1/2006. Nařízení. Statutárního města Mladá Boleslav. Část I. Základní ustanovení. Část II. Základní pojmy. Část III

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1/2006. Nařízení. Statutárního města Mladá Boleslav. Část I. Základní ustanovení. Část II. Základní pojmy. Část III"

Transkript

1 1/2006 Nařízení Statutárního města Mladá Boleslav O placeném stání na místních komunikacích ve vymezených oblastech statutárního města Mladá Boleslav Rada města Mladá Boleslav se v souladu s ustanovením 11 odst. 1, 61 odst. 2 písm. a) a 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ustanovením 4a odst. 1 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením 23 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, se usnesla dne usnesením č na tomto nařízení: Část I Základní ustanovení Čl.1 1) Toto nařízení vymezuje místní komunikace nebo jejich určené úseky (dále také "vymezené komunikace") ve statutárním městě Mladá Boleslav (dále také "město"), které lze užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy k stání silničního motorového vozidla na dobu časově omezenou, nejvýše však na dobu 24 hodin, a nebo na nichž je povoleno stání silničních motorových vozidel provozovaných právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu 1), která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti, nebo k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu ve vymezené oblasti. nařízení. 2) Seznam vymezených místních komunikací nebo jejich určených úseků ve městě je uveden v příloze č. 1 tohoto 3) Vymezené oblasti ve městě jsou uvedeny v příloze č. 2 tohoto nařízení. 4) Tímto nařízením se stanovují maximální ceny za služby parkovišť na vymezených komunikacích tak, jak jsou uvedeny v příloze č. 3 tohoto nařízení. Část II Základní pojmy Čl.2 1) Vymezené komunikace k stání silničních motorových vozidel na dobu časově omezenou jsou označeny, na základě stanovení dopravního značení místně příslušným silničním správním úřadem, dopravní značkou "IP 13c" 2) s dodatkovou tabulkou "E 12" 2) vymezující dobu placeného stání, popřípadě doplněnou dodatkovou tabulkou "E 8d" 2) nebo "E 8e" 2). 2) Vymezené komunikace k stání silničních motorových vozidel provozovaných právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu 1), která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti, nebo k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu ve vymezené oblasti dle čl. 1 odst. 3 tohoto nařízení jsou označeny, na základě stanovení dopravního značení místně příslušným silničním správním úřadem, dopravní značkou "IP 12" 2) s dodatkovou tabulkou "E 12" 2) "Pro držitele platné parkovací karty ZPS 3) Mladá Boleslav", popřípadě doplněnou dodatkovou tabulkou "E 8d" 2) nebo "E 8e" 2). Část III Podmínky stání a způsob prokazování zaplacení sjednané ceny Čl.3 1) Na vymezených komunikacích označených dle čl. 2 odst. 1 tohoto nařízení je povoleno stání všem silničním motorovým vozidlům po zaplacení ceny za parkování v parkovacím automatu na celou dobu stání a umístění parkovacího lístku na viditelném místě za předním sklem vozidla po celou dobu stání, řidič motocyklu uschová parkovací lístek u sebe a je povinen předložit ho při kontrole. Mimo provozní dobu parkovacího automatu je stání bezplatné. 2) Na vymezených komunikacích označených dle čl. 2 odst. 2 tohoto nařízení je povoleno stání silničního motorového

2 vozidla za těchto podmínek: a) toto silniční motorové vozidlo je provozováno právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu 1), která má sídlo nebo provozovnou ve vymezené oblasti (dále též abonent ) nebo se jedná o silniční motorové vozidlo fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu ve vymezené oblasti dle čl. 1 odst. 3 tohoto nařízení (dále též rezident ) b) po dobu stání silničního motorového vozidla je na viditelném místě za jeho předním sklem vozidla umístěna parkovací karta (u motocyklu se postupuje obdobně jako v odstavci 1 tohoto článku, která musí obsahovat na lícové straně sériové číslo karty, údaj o době platnosti karty, označení vymezené komunikace, pro kterou karta platí, a v případě karty pro rezidenta státní registrační značku vozidla (dále jen "RZ"), pro které byla přidělena, a vpřípadě karty pro abonenta jméno vlastníka nebo provozovatele 3) Každému, kdo splní podmínky uvedené v odst. 2 tohoto článku, může být po zaplacení ceny sjednané v souladu s cenovými předpisy vydána parkovací karta vázaná na konkrétního držitele nebo RZ vozidla a vymezenou komunikaci. Vydání parkovací karty je podmíněno dostatečnou parkovací kapacitou příslušné vymezené komunikace. Část IV Závěrečná a zrušovací ustanovení Čl.4 1) Parkovací karty vydává a správu parkovišť na vymezených komunikacích vykonává operátor - společnost ACTIV s.r.o., IČ , se sídlem Chodská 614, Kladno (oblast A dle přílohy č. 1) a statutární město Mladá Boleslav (oblast B dle přílohy č. 1). 2) Provozovatel statutární město Mladá Boleslav stanovuje provozní dobu parkovacích automatů a ceny sjednané v souladu s cenovými předpisy. 3) Kontrolu dodržování tohoto nařízení provádí Městská policie statutárního města Mladá Boleslav. Porušení povinností stanovených tímto nařízením se postihuje podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 4) Tímto nařízením se zrušuje: a) nařízení statutárního města Mladá Boleslav č.8/2005 o placeném státní na místních komunikacích ve vymezených oblastech města Mladá Boleslav b) nařízení statutárního města Mladá Boleslav č. 21/2005, kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Mladá Boleslav č. 8/2005, o placeném stání na místních komunikacích ve vymezených oblastech města Mladá Boleslav c. Čl.5 Účinnost Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Mgr. Svatopluk Kvaizar primátor náměstek PhDr. Eva Pešková primátora Vyvěšeno na úřední desce: Sejmuto z úřední desky: Nabytí účinnosti: Příl.1 k Nařízení č. 1/2006, o placeném stání na místních komunikacích ve vymezených oblastech statutárního města Mladá Boleslav Seznam vymezených místních komunikací nebo jejich určených úseků (dále jen "vymezené komunikace") ve statutárním městě Mladá Boleslav, které lze užít za cenu sjednanou podle cenových předpisů k stání silničního motorového vozidla na dobu časově omezenou, nejvýše však na dobu 24 hodin, nebo na nichž je povoleno stání silničních motorových vozidel

