KOMENTÁTOR ISDP NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMENTÁTOR ISDP NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)"

Transkript

1 KOMENTÁTOR ISDP NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod... 3 Co je ISDP... 3 Jaké jsou funkce ISDP... 3 Slovník pojmů... 3 Dílčí DP... 3 DS... 3 ISDP... 3 JeDP... 3 OS... 3 SlDP... 3 Práva a povinnosti (kompetence) komentátora ISDP... 3 Popis konkrétních postupů uživatele v roli komentátora... 4 Přihlášení do ISDP... 4 Přihlášení neznámým certifikátem... 4 Výběr notifikačních zpráv... 4 Podání námětu... 5 Odstranění námětu... 5 Stavy podnětu... 5 Podání podnětu na vytvoření DS... 6 Odstranění podnětu DS... 6 Podání podnětu na vytvoření JeDP... 6 Odstranění podnětu JeDP... 7 Podání podnětu na vytvoření SlDP... 7 Odstranění podnětu SlDP... 7 Vyhledání vyhlášeného datového prvku... 7 Podání podnětu na změnu DS... 8 Podání podnětu na změnu JeDP... 8 Podání podnětu na změnu SlDP... 9 Editace podnětu na vytvoření nebo změnu DS... 9 Editace seznamu tvůrců DS Editace seznamu přispěvatelů DS Editace seznamu klíčových slov DS Zobrazení seznamu použitých jmenných prostorů DS Zobrazení seznamu importovaných schémat DS Editace podnětu na vytvoření nebo změnu JeDP Editace seznamu tvůrců JeDP Editace seznamu přispěvatelů JeDP Editace seznamu klíčových slov JeDP Editace seznamu souvisejících právních předpisů JeDP Editace seznamu souvisejících jiných předpisů JeDP Editace seznamu zdrojů hodnot ze zákona JeDP Editace seznamu synonym názvů JeDP Editace seznamu XML atributů JeDP Editace podnětu na vytvoření nebo změnu SlDP Editace seznamu tvůrců SlDP Editace seznamu přispěvatelů SlDP Editace seznamu klíčových slov SlDP Editace seznamu souvisejících právních předpisů SlDP Editace seznamu souvisejících jiných předpisů SlDP Strana č.1

2 Editace seznamu zdrojů hodnot ze zákona SlDP Editace seznamu synonym názvů SlDP Podání podnětu na zneplatnění DS Podání podnětu na zneplatnění JeDP Podání podnětu na zneplatnění SlDP Komentování podnětů DS Komentování podnětů JeDP Komentování podnětů SlDP Vyhledání OS Hierarchická klasifikace DP, ČísJeDP Systém klíčových slov Zařazení DP do hierarchické klasifikace IS DP Zařazení DP do systému klíčových slov IS DP Založení uživatelského seznamu DP Přidání prvku do uživatelského seznamu Stažení XML dat popisujících vybraný OS Zobrazení přehledu novinek Odhlášení Strana č.2

3 Úvod Co je ISDP ISDP je veřejným informačním systémem. Jeho vznik je datován do roku 2006 a byl podnícen změnou zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy (ISVS), provedenou zákonem č. 81/2006 Sb. ISDP slouží orgánům veřejné správy a Ministerstvu informatiky (MIČR) ke koordinaci užívání datových prvků v ISVS v České republice. Ministerstvo v ISDP vyhlašuje datové prvky, které mají podle zmíněného zákona ostatní orgány veřejné správy (OVS) za povinnost využívat ve svých ISVS při komunikaci s jinými ISVS. Jaké jsou funkce ISDP V ISDP lze podávat náměty, podněty na nové datové prvky, podávat podněty na změnu datových prvků a podávat podněty na zrušení datových prvků. Prohlížet si datové prvky a některé číselníky. V ISDP lze přidávat, měnit a rušit číselníky. Dále je možné při zveřejnění podnětu ke komentování přidávat komentáře. V ISDP existují role průzkumníka, komentátora, osoby jednající za správce, osoby jednající za správce číselníku a administrátora. Pro výkon všech uživatelských rolí, kromě role průzkumníka je potřeba se do ISDP přihlásit za použití kvalifikovaného certifikátu (QC), vydaného akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb podle zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů. Slovník pojmů Dílčí DP Datový prvek, který je podřízenou částí SlDP a při přenosu může být identifikován svou polohou uvnitř SlDP DS ISDP JeDP OS SlDP Datový slovník - obsahuje JeDP a SlDP z jedné problémové domény Informační systém o datových prvcích Jednoduchý datový prvek - datový prvek, který obsahuje jedinou hodnotu Objekt standardizace je pro ISDP společný termín zahrnující JeDP, SlDP a DS Složený datový prvek - datový prvek složený ze dvou nebo více dílčích DP Práva a povinnosti (kompetence) komentátora ISDP Komentátor je vždy v ISDP přihlášen podepsáním věty na vstupu, s využitím zaručeného elektronického podpisu založeného na QC, je z hlediska ISDP zbaven anonymity. Komentátor může vytvářet a podávat náměty, podněty na zápis, změnu nebo zneplatnění datového prvku. Komentátor může tyto podněty komentovat a dále může komentovat podněty předložené ostatními komentátory, případně správci datového prvku nebo administrátorem. Komentátor se, při předložení podnětu na zápis datového prvku, může stát správcem datového prvku, pokud ho určí administrátor. Strana č.3

4 Popis konkrétních postupů uživatele v roli komentátora V následujícím textu jsou uvedeny jednotlivé postupy činností, které může komentátor v ISDP vykonávat. Každý postup je uveden v samostatné kapitole. Přihlášení do ISDP Aby mohl uživatel pracovat v roli komentátora, musí nejprve spustit aplikaci ISDP. Po spuštění aplikace je automaticky přihlášen v roli průzkumníka. Pro přihlášení musí komentátor podepsat vstupní větu svým soukromým klíčem, který odpovídá veřejnému klíči v jeho kvalifikovaném certifikátu. 1. krok: Přihlášení uživatele do IS DP Klikněte na volbu "Úvodní strana" v levé nabídce. Klikněte na tlačítko "...". Zvolte způsob zadávání certifikátu. Pokud si vybíráte certifikát ze souboru, tak klikněte na tlačítko "...", vyberte certifikát a zadejte heslo k privátnímu klíči. Pokud si vybíráte certifikát z úložiště, tak si vyberte certifikát z nabídky a klikněte na tlačítko "OK". Pokud byl vybrán certifikát, tak klikněte na tlačítko "Přihlásit". Přihlášení neznámým certifikátem Pokud komentátor použije kvalifikovaný certifikát vydaný akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, který není ještě v ISDP evidován, zobrazí ISDP detailní informace o použitém certifikátu. Podle toho, zda již komentátor ISDP používal či nikoliv, má následující možnosti registrace neznámého certifikátu: - založení nového uživatele ISDP (v ISDP neexistuje uživatel se získanou / zadanou ovou adresou) - vložení nového certifikátu k existujícímu uživateli ISDP (v ISDP existuje uživatel se získanou / zadanou ovou adresou) 1. krok: Vložení uživatele do IS DP Uživatel vybral certifikát, který není evidovaný v ISDP a klikl na tlačítko "Přihlásit". Je zobrazen detail neznámého certifikátu. Změňte název organizace, město a . Pokud byla zadána ová adresa uživatele, která se ještě v ISDP nevyskytuje, tak klikněte na tlačítko "Vložení uživatele". 2. krok: Vložení nového certifikátu Uživatel vybral certifikát, který není evidovaný v ISDP a klikl na tlačítko "Přihlásit". Je zobrazen detail neznámého certifikátu. Změňte název organizace, město a . Pokud byla zadána ová adresa uživatele, která již v ISDP existuje, tak klikněte na tlačítko "Odeslání žádosti o připojení certifikátu". V příchozí poště pro zadanou ovou adresu vyhledejte e-malovou zprávu pro potvrzení registrace nového certifikátu v ISDP a klikněte na odkaz, který je v této zprávě. Výběr notifikačních zpráv Pro ulehčení práce komentátora s ISDP, aby nemusel každý den kontrolovat, jaké nové náměty a podněty byly předloženy, lze využít možnost personifikované definice notifikačních zpráv, které bude ISDP komentátorovi zasílat, pokud v ISDP nastanou jím zvolené události. Nabídka možných notifikačních zpráv zahrnuje náměty, podněty a položky interních číselníků. V případě potřeby může komentátor omezit rozsah monitorovaných událostí na vybrané skupiny datových prvků a vybrané interní číselníky 1. krok: Výběr událostí pro upozornění uživatele Pokud je rozbalena nabídka "Uživatel", tak klikněte na volbu "Události pro upozornění" v levé nabídce. Zatrhněte volbu ve sloupci "Vybrat" pro všechny typy událostí, u kterých chcete, aby Vám o nich ISDP zasílal notifikační zprávy. 2. krok: Indikace filtru ISDP zobrazí u všech vybraných typů událostí, které se netýkají námětů (u námětů není aktivní možnost definice filtru), volbu pro definici omezujícího filtru. Pokud nebudete filtr definovat, bude ISDP předpokládat, že chcete být informovaní o vybrané události bez ohledu jaké skupiny datových prvků se týká. 3. krok: Nastavení filtru události upozornění uživatele Je zobrazen seznam voleb typů událostí pro upozornění. Pokud byly vybrány typy událostí, které se týkají podnětů, klikněte v seznamu na odkaz "filtr" u typu události, pro kterou chcete nastavit užší filtr pro posílání notifikačních zpráv. Zatrhněte volbu "evidovat všechny události", pokud chcete vybrat všechny filtry. Klikněte na tlačítko "odznačit všechny", pokud chcete zrušit výběr vybraných filtrů. Proveďte výběr filtrů, u kterých chcete zasílat notifikační zprávy. Proveďte zrušení výběru filtrů, u kterých nechcete posílat notifikační zprávy. Strana č.4

