Microsoft Word Textový editor, ktorý slúži na písanie textu, dokáže kontrolovať pravopis, pomocou neho môžeme vkladať tabuľky, obrázky, atď.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Microsoft Word Textový editor, ktorý slúži na písanie textu, dokáže kontrolovať pravopis, pomocou neho môžeme vkladať tabuľky, obrázky, atď."

Transkript

1 Microsoft Word Textový editor, ktorý slúži na písanie textu, dokáže kontrolovať pravopis, pomocou neho môžeme vkladať tabuľky, obrázky, atď. Popis prostredia Štandardný panel Formátovací panel Vodorovné pravítko čísla sú centimetre Pomocník Okraje dokumentu, kde sa nepíše Typy zarážok Zvislé pravítko čísla sú centimetre Hlavička dokumentu, na konci stránky je pätka dokumentu Ukazovateľ myši. Kliknutím na miesto v texte zmeníme pozíciu textového ukazovateľa Napísaný text, na konci riadka (okrem nadpisu a konca odstavcov) nestláčame klávesu ENTER Textový ukazovateľ (kurzor) ukazuje, kde práve píšeme text. Kreslenie Stavový riadok ukazuje napr. aktuálnu stránku v dokumente, počet strán, jazyk pravopisu, prepisovací režim (aktivujeme klávesou INSERT) nad kurzorovými šípkami Základné pravidlá písania: Klávesy obsahujú, 1, príp. 4 znaky, pravé znaky zodpovedajú slovenskej klávesnici, ľavé anglickej klávesnici vrchné znaky píšeme za súčasného stlačenia klávesy SHIFT číslice je vhodné písať v numerickej časti klávesnici ( zapnutý režim NUM-LOCK) Veľké písmená píšeme pri súčasnom stlačení klávesy SHIFT. Ak chceme trvalo písať veľkými písmenami zapneme klávesu CAPS LOCK (nefunguje pri písaní slovenských znakov žšč, atď.). Ak potrebujeme písať znaky s interpunkčnými znamienkami najskôr stlačiť klávesu obsahujúcu mäkčeň alebo dĺžeň ( pozor ihneď sa nezobrazí) a potom príslušné písmeno. Pri písaní využívame automatický prechod do nového riadku (Microsoft Word automaticky prejde do druhého a ďalšieho riadka) Klávesu ENTER stláčame len keď chceme predčasne ukončiť riadok (platí pri nadpise alebo náhlom ukončení odstavca) Odsadenie textu dosiahneme stláčaním klávesy TAB (tabulátor). ( nepoužívať medzery - nie je zaručená zhoda textu po vytlačení) V prípade ak chcem vidieť tzv. skryté znaky ( medzery, entery, tabulátory) kliknúť na ikonu - zobraziť všetko 1

2 Klávesa DEL zrušíme znak za textovým kurzorom (napravo od textového kurzora), čím môžeme dosiahnúť Spojenie dvoch odstavcov Odstránenie (vymazanie) označeného (začierneného) bloku textu Klávesa BACKSPACE - zrušíme znak pred textovým kurzorom (naľavo od textového kurzora) Zrušíme označenie bodu (číslovanie alebo odrážky) Spojíme dva odstavce SYMBOL Ak chceme napísať iné znaky, hlavne cudzie: VLOŽIŤ - SYMBOL - vyberiem symbol - VLOŽIŤ - ZAVRIEŤ 1. Príkazom Vložit, Symbol otvoríme dialógové okno Symbol. 2. Vyberieme písmo: Normálny text (úplne na začiatku v zozname). Ďalšie zaujímavé typy písma (namiesto znakov obrázky) sú: Webdings, Wingdings, Wingdings 2, Wingdings 3 FORMÁTOVANIE TEXTU Označíme text, ktorého tvar chceme zmeniť Znak, vybraný v hornej časti okna, môžeme vložiť tiež pomocou klávesovej skratky uvedenej dole A/ pomocou menu FORMÁT - PÍSMO - nastavíme veľkosť písma, príslušný font ( CE), rez, farbu, príp. ďalšie charakteristiky - OK B/ pomocou formátovacieho panelu nástrojov nastavíme veľkosť písma, príslušný font ( CE), štýl, farbu, príp. ďalšie charakteristiky - OK veľkosť písma kliknutím na rozbaľovací zoznam vedľa čísla B - tučné písmo, I - kurzíva, U - podčiarknutie KROK SPÄŤ Ak sme sa pomýlili, môžeme využiť funkciu krok späť tlačidlo alebo ponuku Úpravy -> Späť. Krok späť môžeme zopakovať aj viackrát za sebou. ZAROVNÁVANIE ODSEKU Zarovnanie odseku určuje postavenie textu odseku vzhľadom na okraje. Text môže byť zarovnaný: 2

3 doľava centrovať doprava zarovnať podľa okraja PRÁCA SO SÚBORMI SÚBOR- OTVORIŤ - vyberieme meno súboru - 2xkliknem alebo OTVORIŤ SÚBOR - NOVÝ - otvoríme nový dokument ( šablónu si vyberáme) SÚBOR - ULOŽIŤ - ak súbor ešte nemá meno umožní zadať meno súboru, príp. zmeniť miesto uloženia- ULOŽIŤ. Ak súbor už má meno uloží súbor so všetkými zmenami (zdá sa, že sa nič nestane) SÚBOR - ULOŽIŤ AKO - použijeme v prípade, že chceme zmeniť meno súboru - vytvorí sa ďalší súbor s novým menom, ktoré môžem zadať Súbor môžeme uložiť aj kliknutím na ikonu, príp. klávesovou skratkou CTRL + S NASTAVENIE VZHĽADU STRÁNKY SÚBOR - NASTAVENIE STRANY OKRAJE - nastaviť okraje zhora, zdola, zľava, sprava, zvlášť pre vzdialenosť záhlavia a zápätia VEĽKOSŤ STRÁNKY - zvolím formát stránky(a4, A5..), na šírku, na výšku TLAČ DOKUMENTU Pred samotnou tlačou si zvolíme voľbu SÚBOR > UKÁŽKA PRED TLAČOU ( na štandardnom panely ikona, ktorá vyzerá ako lupa ) Tlač celý dokument tlačíme kliknutím na ikonku. Tlačiť môžeme aj prostredníctvom menu Súbor -> Tlačiť, kde máme na výber napr. názov tlačiarne (ak je pripojených na PC viacero tlačiarní), počet kópii, tlač párnych, nepárnych strán, môžeme označiť čísla strán, ktoré chceme tlačiť, aktuálnu stránku, atď. KOPÍROVANIE TEXTU ( PRÁCA SO SCHRÁNKOU) Označím text, ktorý chcem prekopírovať Použijeme klávesovú skratku CTRL + C (príp. pravým tlačidlom na myši zvolíme KOPÍROVAŤ) Presuniem kurzor na miesto, kde chcem vytvoriť kópiu ( môže to byť aj v úplne novom súbore) Použijeme klávesovú skratku CTRL + V (príp. pravým tlačidlom na myši zvolíme PRILEPIŤ /VLOŽIT/. Môžeme zopakovať niekoľkokrát.) PRESUN TEXTU ( PRÁCA SO SCHRÁNKOU) Označím text, ktorý chcem presunúť Použijeme klávesovú skratku CTRL + X (príp. pravým tlačidlom na myši zvolíme VYSTRIHNÚŤ /VYJMOUT/) Presuniem kurzor na miesto, kam chcem presunúť text 3

