ANTIDOPINGOVÁ KONTROLA OTÁZKY A ODPOVĚDI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANTIDOPINGOVÁ KONTROLA OTÁZKY A ODPOVĚDI"

Transkript

1 ANTIDOPINGOVÁ KONTROLA OTÁZKY A ODPOVĚDI IPSF (Mezinárodní pole sport federace) přijala od 1. dubna 2013 světový antidopingový kodex a zahájila vzdělávací program pro národní federace, sportovce, trenéry a organizátory soutěží, aby vytvořila v oblasti pole sportu prostředí bez jakékoliv formy dopingu. IPSF převzala od 1. srpna 2013 kompletní antidopingový program pro všechny sportovce, kteří se účastní národních a mezinárodních soutěží akreditovaných IPSF. Z toho vyplývá, že kontrola může být provedena kdykoliv, nejen v rámci soutěže. Kontrola bude započata na WPSC 2014 (Mistrovství světa v pole sport) v následujících krocích: Kdy proběhne antidopingová kontrola? Kontrola bude započata na Mistrovství světa v pole sport v roce Jak bude probíhat? Oznámením vybrané skupině pro kontrolu Výběr bude proveden na WPSC 2014 náhodně ve všech kategoriích kromě mládeže (do 18 let). Osoba, která oznámí sportovci, že byl vybrán k testování, se prokáže legitimací. Sportovec je rovněž povinen se legitimovat. Podání informací ohledně testování Dopingové Kontrolní Stanici Je potřeba, aby sportovec okamžitě informoval o kontrole, pokud nepožaduje odklad (více o možnosti odkladu níže). Sportovec bude mít za všech okolností k dispozici průvodce. Výběr testovací nádoby Na výběr bude minimálně ze tří druhů. Pokud nebude důvod, například postižení, sportovec bude jediný, kdo bude manipulovat s testovacím zařízením. Poskytování vzorku pod dohledem Sportovci budou přímo sledováni. Vzorek musí být minimálně 90 ml, jinak může být požadován další vzorek. Výběr soupravy pro odběr vzorků Na výběr bude minimálně ze dvou souprav. Rozdělení a uzavření vzorku Nejprve lahev B, poté A, poté opět B, jestliže ještě zbyde nějaký vzorek. strana 1 z 7

2 Sportovec uzavře vzorek. Testování vhodnosti vzorku Bude testována koncentrace vzorku, aby bylo zajištěno, že je vyhovující pro analýzu. Zaznamenání a potvrzení informací Sportovec vyplní Dopingový Kontrolní Formulář (DCF) a podpisem potvrdí, že ověřil, že se jedná o jeho vzorek. Bude mu vystavena kopie. Sportovec musí také zaznamenat všechny léky a doplňky, které si vzal během posledních sedmi dnů. Sportovci mají právo: aby se pracovník kontroly identifikoval být doprovázen zástupcem na pracovníka dopingové kontroly stejného pohlaví jako je sportovec vyjádřit se k postupu při testování obdržet kopii dopingového kontrolního formuláře na důvěrné nakládání se vzorkem v laboratoři požádat o odklad ohledně poskytnutí informací dopingové kontrolní stanici Jaká je odpovědnost sportovce během kontroly? Být pod přímým dohledem osoby, která je jeho průvodcem. Předložit na požádání foto identifikaci (nebo sehnat někoho např. trenéra, aby ověřil sportovcovu totožnost). Dodržovat postup kontroly. Okamžitě oznámit kontrolu, pokud nepožádal sportovec o odklad z odsouhlaseného důvodu. Důvody, proč může sportovec požádat dopingovou kontrolní stanici o odklad, jsou uvedeny níže. Veškeré požadavky jsou na uvážení osoby, která dohlíží na sportovce a rozhodnutí bude založeno na tom, zda sportovec může být za všech okolností pod efektivním dohledem. Účastnit se vyhlášení vítězů. Splnit povinnosti k médiím. Účastnit se dalších soutěží. Protáhnout se. Dokončit trénink. * Být ošetřen lékařem. * Vyhledat zástupce a/nebo tlumočníka. * Nárok na foto identifikaci. Jakékoliv další mimořádné okolnosti, které mohou být oprávněné a které budou zdokumentovány. * strana 2 z 7

3 Pro kontrolu mimo soutěž platí pouze body s *. Pokud by bylo zjištěno, že sportovec porušil antidopingová pravidla, bude o tom písemně informován. Dotyčný bude instruován, jak má dále postupovat, jaká jsou jeho práva a časový harmonogram, kdy musím odpovědět. Tyto informace obdrží od IPSF antidopingového výboru (IPSFADP) a je pravděpodobné, že sportovec bude suspendován ze soutěží pořádaných IPSF na určitou dobu nebo v horším případě navždy. Důležitou stránkou anti dopingu jsou práva sportovců a všichni sportovci mají právo na nezávislé projednání a ISPFADP je tvořen členy, kteří nejsou spojeni s IPSF. Sportovec bude mít dále možnost prezentovat svůj případ osobně nebo prostřednictvím někoho, kdo ho zastoupí. Všechny důkazy jsou posuzovány výborem, který nejprve zváží, jestli nějaká případně jaká sankce bude udělena, a pak pronese své rozhodnutí a potvrzení sankce. Sportovec má rovněž právo na odvolání, o tom jestli toto právo využije, se může rozhodnout ve stanoveném čase. Poté mají jak IPSFADP tak sportovec ještě právo na další odvolání ke sportovnímu rozhodčímu soudu (the Court of Arbitration for Sport). Jak se řeší finanční náklady v případě pozitivního testu? Pokud je test pozitivní na doping a sportovec požádá o opakované testování nebo se odvolá proti výsledku, tak náklady budou standardně rozdělené na 1/3 pro sportovce, 1/3 pro národní federaci (CPASF) a 1/3 pro IPSF. V roce 2014 může být po nečlenech CPASF vyžadováno zaplacení i podílu za CPASF, sportovec by tedy hradil 2/3 nákladů. Naopak za členy může jejich podíl uhradit CPASF. Sankce Je bez pochyby známo, že je sportovcům pozastavena sportovní činnost na určitou dobu. Může se jednat o několik měsíců až po doživotní suspendaci v závislosti na závažnosti porušení předpisů a na předložených důkazech. Co ve skutečnosti znamená zákaz činnosti? Sportovci nesmí: Účastnit se jakýchkoliv soutěží IPSF. Trénovat v centrech autorizovaných IPSF např. přidružený klub, financovaná tělocvična, financované zařízení. Obdržet jakoukoliv finanční podporu na sport. Veškeré dříve získané medaile, tituly a dosažené rekordy budou rovněž odebrány. Sportovci májí právo na antidopingové školení a mohou využívat financované sportovní lékařské ošetření. Většina sportovců má velkou vášeň pro svůj sport a věnuje mu značný čas. Je tedy pro ně velmi obtížné, když nemohou sportovat a mělo by to být dostatečně odrazující. Sportovců se dotkne nejen zákaz strana 3 z 7

