Makroekonomie. základní kurz. Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Makroekonomie. základní kurz. Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D."

Transkript

1

2 Makroekonomie základní kurz Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D.

3 Plán přednášek Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Výdaje a rovnovážný produkt Peníze Agregátní poptávka a agregátní nabídka Hospodářský růst a cyklus Nezaměstnanost Inflace Měnový kurz Vnější ekonomická rovnováha Měnová politika Státní rozpočet, fiskální politika Zahraniční obchod a zahraničně ekonomická politika

4 Úvod do makroekonomie

5 Mikroekonomie vs. makroekonomie EKONOMIE MIKROEKONOMIE MAKROEKONOMIE Kolik firma vyrobí zboží? Za jakou cenu bude firma své zboží prodávat? Kolik zboží se vyrobí v souhrnu celé ekonomiky? Jaká bude průměrná cenová hladina v ekonomice? Kolik času bude domácnost věnovat na práci a kolik na volný čas? Kolik bude v ekonomice nezaměstnaných? Kolik zboží si domácnost koupí? Kolik zboží se do ekonomiky doveze a kolik z ní vyveze?

6 Základní makroekonomické ukazatele Hrubý domácí produkt Nezaměstnanost Cenová hladina inflace Vztah k zahraničí platební bilance (obchodní bilance)

7 Hrubý domácí produkt ČR (meziroční růst reálného HDP) Meziroční růst reálného HDP v %. Pramen: ČSÚ ( ) 6

8 % Míra nezaměstnanosti v ČR ,04 8,54 9,02 8,54 9,15 9,9 10,24 9,19 8,97 8,13 6,62 5,45 7,98 9,01 4,28 4 2,95 3,29 2,99 3, stará metodika nová metodika Pramen: ČSÚ

9 % Míra inflace 60 56, ,8 10 9,7 11,1 10,0 9,1 8,8 8,5 10,7 2,1 3,9 4,7 1,8 0,1 2,8 1,9 2,5 2,8 6,3 1,0 1,5 0 Pramen: ČSÚ

10 Pramen: ČNB ( ) Obchodní bilance

11 Makroekonomický koloběh Práce, půda, kapitál Odměny za výrobní faktory Trh výrobních faktorů Mzdy, renty, úroky Výrobní vstupy DOMÁCNOSTI Daně Transfery VLÁDA Daně Dotace FIRMY Platba za vládní nákupy Nakoupené statky a služby Nakoupené statky a služby Výdaje na nákup statků a sluzeb Trh statků a služeb Příjmy z prodeje Prodané statky a služby Import Export ZAHRANIČÍ Tok zboží, služeb a výrobních faktorů Tok peněz (Korun)

12 Základní makroekonomická identita Domácnosti Firmy Vláda Zahraničí Úspory Investice

13 Proudy v ekonomické teorii Liberální Intervencionistický

14 Zásahy do ekonomiky Fiskální politika Monetární politika Kurzová politika Obchodní politika Důchodová politika

15 Ukazatele ekonomické výkonnosti

16 Hrubý domácí produkt Tržní hodnota veškerých finálních statků a služeb vyprodukovaných v dané ekonomice za dané časové období.

17 Metody zjišťování HDP Výdajová Výrobní Důchodová

18 Výdajová metoda HDP HDP = C + I + G + NX

19 Výdajová metoda HDP ČR v roce 2009 Výdaje na konečnou spotřebu domácností vládních ins titucí nezis kových ins titucí Tvorba hrubého kapitálu tvorba hrubého fixního kapitálu změna zásob čis té pořízení cennos tí Zahraniční obchod vývoz zboží a služeb dovoz zboží a služeb Hrubý domácí produkt Jedná se o nominální HDP (v běžných cenách) v mil. Kč Pramen: ČSÚ ( )

20 Výrobní metoda HDP přidané hodnoty Spotřeba meziproduktů Přidaná hodnota Příjem z prodeje Lesní společnost Dřevařský závod Papírny Tiskárna Prodejna knih

21 Výrobní metoda HDP ČR v roce 2009 Zemědělství, myslivost, lesnictví Rybolov, chov ryb, přidružené činnosti Dobývání nerostných surovin Zpracovatelský průmysl Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody Stavebnictví Obchod, opravy motor. vozidel a spotř. zboží Pohostinství a ubytování Doprava, skladování, pošty a telekomunikace Peněžnictví a pojišťovnictví Nemovitosti, služby pro podniky, výzkum, vývoj Veřejná správa; obrana; sociální zabezpečení Školství Zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti Ostatní veřejné, sociální a osobní služby Domácnosti zaměstnávající personál Hrubá přidaná hodnota Daně z produktů Dotace na produkty (-) Hrubý domácí produkt Jedná se o nominální HDP (v běžných cenách) v mil. Kč Pramen: ČSÚ ( )

22 Důchodová metoda HDP Mzdy (včetně ostatních nákladů na práci) Renty Úroky Zisky Znehodnocení kapitálu Nepřímé daně zmenšené o subvence

23 Nominální a reálný HDP nominální HDP Deflátor = * 100 reálný HDP

24 Pramen: ČSÚ ( ) Nominální a reálný HDP

25 Hrubý domácí produkt ČR (meziroční růst reálného HDP) Meziroční růst reálného HDP v %. Pramen: ČSÚ ( ) 24

26 Čistý a hrubý domácí produkt HDP = ČDP + znehodnocení kapitálu

27 Hrubý národní důchod Kuvajt 11 Japonsko 3 Spojené království 2 Spojené státy 1 Rakousko Švýcarsko Slovensko Česká republika -8 Irsko Lucembursko Pramen: United Nations, National Accounts Main Aggregates Database ( ) Rozdíl mezi HND a HDP v % HDP v roce 2008 %

28 Disponibilní důchod Spotřeba domácností Úspory domácností

29 HDP na jednoho obyvatele v EU v roce Bulharsko (2008) Pramen: Eurostat ( )

30 Rovnovážný produkt (model 45 )

31 Struktura přednášky Předpoklady modelu Spotřební a úsporová funkce Investice Rovnovážný produkt ve dvousektorové ekonomice Vláda a rovnovážný produkt ve třísektorové ekonomice Zahraničí a rovnovážný produkt ve čtyřsektorové ekonomice

32 Předpoklady modelu produkt výdaje Ekonomika pod potenciálním produktem nevyužitý kapitál dostatečná zásoba práce (nezaměstnanost) Fixní cenová hladina Krátké období

33 Spotřeba a úspory

34 % HDP Spotřební výdaje v % HDP v roce ,8 45,7 46,5 48,7 49,7 54,0 56,5 57,8 64,1 65,1 70,

35 Keynesova spotřební funkce (krátkodobá) Spotřeba C Δ C C Ca cyd Δ YD Ca 45 YD 0 Disponibilní důchod YD

36 Růst spotřeby Spotřeba C 1 C 0 45 Disponibilní důchod - pokles úrokové míry - růst bohatství - pozitivní očekávání

37 Vztah keynesovy spotřební a úsporové funkce Spotřeba C Úspory S C<YD C = Ca + cyd Ca C>YD S = - Sa + syd Sa YD 0 Disponibilní důchod YD

38 Investice 37

39 % HDP Hrubé fixní investice v roce 2008 v % HDP ,8 18,5 19,0 19,5 20,4 20,9 20,9 21,3 23,3 23,9 25,

40 Investice plánované investice neplánované investice Skutečné investice = plánované + neplánované

41 Investiční funkce Investice I P HDP

42 Zvýšení investic Investice I P1 I P0 - pokles úrokové míry - pozitivní očekávání investorů - snížení daňového zatížení HDP