4 Použijeme klávesovú skratku CTRL + V (príp. pravým tlačidlom na myši zvolíme PRILEPIŤ /VLOŽIT/. Môžeme zopakovať niekoľkokrát.) ODRÁŽKY A ČÍSLOVANIE Odrážky Označíme text FORMÁT - ODRÁŽKY A ČÍSLOVANIE S ODRÁŽKAMI - zvolíme typ odrážky Číslovanie Označíme text FORMÁT - ODRÁŽKY A ČISLOVANIE- ČÍSLOVANIE - zvolím typ číslovania - OK Pozn.: Odrážky a číslovanie sa dajú pridať a odobrať aj pomocou ikony na formátovacom paneli nástrojov ( bez možnosti vybrať si typ - nastaví sa posledný zvolený) ZARÁŽKY Zarážka tabulátora umožňuje zarovnať text doľava, doprava, na stred alebo na desatinnú zarážku, či zvislú čiaru. Môžete tiež automaticky vložiť špecifické znaky, ako napríklad bodky alebo pomlčky pred tabulátormi. Vyberte odsek, v ktorom chcete nastaviť zarážku tabulátora. Zvoľte jeden z nasledujúcich postupov: Nastavenie zarážok Klikajte na tlačidlo Ľavá zarážka tabulátora na ľavom konci vodorovného pravítka dovtedy, kým sa nezmení na požadovaný typ zarážky: Ľavá zarážka tabulátora, Pravá zarážka tabulátora, Stredná zarážka tabulátora, Desatinná zarážka tabulátora, Zarážka zvislej čiary, Odsadenie prvého riadku a opakovaná zarážka. V pravej časti pravítka nájdeme pravú zarážku Kliknite na vodorovné pravítko, kam chcete nastaviť zarážku tabulátora Stlačte tabulátor, aby ste presunuli textový kurzor na pozíciu danej zarážky Pozn: Zarážky v pravítku ostávajú aj po stlačení klávesy ENTER. Ak nevidíte vodorovné pravítko, kliknite na položku Pravítko v ponuke Zobraziť. Vymazanie alebo presun zarážok Vyberte odsek, v ktorom chcete vymazať alebo premiestniť zarážky tabulátora. Ak chcete zarážky tabulátora zmazať, presuňte značku tabulátora mimo vodorovného pravítka. Ak chcete značku tabulátora presunúť, presuňte značku tabulátora po vodorovnom pravítku doprava alebo doľava. 4

5 TABUĽKY TABUĽKA- VLOŽIŤ TABUĽKU- zvolím počet riadkov a stĺpcov- OK. Mriežka sa zobrazuje a skrýva voľbou: TABUĽKA ZOBRAZIŤ MRIEŽKU Pohyb po bunkách - pomocou TAB a SHIFT TAB a kurzorových šípiek, hore, dolu, kliknutím ľavého tlačidla do bunky (políčka) tabuľky Výber riadku - kliknúť pred riadok (príp. ťahať myš pred riadkami) Výber stĺpca - kliknúť nad stĺpec ( ťahať myš nad stĺpcami) Zmena písma v tabuľke - ako normálne v texte, počítať so zmenou šírky stĺpcov Zmena šírky stĺpca - označím stĺpec (stĺpce) - TABUĽKA- VLASTNOSTI TABUĽKY- STĹPEC - ŠÍRKA STĹPCA- OK Zmena výšky riadku - označím riadok(ky) - TABUĽKA- VLASTNOSTI TABUĽKY RIADOK- VÝŠKA RIADKU- OK Šírka stĺpcov sa udáva v cm, výška riadkov v tiež v cm ( v starších verziách v bodoch! ) Pozor nesmie byť menšia ako veľkosť písma. Orámovanie a podfarbenie do: Označíme tabuľku TABUĽKA -> AUTOMATICKÝ FORMÁT TABUĽKY- vyberieme príslušný formát - v ňom sa rozhodneme, ktoré riadky resp. stĺpce odlišne naformátujeme -> OK VLOŽENIE RIADKU/STĹPCA vyberieme riadok stĺpec pred ktorý chceme vložiť riadok / stĺpec TABUĽKA- VLOŽIŤ STĹPEC/RIADOK ( NAĽAVO NAPRAVO, RESP. POD A NAD Poznámka: pri vkladaní nového riadku za posledný riadok- stačí keď nastavíme kurzor do poslednej bunky a stlačím TABULÁTOR. ZRUŠENIE RIADKU/ STĹPCA (! pozor nie vymazanie jeho obsahu - DELETE) - označím riadok, stĺpec, ktorý chcem zrušiť, potom prejdeme do menu TABUĽKA -> ODSTRÁNIŤ STĹPEC / RIADOK ZLÚČENIE A ROZDELENIE BUNIEK V TABUĽKE Označíme bunky TABUĽKA ZLÚČIŤ BUNKY (ROZDELIŤ BUNKY) Tabuľky vo WORDE môžu obsahovať aj vzorce ( väčšinou však uprednostňujeme na tvorbu takejto tabuľky EXCEL) ZAROVNANIE TABUĽKY A ÚDAJOV V TABUĽKE Ak označíme tabuľku spredu po riadkoch a použijeme ikony pre zarovnanie zarovná sa celá tabuľka. Ak označíme tabuľku po stĺpcoch zarovnajú sa údaje v bunkách Pre zarovnanie údajov tabuľke nezabudnite pri bunkách ktoré obsahujú niekoľko riadkov využiť zvislé zarovnanie z Panelu nástrojov pre tabuľky a orámovanie 5

