GESTO Products s.r.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GESTO Products s.r.o."

Transkript

1 GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN ČSN modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních konstrukcí A ) B ) C ) D ) E ) Výchozí předpoklady, statické a konstrukční zásady Tabulky pro dimenzování stropních nosníků Tabulky pro dimenzování střešních nosníků (krokví) Stěnové nosníky Tabulka připevnění nosníků třmeny BV/ T

2 A. Skladba a použití nosníků... 2 B. Tabulky pro dimenzování stropních nosníků I Stabil... 7 I STABIL 60/40/H... 8 I STABIL 60/45/H... 9 I STABIL 60/60/H I STABIL 89/55/H I STABIL 100/60/H C. Tabulky pro dimenzování střešních (krokví) nosníků I Stabil Střešní krokve Stabil 60/40/H Sklon střechy do Sklon střechy do Sklon střechy do Střešní krokve Stabil 60/45/H Sklon střechy do Sklon střechy do Sklon střechy do Střešní krokve Stabil 60/60/H Sklon střechy do Sklon střechy do Sklon střechy do Střešní krokve Stabil 89/55/H Sklon střechy do Sklon střechy do Sklon střechy do Střešní krokve Stabil 100/60/H Sklon střechy do Sklon střechy do Sklon střechy do Střešní krokve I - Stabil sklon střechy 60 a více D. Stěnové nosníky I Stabil 60/40/H E. Tabulka připevnění nosníků třmeny BV/ T

3 A. Skladba a použití nosníků y I Stabil jsou tenkostěnné nosníky průřezu I, které jsou vytvořeny ze tří hlavních komponentů: řezivo na pásnice C 24 dle EN 338 stojiny z desek OSB/3 schváleného pro tento účel dle EN lepeného spoje mezi pásnicemi a stojinou provedeno lepidlem dle ČSN EN 301 lepidlo pro nosné díly dřevěných konstrukcí. Pásnice z rostlého řeziva nastavovaného lepeným zubovitým spojem musí přenášet především namáhání vyvozená ohybovými momenty. Stojina (stěna) nosníku z desek OSB musí přenášet zejména namáhání vyvozené posouvajícími silami. Hlavní směr desky je ve směru rozpětí. U dlouhých nosníků dochází k požadavku stykování stojiny. y se používají ve stropních, střešních a stěnových konstrukcích, zejména když umožňují efektivní náhradu průřezů z rostlého dřeva, nebo je li lepené lamelové dřevo pro tento účel příliš nákladné. y vykazují ve vztahu k jejich vlastní tíze vysokou únosnost a tuhost (viz tabulka A.1). A. 2 Základní normy, předpisy a východiska ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN ČSN modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních konstrukcí Posouzením shody v souladu s ustanovením zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění, a 2 a 3 nařízení vlády č.163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. Tabulka A.1 Porovnání nosníků Stabil s nosníky z řeziva s přibližně stejnou tuhostí y Stabil Průřez nosníků z řeziva v mm 60/200 60/190 70/180 80/170 60/250 60/230 70/210 80/200 60/295 60/260 70/240 80/ /220 60/350 60/290 70/280 80/ /250 60/400 60/330 70/310 80/ /280 89/241 60/260 70/240 80/ /220 89/302 60/310 70/300 80/ /260 89/406 60/390 70/370 80/ /330 89/450 60/420 70/400 80/ /360 A. 3 Požadavky na návrh Návrh nosníků I Stabil musí být ověřen autorizovanou osobou, nosné konstrukce statikem z hlediska stanovení účinků na zatížení dle ČSN Dále je nutné posoudit konstrukční řešení z hlediska vyztužení a uložení nosníků ve stavební konstrukci. A. 4 Třídy použití ( třídy provozu dle ČSN EN ) Všeobecně Dřevěné konstrukce musí být vzhledem k fyzikálním vlastnostem dřevěných konstrukčních materiálů přiřazeny k určitým třídám použití, které charakterizují klimatické poměry prostředí stavební konstrukce během její životnosti. 2

4 y I Stabil mohou být použity do prostředí Třída použití 1 s nejvyšší vlhkostí materiálu, odpovídající teplotě 20 C a relativní vlhkosti okolního vzduchu, přesahující 65 % pouze po několik týdnů v roce. Průměrná vlhkost dřeva přitom u většiny jehličnatých dřevin nepřekročí 20 %. Např. ve vytápěných ze všech stran uzavřených budovách. Třída použití 2 je charakterizována pro použití dřevěných konstrukčních materiálů odpovídající teplotě 20 C a relativní vlhkosti okolního vzduchu přesahující 85% pouze několik týdnů v roce. Např. u zastřešených otevřených staveb. V tomto případě se hodnoty Md a Qd přenásobí součinitelem 0,786 POZNÁMKA Skladbu stropního/střešního pláště je zpravidla třeba ověřit z hlediska stavební fyziky, aby se zamezilo poruchám účinkem kondenzace apod. A. 5 Geometrie nosníku H B h p b p t h s výška nosníku šířka nosníku výška pásnice šířka pásnice tloušťka stojiny výška stojiny A. 6 Standardní průřezy nosníků Statické charakteristiky nosníků a tabulky pro dimenzování jsou stanoveny tyto typové řady nosníků I Stabil: Stabil 60/40 s čistým průřezem pásnic šířka/výška = b p /h p = 60/45 mm, stojinou z OSB/3 (viz A.1) tloušťky t = 10 mm a výškou nosníku H = mm Stabil 60/60 s čistým průřezem pásnic šířka/výška = b p /h p = 60/45 mm, stojinou z OSB/3 (viz A.1) tloušťky t = 10 mm a výškou nosníku H = mm Stabil 60/45 s čistým průřezem pásnic šířka/výška = b p /h p = 60/45 mm, stojinou z OSB/3 (viz A.1) tloušťky t = 12 mm a výškou nosníku H = mm Stabil 89/55 s čistým průřezem pásnic šířka/výška = b p /h p = 89/55 mm, stojinou z OSB/3 (viz A.1) tloušťky t = 12 mm a výškou nosníku H = mm Stabil 100/60 s čistým průřezem pásnic šířka/výška = b p /h p = 89/55 mm, stojinou z OSB/3 nebo (viz A.1) tloušťky t = 12 mm a výškou nosníku H = mm A.7 Materiály a hlavní výpočtové charakteristiky podle ČSN PÁSNICE: Průmyslová výroba řezivo třídy C 24 ČSN EN 338 Ohyb a f m,k = 24,00 MPa Tah rovnoběžně s vlákny f a t,o,k = 14,00 MPa Smyk a kroucení c f vk, = 2,70 MPa Modul pružnosti rovnoběžně s vlákny E b o,meana, = MPa Hustota p k = 3,50 kn.m 3 Dílenská výroba fi. GESTO Products s.r.o. má oprávnění vyrábět nekonečný vlys pro vlastní výrobu nosníků. Dozorovaná výroba jehličnaté řezivo (smrk) délkově nastavované lepeným zubovitým spojem podle ČSN EN 385 ( ). STOJINA: OSB 3 EN Desky tl. > 6 10 mm Namáhání kolmo na rovinu desky Ohyb f m,k = 18,00 MPa Smyk f v90k = 1,00 MPa 3

5 Namáhání v rovině desky Ohyb f m,k = 9,90 MPa Smyk f v0ks = 6,80 MPa Modul pružnosti rovnoběžně s vlákny E a meana, = MPa Hustota p k = 5,50 kn.m 3 Desky tl. >10 18 mm Namáhání kolmo na rovinu desky Ohyb f m,k = 16,40 MPa Smyk f v90k = 1,00 MPa Namáhání v rovině desky Ohyb f m,k = 9,40 MPa Smyk f v0ks = 6,80 MPa Modul pružnosti rovnoběžně s vlákny E a meana, = MPa Hustota p k = 5,50 kn.m 3 Nastavování stojiny provedeno lepeným klínovým spojem, viz obr. č.1 frézovaný klínový spoj plátu z čela desky. Obrázek č. 1 klínový spoj nastavení stojiny A. 8 Vyztužení nosníků y musí být zabezpečeny proti vybočení a klopení. Pro střešní nosníky (krokve) menších výšek, namáhané ohybem k jedné hlavní ose může být vyhovující vyztužení tlačené pásnice náležitě připojeným střešním bedněním z desek na bázi dřeva (pomocí hřebíků 3,1 v rozteči 50 mm). y je nutno vyztužit v místě uložení na podporou (např. pomocí okrajového výztužného prvku probíhajícího v čelech nosníků nebo mezi nosníky) a připojit /zakotvit. Mezi podporami (v poli) je účelné nosníky vyztužit zkříženými nebo plnostěnnými výztuhami, zejména při větších výškách nosníků. Před osazením definitivního vyztužení (střešního/stropního pláště, jednotlivých výztuh apod.) je nutno zajistit montážní vyztužení, zpravidla pomocí výztužných prken připojených hřebíky k vyztužovaným nosníkům i výztužným prvkům (např. již vyztuženému úseku stropu). A. 9 Vlastní tíha nosníků Normové hodnoty vlastní tíhy nosníků Stabil 60/40/H, 60/60/H, 60/45/H, 89/55/H, 100/60/H v kg/m bez případných výztužných příložek stojiny jsou uvedeny v následující tabulce A.2. Tabulka A. 2 Hodnoty vlastní tíhy nosníků Stabil y Stabil 60/40/H H v mm kg/m 3,00 3,20 3,50 3,70 4,00 y Stabil 60/60/H H v mm kg/m 4,00 4,30 4,70 5,10 5,40 y Stabil 60/45/H H v mm kg/m 3,60 4,00 4,40 4,80 5,20 y Stabil 89/55/H H v mm kg/m 6,40 6,80 7,20 7,60 8,00 4

6 y Stabil 100/60/H H v mm kg/m 6,80 7,20 7,60 8,00 8,40 A. 10 Posouzení nosníků z hlediska mezních stavů únosnosti a použitelnosti U nosníků Stabil je všeobecně třeba posoudit: napětí krajních vláken v ohybu napětí v těžišti tažené i tlačené pásnice ( s uvážením vzpěru) podélné napětí ve stěnách návrhová únosnost ve smyku napětí ve smyku v lepeném spoji mezi stojinou a pásnicí A. 11 Největší návrhové hodnoty ohybového momentu Md a posouvající síly Qd Třída použití 1 a zatížení stálé + střednědobé Tab. A.4 Největší návrhové hodnoty Md a Qd pro nosníky I Stabil Výška nosníku H v mm Stabil 60/40/H Stabil 60/60/H Stabil 60/45/H Stabil 89/55/H Největší návrhová hodnota ohybového momentu M d posouvající síly Q d (knm) (kn) 160 2,317 2, ,716 3, ,179 4, ,675 4, ,191 5, ,724 6, ,411 3, , ,158 6, ,201 8, ,943 9, ,969 3, ,556 4, ,208 5, ,898 7, ,616 8, ,807 4, ,876 5, ,042 6, ,258 7, ,514 8,882 Stabil 100/60/H 250 8,57 5, ,77 6, ,15 7, ,59 9, ,09 10,48 5