3 provozovaných právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání, která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti, nebo k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu ve vymezené oblasti: Vymezenými komunikacemi pro vymezenou oblast A jsou následující místní komunikace, nebo jejich úseky: ulice Pražská brána, ulice Viničná, Staroměstské náměstí, ulice Bělská, ulice Krajířová, ulice Starofarní, ulice Vodkova, ulice 9. května, ulice K. Militké, ulice Masná, ulice Pivovarská, ulice Železná, náměstí Míru, náměstí Na Kozině, ulice Ve Skalici, Komenského náměstí, ulice Klaudiánova, ulice Na Karmeli, Českobratrské náměstí, ulice Lukášova, ulice Ptácká, ulice Nádražní, ulice Tovačovského, ulice Luční, ulice Koněvova. Vymezenými komunikacemi pro vymezenou oblast B jsou následující místní komunikace, nebo jejich úseky: náměstí Republiky, třída Václava Klementa, ulice Havlíčkova. Vymezení zón pro oblast A a oblast B. Lokalita Typ Bližší určení Ulice Koněvova parkoviště za viaduktem Komenského náměstí u bývalé požární zbrojnice Komenského náměstí parkoviště PA1 Nám. Na Kozině vyznačené parkovací plochy PA1 Pivovarská ulice parkoviště mezi ulicemi Pivovarská a Masná - střední a severní část PA1 Staroměstské náměstí vyznačené parkovací plochy PA1 Ulice 9. května od okružní křižovatky po křižovatku s ul. Železnou (také nám. Míru) PA1 Ulice 9. května od křiž. s ul. Železnou po Komenského náměstí PA1 Ulice Klaudiánova parkoviště vlevo -velké (mezi Jaselskou ul. a Českobratrským nám.) PA1 Ulice Na Karmeli mezi Jaselskou ul. a Úřadem práce MB (neobsahuje parkoviště u ÚP) PA1 Železná ulice od ul. K. Militké po nám. Na Kozině vpravo PA1 Železná ulice od nám. Na Kozině po ul. 9. května vpravo i vlevo PA1 Železná ulice od Staroměstského nám. po ul. K. Militké vpravo i vlevo PA1 Ulice Klaudiánova parkoviště vpravo -malé (mezi Jaselskou ul. a Českobratrským nám.) Komenského náměstí podél ZŠ Mladá Boleslav, Komenského náměstí 76 Nádražní ulice od ul. Ptácká po ul. Pražská brána parkoviště vpravo -k ul. Svatovítská Nádražní ulice od ul. Ptácká po ul. Pražská brána parkoviště vlevo-pod Křižkovými schody Ptácká ulice označené parkovací plochy v severní části zdarma Viničná ulice od ul. Kominické schody po ul. Rybničnou -vlevo Viničná ulice parkoviště za Zimním stadionem Bělská ulice od ul. 9. května po ul. Vodkova Bělská ulice náměstí mezi ulicemi Krajířova a Vodkova Českobratrské náměstí označená parkovací plocha v jižní části Klaudiánova ulicë parkoviště vlevo -velké (mezi Jaselskou ul. a Českobratrským nám.) Komenského náměstí parkovací plochy v severní části (u býv. hasičů) Komenského náměstí parkovací plochy mezi ulicemi Klaudiánova a Komenského nám. PA1 Krajířova ulice od ul. Bělská po Hrad Luční ulice Lukášova ulice označ.park. plochy mezi ul. Klaudiánovou a obyt.blokem na nám. Míru Náměstí Na Kozině označ. park. plochy mezi nám. Na Kozině a ul. Ve Skalici (za obyt.blokem) Náměstí Na Kozině označené parkovací plochy v jižní části Pivovarská ulice parkoviště mezi ulicemi Pivovarská a Masná -jižní část Ptácká ulice označené parkovací plochy v severní části zdarma Ptácká ulice od ul. Luční po ul. Koněvova Starofarní ulice od ul. 9. května po ul. Vodkova Staroměstské náměstí označené parkovací plochy ve střední části Tovačovského ulice od ul. Na Karmeli po ul. Ptácká Ulice 9. května od okružní křiž. po křiž s ul. Železnou (také nám. Míru) Ulice 9. května od křižovatky s ul. Železnou po Komenského náměstí Ulice 9. května od ul. Bělská po ulici K. Militké Ulice K. Militké od ul. Železná po ul. 9. května Ulice Na Karmeli označené parkovací plochy ve střední části Ulice Pražská brána parkoviště k Hradu Ulice Ve Skalici označená parkovací plocha ve střední části Viničná ulice mezi ulicemi Kominické schody a Ve Skalici Viničná ulice od ul. Pražská brána po ul. Kominické schody

4 Vodkova ulice od ul. Starofarní po ul. Ptácká Železná ulice od Staroměstského nám. po ul. K. Militké vpravo Lokalita -Oblast B Bližší určení Typ náměstí Republiky tř. Václava Klementa od ul. Husova po ul. Pezinská tř. Václava Klementa od ul. Pezinská po ul. Purkyňova Ulice Havlíčkova Podél obchodů a u vchodu do Okresního soudu Parkoviště u budovy Odboru dopravy a SH Magistrátu města Ml. Boleslav ulice U Stadionu Parkoviště u vchodu do městského stadionu PA2 + Seznam použitých zkratek PA1 návštěvnické krátkodobé parkování (oranžová zóna) PA2 návštěvnické krátkodobé parkování (zelená zóna) návštěvnické dlouhodobé parkování (žlutá zóna) vyhrazené parkování pro rezidenty a abonenty (modrá zóna) Příl.2 k Nařízení č. 1/2006, o placeném stání na místních komunikacích ve vymezených oblastech statutárního města Mladá Boleslav Vymezení oblasti dle Čl. 1 odst. 3 nařízení č. 1/2006 o placeném stání na místních komunikacích ve vymezených oblastech statutárního města Mladá Boleslav, ve které musí mít právnická nebo fyzická osoba sídlo podnikání nebo provozovnou a nebo fyzická osoba místo trvalého pobytu. Osoby žádající o vydání parkovací karty dle Čl. 3 odst. 2 nařízení č. 1/2006 o placeném stání na místních komunikacích ve vymezených oblastech statutárního města Mladá Boleslav, musí mít trvalý pobyt, sídlo podnikání, provozovnu či místo výkonu činnosti uvnitř oblasti vymezené následovně: 1. Pro stání silničního motorového vozidla na vymezených místních komunikacích nebo jejich určených úsecích (dále jen "vymezené komunikace") uvedených v příloze číslo 1 tohoto nařízení ve vymezené oblasti A musí mít právnická nebo fyzická osoba sídlo podnikání nebo provozovnou a nebo fyzická osoba místo trvalého pobytu uvnitř oblasti ohraničené následujícími pozemními komunikacemi: ulice Ptácká, ulice Luční, ulice Nádražní, ulice Viničná, ulice Rybničná, třída T.G.Masaryka, třída Václava Klementa, Jaselská ulice, 2. Pro stání silničního motorového vozidla na vymezených komunikacích uvedených v příloze číslo 1 tohoto nařízení ve vymezené oblasti B musí mít právnická nebo fyzická osoba sídlo podnikání nebo provozovnou anebo fyzická osoba místo trvalého pobytu na území statutárního města Mladá Boleslav. Příl.3 k Nařízení č. 1/2006, o placeném stání na místních komunikacích ve vymezených oblastech statutárního města Mladá Boleslav 1. Maximální cena za stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích nebo jejich určených úsecích dle Čl. 2 odst. 1 nařízení č. 1/2006 o placeném státní na místních komunikacích ve vymezených oblastech statutárního města Mladá Boleslav činí 20,- Kč/hodinu. 2. Maximální ceny parkovacích karet dle Čl. 2 odst. 2 nařízení č. 1/2006 o placeném stání na místních komunikacích ve vymezených oblastech statutárního města Mladá Boleslav činí: a) Fyzické osoby s trvalým pobytem ve vymezené oblasti (rezident): i Kč/rok za první kartu vydanou osobě s trvalým pobytem ii Kč/rok za každou další kartu vydanou osobě s trvalým pobytem b) Fyzické a právnické osoby se sídlem či provozovnou ve vymezené oblasti (abonent): i Kč/rok za první kartu vydanou příslušné fyzické či právnické osobě za jedno vozidlo ii Kč/rok za každou další kartu vydanou příslušné fyzické či právnické osobě na každé další vozidlo Ceník statutárního města Mladá Boleslav za užívání vymezených komunikací ve vymezených oblastech k stání silničního motorového vozidla a provozní doba parkovacích automatů

