Masarykova základní škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace Velká nad Veličkou 461

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Masarykova základní škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace Velká nad Veličkou 461"

Transkript

1 Masarykova základní škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace Velká nad Veličkou 461 Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk. roce 2015/2016 Část I. Základní charakteristika školy Masarykova základní škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace Velká nad Veličkou 461 Zřizovatel školy: Obec Velká nad Veličkou Ředitel školy: Mgr. František Frýdecký, Ph.D. Součásti školy: 1. Základní škola IZO: Školní družina IZO: Školní jídelna IZO: telefon , fax , webové stránky školy: Školní rok 2015/2016 (k ) Počet tříd Celkový počet žáků celkem z toho spec. vyrovnávacích 1. stupeň ,20 2. stupeň ,75 Celkem ,00 Celkový počet žáků v 1. ročníku: 28 Počet žáků na jednu třídu Školská rada zřízená dle 17a, odst.1 zákona č.564/1990 Sb., v platném znění: Zřízena , schází se pravidelně. Členové: za zřizovatele R. Spazier, Mgr. H. Handlová za učitele: RNDr. D. Sečkařová Mgr. O. Janouch za rodiče: V. Plešová, Ing. M. Kománek Zvolený vzdělávací program: Hledáme klíče k vědění Jiné specializace, rozšířená výuka, zaměření: - zaměření - výuka jazyků, sportovní výchova, folklor. 1

2 ŠJ, která je součástí školy Typ jídelny- dle výkazu V17-01 Počet Počet strávníků žáci a děti škol.prac. ostatní ŠJ s kuchyní Celkem 332 strávníků, denně se vaří průměrně 291 obědů. Počet pracovníků školní jídelny k Fyzické osoby 5 Přepočtení na plně zaměstnané 5 ŠD, která je součástí základní školy ŠD počet oddělení ŠD Počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD Celkem 2 50 fyz. 2 / přepoč. 1,3 Školní klub ŠK počet oddělení ŠK Počet dětí v ŠK počet vychovatelů ŠK Celkem fyz. 1 / přepoč 0,3 Část II. 1. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 1. Odborná a pedagogická způsobilost, dle vyhlášky č.139/1997 Sb. Celkový počet pedagogických pracovníků % Z toho odborně a ped. způsobilých % 2. Počet absolventů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2015/16 nastoupili na školu: 0 3. Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2015/16 nastoupili na školu: 0 4. Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2015/16 odešli ze školy: 0 5. Počet učitelů bez odborné aprobace, kteří nastoupili ve školním roce 2015/2016 na školu: 0 6. Nepedagogičtí pracovníci: 5 provozních pracovníků, 5 kuchařek, 2 školní družina, 1 školní klub (pracovnice ve ŠD je zároveň i vedoucí ve ŠK) 2

3 7. Věkové složení učitelů Učitelé Věk Muži Ženy do 35 let let 0 4 Nad 50 let 3 6 Pracující důchodci nepobírající důchod 0 1 Pracující důchodci pobírající důchod 0 2 Celkem 4 15 Rodičovská dovolená Další vzdělávání pedagogických pracovníků Pedagogičtí pracovníci se zúčastnili řady krátkodobých akcí a seminářů v rámci oblastí jednotlivých vyučovacích předmětů. Část III. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků (k ) Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenání Prospělo bez vyznamenání Celkem za I. Stupeň Neprospělo bez op. zk. Opakují Celkem za II. Stupeň Celkem za školu Snížený stupeň z chování: Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 2 0 0,00% 3 0 0,00% 3. Celkový počet neomluvených hodin na škole: 3 Celkový počet omluvených hodin na škole: průměr na žáka: 53 3