7 A. 12 Vyztužení stojiny Stojinu nosníků se doporučuje zesílit v podporách výztuhami (z desky OSB, překližky apod.), připojených hřebíky. Mezi čelem výztuhy a horní pásnicí musí být vůle min 5 mm, aby se zamezilo nepříznivým účinkům vlhkostních deformací. Délka výztuh ve směru rozpětí má být min 90 mm. min. mezera 2 mm max. mezera 10 mm hřebíky blok na doraz k pásnici A. 13 Úložné délky Pokud není délka uložení nosníků v podporách stanovena přesnějším výpočtem, musí být délka uložení ve směru rozpětí a) v podpoře prostého nosníku nejméně 70 mm pro nosníky Stabil 60/H 60 mm pro nosníky Stabil 89/H 60 mm pro nosníky Stabil 100/H b) ve vnitřní (mezilehlé) podpoře souměrného spojitého nosníku o dvou polích nejméně 140 mm pro nosníky Stabil 60/H 105 mm pro nosníky Stabil 89/H 105 mm pro nosníky Stabil 100/H A. 14 Otvory ve stojině nosníku Ve stojině nosníků se dovolují čtvercové, kruhové nebo obdélníkové otvory pro vedení instalací apod. za těchto podmínek (při označení světlé vzdálenosti mezi pásnicemi H 2 h p = h 0 ): a) ve vnitřní třetině rozpětí prostého nosníku se dovolují nejvýše dva čtvercové otvory s délkou strany nejvýše h 10 mm. Světlá vzdálenost mezi otvory musí být nejméně dvojnásobkem délky strany otvoru; b) ve vnitřní části rozpětí prostého nosníku ve vzdálenosti nejméně 1,1 m od podpory se dovolují nejvýše tři kruhové nebo obdélníkové otvory s průměrem / délkou strany ve směru výšky nosníku nejvýše h 0 /2. Délka strany obdélníkového otvoru ve směru rozpětí nesmí překročit h 0. Světlá vzdálenost mezi otvory musí být nejméně dvojnásobkem průměru / délky strany otvoru; c) v krajní části rozpětí prostého nosníku do vzdálenosti 1,1 m od podpory se dovolují nejvýše dva kruhové otvory s průměrem nejvýše 35 mm. Světlá vzdálenost mezi otvory musí být nejméně 300 mm. a) h 0 l/3 l/3 l/3 b) h 0 1,1 m 1,1 m c) o o o o h 0 1,1 m 1,1 m 6

8 B. Tabulky pro dimenzování stropních nosníků I Stabil Všeobecně B. 1 Při vypracování tabulek byla dodržena koncepce spolehlivosti stanovená v ČSN EN 1990 a údaje o zatížení v normách řady ČSN EN 1991 a ČSN s využitím ČSN Zatížení stavebních konstrukcí, ČSN Navrhování ocelových konstrukcí B. 2 Jako statický model stropního nosníku byl uvažován prostý nosník (tj. nosník podepřený na koncích bez mezilehlé podpory) s hodnotami pro a normové stálé zatížení. B. 3 Tabulky pro dimenzování platí výlučně pro klimatické podmínky třídy 1 B. 4 Tabulky pro dimenzování jsou stanoveny pro hodnoty mezního průhybu 1/300 Upozornění: Výrobce neposuzuje vhodnost a únosnost objednaných výrobků z hlediska předpokládaného užití ve stavební konstrukci. Zatížení konstrukce stálé: TĚŽKÁ STROPNÍ KONSTRUKCE kn/m² Plovoucí podlaha 0.09 složení Betonová mazanina 50 mm 1.15 Kročejová izolace 0.12 OSB 22 mm 0.14 Vlastní tíha stropních trámů 0.35 Rotaflex 0.04 Úsporné bednění 50% (ocel. rošt) 0.08 Sádrokarton 0.23 Celkem 2.20 LEHKÁ STROPNÍ KONSTRUKCE složení Nášlapná vrstva 0.08 Rigidur 2*10 mm 0.23 Kročejová izolace 0.12 OSB 22 mm* ) pozn. č Vlastní tíha stropních trámů 0.35 Rotaflex 0.04 Úsporné bednění 50% (ocel. rošt) 0.06 Sádrokarton 0.23 Celkem 1.25 * ) pozn. č.1 nutno vždy posoudit z hlediska stavebně technických parametrů použitého materiálu pro daný případ konstrukce 7

9 I STABIL 60/40/H Mezní průhyb: 1/300 rozpětí TĚŽKÁ STROPNÍ KONSTRUKCE 60/40/H obytné bez příček [1,5 kn/m 2 ] 160 1,92 1,53 1,15 0, ,53 2,02 1,51 1, ,06 2,52 1,89 1, ,29 2,94 2,27 1, ,51 3,14 2,65 2, ,73 3,33 2,88 2,54 60/40/H obytné s příčkami [2,3 kn/m 2 ] 160 1,54 1,23 0,92 0, ,03 1,63 1,22 1, ,54 2,03 1,52 1, ,95 2,44 1,82 1, ,15 2,82 2,13 1, ,34 2,99 2,45 2,04 60/40/H kancelářské bez příček [2,5 kn/m 2 ] 160 1,47 1,18 0,88 0, ,94 1,55 1,16 0, ,42 1,93 1,45 1, ,88 2,32 1,74 1, ,07 2,72 2,03 1, ,26 2,92 2,33 1,95 60/40/H kancelářské s příčkami [3,3 kn/m] 160 1,24 0,99 0,74 0, ,63 1,31 0,98 0, ,04 1,63 1,22 1, ,45 1,96 1,47 1, ,82 2,29 1,71 1, ,00 2,63 1,97 1,64 LEHKÁ STROPNÍ KONSTRUKCE 60/40/H obytné bez příček [1,5 kn/m 2 ] 160 2,50 2,00 1,49 1, ,23 2,63 1,97 1, ,49 3,12 2,46 2, ,75 3,35 2,90 2, ,00 3,58 3,10 2, ,25 3,80 3,29 3,00 60/40/H obytné s příčkami [2,3 kn/m 2 ] 160 1,90 1,52 1,14 0, ,50 2,00 1,50 1, ,04 2,49 1,86 1, ,27 2,92 2,24 1, ,49 3,12 2,62 2, ,70 3,31 2,87 2,51 60/40/H kancelářské bez příček [2,5 kn/m 2 ] 160 1,79 1,43 1,07 0, ,36 1,89 1,41 1, ,94 2,35 1,76 1, ,17 2,82 2,11 1, ,39 3,03 2,47 2, ,60 3,22 2,78 2,37 60/40/H kancelářské s příčkami [3,3 kn/m] 160 1,46 1,17 0,87 0, ,92 1,54 1,15 0, ,39 1,92 1,43 1, ,87 2,30 1,72 1, ,06 2,69 2,01 1, ,25 2,90 2,31 1,93 I STABIL 60/45/H 8

10 I STABIL 60/45/H Mezní průhyb: 1/300 rozpětí TĚŽKÁ STROPNÍ KONSTRUKCE 60/45/H obytné bez příček [1,5 kn/m 2 ] 200 1,92 1,53 1,15 0, ,52 2,02 1,51 1, ,15 2,52 1,88 1, ,78 3,02 2,26 1, ,06 3,53 2,64 2,21 LEHKÁ STROPNÍ KONSTRUKCE 60/45/H obytné bez příček [1,5 kn/m 2 ] 200 2,49 1,99 1,49 1, ,28 2,62 1,96 1, ,01 3,27 2,45 2, ,32 3,86 2,94 2, ,62 4,14 3,43 2,87 60/45/H obytné s příčkami [2,3 kn/m 2 ] 200 1,54 1,23 0,92 0, ,03 1,62 1,22 1, ,53 2,02 1,52 1, ,04 2,43 1,82 1, ,55 2,84 2,13 1,78 60/45/H obytné s příčkami [2,3 kn/m 2 ] 200 1,89 1,51 1,13 0, ,49 1,99 1,49 1, ,11 2,49 1,86 1, ,73 2,98 2,23 1, ,03 3,49 2,61 2,18 60/45/H kancelářské bez příček [2,5 kn/m 2 ] 200 1,47 1,18 0,88 0, ,94 1,55 1,16 0, ,41 1,93 1,44 1, ,90 2,32 1,73 1, ,39 2,71 2,03 1,69 60/45/H kancelářské bez příček [2,5 kn/m 2 ] 200 1,79 1,43 1,07 0, ,35 1,88 1,41 1, ,93 2,35 1,76 1, ,52 2,82 2,11 1, ,92 3,29 2,46 2,06 60/45/H kancelářské s příčkami [3,3 kn/m] 200 1,24 0,99 0,74 0, ,63 1,31 0,98 0, ,03 1,63 1,22 1, ,44 1,95 1,46 1, ,86 2,29 1,71 1,43 60/45/H kancelářské s příčkami [3,3 kn/m] 200 1,46 1,16 0,87 0, ,92 1,53 1,15 0, ,39 1,91 1,43 1, ,87 2,30 1,72 1, ,36 2,69 2,01 1,68 9

11 I STABIL 60/60/H Mezní průhyb: 1/300 rozpětí TĚŽKÁ STROPNÍ KONSTRUKCE 60/60/H obytné bez příček [1,5 kn/m 2 ] 200 3,03 2,42 1,81 1, ,82 3,05 2,28 1, ,25 3,80 3,01 2, ,59 4,11 3,56 3, ,82 4,31 3,73 3,41 LEHKÁ STROPNÍ KONSTRUKCE 60/60/H obytné bez příček [1,5 kn/m 2 ] 200 3,94 3,15 2,36 1, ,48 3,97 2,97 2, ,85 4,33 3,75 3, ,24 4,68 4,05 3, ,50 4,92 4,25 3,89 60/60/H obytné s příčkami [2,3 kn/m 2 ] 200 2,44 1,95 1,46 1, ,07 2,46 1,84 1, ,81 3,24 2,42 2, ,12 3,69 3,02 2, ,33 3,87 3,35 2,86 60/60/H obytné s příčkami [2,3 kn/m 2 ] 200 2,99 2,39 1,79 1, ,77 3,02 2,26 1, ,23 3,78 2,97 2, ,57 4,08 3,53 3, ,79 4,29 3,71 3,39 60/60/H kancelářské bez příček [2,5 kn/m 2 ] 200 2,32 1,86 1,39 1, ,93 2,34 1,75 1, ,72 3,09 2,31 1, ,02 3,60 2,88 2, ,23 3,78 3,26 2,72 60/60/H kancelářské bez příček [2,5 kn/m 2 ] 200 2,82 2,26 1,69 1, ,56 2,84 2,13 1, ,10 3,67 2,81 2, ,44 3,97 3,43 2, ,66 4,17 3,60 3,29 60/60/H kancelářské s příčkami [3,3 kn/m] 200 1,96 1,57 1,17 0, ,47 1,97 1,48 1, ,25 2,60 1,95 1, ,70 3,24 2,43 2, ,88 3,47 2,75 2,30 60/60/H kancelářské s příčkami [3,3 kn/m] 200 2,30 1,84 1,38 1, ,90 2,32 1,74 1, ,71 3,06 2,29 1, ,01 3,58 2,85 2, ,21 3,76 3,23 2,70 10

12 I STABIL 89/55/H Mezní průhyb: 1/300 rozpětí TĚŽKÁ STROPNÍ KONSTRUKCE 89/55/H obytné bez příček [1,5 kn/m 2 ] 241 3,38 2,70 2,02 1, ,21 3,37 2,52 2, ,06 4,05 3,03 2, ,47 4,74 3,55 2, ,79 5,18 4,06 3,39 LEHKÁ STROPNÍ KONSTRUKCE 89/55/H obytné bez příček [1,5 kn/m 2 ] 241 4,38 3,51 2,62 2, ,46 4,37 3,27 2, ,85 5,23 3,93 3, ,23 5,57 4,60 3, ,59 5,90 5,10 4,40 89/55/H obytné s příčkami [2,3 kn/m 2 ] 241 2,72 2,18 1,63 1, ,39 2,72 2,03 1, ,08 3,26 2,44 2, ,77 3,82 2,86 2, ,20 4,38 3,28 2,73 89/55/H obytné s příčkami [2,3 kn/m 2 ] 241 3,34 2,67 2,00 1, ,16 3,33 2,49 2, ,00 4,00 3,00 2, ,43 4,68 3,50 2, ,75 5,15 4,02 3,35 89/55/H kancelářské bez příček [2,5 kn/m 2 ] 241 2,59 2,08 1,55 1, ,24 2,59 1,94 1, ,89 3,11 2,33 1, ,55 3,64 2,72 2, ,08 4,17 3,12 2,61 89/55/H kancelářské bez příček [2,5 kn/m 2 ] 241 3,15 2,52 1,89 1, ,93 3,14 2,35 1, ,72 3,78 2,83 2, ,28 4,42 3,31 2, ,59 5,00 3,79 3,16 89/55/H kancelářské s příčkami [3,3 kn/m] 241 2,19 1,75 1,31 1, ,73 2,18 1,64 1, ,28 2,63 1,97 1, ,84 3,07 2,30 1, ,40 3,52 2,64 2,20 89/55/H kancelářské s příčkami [3,3 kn/m] 241 2,57 2,06 1,54 1, ,21 2,57 1,92 1, ,85 3,08 2,31 1, ,51 3,61 2,70 2, ,05 4,14 3,10 2,58 11

