Žádost o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Žádost o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů"

Transkript

1 Sídlo Trvalý pobyt, Jednu možnost označit křížkem Jednu možnost označit křížkem ČSKÝ TLKOMUNIKAČNÍ ÚŘAD se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, Praha 025 Žádost o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů Č.j. žadatele Žádost o nové oprávnění změnu oprávnění 12) X Číslo měněného oprávnění A Údaje o žadateli Tento údaj uvede Právnická osoba X Podnikající fyzická osoba Fyzická osoba 1. Obchodní jméno 1) Horská služba ČR, o.p.s. 2. Příjmení Titul 3. Jméno 4. IČO Rodné číslo Ulice - Číslo domu Obec Špindlerův Mlýn PSČ Stát ČR Poznámka: správní poplatek 5 000,- Kč zaplacen na účet ČNB č.ú / 0710, var. symbol: , konst. symbol: 1148 Strana 1 (celkem 43)

2 Osoba pověřená jednáním s Úřadem Jméno a příjmení Mgr. Jiří Brožek, ředitel - náčelník HS ČR 7. Adresa Telefonní nebo faxové spojení, Horská služba ČR, o.p.s , Ve Špindlerově Mlýně dne Razítko žadatele, jméno a funkce oprávněné osoby, podpis Mgr. Jiří Brožek, ředitel - náčelník HS ČR Strana 2 (celkem 43)

3 Příloha k žádosti o udělení oprávnění k využívání rádiových kmitočtů pro Horská služba ČR, o.p.s. Špindlerův Mlýn č.p Špindlerův Mlýn Úvod B - Společné údaje radiové sítě - list "B" 1. Údaje radiostanic umístěných na území oblasti Krušné hory 2. Údaje radiostanic umístěných na území oblasti Jizerské hory 3. Údaje radiostanic umístěných na území oblasti Krkonoše 4. Údaje radiostanic umístěných na území oblasti Jeseníky 5. Údaje radiostanic umístěných na území oblasti Beskydy 6. Údaje radiostanic umístěných na území oblasti Šumava 1.00 Podklady pro výpočet poplatků za oprávnění k využívání kmitočtů Zpracoval: Lubor Kovařík Zámecká Pardubice IČO tlf: Strana 3 (celkem 43)

4 Úvod : Je požadováno vystavení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů pro digitální přenos modulace a řídících dat systému mezi oblastními středisky HS a stanovišti infrastruktury digitální synchronní rádiové sítě PPS, na kterých budou umístěny master stanice oblastí. V této žádosti jsou uvedeny všechna nově požadovaná spojení mimo oblast Orlické hory, která je řešena z organizačních důvodů samostatně. Požadována jsou spojení : Krušné hory - HS Boží Dar retranslace Klínovec - f1/f1 Jizerské hory - HS Bedřichov retranslace Černá studnice - f2/f2 Krkonoše - HS Špindlerův Mlýn retranslace Medvědín - f3/f3 Jeseníky - HS Červenohorské sedlo retranslace Praděd - f4/f4 Beskydy - HS Frýdlant n Ostravicí retranslace Lysá hora- f5/f5 Šumava - HS Železná Ruda retranslace Pancíř - f6/f6 viz mapka uvedená vždy za listy radiostanic oblasti Zabraná šířka pásma na požadovaných kmitočtech bude 12,5 khz, vzhledem k tomu je možné přidělení kmitočtů z pásem : MHz s rastrem 20 khz (přednostně) popř. : MHz s rastrem 25 khz, podle možností ČTÚ. Vzhledem k možnému vzájemnému rušení s již dříve povolenými plně duplexně pracujícími stanicemi na jednom stanovišti je požadováno splnění kritérií : - minimální odstup kmitočtů jednotlivých párů min. 100 khz (ideálně maximální možný), v případě, že to nebude možné, alespoň 50 khz - vyloučení rušení harmonickými kmitočty na jednotlivých stanovištích - pokud budou přiděleny kmitočty z jednoho pásma, je nutné, aby na kótě, kde je požadováno přidělení více kmitočtů, byly přiděleny vždy vyšší (nižší) kmitočty z duplexních párů pro omezení rušení silou pole na blízkých kmitočtech s tím, že na příslušném listu dole jsou uvedeny na tomto stanovišti dříve povolené kmitočty a č. oprávnění, kterým byly povoleny V návrhu jsou uvedeny typy antén, u kterých je známa jejich momentální dostupnost na trhu v provedení s laminátovým krytem, kterého použití je nutné z důvodu ochrany antén před námrazou. V případě nutnosti budou použity antény jiného typu a výrobce s tím, že budou dodrženy uvedené parametry antény, případně nebudou překročeny (zisk, šířka vyzařovacího diagramu). Svorkové výkony uvedené na listech platí vždy jako hodnota výkonu za duplexerem a případnými anténními filtry. Poznámka : k výpočtům použit program Mobil 455 Strana 4 (celkem 43)

5 Technické údaje sítě zpracoval Rekapitulace počtu zařízení 3) Z toho Požadované kmitočty 2) Uvede se buď požadované kmitočtové pásmo nebo konkrétní kmitočty, pokud jsou požadovány. Úřad však není kmitočtovým návrhem vázán. B Společné údaje sítě Pozemní pevné služby 1. Pozemní pevná služba Fonické přenosy Nefonické přenosy (data, telemetrie, dálkové ovl.) X Paging Jiné 2. Požadovaná provozní oblast ČR viz mapky 3. Hodnota intenzity pole [V/m] na hranici provozní oblasti, resp. určení oblasti pro min. potřebnou intenzitu pole (cca 20 dbv/m) týká se pouze pagingu Simplexní Duplexní X Způsob provozu 4. Semiduplexní Jiný, příp. kombinace 5. Druh vysílání 10K0F7DXX 6. Šířka zabraného pásma 20 khz (25 khz) 7. Polarizace Vertikální 8. Požadovaná doba přidělení kmitočtů (max. na dobu 5 let) Do 10) Max. Počet Z kmitočtového pásma 12 (jako 6 duplexních párů kmitočtů) MHz ( MHz) Vysílací/přijímací Přijímací/přijímací 9. Konkrétní kmitočty [MHz / GHz] f1 f2 f3 f4 f5 f6 f1 f2 f3 f4 f5 f Stacionární 12 Základnové - Pevné 12 Retranslační - jiné - Pohyblivé - ve vozidlech - Přenosné - Přijímače - Jiné - Uvést jaké Kategorie použití vysílacích rádiových zařízení 4) S 12. Název a sídlo organizace Obsazení kmitočtu vysíláním nosné Lubor Kovařík, Zámecká 22, Pardubice Číslo návrhu, datum vypracování KR 1636/ Kontaktní osoba (jméno, telefon, fax, ) Lubor Kovařík, tel.: , 1 = nepřetržité 0 = občasné Účel použití požadovaného rádiového spojení radiové spojení pro digitální přenos modulace a řídících dat systému mezi středisky HS a stanicemi infrastruktury digitální synchronní rádiové sítě PPS, na kterých jsou umístěny mastery oblastí Strana 5 (celkem 43)

6 1. Údaje radiostanic umístěných na území oblasti Krušné hory Listy "" pevně umístěných rdst: 2 listy "" Mapy intenzit a grafy efektivních výšek radiostanic (zařazeny za příslušným listem "") Terénní řezy s intenzitami v místě příjmu Mapka s umístěním radiostanic stanice středisko HS - + stanice infrastruktury - master - + Kmitočtové schéma části sítě užívané na území oblasti HS Boží dar Z001 k1 Rx f1 Tx f1 retranslace Klínovec Z002 k1 Rx f1 Tx f1 Strana 6 (celkem 43)

7 Výkonové poměry cesty signálu Umístění anténního systému Údaje o stacionárním vysílacím rádiovém zařízení pozemní pevné služby 1. Pořadové číslo listu 1 Z Druh zařízení Jednu možnost označit křížkem základnové Retranslační Pevné X jiné (uvést jaké) 3. Druh zařízení 5) FB Druh služby 6) OT 4. Název stanoviště HS Boží Dar Ulice, číslo domu - Obec Upřesnění (budova, patro, apod.) Zeměpisné souřadnice (v soustavě WGS-84 s přesností na vteřinu, při odečtu z map nutno přepočítat) HS Boží Dar Budova HS 7. Nadmořská výška stanoviště 1054 [m] Min. / N min Kmitočty [MHz / GHz] Vysílací k1 f1 f1 Přijímací 9. Výška anténního systému nad terénem 8 [m] 10. Maximální intenzita elektromagnetického pole na státní hranici 7) A B D Intenzita [dbv/m] 84,7 [km] 0,65 Azimut [] 91,72 fektivní výška [m] 176 range [dbv/m] 8) - 9,4 hranici [km] 0,6 Intenzita [dbv/m] Azimut [] range [dbv/m] 8) Intenzita [dbv/m] Azimut [] range [dbv/m] 8) [km] fektivní výška [m] hranici [km] [km] fektivní výška [m] hranici [km] 11. Vyzařovací charakteristiky ant. systému 9) horizontálně 022A05 vertikálně 019A Azimut max. vyzařování 114 [] levace v azimutu max.vyzařování 0 [] 13. Typové označení použité antény SA Typ referenční antény ( pro RP, I pro IRP) 14. Výkon na svorkách zařízení 1,0 [dbw] ( 1,26 W) Útlum anténního svodu - 3,0 [db] Výkon na svorkách antény - 2,0 [dbw] Zisk anténního systému 9,0 [db] Maximální vyzářený výkon 7,0 [dbw] (5 W) 15. Maximální efektivní výška antény 472 [m] - (výpočet metodou IR 1-5) Azimut 175 [] Strana 7 (celkem 43)