5 TTento ceník stanoví ceny za užívání vymezených komunikací ve vymezených oblastech k stání silničního motorového vozidla dle Nařízení č. 1/2006, o placeném stání na místních komunikacích ve vymezených oblastech statutárního města Mladá Boleslav. Ceny parkovného a parkovacích karet pro oblast A 1. a) Ceny parkovného za stání silničních motorových vozidel návštěvníků - krátkodobé parkování PA1, oranžová zóna: - za 30 minut... 5,- Kč, - za 1. hodinu... 10,- Kč, - za každou další hodinu... 20,- Kč - minimální cena... 5,- Kč. b) Ceny parkovného za stání silničních motorových vozidel návštěvníků - dlouhodobé parkování, žlutá zóna: - za 1 hodinu... 5,- Kč, - maximálně za den... 10,- Kč, - minimální cena... 5,- Kč. Ceny parkovného jsou v českém a anglickém jazyce uvedeny na jednotlivých parkovacích automatech (parkovacích hodinách). c) Ceny parkovacích karet za stání silničních motorových vozidel rezidentů a abonentů, modrá zóna: - rezidentní karta ,- Kč/rok/1. vozidlo, - rezidentní karta ,- Kč/rok/2. vozidlo stejného držitele, - abonentní karta ,- Kč/rok/vozidlo. d) Osoby, které jsou oprávněny užívat silniční motorová vozidla označená O1 (vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou) parkují zdarma e) V době státních a ostatních svátků není parkování zpoplatněno. 2. Za vystavení duplikátu parkovací karty při ztrátě, znehodnocení, nebo krádeži... 50,- Kč, nutno předložit poškozenou kartu, ze které budou zřetelné původní údaje. 3. Za vystavení náhradní parkovací karty při změně RZ vozidla, při krádeži vozidla nebo krádeži karty, budou-li tyto skutečnosti doloženy potvrzením příslušného orgánu Policie ČR... 50,- Kč. 4. Na základě žádosti a vrácení karty operátorovi -firmě ACTIV s.r.o. bude žadateli vrácena příslušná část zaplacené ceny k prvnímu dni následujícího měsíce. Ceny parkovného a parkovacích karet pro oblast B 1. a) Cena parkovací karty k stání jednoho silničního motorového vozidla fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu ve vymezené oblasti (rezident) (modrá zóna)... Kč/rok/1000,--, -za každou další kartu vydanou osobě s trvalým pobytem... Kč/rok/2000,--. b) Cena parkovací karty k stání jednoho silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního předpisu, která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti (abonent) (modrá zóna)... Kč/rok/ 2400,--, za každou další kartu vydanou práv. nebo fyz. osobě pro účely podnikání... Kč/rok/4800,--. c) Cena parkovací karty pro jedno silniční motorové vozidlo platná pro všechna placená parkoviště v oblasti B... Kč/rok/6000,--. d) Cena za stání silničního motorového vozidla na vymezených úsecích místních komunikací na dobu časově omezenou (parkovací hodiny) PA2 (zelená zóna):

6 tř. V. Klementa nám. Republiky, Havlíčkova Koněvova da) první hodina... Kč/10,--Kč/2,--Kč/5,- db) druhá a každá další hodina. Kč/20,--Kč/20,---/ dc) minimální cena... Kč/5,--Kč/2,--Kč/5,- dd) maximálně za den... -/--/-Kč/10,- e) Osoby, které jsou oprávněny užívat silniční motorová vozidla označená O1 (vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou) parkují zdarma. f) V době státních a ostatních svátků není parkování zpoplatněno. 2. Za vystavení duplikátu parkovací karty při ztrátě, znehodnocení, nebo krádeži ,- Kč, nutno předložit poškozenou kartu, ze které budou zřetelné původní údaje. 3. Za vystavení náhradní parkovací karty při změně RZ vozidla, při krádeži vozidla nebo krádeži karty, budou-li tyto skutečnosti doloženy potvrzením příslušného orgánu Policie ČR... 50,- Kč. 4. Na základě žádosti a vrácení karty provozovateli -Odboru dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města Mladá Boleslav bude žadateli vrácena příslušná část zaplacené ceny k prvnímu dni následujícího měsíce. Provozní doba parkovacích automatů (parkovacích hodin) 1. Maximální provozní doba parkovacích automatů je Po - Ne hodin. 2. Stanovená provozní doba pro oblast A a oblast B: a) na místních komunikacích vyhrazených ke stání silničních motorových vozidel rezidentů a abonentů ( -modrá zóna): denně od 00,00 hodin do 24,00 hodin, b) na místních komunikacích určených ke stání silničních motorových vozidel návštěvníků - krátkodobé parkování (PA1 - oranžová zóna): pondělí až pátek od 08,00 hodin do 18,00 hodin, c) na místních komunikacích určených ke stání silničních motorových vozidel návštěvníků - krátkodobé a dlouhodobé parkování (PA2 - zelená zóna): pondělí až pátek od 07,00 hodin do 19,00 hodin, sobota od 07,00 hodin do 14,00 hodin, d) na místních komunikacích určených ke stání silničních motorových vozidel návštěvníků - dlouhodobé parkování ( - žlutá zóna): pondělí až pátek od 08,00 hodin do 18,00 hodin, s výjimkou parkoviště za Zimním stadionem: pondělí až pátek od 08,00 hodin do 16,00 hodin. Tento ceník byl schválen usnesením Rady města Mladá Boleslav č ze dne a je platný ode dne účinnosti Nařízení č. 1/2006, o placeném stání na místních komunikacích ve vymezených oblastech statutárního města Mladá Boleslav. Mgr. Svatopluk Kvaizar primátor statutárního města Mladá Boleslav Zásady pro udělení výjimek z nařízení statutárního města Mladá Boleslav č. 1/2006, o placeném stání na místních komunikacích ve vymezených oblastech statutárního města Mladá Boleslav. SStatutární město Mladá Boleslav Ve sporných případech a o výjimkách z nařízení č. 1/2006, tzn. především žádosti o přidělení parkovacích míst pro fyzické osoby s trvalým pobytem mimo vymezenou oblast, dle Čl. 1 odst. 3 citovaného nařízení, které v této oblasti vlastní nemovitost nebo v oblasti bydlí jako nájemce,

7 rozhoduje rada města svým usnesením. Žadatel o parkovací místo předloží zároveň s žádostí doklady prokazující vlastnictví k nemovitosti nebo ověřenou smlouvu o nájmu. Tyto zásady byly schváleny usnesením Rady města Mladá Boleslav č ze dne a jsou platné ode dne účinnosti Nařízení č. 1/2006, o placeném stání na místních komunikacích ve vymezených oblastech statutárního města Mladá Boleslav. Mgr. Svatopluk Kvaizar primátor statutárního města Mladá Boleslav 1) zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 2) vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 3) zóna placeného stání

