do 4/08 OP 30 Výdjový dokld jednoduchý smopropisovcí 50 listů Číslo výrobku: 33 Příjmový dokld smopropisovcí 50 listů Číslo výrobku: 34 Firm: PŘÍJMOVÝ POKLDNÍ DOKLD č.:... VÝDJOVÝ POKLDNÍ DOKLD č.... ze dne ze dne přílohy:... Firm: Cen bez DPH +...% DPH Kč Slovy Vyplceno komu DIČ... Účel pltby... Vydl: Přijl: Přijto od (jméno dres) Přijto...Kč slovy účel pltby schválil podpis pokldník ÚČETNÍ DOKLD ze dne... č.... Text Účtovcí předpis (Dl - účet) Kč hl. Dne... přezkoušel... Dne...zúčtovl... Do 4/08 OP 34 Výdjový dokld smopropisovcí 50 listů Číslo výrobku: 35 Příjmový jednoduchý dokld smopropisovcí 50 listů Číslo výrobku: 38 Firm: VÝDJOVÝ POKLDNÍ DOKLD č.:... ze dne přílohy:... Vyplceno komu (jméno dres) Vydáno...Kč slovy účel výplty podpis podpis schválil příjemce pokldník ÚČETNÍ DOKLD ze dne... č.... Text Účtovcí předpis (Má dáti - účet) Kč hl. PŘÍJMOVÝ POKLDNÍ DOKLD č.... ze dne Firm: Cen bez DPH +...% DPH Kč Slovy Příjto od DIČ... Účel pltby... Přijl: Dne... přezkoušel... Dne...zúčtovl... Do 6/08 OP 35 Do 4/08 OP 38 9

22 50LISTÉ ÚČETNÍ DOKLDY Fktur smopropisovcí 50 listů Číslo výrobku: 37 Dodcí list smopropisovcí 50 listů Číslo výrobku: 39 FKTUR dňový dokld IČ: Fktur číslo: Dodvtel: Konstntní symbol: Form úhrdy: Peněžní ústv: Odběrtel: DODCÍ LIST - DŇOVÝ DOKLD číslo... (nehodící se škrtne) Dtum vystvení Dtum uskut. zdnitelného plnění N zákldě objednávky číslo... ze dne Dodvtel Odběrtel Číslo účtu: Příjemce: Způsob doprvy: IČ: IČ: IČ: Tisk OPTYS, s.r.o., OPV, tel , , fx vlstní nákldní poštou Dtum spltnosti: Dtum UZP: Objednávk číslo (KS): Dtum vystvení: Dodcí list číslo: Dtum odeslání fktury: Cen Cen Název zboží MJ z MJ celkem DPH Kč (oznčení dodávky) Množství bez DPH bez DPH v % v Kč s DPH Množství Název zboží Cen z Cen DPH jednot. celkem v % v Kč bez DPH bez DPH Cen celkem s DPH Předl: (jméno) CELKEM Zboží vč. fktury převzl: rzítko podpis dodvtele Převzl: č. OP: SPZ: (podpis) OP 37 Do 3/08 OP 39 Prgon obchodní 50 listů Číslo výrobku: 320 PRGON - DŇOVÝ DOKLD č.:... ODBĚRTEL: Prgon obchodní smopropisovcí 50 listů Číslo výrobku: 32 PRGON - DŇOVÝ DOKLD č.:... ODBĚRTEL: Prgon obchodní bez DPH smopropisovcí 50 listů Číslo výrobku: 323 PRGON č.:... Zboží Počet Cen z MJ Kč Zboží Počet Cen z MJ Kč Cen bez DPH: K úhrdě Kč Dtum UZP: DPH Kč DODVTEL: rzítko podpis dodvtele Cen bez DPH: K úhrdě Kč Dtum UZP: DPH Kč DODVTEL: rzítko podpis dodvtele Dtum, rzítko podpis: Tisk OPTYS, s.r.o., OPV, tel OP 320 Tisk OPTYS, s.r.o., OPV, tel OP 32 Tisk OPTYS, spol. s r.o., OPV, tel OP 323 7,5 x 4,8 cm 7,5 x 4,8 cm 7,5 x 4,8 cm 20

23 P 4/04 OP LISTÉ ÚČETNÍ DOKLDY Univerzální pokldní dokld smopropisovcí Stvrzenk smopropisovcí 50 listů Číslo výrobku: 322 *PŘÍJMOVÝ - VÝDJOVÝ POKLDNÍ DOKLD č.:... ze dne Firm: Cen bez DPH +... % DPH IČ: Kč Slovy *Přijto od - vyplceno komu Účel pltby... *Nehodící se škrtněte 50 listů Číslo výrobku: STVRZENK č.:... ze dne Firm: Cen bez DPH +...% DPH Kč Slovy Příjem od výdej komu DIČ... Účel pltby... Vydl: Přijl: Přijl: Do 9/08 OP 326 Fktur smopropisovcí 50 listů Číslo výrobku: x 20 cm Příjemk převodk výdejk smopropisovcí 50 listů Číslo výrobku: 328 FKTUR dňový dokld Dodvtel: IČ: Fktur číslo: Druh dodávky (kód): Konstntní symbol: Form úhrdy: Peněžní ústv: Odběrtel: PŘÍJEMK PŘEVODK VÝDEJK číslo:... dtum:... Firm (rzítko) Dodcí list č. Číslo objednávky: Přišlo dne: Přeprvní list č. Číslo fktury: Doprvní prostředek: Číslo účtu: Příjemce: Způsob doprvy: vlstní nákldní poštou IČ: Objednávk číslo: Dtum spltnosti: Dodcí list číslo: Dtum UZP: Dtum vystvení: Dtum odeslání fktury: MJ Cen celkem DPH Cen z Szb Cen Název zboží Množství bez DPH bez DPH DPH v % v Kč celkem Účel Poř. číslo Kód Název MJ Množství přijté žádné vydné Přijto dle dokldu Cen z MJ Kč Vystvil: Schválil: Vydl: Přijl: Kontrolovl: Dtum podpis Dtum podpis Dtum podpis Dtum podpis Dtum podpis Zboží včetně fktury převzl: rzítko podpis dodvtele: M 0/08 OP 327 M 0/08 OP 328 Knih jízd Knih odeslné pošty 26 listů Číslo výrobku: listů Číslo výrobku: 33 ODESÍLTEL:... íslo p ílohy p ijímcí knihy... Strn.:... KNIH JÍZD.:... Držitel vozidl: Dtum Podcí íslo Jméno p íjmení dresát (název orgnizce) Ulice, íslo domu Místo ur ení (Název, PS ) Udná cen Dobírk Hmotnost Vyplcená Výpltné ástk K h kg g K h K h Poznámk dres: Tel./fx: P enos Orgnizce ( rm): Tel./fx: dres: RZ (SPZ): íslo motoru: Typ vozidl: Obsh válc : Pltí od: Obshuje: 26 list Stv ujetých km k. lednu (k dtu zhájení innosti): Stv ujetých km k 3. prosinci (k dtu ukon ení innosti): Poznámky OP 329 2