43 Rovnovážný produkt ve dvousektorové ekonomice plánované výdaje C+Ip IU 0 IU 0 E 0 C=Ca+cYD A Ca I P 45 HDP 1 HDP 0 HDP 2 HDP

44 Rovnovážný produkt ve dvousektorové ekonomice HDP = C+Ip IU = 0 HDP = C + I HDP = C+S C+I = C + S I = S

45 Výdajový multiplikátor AD HDP 0 (2000) E0 D E1 G H F 45 Ca+cYD+Ip 1 ΔIp (100) B B ΔHDP (100) C C Ca+Ip 1 ΔS (20) ΔC (80) D ΔHDP (80) F ΔIp = 100 Ca+cYD+Ip 0 ΔS (16) ΔC (64) G E0 Ca+Ip 0 ΔHDP (64) H HDP 0 = 2000 HDP 1 = 2500 ΔHDP = 500 HDP ΔS (12,8) ΔC (51,2) ΔHDP (51,2) ΔS (10,24) ΔC (40,96) HDP 1 =2500 E1

46 Multiplikátor a rovnovážný produkt ve dvousektorové ekonomice HDP 1 1 c ( Ip) HDP 1 1 c (Ca Ip)

47 Třísektorová ekonomika Vláda: - ovlivňuje disponibilní důchod - vybírá daně - poskytuje transfery - provádí vládní nákupy

48 Spotřeba v třísektorové ekonomice Disponibilní důchod YD = HDP Ta t*hdp + TR Spotřební funkce C = Ca + cyd C = Ca + c(hdp - Ta - t*hdp + TR)

49 Rovnovážný HDP ve třísektorové ekonomice HDP HDP C I Ca P G c(hdp Ta t HDP TR) I P G HDP 1 ( Ca I G ctr 1 c(1 t) P cta)

50 Rovnovážný produkt ve třísektorové ekonomice Plánované výdaje E 2 C + I P + G C + I P E 1 G, ctr, -cta E 0 Ca, I 45 HDP 0 HDP 1 HDP 2 HDP

51 Čtyřsektorová ekonomika Čistý export NX = Xa - Ma - m*hdp

52 Rovnovážný HDP ve čtyřsektorové ekonomice HDP C I P G NX HDP Ca c( HDP Ta t HDP TR) I G ( Xa Ma m HDP) P HDP 1 ( Ca I G ctr cta Xa 1 c(1 t) m P Ma)

53 Rovnovážný HDP ve čtyřsektorové ekonomice Plánované výdaje E 2 C + I P + G + NX C + I P + G E 1 E 0 Xa, -Ma Ca, I, G, ctr, -cta 45 HDP 0 HDP 1 HDP 2 HDP

54 Změny rovnovážného produktu (změny sklonu křivky plánovaných výdajů) Plánované výdaje Růst: c Pokles: t, m C + I P + G + NX Růst: m, t Pokles: c E 0 45 HDP 0 HDP

55 Plánované výdaje Změny rovnovážného produktu (změny polohy křivky plánovaných výdajů) Růst: Ca, I, G, TR, Xa Pokles: Ta, Ma C + I P + G + NX Růst: Ta, Ma Pokles: Ca, I, G, TR, Xa E 0 45 HDP 0 HDP

56 Peníze

57 Struktura přednášky Historie peněz Funkce peněz Nabídka peněz Poptávka po penězích Trh peněz rovnováha poptávky a nabídky Nominální a reálná úroková míra

58 Historie peněz Barterová směna Komoditní peníze Papírové peníze Depozitní peníze

59 Funkce peněz Prostředek směny Zúčtovací jednotka Uchovatel hodnoty

60 Nabídka peněz peněžní agregáty množství peněz v ekonomice k danému časovému okamžiku Úzký peněžní agregát (M1) Střední peněžní agregát (M2) Široký peněžní agregát (M3)

61 Účetní bilance centrální banky aktiva vládní cenné papíry úvěry komerčním bankám devizové rezervy pasiva hotovost v oběhu rezervy komerčních bank ostatní ostatní

62 Účetní bilance komerční banky aktiva rezervy u centrální banky úvěry cenné papíry pasiva depozita (vklady) úvěry od centrální banky ostatní ostatní

63 Změna depozit Změna depozit = 1 sazba povinných minimálních rezerv * prvotní vklad

64 Změny měnové báze vs. změny peněžní zásoby Měnová báze Změna oběživa Oběživo Rezervy Změna rezerv Peněžní zásoba (M1) Změna oběživa Oběživo Depozita Změna depozit

65 Křivka nabídky peněz i MS M

66 Zvýšení peněžní zásoba Nákup vládních cenných papírů centrální bankou (bezhotovostně) Poskytnutí úvěru komerční bance centrální bankou Snížení sazby povinných minimálních rezerv Nákupem vládních cenných papírů centrální bankou za hotovost.

67 Snížení peněžní zásoba Prodej vládních cenných papírů centrální bankou (bezhotovostně) Splacení úvěru centrální bance ze strany komerční banky Zvýšení sazby povinných minimálních rezerv Prodej vládních cenných papírů centrální bankou za hotovost.

68 Poptávka po penězích motivy držby peněz Transakční Opatrnostní Spekulační

69 Křivka poptávky po penězích i MD M

70 Rovnováha na trhu peněz i MS i 2 i 0 E 0 i 1 MD M2 M 0 M 1 M

71 Změny nabídky peněz i MS 0 MS 1 MS 1 i MS 0 i 1 E 1 i 0 E 0 i 0 E 0 i 1 E 1 MD MD M 0 M 1 M M 1 M 0 M

72 MD 1 MD 0 Změny poptávky po penězích i MS i MS i 1 E 1 i 0 E 0 i 0 E 0 i 1 E 1 MD 0 MD 1 M 0 M M 0 M

73 Nominální a reálná úroková míra i R i N

74 Agregátní poptávka a agregátní nabídka

75 Plán přednášky Agregátní poptávka - odvození tvaru křivky AD - změny polohy křivky AD Agregátní nabídka - tvar AS v krátkém a dlouhém období - změna polohy křivky AS Rovnováha v modelu AD-AS - dosahování rovnováhy

76 Agregátní poptávka Vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční zákazníci koupit při různých cenových hladinách.

77 Agregátní poptávka cenová hladina P C, I, G, NX Agregátní poptávka AD reálný HDP Y

78 Agregátní poptávka odvození tvaru Efekt úrokové míry Efekt bohatství Zahraniční efekt

79 Efekt úrokové míry Pokles P pokles MD nákup obligací růst ceny obligací a pokles i -- růst investic, spotřeby zvýšení (poptávaného množství) AD posun po křivce AD dolů i MS P i 2 E 2 P 2 E 2 i 0 E 0 MD (P 2 ) P 0 E 0 i 1 E 1 MD (P 0 ) P 1 E 1 MD (P 1 ) AD M Y 2 Y 0 Y 1 Y

80 Efekt bohatství pokles P -- růst reálných peněžních zůstatků nad úroveň,kterou si domácnosti přejí držet tento přebytek rovnou utratí za spotřebu roste (poptávané množství) AD posun po křivce AD dolů Zahraniční efekt pokles domácí P pro zahraniční zákazníky domácí zboží levnější nárůst exportu a zároveň pokles importu roste NX roste (poptávané množství) AD posun po křivce dolů