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení Město Kolín Nařízení města Kolína č. 6/2014 O placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích ve vymezených oblastech města Kolína určující úseky místních komunikací ve vymezených

Více

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení Město Kolín Nařízení města Kolína č. 6/2014 O placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích ve vymezených oblastech města Kolína určující úseky místních komunikací ve vymezených

Více

Nařízení. č. 5/2016. o placeném stání na vymezených úsecích místních komunikací na území města Nové Město nad Metují

Nařízení. č. 5/2016. o placeném stání na vymezených úsecích místních komunikací na území města Nové Město nad Metují Nařízení č. 5/2016 Rada města Nové Město nad Metují se usnesením č. RM 351-14983/16 ze dne 4. července 2016 usnesla vydat podle 23 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,

Více

Nařízení. č. 5/2016. o placeném stání na vymezených úsecích místních komunikací na území města Nové Město nad Metují

Nařízení. č. 5/2016. o placeném stání na vymezených úsecích místních komunikací na území města Nové Město nad Metují Nařízení č. 5/2016 Rada města Nové Město nad Metují se usnesením č. RM 351-14983/16 ze dne 4. července 2016 usnesla vydat podle 23 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,

Více

Město Náchod. Nařízení města č. 4/2014,

Město Náchod. Nařízení města č. 4/2014, Město Náchod Nařízení města č. 4/2014, kterým se vymezují oblasti města Náchoda, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu Rada města Náchoda

Více

Nařízení č. 6/2005. Nařízení města Hostinného č. 6/2005

Nařízení č. 6/2005. Nařízení města Hostinného č. 6/2005 Nařízení č. 6/2005 o vymezení oblastí města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy k stání silničního motorového vozidla Nařízení

Více

Město Dobruška. Nařízení č. 1/2014 o placeném stání na místních komunikacích ve městě Dobruška

Město Dobruška. Nařízení č. 1/2014 o placeném stání na místních komunikacích ve městě Dobruška Město Dobruška Nařízení č. 1/2014 o placeném stání na místních komunikacích ve městě Dobruška Rada města Dobrušky se dne 19. 2. 2014 usnesla vydat podle 23 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 13/1997 Sb.,

Více

Město Turnov. 1 Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Město Turnov. 1 Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů Nařízení města č. 1/2009 kterým se vymezují oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu Rada Města Turnova se na svém zasedání dne

Více

Město Turnov. 1 Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Město Turnov. 1 Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů Nařízení města č. 2/2008, kterým se vymezují oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu Rada Města Turnova se na svém zasedání dne

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Nařízení č. 4/2013, kterým se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničního motorového vozidla za sjednanou cenu Rada

Více

Město Rokycany. Nařízení č. 4/2016

Město Rokycany. Nařízení č. 4/2016 Město Rokycany Nařízení č. 4/2016 o vymezení oblastí na území města Rokycany, ve kterých lze místní komunikace užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy (Parkovací řád) Rada města Rokycany se

Více

Město Turnov. 1 Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Město Turnov. 1 Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů Město Turnov Nařízení města č. 1/2012 kterým se vymezují oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu Rada města Turnova se na svém

Více

MĚSTO UHERSKÝ BROD Masarykovo náměstí 100 PSČ P. O. BOX 33 Rada města

MĚSTO UHERSKÝ BROD Masarykovo náměstí 100 PSČ P. O. BOX 33 Rada města MĚSTO UHERSKÝ BROD Masarykovo náměstí 100 PSČ 688 17 P. O. BOX 33 Rada města Nařízení města Uherský Brod č. 9/2005, kterým se vymezují oblasti a úseky místních komunikací na území města Uherského Brodu

Více

o placeném parkování v Olomouci

o placeném parkování v Olomouci STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC NAŘÍZENÍ č. 4/2017 o placeném parkování v Olomouci Rada města Olomouce se usnesla dne 13. 6. 2017 vydat dle 23 odst. 1 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO UHERSKÝ BROD Masarykovo náměstí 100 PSČ P. O. BOX 33 Rada města

MĚSTO UHERSKÝ BROD Masarykovo náměstí 100 PSČ P. O. BOX 33 Rada města MĚSTO UHERSKÝ BROD Masarykovo náměstí 100 PSČ 688 17 P. O. BOX 33 Rada města Nařízení města Uherský Brod č. 9/2005, kterým se vymezují oblasti a úseky místních komunikací na území města Uherského Brodu

Více

N A Ř Í Z E N Í M Ě S T A T Ř E B O Ň

N A Ř Í Z E N Í M Ě S T A T Ř E B O Ň Vyvěšeno na úřední desce dne: Sejmuto z úřední desky dne: N A Ř Í Z E N Í M Ě S T A T Ř E B O Ň č. 1/2016 o placeném stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích nebo jejích

Více

NAŘÍZENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY. č. 2/2013,

NAŘÍZENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY. č. 2/2013, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY NAŘÍZENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY č. 2/2013, kterým se vymezují místní komunikace nebo jejich určené úseky, které lze užít ke stání vozidla jen za cenu sjednanou schválené

Více

Nařízení města Rýmařov č. 02/2013, o placeném stání na místních komunikacích

Nařízení města Rýmařov č. 02/2013, o placeném stání na místních komunikacích Nařízení města Rýmařov č. 02/2013, o placeném stání na místních komunikacích Rada města Rýmařov se na své mimořádné schůzi dne 19. 12. 2013 usnesením č. 3637/61/13 usnesla vydat dle 11 odst. 1 a 102 odst.

Více

Město Lovosice. Nařízení Rady města Č. 1/2016

Město Lovosice. Nařízení Rady města Č. 1/2016 Město Lovosice Nařízení Rady města Č. 1/2016 o placeném stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Lovosice za účelem organizování dopravy Rada Města Lovosice se usnesla

Více

N A Ř Í Z E N Í M Ě S T A 4/2015

N A Ř Í Z E N Í M Ě S T A 4/2015 MĚSTO CHEB N A Ř Í Z E N Í M Ě S T A 4/2015 O PLACENÉM STÁNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH NA ÚZEMÍ MĚSTA CHEBU Rada města Chebu se usnesla dne 19.11.2015 vydat podle 23 odst. 1 zákona č.

Více

MĚSTO BRUNTÁL NAŘÍZENÍ č. 1/2009

MĚSTO BRUNTÁL NAŘÍZENÍ č. 1/2009 MĚSTO BRUNTÁL NAŘÍZENÍ č. 1/2009 O PLACENÉM PARKOVÁNÍ VE MĚSTĚ BRUNTÁLE Rada města Bruntálu se na svém zasedání dne 17. 2. 2009 usnesením č. 1892/50R/2009 usnesla vydat v souladu s ustanovením 11 odst.

Více

Město Kralupy nad Vltavou

Město Kralupy nad Vltavou Město Kralupy nad Vltavou Nařízení města Kralupy nad Vltavou č. 2/2004 o placeném stání na místních komunikacích ve vymezených oblastech města Kralupy nad Vltavou Rada města Kralupy nad Vltavou na svém

Více

Ceník parkovacích zón. České Budějovice

Ceník parkovacích zón. České Budějovice Ceník parkovacích zón České Budějovice Ceník parkovného za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích nebo jejich úsecích ve vymezených oblastech města České Budějovice dle Nařízení č.