5 Podání námětu Námětem je prostý takřka nestrukturovaný text, který je příspěvkem na nástěnce. Námětem můžete sdělit administrátorovi nebo dalším uživatelům, kteří mají zapnutou notifikaci k předložení námětu, Váš nápad na zlepšení funkcí systému, případně změny nebo zneplatnění datového prvku apod. Každý námět se nachází v některém z následujících stavů: - nově založený námět je ve stavu příprava, ve kterém ho může editovat nebo odstranit pouze jeho autor - pokud je autor s textem námětu spokojen, provede jeho předložení administrátorovi, čímž je námět ve stavu předložen - administrátor posoudí předložený námět a pokud ho uzná za vhodný ke zpracování do formy podnětu, určí k tomuto námětu uživatele v roli komentátor nebo osoby jednající za správce, který provede vytvoření odpovídajícího podnětu a nastaví námětu stav využit - pokud text námětu není publikovatelný (obsahuje např. vulgarismy), nastaví ho administrátor do stavu nevhodný obsah - pokud se jedná o duplicitní, nesmyslný nebo bezobsažný námět, nastaví ho administrátor do stavu nevyužit 1. krok: Zobrazení seznamu předložených námětů Klikněte na volbu "Seznam námětů" v levé nabídce. 2. krok: Filtry seznamu námětů Seznam námětů lze omezit výběrem některého z následujících filtrů: - všechny (zobrazí všechny evidované náměty bez ohledu na jejich stav) - připravované (zobrazí všechny náměty, které jsou připravované jejich autory) - předložené (zobrazí náměty, které jsou předloženy administrátorovi k ověření) - využité (zobrazí náměty, ze kterých se vytvořil podnět) - nevyužité (zobrazí duplicitní, nesmyslné nebo bezobsažné náměty) - nevhodný obsah (zobrazí náměty s nevhodným obsahem, obsahující např. vulgarismy) 3. krok: Přidání námětu Je zobrazen seznam námětů. Klikněte na tlačítko "Přidání námětu". Zadejte název a text námětu. Pokud jste anonymní uživatel, zadejte jméno autora námětu a název organizace autora. 4. krok: Editace námětu Je zobrazen seznam námětů. Klikněte na odkaz ve sloupci "název" námětu, který chcete editovat. Pokud jste autor vybraného námětu, který je ve stavu příprava, změňte název a text námětu. 5. krok: Předložení námětu Je zobrazen detail námětu, který je ve stavu "Příprava". Pokud jste autor námětu nebo jste v roli administrátora a máte vybraný námět od anonymního uživatele, tak klikněte na tlačítko "Předložen". Odstranění námětu Pokud autor námětu zjistí, že jím připravovaný námět je nekorektní nebo nalezl námět podobného znění, může námět ve stavu příprava odstranit. 1. krok: Odstranění námětu Je zobrazen seznam námětů. Klikněte na odkaz ve sloupci "název" námětu ve stavu příprava, který chcete odstranit. Pokud jste autor námětu nebo jste v roli administrátora a máte vybraný námět od anonymního uživatele, tak klikněte na tlačítko "Odstranit". Stavy podnětu Podnětem je strukturovaná forma předání dat (podle příslušné vyhlášky č./ 2006 Sb.), na základě které je provedeno jejich ověření, kontrola, komentování a případně vyhlášení datového slovníku obsahujícího datové prvky. Každý podnět prochází během svého životního cyklu následujícími stavy: - příprava (iniciální stav každého podnětu po jeho vytvoření, autor podnětu ho může v tomto stavu z ISDP odstranit) - předložen (autor podnětu předkládá podnět ke zhodnocení osobou jednající za správce) - zveřejněn (administrátor na základě kladného stanoviska osoby jednající za správce zveřejní podnět k oponentuře komentátory) - komentování ukončeno (po uplynutí lhůty 30ti dnů, během které zaznamenávají komentátoři své připomínky ke zveřejněnému podnětu, je komentování ukončeno a jednotlivé připomínky zpracovává osoba jednající za správce) - nevyhlášen (koncový stav, pokud podnět nevyhověl podmínkám stanoveným ve vyhlášce ke tvorbě datových prvků nebo podnět vyvolal odpor odborné veřejnosti, nebude vyhlášen, podnět lze nevyhlásit ze stavů předložen a komentování ukončeno) - připraven k vyhlášení (pokud osoba jednající za správce má kladné stanovisko k podnětu po zpracování všech komentářů ke zveřejněnému podnětu) - XML schéma (administrátor doplnil k podnětu atributy potřebné k vytvoření XML schématu, přiřadil datové prvky k datovému slovníku a vygenerované XML schéma publikoval) - vyhlášen (koncový stav podnětu, vyhlášení se provádí pouze u datového slovníku, který provede automatické vyhlášení všech datových prvků v něm obsažených) Strana č.5

6 Podání podnětu na vytvoření DS Pokud z praxe vyplyne potřeba vytvořit nový datový slovník, který by v sobě seskupoval nové datové prvky ze zatím neevidované oblasti, je nutné nejdříve vytvořit v číselnících ISDP novou skupinu datových prvků, kterou budou nový datový slovník a nové datové prvky charakterizované. Bez volné, tzn. zatím nepoužité, skupiny datových prvků nelze podnět na vytvoření nového datového slovníku vytvořit. 1. krok: Zobrazení seznamu vyhlášených DS Klikněte na volbu "Seznam datových slovníků" v levé nabídce. 2. krok: Přidání podnětu zápisu nového DS Je zobrazen seznam datových slovníků. Klikněte na tlačítko "Podnět na nový DS". Vyplňte všechna datová pole a vyberte hodnoty z nabídek, která jsou označena symbolem "*)", který signalizuje povinně vyplnitelné položky. 3. krok: Editace podnětu zápisu nového DS Pokud je příprava podnětu nového DS časově náročnější, lze údaje o DS zaznamenávat po etapách. V takovém případě se před předložením DS provádí činnost "Editace podnětu na vytvoření nebo změnu DS", která je popsaná dále v dokumentu. 4. krok: Předložení podnětu Je zobrazen detail podnětu, který je ve stavu "Příprava". Pokud jste autor podnětu, tak klikněte na tlačítko "Předložen". Odstranění podnětu DS Pokud komentátor zjistí, že jeho připravovaný podnět DS není vhodné předložit ke zveřejnění, může vlastní podnět, který je ve stavu příprava z ISDP beze stopy odstranit 1. krok: Zobrazení seznamu neuzavřených podnětů Klikněte na volbu "Seznam podnětů" v levé nabídce. 2. krok: Zobrazení detailu neuzavřeného podnětu DS Klikněte na odkaz ve sloupci "název" podnětu kategorie "DS", jehož detail chcete zobrazit. 3. krok: Odstranění podnětu Je zobrazen detail podnětu. Pokud jste autor podnětu, který je ve stavu "Příprava", tak klikněte na tlačítko "Odstranit". Podání podnětu na vytvoření JeDP Komentátor vytváří podnět na nový JeDP v případě, že nenalezne podobný JeDP v ISDP. Pokud komentátor kdykoliv před předložením podnětu ke zveřejnění zjistí, že jím zapsané údaje jsou nekorektní nebo vytváří duplikát existujícího JeDP, má možnost daný podnět odstranit. Po předložení podnětu na vytvoření JeDP provádí osoba jednající za správce kontrolu existence duplicitního JeDP. Pokud je nalezen duplicitní JeDP, bude podnět na vytvoření nového JeDP nevyhlášen. 1. krok: Zobrazení seznamu vyhlášených DP DS Klikněte na volbu "Seznam datových prvků" v levé nabídce. 2. krok: Přidání podnětu zápisu nového JeDP Je zobrazen seznam datových prvků. Klikněte na tlačítko "Podnět na nový JeDP". Vyplňte všechna datová pole a vyberte hodnoty z nabídek, která jsou označena symbolem "*)", který signalizuje povinně vyplnitelné položky. Vyberte z nabídky typ rodičovského jména XML typu. Pokud jste vybrali "odkaz jménem", tak zadejte jméno rodičovského XML typu a klikněte na tlačítko "Uložit". Pokud jste vybrali "odkaz typem", tak klikem na tlačítko "..." zobrazte seznam možných rodičovských XML typů, ze kterých si vyberte odpovídající typ. 3. krok: Editace podnětu zápisu nového JeDP Pokud je příprava podnětu nového JeDP časově náročnější, lze údaje o JeDP zaznamenávat po etapách. V takovém případě se před předložením JeDP provádí činnost "Editace podnětu na vytvoření nebo změnu JeDP", která je popsaná dále v dokumentu. 4. krok: Předložení podnětu Je zobrazen detail podnětu, který je ve stavu "Příprava". Pokud jste autor podnětu, tak klikněte na tlačítko "Předložen". Strana č.6

7 Odstranění podnětu JeDP Pokud komentátor zjistí, že jeho připravovaný podnět JeDP není vhodné předložit ke zveřejnění, může vlastní podnět, který je ve stavu příprava z ISDP beze stopy odstranit 1. krok: Zobrazení seznamu neuzavřených podnětů Klikněte na volbu "Seznam podnětů" v levé nabídce. 2. krok: Zobrazení detailu neuzavřeného podnětu JeDP Klikněte na odkaz ve sloupci "název" podnětu kategorie "JeDP", jehož detail chcete zobrazit. 3. krok: Odstranění podnětu Je zobrazen detail podnětu. Pokud jste autor podnětu, který je ve stavu "Příprava", tak klikněte na tlačítko "Odstranit". Podání podnětu na vytvoření SlDP Komentátor vytváří podnět na nový SlDP v případě, že nenalezne podobný SlDP v ISDP. Pokud komentátor kdykoliv před předložením podnětu ke zveřejnění zjistí, že jím zapsané údaje jsou nekorektní nebo vytváří duplikát existujícího SlDP, má možnost daný podnět odstranit. Po předložení podnětu na vytvoření SlDP provádí osoba jednající za správce kontrolu existence duplicitního SlDP. Pokud je nalezen duplicitní SlDP, bude podnět na vytvoření nového SlDP nevyhlášen. 1. krok: Zobrazení seznamu vyhlášených DP DS Klikněte na volbu "Seznam datových prvků" v levé nabídce. 2. krok: Přidání podnětu zápisu nového SlDP Je zobrazen seznam datových prvků. Klikněte na tlačítko "Podnět na nový SlDP". Vyplňte všechna datová pole a vyberte hodnoty z nabídek, která jsou označena symbolem "*)", který signalizuje povinně vyplnitelné položky. 3. krok: Editace podnětu zápisu nového SlDP Pokud je příprava podnětu nového SlDP časově náročnější, lze údaje o SlDP zaznamenávat po etapách. V takovém případě se před předložením SlDP provádí činnost "Editace podnětu na vytvoření nebo změnu SlDP", která je popsaná dále v dokumentu. 4. krok: Předložení podnětu Je zobrazen detail podnětu, který je ve stavu "Příprava". Pokud jste autor podnětu, tak klikněte na tlačítko "Předložen". Odstranění podnětu SlDP Pokud komentátor zjistí, že jeho připravovaný podnět SlDP není vhodné předložit ke zveřejnění, může vlastní podnět, který je ve stavu příprava z ISDP beze stopy odstranit 1. krok: Zobrazení seznamu neuzavřených podnětů Klikněte na volbu "Seznam podnětů" v levé nabídce. 2. krok: Zobrazení detailu neuzavřeného podnětu SlDP Klikněte na odkaz ve sloupci "název" podnětu kategorie "SlDP", jehož detail chcete zobrazit. 3. krok: Odstranění podnětu Je zobrazen detail podnětu. Pokud jste autor podnětu, který je ve stavu "Příprava", tak klikněte na tlačítko "Odstranit". Vyhledání vyhlášeného datového prvku Pokud chce komentátor podat podnět na změnu vyhlášeného datového prvku, musí tento datový prvek nejdříve vybrat ze seznamu vyhlášených datových prvků. 1. krok: Zobrazení seznamu vyhlášených DP Klikněte na volbu "Seznam datových prvků" v levé nabídce. 2. krok: Varianty výběru V seznamu vyhlášených datových prvků lze datový prvek vyhledat následujícími způsoby: - listováním v zobrazeném seznamu vyhlášených DP - nastavením podmínek filtru v seznamu vyhlášených DP - výběrem filtru "Doplňkové filtry" a nastavením podmínek filtru Strana č.7