24 MZDOVÉ PERSONÁLNÍ TISKOPISY Mzdový list volný list Číslo výrobku: 3 3 MZDOVÝ LIST n rok číslo změstnnce: Příjmení Jméno stv Dřívější příjmení Dtum nrození Rodné číslo ČOP Místo nrození Bydliště PSČ Přechodné bydliště Zdrvotní pojišťovn Kvlifikce Změstnnecký poměr: hlvní ), vedlejší ) Nástup Výstup Dňové zvýhodnění n děti dňový bonus ( 35c, d ZDP) měsíční slev. Nezletilé dítě měsíční dňové měsíční dňový počet dětí n dni měsíc zvýhodnění bonus (mx. do výše dň. zvýh.) jméno příjmení rodné číslo jméno příjmení rodné číslo b c d = (b c) Zletilé dítě do dovršení 26 let 3. - soustvně se připrvuje n budoucí povolání, nepobírá plný invlidní důchod jméno příjmení rodné číslo jméno příjmení rodné číslo nemůže se soustvně připrvovt n budoucí povolání nebo vykonávt výdělečnou činnost pro nemoc nebo úrz, nebo - pro dlouhodobě nepříznivý zdrvotní stv je neschopno vykonávt soustvnou výdělečnou činnost 7. jméno příjmení rodné číslo stv potvrzení FÚ č. j. ze dne Funkce pltové zřzení dtum funkce tř. zákldní plt prémie 3. Z dětí uvedených pod písmeny ) 2) jsou držiteli průkzu ZTP/P jméno příjmení rodné číslo jméno příjmení rodné číslo celkem K výpltě celkem 25= 9-(20 ž 23)+24 Prosinec Listopd Výpltní listin volný list Číslo výrobku: x 2 cm FIRM (rzítko) VÝPLTNÍ LISTIN Jméno: Příjmení: Nrozen: Rodné číslo: Bydliště: Podpis o převzetí výplty Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopd Prosinec K výpltě celkem 25= 9-(20 ž 23)+24 Prosinec Listopd Ř Souhrnná výpltní listin volný list Číslo výrobku: 33 42,5 x 2 cm FIRM (rzítko) SOUHRNNÁ VÝPLTNÍ LISTIN z období Dtum: Zprcovl: Schválil: Jméno Hodiny Odprcovné Měsíc neodprcov. odprc. z nich dny celkem přesčs plcené Srážky Pojistné změstnnec Pojistné firm Zákld Slevy n dni Záloh Vyměř. dně = Zokrouhl. Náhrdy Zákldní Záloh Dňová Prémie Mzd n dň Dňové Slev Dň. Náhrdy zákld pro super Čistá n 00 Kč Zálohy mzdy mzd n dň záloh celkem po slevách zvýhodnění n dni bonus pojistné 2 ) hrubá mzd nhoru n osttní ke sržení spoření pojištění osttní z DPN 3 ) sociální zdrvotní sociální zdrvotní mzd 2 ) popltník slevy 9= =(5+8+9) 2 3 4=(-2-3) (6+7) Hodiny Odprcovné Měsíc neodprcov. odprc. z nich dny celkem přesčs plcené Srážky Pojistné změstnnec Pojistné firm Zákld Slevy n dni Záloh Náhrdy Vyměř. dně = Zokrouhl. Zákldní Záloh Dňová Prémie Mzd n dň Dňové Slev Dň. Náhrdy mzdy zákld pro super Čistá n 00 Kč Zálohy mzd n dň záloh celkem po slevách zvýhodnění n dni bonus z DPN pojistné hrubá mzd nhoru n osttní ke sržení spoření pojištění osttní sociální zdrvotní sociální zdrvotní mzd 2 ) popltník slevy 9= =(5+8+9) 2 3 4=(-2-3) (6+7) Hodiny Odprcovné neodprcov. odprc. z nich dny celkem přesčs plcené Zákldní mzd Prémie Náhrdy Mzd celkem Vyměř. zákld pro pojistné Pojistné změstnnec sociální zdrvotní sociální Pojistné firm zdrvotní Zákld dně = super hrubá mzd Zokrouhl. n 00 Kč nhoru Záloh n dň Slevy n dni n popltník osttní slevy Záloh n dň po slevách Dňové Slev zvýhodnění n dni Dňová záloh ke sržení Čistá mzd Srážky spoření pojištění osttní =(5+8+9) 2 3 4=(-2-3) =4- (6+7) Dň. bonus Zálohy Náhrdy mzdy z DPN K výpltě celkem 25= 9-(20 ž 23)+24 22

