Metodické postupy pracovní rehabilitace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodické postupy pracovní rehabilitace"

Transkript

1 Metodické postupy pracovní rehabilitace Pilotní ověřování metodik pracovní rehabilitace Rehabilitace Aktivace - Práce Projekt: RP: Příjemce: RAP Rehabilitace Aktivace Práce PENTACOM Vzdělávac vací společnost EDOST s.r.o.

2 Obsah: Předmět pilotního ověřování Workshop pro pilotní ověřování Obsah workshopu

3 Obsah pilotního ověřování ověření metodických postupů realizace systému pracovní rehabilitace, včetně odborné přípravy poradců a lektorů ověření použití vytvořených metod a nástrojů pracovní rehabilitace ve formě ověřovacího Poradenského programu pro OZP ověření navržené poradenské činnosti pro OZP

4 Workshop pro přípravu pilotního ověřování Obsah workshopu: Cíl Účastníci Harmonogram workshopů Obsah workshopu: Poradenský program pro osoby se zdravotním postižením 4.1. Výběr účastníků do poradenského programu 4.2. Poradenský program pro OZP Cíle, výstupy,odpovědnost partnerů) Formuláře Administrace a výkaznictví Provozní a režijní výdaje Provozní záloha Periodicita předkládání ŽoP Finanční toky projektu vs. lhůty Vizuální identita a publicita Evaluace a hodnocení projektu Personální obsazení a data zahájení poradenských programů v jednotlivých regionech 5. Přílohy

5 Workshop pro přípravu pilotního ověřování 1. Cíl workshopu Časové, metodické a věcné vymezení pilotního ověřování ve formě realizace 12 poradenských programů pro OZP počet seminářů 4 dle regionů délka semináře 1 den počet vytvořených sítí 12

6 2. Účastníci workshopu Experti/lektoři partnerských organizací z oblasti služeb zaměstnanosti, vzdělávání, poradenství a zdravotnictví. + Ekonomicko-administrativní pracovníci zapojených organizací. Úřady práce = 11 (+ PhDr. Jenšíková ÚP Tábor) Vzdělávací instituce = 12 Rehabilitační centra = 6

7 3. Harmonogram workshopů 1. Ústecký kraj + Sokolov Místo: Most Termín: (Út) úřady práce, rehabilitační centra; vzdělávací instituce Úřady práce: Vzdělávací instituce: Rehab.centra: ÚP Ústí nad Labem Sociální agentura o.s. MNUL ÚP Teplice RPIC s.r.o. MNUL ÚP Most EDOST s.r.o. Nem.Chomutov ÚP Chomutov EDOST s.r.o. Nem.Chomutov ÚP Sokolov Sociální agentura o.s. xxx

8 2. Jihočeský kraj Místo: Písek Termín: (Čt) úřady práce, vzdělávací instituce, rehabilitační centra Úřady práce: Vzdělávací instituce: Rehab.centra: ÚP Písek Mesada o.s. Nem.Písek ÚP Písek Koník o.s. Nem. Tábor + PhDr.Jenšíková ÚP Tábor

9 3. Královéhradecký a Pardubický kraj Místo: Hradec Králové Termín: (St) úřady práce, vzdělávací instituce, rehabilitační centra Úřady práce: Vzdělávací instituce: Rehab.centra: ÚP H.Králové Alfa i Omega Nem.Hr.Králové ÚP Chrudim ČAA Nem. Pardubice

10 4. Moravskoslezský kraj Místo: Opava Termín: (Út) úřady práce, vzdělávací instituce Úřady práce: Vzdělávací instituce: Rehab.centra: ÚP Bruntál A-klub Krnov xxx ÚP Opava Trinitas o.s. xxx ÚP Karviná POE Educo s.r.o. xxx

11 4. Poradenský program pro OZP Pilotní ověření metodik pracovní rehabilitace 4.1. Výběr účastníků do poradenského programu - uchazečů o zaměstnání se zdravotním postižením Termín: červen - září 2007 Kdo: všechny úřady práce Počet kurzů = 12 Počet účastníků/1 kurz = 12 1 den kurzu = 5 h

12 Poradenský program pro OZP Cíle, výstupy a odpovědnost partnerů Cílem poradenského programu je umožnit odzkoušení spolupráce relevantních partnerů v procesu pracovní rehabilitace Výstupem bude Podání žádostí o PR ÚP získá základní relevantní data pro zpracování IPPR Odpovědnost za realizaci má VPO Zpracovává Nabídku poradenskéčinnosti pro ÚP (3 bloky) Uzavírá Dohodu o zabezpečení poradenské činnosti s ÚP Uzavírá Smlouvu o subdodávce s dalšími partnery (RC)