6 USPORIADANIE TEXTU V TABUĽKE ALE AJ V RIADKOCH Príručka Microsoft Word Označím bunky príp. text ktorý chcem usporiadať TABUĽKA ZORADIŤ vyberieme podľa ktorého stĺpca usporiadame údaje a smer triedenia (vzostupne A..Z, 0..9, zostupne Z..A) Návrh tabuľky Kliknite na miesto, kde chcete vytvoriť tabuľku. V ponuke Tabuľka kliknite na položku Navrhnúť tabuľku. Zobrazí sa panel s nástrojmi Tabuľky a orámovania a kurzor sa zmení na ceruzku. Ak chcete definovať vonkajšie okraje tabuľky, nakreslite obdĺžnik. Potom v obdĺžniku nakreslite oddeľovacie čiary stĺpcov a riadkov. Ak chcete vymazať riadok alebo blok riadkov, kliknite na položku Guma na paneli s nástrojmi Tabuľky a orámovania a potom kliknite na riadok, ktorý chcete vymazať. Keď ukončíte tvorbu tabuľky, kliknite na bunku a začnite písať alebo vkladať grafiku. HLAVIČKA A PÄTA DOKUMENTU Ak na chcete na strane otvoriť oblasť hlavičky a päty, v ponuke Zobraziť kliknite na položku Hlavička a päta. Ak chcete vytvoriť hlavičku, v danej oblasti zadajte text alebo grafiku. Ak chcete vytvoriť pätu, kliknutím na tlačidlo Prepnúť medzi hlavičkou a pätou na paneli s nástrojmi Hlavička a päta sa presuňte do oblasti päty a zadajte text alebo grafiku. Ak je to nevyhnutné, pomocou tlačidiel na paneli s nástrojmi Formátovanie sformátujte text. Po skončení kliknite na tlačidlo Zavrieť na paneli s nástrojmi Hlavička a päta. ČÍSLOVANIE STRÁN Stránky v dokumente očíslujete pomocou VLOŽIŤ -> ČÍSLA STRÁN a potom OK. KONTROLA PRAVOPISU Po kliknutí pravým tlačidlom myši na slovo označené príznakom (podčiarknuté červenou vlnovkou) vám poskytne návrh. Ľavým tlačidlom potvrdím správne slovo. Poznámka: Nie všetky slová Microsoft Word dokáže označiť, napr. pekný ľudia. Rovnako v ponuke návrhov nemusíme dostať správne slová, napr. miš. HĽADANIE TEXTU Môžete rýchlo vyhľadávať každý výskyt špecifického slova alebo výrazu. V ponuke Úpravy kliknite na položku Hľadať. Hľadaný text napíšte do poľa Hľadať. Stlačte Hľadať ďalej Pozn.: Na hľadanie textu môžete použiť klávesovú skratku CTRL + F NAHRADENIE TEXTU Text možno automaticky nahradiť napríklad výraz Banská Bystrica môžete nahradiť za výraz B. Bystrica V ponuke Úpravy kliknite na príkaz Nahradiť. Hľadaný text napíšte do poľa Hľadať. Náhradný text napíšte do poľa Nahradiť čím. Vyberte všetky ostatné požadované možnosti. Kliknite na tlačidlo Hľadať ďalej, Nahradiť alebo na tlačidlo Nahradiť všetky 6

Word textov, webových stránok, kníh, prezentácií... Pracovné prostredie: Formátovanie písma Štýly Hlavička a päta

Word textov, webových stránok, kníh, prezentácií... Pracovné prostredie: Formátovanie písma Štýly Hlavička a päta Word je textový procesor na tvorbu: textov, webových stránok, kníh, prezentácií... Pracovné prostredie: 1. menu príkazov = hore - súbor... 2. panel nástrojov PN, kde sú ikony najčastejšie používaných príkazov

Více

Manuál na prácu s databázou zmlúv, faktúr a objednávok Mesta Martin.

Manuál na prácu s databázou zmlúv, faktúr a objednávok Mesta Martin. Manuál na prácu s databázou zmlúv, faktúr a objednávok Mesta Martin. Cieľom databázy zmlúv, faktúr a objednávok Mesta Martin je zverejnenie uvedených záznamov v zmysle ustanovení zákona č. 211/2000 Z.z.

Více

Total Commander. Základné nastavenia

Total Commander. Základné nastavenia je program, ktorý patrí k nadstavbovým programom OS. Jeho použitie je podobné ako u prieskumníka. Používa sa na jednoduchú prácu s adresármi (zložka, priečinok, folder) a súbormi. prezerať priečinky vyrobiť

Více

MANUÁL K TVORBE CVIČENÍ NA ÚLOHY S POROZUMENÍM

MANUÁL K TVORBE CVIČENÍ NA ÚLOHY S POROZUMENÍM MANUÁL K TVORBE CVIČENÍ NA ÚLOHY S POROZUMENÍM Cvičenia na úlohy s porozumením si vieme pre žiakov vytvoriť v programe, ktorý stiahneme zo stránky http://www.education.vic.gov.au/languagesonline/games/comprehension/index.htm.

Více

Pracovné prostredie MS EXCEL 2003.

Pracovné prostredie MS EXCEL 2003. Pracovné prostredie MS EXCEL 2003. Tabuľkové kalkulátory sú veľmi praktické aplikácie pre realizáciu výpočtov, grafických prezentácií údajov, ako aj pe prácu s rôznymi údajmi ako s bázou dát. Tieto programy

Více

Obsah. 1 Úvod do Wordu Práca s dokumentmi 33. Obsah. Predhovor 1 Typografická konvencia použitá v knihe 2

Obsah. 1 Úvod do Wordu Práca s dokumentmi 33. Obsah. Predhovor 1 Typografická konvencia použitá v knihe 2 Obsah Predhovor 1 Typografická konvencia použitá v knihe 2 1 Úvod do Wordu 2003 3 Spustenie a ukončenie Wordu 4 Prepínanie medzi otvorenými dokumentmi 5 Oprava aplikácie 5 Popis obrazovky 7 Popis panela

Více

Naformátuj to. Naformátuj to. pre samoukov

Naformátuj to. Naformátuj to. pre samoukov Naformátuj to pre samoukov PREDHOVOR Publikácia je praktickou príručkou pre každého, kto hľadá jednoduché a ucelené vysvetlenie MS Word z oblasti formátovania dokumentu. Príručka obsahuje jednoduché a

Více

MS PowerPoint - Úvod.

