ANTIDOPINGOVÁ KONTROLA OTÁZKY A ODPOVĚDI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANTIDOPINGOVÁ KONTROLA OTÁZKY A ODPOVĚDI"

Transkript

1 ANTIDOPINGOVÁ KONTROLA OTÁZKY A ODPOVĚDI IPSF (Mezinárodní pole sport federace) přijala od 1. dubna 2013 světový antidopingový kodex a zahájila vzdělávací program pro národní federace, sportovce, trenéry a organizátory soutěží, aby vytvořila v oblasti pole sportu prostředí bez jakékoliv formy dopingu. IPSF převzala od 1. srpna 2013 kompletní antidopingový program pro všechny sportovce, kteří se účastní národních a mezinárodních soutěží akreditovaných IPSF. Z toho vyplývá, že kontrola může být provedena kdykoliv, nejen v rámci soutěže. Kontrola bude započata na WPSC 2014 (Mistrovství světa v pole sport) v následujících krocích: Kdy proběhne antidopingová kontrola? Kontrola bude započata na Mistrovství světa v pole sport v roce Jak bude probíhat? Oznámením vybrané skupině pro kontrolu Výběr bude proveden na WPSC 2014 náhodně ve všech kategoriích kromě mládeže (do 18 let). Osoba, která oznámí sportovci, že byl vybrán k testování, se prokáže legitimací. Sportovec je rovněž povinen se legitimovat. Podání informací ohledně testování Dopingové Kontrolní Stanici Je potřeba, aby sportovec okamžitě informoval o kontrole, pokud nepožaduje odklad (více o možnosti odkladu níže). Sportovec bude mít za všech okolností k dispozici průvodce. Výběr testovací nádoby Na výběr bude minimálně ze tří druhů. Pokud nebude důvod, například postižení, sportovec bude jediný, kdo bude manipulovat s testovacím zařízením. Poskytování vzorku pod dohledem Sportovci budou přímo sledováni. Vzorek musí být minimálně 90 ml, jinak může být požadován další vzorek. Výběr soupravy pro odběr vzorků Na výběr bude minimálně ze dvou souprav. Rozdělení a uzavření vzorku Nejprve lahev B, poté A, poté opět B, jestliže ještě zbyde nějaký vzorek. strana 1 z 7

2 Sportovec uzavře vzorek. Testování vhodnosti vzorku Bude testována koncentrace vzorku, aby bylo zajištěno, že je vyhovující pro analýzu. Zaznamenání a potvrzení informací Sportovec vyplní Dopingový Kontrolní Formulář (DCF) a podpisem potvrdí, že ověřil, že se jedná o jeho vzorek. Bude mu vystavena kopie. Sportovec musí také zaznamenat všechny léky a doplňky, které si vzal během posledních sedmi dnů. Sportovci mají právo: aby se pracovník kontroly identifikoval být doprovázen zástupcem na pracovníka dopingové kontroly stejného pohlaví jako je sportovec vyjádřit se k postupu při testování obdržet kopii dopingového kontrolního formuláře na důvěrné nakládání se vzorkem v laboratoři požádat o odklad ohledně poskytnutí informací dopingové kontrolní stanici Jaká je odpovědnost sportovce během kontroly? Být pod přímým dohledem osoby, která je jeho průvodcem. Předložit na požádání foto identifikaci (nebo sehnat někoho např. trenéra, aby ověřil sportovcovu totožnost). Dodržovat postup kontroly. Okamžitě oznámit kontrolu, pokud nepožádal sportovec o odklad z odsouhlaseného důvodu. Důvody, proč může sportovec požádat dopingovou kontrolní stanici o odklad, jsou uvedeny níže. Veškeré požadavky jsou na uvážení osoby, která dohlíží na sportovce a rozhodnutí bude založeno na tom, zda sportovec může být za všech okolností pod efektivním dohledem. Účastnit se vyhlášení vítězů. Splnit povinnosti k médiím. Účastnit se dalších soutěží. Protáhnout se. Dokončit trénink. * Být ošetřen lékařem. * Vyhledat zástupce a/nebo tlumočníka. * Nárok na foto identifikaci. Jakékoliv další mimořádné okolnosti, které mohou být oprávněné a které budou zdokumentovány. * strana 2 z 7