25 MZDOVÉ PERSONÁLNÍ TISKOPISY Prcovní smlouv volný list Číslo výrobku: 34 Dohod o rozvázání prcovního poměru volný list Číslo výrobku: 35 PRCOVNÍ SMLOUV DOHOD O ROZVÁZÁNÍ PRCOVNÍHO POMĚRU Změstnvtel:... se sídlem:... IČ:... zstoupen:... zpsný v Obchodním rejstříku vedeném... soudem v..., oddíl..., vložk č.... (dále jko změstnvtel ) Změstnvtel:... sídlo:... IČ:... zstoupen:... zpsný v Obchodním rejstříku vedeném Krjským soudem v..., oddíl..., vložk č.... (dále jen změstnvtel ) Změstnnec:... nrozen/:... bytem:... (dále jko změstnnec ) Změstnnec:... nrozen/:... bytem:... (dále jen změstnnec ) uzvírjí podle Zákoníku práce tuto prcovní smlouvu: I.. Prcovní poměr vzniká dnem: Druh práce: Místo výkonu práce: Prcovní poměr se sjednává n: - dobu určitou do... - dobu neurčitou 5. Prcovní poměr se sjednává: - se zkušební dobou do... - bez zkušební doby 6. Týdenní prcovní dob... hodin je rozvržen: - rovnoměrně - nerovnoměrně II. Účstníci této smlouvy shodně potvrzují, že změstnnec byl řádně seznámen s právy povinnostmi, které pro něho vyplývjí z této prcovní smlouvy, jkož i s prcovními podmínkmi předpisy o bezpečnosti při práci. Změstnnec prohlšuje, že byl řádně seznámen se zásdmi bezpečnosti ochrny zdrví při práci protipožárními předpisy nutností jejich bezpodmínečného dodržování. uzvírjí dle Zákoníku práce tuto dohodu o rozvázání prcovního poměru: Změstnvtel změstnnec se dohodli o skončení prcovního poměru zloženého smlouvou ze dne..., to dohodou ke dni... Ke dni skončení prcovního poměru obě strny vypořádjí všechny oboustrnné závzky urovnjí všechny vzthy, které vyplývjí z prcovního poměru. Tto dohod je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno převzl změstnvtel jedno změstnnec. Obě smluvní strny s obshem této dohody souhlsí. Jiná ustnovení: Změstnnci nenáleží odstupné. Požduje-li to změstnnec, v dohodě musí být uvedeny důvody rozvázání prcovního poměru. III. Změstnvtel se touto smlouvou zvzuje přidělovt změstnnci sjednný druh práce odměňovt jej z vykonnou práci mzdou. Změstnnec se zvzuje, že bude plnit všechny práce osobně, svědomitě řádně, plnit zákonné smluvní povinnosti změstnnců bude plně respektovt pokyny vedení společnosti vnitřní předpisy změstnvtele. Sjednný obsh prcovní smlouvy lze změnit, dohodnou-li se změstnvtel se změstnncem n jeho změně. Změn musí být proveden písemně. V...dne... IV. Výpovědní doby: - jsou stnoveny ustnoveními Zákoníku práce... - jsou stnoveny vnitřním předpisem změstnnec změstnvtel OP 35 Do /07 Tisk OPTYS, spol. s r.o., OPV, tel , , fx , Do 2/06 OP 34 Dohod o provedení práce volný list Číslo výrobku: 36 Dohod o prcovní činnosti volný list Číslo výrobku: 37 DOHOD O PROVEDENÍ PRÁCE DOHOD O PRCOVNÍ ČINNOSTI Změstnvtel:... sídlo:... IČ:... zstoupen:... zpsný v Obchodním rejstříku vedeném Krjským soudem v..., oddíl..., vložk č.... (dále jen změstnvtel ) Změstnnec:... nrozen/:... bytem:... (dále jen změstnnec ) Změstnvtel:... sídlo:... IČ:... zstoupen:... zpsný v Obchodním rejstříku vedeném Krjským soudem v..., oddíl..., vložk č.... (dále jen změstnvtel ) Změstnnec:... nrozen/:... bytem:... (dále jen změstnnec ) uzvřeli níže uvedeného dne tuto dohodu o provedení práce Podmínky plnění: Tto dohod níže specifikovné podmínky sjednávjí mezi změstnvtelem změstnncem právní kt, n jehož zákldě změstnnec zjistí plnění sjednného úkolu v uvedeném termínu rozshu, z což mu náleží odměn. Rozsh práce, n který se dohod uzvírá, nesmí být větší než limit stnovený Zákoníkem práce.. Sjednný úkol: Odborný odhd práce, která je předmětem této dohody, činí.. hodin. 3. Prcovní úkol bude proveden v době od... do Z vykonnou práci náleží změstnnci odměn ve výši kč, která bude zdněn která je spltná po ukončení převzetí práce v nejbližším výpltním termínu v hotovosti nebo vkldem n účet změstnnce. 5. Změstnnec prohlšuje, že byl před uzvřením dohody seznámen s právy povinnostmi, které pro něho vyplývjí z dohody o provedení práce, zejmén s předpisy o bezpečnosti ochrně zdrví při práci, odpovědnosti z škodu. 6. Dlší ujednání smluvních strn: Obě smluvní strny prohlšují, že tuto smlouvu sepisují n zákldě své svobodné vůle že neexistují překážky, které by vedly k následnému rozporu této smlouvy nebo neprovedení sjednných úkolů. N důkz tohoto připojují své vlstnoruční podpisy. V...dne... uzvírjí podle Zákoníku práce tuto dohodu o prcovní činnosti. Sjednná prcovní činnost: Dohod se uzvírá n dobu od... do Sjednný rozsh prcovní doby je dohodou n... hodin týdně. 4. Místem výkonu práce Práci z změstnvtele převezme... ve funkci Z výkon sjednných prcovních činností ve sjednné jkosti lhůtě poskytne změstnvtel změstnnci odměnu ve výši.....kč/hodinu. Odměn je spltná po ukončení převzetí práce v nejbližším výpltním termínu v hotovosti nebo vkldem n účet změstnnce. 7. Změstnnec bude sjednné prcovní činnosti vykonávt osobně, svědomitě řádně dodržovt podmínky sjednné v dohodě, jkož i právní předpisy, vzthující se k vykonávné práci, zejmén předpisy k zjištění bezpečnosti ochrny zdrví při práci, se kterými byl před podpisem této dohody plně seznámen. 8. Změstnvtel vytvoří změstnnci přiměřené prcovní podmínky, zjišťující řádný bezpečný výkon práce. 9. Zrušení dohody o prcovní činnosti okmžitě je sjednáno jen pro důvody pro okmžité zrušení prcovního poměru. Zrušení dohody o prcovní činnosti se řídí ustnoveními Zákoníku práce. 0. Osttní práv povinnosti změstnnce i změstnvtele vyplývjící z této dohody uprvují příslušná ustnovení Zákoníku práce předpisů jej doplňujících provádějících.. Tto dohod o prcovní činnosti byl sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno převzl změstnvtel druhé změstnnec. Bezvýhrdně se řídí Zákoníkem práce. 2. Dlší ujednání smluvních strn... V...dne podpis změstnnce podpis změstnvtele Tisk OPTYS, spol. s r.o., OPV, tel , , fx , OP 36 Do / změstnnec změstnvtel Do 2/08 OP 37 23