4 sportovní činnosti po určitou dobu, ale také mnoho dalších následků. IPSF je povinna zveřejnit výsledky všech testovaných sportovců a učiní tak na svém webu. Jak zjistím, za jak dlouho se z těla odstraní léky, které užívám? Určit dobu, po které je tělo naprosto očištěno od léků, je složité a může se velmi lišit, je specifická pro každého člověka i pro každý lék. Z tohoto důvodu nemůže IPSF stanovit dobu očištění moči a/nebo krve pro sportovce. Je tedy nutné se poradit se svým lékařem a/nebo lékárníkem, jaká je průměrná doba vstřebání daného léku a zda existují nějaké známé faktory, které by mohly ovlivnit, jak Vaše tělo bude snášet léčbu. Jakmile znáte tyto informace, budete se muset sami rozhodnout, jestli doba očištění předpokládaná Vaším lékařem nebo lékárníkem uplyne s dostatečným předstihem před soutěží. Pokud si s tím nejste jisti, neváhejte požádat o TUE (terapeutická výjimka). Terapeutická výjimka Co znamená terapeutická výjimka? Terapeutická výjimka (TUE) je speciální povolení pro užívání zakázané látky z lékařských důvodů udělené na základě podrobné lékařské dokumentace. IPSF TUE proces je v souladu s mezinárodním standardem pro terapeutickou výjimku světového antidopingového úřadu, standard je sestaven tak, aby chránil práva poctivých sportovců. Jestliže užíváte nějaké léky, zkontrolujte prosím, zda jejich složení neobsahuje zakázané nebo kontrolované látky. Pokud jsou Vámi užívané léky schválené ve velké Británii nebo Spojených státech amerických, přejděte na tento odkaz, kde můžete využít systém online vyhledávání: en/. Není zde možné ověřit léky bez licence v USA a UK, doplňky, proteinové koktejly nebo bylinné léky. Důrazně doporučujeme, aby sportovci přestali zbytečně užívat jakékoliv léky, které by mohli poškodit jejich zdraví. V případě, že Vámi užívané léky obsahují zakázané látky, neváhejte nás kontaktovat, abychom vám mohli doporučit nejlepší možný postup. Žádáme Vás, abyste toto řešili včas, těsně před soutěží je již příliš pozdě. Jsou nějaké náklady v souvislosti s terapeutickou výjimkou (TUE)? Jedná se o první rok, kdy IPFS zavedla kontrolu v souladu s kodexem WADA (Světové antidopingové agentury). Kontrola bude stát IPSF mezi až liber v závislosti na výsledku testu a odvolávacím procesu. Poplatky sportovců za účast nepokryjí tyto náklady. Jako začínající nezisková organizace nejsme schopni uhradit všechny tyto náklady. Ti, kdo chtějí žádat o terapeutickou výjimku, budou standardně hradit 50% nákladů za žádost (50 liber), 25 % bude požadováno od sportovcovy národní federace (nebo pořadatele soutěže) a 25% IPSF. V roce 2014 IPFS rozhodla, že náklady na TUE hradí v plné výší (100 %) sportovec. Tento náklad bude znovu prozkoumán pro rok strana 4 z 7

5 Do kdy je potřeba odevzdat TUE? Termín pro odevzdání TUE je 15. června Přihlášky odevzdané po tomto termíny nebudou přijaty. Doporučujeme sportovcům, kteří chtějí žádat o TUE, aby to projednali s IPSF co možná nejdříve. Potřebuji TUE? Obecně je TUE vyžadována pro všechny zakázané látky a metody (viz WADA Prohibited List na list), nicméně záleží, jaká je Vaše soutěžní pozice. Pokud jsou sportovci členy IPSF nebo národní federace, TUE je nezbytná pro všechny zakázané látky nebo metody. Nedodržení tohoto nařízení může být považováno za porušení antidopingových pravidel. Prozkoumejte Vámi užívané léky prostřednictvím Global DRO (Drogové reference online) a WADA klasifikace. Je důležité rozlišovat látky, které jsou zakázané jen během soutěží a ty, které jsou zakázané pořád. Komu pošlu svoji přihlášku? Každý mezinárodní sportovec musí poslat svoji přihlášku přímo IPSF. Zašlete prosím na s detailním přehledem zakázaných látek, které užíváte, důvod proč tyto látky užíváte a důvod proč namísto těchto látek nemůžete užívat jiné, které jsou povolené. IPSF Vám následně doručí TUE formulář. Veškeré formuláře je potřeba zaslat zpět IPSF do 15. června Pokud nebude dodržen tento termín, žádosti nebudou přijaty. Je potřeba vyplnit dva dokumenty: 1) přihláška a 2) požadované zdravotní informace kvůli zdůvodnění užívaní zakázaných látek. Jste povinni si přečíst oba dokumenty, abyste porozuměli požadavkům a vezměte si tyto dokumenty s sebou k lékaři. Váš lékař posoudí zdravotní požadavky pro TUE, aby byl schopen poskytnout všechny relevantní informace. Po kompletním vyplnění přihlášky ji odešlete poštou nebo em IPSF podle instrukcí k přihlášce. Budeme Vás informovat, jakmile obdržíme Vaši přihlášku. Pokud se Vám neozveme do tří dnů, kontaktujte nás, je možné, že jsme Vaši přihlášku neobdrželi. Co mohu udělat, abych zvýšil šanci, že mi bude udělena TUE? Nejdůležitější hledisko žádosti o TUE je lékařský spis. Výbor TUE potřebuje prozkoumat veškeré relevantní zdravotní detaily, které souvisí s přihláškou, zahrnující pacientovu historii, výsledky testů, jak probíhala nemoc/porucha/zranění a veškerá užívání povolených léků a postupů. Pečlivě si přečtěte přihlašovací formulář a požadavky ke zdravotním informacím a také o to požádejte svého lékaře. Zdravotní složka by měla být co možná nejvíce kompletní. Co je výbor TUE? (Therapeutic Use Exemption Committee TUEC) Výbor TUE (TUEC) je skupina lékařů a zdravotních odborníků, kteří posoudí Vaši žádost o TUE se zaměřením na Vaši zdravotní složku a poskytnou Vám doporučení pro schválení nebo zamítnutí Vaší TUE žádosti. TUEC bere v potaz Vaši celou zdravotní složku, antidopingová pravidla stanovená WADA a aktuální postoj k nejlepší lékařské praxi. Každá antidopingová kancelář a mezinárodní federace má svůj vlastní TUEC. Vaše identita bude před TUEC vždy skryta. strana 5 z 7