13 Poradenský program pro OZP Používané formuláře A)Nabídka provedení poradenského programu + Návrh poradenského programu B)Dohoda o provedení poradenské činnosti C)Smlouva o zabezpečení vzdělávací akce D)Nabídka zařazení do poradenské činnosti E)Dohoda o účasti v projektu H) Formulář stravné I) Formulář cestovné J) Třídní kniha K) Osvědčení o absolvování L) Vizuální identita M) Evaluační dotazníky N) Hodnotící zpráva F)Dohoda o ukončení účasti v projektu G)Formulář docházky

14 Nabídka poradenskéčinnosti Návrh poradenského programu

15 Dohoda o poradenskéčinnosti

16 Smlouva o subdodávce

17 Dohoda o účasti v projektu Dohoda o ukončení účasti

18 Formulář Docházka

19 Formulář Stravné

20 Formulář Cestovné

21 Osvědčení o absolvování

22 Vizuální identita

23 Hodnotící zpráva

24 Administrace + výkaznictví ADMINISTRACE VÝKAZNICTCVÍ Používané formuláře pro účely poradenského programu Lhůty pro zpracování jednotlivých podkladů Zodpovědnost za zpracovávání podkladů Používané formuláře pro výkaznictví Lhůty pro zpracování a odeslání podkladů příjemci Způsoby vykazování nákladů Úhrada vykázaných nákladů (finanční toky v projektu)

25 Výkaznictví Druhy nákladů Účetnictví lidské zdroje cestovní náklady nákupy zařízení režijní náklady provozní náklady služby přímá podpora oddělenou analytickou účetní evidenci nebo hospodářské středisko v souladu s příručkou Zákon o účetnictví Zákon o DzP Zákon o DPH Zákoník práce

26

27

28

29

30

31 Podklady pro vykazování nákladů na lidské zdroje Výkaz práce (originál) Kopie DPP/DPČ/dodatku k prac.smlouvě pouze při prvním vykazování Příloha č. 1 ŽoP Příručka str. 33,34 Kapitola 1 rozpočtu Výplatní páska (podepsaná)/mzdový list Doklad o úhradě mzdy kopie výpis z BÚ VPD Z uvedených dokladů musí být patrná Hrubá mzda a její složky Příspěvky na soc. a zdr. Pojištění Srážky daně z příjmu..

32 Podklady pro vykazování cestovních náhrad (Jízdné, stravné, nocležné) Cestovní náhrady expertů a lektorů dle Zákoníku práce Příloha č. 2 ŽoP Příručka str. 34,35 Kapitola 2 rozpočtu PODKLADY Cestovní příkaz (kopie) Jízdenky,místenky.. (kopie) Velký technický průkaz Pozvánka/program/zápis Při kontrole na místě

33 Podklady pro vykazování nákupů zařízení a vybavení Plátno - přenosné pro pilotní kursy a diseminaci 3.17 Flipchart ( pro vzděl. zařízenípilotáž) 3.18 Příloha č. 2 ŽoP Příručka str. 35 Kapitola 3 rozpočtu Kamera pro výcvikové a modelové situace (vzděl. zařízení) 3.20 (VŘ) Prezentační a informační sestava pro ÚP - určeno pro cílovou skupinu (TV+DVD) 3.21 (VŘ) PODKLADY Objednávka (účel,cena) Faktura Doklad o úhradě VPD/VBÚ

34 Provozní a režijní výdaje Provozní výdaje Režijní výdaje telefon/fax poštovné spotřební a provozní materiál Kap 4.1 rozpočtu Nájem kanceláře Palivo a energie Vodné/stočné Internet Kap. 4.2 rozpočtu

35 Podklady pro vykazování provozních a režijních nákladů Metodika výpočtu alikvotního podílu povinná! ke stažení na: Příloha č. 2 ŽoP Příručka str. 35 Kapitola 4 rozpočtu kvotniho_podilu.pdf 2 metody A) dle m2 B) dle výše úvazků metodika se předkládá na předepsaném formuláři PODKLADY Objednávka/Smlouva Faktura Doklad o úhradě VPD/VBÚ

36 Podklady pro vykazování nákupů služeb Pronájem místností pro pilotní kurzy 5.18 Ostatní typy služeb po konzultaci a dohodě s příjemcem Příloha č. 2 ŽoP Příručka str. 36 Kapitola 5 rozpočtu Podklady Objednávka Faktura Doklad o úhradě VPD/VBÚ