MS PowerPoint - Úvod. 8. MS PowerPoint -prezentačný program - základná úloha - prehľadne prezentovať informácie vo forme: premietania na obrazovku PC premietania na plátno alebo stenu prostr. dataprojektoru premietania vytlačených

Více

Vytvorenie účtovnej knihy

Vytvorenie účtovnej knihy Cvičenie 3: MS Office Excel 2007 Účtovná kniha 1 Vytvorenie účtovnej knihy Následne si precvičíte: ako nastaviť formát zobrazovania údajov, ako vykonať výpočty zo zadaných údajov a ako vytvoriť graf. 1.

Více

Kreslenie vo Worde Chceme napríklad nakresliť čiaru priamku. V paneli ponúk klikneme na Vložiť a v paneli nástrojov klikneme na Tvary.

Kreslenie vo Worde Chceme napríklad nakresliť čiaru priamku. V paneli ponúk klikneme na Vložiť a v paneli nástrojov klikneme na Tvary. Kreslenie vo Worde Chceme napríklad nakresliť čiaru priamku. V paneli ponúk klikneme na Vložiť a v paneli nástrojov klikneme na Tvary. V roletke klikneme na ikonku Čiara. Ukazovateľom myši, keď nim prejdeme

Více

Krížovka. Hot Potatoes JCross ( červená farba) = vytvorenie krížovky, do ktorej vpisujeme odpovede na zadané otázky. Priradenie

Krížovka. Hot Potatoes JCross ( červená farba) = vytvorenie krížovky, do ktorej vpisujeme odpovede na zadané otázky. Priradenie Krížovka Hot Potatoes JCross ( červená farba) = vytvorenie krížovky, do ktorej vpisujeme odpovede na zadané otázky. Priradenie Hot Potatoes JMatch ( zelený zemiak) = priraďovanie/výber z navolených možností.

Více

Používanie webových služieb na sieťové skenovanie (Windows Vista SP2 alebo novší, Windows 7 a Windows 8)

Používanie webových služieb na sieťové skenovanie (Windows Vista SP2 alebo novší, Windows 7 a Windows 8) Používanie webových služieb na sieťové skenovanie (Windows Vista SP2 alebo novší, Windows 7 a Windows 8) Protokol webových služieb umožňuje používateľom systému Windows Vista (SP2 alebo novší), Windows

Více

Import cenových akcií FRESH

Import cenových akcií FRESH Návod obsahuje podrobný popis nastavenia a použitia importu cenových akcií reťazca FRESH, druhá časť popisuje ako využiť elektronické faktúry firmy Labaš pre automatické vytvorenie príjemky. Import cenových

Více

6. Formátování: Formátování odstavce

6. Formátování: Formátování odstavce 6. Formátování: Formátování odstavce Obrázek 1: Formát / Odstavec Odstavec je text mezi dvěma znaky konce odstavce. Konec odstavce je skrytý znak a vkládáme jej během psaní při každém stisknutí klávesy

Více

Microsoft POWERPOINT XP

Microsoft POWERPOINT XP Európsky vodičský preukaz na počítače Študijné materiály MS POWER POINT XP Autori: Stanislav Kozenko Banská Bystrica, 2006 Microsoft POWERPOINT XP Ms PowerPoint plní funkciu aplikácie na vytváranie prezentácií.

Více

Hromadná korešpondencia v programe Word Lektor: Ing. Jaroslav Mišovych

Hromadná korešpondencia v programe Word Lektor: Ing. Jaroslav Mišovych Hromadná korešpondencia v programe Word 2010 Lektor: Ing. Jaroslav Mišovych Obsah Čo je hromadná korešpondencia Spustenie hromadnej korešpondencie Nastavenie menoviek Pripojenie menoviek k zoznamu adries

Více

Užívateľská príručka systému CEHZ. Základné zostavy Farmy podľa druhu činnosti

Užívateľská príručka systému CEHZ. Základné zostavy Farmy podľa druhu činnosti Užívateľská príručka systému CEHZ Základné zostavy Farmy podľa druhu činnosti Užívateľská príručka systému CEHZ... 1 Základné zostavy Farmy podľa druhu činnosti... 1 1.1. Farmy podľa druhu činnosti...

Více

METODICKÁ PRÍRUČKA PRE VYUČOVANIE TABUĽKOVÉHO KALKULÁTORU

METODICKÁ PRÍRUČKA PRE VYUČOVANIE TABUĽKOVÉHO KALKULÁTORU Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÁ PRÍRUČKA PRE VYUČOVANIE TABUĽKOVÉHO KALKULÁTORU MICROSOFT OFFICE EXCEL 2007 1 Obsah 1. Spustenie MS Excel

Více

Je to voľne dostupný programový balík (free software), ktorý sa používa na meraniach.

Je to voľne dostupný programový balík (free software), ktorý sa používa na meraniach. Počítačový program SciDavis Je to voľne dostupný programový balík (free software), ktorý sa používa na meraniach. Zostrojenie grafu z nameraných hodnôt 1. Po otvorení programu SciDavis, do tabuľky zapíšeme

Více

Manuál pre používanie programu KonverziaXML_D134

Manuál pre používanie programu KonverziaXML_D134 Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava 1 Manuál pre používanie programu KonverziaXML_D134 Vypracoval: Ing. Ivan Ďuriš, UI Verzia: 1.1.5 Február 2005 A. Základné

Více

UKÁŽKOVÝ PRIEBEH TESTOVANIA - DEMO-TEST

UKÁŽKOVÝ PRIEBEH TESTOVANIA - DEMO-TEST Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ UKÁŽKOVÝ PRIEBEH TESTOVANIA - DEMO-TEST MATURITA ONLINE Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných

Více

K 2 - Základy zpracování textu

K 2 - Základy zpracování textu Radek Maca Makovského 436 Nové Město na Moravě 592 31 tel. 0776 / 274 152 e-mail: rama@inforama.cz http://www.inforama.cz K 2 - Základy zpracování textu Mgr. Radek Maca Word I 1 slide ZÁKLADNÍ POJMY PRVKY

Více

1. PRÁCA SO SÚBOROM. 2.riadok - štandardný panel nástrojov. Pracovná plocha pre text dokumentu

1. PRÁCA SO SÚBOROM. 2.riadok - štandardný panel nástrojov. Pracovná plocha pre text dokumentu Pracovné listy MS Word 1. PRÁCA SO SÚBOROM Textový procesor Word spustíme príkazom START / PROGRAMY / MICROSOFT WORD, resp. dvojklikom na ikone zástupcu programu Word na pracovnej ploche. Po spustení sa

Více

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Word Metodický materiál pro základní