4 4. Vzdělání žáků mimořádně nadaných (ve znění vyhlášky č. 73/2005 Sb., 12 14) : žádné 5. Údaje o přijímacím řízení vycházejících žáků (školní rok 2015/2016) Název školy Počet žáků SOU Kyjov 5 VOŠ oděvní, návrhářství a SPŠ oděvní Praha 1 SŠ Strážnice 2 Obchodní akademie a SOU Veselí nad Moravou 3 Purkyňovo gymnázium Strážnice 4 SŠ hotelová, služeb Veřejnosprávní s. r. o. Strážnice 1 SOŠ a SOU automobilní, Kyjov 2 SŠ hotelová a služeb Kroměříž 1 SŠ gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec 2 SŠ technická a ekonomická Brno 2 SOŠ a SOU automobilní Kyjov 1 SŠ průmysl., hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště 4 SŠ Brno 2 Gymnázium Uherské Hradiště 1 Stojanovo gymnázium Velehrad 1 Gymnázium, OA a Jazyková škola Hodonín 1 OA, VOŠ a Jazyková škola Uherské Hradiště 2 SŠ služeb s.r.o. Uherské Hradiště 1 6. Počet absolventů ZŠ Ročník Počet žáků % z celkového počtu všech žáků 9. ročník 35 13,57% Nižší ročník 1 0,38% Celkem 36 13,95% Část IV. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí a dalšími kontrolními orgány Provedené kontroly ze strany České školní inspekce: v letošním roce nebyla provedena kontrola Obec Velká nad Veličkou: , viz protokol Provedené kontroly ze strany hygienické stanice: , bez závad Testování žáků: SCIO Stonožka v 6. roč. (Čj, M, obecné studijní předpoklady) 4

5 Část V. Rozhodnutí ředitele Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání O odkladu povinné školní docházky 1 0 O dodatečném odložení povinné školní docházky 0 0 Další dle 3, odst.2, zákona č.564/1990 Sb. V platném znění 0 0 Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2016/ odklad Část VI. Další údaje o škole Mimoškolní a volnočasové aktivity školy, seznam zájmových, občanských případně dalších sdružení působících při škole, sdružení rodičů, sportovní klub aj.... Kroužky při ZŠ: Název kroužku Vedoucí 1.A 2.A 3.A 4.A 5.A 6.A 6.B 7.A 7.B 8.A 8.B 9.A 9.B celkem 1 tvořivé dílničky Pachlová r sportovní hry Šáchová 2. r nohejbal Lano r rope skipping Sedlářová r florbal dívky Frýdecká r florbal chlapci Frýdecká r aerobik Hlahůlková r atletika Zelinger r zdravotní Šáchová r společenské tance Vrablcová I. 9. r hra na nástroj Kučerová r kondiční cvičení Mikeska r vyšívání Sečkařová r logopedický Patinková r školní časopis Brablcová r Spolupráce s TJ Sokol, oddílem kopané TJ Kordárna. 5

6 Volnočasové akce: vlastní: - Turnaj v nohejbale, Turnaje ve florbale, Světluškový průvod, Mikulášská obchůzka, Vystoupení kroužků aerobiku, Velická laťka; Turnaj ve stolním tenise, Olympiády v Čj, M, D, AJ, Pythagoriáda, Mladé Horňácko, Sokolská akademie, Vánoční tvoření, Velikonoční dílničky, Turnaj v házené. Mimoškolní aktivity - účasti školy v soutěžích, olympiádách, jiná vzdělávací a výchovná činnost: Akce školy 2015/16 V letošním roce jsme se zúčastnili největšího počtu sportovních soutěží v okresu V okresním hodnocení sportovních soutěží jsme skončili na výborném 1. místě z 36 soutěžících škol. Datum Název akce Pedagog Umístění Republikové finále OVOV Praha FF M. Kománek 6. místo (Odznak všestrannosti olympijských vítězů) Školní kolo přespolního běhu La, FK Okresní finále - přespolní běh Hodonín FK 1. místo ml. žačky, 1. místo ml. žáci, postup na krajské finále Exkurze 7. AB Velehrad Br, Hl Školní kolo ve stolním tenise La Plavání tř. Bzenec Kuč, Vr I Pohár E. Zátopka Hr. Lhota FF, FK 2. místo Mezinárodní sportovní setkání partnerských měst Nowy Dwór Gdański (Polsko) FF, FK, La 3x 1. místo (házená, florbal) Exkurze Úřad práce Hodonín tř. Se místo ml. žačky, 4. místo ml. Krajské finále - přespolní běh Hodonín IS žáci Zátopkova pětka Hr. Lhota La, JK 5. místo Exkurze 5. A Muzeum Veselí nad Moravou Kuč Okresní finále ve stolním tenise Hodonín La 2x 2. místo chlapci, dívky 3. místo Exkurze 9. AB elektrárna Dukovany Hr, Vr II Dopravní výchova OD Exkurze 8. AB Uh. Brod muzeum Komenského Br, Hl Světluškový průvod I. st., ŠD Házená okresní finále st. žačky FK 1. místo, postup na krajské finále Florbal st. žáci - okrsek chlapci Veselí n. M. FF Nohejbal - okrsek Strážnice ml. žáci + st. žáci La 1. místo, postup na okres. finále Florbal ml. žáci - okrsek Veselí n. M. FF 2. místo Olympiáda z dějepisu Br, Hl Florbal st. žačky - okresní finále FK 3. místo Florbal ml. žačky - okresní finále D. Bojanovice FK 3. místo Nohejbal - okresní finále ml. žáci + st. žáci La st. ž. 1. m; ml. ž. 3. m Olympiáda z přírodopisu roč. Vr II Mikulášská obchůzka Ga Olympiáda z Čj Hl. Br Olympiáda z přírodopisu roč. Vr II Vánoční tvoření Divadelní představení I. st. Zlín Divadelní představení II. st. Brno 6