8 Mapa intenzit a graf efektivních výšek radiostanice Strana 8 (celkem 43)

9 Výkonové poměry cesty signálu Umístění anténního systému Údaje o stacionárním vysílacím rádiovém zařízení pozemní pevné služby 1. Pořadové číslo listu 2 Z Druh zařízení Jednu možnost označit křížkem základnové Retranslační Pevné X jiné (uvést jaké) 3. Druh zařízení 5) FB Druh služby 6) OT 4. Název stanoviště Klínovec Ulice, číslo domu - Obec Upřesnění (budova, patro, apod.) Zeměpisné souřadnice (v soustavě WGS-84 s přesností na vteřinu, při odečtu z map nutno přepočítat) vrch Klínovec vrch Klínovec 7. Nadmořská výška stanoviště [m] Min. / N min Kmitočty [MHz / GHz] k1 - f1 Vysílací f1 Přijímací 9. Výška anténního systému nad terénem 80 [m] 10. Maximální intenzita elektromagnetického pole na státní hranici 7) A B D Intenzita [dbv/m] 78,1 [km] 1,96 Azimut [] 296,06 fektivní výška [m] 395 range [dbv/m] 8) 6,1 Intenzita [dbv/m] Azimut [] range [dbv/m] 8) Intenzita [dbv/m] Azimut [] range [dbv/m] 8) hranici [km] 1,9 [km] fektivní výška [m] hranici [km] [km] fektivní výška [m] hranici [km] 11. Vyzařovací charakteristiky ant. systému 9) horizontálně 022A05 vertikálně 019A Azimut max. vyzařování 294 [] levace v azimutu max.vyzařování 0 [] 13. Typové označení použité antény SA Typ referenční antény ( pro RP, I pro IRP) 14. Výkon na svorkách zařízení 0,0 [dbw] ( 1,00 W ) Útlum anténního svodu - 2,0 [db] Výkon na svorkách antény - 2,0 [dbw] Zisk anténního systému 9,0 [db] Maximální vyzářený výkon 7,0 [dbw] ( 5,00 W) 15. Maximální efektivní výška antény 745 [m] - (výpočet metodou IR 1-5) Azimut 167 [] Je požadováno přidělení kmitočtů dle kriterií v bodě Úvod této žádosti s tím, že na kótě je oprávněním č / TI povoleno vysílání na kmitočtech : 416,600, 416,900, 418,325 a 418,475 MHz Strana 9 (celkem 43)

10 Mapa intenzit a graf efektivních výšek radiostanice Strana 10 (celkem 43)

11 HS Boží Dar retr. Klínovec RDK 3 v místě příjmu 59,6 dbuv/m retr. Klínovec HS Boží Dar RDK 3 v místě příjmu 59,6 dbuv/m Strana 11 (celkem 43)

12 2. Údaje radiostanic umístěných na území oblasti Jizerské hory Listy "" pevně umístěných rdst: 2 listy "" Mapy intenzit a grafy efektivních výšek radiostanic (zařazeny za příslušným listem "") Terénní řezy s intenzitami v místě příjmu Mapka s umístěním radiostanic stanice středisko HS - + stanice infrastruktury - master - + Kmitočtové schéma části sítě užívané na území oblasti HS Bedřichov Z003 k2 Rx f2 Tx f2 retranslace Černá Studnice Z004 k2 Rx f2 Tx f2 Strana 12 (celkem 43)

13 Výkonové poměry cesty signálu Umístění anténního systému Údaje o stacionárním vysílacím rádiovém zařízení pozemní pevné služby 1. Pořadové číslo listu 3 Z Druh zařízení Jednu možnost označit křížkem základnové Retranslační Pevné X jiné (uvést jaké) 3. Druh zařízení 5) FB Druh služby 6) OT 4. Název stanoviště HS Bedřichov v Jizerských horách Ulice, číslo domu Obec Upřesnění (budova, patro, apod.) Zeměpisné souřadnice (v soustavě WGS-84 s přesností na vteřinu, při odečtu z map nutno přepočítat) č.p.277 Bedřichov v Jizerských horách Budova HS 7. Nadmořská výška stanoviště 739 [m] Min. / N min Kmitočty [MHz / GHz] Vysílací k2 f2 f2 Přijímací 9. Výška anténního systému nad terénem 15 [m] 10. Maximální intenzita elektromagnetického pole na státní hranici 7) A B POL D Intenzita [dbv/m] - 6,5 [km] 16,38 Azimut [] 96,69 fektivní výška [m] 2 range [dbv/m] 8) - Intenzita [dbv/m] - 15,6 hranici [km] 12,8 [km] 31,7 Azimut [] 337,73 fektivní výška [m] 191 range [dbv/m] 8) - Intenzita [dbv/m] Azimut [] range [dbv/m] 8) hranici [km] 23,0 [km] fektivní výška [m] hranici [km] 11. Vyzařovací charakteristiky ant. systému 9) horizontálně 022A05 vertikálně 019A Azimut max. vyzařování 145 [] levace v azimutu max.vyzařování 0 [] 13. Typové označení použité antény SA Typ referenční antény ( pro RP, I pro IRP) 14. Výkon na svorkách zařízení 4,0 [dbw] ( 2,51 W) Útlum anténního svodu - 3,0 [db] Výkon na svorkách antény 1,0 [dbw] Zisk anténního systému 9,0 [db] Maximální vyzářený výkon 10,0 [dbw] (10 W) 15. Maximální efektivní výška antény 323 [m] - (výpočet metodou IR 1-5) Azimut 279 [] Strana 13 (celkem 43)

14 Mapa intenzit a graf efektivních výšek radiostanice Strana 14 (celkem 43)

15 Výkonové poměry cesty signálu Umístění anténního systému Údaje o stacionárním vysílacím rádiovém zařízení pozemní pevné služby 1. Pořadové číslo listu 4 Z Druh zařízení Jednu možnost označit křížkem základnové Retranslační Pevné X jiné (uvést jaké) 3. Druh zařízení 5) FB Druh služby 6) OT 4. Název stanoviště Černá studnice Ulice, číslo domu - Obec - Upřesnění (budova, patro, apod.) Zeměpisné souřadnice (v soustavě WGS-84 s přesností na vteřinu, při odečtu z map nutno přepočítat) 7. Nadmořská výška stanoviště 860 [m] kóta Černá studnice, rozhledna Min. / N min Kmitočty [MHz / GHz] k2 f2 Vysílací f2 Přijímací 9. Výška anténního systému nad terénem 15 [m] 10. Maximální intenzita elektromagnetického pole na státní hranici 7) A B POL D Intenzita [dbv/m] 38,7 [km] 25,46 Azimut [] 311,11 fektivní výška [m] 299 range [dbv/m] 8) 10,1 Intenzita [dbv/m] 32,6 hranici [km] 12,27 [km] 33,18 Azimut [] 301,96 fektivní výška [m] 392 range [dbv/m] 8) 9,2 Intenzita [dbv/m] Azimut [] range [dbv/m] 8) hranici [km] 32,8 [km] fektivní výška [m] hranici [km] 11. Vyzařovací charakteristiky ant. systému 9) horizontálně 022A05 vertikálně 019A Azimut max. vyzařování 325 [] levace v azimutu max.vyzařování 0 [] 13. Typové označení použité antény SA Typ referenční antény ( pro RP, I pro IRP) 14. Výkon na svorkách zařízení 3,0 [dbw] ( 2,00 W ) Útlum anténního svodu - 2,0 [db] Výkon na svorkách antény 1,0 [dbw] Zisk anténního systému 9,0 [db] Maximální vyzářený výkon 10,0 [dbw] ( 10 W ) 15. Maximální efektivní výška antény 481 [m] - (výpočet metodou IR 1-5) Azimut 199 [] Je požadováno přidělení kmitočtů dle kriterií v bodě Úvod této žádosti s tím, že na kótě je oprávněním č / TI povoleno vysílání na kmitočtech : 426,650 a 427,225 MHz Strana 15 (celkem 43)

16 Mapa intenzit a graf efektivních výšek radiostanice Strana 16 (celkem 43)

17 HS Bedřichov retr. Černá studnice RDK 3 v místě příjmu 52,4 dbuv/m retr. Černá studnice HS Bedřichov RDK 3 v místě příjmu 53,8 dbuv/m Strana 17 (celkem 43)

18 3. Údaje radiostanic umístěných na území oblasti Krkonoše Listy "" pevně umístěných rdst: 2 listy "" Mapy intenzit a grafy efektivních výšek radiostanic (zařazeny za příslušným listem "") Terénní řezy s intenzitami v místě příjmu Mapka s umístěním radiostanic stanice středisko HS - + stanice infrastruktury - master - + Kmitočtové schéma části sítě užívané na území oblasti HS Špindlerův Mlýn Z005 k3 Rx f3 Tx f3 retranslace Medvědín Z006 k3 Rx f3 Tx f3 Strana 18 (celkem 43)

19 Výkonové poměry cesty signálu Umístění anténního systému Údaje o stacionárním vysílacím rádiovém zařízení pozemní pevné služby 1. Pořadové číslo listu 5 Z Druh zařízení Jednu možnost označit křížkem základnové Retranslační Pevné X jiné (uvést jaké) 3. Druh zařízení 5) FB Druh služby 6) OT 4. Název stanoviště HS Špindlerův Mlýn Ulice, číslo domu č.p. 260 Obec Upřesnění (budova, patro, apod.) Zeměpisné souřadnice (v soustavě WGS-84 s přesností na vteřinu, při odečtu z map nutno přepočítat) Špindlerův Mlýn Budova HS 7. Nadmořská výška stanoviště 751 [m] Min. / N min Kmitočty [MHz / GHz] Vysílací k3 f3 f3 Přijímací 9. Výška anténního systému nad terénem 18 [m] 10. Maximální intenzita elektromagnetického pole na státní hranici 7) A B POL D Intenzita [dbv/m] 26,4 [km] 6,54 Azimut [] 329,58 fektivní výška [m] range [dbv/m] 8) - 16,2 hranici [km] 4,5 Intenzita [dbv/m] -14,1 [km] 55,26 Azimut [] 294,39 fektivní výška [m] range [dbv/m] 8) - Intenzita [dbv/m] Azimut [] range [dbv/m] 8) hranici [km] 55,0 [km] fektivní výška [m] hranici [km] 11. Vyzařovací charakteristiky ant. systému 9) horizontálně 022A05 vertikálně 019A Azimut max. vyzařování 313 [] levace v azimutu max.vyzařování 0 [] 13. Typové označení použité antény SA Typ referenční antény ( pro RP, I pro IRP) 14. Výkon na svorkách zařízení 1,0 [dbw] ( 1,26 W) Útlum anténního svodu - 3,0 [db] Výkon na svorkách antény - 2,0 [dbw] Zisk anténního systému 9,0 [db] Maximální vyzářený výkon 7,0 [dbw] ( 5 W) 15. Maximální efektivní výška antény 91 [m] - (výpočet metodou IR 1-5) Azimut 219 [] Strana 19 (celkem 43)