8 Podání podnětu na změnu DS Pokud má komentátor potřebu změnit libovolný atribut DS, musí vytvořit podnět na změnu DS. Z vyhlášeného DS lze vytvořit pouze jediný podnět na změnu DS. Nový podnět na změnu nebo zneplatnění DS lze provést až po vyhlášení nebo nevyhlášení vytvořeného podnětu na změnu. Podnět na změnu DS se musí vytvořit také v případě, že se nebude měnit žádný atribut DS, ale dojde ke změně datových prvků v DS obsažených. 1. krok: Zobrazení seznamu vyhlášených DS Klikněte na volbu "Seznam datových slovníků" v levé nabídce. 2. krok: Zobrazení detailu vyhlášeného DS Pokud je zobrazen seznam datových slovníků. Klikněte na odkaz ve sloupci "název DS" datového slovníku, jehož detail chcete zobrazit. 3. krok: Přidání podnětu ke změně DS Je zobrazen detail datového slovníku ve stavu "Vyhlášen". Klikněte na tlačítko "Podnět ke změně DS". Vyplňte všechna datová pole a vyberte hodnoty z nabídek, která jsou označena symbolem "*)", který signalizuje povinně vyplnitelné položky. Změňte hodnoty datových polí a výběry z nabídek u všech atributů DS, které jsou editovatelné a které mají být v nové verzi DS změněny. 4. krok: Editace podnětu na změnu DS Pokud je příprava podnětu na změnu DS časově náročnější, lze údaje o DS zaznamenávat po etapách. V takovém případě se před předložením podnětu na změnu DS provádí činnost "Editace podnětu na vytvoření nebo změnu DS", která je popsaná dále v dokumentu. 5. krok: Předložení podnětu Je zobrazen detail podnětu, který je ve stavu "Příprava". Pokud jste autor podnětu, tak klikněte na tlačítko "Předložen". Podání podnětu na změnu JeDP Pokud má komentátor potřebu změnit libovolný atribut JeDP, musí vytvořit podnět na změnu JeDP. Z vyhlášeného JeDP lze vytvořit pouze jediný podnět na změnu JeDP. Nový podnět na změnu nebo zneplatnění JeDP lze provést až po vyhlášení nebo nevyhlášení vytvořeného podnětu na změnu. 1. krok: Zobrazení seznamu vyhlášených DP DS Klikněte na volbu "Seznam datových prvků" v levé nabídce. 2. krok: Zobrazení detailu vyhlášeného JeDP Pokud je zobrazen seznam datových prvků. Klikněte na odkaz ve sloupci "název" jednoduchého datového prvku kategorie "JeDP", jehož detail chcete zobrazit. 3. krok: Přidání podnětu ke změně JeDP Je zobrazen detail jednoduchého datového prvku ve stavu "Vyhlášen". Klikněte na tlačítko "Podnět ke změně DP". Vyplňte všechna datová pole a vyberte hodnoty z nabídek, která jsou označena symbolem "*)", který signalizuje povinně vyplnitelné položky. Změňte hodnoty datových polí a výběry z nabídek u všech atributů JeDP, které jsou editovatelné a které mají být v nové verzi JeDP změněny. 4. krok: Editace podnětu změny JeDP Pokud je příprava podnětu na změnu JeDP časově náročnější, lze údaje o JeDP zaznamenávat po etapách. V takovém případě se před předložením podnětu na změnu JeDP provádí činnost "Editace podnětu na vytvoření nebo změnu JeDP", která je popsaná dále v dokumentu. 5. krok: Předložení podnětu Je zobrazen detail podnětu, který je ve stavu "Příprava". Pokud jste autor podnětu, tak klikněte na tlačítko "Předložen". Strana č.8

9 Podání podnětu na změnu SlDP Pokud má komentátor potřebu změnit libovolný atribut SlDP, musí vytvořit podnět na změnu SlDP. Z vyhlášeného SlDP lze vytvořit pouze jediný podnět na změnu SlDP. Nový podnět na změnu nebo zneplatnění SlDP lze provést až po vyhlášení nebo nevyhlášení vytvořeného podnětu na změnu. 1. krok: Zobrazení seznamu vyhlášených DP DS Klikněte na volbu "Seznam datových prvků" v levé nabídce. 2. krok: Zobrazení detailu vyhlášeného SlDP Pokud je zobrazen seznam datových prvků. Klikněte na odkaz ve sloupci "název" složeného datového prvku kategorie "SlDP", jehož detail chcete zobrazit. 3. krok: Přidání podnětu ke změně SlDP Je zobrazen detail složeného datového prvku ve stavu "Vyhlášen". Klikněte na tlačítko "Podnět ke změně DP". Vyplňte všechna datová pole a vyberte hodnoty z nabídek, která jsou označena symbolem "*)", který signalizuje povinně vyplnitelné položky. Změňte hodnoty datových polí a výběry z nabídek u všech atributů SlDP, které jsou editovatelné a které mají být v nové verzi SlDP změněny. 4. krok: Editace podnětu změny SlDP Pokud je příprava podnětu na změnu SlDP časově náročnější, lze údaje o SlDP zaznamenávat po etapách. V takovém případě se před předložením podnětu na změnu SlDP provádí činnost "Editace podnětu na vytvoření nebo změnu SlDP", která je popsaná dále v dokumentu. 5. krok: Předložení podnětu Je zobrazen detail podnětu, který je ve stavu "Příprava". Pokud jste autor podnětu, tak klikněte na tlačítko "Předložen". Editace podnětu na vytvoření nebo změnu DS Autor podnětu na vytvoření nebo na změnu DS, který je ve stavu příprava, má možnost editovat atributy DS až do předložení podnětu. 1. krok: Zobrazení seznamu neuzavřených podnětů Klikněte na volbu "Seznam podnětů" v levé nabídce. 2. krok: Zobrazení detailu neuzavřeného podnětu DS Klikněte na odkaz ve sloupci "název" podnětu kategorie "DS", jehož detail chcete zobrazit. 3. krok: Změna atributů DS Klikněte na odkaz ve sloupci "název" podnětu kategorie "DS", jehož detail chcete zobrazit. Pokud jste autorem vybraného podnětu DS, který je ve stavu "Příprava" nebo jste osoba jednající za správce podnětu DS, který je ve stavu "Předložen", tak: - vyplňte všechna datová pole a vyberte hodnoty z nabídek, která jsou označena symbolem "*)", který signalizuje povinně vyplnitelné položky - změňte hodnoty datových polí a výběry z nabídek u všech atributů DS, které jsou editovatelné a které mají být změněny - po ukončení editace klikněte na tlačítko "Uložit" Strana č.9

10 Editace seznamu tvůrců DS Seznam tvůrců podnětu na vytvoření DS lze editovat až po úspěšném uložení povinně vyplnitelných atributů DS. 1. krok: Zobrazení seznamu tvůrců OS Klikněte na odkaz "Tvůrce" v sekci seznamy v detailu datového prvku. Pokud je zobrazen seznam datových slovníků, tak klikněte na odkaz ve sloupci "název DS" pro libovolný datový slovník. Klikněte na odkaz "Tvůrce" v sekci seznamy v detailu datového slovníku. Pokud je zobrazen seznam podnětů, tak klíkněte na odkaz ve sloupci "název" pro libovolný objekt standardizace. Klikněte na odkaz "Tvůrce" v sekci seznamy v detailu objektu standardizace. 2. krok: Přidání tvůrce OS Je zobrazen seznam tvůrců objektu standardizace. Pokud jste autor objektu standardizace, který je ve stavu "Příprava", klikněte na tlačítko "Přidání tvůrce". Zadejte text tvůrce a klikněte na tlačítko "Uložit". Pokud jste osoba jednající za správce objektu standardizace, který je ve stavu "Předložen", klikněte na tlačítko "Přidání tvůrce". Zadejte text tvůrce a klikněte na tlačítko "Uložit". Pokud jste v roli administrátora a objektu standardizace je ve stavu "Připraven k vyhlášení", klikněte na tlačítko "Přidání tvůrce". Zadejte text tvůrce a klikněte na tlačítko "Uložit". 3. krok: Editace tvůrce OS Je zobrazen seznam tvůrců objektu standardizace. Pokud jste autor objektu standardizace, který je ve stavu "Příprava", tak klikněte na odkaz ve sloupci "tvůrce" u tvůrce, kterého chcete editovat. Změňte text tvůrce. 4. krok: Odstranění tvůrce OS Je zobrazen seznam tvůrců objektu standardizace. Pokud jste autor objektu standardizace, který je ve stavu "Příprava", tak klikněte na odkaz ve sloupci "tvůrce" u tvůrce, kterého chcete odstranit. Editace seznamu přispěvatelů DS Seznam přispěvatelů podnětu na vytvoření DS lze editovat až po úspěšném uložení povinně vyplnitelných atributů DS. U podnětu na změnu DS lze odstranit jen nově přidané přispěvatele. Přispěvatele zadané v předchozích verzích DS nelze odstranit. 1. krok: Zobrazení seznamu přispěvatelů OS Klikněte na odkaz "Přispěvatel" v sekci seznamy v detailu datového prvku. Pokud je zobrazen seznam datových slovníků, tak klikněte na odkaz ve sloupci "název DS" pro libovolný datový slovník. Klikněte na odkaz "Přispěvatel" v sekci seznamy v detailu datového slovníku. Pokud je zobrazen seznam podnětů, tak klíkněte na odkaz ve sloupci "název" pro libovolný objekt standardizace. Klikněte na odkaz "Přispěvatel" v sekci seznamy v detailu objektu standardizace. 2. krok: Přidání přispěvatele OS Je zobrazen seznam přispěvatelů objektu standardizace. Pokud jste autor objektu standardizace, který je ve stavu "Příprava", klikněte na tlačítko "Přidání přispěvatele". Zadejte text přispěvatele a klikněte na tlačítko "Uložit". Pokud jste osoba jednající za správce objektu standardizace, který je ve stavu "Předložen", klikněte na tlačítko "Přidání přispěvatele". Zadejte text přispěvatele a klikněte na tlačítko "Uložit". Pokud jste v roli administrátora a objekt standardizace je ve stavu "Připraven k vyhlášení", klikněte na tlačítko "Přidání přispěvatele". Zadejte text přispěvatele a klikněte na tlačítko "Uložit". 3. krok: Editace přispěvatele OS Je zobrazen seznam přispěvatelů objektu standardizace. Pokud jste autor objektu standardizace, který je ve stavu "Příprava", tak klikněte na odkaz ve sloupci "Přispěvatel" u přispěvatele, kterého chcete editovat. Změňte text přispěvatele. 4. krok: Odstranění přispěvatele OS Je zobrazen seznam přispěvatelů objektu standardizace. Pokud jste autor objektu standardizace, který je ve stavu "Příprava", tak klikněte na odkaz ve sloupci "Přispěvatel" u přispěvatele, kterého chcete odstranit a který byl zadaný v aktuální verzi objektu standartizace. Strana č.10

