Souhrnná hlasovací tabulka z 39. schůze Rady města Tábora dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Souhrnná hlasovací tabulka z 39. schůze Rady města Tábora dne"

Transkript

1 Souhrnná hlasovací tabulka z 39. schůze Rady města Tábora dne Tábor 2020 ČSSD Ano 2011 JINAK! bod 1 Zmocnění k zastupování města Tábora na Podzimním zas. Valné hromady NSZM ČR 2016 dne /1 Výsledek biologického hodnocení záměru srážení fosforu / 7/1/1 nad Jordánem 1/2 Kácení dřevin na městských pozemcích Popraviště, /0/1 Nemocnice 1/3 Opravy pískovišť na dětských hřištích 1/4 Návrh plánu oprav dětských hřišť 1/5 Zpracování hlukového modelu města veřejná zakázka /0/2 1/6 Záměr požádat o dotaci na zpracování územní studie na /0/1 erozi 1/7 Podání žádosti o dotaci na záměr Navýšení kapacity sběrných dvorů v Táboře 1/8 Kácení dřevin na městském pozemku Realizace první /0/1 etapy údržby dřevin v Husově parku a u Křižíkovy trafostanice 2 Změna odpisového plánu na rok 2016 ZŠ a MŠ Tábor, + N + N /0/0 Helsinská /1 Změna odpisového plánu na rok 2016 ZŠ a MŚ Tábor + N + N /0/0 Měšice, Míkova 64 2/2 Souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru pro ZŠ S S S S S S S S S staženo Tábor, Zborovská doplněk 2/3 Změna odpisového plánu na rok 2016 ZŠ Tábor, Zborovská N + N /0/0 3 Schválení záměru podání žádost o dotaci na zateplení /0/7 budovy areálu Viktoria 4 Změna platu ředitelky G-centra Tábor N 8/0/0

2 bod 4/1 Podpora neziskových organizací poskytujících služby v sociální oblasti 5 Termíny jednání rady města pro rok Rozpočtové opatření navýšení rozpočtu přijetí dotace na činnost odborného lesního hospodáře 6/1 Rozpočtové opatření navýšení rozpočtu přijetí příspěvku na společensky účelné pracovní místo 6/2 Rozpočtové opatření navýšení příjmů přijetí investičních dotací 6/3 Rozpočtové opatření navýšení rozpočtu převod z Fondu rezerv a rozvoje 6/4 Rozpočtové opatření bez dopadu do salda rozpočtu příměstské části 6/5 Rozpočtové opatření bez dopadu do salda rozpočtu Zpevněné plochy Tábor, k.ú. Horky 6/6 Program Malé dotace /0/5 6/7 Prominutí dluhu z titulu úroku z prodlení a poplatku z + + N /0/1 prodlení 7 Záměr změny nájemní smlouvy č. SMM27/94/Du přechod + + N N + 7/0/0 nájmu a sleva na nájemném 7/1 Pronájem části pozemku parc.č. 398 v k.ú. Náchod u Tábora + + N N + 7/0/0 7/2 Kácení dřevin na městských pozemcích v k.ú. Náchod u + + N N + 7/0/0 Tábora a Horky u Tábora 7/3 Změny pachtovních smluv + + N N + 7/0/0 7/4 Uzavření nájemní smlouvy s Lesy ČR, s.p. umístění mobiliáře Stříbrné naučné stezky 7/5 Prostor sloužící podnikání v budově č.p. 2872, ulice Světlogorská v Táboře + + N N + 7/0/0 + + N N + 7/0/0

3 7/6 Soběslavská 1219 zřízení služebnosti pro umístění přístupové komunikace 7/7 Uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku parc.č. 362/7 k.ú. Náchod u Tábora pro stavbu Most ev.č za obcí Košín 7/8 Vybudování nadzemní terasy nad pozemkem města parc.č. 1905/2 k.ú. Tábor (Vančurova 2904) 7/9 Věcné břemeno služebnost (Bytes Tábor s.r.o. DPS v domě č.p v Sokolovské ulici v Táboře) 7/10 Věcné břemeno služebnost (E.ON Distribuce, a.s. Čekanice lokalita Jordán 2. etapa knn 24 RD + 11 RD) 7/11 Věcné břemeno služebnost (E.ON Distribuce, a.s. Tábor Mírová knn p. Adamová) 7/12 Žaloba na zrušení podílového spoluvlastnictví k nemovitosti 7/13 Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání v domě č.p N 8/0/0 630, Husovo nám. v Táboře 7/14 Věcné břemeno služebnost (E.ON Distribuce, a.s N 8/0/0 Zárybničná Lhota knn AES východ) 7/15 Poskytnutí individuální dotace Vodárenské společnosti N 8/0/0 Táborsko s.r.o. 7/16 Připravovaný zákon o sociálním bydlení /0/2 7/17 Uzavření nové nájemní smlouvy na byt v č.p Velátová 7/18 Uzavření nové nájemní smlouvy na byt v č.p Studenovská 7/19 Poskytnutí náhradního bytu Pražmová 7/20 Prodloužení nájmu bytu Candrová 7/21 Změny nájemních smluv č.p a č.p. 3065

