Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice"

Transkript

1 Z á p i s č. 37 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, PhDr. Ilona Němcová, Vilém Kraus Omluven : Petr Limprecht, Mgr. Ondřej Tichota DiS. Tajemník: Ing. Zdeněk Studený RADA MĚSTA PROJEDNALA, BERE NA VĚDOMÍ, SOUHLASÍ, NESOUHLASÍ, UKLÁDÁ 1. bod programu materiál č. : 730/2016 předkládá : Bc. Monika Nová, DiS. za odbor : Odbor školství a kultury : Navýšení počtu dětí v MŠ v rámci maximální kapacity 1. RM schvaluje navýšení kapacity v MŠ Pohádka v celkovém počtu 10 míst. 2. RM schvaluje navýšení kapacity v MŠ Mělník, V Zátiší v celkovém počtu 8 míst. 1. RM schvaluje navýšení kapacity v MŠ Pohádka v celkovém počtu 10 míst. 2. RM schvaluje navýšení kapacity v MŠ Mělník, V Zátiší v celkovém počtu 8 míst. 2. bod programu materiál č. : 733/2016 předkládá : RNDr. Jiří Hakl za odbor : Odbor životního prostředí a zemědělství : Komise životního prostředí - Zápis č. 1, 2 a 3 RM ukládá odboru výstavby a územního plánování projednat připomínky komise životního prostředí se zpracovatelem územního plánu a zdůvodnit zjištěné nesrovnalosti. RM bere na vědomí předložený materiál. RM ukládá odboru výstavby a územního plánování projednat připomínky komise životního prostředí se zpracovatelem územního plánu a zdůvodnit zjištěné nesrovnalosti. RM doplňuje komisi životního prostředí o Ing. Davida Třešňáka, Ditu Marečkovou, DiS., Martina Hnilicu. Petra Kučerová 1

2 3. bod programu materiál č. : 735/2016 předkládá : Bc. Monika Nová, DiS. za odbor : Odbor školství a kultury : Dodatek č. 1 zřizovací listiny ZŠs RM doporučuje ke schválení v ZM dodatek č. 1 ke zřizovací listině Základní školy a Základní školy speciální Mělník, příspěvkové organizace. RM doporučuje ke schválení v ZM dodatek č. 1 ke zřizovací listině Základní školy a Základní školy speciální Mělník, příspěvkové organizace. 4. bod programu materiál č. : 738/2016 předkládá : Bc. Monika Nová, DiS. za odbor : Odbor školství a kultury : Změny v počtech žáků v ZŠ J. Matiegky a ZŠp a ZŠs RM schvaluje změny v počtech žáků v Základní škole praktické a Základní škole speciální Mělník, příspěvková organizace na celkový počet 120 žáků. RM schvaluje navýšení počtu žáků v ZŠ J. Matiegky Mělník, příspěvková organizace o 150 žáků v oboru základní vzdělávání (odloučené pracoviště). RM schvaluje změny v počtech žáků v Základní škole praktické a Základní škole speciální Mělník, příspěvková organizace na celkový počet 120 žáků. RM schvaluje navýšení počtu žáků v ZŠ J. Matiegky Mělník, příspěvková organizace o 150 žáků v oboru základní vzdělávání (odloučené pracoviště). 5. bod programu materiál č. : 741/2016 předkládá : Mgr. Zuzana Jansová za odbor : Odbor školství a kultury : Finanční dar městu Mšenu na akci Na Kokořínsko s párou RM schvaluje dar městu Mšenu ve výši Kč na akci Na Kokořínsko s párou. Darovací smlouva bude uzavřena dle vzorové, schválené , 608/2016. Petra Kučerová 2

3 RM schvaluje dar městu Mšenu ve výši Kč na akci Na Kokořínsko s párou. Darovací smlouva bude uzavřena dle vzorové, schválené , 608/ bod programu materiál č. : 743/2016 : Záměr pronájmu části pozemku p.č. 2371/47 k.ú. Mělník, p. K. RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 2371/47 k.ú. Mělník. RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 2371/47 k.ú. Mělník. 7. bod programu materiál č. : 744/2016 předkládá : Petr Skácel, DiS. za odbor : Oddělení správy majetku a investic : Žádost pí. K. J. o prodloužení nájmu bytu č. 7 v č.p v ul. K Učilišti v Mělníku RM schvaluje pí. K. J. prodloužení nájmu bytu č. 7 v č.p v ul. K Učilišti v Mělníku o 4 roky, na celkových 5 let pronájmu bytu. RM schvaluje pí. K. J. prodloužení nájmu bytu č. 7 v č.p v ul. K Učilišti v Mělníku o 1 rok, na celkem 2 roky pronájmu bytu. 8. bod programu materiál č. : 746/2016 : Záměr bezúplatného převodu pozemku p.č. 8154/8 k.ú. Mělník, Povodí Labe RM doporučuje ke schválení ZM záměr bezúplatného převodu pozemku p.č. 8154/8 k.ú. Mělník RM doporučuje ke schválení ZM záměr bezúplatného převodu pozemku p.č. 8154/8 k.ú. Petra Kučerová 3

4 Mělník. HLASOVÁNÍ: pro 4 zdržel se 0 proti 0 9. bod programu materiál č. : 747/2016 : Záměr prodeje části pozemku p.č. 8042/4 k.ú. Mělník, P. K. RM doporučuje ke schválení ZM záměr prodeje části pozemku p.č. 8042/4 k.ú. Mělník přímému zájemci v rozsahu dle přílohy. HLASOVÁNÍ: pro 0 zdržel se 0 proti 5 Materiál nebyl přijat. p. starosta předložil nový návrh usnesení : RM nedoporučuje ZM ke schválení záměr prodeje části pozemku p.č. 8042/4 k.ú. Mělník přímému zájemci v rozsahu dle přílohy. RM nedoporučuje ZM ke schválení záměr prodeje části pozemku p.č. 8042/4 k.ú. Mělník přímému zájemci v rozsahu dle přílohy. 10. bod programu materiál č. : 748/2016 : Záměr prodeje části pozemku p.č. 8042/23 k.ú. Mělník, Immo-Log-CZ Alpha Beta s.r.o. RM doporučuje ke schválení ZM záměr prodeje části pozemku p.č. 8042/23 k.ú. Mělník přímému zájemci v rozsahu dle přílohy. RM doporučuje ke schválení ZM záměr prodeje části pozemku p.č. 8042/23 k.ú. Mělník přímému zájemci v rozsahu dle přílohy. 11. bod programu materiál č. : 749/2016 : Záměr pronájmu pozemků p.č a p.č. 4590/1 k.ú. Mělník, M. F. Petra Kučerová 4