11 Editace seznamu klíčových slov DS Seznam klíčových slov podnětu na vytvoření DS lze editovat až po úspěšném uložení povinně vyplnitelných atributů DS. 1. krok: Zobrazení seznamu klíčových slov OS Klikněte na odkaz "klíčová slova" v sekci seznamy v detailu datového prvku. Pokud je zobrazen seznam datových slovníků, tak klikněte na odkaz ve sloupci "název DS" pro libovolný datový slovník. Klikněte na odkaz "klíčová slova" v sekci seznamy v detailu datového slovníku. Pokud je zobrazen seznam podnětů, tak klíkněte na odkaz ve sloupci "název" pro libovolný objekt standardizace. Klikněte na odkaz "klíčová slova" v sekci seznamy v detailu objektu standardizace. 2. krok: Přidání klíčového slova OS Je zobrazen seznam klíčových slov objektu standardizace. Pokud jste autor objektu standardizace, který je ve stavu "Příprava", klikněte na tlačítko "Přidání klíčového slova". Zadejte název klíčového slova a klikněte na tlačítko "Uložit". Pokud jste osoba jednající za správce objektu standardizace, který je ve stavu "Předložen", klikněte na tlačítko "Přidání klíčového slova". Zadejte název klíčového slova a klikněte na tlačítko "Uložit". Pokud jste v roli administrátora a objektu standardizace je ve stavu "Připraven k vyhlášení", klikněte na tlačítko "Přidání klíčového slova". Zadejte název klíčového slova a klikněte na tlačítko "Uložit". 3. krok: Editace klíčového slova OS Je zobrazen seznam klíčových slov objektu standardizace. Pokud jste autor objektu standardizace, který je ve stavu "Příprava" nebo jste osoba jednající za správce objektu standardizace, který je ve stavu "Předložen" nebo jste v roli administrátora a objektu standardizace je ve stavu "Připraven k vyhlášení", tak klikněte na odkaz ve sloupci "klíčové slovo" u klíčového slova, které chcete editovat. Změňte název klíčového slova. 4. krok: Odstranění klíčového slova OS Je zobrazen seznam klíčových slov objektu standardizace. Pokud jste autor objektu standardizace, který je ve stavu "Příprava", tak klikněte na odkaz ve sloupci "klíčové slovo" u klíčového slova, které chcete odstranit. Zobrazení seznamu použitých jmenných prostorů DS Seznam použitých jmenných prostorů DS edituje pouze administrátor. Komentátor může pouze u podnětů ke změně nebo zneplatnění DS prohlížet seznam použitých jmenných prostorů DS zadaných v předchozí vyhlášené verzi DS. 1. krok: Zobrazení seznamu jmenných prostorů DS Pokud je zobrazen seznam datových slovníků, tak klikněte na odkaz ve sloupci "název DS" pro libovolný datový slovník. Seznam použitých jmenných prostorů je zobrazen v datovém poli u odkazu "Použité jmenné prostory" v sekci seznamy v detailu datového slovníku. Pokud je zobrazen seznam podnětů, tak klikněte na odkaz ve sloupci "název" pro libovolný objekt standardizace kategorie "DS". Seznam použitých jmenných prostorů je zobrazen v datovém poli u odkazu "Použité jmenné prostory" v sekci seznamy v detailu datového slovníku. Pokud je zobrazen seznam XML schémat, tak klikněte na odkaz ve sloupci "Název" libovolného XML schématu. Klikněte na odkaz "Detail datového slovníku". Klikněte na odkaz "Použité jmenné prostory" v sekci seznamy v detailu objektu standardizace. Zobrazení seznamu importovaných schémat DS Seznam importovaných schémat DS edituje pouze administrátor. Komentátor může pouze u podnětů ke změně nebo zneplatnění DS prohlížet seznam importovaných schémat DS zadaných v předchozí vyhlášené verzi DS. 1. krok: Zobrazení seznamu importovaných schémat DS Pokud je zobrazen seznam datových slovníků, tak klikněte na odkaz ve sloupci "název DS" pro libovolný datový slovník. Seznam importovaných schémat je zobrazen v datovém poli u odkazu "Importovaná schémata" v sekci seznamy v detailu datového slovníku. Pokud je zobrazen seznam podnětů, tak klíkněte na odkaz ve sloupci "název" pro libovolný objekt standardizace kategorie "DS". Seznam importovaných schémat je zobrazen v datovém poli u odkazu "Importovaná schémata" v sekci seznamy v detailu datového slovníku. Pokud je zobrazen seznam XML schémat, tak klikněte na odkaz ve sloupci "Název" libovolného XML schématu. Klikněte na odkaz "Detail datového slovníku". Klikněte na odkaz "Importovaná schémata" v sekci seznamy v detailu objektu standardizace. Strana č.11

12 Editace podnětu na vytvoření nebo změnu JeDP Autor podnětu na vytvoření nebo na změnu JeDP, který je ve stavu příprava, má možnost editovat atributy JeDP až do předložení podnětu. 1. krok: Zobrazení seznamu neuzavřených podnětů Klikněte na volbu "Seznam podnětů" v levé nabídce. 2. krok: Zobrazení detailu neuzavřeného podnětu JeDP Klikněte na odkaz ve sloupci "název" podnětu kategorie "JeDP", jehož detail chcete zobrazit. 3. krok: Změna atributů JeDP Klikněte na odkaz ve sloupci "název" podnětu kategorie "JeDP", jehož detail chcete zobrazit. Pokud jste autorem vybraného podnětu JeDP, který je ve stavu "Příprava" nebo jste osoba jednající za správce podnětu JeDP, který je ve stavu "Předložen", tak: - vyplňte všechna datová pole a vyberte hodnoty z nabídek, která jsou označena symbolem "*)", který signalizuje povinně vyplnitelné položky - změňte hodnoty datových polí a výběry z nabídek u všech atributů JeDP, které jsou editovatelné a která mají být změněna - po ukončení editace klikněte na tlačítko "Uložit" Editace seznamu tvůrců JeDP Seznam tvůrců podnětu na vytvoření JeDP lze editovat až po úspěšném uložení povinně vyplnitelných atributů JeDP. 1. krok: Zobrazení seznamu tvůrců OS Klikněte na odkaz "Tvůrce" v sekci seznamy v detailu datového prvku. Pokud je zobrazen seznam datových slovníků, tak klikněte na odkaz ve sloupci "název DS" pro libovolný datový slovník. Klikněte na odkaz "Tvůrce" v sekci seznamy v detailu datového slovníku. Pokud je zobrazen seznam podnětů, tak klíkněte na odkaz ve sloupci "název" pro libovolný objekt standardizace. Klikněte na odkaz "Tvůrce" v sekci seznamy v detailu objektu standardizace. 2. krok: Přidání tvůrce OS Je zobrazen seznam tvůrců objektu standardizace. Pokud jste autor objektu standardizace, který je ve stavu "Příprava", klikněte na tlačítko "Přidání tvůrce". Zadejte text tvůrce a klikněte na tlačítko "Uložit". Pokud jste osoba jednající za správce objektu standardizace, který je ve stavu "Předložen", klikněte na tlačítko "Přidání tvůrce". Zadejte text tvůrce a klikněte na tlačítko "Uložit". Pokud jste v roli administrátora a objektu standardizace je ve stavu "Připraven k vyhlášení", klikněte na tlačítko "Přidání tvůrce". Zadejte text tvůrce a klikněte na tlačítko "Uložit". 3. krok: Editace tvůrce OS Je zobrazen seznam tvůrců objektu standardizace. Pokud jste autor objektu standardizace, který je ve stavu "Příprava", tak klikněte na odkaz ve sloupci "tvůrce" u tvůrce, kterého chcete editovat. Změňte text tvůrce. 4. krok: Odstranění tvůrce OS Je zobrazen seznam tvůrců objektu standardizace. Pokud jste autor objektu standardizace, který je ve stavu "Příprava", tak klikněte na odkaz ve sloupci "tvůrce" u tvůrce, kterého chcete odstranit. Strana č.12