3 Pro kontrolu mimo soutěž platí pouze body s *. Pokud by bylo zjištěno, že sportovec porušil antidopingová pravidla, bude o tom písemně informován. Dotyčný bude instruován, jak má dále postupovat, jaká jsou jeho práva a časový harmonogram, kdy musím odpovědět. Tyto informace obdrží od IPSF antidopingového výboru (IPSFADP) a je pravděpodobné, že sportovec bude suspendován ze soutěží pořádaných IPSF na určitou dobu nebo v horším případě navždy. Důležitou stránkou anti dopingu jsou práva sportovců a všichni sportovci mají právo na nezávislé projednání a ISPFADP je tvořen členy, kteří nejsou spojeni s IPSF. Sportovec bude mít dále možnost prezentovat svůj případ osobně nebo prostřednictvím někoho, kdo ho zastoupí. Všechny důkazy jsou posuzovány výborem, který nejprve zváží, jestli nějaká případně jaká sankce bude udělena, a pak pronese své rozhodnutí a potvrzení sankce. Sportovec má rovněž právo na odvolání, o tom jestli toto právo využije, se může rozhodnout ve stanoveném čase. Poté mají jak IPSFADP tak sportovec ještě právo na další odvolání ke sportovnímu rozhodčímu soudu (the Court of Arbitration for Sport). Jak se řeší finanční náklady v případě pozitivního testu? Pokud je test pozitivní na doping a sportovec požádá o opakované testování nebo se odvolá proti výsledku, tak náklady budou standardně rozdělené na 1/3 pro sportovce, 1/3 pro národní federaci (CPASF) a 1/3 pro IPSF. V roce 2014 může být po nečlenech CPASF vyžadováno zaplacení i podílu za CPASF, sportovec by tedy hradil 2/3 nákladů. Naopak za členy může jejich podíl uhradit CPASF. Sankce Je bez pochyby známo, že je sportovcům pozastavena sportovní činnost na určitou dobu. Může se jednat o několik měsíců až po doživotní suspendaci v závislosti na závažnosti porušení předpisů a na předložených důkazech. Co ve skutečnosti znamená zákaz činnosti? Sportovci nesmí: Účastnit se jakýchkoliv soutěží IPSF. Trénovat v centrech autorizovaných IPSF např. přidružený klub, financovaná tělocvična, financované zařízení. Obdržet jakoukoliv finanční podporu na sport. Veškeré dříve získané medaile, tituly a dosažené rekordy budou rovněž odebrány. Sportovci májí právo na antidopingové školení a mohou využívat financované sportovní lékařské ošetření. Většina sportovců má velkou vášeň pro svůj sport a věnuje mu značný čas. Je tedy pro ně velmi obtížné, když nemohou sportovat a mělo by to být dostatečně odrazující. Sportovců se dotkne nejen zákaz strana 3 z 7

