Greater London Enterprise 2. čtvrtletí 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Greater London Enterprise www.gle.cz. 2. čtvrtletí 2009"

Transkript

1 2. čtvrtletí 2009 Realizace projektu Podnikání jako cesta ze sociálního vyloučení GLE o.p.s. realizuje v období prosinec 2008 březen 2011 projekt Podnikání jako cesta ze sociálního vyloučení podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita. Hlavním cílem projektu je zvýšení povědomí imigrantů, rodičů s dětmi do 15 let a osob dlouhodobě nezaměstnaných o podnikání jako možné cestě ze sociálního vyloučení. První z nich je individuální poradenství zahrnující informace o tvorbě podnikatelského plánu, marketingu, finančních rozvahách, jednání s úřady, o základech účetnictví a daňového poradenství atd., druhou jsou semináře o základech podnikání, při kterých se témata probírají na obecnější rovině v uceleném bloku (více viz samostatný článek o seminářích - str.4); v budoucnu budeme klientům nabízet i semináře na specifická a odborná témata (daně, účetnictví, komunikační dovednosti apod.). Všechny typy podpory GLE jsou zdarma, konzultace mohou probíhat v češtině či angličtině a klientům můžeme nabídnout až 20 hodin podpory. Od počátku projektu je o naše služby velký zájem, do června 2009 se individuálních konzultací a seminářů účastnilo 32 klientů. Na následujícím obrázku můžeme vidět rozdělení klientů podle cílových skupin: Projekt je realizován ve spolupráci s partnery Poradnou pro integraci a Centrem pro integraci cizinců, kteří se podílejí na informativní části projektu klientům, kteří navštíví jejich organizace, nabízejí možnost zapojení se do projektu, objednávají je na konzultace a komunikují s GLE. Po úvodních měsících projektu (prosinec 2008 únor 2009), během kterých jsme zařizovali a vybavovali školicí místnost pro klienty a kancelář pro administraci projektu, přijímali a školili podnikatelské poradce a připravovali všechny materiály potřebné pro klienty, byla v březnu 2009 zahájena přímá práce s klienty. Pro ně je v GLE připravena nabídka několika typů služeb. Nejčastěji klienty zajímají otázky spojené se zakládáním živnostenského listu či společnosti s ručením omezeným, možnosti získání financí na realizaci podnikatelských záměrů, způsoby propagace služby či produktu. Někteří klienti z cílové skupiny imigrantů přicházejí s prvotní motivací založit si podnik z toho důvodu, aby si mohli prodloužit pobyt v České republice. V průběhu konzultací přicházejí na to, že je dobré záměr dobře zvážit a připravit tak, aby mohl být opravdu realizován. V tom klienty podporujeme a změnu jejich názoru pokládáme za veliký úspěch, říká podnikatelský poradce Tomáš Ryba. (Pokračování na straně 2)