7 Sportovní den Olympiáda z Aj - školní kolo Hr, Och Olympiáda z D - okresní kolo Strážnice Br LVK FF,FK,IS Ples školy Házená krajské finále st. žačky Brno FK, FF 2. místo Divadelní představení I. st. Strážnice Velikonoční dílničky Velická laťka FK, FF, La 1. místo Malý florbal ml. žáci - okrsek Veselí n. M. FF 1. místo, postup na okres. finále Pythagoriáda školní kolo Pš, Se Přednáška - První pomoc 1. tř Pasování na čtenáře knihovny - 2. tř Exkurze Mikulčice - 7. AB Br, Hl Přednáška - Kyberšikana - 9. AB Projekt,,Ukliďme Česko Malý florbal st. žáci - okrsek Strážnice FF Mc Donalds - Hr. Lhota okrsek FF, Ga Malý florbal ml. žačky - okresní finále Žarošice FK Mladé Horňácko OJ Vybíjená okrsek Velká nad Veličkou Vr I. 1. místo, postup na okres. finále Sběr petrklíčů Mezinárodní setkání partnerských měst Velká nad Veličkou Malý florbal ml. žáci - okresní finále Žarošice FF 1. místo Vybíjená okresní finále Hodonín KJ 3. místo Malý florbal ml. žáčky - okresní finále Dambořice FK 2. místo Pohár rozhlasu st. žáci, žačky Kyjov FK, FF Pohár rozhlasu ml. žáci, žačky Kyjov FK, FF 1. místo, postup na krajské finále Okresní finále OVOV Hodonín FK, FF 1. místo, postup na krajské finále Malá kopaná ml. žáci - okrsek Velká n. V. La Horňácký čtyřboj Lipov KJ 2. místo Pohár rozhlasu ml. žačky - kraj. finále Břeclav FK, FF 6. místo Exkurze 9. AB Praha Vr2, Hr, FK Exkurze 8. AB Brno Šá, Br Exkurze 6. AB Babiččino údolí Pš, So Den dětí - sportovní soutěže Exkurze tř. Brno Vr I., OD, KJ, Ga Krajské finále OVOV Brno FF, FK postup na republikové finále Foto školy Exkurze 7. AB Radějov Lučina La, IS, KJ, OJ Exkurze tř. Buchlovice PH, RŠ Výchovný koncert ZUŠ Spolupráce školy s dalšími subjekty (jiná škola, občanská a zájmová sdružení) Masarykova základní škola Velká nad Veličkou spolupracuje se základními školami Horňácka, Ostrožska, Veselska a Strážnicka v oblasti sportovních soutěží, projektových 7