5 RM schvaluje záměr pronájmu pozemků p.č a p.č. 4590/1 k.ú. Mělník přímému zájemci. HLASOVÁNÍ: pro 0 zdržel se 0 proti 5 Materiál nebyl přijat. p. starosta předložil nový návrh usnesení : RM neschvaluje záměr pronájmu pozemků p.č a p.č. 4590/1 k.ú. Mělník přímému zájemci. RM neschvaluje záměr pronájmu pozemků p.č a p.č. 4590/1 k.ú. Mělník přímému zájemci. 12. bod programu materiál č. : 750/2016 : Záměr prodeje pozemku p.č. 3873/4 k.ú.mělník dle geom. pl. č /2016, ČEZ Distribuce, a.s. RM doporučuje ke schválení ZM záměr prodeje pozemku p.č. 3873/4 odděleného geometrickým plánem č /2016 z pozemku p.č.3873/1 k.ú. Mělník přímému zájemci. RM doporučuje ke schválení ZM souhlasné prohlášení pro zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí k budově trafostanice na pozemku p.č. 3873/4, odděleného geometrickým plánem č /2016 z pozemku p.č.3873/1 k.ú.mělník, pro ČEZ Distribuce, a.s. RM doporučuje ke schválení ZM záměr prodeje pozemku p.č. 3873/4 odděleného geometrickým plánem č /2016 z pozemku p.č.3873/1 k.ú. Mělník přímému zájemci. RM doporučuje ke schválení ZM souhlasné prohlášení pro zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí k budově trafostanice na pozemku p.č. 3873/4, odděleného geometrickým plánem č /2016 z pozemku p.č.3873/1 k.ú. Mělník, pro ČEZ Distribuce, a.s. 13. bod programu materiál č. : 751/2016 : Záměr prodeje pozemku p.č. 1560/40 k.ú.mělník, DevelConcept, a.s. RM doporučuje ke schválení ZM záměr prodeje pozemku p.č. 1560/40 k.ú.mělník. Petra Kučerová 5

6 HLASOVÁNÍ: pro 0 zdržel se 0 proti 5 Materiál nebyl přijat. p. starosta předložil nový návrh usnesení : RM nedoporučuje ZM ke schválení záměr prodeje pozemku p.č. 1560/40 k.ú.mělník. RM nedoporučuje ZM ke schválení záměr prodeje pozemku p.č. 1560/40 k.ú.mělník. 14. bod programu materiál č. : 752/2016 : Záměr prodeje pozemků p.č. 1560/40, 1560/35, 1560/31 k.ú.mělník, Tereos TTD, a.s. RM doporučuje ke schválení ZM záměr prodeje pozemků k.ú. Mělník přímému zájemci: a/ p.č. 1560/31, p.č. 1560/35, p.č.1560/40 (dle žádosti) b/ p.č. 1560/31, p.č. 1560/35 (dle návrhu SDK) c/ částí p.č. 1560/31, p.č. 1560/35, p.č. 1560/40 (dle návrhu odboru ŽPaZ) RM doporučuje ke schválení ZM záměr prodeje pozemků k.ú. Mělník přímému zájemci: p.č. 1560/31, p.č. 1560/35 (dle návrhu SDK) 15. bod programu materiál č. : 753/2016 předkládá : Ing. Miroslav Klučkovič za odbor : Oddělení služeb, správy a údržby komunikací : Komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na akci "Oprava chodníku v ul. Nad Pivovarem" RM schvaluje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na akci "Oprava chodníku v ul. Nad Pivovarem" ve složení Ing. Miroslav Klučkovič, Jiří Guttenberg, Hana Rychtaříková, člen RM..., zástupce finančního odboru... Náhradníci komise : člen RM..., zástupce finančního odboru., Petr Skácel, Martina Mikešová, Martina Neubauerová. RM schvaluje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na akci "Oprava chodníku v ul. Nad Pivovarem" ve složení Ing. Miroslav Klučkovič, Jiří Guttenberg, Hana Rychtaříková, Mgr. Milan Schweigstill, Ing. Dana Kratoňová. Petra Kučerová 6

7 Náhradníci komise : MVDr. Ctirad Mikeš, Ing. Alena Malíková, Petr Skácel,DiS., Martina Mikešová, Martina Neubauerová. 16. bod programu materiál č. : 756/2016 : Záměr prodeje části pozemku p.č. 7952/1 k.ú. Mělník, BÖHMOS, s.r.o. RM doporučuje ke schválení ZM záměr prodeje části pozemku p.č. 7952/1 k.ú. Mělník přímému zájemci v rozsahu dle přílohy. RM doporučuje ke schválení ZM záměr prodeje části pozemku p.č. 7952/1 k.ú. Mělník přímému zájemci v rozsahu dle přílohy. HLASOVÁNÍ: pro 4 zdržel se 0 proti bod programu materiál č. : 757/2016 předkládá : Pavel Průcha za odbor : Odbor výstavby a rozvoje města : Plánovací smlouva L. F., A. A. RM doporučuje ZM schválit uzavření plánovací smlouvy o výstavbě dopravní infrastruktury s panem L. F. a paní A. A. RM doporučuje ZM schválit uzavření plánovací smlouvy o výstavbě dopravní infrastruktury s panem L. F. a paní A. A. 18. bod programu materiál č. : 758/2016 : Záměr výkupu pozemku p.č. 8104/2 k.ú. Mělník, F. D. RM doporučuje ke schválení ZM záměr výkupu pozemku p.č. 8104/2 k.ú. Mělník. Petra Kučerová 7

8 RM doporučuje ke schválení ZM záměr výkupu pozemku p.č. 8104/2 k.ú. Mělník. 19. bod programu materiál č. : 759/2016 : Záměr výkupu pozemků ve sportovním areálu Podolí, F. F., L. K. RM doporučuje ke schválení ZM záměr výkupu pozemků p.č. 4112/84, p.č.4112/85, p.č. 4112/86 k.ú. Mělník. RM doporučuje ke schválení ZM záměr výkupu pozemků p.č. 4112/84, p.č.4112/85, p.č. 4112/86 k.ú. Mělník. 20. bod programu materiál č. : 760/2016 předkládá : Ing Jaroslav Šuk : Záměr výkupu pozemků ve sportovním areálu Podolí, MUDr. A. B., Ing. J. B., Ing. T. B., Ing. I. H., A. P., MUDr. K. U. RM doporučuje ke schválení ZM záměr výkupu pozemků p.č. 4128/1, p.č. 4128/10, p.č. 4128/11, p.č. 4128/12, p.č. 4122/13, p.č. 4128/9, p.č. 4128/13 k.ú. Mělník. RM doporučuje ke schválení ZM záměr výkupu pozemků p.č. 4128/1, p.č. 4128/10, p.č. 4128/11, p.č. 4128/12, p.č. 4122/13, p.č. 4128/9, p.č. 4128/13 k.ú. Mělník. 21. bod programu materiál č. : 761/2016 : Záměr výkupu pozemků ve sportovním areálu Podolí, Z. B., J. G., Ing.M. H., M. T. RM doporučuje ke schválení ZM záměr výkupu pozemků p.č. 4112/76, p.č. 4112/77, p.č. 4112/78, p.č. 4122/10, p.č. 4122/12, p.č. 4122/14, p.č. 4122/15, p.č. 4122/16, p.č. 4122/17, p.č. 4122/21, p.č. 4122/22, p.č. 4122/23 k.ú.mělník. Petra Kučerová 8