13 Editace seznamu přispěvatelů JeDP Seznam přispěvatelů podnětu na vytvoření JeDP lze editovat až po úspěšném uložení povinně vyplnitelných atributů JeDP. U podnětu na změnu JeDP lze odstranit jen nově přidané přispěvatele. Přispěvatele zadané v předchozích verzích JeDP nelze odstranit. 1. krok: Zobrazení seznamu přispěvatelů OS Klikněte na odkaz "Přispěvatel" v sekci seznamy v detailu datového prvku. Pokud je zobrazen seznam datových slovníků, tak klikněte na odkaz ve sloupci "název DS" pro libovolný datový slovník. Klikněte na odkaz "Přispěvatel" v sekci seznamy v detailu datového slovníku. Pokud je zobrazen seznam podnětů, tak klíkněte na odkaz ve sloupci "název" pro libovolný objekt standardizace. Klikněte na odkaz "Přispěvatel" v sekci seznamy v detailu objektu standardizace. 2. krok: Přidání přispěvatele OS Je zobrazen seznam přispěvatelů objektu standardizace. Pokud jste autor objektu standardizace, který je ve stavu "Příprava", klikněte na tlačítko "Přidání přispěvatele". Zadejte text přispěvatele a klikněte na tlačítko "Uložit". Pokud jste osoba jednající za správce objektu standardizace, který je ve stavu "Předložen", klikněte na tlačítko "Přidání přispěvatele". Zadejte text přispěvatele a klikněte na tlačítko "Uložit". Pokud jste v roli administrátora a objekt standardizace je ve stavu "Připraven k vyhlášení", klikněte na tlačítko "Přidání přispěvatele". Zadejte text přispěvatele a klikněte na tlačítko "Uložit". 3. krok: Editace přispěvatele OS Je zobrazen seznam přispěvatelů objektu standardizace. Pokud jste autor objektu standardizace, který je ve stavu "Příprava", tak klikněte na odkaz ve sloupci "Přispěvatel" u přispěvatele, kterého chcete editovat. Změňte text přispěvatele. 4. krok: Odstranění přispěvatele OS Je zobrazen seznam přispěvatelů objektu standardizace. Pokud jste autor objektu standardizace, který je ve stavu "Příprava", tak klikněte na odkaz ve sloupci "Přispěvatel" u přispěvatele, kterého chcete odstranit a který byl zadaný v aktuální verzi objektu standartizace. Editace seznamu klíčových slov JeDP Seznam klíčových slov podnětu na vytvoření JeDP lze editovat až po úspěšném uložení povinně vyplnitelných atributů JeDP. 1. krok: Zobrazení seznamu klíčových slov OS Klikněte na odkaz "klíčová slova" v sekci seznamy v detailu datového prvku. Pokud je zobrazen seznam datových slovníků, tak klikněte na odkaz ve sloupci "název DS" pro libovolný datový slovník. Klikněte na odkaz "klíčová slova" v sekci seznamy v detailu datového slovníku. Pokud je zobrazen seznam podnětů, tak klikněte na odkaz ve sloupci "název" pro libovolný objekt standardizace. Klikněte na odkaz "klíčová slova" v sekci seznamy v detailu objektu standardizace. 2. krok: Přidání klíčového slova OS Je zobrazen seznam klíčových slov objektu standardizace. Pokud jste autor objektu standardizace, který je ve stavu "Příprava", klikněte na tlačítko "Přidání klíčového slova". Zadejte název klíčového slova a klikněte na tlačítko "Uložit". Pokud jste osoba jednající za správce objektu standardizace, který je ve stavu "Předložen", klikněte na tlačítko "Přidání klíčového slova". Zadejte název klíčového slova a klikněte na tlačítko "Uložit". Pokud jste v roli administrátora a objektu standardizace je ve stavu "Připraven k vyhlášení", klikněte na tlačítko "Přidání klíčového slova". Zadejte název klíčového slova a klikněte na tlačítko "Uložit". 3. krok: Editace klíčového slova OS Je zobrazen seznam klíčových slov objektu standardizace. Pokud jste autor objektu standardizace, který je ve stavu "Příprava" nebo jste osoba jednající za správce objektu standardizace, který je ve stavu "Předložen" nebo jste v roli administrátora a objektu standardizace je ve stavu "Připraven k vyhlášení", tak klikněte na odkaz ve sloupci "klíčové slovo" u klíčového slova, které chcete editovat. Změňte název klíčového slova. 4. krok: Odstranění klíčového slova OS Je zobrazen seznam klíčových slov objektu standardizace. Pokud jste autor objektu standardizace, který je ve stavu "Příprava", tak klikněte na odkaz ve sloupci "klíčové slovo" u klíčového slova, které chcete odstranit. Strana č.13

14 Editace seznamu souvisejících právních předpisů JeDP Seznam souvisejících právních předpisů podnětu na vytvoření JeDP lze editovat až po úspěšném uložení povinně vyplnitelných atributů JeDP. 1. krok: Zobrazení seznamu souvisejících právních předpisů DP Seznam souvisejících právních předpisů je zobrazen v datovém poli u odkazu "Související právní předpisy" v sekci seznamy v detailu datového prvku. Pokud je zobrazen seznam podnětů, tak klikněte na odkaz ve sloupci "název" pro objekt standardizace s kategorií "JeDP" a "SlDP". Seznam souvisejících právních předpisů je zobrazen v datovém poli u odkazu "Související právní předpisy" v sekci seznamy v detailu datového prvku. 2. krok: Připojení souvisejícího právního předpisu k DP Klikněte na odkaz "Související právní předpisy" v sekci seznamy v detailu datového prvku. V seznamu souvisejících právních předpisů klikněte na odkaz ve sloupci "číslo předpisu" u vybraného souvisejícího právního předpisu. 3. krok: Odpojení souvisejícího právního předpisu od DP Klikněte na ikonu gumy nad seznamem souvisejících právních předpisů v sekci seznamy v detailu datového prvku. V seznamu souvisejících právních předpisů klikněte na zeleno-červenou ikonu v posledním sloupci u vybraného souvisejícího právního předpisu k odpojení. Editace seznamu souvisejících jiných předpisů JeDP Seznam souvisejících jiných předpisů podnětu na vytvoření JeDP lze editovat až po úspěšném uložení povinně vyplnitelných atributů JeDP. 1. krok: Zobrazení seznamu souvisejících jiných předpisů DP Seznam souvisejících jiných předpisů je zobrazen v datovém poli u odkazu "Související jiné předpisy" v sekci seznamy v detailu datového prvku. Pokud je zobrazen seznam podnětů, tak klikněte na odkaz ve sloupci "název" pro objekt standardizace s kategorií "JeDP" a "SlDP". Seznam souvisejících jiných předpisů je zobrazen v datovém poli u odkazu "Související jiné předpisy" v sekci seznamy v detailu datového prvku. 2. krok: Připojení souvisejícího jiného předpisu k DP Klikněte na odkaz "Související jiné předpisy" v sekci seznamy v detailu datového prvku. V seznamu souvisejících jiných předpisů klikněte na odkaz ve sloupci "číslo předpisu" u vybraného souvisejícího jiného předpisu. 3. krok: Odpojení souvisejícího jiného předpisu od DP Klikněte na ikonu gumy nad seznamem souvisejících právních předpisů v sekci seznamy v detailu datového prvku. V seznamu souvisejících jiných předpisů klikněte na zeleno-červenou ikonu v posledním sloupci u vybraného souvisejícího jiného předpisu k odpojení. Editace seznamu zdrojů hodnot ze zákona JeDP Seznam zdrojů hodnot ze zákona podnětu na vytvoření JeDP lze editovat až po úspěšném uložení povinně vyplnitelných atributů JeDP. 1. krok: Zobrazení seznamu "zdroj hodnot ze zákona" k vybranému DP Seznam "zdrojů hodnot ze zákona" datového prvku je zobrazen v datovém poli u odkazu "Zdroje hodnot ze zákona" v sekci seznamy v detailu datového prvku. Pokud je zobrazen seznam podnětů, tak klikněte na odkaz ve sloupci "název" pro objekt standardizace s kategorií "JeDP" a "SlDP". Seznam "zdrojů hodnot ze zákona" datového prvku je zobrazen v datovém poli u odkazu "Zdroje hodnot ze zákona" v sekci seznamy v detailu datového prvku. 2. krok: Připojení "zdroje hodnot ze zákona" k DP Klikněte na odkaz "Zdroje hodnot ze zákona" v sekci seznamy v detailu datového prvku. V seznamu zdrojů hodnot ze zákona klikněte na odkaz ve sloupci "odkaz" u vybraného zdroje hodnot ze zákona. 3. krok: Odpojení "zdroje hodnot ze zákona" od DP Klikněte na ikonu gumy nad seznamem souvisejících právních předpisů v sekci seznamy v detailu datového prvku. V seznamu zdrojů hodnot ze zákona klikněte na zeleno-červenou ikonu v posledním sloupci u vybraného "zdroje hodnot ze zákona" k odpojení. Strana č.14

15 Editace seznamu synonym názvů JeDP Seznam synonym názvů JeDP podnětu na vytvoření JeDP lze editovat až po úspěšném uložení povinně vyplnitelných atributů JeDP. 1. krok: Zobrazení seznamu synonym názvu DP Klikněte na odkaz "Synonyma názvu" v sekci seznamy v detailu datového prvku. Pokud je zobrazen seznam podnětů, tak klikněte na odkaz ve sloupci "název" pro libovolný objekt standardizace kategorie "JeDP" nebo "SlDP". Klikněte na odkaz "Synonyma názvu" v sekci seznamy v detailu datového prvku. 2. krok: Přidání synonyma názvu DP Je zobrazen seznam synonym názvů datového prvku. Pokud jste autor objektu standardizace, který je ve stavu "Příprava", klikněte na tlačítko "Přidání nového synonyma". Zadejte synonymum a klikněte na tlačítko "Uložit". Pokud jste osoba jednající za správce objektu standardizace, který je ve stavu "Předložen", klikněte na tlačítko "Přidání nového synonyma". Zadejte synonymum a klikněte na tlačítko "Uložit". Pokud jste v roli administrátora a objektu standardizace je ve stavu "Připraven k vyhlášení", klikněte na tlačítko "Přidání nového synonyma". Zadejte synonymum a klikněte na tlačítko "Uložit". 3. krok: Editace synonyma názvu DP Je zobrazen seznam synonym názvů datového prvku. Pokud jste autor objektu standardizace, který je ve stavu "Příprava", tak klikněte na odkaz ve sloupci "Synonymum" u synonyma, které chcete editovat. Změňte synonymum názvu. 4. krok: Odstranění synonyma názvu DP Je zobrazen seznam synonym názvu datového prvku. Pokud jste autor objektu standardizace, který je ve stavu "Příprava", tak klikněte na odkaz ve sloupci "Synonymum" u synonyma názvu, které chcete odstranit. Editace seznamu XML atributů JeDP Seznam XML atributů JeDP podnětu na vytvoření JeDP lze editovat až po úspěšném uložení povinně vyplnitelných atributů JeDP. 1. krok: Zobrazení seznamu XML atributů JeDP Pokud je zobrazen seznam datových prvků, tak klikněte na odkaz ve sloupci "název" pro datový prvek kategorie "JeDP". Klikněte na odkaz "XML atributy" v sekci seznamy v detailu datového prvku. Pokud je zobrazen seznam podnětů, tak klikněte na odkaz ve sloupci "název" pro libovolný objekt standardizace kategorie "JeDP". Klikněte na odkaz "XML atributy" v sekci seznamy v detailu datového prvku. 2. krok: Přidání XML atributu JeDP Je zobrazen seznam XML atributů jednoduchého datového prvku. Pokud jste autor objektu standardizace, který je ve stavu "Příprava", klikněte na tlačítko "Přidání XML atributu JeDP". Zadejte název, rodičovský XML typ a vyberte závažnost výskytu a klikněte na tlačítko "Uložit". Pokud jste osoba jednající za správce objektu standardizace, který je ve stavu "Předložen", klikněte na tlačítko "Přidání XML atributu JeDP". Zadejte název, rodičovský XML typ a vyberte závažnost výskytu a klikněte na tlačítko "Uložit". Pokud jste v roli administrátora a objektu standardizace je ve stavu "Připraven k vyhlášení", klikněte na tlačítko "Přidání XML atributu JeDP". Zadejte název, rodičovský XML typ a vyberte závažnost výskytu a klikněte na tlačítko "Uložit". 3. krok: Editace XML atributu JeDP Je zobrazen seznam XML atributů jednoduchého datového prvku. Pokud jste autor objektu standardizace, který je ve stavu "Příprava", tak klikněte na odkaz ve sloupci "Název" u XML atributu, kterého chcete editovat. Změňte název, rodičovský XML typ a výběr závaznosti výskytu. 4. krok: Odstranění XML atributu JeDP Je zobrazen seznam XML atributů jednoduchého datového prvku. Pokud jste autor objektu standardizace, který je ve stavu "Příprava", tak klikněte na odkaz ve sloupci "Název" u XML atributu, který chcete odstranit. Strana č.15