13 I STABIL 100/60/H Mezní průhyb: 1/300 rozpětí TĚŽKÁ STROPNÍ KONSTRUKCE 100/60/H obytné bez příček [1,5 kn/m 2 ] 250 3,96 3,16 2,37 1, ,95 3,96 2,96 2, ,70 4,76 3,56 2, ,05 5,41 4,18 3, ,40 5,72 4,79 4,00 LEHKÁ STROPNÍ KONSTRUKCE 100/60/H obytné bez příček [1,5 kn/m 2 ] 250 5,14 4,11 3,08 2, ,08 5,14 3,85 3, ,49 5,81 4,63 3, ,89 6,16 5,33 4, ,29 6,52 5,64 5,15 100/60/H obytné s příčkami [2,3 kn/m 2 ] 250 3,19 2,55 1,91 1, ,99 3,19 2,39 2, ,80 3,84 2,87 2, ,43 4,50 3,37 2, ,75 5,14 3,86 3,22 100/60/H obytné s příčkami [2,3 kn/m 2 ] 250 3,91 3,13 2,34 1, ,89 3,92 2,93 2, ,67 4,71 3,52 2, ,02 5,38 4,13 3, ,36 5,69 4,73 3,95 100/60/H kancelářské bez příček [2,5 kn/m 2 ] 250 3,04 2,43 1,82 1, ,81 3,04 2,28 1, ,58 3,66 2,74 2, ,31 4,29 3,21 2, ,61 4,92 3,68 3,08 100/60/H kancelářské bez příček [2,5 kn/m 2 ] 250 3,69 2,95 2,21 1, ,62 3,70 2,77 2, ,50 4,44 3,33 2, ,85 5,20 3,90 3, ,18 5,53 4,47 3,73 100/60/H kancelářské s příčkami [3,3 kn/m] 250 2,57 2,05 1,54 1, ,21 2,57 1,92 1, ,86 3,09 2,31 1, ,53 3,62 2,71 2, ,16 4,15 3,11 2,60 100/60/H kancelářské s příčkami [3,3 kn/m] 250 3,01 2,41 1,81 1, ,77 3,02 2,26 1, ,54 3,63 2,72 2, ,28 4,25 3,18 2, ,59 4,88 3,65 3,05 12

14 C. Tabulky pro dimenzování střešních (krokví) nosníků I Stabil Všeobecně Většina ČR se nachází v 1 4. oblasti, kde je charakteristická hodnota zatížení sněhem od 0,7 2,0 kpa. K určení slouží mapa sněhových oblastí je přílohou ČSN EN /Z1, která určuje normové zatížení stavby sněhem. Sněhová oblast I II III IV V VI VII VIII kn/m 2 0,7 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 >4,0 kg/m >480 C. 1 Tabulky slouží pro předběžné posouzení a dimenzování střešních nosníků (krokví) a nenahrazují statický výpočet. C. 2 Tabulky pro dimenzování platí výlučně pro klimatické podmínky třídy 1 a střednědobé zatížení C. 3 Jako statický model střešního nosníku (krokve) byl uvažován prostý nosník (tj. nosník podepřený na koncích bez mezilehlé podpory) uložený ve sklonu střechy a zatížený rovnoměrným zatížením. Zatížení nerovnoměrná nebo zatížení osamělými břemeny nelze podle této tabulky posuzovat. C. 4 Tlačená pásnice musí být vyztužena proti vybočení ve vzdálenosti max. 10 x šířka pásnice C. 5 Tlak v podpoře je nutné samostatně posoudit C. 6 Zatížení větrem při dimenzování průřezu krokve není zpravidla kritické (s výhradou strmých sklonů střechy) vzhledem k redukci zatížení součinitelem trvání zatížení r2. Zatížení větrem je však třeba uvážit při připojování krokví k spodní konstrukci např. s ohledem na záporný tlak (sání) větru, zejména v místech střešních přesahů apod. s g l = l / cos l Uložení šikmých nosníků (krokví) v podporách může být všeobecně řešeno buď s horizontální úložnou plochou viz obrázek a) nebo s úložnou plochou rovnoběžnou s rovinou střechy viz obrázek b). V případě uložení a) je osová síla krokve v kritickém průřezu (uprostřed rozpětí) zanedbatelná, zatímco v případě uložení b) nelze osovou sílu v kritickém průřezu zanedbat. Tabulky pro se vztahují na případ uložení a) s horizontální úložnou plochou. a) 13

15 b) Upozornění: uložení osedláním tj. se zářezem v pásnici krokve se u nosníků I Stabil nedovoluje! C. 7 Tabulky pro dimenzování platí výlučně pro klimatické podmínky třídy 1 C. 8 Při stanovení normového zatížení sněhem byl uvažován součinitel stanovený v závislosti na tíze zastřešení hodnotou = 1,2 (tj. na bezpečné straně) a tvarový součinitel hodnotou s = 1,0. C. 9 Normové stálé zatížení střešního pláště (včetně vlastní tíhy střešních nosníků) je v tabulkách pro dimenzování uvažováno jako náhradní rovnoměrné zatížení ve dvou hladinách pro každou základní tíhu sněhu, a to: Součinitel zatížení pro stálé zatížení byl zaveden hodnotou g = 1,15. C. 8 Sklon střechy byl uvažován hodnotami Sklon ploché střechy musí být 1,2. C. 9. U sklonu střechy s hodnotami 60 a více, pokud nemá sněhové zábrany, se sněhová oblast neuvažuje. Tabulky největších rozpětí jsou vyjádřeny samostatně C. 10 Tabulky pro dimenzování jsou stanoveny pro hodnotu mezního průhybu 1/300 rozpětí. C. 11 Tabulky pro dimenzování neplatí pro střešní krokve, které jsou součástí nosného systému, například hambálkové nebo krokvové soustavy. C. 12 Hodnoty největšího rozpětí l střešních krokví uvedené v tabulkách představují vodorovný/půdorysný průmět rozpětí l ve střešní rovině, které vychází ze vztahu l = l / cos, kde je sklon střechy. Krov s podhledem složení kn/m² Krytina těžká Betonové tašky 0.45 Střešní latě 0.05 Kontralatě, fólie 0.05 Tepelná izolace 0.25 Rošt, fólie 0.10 Sádrkarton 0.15 Celkem 1.05 Krytina lehká Krov s podhledem složení Plechová tašková nebo trapézová 0.06 Střešní latě 0.05 Kontralatě, fólie 0.04 Tepelná izolace 0.25 Rošt, fólie 0.10 Sádrkarton 0.15 Celkem

16 Střešní krokve Stabil 60/40/H: Tabulky největších rozpětí l v m Sklon střechy do 25 Těžká krytina 160 2,63 1,97 1, ,31 2,60 2, ,58 3,10 2, ,85 3,33 3, ,11 3,55 3, ,36 3,77 3, ,13 1,60 1, ,81 2,10 1, ,22 2,62 2, ,46 3,00 2, ,70 3,20 2, ,92 3,40 3, ,62 1,21 1, ,13 1,60 1, ,66 1,99 1, ,02 2,39 2, ,22 2,79 2, ,42 2,96 2, ,30 0,98 0, ,72 1,29 1, ,14 1,60 1, ,57 1,93 1, ,89 2,25 1, ,07 2,59 2, ,09 0,82 0, ,44 1,08 0, ,80 1,34 1, ,16 1,61 1, ,52 1,89 1, ,81 2,17 1, ,94 0,70 0, ,24 0,93 0, ,54 1,16 0, ,86 1,39 1, ,17 1,62 1, ,49 1,86 1,56 I 160 0,82 0,62 0, ,09 0,81 0, ,36 1,01 0, ,63 1,22 1, ,90 1,43 1, ,18 1,64 1,37 II 160 0,73 0,55 0, ,97 0,72 0, ,21 0,90 0, ,45 1,09 0, ,70 1,27 1, ,95 1,46 1,22 Lehká krytina Výška nosníku [mm] 625,00 840, , ,16 2,37 1, ,63 3,12 2, ,92 3,39 3, ,22 3,65 3, ,50 3,89 3, ,78 4,13 3, ,47 1,85 1, ,21 2,43 2, ,47 3,00 2, ,73 3,22 2, ,98 3,44 3, ,22 3,65 3,34 1,80 1,80 1,35 1,13 2,38 2,38 1,78 1,49 2,96 2,96 2,22 1,85 3,19 3,19 2,66 2,22 3,40 3,40 2,94 2,60 3,61 3,61 3,12 2, ,42 1,06 0, ,87 1,40 1, ,34 1,75 1, ,81 2,10 1, ,02 2,46 2, ,21 2,78 2, ,17 0,88 0, ,55 1,16 0, ,93 1,44 1, ,32 1,73 1, ,71 2,03 1, ,91 2,33 1, ,00 0,75 0, ,32 0,99 0, ,64 1,23 1, ,97 1,48 1, ,31 1,73 1, ,65 1,98 1,65 I 160 0,87 0,65 0, ,15 0,86 0, ,43 1,07 0, ,72 1,29 1, ,01 1,50 1, ,31 1,73 1,44 II 160 0,77 0,58 0, ,02 0,76 0, ,27 0,95 0, ,52 1,14 0, ,78 1,33 1, ,04 1,53 1,28 15

17 Střešní krokve Stabil 60/40/H: Tabulky největších rozpětí l v m Sklon střechy do 30 Těžká krytina 160 2,96 2,21 1, ,51 2,92 2, ,80 3,28 3, ,08 3,53 3, ,35 3,77 3, ,62 4,00 3, ,44 1,83 1, ,19 2,41 2, ,45 2,98 2, ,71 3,21 2, ,96 3,42 3, ,20 3,63 3, ,89 1,42 1, ,49 1,87 1, ,04 2,33 1, ,26 2,79 2, ,48 3,01 2, ,70 3,20 2, ,54 1,16 0, ,04 1,52 1, ,54 1,90 1, ,95 2,28 1, ,15 2,67 2, ,34 2,89 2, ,30 0,98 0, ,72 1,29 1, ,14 1,60 1, ,57 1,93 1, ,89 2,25 1, ,07 2,59 2, ,13 0,85 0, ,49 1,11 0, ,86 1,39 1, ,23 1,67 1, ,61 1,95 1, ,86 2,24 1,87 I 160 1,00 0,75 0, ,31 0,98 0, ,64 1,22 1, ,96 1,47 1, ,30 1,72 1, ,64 1,97 1,65 II 160 0,89 0,67 0, ,17 0,88 0, ,46 1,09 0, ,76 1,32 1, ,06 1,54 1, ,36 1,77 1,47 Lehká krytina 160 3,60 2,73 2, ,90 3,37 3, ,21 3,64 3, ,52 3,91 3, ,83 4,18 3, ,12 4,43 4, ,89 2,16 1, ,47 2,85 2, ,75 3,25 2, ,03 3,49 3, ,30 3,72 3, ,57 3,95 3, ,15 1,61 1, ,83 2,12 1, ,24 2,64 2, ,48 3,01 2, ,71 3,21 2, ,94 3,41 3, ,71 1,28 1, ,26 1,69 1, ,81 2,11 1, ,11 2,53 2, ,31 2,87 2, ,52 3,04 2, ,42 1,06 0, ,87 1,40 1, ,34 1,75 1, ,81 2,10 1, ,02 2,46 2, ,21 2,78 2, ,22 0,91 0, ,60 1,20 1, ,00 1,50 1, ,40 1,80 1, ,80 2,10 1, ,97 2,41 2,01 I 160 1,06 0,80 0, ,40 1,05 0, ,75 1,31 1, ,10 1,57 1, ,45 1,84 1, ,77 2,11 1,76 II 160 0,94 0,71 0, ,24 0,93 0, ,55 1,16 0, ,86 1,39 1, ,18 1,63 1, ,50 1,87 1,56 16