20 Mapa intenzit a graf efektivních výšek radiostanice Strana 20 (celkem 43)

21 Výkonové poměry cesty signálu Umístění anténního systému Údaje o stacionárním vysílacím rádiovém zařízení pozemní pevné služby 1. Pořadové číslo listu 6 Z Druh zařízení Jednu možnost označit křížkem základnové Retranslační Pevné X jiné (uvést jaké) 3. Druh zařízení 5) FB Druh služby 6) OT 4. Název stanoviště Medvědín Ulice, číslo domu Obec Upřesnění (budova, patro, apod.) Zeměpisné souřadnice (v soustavě WGS-84 s přesností na vteřinu, při odečtu z map nutno přepočítat) kóta Medvědín, Krkonoše 7. Nadmořská výška stanoviště [m] Min. / N min Kmitočty [MHz / GHz] k3 f3 Vysílací f3 Přijímací 9. Výška anténního systému nad terénem 8 [m] 10. Maximální intenzita elektromagnetického pole na státní hranici 7) A B Intenzita [dbv/m] 49,3 [km] 4,56 Azimut [] 59,11 fektivní výška [m] 360 range [dbv/m] 8) - 2,7 hranici [km] POL 3,8 Intenzita [dbv/m] Azimut [] range [dbv/m] 8) Intenzita [dbv/m] Azimut [] range [dbv/m] 8) [km] fektivní výška [m] hranici [km] [km] fektivní výška [m] hranici [km] 11. Vyzařovací charakteristiky ant. systému 9) horizontálně 022A05 vertikálně 019A Azimut max. vyzařování 133 [] levace v azimutu max.vyzařování 0 [] 13. Typové označení použité antény SA Typ referenční antény ( pro RP, I pro IRP) 14. Výkon na svorkách zařízení 0,0 [dbw] ( 1,00 W ) Útlum anténního svodu - 2,0 [db] Výkon na svorkách antény - 2,0 [dbw] Zisk anténního systému 9,0 [db] Maximální vyzářený výkon 7,0 [dbw] ( 5,00 W ) 15. Maximální efektivní výška antény 583 [m] - (výpočet metodou IR 1-5) Azimut 174 [] Je požadováno přidělení kmitočtů dle kriterií v bodě Úvod této žádosti s tím, že na kótě je oprávněním č / TI povoleno vysílání na kmitočtech : 416,825, 418,400 a 418,750 MHz Strana 21 (celkem 43)

22 Mapa intenzit a graf efektivních výšek radiostanice Strana 22 (celkem 43)

23 HS Špindlerův Mlýn retr. Medvědín RDK 3 v místě příjmu 64,5 dbuv/m retr. Medvědín - HS Špindlerův Mlýn RDK 3 v místě příjmu 57,4 dbuv/m Strana 23 (celkem 43)

24 4. Údaje radiostanic umístěných na území oblasti Jeseníky Listy "" pevně umístěných rdst: 2 listy "" Mapy intenzit a grafy efektivních výšek radiostanic (zařazeny za příslušným listem "") Terénní řezy s intenzitami v místě příjmu Mapka s umístěním radiostanic stanice středisko HS - + stanice infrastruktury - master - + Kmitočtové schéma části sítě užívané na území oblasti HS Červenohorské sedlo Z007 k4 Rx f4 Tx f4 retranslace Praděd Z008 k4 Rx f4 Tx f4 Strana 24 (celkem 43)

25 Výkonové poměry cesty signálu Umístění anténního systému Údaje o stacionárním vysílacím rádiovém zařízení pozemní pevné služby 1. Pořadové číslo listu 7 Z Druh zařízení Jednu možnost označit křížkem základnové Retranslační Pevné X jiné (uvést jaké) 3. Druh zařízení 5) FB Druh služby 6) OT 4. Název stanoviště HS Červenohorské sedlo Ulice, číslo domu Obec Upřesnění (budova, patro, apod.) Zeměpisné souřadnice (v soustavě WGS-84 s přesností na vteřinu, při odečtu z map nutno přepočítat) č.p.73 Domašov Budova HS 7. Nadmořská výška stanoviště [m] Min. / N min Kmitočty [MHz / GHz] Vysílací k4 f4 f4 Přijímací 9. Výška anténního systému nad terénem 13 [m] 10. Maximální intenzita elektromagnetického pole na státní hranici 7) A B POL Intenzita [dbv/m] 19,3 [km] 20,94 Azimut [] 42,23 fektivní výška [m] 289 range [dbv/m] 8) - Intenzita [dbv/m] Azimut [] range [dbv/m] 8) Intenzita [dbv/m] Azimut [] range [dbv/m] 8) hranici [km] 14,4 [km] fektivní výška [m] hranici [km] [km] fektivní výška [m] hranici [km] 11. Vyzařovací charakteristiky ant. systému 9) horizontálně 022A05 vertikálně 019A Azimut max. vyzařování 130 [] levace v azimutu max.vyzařování 0 [] 13. Typové označení použité antény SA Typ referenční antény ( pro RP, I pro IRP) 14. Výkon na svorkách zařízení 4,0 [dbw] ( 2,51 W) Útlum anténního svodu - 3,0 [db] Výkon na svorkách antény 1,0 [dbw] Zisk anténního systému 9,0 [db] Maximální vyzářený výkon 10,0 [dbw] (10 W) 15. Maximální efektivní výška antény 483 [m] - (výpočet metodou IR 1-5) Azimut 214 [] Strana 25 (celkem 43)

26 Mapa intenzit a graf efektivních výšek radiostanice Strana 26 (celkem 43)

27 Výkonové poměry cesty signálu Umístění anténního systému Údaje o stacionárním vysílacím rádiovém zařízení pozemní pevné služby 1. Pořadové číslo listu 8 Z Druh zařízení Jednu možnost označit křížkem základnové Retranslační Pevné X jiné (uvést jaké) 3. Druh zařízení 5) FB Druh služby 6) OT 4. Název stanoviště Praděd Ulice, číslo domu - Obec Upřesnění (budova, patro, apod.) Zeměpisné souřadnice (v soustavě WGS-84 s přesností na vteřinu, při odečtu z map nutno přepočítat) vrch Praděd vrch Praděd 7. Nadmořská výška stanoviště [m] Min. / N min Kmitočty [MHz / GHz] k4 f4 Vysílací f4 Přijímací 9. Výška anténního systému nad terénem 60 [m] 10. Maximální intenzita elektromagnetického pole na státní hranici 7) A B POL Intenzita [dbv/m] 44,1 [km] 21,80 Azimut [] 315,33 fektivní výška [m] 392 range [dbv/m] 8) 8,4 Intenzita [dbv/m] Azimut [] range [dbv/m] 8) Intenzita [dbv/m] Azimut [] range [dbv/m] 8) hranici [km] 21,80 [km] fektivní výška [m] hranici [km] [km] fektivní výška [m] hranici [km] 11. Vyzařovací charakteristiky ant. systému 9) horizontálně 022A05 vertikálně 019A Azimut max. vyzařování 310 [] levace v azimutu max.vyzařování 0 [] 13. Typové označení použité antény SA Typ referenční antény ( pro RP, I pro IRP) 14. Výkon na svorkách zařízení 2,0 [dbw] ( 1,58 W) Útlum anténního svodu - 1,0 [db] Výkon na svorkách antény 1,0 [dbw] Zisk anténního systému 9,0 [db] Maximální vyzářený výkon 10,0 [dbw] ( 10 W) 15. Maximální efektivní výška antény 791 [m] - (výpočet metodou IR 1-5) Azimut 346 [] Je požadováno přidělení kmitočtů dle kriterií v bodě Úvod této žádosti s tím, že na kótě je oprávněním č / TI povoleno vysílání na kmitočtech : 416,775 a 417,000 MHz Strana 27 (celkem 43)

28 Mapa intenzit a graf efektivních výšek radiostanice Strana 28 (celkem 43)

29 HS Červenohorské sedlo retr. Praděd RDK 3 v místě příjmu 38,9 dbuv/m retr. Praděd HS Červenohorské sedlo RDK 3 v místě příjmu 38,1 dbuv/m Strana 29 (celkem 43)

30 5. Údaje radiostanic umístěných na území oblasti Beskydy Listy "" pevně umístěných rdst: 2 listy "" Mapy intenzit a grafy efektivních výšek radiostanic (zařazeny za příslušným listem "") Terénní řezy s intenzitami v místě příjmu Mapka s umístěním radiostanic stanice středisko HS - + stanice infrastruktury - master - + Kmitočtové schéma části sítě užívané na území oblasti HS Frýdlant nad Ostravicí Z009 k5 Rx f5 Tx f5 retranslace Lysá hora Z010 k5 Rx f5 Tx f5 Strana 30 (celkem 43)