26 MZDOVÉ PERSONÁLNÍ TISKOPISY Dohod o hmotné zodpovědnosti volný list Číslo výrobku: 38 Osobní dotzník volný list Číslo výrobku: 40 DOHOD O ODPOVĚDNOSTI (hmotná odpovědnost) OSOBNÍ DOTZNÍK ZMĚSTNNCE Změstnvtel se zvzuje, že všechny uvedené údje budou sloužit výlučně změstnvteli pro účely vedení personální mzdové gendy. Příjmení, jméno, titul Den, měsíc, rok nrození Změstnvtel:... sídlo:... IČ:... zstoupen:... zpsný v Obchodním rejstříku vedeném... soudem v..., oddíl..., vložk č.... (dále jen změstnvtel ) Změstnnec:... nrozen/:... bytem:... (dále jen změstnnec ) rodné příjmení místo, stát Trvlé bydliště Přechodné bydliště ulice, číslo popisné/orientční ulice, číslo popisné/orientční obec, PSČ obec, PSČ telefon telefon Rodné číslo Státní příslušnost Rodinný stv RODINNÍ PŘÍSLUŠNÍCI Jméno příjmení Dtum nrození Bydliště Mnžel(k) Děti (vlstní, osvojené, děti v péči, která nhrzuje péči rodičů žen vypisuje děti vždy) uzvírjí dle Zákoníku práce tuto dohodu o odpovědnosti I. Dle prcovní smlouvy ze dne... vykonává změstnnec práci u změstnvtele ve funkci... Místem výkonu práce je... Předmětem této dohody je odpovědnost změstnnce z hodnoty, z které se pro tuto smlouvu povžují hotovost, ceniny, zboží, zásoby mteriálu nebo jiné hodnoty, které jsou předmětem obrtu nebo oběhu, s nimiž má změstnnec možnost osobně disponovt po celou dobu, po kterou mu byly v změstnneckém poměru svěřeny, odpovídá z schodek vzniklý n těchto hodnotách n svém prcovišti. Rodiče (vypisuje mldistvý) VZDĚLÁNÍ KVLIFIKCE II. N zákldě této smlouvy změstnnec přebírá dnem. odpovědnost z tyto hodnoty uvedené v přiloženém inventurním soupisu, který je nedílnou součástí této dohody. Celková hodnot je uveden v soupisu. Změstnnec byl při inventrizci předání hodnot, z které nese odpovědnost osobně, přítomen s výsledkem sepsného inventrizčního soupisu souhlsí. III. Změstnnec se zvzuje, že učiní ze své strny vše potřebné k zbránění schodků n svěřených hodnotách, včetně vedení potřebných evidencí předkládání předepsných výkzů změstnvteli. Změstnvtel se tímto zvzuje zjistit změstnnci tkové prcovní podmínky, které budou splňovt vše pro řádné plnění povinností hmotně odpovědného změstnnce. IV. Jestliže změstnnec zjistí, že se n prcovišti vyskytují závdy, které mu brání v řádném plnění prcovních úkolů ochrny hodnot svěřených k vyúčtování, je povinen tkové závdy neprodleně písemně oznámit změstnvteli nebo je zjistit zbezpečit tk odvrácení přípdné hrozící škody. Změstnvtel je povinen n zákldě oznámení odpovědného změstnnce tkovou skutečnost neprodleně prošetřit uvést věci do tkového stvu, který bude bez závd v ohledu k reklmci odpovědnosti změstnnce. Dokončené Druh školy, obor Počet tříd Dtum ukončení, vzdělání (semestrů) druh zkoušky Zákldní Nižší - nižší odborné Střední odborné s výučním listem Úplné střední všeobecné Úplné střední odborné s výučním listem Úplné střední odborné s mturitou bez výučního listu Vyšší odborné Bklářské Vysokoškolské Nedokončené Probíhjící JZYKOVÉ ZNLOSTI Jzyk Stupeň znlosti (hovorově, písemně, obojí) Druh zkoušky Zápočtový list volný list Číslo výrobku:

27 MZDOVÉ PERSONÁLNÍ TISKOPISY Kontrolní lístek píchčk volný list Evidence docházky volný list Číslo výrobku: 50 Číslo výrobku: 44 Firm: EVIDENCE DOCHÁZKY měsíc Kontrolní lístek Evidenční číslo Jméno změstnnce, prcoviště Doplňte vysvětlivky ke dnům v měsíci neodprc dnů odprc. dnů Jméno... Týden č.... od... do Den Nesprávné známkování se trestá Dopoledne Odpoledne Přerušení příchod odchod příchod odchod odchod příchod Hodin Kontrolovl: Součet hod. norm. Součet hod. přesčs Úhrnem 9 x 9 cm Vysvětlivky: - bsence neomluvená, C - celodenní čekání n práci, D - dovolená, N - nemoc, O - ošetřování člen rodiny, lázeňská péče pod., P - důležité osobní překážky v práci, S - svátky dny prcovního klidu, St - studium při změstnání, Šk - školení, Ú - prcovní úrz nemoc z povolání, V - prcovní volno bez náhrdy mzdy, Z - překážky z důvodu obecného zájmu, X - osttní, NV - náhrdní volno Kontrolní lístek píchčk dvojitá volný list Dovolenk Číslo výrobku: 45 Převod z min. měsíce ± Rekpitulce uzávěrky n typovčce: počet hodin Kontrolní lístek Jméno:... Číslo změstnnce:... Měsíc / rok:... Nesprávné známkování se trestá Dopoledne Odpoledne Přerušení Dopoledne Odpoledne Přerušení Hodin. Odprcováno hodin:... - z toho 25 % přesčs % přesčs... n odpolední směně... n noční směně Náhrd mzdy během dne (lékř, pohřeb, soud...) Náhrd mzdy z celý den Dovolená Nemoc... příchod odchod příchod odchod odchod příchod příchod odchod příchod odchod odchod příchod 2 Hodin Číslo výrobku: 46 D O V O L E N K 7 8 x 9 cm OP 45 N 4/08 Součet podpis vedoucího Součet hod. norm. Součet hod. přesčs Úhrnem OPTYS 996 Příjmení, jméno, titul Osobní číslo Žádám o dovolenou n zotvenou Útvr z klendářní rok 20, to od do včetně, tj. prc. dnů. Změstnnec se změstnvtelem se dohodli nedohodli, že z technických důvodů výplt mzdy nebo pltu spltná během dovolené nebude vyplcen před nástupem dovolené, le poukázán v nejbližším prvidelném termínu výplty mzdy nebo pltu n účet změstnnce nebo poukázán n jeho dresu. Dtum Dtum Skutečný nástup dovolené Z této dovolené skutečně čerpáno prc. dnů Nástup do změstnání po dovolené Podpis změstnnce Schválil Podpis vedoucího Z personál. útvr Do 3/08 OP 46 Propustk Osobní krt n svěřené předměty volný list Číslo výrobku: 47 7 Číslo výrobku: 5 PROPUSTK (k lékři, pro služební soukromé odchody) Rzítko firmy podpis ved. prcovník Změstnnec nr. / OSOBNÍ KRT N SVĚŘENÉ PŘEDMĚTY číslo... Firm Příjmení jméno změstnnce Osobní číslo Číslo středisk Vydáno Vráceno Kód podle Cen Název pltné JK z MJ množství dobu o příjmu ství o n potvrzení množ- potvrzení dtum dtum vrácení K lékři - služebně - soukromě*) Odchod v... hod. *) Nehodící se škrtněte Návrt v...hod. V... dne... Byl ošetřen lékřem Rzítko lékře podpis v...hod. (vyplní lékř) 25

ROZVAHA Burza cenných papírů Praha a.s. v plném rozsahu 31.3.2015 (v celých tisících Kč) Rybná 14 Praha 1 47115629 110 05

ROZVAHA Burza cenných papírů Praha a.s. v plném rozsahu 31.3.2015 (v celých tisících Kč) Rybná 14 Praha 1 47115629 110 05 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/00 Sb ROZVAHA v plném rozshu ke dni... 3.3.05 (v celých tisících Kč) IČ 47569 Obchodní firm nebo jiný název účetní jednotky Burz cenných ppírů Prh.s.

Více

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu ROZVAHA dle vyhlášky 54/22 1.1.-31.12.213 Název, sídlo právní form s účinností pro účetní jednotky (v celých tisích Kč) účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné orgnizce IČO Jedštěd

Více

ROZVAHA. ke dni... BAB mont s.r.o. Klíčovská 805/11 Praha 9 190 00 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0

ROZVAHA. ke dni... BAB mont s.r.o. Klíčovská 805/11 Praha 9 190 00 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. Písemnost yl podán elektronicky dne: 20.6.2012 Podcí : 2172526 Heslo zjištění stvu: c3d895fe Stv podání: vyřízeno ROZVAHA ke dni... 3 1. 1

Více

ROZVAHA. ke dni... Roset s.r.o. 31. 12. 2011. Raisova 1004 Strakonice 386 01

ROZVAHA. ke dni... Roset s.r.o. 31. 12. 2011. Raisova 1004 Strakonice 386 01 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. ROZVAHA ke dni... 31. 12. 2011 jednotky: 1000 Kč Rok Měsíc IČ 2011 1 2 28065280 Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky Roset s.r.o. Sídlo

Více

ACHENBACH CZ s.r.o. 31.12.2014 v celých tisících K. Fialková 23 2.049-638 1.411 2.387 814-638 176 1.224 1.224 2.203 987 987 1.573

ACHENBACH CZ s.r.o. 31.12.2014 v celých tisících K. Fialková 23 2.049-638 1.411 2.387 814-638 176 1.224 1.224 2.203 987 987 1.573 Minimální závzný vý et informí ROZVAHA Jméno p íjmení, ohodní firm neo jiný podle vyhlášky. 500/00 S. ve zjednodušeném rozshu název ú etní jednotky ve zn ní pozd jšíh p edpis ACHENBACH CZ s.r.o. ke dni