37 Podklady pro vykazování výdajů spojených s přímou podporou (cestovné, stravné, materiály pro účastníky) I Jízdné Stravné předepsaný formulář hl. doklad - jízdenky při použití os. automobilu - max. do výše veřejné hromadné dopravy Potvrzení od dopravce k ŽoP pouze kopie jízdenek!! předepsaný formulář dle docházky Faktura,paragon Doklad o úhradě VPD, VBÚ Forma zajištění: Dle místních možností, zvyklostí a domluvy s příjemcem

38 Podklady pro vykazování výdajů spojených s přímou podporou (cestovné, stravné, materiály pro účastníky) I materiály pro účastníky věcné zajištění programu v rámci projektu zajištěny Bloky, propisky, pastelky, trička, tašky Příloha č. 2 ŽoP Příručka str. 36 Kapitola 6 rozpočtu 6.1 cestovné 6.2 stravné 6.5 materiály pro účastníky ostatní dle místních potřeb 1100 Kč/osoba

39 Provozní záloha bude poskytnuta vzdělávacím a poradenským organizacím Povinnost proúčtování zálohy v ŽoP Účel pokrytí prvotních nákladů spojených s úhradou cestovného a stravného v rámci přímé podpory Výše: Kč/program

40 ŽoP Příloha č. 1

41 ŽoP Příloha č.2

42 Periodicita předkládání ŽoP Článek IV. Innominátní smlouvy - Platební podmínky měsíčně nejpozději do desátého dne následujícího měsíce nesplnění termínu = zařazení ŽoP až do následujícího vyúčtování nákladů projektu Finanční zprávy za projekt 1x 2 měsíce Rok / / / / /2007

43 Finanční toky projektu vs. lhůty PARTNER ŽoP do 10. dne v měsíci PŘÍJEMCE Kontrola do 21. dne v měsíci PŘÍJEMCE SESTAVUJE FZ ZA PROJEKT ZA DANÉ OBD. DO 21 DNŮ PO JEHO SKONČENÍ PWC POKYN PŘÍJEMCI K VYSTAVENÍ ŽoP PWC POKYN PWC KONTROLA 30 DNÍ MPSV KONTROLA 30 DNÍ VYŘAZOVÁNÍ VYSTAVENÍ ŽoP do 5 dnů POSUZUJE 5 PRAC. DNÍ PŘÍJEMCE PWC MPSV POSUZUJE 5 PRAC. DNÍ PŘÍJEMCE PŘEVEDE SCHVÁLENÉČÁSTKY NA ÚČTY PARTNERŮ 2 DNY PŘÍJEMCE PŘEVEDENÍ NA ÚČET PŘÍJEMCE 30 PRAC. DNŮ SCHVÁLENÍ PARTNER Z UVEDENÉHO SCHÉMATU JE ZŘEJMÉ, ŽE OD SKONČENÍ MONITOROVACÍHO OBDOBÍ UBĚHNE K VYPLACENÍ SCHVÁLENÝCH VÝDAJŮ PARTNERŮM MINIMÁLNĚ 128 DNÍ MPSV A PWC NEJSOU POVINNI DODRŽET VÝŠE UVEDENÉ LHŮTY

44 4.2.8.Vizuální identita a publicita Vizuální identita Dle projektového design manuálu Označení o realizaci projektu v organizaci, příslušné kanceláři, výukové místnosti,na zakoupeném vybavení Publicita článek v regionálním tisku/program (12 článků) Jiné příspěvky v odborném tisku, rozhlase, TV.. dle možností partnerů Plakáty,samolepky,letá ky,cedule, vlajky (dodáno nebo dodá Edost)

45 Evaluace a hodnocení programu Evaluace Hodnotící zpráva 4 typy dotazníků z toho 3 typy pro cílovou skupiny vyhodnotí VPO 1 typ dotazníku pro lektory zaslat na Omni Tempore na základě vyhodnocených dotazníků Do 14 dnů po ukončení poradenského programu Formulář zprávy následující slide

46 Personální obsazení a termíny zahájení poradenského programu v jednotlivých regionech Ústí nad Labem Termín: od (po) Kdo: ÚP Ústí nad Labem Jana Ježková Sociální agentura Hana Buchalová Bc. Lenka Doležalová MNUL Reh.odd. Romana Páralová Martina Sýkorová

47 Teplice Termín: od (po) Kdo: ÚP Teplice PaedDr. Věra Frantlová Libora Janíčková RPIC - Mgr. Petr Žižka Mgr. Josef Troler MNUL Reh.odd. Romana Páralová Martina Sýkorová