18 Střešní krokve Stabil 60/40/H: Tabulky největších rozpětí l v m Sklon střechy do 45 Těžká krytina 160 3,74 2,94 2, ,04 3,50 3, ,37 3,78 3, ,70 4,06 3, ,01 4,34 3, ,32 4,60 4, ,44 2,58 2, ,79 3,28 2, ,09 3,54 3, ,40 3,81 3, ,69 4,06 3, ,98 4,31 3, ,86 2,14 1, ,45 2,82 2, ,73 3,23 2, ,01 3,47 3, ,28 3,70 3, ,54 3,93 3, ,44 1,83 1, ,19 2,41 2, ,45 2,98 2, ,71 3,21 2, ,96 3,42 3, ,20 3,63 3, ,13 1,60 1, ,81 2,10 1, ,22 2,62 2, ,46 3,00 2, ,70 3,20 2, ,92 3,40 3, ,89 1,42 1, ,49 1,87 1, ,04 2,33 1, ,26 2,79 2, ,48 3,01 2, ,70 3,20 2,92 I 160 1,70 1,27 1, ,24 1,68 1, ,79 2,09 1, ,09 2,51 2, ,30 2,86 2, ,51 3,03 2,77 II 160 1,54 1,16 0, ,04 1,52 1, ,54 1,90 1, ,95 2,28 1, ,15 2,67 2, ,34 2,89 2,55 Lehká krytina 160 4,31 3,73 3, ,67 4,04 3, ,04 4,36 3, ,42 4,69 4, ,78 5,00 4, ,13 5,30 4, ,96 3,30 2, ,28 3,71 3, ,63 4,01 3, ,97 4,30 3, ,31 4,59 4, ,63 4,87 4, ,49 2,61 2, ,81 3,30 2, ,12 3,57 3, ,43 3,83 3, ,73 4,09 3, ,02 4,34 3, ,89 2,16 1, ,47 2,85 2, ,75 3,25 2, ,03 3,49 3, ,30 3,72 3, ,57 3,95 3, ,47 1,85 1, ,21 2,43 2, ,47 3,00 2, ,73 3,22 2, ,98 3,44 3, ,22 3,65 3, ,15 1,61 1, ,83 2,12 1, ,24 2,64 2, ,48 3,01 2, ,71 3,21 2, ,94 3,41 3,12 I 160 1,91 1,43 1, ,51 1,88 1, ,05 2,34 1, ,28 2,81 2, ,50 3,03 2, ,71 3,21 2,93 II 160 1,71 1,28 1, ,26 1,69 1, ,81 2,11 1, ,11 2,53 2, ,31 2,87 2, ,52 3,04 2,78 17

19 Střešní krokve Stabil 60/45/H: Tabulky největších rozpětí l v m Sklon střechy do 25 Těžká krytina 200 2,63 1,97 1, ,46 2,59 2, ,11 3,22 2, ,43 3,84 3, ,74 4,10 3,75 Lehká krytina 200 3,15 2,36 1, ,14 3,11 2, ,50 3,87 3, ,85 4,20 3, ,19 4,49 4, ,13 1,59 1, ,80 2,10 1, ,49 2,61 2, ,99 3,14 2, ,27 3,66 3, ,46 1,84 1, ,24 2,42 2, ,98 3,02 2, ,29 3,62 3, ,59 3,97 3, ,62 1,21 1, ,13 1,59 1, ,65 1,99 1, ,18 2,38 1, ,72 2,79 2, ,80 1,35 1, ,37 1,78 1, ,96 2,21 1, ,55 2,66 2, ,93 3,10 2, ,30 0,98 0, ,72 1,28 1, ,14 1,60 1, ,57 1,92 1, ,00 2,25 1, ,42 1,06 0, ,87 1,40 1, ,33 1,75 1, ,80 2,10 1, ,27 2,45 2, ,09 0,82 0, ,44 1,08 0, ,79 1,34 1, ,15 1,61 1, ,52 1,88 1, ,17 0,88 0, ,54 1,16 0, ,93 1,44 1, ,31 1,73 1, ,70 2,02 1, ,94 0,70 0, ,24 0,93 0, ,54 1,15 0, ,85 1,39 1, ,17 1,62 1, ,75 0,62 1, ,98 0,82 1, ,23 1,03 1, ,47 1,23 1, ,72 1,44 2,30 I 200 0,82 0,62 0, ,09 0,81 0, ,35 1,01 0, ,63 1,22 1, ,90 1,42 1,19 I 200 0,87 0,65 0, ,15 0,86 0, ,43 1,07 0, ,72 1,28 1, ,01 1,50 1,25 II 200 0,73 0,55 0, ,97 0,72 0, ,21 0,90 0, ,45 1,08 0, ,69 1,27 1,06 II 200 0,77 0,58 0, ,01 0,76 0, ,26 0,95 0, ,52 1,14 0, ,78 1,33 1,11 18

20 Střešní krokve Stabil 60/45/H: Tabulky největších rozpětí l v m Sklon střechy do 30 Těžká krytina 200 2,95 2,21 1, ,88 2,91 2, ,36 3,62 3, ,70 4,06 3, ,02 4,35 3,97 Lehká krytina 200 3,63 2,72 2, ,45 3,57 2, ,83 4,18 3, ,21 4,50 4, ,57 4,82 4, ,44 1,82 1, ,21 2,40 2, ,96 2,99 2, ,27 3,59 3, ,57 3,95 3, ,88 2,16 1, ,79 2,84 2, ,31 3,54 2, ,64 4,02 3, ,97 4,30 3, ,89 1,41 1, ,49 1,86 1, ,10 2,32 1, ,72 2,78 2, ,03 3,25 2, ,15 1,61 1, ,83 2,11 1, ,52 2,64 2, ,01 3,16 2, ,29 3,70 3, ,54 1,15 0, ,03 1,52 1, ,53 1,89 1, ,04 2,27 1, ,55 2,66 2, ,71 1,28 1, ,25 1,69 1, ,81 2,10 1, ,37 2,52 2, ,83 2,95 2, ,30 0,98 0, ,72 1,28 1, ,14 1,60 1, ,57 1,92 1, ,00 2,25 1, ,42 1,06 0, ,87 1,40 1, ,33 1,75 1, ,80 2,10 1, ,27 2,45 2, ,13 0,84 0, ,49 1,11 0, ,85 1,39 1, ,22 1,66 1, ,60 1,95 1, ,21 0,91 0, ,60 1,20 1, ,00 1,49 1, ,40 1,79 1, ,80 2,10 1,75 I 200 0,99 0,74 0, ,31 0,98 0, ,63 1,22 1, ,96 1,47 1, ,29 1,72 1,43 I 200 1,06 0,79 0, ,40 1,05 0, ,74 1,31 1, ,09 1,57 1, ,45 1,83 1,53 II 200 0,89 0,67 0, ,17 0,88 0, ,46 1,09 0, ,75 1,31 1, ,05 1,54 1,28 II 200 0,94 0,71 0, ,24 0,93 0, ,55 1,16 0, ,86 1,39 1, ,17 1,63 1,36 19

21 Střešní krokve Stabil 60/45/H: Tabulky největších rozpětí l v m Sklon střechy do 45 Těžká krytina 200 3,91 2,93 2, ,62 3,85 3, ,01 4,34 3, ,40 4,67 4, ,78 5,00 4,57 Lehká krytina 200 4,87 3,89 3, ,32 4,60 4, ,78 5,00 4, ,22 5,39 4, ,65 5,76 5, ,43 2,57 2, ,32 3,38 2, ,70 4,07 3, ,06 4,38 4, ,42 4,69 4, ,39 3,28 2, ,89 4,23 3, ,31 4,59 4, ,72 4,95 4, ,12 5,29 4, ,85 2,13 1, ,75 2,81 2, ,28 3,50 2, ,62 3,99 3, ,94 4,27 3, ,48 2,60 2, ,35 3,43 2, ,73 4,09 3, ,10 4,41 4, ,45 4,72 4, ,44 1,82 1, ,21 2,40 2, ,96 2,99 2, ,27 3,59 3, ,57 3,95 3, ,88 2,16 1, ,79 2,84 2, ,31 3,54 2, ,64 4,02 3, ,97 4,30 3, ,13 1,59 1, ,80 2,10 1, ,49 2,61 2, ,99 3,14 2, ,27 3,66 3, ,46 1,84 1, ,24 2,42 2, ,98 3,02 2, ,29 3,62 3, ,59 3,97 3, ,89 1,41 1, ,49 1,86 1, ,10 2,32 1, ,72 2,78 2, ,03 3,25 2, ,15 1,61 1, ,83 2,11 1, ,52 2,64 2, ,01 3,16 2, ,29 3,70 3,09 I 200 1,70 1,27 1, ,24 1,67 1, ,79 2,09 1, ,34 2,50 2, ,82 2,93 2,44 I 200 1,90 1,42 1, ,51 1,88 1, ,12 2,34 1, ,75 2,80 2, ,04 3,28 2,74 II 200 1,54 1,15 0, ,03 1,52 1, ,53 1,89 1, ,04 2,27 1, ,55 2,66 2,22 II 200 1,71 1,28 1, ,25 1,69 1, ,81 2,10 1, ,37 2,52 2, ,83 2,95 2,46 20

22 Střešní krokve Stabil 60/60/H: Tabulky největších rozpětí l v m Sklon střechy do 25 Těžká krytina 200 4,15 3,11 2, ,59 3,91 3, ,97 4,30 3, ,37 4,65 4, ,64 4,88 4,46 Lehká krytina 200 4,62 3,73 3, ,03 4,35 3, ,45 4,71 4, ,88 5,09 4, ,17 5,34 4, ,36 2,52 2, ,14 3,17 2, ,48 3,87 3, ,84 4,19 3, ,08 4,39 4, ,89 2,91 2, ,45 3,66 3, ,81 4,16 3, ,20 4,50 4, ,46 4,72 4, ,56 1,91 1, ,22 2,41 2, ,90 3,17 2, ,22 3,65 3, ,43 3,83 3, ,85 2,13 1, ,59 2,68 2, ,12 3,54 2, ,45 3,85 3, ,67 4,04 3, ,06 1,54 1, ,60 1,94 1, ,42 2,56 2, ,79 3,19 2, ,98 3,44 3, ,25 1,68 1, ,83 2,12 1, ,66 2,79 2, ,96 3,42 2, ,15 3,59 3, ,73 1,29 1, ,17 1,63 1, ,87 2,15 1, ,47 2,67 2, ,64 3,03 2, ,85 1,39 1, ,34 1,75 1, ,08 2,31 1, ,60 2,87 2, ,78 3,25 2, ,49 1,11 0, ,87 1,40 1, ,47 1,85 1, ,08 2,30 1, ,38 2,61 2, ,58 1,18 0, ,99 1,49 1, ,62 1,96 1, ,27 2,45 2, ,48 2,77 2,32 I 200 1,30 0,98 0, ,64 1,23 1, ,16 1,62 1, ,70 2,02 1, ,06 2,29 1,91 I 200 1,38 1,03 0, ,73 1,30 1, ,28 1,71 1, ,85 2,13 1, ,23 2,41 2,02 II 200 1,16 0,87 0, ,46 1,09 0, ,93 1,44 1, ,40 1,80 1, ,72 2,04 1,70 II 200 1,22 0,91 0, ,53 1,15 0, ,02 1,51 1, ,52 1,89 1, ,86 2,14 1,79 21

23 Střešní krokve Stabil 60/60/H: Tabulky největších rozpětí l v m Sklon střechy do 30 Těžká krytina 200 4,47 3,49 2, ,87 4,21 3, ,27 4,56 4, ,69 4,92 4, ,97 5,17 4,72 Lehká krytina 200 4,95 4,28 3, ,40 4,67 4, ,84 5,05 4, ,31 5,46 4, ,62 5,73 5, ,85 2,88 2, ,42 3,63 3, ,79 4,14 3, ,18 4,48 4, ,43 4,70 4, ,41 3,41 2, ,81 4,16 3, ,21 4,51 4, ,63 4,87 4, ,90 5,11 4, ,99 2,24 1, ,76 2,81 2, ,22 3,65 3, ,56 3,94 3, ,79 4,14 3, ,39 2,54 2, ,15 3,20 2, ,50 3,89 3, ,86 4,20 3, ,10 4,41 4, ,44 1,83 1, ,07 2,30 1, ,81 3,03 2, ,12 3,57 3, ,33 3,74 3, ,70 2,02 1, ,40 2,55 2, ,01 3,36 2, ,34 3,75 3, ,55 3,94 3, ,06 1,54 1, ,60 1,94 1, ,42 2,56 2, ,79 3,19 2, ,98 3,44 3, ,25 1,68 1, ,83 2,12 1, ,66 2,79 2, ,96 3,42 2, ,15 3,59 3, ,78 1,34 1, ,25 1,68 1, ,96 2,22 1, ,53 2,76 2, ,70 3,13 2, ,92 1,44 1, ,42 1,81 1, ,19 2,39 1, ,66 2,98 2, ,84 3,32 2,82 I 200 1,57 1,18 0, ,98 1,48 1, ,61 1,96 1, ,26 2,44 2, ,48 2,76 2,31 I 200 1,68 1,26 1, ,11 1,58 1, ,79 2,09 1, ,42 2,60 2, ,59 2,95 2,46 II 200 1,41 1,05 0, ,77 1,33 1, ,34 1,75 1, ,91 2,18 1, ,29 2,47 2,06 II 200 1,49 1,12 0, ,88 1,41 1, ,48 1,85 1, ,09 2,31 1, ,39 2,62 2,19 22