9 RM doporučuje ke schválení ZM záměr výkupu pozemků p.č. 4112/76, p.č. 4112/77, p.č. 4112/78, p.č. 4122/10, p.č. 4122/12, p.č. 4122/14, p.č. 4122/15, p.č. 4122/16, p.č. 4122/17, p.č. 4122/21, p.č. 4122/22, p.č. 4122/23 k.ú.mělník. 22. bod programu materiál č. : 762/2016 : Záměr výkupu části pozemku p.č. 5521/1 k.ú. Mělník, M. a S. M. RM doporučuje ke schválení ZM záměr výkupu části pozemku p.č. 5521/1 k.ú. Mělník dle návrhu odboru výstavby a rozvoje. RM doporučuje ke schválení ZM záměr výkupu části pozemku p.č. 5521/1 k.ú. Mělník dle návrhu odboru výstavby a rozvoje. 23. bod programu materiál č. : 763/2016 : Věcné břemeno - ČEZ Distribuce, a.s., ul. Vinohradská RM schvaluje na základě usnesení ZM č. 45/2014 ze dne zřízení věcného břemene do níže uvedeného pozemku města ve prospěch oprávněného: Oprávněný ČEZ Distribuce, a.s., přeložka knn, ul. Vinohradská (Brabčov), do pozemku p.č. 2123/32, k.ú. Mělník, předpokládaná délka 9 m. Jednorázová úhrada ve výši 5 000,-Kč + DPH, splatná v rámci smlouvy o zřízení věcného břemene. RM schvaluje na základě usnesení ZM č. 45/2014 ze dne zřízení věcného břemene do níže uvedeného pozemku města ve prospěch oprávněného: Oprávněný ČEZ Distribuce, a.s., přeložka knn, ul. Vinohradská (Brabčov), do pozemku p.č. 2123/32, k.ú. Mělník, předpokládaná délka 9 m. Jednorázová úhrada ve výši 5 000,-Kč + DPH, splatná v rámci smlouvy o zřízení věcného břemene. HLASOVÁNÍ: pro 4 zdržel se 0 proti bod programu materiál č. : 764/2016 předkládá : Pavel Průcha za odbor : Odbor výstavby a rozvoje města Petra Kučerová 9

10 : Územní plán Mělník - zrušení usnesení ZM RM doporučuje ZM zrušit usnesení č.12/2016 ze dne RM doporučuje ZM zrušit usnesení č.12/2016 ze dne bod programu materiál č. : 765/2016 : Služebnost - ul. Vodárenská, Ing. T. M. Ph. D. RM schvaluje na základě usnesení ZM č. 45/2014 ze dne zřízení služebnosti do níže uvedeného služebného pozemku města ve prospěch panujícího pozemku: Panující pozemek p.č. 4125/7 - Ing. T. M. Ph.D., inž. sítě (voda, kanalizace, el.), ul. Vodárenská, do služebného pozemku p.č. 7962/1, k.ú. Mělník, předpokládaná délka: voda cca 1 m, kanalizace cca 1m, el. cca 1m. Jednorázová úhrada ve výši 2 000,-Kč + DPH, splatná v rámci smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti. RM schvaluje na základě usnesení ZM č. 45/2014 ze dne zřízení služebnosti do níže uvedeného služebného pozemku města ve prospěch panujícího pozemku: Panující pozemek p.č. 4125/7 - Ing. T. M. Ph. D., inž. sítě (voda, kanalizace, el.), ul. Vodárenská, do služebného pozemku p.č. 7962/1, k.ú. Mělník, předpokládaná délka: voda cca 1 m, kanalizace cca 1m, el. cca 1m. Jednorázová úhrada ve výši 2 000,-Kč + DPH, splatná v rámci smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti. HLASOVÁNÍ: pro 4 zdržel se 0 proti bod programu materiál č. : 766/2016 : Zánik věcného břemene M. K. RM revokuje materiál č. 694/2015 ze dne a schvaluje na základě usnesení ZM č. 45/2014 ze dne dohodu o zrušení věcných břemen dle přílohy. RM revokuje materiál č. 694/2015 ze dne a schvaluje na základě usnesení ZM č. 45/2014 ze dne dohodu o zrušení věcných břemen dle přílohy. Petra Kučerová 10

11 27. bod programu materiál č. : 767/2016 : Záměr pachtu části pozemku p.č k.ú. Mělník, Perunov RM schvaluje záměr pachtu části pozemku p.č k.ú. Mělník přímému zájemci. RM schvaluje záměr pachtu části pozemku p.č k.ú. Mělník přímému zájemci. 28. bod programu materiál č. : 768/2016 : Věcné břemeno - ČEZ Distribuce a.s., ul. Nad Jatkami RM na základě usnesení ZM ze dne částečně revokuje závěr rady ze dne (mat. č. 942/2015) ve věci jednorázové úhrady ve výši ,-Kč + DPH, a schvaluje jednorázovou úhradu ve výši ,-Kč + DPH, splatnou v rámci smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti. RM na základě usnesení ZM ze dne částečně revokuje závěr rady ze dne (mat. č. 942/2015) ve věci jednorázové úhrady ve výši ,-Kč + DPH, a schvaluje jednorázovou úhradu ve výši ,-Kč + DPH, splatnou v rámci smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti. 29. bod programu materiál č. : 769/2016 předkládá : PhDr. Drahomíra Pavlíková za odbor : Odbor sociálních věcí a zdravotnictví : Sociální program města Mělníka RM doporučuje ZM schválit Sociální program města Mělníka, který nahrazuje Sociální program města Mělníka ze dne RM doporučuje ZM schválit Sociální program města Mělníka, který nahrazuje Sociální program města Mělníka ze dne Petra Kučerová 11

