2. PŘEPRAVA ZE SBĚRNÉHO MÍSTA KE SVĚŘENÝM VOZIDLŮM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. PŘEPRAVA ZE SBĚRNÉHO MÍSTA KE SVĚŘENÝM VOZIDLŮM"

Transkript

1 P R A C O V N Í Ř Á D 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Zaměstnanec je povinen vždy komunikovat s přiděleným disponentem a dodržovat nařízení dispečera, veškeré povinné školení týkající se uzavřeného pracovního poměru tj.bezpečnost práce, zákony silniční, vyhlášky všech států kam je zaměstnanec vyslán,zákoník práce a mezinárodní předpisy osádek nákladních vozidel NRE (Nařízení rady Evropy), tento pracovní řád, udržovat morální hodnoty ve prospěch zaměstnavatele Multifunkční system Tomtom zaměstnanec používá pouze v pracovní době Po- Pá od 8h do 17,po pracovní době poté používá zaměstnanec pro komunikaci telefon Zaměstnanci jsou povini pracovní výkon začít neprodleně po ukončení bezpečnostní pauzy, bez ohledu na vzdálenost k cílovému bodu s ohledem na NRE (Nařízení rady evropy) Zaměstnanec doplňuje PHM (pohonné hmoty) pouze v Belgii na určených čerpacích Texaco (Oostende, Groot-Bijgaarden, ostatní čerpací stanice získáte u vašeho disponenta), ve vyjméčných případech zle se souhlasem přiděleného disponenta čerpat PHM na jiných místech podporující takovací kartu Routex Při poškození majetku firmy Continental Cargo Carriers Trucking s.r.o. Sokolov (dále jen CCCT)., neprodleně tuto skutečnost nahlásit vedení firmy!!! 1.6. Pokud dostane zaměstnanec pracovní příkaz, který je v rozporu s bodem č.1.1., je zaměstnanec povinen tuto skutečnost oznámit svým disponentům nebo vedení CCCT Zaměstnanec je povinen hospodařit se služební zálohou tak, aby nevznikla zaměstnavateli škoda (např. škody vzniklé najetím km, využitím kurýrní služby, atd.) Služební zálohou se rozumí 75% přebrané finanční hotovosti Zaměstnavatel Continental Cargo Carriers Trucking s.r.o. Sokolov, nařizuje zaměstnancům, aby veškeré pracovní a finanční záležitosti projednával se zaměstnavatelem a to je C.C.C. Trucking s.r.o. Sokolov, zároveň zakazuje tuto problematiku řešit mimo území sídla společnosti tj. CCCT Sokolov Zaměstnancům je dovoleno používat služební telefon pouze pro potřeby zaměstnavatele,povoleny jsou přijímat a volat telefonní hovory pouze z C.C.C Oostende a tel.čísla a a Plánování dovolených se provádí v kanceláři CCC Sokolov mininálmě dva turnusy dopředu tj.5týdnů před dovolenou.dovolená musí následovat po týdením volnu.povinná dovolená vždy nařízena vždu dopředu,v nepracovním posledním týdnu na konci čtvrtletí s ohledem na budoucí plánování dovolených Zaměstnamec byl proškolen a seznámen s mauálem subdodavatele, který je k nahlédnutí v kanceláři CCCT Sokolov, kanceláři subdodavatele CCC Oostende. 2. PŘEPRAVA ZE SBĚRNÉHO MÍSTA KE SVĚŘENÝM VOZIDLŮM Sběrné místo se rozumí místo Lomnice s odjezdovým termínem vždy v neděli 7h pokud není stanoveno jinak. Na tomto místě se schází zaměstnanci odjíždějící na turnus dle plánu řidičů a z tohoto místa společně odjíždějí ke svěřeným vozidlům, která jsou určena plánem řidičů, který vždy obdrží zaměstnanec přibírající zálohy pro řidiče určené k služební účelům na služební cestu Zaměstnavatel zakazuje kouření ve služebních vozech určené pro přepravu zaměstnanců. Zaměstnanci určené dle plánu řidičů pro dohled nad těmito vozidly, jsou povinni dohlížet na průběh přepravy osob, taktéž jsou povini po řízení