81 Agregátní poptávka změny polohy AD P P Růst C, I, G, NX Pokles C, I, G, NX AD 2 AD 1 AD 1 AD 2 Y Y

82 Agregátní nabídka P Dlouhodobá agregátní nabídka LAS P Krátkodobá agregátní nabídka SAS B A Y* Y Y

83 Změny polohy křivky krátkodobé AS P SAS 2 P SAS 1 SAS 1 SAS 2 Růst cen vstupů Pokles cen vstupů Y Y Nominální změny (posun nahoru a dolů) růst cen vstupů např. růst nominálních mezd, růst cen surovin, znehodnocení měnového kurzu Reálné změny (posun doleva a doprava) změny v počtu a produktivitě výrobních faktorů

84 Rovnováha v modelu AD AS růst agregátní poptávky P LAS SAS 1 SAS 0 P 2 E 2 P 1 E 1 P 0 E 0 AD 1 AD 0 Y* Y 1 Y

85 Rovnováha v modelu AD AS pokles krátkodobé agregátní nabídky P LAS SAS 1 SAS 0 P 1 E 1 P 0 E0 AD 0 Y 1 Y* Y

86 Speciální tvary křivka AS Klasická křivka AS Extrémní keynesiánská křivka AS P AS P SAS Y Y

87 Hospodářská cyklus a ekonomický růst

88 Hospodářský cyklus Představuje kolísání reálného hrubého domácího produktu kolem potenciálního produktu.

89 Modelové schéma hospodářského cyklu Reálný produkt vrchol recese trend (potenciální produkt) vrchol expanze recese dno čas

90 Mezera produktu v ČR Převzato z Makroekonomické predikce ČR MF ČR leden 2011.

91 Vývoj reálného HDP ČR Pramen: ČSÚ, čtvrtletní národní účty ( )

92 Vývoj investic a spotřeby domácností v ČR Pramen: ČSÚ, čtvrtletní národní účty( )

93 Příčiny hospodářských cyklů: Poptávkové šoky Nabídkové šoky Politický hospodářský cyklus

94 Poptávkové šoky Recese LAS Expanze LAS P AD 2 AD 1 SAS P AD 1 AD 2 SAS P 1 E 2 E 1 P 2 E 2 P 2 P 1 E 1 Y 2 Y* Y Y* Y 2 Y

95 Nabídkové šoky P AD Recese LAS SAS 2 P Expanze AD LAS SAS 1 SAS 1 SAS 2 P 2 E 2 P 1 E 1 P 1 E 1 P 2 E 2 Y 2 Y* Y Y* Y 2 Y

96 Ekonomický růst představuje růst potenciálního produktu.

97 Ekonomický růst P LAS 0 LAS 1 SAS 0 SAS 1 Y* 0 Y* 1 Y

98 Zdroje ekonomického růstu Potenciální produkt Práce množství pracovníků, odpracované hodiny Fyzický kapitál stroje, budovy, infrastruktura... Přírodní zdroje půda, suroviny Produktivita výrobních faktorů

99 Tempo růstu potenciálního produktu a jeho struktura (v p.b.) Převzato z Makroekonomické predikce ČR MF ČR leden 2011

100 Výpočet ekonomického růstu tj. růstu skutečného reálného HDP ghdp HDP t HDP HDP t 1 t 1 *100 Výpočet tempa růstu reálného HDP na obyvatele ghdp obyv. ghdp gl

101 Nezaměstnanost

102 Nezaměstnanost- struktura přednášky Struktura obyvatelstva Míra nezaměstnanosti Typy nezaměstnanosti Dobrovolná vs. nedobrovolná nezaměstnanost Dopady nezaměstnanosti Politika zaměstnanosti

103 Struktura obyvatelstva České republiky v roce 2009 (3.Q) Zaměstnaní (4 921,7) Ekonomicky aktivní (5 308,7) Celkové obyvatelstvo (10 508,8) Nezaměstnaní (387,0) Ekonomicky neaktivní (5 198,1) v tom: - mladší 15 let (1491,8) - Důchodci (2 232,0) - Studenti (828,3)... Pramen: ČSÚ

104 Míra nezaměstnanosti u L U U 100

105 % Míra nezaměstnanosti v ČR ,04 8,54 9,02 8,54 9,15 9,9 10,24 9,19 8,97 8,13 6,62 5,45 7,98 9,01 4,28 4 2,95 3,29 2,99 3, stará metodika nová metodika Pramen: ČSÚ

106 3,7 4,8 5,1 5,3 5,9 6,0 6,7 6,8 6,9 7,0 % 7,5 7,6 7,8 7,9 8,2 8,2 8,3 8,9 9,5 9,5 9,6 10,0 11,9 12,0 13,7 13,8 17,1 18,0 Míra nezaměstnanosti v EU v roce Pramen: Eurostat

107 Typy nezaměstnanosti Frikční Strukturální Cyklická Sezónní

108 Regionální rozdíly v míře nezaměstnanosti (k ) Jeseník 19,7 Praha 4,1 Bruntál 17,9 Praha - západ 4,1 Most 16,5 Praha - východ 4,2 Hodonín 16,3 Mladá Boleslav 5,0 Děčín 15,7 Benešov 6,1 Pramen: MPSV ČR

109 % Vztah HDP a míry nezaměstnanosti v USA HDP Nezaměstnanost Pramen: OECD Economic Outlook No. 77

110 Přirozená míra nezaměstnanosti v některých státech v roce 2001 Finsko 8,6 Rakousko 4,9 Francie 9,3 Řecko 9,8 Japonsko 3,9 Španělsko 11,5 Německo 7,3 Švýcarsko 1,8 Portugalsko 3,8 USA 5,1 Pramen: OECD, Employment Outlook, September 2003

111 Dobrovolná nezaměstnanost D L Mzdová sazba (W) D L S L W E A E W B B Dobrovolná nezaměstnanost L A L B L E Množství práce (L)

112 Nedobrovolná nezaměstnanost D L Mzdová sazba (W) D L S L W E A Nedobrovolná nezaměstnanost E B W B L A L B L E Množství práce (L)

113 Nezaměstnanost minimální mzda Mzdová sazba (W) D L S L W MIN. A Nedobrovolná nezaměstnanost B W E E L A L E L B Množství práce (L)

114 Minimální mzda v České republice leden červenec leden leden leden leden leden leden červen leden Pramen: MPSV

115 Dopady nezaměstnanosti Sociální Ekonomické

116 Dlouhodobá nezaměstnanost v EU v 3. Q 2010 Pramen: Eurostat ( )

117 Politika zaměstnanosti Pasivní Aktivní

118 Inflace

119 Inflace struktura přednášky Cenové indexy Míra inflace Typy inflace podle příčiny Typy inflace podle závažnosti Nepříznivé dopady inflace Protiinflační politika Deflace Phillipsova křivka

120 Cenová hladina Inflace růst všeobecné cenové hladiny. Všeobecnou cenovou hladinu měříme: - Index spotřebitelských cen - Index cen výrobců - Deflátor HDP

121 Index spotřebitelských cen Spotřební koš Počet reprezentantů Stálé váhy roku 2005 v Úhrn ,0 Výpočet 1. Potraviny a nealkoholické nápoje ,6 2. Alkoholické nápoje a tabák 20 81,7 3. Odívání a obuv 71 52,4 4. Bydlení, voda, energie, paliva ,3 5. Bytové vybavení, zař. domácností, opravy 82 58,1 6. Zdraví 47 17,9 CPI i p p 1i 0i i w i w i Doprava ,1 8. Pošty a telekomunikace 3 38,7 9. Rekreace a kultura ,7 10. Vzdělávání 12 6,2 11. Stravování a ubytování 43 58,4 12. Ostatní zboží a služby 50 63