4 sportovní činnosti po určitou dobu, ale také mnoho dalších následků. IPSF je povinna zveřejnit výsledky všech testovaných sportovců a učiní tak na svém webu. Jak zjistím, za jak dlouho se z těla odstraní léky, které užívám? Určit dobu, po které je tělo naprosto očištěno od léků, je složité a může se velmi lišit, je specifická pro každého člověka i pro každý lék. Z tohoto důvodu nemůže IPSF stanovit dobu očištění moči a/nebo krve pro sportovce. Je tedy nutné se poradit se svým lékařem a/nebo lékárníkem, jaká je průměrná doba vstřebání daného léku a zda existují nějaké známé faktory, které by mohly ovlivnit, jak Vaše tělo bude snášet léčbu. Jakmile znáte tyto informace, budete se muset sami rozhodnout, jestli doba očištění předpokládaná Vaším lékařem nebo lékárníkem uplyne s dostatečným předstihem před soutěží. Pokud si s tím nejste jisti, neváhejte požádat o TUE (terapeutická výjimka). Terapeutická výjimka Co znamená terapeutická výjimka? Terapeutická výjimka (TUE) je speciální povolení pro užívání zakázané látky z lékařských důvodů udělené na základě podrobné lékařské dokumentace. IPSF TUE proces je v souladu s mezinárodním standardem pro terapeutickou výjimku světového antidopingového úřadu, standard je sestaven tak, aby chránil práva poctivých sportovců. Jestliže užíváte nějaké léky, zkontrolujte prosím, zda jejich složení neobsahuje zakázané nebo kontrolované látky. Pokud jsou Vámi užívané léky schválené ve velké Británii nebo Spojených státech amerických, přejděte na tento odkaz, kde můžete využít systém online vyhledávání: en/. Není zde možné ověřit léky bez licence v USA a UK, doplňky, proteinové koktejly nebo bylinné léky. Důrazně doporučujeme, aby sportovci přestali zbytečně užívat jakékoliv léky, které by mohli poškodit jejich zdraví. V případě, že Vámi užívané léky obsahují zakázané látky, neváhejte nás kontaktovat, abychom vám mohli doporučit nejlepší možný postup. Žádáme Vás, abyste toto řešili včas, těsně před soutěží je již příliš pozdě. Jsou nějaké náklady v souvislosti s terapeutickou výjimkou (TUE)? Jedná se o první rok, kdy IPFS zavedla kontrolu v souladu s kodexem WADA (Světové antidopingové agentury). Kontrola bude stát IPSF mezi až liber v závislosti na výsledku testu a odvolávacím procesu. Poplatky sportovců za účast nepokryjí tyto náklady. Jako začínající nezisková organizace nejsme schopni uhradit všechny tyto náklady. Ti, kdo chtějí žádat o terapeutickou výjimku, budou standardně hradit 50% nákladů za žádost (50 liber), 25 % bude požadováno od sportovcovy národní federace (nebo pořadatele soutěže) a 25% IPSF. V roce 2014 IPFS rozhodla, že náklady na TUE hradí v plné výší (100 %) sportovec. Tento náklad bude znovu prozkoumán pro rok strana 4 z 7