48 Most Termín: od (po) Kdo: ÚP Most Ivana Soukupová Hana Blažková VSE EDOST Mgr. Patrik Rücker PhDr. Marie Jaklová Mgr. Irina Malinová Nemocnice Chomutov Lenka Procházková Ivana Štiková

49 Chomutov Termín: od (po) Kdo: ÚP Chomutov PhDr. Miloslava Mertová Ing. Marcela Pauerová VSE EDOST Mgr. Patrik Rücker PhDr. Marie Jaklová Mgr. Irina Malinová Nemocnice Chomutov Lenka Procházková Ivana Štiková

50 Sokolov Termín: od (po) Kdo: ÚP Sokolov Mgr. Jaroslav Januš Sociální agentura Bc. Hana Kunešová Hana Buchalová rehabilitační centrum - není

51 Písek Termín: od (po) Kdo: ÚP Písek Mgr. Alexandra Zajíčková Ing. Jaroslava Strnadová Mesada Miloslava Schránilová Helena Šebelová Nemocnice Písek Eva Hanžlová Jitka Kellerová Jaroslava Bláhová

52 Písek (za Tábor) termín: od (po) Kdo: ÚP Písek Mgr. Alexandra Zajíčková Ing. Jaroslava Strnadová ÚP Tábor - PhDr. Monika Jenšíková Koník - Mgr. Pavla Oriniaková, PhD. Mgr. Zdeňka Říhová Nemocnice Tábor - Mgr. Zdeněk Juračka Iva Mansfeldová Bc. Milan Prudký

53 Hradec Králové termín: od (po) Kdo: ÚP Hradec Králové - Mgr. Jana Hladíková Martina Täubnerová Alfa i Omega - PhDr. Jana Mervartová PhDr. Iva Košťálová FNHK Reh.klinika - Mgr.Kučerová Jaroslava MUDr. Ivana Pejšková Květoslava Opolská

54 Chrudim/Pardubice Termín: od (po) Kdo: ÚP Chrudim - Věra Straková Eduard Šembera ČAA - Ivana Dolečková Pavlína Kohoutková Nemocnice Pardubice - MUDr. Alexandr Vávra Bc. Monika Brunclíková Alena Kornetová

55 Bruntál termín: od (po) Kdo: ÚP Bruntál - Ing. Radka Kirschnerová A-klub - Mgr. Sylvie Quisová Mgr. Sylvie Mihulová rehab.centrum není

56 Opava termín: od (po) Kdo: ÚP Opava - Mgr. Petra Ballová Mgr. Věra Nešutová Bc. Bohdana Turečková Trinitas - PhDr. Eduard Fláce Mgr. Petr Fabián rehab.centrum není

57 Karviná termín: od (po) Kdo: ÚP Karviná - Mgr. Jana Hamplová Karla Červená POE Educo - Ing. Pavla Čmuchová Mgr. Miroslava Vápeníková rehab.centrum není

58 Zpracoval: Mgr. Zuzana Bařtipánová, Omni Tempore, o.p.s. Mgr. Hana Nováková, Edost, s.r.o. Mgr. Kamila Andrýsková, Edost, s.r.o.

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA Operační program PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST Verze: 5.3 Datum účinnosti: 30. 7. 2014 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský fond pro regionální rozvoj OBSAH ČÁST A ZÁKLADNÍ

Více

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015 MĚSTSKA ČAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: Poslední den zveřejnění: Počet Hstů:.10 ';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

Zadávací dokumentace. Program výcviku a vzdělávání Pars nova a.s. - 2

Zadávací dokumentace. Program výcviku a vzdělávání Pars nova a.s. - 2 Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Program výcviku a vzdělávání Pars nova a.s. - 2 dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů OP RLZ, číslo vydání 2 Zadavatel: Pars nova a.s. Žerotínova

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

Seznam změn č. 1. Směrnice pro žadatele Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński

Seznam změn č. 1. Směrnice pro žadatele Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński Seznam změn č. 1 Směrnice pro žadatele Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński 1. str. 3, bod 1 Seznam zkratek OPS OEÚS Odbor regionální přeshraniční spolupráce na MMR ČR plnící

Více

Směrnice MŽP č. 12/2009

Směrnice MŽP č. 12/2009 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 15. října 2009 Č.j.: 3973/M/09 71656/ENV/09 Směrnice MŽP č. 12/2009 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část VERZE: VYDAL: DATUM PLATNOSTI: DATUM ÚČINNOSTI: 1 Řídící orgán OP VVV dnem zveřejnění na webových stránkách MŠMT

Více

Místní akční skupina Orlicko Jednání pro přípravu SPL M A S 05.09.2008. rové komise. výboru a výběrov. REDEA Žamberk s.r.o.