122 Vývoj indexů cen výrobců Zemědělských výrobců Průmyslových výrobců Stavebních prací Pramen: ČSÚ

123 Deflátor HDP deflátor HDP nominální HDP reálný HDP 100 deflátor HDP p p t 0 q q t t 100

124 Míra inflace 07 / 06 CPI 2007 CPI CPI *100

125 % Míra inflace 60 56, ,8 10 9,7 11,1 10,0 9,1 8,8 8,5 10,7 2,1 3,9 4,7 1,8 0,1 2,8 1,9 2,5 2,8 6,3 1,0 1,5 0 Pramen: ČSÚ

126 Pramen: Eurostat Míra inflace v EU v roce 2010

127 Inflace podle příčiny Poptávková Nabídková Setrvačná

128 Poptávková inflace P AD AD SAS E 2 P 2 P 1 E 1 Y 1 Y 2 Y

129 Nabídková inflace P AD SAS 2 SAS 1 P 2 E 2 P 1 E 1 Y 2 Y 1 Y

130 % Míra inflace v USA a Velké Británii v období ropných šoků USA Spojené království Pramen: World Development Indicators Database

131 Setrvačná inflace AD 3 LAS SAS 3 P AD 1 AD 2 SAS 2 SAS 1 P 3 E 3 P 2 E 2 P 1 E 1 Y* Y

132 Inflace podle závažnosti Mírná Pádivá Hyperinflace

133 Míra inflace v některých bývalých socialistických zemích Bulharsko Rumunsko Rusko Ukrajina Pramen: World Development Indicators Database

134 Dopady inflace nominální vs. reálný důchod Procentní změna reálného důchodu = Procentní změna nominálního důchodu - Procentní změna cenové hladiny

135 Protiinflační politika Monetární restrikce Fiskální restrikce Odstranění očekávání Cenová a mzdová regulace

136 % Deflace v Japonsku 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0-1,5 Pramen: Eurostat

137 Phillipsova křivka (původní mzdová verze) Mzdová inflace (%) Míra nezaměstnanosti (%)

138 Phillipsova křivka (cenová) Cenová inflace (%) Mzdová inflace (%) = - Růst produktivity práce (%) Cenová inflace (%) 6 Mzdová inflace (%) Míra nezaměstnanosti (%)

139 Phillipsova křivka (rozšířená o očekávání) Cenová inflace (%) 6 5 SPC 1 (0% oč.inflace) LPC SPC 2 (1,5% oč.inflace) Míra nezaměstnanosti (%)

140 Phillipsova křivka a model AD-AS C e n o v á in fla c e (% ) S P C 1 S P C 2 L P C C e n o v á h la d in a A D 1 A D 2 L A S S A S 2 S A S 1 C B C B A A u B u * M íra n e z a m ě s tn a n o s ti (% ) Y * Y B Reálnýprodukt

141 Měnový kurz

142 Měnový kurz struktura přednášky Nominální měnový kurz kurzový lístek Měnový trh Teorie determinace měnového kurzu - parita kupních sil - parita úrokových sazeb Systémy měnových kurzů

143 Pramen: Česká spořitelna, a.s.. ( ) Kurzový lístek

144 Měnový trh české koruny eur za 1 českou korunu (CZK/EUR) D CZK (poptávka po českých korunách) S CZK (nabídka českých korun) 0,03448 (29 CZK/EUR) 0,03333 (30 CZK/EUR) 0,03226 (31 CZK/EUR) množství českých korun

145 Pramen: ČNB Měnový kurz české koruny

146 Parita kupních sil Absolutní verze E CZK / PLNPPP P P ČR PL E CZK / PLN PPP P PL P ČR Relativní verze E CZK / PLN PPP ČR PL

147 Vklad na 1 rok s 6%- ní úrokovou sazbou Vklad na 1 rok s 3%-ní úrokovou sazbou Očekávaná míra výnosu Parita úrokových sazeb Kč Převod podle kursu 7CZK/PLN Kč Převod podle kursu 7,50CZK/PLN

148 Fixní kurz s pásmy oscilace CZK/USD 30,1 CZK/USD 28 CZK/USD 25,9 CZK/USD čas

149 Pramen: ČNB Devizové rezervy České národní banky

150 Platební bilance a zahraniční zadluženost

151 Platební bilance a zahraniční zadluženost struktura přednášky Platební bilance Běžný účet Finanční účet Mechanismy vyrovnávání platební bilance Zahraniční dluh

152 Platební bilance Platební bilance je systematický zápis veškerých ekonomických transakcí mezi rezidenty a nerezidenty sledované země za určité časové období.

153 Platební bilance České republiky v roce 2009 kredit debet saldo A. Běžný účet ,3 Obchodní bilance ,8 vývoz ,7 dovoz ,9 Bilance služeb ,3 příjmy ,4 doprava ,4 cestovní ruch ,9 ostatní služby ,1 výdaje ,1 doprava ,6 cestovní ruch ,1 ostatní služby ,4 Bilance výnosů ,4 výnosy ,0 náklady ,4 Běžné převody ,0 příjmy ,3 výdaje ,3 B. Kapitálový účet ,9 příjmy ,8 výdaje ,9 C. Finanční účet ,3 Přímé investice ,4 v zahraničí ,4 zahraniční v tuzemsku ,9 Portfoliové investice ,4 Finanční deriváty ,2 Ostatní investice ,3 Celkem A,B a C ,9 D. Saldo chyb a opomenutí ,4 Celkem A,B, C a D ,5 E. Změna devizových rezerv (nárůst) ,5 Údaje jsou v mil. Kč. Pramen: ČNB ( )

154 Běžný účet a obchodní bilance České republiky Pramen: ČNB ( )

155 Faktory ovlivňující obchodní bilanci Nominální měnový kurz Změny cenových hladin doma a v zahraničí Změny produkce v zahraničí Ostatní preference spotřebitelů, ochranářská opatření Reálný měnový kurz R CZK / PLN E CZK / PLN P P PL ČR

156 Vývoj čistého exportu po depreciaci měny Čistý export Přebytek J - křivka Čas Deficit E

157 Přímé zahraniční investice do České republiky Pramen: ČNB ( )

158 Vyrovnávací mechanismy platební bilance Měnový Důchodový Cenový

159 Pramen: ČNB Zahraniční zadluženost České republiky

160 Měnová politika

161 Struktura přednášky Centrální banka funkce centrální banky Česká národní banka Měnová politika podoba měnové politiky expanzivní a restriktivní měnová politika formy měnové politiky problémy měnové politiky peněžní zásoba a inflace měnová politika v otevřené ekonomice

162 Funkce centrální banky provádí měnovou politiku vydává bankovky a mince řídí platební styk a zúčtování mezi bankami poskytuje úvěry komerční bankám spravuje devizové rezervy země banka vlády

163 ČNB Hlavní cílem České národní banky je péče o cenovou stabilitu. Pokud tím není dotčen její hlavní cíl, Česká národní banka podporuje obecnou hospodářskou politiku vlády vedoucí k udržitelnému hospodářskému růstu.