Více

ROZVAHA (BILANCE) sestavená k 31.12.2006. Základní škola Přemyslovo nám. 1 627 00 Brno A K T I V A. Název, sídlo a právní forma jednotky

ROZVAHA (BILANCE) sestavená k 31.12.2006. Základní škola Přemyslovo nám. 1 627 00 Brno A K T I V A. Název, sídlo a právní forma jednotky Příloh účetní závěrky dle přílohy č.1 k vyhlášce č. 505/2002 S. ROZVAHA (BILANCE) (v tisících Kč n 2 des. míst) sestvená k Název, sídlo právní form jednotky Zákldní škol Přemyslovo nám. 1 627 00 Brno příspěvková

Více

Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k..0 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo právní form účetní jednotky IČO 8589 Společenství

Více

Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k 3..03 ( v hléřích ) Název, sídlo právní form účetní jednotky IČO 6674354 Ndční fond

Více

Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2012 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo a právní forma

Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2012 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo a právní forma Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k 3..0 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo právní form účetní jednotky IČO 643695 Ndce

Více

ROZVAHA pro nevýd le né organizace v plném rozsahu

ROZVAHA pro nevýd le né organizace v plném rozsahu ROZVAHA pro nevýd le né orgnizce v plném rozshu ke dni 3..0 Název sídlo ú etní jednotky (v celych tisících Kc) ˇ Místní kcní ˇ skupin Podjestedí ˇ ˇ I 666006 o.s. ocnske ˇ sdruzení ˇ Prosec ˇ pod Jestedem

Více

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012 Ulice Agentur sociální práce, o. s. Účetní závěrk z rok 2012 Osh: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY... 2 2. ZAMĚSTNANCI A OSOBNÍ NÁKLADY... 2 3. POSKYTNUTÉ PŮJČKY, ZÁRUKY ČI JINÁ PLNĚNÍ...

Více

Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. ROZVAHA ke dni... 3 1. 1 2. 2 0 1 0 jednotky: 1000 Kč Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky Správ městských sportovišť Kolín,.s. Sídlo

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU ke dni 31. prosine 2013 ( údje jsou vyčísleny v elýh tisííh Kč ) sestvená v souldu se zákonem č. 563/1991 S. o účetnitví, ve znění pozdějšíh předpisů, s vyhláškou

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O REZERVACI POZEMKU A SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O DÍLO Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Prh 2, PSČ 120 00, zpsná

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni...

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni... Oshuje závzný výčet informí uvedený ve vyhláše MF / S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů x příslušnému finnčnímu úřdu ROZVAHA v plném rozshu ke dni...

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni...

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni... Oshuje závzný výčet informí uvedený ve vyhláše MF 500/2002 S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů x příslušnému finnčnímu úřdu ROZVAHA v plném rozshu

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) 60193549 186 07 Praha 8. AKTIVA b. označ. a. řád. c Brutto 1. Běžné účetní období Korekce 2

ROZVAHA. v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) 60193549 186 07 Praha 8. AKTIVA b. označ. a. řád. c Brutto 1. Běžné účetní období Korekce 2 Minimální závzný výčet informí uvedený ve vyhláše č. 500/00 S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů ROZVAHA v plném rozshu k 3..03 (v elýh tisííh Kč)

Více

Píloha k roní úetní závrce za rok 2012

Píloha k roní úetní závrce za rok 2012 Píloh k roní úetní závre z rok 2012 l. 1 Oené údje Sujekt: U2Brno s.r.o. sídlo: Brno, Píkop 843/4 právní form: spolenost s ruením omezeným IO: 607 16 380 pedmt innosti: - speilizovný mloohod - poskytování

Více

ke dni... 30.6.2015 (v celých tisících Kč) POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE,.a.s. 682/14, 110 05 Praha 1 Číslo řádku c Korekce 2 Netto 3 Brutto 1 Netto

ke dni... 30.6.2015 (v celých tisících Kč) POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE,.a.s. 682/14, 110 05 Praha 1 Číslo řádku c Korekce 2 Netto 3 Brutto 1 Netto Ohodní firm neo jiný název účetní jednotky ROZVAHA POWER EXCHANGE v plném rozshu Minimální závzný výčet informí podle vyhlášky č. 500/00 S CENTRAL EUROPE,..s. Sídlo neo ydliště účetní jednotky místo podnikání

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: KOPPA, v.o.s., se sídlem Mozrtov 679/21, 460 01 Liberec, ustnovená prvomocným Usnesením č.j. KSUL 44 INS 5060/2014-A-13, ze dne 04. dubn 2014, insolvenčním správcem

Více

OFSETOVÁ TISKÁRNA, DIGITÁLNÍ TISKÁRNA, MAILINGOVÉ A DATOVÉ SLUŽBY

OFSETOVÁ TISKÁRNA, DIGITÁLNÍ TISKÁRNA, MAILINGOVÉ A DATOVÉ SLUŽBY Naše poslání: Prosazováním nových trendů v polygrafii šetříme čas a prostředky zákazníka, usnadňujeme mu život a prostřednictvím jeho spokojenosti dáváme práci svým zaměstnancům. Garancí vlastní práce

Více

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui Stvební firm Díky nám si postvíte svůj svět. 1.D Klár Koldovská Šárk Bronová Lucie Pncová My Anh Bui Obsh 1) Úvod 2) Přesvědčení bnky 3) Obchodní jméno, chrkteristik zákzník, propgce 4) Seznm mjetku 5)

Více

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence:

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence: Konvence Integrovného doprvního systému Libereckého krje (IDOL) Účstníci Konvence: KORID LK, spol. s r.o. Liberecký krj Město Česká Líp Město Jblonec nd Nisou Sttutární město Liberec Město Turnov České