6 Jaká je role mého lékaře při žádosti o TUE? Váš lékař hraje zásadní roli ohledně poskytování zdravotních informací, které jsou nezbytné pro schválení TUE. TUEC se spoléhá na informace od Vašeho lékaře, na základě kterých rozhodne, jestli Vaše složka splňuje lékařská kritéria stanovená WADA. Kdo má pravomoc udělit TUE? TUEC je oprávněn udělovat terapeutické výjimky. Orgán udělující TUE bude určen na základě členství v testovací skupině, podle toho, zda soutěžíte regionálně, národně nebo mezinárodně a podle zakázané látky, na kterou se žádost vztahuje. Proč mi byla žádost o TUE vrácena? Znamená to, že byla zamítnuta? V některých případech jsou žádosti o TUE vráceny sportovcům, aniž by byly přezkoumány TUEC. Často je to z důvodu, že žádosti nejsou kompletní nebo není třeba o terapeutickou výjimku vůbec žádat. Vrácená žádost tedy automaticky neznamená, že došlo k jejímu zamítnutí. Kdyby byla Vaše žádost oficiálně zamítnuta TUEC, obdržel byste o tom konkrétní oznámení. Pokud je Vám žádost navrácena kvůli neúplnému vyplnění, je třeba ji znovu vyplnit s dalšími informacemi. Co bych měl udělat, když mi můj lékař předepsal léky kvůli mimořádné situaci? Jestliže Vám lékař kvůli naléhavé zdravotní situaci předepsal zakázané léky, měl byste zažádat o mimořádnou terapeutickou výjimku. Postup je v podstatě stejný, jen je potřeba požádat o příslušné formuláře ze strany TUE a vyplnit je pro naléhavý případ. Nezapomeňte napsat nahoru ve formuláři EMERGENCY TUE (MIMOŘÁDNÁ TERPEUTICKÁ VÝJIMKA), abychom mohli urychlit proces zpracování. Je pochopitelné, že v některých případech není možné získat dostatečně rychle všechny zdravotní informace. Pokuste se předložit zdravotní složku vyplněnou co možná nejlépe a žádost o TUE odešlete co možná nejdříve. Jsem od narození astmatik, pro které léky na astma je nutná TUE? Zda jsou léky zakázané nebo povolené můžete zkontrolovat na: Moje žádost o TUE byla zamítnuta, ale já opravdu potřebuji dané léky. Jaké mám možnosti? Jako první krok kontaktujte IPSF, abyste přesně zjistili, proč byla TUE zamítnuta, jestliže to nevyplývá z dopisu o zamítnutí. Někdy se může stát, že byla přehlédnuta nebo nebyla uvedena nějaká zásadní informace nebo máte k dispozici nové relevantní informace nebo výsledky testů, které by mohly umožnit schválení TUE. Měli byste se ujistit, jestli je možné, abyste opětovně podali Vaši žádost. Pokud to nelze, můžete se odvolat proti rozhodnutí WADA. Informace ohledně postupu při odvolání jsou k dispozici na webových stránkách WADA. Potřebuji TUE pro plánovanou operaci? Pokud se chystáte na operaci, měli byste si nejprve projít všechny léky, které Vám budou podány (nebo bývají užívány) během nebo po operaci na Pro anestezii je běžně používáno více než jeden lék. V některých případech není možné předem zjistit, jaké léky Vám budou podány (například v akutních případech) a někdy může anesteziolog během operace změnit medikaci tak, aby byla pro pacienta nejvhodnější. V každém případě si vyžádejte kopii strana 6 z 7

7 chirurgického záznamu, aby bylo možné dohledat, které léky byly podány a zjistit, zda je nutné žádat o TUE. Beta- 2- agonist inhalátor, který mám předepsaný na astma má stanovenou hranici pro dávku inhalátoru, ale ne pro dávku rozprašovače. Jaké je maximální množství rozprašovače, které mohu užít? Stanovená maximální hranice nebo dávka Beta- 2- agonist, používaného na léčbu astma, podle WADA zahrnuje inhalaci salbutamolu (maximum 1600 mikrogramů během 24 hodin), inhalaci formeterolu (maximální podávaná dávka 54 mikrogramů během 24 hodin) a salmeterol, pokud je inhalován v souladu s léčebným postupem doporučeným výrobcem. To zahrnuje izomery, pokud jsou k dispozici, jako je levalbuterol (Xopenex ) a arformoterol (Brovana ). Hranice přítomnosti salbutamolu v moči je 1000 ng/ml a 40 ng/ml pro formoterol. Pokud je užívána léčba rozprašovačem, užívané dávky jsou vyšší než ty, která jsou sanované pro inhalátor. Vyšší dávky jsou umožněny kvůli tomu, že při používání rozprašovače se do plic nedostane celé množství léků. Naopak pouze zlomek z dávky pro rozprašovače je určen k inhalaci. Množství látek, které užíváte při léčbě, závisí jak na použití rozprašovače, tak na způsobu, jak přístroj rozprašuje daný lék. IPSF neuvádí seznam všech rozprašovacích zařízení ani procento všech poskytovaných léků. Vy sám byste měl kontaktovat výrobce rozprašovacího zařízení a zjistit, jaké procento léku, který užíváte je v jedné dávce. Pokud je vdechované množství vyšší než dávka schválená WADA, podejte žádost o terapeutickou výjimku pro používání Vašeho rozprašovače a souvisejících inhalátorů. strana 7 z 7

Asthma bronchiale a fyzická aktivita z hlediska antidopingových pravidel. MUDr. Tomáš Paul, RNDr. Jan Chlumský Antidopingový výbor České republiky

Asthma bronchiale a fyzická aktivita z hlediska antidopingových pravidel. MUDr. Tomáš Paul, RNDr. Jan Chlumský Antidopingový výbor České republiky Asthma bronchiale a fyzická aktivita z hlediska antidopingových pravidel MUDr. Tomáš Paul, RNDr. Jan Chlumský Antidopingový výbor České republiky Konference ČSTL Hradec Králové, 7.10.2016 Světový antidopingový

Více

WADA SVĚTOVÁ ANTI-DOPINGOVÁ AGENTURA SVĚTOVÝ ANTI-DOPINGOVÝ KODEX MEZÍNÁRODNÍ STANDARD VÝJIMEK PRO LÉČEBNÉ UŽITÍ. Úvod

WADA SVĚTOVÁ ANTI-DOPINGOVÁ AGENTURA SVĚTOVÝ ANTI-DOPINGOVÝ KODEX MEZÍNÁRODNÍ STANDARD VÝJIMEK PRO LÉČEBNÉ UŽITÍ. Úvod WADA SVĚTOVÁ ANTI-DOPINGOVÁ AGENTURA SVĚTOVÝ ANTI-DOPINGOVÝ KODEX MEZÍNÁRODNÍ STANDARD VÝJIMEK PRO LÉČEBNÉ UŽITÍ Úvod Světový Anti-dopingový Kodex Mezinárodní Standard Výjimek pro Léčebná Užití (TUE) je

Více

Důležité informace pro olympioniky před Londýnem. RNDr. Jan Chlumský Antidopingový výbor České republiky

Důležité informace pro olympioniky před Londýnem. RNDr. Jan Chlumský Antidopingový výbor České republiky Důležité informace pro olympioniky před Londýnem RNDr. Jan Chlumský Antidopingový výbor České republiky OH LONDÝN 2012 DOPINGOVÁ KONTROLA: Období olympijských her je vymezeno datem 16.7.2012 až 12.8.2012

Více

Cílem World Anti-Doping Agency (WADA) je propagovat, koordinovat a monitorovat na mezinárodní úrovni boj proti dopingu ve sportu.