12 30. bod programu materiál č. : 770/2016 předkládá : PhDr. Drahomíra Pavlíková za odbor : Odbor sociálních věcí a zdravotnictví : Žádost o prodloužení nájmu bytu podporovaným bydlením v ulici K Učilišti čp v Mělníku RM schvaluje prodloužení nájmu v bytě č. 5 s podporovaným bydlením v čísle popisném 2663, ulice K Učilišti v Mělníku, paní Z. Č., nar , a to na 12 měsíců. RM schvaluje prodloužení nájmu v bytě č. 5 s podporovaným bydlením v čísle popisném 2663, ulice K Učilišti v Mělníku, paní Z. Č., nar , a to na 12 měsíců. 31. bod programu materiál č. : 771/2016 předkládá : PhDr. Drahomíra Pavlíková za odbor : Odbor sociálních věcí a zdravotnictví : Zápis ze sociální komise č. 4 RM bere na vědomí zápis ze sociální komise č. 4. RM bere na vědomí zápis ze sociální komise č bod programu materiál č. : 772/2016 předkládá : Petr Skácel, DiS. za odbor : Oddělení správy majetku a investic : Studie rekonstrukce a dostavby areálu ZS - schválení SoD s dodavatelem RM schvaluje výběr nejvhodnější nabídky z hodnocených nabídek uvedených v Protokolu o jednání a hodnocení nabídek - společnost ARCHMA s.r.o., Bechlín 48, Bechlín na akci "Zpracování studie rekonstrukce a dostavby areálu zimního stadionu města Mělník", cena díla ,- Kč bez DPH. RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na akci "Zpracování studie rekonstrukce a dostavby areálu zimního stadionu města Mělník" s firmou ARCHMA s.r.o., Bechlín 48, Bechlín. Cena díla ,- Kč vč. DPH. RM schvaluje výběr nejvhodnější nabídky z hodnocených nabídek uvedených v Protokolu o jednání a hodnocení nabídek - společnost ARCHMA s.r.o., Bechlín 48, Bechlín na Petra Kučerová 12

13 akci "Zpracování studie rekonstrukce a dostavby areálu zimního stadionu města Mělník", cena díla ,- Kč bez DPH. RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na akci "Zpracování studie rekonstrukce a dostavby areálu zimního stadionu města Mělník" s firmou ARCHMA s.r.o., Bechlín 48, Bechlín. Cena díla ,- Kč vč. DPH. 33. bod programu materiál č. : 773/2016 předkládá : Ing. Miroslav Klučkovič za odbor : Oddělení služeb, správy a údržby komunikací : Schválení zadávací dokumentace a komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na akci "Oprava chodníku Rybáře" RM schvaluje zadávací dokumentaci na akci "Oprava chodníku Rybáře". RM schvaluje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na akci "Oprava chodníku Rybáře" ve složení: za oddělení SUK Ing. Miroslav Klučkovič, Ľubica Feľcmanová, Jiří Guttenberg, člen RM., zástupce finančního odboru. Náhradníci komise : člen RM.., zástupce finančního odboru., za oddělení SUK Petr Skácel, Martina Mikešová, Martina Neubauerová. RM schvaluje zadávací dokumentaci na akci "Oprava chodníku Rybáře". RM schvaluje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na akci "Oprava chodníku Rybáře" ve složení: Ing. Miroslav Klučkovič, Ľubica Feľcmanová, Jiří Guttenberg, Mgr. Milan Schweigstill, Ing. Dana Kratoňová. Náhradníci komise : MVDr. Ctirad Mikeš, Ing. Alena Malíková, Petr Skácel,DiS., Martina Mikešová, Martina Neubauerová. 34. bod programu materiál č. : 774/2016 předkládá : Petr Skácel, DiS za odbor : Oddělení správy majetku a investic : Dodavatel zemního plynu pro Město Mělník v období od do schválení uzavření smlouvy s dodavatelem RM schvaluje výběr nejvhodnější nabídky z hodnocených nabídek uvedených v Zápise z hodnocení nabídek - společnost ČEZ Prodej, s.r.o, Duhová 1/425, Praha 4 na akci "Dodavatel zemního plynu pro Město Mělník v období od do ". RM schvaluje uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky plynu s firmou ČEZ Prodej, s.r.o, Duhová 1/425, Praha 4. HLASOVÁNÍ: pro 0 zdržel se 0 proti 5 Petra Kučerová 13

14 Materiál nebyl přijat. p. starosta předložil nový návrh usnesení : RM schvaluje vyhlášení nového výběrového řízení s jediným kriteriem cena. RM schvaluje vyhlášení nového výběrového řízení s jediným kriteriem - cena. 35. bod programu materiál č. : 775/2016 předkládá : Bc. Monika Nová, DiS. za odbor : Odbor školství a kultury : Navýšení platových tarifů ředitelů škol a školských zařízení RM bere na vědomí navýšení platových tarifů ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných městem Mělníkem, a to od RM bere na vědomí navýšení platových tarifů ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných městem Mělníkem, a to od bod programu materiál č. : 777/2016 předkládá : RNDr. Jiří Hakl za odbor : Odbor životního prostředí a zemědělství : ZD, komise pro otevírání obálek - zakázka "Údržba veřejné zeleně - keřového porostu na území města Mělník" RM schvaluje zadání veřejné zakázky, veřejné oznámení na zakázku a Zadávací dokumentaci na akci "Údržba veřejné zeleně - keřového porostu na území města Mělník" dle návrhu. RM schvaluje komisi pro otevírání obálek ve složení: člen RM..., člen RM..., Ing. D. Kratoňová, RNDr. J. Hakl, Ing. Ž. Filipovič, RM schvaluje náhradníky komise pro otevírání obálek ve složení: člen RM..., člen RM..., Ing. Z. Šrámková, D. Marečková, DiS., Mgr. O. Vejvoda RM schvaluje komisi pro hodnocení kvalifikace a nabídek ve složení: člen RM..., člen RM..., Ing. D. Kratoňová, RNDr. J. Hakl, Ing. Ž. Filipovič, RM schvaluje náhradníky komise pro hodnocení kvalifikace a nabídek ve složení: člen RM..., člen RM..., Ing. Z. Šrámková, D. Marečková, DiS., Mgr. O. Vejvoda Otevírání obálek dne: v 14:00 hod. RM schvaluje zadání veřejné zakázky, veřejné oznámení na zakázku a Zadávací dokumentaci na akci "Údržba veřejné zeleně - keřového porostu na území města Mělník" dle návrhu. RM schvaluje komisi pro otevírání obálek ve složení: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. et Mgr. Petra Kučerová 14