Místní akční skupina Orlicko Jednání pro přípravu SPL M A S 05.09.2008. rové komise. výboru a výběrov. REDEA Žamberk s.r.o. 5.9.8 Společné jednání programového výboru a výběrov rové komise Předseda MAS: Management MAS: Ing. Oldřich Žďárský Ing. Ivana Danielová REDEA Žamberk s.r.o. Program: Program. Informace o programu Leader.

Více

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol. ze dne 18. 9. 2007. č.

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol. ze dne 18. 9. 2007. č. Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol ze dne 18. 9. 2007 č. 14/07 1 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) V zájmu zkvalitnění řídících a organizačních

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro zadání na služby dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Název veřejné zakázky: Hodnocení implementačního systému

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 2. Rozvojový program MŠMT Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2007 Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 20. června

Více

DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI MIMOŘÁDNÁ GRANTOVÁ VÝZVA PROGRAMU PROGRAMOVÁ OBLAST: DOMÁCÍ NÁSILÍ A NÁSILÍ ZALOŽENÉ NA POHLAVÍ VELKÉ GRANTY

DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI MIMOŘÁDNÁ GRANTOVÁ VÝZVA PROGRAMU PROGRAMOVÁ OBLAST: DOMÁCÍ NÁSILÍ A NÁSILÍ ZALOŽENÉ NA POHLAVÍ VELKÉ GRANTY MIMOŘÁDNÁ GRANTOVÁ VÝZVA PROGRAMU DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI PROGRAMOVÁ OBLAST: DOMÁCÍ NÁSILÍ A NÁSILÍ ZALOŽENÉ NA POHLAVÍ VELKÉ GRANTY ČÍSLO VÝZVY: 63 302-2014-5 NORSKÉ FONDY 2009 2014 NADACE OPEN SOCIETY FUND

Více

Program CZ 04 Ohrožené děti a mládež. Výzva k předkládání žádostí o grant v rámci Malého grantového schématu. z EHP fondů 2009 2014

Program CZ 04 Ohrožené děti a mládež. Výzva k předkládání žádostí o grant v rámci Malého grantového schématu. z EHP fondů 2009 2014 Program CZ 04 Ohrožené děti a mládež Výzva k předkládání žádostí o grant v rámci Malého grantového schématu z EHP fondů 2009 2014 Ministerstvo práce a sociálních věcí Partner programu (zprostředkovatel

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Zuzana Serbousková ředitelka

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci OPERAČNÍHO

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy na rok 2015 určené pro

Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy na rok 2015 určené pro Rada hl. m. Prahy vyhlásila usnesením č. 2048 ze dne 19. 8. 2014 Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy na rok 2015 určené pro subjekty působící v oblasti

Více

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Orgány Technologické agentury ČR... 5 2.1. Předsedkyně TA ČR... 5 2.2. Předsednictvo TA ČR... 5 2.3. Výzkumná rada

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne 26.02.2015 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Část A Základní ustanovení Článek 1 Obecná ustanovení 1. Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu (dále jen Smlouva

Více

TŘETÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE působící ve Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji

TŘETÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE působící ve Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji BLOKOVÝ GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE TŘETÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE působící ve Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji Vypracoval: Nadace Partnerství

Více

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008 Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008 Název práce: VZDĚLÁVACÍ PLÁN ORGANIZACE Jméno a příjmení autora: Miroslava Zajíčková Rok: 2008 1 Obsah: I. Úvod kdo vlastně

Více

Mapování krajského prostředí pro vznik partnerství na trhu práce

Mapování krajského prostředí pro vznik partnerství na trhu práce TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY PROJEKT INSTITUT TRHU PRÁCE PODPŮRNÝ SYSTÉM SLUŽEB ZAMĚSTNANOSTI Registrační číslo projektu : CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Sestavena dle 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., platném znění Motto: Lidský kapitál je největší bohatství a záruka budoucnosti. V Chomutově dne 26. 9. 2013 Ing. Jan Lacina,

Více

Obecně prospěšná společnost Jižní Haná o. p. s. a MAS Jižní Haná

Obecně prospěšná společnost Jižní Haná o. p. s. a MAS Jižní Haná Obecně prospěšná společnost Jižní Haná o. p. s. a MAS Jižní Haná vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o dotaci na podporu kulturních, společenských a sportovních akcí regionálního charakteru konaných

Více

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí Přílohy IV Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků účinné

Více