16 Editace podnětu na vytvoření nebo změnu SlDP Autor podnětu na vytvoření nebo na změnu SlDP, který je ve stavu příprava, má možnost editovat atributy SlDP až do předložení podnětu. 1. krok: Zobrazení seznamu neuzavřených podnětů Klikněte na volbu "Seznam podnětů" v levé nabídce. 2. krok: Zobrazení detailu neuzavřeného podnětu SlDP Klikněte na odkaz ve sloupci "název" podnětu kategorie "SlDP", jehož detail chcete zobrazit. 3. krok: Změna atributů SlDP Klikněte na odkaz ve sloupci "název" podnětu kategorie "SlDP", jehož detail chcete zobrazit. Pokud jste autorem vybraného podnětu SlDP, který je ve stavu "Příprava" nebo jste osoba jednající za správce podnětu SlDP, který je ve stavu "Předložen", tak: - vyplňte všechna datová pole a vyberte hodnoty z nabídek, která jsou označena symbolem "*)", který signalizuje povinně vyplnitelné položky - změňte hodnoty datových polí a výběry z nabídek u všech atributů SlDP, které jsou editovatelné a které mají být změněny - po ukončení editace klikněte na tlačítko "Uložit" Editace seznamu tvůrců SlDP Seznam tvůrců podnětu na vytvoření SlDP lze editovat až po úspěšném uložení povinně vyplnitelných atributů SlDP. 1. krok: Zobrazení seznamu tvůrců OS Klikněte na odkaz "Tvůrce" v sekci seznamy v detailu datového prvku. Pokud je zobrazen seznam datových slovníků, tak klikněte na odkaz ve sloupci "název DS" pro libovolný datový slovník. Klikněte na odkaz "Tvůrce" v sekci seznamy v detailu datového slovníku. Pokud je zobrazen seznam podnětů, tak klíkněte na odkaz ve sloupci "název" pro libovolný objekt standardizace. Klikněte na odkaz "Tvůrce" v sekci seznamy v detailu objektu standardizace. 2. krok: Přidání tvůrce OS Je zobrazen seznam tvůrců objektu standardizace. Pokud jste autor objektu standardizace, který je ve stavu "Příprava", klikněte na tlačítko "Přidání tvůrce". Zadejte text tvůrce a klikněte na tlačítko "Uložit". Pokud jste osoba jednající za správce objektu standardizace, který je ve stavu "Předložen", klikněte na tlačítko "Přidání tvůrce". Zadejte text tvůrce a klikněte na tlačítko "Uložit". Pokud jste v roli administrátora a objektu standardizace je ve stavu "Připraven k vyhlášení", klikněte na tlačítko "Přidání tvůrce". Zadejte text tvůrce a klikněte na tlačítko "Uložit". 3. krok: Editace tvůrce OS Je zobrazen seznam tvůrců objektu standardizace. Pokud jste autor objektu standardizace, který je ve stavu "Příprava", tak klikněte na odkaz ve sloupci "tvůrce" u tvůrce, kterého chcete editovat. Změňte text tvůrce. 4. krok: Odstranění tvůrce OS Je zobrazen seznam tvůrců objektu standardizace. Pokud jste autor objektu standardizace, který je ve stavu "Příprava", tak klikněte na odkaz ve sloupci "tvůrce" u tvůrce, kterého chcete odstranit. Strana č.16

KOMENTÁTOR ISDP NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

KOMENTÁTOR ISDP NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) KOMENTÁTOR ISDP NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...3 Co je ISDP...3 Jaké jsou funkce ISDP...3 Slovník pojmů...3 Dílčí DP...3 DS...3 ISDP...3 JeDP...3 OS...3 SlDP...3

Více

Komentátor IS DP. Návod k obsluze informačního systému o datových prvcích (IS DP) vypracovala společnost ASD Software, s. r. o.

Komentátor IS DP. Návod k obsluze informačního systému o datových prvcích (IS DP) vypracovala společnost ASD Software, s. r. o. Komentátor IS DP Návod k obsluze informačního systému o datových prvcích (IS DP) vypracovala společnost ASD Software, s. r. o. dokument ze dne 13. 09. 2018, verze 1.00 Komentátor IS DP Návod k obsluze

Více

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2

Více

PRŮZKUMNÍK ISDP NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

PRŮZKUMNÍK ISDP NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) PRŮZKUMNÍK ISDP NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2 JeDP...2 OS...2 SlDP...2

Více

Osoba jednající za správce

Osoba jednající za správce Osoba jednající za správce Návod k obsluze informačního systému o datových prvcích (IS DP) vypracovala společnost ASD Software, s. r. o. dokument ze dne 13. 09. 2018, verze 1.00 Osoba jednající za správce

Více

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2

Více

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2

Více

Osoba jednající za správce číselníku

Osoba jednající za správce číselníku Osoba jednající za správce číselníku Návod k obsluze informačního systému o datových prvcích (IS DP) vypracovala společnost ASD Software, s. r. o. dokument ze dne 13. 09. 2018, verze 1.00 Osoba jednající

Více

Průzkumník IS DP. Návod k obsluze informačního systému o datových prvcích (IS DP) vypracovala společnost ASD Software, s. r. o.

Průzkumník IS DP. Návod k obsluze informačního systému o datových prvcích (IS DP) vypracovala společnost ASD Software, s. r. o. Průzkumník IS DP Návod k obsluze informačního systému o datových prvcích (IS DP) vypracovala společnost ASD Software, s. r. o. dokument ze dne 13. 09. 2018, verze 1.00 Průzkumník IS DP Návod k obsluze

Více

ADMINISTRÁTOR ISDP NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

ADMINISTRÁTOR ISDP NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) ADMINISTRÁTOR ISDP NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...3 Co je ISDP...3 Jaké jsou funkce ISDP...3 Slovník pojmů...3 Dílčí DP...3 DS...3 ISDP...3 JeDP...3 OS...3

Více

Uživatelská příručka. ASD Software, s.r.o.

Uživatelská příručka. ASD Software, s.r.o. Uživatelská příručka ISDP - Informační systém o datových prvcích verze 1.02.00 role Pověřená osoba správce vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne: 3.5.2010 verze dokumentu 1.00 Uživatelská

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka IS DP Informační systém o datových prvcích Verze 2.01.00 role Prověřena osoba správce číselníku vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 13. 09. 2018, verze 1.00

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka IS DP Informační systém o datových prvcích Verze 2.01.00 role Prověřena osoba správce vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 13. 09. 2018, verze 1.00 Uživatelská

Více

Obecná příručka IS o ISVS

Obecná příručka IS o ISVS Obecná příručka IS o ISVS Informační systém o informačních systémech veřejné správy verze 2.02.00 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 16. 11. 2016, verze 1.01 Obecná příručka IS

Více

Uživatelská příručka. ASD Software, s.r.o.

Uživatelská příručka. ASD Software, s.r.o. Uživatelská příručka ISDP - Informační systém o datových prvcích verze 1.01.00 role Komentátor vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne: 19.1.2009 verze dokumentu 1.00 Uživatelská příručka

Více

Uživatelská příručka. ASD Software, s.r.o.

Uživatelská příručka. ASD Software, s.r.o. Uživatelská příručka ISDP - Informační systém o datových prvcích verze 1.02.00 role Průzkumník vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne: 3.5.2010 verze dokumentu 1.00 Uživatelská příručka

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka IS DP Informační systém o datových prvcích Verze 2.01.00 role Průzkumník vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 13. 09. 2018, verze 1.00 Uživatelská příručka IS

Více

Manuál PVU dodavatel

Manuál PVU dodavatel Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 4 a novější 1 Registrace... 2 2 Přihlášení a odhlášení... 2 3 Správa profilu... 2 3.1 Vytvoření uživatelského účtu... 3 3.2 Ověření identity

Více

Uživatelská příručka + základní informace o IS o ISVS

Uživatelská příručka + základní informace o IS o ISVS Uživatelská příručka + základní informace o IS o ISVS Vážení uživatelé, vítejte v Informačním systému o informačních systémech veřejné správy (dále jen IS o ISVS ) Obsah uživatelské příručky: 1. Obecně

Více

Výtisk č.: Počet listů 19. Přílohy: 0 ÚZIS ČR. Role žadatel - postup

Výtisk č.: Počet listů 19. Přílohy: 0 ÚZIS ČR. Role žadatel - postup ÚZIS ČR Palackého nám. 4 128 01 Praha 2 - Nové Město Výtisk č.: Počet listů 19 Přílohy: 0 ÚZIS ČR Role žadatel - postup Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních dat v návaznosti

Více

Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější

Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Obsah 1 Registrace... 2 2 Přihlášení a odhlášení... 2 3 Správa profilu... 2 3.1 Vytvoření uživatelského účtu... 3 4 Domovská

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 4 a novější

Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 4 a novější Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 4 a novější 1 Vytvoření profilu zadavatele... 2 1.1 Doplnění identifikátoru profilu zadavatele ve VVZ... 2 2 Správa profilu... 3 2.1 Vytvoření

Více

KSRZIS. Příručka - Role žadatel. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních. dat v návaznosti na základní registry VS

KSRZIS. Příručka - Role žadatel. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních. dat v návaznosti na základní registry VS Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy Budějovická 15/743 140 00 Praha 4 Počet stran: 18 KSRZIS Příručka - Role žadatel Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

Nastavení provozního prostředí webového prohlížeče pro aplikaci

Nastavení provozního prostředí webového prohlížeče pro aplikaci Nastavení provozního prostředí webového prohlížeče pro aplikaci IS DP Informační systém o datový prvcích verze 2.00.00 pro uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 23. 06.

Více

Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější

Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Obsah Registrace... 2 Přihlášení a odhlášení... 2 Správa profilu... 2 Domovská stránka... 3 Hledání zakázek... 4 Výsledky hledání...