164 Schéma měnové politiky Nástroje měnové politiky - Operace na otevřeném trhu - Povinné minimální rezervy - Diskontní sazba - Devizové rezervy Zprostředkující cíle - Peněžní zásoba - Úrokové míry - Měnový kurs Konečné cíle - Cenová stabilita - Nízká nezaměstnanosti - Stabilní ekonomický růst

165 Měnověpolitické nástroje (k ) 2T repo sazba: 1,25 % Diskontní sazba: 0,25 % Lombardní sazba: 2,25 % Povinná míra rezerv: 2,00 %

166 Dopady růstu peněžní zásoby i MS MS i P i 0 i 0 i 1 MD i 1 AD AD I 0 I 1 I Y

167 Měnová politika v modelu AD-AS Expanzivní Krátké období Dlouhé období Restriktivní Krátké období Dlouhé období

168 Expanzivní měnová politika krátké období P AD 2 AD 1 SAS E 2 P 2 P 1 E 1 Y 1 Y 2 Y

169 Expanzivní měnová politika dlouhé období LAS P AD 1 AD 2 SAS 2 SAS 1 P 2 E 2 E 3 P 1 E 1 Y* Y

170 Restriktivní měnová politika krátké období P AD 1 AD 2 SAS E 1 P 1 P 2 E 2 Y 2 Y 1 Y

171 Restriktivní měnová politika dlouhé období LAS P AD 1 SAS 1 AD 2 SAS 2 P 1 E 1 E 3 P 2 E 2 Y* Y

172 Peněžní zásoba a inflace M V P Y M(%) V(%) P(%) Y(%)

173 Formy měnové politiky Aktivistická měnová politika Měnová politika stálého pravidla Cílování inflace

174 Problémy měnové politiky (omezení účinnosti) Past na likviditu Necitlivost výdajů na změnu úrokové míry Časové zpoždění

175 Past na likviditu i MS MS MD M

176 Necitlivost výdajů na změnu úrokové míry i Poptávka po investicích i 0 i 1 I

177 Měnová politika otevřená ekonomika Malá otevřená ekonomika Krátké období Dokonalá kapitálová mobilita Investor je indiferentní, stejné riziko Nízké (nulové) náklady na přesun kapitálu Investor se rozhoduje na základě výnosu Domácí úroková míra se přizpůsobuje světové úrokové míře

178 Měnová politika otevřená ekonomika Fixní měnový kurz Flexibilní měnový kurz

179 Měnová expanze v otevřené ekonomice Fixní měnový kurz Zvýšení peněžní zásoby Flexibilní měnový kurz Zvýšení peněžní zásoby Růst produktu Růst produktu Pokles úrokové míry Pokles úrokové míry Odliv kapitálu Odliv kapitálu Růst nabídky korun Růst nabídky korun Tlak na znehodnocení české koruny Česká koruna znehodnocuje Centrální banka zasahuje (nákup korun za devizy z devizových rezerv) Centrální banka nezasahuje Klesá peněžní zásoba (klesají investice) Roste export a klesá import Produkt klesá zpátky na výchozí úroveň Produkt dále roste Měnová politika je neúčinná Měnová politika je účinná

180 Fiskální politika

181 Struktura přednášky Státní rozpočet a státní dluh Veřejné rozpočty a veřejný dluh Formy fiskální politiky Expanzivní a restriktivní fiskální politika Salda rozpočtu skutečné, strukturální, cyklické Daně a ekonomika Lafferova křivka Problémy fiskální politiky Fiskální politika v otevřené ekonomice

182 Státní rozpočet České republiky v roce 2009 Příjmy celkem Výdaje celkem Daňové příjmy Běžné výdaje daně z příjmů fyzických osob výdaje na platy a pojistné daně z příjmu právnických osob neinvestiční nákupy nein. transfery soukrmopr. - DPH subj zvláštní daně a poplatky za zboží a služby v tuzemsku nein. transfery a další platby rozpočtům clo a podíly na clech nein. transfery obyvatelstvu majetkové daně z toho důchody sociální pojištění nein. transfery do zahraničí ostatní daňové příjmy ostatní běžné výdaje 630 Nedaňové příjmy Kapitálové výdaje z vlastní činnosti investiční nákupy splátky půjčených prostředků investiční transfery ostatní nedaňové příjmy nákup akcií a podílů Kapitálové příjmy ostatní kapitálové výdaje 263 Přijaté transfery Saldo rozpočtu Údaje jsou v mil. Kč. Pramen: Statistická ročenka 2010

183 Pramen: ČSÚ, MF ČR Saldo státního rozpočtu ČR

184 Pramen: ČSÚ Státní dluh České republiky

185 Pramen: MF ČR Úrokové náklady státního dluhu ČR

186 Veřejný (vládní) sektor v České republice Pramen: převzato z

187 Deficit veřejného (vládního) sektoru ČR Pramen: ČSÚ ( )

188 Veřejný dluh (vládního sektoru) ČR Pramen: ČSÚ ( )

189 Formy fiskální politiky Vestavěné stabilizátory Diskreční politika

190 Fiskální politika v modelu AD-AS Expanzivní Krátké období Dlouhé období Restriktivní Krátké období Dlouhé období

191 Expanzivní fiskální politika krátké období P AD 2 AD 1 SAS E 2 P 2 P 1 E 1 Y 1 Y 2 Y

192 Expanzivní fiskální politika dlouhé období LAS P AD 1 AD 2 SAS 2 SAS 1 P 2 E 2 E 3 P 1 E 1 Y* Y

193 Restriktivní fiskální politika krátké období P AD 1 AD 2 SAS E 1 P 1 P 2 E 2 Y 2 Y 1 Y

194 Restriktivní fiskální politika dlouhé období LAS P AD 1 SAS 1 AD 2 SAS 2 P 1 E 1 E 3 P 2 E 2 Y* Y

195 Skutečné, strukturální a cyklické saldo rozpočtu Skutečné saldo BS = Ta + ty - TR - G Strukturální saldo BS* = Ta + ty* - TR - G Cyklické saldo = skutečné saldo strukturální saldo

196 Skutečné, strukturální a cyklické saldo rozpočtu BS saldo rozpočtu + BS t Y TA G TR Y 0 Y* Y produkt, důchod - Cyklický deficit Skutečný deficit BS t Y TA G TR Strukturální deficit BS* t Y * TA G TR

197 Skutečné, strukturální a cyklické saldo rozpočtu Pramen:ECFIN, Statistical Annex to European Economy Autumn 2009, vlastní rozpočet

198 Daně Lafferova křivka Daňový výnos Míra zdanění (%) X

199 Daňová zátěž v České republice % celkových daní na HDP Pramen: Eurostat ( )

200 Daňová zátěž v EU v roce 2007 % celkových daní na HDP Pramen: Eurostat ( )

201 Problémy fiskální politiky Časové zpoždění Vytěsňovací efekt

202 Fiskální politika otevřená ekonomika Malá otevřená ekonomika Krátké období Dokonalá kapitálová mobilita Investor je indiferentní, stejné riziko Nízké (nulové) náklady na přesun kapitálu Investor se rozhoduje na základě výnosu Domácí úroková míra se přizpůsobuje světové úrokové míře

203 Fiskální politika otevřená ekonomika Fixní měnový kurz Flexibilní měnový kurz

204 Fiskální expanze v otevřené ekonomice Fixní měnový kurz Růst vládních nákupů Flexibilní měnový kurz Růst vládních nákupů Růst produktu Růst produktu Růst úrokové míry Růst úrokové míry Příliv kapitálu Příliv kapitálu Růst poptávky po korunách Růst poptávky po korunách Tlak na zhodnocení české koruny Česká koruna zhodnocuje Centrální banka zasahuje (nakupuje devizy a pouští do oběhu koruny) Centrální banka nezasahuje Roste peněžní zásoba (rostou investice) Klesá export a roste import Produkt dále roste Produkt klesá zpátky na výchozí úroveň Fiskální politika je účinná Fiskální politika je neúčinná

205 Nárožní 2600/9a,158 00, PRAHA 5 tel

Makroekonomie. základní kurz

Makroekonomie. základní kurz Makroekonomie základní kurz Plán přednášek Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Výdaje a rovnovážný produkt Peníze Agregátní poptávka a agregátní nabídka Hospodářský růst a cyklus Nezaměstnanost

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně.