4 7/22 Změna nájemní smlouvy (obnovená nájemní smlouva) 7/23 Změna nájemní smlouvy Konečný 7/24 Změna nájemní smlouvy garáž č. 526/16 7/25 Poskytnutí náhradního bytu v č.p S S S S S S S S S staženo 7/26 Změny nájemních smluv 7/27 Náhrada za bezdůvodné obohacení při užívání části pozemku parc.č. 2427/1 v k.ú. Tábor 7/28 Pronájem uvolněných bytů 7/29 Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání v domě č.p. 1457, tř. 9. května v Táboře 7/30 Dodatek č. 4 k nájemní smlouvě č. SMM/14/94 NS: VOŠ a SZeŠ Tábor 7/31 Pronájem prostoru sloužícího podnikání povinné náležitosti nabídky do výběrového řízení 7/32 Prostor v budově č.p. 2393, ulice Kpt. Nálepky v Táboře RC Radost o.p.s. 7/33 Budova č.p. 3157, ulice Budějovická v Táboře (tržnice) /0/1 8 Použití znaku města 8/1 Odprodej počítačových sestav 8/2 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu Nový interiér pracovny starosty a rady města Tábor 9 Vícepráce a méněpráce na plánované opravě s názvem akce Oprava omítek pláště objektu č. p , ul. Kamarýtova, Tábor 9/1 Schválení dodavatele na akci Výměna rozvodů vody, kanalizace č. p , ulice Kvapilova, a č. p ulice Pražského povstání, Tábor S S S S S S S S S staženo

5 9/2 Dopady ukončení smluvního vztahu mezi společností BYTES Tábor s.r.o. a Teplárnou Tábor a.s. na hospodaření společnosti BYTES Tábor s.r.o. a cenu tepla pro rok Smlouva na pořadatelství Mistrovství Evropy v cyklokrosu v N 8/0/0 roce Dofinancování obnov objektů v MPR Tábor ke Grantovým N 8/0/0 programům Jihočeského kraje Kulturní památky a objekty kulturního dědictví 11/1 Účast města a jeho podpora turistické oblasti Toulava; N /0/0 členství města ve Svazku obcí mikroregionu Táborsko 11/2 Financování převozu sochy Antonína Švehly a označení Lapidária 11/3 Naplnění priorit rady města do konce funkčního období N 0 7/0/ Nová směrnice rady města Metodika zadávání veřejných N /0/0 zakázek malého rozsahu 13 Návrh na stanovení odměny ředitelce Městské knihovny N /0/0 Tábor 13/1 Návrh stanovení platu ředitelky Městské knihovny Tábor N /0/0 14 Studie pro možnou realizaci rekonstrukce haly Mír 14/1 Podání žádosti o individuální dotaci od Jihočeského kraje pro finanční podporu zvýšené četnosti spojů MHD

U S N E S E N Í z 39. schůze Rady města Tábora, konané v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera.

U S N E S E N Í z 39. schůze Rady města Tábora, konané v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera. U S N E S E N Í z 39. schůze Rady města Tábora, konané 31.10.2016 v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera. 2213 / 39 / 16 16/10 16/10 Zmocnění k zastupování města Tábora na Podzimním zasedání Valné

Více

P R O G R A M 20. zasedání Rady MČ Praha 4 dne

P R O G R A M 20. zasedání Rady MČ Praha 4 dne P R O G R A M 20. zasedání Rady MČ Praha 4 dne 2. 11. 2016 1. Návrh k nabídce J. P. na úplatné nabytí budovy bez čp/če, garáže, na pozemku parc. č. 2873/13, katastrální území Michle, Praha 4. 2. Návrh

Více

Pozvánka na 22. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 22. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 22. schůzi rady městského obvodu konanou dne 06.10.2015 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 11:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 01/VED/02 Kontrola plnění usnesení

Více

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání PROGRAMY rok 2010 45. zasedání dne 25.1.2010 v 17 00 hod. 3. Podněty č. 1-3 na změnu ÚP 4. OZV č.1/2010 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Smilovice 5. Prodej nemovitosti

Více

P R O G R A M 10. zasedání Rady MČ Praha 4 dne

P R O G R A M 10. zasedání Rady MČ Praha 4 dne P R O G R A M 10. zasedání Rady MČ Praha 4 dne 17. 5. 2017 1. Návrh ke schválení účetní závěrky městské části Praha 4 za rok 2016 a účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha

Více

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA Dne: 3. června 2015 Přítomni: 4 Omluven: Huszár 1. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 483 v k.ú. Horní Planá v souvislosti se stavbou

Více

s ch v a l u j e rozpočtové opatření: ORJ O Pol. Text tis. Kč Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze

s ch v a l u j e rozpočtové opatření: ORJ O Pol. Text tis. Kč Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze U S N E S E N Í z 54. schůze Rady města Tábora, konané 02.06.2009 v kanceláři starostky města, Ing. Hany Randové. 2621 / 54 / 09 19/08 19/08 Výběrové řízení a návrh na vyřazení strojních investic Technických

Více

na 49. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 49. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 49. schůzi rady městského obvodu konanou dne 15.11.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 02/OFR/01 02/OFR/02 Návrh na vydání

Více

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 48. schůze rady městského obvodu konané dne

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 48. schůze rady městského obvodu konané dne Výsledky hlasování o přijatých usneseních 48. schůze rady městského obvodu konané dne 03.11.2016 Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Adámek Robert (politické hnutí Ostravak) RSDr. Bečák Jaroslav

Více

POŘAD 60. schůze rady města konané dne

POŘAD 60. schůze rady města konané dne POŘAD 60. schůze rady města konané dne 13. 2. 2017 1. Návrh opatření v Relaxačním centru PO SPORTIS předkládá radě města návrh opatření v Relaxačním centru 2. Udělení ocenění města Žďár n. S. Návrh na

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne USNESENÍ Rady Města z jednání konaného dne 16. 3. 2016 2016/RM/06/089 Poskytování dotací na rok 2016 v y h l a š u j e grantovou podporu v rámci rozpočtu 2016 pro právnické a fyzické osoby, nestátní organizace,

Více

Č. usnesení: Č. odboru/oblast: Termín plnění: Zodpovídá/plní: 3366 / 59 / 13 08/02 08/02

Č. usnesení: Č. odboru/oblast: Termín plnění: Zodpovídá/plní: 3366 / 59 / 13 08/02 08/02 U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Tábora, konané 07.10.2013 v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera. 3366 / 59 / 13 08/02 08/02 Rozpočtové opatření - bez dopadu do salda rozpočtu - "Stavební

Více

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku ZÁPIS USNESENÍ 14. DUBNA 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 78. SCHŮZE Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

USNESENÍ z 25. schůze Rady města Lovosice (RM) dne od 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice

USNESENÍ z 25. schůze Rady města Lovosice (RM) dne od 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice USNESENÍ z 25. schůze Rady města Lovosice (RM) dne 15.10.2014 od 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice Přítomni: Bc. Lenka Lízlová, Vladimíra Nováková, Jan Piegl, Jan Janda, Jana Vernerová, Milan

Více

Pozvánka na 52. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 52. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 52. schůzi rady městského obvodu konanou dne 12.01.2017 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 02/OFR/01 Žádost o prominutí poplatků z prodlení

Více

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 R A D A M Ě S T A Ú S T Í N A D O R L I C Í 42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 987/2011 RM s c h v a l u j e upravené závazné ukazatele na rok 2011 a příslušnou rozpočtovou změnu pro příspěvkovou

Více

U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Tábora, konané v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera.

U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Tábora, konané v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera. U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Tábora, konané 20.06.2011 v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera. 714 / 13 / 11 16/05 16/05 Schválení smlouvy č. 10077816 o poskytnutí podpory ze Státního

Více

Č. usnesení: Č. odboru/oblast: Termín plnění: Zodpovídá/plní: 1908 / 43 / 08 23/ /04

Č. usnesení: Č. odboru/oblast: Termín plnění: Zodpovídá/plní: 1908 / 43 / 08 23/ /04 U S N E S E N Í z 43. schůze Rady města Tábora, konané 10.11.2008 v kanceláři starostky města, Ing. Hany Randové. 1908 / 43 / 08 23/03 15.12.2008 08/04 Vývařovna pro seniory - změna sídla 1. - čerpání

Více

ROZPOČET MĚSTA MEZIBOŘÍ na rok 2015

ROZPOČET MĚSTA MEZIBOŘÍ na rok 2015 ROZPOČET MĚSTA MEZIBOŘÍ na rok 2015 (v Kč) PŘÍJMY CELKEM % 66 459 500 podíl z toho: 1 daňové příjmy 74% 49 060 000 2 nedaňové příjmy 2% 1 132 000 4 transfery - státní rozpočet - běžné výdaje 4% 2 385 500

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 23. 11. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 23. 11. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 23. 11. 2015 Informace ředitelky PO MSKS o činnosti v r. 2015 (mat. č. 381/2015) Usnesení č. 380/2015 informace ředitelky příspěvkové organizace