Více

Nařízení Města Kutná Hora č. 5 / 2011

Nařízení Města Kutná Hora č. 5 / 2011 Nařízení Města Kutná Hora č. 5 / 2011 o placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích ve vymezené oblasti města Kutné Hory Rada města Kutné Hory podle 11 odst. 1 a 102 odst. 2 písm.

Více

(v souladu s ustanovením 23 odst.1 písm. a) a c) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů)

(v souladu s ustanovením 23 odst.1 písm. a) a c) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů) CENÍK ZA UŽITÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ NEBO JEJICH URČENÝCH ÚSEKŮ K STÁNÍ SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA VE MĚSTĚ VYŠKOVĚ A PODMÍNKY VYDÁVÁNÍ PARKOVACÍCH KARET (v souladu s ustanovením 23 odst.1 písm. a) a

Více

MĚSTO PŘEROV. vydává. Čl. 2 Místní komunikace s placeným stáním na dobu časově omezenou

MĚSTO PŘEROV. vydává. Čl. 2 Místní komunikace s placeným stáním na dobu časově omezenou MĚSTO PŘEROV ÚPLNÉ ZNĚNÍ Nařízení města Přerov č. 2/2002 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Přerově, ve znění Nařízení Města Přerov č. 6/2002, č. 1/2003,

Více

Nařízení města Uherský Brod č. 3/2004

Nařízení města Uherský Brod č. 3/2004 MĚSTO UHERSKÝ BROD Masarykovo náměstí 100 PSČ 688 17 P. O. BOX 33 Rada města Nařízení města Uherský Brod č. 3/2004 kterým se vymezují oblasti a úseky místních komunikací na území města Uherského Brodu

Více

NA Ř Í Z E N Í M Ě S T A č. 1 / 2004

NA Ř Í Z E N Í M Ě S T A č. 1 / 2004 2004 - Nařízení č. 1, o vymezení místní komunikace náměstí Lužické v Rumburku ke stání silničních motorových vozidel za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy. zrušeno NA Ř Í Z E N Í M Ě S T A č.

Více

Město Litoměřice. Nařízení č. 02/2005

Město Litoměřice. Nařízení č. 02/2005 Město Litoměřice Nařízení č. 02/2005 o placeném stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Litoměřice za účelem organizování dopravy. Rada Města Litoměřic se usnesla

Více

Nařízení města Řevnice

Nařízení města Řevnice Sbírka právních předpisů města č. 1/2016 Nařízení města Řevnice č. 1/2016 o vymezení oblasti města k parkování motorových vozidel pouze s parkovacím kotoučem Rada města Řevnice svým usnesením č. 10) ze

Více

Město Ústí nad Orlicí NAŘÍZENÍ. č. 2/2016 O PLACENÉM STÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH

Město Ústí nad Orlicí NAŘÍZENÍ. č. 2/2016 O PLACENÉM STÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH Město Ústí nad Orlicí NAŘÍZENÍ č. 2/2016 O PLACENÉM STÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH Rada města Ústí nad Orlicí vydala dne 24. 10. 2016, podle ustanovení 11 a 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb.,

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 3/2012 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Nový Jičín

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 3/2012 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Nový Jičín MĚSTO NOVÝ JIČÍN NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 3/2012 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Nový Jičín Rada města Nový Jičín se na své schůzi dne 14.3.2012 usnesla vydat

Více

Město Telč Úplné znění Nařízení č. 1/2009 O placeném stání na místních komunikacích nebo jejich vymezených úsecích (ve znění novelizace č. 1/2010) Úplné znění nařízení má pouze informativní charakter a

Více

NAŘÍZENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE č. 3/2011

NAŘÍZENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE č. 3/2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE NAŘÍZENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE č. 3/2011 o placeném stání motorových vozidel na místních komunikacích na území statutárního města České Budějovice schválené

Více

Město Ústí nad Orlicí NAŘÍZENÍ. č. 2/2016 O PLACENÉM STÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH

Město Ústí nad Orlicí NAŘÍZENÍ. č. 2/2016 O PLACENÉM STÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH Město Ústí nad Orlicí NAŘÍZENÍ č. 2/2016 O PLACENÉM STÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH Rada města Ústí nad Orlicí vydala dne 24. 10. 2016, podle ustanovení 11 a 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb.,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE NAŘÍZENÍ. č. 4/2017

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE NAŘÍZENÍ. č. 4/2017 STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE NAŘÍZENÍ č. 4/2017 kterým se vymezují oblasti města České Budějovice, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničního motorového vozidla

Více

CENÍK ZA STÁNÍ SILNIČNÍCH MOTOROVÝCH VOZIDEL NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH V UHERSKÉM BRODĚ PLATNÝ OD 01.04.2015

CENÍK ZA STÁNÍ SILNIČNÍCH MOTOROVÝCH VOZIDEL NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH V UHERSKÉM BRODĚ PLATNÝ OD 01.04.2015 Rada města CENÍK ZA STÁNÍ SILNIČNÍCH MOTOROVÝCH VOZIDEL NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH V UHERSKÉM BRODĚ PLATNÝ OD 01.04.2015 Rada města Uherský Brod usnesením číslo 256/R11/15 ze dne 02.03.2015 schvaluje v souladu

Více

STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE NAŘÍZENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE č. 1/2004 Zrušeno nařízení č. 3/2004 s účinností od 15.7.2004! O placeném stání motorových vozidel na místních komunikacích

Více

Město Rakovník Nařízení města č. 3/2007,

Město Rakovník Nařízení města č. 3/2007, Město Rakovník Nařízení města č. 3/2007, o vymezení oblastí města Rakovníka, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy Rada města Rakovníka

Více

NAŘÍZENÍ Č. 1/2014 O PLACENÉM STÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH

NAŘÍZENÍ Č. 1/2014 O PLACENÉM STÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH Statutární město Pardubice Rada města Pardubic NAŘÍZENÍ Č. 1/2014 O PLACENÉM STÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH Rada města Pardubic se usnesla dne 18.02.2014 vydat podle 11 odst. 1 a 102 odst. 2 písm. d) zákona

Více

Nevyhrazené parkování Parkovací karta

Nevyhrazené parkování Parkovací karta CENÍK Rada města Třebíče vydává dne 14. 12. 2010 na základě nařízení města Třebíče č. 1 / 2007, o placeném stání silničních motorových vozidel na určených úsecích místních komunikací ve vymezené oblasti

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE RADA MĚSTA

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE RADA MĚSTA STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE RADA MĚSTA NAŘÍZENÍ Č. 7/2012 O PLACENÉM STÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH Rada města Pardubic se usnesla dne 17.07.2012 vydat podle 11 odst. 1 a 102 odst. 2 písm. d) zákona č.

Více

Nařízení města Vimperk č. 1/2012

Nařízení města Vimperk č. 1/2012 Nařízení města Vimperk č. 1/2012 o vymezení způsobu využití pozemních komunikací v části území města Vimperk, včetně ceníku za parkování, ve smyslu ust. 23 zákona č. 13/1997 Sb. v platném znění. Rada města

Více

1,- Kč 1,- Kč. 30 minut 30 minut. 60 minut. 90 minut SAZBA při užití místní komunikace dle. od pondělí do pátku hod. sobota hod.