2 2 (Pokračování ze strany 1) V průběhu měsíců března až června pracovali naši podnikatelší poradci také na přípravě Příručky pro začínající podnikatele, která umožní klientům lepší orientaci v problematice zakládání společnosti s ručením omezením či živnostenského listu, podává informace o výhodách a nevýhodách podnikání, o marketingu, možnostech propagace, tvorbě podnikatelského plánu apod. Příručka je obohacena o přílohu s příklady výpočtu odvodů na sociální a zdravotní pojištění a výpočet daní. Tato příručka bude klientům k dispozici ve třech jazykových verzích české, anglické a ruské v průběhu srpna V budoucnu se chceme zaměřit na větší propagaci projektu v mateřských centrech, na úřadech práce a dalších institucích pracujících s klienty z cílových skupin rodičů s dětmi do 15 let a osob dlouhodobě nezaměstnaných. Chceme tak rozšířit jeho principy a cíle i mezi další cílové skupiny, kterým se v rámci projektu věnujeme a jež zatím využívají našich služeb v menší míře. V rámci projektu jsme uskutečnili několik kroků souvisejících s propagací projektu. Jednalo se o informace na webových stránkách dále na stránkách na stránkách Econnectu V rámci informování o projektu jsme prezentovali projekt na setkání v občanském sdružení Berkat, v mateřském centru A centrum, na Veletrhu neziskových organizací, Dni sociálních služeb Prahy 8 atd. S nabídkou spolupráce či možností výměny zkušeností se na nás obrátila německá společnost Prádelna&Krejčovstí v Moritzplatzu Berlín, jejíž zástupci nás navštíví v září 2009 a sdružení neziskových organizací Koalice nevládek Pardubicka (KONEP), které se podílí na projektu zaměřeném na rozvoj dovedností podnikatelských poradců pěti evropských zemí (Velká Británie, Německo, Česká republika, Španělsko a Portugalsko) a pracuje na tvorbě a analýze případových studií z této oblasti Pro bližší informace se obracejte na projektovou manažerku Hanu Galiovou na či nebo em na O projektu vyšly články v ruském týdeníku Inform, bulletinu SKOK (e-informační bulletin SKOK březen 2009) a zpravodaji Městské části Prahy 13 STOP, díky těmto článkům se do projektu zapojilo několik klientů. Na konci června jsme předložili Magistrátu hlavního města Prahy Monitorovací zprávu číslo 1 za období prosinec 2008 květen 2009, nyní čekáme na její zhodnocení. Věříme, že projekt je zajímavý a přínosný pro všechny cílové skupiny, širokou veřejnost i odborné organizace. Ve spolupráci s: Evropský sociální fond Praha&EU: Investujeme do vaší budoucnosti

3 3 GLE prezentovalo výsledky evaluace JPD 3 a OP RLZ GLE spolu se společnostmi HOPE-E.S, divize EUservis.cz, a REDECo prezentovalo výsledky závěrečné evaluace Jednotného programového dokumentu pro Prahu cíle 3 (JPD 3) a Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů (OP RLZ) na diseminačním semináři, který se konal v prostorách Zastoupení Evropské Komise v Praze v únoru 2009 před zástupci institucí, které byly součástí implementační struktury těchto programů (např. Ministerstvo práce a sociálních věcí, Magistrát hl. města Prahy, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Národní Vzdělavací Fond apod). GLE spolupracovalo se společnostmi HOPE-E.S., v.o.s., divize EUservis.cz a REDECo spol. s r. o. na závěrečné evaluaci Jednotného programového dokumentu pro Prahu a také (nezávisle na sobě) na evaluaci Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů. Byla to pro naši organizaci velká čest, že jsme se mohli podílet na těchto evaluacích a zjistit, jak tyto programy přispěly k rozvoji lidských zdrojů v České republice, říká Nathalie Guri, vedoucí pražské pobočky GLE. V rámci obou programů bylo hodnoceno celkem 6 témat: Jak relevantní byly programové priority Jak se podařilo zajistit aktivní politiku zaměstnatnosti Zda bylo dbáno rovných příležitostí a podpořeno sociální začleňování při implementaci programu Zda se podařilo podporovat celoživotní vzdělávání Zda byl program přínosný v oblasti adaptability a podnikání Jaké bylo nastavení implementačního a monitorovacího systému Obě evaluace byly zadány Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV) a byly hrazeny z prostředků technické podpory ESF. Oba evaluační projekty probíhaly od května do listopadu 2008, a byly úspěšně ukončeny v lednu Závěrečné zprávy obou projektů jsou k dispozici v češtině a shrnutí nejdůležitějších zjištění v angličtině na: Pro více informací kontaktujte prosím Durmishe Guriho em na: nebo telefonicky na:

4 4 Semináře o základech podnikání Ve dnech a pořádala GLE o.p.s. v rámci projektu Podnikání jako cesta ze sociálního vyloučení semináře o základech podnikání. Obou seminářů se zúčastnilo celkem 18 klientů. Semináře trvaly 4 hodiny a byly rozděleny na dvě části, první z nich byla věnována oblasti sebehodnocení, podnikatelskému záměru, průzkumu trhu, marketingu a možnostem reklamy, druhá byla zaměřena na oblast daní a účetnictví a finančního plánování. Součástí seminářů byla i diskuze k daným tématům a možnost pro klienty zeptat se na doplňující otázky již během průběhu semináře či po jeho skončení, další možností bylo následné objednání na individuální konzultaci. Klienti se při seminářích velmi zapojovali do probíraných témat; semináře hodnotili jako přínosné a důležité, a na jejich závěru si stanovili oblasti s tématikou podnikání, o kterých by se chtěli dozvědět podrobnější informace. Na tato témata budou uspořádány odbornější semináře v dalších měsících realizace projektu. Semináře o základech podnikání pro stanovené cílové skupiny v rámci projektu (imigranty, nezaměstnané rodiče s dětmi do 15 let a osoby dlouhodobě nezaměstnané) se budou konat i v budoucnu, vždy jednou za dva měsíce, ve středu od 10:00 do 14:00. Nejbližší termíny jsou stanoveny na a GLE nabízí možnost uspořádání semináře i v jiný termín, pokud o ně bude ze strany klientů zájem. Semináře probíhají v češtině, ale pokud mají klienti s tímto jazykem obtíže, je možné je uspořádat i v angličtině. Na semináře je nutné objednat se předem telefonicky či em. Semináře se konají v konzultační místnosti na adrese Křižíkova 185/35, Praha 8 Karlín. Pokud se chcete o seminářích dozvědět více, či se na ně přímo objednat, kontaktujte prosím podnikatelského poradce Tomáše Rybu na nebo na číslech: a Velký Start - soutěž pro mladé podnikatele žijící v Lambeth GLE onelondon a Místní úřad Lambeth, kteří jsou členy Lambethské Sítě Pro Podporu Podnikání (Lambeth Business Support Network), vypsali novou soutěž, v níž mladí podnikatelé žijící v městské části na jihu Londýna Lambeth mohou získat pomoc pro naplnění svých podnikatelských záměrů. Velký Start, jak se tato soutěž nazývá, byla založena, aby pomohla mladým podnikatelům z londýnských městských čtvrtí překonat různé finanční překážky. Díky dotaci společnosti Lambeth First mohou tito lidé využít šance zažádat o grant až do výše 1000 britských liber. Po velmi úspěšném zahájení a akci, na které mladí obyvatelé z jižního Londýna představili inovativní a inspirativní podniky, vybralo GLE 20 podnikatelů, kteří obdrží podporu ve výši 1000 liber, za něž si mohou vyzkoušet své záměry v praxi. Kromě těchto peněz, které jim umožní vyzkoušet své nápady, budou moci tito podnikatelé při individuálních konzultacích těžit ze zkušeností podnikatelských poradců GLE onelondon. (Pokračování na straně 5)