Více

Č. usnesení: Č. odboru/oblast: Termín plnění: Zodpovídá/plní: 2025 / 36 / 16 19/07 19/07

Č. usnesení: Č. odboru/oblast: Termín plnění: Zodpovídá/plní: 2025 / 36 / 16 19/07 19/07 U S N E S E N Í z 36. schůze Rady města Tábora, konané 29.08.2016 v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera. 2025 / 36 / 16 19/07 19/07 Výsledek hodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na akci Rekultivace

Více

Č. usnesení: Č. odboru/oblast: Termín plnění: Zodpovídá/plní: 2358 / 43 / 12 19/03 19/ / 43 / 12 19/06 19/06

Č. usnesení: Č. odboru/oblast: Termín plnění: Zodpovídá/plní: 2358 / 43 / 12 19/03 19/ / 43 / 12 19/06 19/06 U S N E S E N Í z 43. schůze Rady města Tábora, konané 03.12.2012 na Husově náměstí, č.p. 2938. 2358 / 43 / 12 19/03 19/03 Finanční plán Technických služeb Tábor s. r. o. pro rok 2013 v působnosti valné

Více

Pozvánka na 38. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 38. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 38. schůzi rady městského obvodu konanou dne 09.06.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: po ukončení 11. zasedání zastupitelstva Aktualizovaný seznam materiálů: 03/OIMH/01 Návrh

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 10. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 10. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 10. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 11.10.2007 Usnesení č. 240 /07-271 /07 240/07 Volba návrhové komise 241/07 Schválení programu 242/07 Kontrola usnesení ZM 243/07

Více

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 22/2013

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 22/2013 Schůze Rady města Toužim Usnesení č. 22/2013 Ze schůze Rady města Toužim č. 22 konané dne 18. listopadu 2013 Program: 1. Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí 2. Projednání žádosti o nájem pozemku

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2014 konané dne 9. července 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2014 konané dne 9. července 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2014 konané dne 9. července 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/15/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Zastupitelstvo města 6. jednání datum konání:

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Zastupitelstvo města 6. jednání datum konání: PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 6. jednání datum konání: 16.11.2016 Přehled přijatých usnesení ze dne: 16.11.2016 Číslo usnesení Název Předkladatel 0085/ZM6/2016 Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í. ze 73. schůze Rady města Slavičína konané dne

V Ý P I S U S N E S E N Í. ze 73. schůze Rady města Slavičína konané dne V Ý P I S U S N E S E N Í ze 73. schůze Rady města Slavičína konané dne 4.6.2013 Usnesení č. 73/1321/13 Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření města Slavičín za r. 2013 uzavření smlouvy mezi městem

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 52. schůze Rady města Slavičína konané dne

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 52. schůze Rady města Slavičína konané dne V Ý P I S U S N E S E N Í z 52. schůze Rady města Slavičína konané dne 18.9.2012 Usnesení č. 52/0943/12 Poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení schválit poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení dle

Více

U S N E S E N Í č. 62 z 58. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.10.2013

U S N E S E N Í č. 62 z 58. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.10.2013 U S N E S E N Í č. 62 z 58. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.10.2013 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

POŘAD 45. schůze rady města konané dne

POŘAD 45. schůze rady města konané dne POŘAD 45. schůze rady města konané dne 27. 6. 2016 1. Souhlas s přijetím darů Žádost o schválení přijetí darů pro p.o. Sociální služby města Žďár n.s. 2. Výsledek veřejné zakázky Seznámení s výsledkem

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 9. jednání Rady města Žatce konané dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 9. jednání Rady města Žatce konané dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 9. jednání Rady města Žatce konané dne 26.9.2016 Usnesení č. 299 /16-323 /16 299/16 Schválení programu 300/16 Kontrola usnesení 301/16 Odměna ředitelky PO Kamarád LORM 302/16 Informace

Více

U S N E S E N Í z 27. schůze Rady města Tábora, konané 20.02.2012 v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera.

U S N E S E N Í z 27. schůze Rady města Tábora, konané 20.02.2012 v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera. U S N E S E N Í z 27. schůze Rady města Tábora, konané 20.02.2012 v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera. 1459 / 27 / 12 19/07 19/07 Ceník Technických služeb Tábor s. r. o. pro rok 2012 v působnosti

Více

4. Schválení účetních závěrek a finančního vypořádání p. o. za rok 2014 Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru

4. Schválení účetních závěrek a finančního vypořádání p. o. za rok 2014 Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru Statutární město Ústí nad Labem Magistrát města Ústí nad Labem P o ř a d j e d n á n í 15. zasedání Rady města Ústí nad Labem, které se bude konat dne 10. 6. 2015 od 9,00 hodin v zasedací místnosti Rady