Více

1. Zásady pri tvorbe prezentácií. 2. Vytvorenie prezentácie Úvodná snímka Vloženie ďalších snímok. PowerPoint 2003

1. Zásady pri tvorbe prezentácií. 2. Vytvorenie prezentácie Úvodná snímka Vloženie ďalších snímok. PowerPoint 2003 Prezentácia slúži ako pomôcka s obsahom, resp. dôležitými bodmi. Pri tvorbe prezentácie postupne vytvárame nové snímky, pre ktoré zvolíme vhodné rozloženie podľa obsahu (nadpis, text, objekt,...). Riadime

Více

Návod na používanie súboru na vyhodnotenie testov všeobecnej pohybovej výkonnosti

Návod na používanie súboru na vyhodnotenie testov všeobecnej pohybovej výkonnosti Návod na používanie súboru na vyhodnotenie testov všeobecnej pohybovej výkonnosti Na overenie trénovanosti hráčov sa o.i. vykonávajú testy všeobecnej pohybovej výkonnosti. Z hľadiska vyhodnotenia je potrebné

Více

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru:

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru: MS Word základy Úvod do MS Word. Vytvoření zástupce programu na ploše. Start Programy PK na Microsoft Word Odeslat Plocha Vytvořit zástupce Otevření dokumentu a popis prostředí: Spuštění programu Start

Více

Program "Inventúra program.xlsm"

Program Inventúra program.xlsm 1 / 14 Program "Inventúra program.xlsm" Program pracuje s reportami, ktoré majú ako zdroj dát tabuľku inventárnych dát. Program je uložený ako VBA projekt v Excel súbore "Inventúra Program.xlsm". Program

Více

Elektronické odosielanie výplatných pások

Elektronické odosielanie výplatných pások Elektronické odosielanie výplatných pások Od verzie 11.50 pribudla v programe Olymp možnosť hromadného odosielania zaheslovaných výplatných pások na e-maily jednotlivých pracovníkov. V evidencii Personalistika

Více

VECIT 2006 Tento materiál vznikol v rámci projektu, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou. 1/4

VECIT 2006 Tento materiál vznikol v rámci projektu, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou. 1/4 Príklad 1 Naučte korytnačku príkaz čelenka. Porozmýšľajte nad využitím príkazu plnytrojuhol60: viem plnytrojuhol60 opakuj 3 [do 60 vp 120 Riešenie: definujeme ďalšie príkazy na kreslenie trojuholníka líšiace

Více

DVDStyler. Získanie programu. Inštalovanie. Začíname tvoriť DVD

DVDStyler. Získanie programu. Inštalovanie. Začíname tvoriť DVD DVDStyler DVDStyler je program určený na vytváranie DVD z domácich filmov a prezentácií. Pomocou tohto programu môžete jednoduchým spôsobom vytvoriť úvodnú snímku a tiež ďalšie snímky s jednotlivými titulmi

Více

Užívateľský manuál Technický server SKGA ročná kontrola HCP

Užívateľský manuál Technický server SKGA ročná kontrola HCP Užívateľský manuál Technický server SKGA ročná kontrola HCP Obsah: Ročná kontrola HCP 3 Ročná kontrola HCP 3 Práca s výpisom 3 Detail hráča 4 Kluby podľa RK 5 2 Ročná kontrola HCP V tejto časti sa budeme

Více

TomTom Referenčná príručka

TomTom Referenčná príručka TomTom Referenčná príručka Obsah Rizikové zóny 3 Rizikové zóny vo Francúzsku... 3 Upozornenia na rizikové zóny... 3 Zmena spôsobu upozornenia... 4 tlačidlo Ohlásiť... 4 Nahlásenie novej rizikovej zóny

Více

ikony zástupcov programov, panel úloh okno spusteného programu priečinkov, súborov tlačidlá zástupcov spustených programov

ikony zástupcov programov, panel úloh okno spusteného programu priečinkov, súborov tlačidlá zástupcov spustených programov Microsoft Windows XP Windows XP je operačný systém s grafickým užívateľským prostredím. PRACOVNÁ PLOCHA VO WINDOWS ikony zástupcov programov, panel úloh okno spusteného programu priečinkov, súborov PANEL

Více

Microsoft Office Word 2003

Microsoft Office Word 2003 Microsoft Office Word 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu PowerPoint...

Více

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU TABULÁTORY Jsou to značky (zarážky), ke kterým se zarovná text. Můžeme je nastavit kliknutím na pravítku nebo v dialogovém okně, které vyvoláme kliknutím na tlačítko Tabulátory

Více

HTML. HTML- HyperTextMarkUpLanguage (nadtextový značkový jazyk) TAGY

HTML. HTML- HyperTextMarkUpLanguage (nadtextový značkový jazyk) TAGY HTML HTML- HyperTextMarkUpLanguage (nadtextový značkový jazyk) HTML dokument (súbor) - textový súbor - prípony (.html,.htm) - obsahuje značky tagy, ktoré v prehliadačoch zabezpečia správne zobrazenie obsahu

Více

Gabriela Janská. Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského www.sviajak.cz

Gabriela Janská. Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského www.sviajak.cz PŘÍRUČKA KE KURZU: ZÁKLADY PRÁCE NA PC MS WORD 2003 Gabriela Janská Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského www.sviajak.cz Obsah: 1. Písmo, velikost písma, tučně, kurzíva, podtrhnout

Více

Import Excel Univerzál

Import Excel Univerzál Import Excel Univerzál PRÍKLAD Ako jednoducho postupova pri importe akéhoko vek súboru z MS Excel do programu CENKROS plus, ktorý má podobu rozpo tu (napr. rozpo et vytvorený v inom programe)? RIEŠENIE

Více

Návod na nastavenie ovej schránky v poštovom programe. Outlook Volajte na našu Zákaznícku linku: 02/

Návod na nastavenie  ovej schránky v poštovom programe. Outlook Volajte na našu Zákaznícku linku: 02/ Návod na nastavenie e-mailovej schránky v poštovom programe Outlook 2010 Volajte na našu Zákaznícku linku: 02/208 28 208 Návod na nastavenie e-mailovej schránky v poštovom programe Outlook 2010 cez protokol

Více

OBSAH ZÁKLADY PC... 6 WINDOWS XP... 38

OBSAH ZÁKLADY PC... 6 WINDOWS XP... 38 475 OBSAH Predslov...5 ZÁKLADY PC... 6 Úvod...6 Čo je počítač?...6 Časti počítača...8 Von Neumannova schéma...10 Vývoj počítačov...11 Pamäťové médiá...12 Charakteristika pamätí...14 Súčiastky počítača