15 Petr Volf, Ing. Dana Kratoňová, RNDr. Jiří Hakl, Ing. Željko Filipovič. RM schvaluje náhradníky komise pro otevírání obálek ve složení: Mgr. Milan Schweigstill, PaedDr. Ilona Němcová, Ing. Zdeňka Šrámková, Dita Marečková, DiS., Mgr. Ondřej Vejvoda RM schvaluje komisi pro hodnocení kvalifikace a nabídek ve složení: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. et Mgr. Petr Volf, Ing. Dana Kratoňová, RNDr. Jiří Hakl, Ing. Željko Filipovič. RM schvaluje náhradníky komise pro hodnocení kvalifikace a nabídek ve složení: Mgr. Milan Schweigstill, PaedDr. Ilona Němcová, Ing. Zdeňka Šrámková, Dita Marečková, DiS., Mgr. Ondřej Vejvoda Otevírání obálek dne: v 14:00 hod. 37. bod programu materiál č. : 778/2016 předkládá : Ing. Dana Kratoňová za odbor : Finanční odbor : Rozpočtové opatření č RM schvaluje a doporučuje ZM ke schválení přijetí dotace od Úřadu práce České republiky na společensky účelová místa ve výši 128,75 tis. Kč, veřejně prospěšné práce ve výši 26,34 tis. Kč, záruka pro mladé r ve výši 34,52 tis. Kč. Dotace v celkové výši 189,61 tis. Kč UZ a UZ (příjmy, neinv. transfery sk. 41). Spoluúčast města na Aktivní politice zaměstnanosti ve výši 0,76 tis. Kč. Finanční krytí z položky Činnost místní správy ve výši 0,76 tis. Kč. Vše ka 01, odd RM schvaluje a doporučuje ZM ke schválení navýšení položek: Odvody za neplnění povinnosti OZP ve výši 69 tis. Kč, sociální pojištění ve výši 352 tis. Kč, zdravotní pojištění ve výši 127 tis. Kč (ka 01, odd. 61 Činnost místní správy). Sociální pojištění ve výši 194 tis. Kč, zdravotní pojištění ve výši 70 tis. Kč (ka 01, odd. 53 Bezpečnost a veřejný pořádek). Finanční krytí v rámci ka 01 Personální a mzdové oddělení z tis. Kč, 5311 ve výši 264 tis. Kč. 3. RM schvaluje a doporučuje ZM ke schválení přijetí dotace od Středočeského kraje ze,,středočeského Fondu kultury a obnovy památek v rámci Tématického zadání - Promítání na vodní stěnu o vinobraní UZ ve výši 120 tis. Kč (příjmy, neinv. transfery sk. 41, ka 16). Čerpání na akci ve stejné výši (ka 16 Kultura, odd. 33). 4. RM schvaluje navýšení položky Veřejné osvětlení Konečná ve výši 229 tis. Kč (ka 39, odd. 36). Finanční krytí z položky Chodník Na Malém Spořilově ve výši 126 tis. Kč, z položky Komunikace Zborovského náměstí ve výši 53 tis. Kč, z položky Nákup parkovacích automatů ve výši 50 tis. Kč. Celkem finanční krytí ve výši 229 tis. Kč (ka 39, odd. 22). 5. RM schvaluje a doporučuje ZM ke schválení Projektovou dokumentaci na novou dotační akci Zřízení dětské skupiny na Slovanech č.p vč. zateplení ve výši 141 tis. Kč (ka 50, odd. 35). Finanční krytí akce z položky Nepředvídatelné projekty ve výši 141 tis. Kč (ka 50, odd. 61). 6. RM schvaluje a doporučuje ZM ke schválení navýšení akce Instalace nové EPS - Centrum seniorů ve výši 17 tis. Kč. Finanční krytí z položky Nepředvídatelné opravy Centrum Seniorů ve výši 17 tis. Kč. Vše ka 50, odd RM schvaluje a doporučuje ZM ke schválení přijetí dotace od Úřadu práce České republiky na společensky účelová místa ve výši 128,75 tis. Kč, veřejně prospěšné práce ve výši 26,34 tis. Kč, záruka pro mladé r ve výši 34,52 tis. Kč. Dotace v celkové výši Petra Kučerová 15

16 189,61 tis. Kč UZ a UZ (příjmy, neinv. transfery sk. 41). Spoluúčast města na Aktivní politice zaměstnanosti ve výši 0,76 tis. Kč. Finanční krytí z položky Činnost místní správy ve výši 0,76 tis. Kč. Vše ka 01, odd RM schvaluje a doporučuje ZM ke schválení navýšení položek: Odvody za neplnění povinnosti OZP ve výši 69 tis. Kč, sociální pojištění ve výši 352 tis. Kč, zdravotní pojištění ve výši 127 tis. Kč (ka 01, odd. 61 Činnost místní správy). Sociální pojištění ve výši 194 tis. Kč, zdravotní pojištění ve výši 70 tis. Kč (ka 01, odd. 53 Bezpečnost a veřejný pořádek). Finanční krytí v rámci ka 01 Personální a mzdové oddělení z tis. Kč, 5311 ve výši 264 tis. Kč. 3. RM schvaluje a doporučuje ZM ke schválení přijetí dotace od Středočeského kraje ze,,středočeského Fondu kultury a obnovy památek v rámci Tématického zadání - Promítání na vodní stěnu o vinobraní UZ ve výši 120 tis. Kč (příjmy, neinv. transfery sk. 41, ka 16). Čerpání na akci ve stejné výši (ka 16 Kultura, odd. 33). 4. RM schvaluje novou akci Veřejné osvětlení Konečná ve výši 229 tis. Kč (ka 39, odd. 36). Finanční krytí z položky Chodník Na Malém Spořilově ve výši 126 tis. Kč, z položky Komunikace Zborovského náměstí ve výši 53 tis. Kč, z položky Nákup parkovacích automatů ve výši 50 tis. Kč. Celkem finanční krytí ve výši 229 tis. Kč (ka 39, odd. 22). 5. RM schvaluje a doporučuje ZM ke schválení Projektovou dokumentaci na novou dotační akci Zřízení dětské skupiny na Slovanech č.p vč. zateplení ve výši 141 tis. Kč (ka 50, odd. 35). Finanční krytí akce z položky Nepředvídatelné projekty ve výši 141 tis. Kč (ka 50, odd. 61). 6. RM schvaluje a doporučuje ZM ke schválení navýšení akce Instalace nové EPS - Centrum seniorů ve výši 17 tis. Kč. Finanční krytí z položky Nepředvídatelné opravy Centrum Seniorů ve výši 17 tis. Kč. Vše ka 50, odd. 43. HLASOVÁNÍ: pro 4 zdržel se 0 proti bod programu materiál č. : 779/2016 předkládá : Petr Limprecht za odbor : Sportovní komise : Zápis č. 6 z jednání sportovní komise RM bere na vědomí zápis č. 6 z jednání sportovní komise. RM bere na vědomí zápis č. 6 z jednání sportovní komise. 39. bod programu materiál č. : 780/2016 předkládá : Petr Limprecht Petra Kučerová 16