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně. Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie právná odpověď je označena tučně. 1. Jestliže centrální banka nakoupí na otevřeném trhu státní cenné papíry, způsobí tím:

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST Metodický list pro 3. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Makroekonomie I METODICKÝ LIST Předmět Makroekonomie I Typ studia KS Semestr 2. Způsob zakončení Zápočet, ústní zkouška Přednášející

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Světová ekonomika Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

www.thunova.cz Shrnutí z učebnice Makroekonomie Pavelka (III)

www.thunova.cz Shrnutí z učebnice Makroekonomie Pavelka (III) KAPITOLA 1 - ÚVOD DO MAKROEKONOMIE. Ekonomie zkoumá alokaci vzácných zdrojů mezi alternativní použití Ekonomii běžně dělíme na mikroekonomii a makroekonomii Mikroekonomie se zabývá dílčími subjekty na

Více

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST Metodický list pro 4. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Makroekonomie I METODICKÝ LIST Předmět Makroekonomie I Typ studia KS Semestr 2. Způsob zakončení Zápočet, ústní zkouška Přednášející

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení

Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení Schéma čtyřsektorového modelu ekonomiky Obrázek 1: Do přiloženého schématu čtyřsektorového modelu ekonomiky doplňte chybějící toky: YD (disponibilní

Více

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI Kapitola 8 INFLACE Inflace = růst všeobecné cenové hladiny všeobecná cenová hladina průměrná cenová hladina v ekonomice vyjadřujeme jako míru inflace (procentní růst) při inflaci kupní síla peněz a když

Více

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Inflace Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Co je to inflace? Inflace není v původním význam růst cen. Inflace je

Více

www.thunova.cz Kapitola 11 MĚNOVÁ POLITIKA

www.thunova.cz Kapitola 11 MĚNOVÁ POLITIKA Kapitola 11 MĚNOVÁ POLITIKA Měnová politika Ovlivňování ekonomiky prostřednictvím měnového trhu provádí ji centrální banka konkrétní země a to většinou nezávisle na vládě základním cílem je udržení cenové

Více

4.3.2012. V dlouhém období jsme všichni mrtví. (John Maynard Keynes) P cenová hladina, vyjádřená např. deflátorem HDP. 2.

4.3.2012. V dlouhém období jsme všichni mrtví. (John Maynard Keynes) P cenová hladina, vyjádřená např. deflátorem HDP. 2. Model AD-AS AS agregátní poptávka a agregátní nabídka Hospodářské cykly 8.3.2012 nominální reálný HDP model AD-AS jeden ze základních modelů v ekonomii cíl: rozložení nom HDP na reálný produkt a cenovou

Více

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky.

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnitřní versus vnější rovnováha ekonomiky Vnitřní rovnováha znamená dosažení takové úrovně reálného

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz

Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz Podstata devizového (měnového)kurzu Cena jedné měny vyjádřená v jiné měně (bilaterární kurz) Z pohledu domácí měny: - Přímý záznam: 1 EUR = 25

Více

Shrnutí kapitoly 1 Shrnutí kapitoly 2

Shrnutí kapitoly 1 Shrnutí kapitoly 2 Shrnutí kapitoly 1 Ekonomie zkoumá, jak různé společnosti užívají vzácné zdroje k výrobě užitečných komodit a jak je rozdělují mezi různé skupiny. Hlavním rysem moderní ekonomie je rozlišení mezi popisem

Více

SPECIFIKACE, KLASIFIKACE A IDENTIFIKACE SIMULTÁNNÍCH EKONOMETRICKÝCH MODELŮ. INVESTIČNÍ FUNKCE A FAKTORY URČUJÍCÍ INVESTICE

SPECIFIKACE, KLASIFIKACE A IDENTIFIKACE SIMULTÁNNÍCH EKONOMETRICKÝCH MODELŮ. INVESTIČNÍ FUNKCE A FAKTORY URČUJÍCÍ INVESTICE SPECIFIKACE, KLASIFIKACE A IDENTIFIKACE SIMULTÁNNÍCH EKONOMETRICKÝCH MODELŮ. INVESTIČNÍ FUNKCE A FAKTORY URČUJÍCÍ INVESTICE SPECIFIKACE, KLASIFIKACE A IDENTIFIKACE SIMULTÁNNÍCH EKONOMETRICKÝCH MODELŮ viz

Více

Kapitola 10 PLATEBNÍ BILANCE, ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST

Kapitola 10 PLATEBNÍ BILANCE, ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST Kapitola 10 PLATEBNÍ BILANCE, ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST Platební bilance: systematický zápis veškerých ekonomických transakcí mezi rezidenty a nerezidenty sledované země za určité časové období o ekonomické

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA, PLATEBNÍ BILANCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Hospodářská politika

Hospodářská politika Hospodářská politika doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Hlavní cíl: zajištění ekonomického růstu, ekonomické rovnováhy, cenové stability, plné zaměstnanosti a sociálních úkolů státu. 1 Cílů HP je dosahováno

Více

Peníze a monetární politika

Peníze a monetární politika Peníze a monetární politika Komponenty nabídky peněz. Poptávka po penězích a motivy jejich držby. Bankovní sektor a nabídka peněz. Centrální banka, cíle a nástroje její monetární politika (operace na volném

Více

www.thunova.cz Kapitola 12 FISKÁLNÍ POLITIKA

www.thunova.cz Kapitola 12 FISKÁLNÍ POLITIKA Kapitola 12 FISKÁLNÍ POLITIKA Fiskální politika: ovlivňování ekonomiky prostřednictvím veřejných rozpočtů (příjmů a výdajů) cílem je zajistit makroekonomickou stabilitu stabilní ekonomický růst, nízkou

Více

Makroekonomická rovnováha, Hospodářský cyklus, Inflace

Makroekonomická rovnováha, Hospodářský cyklus, Inflace Makroekonomická rovnováha, Hospodářský cyklus, Inflace Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph. D. Makroekonomická rovnováha Krátkodobá křivka nabídky (AS S ) je stoupající, znázorňuje, že krátkodobě nabídka citlivě

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

Makroekonomický produkt a důchod

Makroekonomický produkt a důchod Makroekonomie zabývá se souhrnnými ekonomickými jevy a jejich vztahy: produkt agregátní poptávka a agregátní nabídka peníze, trh peněz, měnová politika nezaměstnanost; míra nezaměstnanosti ČR 1Q. 2013

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE FISKÁLNÍ POLITIKA, DŮCHODOVÁ POLITIKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

21.03.2007 PENÍZE A TRH PENĚZ

21.03.2007 PENÍZE A TRH PENĚZ 5. přednáška 21.03.2007 PENÍZE A TRH PENĚZ 5. přednáška 21.03.2007 I. Peníze II. Trh peněz 5. přednáška KLÍČOV OVÁ SLOVA peníze, barterová směna, komoditní peníze, papírové peníze, státovky, depozitní

Více

Centrální bankovnictví 2. část

Centrální bankovnictví 2. část Centrální bankovnictví 2. část 1. Platební bilance Jaroslava Durčáková 2011/2012 1 1. Platební bilance 1.1 Vnější vztahy z pohledu PB; základní kategorie PB 1.2 Kreditní a debetní položky; vznik devizové

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2

SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2 SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2 fiskální politika daň konvertibilita měny inflace index spotřebitelských cen druhy inflace deflace stagflace HDP HNP druhy nezaměstnanosti DPH spotřební koš statků a služeb

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

Stručný přehled makroekonomie

Stručný přehled makroekonomie Stručný přehled makroekonomie Makroekonomie studuje fungování ekonomiky jako celku, na úrovni národního hospodářství, zajímá se tedy o celkovou úroveň domácího produktu, zaměstnanosti, cen a zahraničního

Více

Nositelem MP je centrální banka (v ČR Česká národní banka - ČNB), zprostředkovaně pak i komerční banky.