1,- Kč 1,- Kč. 30 minut 30 minut. 60 minut. 90 minut SAZBA při užití místní komunikace dle. od pondělí do pátku hod. sobota hod. Ceník za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích v Uh. Hradišti Rada města Uherské Hradiště svým usnesením č. 632/40/RM/2016 ze dne 12. 7.2016 schvaluje v souladu s 23 zákona č. 13/1997

Více

Materiál pro informaci na zasedání zastupitelstva města konaného dne 20.11.2013 o změněně systému parkování v centru města Česká Lípa

Materiál pro informaci na zasedání zastupitelstva města konaného dne 20.11.2013 o změněně systému parkování v centru města Česká Lípa Materiál pro informaci na zasedání zastupitelstva města konaného dne 20.11.2013 o změněně systému parkování v centru města Česká Lípa Předkládá: Jiří Kočandrle, 1. místostarosta města Město Česká Lípa

Více

CENÍK ZA STÁNÍ SILNIČNÍCH MOTOROVÝCH VOZIDEL NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH V UHERSKÉM BRODĚ PLATNÝ OD

CENÍK ZA STÁNÍ SILNIČNÍCH MOTOROVÝCH VOZIDEL NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH V UHERSKÉM BRODĚ PLATNÝ OD Rada města CENÍK ZA STÁNÍ SILNIČNÍCH MOTOROVÝCH VOZIDEL NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH V UHERSKÉM BRODĚ PLATNÝ OD 01.10.2014 Rada města Uherský Brod usnesením číslo 3368/R106/14 ze dne 18.08.2014 schvaluje v

Více

Nařízení 4/2012 NAŘÍZENÍ MĚSTA DOMAŽLICE. č. 4/2012. o stání motorových vozidel na místních komunikacích. Čl. 1. Základní ustanovení

Nařízení 4/2012 NAŘÍZENÍ MĚSTA DOMAŽLICE. č. 4/2012. o stání motorových vozidel na místních komunikacích. Čl. 1. Základní ustanovení Nařízení 4/2012 Nařízení 4/2012 o stání motorových vozidel na místních komunikacích vydána 29.5.2012 účinnost od 1.6.2012 novelizuje vyhlášku nařízení 5/2008 (ze dne 7.7.2008) je novelizována vyhláškou

Více

Město Litoměřice. Nařízení Rady města č. 1/2014

Město Litoměřice. Nařízení Rady města č. 1/2014 Město Litoměřice Nařízení Rady města č. 1/2014 o placeném stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Litoměřice za účelem organizování dopravy. Rada Města Litoměřice

Více

Ceník parkovacích zón. České Budějovice

Ceník parkovacích zón. České Budějovice Ceník parkovacích zón České Budějovice Ceník parkovného za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích nebo jejich úsecích ve vymezených oblastech města České Budějovice dle Nařízení č.

Více

Čl. 1 Základní ustanovení

Čl. 1 Základní ustanovení NAŘÍZENÍ MĚSTA ČESKÁ LÍPA č.. O PLACENÉM STÁNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL NA VYMEZENÝCH PLOCHÁCH, KOMUNIKACÍCH A JEJICH ÚSECÍCH VE VLASTNICTVÍ MĚSTA ČESKÁ LÍPA NA ÚZEMÍ MĚSTA ČESKÁ LÍPA Rada města Česká Lípa se

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE RADA MĚSTA

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE RADA MĚSTA STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE RADA MĚSTA CENÍK PLACENÉHO STÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH Rada města Pardubic se usnesla dne 21.02.2012 podle 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném

Více

MĚSTO ŠUMPERK NAŘÍZENÍ č. 2/2007

MĚSTO ŠUMPERK NAŘÍZENÍ č. 2/2007 MĚSTO ŠUMPERK NAŘÍZENÍ č. 2/2007 O PLACENÉM PARKOVÁNÍ VE MĚSTĚ ŠUMPERKU Rada města Šumperka se na svém zasedání dne 10. 5. 2007 usnesením č. 705/07 usnesla vydat v souladu s ustanoveními 11 a 102 odst.

Více

CENÍK PLACENÉHO STÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH

CENÍK PLACENÉHO STÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH Statutární město Pardubice Rada města Pardubic CENÍK PLACENÉHO STÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH Rada města Pardubic se usnesla dne 18.02.2014 podle 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

CENÍK PLACENÉHO STÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH

CENÍK PLACENÉHO STÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH Statutární město Pardubice Rada města Pardubic CENÍK PLACENÉHO STÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH Rada města Pardubic se usnesla dne 13.3.2017 podle 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve

Více

NAŘÍZENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

NAŘÍZENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE NAŘÍZENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE č. 3/2005 Změněno a doplněno nařízením č. 3/2006, č. 1/2008, č. 1/2009 a č. 1/2010!!! ZRUŠENO NAŘÍZENÍM č. 3/2011 S ÚČINNOSTÍ

Více

Čl. 1 Základní ustanovení

Čl. 1 Základní ustanovení NAŘÍZENÍ MĚSTA ČESKÁ LÍPA č. 4/2015 O PLACENÉM STÁNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL NA VYMEZENÝCH PLOCHÁCH, KOMUNIKACÍCH A JEJICH ÚSECÍCH VE VLASTNICTVÍ MĚSTA ČESKÁ LÍPA NA ÚZEMÍ MĚSTA ČESKÁ LÍPA Rada města Česká

Více

Skutečnosti uvedené v tomto článku opravňující požádat o vydání parkovací karty je žadatel povinen prokázat předložením těchto dokumentů:

Skutečnosti uvedené v tomto článku opravňující požádat o vydání parkovací karty je žadatel povinen prokázat předložením těchto dokumentů: PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ PARKOVACÍCH KARET ZPS dle Nařízení Statutárního města Opavy č. 1/2015 schváleného Radou Statutárního města Opavy svým usnesením č. 247/9 RM 15 ze dne 11. 3. 2015, kterým se mění Nařízení

Více

Provozní řád organizace dopravy a parkování v prostorách ulic Rašínova, Bartošova, Soudní, třída Tomáše Bati a náměstí Míru

Provozní řád organizace dopravy a parkování v prostorách ulic Rašínova, Bartošova, Soudní, třída Tomáše Bati a náměstí Míru Provozní řád organizace dopravy a parkování v prostorách ulic Rašínova, Bartošova, Soudní, třída Tomáše Bati a náměstí Míru Článek I. Úvodní ustanovení (1) Tento provozní řád upravuje organizaci dopravy

Více

MĚSTO BŘECLAV. Ceník parkovného - parkoviště

MĚSTO BŘECLAV. Ceník parkovného - parkoviště MĚSTO BŘECLAV Ceník za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích Rada města Břeclavi schválila d 18. 5. 2016 tento ceník za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY č. 5/2015, kterou se stanovují podmínky užívání stanovišť vozidel taxislužby zřízených na místních komunikacích ve

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 67

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 67 MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 67 DNE: 22.05.2017 JEDNACÍ ČÍSLO: 1079/2017/OKS NÁZEV: Žádost o výjimku z nařízení RM parkování na náměstí ANOTACE: Žádost Policie ČR o výjimku z nařízení o placeném parkování