31 Výkonové poměry cesty signálu Umístění anténního systému Údaje o stacionárním vysílacím rádiovém zařízení pozemní pevné služby 1. Pořadové číslo listu 9 Z Druh zařízení Jednu možnost označit křížkem základnové Retranslační Pevné X jiné (uvést jaké) 3. Druh zařízení 5) FB Druh služby 6) OT 4. Název stanoviště HS Frýdlant nad Ostravicí Ulice, číslo domu Ondřejnická 896 Obec Upřesnění (budova, patro, apod.) Zeměpisné souřadnice (v soustavě WGS-84 s přesností na vteřinu, při odečtu z map nutno přepočítat) Frýdlant nad Ostravicí Budova HS 7. Nadmořská výška stanoviště 382 [m] Min. / N min Kmitočty [MHz / GHz] Vysílací k5 f5 f5 Přijímací 9. Výška anténního systému nad terénem 15 [m] 10. Maximální intenzita elektromagnetického pole na státní hranici 7) A B SVK POL Intenzita [dbv/m] 11,2 [km] 20,77 Azimut [] 150,80 fektivní výška [m] - 72 range [dbv/m] 8) - Intenzita [dbv/m] 2,4 hranici [km] 17,5 [km] 25,54 Azimut [] 57,41 fektivní výška [m] - 12 range [dbv/m] 8) - Intenzita [dbv/m] Azimut [] range [dbv/m] 8) hranici [km] 25,0 [km] fektivní výška [m] hranici [km] 11. Vyzařovací charakteristiky ant. systému 9) horizontálně 022A05 vertikálně 019A Azimut max. vyzařování 123 [] levace v azimutu max.vyzařování 0 [] 13. Typové označení použité antény SA Typ referenční antény ( pro RP, I pro IRP) 14. Výkon na svorkách zařízení 1,0 [dbw] ( 1,26 W) Útlum anténního svodu - 3,0 [db] Výkon na svorkách antény - 2,0 [dbw] Zisk anténního systému 9,0 [db] Maximální vyzářený výkon 7,0 [dbw] (5,00 W) 15. Maximální efektivní výška antény 73 [m] - (výpočet metodou IR 1-5) Azimut 351 [] Strana 31 (celkem 43)

32 Mapa intenzit a graf efektivních výšek radiostanice Strana 32 (celkem 43)

33 Výkonové poměry cesty signálu Umístění anténního systému Údaje o stacionárním vysílacím rádiovém zařízení pozemní pevné služby 1. Pořadové číslo listu 10 Z Druh zařízení Jednu možnost označit křížkem základnové Retranslační Pevné X jiné (uvést jaké) 3. Druh zařízení 5) FB Druh služby 6) OT 4. Název stanoviště Lysá hora Ulice, číslo domu č.p Obec Upřesnění (budova, patro, apod.) Zeměpisné souřadnice (v soustavě WGS-84 s přesností na vteřinu, při odečtu z map nutno přepočítat) Krásná budova HS 7. Nadmořská výška stanoviště [m] Min. / N min Kmitočty [MHz / GHz] k5 f5 Vysílací f5 Přijímací 9. Výška anténního systému nad terénem 18 [m] 10. Maximální intenzita elektromagnetického pole na státní hranici 7) A B SVK POL Intenzita [dbv/m] 38,6 [km] 8,86 Azimut [] 135,09 fektivní výška [m] 579 range [dbv/m] 8) - 15,3 hranici [km] 8,86 Intenzita [dbv/m] 24,0 [km] 61,56 Azimut [] 321,37 fektivní výška [m] 874 range [dbv/m] 8) 12,4 Intenzita [dbv/m] Azimut [] range [dbv/m] 8) hranici [km] 23,2 [km] fektivní výška [m] hranici [km] 11. Vyzařovací charakteristiky ant. systému 9) horizontálně 022A05 vertikálně 019A Azimut max. vyzařování 303 [] levace v azimutu max.vyzařování 0 [] 13. Typové označení použité antény SA Typ referenční antény ( pro RP, I pro IRP) 14. Výkon na svorkách zařízení 0,0 [dbw] ( 1,00 W) Útlum anténního svodu - 2,0 [db] Výkon na svorkách antény - 2,0 [dbw] Zisk anténního systému 9,0 [db] Maximální vyzářený výkon 7,0 [dbw] ( 5,00 W ) 15. Maximální efektivní výška antény 876 [m] - (výpočet metodou IR 1-5) Azimut 319 [] Je požadováno přidělení kmitočtů dle kriterií v bodě Úvod této žádosti s tím, že na kótě je oprávněním č / TI povoleno vysílání na kmitočtu : 427,625 MHz Strana 33 (celkem 43)

34 Mapa intenzit a graf efektivních výšek radiostanice Strana 34 (celkem 43)

35 HS Frýdlant n. Ostr, retr. Lysá hora RDK 3 v místě příjmu 58,5 dbuv/m retr. Lysá hora HS Frýdlant n. Ostr, RDK 3 v místě příjmu 58,5 dbuv/m Strana 35 (celkem 43)

36 6. Údaje radiostanic umístěných na území oblasti Šumava Listy "" pevně umístěných rdst: 2 listy "" Mapy intenzit a grafy efektivních výšek radiostanic (zařazeny za příslušným listem "") Terénní řezy s intenzitami v místě příjmu Mapka s umístěním radiostanic stanice středisko HS - + stanice infrastruktury - master - + Kmitočtové schéma části sítě užívané na území oblasti HS Železná Ruda Z011 k6 Rx f6 Tx f6 retranslace Pancíř Z012 k6 Rx f6 Tx f6 Strana 36 (celkem 43)

37 Výkonové poměry cesty signálu Umístění anténního systému Údaje o stacionárním vysílacím rádiovém zařízení pozemní pevné služby 1. Pořadové číslo listu 11 Z Druh zařízení Jednu možnost označit křížkem základnové Retranslační Pevné X jiné (uvést jaké) 3. Druh zařízení 5) FB Druh služby 6) OT 4. Název stanoviště HS Špičák, Železná Ruda Ulice, číslo domu č.p. 55 Obec Upřesnění (budova, patro, apod.) Zeměpisné souřadnice (v soustavě WGS-84 s přesností na vteřinu, při odečtu z map nutno přepočítat) Železná Ruda Špičák dům HS, Špičák 7. Nadmořská výška stanoviště 854 [m] Min. / N min Kmitočty [MHz / GHz] Vysílací k6 f6 f6 Přijímací 9. Výška anténního systému nad terénem 10 [m] 10. Maximální intenzita elektromagnetického pole na státní hranici 7) A B D Intenzita [dbv/m] 42,7 [km] 4,48 Azimut [] 193,5 fektivní výška [m] 75 range [dbv/m] 8) - 9,0 hranici [km] 3,8 Intenzita [dbv/m] Azimut [] range [dbv/m] 8) Intenzita [dbv/m] Azimut [] range [dbv/m] 8) [km] fektivní výška [m] hranici [km] [km] fektivní výška [m] hranici [km] 11. Vyzařovací charakteristiky ant. systému 9) horizontálně 022A05 vertikálně 019A Azimut max. vyzařování 41 [] levace v azimutu max.vyzařování 0 [] 13. Typové označení použité antény SA Typ referenční antény ( pro RP, I pro IRP) 14. Výkon na svorkách zařízení 4,0 [dbw] ( 2,51 W) Útlum anténního svodu - 3,0 [db] Výkon na svorkách antény 1,0 [dbw] Zisk anténního systému 9,0 [db] Maximální vyzářený výkon 10,0 [dbw] (10 W) 15. Maximální efektivní výška antény 184 [m] - (výpočet metodou IR 1-5) Azimut 179 [] Strana 37 (celkem 43)

38 Mapa intenzit a graf efektivních výšek radiostanice Strana 38 (celkem 43)

39 Výkonové poměry cesty signálu Umístění anténního systému Údaje o stacionárním vysílacím rádiovém zařízení Pozemní pevné služby 1. Pořadové číslo listu 12 Z Druh zařízení Jednu možnost označit křížkem Základnové Retranslační Pevné X jiné (uvést jaké) 3. Druh zařízení 5) FB Druh služby 6) OT 4. Název stanoviště Pancíř Ulice, číslo domu Obec Upřesnění (budova, patro, apod.) Zeměpisné souřadnice (v soustavě WGS-84 s přesností na vteřinu, při odečtu z map nutno přepočítat) bez č.p. bez 7. Nadmořská výška stanoviště 1150 [m] zařízení Policie ČR, vrch Pancíř Min. / N min Kmitočty [MHz / GHz] k6 f6 Vysílací f6 Přijímací 9. Výška anténního systému nad terénem 30 [m] 10. Maximální intenzita elektromagnetického pole na státní hranici 7) A B D Intenzita [dbv/m] 69,4 [km] 7,13 Azimut [] 220,24 fektivní výška [m] 237 range [dbv/m] 8) 14,5 Intenzita [dbv/m] Azimut [] range [dbv/m] 8) Intenzita [dbv/m] Azimut [] range [dbv/m] 8) hranici [km] 5,8 [km] fektivní výška [m] hranici [km] [km] fektivní výška [m] hranici [km] 11. Vyzařovací charakteristiky ant. Systému 9) horizontálně 022A05 vertikálně 019A Azimut max. vyzařování 221 [] levace v azimutu max.vyzařování 0 [] 13. Typové označení použité antény SA Typ referenční antény ( pro RP, I pro IRP) 14. Výkon na svorkách zařízení 5,3 [dbw] ( 3,38 W) Útlum anténního svodu - 4,3 [db] Výkon na svorkách antény 1,0 [dbw] Zisk anténního systému 9,0 [db] Maximální vyzářený výkon 10,0 [dbw] ( 10 W) 15. Maximální efektivní výška antény 479 [m] - (výpočet metodou IR 1-5) Azimut 321 [] Je požadováno přidělení kmitočtů dle kriterií v bodě Úvod této žádosti s tím, že na kótě je oprávněním č / TI povoleno vysílání na kmitočtech : 415,525 a 417,625 MHz Strana 39 (celkem 43)

40 Mapa intenzit a graf efektivních výšek radiostanice Strana 40 (celkem 43)

41 HS Železná Ruda retr. Pancíř RDK 3 v místě příjmu 28,1 dbuv/m retr. Pancíř HS Železná Ruda RDK 3 v místě příjmu 27,9 dbuv/m Strana 41 (celkem 43)

42 1.00 Podklady pro výpočet poplatků za oprávnění k využívání rádiových kmitočtů 1.01 Podklady pro výpočet poplatku a za vysílané kmitočty a = 0 - v radiové síti nejsou použity žádné pohyblivé radiostanice 1.02 Podklady pro výpočet poplatku b za vysílané kmitočty K1 = 20 (25) - rastr přidělených kmitočtů 20 khz (25 khz) Kmitočet f1 K4 = 1,5 + 1 x 0,10 = 1,60 1 x nad 1 do 5 W - Z001 Kmitočet f1 K4 = 1,5 + 1 x 0,10 = 1,60 1 x nad 1 do 5 W - Z002 Kmitočet f2 K4 = 1,5 + 1 x 0,15 = 1,65 1 x nad 5 do 10 W - Z003 Kmitočet f2 K4 = 1,5 + 1 x 0,15 = 1,65 1 x nad 5 do 10 W - Z004 Kmitočet f3 K4 = 1,5 + 1 x 0,10 = 1,60 1 x nad 1 do 5 W - Z005 Kmitočet f3 K4 = 1,5 + 1 x 0,1 = 1,60 1 x nad 1 do 5 W - Z006 Strana 42 (celkem 43)