2 služebního vozu pro přepravu osob zapsat do knihy jízd zapsat datum, jméno, časy, kilometry a tankování, která je součástí výbavy vozidla. 3. PŘEPRAVA A ZABEZPEČENÍ NÁKLADŮ Zaměstnanec musí vždy jezdit mezi nakládkou,vykládkou,odpřahama či zápřahama návěsů nejkratší trasou Zaměstnanec má výslovný zákaz vzdalovat se od místa ukončené zakázky do přidělení další zakázky nebo pokud není nařízená dispečerem nebo vedením jiná jízda V případě, že v není u přepravovaného nákladu CMR,vypíše si zaměstnanec nákladový list sám,dle dispozic přijatých od dispečera Po ukončené přepravě vždy odevzdat doklady a řádně vyplněnou ZPVND, účty,řádně potvrzený CMR, dodací listy atd.! Řidiči musí mít vždy plomby pro zajištění nákladové plochy, v případě že řidič má plomb nedostatek je řidič povinen si plomby zajistit u dispečinku sesterské firmy CCC v Oostende. 4. NAKLÁDKA, VYKLÁDKA, ODPŘAHOVÁNÍ A ZAPŘAHOVÁNÍ NÁVĚSŮ Při odpřahování návěsu v terminálech je řidič povinen upozornit kontrolního pracovníka přebírajícího návěs o zabezpečení návěsu plombou Řidiči jsou povinni po vykládce a nakládce nahlásit počet použitých nebo přijatých upínacích pásů. Pokud použijete např. 5 ks upínacích pásů, zasíláte zprávu SRO 25, 5252, -5, pokud jste vykládkou získal např. 4 ks, zasíláte zprávu SRO 25, 5252, Zhruba 30 mim před dojezdem k odřahu návěsu se zaměstnanec nahlásí dispečerovy o novou zakázku Pokud přijede zaměstnanec na vykládku hlásí se o novou zakázku po vyložení nákladu Pokud po ukončení zakázky zaměstnanec nedostane do 30 min další zakázku musí tuto skutešnost nahlásit dispečerovy na Tom Tom a telefon. 5. DOKLADY K NAKLÁDCE A VYKLÁDCE CMR (Frachtbrief) se musí vždy vyplnit, prosím zapište a zapamatujte si!!! reg.značka, č. SRO, č.ccc návěsu název a adresa firmy musí mít vždy potvrzený CMR (pro nakládku nebo vykládku),pokud změní odesílatel nebo odběratel adresu nakládky nebo vykládky,musíte tuto změnu nahlásit disponentovi datum a čas jasně zapsané zboží (počet palet, váha, název zboží, atd.) podpis a razítko, při vyclívání-příjemce celní agentury (jméno vyplnit strojem nebo hůlkovým písmen dejte plombu a číslo plomby zapište do CMR, nechte podepsat od odesílatele zapište podrobnosti nebezpečnosti zboží zapište doprovodné dokumenty (lieferschein, vážní lístek, atd.)