17 za odbor : Sportovní komise : Finanční dotace a dary na sport RM schvaluje finanční dotace na sport: Kč - TJ EMĚ Mělník - Den otevřených dveří Kč - RC Klub Mělník, modelářský klub p.s drakiáda Kč - Český rybářský svaz z.s. - Pohár kněžny Ludmily 2016, 21. ročník RM schvaluje finanční dar na sport: Kč - Modelklub Mělník - Drakiáda Na dotace a dary budou uzavřeny smlouvy dle vzorových 585/2016, resp. 608/2016. RM schvaluje finanční dotace na sport: Kč - TJ EMĚ Mělník - Den otevřených dveří Kč - RC Klub Mělník, modelářský klub p.s drakiáda Kč - Český rybářský svaz z.s. - Pohár kněžny Ludmily 2016, 21. ročník RM schvaluje finanční dar na sport: Kč - Modelklub Mělník - Drakiáda Na dotace a dary budou uzavřeny smlouvy dle vzorových 585/2016, resp. 608/ bod programu materiál č. : 781/2016 předkládá : Petr Limprecht za odbor : Sportovní komise : Finanční dotace TJ EMĚ Mělník na mobilní tribunu RM doporučuje ZM schválit TJ EMĚ Mělník účelovou dotaci ve výši Kč na pořízení mobilní tribuny. Na dotaci bude uzavřena smlouva dle vzorové 585/2016. RM doporučuje ZM schválit TJ EMĚ Mělník účelovou dotaci ve výši Kč na pořízení mobilní tribuny. Na dotaci bude uzavřena smlouva dle vzorové 585/ bod programu materiál č. : 782/2016 předkládá : Pavel Průcha za odbor : Odbor výstavby a rozvoje města : Stanovení postupu změn plánovacích smluv M. V., M. V. a P. V., P. V. RM ukládá odboru výstavby a rozvoje pro projednání v RM a ZM přepracovat uvedené plánovací smlouvy tak, že Petra Kučerová 17

18 město - zajistí svým nákladem vybudování napojení nových komunikací na ul. Nad Drahou v délce cca 20 m, zpevnění bude provedeno z asfaltového povrchu do silničních obrubníků, - poskytne materiál jako vrchní vrstvu tzv. obrus. Výstavbu zpevnění dalších částí komunikací štěrkem dle technického návrhu oddělení SUK zajistí žadatelé. RM ukládá odboru výstavby a rozvoje pro projednání v RM a ZM přepracovat uvedené plánovací smlouvy tak, že město zajistí svým nákladem vybudování napojení nových komunikací na ul. Nad Drahou v délce cca 20 m, zpevnění bude provedeno z asfaltového povrchu do silničních obrubníků. Výstavbu zpevnění dalších částí komunikací štěrkem dle technického návrhu oddělení SUK zajistí žadatelé. Jednání ukončeno v 18:07 hod. MVDr. Ctirad Mikeš starosta města Mgr. Milan Schweigstill 1. místostarosta města Petra Kučerová 18

Z á p i s č. 38. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 38. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 38 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 3.10. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, PhDr. Ilona Němcová,

Více

Z á p i s č. 28. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 28. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 28 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 17. 8. 2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. Bc. Petr Volf, Vilém Kraus, Mgr.

Více

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 37 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 9. 11. 2015 od 18.00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Petr Limprecht, PhDr. Ilona Němcová, Mgr.

Více

Z á p i s č. 19. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 19. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 19 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 9. 5. 2016 od 1630 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, PhDr. Ilona Němcová,

Více

Z á p i s č. 13. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 13. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 13 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 13. 4. 2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, PhDr. Ilona Němcová, Mgr. Ondřej Tichota,

Více

Z á p i s č. 27. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 27. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 27 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 4. 7. 2016 od 1630 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, PhDr. Ilona Němcová

Více

Z á p i s č. 4. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 4. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 4 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 2.2.2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Petr Limprecht (příchod v 16:50), PhDr. Ilona

Více

Z á p i s č. 33. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 33. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 33 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 29. 8. 2016 od 1630 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, PhDr. Ilona Němcová,

Více

Z á p i s č. 49. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 49. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 49 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 21.12. 2016 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, Mgr. Ondřej Tichota,

Více

Z á p i s č. 17. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 17. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 17 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 26.5.2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, Libor Petřina, PaedDr. Zdeněk Koudelka, Mgr.

Více

Z á p i s č. 24. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 24. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 24 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 20. 6. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. et Mgr. Petr Volf, PhDr. Ilona Němcová, Mgr. Ondřej Tichota

Více

Z á p i s č. 16. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 16. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 16 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 5. 5. 2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, PhDr. Ilona Němcová, Mgr. Ondřej Tichota,

Více

Z á p i s č. 22. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 22. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 22 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 6. 6. 2016 od 1630 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, Petr Limprecht, PhDr.

Více

Z á p i s č. 36. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 36. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 36 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 19. 9. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš (příchod 16:45 hod.), Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr

Více

Z á p i s č. 36. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 2. 11. 2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 36. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 2. 11. 2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 36 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 2. 11. 2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Petr Limprecht, PhDr. Ilona Němcová, Mgr.

Více

Z á p i s č. 13. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 13. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 13 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 4. 4. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, PhDr. Ilona Němcová,

Více

Z á p i s č. 25. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 25. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 25 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 27. 7. 2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. Bc. Petr Volf, Vilém Kraus, PhDr.

Více

Z á p i s č. 16. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 16. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 16 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 19.5.2014 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, Vilém Kraus, Libor Petřina, PaedDr. Zdeněk

Více

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 37 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 10.11.2014 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. Ondřej Tichota, DiS. (příchod v 16:45

Více

Z á p i s č. 31. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 15:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 31. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 15:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 31 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 14. 9. 2015od 1530 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. Bc. Petr Volf, Mgr. Ondřej Tichota DiS.,

Více

Z á p i s č. 5. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 5. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 5 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 17. 2. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, PaedDr. Zdeněk Koudelka, Libor Petřina, MUDr.

Více

Z á p i s č. 5. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 5. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 5 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 9.2.2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Petr Limprecht, PhDr. Ilona Němcová, Mgr.

Více

Z á p i s č. 15. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 15. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 15 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 18.4. 2016 od 1630 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, PhDr. Ilona Němcová,

Více

Z á p i s č. 30. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 30. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 30 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 31.8.2015 od 16.30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. Ondřej Tichota DiS., PhDr. Ilona Němcová,

Více

Z á p i s č. 35. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 35. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 35 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 12. 9. 2016 od 1600 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, Petr Limprecht,

Více

Z á p i s č. 30. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 30. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 30 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 15.9.2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, PaedDr. Zdeněk Koudelka, Mgr. Petr Volf (příchod 16:15), Vilém Kraus,

Více

Z á p i s č. 18. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 18. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 18 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 18. 5. 2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. Ondřej Tichota, DiS., Mgr. Bc. Petr

Více

Z á p i s č. 7. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 7. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 7 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 3. 3. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, Libor Petřina, Mgr. Petr Volf, Vilém Kraus

Více

Z á p i s č. 5. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 5. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 5 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 6. 2. 2017 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, Vilém Kraus, Mgr.

Více

Z á p i s č. 9. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 9. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 9 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 16. 3. 2015 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill,PhDr. Ilona Němcová, Mgr. Bc. Petr Volf,

Více

Z á p i s č. 7. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 7. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 7 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 2. 3. 2015 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Petr Limprecht, PhDr. Ilona Němcová, Mgr.