24 Střešní krokve Stabil 60/60/H: Tabulky největších rozpětí l v m Sklon střechy do 45 Těžká krytina 200 5,14 4,45 3, ,60 4,85 4, ,06 5,24 4, ,55 5,66 5, ,87 5,94 5,43 Lehká krytina 200 5,93 5,13 4, ,46 5,59 5, ,98 6,04 5, ,54 6,52 5, ,91 6,84 6, ,82 4,06 3, ,25 4,54 4, ,68 4,91 4, ,14 5,31 4, ,44 5,57 5, ,44 4,71 4, ,93 5,13 4, ,42 5,55 5, ,93 5,99 5, ,27 6,29 5, ,39 3,37 2, ,78 4,14 3, ,18 4,48 4, ,59 4,84 4, ,87 5,08 4, ,85 4,11 3, ,28 4,57 4, ,72 4,95 4, ,18 5,34 4, ,48 5,61 5, ,85 2,88 2, ,42 3,63 3, ,79 4,14 3, ,18 4,48 4, ,43 4,70 4, ,41 3,41 2, ,81 4,16 3, ,21 4,51 4, ,63 4,87 4, ,90 5,11 4, ,36 2,52 2, ,14 3,17 2, ,48 3,87 3, ,84 4,19 3, ,08 4,39 4, ,89 2,91 2, ,45 3,66 3, ,81 4,16 3, ,20 4,50 4, ,46 4,72 4, ,99 2,24 1, ,76 2,81 2, ,22 3,65 3, ,56 3,94 3, ,79 4,14 3, ,39 2,54 2, ,15 3,20 2, ,50 3,89 3, ,86 4,20 3, ,10 4,41 4,03 I 200 2,68 2,01 1, ,38 2,53 2, ,00 3,33 2, ,32 3,74 3, ,54 3,93 3,59 I 200 3,01 2,25 1, ,79 2,84 2, ,23 3,66 3, ,58 3,96 3, ,80 4,16 3,80 II 200 2,44 1,83 1, ,07 2,30 1, ,81 3,03 2, ,12 3,57 3, ,33 3,74 3,42 II 200 2,70 2,02 1, ,40 2,55 2, ,01 3,36 2, ,34 3,75 3, ,55 3,94 3,60 23

25 Střešní krokve Stabil 89/55/H: Tabulky největších rozpětí l v m Sklon střechy do 25 Těžká krytina 241 4,61 3,45 2, ,60 4,30 3, ,99 5,16 4, ,38 5,52 5, ,75 5,84 5,34 Lehká krytina 241 5,52 4,13 3, ,13 5,15 4, ,56 5,67 5, ,98 6,04 5, ,39 6,39 5, ,74 2,80 2, ,67 3,49 2, ,40 4,19 3, ,75 4,90 4, ,09 5,27 4, ,85 2,13 1, ,55 2,66 2, ,27 3,20 2, ,99 3,74 3, ,32 4,28 3, ,30 1,72 1, ,87 2,15 1, ,45 2,58 2, ,03 3,02 2, ,62 3,46 2, ,93 1,44 1, ,41 1,80 1, ,89 2,16 1, ,38 2,53 2, ,88 2,90 2, ,66 1,24 1, ,07 1,55 1, ,49 1,86 1, ,91 2,18 1, ,34 2,50 2,09 I 241 1,46 1,09 0, ,82 1,36 1, ,19 1,64 1, ,56 1,91 1, ,93 2,19 1,83 II 241 1,30 0,97 0, ,62 1,21 1, ,95 1,46 1, ,28 1,71 1, ,61 1,96 1, ,32 3,23 2, ,39 4,03 3, ,80 4,84 4, ,18 5,34 4, ,54 5,66 5, ,17 2,37 1, ,96 2,96 2, ,75 3,56 2, ,30 4,16 3, ,61 4,77 3, ,50 1,87 1, ,13 2,34 1, ,76 2,81 2, ,39 3,29 2, ,99 3,77 3, ,07 1,55 1, ,58 1,93 1, ,10 2,32 1, ,63 2,72 2, ,16 3,12 2, ,76 1,32 1, ,20 1,65 1, ,65 1,98 1, ,10 2,32 1, ,55 2,66 2,22 I 241 1,54 1,15 0, ,92 1,44 1, ,31 1,73 1, ,70 2,02 1, ,09 2,32 1,93 II 241 1,36 1,02 0, ,70 1,27 1, ,04 1,53 1, ,39 1,79 1, ,74 2,05 1,71 24

26 Střešní krokve Stabil 89/55/H: Tabulky největších rozpětí l v m Sklon střechy do 30 Těžká krytina 241 5,17 3,87 3, ,93 4,82 4, ,35 5,49 4, ,75 5,84 5, ,15 6,18 5,65 Lehká krytina 241 6,11 4,74 3, ,57 5,68 4, ,03 6,08 5, ,48 6,47 5, ,91 6,84 6, ,28 3,20 2, ,33 3,99 3, ,78 4,79 4, ,15 5,32 4, ,51 5,63 5, ,05 3,78 3, ,86 4,71 3, ,27 5,43 4, ,68 5,78 5, ,07 6,11 5, ,32 2,49 2, ,15 3,10 2, ,98 3,73 3, ,42 4,36 3, ,74 4,97 4, ,77 2,82 2, ,71 3,52 2, ,43 4,23 3, ,77 4,94 4, ,11 5,29 4, ,72 2,03 1, ,39 2,54 2, ,07 3,05 2, ,76 3,57 2, ,19 4,09 3, ,01 2,25 1, ,76 2,81 2, ,51 3,38 2, ,16 3,95 3, ,46 4,53 3, ,30 1,72 1, ,87 2,15 1, ,45 2,58 2, ,03 3,02 2, ,62 3,46 2, ,50 1,87 1, ,13 2,34 1, ,76 2,81 2, ,39 3,29 2, ,99 3,77 3, ,99 1,49 1, ,49 1,86 1, ,99 2,24 1, ,49 2,62 2, ,01 3,00 2, ,14 1,61 1, ,68 2,00 1, ,22 2,41 2, ,76 2,82 2, ,31 3,23 2,70 I 241 1,76 1,32 1, ,19 1,64 1, ,64 1,97 1, ,08 2,31 1, ,54 2,65 2,21 I 241 1,87 1,40 1, ,34 1,75 1, ,81 2,10 1, ,29 2,46 2, ,77 2,82 2,36 II 241 1,57 1,18 0, ,96 1,47 1, ,36 1,77 1, ,76 2,07 1, ,16 2,37 1,98 II 241 1,67 1,25 1, ,08 1,56 1, ,50 1,87 1, ,92 2,19 1, ,35 2,51 2,09 25

27 Střešní krokve Stabil 89/55/H: Tabulky největších rozpětí l v m Sklon střechy do 45 Těžká krytina 241 6,34 5,11 4, ,81 5,89 5, ,29 6,31 5, ,75 6,71 6, ,20 7,10 6,49 Lehká krytina 241 7,29 6,31 5, ,83 6,77 6, ,38 7,25 6, ,91 7,71 7, ,42 8,15 7, ,94 4,49 3, ,39 5,53 4, ,84 5,91 5, ,27 6,29 5, ,70 6,66 6, ,71 5,72 4, ,20 6,23 5, ,71 6,67 6, ,20 7,09 6, ,68 7,51 6, ,99 3,74 3, ,83 4,66 3, ,24 5,40 4, ,64 5,74 5, ,03 6,08 5, ,98 4,55 3, ,43 5,56 4, ,88 5,95 5, ,32 6,34 5, ,75 6,70 6, ,28 3,20 2, ,33 3,99 3, ,78 4,79 4, ,15 5,32 4, ,51 5,63 5, ,05 3,78 3, ,86 4,71 3, ,27 5,43 4, ,68 5,78 5, ,07 6,11 5, ,74 2,80 2, ,67 3,49 2, ,40 4,19 3, ,75 4,90 4, ,09 5,27 4, ,32 3,23 2, ,39 4,03 3, ,80 4,84 4, ,18 5,34 4, ,54 5,66 5, ,32 2,49 2, ,15 3,10 2, ,98 3,73 3, ,42 4,36 3, ,74 4,97 4, ,77 2,82 2, ,71 3,52 2, ,43 4,23 3, ,77 4,94 4, ,11 5,29 4,73 I 241 2,99 2,24 1, ,73 2,79 2, ,48 3,35 2, ,14 3,92 3, ,45 4,50 3,75 I 241 3,35 2,51 2, ,18 3,13 2, ,02 3,76 3, ,44 4,39 3, ,76 4,99 4,20 II 241 2,72 2,03 1, ,39 2,54 2, ,07 3,05 2, ,76 3,57 2, ,19 4,09 3,41 II 241 3,01 2,25 1, ,76 2,81 2, ,51 3,38 2, ,16 3,95 3, ,46 4,53 3,78 26

28 Střešní krokve Stabil 100/60/H: Tabulky největších rozpětí l v m Sklon střechy do 25 Těžká krytina 250 5,40 4,04 3, ,23 5,05 4, ,65 5,75 5, ,06 6,11 5, ,46 6,46 5,90 Lehká krytina 250 6,39 4,84 4, ,82 5,90 5, ,27 6,29 5, ,72 6,68 6, ,16 7,06 6, ,39 3,28 2, ,48 4,10 3, ,00 4,93 4, ,37 5,51 4, ,73 5,82 5, ,06 3,79 3, ,03 4,74 3, ,44 5,57 4, ,84 5,92 5, ,23 6,25 5, ,34 2,50 2, ,18 3,13 2, ,02 3,76 3, ,56 4,40 3, ,88 5,05 4, ,72 2,78 2, ,65 3,48 2, ,52 4,18 3, ,86 4,90 4, ,20 5,36 4, ,70 2,02 1, ,37 2,52 2, ,06 3,04 2, ,75 3,56 2, ,28 4,08 3, ,94 2,20 1, ,67 2,75 2, ,42 3,31 2, ,18 3,87 3, ,51 4,44 3, ,26 1,69 1, ,83 2,12 1, ,40 2,55 2, ,99 2,98 2, ,57 3,42 2, ,43 1,82 1, ,04 2,27 1, ,65 2,74 2, ,28 3,20 2, ,91 3,67 3, ,95 1,46 1, ,44 1,82 1, ,93 2,19 1, ,43 2,57 2, ,94 2,95 2, ,07 1,55 1, ,59 1,94 1, ,12 2,33 1, ,65 2,73 2, ,19 3,13 2,62 I 250 1,71 1,28 1, ,14 1,60 1, ,57 1,93 1, ,01 2,26 1, ,46 2,59 2,16 I 250 1,80 1,35 1, ,26 1,69 1, ,71 2,03 1, ,18 2,38 1, ,65 2,73 2,28 II 250 1,52 1,14 0, ,91 1,43 1, ,29 1,72 1, ,69 2,01 1, ,08 2,31 1,93 II 250 1,60 1,20 1, ,00 1,50 1, ,41 1,80 1, ,82 2,11 1, ,23 2,42 2,02 27