3 6. KONTROLA NÁVĚSU 6.1. Před nakládkou na návěsu kontrolovat: Prořezání plachty! Zalepit plachtovou lepicí páskou Čistota podlahy! Velmi důležité u nakládek papírových rolí!! Zametat a odstranit hřebíky!! Mít všechny prkna!! 6.2. Celní lanka Celní lanka provlíknout u bočnicových návěsů všemi ocelovými očky pro celní lanko určené podél návěsů kolem do kola,tak aby bylo připraveno na plombování a zajištění ložného prostoru. Celní lanka u shrnovacích návěsů provlíknout pákami napínání boční plachty,napínacím rolovacím mechanizmem vraty a vratovými zámky, tak aby bylo připraveno na plombování a zajištění ložného prostoru. Plomby Plomby jsou zdarma k dispozici u C.C.C. Oostende návěs vždy zaplombovat bez ohledu na místo a náklad číslo plomby zapsat do CMR kolonka č.10 CMR-nákladní list všichni odborně vyplní (jméno,ulice,zboží,váha,spz, atd.) zapsat příjezd a odjezd buďte pozorní pří nakládce a vykládce-kontrolujte správné zapsání počet palet/rolí poškození zboží u nakládky nechte zapsat nebo zapište do CMR-nákladového listu Zajíštění nákladu zboží vždy zajistěte upínacími kurty,také příčně proti posuvu do zadu vždy když je zajištění nákladu požadováno odesílatelem použité a získané upínací kurty hlásit dispečerovy 37. Škody /kontrola Návěs kontrolovat při přebírání zdali není poškozen : Předpis /nařízení Coberflet/Dartline kompletně zkontrolovat aby při škodě byla opatřena fotodokumentace,pokud bylo zboží či návěs poškozen od odesílatele tak foto dokumentace od příjemce.hlásit dispečerovy v případě že dokumentace škody nebude souhlasit se skutečností,žádat nový škodní protokol Předpis/nařízení Transeuropa ferriers kompletně zkontrolovat-při poškození nákladu či návěsu udělejte škodní zápis Prosíme Vás o okamžité zaslání originálu škodní zprávy vedení C.C.C.Oostende Parkování v souvislosti s ilegálními běženci,vyvarujte se parkoviště podél E40 ve směru Brussel Oostende (Wetteren/Drongen/Groot-Bijgaarden),pokud musíte dělat odpočinek, parkujte v protisměru. návěs po pauze důkladně zkontrolujte(celní lanko,plombu atd.) návěs nenechávejte bez dozoru na veřejném prostranství a parkovištích Množí se případy vniknutí ilegálních běženců do návěsů, tímto vás žádám o dodržování pravidel dle pracovního řádu. Nepodceňujte to!! 38. Alkohol

4 Přísný zákaz požívání alkoholických nápojů a omamných látek po celou dobu pracovní cesty.nedodržení tohoto nařízení bude pokládáno za hrubé porušení pracovní kázně. 39. Úklid vozidla Každý řidič před opuštěním vozidla je povinen vyklidit a vyčistit vozidlo do naprosté čistoty, Tak, aby bylo vozidlo připraveno pro dalšího řidiče bez omezení. 40. Upozorňuji na špatné zabezpečení nákladu!! Nezahrávejte si s vašim zdravím a s možnou škodou, která může vzniknout, poněvadž případné náklady spojené s výdaji na vámi zanedbané zabezpečení nákladu půjdou na váš vrub. Dodržujte pauzy dané AETR to i při parkování v Oostende. Pokud přeberete poškozený návěs z přístavu, udělejte škodní zápis (Recheck).Pokud tak neučiníte jdou škody za vámi.je to je vaše obrana, proti zbytečným problémům. 41. Víkendy pokud si návěsy vyzvednete pozdě vaši vinou, půjde rozdíl provedené opravy a náklady vzniklé pozdní vykládkou budou vám tyto náklady naůčtovány, to platí i pro nahlášení chybějících prken v návěsu při převzetí. Pokud potřebujetedoplnit spotřební materiál (olej, CMR, žárovky, kurty, rohy, atd.), nahlašte to disponentovi, je tam pro vás Po-Pa 8-17h, So 9-12h. 42. Tankování Tankovat se smí jen na určených pumpách v Oostende, vždy natankujete plnou nádrž a zapíšete přesný stav Km při tankování na tankovací lístek a do stazky. Tankování na místech mimo určení je povoleno tankovat jen se souhlasem vedení firmy!! Před odjezdem do CZ taktéž natankujete do plna a zapíšete stav KM a plné nádrže do předávacího sešitového protokolu a potvrdíte podpisem. V případě,že vznikne v této souvislosti problém týkající se tankování,oznámíte toto p.lorenzovi nebo disponentovi a taktéž to zapíšete do před. protokolu.v případě,že nebude provedeno toto nařízení bude poprvé provedena penalizace ve výši 500,-CZK a poté dle dostupných prostředků dle ZP. Pokud řidič zjistí, že nemá ochranný koš v nádrži proti krádeži PHM, má zakázáno odjet ze dvora CCC do povolení od dispečera, který zajistí opravu. Je důležité, aby v první řadě koše byli v nádrži a byli přichyceny čtyřmi nýty. Bez odkladu nahlašte dispečerům počet chybějících košů, počet nýtů či bez závadný stav (koše, nýty v pořádku). Pokud bude vykradeno PHM bez technické překážky, bude škoda naúčtována řidiči a odebrány prémie, s tímto řidičem bude vedeno personální řízení. 43. Palubní počítač Řidič je povinen na počátku turnusu okamžitě po příjezdu k přidělenému vozidlu zasunout digitální kartu do tachografu, dále zkontrolovat po předchozím řidiči spotřebovanou motorovou naftu dle palubního počítače, tuto hodnotu zapíšete do předávacího protokolu, podepíšete a odvevzdáte předávací protokol na určené sběrné místo. Poté si palubní počítač se spotřebovanou motorovou naftou vynulujete. Váší spotřebu z palubního počítače