5 Do kdy je potřeba odevzdat TUE? Termín pro odevzdání TUE je 15. června Přihlášky odevzdané po tomto termíny nebudou přijaty. Doporučujeme sportovcům, kteří chtějí žádat o TUE, aby to projednali s IPSF co možná nejdříve. Potřebuji TUE? Obecně je TUE vyžadována pro všechny zakázané látky a metody (viz WADA Prohibited List na list), nicméně záleží, jaká je Vaše soutěžní pozice. Pokud jsou sportovci členy IPSF nebo národní federace, TUE je nezbytná pro všechny zakázané látky nebo metody. Nedodržení tohoto nařízení může být považováno za porušení antidopingových pravidel. Prozkoumejte Vámi užívané léky prostřednictvím Global DRO (Drogové reference online) a WADA klasifikace. Je důležité rozlišovat látky, které jsou zakázané jen během soutěží a ty, které jsou zakázané pořád. Komu pošlu svoji přihlášku? Každý mezinárodní sportovec musí poslat svoji přihlášku přímo IPSF. Zašlete prosím na s detailním přehledem zakázaných látek, které užíváte, důvod proč tyto látky užíváte a důvod proč namísto těchto látek nemůžete užívat jiné, které jsou povolené. IPSF Vám následně doručí TUE formulář. Veškeré formuláře je potřeba zaslat zpět IPSF do 15. června Pokud nebude dodržen tento termín, žádosti nebudou přijaty. Je potřeba vyplnit dva dokumenty: 1) přihláška a 2) požadované zdravotní informace kvůli zdůvodnění užívaní zakázaných látek. Jste povinni si přečíst oba dokumenty, abyste porozuměli požadavkům a vezměte si tyto dokumenty s sebou k lékaři. Váš lékař posoudí zdravotní požadavky pro TUE, aby byl schopen poskytnout všechny relevantní informace. Po kompletním vyplnění přihlášky ji odešlete poštou nebo em IPSF podle instrukcí k přihlášce. Budeme Vás informovat, jakmile obdržíme Vaši přihlášku. Pokud se Vám neozveme do tří dnů, kontaktujte nás, je možné, že jsme Vaši přihlášku neobdrželi. Co mohu udělat, abych zvýšil šanci, že mi bude udělena TUE? Nejdůležitější hledisko žádosti o TUE je lékařský spis. Výbor TUE potřebuje prozkoumat veškeré relevantní zdravotní detaily, které souvisí s přihláškou, zahrnující pacientovu historii, výsledky testů, jak probíhala nemoc/porucha/zranění a veškerá užívání povolených léků a postupů. Pečlivě si přečtěte přihlašovací formulář a požadavky ke zdravotním informacím a také o to požádejte svého lékaře. Zdravotní složka by měla být co možná nejvíce kompletní. Co je výbor TUE? (Therapeutic Use Exemption Committee TUEC) Výbor TUE (TUEC) je skupina lékařů a zdravotních odborníků, kteří posoudí Vaši žádost o TUE se zaměřením na Vaši zdravotní složku a poskytnou Vám doporučení pro schválení nebo zamítnutí Vaší TUE žádosti. TUEC bere v potaz Vaši celou zdravotní složku, antidopingová pravidla stanovená WADA a aktuální postoj k nejlepší lékařské praxi. Každá antidopingová kancelář a mezinárodní federace má svůj vlastní TUEC. Vaše identita bude před TUEC vždy skryta. strana 5 z 7

6 Jaká je role mého lékaře při žádosti o TUE? Váš lékař hraje zásadní roli ohledně poskytování zdravotních informací, které jsou nezbytné pro schválení TUE. TUEC se spoléhá na informace od Vašeho lékaře, na základě kterých rozhodne, jestli Vaše složka splňuje lékařská kritéria stanovená WADA. Kdo má pravomoc udělit TUE? TUEC je oprávněn udělovat terapeutické výjimky. Orgán udělující TUE bude určen na základě členství v testovací skupině, podle toho, zda soutěžíte regionálně, národně nebo mezinárodně a podle zakázané látky, na kterou se žádost vztahuje. Proč mi byla žádost o TUE vrácena? Znamená to, že byla zamítnuta? V některých případech jsou žádosti o TUE vráceny sportovcům, aniž by byly přezkoumány TUEC. Často je to z důvodu, že žádosti nejsou kompletní nebo není třeba o terapeutickou výjimku vůbec žádat. Vrácená žádost tedy automaticky neznamená, že došlo k jejímu zamítnutí. Kdyby byla Vaše žádost oficiálně zamítnuta TUEC, obdržel byste o tom konkrétní oznámení. Pokud je Vám žádost navrácena kvůli neúplnému vyplnění, je třeba ji znovu vyplnit s dalšími informacemi. Co bych měl udělat, když mi můj lékař předepsal léky kvůli mimořádné situaci? Jestliže Vám lékař kvůli naléhavé zdravotní situaci předepsal zakázané léky, měl byste zažádat o mimořádnou terapeutickou výjimku. Postup je v podstatě stejný, jen je potřeba požádat o příslušné formuláře ze strany TUE a vyplnit je pro naléhavý případ. Nezapomeňte napsat nahoru ve formuláři EMERGENCY TUE (MIMOŘÁDNÁ TERPEUTICKÁ VÝJIMKA), abychom mohli urychlit proces zpracování. Je pochopitelné, že v některých případech není možné získat dostatečně rychle všechny zdravotní informace. Pokuste se předložit zdravotní složku vyplněnou co možná nejlépe a žádost o TUE odešlete co možná nejdříve. Jsem od narození astmatik, pro které léky na astma je nutná TUE? Zda jsou léky zakázané nebo povolené můžete zkontrolovat na: Moje žádost o TUE byla zamítnuta, ale já opravdu potřebuji dané léky. Jaké mám možnosti? Jako první krok kontaktujte IPSF, abyste přesně zjistili, proč byla TUE zamítnuta, jestliže to nevyplývá z dopisu o zamítnutí. Někdy se může stát, že byla přehlédnuta nebo nebyla uvedena nějaká zásadní informace nebo máte k dispozici nové relevantní informace nebo výsledky testů, které by mohly umožnit schválení TUE. Měli byste se ujistit, jestli je možné, abyste opětovně podali Vaši žádost. Pokud to nelze, můžete se odvolat proti rozhodnutí WADA. Informace ohledně postupu při odvolání jsou k dispozici na webových stránkách WADA. Potřebuji TUE pro plánovanou operaci? Pokud se chystáte na operaci, měli byste si nejprve projít všechny léky, které Vám budou podány (nebo bývají užívány) během nebo po operaci na Pro anestezii je běžně používáno více než jeden lék. V některých případech není možné předem zjistit, jaké léky Vám budou podány (například v akutních případech) a někdy může anesteziolog během operace změnit medikaci tak, aby byla pro pacienta nejvhodnější. V každém případě si vyžádejte kopii strana 6 z 7