8 aktivit, dále v oblasti národopisu spolupořádání folklorního festivalu Mladé Horňácko, aktivní účast žáků na programu Horňáckých slavností a Ozvěn Horňácka. Spolupráce s místní knihovnou: Besedy, soutěže pro žáky MZŠ Velká nad Veličkou školní rok 2015/2016 V průběhu roku besedy pro všechny třídy ZŠ, beseda pro družinu, pasování žáků druhých tříd na čtenáře knihovny, beseda pro žáky prvních tříd spojená s klíčkováním, při kterém žáci dostali symbolické klíče ke knihám. Obecní knihovna má velmi dobrou spolupráci s vedením základní školy i učitelským sborem. Dle dohody jsou prováděny besedy, soutěže a další akce pro žáky MZŠ Velká nad Veličkou. - účasti žáků a pedagogů školy na životě v obci 1 pedagog vede obecní kroniku škola se podílí na výzdobě pro akce v kulturním domě - spolupráce školy s Ped. centry, vys. školami spolupráce s PS v Hodoníně, pedagogové se zúčastňují seminářů a akcí pořádaných PS, pedagogické praxe studentů SŠ a VŠ, realizace výzkumných šetření VŠ (projekty a granty) - zapojení školy do projektů MZŠ Velká nad Veličkou je aktivně zapojena do projektů (Cloud je budoucnost vzdělávání, Moderní škola ZŠ Velká nad Veličkou, OVOCE DO ŠKOL, ČESKO SPORTUJE, UKLIĎME ČESKO) - mezinárodní spolupráce: družba s městem Nowy Dwór Gdański ze severu Polska výměnné pobyty se sportovním a kulturním programem. - spolupráce s PPP Hodonín a dislokovaným pracovištěm Veselí nad Moravou, 2 logopedické asistentky, pomoc žákům s poruchami učení (dyslektické asistentky), doučování žáků - Lyžařský výcvikový kurz Chata Kopřivná Malá Morávka, Část VII. Základní údaje o hospodaření školy 1. Hlavní činnost školy byla finančně zajištěna dotací z MŠMT a příspěvkem od zřizovatele. Dotace MŠMT (přímé náklady na vzdělávání) ,77,- Kč Příspěvek od zřizovatele (provozní náklady) ,- Kč Účelový příspěvek od zřizovatele dopravné žáků ,- Kč Tyto dotační prostředky byly v plné výši vyčerpány. K datu je ukončen projekt Cloud je budoucnost vzdělávání, reg.č. CZ.1.07/1.3.00/ v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Celková hodnota projektu činí ,- Kč. V roce 2014 bylo čerpáno ,- Kč, v roce ,- Kč, vratka dotace ,- Kč. V roce 2015 byla škola příjemcem neinvestiční dotace s názvem Moderní škola ZŠ Velká nad Veličkou, reg.č. CZ.1.07/1.1.00/ , realizované také v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Celková výše poskytnuté dotace je ,- Kč. 8

9 2. Hospodářský výsledek k HV celkem ,57 Kč HV dle činností - hlavní činnost ,00 Kč - doplňková činnost ,57 Kč Škola hospodařila v doplňkové činnosti se ziskem ve výši ,57 Kč. Škola provozuje tyto doplňkové činnosti: - denní vaření pro cizí strávníky ve školní jídelně, strava pro jednorázové víkendové akce - pronájem prostor školy - ples školy Pozn.: Jelikož je škola příspěvkovou organizací a směrodatný je pro školu, jejího zřizovatele i krajský úřad rozpočet za kalendářní rok, výsledek hospodaření je zpracováván za kalendářní rok 2015, nikoliv za školní rok 2015/2016. Část VIII. Hodnocení a závěr Masarykova základní škola Velká nad Veličkou se kapacitně řadí k největší škole v regionu Horňácka. Žákům se snaží ve všech vzdělávacích oblastech zajišťovat kvalitní a aprobovanou výuku. Mimo edukační proces žákům nabízí široký výběr volnočasových aktivit a kroužků. Škola letos opět důstojně navázala na úspěšnou sportovní tradici absolutním vítězstvím v celkovém hodnocení Asociace školních sportovních klubů okresu Hodonín. V konkurenci 36 městských a vesnických škol dokázala toto vítězství vybojovat už počtvrté v řadě. Hodnotné výsledky zaznamenali naši žáci i ve vědomostních soutěžích a olympiádách (M, Čj, Aj, D ) jak na okresní, tak i krajské úrovni. V průběhu letošního školního roku a období prázdnin jsme provedli kompletní výmalbu kmenových tříd prvního stupně a školních družin na budovách,,a a,,c. Ve všech budovách školy byla provedena oprava stínící techniky a čištění koberců. Ve spolupráci se zřizovatelem bylo dokončeno oplocení víceúčelového sportovního hřiště. V rámci zkvalitnění vzdělávacího procesu byl zakoupen nový nábytek (židle, lavice, skříně) do odborných učeben a interaktivní dataprojektor. Část IX. Poradenské služby v základní škole Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy) Fyzický počet kvalifikace, specializace Dosažené vzdělání Výchovný poradce 1 VŠ Školní metodik prevence 1 VŠ Úvazek kvalifikace, specializace Dosažené vzdělání 9