5 zapíšete do předávacího protokolo na konci turnusu, tuto vaší spotřebu vynuluje až nový řidič, který si vozidlo přebere. 7. Předávání a přebírání vozidla Při předávání a přebírání svěřeného vozidla zaměstnanec vždy vizuálně zkontroluje poškození vozidla, hladinu motorového oleje, čistotu ve vozidle a vždy odjede s plnými nádržemi PMH. V případě zjištěných závad tuto skutečnost nahlásí svému disponentovi. Zaměstnanec, který bude končit turnus, vypíše předávací protokol kde je uveden řidič předávající a přebírající. Předávající vyplní protokol, podepíše a nechá ve vozidle, poté přebírající převezme, podepíše souhlas nebo nesouhlas se stavem vozidle (popř. dopíše poznámky) a okamžitě odevzdá do schránky pro svěřené vozidlo umístěné v místnosti pro řidiče. Po odstavení vozidla za čistotu v kabině odpovídá zaměstnanec,který vozidlo odstavil,pokud bude ve vozidle nečistota,budou zaměstnanci sraženy finnanční prostředky ve výši ,- CZK,které budou dány k dispozici zaměstnanci,který vozidlo uklidil 8. PŘEPRAVY DO VELKÉ BRITÁNIE Do GB zaměstnanec jede vždy s plnými nádržemi, pokud se zaměstnanec nedostane ke smluvním čerpacím stanicím Texaco, doplní PHM na tankovací stanici podporující tankovací kartu Routex vždy v Belgii, avšak použití Routex karty je vždy se souhlasem disponenta či vedení společnosti. V případě, že zaměstnanec bude dělat povinný odpočinek v Belgii a Francii cestou do GB musí vždy řidič nocovat v opačném směru. Zaměstnanec je povinen provádět kontroly nákladu,zabezpečit ložní prostor celním lanem (vždy od místa nakládky),taktéž vyzuálně kontrolovat šasí nápravy atd.!!! Tato opatření musí být prováděna z důvodu zabránění migrace cizích osob do dalších států. 9. ZABEZPEČENÍ VOZIDLA A MANIPULACE S TOM TOM Zaměstnanec není oprávněn jakýmkoliv způsobem manipulovat s multifunkčním systémem Tom Tom, ztráta či úmyslné poškození bude naúčtováno řidiči v celé výši. Zaměstanec zodpovídá za ztrátu v jakémkoliv smyslu a při ztrátě je povinen vždy volat policii. 10. Bezpečnost spolujezdce Zaměstnanec může vozit v kabině svěřeného vozidla spolujezdce, pouze se souhlasem zaměstnavatele, spolujezdec musí mít vždy uzavřené cestovní turistické Tento pracovní řád a nařízení je součástí pracovní smlouvy, také je k nahlédnutí na informační tabuly v sídle společnosti CCCT s.r.o.