Více

V tomto manuálu získáte informace o postupu:

V tomto manuálu získáte informace o postupu: V tomto manuálu získáte informace o postupu: A. Jak se jako dodavatel registrovat B. Jak se jako dodavatel přihlásím C. Jak podat elektronickou nabídku F. Elektronická komunikace 1 A. Jak se jako dodavatel

Více

Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější

Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější 1 Vytvoření profilu zadavatele... 2 1.1 Doplnění identifikátoru profilu zadavatele ve VVZ... 2 2 Správa profilu... 3 2.1 Vytvoření

Více

KOMFORTNÍ DATOVÉ SCHRÁNKY

KOMFORTNÍ DATOVÉ SCHRÁNKY KOMFORTNÍ DATOVÉ SCHRÁNKY Obsah Komfortní datové schránky 3 1 Záložka Schránky 3 1.1 Přidání nové datové schránky 3 1.2 Přidání nové složky pod evidencí datové schránky 6 1.3 Přidání dalšího uživatele

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Popis aplikace Portál práce pro oblast bezpečnostních služeb

Popis aplikace Portál práce pro oblast bezpečnostních služeb Adresa portálu: http://www.sbsportalprace.cz/ (http://www.sbsportalprace.eu) Stručný popis: Aplikace je určená pro zaměstnavatele, uchazeče a vzdělavatele pro oblast bezpečnostních služeb. Aplikace zajišťuje

Více

Jednotné portálové řešení práce a sociálních věcí

Jednotné portálové řešení práce a sociálních věcí Jednotné portálové řešení práce a sociálních věcí Evidence náhradního plnění - neveřejný přístup pro odběratele Uživatelská příručka verze 3.0 Historie dokumentu Verze Datum Autor Změny 1.0 31. 5. 2019

Více

ASD Software, s.r.o.

ASD Software, s.r.o. Uživatelská příručka IS o ISVS - Informační systém o informačních systémech veřejné správy verze 2.02.00 role Průzkumník vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne: 31.07.2015 verze dokumentu

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Systém eprojekty Příručka uživatele

Systém eprojekty Příručka uživatele YOUR SYSTEM http://www.ys.cz Systém eprojekty Příručka uživatele YOUR SYSTEM, spol. s r.o., se sídlem Praha Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4, IČ: 00174939, DIČ: CZ00174939, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Postup při zadávání údajů do IS o ISVS pro roli pověřená osoba správce (POS) Odbor koncepce a koordinace ICT ve veřejné správě Praha, srpen 2010 Obsah 1. Obecně o IS o ISVS... 7 1.1.

Více

Manuál pro používání systému Responsible Care

Manuál pro používání systému Responsible Care Manuál pro používání systému Responsible Care OBSAH Úvodní pokyny (registrace a přihlášení)... 3 Podání hlášení... 4 Správá odeslaných hlášení (prohlížení, opravy, mazání)... 5 Správa údajů společnosti...

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah 1.1 Historie

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka IS o ISVS - Informační systém o informačních systémech veřejné správy verze 2.03.00 role Průzkumník vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 01. 03. 2018, verze

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka fakultního informačního systému NETFEI, určeného pro evidenci odborných praxí studentů FEI VŠB - TU Ostrava pro roli Garant OBSAH Obecné informace... 2 Firmy... 3 Témata praxí... 4

Více

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP HELPDESK GEOVAP verze 1.2 11.11.2008 OBSAH 1 REGISTRACE DO HELPDESK...1 2 PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ...1 3 ZÁKLADNÍ OBRAZOVKA HELPDESK...2 4 PŘEHLED HLÁŠENÍ...2 5 ZALOŽENÍ NOVÉHO HLÁŠENÍ...3 6 ZOBRAZENÍ/EDITACE

Více

PRO PRÁCI S APLIKACÍ SKV - VÝBĚR KVALITNÍCH VÝSLEDKŮ

PRO PRÁCI S APLIKACÍ SKV - VÝBĚR KVALITNÍCH VÝSLEDKŮ MANUÁL PRO PRÁCI S APLIKACÍ SKV - VÝBĚR KVALITNÍCH VÝSLEDKŮ Verze 1.0 (170714) 1 Obsah 1. Základní informace o používání SKV - aplikace pro výběr kvalitních výsledků...3 1.1 Příhlášení do SKV...3 2.1 Změna

Více

Uživatelské postupy v ISÚI

Uživatelské postupy v ISÚI Uživatelské postupy v ISÚI Změna typu stavebního objektu Tabulka úprav: Verze dokumentu Popis změn Datum vydání 1.0 Nový dokument 6. 6. 2016 2.0 Doplnění funkčnosti automatického zakládání adresních míst

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor

Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor Úvod Pro zjednodušení a zprůhlednění Vaší komunikace se správní firmou (dále jen SF ), která má na starost objekt, v němž se nachází bytový či nebytový

Více

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ (verze 1.0) Rada pro výzkum a vývoj Úřad vlády ČR Určeno necertifikovanému dodavateli dat RVV 2003 1. Vstup do aplikace Informace pro uživatele, uživatelské

Více

Nastavení provozního prostředí webového prohlížeče pro aplikaci

Nastavení provozního prostředí webového prohlížeče pro aplikaci Nastavení provozního prostředí webového prohlížeče pro aplikaci IS o ISVS - Informační systém o informačních systémech veřejné správy verze 2.03.00 pro uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o.

Více

ČSOB Business Connector

ČSOB Business Connector ČSOB Business Connector Instalační příručka Člen skupiny KBC Obsah 1 Úvod... 3 2 Instalace aplikace ČSOB Business Connector... 3 3 Získání komunikačního certifikátu... 3 3.1 Vytvoření žádosti o certifikát

Více

Příručka ke zřízení a užívání profilu zadavatele. Příručka určená pro uživatele elektronického nástroje E-ZAKAZKY společnosti OTIDEA CZ s.r.o.

Příručka ke zřízení a užívání profilu zadavatele. Příručka určená pro uživatele elektronického nástroje E-ZAKAZKY společnosti OTIDEA CZ s.r.o. Příručka ke zřízení a užívání profilu zadavatele Příručka určená pro uživatele elektronického nástroje E-ZAKAZKY společnosti OTIDEA CZ s.r.o. 1. Zřízení profilu zadavatele.2 1.1. Registrace a přihlášení.2

Více

Co je to E-Business Centrum

Co je to E-Business Centrum Co je to E-Business Centrum Jedná se o internetovou aplikaci, která je určena k oboustranné výměně informací mezi informačním systémem firmy Bartech, s.r.o. a zákazníkem. Přínosem jsou informace o novinkách,

Více

Environmentální helpdesk. příručka pro žadatele

Environmentální helpdesk. příručka pro žadatele Environmentální helpdesk - příručka pro žadatele Historie dokumentu Verze Datum Popis změny Vytvořil 1.0 6. 1. 2012 První verze dokumentu P.Vratný, J.Mikulíková 1.1 7. 1. 2012 Revize dokumentu M. Syrovátková

Více

CzechAdvisor.cz. Návod pro členy AHR

CzechAdvisor.cz. Návod pro členy AHR CzechAdvisor.cz Návod pro členy AHR Obsah 1. Práce s portálem... 2 2. Registrace... 3 1.1. Základní údaje... 4 1.2. Informace o zařízení... 5 1.3. Fotografie... 5 1.4. Platba a podmínky... 6 1.5. Smlouva...

Více

JOSEPHINE Manuál účastníka

JOSEPHINE Manuál účastníka JOSEPHINE Zkrácený návod Vás rychle a jednoduše provede procesem přihlášení, zasíláním zpráv a předkládáním nabídek v systému určeném pro elektronizaci zadávání veřejných zakázek JOSEPHINE. Přejete-li

Více

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace.

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Profesis on-line 20.1.2015 Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Adresa systému: www.profesis.cz Údaje nutné pro přihlášení: - přihlašovací jméno: sedmimístné číslo autorizace (včetně

Více

Hromadné operace s prvky

Hromadné operace s prvky Hromadné operace s prvky Tabulka úprav: Verze dokumentu Popis změn Datum vydání 1.0 Nový dokument 11. 8. 2016 2.0 Doplnění kapitoly č. 4, aktualizace obrazovek 12. 12. 2018 1 Obsah Obsah... 2 Úvod... 3

Více

Nastavení lokálního úložiště certifikátů v OSx

Nastavení lokálního úložiště certifikátů v OSx Nastavení lokálního úložiště certifikátů v OSx Aby bylo možné používat lokální úložiště, je nezbytné vytvořit zálohu privátní části elektronického podpisu, tj. soubor s koncovou *.pfx, nebo *.p12. Soubor

Více

Odesílání citlivých dat prostřednictvím šifrovaného emailu s elektronickým podpisem standardem S/MIME

Odesílání citlivých dat prostřednictvím šifrovaného emailu s elektronickým podpisem standardem S/MIME Odesílání citlivých dat prostřednictvím šifrovaného emailu s elektronickým podpisem standardem S/MIME Je dostupnou možností, jak lze zaslat lékařskou dokumentaci elektronicky. Co je třeba k odeslání šifrovaného

Více

SEKCE NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ. Návody k obsluze a údržbě jsou uloženy ve formátu.pdf, lze je vytisknout.

SEKCE NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ. Návody k obsluze a údržbě jsou uloženy ve formátu.pdf, lze je vytisknout. OBSAH Úvodní obrazovka... 2 Sekce návod k obsluze a údržbě... 3 Sekce katalog náhradních dílů... 4 Sekce dílenská příručka... 5 Sekce Zetor service... 6 Vyhledávání souborů... 7 Správa uživatelů a hesel

Více

ACTIVATE HERE - FAQ. Zakoupením této položky získáte do 60 minut do požadovaného emailu aktivační klíče k vybranému produktu.

ACTIVATE HERE - FAQ. Zakoupením této položky získáte do 60 minut do požadovaného emailu aktivační klíče k vybranému produktu. ACTIVATE HERE - FAQ Co je to Activate-Here produkt? Zakoupením této položky získáte do 60 minut do požadovaného emailu aktivační klíče k vybranému produktu. Součástí emailu je i odkaz, kde si můžete vybraný

Více

Uživatelská příručka k portálu WWW.DIAGNOSTIK.CZ

Uživatelská příručka k portálu WWW.DIAGNOSTIK.CZ Uživatelská příručka k portálu WWW.DIAGNOSTIK.CZ Společnost pro kvalitu školy, o.s. část první registrace školy a první přihlášení Ostrava 2012 1 Obsah Portál Společnosti pro kvalitu školy, o.s.... 3 1.