5 5 (Pokračování ze strany 4) Podnikání je velmi motivující pro mnoho mladých lidí z městských čtvrtí Londýna. Toužíme jim pomoci, aby své sny přivedli k životu, řekl lambethský radní John Kazantzis, člen odboru zaměstnání a podnikání. Nicholas Nicolau, ředitel GLE onelondon, pokračuje: Jsme odhodláni pomáhat podnikům v jejich začátku a růstu a stále hledáme nové cesty jak zaujmout ty, kteří jsou často přehlíženi. Velký Start je součástí balíčku GLE onelondon půjček pro začínající podnikatele ve výši 1000 liber, které jsou navrženy tak, aby pomohly zejména mladým lidem, aby mohli rozvinout své nápady, sebevědomí a nezbytné dovednosti a také, aby tito začínající podnikatelé mohli v budoucnu získat finance od tradičních věřitelů. Pro více informací o službách a programech GLE onelondon, navštivte stránky onelondon Pokud chcete získat další informace v češtině, obraťte se na podnikatelského poradce GLE o.p.s. Praha Tomáše Rybu na: nebo (Tento článek je převzat z dubnového čísla bulletinu GLE Londýn). Setkání v GLE GLE o.p.s. pořádala v rámci projektu dvě setkání se zástupci různých institucí a organizací, zejména z Ministerstva práce a sociálních věcí, Magistrátu hlavního města Prahy, partnerských organizací, městských částí Prahy, neziskových organizací apod. První z akcí, vzhledem k faktu, že naší mateřskou společností je londýnská firma, jsme podle anglických tradicí nazvali Čaj o páté. Na tomto setkání jsme účastníky informovali o zahájení realizace projektu Podnikání jako cesta ze sociálního vyloučení, Na setkání, kterému byla přítomna i statutární zástupkyně Madeleine Williams z Londýna, byl také představen realizační tým projektu. Na závěr prezentace proběhla diskuze nad možnostmi zapojení se do projektu, jeho využití pro konkrétní cílové skupiny či jeho udržitelnosti do budoucna. Na druhém setkání Prezentace průběhu projektu, které se uskutečnilo ve středu , byly představeny dílčí výsledky realizace projektu a popsány nejčastější situace, ke kterým dochází při přímé práci s klienty. Další setkání je naplánováno na příští rok, kdy budeme mít větší zkušenosti z práce s klienty a budeme moci ze statistik a případových studií vyvodit obecnější závěry a možná doporučení pro navazující programy. Projekt bude v roce 2010 představen také studentům Fakulty humanitních studií na semináři v rámci předmětu Sociální ekonomika. o jeho smyslu, záměru, cílové skupině, pro kterou je určen, o době jeho trvání apod. Podnikatelští poradci seznámili účastníky setkání také se třemi případovými studiemi klientů. Za GLE o.p.s. Hana Galiová projektová manažerka:

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015. Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015. Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015 Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015 Prosinec 2014 Obsah Seznam zkratek... 3 Důležité pojmy... 3 Úvod... 5

Více

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 40/17 ze dne 19. 6. 2014 Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Praha metropole všech Vytvořeno ve spolupráci Magistrátu hl. m. Prahy, Integračního

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

ZPRÁVA O POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A NĚKTERÝCH ASPEKTECH DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE

ZPRÁVA O POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A NĚKTERÝCH ASPEKTECH DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE ZPRÁVA O POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A NĚKTERÝCH ASPEKTECH DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE Září 2009 1 2 Obsah 1. Souhrn... 5 2. Podrobný popis

Více

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020 Koncepce podpory rozvoje a péče o nadané na období let 2014 2020 1 Obsah 1 Úvodem... 3 1.1 Vymezení pojmu... 4 2 Zhodnocení plnění Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období let 2009 2013...

Více

SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ

SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ SBÍRKA PRAKTICKÝCH PŘÍKLADŮ MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2012 Praha Autorský kolektiv Mgr. Gabriela Hůlková Mgr. Barbora Veselá Mgr. Otto Mertens 2 Obsah Úvodní slovo

Více

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Průvodce projektem Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Eva Vernerová Spolupracovali: Martina Benedikovičová,

Více

PŘÍRUČKA, JAK VE ŠKOLE PODPOROVAT SPOLUPRÁCI UČITELŮ

PŘÍRUČKA, JAK VE ŠKOLE PODPOROVAT SPOLUPRÁCI UČITELŮ PŘÍRUČKA, JAK VE ŠKOLE PODPOROVAT SPOLUPRÁCI UČITELŮ Konsorcium a autoři příručky Konsorcium Generational Change in the Teaching Profession (2AgePro) vzniklo jako řešitelský tým projektu Grundtvig financovaného

Více

Strategie vzdělávání pro Dvůr Králové nad Labem do roku 2018 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Strategie vzdělávání pro Dvůr Králové nad Labem do roku 2018 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Strategie vzdělávání pro Dvůr Králové nad Labem do roku 2018 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Strategie vzdělávání 1 pro Dvůr Králové nad Labem do roku 2018 Strategické cíle: 1 Spolupráce

Více

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014 Erasmus+ Příručka k programu Platí od 1. ledna 2014 Verze 2: 27. 2. 2014 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A - OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+... 9 Cíle a důležité charakteristiky programu Erasmus+... 11 Struktura