6 Stvrzuji svým podpisem, že jsem se seznámil s výše uvedenými body pracovního řádu, jsem se vědom, že porušení některého z těchto bodů tohoto pracovního řádu je bráno jako hrubé porušení 55 Zákoníku práce a jsem si vědom všech důsledků vyplívajících jeho porušení. V Sokolově dne s platností od XXXXXXXXXXXXXX za zaměstnavatele Jaroslav Lorenz

PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla )

PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla ) PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Účel Pravidel Účelem Pravidel je přispět k zajištění maximální bezpečnosti

Více

1.1 Služba SMILE PARKING nabízí parkování motorových vozidel na parkovišti

1.1 Služba SMILE PARKING nabízí parkování motorových vozidel na parkovišti PROVOZNÍ ŘÁD PARKOVIŠTĚ A SLUŽBY SMILE PARKING (dále jen Provozní řád ) 1. Základní údaje 1.1 Služba SMILE PARKING nabízí parkování motorových vozidel na parkovišti nacházejícím se na okraji obce Tuchoměřice

Více

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ Předmět úpravy Základní pojmy

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ Předmět úpravy Základní pojmy stav k 16.1.2012 Změna: 38/1995 Sb. Změna: 304/1997 Sb. Změna: 304/1997 Sb. (část) Změna: 150/2000 Sb. Změna: 132/2000 Sb., 361/2000 Sb. Změna: 175/2002 Sb. Změna: 175/2002 Sb. (část) Změna: 577/2002 Sb.

Více

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne 9.10.2012 SZSBy-240/2012 Školská

Více

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy.

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy. q Všeobecné nákupní podmínky Doosan Škoda Power s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ 1.1. INCOTERMS 2010. Obsahuje li smlouva nebo tyto Všeobecné podmínky odkaz na INCOTERMS

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti Služby přírodě, s.r.o., se sídlem Oblá 36, Brno, identifikační číslo: 29270880, zapsané v obchodním rejstříku

Více

Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje

Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje ARRIVA MORAVA a.s. AUTA-BUSY STUDENÝ s.r.o. AUTOBUSOVÁ DOPRAVA PAVEL STUDENÝ s.r.o. AUTOBUSY KONEČNÝ s.r.o. AUTODOPRAVA Studený,

Více

ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č.

ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č. ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen také "OPOL") obsahují obecné vymezení podmínek poskytování služeb v oblasti

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15, příspěvková organizace se sídlem Sochorova 15, 682 01 Vyškov ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Eva Novotná RNDr. Petr Hájek Pedagogická

Více

Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s.

Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s. Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s. se sídlem Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4, IČ 26141647, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6304 Zájezdy

Více

Spisový a skartační řád

Spisový a skartační řád Spisový a skartační řád Spisový řád 1. Úvodní ustanovení 1.1. Řád spisové služby organizace /název a adresa organizace/ dále jen /zkratka organizace/ obsahuje závazné normy pro práci s dokumenty a předarchivní

Více

Soubor pojistných podmínek pro havarijní pojištění vozidla Všeobecné pojistné podmínky pro havarijní pojištění

Soubor pojistných podmínek pro havarijní pojištění vozidla Všeobecné pojistné podmínky pro havarijní pojištění Soubor pojistných podmínek pro havarijní pojištění vozidla Všeobecné pojistné podmínky pro havarijní pojištění H-350/11 Článek I. Úvodní ustanovení 1) Pro havarijní pojištění vozidla platí příslušná ustanovení