Více

Nemocnice. Prvotní analýza a plán projektu

Nemocnice. Prvotní analýza a plán projektu Nemocnice Projekt do předmětu AIS Prvotní analýza a plán projektu Lukáš Pohl, xpohll00, xkosti03 Jan Novák, xnovak79 2009/2010 1 Neformální specifikace FN potřebuje informační systém, který bude obsahovat

Více

CzechAdvisor.cz. Návod pro členy AHR

CzechAdvisor.cz. Návod pro členy AHR CzechAdvisor.cz Návod pro členy AHR Obsah 1. Registrace... 2 1.1. Základní údaje... 3 1.2. Informace o zařízení... 4 1.3. Fotografie... 4 1.4. Platba a podmínky... 5 1.5. Smlouva... 6 2. Přihlášení do

Více

CGMesky. Rozšiřující služba

CGMesky. Rozšiřující služba CGMesky Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 15.7.2015 CGMesky Služba CGMesky umožňuje odesílat textové SMS zprávy přímo z prostředí Vašeho programu. Rychle a efektivně můžete informovat

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Moje PNS. Návod použití

Moje PNS. Návod použití Moje PNS Návod použití První přihlášení Pro první přihlášení potřebujete Zvací email. Ten jsme Vám zaslali, pokud známe Vaši emailovou adresu. V emailu najdete návod na první přihlášení. Heslo, které budete

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K HLÁŠENÍ STAVU VČELSTEV

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K HLÁŠENÍ STAVU VČELSTEV UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K HLÁŠENÍ STAVU VČELSTEV Autor: SOLITEA Business Solutions s.r.o. Projekt: Integrovaný zemědělský registr Poslední aktualizace: 16.4.2018 Jméno souboru: IZR_PF_VCELARI_v02 Počet stran:

Více

Příručka pro dodavatele. Systém EZVR 1.1 Verze dokumentu 1.3 Datum vydání:

Příručka pro dodavatele. Systém EZVR 1.1 Verze dokumentu 1.3 Datum vydání: Příručka pro dodavatele Systém EZVR 1.1 Verze dokumentu 1.3 Datum vydání: 1.10.2017 1 2 1. Úvod do systému...3 2. Technické požadavky a zabezpečení systému...3 3. Registrace nového dodavatele...4 4. Přihlášení

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka k registraci a zpracování elektronické žádosti o dotaci v prostředí aplikace Komunikace s občany (RAP) Obsah: 1. Úvod... 1 2. Než začnete vyplňovat elektronickou žádost o dotaci...

Více

Postup pro přihlášení k EET

Postup pro přihlášení k EET Postup pro přihlášení k EET Krok 1. autentizační údaje Žádost o autentizační údaje neboli přihlašovací jméno a heslo. Přihlásit se o ně můžete na daňovém portálu MF http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/eet/eet_sluzby.faces,

Více

Studijní skupiny. 1. Spuštění modulu Studijní skupiny

Studijní skupiny. 1. Spuštění modulu Studijní skupiny Studijní skupiny 1. Spuštění modulu Studijní skupiny 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Studijní skupiny 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Rychlé filtry 2.3. Správa studijních skupin 2.3.1. Seznam

Více

SERVICE ON LINE MANUÁL

SERVICE ON LINE MANUÁL SERVICE ON LINE MANUÁL 1 Obsah 1. Přihlášení... 3 1.1 Úvodní stránka... 3 2. Zaměstnanci... 4 2.1 Hledat zaměstnance... 4 2.2 Založit uživatele... 9 2.3 Založte skříňku/oddělení... 11 2.4 Přehled objednávek...

Více

Uživatelská příručka v0.99

Uživatelská příručka v0.99 PneuIS Uživatelská příručka v0.99 Obsah 1 Popis aplikace.3 2 Zákaznická část... 4 2.1 Registrace nového zákazníka.. 4 2.2 Objednávka zboží 4 2.2.1 Výběr zboží. 4 2.2.2 Vložení do košíku... 5 2.2.3 Objednání

Více

Návod k obsluze aplikace EKOR 2 Trial

Návod k obsluze aplikace EKOR 2 Trial Návod k obsluze aplikace EKOR 2 Trial Ostrava, leden 2010 Obsah O programu:... 4 Přihlášení do programu:... 5 Nastavení uživatelských údajů:... 7 Vstup do aplikace:... 7 1. Zvolte si firmu... 9 2. Evidence...

Více

Uživatelská příručka IS KP14+ Žádost o změnu. Operační program. Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období

Uživatelská příručka IS KP14+ Žádost o změnu. Operační program. Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období Uživatelská příručka IS KP14+ Žádost o změnu Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014 2020 Obsah 1.1. Úvod... 3 1.2. Vytvoření žádosti o změnu ze strany žadatele/příjemce... 3

Více

Sběr informačních povinností regulovaných subjektů. Návod na instalaci certifikátů a nastavení prohlížeče. Verze: 2.1

Sběr informačních povinností regulovaných subjektů. Návod na instalaci certifikátů a nastavení prohlížeče. Verze: 2.1 Sběr informačních povinností regulovaných subjektů. Návod na instalaci certifikátů a nastavení prohlížeče Verze: 2.1 Vytvořil: Milan Horák Poslední aktualizace: 1. 4. 2016 1 Obsah 1. Úvod... 1 1.1 Úvodní

Více

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu 2013 Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu Czechiatour.eu 1.2.2013 Vážení zákazníci portálu Czechiatour.eu. Abychom Vám co nejvíce usnadnili orientaci v administraci

Více

Profesis KROK ZA KROKEM 2

Profesis KROK ZA KROKEM 2 Profesis KROK ZA KROKEM 2 Adresa systému: www.profesis.cz Údaje nutné pro přihlášení: - přihlašovací jméno: sedmimístné číslo autorizace. Včetně nul na začátku např.: 0000001 - heslo: na štítku DVD Profesis

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro lokálního administrátora Vytvořeno dne: 15. 4. 2011 Aktualizováno: 17. 6. 2011 Verze: 1.0 2011 MVČR Obsah 1 Úvod...4 1.1 Cíl dokumentu...4 1.2

Více

Vystavení certifikátu PostSignum v operačním systému MAC OSx

Vystavení certifikátu PostSignum v operačním systému MAC OSx Vystavení certifikátu PostSignum v operačním systému MAC OSx Návod popisuje kroky od vystavení certifikátu až po odeslání a podepsání dat v obchodním systému CS OTE v prostředí operačního systému Apple

Více

Prohlížení a editace externích předmětů

Prohlížení a editace externích předmětů Prohlížení a editace externích předmětů 1. Spuštění modulu Externí předměty 2. Popis prostředí a ovládacích prvků 2.1. Rozbalovací seznamy 2.3. Seznamy 2.3.1. Definice předmětů 2.3.2. Vypsané předměty

Více

Na vod k nastavenı e-mailovy ch schra nek Administrace

Na vod k nastavenı e-mailovy ch schra nek Administrace Na vod k nastavenı e-mailovy ch schra nek Administrace Návod k administraci e-mailových schránek na serveru stribrny.net. V administraci schránek lze vytvářet nové schránky, upravovat stávající schránky,

Více

Integrační modul REX. pro napojení elektronické spisové služby e-spis LITE k informačnímu systému základních registrů. Uživatelská příručka

Integrační modul REX. pro napojení elektronické spisové služby e-spis LITE k informačnímu systému základních registrů. Uživatelská příručka REX a e-spis LITE 2.5.4 - uživatelská příručka Integrační modul REX pro napojení elektronické spisové služby e-spis LITE k informačnímu systému základních registrů Uživatelská příručka www.i.cz Czech Republic

Více

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele.

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 1. Vstup do aplikace Na adrese: http://prace.statnisprava.cz 2. První stránka aplikace 1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 2. Poté budete přesměrováni na

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K HLÁŠENÍ STAVU VČELSTEV

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K HLÁŠENÍ STAVU VČELSTEV UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K HLÁŠENÍ STAVU VČELSTEV Autor: SOLITEA Business Solutions s.r.o. Projekt: Integrovaný zemědělský registr Poslední aktualizace: 15.8.2016 Jméno souboru: IZR_PF_VCELARI_v01 Počet stran:

Více

Jak na Bakaláře z mobilního telefonu

Jak na Bakaláře z mobilního telefonu Jak na Bakaláře z mobilního telefonu Elektronickou žákovskou knížku je možné ovládat, případně dostávat notifikace i na mobilní telefon nebo tablet. Rodiče a žáci tak mají online přístup ke klasifikaci

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU LOŠTICE Radek ZIMMERMANN Obsah 1 Úvod... 3 2 Přístup... 3 3 Přihlášení do systému... 4

Více

Návod na práci s katalogem konstrukcí a materiálů Obsah

Návod na práci s katalogem konstrukcí a materiálů Obsah Návod na práci s katalogem konstrukcí a materiálů Obsah Vyhledávání údajů o materiálu... 2 Porovnávání materiálů... 4 Tvorba a editace... 5 Vytvoření materiálu... 5 Vytvořit nový materiál... 6 Vytvoř z

Více

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 Průběh - uživatelská příručka Verze 1 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Kde hledat další informace... 3 1.2 Posloupnost kroků... 3 2 KROK 1 STAŽENÍ HESEL K TESTŮM... 4 2.1

Více

Uživatelská příručka pro práci s Portálem VZP. Obnova certifikátu

Uživatelská příručka pro práci s Portálem VZP. Obnova certifikátu Uživatelská příručka pro práci s Portálem VZP Obnova certifikátu Obsah Obsah... 2 1. Úvodní stránka... 3 2. Správa certifikátů... 3 2.1. Seznam certifikátů... 3 2.2 Registrace certifikátů OBNOVA certifikátu

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka IS o ISVS - Informační systém o informačních systémech veřejné správy verze 2.03.00 role Prověřená osoba správce ISVS vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 01.

Více

1. Instalace MySQL Serveru...2. 2. Konfigurace MySql Serveru...2. 3. Vytvoření struktury databáze...3

1. Instalace MySQL Serveru...2. 2. Konfigurace MySql Serveru...2. 3. Vytvoření struktury databáze...3 Obsah 1. Instalace MySQL Serveru...2 2. Konfigurace MySql Serveru...2 3. Vytvoření struktury databáze...3 4. Instalace Watchdog na klientských stanicích...4 5. Watchdog Viewer...6 Nastavení připojení k

Více

Elektronický výpis v Internet Bance

Elektronický výpis v Internet Bance Elektronický výpis v Internet Bance Obsah Elektronický výpis...3 Jak si nastavíte elektronický výpis...3 Jak si prohlédnete elektronický výpis...5 Jak si nastavíte upozornění na nový elektronický výpis...7

Více

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV (verze 1.0) Rada pro výzkum a vývoj Úřad vlády ČR Určeno necertifikovanému dodavateli dat RVV 2003 1. Vstup do aplikace Informace pro uživatele, uživatelské příručky

Více

Grantové projekty. V současné době jsou zpracovány tyto části:

Grantové projekty. V současné době jsou zpracovány tyto části: Grantové projekty V současné době jsou zpracovány tyto části: - konzultace záměru grantového projektu - registrace grantového projektu - zahájeni realizace grantového projektu 1. Schéma konzultace záměru

Více