43 Kmitočet f4 K4 = 1,5 + 1 x 0,15 = 1,65 1 x nad 5 do 10 W - Z007 Kmitočet f4 K4 = 1,5 + 1 x 0,15 = 1,65 1 x nad 5 do 10 W - Z008 Kmitočet f5 K4 = 1,5 + 1 x 0,10 = 1,60 1 x nad 1 do 5 W - Z009 Kmitočet f5 K4 = 1,5 + 1 x 0,10 = 1,60 1 x nad 1 do 5 W - Z010 Kmitočet f6 K4 = 1,5 + 1 x 0,15 = 1,65 1 x nad 5 do 10 W - Z011 Kmitočet f6 K4 = 1,5 + 1 x 0,15 = 1,65 1 x nad 5 do 10 W - Z012 Strana 43 (celkem 43)

Žádost o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů

Žádost o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů Sídlo Trvalý pobyt, Jednu možnost označit křížkem Jednu možnost označit křížkem ČSKÝ TLKOMUNIKAČNÍ ÚŘAD se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 Žádost o udělení individuálního

Více

Žádost o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů

Žádost o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů Sídlo Trvalý pobyt, Jednu možnost označit křížkem Jednu možnost označit křížkem ČESKÝ TELEKOMUNIKAČNÍ ÚŘAD se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 Žádost o udělení individuálního

Více

Žádost o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů

Žádost o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů Sídlo Trvalý pobyt, Jednu možnost označit křížkem Jednu možnost označit křížkem ČESKÝ TELEKOMUNIKAČNÍ ÚŘAD se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 Žádost o udělení individuálního

Více

Žádost - VZOR o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů

Žádost - VZOR o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů ČESKÝ TELEKOMUNIKAČNÍ ÚŘAD se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 Žádost - VZOR o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů Č.j. žadatele Žádost

Více

Žádost o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů

Žádost o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů Sídlo Trvalý pobyt, Jednu možnost označit křížkem Jednu možnost označit křížkem ČESKÝ TELEKOMUNIKAČNÍ ÚŘAD se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 Žádost o udělení individuálního

Více

ČESKÝ TELEKOMUNIKAČNÍ ÚŘAD se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, Praha 025

ČESKÝ TELEKOMUNIKAČNÍ ÚŘAD se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, Praha 025 ČESKÝ TELEKOMUNIKAČNÍ ÚŘAD se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 Žádost o udělení povolení k provozování vysílacích rádiových zařízení Č.j. žadatele Žádost o Jednu možnost

Více

N Á V R H. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ze dne 2005, o rozsahu požadovaných údajů v žádosti o udělení oprávnění k využívání rádiových kmitočtů

N Á V R H. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ze dne 2005, o rozsahu požadovaných údajů v žádosti o udělení oprávnění k využívání rádiových kmitočtů N Á V R H OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ze dne 2005, o rozsahu požadovaných údajů v žádosti o udělení oprávnění k využívání rádiových kmitočtů Český telekomunikační úřad vydává podle 108 odst. 1 písm. b) zákona

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2004, kterou se stanoví rozsah údajů, které musí obsahovat žádost o udělení oprávnění k využívání rádiových kmitočtů

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2004, kterou se stanoví rozsah údajů, které musí obsahovat žádost o udělení oprávnění k využívání rádiových kmitočtů Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2004, kterou se stanoví rozsah údajů, které musí obsahovat žádost o udělení oprávnění k využívání rádiových kmitočtů Český telekomunikační úřad stanoví podle 149 odst. 5 zákona č..../2004

Více

Ceský telekomunikacní

Ceský telekomunikacní Ceský telekomunikacní úrad se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní prihrádka 02,22502 Praha 025 Ceský telekomunikacní Praha 19. kvetna 2010 Cj. 71 879/2010-613 úrad (dále jen "Úrad") jako príslušný

Více

Ceský telekomunikacní

Ceský telekomunikacní Ceský telekomunikacní úrad se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní prihrádka 02, 225 02 Praha 025 Ceský telekomunikacní Praha 13. ríjna 2009 Cj. 55221/2009-613 úrad (dále jen "Úrad") jako príslušný

Více

Příloha č. 5/5.2002 pro kmitočtové pásmo 66 87,5 MHz k plánu využití kmitočtového spektra

Příloha č. 5/5.2002 pro kmitočtové pásmo 66 87,5 MHz k plánu využití kmitočtového spektra Příloha č. 5/5.2002 pro kmitočtové pásmo 66 87,5 MHz k plánu využití kmitočtového spektra Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) vydává podle 95 bodu 5. písm. c) zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích

Více

2/9. státu a zásady jejich používání.

2/9. státu a zásady jejich používání. 10. kategorie použití vysílacích rádiových zařízení dle mezinárodní dohody 1 ), 11. obsazení kmitočtu vysíláním nosné (nepřetržité/občasné), 12. informace o zpracovateli technických údajů sítě, 13. účel

Více

PRACOVNÍ NÁVRH VYHLÁŠKA. ze dne o způsobu stanovení pokrytí signálem televizního vysílání

PRACOVNÍ NÁVRH VYHLÁŠKA. ze dne o způsobu stanovení pokrytí signálem televizního vysílání PRACOVNÍ NÁVRH VYHLÁŠKA ze dne 2008 o způsobu stanovení pokrytí signálem televizního vysílání Český telekomunikační úřad stanoví podle 150 odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 1 Úvodní ustanovení Praha 13. ledna 2010 Čj. 97 059/2009-613 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

Praha 8. března 2006 Čj /

Praha 8. března 2006 Čj / Praha 8. března 2006 Čj. 13 370/2006 605 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

DODATEČNÁ INFORMACE Č. 1 k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku Rekonstrukce radiové sítě Horské služby ČR 2015

DODATEČNÁ INFORMACE Č. 1 k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku Rekonstrukce radiové sítě Horské služby ČR 2015 DODATEČNÁ INFORMACE Č. 1 k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku Rekonstrukce radiové sítě Horské služby ČR 2015 Zadavatel: Právní forma: Horská služba ČR, o.p.s. Obecně prospěšná společnost Sídlo:

Více

všeobecné oprávnění č. VO-R/7/ k využívání rádiových kmitočtů a k provozování občanských radiostanic v pásmu 27 MHz.

všeobecné oprávnění č. VO-R/7/ k využívání rádiových kmitočtů a k provozování občanských radiostanic v pásmu 27 MHz. Praha 14. 1. 2015 Čj. ČTÚ-61 587/2014-613 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 108 odst. 1 písm. b) zákona 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a

Více

Konference RADIOKOMUNIKACE Pardubice 22.10.2014 EMC LTE DVB-T. zkušenosti z měření (šetření rušení) Tomáš Vik Český telekomunikační úřad

Konference RADIOKOMUNIKACE Pardubice 22.10.2014 EMC LTE DVB-T. zkušenosti z měření (šetření rušení) Tomáš Vik Český telekomunikační úřad Konference RDIOKOMUNIKCE Pardubice 22.10.2014 EMC LTE DVB-T zkušenosti z měření (šetření rušení) Tomáš Vik Český telekomunikační úřad Koexistence systémů LTE 800 MHz a DVB-T Poznámky k experimentu pro

Více

rozhodnutí: PRAHA TV čeština 24 h denně

rozhodnutí: PRAHA TV čeština 24 h denně RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ Rada pro rozhlasové a televizní vysílání Skřetova qq/6, T20 oo Praha 2 TeL: + 420 2714 813 830 / Fax: + 420 2jq 810! www.rrtv.cz PRAHA TVs.r.o. Thámova 137/16 18600

Více

Příloha č. 4/4.2002 pro kmitočtové pásmo 33,4 39,5 GHz k plánu využití kmitočtového spektra

Příloha č. 4/4.2002 pro kmitočtové pásmo 33,4 39,5 GHz k plánu využití kmitočtového spektra Příloha č. 4/4.2002 pro kmitočtové pásmo 33,4 39,5 GHz k plánu využití kmitočtového spektra Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) vydává podle 95 bodu 5 písm. c) zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích

Více

Příloha č. 1/12.2001 pro kmitočtové pásmo 146 174 MHz k plánu využití kmitočtového spektra

Příloha č. 1/12.2001 pro kmitočtové pásmo 146 174 MHz k plánu využití kmitočtového spektra Příloha č. 1/12.2001 pro kmitočtové pásmo 146 174 MHz k plánu využití kmitočtového spektra Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) vydává podle 95 bodu 5 písm. c) zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích

Více

generální licenci č. GL-30/R/2000

generální licenci č. GL-30/R/2000 Český telekomunikační úřad Se sídlem Klimentská 27, Praha 1 Praha 21. listopadu 2000 Č.j. 502500/2000-613 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy vydává podle 95

Více

Postup při šetření rušení rádiového příjmu provozem vysílacích rádiových zařízení širokopásmových mobilních radiokomunikačních sítí (Metodický postup)

Postup při šetření rušení rádiového příjmu provozem vysílacích rádiových zařízení širokopásmových mobilních radiokomunikačních sítí (Metodický postup) Praha 15. srpna 2013 Postup při šetření rušení rádiového příjmu provozem vysílacích rádiových zařízení širokopásmových mobilních radiokomunikačních sítí (Metodický postup) Zveřejněno v souvislosti s vyhlášením

Více

Příloha 3. Výpočet a měření pro účely kontroly pokrytí území signály mobilních širokopásmových datových sítí

Příloha 3. Výpočet a měření pro účely kontroly pokrytí území signály mobilních širokopásmových datových sítí Příloha 3 k Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz Výpočet a měření pro účely kontroly