10 Školní psycholog Ne Školní speciální pedagog Ne (netřídní) Další vzdělávání poradenských pracovníků výchovný poradce: akce PS, SSŠ Hodonín školní metodik prevence: akce PS, Studium k výkonu specializovaných činností prevence sociálně patologických jevů 1. Individuální integrace Typ postižení Ročník Počet žáků Poruchy chování 5. 1 Poruchy chování 6. 1 Poruchy učení 9. 1 Celkem 3 10

11 Část X. Hodnocení Minimálního preventivního programu (MPP) za školní rok 2015/2016 Jedním z úkolů naší školy je vytváření dobrého sociálního klimatu a produktivního prostředí pro žáky. Proto se snažíme seznamovat žáky s nebezpečím na internetu, sexuálního zneužívání a domácího násilí a poskytovat žákům dostatek informací o následcích užívání návykových látek. V neposlední řadě předcházíme náznakům agresivity, vandalismu, vulgárnosti, šikany a záškoláctví. S těmito negativními jevy jsme se ve větší či menší míře v naší škole také setkávali. Problémy byly řešeny ihned po zjištění s žákem, třídním učitelem, ředitelem školy a rodiči. Důležitou složkou prevence byla v letošním roce práce třídních učitelů, kteří se snažili vytvořit příznivé klima ve třídách. Bylo to nejen v rámci třídnických hodin, ale i během akcí pořádaných školou nebo exkurzí. Zaměřili se na uvědomění si odpovědnosti za chování a důsledků jednání, rozvoj mezilidských vztahů, na formování mravních a morálních hodnot. Žáci měli možnost využívat Schránku důvěry, sledovat informace na nástěnce (důležitá telefonní čísla k dané problematice aj.) a dle potřeby se konaly osobní pohovory s metodikem prevence a výchovnou poradkyní. Ve spolupráci se společností ACET ČR Hlinsko, Policií Veselí nad Moravou byly uskutečněny pro žáky ročníků následující přednášky: Dopravní výchova Zdravá výživa Čas proměn Trestně právní odpovědnost Kyberšikana Rizika užívání návykových látek MPP byl uskutečňován ve spolupráci s třídními učiteli a rodiči, kteří byli informováni o chování svých dětí nejen na třídních schůzkách, ale i při osobních pohovorech. Rodiče měli možnost získat informace (kontakty) pro další potřebnou pomoc. Zpracovala: I. Sedlářová Ve Velké nad Veličkou

12 Specializované programy zaměřené na rizikové jedince a skupiny: --- Výskyt sociálně patologických jevů ve škole ano ne celkem případů návykové látky: alkohol, marihuana, pervitin, heroin, kouření X 0 Záškoláctví X 0 Šikana X 0 Gambling X 0 Kriminalita X 0 Rasismus X 0 Jiné X 0. Ve Velké nad Veličkou dne Mgr. František Frýdecký, Ph.D. ředitel školy 12

Masarykova základní škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace. 696 74 Velká nad Veličkou 461

Masarykova základní škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace. 696 74 Velká nad Veličkou 461 Masarykova základní škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace 696 74 Velká nad Veličkou 461 Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk. roce 2013/2014 Část I. Základní charakteristika školy

Více

Akce základní školy ve školním roce 2018/2019 (předpoklad)