Více

AKADEMICKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

AKADEMICKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM AKADEMICKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM POMÔCKA PRE ŠTUDENTOV: ZÁPIS PREDMETOV (pridanie predmetov do zápisného listu) 1) Spustite si internetový prehliadač a do riadku pre webovú adresu napíšte http://moja.uniba.sk

Více

Microsoft Word XP. Presúvanie kurzora

Microsoft Word XP. Presúvanie kurzora Európsky vodičský preukaz na počítače Študijné materiály Autori: Michal Bartoň, Pavol Naď, Stanislav Kozenko Banská Bystrica 2006 Microsoft Word XP MS Word je aplikácia na spracovanie textu (textový editor)

Více

Místo úvodu. Čeho se vyvarovat. Mazání znaků

Místo úvodu. Čeho se vyvarovat. Mazání znaků Místo úvodu Proč používat program pro psaní a úpravy textu? Můžete v něm snadno nejenom psát, ale i opravovat libovolné části textu. Přitom ovládání programu vychází z práce v prostředí Windows (práce

Více

OBSAH ZÁKLADY PC... 6 WINDOWS XP... 38

OBSAH ZÁKLADY PC... 6 WINDOWS XP... 38 OBSAH Predslov...5 ZÁKLADY PC... 6 Úvod...6 Čo je počítač?...6 Časti počítača...8 Von Neumannova schéma...10 Vývoj počítačov...11 Pamäťové médiá...12 Charakteristika pamätí...14 Súčiastky počítača z pohľadu

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

Používateľská príručka pre autorov Prihlásenie

Používateľská príručka pre autorov Prihlásenie Používateľská príručka pre autorov Prihlásenie 1. Spustite internetový prehliadač (napr. Mozilla Firefox, MS Internet Explorer...). 2. Do adresového riadku prehliadača napíšte: ezp.vssvalzbety.sk 3. Zobrazí

Více

Formátování obsahu adminweb

Formátování obsahu adminweb Formátování obsahu adminweb verze 24032015 1 Obsah 1. Možnosti formátování textu...3 2. Formátování v editoru...4 3. Tabulka pro pozicování obsahu...5 4. Tabulka se stylem... 6 5. Šablony...7 6. Obrázky

Více

AIS2 Hodnotenie študentov po skúške POMÔCKA PRE VYUČUJÚCICH

AIS2 Hodnotenie študentov po skúške POMÔCKA PRE VYUČUJÚCICH AIS2 Hodnotenie študentov po skúške POMÔCKA PRE VYUČUJÚCICH PRIHLÁSENIE SA DO SYSTÉMU Spustite si internetový prehliadač a do riadku pre adresu web-stránky napíšte http://moja.uniba.sk. Kliknite na hypertextový

Více

Používateľská príručka pre autorov

Používateľská príručka pre autorov Používateľská príručka pre autorov Prihlásenie 1. Do internetového vyhľadávača zadajte: http://ezp.vssvalzbety.sk/login 2. Po zobrazení obrázku č. 1 kliknite na Prihlásiť sa pomocou Google" Obr. 1 - Prihlasovanie

Více

Zálohy (príjem, odpočítanie) bez modulu Sklad - Prijaté zálohy

Zálohy (príjem, odpočítanie) bez modulu Sklad - Prijaté zálohy Zálohy (príjem, odpočítanie) bez modulu Sklad - Prijaté zálohy Program pri tvorbe daňových dokladov (hotovostný doklad, faktúra) umožňuje odpočítať prijatú zálohu. Pre prácu so zálohami je v programe určený

Více

Word 2007 pro začátečníky

Word 2007 pro začátečníky Word 2007 pro začátečníky 1 Word OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Word Cíl kurzu

Více

VÝPOČET OBVODU TROJUHOLNÍKA A OBJEMU KVÁDRA V PROGRAME MICROSOFT OFFICE EXCEL 2007

VÝPOČET OBVODU TROJUHOLNÍKA A OBJEMU KVÁDRA V PROGRAME MICROSOFT OFFICE EXCEL 2007 Mgr. Miloš Jurč VÝPOČET OBVODU TROJUHOLNÍKA A OBJEMU KVÁDRA V PROGRAME MICROSOFT OFFICE EXCEL 2007 Využitie: Cieľ: Učivo: Pomôcky: Základy práce s tabuľkovým editorom tabuľkovým kalkulátorom (základy práce

Více

Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů

Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů Záhlaví a zápatí Záhlaví a zápatí jsou oblasti umístěné na horním a dolním okraji každé stránky v dokumentu. Do záhlaví a zápatí můžete vložit text nebo grafiku (obrázek,

Více

Programy vzdelávania: Vzdelávanie s interaktívnou tabuľou

Programy vzdelávania: Vzdelávanie s interaktívnou tabuľou Pri tvorbe edukačných materiálov, nielen digitálnej povahy je mnohokrát potrebné dodatočne upraviť vybraný obrazový materiál. Najjednoduchším spôsobom je pouţiť program Microsoft Office Picture Manager.

Více

Word 2007 praktická práce

Word 2007 praktická práce Word 2007 praktická práce 1 Word OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Word Cíl kurzu

Více

Konfigurácia IP Bell 02C Dverný vrátnik a FIBARO Home Center 2

Konfigurácia IP Bell 02C Dverný vrátnik a FIBARO Home Center 2 Konfigurácia IP Bell 02C Dverný vrátnik a FIBARO Home Center 2 Použité zariadenia: Riadiaca jednotka - Fibaro Home Center 2 vo verzii 4.059 BETA Dverný vrátnik - IP Bell 02C od spoločnosti ALPHATECH TECHNOLOGIES

Více

Univerzálne dia kové ovládanie TV SAT DVD AUX

Univerzálne dia kové ovládanie TV SAT DVD AUX TV SAT DVD AUX Skôr, než začnete používať diaľkový ovládač, budete musieť vykonať jeden z nasledujúcich krokov: Nastavenie na strane diaľkového ovládača A. Nastavenie pomocou kódu výrobcu 1. Zapnite zariadenie,

Více

Základné prostredie a tvorba tabuľky. Organizácia cvičení, základné pravidlá práce s PC: Základné pojmy : Zošit, List, Bunka: Kurzor:

Základné prostredie a tvorba tabuľky. Organizácia cvičení, základné pravidlá práce s PC: Základné pojmy : Zošit, List, Bunka: Kurzor: Základné prostredie a tvorba tabuľky Organizácia cvičení, základné pravidlá práce s PC: Nami vytvorené cvičné súbory budeme ukladať do záložky vytvorenej v záložke DOKUMENTY a pomenujeme ju Kurz_ Excel.