Více

Druhy sdělovacích kabelů: kroucené metalické páry, koaxiální, světlovodné

Druhy sdělovacích kabelů: kroucené metalické páry, koaxiální, světlovodné 7. Přenos informací Druhy sdělovacích kabelů: kroucené metalické páry, koaxiální, světlovodné A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark MODULACE proces, při kterém se, v závislosti

Více

všeobecné oprávnění č. VO-R/7/ k využívání rádiových kmitočtů a k provozování občanských radiostanic v pásmu 27 MHz.

všeobecné oprávnění č. VO-R/7/ k využívání rádiových kmitočtů a k provozování občanských radiostanic v pásmu 27 MHz. Praha 24. dubna 2012 Čj. ČTÚ-32 804/2012-613 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 108 odst. 1 písm. b) zákona 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

Mikrovlnný radioreléový spoj SDM10-DE 25 Mbit/s

Mikrovlnný radioreléový spoj SDM10-DE 25 Mbit/s Mikrovlnný radioreléový spoj SDM10-DE 25 Mbit/s Vlastnosti: přenosová rychlost 25 Mbit/s rozhraní Ethernet 100BASE-TX automatické rozlišení rychlostí Ethernet 10/100 jeden plně duplexní datový kanál spoj

Více

Měřená veličina. Rušení vyzařováním: magnetická složka (9kHz 150kHz), magnetická a elektrická složka (150kHz 30MHz) Rušivé elektromagnetické pole

Měřená veličina. Rušení vyzařováním: magnetická složka (9kHz 150kHz), magnetická a elektrická složka (150kHz 30MHz) Rušivé elektromagnetické pole 13. VYSOKOFREKVENČNÍ RUŠENÍ 13.1. Klasifikace vysokofrekvenčního rušení Definice vysokofrekvenčního rušení: od 10 khz do 400 GHz Zdroje: prakticky všechny zdroje rušení Rozdělení: rušení šířené vedením

Více

Postup při šetření rušení rádiového příjmu provozem vysílacích rádiových zařízení širokopásmových mobilních radiokomunikačních sítí

Postup při šetření rušení rádiového příjmu provozem vysílacích rádiových zařízení širokopásmových mobilních radiokomunikačních sítí Příloha č. 6 k Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz Postup při šetření rušení rádiového

Více

Z P R Á V A. o výsledcích měření nežádoucího vyzařování vysílacího rádiového zařízení Ubiquti Power Bridge M10 EU

Z P R Á V A. o výsledcích měření nežádoucího vyzařování vysílacího rádiového zařízení Ubiquti Power Bridge M10 EU Č e s k ý t e l e k o m u n i k a č n í ú ř a d Odbor státní kontroly elektronických komunikací Oddělení technické podpory Brno Jurkovičova 1, 638 Brno Z P R Á V č. 13/212 o výsledcích měření nežádoucího

Více

NÁVRH VYHLÁŠKA. ze dne 2008,

NÁVRH VYHLÁŠKA. ze dne 2008, NÁVRH VYHLÁŠKA ze dne 2008, o způsobu stanovení území pokrytého signálem televizního vysílání, metodě stanovení intenzity elektromagnetického pole a z toho plynoucího odvozeného pokrytí obyvatel signálem

Více

Sp. zn./ldent.: 2013/6/sve/TVD Č.j.: sve/2204/2013 Zasedání Rady č / poř.č.: 3. rozhodnutí:

Sp. zn./ldent.: 2013/6/sve/TVD Č.j.: sve/2204/2013 Zasedání Rady č / poř.č.: 3. rozhodnutí: RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ Rada pro rozhlasové a televizní vysíláni Skřetova 6,120 00 Praha 2 Tel.: + tpo 274 813 830 / Fax: + 420 274 810 885 / e-mail: info@rrtv.cz www.rrtv.cz TV PRODUKCE

Více

Postup při šetření rušení rádiového příjmu provozem vysílacích rádiových zařízení širokopásmových mobilních radiokomunikačních sítí (Metodický postup)

Postup při šetření rušení rádiového příjmu provozem vysílacích rádiových zařízení širokopásmových mobilních radiokomunikačních sítí (Metodický postup) Praha 21. března 2014 Postup při šetření rušení rádiového příjmu provozem vysílacích rádiových zařízení širokopásmových mobilních radiokomunikačních sítí (Metodický postup) Upraveno podle výsledků experimentu

Více

Razítko ČTÚ. 1. Toto oznámení je pro účely (označte) 1 Zahájení nové činnosti

Razítko ČTÚ. 1. Toto oznámení je pro účely (označte) 1 Zahájení nové činnosti OZNÁMENÍ komunikační činnosti podle 13 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů

Více

Základní informace. o experimentu pro ověření dopadu provozu sítí LTE 800 MHz na příjem signálů DVB-T

Základní informace. o experimentu pro ověření dopadu provozu sítí LTE 800 MHz na příjem signálů DVB-T Základní informace o experimentu pro ověření dopadu provozu sítí LTE 800 MHz na příjem signálů DVB-T září 2012 1. Úvod Při přípravě vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových

Více

rozhodnutí: Metropol TV čeština 24 h denně plnoformátový program

rozhodnutí: Metropol TV čeština 24 h denně plnoformátový program RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ Rada pro rozhlasové a televizní vysíláni Skřetova 6,120 00 Praha 2 Tel.: + t)20 274 813 830 / Fax: + ipo 274 810 885 / e-mail: info@rrtv. www.rrtv.cz Náplava Mojmír,

Více

HLAVA 2 - LETECKÁ POHYBLIVÁ SLUŽBA

HLAVA 2 - LETECKÁ POHYBLIVÁ SLUŽBA HLAVA 2 PŘEDPIS L 10/III HLAVA 2 - LETECKÁ POHYBLIVÁ SLUŽBA 2.1 Charakteristiky VKV komunikačního systému letadlo-země Poznámka: V následujícím textu je kanálový odstup pro přidělování kanálů po 8,33 definován

Více

Zkušenosti. s případy rušení terestrického příjmu TV signálu v souvislosti se spouštěním sítí 4G. Ing. Miroslav Charbuský Český telekomunikační úřad

Zkušenosti. s případy rušení terestrického příjmu TV signálu v souvislosti se spouštěním sítí 4G. Ing. Miroslav Charbuský Český telekomunikační úřad Zkušenosti s případy rušení terestrického příjmu TV signálu v souvislosti se spouštěním sítí 4G Ing. Miroslav Charbuský Český telekomunikační úřad Agenda: 1. Změny ve využití rádiového spektra. 2. Vliv

Více

FORMULÁŘ - ŽÁDOST O PODPORU AKCE

FORMULÁŘ - ŽÁDOST O PODPORU AKCE 1. Základní informace o akci FORMULÁŘ - ŽÁDOST O PODPORU AKCE Název akce: Stručný popis akce: Pronájem systému panoramatické kamery do televizní sítě ČR Jedná se o vysílání záběrů z panoramatické kamery

Více

2/16- čj. 21047/04-605. 5 ) Kapitola 5, bod 5.23 až 5.33 Plánu přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka) ze dne 21.

2/16- čj. 21047/04-605. 5 ) Kapitola 5, bod 5.23 až 5.33 Plánu přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka) ze dne 21. d) stanice jsou provozovány na sdílených kmitočtech; e) stanice jsou zařazeny do podružné služby 5 ), nemají tedy ochranu před škodlivým rušením způsobeným vysílacími rádiovými stanicemi jiné radiokomunikační

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 1 Úvodní ustanovení Praha 31. května 201 Čj. ČTÚ-16 36/201-613 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad jako příslušný orgán státní správy podle 108 odst. 1 písm. b zákona č. 12/2005 Sb., o elektronických komunikacích a

Více

ROZHODNUTI O UDĚLENI LICENCE

ROZHODNUTI O UDĚLENI LICENCE RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ Rada pro rozhlasové a televizní vysíláni Skřetova 6,120 00 Praha 2 Tel.: + tpo 274 813 830 / Fax: + 420 274 810 885 / e-mail: info@rrtv.cz www.rrtv.cz LOCAL TV

Více

Ochranné pásmo leteckých VHF vysílačů a přijímačů Přijímací a vysílací středisko Kopec Praha. Seznam příloh a technická zpráva GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

Ochranné pásmo leteckých VHF vysílačů a přijímačů Přijímací a vysílací středisko Kopec Praha. Seznam příloh a technická zpráva GENERÁLNÍ PROJEKTANT: 02 01 / 2015 Ing. P. Hodík Ing. P. Hodík Ing. M. Šulc Zapracování připomínek OVL MO Č. REVIZE DATUM VYPRACOVAL KONTROLOVAL SCHVÁLIL POZNÁMKA INVESTOR: ŘLP ČR s.p. Navigační č.p. 787, 252 61 Jeneč tel:

Více

Příloha 5. Vzor formuláře Nabídka pro účely procesu stanovení práva přednostního výběru úseku rádiových kmitočtů dle kapitoly 7.7.