Více

s c h v a l u j e 1) poskytnutí dotace z Programu pro podporu talentovaných studentů z nízkopříjmových skupin a mladistvých z dětských domovů takto:

s c h v a l u j e 1) poskytnutí dotace z Programu pro podporu talentovaných studentů z nízkopříjmových skupin a mladistvých z dětských domovů takto: U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Tábora, konané 10.10.2016 v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera. 2156 / 38 / 16 13/11 13/11 Souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru pro ZŠ a

Více

Č. usnesení: Č. odboru/oblast: Termín plnění: Zodpovídá/plní: 3102 / 62 / 09 15/01 15/01

Č. usnesení: Č. odboru/oblast: Termín plnění: Zodpovídá/plní: 3102 / 62 / 09 15/01 15/01 U S N E S E N Í z 62. schůze Rady města Tábora, konané 16.11.2009 v kanceláři starostky města, Ing. Hany Randové. 3102 / 62 / 09 15/01 15/01 Stavební úpravy ulic Průběžná a Budovcova 1. v z a l a n a v

Více

Pozvánka na 43. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 43. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 43. schůzi rady městského obvodu konanou dne 25.08.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Kontrola plnění usnesení Rady městského

Více

U S N E S E N Í z 46. schůze Rady města Tábora, konané v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera.

U S N E S E N Í z 46. schůze Rady města Tábora, konané v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera. U S N E S E N Í z 46. schůze Rady města Tábora, konané 11.02.2013 v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera. 2557 / 46 / 13 19/07 19/07 Výsledek výběrového řízení na "Výkopové a pomocné stavební práce"

Více

U S N E S E N Í z 12. schůze Rady města Tábora, konané v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera.

U S N E S E N Í z 12. schůze Rady města Tábora, konané v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera. U S N E S E N Í z 12. schůze Rady města Tábora, konané 06.06.2011 v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera. 657 / 12 / 11 16/03 16/03 Změna složení Povodňové komise ORP Tábor p r o j e d n a l a

Více

52. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy U S N E S E N Í. z 52. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy, konané dne

52. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy U S N E S E N Í. z 52. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy, konané dne U S N E S E N Í K bodu 2 Schválení programu Program 52. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy, konané dne 30. 1. 2014: 1. Zahájení 2. Schválení programu 3. Převod vodovodů do vlastnictví Svazku VaK 4. Převod

Více

USNESENÍ 3. schůze Rady města Jirkov konané dne

USNESENÍ 3. schůze Rady města Jirkov konané dne USNESENÍ 3. schůze Rady města Jirkov konané dne 26.1.2009 37/3/R/2009 Kontrola plnění usnesení I. bere na vědomí splněná usnesení č.1/1/r/2009, 4/1/R/2009, 5/1/R/2009. II. schvaluje začlenění rozhodčí

Více

Usnesení z 10. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č )

Usnesení z 10. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č ) Usnesení z 10. schůze Rady města Bechyně konané dne 23. 4. 2014 (usnesení č. 103-123) USNESENÍ č. 103/10-14 R I. r o z h o d l a přidělit byt č. 6 o velikosti 1+1 ve třetím podlaží domu čp. xxx v Bechyni

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 2. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 2. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 2. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 24.2.2005 Usnesení č. 30 /05-59 /05 30/05 Volba návrhové komise 31/05 Schválení programu 32/05 Vystoupení veřejnosti 33/05 Kontrola

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 21. listopadu 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 21. listopadu 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 21. listopadu 2016 R 760/16 R 761/16 R 762/16 R 763/16 R 764/16 Plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města ke dni 12. 09.

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 5. schůze konané dne anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 5. schůze konané dne anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 5. schůze konané dne 26. 1. 2015 anonymizované Rada města po projednání 114/15rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 115/15rm bere na vědomí vyhlášení

Více

Výpis z usnesení z 16. řádné schůze Rady města Hlinska konané dne 29. srpna 2016

Výpis z usnesení z 16. řádné schůze Rady města Hlinska konané dne 29. srpna 2016 Město Hlinsko Výpis z usnesení z 16. řádné schůze Rady města Hlinska konané dne 29. srpna 2016 Rada města Hlinska usnesením č.: 97/2016 b e r e na v ě d o m í : 1. informaci odboru sociálních věcí, školství

Více

PODKLADY. k 7. zasedání. Zastupitelstva města Chrudim. konaného dne 24.8.2015

PODKLADY. k 7. zasedání. Zastupitelstva města Chrudim. konaného dne 24.8.2015 PODKLADY k 7. zasedání Zastupitelstva města Chrudim konaného dne 24.8.2015 Město Chrudim PROGRAM 7. zasedání Zastupitelstva města Chrudim, konané dne 24.8.2015 v 16:00 hod. zasedací místnost MěÚ, Pardubická

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 95. schůze Rady města Slavičína konané dne