Cílem World Anti-Doping Agency (WADA) je propagovat, koordinovat a monitorovat na mezinárodní úrovni boj proti dopingu ve sportu. Czech 1 Otázka : Jsem absolutně zodpovědný za vše, co se dostane do mého těla. Nezáleží na tom, zda spolknutím, aplikováním injekce či jinak. Všichni sportovci musí vyvíjet ativitu a ptát se, pokud si

Více

ZOH Soči 2014 Antidopingový program. RNDr. Jan Chlumský Antidopingový výbor České republiky

ZOH Soči 2014 Antidopingový program. RNDr. Jan Chlumský Antidopingový výbor České republiky ZOH Soči 2014 Antidopingový program RNDr. Jan Chlumský Antidopingový výbor České republiky ZOH SOČI 2014 DOPINGOVÁ KONTROLA: Období olympijských her je vymezeno datem otevření olympijské vesnice až 23.2.2014

Více

Antidopingový výbor České republiky SMĚRNICE PRO KONTROLU A POSTIH DOPINGU VE SPORTU V ČESKÉ REPUBLICE

Antidopingový výbor České republiky SMĚRNICE PRO KONTROLU A POSTIH DOPINGU VE SPORTU V ČESKÉ REPUBLICE Antidopingový výbor České republiky SMĚRNICE PRO KONTROLU A POSTIH DOPINGU VE SPORTU V ČESKÉ REPUBLICE PRAHA 2009 Vydal: ADV ČR, 170 00 Praha 7, U Sparty 10 Tel./fax: 233 370 149, e-mail: info@antidoping.cz

Více

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ O DOPINGU

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ O DOPINGU 1 of 6 8.7.2008 14:27 O Antidopingovém výboru Dokumenty a legislativa Zakázané prostředky Dopingová kontrola Informace a výchova Odkazy SPORT BEZ DOPINGU INFORMACE PRO SPORTOVCE OBSAH: Základní ustanovení

Více

ZOH Soči 2014 Antidopingový program. RNDr. Jan Chlumský Mgr. Michal Polák Antidopingový výbor České republiky

ZOH Soči 2014 Antidopingový program. RNDr. Jan Chlumský Mgr. Michal Polák Antidopingový výbor České republiky ZOH Soči 2014 Antidopingový program RNDr. Jan Chlumský Mgr. Michal Polák Antidopingový výbor České republiky Předolympijský medicinský seminář, CPM Chodov, 27.9.2013 ZOH SOČI 2014 DOPINGOVÁ KONTROLA: Období

Více

POKYN POSTUPY PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A ODVOLÁNÍ V PROGRAMU QUALIFOR

POKYN POSTUPY PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A ODVOLÁNÍ V PROGRAMU QUALIFOR POKYN POSTUPY PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A ODVOLÁNÍ V PROGRAMU QUALIFOR ZÁKLADNÍ INFORMACE Program QUALIFOR je program skupiny SGS akreditovaný FSC. SGS je mezinárodní společnost, která se specializuje na nezávislé

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/ Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve

Více

GRANTOVÁ PRAVIDLA Nadace Sirius (dále jen Nadace )

GRANTOVÁ PRAVIDLA Nadace Sirius (dále jen Nadace ) GRANTOVÁ PRAVIDLA Nadace Sirius (dále jen Nadace ) 1. Působnost 1.1 Účelem těchto grantových pravidel je stanovit základní podmínky pro poskytování nadačních příspěvků Nadace (dále jen Grantová pravidla

Více

Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním rejstříku C 25967 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem IČ: 28664523

Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním rejstříku C 25967 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem IČ: 28664523 Pravidla soutěže společnosti REDUCCIA s.r.o. Vyhlašovatel soutěže Vyhlašovatelem soutěže je REDUCCIA s.r.o., (dále jen "vyhlašovatel"). Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním

Více

SMĚRNICE PRO KONTROLU A POSTIH DOPINGU VE SPORTU V ČESKÉ REPUBLICE

SMĚRNICE PRO KONTROLU A POSTIH DOPINGU VE SPORTU V ČESKÉ REPUBLICE Antidopingový výbor České republiky SMĚRNICE PRO KONTROLU A POSTIH DOPINGU VE SPORTU V ČESKÉ REPUBLICE PRAHA 2009 "Kontrola a postih dopingu ve sportu" Strana 1 Vydal: ADV ČR, 170 00 Praha 7, U Sparty

Více

Fotosoutěž probíhá od 20. února 2008 /0:00 h/ do 6. dubna 2008 /23:59 h/, a to na území České republiky.

Fotosoutěž probíhá od 20. února 2008 /0:00 h/ do 6. dubna 2008 /23:59 h/, a to na území České republiky. OFICIÁLNÍ PRAVIDLA FOTOSOUTĚŽE O2 ELH 2007/2008 1/Organizátor Společnost BPA sport marketing a.s., se sídlem Těšnov 1/1059, 110 00 Praha 1, IČ: 25069764, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

PNTS. Hlášení pojistné události

PNTS. Hlášení pojistné události PNTS Hlášení pojistné události Naší snahou je, aby vyřízení pojistné události proběhlo hladce a v co nejkratším možném termínu. Pokud vznikne událost, která by mohla založit Váš nárok na pojistné plnění,

Více

Podmínky pro akreditaci médií na soutěžích SKFČR o. s.

Podmínky pro akreditaci médií na soutěžích SKFČR o. s. Podmínky pro akreditaci médií na soutěžích SKFČR o. s. platné od 22. 03. 2010 Následující podmínky pro akreditace žadatelům na soutěží a akcích pořádaných či zaštítěných SKFČR jsou řádně schválené Výkonným

Více

Český svaz ledního hokeje z.s. REGISTRAČNÍ ŘÁD

Český svaz ledního hokeje z.s. REGISTRAČNÍ ŘÁD Český svaz ledního hokeje z.s. REGISTRAČNÍ ŘÁD Schváleno konferencí ČSLH dne 14.6.2014 Článek 1 Základní ustanovení 1. Hráči, kteří se chtějí zúčastnit sportovních soutěží v ledním hokeji (dále také jako

Více

Dodatek č. 1 Metodického pokynu č. 27

Dodatek č. 1 Metodického pokynu č. 27 Dodatek č. 1 Metodického pokynu č. 27 Pravidla pro uzavírání smluv a kontrolu zadávacího řízení na hlavní předmět projektu pro výzvy č. 27 52 a č. 91 a 92 Řídicí orgán ROP NUTS 2 Střední Čechy vydává na

Více

Czech. 1 Otázka : Jsem absolutně odpovědný za vše, co se dostane do mého těla. Nezáleží na tom, zda spolknutím,

Czech. 1 Otázka : Jsem absolutně odpovědný za vše, co se dostane do mého těla. Nezáleží na tom, zda spolknutím, Czech 1 Otázka : Jsem absolutně odpovědný za vše, co se dostane do mého těla. Nezáleží na tom, zda spolknutím, aplikováním injekce či jinak. Odpověď : Správně Všichni sportovci musí vyvíjet aktivitu a