7 chirurgického záznamu, aby bylo možné dohledat, které léky byly podány a zjistit, zda je nutné žádat o TUE. Beta- 2- agonist inhalátor, který mám předepsaný na astma má stanovenou hranici pro dávku inhalátoru, ale ne pro dávku rozprašovače. Jaké je maximální množství rozprašovače, které mohu užít? Stanovená maximální hranice nebo dávka Beta- 2- agonist, používaného na léčbu astma, podle WADA zahrnuje inhalaci salbutamolu (maximum 1600 mikrogramů během 24 hodin), inhalaci formeterolu (maximální podávaná dávka 54 mikrogramů během 24 hodin) a salmeterol, pokud je inhalován v souladu s léčebným postupem doporučeným výrobcem. To zahrnuje izomery, pokud jsou k dispozici, jako je levalbuterol (Xopenex ) a arformoterol (Brovana ). Hranice přítomnosti salbutamolu v moči je 1000 ng/ml a 40 ng/ml pro formoterol. Pokud je užívána léčba rozprašovačem, užívané dávky jsou vyšší než ty, která jsou sanované pro inhalátor. Vyšší dávky jsou umožněny kvůli tomu, že při používání rozprašovače se do plic nedostane celé množství léků. Naopak pouze zlomek z dávky pro rozprašovače je určen k inhalaci. Množství látek, které užíváte při léčbě, závisí jak na použití rozprašovače, tak na způsobu, jak přístroj rozprašuje daný lék. IPSF neuvádí seznam všech rozprašovacích zařízení ani procento všech poskytovaných léků. Vy sám byste měl kontaktovat výrobce rozprašovacího zařízení a zjistit, jaké procento léku, který užíváte je v jedné dávce. Pokud je vdechované množství vyšší než dávka schválená WADA, podejte žádost o terapeutickou výjimku pro používání Vašeho rozprašovače a souvisejících inhalátorů. strana 7 z 7

Doplněk č. 1 METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dotazy a odpovědi, vzory

Doplněk č. 1 METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dotazy a odpovědi, vzory ODBOR DOZORU A KONTROLY VEŘEJNÉ SPRÁVY METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 10 Doplněk č. 1 Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dotazy a odpovědi, vzory podle právního

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Díl I. Žádost

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

JAK SPRÁVNĚ POSTUPOVAT PŘI VÝBĚRU DODAVATELE

JAK SPRÁVNĚ POSTUPOVAT PŘI VÝBĚRU DODAVATELE JAK SPRÁVNĚ POSTUPOVAT PŘI VÝBĚRU DODAVATELE KROK Č. 1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY Vaším prvním úkolem bude určit, co přesně má být v rámci projektu nakoupeno. K tomu vám poslouží schválený rozpočet projektu,

Více

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Vydává: Dům zahraniční spolupráce, 2014 Editace textu: Tereza Krbcová, Vendula Venclíková a kol.