Více

Ceník parkovacích oprávnění a karet v zónách placeného stání pro oblasti na území hl. m. Prahy vymezené územím celé městské části

Ceník parkovacích oprávnění a karet v zónách placeného stání pro oblasti na území hl. m. Prahy vymezené územím celé městské části Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1709 ze dne 18. 7. 2017 Ceník parkovacích oprávnění a karet v zónách placeného stání pro oblasti na území hl. m. Prahy vymezené územím celé městské části Parkovací oprávnění

Více

Město Rokycany opatření orgánů města č. 1/2016

Město Rokycany opatření orgánů města č. 1/2016 Město Rokycany opatření orgánů města č. 1/2016 Provozní řád městských parkovišť v Rokycanech účinnost od 1. prosince 2016 Obsah: Část I. Část II. Část III. Část IV. Část V. Základní ustanovení Parkování

Více

Město Rokycany. Nařízení č. 5/2011. o organizaci parkování na území města Rokycany

Město Rokycany. Nařízení č. 5/2011. o organizaci parkování na území města Rokycany Město Rokycany Nařízení č. 5/2011 o organizaci parkování na území města Rokycany Rada města Rokycany se usnesla dne 15. listopadu 2011 vydat podle 11, odst 1, zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 754 ze dne 15.4.2014 k revokaci usnesení Rady HMP č. 564 ze dne 5.5.2009 k novému ceníku pro zóny placeného stání na

Více

MĚSTSKÝ PARKOVACÍ SYSTÉM V ÚSTÍ NAD ORLICÍ. Setkání vedení města s veřejností 12. března 2014

MĚSTSKÝ PARKOVACÍ SYSTÉM V ÚSTÍ NAD ORLICÍ. Setkání vedení města s veřejností 12. března 2014 MĚSTSKÝ PARKOVACÍ SYSTÉM V ÚSTÍ NAD ORLICÍ DŮVODY ZAVEDENÍ PARKOVACÍHO SYSTÉMU Doprava v klidu se v budoucnosti neobejde bez regulace. Regulace parkování je prevencí dopravních komplikací. Parkovací systém

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY U S N E S E N Í. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY U S N E S E N Í. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY U S N E S E N Í Rady hlavního města Prahy číslo 1185 ze dne 30.5.2017 k návrhu nařízení, kterým se mění nařízení č. 7/2016 Sb. hl.m. Prahy, kterým se vymezují

Více

Úvodní ustanovení. Základní pojmy

Úvodní ustanovení. Základní pojmy Nařízení Města Bruntálu číslo 7/2003, kterým se vymezují místní komunikace na území města Bruntálu, které nelze užít ke stání (parkování) silničních vozidel. Rada města Bruntálu se usnesla na svém zasedání

Více

METODIKA. výdeje parkovacích karet pro zóny placeného stání v městském obvodě Moravská Ostrava a Přívoz

METODIKA. výdeje parkovacích karet pro zóny placeného stání v městském obvodě Moravská Ostrava a Přívoz METODIKA výdeje parkovacích karet pro zóny placeného stání v městském obvodě Moravská Ostrava a Přívoz 1. Úvod Tato metodika je přijímána za účelem zajištění jednotného postupu výdeje a evidence parkovacích

Více

MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV

MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Komenského nám. 61, 293 49 Mladá Boleslav oddělení správy dopravy Ć.j.: 27199/2010/oddo/VaHo V Mladé Boleslavi dne 25. října 2010

Více

PRAVIDLA RADY STATUTÁRNÍHO

PRAVIDLA RADY STATUTÁRNÍHO STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA PRAVIDLA RADY STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY K VYDÁVÁNÍ SOUHLASU VLASTNÍKA POZEMNÍ KOMUNIKACE K VYHRAZENÍ PARKOVACÍHO MÍSTA NA ÚZEMÍ MĚSTA OPAVY Účinnost od: Účinnost do: Určeno: 3.9.2012

Více

ODBOR DOPRAVY A OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD. Vedoucí: Ing. Jan Pohůnek Zástupce: Ing. Helena Holečková

ODBOR DOPRAVY A OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD. Vedoucí: Ing. Jan Pohůnek Zástupce: Ing. Helena Holečková ODBOR DOPRAVY A OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD Vedoucí: Ing. Jan Pohůnek Zástupce: Ing. Helena Holečková 1 DOPRAVA V KLIDU V listopadu 2014 byla zpracována komplexní studie dopravy v klidu v Českém Brodě. Studie

Více

Přítomni : p. M. Egert, p. L. Chalupný, p. O. Veselý, p. J. Ruth Omluven : p. R. Kajzar Ověřovatel zápisu : p. O. Veselý PROGRAM

Přítomni : p. M. Egert, p. L. Chalupný, p. O. Veselý, p. J. Ruth Omluven : p. R. Kajzar Ověřovatel zápisu : p. O. Veselý PROGRAM ZÁPIS Z 1. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA BOCHOV DNE 3.1.2012 Přítomni : p. M. Egert, p. L. Chalupný, p. O. Veselý, p. J. Ruth Omluven : p. R. Kajzar Ověřovatel zápisu : p. O. Veselý Hosté : XXX Zahájení : 16:00 hodin

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 15/2011,

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 15/2011, 6. STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO PRÁVNÍ PŘEDPISY 2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 15/2011, o stanovištích taxislužby, kterou se stanovují podmínky užívání stanoviště a Provozní řád stanovišť

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická Praha 9, Učňovská 1 ŘÍZENÍ DOPRAVY

Střední odborná škola stavební a zahradnická Praha 9, Učňovská 1 ŘÍZENÍ DOPRAVY Střední odborná škola stavební a zahradnická Praha 9, Učňovská 1 ŘÍZENÍ DOPRAVY Směrnice č. 2/2009 V Praze dne 15. května 2009 Mgr. Miloslav Janeček ředitel školy 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Účel 1.1.1 Účelem

Více

Čl. I Základní ustanovení

Čl. I Základní ustanovení MĚSTO NYMBURK NAŘÍZENÍ MĚSTA NYMBURKA č. 2 / 2014 o placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích v Nymburce. Rada města Nymburka svým usnesením č. 150 ze dne 2. 4. 2014 vydává

Více

MĚSTA TÁBORA Č, 04/2014 O PLACENÉM STÁNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH V TÁBOŘE A STANOVENÍ MAXIMÁLNÍ CENY ZA SLUŽBY PARKOVÁNÍ

MĚSTA TÁBORA Č, 04/2014 O PLACENÉM STÁNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH V TÁBOŘE A STANOVENÍ MAXIMÁLNÍ CENY ZA SLUŽBY PARKOVÁNÍ MĚSTA TÁBORA Č, 04/2014 O PLACENÉM STÁNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH V TÁBOŘE A STANOVENÍ MAXIMÁLNÍ CENY ZA SLUŽBY PARKOVÁNÍ Rada města Tábora vydává v souladu s ustanovením 23 odst. 1

Více

o vymezení místních komunikací k odstavení nákladních automobilů nebo jízdních

o vymezení místních komunikací k odstavení nákladních automobilů nebo jízdních 2000 - č. 1 o vymezení místních komunikací k odstavení nákladních automobilů nebo jízdních souprav k zajištění celního odbavení, za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy - zrušena Vyhláška č. 1