Více

SMLOUVA O REPREZENTACI uzavřená dle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník /dále také jako reprezentační smlouva nebo smlouva /

SMLOUVA O REPREZENTACI uzavřená dle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník /dále také jako reprezentační smlouva nebo smlouva / SMLOUVA O REPREZENTACI uzavřená dle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník /dále také jako reprezentační smlouva nebo smlouva / 1. Český svaz tanečního sportu Spolek vedený u Městského soudu

Více

HSBC International Business Awards Pravidla pro 1. ročník (2014-2015)

HSBC International Business Awards Pravidla pro 1. ročník (2014-2015) HSBC International Business Awards Pravidla pro 1. ročník (2014-2015) 1. HSBC INTERNATIONAL BUSINESS AWARDS ZÁKLADNÍ POJMY 1.1 HSBC International Business Awards HSBC International Business Awards je privátní

Více

Jak se přihlásím ke studiu

Jak se přihlásím ke studiu Upozornění pro žáky základních škol pro uchazeče o denní studium v 4letých maturitních oborech V letošním školním roce 2014/2015 bude na některých středních školách probíhat pilotní ověřování jednotných

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2014/2015

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2014/2015 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2014/2015 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

Jak probíhá testování?

Jak probíhá testování? Jak probíhá testování? 1 1. Výběr koní Koně jsou k testování vybráni jednou z následujících metod: výběr umístěných koní (tj. medailové pozice; v soutěži družstev vždy alespoň jeden soutěžící z umístěného

Více

On-line dražební systém EDEN návod k použití

On-line dražební systém EDEN návod k použití On-line dražební systém EDEN návod k použití Obsah dokumentu 1. Registrace uživatele...2 2. Verifikace (ověření) e-mailu...3 3. Zapomenuté heslo...3 4. Přihlášení uživatele...4 5. Změna hesla...5 6. Přehled

Více

HSBC GRANT na podporu exportu. PRAVIDLA GRANTOVÉ SOUTĚŽE pro 4. ročník projektu HSBC GRANT

HSBC GRANT na podporu exportu. PRAVIDLA GRANTOVÉ SOUTĚŽE pro 4. ročník projektu HSBC GRANT HSBC GRANT na podporu exportu PRAVIDLA GRANTOVÉ SOUTĚŽE pro 4. ročník projektu HSBC GRANT I. GRANTOVÁ SOUTĚŽ HSBC GRANT na podporu exportu základní pojmy a. GRANTOVÁ SOUTĚŽ HSBC GRANT na podporu exportu

Více

Český svaz ledního hokeje z.s. REGISTRAČNÍ ŘÁD

Český svaz ledního hokeje z.s. REGISTRAČNÍ ŘÁD Český svaz ledního hokeje z.s. REGISTRAČNÍ ŘÁD Schváleno konferencí ČSLH dne 18. 6. 2016 Článek 1 Základní ustanovení 1. Hráči, kteří se chtějí zúčastnit sportovních soutěží v ledním hokeji (dále také

Více

K VYDÁNÍ STANOVISKA EK

K VYDÁNÍ STANOVISKA EK Jednání Lokální etické komise (LEK) Nemocnice Mělník (jednací řád) o nové žádosti o udělení souhlasu s provedením klinického hodnocení léčivého přípravku nebo s klinickou zkouškou zdravotnického prostředku

Více

Pravidla Lidskoprávního moot courtu 2015

Pravidla Lidskoprávního moot courtu 2015 Pravidla Lidskoprávního moot courtu 2015 Preambule Lidskoprávní moot court je soutěž, jejímiž hlavními cíli jsou zvýšení sociální odpovědnosti participujících studentů v souvislosti s právní ochranou lidských

Více

Plánovaná zdravotní péče v Evropě pro občany lothianského regionu

Plánovaná zdravotní péče v Evropě pro občany lothianského regionu Plánovaná zdravotní péče v Evropě pro občany lothianského regionu Úvod Tento leták vysvětluje, na jakou finanční náhradu můžete mít nárok, jestliže máte trvalé bydliště v lothianském regionu (správní oblasti

Více

Záznam o změnách. Orgán Datum Platnost změny od Změny

Záznam o změnách. Orgán Datum Platnost změny od Změny ČESKÝ SVAZ AKROBATICKÉHO ROCK ANDD ROLLU Přestupní řád Platnost od 19. 3. 2011 Záznam o změnách Orgán Datum Platnost změny od Změny 1. Základní ustanovení... 2 2. Náležitosti žádosti o přestup... 2 3.

Více

Soutěž "Přihlašte se k odebírání newsletteru a vyhrajte voucher pro nakupování v H&M"

Soutěž Přihlašte se k odebírání newsletteru a vyhrajte voucher pro nakupování v H&M Soutěž "Přihlašte se k odebírání newsletteru a vyhrajte voucher pro nakupování v H&M" Oficiální pravidla soutěže K účasti v soutěži je nutný souhlas s těmito pravidly. Jakékoliv porušení pravidel může

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD. Český svaz plaveckých sportů. směrnice č. 5/2008 směrnice kategorie: A. schválena dne: 21. 9. 2008 platná od : 1. 10.

PŘESTUPNÍ ŘÁD. Český svaz plaveckých sportů. směrnice č. 5/2008 směrnice kategorie: A. schválena dne: 21. 9. 2008 platná od : 1. 10. PŘESTUPNÍ ŘÁD Českého svazu plaveckých sportů Článek 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Přestupy sportovců v plaveckých sportech mají zejména napomáhat rozvoji výkonnosti, zabezpečovat zájmy sportovců a současně

Více

Jednotné zásady pro akreditaci novinářů

Jednotné zásady pro akreditaci novinářů Standardní propozice RALLY 2011 PŘÍLOHA č. VII Jednotné zásady pro akreditaci novinářů 1. AKREDITAČNÍ PROCES (první žádost) Žádosti o akreditaci musí být podávány prostřednictvím informačního systému dostupného

Více

Přihlášky žáci dostanou a po vyplnění neprodleně odevzdají výchovnému poradci. Po potvrzení ředitelem školy budou hned vráceny zpět žákům.

Přihlášky žáci dostanou a po vyplnění neprodleně odevzdají výchovnému poradci. Po potvrzení ředitelem školy budou hned vráceny zpět žákům. Jak budeme vyplňovat přihlášky na naší škole Přihlášky budou vytištěny ve škole na počítači. Zájemci z pátých a sedmých ročníků nahlásí třídním učitelkám úmysl studovat na víceletém gymnáziu, pak dostanou

Více

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA FOŠ SPORTOVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ CHŘIBSKÁ

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA FOŠ SPORTOVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ CHŘIBSKÁ ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA FOŠ SPORTOVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ CHŘIBSKÁ 29. 7. - 5. 8. 2017 DOKLADY NEZBYTNÉ PRO PŘIJETÍ NA AKCI ODEVZDEJTE DO 15. 7. 2017 Naskenované emailem na adresu jan.svarc@sinstitut.cz, osobně nebo

Více

Zásady členství v Českém svazu házené

Zásady členství v Českém svazu házené Zásady členství v Českém svazu házené červenec 2016 1 Článek 1 Úvodní ustanovení a definice 1.1 Zásady členství v Českém svazu házené (dále jen ČSH ) jsou prováděcím předpisem upravujícím zásady členství

Více

Akce probíhá pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka Název akce: 7. INAS mistrovství světa v cyklistice

Akce probíhá pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka Název akce: 7. INAS mistrovství světa v cyklistice Název akce: 7. INAS mistrovství světa v cyklistice SPORT: cyklistika DATUM (včetně příjezdu / odjezdu): 16. - 22. června 2014 HOSTITELSKÁ ORGANIZACE: Český svaz mentálně postižených sportovců ZEMĚ: Česká

Více

Pro školní rok 2016/17 jsou změny v přihláškách a v přijímacím řízení, proto pečlivě prostudujte následující odkazy.