Více

Z á p i s č. 5. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 1. 2. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 5. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 1. 2. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 5 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 1. 2. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, Mgr. Ondřej Tichota

Více

Z á p i s č. 33. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 33. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 33 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 7. 10. 2013 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, PaedDr. Zdeněk Koudelka, Mgr. Petr Volf (příchod v 17:35 hod.),

Více

Z á p i s č. 23. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 14:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 23. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 14:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 23 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 29.7.2014 od 14:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, Libor Petřina, PaedDr. Zdeněk Koudelka, Omluven:

Více

Z á p i s č. 29. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 29. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 29 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 1. 8. 2016 od 1630 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, Vilém Kraus, PhDr.

Více

Z á p i s č. 21. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 21. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 21 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 7.7.2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice RADA MĚSTA PROJEDNALA, BERE NA VĚDOMÍ, SOUHLASÍ, NESOUHLASÍ, UKLÁDÁ 1. bod programu materiál č.

Více

Z á p i s č. 14. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 14. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 14 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 20.4.2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, PhDr. Ilona Němcová, Mgr. Ondřej Tichota,

Více

Z á p i s č. 11. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 11. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 11 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 15.4.2013 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, MUDr. Ladislav Peychl (odchod v 18:10 hod.),

Více

Z á p i s č. 4. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 4. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 4 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 25.1. 2016 od 1630 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, Mgr. Ondřej Tichota

Více

5. bod programu. materiál č. : 69/2016

5. bod programu. materiál č. : 69/2016 Z á p i s č. 6 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 8. 2. 2016 od 1630 hod. v zasedací síni radnice RADA MĚSTA PROJEDNALA, BERE NA VĚDOMÍ, SOUHLASÍ, NESOUHLASÍ, UKLÁDÁ 1. bod programu materiál č.

Více

Z á p i s č. 13. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 13. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 13 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 6.5.2013 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, MUDr. Ladislav Peychl, Doc. Ing. Lukáš Čechura

Více

Z á p i s č. 11. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 11. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 11 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 14. 3. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, Petr Limprecht,

Více

Z á p i s č. 47. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 47. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 47 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 12. 12. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, DiS., Petr Limprecht, Vilém Kraus, PhDr.

Více

Z á p i s č. 14. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 14. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 14 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 11.4. 2016 od 1630 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, Petr Limprecht, PhDr.

Více

Z á p i s č. 44. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 44. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 44 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 14. 11. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, Vilém Kraus,

Více

Z á p i s č. 17. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 17. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 17 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 11.5.2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, PhDr. Ilona Němcová, Mgr. Bc. Petr Volf,

Více

Z á p i s č. 42. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 42. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 42 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 21. 12. 2015 od 1630 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. et Mgr. Petr Volf, Mgr. Ondřej Tichota, DiS., PhDr. Ilona Němcová,

Více

Z á p i s č. 15. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 15. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 15 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 12.5.2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, Vilém Kraus (příchod 16:10), Libor Petřina,

Více

Z á p i s č. 10. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 31. 3. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 10. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 31. 3. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 10 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 31. 3. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš (příchod v 16:10 hod.), Mgr. Miroslav Neumann, Vilém Kraus, PaedDr.

Více

Z á p i s č. 13. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 22. 4. 2014 od 15:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 13. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 22. 4. 2014 od 15:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 13 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 22. 4. 2014 od 15:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, PaedDr. Zdeněk Koudelka, Libor Petřina Omluven:

Více

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne 9. 4. 2015 Přítomni: členové rady města Ing. Vlastimil Picek, p. Hynek Homolka, Mgr. Petr Kváča, Ing.

Více

Z á p i s č. 2. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 2. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 2 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 9. 1. 2017 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, Vilém Kraus, PhDr.

Více

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ (anonymizované pro ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.) z 21. zasedání Rady města, konaného dne 26. 08. 2015 od 14.00 hodin v kanceláři

Více

Z á p i s č. 39. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 24.11.2014 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 39. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 24.11.2014 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 39 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 24.11.2014 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš (odchod v 17:15), Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. Ondřej Tichota, DiS.,

Více

Z á p i s č. 22. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 22. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 22 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 22. 6. 2015 od 16.30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Bc. Petr Volf, Mgr. Ondřej Tichota, DiS., Vilém Kraus Omluven:

Více

OBEC BAŠKA Usnesení z 14. schůze Rady obce Baška, konané dne na OÚ Baška v 17:00 hod

OBEC BAŠKA Usnesení z 14. schůze Rady obce Baška, konané dne na OÚ Baška v 17:00 hod OBEC BAŠKA Usnesení z 14. schůze Rady obce Baška, konané dne 14. 04. 2015 na OÚ Baška v 17:00 hod 1/14/2015 Rada obce Baška schválila program 14. schůze Rady obce Baška, dle přílohy č. 1 usnesení 2/14/2015

Více

Z á p i s č. 12. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 12. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 12 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 30. 3. 2016 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice RADA MĚSTA PROJEDNALA, BERE NA VĚDOMÍ, SOUHLASÍ, NESOUHLASÍ, UKLÁDÁ 1. bod programu materiál

Více

Z á p i s č. 41. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 41. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 41 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 7. 12. 2015 od 1630 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, Mgr. Ondřej Tichota,

Více

Z á p i s č. 41. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 41. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 41 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 8.12.2014 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. Ondřej Tichota, DiS., Vilém Kraus,

Více

Z á p i s č. 32. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 32. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 32 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 29.9.2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, PaedDr. Zdeněk Koudelka, Mgr. Petr Volf (příchod 16:10), Vilém Kraus

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U Usnesení RM z 43. schůze ZÁPIS USNESENÍ 30. ČERVNA 2016 R A D A M Ě S T A N E J D K U 43. SCHŮZE Přítomni: Ing. Lubomír Vítek, Jan Tóth, Ludmila Vocelková, Bc. Jaromír Trtík, Bc. Zdeněk Plas Omluveni:

Více

Z á p i s č. 31. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 31. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 31 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 15. 8. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni : MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Vilém Kraus, PhDr. Ilona Němcová, Petr

Více

Zápis č. 4/2016 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lány

Zápis č. 4/2016 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lány Zápis č. 4/2016 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lány Den konání: 30.5.2016 Místo konání: Obecní úřad Lány Jednání probíhalo od - do: 19:00 19.50 hodin Členů zastupitelstva obce: 11 (Jana Drastilová,

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Usnesení 647/2016 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Rozpočtová opatření (Ing.