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

VÝBĚR LEGISLATIVY K VEŘEJNÉ PODPOŘE

VÝBĚR LEGISLATIVY K VEŘEJNÉ PODPOŘE VÝBĚR LEGISLATIVY K VEŘEJNÉ PODPOŘE Státní či veřejnou podporu upravují v evropském prostoru především následující právní předpisy: 1) Články 87 a 88 Smlouvy o ES 2) Nařízení Rady (ES) č. 994/98 ze dne

Více

(Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ

(Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ 15.9.2009 Úřední věstník Evropské unie L 243/1 I (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 810/2009

Více

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Oživení, o. s. ve spolupráci s Fondem Otakara Motejla Praha, říjen 2013 DOTACE A VEŘEJNÁ PODPORA V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU... 3 Úvod... 3 Pojem dotace... 3 Dotace

Více

UDRŽITELNOST PROJEKTŮ ROP Jihovýchod

UDRŽITELNOST PROJEKTŮ ROP Jihovýchod UDRŽITELNOST PROJEKTŮ ROP Jihovýchod Newsletter 08/2011 SPECIÁL TÉMA DNE: UDRŽITELNOST PROJEKTŮ aneb slavnostním zahájením provozu to teprve začíná A je to konečně tady, ten den, kdy zahajujete užívání

Více

Soutěžní, Registrační a Přestupní řád

Soutěžní, Registrační a Přestupní řád Soutěžní, Registrační a Přestupní řád Svaz potápěčů České republiky Vydání 2015/01 Obsah SOUTĚŽNÍ ŘÁD 1. Základní ustanovení... 4 2. Organizace soutěží ve sportovním potápění... 4 3. Plánování soutěží...

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb freesat

Všeobecné podmínky poskytování služeb freesat Všeobecné podmínky poskytování služeb freesat společností UPC DTH S.à r.l. se sídlem 2 rue Peternelchen, L-2370 Howald, Lucemburské velkovévodství, zapsané v lucemburském obchodním rejstříku Registre de

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-40537/2014-1 KONTAKT II (LH)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-40537/2014-1 KONTAKT II (LH) PROGRAM VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ NA PODPORU MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE VE VÝZKUMU A VÝVOJI KONTAKT II (LH) Zadávací dokumentace pro veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích VES15 Praha, leden 2015 OBSAH

Více

Grantová dohoda v rámci 7RP Príloha II Všeobecné podmínky Akce Marie Curie Jediný príjemce

Grantová dohoda v rámci 7RP Príloha II Všeobecné podmínky Akce Marie Curie Jediný príjemce Grantová dohoda v rámci 7RP Príloha II Všeobecné podmínky Akce Marie Curie Jediný príjemce II.1. Definice...2 Cást A PROVÁDENÍ PROJEKTU...3 ODDÍL 1 OBECNÉ ZÁSADY...3 II.2. Zvláštní povinnosti plnení príjemce...3

Více

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou Projekt Život do svých rukou se konal pod záštitou zmocněnce vlády České republiky pro lidská práva Ing. Jana Litomiského.

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 2.3.2014

SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 2.3.2014 SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 2.3.204 Obsah: VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...4. Forma činnosti...4.2 Organizace a řízení soutěží...4.3 Kategorie soutěží...4.4 Druhy

Více

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Platné od 1.

Více

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI III. NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI ZÁVAZNÉ POSTUPY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013

Více

Rozsah předmětu plnění. Rozsah předmětu plnění je uveden v nabídce Uchazeče. Bc. Martin Víteček v.r. Miroslav Haluza v.r.