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 95. schůze Rady města Slavičína konané dne V Ý P I S U S N E S E N Í z 95. schůze Rady města Slavičína konané dne 11.3.2014 Usnesení č. 95/1665/14 Poskytnutí provozní dotace z rozpočtu města MěN poskytnutí provozní dotace Městské nemocnici Slavičín

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 89. schůze Rady města Slavičína konané dne

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 89. schůze Rady města Slavičína konané dne V Ý P I S U S N E S E N Í z 89. schůze Rady města Slavičína konané dne 17.12.2013 Usnesení č. 89/1582/13 Dodatek č. 9 ke smlouvě o hypotečním úvěru mezi BDC Slavičín a KB a.s. s o u h l a s í s uzavřením

Více

Usnesení z 14. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č )

Usnesení z 14. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č ) Usnesení z 14. schůze Rady města Bechyně konané dne 1. 6. 2015 (usnesení č. 189-206) USNESENÍ č. 189/14-15 R I. p o v o l u j e nájemcům bytu číslo 7 v domě čp. xxxxxxxxxxxxx na sídl. xxxxxxxxx, Ing. xxxxxxxxx

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213)

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) USNESENÍ č. 196/16-13 R I. u k l á d á vedoucí odboru VaSV zveřejnit záměr pronájmu bytu č. 13 v domě čp. 637 v Bechyni

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/03/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/03/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/03/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Vyhodnocení hospodaření v obecních lesích (Zdeněk Papík, LESPAP) b) Výsledky výběrového řízení

Více

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne Usnesení č. 200 / /06

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne Usnesení č. 200 / /06 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 19.10.2006 Usnesení č. 200 /06-237 /06 200/06 Volba návrhové komise 201/06 Doplnění návrhové komise 202/06 Změna ověřovatelů zápisu

Více

RO 7 % 7 PŘÍJMY CELKEM

RO 7 % 7 PŘÍJMY CELKEM Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-10/2016 rozpočet R po RO č. 1 R po RO č. 2 R po RO č. 3 R po RO č. 4 R po RO č. 5 R po RO č. 6 R po RO č. 7 plnění % plnění v tis. Kč v tis. Kč v tis.

Více

b e r e n a v ě d o m í jmenování paní Hany Sárové do funkce vedoucí školní jídelny ZŠ Tábor, Zborovská 2696 od

b e r e n a v ě d o m í jmenování paní Hany Sárové do funkce vedoucí školní jídelny ZŠ Tábor, Zborovská 2696 od U S N E S E N Í z 45. schůze Rady města Tábora, konané 21.01.2013 v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera. 2505 / 45 / 13 13/11 13/11 Jmenování vedoucí školní jídelny ZŠ Tábor, Zborovská 2696 b

Více

ZÁPIS Z 57. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 57. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 4321/2016 ZÁPIS Z 57. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 19.10.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch,

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

U S N E S E N Í č. 61/5/2015 Zastupitelstvo MČ Praha Slivenec

U S N E S E N Í č. 61/5/2015 Zastupitelstvo MČ Praha Slivenec U S N E S E N Í č. 61/5/2015 výběr dodavatele zakázky Vypracování dokumentace pro provedení stavby na výstavbu tělocvičny ZŠ a MŠ Slivenec, firmu BKN, spol. s r.o., za cenu 758.250,- Kč + DPH dle cenové

Více

Usnesení z 5. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města Upraveno! RaM po projednání schválila:

Usnesení z 5. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města Upraveno! RaM po projednání schválila: Usnesení z 5. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 21.03.2016 od 14.30 hodin v kanceláři starosty města Upraveno! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 98/16: Rada města schválila program jednání

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 91. schůze rady města Slavkov u Brna, která se konala dne 7.8.2017 2069/91/RM/2017 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 43. až 73. schůze MRM z období 2010-2014

Více

VÝPIS USNESENÍ 67. schůze Rady města Slavičín dne

VÝPIS USNESENÍ 67. schůze Rady města Slavičín dne VÝPIS USNESENÍ 67. schůze Rady města Slavičín dne 17. 1. 2017 Poznámka: - zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2015 návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM ,900

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2015 návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM ,900 Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2015 návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 54 448,900 Příjmy celkem bez financování 50 448,900 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 37 485,000 30% z výnosu

Více

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 24. ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne. 4.dubna 2016

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 24. ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne. 4.dubna 2016 Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. 24. ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne 4.dubna 2016 ve společenské místnosti v budově MěÚ Hradec nad Moravicí, Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.