29 Střešní krokve Stabil 100/60/H: Tabulky největších rozpětí l v m Sklon střechy do 30 Těžká krytina 250 6,06 4,53 3, ,60 5,66 4, ,04 6,09 5, ,47 6,47 5, ,90 6,84 6,25 Lehká krytina 250 6,85 5,56 4, ,30 6,32 5, ,79 6,74 6, ,27 7,16 6, ,74 7,56 6, ,01 3,75 3, ,00 4,69 3, ,41 5,55 4, ,81 5,89 5, ,19 6,22 5, ,92 4,43 3, ,52 5,54 4, ,96 6,02 5, ,39 6,39 5, ,81 6,76 6, ,90 2,92 2, ,87 3,65 3, ,65 4,39 3, ,00 5,13 4, ,35 5,49 4, ,42 3,31 2, ,53 4,14 3, ,02 4,98 4, ,39 5,53 4, ,76 5,85 5, ,19 2,39 1, ,99 2,98 2, ,79 3,59 3, ,43 4,20 3, ,74 4,82 4, ,53 2,64 2, ,41 3,30 2, ,31 3,97 3, ,71 4,65 3, ,04 5,23 4, ,70 2,02 1, ,37 2,52 2, ,06 3,04 2, ,75 3,56 2, ,28 4,08 3, ,94 2,20 1, ,67 2,75 2, ,42 3,31 2, ,18 3,87 3, ,51 4,44 3, ,34 1,75 1, ,92 2,19 1, ,52 2,63 2, ,12 3,08 2, ,72 3,54 2, ,52 1,88 1, ,15 2,36 1, ,79 2,83 2, ,43 3,32 2, ,09 3,81 3,18 I 250 2,06 1,54 1, ,58 1,93 1, ,10 2,32 1, ,63 2,72 2, ,17 3,12 2,61 I 250 2,20 1,65 1, ,75 2,06 1, ,31 2,48 2, ,88 2,90 2, ,45 3,33 2,78 II 250 1,84 1,38 1, ,31 1,73 1, ,78 2,08 1, ,25 2,43 2, ,73 2,79 2,33 II 250 1,95 1,46 1, ,44 1,83 1, ,94 2,20 1, ,45 2,58 2, ,95 2,96 2,47 28

30 Střešní krokve Stabil 100/60/H: Tabulky největších rozpětí l v m Sklon střechy do 45 Těžká krytina 250 7,10 5,98 4, ,58 6,55 5, ,08 6,99 6, ,58 7,42 6, ,06 7,84 7,17 Lehká krytina 250 8,17 7,07 6, ,71 7,53 6, ,29 8,03 7, ,85 8,52 7, ,41 9,00 8, ,66 5,26 4, ,11 6,15 5, ,58 6,56 5, ,05 6,96 6, ,51 7,36 6, ,52 6,50 5, ,01 6,93 6, ,55 7,40 6, ,07 7,85 7, ,58 8,29 7, ,85 4,38 3, ,49 5,47 4, ,92 5,99 5, ,35 6,36 5, ,77 6,72 6, ,71 5,33 4, ,15 6,19 5, ,63 6,60 6, ,10 7,01 6, ,56 7,41 6, ,01 3,75 3, ,00 4,69 3, ,41 5,55 4, ,81 5,89 5, ,19 6,22 5, ,92 4,43 3, ,52 5,54 4, ,96 6,02 5, ,39 6,39 5, ,81 6,76 6, ,39 3,28 2, ,48 4,10 3, ,00 4,93 4, ,37 5,51 4, ,73 5,82 5, ,06 3,79 3, ,03 4,74 3, ,44 5,57 4, ,84 5,92 5, ,23 6,25 5, ,90 2,92 2, ,87 3,65 3, ,65 4,39 3, ,00 5,13 4, ,35 5,49 4, ,42 3,31 2, ,53 4,14 3, ,02 4,98 4, ,39 5,53 4, ,76 5,85 5,34 I 250 3,51 2,63 2, ,39 3,28 2, ,27 3,95 3, ,70 4,62 3, ,02 5,21 4,43 I 250 3,93 2,94 2, ,91 3,67 3, ,67 4,42 3, ,03 5,17 4, ,37 5,51 4,95 II 250 3,19 2,39 1, ,99 2,98 2, ,79 3,59 3, ,43 4,20 3, ,74 4,82 4,02 II 250 3,53 2,64 2, ,41 3,30 2, ,31 3,97 3, ,71 4,65 3, ,04 5,23 4,45 29

31 Střešní krokve I - Stabil sklon střechy 60 a více U sklonu střechy s hodnotami 60 a více, pokud nemá sněhové zábrany, se sněhová oblast neuvažuje. Tabulky největších rozpětí jsou vyjádřeny samostatně Těžká krytina 60/40/H 160 4,56 3,94 3, ,93 4,26 3, ,32 4,61 4, ,72 4,95 4, ,10 5,28 4, ,47 5,60 5,11 60/45/H 200 5,14 4,34 3, ,62 4,86 4, ,10 5,28 4, ,57 5,68 5, ,02 6,07 5,55 60/60/H 200 6,26 5,41 4, ,82 5,90 5, ,37 6,38 5, ,95 6,88 6, ,34 7,22 6,60 89/100/H 241 7,69 6,65 6, ,26 7,14 6, ,83 7,64 6, ,39 8,12 7, ,93 8,59 7,85 100/60/H 250 8,61 7,45 6, ,18 7,94 7, ,79 8,47 7, ,38 8,98 8, ,96 9,49 8,67 Lehká krytina 60/40/H 160 5,74 4,97 4, ,21 5,37 4, ,70 5,80 5, ,19 6,22 5, ,67 6,63 6, ,13 7,03 6,42 60/45/H 200 6,47 5,60 5, ,06 6,11 5, ,66 6,63 6, ,24 7,13 6, ,80 7,61 6,96 60/60/H 200 7,86 6,80 6, ,56 7,40 6, ,25 8,00 7, ,97 8,63 7, ,45 9,04 8,26 89/100/H 241 9,60 8,31 7, ,30 8,91 8, ,01 9,52 8, ,69 10,12 9, ,35 10,69 9,77 100/60/H ,75 9,30 8, ,44 9,90 9, ,19 10,55 9, ,92 11,18 10, ,63 11,79 10,77 30

A. 1 Skladba a použití nosníků

A. 1 Skladba a použití nosníků GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1995-1-1 ČSN 731702 modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních

Více

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling Objednavatel: M.T.A., spol. s r.o., Pod Pekárnami 7, 190 00 Praha 9 Zpracoval: Ing. Bohumil Koželouh, CSc. znalec v oboru

Více

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ Vypracoval: Zodp. statik: Datum: Projekt: Objednatel: Marek Lokvenc Ing.Robert Fiala 07.01.2016 Zastínění expozice gibonů ARW pb, s.r.o. Posudek proveden dle: ČSN EN

Více

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad)

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad) KERAMICKÉ STROPY HELUZ MIAKO Tabulky statických únosností stropy HELUZ MIAKO Obsah tabulka č. 1 tabulka č. 2 tabulka č. 3 tabulka č. 4 tabulka č. 5 tabulka č. 6 tabulka č. 7 tabulka č. 8 tabulka č. 9 tabulka

Více

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Obsah 1 Obsah statického výpočtu... 3 2 Popis výpočtu... 3 3 Materiály... 3 4 Podklady... 4 5 Výpočet střešního nosníku... 4 5.1 Schéma nosníku

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení

Více

studentská kopie 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice

studentská kopie 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice Vaznice bude přenášet pouze zatížení působící kolmo k rovině střechy. Přenos zatížení působícího rovnoběžně se střešní rovinou bude popsán v poslední

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení stavby

Více

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU Vypracoval: Zodp. statik: Datum: Projekt: Objednatel: Marek Lokvenc Ing.Robert Fiala 07.01.2016 Zastínění expozice gibonů ARW pb, s.r.o. Posudek proveden dle: ČSN EN

Více

I Stabil. Lepený kombinovaný nosník se stojnou z desky z orientovaných plochých třísek - OSB. Navrhování nosníků na účinky zatížení podle ČSN 73 1701

I Stabil. Lepený kombinovaný nosník se stojnou z desky z orientovaných plochých třísek - OSB. Navrhování nosníků na účinky zatížení podle ČSN 73 1701 I Stabi Lepený kombinovaný nosník se stojnou z desky z orientovaných pochých třísek - OSB Navrhování nosníků na účinky zatížení pode ČSN 73 1701 Část A Část B Část C Část D Výchozí předpokady, statické

Více

Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB 1 Obsah: 1. statické posouzení dřevěného krovu osazeného na ocelové vaznice 1.01 schema konstrukce 1.02 určení zatížení na krokve 1.03 zatížení kleštin (zatížení od 7.NP) 1.04 vnitřní síly - krokev, kleština,

Více

STATICKÉ TABULKY stěnových kazet

STATICKÉ TABULKY stěnových kazet STATICKÉ TABULKY stěnových kazet OBSAH ÚVOD.................................................................................................. 3 SATCASS 600/100 DX 51D................................................................................

Více

JSOU LEHKÉ, STABILNÍ, ALE VYDRŽÍ VELKOU ZÁTĚŽ

JSOU LEHKÉ, STABILNÍ, ALE VYDRŽÍ VELKOU ZÁTĚŽ TECHNICKÁ PŘÍRUČKA 2014 OBSAH Úvod 04 Přehled sortimentu 06 Otvory pro technické instalace 07 Návrhová tabulka 08 Výztuhy stojiny 09 Stropní konstrukce 10 Střecha 16 Stěna 20 Energetická úspornost 22

Více

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Statika ú n o r 2 0 0 9

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Statika ú n o r 2 0 0 9 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Statika ú n o r 2 0 0 9 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Výrobce: Europanel s.r.o. U Kolory

Více

Srovnání konstrukce krovu rodinného domu při použití krytiny GERARD a betonové krytiny

Srovnání konstrukce krovu rodinného domu při použití krytiny GERARD a betonové krytiny Srovnání konstrukce krovu rodinného domu při použití krytiny GERARD a betonové krytiny 1. Úvod Podklady použité pro srovnání: ČSN 730035 Zatížení stavebních konstrukcí, ČSN 731701 Dřevěné konstrukce -

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica)

Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica) Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica) Obsah: 1. Úvod 4 2. Statické tabulky 6 2.1. Vlnitý profil 6 2.1.1. Frequence 18/76 6 2.2. Trapézové profily 8 2.2.1. Hacierba 20/137,5

Více

LVL lepené vrstvené dřevo Nosné stavební prvky přirozeně ze dřeva

LVL lepené vrstvené dřevo Nosné stavební prvky přirozeně ze dřeva LVL lepené vrstvené dřevo Nosné stavební prvky přirozeně ze dřeva CERTIFIKÁT dle ČSN EN 14374 DOPORUČENÉ POUŽITÍ Sloupky, krokve, prahy, rámy, zesílení okenních a dveřních otvorů, nosníky, průvlaky, zesílení

Více

3 Návrhové hodnoty materiálových vlastností

3 Návrhové hodnoty materiálových vlastností 3 Návrhové hodnoty materiálových vlastností Eurokód 5 společně s ostatními eurokódy neuvádí žádné hodnoty pevnostních a tuhostních vlastností materiálů. Tyto hodnoty se určují podle příslušných zkušebních

Více

JSOU LEHKÉ, STABILNÍ, ALE VYDRŽÍ VELKOU ZÁTĚŽ

JSOU LEHKÉ, STABILNÍ, ALE VYDRŽÍ VELKOU ZÁTĚŽ TECHNICKÁ PŘÍRUČKA OBSAH Úvod 04 Přehled sortimentu 06 Otvory pro technické instalace 07 Návrhová tabulka 08 Výztuhy stojiny 09 Stropní konstrukce 10 Střecha 16 Stěna 20 Energetická úspornost 22 Zásady

Více

1 Použité značky a symboly

1 Použité značky a symboly 1 Použité značky a symboly A průřezová plocha stěny nebo pilíře A b úložná plocha soustředěného zatížení (osamělého břemene) A ef účinná průřezová plocha stěny (pilíře) A s průřezová plocha výztuže A s,req

Více

LVL lepené vrstvené dřevo Nosné stavební prvky přirozeně ze dřeva

LVL lepené vrstvené dřevo Nosné stavební prvky přirozeně ze dřeva LVL lepené vrstvené dřevo Nosné stavební prvky přirozeně ze dřeva CERTIFIKÁT dle ČSN EN 14374 a Z-9.1-811 DOPORUČENÉ POUŽITÍ Sloupky, krokve, prahy, rámy, zesílení okenních a dveřních otvorů, nosníky,

Více

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ 7. cvičení ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ V této kapitole se probírají výpočty únosnosti průřezů (neboli posouzení prvků na prostou pevnost). K porušení materiálu v tlačených částech průřezu dochází: mezní

Více

Stěnové nosníky. Obr. 1 Stěnové nosníky - průběh σ x podle teorie lineární pružnosti.