Rozsah předmětu plnění. Rozsah předmětu plnění je uveden v nabídce Uchazeče. Bc. Martin Víteček v.r. Miroslav Haluza v.r. Příloha č.1 MMOPP00BV5BE Rozsah předmětu plnění Rozsah předmětu plnění je uveden v nabídce Uchazeče. Za Objednatele Za Poskytovatele Bc. Martin Víteček v.r. Miroslav Haluza v.r. Všeobecné podmínky Všeobecné

Více

Program podpory samostatného bydlení. Operační manuál. Podpora v samostatném bydlení Operační manuál (verze 2011) strana 1

Program podpory samostatného bydlení. Operační manuál. Podpora v samostatném bydlení Operační manuál (verze 2011) strana 1 Program podpory samostatného bydlení Operační manuál 2011 Operační manuál (verze 2011) strana 1 Obsah: 1 Poslání organizace... 5 2 Způsob zpracování, aktualizace a kontroly dodržování operačního manuálu...

Více

Etický kodex společnosti Společnost MetLife Inc. a všechny přidružené společnosti jsou v celém tomto Kodexu označovány jako MetLife a naše

Etický kodex společnosti Společnost MetLife Inc. a všechny přidružené společnosti jsou v celém tomto Kodexu označovány jako MetLife a naše Etický kodex společnosti Společnost MetLife Inc. a všechny přidružené společnosti jsou v celém tomto Kodexu označovány jako MetLife a naše společnost. Za přidruženou společnost jsou považovány všechny

Více

EMIRATES PODMÍNKY PŘEPRAVY CESTUJÍCÍCH A ZAVAZADEL

EMIRATES PODMÍNKY PŘEPRAVY CESTUJÍCÍCH A ZAVAZADEL EMIRATES PODMÍNKY PŘEPRAVY CESTUJÍCÍCH A ZAVAZADEL (Pozn.: Pokud se nacházíte v USA, vztahují se na vás jiné Podmínky přepravy, viz www.emirates.com/us/english ) Vydáno: 10. května 2012 1 ÚVOD Jestliže

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD) DATUM: 1. ledna 2015 PŘEDMĚT: nákupy hmotných movitých věcí (zboží) a/nebo služeb Společnostmi ze

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČAAF OBSAH

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČAAF OBSAH SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČAAF OBSAH 1. Úvod... 3 1.A. Základní norma... 3 1.B. Tackle fotbal a flag fotbal... 3 2. Členství klubů... 4 2.A. Registrace... 4 2.B. Název klubu... 4 2.C. Změna údajů o klubu... 4 2.D.

Více

Všeobecné podmínky RWE Mobil

Všeobecné podmínky RWE Mobil 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky RWE Mobil Tyto všeobecné podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) tvoří součást smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací a služeb souvisejících poskytovaných

Více

PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU

PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU 1 2 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Podpisem Smlouvy o úvěru ze strany Banky a Žadatele, příp. též Spolužadatele, je mezi těmito osobami uzavírána smlouva o úvěru, v níž se Banka zavazuje

Více

POKYNY PRO PŘÍJEMCE PODPORY V RÁMCI NÁRODNÍCH PROGRAMŮ SFŽP ČR

POKYNY PRO PŘÍJEMCE PODPORY V RÁMCI NÁRODNÍCH PROGRAMŮ SFŽP ČR POKYNY PRO PŘÍJEMCE PODPORY V RÁMCI NÁRODNÍCH PROGRAMŮ SFŽP ČR 1. ÚVOD...3 2. ROZHODNUTÍ MINISTRA..3 3. SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY.. 4 3.1. PODKLADY KE SMLOUVĚ.5 3.1.1. PŘÍLOHY I PROGRAM OCHRANY OZONOVÉ

Více

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE Práva občanů obce (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE ISBN 978-80-904579-0-4 / Práva občanů obce (obecná část) 2010 OBSAH 1 / PROČ A JAK PUBLIKACE VZNIKLA 6 2 / ZÁKLADNÍ POJMY NA ÚVOD 8 2.1 / Krátce

Více