Nositelem MP je centrální banka (v ČR Česká národní banka - ČNB), zprostředkovaně pak i komerční banky. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 9. Monetární politika Monetární politika (MP) = peněžní politika. Je zaměřena na: kontrolu množství

Více

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení Téma cvičení Makroekonomie I Nominální a reálná úroková míra Otevřená ekonomika Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Nominální a reálná úroková míra Zahrnutí míry inflace v rámci peněžního trhu

Více

4. Nejdůležitějším výrobním faktorem je: a) práce b) půda c) kapitál d) nelze jednoznačně odpovědět

4. Nejdůležitějším výrobním faktorem je: a) práce b) půda c) kapitál d) nelze jednoznačně odpovědět Test 1 1. Ekonomická věda zkoumá: a) bohatství b) činnosti zahrnující peněžní a směnné transakce c) chování a rozhodování lidí v ekonomickém životě d) vše výše uvedené 2. Makroekonomie se liší od mikroekonomie

Více

28.03.2007 04.04.2007 MODEL IS LM V UZAVŘEN ENÉ EKONOMICE

28.03.2007 04.04.2007 MODEL IS LM V UZAVŘEN ENÉ EKONOMICE 6.-7. přednáška 28.03.2007 04.04.2007 MODEL IS LM V UZAVŘEN ENÉ EKONOMICE 6. přednáška 28.03.2007 I. Trh zboží a křivka k IS II. Trh peněz z a křivka k LM III. Rovnováha IS-LM IV. Fiskáln lní a monetárn

Více

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Agregátní nabídka a agregátní poptávka cena

Více

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 BANKY A PENÍZE Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 Peníze počátky vzniku Historie vzniku Barterová směna: výměna zboží za zboží Značně komplikovaná Vysoké transakční náklady Komoditní peníze Vznikají

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE PENĚŽNÍ AGRAGÁTY, ROVNOVÁHA PENĚŽNÍHO TRHU, MEZINÁRODNÍ TRH PENĚZ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE NEZAMĚSTNANOST A TRH PRÁCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY

POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY Vojtěch Spěváček, CES VŠEM (vojtech.spevacek@vsem.cz) Seminář MF, 6. června 2007 Obsah: 1. Význam a pojetí makroekonomické rovnováhy. 2. Jaké změny nastaly na poptávkové

Více

Fiskální politika = vědomé a cílené využívání příjmové a výdajové stránky veřejných financí za účelem stabilizace ekonomiky.

Fiskální politika = vědomé a cílené využívání příjmové a výdajové stránky veřejných financí za účelem stabilizace ekonomiky. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 10. Fiskální a důchodová politika Fiskální politika = vědomé a cílené využívání příjmové a výdajové

Více

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

5. kapitola Agregátní poptávka a agregátní nabídka

5. kapitola Agregátní poptávka a agregátní nabídka 5. kapitola Agregátní poptávka a agregátní nabídka V této kapitole se seznámíte - s tím, co je to agregátní poptávka a jaké faktory ji ovlivňují - podrobně s tím, jak délka časového období ovlivňuje agregátní

Více

Mezinárodní trh peněz

Mezinárodní trh peněz Mezinárodní trh peněz Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Mezinárodní trh peněz zprostředkovává přístup cizinců k národní měně a domácích subjektů k cizím měnám. - valuty - devizy - devizový trh, devizové

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

10. kapitola Platební bilance, zahraniční zadluženost

10. kapitola Platební bilance, zahraniční zadluženost 10. kapitola Platební bilance, zahraniční zadluženost Úvod V dnešní globalizované ekonomice jsou jednotlivé státy navzájem propojeny nejen prostřednictvím mezinárodního obchodu, ale také prostřednictvím

Více

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené Makroekonomická rovnováha může být představována: a) tempem růstu skutečného produktu, odpovídající vývoji tzv. potenciálního produktu b) vyrovnanou platební bilancí c) mírou nezaměstnanosti na úrovni

Více

11. kapitola Měnová politika shrnutí

11. kapitola Měnová politika shrnutí 11. kapitola Měnová politika shrnutí Úvod Měnová politika znamená ovlivňování ekonomiky prostřednictvím peněžního trhu. Provádí ji zpravidla téměř vždy centrální banka konkrétní země, a to většinou nezávisle

Více

Ekonomie 1. 4. Determinace produktu. RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. 4.1 Určení rovnovážné produkce pomocí modelu AS-AD

Ekonomie 1. 4. Determinace produktu. RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. 4.1 Určení rovnovážné produkce pomocí modelu AS-AD Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 4. Determinace produktu Otázka: Jaké síly rozhodují o tom, jak velký produkt Y (obvykle HDP) bude

Více

6 Peníze a peněžní sektor v ekonomice I

6 Peníze a peněžní sektor v ekonomice I 6 Peníze a peněžní sektor v ekonomice I 6.1 Charakterizujte pojmy definice peněz příčiny vzniku peněz komoditní peníze zlatý standard monetizace a demonetizace zlata formy soudobých peněz funkce peněz

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů a opatření státu v jednotlivých oblastech života společnosti.

Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů a opatření státu v jednotlivých oblastech života společnosti. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 8. Hospodářská politika Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů

Více

zprostředkování impulsu dále do ekonomiky Změna chování ekonomických subjektů množství peněz v ekonomice

zprostředkování impulsu dále do ekonomiky Změna chování ekonomických subjektů množství peněz v ekonomice Měnová politika impuls (změna úrokové sazby) Nominální šoky tlačí na růst celkové cenové hladiny Finanční trhy zprostředkování impulsu dále do ekonomiky Změna chování ekonomických subjektů množství peněz

Více

S Y S T É M Y M Ě N O V Ý C H K U R Z Ů P L A T E B N Í B I L A N C E

S Y S T É M Y M Ě N O V Ý C H K U R Z Ů P L A T E B N Í B I L A N C E MFT- 3.přednáška S Y S T É M Y M Ě N O V Ý C H K U R Z Ů P L A T E B N Í B I L A N C E Obsah 3. přednášky 1. Křížový kurz 2.Systém měnových kurzů Kurzové režimy (pevný kurz vs. pohyblivé kurzové režimy).

Více

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Trh peněz Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Bankovní sektor základní funkcí finančních trhů je zprostředkování přesunu prostředků od těch,

Více

Ekonomická prezentace

Ekonomická prezentace Ekonomická prezentace Česká ekonomika rok po oslabení kurzu Tomáš Holub Ředitel sekce měnové a statistiky Emisní den zlaté mince Železobetonový most v Karviné-Darkově 14. října 2014 Plán prezentace Proč

Více

Agregátní poptávka a agregátní nabídka

Agregátní poptávka a agregátní nabídka Kapitola 5 Agregátní poptávka a agregátní nabídka Úvod V dlouhém období jsme všichni mrtvi. John Maynard Keynes 13 Model, který by zohlednil celou rozmanitost skutečnosti, by nebyl užitečnější než mapa

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Seminární práce Institucionální ekonomie

Seminární práce Institucionální ekonomie Seminární práce Institucionální ekonomie Téma: Makroekonomické ukazatele a zásahy státu do ekonomiky Zpracoval: Michal Mazanec Kruh: I2-21 Datum: 6.4.2013 1 Osnova Úvod -důvod volby tématu Zásahy státu

Více

Karel Engliš a současná měnová politika

Karel Engliš a současná měnová politika prof. JUDr. Karel Engliš státník, vědec, pedagog Karel Engliš a současná měnová politika Vladimír Tomšík viceguvernér Česká národní banka Konference k 5. výročí úmrtí prof. Karla Engliše - guvernéra Národní

Více

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 Hlavní poslání centrální banky Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 1 Postavení centrální banky (CB) CB je vrcholnou bankou v zemi, která: určuje měnovou politiku vydává bankovky a mince řídí

Více

UKÁZKY TESTŮ Z PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2013

UKÁZKY TESTŮ Z PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2013 UKÁZKY TESTŮ Z PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2013 MAG. NAVAZUJÍCÍ PROGRAM EKONOMIE EKONOMIE varianta: A2 1. Předpokládejme, že známe funkční průběh celkových příjmů (TR) u firmy: TR=15*Q, kde Q je objem produkce

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Co přinese rok 2013?