Usnesení 647/2016 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Rozpočtová opatření (Ing. USNESENÍ 41 SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 17.10.2016 Usnesení 647/2016 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Rozpočtová opatření (Ing. Rambousková)

Více

Výpis usnesení ze zasedání Rady obce Obrnice č.5/2014, které se konalo dne od 9.00 hodin na OÚ Obrnice

Výpis usnesení ze zasedání Rady obce Obrnice č.5/2014, které se konalo dne od 9.00 hodin na OÚ Obrnice Výpis usnesení ze zasedání Rady obce Obrnice č.5/2014, které se konalo dne 15.4.2014 od 9.00 hodin na OÚ Obrnice Program jednání: 1) Program rady 2) Volba ověřovatelů zápisu 3) Kontrola usnesení 4) Směna

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Mgr. Kořanová, Ing. Hrodek, p. Wiesner, p. Lenc Za MěÚ: Ing. Svoboda Omluven:

Více

Z á p i s č. 11. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 11. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 11 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 7. 4. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, Vilém Kraus, PaedDr. Zdeněk Koudelka Omluven:

Více

Usnesení. z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno!

Usnesení. z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno! Usnesení z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 335/15: Rada města schválila program jednání

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

Z á p i s č. 11. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 11. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 11 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 30. 3. 2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, PhDr. Ilona Němcová, Mgr. Ondřej Tichota,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 11.12.2016 od 18.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda cca 17 hostů

Více

Město Sezemice. Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice. Rada města Sezemice: Den konání jednání: Místo jednání:

Město Sezemice. Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice. Rada města Sezemice: Den konání jednání: Místo jednání: Město Sezemice Rada města Sezemice Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice Den konání jednání: 22.02.2017 Místo jednání: Městský úřad Sezemice - zasedací místnost Číslo jednací: č.

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září (č. 581/44 600/44)

- 1 - U S N E S E N Í. z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září (č. 581/44 600/44) - 1 - U S N E S E N Í z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září 2016 (č. 581/44 600/44) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, P. Kukučka, Ing. M. Robenek Omluveni : Mgr.

Více

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 30. září 2009 ve školní jídelně ZŠ a MŠ Zákupy (č. usnesení 167/09 180/09) [hr]

Více

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS z 62/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS z 62/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ZÁPIS z 62/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 31. 8. 2016 Přítomni dle

Více

Usnesení z 5. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města Upraveno! RaM po projednání schválila:

Usnesení z 5. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města Upraveno! RaM po projednání schválila: Usnesení z 5. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 21.03.2016 od 14.30 hodin v kanceláři starosty města Upraveno! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 98/16: Rada města schválila program jednání

Více

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 21.11.2010 Příloha zápisu

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 21.11.2010 Příloha zápisu Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva města Benátky nad

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 9. 5. 2016, zahájeno v 18:00 hod., ukončeno v 19,30 hod Přítomni: 7, M. Počekajlová až od 18,10 hod. Hosté: Ilona Janušková, Jan Blaško, Petra Farářová Veselá, Martin Farář,

Více

Masarykovo nám. čp. 1,PSČ okres Kolín

Masarykovo nám. čp. 1,PSČ okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1,PSČ 281 26 okres Kolín Z á p i s č. : 15-2008 z 15. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 18.12. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Jana Ponocná,, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran, Ing. Ladislav Tóth Ing. Martin Košťál

Více

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne USNESENÍ Rady Města z jednání konaného dne 16. 3. 2016 2016/RM/06/089 Poskytování dotací na rok 2016 v y h l a š u j e grantovou podporu v rámci rozpočtu 2016 pro právnické a fyzické osoby, nestátní organizace,

Více

Usnesení z 9. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí

Usnesení z 9. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Usnesení z 9. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 10. 2. 2016 od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Složení komise 222/9/2016 1. zvolilo: tuto pracovní komisi: Volební

Více

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Usnesení č. 35/16: Rada města schválila návrhovou komisi ve složení: p. Andrea Kulíková, p. Petr Jansa. (4)

Usnesení č. 35/16: Rada města schválila návrhovou komisi ve složení: p. Andrea Kulíková, p. Petr Jansa. (4) Usnesení z 3. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 08.02.2016 od 14.30 hodin v kanceláři starosty města Upraveno! Rada města po projednání schválila: Usnesení č. 34/16: Rada města schválila program

Více

Z á p i s č. 17. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 25.4. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 17. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 25.4. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 17 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 25.4. 2016 od 1630 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, PhDr. Ilona Němcová,

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 12. září 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 12. září 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 12. září 2016 R 598/16 R 599/16 R 600/16 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města ke dni 12. 09. 2016, b) souhlasí

Více

Rada Souhrn 4. řádné jednání Rady, konané dne v 8:00 hod. Kancelář starosty

Rada Souhrn 4. řádné jednání Rady, konané dne v 8:00 hod. Kancelář starosty Zveřejněné usnesení je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Město Březnice,

Více

11. Projednání žádosti o směnu a odkup pozemků dle geometrického plánu, č /2013 K. Pochopová

11. Projednání žádosti o směnu a odkup pozemků dle geometrického plánu, č /2013 K. Pochopová ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Tuchoměřice č. 7/2015, které se konalo dne 1. 4. 2015 od 18.00 v budově OÚ v Tuchoměřicích Přítomni: J. Radostný, L. Csermelyiová, K. Böhm, J. Vöröšová, B. Švanda,

Více

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM:

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM: Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 12-2009 z 12. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 22. 10. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Rada města Přibyslav. Zápis z 18. schůze Rady města Přibyslav, konané dne v 16:00 hodin v zasedacím sále Lesního družstva obcí

Rada města Přibyslav. Zápis z 18. schůze Rady města Přibyslav, konané dne v 16:00 hodin v zasedacím sále Lesního družstva obcí Zápis z 18. schůze Rady města Přibyslav, konané dne 1. 7. 2015 v 16:00 hodin v zasedacím sále Lesního družstva obcí Přítomni: Martin Kamarád, starosta Michael Omes, místostarosta Václav Henzl, radní Ing.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

MĚSTO SEZEMICE VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA SEZEMICE

MĚSTO SEZEMICE VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA SEZEMICE MĚSTO SEZEMICE VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA SEZEMICE Den konání jednání: 17. 06. 2014 Místo jednání: zasedací místnost na Městském úřadu Sezemice, Husovo nám. 790, Sezemice Usnesení č. R/97/8/2014 projednala

Více

USNESENÍ z 91. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 6. května 2014 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 91. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 6. května 2014 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 91. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 6. května 2014 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/91/2014 Schválení programu 91. schůze Rady města Uničova

Více

ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013

ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013 ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1959/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 126. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

ZÁPIS č. 22/2008 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 17,00 hod. do 20,30 hod.)

ZÁPIS č. 22/2008 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 17,00 hod. do 20,30 hod.) * Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Hostivice s omezeným

Více

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ (anonymizované pro ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.) z 10. zasedání Rady města, konaného dne 04.05.2016 od 14.00 hodin v kanceláři

Více