Více

Město Jindřichův Hradec

Město Jindřichův Hradec Město Jindřichův Hradec PRAVIDLA PRO VYDÁVÁNÍ PARKOVACÍCH KARET V JINDŘICHOVĚ HRADCI Rada města Jindřichův Hradec se usnesla dne 30. listopadu 2016 vydat v souvislosti s nařízením č. 2/1016 města Jindřichův

Více

PRAVIDLA PRO VYDÁVÁNÍ PARKOVACÍCH KARET V UHERSKÉM HRADIŠTI

PRAVIDLA PRO VYDÁVÁNÍ PARKOVACÍCH KARET V UHERSKÉM HRADIŠTI PRAVIDLA PRO VYDÁVÁNÍ PARKOVACÍCH KARET V UHERSKÉM HRADIŠTI Pro vymezené oblasti města Uherské Hradiště (dále jen zóna/zóny), ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou

Více

l l STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO NAŘÍZENÍ S.-/3/2016, STATUT ARNI MESTO BRNO PRÁVNÍ PŘEDPISY 2016

l l STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO NAŘÍZENÍ S.-/3/2016, STATUT ARNI MESTO BRNO PRÁVNÍ PŘEDPISY 2016 STATUT ARNI MESTO BRNO PRÁVNÍ PŘEDPISY 2016 B N l l STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO NAŘÍZENÍ S.-/3/2016, kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č. 4/2011, kterým se vymezují místní komunikace

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE odbor dopravy a silničního hospodářství pracoviště ul. Topolčianská 447/1 Č. j.: Sp. zn.: 64907/16/DOP/JLa 58039/16/DOP/JLa Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Dat. schránka: Josef

Více

Nařízení statutárního města Jihlavy č o placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích ve vymezených oblastech města

Nařízení statutárního města Jihlavy č o placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích ve vymezených oblastech města Statutární město Jihlava hni/t r Nařízení statutárního města Jihlavy č. 31013 o placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích ve vymezených oblastech města Rada města Jihlavy se

Více

Nařízení obce č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád

Nařízení obce č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád Obec Nepolisy Nařízení obce č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád Zastupitelstvo obce se na svém zasedání dne 25. 04. 2013 usnesením č. 31 usneslo vydat na základě 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb.,

Více

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Právní předpisy a jejich ustanovení související se zákonným zmocněním k vydávání obecně závazné vyhlášky obce, kterou

Více

Pravidla pro vydávání povolení k vjezdu do vybraných míst a částí města Rokytnice nad Jizerou

Pravidla pro vydávání povolení k vjezdu do vybraných míst a částí města Rokytnice nad Jizerou Pravidla pro vydávání povolení k vjezdu do vybraných míst a částí města Rokytnice nad Jizerou Článek 1 - Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst 1. Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 4/2014, o stanovení podmínek k výkonu práce řidiče taxislužby na území města Havířova Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014

Více

Provozní řád organizace dopravy na ulici Školní

Provozní řád organizace dopravy na ulici Školní Provozní řád organizace dopravy na ulici Školní Článek I. Úvodní ustanovení Tento provozní řád upravuje základní pravidla organizace dopravy na ulici Školní. Článek II. Obecný režim dopravy na ulici Školní

Více

MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ODBOR DOPRAVY A MAJETKU Velká Hradební 8 PSČ 401 00, schránka 100 Vyřizuje: Bc. Radka Kočová Tel.č.: 475 271 855 E-mail: radka.kocova@mag-ul.cz Č.j.: MM/ODM/SÚ/28/2015/CrkaZ/178

Více

M STO VIMPERK. Vymezení zpoplatn ných parkoviš

M STO VIMPERK. Vymezení zpoplatn ných parkoviš M STO VIMPERK Na ízení. 2/2011, o vymezení zp sobu využití pozemních komunikací v ásti území m sta Vimperk ve smyslu ust. 23 zákona. 13/1997 Sb., v platném zn ní. Rada m sta Vimperk vydává svým usnesením.

Více

Č.j.: OSČ/SH MI15775/2015-3 tel/fax: 546419537, 546451516 V Ivančicích Vyřizuje: Ing. Miroslav Hrdlička e-mail: hrdlicka@muiv.cz dne 13.11.

Č.j.: OSČ/SH MI15775/2015-3 tel/fax: 546419537, 546451516 V Ivančicích Vyřizuje: Ing. Miroslav Hrdlička e-mail: hrdlicka@muiv.cz dne 13.11. M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Odbor správních činností silniční hospodářství Pracoviště P. Bezruče 4, 664 91 Ivančice Č.j.: OSČ/SH MI15775/2015-3 tel/fax:

Více

Všeobecné podmínky pro vydávání parkovacích karet ve statutárním městě Liberec platné od 1.10.2015

Všeobecné podmínky pro vydávání parkovacích karet ve statutárním městě Liberec platné od 1.10.2015 Všeobecné podmínky pro vydávání parkovacích karet ve statutárním městě Liberec platné od 1.10.2015 OBSAH I. Úvod..3 II. Ceník.5 III. Prodejní místa 5 IV. Všeobecné podmínky 6 V. Podmínky pro vydávání jednotlivých

Více

Město Dubí NAŘÍZENÍ MĚSTA DUBÍ

Město Dubí NAŘÍZENÍ MĚSTA DUBÍ Město Dubí NAŘÍZENÍ MĚSTA DUBÍ o vymezení místních komunikací pro účely organizování dopravy na území města za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy. Rada města Dubí se usnesla dne 20.července 2001

Více

OBEC POLEVSKO. Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OBEC POLEVSKO. Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OBEC POLEVSKO Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Polevsko se na svém zasedání dne 12. 1. 2011 usnesením č. 29 usneslo vydat na základě

Více

STUDIE DOPRAVNÍHO MODELU PRO ZÓNY PLACENÉHO STÁNÍ (ZPS) V PRAZE. Část: Možnosti míry regulace tarifní diferenciací.

STUDIE DOPRAVNÍHO MODELU PRO ZÓNY PLACENÉHO STÁNÍ (ZPS) V PRAZE. Část: Možnosti míry regulace tarifní diferenciací. STUDIE DOPRAVNÍHO MODELU PRO ZÓNY PLACENÉHO STÁNÍ (ZPS) V PRAZE Část: Možnosti míry regulace tarifní diferenciací. Obsahuje bloky: D 17 D 18 D 19 Popis principu regulace parkování formou administrativní

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy Žerotínovo nám. 3/5, Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy Žerotínovo nám. 3/5, Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: 24.02.2016 Č. j.: JMK 34477/2016 Sp. zn.: JMK 29467/2016 ODOS Vyřizuje: Mgr. Červinková Telefon:

Více

Ceny placeného stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích nebo jejich úsecích v členění do vymezených oblastí města

Ceny placeného stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích nebo jejich úsecích v členění do vymezených oblastí města Ceny placeného stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích nebo jejich úsecích v členění do vymezených oblastí města I. Vymezení oblastí města (dále jen sazebník ) s platností od 18. ledna

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 6. 2016 Bod programu: 19 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Pavel Slovák

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E pro jednání zastupitelstva města dne 27. 9. 2012 Petice - nezavádění parkovací zóny ve vnitrobloku Rumjancevova Předkládá: Lukáš Martin, náměstek

Více