Příloha 5. Vzor formuláře Nabídka pro účely procesu stanovení práva přednostního výběru úseku rádiových kmitočtů dle kapitoly 7.7. Příloha 5 k Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz Vzor formuláře Nabídka pro účely

Více

vymezených pro CEPT PR 27 rádiová zařízení a o implementaci technických norem pro tato zařízení 4 ), c) stanice využívají tyto kmitočty: Kanál č.

vymezených pro CEPT PR 27 rádiová zařízení a o implementaci technických norem pro tato zařízení 4 ), c) stanice využívají tyto kmitočty: Kanál č. vymezených pro CEPT PR 27 rádiová zařízení a o implementaci technických norem pro tato zařízení 4 ), c) stanice využívají tyto kmitočty: 1 26,965 21 27,215 41 26,565 61 26,765 2 26,975 22 27,225 42 26,575

Více

Sp. zn./ldent.: 2013/583/FIA/Jin Č.j.: FIA/3369/2013 Zasedání Rady č. 14-2013 / poř.č.: 4

Sp. zn./ldent.: 2013/583/FIA/Jin Č.j.: FIA/3369/2013 Zasedání Rady č. 14-2013 / poř.č.: 4 RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ Rada pro rozhlasové a televizní vysíláni Skřetova 6,120 00 Praha 2 Tel.: + tpo 274 813 830 / Fax: + 420 274 810 885 / e-mail: info@rrtv.cz www.rrtv.cz Jindřichohradecká

Více

MĚŘENÍ POTLAČENÍ SIGNÁLU PŘI OPAČNÉ POLARIZACI V DUPLEXNÍ ANTÉNĚ

MĚŘENÍ POTLAČENÍ SIGNÁLU PŘI OPAČNÉ POLARIZACI V DUPLEXNÍ ANTÉNĚ MĚŘENÍ POTLAČENÍ SIGNÁLU PŘI OPAČNÉ POLARIZACI V DUPLEXNÍ ANTÉNĚ Zadání: 1. Proveďte nastavení výkonu, frekvence a šířky pásma jednotky WLA 5000. 2. Změřte potlačení signálu opačné polarizace u antén:

Více

Měření závislosti přenosové rychlosti na vložném útlumu

Měření závislosti přenosové rychlosti na vložném útlumu Měření závislosti přenosové rychlosti na vložném útlumu Úvod Výrazným činitelem, který upravuje maximální přenosovou rychlost, je vzdálenost mezi dvěma bezdrátově komunikujícími body. Tato vzdálenost je

Více

Český telekomunikační Ú řa d

Český telekomunikační Ú řa d Český telekomunikační Ú řa d se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02,22502 Praha 025 Praha 27. července 2005 Čj. 30258/2005-613 Český telekomunikační úřad (dále jen "Úřad") jako příslušný

Více

Příloha 1. Vzor formuláře Žádost o udělení práv k využívání rádiových kmitočtů

Příloha 1. Vzor formuláře Žádost o udělení práv k využívání rádiových kmitočtů Příloha 1 k výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 1800 MHz a 2600 MHz Vzor formuláře Žádost o udělení práv k využívání rádiových

Více

Zpráva o výsledcích měření pokrytí dálnic signály mobilních sítí

Zpráva o výsledcích měření pokrytí dálnic signály mobilních sítí Čj. ČTÚ-111 626/2016-620 Praha 13. prosince 2016 Zpráva o výsledcích měření pokrytí dálnic signály mobilních sítí 1. Úvod Český telekomunikační úřad (dále také Úřad ) provedl v průběhu měsíců října a listopadu

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne , o technických a provozních podmínkách amatérské radiokomunikační služby

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne , o technických a provozních podmínkách amatérské radiokomunikační služby . Návrh VYHLÁŠKA ze dne.. 2004, o technických a provozních podmínkách amatérské radiokomunikační služby Ministerstvo informatiky stanoví podle 149 odst. 2 zákona č..../2004 Sb., o elektronických komunikacích

Více

Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku. Rekonstrukce radiové sítě Horské služby ČR 2015

Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku. Rekonstrukce radiové sítě Horské služby ČR 2015 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku Rekonstrukce radiové sítě Horské služby ČR 2015.. V Praze dne 20. 2. 2015 Mgr. Jiří Brožek ředitel Horské služby České republiky Kontrolu provedl: Pavel

Více

TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK Český telekomunikační úřad

TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK Český telekomunikační úřad TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK Český telekomunikační úřad Částka 11 Ročník 2016 Praha 17. června 2016 OBSAH: Oddíl státní správy A. Normativní část 26. Opatření obecné povahy všeobecné oprávnění č. VO-R/1/6.2016-8

Více

Příloha č. 3 k cenovému rozhodnutí č. 01/2005

Příloha č. 3 k cenovému rozhodnutí č. 01/2005 Příloha č. 3 k cenovému rozhodnutí č. 01/2005 MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY PRO VNITROSTÁTNÍ RADIOKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY ROZHLASOVÝCH A TELEVIZNÍCH VYSÍLAČŮ A PŘEVADĚČŮ PRO PROVOZOVATELE ROZHLASOVÉHO A

Více

Správa rádiových kmitočtů v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz po výběrovém řízení

Správa rádiových kmitočtů v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz po výběrovém řízení Správa rádiových kmitočtů v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz po výběrovém řízení Martin Hanuš Český telekomunikační úřad Odbor správy kmitočtového spektra Obsah 2 Průběh a výsledky výběrového řízení

Více

21. DIGITÁLNÍ SÍŤ GSM

21. DIGITÁLNÍ SÍŤ GSM 21. DIGITÁLNÍ SÍŤ GSM Digitální síť GSM (globální systém pro mobilní komunikaci) je to celulární digitální radiotelefonní systém a byl uveden do provozu v roce 1991. V České republice byl systém spuštěn

Více

VYHLÁŠKA o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve vybraných kmitočtových pásmech Vymezení pojmů

VYHLÁŠKA o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve vybraných kmitočtových pásmech Vymezení pojmů Strana 164 Sbírka zákonů č.22 / 2011 22 VYHLÁŠKA ze dne 27. ledna 2011 o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve vybraných kmitočtových pásmech Český telekomunikační

Více

část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/26/ pro kmitočtové pásmo 27,5 66 MHz. Článek 1 Úvodní ustanovení

část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/26/ pro kmitočtové pásmo 27,5 66 MHz. Článek 1 Úvodní ustanovení Praha 14. září 2010 Čj. 71 458/2010-605 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a

Více

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí:

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí: MEDIA BOHEMIA a.s. Koperníkova 794/6 12000 Praha 2 Česká republika Sp. zn./ident.: 2012/310/zab/MED Č.j.: STR/3221/2012 Zasedání Rady č. 16-2012 / poř.č.: 4 ROZHODNUTÍ Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

Více

ROZHODNUTI O UDĚLENI LICENCE

ROZHODNUTI O UDĚLENI LICENCE RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ Rada pro rozhlasové a televizní vysíláni Skřetova 6,120 00 Praha 2 Tel.: + tpo 274 813 830 / Fax: + 420 274 810 885 / e-mail: info@rrtv.cz www.rrtv.cz Jihočeská

Více

Sp. zn./ident.: 2012/59/zab/Rou Č.j.: zab/132/2013 Zasedání Rady č / poř.č.: 29

Sp. zn./ident.: 2012/59/zab/Rou Č.j.: zab/132/2013 Zasedání Rady č / poř.č.: 29 Route Radio s.r.o. Stavební 992/1 70800 Ostrava 8 Česká republika Sp. zn./ident.: 2012/59/zab/Rou Č.j.: zab/132/2013 Zasedání Rady č. 1-2013 / poř.č.: 29 ROZHODNUTÍ Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

Více

Radiokomunikační technika

Radiokomunikační technika Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava Radiokomunikační technika PROJEKT GP anténa Datum: 1. 5. 2011 Vypracoval: Petr Vavroš (vav0040) Vznik GP antény Svislý - vertikální, půlvlnný ( λ/2)

Více

Sp. zn./ident.: 2013/993/zab Č.j.: STR/1171/2014

Sp. zn./ident.: 2013/993/zab Č.j.: STR/1171/2014 InFin, s.r.o. Říčanská 2399/3 10100 Praha Radio Kroměříž s.r.o. Kojetínská 3881/84 76701 Kroměříž Route Radio s.r.o. Stavební 992/1 70800 Ostrava RADIO BONTON a.s. Wenzigova 1872/4 12000 Praha Sp. zn./ident.:

Více

Hlavní parametry rádiových přijímačů

Hlavní parametry rádiových přijímačů Hlavní parametry rádiových přijímačů Zpracoval: Ing. Jiří Sehnal Pro posouzení základních vlastností rádiových přijímačů jsou zavedena normalizovaná kritéria parametry, podle kterých se rádiové přijímače

Více

Musíme se obávat o kvalitu zemského televizního příjmu? Ing.Miroslav C(ARBUSKÝ odbor kontroly a ochrany spotřebitele ČTÚ

Musíme se obávat o kvalitu zemského televizního příjmu? Ing.Miroslav C(ARBUSKÝ odbor kontroly a ochrany spotřebitele ČTÚ Musíme se obávat o kvalitu zemského televizního příjmu? Ing.Miroslav C(ARBUSKÝ odbor kontroly a ochrany spotřebitele ČTÚ 2 Agenda: 1. Proč dochází k ovlivnění=rušení TV příjmu mobilními sítěmi LTE. 2.

Více

Stack Match neboli dělič výkonu pro 144 MHz

Stack Match neboli dělič výkonu pro 144 MHz Stack Match neboli dělič výkonu pro 144 MHz Ing.Tomáš Kavalír, OK1GTH, kavalir.t@seznam.cz, http://ok1gth.nagano.cz Zde popsané zařízení plní podobnou funkci, jako dříve popsaný Stack Match pro KV [1]

Více

Co je nového v technice radiolokátorů

Co je nového v technice radiolokátorů Co je nového v technice radiolokátorů Radiokomunikace 2015 Libor DRAŽAN Katedra radiolokace Fakulta vojenských technologií Univerzita obrany libor.drazan@unob.cz 1 Obsah přednášky 1. Technologie STEALTH

Více

Cena Kè 52 Roèník 2005 Èástka 11

Cena Kè 52 Roèník 2005 Èástka 11 Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK 15. srpna 2005 Cena Kè 52 Roèník 2005 Èástka 11 O B S A H: ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY A. Normativní èást 126. Všeobecné oprávnìní è. VO-R/7/08.2005-22 k využívání

Více

HLAVA 3 PŘEDPIS L 10/I

HLAVA 3 PŘEDPIS L 10/I HLAVA 3 PŘEDPIS L 10/I 3.1.2.7 V místech, kde na opačných koncích jedné RWY jsou instalovány dva samostatné systémy ILS, musí být zajištěno vzájemné blokování činnosti kurzových majáků tak, aby byl vždy

Více

Pasivní aplikace. PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní) PEVNÁ MEZIDRUŽICOVÁ 3 ) Pasivní aplikace. Pasivní aplikace. Pasivní aplikace