Akce základní školy ve školním roce 2018/2019 (předpoklad) Plánované akce MZŠ Velká nad Veličkou 2018/19 Akce základní školy ve školním roce 2018/2019 (předpoklad) Datum Název akce Pedagog Září 3. 9. Slavnostní zahájení školního roku I.+ II.st. 3. 9. Zápis do

Více

Masarykova základní škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace Velká nad Veličkou 461

Masarykova základní škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace Velká nad Veličkou 461 Masarykova základní škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace 696 74 Velká nad Veličkou 461 Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk. roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy

Více

Masarykova základní škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace Velká nad Veličkou 461

Masarykova základní škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace Velká nad Veličkou 461 Masarykova základní škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace 696 74 Velká nad Veličkou 461 Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk. roce 2016/2017 Část I. Základní charakteristika školy

Více

Masarykova základní škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace Velká nad Veličkou 461

Masarykova základní škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace Velká nad Veličkou 461 Masarykova základní škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace 696 74 Velká nad Veličkou 461 Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk. roce 2017/2018 Část I. Základní charakteristika školy

Více

Masarykova základní škola Velká nad Veličkou příspěvková organizace Velká nad Veličkou 461

Masarykova základní škola Velká nad Veličkou příspěvková organizace Velká nad Veličkou 461 Masarykova základní škola Velká nad Veličkou příspěvková organizace 696 74 Velká nad Veličkou 461 Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk. roce 2011/2012 Část I. Základní charakteristika školy

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižanovice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

Základní škola a Mateřská škola Křižanovice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK Základní škola a Mateřská škola Křižanovice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2016-2017 Schváleno školskou radou dne 28.11.2017 Předseda: Členové: OBSAH Obsah...2 Část I...3 Základní údaje

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva školní rok 2016/ 2017 Základní škola Brno, nám.míru 3, příspěvková organizace

Výroční zpráva školní rok 2016/ 2017 Základní škola Brno, nám.míru 3, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2016/ 2017 Základní škola Brno, nám.míru 3, příspěvková organizace 1. Základní charakteristika školy: 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno. nám.míru 3,

Více

Výroční zpráva školní rok 2015/ 2016

Výroční zpráva školní rok 2015/ 2016 Výroční zpráva školní rok 2015/ 2016 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE OKRES VYŠKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE OKRES VYŠKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE OKRES VYŠKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2016/2017 V Hodějicích 29. 8. 2017 Mgr. Terezie FLORIANOVÁ ředitelka ZŠ Základní škola Hodějice, okres Vyškov, příspěvková organizace VÝROČNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Výroční zpráva školní rok 2017/ 2018 Základní škola Brno, nám.míru 3, příspěvková organizace

Výroční zpráva školní rok 2017/ 2018 Základní škola Brno, nám.míru 3, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2017/ 2018 Základní škola Brno, nám.míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy: 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno. nám.míru

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Mateřská ŠKOLA a ZÁKLADNÍ ŠKOLA HERŠPICE, OKRES VYŠKOV, příspěvková organizace Heršpice 17, 684 01 Slavkov u Brna, IČO: 750 242 50 tel: 544222195, e-mail: zsherspice@seznam.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

Základní škola Kuželov, okres Hodonín, příspěvková organizace Kuželov 1 696 73 Hrubá Vrbka

Základní škola Kuželov, okres Hodonín, příspěvková organizace Kuželov 1 696 73 Hrubá Vrbka Základní škola Kuželov, okres Hodonín, příspěvková organizace Kuželov 1 696 73 Hrubá Vrbka Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk. roce 2011/2012 Část I. Základní charakteristika školy NÁZEV:

Více

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Základní školy Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy a. Zřizovatel školy: Statutární město Brno, Městská

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 ZŠ J.A.Komenského a MŠ Brno, nám.republiky 10 1.0 Základní charakteristika školy: úplná ZŠ 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ J.A.Komenského a

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Výroční zpráva. o činnosti školy ve šk. r / 2008