Více

VÝPIS USNESENÍ. 2. Kontrola usnesení 5. Přidělení bytu č. 15 v Domě s pečovatelskou službou v Lokti, Sportovní 556

VÝPIS USNESENÍ. 2. Kontrola usnesení 5. Přidělení bytu č. 15 v Domě s pečovatelskou službou v Lokti, Sportovní 556 VÝPIS USNESENÍ z 28. schůze rady města, která se konala dne 19. listopadu 2015 od 09:00 hodin do 10:25 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Petr

Více

Č. usnesení: Č. odboru/oblast: Termín plnění: Zodpovídá/plní: 1921 / 34 / 16 16/02 16/02

Č. usnesení: Č. odboru/oblast: Termín plnění: Zodpovídá/plní: 1921 / 34 / 16 16/02 16/02 U S N E S E N Í z 34. schůze Rady města Tábora, konané 11.07.2016 v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera. 1921 / 34 / 16 16/02 16/02 Sjednocení podmínek pro sběr použitého textilu 1) variantu č.

Více

Č. usnesení: Č. odboru/oblast: Termín plnění: Zodpovídá/plní: 3316 / 66 / 10 16/02 16/ / 66 / 10 16/02 16/02

Č. usnesení: Č. odboru/oblast: Termín plnění: Zodpovídá/plní: 3316 / 66 / 10 16/02 16/ / 66 / 10 16/02 16/02 U S N E S E N Í z 66. schůze Rady města Tábora, konané 08.02.2010 v kanceláři starostky města, Ing. Hany Randové. 3316 / 66 / 10 16/02 16/02 Vyhodnocení POH Tábora za rok 2009 b e r e n a v ě d o m í vyhodnocení

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 95. schůze Rady města Hostinné, konané dne 20.09. 2017 1462/95/RM/2017 Schválení programu 95. schůze rady města program 95. schůze: 1. Schválení programu

Více

U s n e s e n í z 03. veřejného zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy v roce 2010 ze dne

U s n e s e n í z 03. veřejného zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy v roce 2010 ze dne U s n e s e n í z 03. veřejného zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy v roce 2010 ze dne 11.5. 2010 1. Schválení bezúplatného nabytí pozemku parc.č. 341/20 a bezúplatného převodu pozemku parc.č. 28/1,

Více

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 12. jednání

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 12. jednání Červený Kostelec Usnesení z 12. jednání Rady města Červený Kostelec konané dne 1.6.2016 R-2016/12/1-12. Červený Kostelec 1.6.2016 Zázemí pro tenisové kurty v Červeném Kostelci 1. vyloučení všech uchazečů

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

U S N E S E N Í z 66. schůze Rady města Tábora, konané v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera.

U S N E S E N Í z 66. schůze Rady města Tábora, konané v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera. U S N E S E N Í z 66. schůze Rady města Tábora, konané 10.02.2014 v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera. 3765 / 66 / 14 07/11 07/11 Dohoda o ukončení nájmu a nový záměr pronájmu nebytových prostor

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva Města Bechyně konaného dne

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva Města Bechyně konaného dne U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva Města Bechyně konaného dne 12. 3. 2008 USNESENÍ č. 4/2-08 Z I. n e s o u h l a s í s udělením výjimky z Pravidel pro pronajímání městských bytů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

P R O G R A M 2. zasedání Rady MČ Praha 4 dne

P R O G R A M 2. zasedání Rady MČ Praha 4 dne P R O G R A M 2. zasedání Rady MČ Praha 4 dne 25. 1. 2017 1. Návrh k rozpočtovým opatřením za měsíc prosinec 2016, kterými se mění závazné ukazatele rozpočtu. 2. Návrh k zaujetí stanoviska městské části

Více

U S N E S E N Í z 10. schůze Rady města Tábora, konané v kanceláři starostky města, Ing. Hany Randové.

U S N E S E N Í z 10. schůze Rady města Tábora, konané v kanceláři starostky města, Ing. Hany Randové. U S N E S E N Í z 10. schůze Rady města Tábora, konané 23.04.2007 v kanceláři starostky města, Ing. Hany Randové. 405 / 10 / 07 16/03 16/03 Informace o průběhu jednání ve věci opravy poškození opevnění

Více

POŘAD 43. schůze rady města konané dne

POŘAD 43. schůze rady města konané dne POŘAD 43. schůze rady města konané dne 30. 5. 2016 1. Architektonická soutěž ul. Nádražní Návrh na vyhlášení architektonické soutěže na lokalitu ulice Nádražní včetně návrhu rozpočtových opatření 2. Námět

Více

U S N E S E N Í. 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 14.5.2007 U S N E S E N Í 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 16/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2016 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 73/10 dne 18. prosince 2015 PŘÍJEM Třída Třída

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 30. jednání datum konání: 03.11.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 30. jednání datum konání: 03.11.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 30. jednání datum konání: 03.11.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 03.11.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0524/RM30/2014 Rozpočtová opatření č. 101-110 Ing. Jiří Pavlíček

Více

Usnesení přijatá na 43. schůzi Rady obce Doubrava konané dne /43/16 s c h v a l u j e 459/43/16 s c h v a l u j e 460/43/16

Usnesení přijatá na 43. schůzi Rady obce Doubrava konané dne /43/16 s c h v a l u j e 459/43/16 s c h v a l u j e 460/43/16 Usnesení přijatá na 43. schůzi Rady obce Doubrava konané dne 31. 08. 2016 458/43/16 Rada obce Doubrava program 43. schůze Rady obce Doubrava konané dne 31. 08. 2016 1. Zahájení a procesní záležitosti 2.