Stěnové nosníky. Obr. 1 Stěnové nosníky - průběh σ x podle teorie lineární pružnosti. Stěnové nosníky Stěnový nosník je plošný rovinný prvek uložený na podporách tak, že prvek je namáhán v jeho rovině. Porovnáme-li chování nosníků o výškách h = 0,25 l a h = l, při uvažování lineárně pružného

Více

STATICKÝ VÝPOČET STUPEŇ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ ČÁST DOKUMENTACE: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REVIZE: R.

STATICKÝ VÝPOČET STUPEŇ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ ČÁST DOKUMENTACE: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REVIZE: R. PROJEKTOVÁ ČINNOST V INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ ING. MARTIN OUTLÝ O-PRO SERVIS IČO 11 422 131 STATICKÝ VÝPOČET STUPEŇ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ ČÁST DOKUMENTACE: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ

Více

Vestavba archivu v podkroví

Vestavba archivu v podkroví Návrh statické části stavby Statický výpočet Vestavba archivu v podkroví Praha 10 - Práčská 1885 Místo stavby: Investor: Zpracovatel PD: Praha 10 - Práčská 1885 Lesy hl. ěsta Prahy, Práčská 1885, Praha

Více

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu Průvodní zpráva ke statickému výpočtu V následujícím statickém výpočtu jsou navrženy a posouzeny nosné prvky ocelové konstrukce zesílení části stávající stropní konstrukce v 1.a 2. NP objektu ředitelství

Více

Statické tabulky profilů Z, C a Σ

Statické tabulky profilů Z, C a Σ Statické tabulky profilů Z, C a Σ www.satjam.cz STATICKÉ TABULKY PROFILŮ Z, C A OBSAH PROFIL PRODUKCE..................................................................................... 3 Profi ly Z,

Více

Obsah: 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2. Seznam použité literatury 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním otvorem

Obsah: 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2. Seznam použité literatury 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním otvorem Stavba: Stavební úpravy skladovací haly v areálu firmy Strana: 1 Obsah: PROSTAB 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2 2. Seznam použité literatury 2 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním

Více

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová KERAMICKÉ STROPNÍ KONSTRUKCE ČSN EN 1992 Principy návrhu 28.3.2012 1 Ing. Zuzana Hejlová Přechod z národních na evropské normy od 1.4.2010 Zatížení stavebních konstrukcí ČSN 73 0035 = > ČSN EN 1991 Navrhování

Více

Úvod Požadavky podle platných technických norem Komentář k problematice navrhování

Úvod Požadavky podle platných technických norem Komentář k problematice navrhování ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ DŘEVOSTAVBY VE VZTAHU K TECHNICKÝM NORMÁM ČSN, PRINCIPY KONSTRUKĆNÍ OCHRANY DŘEVA PETR KUKLÍK Úvod Požadavky podle platných technických norem Komentář

Více

Tabulka 5 Specifické prvky

Tabulka 5 Specifické prvky Tabulka 5 Specifické prvky 1 Podhledy (s působením požáru ze spodní strany) 1.1 Podhled s přídavnou izolací vloženou mezi dřevěné stropní nosníky, druh DP2 1 - stropní záklop 2 - dřevěné nosníky (vzdálené

Více

Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem STATICKÝ POSUDEK. srpen 2015

Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem STATICKÝ POSUDEK. srpen 2015 2015 STAVBA STUPEŇ Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem DSP STATICKÝ POSUDEK srpen 2015 ZODP. OSOBA Ing. Jiří Surovec POČET STRAN 8 Ing. Jiří Surovec istruct Trabantská 673/18, 190

Více

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET REVITALIZACE CENTRA MČ PRAHA - SLIVENEC DA 2.2. PŘÍSTŘEŠEK MHD 08/2009 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY:

Více

Akce: Modřice, Poděbradova 413 přístavba a stavební úpravy budovy. Náměstí Svobody Modřice STATICKÉ POSOUZENÍ

Akce: Modřice, Poděbradova 413 přístavba a stavební úpravy budovy. Náměstí Svobody Modřice STATICKÉ POSOUZENÍ Akce: Modřice, Poděbradova 413 přístavba a stavební úpravy budovy Investor: Město Modřice Náměstí Svobody 93 664 42 Modřice STATICKÉ POSOUZENÍ Vypracoval: Ing. Miroslav Dorazil Ivanovické náměstí 404/28a

Více

29.05.2013. Dřevo EN1995. Dřevo EN1995. Obsah: Ing. Radim Matela, Nemetschek Scia, s.r.o. Konference STATIKA 2013, 16. a 17.

29.05.2013. Dřevo EN1995. Dřevo EN1995. Obsah: Ing. Radim Matela, Nemetschek Scia, s.r.o. Konference STATIKA 2013, 16. a 17. Apollo Bridge Apollo Bridge Architect: Ing. Architect: Miroslav Ing. Maťaščík Miroslav Maťaščík - Alfa 04 a.s., - Alfa Bratislava 04 a.s., Bratislava Design: DOPRAVOPROJEKT Design: Dopravoprojekt a.s.,

Více

Ing. Jan Rýpal Nádražní Moravský Písek IČO: Moravský Písek, STATICKÝ VÝPOČET

Ing. Jan Rýpal Nádražní Moravský Písek IČO: Moravský Písek, STATICKÝ VÝPOČET Ing. Jan Rýpal Nádražní 335 696 85 Moravský Písek IČO: 62819348 Moravský Písek, 20. 1. 2015 STATICKÝ VÝPOČET Stavba: REKONSTRUKCE BÝVALÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SYROVÍN Investor: Obec Syrovín, Syrovín 70, 69684

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, kotvení výztuže Minimální vnitřní průměr zakřivení prutu Průměr prutu Minimální průměr pro ohyby, háky a smyčky (pro pruty a dráty) φ 16 mm 4 φ φ > 16 mm 7 φ Minimální vnitřní průměr

Více

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE Uplatnění dřevěných konstrukcí v minulosti DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE Uplatnění dřevěných konstrukcí

Více

ZASTŘEŠENÍ BUDOV 1. Sklonité střechy

ZASTŘEŠENÍ BUDOV 1. Sklonité střechy Pozemní stavitelství ZASTŘEŠENÍ BUDOV 1. Sklonité střechy Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Normy ČSN: ČSN 73 4301 Obytné budovy ČSN EN 1991-1 (73 00 35) Zatížení stavebních konstrukcí

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 7 přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 7 přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 7 přednáška Zásady vyztužování - podélná výztuž - smyková výztuž Vyztužování bet. prvků desky - obecné zásady - pásové a lokální zatížení - úpravy kolem otvorů trámové

Více

F Zug F H. F Druck. Desky Diamant 07/2010. Knauf Diamant. Diamant deska, která unese dům

F Zug F H. F Druck. Desky Diamant 07/2010. Knauf Diamant. Diamant deska, která unese dům F H F H F Zug F Druck Desky Diamant 07/2010 Knauf Diamant Diamant deska, která unese dům Základní předpoklady pro zatěžování Pro namáhání stěn jsou uvažovány třídy trvání zatížení dle ČSN EN 1995-1-1 +

Více

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Stavební konstrukce Adresa.: Střední průmyslová

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 02 STATICKÝ VÝPOČET

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 02 STATICKÝ VÝPOČET VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES 02 STATICKÝ VÝPOČET

Více

Konstrukce dřevěné haly rozvržení kce

Konstrukce dřevěné haly rozvržení kce Konstrukce dřevěné haly rozvržení kce Zadání Jednopodlažní jednolodní dřevěná hala: rozpětí = polovina rozpětí zadané ocelové haly vzdálenost sloupů = poloviční vzdálenost oproti zadané ocelové hale vzdálenost

Více

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving. ČSN EN ISO 9001 NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.cz PROLAMOVANÉ NOSNÍKY SMĚRNICE 11 č. S

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STUPEŇ PROJEKTU DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ (ve smyslu přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění, 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona) STAVBA INVESTOR

Více

VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE STAVITELSTVÍ I. FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT PRAHA VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE Základní funkce a požadavky architektonická funkce a požadavky - variabilita vnitřního prostoru - estetická

Více

D.1.2 a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459)

D.1.2 a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459) P R O J E K T Y, S. R. O, H A V Í Ř S K Á 1 6, 5 8 6 0 1 K A N C E L Á Ř : C H L U M O V A 1, 5 8 6 0 1 J I H L A V A J I H L A V A D.1.2 a TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ STAVBA: MALOKAPACITNÍ

Více

Lindab Usnadňujeme výstavbu. LindabConstruline. Vaznice a paždíky. Konstrukční profily Z, C a U

Lindab Usnadňujeme výstavbu. LindabConstruline. Vaznice a paždíky. Konstrukční profily Z, C a U Lind_kat_vaznice a pazd09 23.9.2009 18:40 Str. 1 Lindab Usnadňujeme výstavbu TM LindabConstruline Vaznice a paždíky Konstrukční profily Z, C a U Lind_kat_vaznice a pazd09 23.9.2009 18:40 Str. 2 Lindab

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA SADA 3 NAVRHOVÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH PRVKŮ 04. VYZTUŽOVÁNÍ - TRÁMY DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL PROJEKTU: SŠS JIHLAVA ŠABLONY REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.09/1.5.00/34.0284

Více

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup Šroubovaný přípoj konzoly na sloup Připojení konzoly IPE 180 na sloup HEA 220 je realizováno šroubovým spojem přes čelní desku. Sloup má v místě přípoje vyztuženou stojinu plechy tloušťky 10mm. Pro sloup

Více

Dřevěné konstrukce požární návrh. Doc. Ing. Petr Kuklík, CSc.

Dřevěné konstrukce požární návrh. Doc. Ing. Petr Kuklík, CSc. Dřevěné konstrukce požární návrh Doc. Ing. Petr Kuklík, CSc. ČSN P ENV 1995-1-2 (73 1701) NAVRHOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ Část 1-2: Obecná pravidla Navrhování konstrukcí na účinky požáru Kritéria R, E

Více

předběžný statický výpočet

předběžný statický výpočet předběžný statický výpočet (část: betonové konstrukce) KOMUNITNÍ CENTRUM MATKY TEREZY V PRAZE . Základní informace.. Materiály.. Schéma konstrukce. Zatížení.. Vodorovné konstrukc.. Svislé konstrukce 4.

Více

Schöck Isokorb typ KS

Schöck Isokorb typ KS Schöck Isokorb typ 20 Schöck Isokorb typ 1 Obsah Strana Varianty připojení 16-165 Rozměry 166-167 Dimenzační tabulky 168 Vysvětlení k dimenzačním tabulkám 169 Příklad dimenzování/upozornění 170 Údaje pro

Více

OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2

OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2 OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2 DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MÍSTO STAVBY

Více

BH 52 Pozemní stavitelství I

BH 52 Pozemní stavitelství I BH 52 Pozemní stavitelství I Dřevěné stropní konstrukce Kombinované (polomontované) stropní konstrukce Ocelové a ocelobetonové stropní konstrukce Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. Dřevěné stropní konstrukce Dřevěné

Více

Statický návrh a posouzení kotvení hydroizolace střechy

Statický návrh a posouzení kotvení hydroizolace střechy Statický návrh a posouzení kotvení hydroizolace střechy podle ČSN EN 1991-1-4 Stavba: Stavba Obsah: Statické schéma střechy...1 Statický výpočet...3 Střecha +10,000...3 Schéma kotvení střechy...9 Specifikace

Více

POUŽITÍ OSB SUPERFINISH VE STAVEBNICTVÍ

POUŽITÍ OSB SUPERFINISH VE STAVEBNICTVÍ POUŽITÍ OSB SUPERFINISH VE STAVEBNICTVÍ 6 6 A1/ KONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ A2/ KONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ 6 6 B1/ KONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ B2/ KONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ 6 6 C/ KONSTRUKCE OBVODOVÉ

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ. Tel.: Projekční ateliér: Projektant: Ing. Alexandr Cedrych IČO: Razítko:

STATICKÉ POSOUZENÍ. Tel.: Projekční ateliér: Projektant: Ing. Alexandr Cedrych IČO: Razítko: STATICKÉ POSOUZENÍ ENGINEERS CZ Tel.: +420 252546463 Projekční ateliér: IČO: 24127663 s.r.o. info@engineers-cz.cz Projektant: Ing. Alexandr Cedrych IČO: 43082734 Razítko: Kraj. úřad: Praha Investor: Vězeňská

Více

Betonové konstrukce (S)

Betonové konstrukce (S) Betonové konstrukce (S) Přednáška 10 Obsah Navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru Tabulkové údaje - nosníky Tabulkové údaje - desky Tabulkové údaje - sloupy (metoda A, metoda B, štíhlé sloupy

Více

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr.