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: se sídlem: Koterovská 633/29, 326 00 Plzeň, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSPL 54 INS 378/2012-A-19 ze dne 29.3.2012, insolvenčním správcem dlužník:. prvomocným

Více

Podmínky externí spolupráce

Podmínky externí spolupráce Podmínky externí spolupráce mezi tlumočnicko překldtelskou genturou Grbmüller Jzykový servis předstvující sdružení dvou fyzických osob podniktelů: Mrek Grbmüller, IČO: 14901820, DIČ: CZ6512231154, místo

Více

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem:

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem: Níže uvedeného dne, měsíce roku byl uzvřen mezi těmito smluvními strnmi: obchodní společnost se sídlem: IČ: DIČ: zpsná zstoupen (dále jen jko budoucí strn prodávjící ) v obchodním rejstříku vedeném, oddíl,

Více

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa Smlouv o ustájení zjišťování veterinární péče pro toulvá opuštěná zvířt odchycená n území měst Česká Líp Smluvní strny Objedntel: Město Česká Líp, náměstí TGM 1,47001 Česká Líp Zstoupené : p. Jiřím Pzourkem,

Více

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli 1. Zdeněk Berntík, nr. 14.5.1954 Jrmil Berntíková, nr. 30.12.1956 ob bytem Stroveská 270/87, Ostrv-Proskovice ob jko Smluvní strn 1 2. Tělovýchovná jednot Petřvld

Více

Smlouva o příspěvku na provoz školy (dále jen smlouva)

Smlouva o příspěvku na provoz školy (dále jen smlouva) v zstoupení : Ing. Hn Novotná, ředitelk jko strn oprávněná (dále jen oprávněná strn) I.2. studentk student denního studi oboru 23-45-L/005 Mechnik číslicově řízených strojů studentkou - studentem. v zstoupení

Více

Smlouva o příspěvku na provoz školy (dále jen smlouva)

Smlouva o příspěvku na provoz školy (dále jen smlouva) bnk. spojení : KB,.s. Brno-město, exp. Kuřim, č.ú. 201203621/0100 v zstoupení : Ing. Hn Novotná, ředitelk jko strn oprávněná I.2. studentk student denního studi oboru 26-41-L/01 Mechnik elektrotechnik

Více

P íloha k ú etní záv rce podle

P íloha k ú etní záv rce podle P íloha k ú etní záv rce podle ODSTAVEC Firma: Sídlo: I : Bytove druzstvo ˇ Francouzska 95 Francouzska 95, 8 Ostrava 8 94494 Právní forma ú etní jednotky: P edm t podnikání (pop. ú el z ízení): 39 vyhl.

Více

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008 z 15. zsedání Zstupitelstv měst Usnesení z 15. zsedání Zstupitelstv měst, 319 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o mí zprávu ověřovtelů zápisu pn MUDr. Rudolf Bbince pn RSDr. Krl Kuboše

Více

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. Příjmení Jméno(-a)

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. Příjmení Jméno(-a) df_12dpfoz5457_22.pdf PROHLÁŠENÍ poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu)

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb.

íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb. íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb. Odstavec 1 Firma: Vodárenská spole nost Táborsko Sídlo: Kosova 2894, 390 02 Tábor O: 26069539 Právní forma ú etní jednotky: s.r.o. edm t podnikání

Více

7. Příjemka na v loňském roce vyfakturovaný materiál 120 000 112 119 8. FAP za nákup stroje 270 000 51 300 321 300

7. Příjemka na v loňském roce vyfakturovaný materiál 120 000 112 119 8. FAP za nákup stroje 270 000 51 300 321 300 Op. Tet Částka MD D 1. Otevření účtů aktiv a pasiv 21 200 000 21 200 000 2. FAP za materiál dodaný v minulém období 300 000 57 000 357 000 3. FAP za nákup materiálu v zahraničí 20 000 GBP @ 29,70 AÚ 710

Více

2219 **** 580 000,00 580 000,00 2223 **** 50 000,00 50 000,00 2321 **** 0,00 0,00 294 915,49 100 000,00 100 000,00 29 520,00

2219 **** 580 000,00 580 000,00 2223 **** 50 000,00 50 000,00 2321 **** 0,00 0,00 294 915,49 100 000,00 100 000,00 29 520,00 2212 Silnice 2212 5169 Nákup osttních služe 50 00 50 00 2212 5171 Výdje n dodvtel.zjišť.oprvy údrž 500 00 500 00 41 654,40 2212 **** 550 00 550 00 41 654,40 2219 Ost. záležitosti pozemních komunikcí 2219

Více

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Úvod do účetnictví... 3 1.1. Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti... 3 1.2.

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&33934/2010/Šo ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková ČÍSLA USNESENÍ: 575-597 Usnesení 26. zsedání Zstupitelstv

Více

MATERIÁLOVÉ ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob CHARAKTERISTIKA

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Národní centrum výzkumu polárních oblastí

Národní centrum výzkumu polárních oblastí Národní centrum výzkumu polárních oblstí Dohod o spolupráci při výzkumu polárních oblstí Země Msrykov univerzit Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ 00216224, zstoupená rektorem Prof. PhDr. Petrem Filou,

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Účtování o zásobách. Příklad 1/1

Účtování o zásobách. Příklad 1/1 Účtování o zásobách Příklad 1/1 Účetní jednotka používá pro oceňování nakoupených materiálových zásob stejné druhy ceny zjištěné váženým aritmetickým průměrem ze skutečných pořizovacích cen. Počáteční

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012. Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012. Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Kpitol 381 Nejvyšší kontrolní úřd O B S A H A. Zpráv k závěrečnému účtu kpitoly státního rozpočtu 381 Nejvyšší kontrolní úřd z rok 2012. ÚVOD... 4. PŘÍJMY... 5. VÝDAJE... 8 V.