Co přinese rok 2013? Co přinese rok 213? Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Očekávaný vývoj realitního trhu a developerských projektů v ČR a na Slovensku Brno 5. Prosince 212 Proč centrální banky zajímá realitní trh?

Více

Studijní opora OTEVŘENÁ EKONOMIKA A DETERMINACE ROVNOVÁŽNÉ PRODUKCE

Studijní opora OTEVŘENÁ EKONOMIKA A DETERMINACE ROVNOVÁŽNÉ PRODUKCE Studijní opora Název předmětu: EKONOMIE II (část makroekonomie) Téma 3 OTEVŘENÁ EKONOMIKA A DETERMINACE ROVNOVÁŽNÉ PRODUKCE Zpracoval: doc. RSDr. Luboš ŠTANCL, CSc. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka. Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte:

5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka. Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte: 5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte: s vymezením agregátní poptávky (AD) s příčinami změn AD (tzv. poptávkové šoky) s pojetím agregátní nabídky

Více

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena a směnná hodnota 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba práce Dělba práce Jednotliví lidé se

Více

Krátkodobá rovnováha na trhu peněz

Krátkodobá rovnováha na trhu peněz Makroekonomická analýza přednáška 9 1 Krátkodobá rovnováha na trhu peněz Funkce poptávky po penězích Poptávka po penězích je úměrná cenové hladině (poptávka po penězích je poptávka po reálných penězích).

Více

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Základy ekonomie Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba

Více

Otázka: Hospodářská politika. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): mara. Hospodářská politika

Otázka: Hospodářská politika. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): mara. Hospodářská politika Otázka: Hospodářská politika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): mara Hospodářská politika týká se makroekonomie konkrétní pravidla a opatření, jimiž stát usměrňuje vývoj ekonomiky hospodářství

Více

Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz

Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz 1. Finanční systém Struktura bohatství českých domácností FINANČNÍ SYSTÉM trhy instituce instrumenty zákony transakce FINANČNÍ SYSTÉM VÝČET

Více

M = Ma + m YD NX = X M vždy

M = Ma + m YD NX = X M vždy Makroekonomie magisterský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, 2011 www.median-os.cz, www.ak-ol.cz Cvičení téma 2 Čistý export, měnový kurz, rozšířený model důchod výdaje. Obsah. 4) Čistý export.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0218. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Základy společenských věd. Test hospodářská politika státu

CZ.1.07/1.5.00/34.0218. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Základy společenských věd. Test hospodářská politika státu Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona Označení materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_Zim17 Vypracoval, Dne

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 1. díl Obecná ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN K MATURITĚ

Více

Česká ekonomika: prognóza ČNB a očekávání podniků Pardubický kraj

Česká ekonomika: prognóza ČNB a očekávání podniků Pardubický kraj Česká ekonomika: prognóza ČNB a očekávání podniků Pardubický kraj Vladimír Tomšík viceguvernér ČNB 11. prosince 212 Pardubice Plán prezentace Česká ekonomika v roce 212 a měnová politika ČNB Vývoj vnějšího

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 6 Analytikův občasník LEDEN 2007 O BSAH: VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

N_ZMF Základy mezinárodních financí Magisterské studium VŠFS Letní semestr 2010 přednášející Ing. Arnošt Klesla Katedra bankovnictví, finančního investování a pojišťovnictví VŠFS 1 Osnova 1.Platební bilance,

Více

Makroekonomie 7 - Platební bilance, devizový trh. nická mezinárodn

Makroekonomie 7 - Platební bilance, devizový trh. nická mezinárodn Makroekonomie 7 - Platební bilance, devizový trh Obchodní a platební bilance. Věřitelská a dlužnick nická země. Devizový trh a měnový kurz. Systémy měnovm nových kurzů. Měnové kurzy a mezinárodn rodní

Více

Obsah ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3

Obsah ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3 ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3 v 1 Čistá teorie obchodu 5 1.1 Charakteristika mezinárodního obchodu 5 1.2 Vývoj teorie mezinárodního obchodu do 18. století 8 1.2.1 Merkantilismus 8 1.2.2 Kameralistika

Více

12. kapitola Fiskální politika shrnutí

12. kapitola Fiskální politika shrnutí 12. kapitola Fiskální politika shrnutí Úvod Fiskální politika znamená ovlivňování ekonomiky prostřednictvím veřejných rozpočtů a to jak prostřednictvím příjmové, tak výdajové stránky. Cílem je zajistit

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské přímé zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

Obsah ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 ODDÍL B: ANALÝZA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ ROVNOVÁHY 63. Úvod 1

Obsah ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 ODDÍL B: ANALÝZA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ ROVNOVÁHY 63. Úvod 1 iv Úvod 1 ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 1. Ekonomický systém, ekonomický model a makroekonomická analýza 5 1.1 Ekonomické modelování a makroekonomická analýza 6 1.1.1 Nástin historického

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Národní hospodářství Ing.Vlasáková 1 Makroekonomické

Více

Přípravný kurz na přijímací řízení do magisterského studijního programu. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta managementu a ekonomiky

Přípravný kurz na přijímací řízení do magisterského studijního programu. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta managementu a ekonomiky Makroekonomie I Přípravný kurz na přijímací řízení do magisterského studijního programu Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta managementu a ekonomiky Osnova Úvod do Makroekonomie I Měření makroekonomických

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti Měření nezaměstnanosti Nezaměstnanost 15.3.2012 Kdo je nezaměstnaný? Ekonomicky aktivní ob. Celkové obyvatelstvo Ekonomicky neaktivní ob. Zaměstnaní Nezaměstnaní důchodci studenti rodičovská dovolená Zaměstnaní:

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Jedná se o podíl spotřebních výdajů domácností a výdajů neziskových institucí na HDP v %.

Jedná se o podíl spotřebních výdajů domácností a výdajů neziskových institucí na HDP v %. 3.kapitola Výdaje a rovnovážný hrubý domácí produkt V této kapitole se seznámíte: s faktory, které ovlivňují spotřebu a investice s tím, jak je konstituován rovnovážný produkt jak je rovnovážný produkt

Více

UKAZATELÉ NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

UKAZATELÉ NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ UKAZATELÉ NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Při hodnocení národního hospodářství musíme sledovat veličiny, které jsou základními cíli makroekonomické hospodářské politiky, ty vyjadřujeme pomocí tzv. magického čtyřúhelníku.

Více

K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov.

K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov. K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov. 1) Inflace mimo jiné vyjad uje: a) snižování všeobecné cenové hladiny b) že dochází k deflaci c) že roste kupní síla pen z d) i tu

Více

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová Zdravotnictví jako součást národního hospodářství Zdravotnictví neznamená jen spotřebu, ale také tvorbu hodnot Pomáhá uspokojovat naše potřeby (být zdravý) Zdraví lidé mohou pracovat práce je podmínkou

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.11.9 Plán n prezentace Vnější prostředí Veřejné finance

Více