Pro školní rok 2016/17 jsou změny v přihláškách a v přijímacím řízení, proto pečlivě prostudujte následující odkazy. Pro školní rok 2016/17 jsou změny v přihláškách a v přijímacím řízení, proto pečlivě prostudujte následující odkazy. Na stránkách MŠMT nebo na našich stránkách s předvyplněnými předměty si můžete stáhnout

Více

REGISTRAČNÍ ŘÁD. Článek 401. Základní ustanovení

REGISTRAČNÍ ŘÁD. Článek 401. Základní ustanovení REGISTRAČNÍ ŘÁD Článek 401. Základní ustanovení 401.01 Členy ČAST jsou oddíly stolního tenisu, jejichž příslušníci jsou registrováni podle tohoto řádu. Příslušníci se dělí na: a) závodníky a závodnice

Více

Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 9. února 2009

Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 9. února 2009 Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 9. února 2009 Zentiva N.V. 7. ledna 2009 Zentiva N.V. Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu Vážení akcionáři, představenstvo společnosti Zentiva

Více

a http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-akonzervatore.

a http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-akonzervatore. Dotazy a odpovědi ke změnám v přijímacím řízení ve školním roce 2014/2015 (souvisí s materiálem Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím

Více

PRAVIDLA PŘIJÍMÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ

PRAVIDLA PŘIJÍMÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ PRAVIDLA PŘIJÍMÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ Vnitřní směrnice č. 5/2015 Určena: Vytvořil: Schválil: Pro zákazníky Zprostředkovatele Compliance Jednatelka společnosti Platnost od: 1. 2. 2015 Účinnost od: 1. 2.

Více

FINANČNÍ DOHODA č. XXX

FINANČNÍ DOHODA č. XXX PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ PRACOVNÍ STÁŽ Minimální požadavky FINANČNÍ DOHODA č. XXX uzavřená podle 51 občanského zákoníku Vysoká/vyšší odborná škola: XXX (úplný úřední název) Erasmus ID kód: XXX

Více

OBSAH ČLÁNKY. Článek 2 Přihlášky a průmyslové vzory, na které se uvedené články použijí

OBSAH ČLÁNKY. Článek 2 Přihlášky a průmyslové vzory, na které se uvedené články použijí OBSAH ČLÁNKY Článek 1 Zkrácené výrazy Článek 2 Přihlášky a průmyslové vzory, na které se uvedené články použijí Článek 3 Přihláška Článek 4 Zástupci, adresa pro doručování nebo korespondenční adresa Článek

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Exclusive Tours s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Exclusive Tours s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Exclusive Tours s.r.o. 1 Vážený zákazníku, je nám velkým potěšením, že jste si pro Vaši dovolenou vybral služby z oblasti luxusního cestování zajišťované naší

Více

Co musíte udělat vy...

Co musíte udělat vy... Oznámení nároku www.wcb.mb.ca Tato publikace uvádí pouze obecné informace. Rozhodující pro výklad a související nároky jsou vždy ustanovení The Workers Compensation Act (Zákona o zaměstnaneckých náhradách

Více

Informace k povinným zdravotním prohlídkám členů FBC ZŠ Uničov

Informace k povinným zdravotním prohlídkám členů FBC ZŠ Uničov Informace k povinným zdravotním prohlídkám členů FBC ZŠ Uničov Od 1. 1. 2014 platí nová Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, vydaná Ministerstvem zdravotnictví ČR pod č. 391/2013

Více

Obchodní podmínky pro výkon dobrovolnické služby

Obchodní podmínky pro výkon dobrovolnické služby Obchodní podmínky pro výkon dobrovolnické služby obchodní společnosti Voluntair s.r.o. se sídlem: U průhonu 773/12, Holešovice, 170 00 Praha 7 identifikační číslo: 03595391 zapsané v obchodním rejstříku

Více

Členství otázky a odpovědi

Členství otázky a odpovědi 1. Kde získám informace o členství v AČR? Členství otázky a odpovědi Informace týkající se členství v AČR najdete na webových stránkách AČR www.autoklub.cz a zejména na speciálních webových stránkách AČR

Více

OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089

OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 Směrnice č. 2/2014 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Bohuslavice subjektům, které nejsou založeny

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení 1. Účelem těchto Pravidel je stanovit jednotný postup při poskytování dotací z

Více

Možná Vás bude zajímat klinické hodnocení (studie) AZURE.

Možná Vás bude zajímat klinické hodnocení (studie) AZURE. Příručka pacienta Bylo Vám diagnostikováno onemocnění se syndromem chronické pánevní bolesti? Zažili jste pánevní bolest nebo nepříjemné pocity po dobu nejméně 3 z posledních 6 měsíců? Jste starší 18 let?

Více

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu Směrnice č. 5/14 Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Poskytování informací Vypracoval: Mgr. Nella Slavíková Pedagogická rada projednala dne 22. ledna 2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne 1. února

Více

Přijímací zkoušky v kostce

Přijímací zkoušky v kostce Přijímací zkoušky v kostce Informace k přijímacím zkouškám pro rok 2016/2017 Vyhlášení kritérií přijímacího řízení ředitelem školy 31. ledna 2017 Zveřejnění ilustračních testů na webu centra 8. února 2017

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE uzavřená ve smyslu 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších a 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji souboru movitých věcí

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji souboru movitých věcí OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji souboru movitých věcí Mgr. Karolína Černá IČ 018 59 251, se sídlem Praha, Doudlebská 1699/5, PSČ 140 00,

Více

PŘÍRUČKA KLIENTA. www.medicover.cz

PŘÍRUČKA KLIENTA. www.medicover.cz PŘÍRUČKA KLIENTA www.medicover.cz Vážení klienti, velice si ceníme Vašeho zájmu o služby společnosti Medicover a dovolte nám, abychom Vám jako novému klientovi Medicover představili. Medicover je zákaznicky

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE dle 1811 odst.2 OZ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY. INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE dle 1811 odst.2 OZ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE dle 1811 odst.2 OZ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Prodávajícím je Miroslava Zudová, se sídlem v V Hlubokém 27E, 25216 Nučice (Praha-západ), IČ: 47353236, vedená u Městského

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ. ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2016/2017

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ. ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2016/2017 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2016/2017 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Mistrovství Evropy Veteránu 2008 jednotlivců a družstev 2008 žen a mužů. ROZPIS pro účastníky z ČR

Mistrovství Evropy Veteránu 2008 jednotlivců a družstev 2008 žen a mužů. ROZPIS pro účastníky z ČR Mistrovství Evropy Veteránu 2008 jednotlivců a družstev 2008 ROZPIS pro účastníky z ČR 1. Technické informace Jednotlivci 1.1. DATUM Soutěž se koná 13., 14. a 15. listopadu 2008. 1.2. MÍSTO Sportovní hala

Více

Pravidla upravující podmínky Soutěže jsou v plném znění dostupná v záložce Soutěže na www.applikace.cz.