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Výroční zpráva. o činnosti školy ve šk. r / 2008 Výroční zpráva o činnosti školy ve šk. r. 2007 / 2008 Část I. Základní charakteristika školy a/ Název školy, sídlo: Základní škola Brno, Úvoz 55, 602 00 Brno, příspěvková organizace IČO : 48512699 DIČ

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 V Nových Bránicích 31. 8. 2015 Čj.: 150831 Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola Nové Bránice, okres Brno venkov,

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Část I. Základní charakteristika školy a. Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 A. Kvalitativní hodnocení Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo školu 104 žáci na prvním a 84 žáků na druhém stupni. Vzhledem k charakteru a umístění

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2013/2014. Sídliště U Vodojemu 1261, Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2013/2014. Sídliště U Vodojemu 1261, Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2013/2014 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2018/2019

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2018/2019 Základní škola a Mateřská škola Jana Ámose Komenského, 696 47 Žeravice 37, okres Hodonín, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2018/2019 Název školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva. školní rok 2014/ 2015. Základní škola Brno

Výroční zpráva. školní rok 2014/ 2015. Základní škola Brno Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2

Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2 Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt.Nálepky 7, PSČ 690 06 Tel/fa: 519 333 339 Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2 za školní rok 2004/2005

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP: ZŠ Aloise Klára Úštěk Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Renata

Více

Výroční zpráva za školní rok 2016/2017

Výroční zpráva za školní rok 2016/2017 V Nových Bránicích 11. 7. 2017 Čj.: 170711 Výroční zpráva za školní rok 2016/2017 Část I. Základní charakteristika školy Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola Nové Bránice, okres Brno venkov,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007 Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007 Část I. Základní charakteristika školy a. Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 1.0 Základní charakteristika školy ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 je úplná základní škola s 1. a 2. stupněm, tedy s 1. až

Více

O B S A H. Základní škola a mateřská škola Ostrožská Lhota, příspěvková organizace školní rok 2016 / 2017 Strana: 2/9

O B S A H. Základní škola a mateřská škola Ostrožská Lhota, příspěvková organizace školní rok 2016 / 2017 Strana: 2/9 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2016 / 2017 O B S A H Část Strana 1. Základní údaje 3 1. 1 Základní údaje o škole 3 1. 2 Základní údaje o zřizovateli 3 1. 3 Údaje o školské radě 3 1. 4

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy a. Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2007/08

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2007/08 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace, Beneška 181, 684 01 IČO: 70983640, tel: 544 222 525 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08 Zpracovala:

Více

Výroční zpráva Základní školy ve Šťáhlavech v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMP za školní rok 2017/2018

Výroční zpráva Základní školy ve Šťáhlavech v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMP za školní rok 2017/2018 Výroční zpráva Základní školy ve Šťáhlavech v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMP za školní rok 2017/2018 1 Základní údaje o škole 1.1. Název : Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnostech základní školy ve školním roce 2015/2016. Část I. Základní charakteristika školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnostech základní školy ve školním roce 2015/2016. Část I. Základní charakteristika školy VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnostech základní školy ve školním roce 2015/2016 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa Základní škola,vranov nad Dyjí,okres Znojmo, příspěvková organizace Komenského

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Část I. 1.1 Název školy Základní charakteristika školy Základní škola a Mateřská škola Podolí, příspěvková organizace Adresa: 664 03 Podolí č. 23

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

ve školním roce 2017/2018

ve školním roce 2017/2018 Základní škola a mateřská škola Borkovany, okres Břeclav, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2017/2018 Zpracovala: RNDr. Michaela Bubíková 20. 9. 2018 Obsah: 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 MATEŘSKÁ ŠKOLA a ZÁKLADNÍ ŠKOLA HERŠPICE, OKRES VYŠKOV, příspěvková organizace Heršpice 17, 684 01 Slavkov u Brna, IČO: 750 242 50 tel: 544222195, e-mail: zsherspice@seznam.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 MATEŘSKÁ ŠKOLA a ZÁKLADNÍ ŠKOLA HERŠPICE, OKRES VYŠKOV, příspěvková organizace Heršpice 17, 684 01 Slavkov u Brna, IČO: 750 242 50 tel: 544222195, e-mail: zsherspice@seznam.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2018/2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2018/2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2018/2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2018/2019 Škola: : ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Výroční zpráva ZŠ Šťáhlavy za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ Šťáhlavy za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ Šťáhlavy za školní rok 2014/2015 1 Základní údaje o škole 1.1 Název : Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ:60611278 zřizovatel školy:obec Šťáhlavy, Masarykova