Více

Návod na používanie šablóny ZP pre procesor MS Word (dot, dotx)

Návod na používanie šablóny ZP pre procesor MS Word (dot, dotx) Návod na používanie šablóny ZP pre procesor MS Word (dot, dotx) Obsah 1 ŠABLÓNA MS WORD... 2 2 VÝHODY A FUNKCIE ŠABLÓNY ZP... 2 3 ZÁKLADNÁ ŠTRUKTÚRA ZP... 3 4 TVORBA ZÁVEREČNEJ PRÁCE V ŠABLÓNE, ZÁKLADNÝ

Více

KEGA manuál pre posudzovateľov

KEGA manuál pre posudzovateľov Kultúrna a edukačná grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky KEGA manuál pre posudzovateľov V prípade funkčných problémov kontaktujte technickú podporu prostredníctvom

Více

UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA. TCP Optimizátor

UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA. TCP Optimizátor UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA TCP Optimizátor OBSAH OBSAH...2 1. ÚVOD...3 2. OBRAZOVKY...4 2.1. Obrazovka licenčných podmienok...4 2.2. Hlavná obrazovka...5 3. ODPORÚČANÝ POSTUP...8 3.1. Spustenie programu...8

Více

Manažérska informatika LS 2016/2017

Manažérska informatika LS 2016/2017 Manažérska informatika LS 2016/2017 Gestor: doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc. Cvičenia: Ing. Marcela Hallová, PhD. PaedDr. Peter Polakovič, Ph.D. Ing. Roderik Virágh, PhD. Ing. Eva Oláhová, PhD. Mgr. Marián

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

RIEŠENIE NIEKTORÝCH ÚLOH LINEÁRNEJ ALGEBRY V PROSTREDÍ MS EXCEL. 1. Zadáme prvky matice A a B do buniek pracovného hárku zošita MS Excel

RIEŠENIE NIEKTORÝCH ÚLOH LINEÁRNEJ ALGEBRY V PROSTREDÍ MS EXCEL. 1. Zadáme prvky matice A a B do buniek pracovného hárku zošita MS Excel RIEŠENIE NIEKTORÝCH ÚLOH LINEÁRNEJ ALGEBRY V PROSTREDÍ I. VÝPOČET SÚČINU MATÍC Vypočítajme súčin matíc C = A B, ak existuje, pre dané matice A a B. 1. Zadáme prvky matice A a B do buniek pracovného hárku

Více

Príručka Mobility Tool + pre príjemcov grantu

Príručka Mobility Tool + pre príjemcov grantu Príručka Mobility Tool + pre príjemcov grantu Verzia: 3.11.2014 Strana 1 z 10 Obsah 1. Úvod... 3 2. Ako sa prihlásiť do Mobility Tool+?... 3 3. Projekt... 4 3.1. Ako zobraziť detaily projektu?... 4 3.2.

Více

MANUÁL K PROGRAMU MATEMATIKA 2.0 STIAHNUTIE A INŠTALÁCIA PROGRAMU:

MANUÁL K PROGRAMU MATEMATIKA 2.0 STIAHNUTIE A INŠTALÁCIA PROGRAMU: MANUÁL K PROGRAMU MATEMATIKA 2.0 Program na precvičovanie učiva z matematiky na nájdeme na stránke http://www.slunecnice.cz/sw/4321-matematika/. STIAHNUTIE A INŠTALÁCIA PROGRAMU: Po kliknutí na Stáhnout

Více

Práce v programu Word 2003

Práce v programu Word 2003 Práce v programu Word 2003 Prostředí programu WORD 2003 Program WORD 2003 slouží k psaní textů, do kterých je možné vkládat různé obrázky, tabulky a grafy. Vytvořené texty se ukládají, jako dokumenty s

Více

Formátování pomocí stylů

Formátování pomocí stylů Styly a šablony Styly, šablony a témata Formátování dokumentu pomocí standardních nástrojů (přímé formátování) (Podokno úloh Zobrazit formátování): textu jsou přiřazeny parametry (font, velikost, barva,

Více

Používateľská príručka: MOODLE

Používateľská príručka: MOODLE Používateľská príručka: MOODLE Obsah Prístup na portál MOODLE... 2 Vytváranie kurzov... 3 Úprava kurzu... 4 Úprava týždňov/tém... 5 Úprava zhrnutia týždňa/témy... 5 Úprava zdrojov/aktivít... 6 Pridanie

Více

Návod pre účastníkov na vloženie ponuky do eaukčnej siene v prostredí eaukčného sw PROebiz

Návod pre účastníkov na vloženie ponuky do eaukčnej siene v prostredí eaukčného sw PROebiz Návod pre účastníkov na vloženie ponuky do eaukčnej siene v prostredí eaukčného sw PROebiz Skrátený návod Vás bude sprevádzať pri vyplnení (odoslaní) prihlášky, pri prihlasovaní sa a pri vložení ponuky

Více

MAIS. Verejný portál - kalendárny rozvrh. Používateľská minipríručka pre používateľov systému MAIS. APZ Bratislava

MAIS. Verejný portál - kalendárny rozvrh. Používateľská minipríručka pre používateľov systému MAIS. APZ Bratislava MAIS Verejný portál - kalendárny rozvrh Používateľská minipríručka pre používateľov systému MAIS APZ Bratislava Rozvrhy nájdete pod URL: https://89.173.153.100/maisportal/ Na úvodnej obrazovke kliknite

Více

Zápis predmetov do AiSu na aktuálny akademický rok

Zápis predmetov do AiSu na aktuálny akademický rok Zápis predmetov do AiSu na aktuálny akademický rok UPOZORNENIE: Návod na zápis predmetov do AiSu je vypracovaný pre akademický rok 2015/2016. Študent si ale musí zvoliť vždy aktuálny akademický rok, do

Více

Externé zariadenia Používateľská príručka

Externé zariadenia Používateľská príručka Externé zariadenia Používateľská príručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediné záruky

Více

Mgr. Stanislav Fila, psychológ CPPPaP Banská Bystrica Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (bývalá KPPP) Banská Bystrica