Více

Duben Stránka 1 z 6

Duben Stránka 1 z 6 Duben 2016 Stránka 1 z 6 Zápis č. 3/2016 z veřejného jednání zastupitelstva obce Bohuslavice, konaného dne 25. 4. 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty obce. Přítomni: Omluveni: Tojnar Jiří, Nývlt Vlastimil,

Více

Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz starostka

Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz starostka na 9. schůzi rady městského obvodu konanou dne 26.03.2015 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Seznam aktualizovaných materiálů: 01/VED/01 01/VED/02 01/VED/03 Návrh organizační

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 81. schůzi dne 7. 8. 2006 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í č. 449/28/2010 Zastupitelstvo MČ Praha Slivenec

U S N E S E N Í č. 449/28/2010 Zastupitelstvo MČ Praha Slivenec U S N E S E N Í č. 449/28/2010 výběr zhotovitele stavby opravy dvou částí zdi v areálu sliveneckého hřbitova, firmu Jaroslav Janáček Staviso, za cenu 208.518,- Kč dle cenové nabídky ze dne 14.4.2010 na

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy dne

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy dne Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy dne 25.5. 2011. 1. Schválení programu jednání Usnesení č. 39/2011 2. Schválení smlouvy o dílo na vybudování zpevněné plochy u Mateřské školy Jablíčko

Více

Hlasování. Výsledky hlasování o přijatých usneseních 58. schůze rady městského obvodu

Hlasování. Výsledky hlasování o přijatých usneseních 58. schůze rady městského obvodu Výsledky hlasování o přijatých usneseních 58. schůze rady městského obvodu Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Petra Bernfeldová (politické hnutí Ostravak) Lucie Feiková (ČSSD) Ing. Jiří Havlíček

Více

USNESENÍ. kontrolu plnění usnesení RM provedenou MěÚ. HLASOVÁNÍ PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 SCHVÁLENO

USNESENÍ. kontrolu plnění usnesení RM provedenou MěÚ. HLASOVÁNÍ PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 SCHVÁLENO Město Kraslice Nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice USNESENÍ ze 4. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 2. 2. 2011 od 15:00 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu v Kraslicích.

Více

ZÁPIS Z 6. SCHŮZE RADY MĚSTA

ZÁPIS Z 6. SCHŮZE RADY MĚSTA ZÁPIS Z 6. SCHŮZE RADY MĚSTA Dne: 7.ledna 2015 1. dodatek č.1 Dohody vlastníků provozně souvisejících kanalizací uzavřené mezi Městem Horní Planá a společností ALPS s.r.o., IČ: 28068939. 2. zakoupení osobního

Více

U S N E S E N Í z 35. schůze rady města konané dne 20. prosince 2005

U S N E S E N Í z 35. schůze rady města konané dne 20. prosince 2005 Město Děčín U S N E S E N Í z 35. schůze rady města konané dne 20. prosince 2005 Usnesení č. RM 05 35 29 01 Rada města projednala návrh pozvánky na 1. zasedání Zastupitelstva města Děčín, které se bude

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 17. jednání Rady Města Žatce konané dne 6.6.2006

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 17. jednání Rady Města Žatce konané dne 6.6.2006 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 17. jednání Rady Města Žatce konané dne 6.6.2006 Usnesení č. 445 /06-496 /06 445/06 Schválení programu 446/06 Kontrola usnesení 447/06 Nájem pozemků historický majetek 448/06 Nájem

Více

U S N E S E N Í z 32. schůze Rady města Tábora, konané v kanceláři starostky města, Ing. Hany Randové.

U S N E S E N Í z 32. schůze Rady města Tábora, konané v kanceláři starostky města, Ing. Hany Randové. U S N E S E N Í z 32. schůze Rady města Tábora, konané 28.04.2008 v kanceláři starostky města, Ing. Hany Randové. 1363 / 32 / 08 12/04 12/04 Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě se společností BYTES Tábor s.

Více

RO č. 71 2010 09-30 strana č.1

RO č. 71 2010 09-30 strana č.1 Přehled přijatých usnesení z 71. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 30. 9. 2010 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp Termín 71 2013 Bere na Kontrolu přijatých usnesení z 70.schůze rady ze

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2017 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více