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. . cvičení Klopení nosníků Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. Ilustrace klopení Obr. Ohýbaný prut a tvar jeho ztráty

Více

Některá klimatická zatížení

Některá klimatická zatížení Některá klimatická zatížení 5. cvičení Klimatické zatížení je nahodilé zatížení vyvolané meteorologickými jevy. Stanoví se podle nejnepříznivějších hodnot mnohaletých měření, odpovídajících určitému zvolenému

Více

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet Stupeň dokumentace: DPS S-KON s.r.o. statika stavebních konstrukcí Ing.Vladimír ČERNOHORSKÝ Podnádražní 12/910 190 00 Praha 9 - Vysočany tel. 236 160 959 akázkové číslo: 12084-01 Datum revize: prosinec

Více

STROPNÍ KONSTRUKCE Petr Hájek 2009

STROPNÍ KONSTRUKCE Petr Hájek 2009 STROPNÍ KONSTRUKCE FUNKCE A POŢADAVKY Základní funkce a poţadavky architektonická funkce a poţadavky - půdorysná variabilita - estetická funkce - konstrukční tloušťka stropu statická funkce a poţadavky

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W

Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Používá se u volně vyložených stěn. Přenáší záporné ohybové momenty a kladné posouvající síly. Navíc přenáší i vodorovné síly působící střídavě opačnými směry. 115

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

2.1.3. www.velox.cz TECHNICKÉ VLASTNOSTI VÝROBKŮ

2.1.3. www.velox.cz TECHNICKÉ VLASTNOSTI VÝROBKŮ Podrobné technické vlastnosti jednotlivých výrobků jsou uvedeny v následujících přehledných tabulkách, řazených podle jejich použití ve stavebním systému VELOX: desky (VELOX WS, VELOX WSD, VELOX WS-EPS)

Více

Technická zpráva a statický výpočet

Technická zpráva a statický výpočet Ing. Ferdian Jaromír, ferdi,výškovická 155, Ostrava-Výškovice, 700 30 Kancelář ul. Ruská 43, Ostrava-Vítkovice, 703 00, Tel. : 596693749, 603259826, Fax. :596693751 e-mail ferdian@mto-ok.cz, www.projektyostrava.cz,

Více

Program předmětu YMVB. 1. Modelování konstrukcí ( ) 2. Lokální modelování ( )

Program předmětu YMVB. 1. Modelování konstrukcí ( ) 2. Lokální modelování ( ) Program předmětu YMVB 1. Modelování konstrukcí (17.2.2012) 1.1 Globální a lokální modelování stavebních konstrukcí Globální modely pro konstrukce jako celek, lokální modely pro návrh výztuže detailů a

Více

KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG

KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG Ytong Ekonom Ytong Komfort Ytong Klasik Ytong Komfort Ytong Ekonom Ytong Klasik Doporučená použití stropních a střešních konstrukcí Ytong ve stavbách typ konstrukce

Více

15. ŽB TRÁMOVÉ STROPY

15. ŽB TRÁMOVÉ STROPY 15. ŽB TRÁMOVÉ STROPY Samostatné Společně s deskou trámového stropu Zásady vyztužování h = l/10 až l/20 b = h/2 až h/3 V každém rohu průřezu musí být jedna vyztužená ploška Nosnou výztuž tvoří 3-5 vložek

Více

Desky Trámy Průvlaky Sloupy

Desky Trámy Průvlaky Sloupy Desky Trámy Průvlaky Sloupy Deska působící: v jednom směru ve dvou směrech Rozpětí l až 8 m h ~ l / 26, až 0,30 m M ~ w l 2 /8 Přednosti: -větší tuhost než u bezhřibové desky - nižší než bezhřibová deska

Více

1/7. Úkol č. 9 - Pružnost a pevnost A, zimní semestr 2011/2012

1/7. Úkol č. 9 - Pružnost a pevnost A, zimní semestr 2011/2012 Úkol č. 9 - Pružnost a pevnost A, zimní semestr 2011/2012 Úkol řešte ve skupince 2-3 studentů. Den narození zvolte dle jednoho člena skupiny. Řešení odevzdejte svému cvičícímu. Na symetrické prosté krokevní

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 7 přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 7 přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 7 přednáška Zásady vyztužování - podélná výztuž - smyková výztuž Vyztužování bet. prvků Desky - obecné zásady - pásové a lokální zatížení - úpravy kolem otvorů trámové

Více

Sada 2 Dřevěné a ocelové konstrukce

Sada 2 Dřevěné a ocelové konstrukce S třední škola stavební Jihlava Sada 2 Dřevěné a ocelové konstrukce 06. Plnostěnné nosníky Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona:

Více

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB Cvičení Program cvičení 1. Výklad: Zadání tématu č. 1, část 1 (dále projektu) Střešní vazník: Návrh účinky a kombinace zatížení,

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 11 přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 11 přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 11 přednáška Mezní stavy použitelnosti (MSP) Použitelnost a trvanlivost Obecně Kombinace zatížení pro MSP Stádia působení ŽB prvků Mezní stav omezení napětí Mezní stav

Více

Spolehlivost a bezpečnost staveb zkušební otázky verze 2010

Spolehlivost a bezpečnost staveb zkušební otázky verze 2010 1 Jaká máme zatížení? 2 Co je charakteristická hodnota zatížení? 3 Jaké jsou reprezentativní hodnoty proměnných zatížení? 4 Jak stanovíme návrhové hodnoty zatížení? 5 Jaké jsou základní kombinace zatížení

Více

FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ MECHANIKY

FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ MECHANIKY BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL MECHANICS MODELLING OF TRADITIONAL TIMBER ROOF TRUSSES BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR VEDOUCÍ PRÁCE

Více

Použitelnost. Žádné nesnáze s použitelností u historických staveb

Použitelnost. Žádné nesnáze s použitelností u historických staveb Použitelnost - funkční způsobilost za provozních podmínek - pohodlí uživatelů - vzhled konstrukce Obvyklé mezní stavy použitelnosti betonových konstrukcí: mezní stav napětí z hlediska podmínek použitelnosti,

Více

STATICKÝ VÝPOČET D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE 2. VÝROBNÍ HALY V AREÁLU SPOL. BRUKOV, SMIŘICE

STATICKÝ VÝPOČET D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE 2. VÝROBNÍ HALY V AREÁLU SPOL. BRUKOV, SMIŘICE STATICKÝ VÝPOČET D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE 2. VÝROBNÍ HALY V AREÁLU SPOL. BRUKOV, SMIŘICE Datum: 01/2016 Stupeň dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení Zpracovatel: Ing. Karel

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov A)Krovové soustavy B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA SADA 3 NAVRHOVÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH PRVKŮ 06. DESKA PROSTĚ ULOŽENÁ DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL PROJEKTU: SŠS JIHLAVA ŠABLONY REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.09/1.5.00/34.0284

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

STAVEBNÍ KONSTRUKCE. Témata k profilové ústní maturitní zkoušce. Školní rok 2014 2015. Třída 4SVA, 4SVB. obor 36-47-M/01 Stavebnictví

STAVEBNÍ KONSTRUKCE. Témata k profilové ústní maturitní zkoušce. Školní rok 2014 2015. Třída 4SVA, 4SVB. obor 36-47-M/01 Stavebnictví Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz STAVEBNÍ KONSTRUKCE Témata k profilové

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

Konstrukce K O N S T R U K C E H R U B É S T A VBY 4/2012

Konstrukce K O N S T R U K C E H R U B É S T A VBY 4/2012 K O N S T R U K C E H R U B É S T A VBY 4/2012 Obsah 1 SOKL/UKOTVENÍ STĚNY 1.1 Řešení soklu s maltovým ložem 1.2 Řešení soklu s prahem 1.3 Řešení soklu se zvýšeným prahem 1.4 Řešení soklu na betonovém

Více

7 Mezní stavy použitelnosti

7 Mezní stavy použitelnosti 7 Mezní stavy použitenosti Cekové užitné vastnosti konstrukcí mají spňovat dva zákadní požadavky. Prvním požadavkem je bezpečnost, která je zpravida vyjádřena únosností. Druhým požadavkem je použitenost,

Více

Konstrukční systémy I Třídění, typologie a stabilita objektů. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

Konstrukční systémy I Třídění, typologie a stabilita objektů. Ing. Petr Suchánek, Ph.D. Konstrukční systémy I Třídění, typologie a stabilita objektů Ing. Petr Suchánek, Ph.D. Zatížení a namáhání Konstrukční prvky stavebního objektu jsou namáhány: vlastní hmotností užitným zatížením zatížením

Více

9. Spřažené ocelobetonové nosníky Spřažené ocelobetonové konstrukce, návrh nosníků teorie plasticity a pružnosti.

9. Spřažené ocelobetonové nosníky Spřažené ocelobetonové konstrukce, návrh nosníků teorie plasticity a pružnosti. 9. Spřažené ocelobetonové nosníky Spřažené ocelobetonové konstrukce, návrh nosníků teorie plasticity a pružnosti. Spřažené ocelobetonové konstrukce (ČSN EN 994-) Spřažené nosníky beton (zejména lehký)

Více

Ve výrobě ocelových konstrukcí se uplatňují následující druhy svařování:

Ve výrobě ocelových konstrukcí se uplatňují následující druhy svařování: 5. cvičení Svarové spoje Obecně o svařování Svařování je technologický proces spojování kovů podmíněného vznikem meziatomových vazeb, a to za působení tepla nebo tepla a tlaku s případným použitím přídavného

Více

Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část

Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část KERAMICKÉ STROPY HELUZ MIAKO Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část základní technické údaje a použití Keramické stropy HELUZ MIAKO jsou tvořené cihelnými vložkami HELUZ MIAKO a keramobetonovými

Více

Objekt pro ubytování surikatů v ZOO Hodonín prosinec 12 Statický výpočet a technická zpráva 261/2012

Objekt pro ubytování surikatů v ZOO Hodonín prosinec 12 Statický výpočet a technická zpráva 261/2012 ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 2 Podklady: 2 POPIS OBJEKTU všeobecně: 2 STATICKÝ VÝPOČET: 3 Krov: 3 Zatížení krovu: 3 Svislé konstrukce : 6 Překlady : 7 Základy : 7 ZÁVĚR: 7 1 Obsahem tohoto dokumentu je návrh a posouzení

Více

Požárně bezpečnostní řešení ( Typové )

Požárně bezpečnostní řešení ( Typové ) Požárně bezpečnostní řešení ( Typové ) Rodinný dům RD /38,45 BP s garáží Zpracoval: 1. Identifikační údaje a zadání Název stavby : Rodinný dům RD Rýmařov s garáží Místo stavby : Dle smlouvy o dílo Investor

Více

9 Příklady výpočtu prvků z vyztuženého zdiva

9 Příklady výpočtu prvků z vyztuženého zdiva 9 Příklady výpočtu prvků z vyztuženého zdiva 9.1 Příčka na poddajném stropu vyztužená v ložných spárách Zadání Řešená příčka z lícových plných betonových cihel klasického (českého) ormátu od DRUŽSTVA CEMENTÁŘŮ

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více