Více

Výroční zpráva základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMP za školní rok 2016/2017

Výroční zpráva základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMP za školní rok 2016/2017 Výroční zpráva základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMP za školní rok 2016/2017 1 Základní údaje o škole 1.1 Název : Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy,

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola Kuželov, okres Hodonín, příspěvková organizace Kuželov 1 696 73 Hrubá Vrbka

Základní škola Kuželov, okres Hodonín, příspěvková organizace Kuželov 1 696 73 Hrubá Vrbka Základní škola Kuželov, okres Hodonín, příspěvková organizace Kuželov 1 696 73 Hrubá Vrbka Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk. roce 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy NÁZEV:

Více

Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, příspěvková organizace Tel ,

Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, příspěvková organizace Tel , Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, příspěvková organizace Tel. 518 323 285, e-mail: skola@zshutnik.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 I. Základní

Více

Základní školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

Základní školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Základní školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa: Základní škola a Mateřská škola Podolí, příspěvková organizace 66403

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I Základní charakteristika školy a) Základní škola a Mateřská škola, Trstěnice, okres Znojmo PO Obec Trstěnice Základní škola, mateřská škola, školní družina, školní jídelna 515 339179, zs.trstenice@zn.orgman.cz

Více

Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015. I. Plánování preventivního programu

Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015. I. Plánování preventivního programu Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 I. Plánování preventivního programu Základní škola Vnorovy, Hlavní 17, příspěvková organizace

Více

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2016/2017 Škola: ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

Vyhodnocení minimálního preventivního programu 2016/2017

Vyhodnocení minimálního preventivního programu 2016/2017 Vyhodnocení minimálního preventivního programu 2016/2017 Základní škola UNESCO Uherské Hradiště Školní metodik prevence Mgr. Petr Kočíř Vyhodnocení MPP ZŠ UNESCO Uherské Hradiště za školní rok 2016/2017

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2017/2018

Minimální preventivní program pro školní rok 2017/2018 Minimální preventivní program pro školní rok 2017/2018 Škola: Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, p.o. Garant: Mgr. Hana Ratajová, školní metodik prevence Počet žáků ve školním roce 2017/2018: osmileté

Více

ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Základní škola a Mateřská škola Heřmanov,

Více

Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK.

Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK. Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, příspěvková organizace Tel,fax.: 518 323 221, e-mail : skola@zshutnikves.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2010/2011

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2017/2018 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti. ZŠ praktická Teplice s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti. ZŠ praktická Teplice s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ praktická Teplice s.r.o. 2015/2016 Obsah Základní charakteristika školy... Vzdělávací program... Údaje o zařazování dětí... Úspěšnost žáků v přijímacím řízení na SŠ a SOU...

Více

Preventivní program školy Školní rok: 2015/2016

Preventivní program školy Školní rok: 2015/2016 Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Preventivní program školy Školní rok: 2015/2016 I. Plánování preventivního programu školy Základní škola Vnorovy, Hlavní 17, příspěvková organizace

Více

Základní údaje o škole

Základní údaje o škole Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr. Hana Tyllichová Právní forma: příspěvková organizace

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2012/2013

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2012/2013 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Hodnocení programu za školní rok 2013/ /2014

Hodnocení programu za školní rok 2013/ /2014 Hodnocení minimálního preventivního programu za školní rok 2013/ /2014 ZŠ a MŠ Lázně Kynžvart K Rybníku 346 354 91 Lázně Kynžvart Zpracovala: Mgr. Janaa Špryňarová, školní metodik prevence Ve školním roce

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2015/2016

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2015/2016 Základní škola a mateřská škola Borkovany, okres Břeclav, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2015/2016 Zpracovala: RNDr. Michaela Bubíková V Borkovanech 29. 9. 2016

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2009 / 10

Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2009 / 10 Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2009 / 10 Základní charakteristika školy a) Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž Právní subjektivita:

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více