Pasivní aplikace. PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní) PEVNÁ MEZIDRUŽICOVÁ 3 ) Pasivní aplikace. Pasivní aplikace. Pasivní aplikace 54,25 55,78 VÝZKUMU 55,78 56,9 VÝZKUMU Pohyblivá 3 ) 56,9 57 POHYBLIVÁ 3 ) VÝZKUMU 57 58,2 POHYBLIVÁ 3 ) VÝZKUMU 58,2 59 VÝZKUMU VÝZKUMU Pevné spoje VÝZKUMU 3 ) Pevné spoje s velkou hustotou stanic Pevné

Více

rozhodnutí: TVML čeština 24 h denně informační program

rozhodnutí: TVML čeština 24 h denně informační program RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ Rada pro rozhlasové a televizní vysiláni Skřetova 14/ 6,120 oo Praha 2 Tel.: * Í?O jřjří) 813 B30 / Fax: + 420 274 Bio 885 www.rrtv.cz JEDN. IDENT.: VÁŠ DOPIS ZN.:

Více

(OBLAST PODKARPATSKÉ RUSI

(OBLAST PODKARPATSKÉ RUSI DIGITÁLNÍ TERRESTRICKÉ VYSÍLÁNÍ NA UKRAJINĚ DVB-T2 (OBLAST PODKARPATSKÉ RUSI a LVOVA) Publikováno na serveru DigitálníTelevize.cz http://www.digitalnitelevize.cz/ Připravil a aktualizuje Vladimír Kebrle

Více

NÁVRH NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne. 2008

NÁVRH NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne. 2008 NÁVRH III. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne. 2008 o stanovení Technického plánu přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání Vláda nařizuje podle čl. II bodu 1 zákona

Více

RADA CESKE REPUBLIKY pro rozhlasové a televizní vysílání

RADA CESKE REPUBLIKY pro rozhlasové a televizní vysílání RADA CESKE REPUBLIKY pro rozhlasové a televizní vysílání 10, Krátká 10 tel.: 02.781 38 30 fax: 02.781 08 85 e-mail: info@rrtv.cz http://www.rrtv.cz ROZHODNUTI O UDĚLENI LICENCE Účastník řízení: Josef Hejl

Více

Příjem analogového a digitálního televizního satelitního vysílání

Příjem analogového a digitálního televizního satelitního vysílání Příjem analogového a digitálního televizního satelitního vysílání Prof. Ing. Václav Říčný, CSc. Současná televizní technika a videotechnika kurz U3V Program semináře a cvičení Družice (satelit), GEO (geostacionární)

Více

Adresa příslušného úřadu. Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:...

Adresa příslušného úřadu. Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Příloha č. 11 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: OZNÁMENÍ O UŽÍVÁNÍ STAVBY podle ustanovení 120 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

PB169 Operační systémy a sítě

PB169 Operační systémy a sítě PB169 Operační systémy a sítě Přenos dat v počítačových sítích Marek Kumpošt, Zdeněk Říha Způsob propojení sítí opak. Drátové sítě TP (twisted pair) kroucená dvoulinka 100Mbit, 1Gbit Koaxiální kabel vyšší

Více

generální licenci č. GL - 22/R/2000

generální licenci č. GL - 22/R/2000 Praha dne 6. září 2000 Č.j. 502460/2000-613 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy vydává podle 95 bod 3. písm. d) zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o

Více

RTI cz s.r.o. PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI

RTI cz s.r.o. PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI RTI cz s.r.o. PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI telekomunikační služby na dosah 2015 Základní informace Společnost RTI cz s.r.o. působí na českém trhu od roku 1998. Hlavní činnost je šíření rozhlasového a televizního

Více

Opatření obecné povahy č. TPP/XX.2006-Y, kterým se stanoví Technický plán přechodu zemského

Opatření obecné povahy č. TPP/XX.2006-Y, kterým se stanoví Technický plán přechodu zemského Opatření obecné povahy č. TPP/XX.2006-Y, kterým se stanoví Technický plán přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1

Více

TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK

TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK Český telekomunikační úřad TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK V Praze dne 14. července 004 Cena Kč 5 Ročník 004 Částka 7 O B S A H: ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY A. Normativní část 13. Změna č. generální licence č. GL-/R/000,

Více

N Á V R H VYHLÁŠKA. o technických a provozních podmínkách amatérské radiokomunikační služby

N Á V R H VYHLÁŠKA. o technických a provozních podmínkách amatérské radiokomunikační služby N Á V R H VYHLÁŠKA ze dne 2004 o technických a provozních podmínkách amatérské radiokomunikační služby Ministerstvo informatiky stanoví podle 149 odst. 2 zákona č.../2005 b., o elektronických komunikacích

Více

LEO družice Pohyblivé sítě MO. LEO družice Radionavigace MO. Pohyblivé sítě Radioastronomie. Pohyblivé sítě Meteorologické sondy MO

LEO družice Pohyblivé sítě MO. LEO družice Radionavigace MO. Pohyblivé sítě Radioastronomie. Pohyblivé sítě Meteorologické sondy MO 148 149,9 (R) DRUŽICOVÁ (vzestupný směr) 3 ) LEO družice DRUŽICOVÁ (vzestupný směr) 3 ) LEO družice 149,9 150,05 DRUŽICOVÁ (vzestupný směr) DRUŽICOVÁ RADIONAVIGAČNÍ LEO družice Radionavigace DRUŽICOVÁ

Více

všeobecné oprávnění č. VO-R/1/11.2012-13 k provozování uživatelských terminálů rádiových sítí elektronických komunikací. Článek 1 Úvodní ustanovení

všeobecné oprávnění č. VO-R/1/11.2012-13 k provozování uživatelských terminálů rádiových sítí elektronických komunikací. Článek 1 Úvodní ustanovení Praha 13. listopadu 2012 Čj. ČTÚ-206 839/2012-613 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

Horská služba ČR, o.p.s. Preambule

Horská služba ČR, o.p.s. Preambule Statut obecně prospěšné společnosti Horská služba ČR, o.p.s. Preambule Vláda České republiky vyslovila souhlas se založením obecně prospěšné společnosti Horská služba usnesením č. 827 ze dne 1. září 2004

Více

N Á V R H. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne. 2005, kterým se stanoví výše a způsob výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel

N Á V R H. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne. 2005, kterým se stanoví výše a způsob výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel N Á V R H NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne. 2005, kterým se stanoví výše a způsob výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel Vláda nařizuje podle 150 odst. 1 zákona č..../2005 Sb., o elektronických

Více

TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK

TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK Český telekomunikační úřad TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK V Praze dne 26. května 2003 Cena Kč 52 Ročník 2003 Částka 5 O B S A H: ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY A. Normativní část 99. Příloha č. 13/5.2003 pro kmitočtové

Více

TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK Český telekomunikační úřad

TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK Český telekomunikační úřad TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK Český telekomunikační úřad Částka 3 Ročník 2016 Praha 9. února 2016 OBSAH: Oddíl státní správy A. Normativní část 4. Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 51 Rozeslána dne 15. května 2008 Cena Kč 80, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 51 Rozeslána dne 15. května 2008 Cena Kč 80, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 51 Rozeslána dne 15. května 2008 Cena Kč 80, O B S A H : 161. Nařízení vlády o technickém plánu přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské

Více

TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK Český telekomunikační úřad

TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK Český telekomunikační úřad TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK Český telekomunikační úřad Částka 12 Ročník 2015 Praha 8. září 2015 OBSAH: Oddíl státní správy A. Normativní část 30. Opatření obecné povahy - část plánu využití rádiového spektra

Více

Global Positioning System

Global Positioning System Písemná příprava na zaměstnání Navigace Global Positioning System Popis systému Charakteristika systému GPS GPS (Global Positioning System) je PNT (Positioning Navigation and Timing) systém vyvinutý primárně

Více

ÚTLUM KABELŮ A PSV. Měřeni útlumu odrazu (Impedančního přizpůsobení) antény

ÚTLUM KABELŮ A PSV. Měřeni útlumu odrazu (Impedančního přizpůsobení) antény . ÚTLUM KABELŮ A PSV Měření výkonu vysílače 1. indikátor DMU zapněte přepínačem 5 do polohy PWR 3. do konektoru ANT (2) připojte impedančně přizpůsobenou zátěž 4. do konektoru AP (1) připojte vhodným krátkým

Více

Příloha 1. Vzor formuláře Žádost o udělení práv k využívání rádiových kmitočtů

Příloha 1. Vzor formuláře Žádost o udělení práv k využívání rádiových kmitočtů Příloha 1 k výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz Vzor formuláře Žádost o udělení práv k využívání

Více

část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/1/ pro kmitočtové pásmo MHz. Článek 1 Úvodní ustanovení

část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/1/ pro kmitočtové pásmo MHz. Článek 1 Úvodní ustanovení Praha 3. prosince 2014 Čj. ČTÚ- 59 790/2014-605 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU Příloha č. 8 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad Hornídolní, odbor výstavby Ulice: Horní 321/8 PSČ, obec: 444 00 Hornídolní V Hornídolní dne 2.5.2007 Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ

Více

všeobecné oprávnění č. VO-R/1/04.2014-2 k provozování uživatelských terminálů rádiových sítí elektronických komunikací. Článek 1 Úvodní ustanovení

všeobecné oprávnění č. VO-R/1/04.2014-2 k provozování uživatelských terminálů rádiových sítí elektronických komunikací. Článek 1 Úvodní ustanovení Praha 10. 4. 2014 Čj. ČTÚ-7 645/2014-613 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad jako příslušný orgán státní správy podle 108 odst. 1 písm. b zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o

Více

Skřetova i i / Praha 2 TeL: + q20 27^ / Fax: + tpo 2/q Sio 685 / ínfo(s)rrtv.

Skřetova i i / Praha 2 TeL: + q20 27^ / Fax: + tpo 2/q Sio 685 /   ínfo(s)rrtv. RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ Rada pro rozhlasové a televizní vysílání Skřetova i i /6.12000 Praha 2 TeL: + q20 27^ 813 830 / Fax: + tpo 2/q Sio 685 / e-mail: ínfo(s)rrtv. www.rrtv.cz SPORT5a.s.

Více