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR ŘÍJEN 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Osobní dotazník. Při mzdě nižší než minimální také váš vztah k minimálnímu zdravotnímu pojištění - vyznačte možnost: týká se jen DPČ a PP

Osobní dotazník. Při mzdě nižší než minimální také váš vztah k minimálnímu zdravotnímu pojištění - vyznačte možnost: týká se jen DPČ a PP Přílohy Osobní dotazník Příjmení: Stav: Jméno: Titul: Trvalý pobyt: Přechodný pobyt: Místo narození: Rodné číslo: Datum narození: Číslo OP: Číslo bankovního účtu, kam si přeji posílat výplatu: Telefony

Více

Účetní knihy a doklady kat. číslo název vztah k

Účetní knihy a doklady kat. číslo název vztah k Účetní knihy a doklady název vztah k formát úprava 1. Daň. evidence plátce A4 56 str. 22,94 2. Daň. evidence neplát. A4 56 str. 22,94 4. Kniha pohledávek plátce A4 56 str. 21,01 5. Kniha pohledávek neplát.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Základy účetnictví 5. přednáška

Základy účetnictví 5. přednáška Základy účetnictví 5. přednáška 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy 2) Kontrola v systému podvojného účetnictví 3) Inventarizace Ad 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy - průkaznost účetních údajů

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Název zpracovatele: Tiskárna Ministerstva vnitra, státní příspěvková organizace Adresa sídla: Bartůňkova 4/1159, 149 01 Praha 4 - Chodov IČ: 60498005

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení

Více

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155 R O Z V A H A (bilance) v plném rozsahu ke dni 31.12.213 v tis.czk Název a sídlo ú. jednotky ZEMKDKLSKÁ AKCIOVÁ SPOLEGNOST KOLOVEG Rok M$síc IG TYRŠOVA 146 213 12 477177 345 43 KOLOVEG íslo B$žné ú etní

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

2. Zásoby. Cenová kalkulace výrobků (ceny jsou uvedeny za 1 ks, bez DPH):

2. Zásoby. Cenová kalkulace výrobků (ceny jsou uvedeny za 1 ks, bez DPH): 2. Zásoby Obsah kapitoly: materiál zásoby vlastní výroby zboží poskytnuté zálohy na zásoby pořízení zásob výdej do spotřeby, prodej oceňování (metoda FIFO, vážený aritmetický průměr) syntetická a analytická

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Obsah Úvod... 9 Vyhláška č. 410/2009 Sb.... 43 Příklady účtových rozvrhů a používání metod v roce 2011... 206 Vyhláška č. 383/2009 Sb....

Obsah Úvod... 9 Vyhláška č. 410/2009 Sb.... 43 Příklady účtových rozvrhů a používání metod v roce 2011... 206 Vyhláška č. 383/2009 Sb.... Obsah Obsah Úvod... 9 Vyhláška č. 410/2009 Sb.... 43 Příloha č. 1...117 Příloha č. 2... 149 Příloha č. 3... 168 Příloha č. 4... 169 Příloha č. 5... 170 Příloha č. 6... 192 Příloha č. 7... 193 Příklady

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k Název nad ízeného orgánu a sídlo: I : Název, sídlo a právní forma

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Ing. Miriam Jandlová Tematický celek Základy daňové evidence a účetnictví Cílová skupina žáci střední školy s výukou předmětu účetnictví a daně Anotace Materiál má podobu pracovního listu s úlohami,

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Příklad: Vyplnění Vyúčtování za rok 2011 a Dodatečného vyúčtování za rok 2010

Příklad: Vyplnění Vyúčtování za rok 2011 a Dodatečného vyúčtování za rok 2010 Příklad: Vyplnění Vyúčtování za rok 211 a Dodatečného vyúčtování za rok 21 Zadání: Společnost Pokusná s.r.o. zaměstnává pouze 1 zaměstnance. Vyúčtování daně za rok 21 podala 25.2.211. Za rok 21 provedla

Více

Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu

Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu Počet bodů 12 b. Dosaženo A - Daňové odpisy dlouhodobého hmotného majetku Společnost FC Znojmo, a.s., v průběhu roku 2007

Více

ROZVAHA. ke dni... ASPEN SPORT a.s. Sportovní 457 Vestec 252 42

ROZVAHA. ke dni... ASPEN SPORT a.s. Sportovní 457 Vestec 252 42 Minimální závazný vý et informací podle vyhlášky.500/2002 Sb. ROZVAHA ke dni... 31. 12. 2007 jednotky: 1000 K Rok M síc I 2007 1 2 60196459 Obchodní firma nebo jiný název ú etní jednotky ASPEN SPORT a.s.

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Rodné èíslo: Èíslo OP: Telefon:

Rodné èíslo: Èíslo OP: Telefon: Pøedávjící: Boøivojov 84 130 00, Prh 3 tel: +420 775 125 143, www.volnedodvky.cz Dále jen vlstník Pøebírjící è. 1 Dále jen nájemce 1 Smluvní strny sepsly dnešního dne tuto Výpùjèní smlouvu Pøedávjící prohlšuje,

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

PŘÍKLAD Č. 1. 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,-

PŘÍKLAD Č. 1. 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,- PŘÍKLAD Č. 1 Společnost s ručením omezeným Dřevomont, plátce DPH, se zabývá výrobou dřevěného nábytku. Během účetního období nastaly následující účetní případy: 1) VBÚ poskytnuta záloha na nákup dřeva

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové len n v plném rozsahu ke dni 31.12.214 (v celych tiscch Kc) ˇ I 453117 Název a sdlo ú etn jednotky SPOJPROJEKT PRAHA a.s. Bystricka ˇ 179/9 Praha 14 Ozna en TEXT a b c I.

Více