Pravidla upravující podmínky Soutěže jsou v plném znění dostupná v záložce Soutěže na www.applikace.cz. Pravidla soutěže (dále jen Pravidla ) I. Obecná ustanovení GODS, s.r.o. se sídlem Šenovská 43, 180 00 Praha 8; IČ 45 78 79 56 (dále jen Pořadatel ), vyhlašuje na stránkách www.applikace.cz (dále Soutěžní

Více

Průzkum škol: ICT a výuka MANUÁL PRO ŠKOLNÍ KOORDINÁTORY

Průzkum škol: ICT a výuka MANUÁL PRO ŠKOLNÍ KOORDINÁTORY Průzkum škol: ICT a výuka MANUÁL PRO ŠKOLNÍ KOORDINÁTORY European Schoolnet Service d Approches Quantitatives des faits éducatifs Obsah Úvod... 2 1. PŘEHLED ORGANIZACE STUDIE... 3 2. POVINNOSTI A ÚKOLY...

Více

ČESKÝ BADMINTONOVÝ SVAZ REGISTRAČNÍ ŘÁD

ČESKÝ BADMINTONOVÝ SVAZ REGISTRAČNÍ ŘÁD 2003 HLAVA I. Základní ustanovení Článek 1. Soutěží Českého badmintonového svazu (dále jen ČBaS) se může zúčastnit jen osoba, která je řádně registrována podle tohoto řádu (dále jen RŘ). Registrací se

Více

REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE

REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE Kapitola I Základní ustanovení Čl. I 1) Registrace je akt, na základě kterého se prokazuje: členství fyzické nebo právnické osoby v ČJF v příslušném

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. UZAVŘENÍ SMLOUVY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. UZAVŘENÍ SMLOUVY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. UZAVŘENÍ SMLOUVY 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují práva a povinnosti smluvních stran při uzavírání a plnění smlouvy o dílo (dále jen Smlouva )

Více

PRO TRAVEL CK, s.r.o. Prokopova 23, 301 00 Plzeň Tel.: 377 919 202 E-mail: info@protravel.cz Internet: www.protravel.cz

PRO TRAVEL CK, s.r.o. Prokopova 23, 301 00 Plzeň Tel.: 377 919 202 E-mail: info@protravel.cz Internet: www.protravel.cz MANUÁL K PŘIHLAŠOVACÍMU SYSTÉMU PRO TRAVEL CK, s.r.o. Prokopova 23, 301 00 Plzeň Tel.: 377 919 202 E-mail: info@protravel.cz Internet: www.protravel.cz 1 PŘÍSTUP DO SYSTÉMU Přímo na http://rezervace.protravel.cz

Více

Přestupní řád. Svazu zápasu České republiky

Přestupní řád. Svazu zápasu České republiky Přestupní řád Svazu zápasu České republiky Přestupní řád Svazu zápasu České republiky Přestupní řád Svazu zápasu České republiky (dále jen PŘ ) je směrnicí, která řeší přestupy a hostování aktivních zápasníků

Více

Přijímací řízení pro školní rok 2015/2016

Přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 STŘEDNÍ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKÁ A VETERINÁRNÍ LANŠKROUN DOLNÍ TŘEŠŇOVEC 17 563 22 LANŠKROUN Přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 http://www.szes-la.cz PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 SZeŠ Lanškroun

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016 Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve středních školách je správním řízením, které se řídí ustanovením

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX0059MMS* UOHSX0059MMS ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S318/2013/VZ-2272/2014/512/DMa Brno 31. ledna 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Obchodní podmínky. M. Mikuláše 552, Jevíčko, IČ: , tel ,

Obchodní podmínky. M. Mikuláše 552, Jevíčko, IČ: , tel , Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský

Více

ANTIDOPINGOVÝ PROGRAM ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO VÝBORU

ANTIDOPINGOVÝ PROGRAM ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO VÝBORU ANTIDOPINGOVÝ PROGRAM ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO VÝBORU Schváleno Plénem ČOV ANTIDOPINGOVÝ PROGRAM ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO VÝBORU Český olympijský výbor (ČOV) jako představitel olympijského hnutí a nositel principů

Více

Pravidla hodnocení veřejných zakázek formou elektronické aukce EnergyBroker

Pravidla hodnocení veřejných zakázek formou elektronické aukce EnergyBroker Příloha č. 4: Systémový dokument pravidla pro elektronickou aukci Pravidla hodnocení veřejných zakázek formou elektronické aukce EnergyBroker (dále jen Pravidla) I. Pojmy - výklad 1. Pravidla jejich účelem

Více

OTÁZKY A ODPOVĚDI PRŮZKUM DOPRAVNÍHO CHOVÁNÍ V LITOMĚŘICÍCH A BLÍZKÉM OKOLÍ

OTÁZKY A ODPOVĚDI PRŮZKUM DOPRAVNÍHO CHOVÁNÍ V LITOMĚŘICÍCH A BLÍZKÉM OKOLÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI PRŮZKUM DOPRAVNÍHO CHOVÁNÍ V LITOMĚŘICÍCH A BLÍZKÉM OKOLÍ Proč je důležité, abyste se zúčastnili? Jak jsme Vás vybrali? V jakém termínu probíhá sběr? Jak poznám tazatele? S čím můžete

Více

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Brožura pro účastníky DĚKUJEME VÁM, že jste se rozhodl zúčastnit klinického hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty. V této brožuře najdete

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti LHS GLOBAL v.o.s. se sídlem tř. Budovatelů 2531, 434 01 Most identifikační číslo: 22795201 / DIČ CZ22795201 zapsané v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem

Více

HERNÍ ŘÁD Webové soutěže Snowboard

HERNÍ ŘÁD Webové soutěže Snowboard HERNÍ ŘÁD Webové soutěže Snowboard I. Úvodní ustanovení 1. Pořadatelem soutěže s názvem Snowboard (dále jen Soutěž ) je společnost FTV Prima, spol. s r. o. se sídlem Praha 8 Libeň, Na Žertvách 24/132,

Více

UCHAZEČ O STUDIUM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

UCHAZEČ O STUDIUM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU PŘIHLÁŠKA KE STUDIU UCHAZEČ O STUDIUM Jsem uchazeč ze Slovenska. Při vyplňování elektronické přihlášky mám problém s vyplněním údajů o střední škole (KKOV, IZO) a bez vyplněného údaje nemohu přihlášku

Více

(4) Je uvedení pořadí škol v přihlášce závazné? Není. O volbě školy a oboru vzdělání rozhodne uchazeč uplatněním svého zápisového lístku.