Více

Všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdech cestovní kanceláře Akvila Travel, s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdech cestovní kanceláře Akvila Travel, s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdech cestovní kanceláře Akvila Travel, s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen Podmínky) jsou platné na všechny zájezdy, pobyty

Více

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ. 1. Definice používaných pojmů

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ. 1. Definice používaných pojmů Smluvní podmínky Provozovatele systému elektronického mýtného účinné od 1.1.2015 Provozovatel systému elektronického mýtného vydává následující Smluvní podmínky provozovatele systému elektronického mýtného

Více

Čl. II. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 4

Čl. II. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 4 OBSAH Čl. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 3 1. Vlastník budovy NTK 3 2. Důležitá telefonní čísla 3 3. Kontaktní adresa: Zkvalitnění služeb zákazníkům 3 4. Otevírací doba budovy NTK 3 Čl. II. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

Více

Smluvní přepravní podmínky PID (metro, tramvaje, lanová dráha, autobusy, plavidla)

Smluvní přepravní podmínky PID (metro, tramvaje, lanová dráha, autobusy, plavidla) Smluvní přepravní podmínky PID (metro, tramvaje, lanová dráha, autobusy, plavidla) včetně 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. a 11. dodatku platný od 14. 12. 2008 Dodatek č. 1 platný od 1. 9. 2009

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Střední odborné učiliště Svitavy I. Základní ustanovení Vnitřní řád domova mládeže vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlášky č. 108/2005 Sb. o školských výchovných

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Radkov 58, 747 83 Radkov, IČO 00635 383, TEL., FAX. 556/309067, E-MAIL-ouradkov@guick.cz Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Úvodní ustanovení

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací společnosti

Více

Hrozby, rizika a možná řešení

Hrozby, rizika a možná řešení Příloha 2 Hrozby, rizika a možná řešení Tento dokument obsahuje seznam nejvýznamnějších rizik spojených s oprávněním pro OHS a s procesem sledování a zároveň poskytuje seznam možných řešení, jak tato rizika

Více

Školní řád. Organizační řád školy školní řád - součást 2 školní řád strana 1

Školní řád. Organizační řád školy školní řád - součást 2 školní řád strana 1 Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, 436 01 Litvínov Organizační řád školy Část č. 2 školní řád Čj.: Vypracoval:. Mgr.Pavel Škramlík, ředitel školy Schválil: Mgr.Pavel Škramlík,

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil Tyto všeobecné podmínky (dále jen VOP ) jsou vydané v souladu s 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ (Obecná část Všeobecných podmínek) 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby poskytovatele ( Všeobecné podmínky ) upravují práva a

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

Podniková kolektivní smlouva

Podniková kolektivní smlouva České dráhy, akciová společnost Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz

Více

S Y N T H E S I A OS 52/5 Změna: 0 Vstup osob a vjezd vozidel do společnosti Strana: 1 z: 19

S Y N T H E S I A OS 52/5 Změna: 0 Vstup osob a vjezd vozidel do společnosti Strana: 1 z: 19 Strana: 1 z: 19 Schválil: Ing. Tomáš Procházka, v.r. generální ředitel Synthesia, a.s. Určeno jen pro vnitřní potřebu. Předávání, kopírování a sdělování obsahu není dovoleno, pokud to není výslovně odsouhlaseno

Více

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Stránka 1 z 12 Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. Platnost Všeobecných podmínek 1.1 Předmět,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY NÁKUPU Zn.: FAU-F-SP-4053_EN

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY NÁKUPU Zn.: FAU-F-SP-4053_EN VŠEOBECNÉ PODMÍNKY NÁKUPU Zn.: BŘEZEN 2003 1. ROZSAH POUŽITÍ 1.1. Tyto všeobecné podmínky nákupu (dále jen VP ) jsou aplikovatelné na všechny objednávky (dále jen objednávky ), které učiní naše společnost

Více