Více

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 www.pwc.cz/csr Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 Jak PwC Česká republika přispívá k rozvoji společnosti, v níž působí? foto Obsah Úvodní slovo Jiřího Mosera, řídícího

Více

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 Příloha č. 13 PŘISPĚNÍ PROGRAMŮ POLITIKY SOUDRŽNOSTI K NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ NÁRODNÍHO PLÁNU REFOREM prosinec 2012 Seznam tabulek: Tabulka

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo financí NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2010 Obsah 1 Úvod... 2 2 Význam finančního vzdělávání, současný stav a dosavadní kroky... 6 2.1 Význam finančního vzdělávání... 6 2.2 Současný

Více

Komplexní řešení celoživotního vzdělávání ve venkovských regionech - Aktivizace potenciálu a možností v celé České republice

Komplexní řešení celoživotního vzdělávání ve venkovských regionech - Aktivizace potenciálu a možností v celé České republice Komplexní řešení celoživotního vzdělávání ve venkovských regionech - Aktivizace potenciálu a možností v celé České republice Semily a Brno, 2008 Obsah: Úvod: Dva produkty Partnerství pro rozvoj Přehledný

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Orgány Technologické agentury ČR... 5 2.1. Předsedkyně TA ČR... 5 2.2. Předsednictvo TA ČR... 5 2.3. Výzkumná rada

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNĚ NA OBDOBÍ 2013 2017 - aktualizovaná a rozšířená verze na období 2014 2017

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNĚ NA OBDOBÍ 2013 2017 - aktualizovaná a rozšířená verze na období 2014 2017 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNĚ NA OBDOBÍ 2013 2017 - aktualizovaná a rozšířená verze na období 2014 2017 Zpracovatel: Odbor sociálních věcí Magistrátu města Zlína Název projektu: Komunitní

Více

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE pro období 2014-2020 STRATEGICKÁ ČÁST Zadavatel: Karlovarský kraj Cassia Development & Consulting, s.r.o. Stránka 1 z 58 Zpracovatel: Cassia Development & Consulting

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Projekt. Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Projekt. Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky Projekt Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu Realizátor projektu: Vyšší odborná škola, Střední pedagogická škola a

Více

Teorie a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice. Bohdana Richterová a kol.

Teorie a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice. Bohdana Richterová a kol. Teorie a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice Bohdana Richterová a kol. Krnov 2011 ISBN 978-80-254-9526-1 Bohdana Richterová a kol. Teorie a praxe problematiky

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Prostějově na období 2014 2016

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Prostějově na období 2014 2016 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Prostějově na období 2014 2016 1. Úvod do komunitního plánování sociálních služeb obecně... 3 Metodické ukotvení procesu... 3 Legislativní ukotvení střednědobého

Více

VELETRHY A VÝSTAVY JAKO NÁSTROJ MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÝCH ŠKOL

VELETRHY A VÝSTAVY JAKO NÁSTROJ MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÝCH ŠKOL VELETRHY A VÝSTAVY JAKO NÁSTROJ MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÝCH ŠKOL Barbara Morská Klíčová slova: Veletrhy, výstavy, podpora prodeje, public relations, cíle vystavovatele, výběr veletrhu. Key words:

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 1 ÚVOD Mladí lidé ve věku do 30 let představují významnou část obyvatelstva v každé zemi. Patří k nejzranitelnějším skupinám ve společnosti a zároveň jsou cenným

Více

Jak na partnerské projekty? www.esfcr.cz

Jak na partnerské projekty? www.esfcr.cz Jak na partnerské projekty? P ODPORUJEME V AŠ I B U D OUCNOST www.esfcr.cz Příručka je jedním z výstupů ze zakázky Hodnocení implementace principu partnerství v OP LZZ financované z projektu technické

Více

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 19.10.2010 SEC(2010) 1258 konečná PRACOVNÍ DOKUMENT PRO ZAMĚSTNANCE KOMISE SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Sborník příspěvků z odborného sympozia ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU 21. 23. května 2012 Liberec, Česká republika Workshop proceedings DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES IN SCIENCE AND RESEARCH

Více