(4) Je uvedení pořadí škol v přihlášce závazné? Není. O volbě školy a oboru vzdělání rozhodne uchazeč uplatněním svého zápisového lístku. Dotazy a odpovědi ke změnám v přijímacím řízení ve školním roce 2014/2015 (souvisí s materiálem Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím

Více

ING Konto pravidla soutěže verze platná od

ING Konto pravidla soutěže verze platná od ING Konto pravidla soutěže verze platná od 19.8. 2016 I. Organizátor soutěže 1. Organizátorem soutěže je: Media Park s.r.o. IČ: 27376371 zastoupená Lukášem Nádvorníkem, jednatelem zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v National Health Service Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v UK. Národní zdravotní služba poskytuje zdravotní péči ve Velké Británii a je financován zdanění.

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce Název dotačního programu: Podpora začínajících včelařů v Pardubickém kraji pro rok 2017

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce Název dotačního programu: Podpora začínajících včelařů v Pardubickém kraji pro rok 2017 Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2017 Název dotačního programu: Podpora začínajících včelařů v Pardubickém kraji pro rok 2017 Vyhlašovatel dotačního programu: Pardubický kraj Vyhlášeno usnesením

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD. Kapitola 1 - Základní pojmy. Kapitola 2 - Podání žádosti o přestup nebo hostování

PŘESTUPNÍ ŘÁD. Kapitola 1 - Základní pojmy. Kapitola 2 - Podání žádosti o přestup nebo hostování PŘESTUPNÍ ŘÁD Kapitola 1 - Základní pojmy 1.1 - Přestup a hostování Přestup je akt, při kterém registrovaný člen ČBA mění svoji registraci z jednoho oddílu do jiného. Hostování je stav, kdy registrovaný

Více

Hodnocení při přijetí do nemocnice

Hodnocení při přijetí do nemocnice l Hodnocení při přijetí do nemocnice (Paragraf 2 Zákona o duševním zdraví z 1983) Svit budoucnosti 1. Jméno pacienta 2. Jméno osoby zodpovědné za vaši péči (váš zodpovědný lékař ) 3. Název nemocnice a

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 12.7.2012

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 12.7.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.7.2012 C(2012) 4754 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 12.7.2012 o oznámení České republiky o prodloužení lhůty pro dosažení mezních hodnot pro NO 2 ve čtyřech zónách kvality

Více

Express Import systém

Express Import systém Express Import systém Návod pro odesílatele Express Import systém Jednoduchý online nástroj, který umožňuje odesílateli a příjemci organizovat import zásilek. TNT Express Import systém je snadným řešením

Více

Pomocný popruh (příslušenství) ke škrtidlu SAM Junctional Tourniquet (SJT) 2014/11/06 Změna/výměna/zničení prostředku

Pomocný popruh (příslušenství) ke škrtidlu SAM Junctional Tourniquet (SJT) 2014/11/06 Změna/výměna/zničení prostředku NALÉHAVÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO TERÉN Pomocný popruh (příslušenství) ke škrtidlu SAM Junctional Tourniquet (SJT) 2014/11/06 Změna/výměna/zničení prostředku Vážený zákazníku/distributore SAM Medical,

Více

Metodický pokyn k posouzení veřejné podpory

Metodický pokyn k posouzení veřejné podpory Metodický pokyn k posouzení veřejné podpory Verze 2. 0 ke dni 16. 5. 2011 OBSAH Úvod... 2 Obecné pokyny... 3 Přílohy... 4 Úvod Metodický pokyn upravuje formu a postup pro zpracování Formuláře k posouzení,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

Manuál pro studenty. Obsah

Manuál pro studenty. Obsah Manuál pro studenty Studovat můžete v čase, který Vám vyhovuje a z jakéhokoliv prostředí. Náklady na cestovné a ubytování tímto ušetříte! Kurz Vás nebude nic stát! Počet kurzů bude záviset jen na Vás.

Více

Zadávací dokumentace nadlimitní veřejné zakázky na nákup služeb s názvem Posílení administrativní kapacity OPPA a OPPK 2010-2013

Zadávací dokumentace nadlimitní veřejné zakázky na nákup služeb s názvem Posílení administrativní kapacity OPPA a OPPK 2010-2013 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR FONDŮ EU Zadávací dokumentace nadlimitní veřejné zakázky na nákup služeb s názvem Posílení administrativní kapacity OPPA a OPPK 2010-2013 zadávané

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu na podporu systému pro nakládání s autovraky, podle Příloh VI Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu na podporu systému pro nakládání s autovraky, podle Příloh VI Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu na podporu systému pro nakládání s autovraky, podle Příloh VI Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele Program na podporu systému pro nakládání s autovraky

Více

ISA 610 POSUZOVÁNÍ PRÁCE INTERNÍHO AUDITU. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15.prosince 2004 nebo po tomto datu)

ISA 610 POSUZOVÁNÍ PRÁCE INTERNÍHO AUDITU. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15.prosince 2004 nebo po tomto datu) POSUZOVÁNÍ PRÁCE INTERNÍHO AUDITU (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15.prosince 2004 nebo po tomto datu) O B S A H Odstavec Úvod... 1-4 Rozsah a cíle interního auditu..

Více

Při objednávce pouze jednoho kartonu (24 plechovek), zákazník hradí cenu dopravy na dobírku zásilkovou službou 89 Kč.

Při objednávce pouze jednoho kartonu (24 plechovek), zákazník hradí cenu dopravy na dobírku zásilkovou službou 89 Kč. Obchodní podmínky Základní údaje Dodavatel: Miluju kokos, s.r.o., Rybná 716/24, 11000, Praha 1 IČ: 02797844 DIČ: CZ02797844 (dále jen "dodavatel") Tel: +420 603370726 (cena hovoru je běžná dle tarifu Vašeho

Více

Registr IKTA. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Registr IKTA. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Registr IKTA Příručka pro uživatele Vytvořil: Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Obsah Práce s Registrem IKTA 3 1 Vstup do registru 3 2 Základní okno registru 4 3 Registrace nového

Více

Express Import systém

Express Import systém Express Import systém Návod pro příjemce Express Import systém TNT Express Import systém umožňuje snadné objednání vyzvednutí zásilek na žádost příjemce, a to ze 168 zemí světa. Vy - jako příjemce zboží

Více

FINA PRAVIDLA DOPINGOVÉ KONTROLY Platná od 11. září 2003

FINA PRAVIDLA DOPINGOVÉ KONTROLY Platná od 11. září 2003 FINA PRAVIDLA DOPINGOVÉ KONTROLY Platná od 11. září 2003 ČÁST XI PRAVIDLA DOPINGOVÉ KONTROLY PRAVIDLA DOPINGOVÉ KONTROLY FINA PLATÍ OD 11. ZÁŘÍ 2003 Obsah Úvod Základní odůvodnění Kodexu a Anti-dopingových

Více