Mgr. Stanislav Fila, psychológ CPPPaP Banská Bystrica Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (bývalá KPPP) Banská Bystrica Návod 2. Prevod tlačeného textu na písané písmo fontu Abeceda.ttf. 24 9. 2016 Prevod textu s obrázkami. Príklad. Mgr. Stanislav Fila, psychológ CPPPaP Banská Bystrica Centrum pedagogicko-psychologického

Více

Príručka so stručným návodom

Príručka so stručným návodom Príručka so stručným návodom Microsoft Access 2013 sa líši od predchádzajúcich verzií, preto sme vytvorili túto príručku, aby ste sa s ním čo najrýchlejšie oboznámili. Zmena veľkosti obrazovky alebo zatvorenie

Více

Úvodná strana IS ZASIELKY Prvky úvodnej stránky:

Úvodná strana IS ZASIELKY Prvky úvodnej stránky: IS ZASIELKY 2.0 Obsah Úvodná strana IS ZASIELKY... 3 Prvky úvodnej stránky:... 3 IMPORT Údajov... 4 Zápis zásielky... 5 Miesto určenia... 5 Poznámka... 5 1. Miesto určenia Zápis zásielky... 6 2. Skupina

Více

Predaj cez PC pokladňu

Predaj cez PC pokladňu Predaj cez PC pokladňu PC pokladňa je určená na predaj v hotovosti cez fiškálny modul, ale pracuje so skladom offline, t.j. pri predaji nie je možné zistiť aktuálny stav tovaru na sklade. Pri predaji cez

Více

ODRÁŽKY A ČÍSLOVÁNÍ. Odrážky

ODRÁŽKY A ČÍSLOVÁNÍ. Odrážky ODRÁŽKY A ČÍSLOVÁNÍ Odrážky a číslování používáme ve Wordu pro zpřehlednění nebo členění textu. Máme na výběr mnoho možnosti, které se liší podle zvyklostí nebo použité grafiky. Odstavec Odrážky Máme dvě

Více

Informácia k odoslaniu Hlásenia DEV-MES(NBS)1-12 cez informačný systém Štatistický zberový portál

Informácia k odoslaniu Hlásenia DEV-MES(NBS)1-12 cez informačný systém Štatistický zberový portál Informácia k odoslaniu Hlásenia DEV-MES(NBS)1-12 cez informačný systém Štatistický zberový portál Prístup cez internetový portál: https://szp.nbs.sk Obrazovka po prihlásení sa do IS ŠZP Časový pohľad (pravý

Více

Nové eaukčné siene PROebiz verzia 3.4

Nové eaukčné siene PROebiz verzia 3.4 Nové eaukčné siene PROebiz verzia 3.4 eaukčná sieň administrátora (pozorovateľa) eaukčná SIEŇ ADMINISTRÁTORA (POZOROVATEĽA) Takto vyzerá eaukčná sieň z pohľadu administrátora. Následne budú popísané jej

Více

POSTUP GENEROVANIA ŽIADOSTI O KVALIFIKOVANÝ CERTIFIKÁT POMOCOU PROGRAMU COMFORTCHIP.

POSTUP GENEROVANIA ŽIADOSTI O KVALIFIKOVANÝ CERTIFIKÁT POMOCOU PROGRAMU COMFORTCHIP. POSTUP GENEROVANIA ŽIADOSTI O KVALIFIKOVANÝ CERTIFIKÁT POMOCOU PROGRAMU COMFORTCHIP. V prípade, že sa rozhodnete použiť ako úložisko kvalifikovaného certifikátu čipovú kartu StarCos2.3, musíte si žiadosť

Více

Dealer Extranet 3. Cenové ponuky

Dealer Extranet 3. Cenové ponuky Dealer Extranet 3 Cenové ponuky Obsah Vytvorenie cenovej ponuky so zľavou Velux 3 Vytvorenie klientskej cenovej ponuky zo súčasnej cenovej ponuky 10 Vytvorenie klientskej cenovej ponuky pomocou Konfigurátora

Více

Microsoft. Word. prostředí, základní editace textu. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. prostředí, základní editace textu. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word prostředí, základní editace textu Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Office balík aplikací používaných v kancelářské i jiné práci Word textový

Více

Manuál Elektronická návratka

Manuál Elektronická návratka Manuál Elektronická návratka Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 2013 1 POSTUP PRE PRÍPRAVU ELEKTRONICKEJ NÁVRATKY A POTVRDENIE ZÁUJMU O ŠTÚDIUM. Upozornenie: Fotografia a údaje použité v tomto

Více

D.Viewer2 Používateľská príručka

D.Viewer2 Používateľská príručka D.Viewer2 Používateľská príručka Obsah 1. Úvod... 3 2. Inštalácia... 4 Inštalačné predpoklady... 4 3. Práca s aplikáciou... 8 3.1. Práca s podpísanou zložkou... 9 3.2. Menu aplikácie... 11 2 1. Úvod D.Viewer2

Více

EXTRA OBJEDNÁVKY (Príručka pre predajňu)

EXTRA OBJEDNÁVKY (Príručka pre predajňu) EXTRA OBJEDNÁVKY (Príručka pre predajňu) Ing. Peter Krajča dňa 14.7.2016 9:23 OBSAH 1 Úvod... 1 2 Postup pri tvorbe extra objednávok... 1 2.1 Vstup do systému ESO9 online... 1 2.2 Zobrazenie existujúcich

Více

Multihosting Užívateľská príručka

Multihosting Užívateľská príručka Multihosting Užívateľská príručka EXO TECHNOLOGIES spol. s.r.o. Garbiarska 3 Stará Ľubovňa 064 01 IČO: 36 485 161 IČ DPH: SK2020004503 support@exohosting.sk www.exohosting.sk 1 Obsah Úvod...3 1 Objednávka...4

Více

Pripojenie na internet cez WiFi pre zamestnancov a študentov

Pripojenie na internet cez WiFi pre zamestnancov a študentov Pripojenie na internet cez WiFi pre zamestnancov a študentov - Pripojenie funguje aj cez niektoré smartfóny, na strane 12 Windows 7: - Skontrolujte, či je zapnutá WiFi karta v notebooku/pc a či nie je

Více

Úvodní list. Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady Poř. číslo v sadě 19 32/10

Úvodní list. Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady Poř. číslo v sadě 19 32/10 Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady Poř. číslo v sadě 19 32/10 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Výuka informatiky I (ovládání textových editorů) Terasoft - možnost instalovat jeden až tři kurzy (cvičení fungují pouze s nainstalovaným vlastním editorem) : o Výuka MS Office Word 2003 o Výuka MS

Více

Užívateľský manuál e-shopu Tento krátky manuál sme pripravili s cieľom uľahčiť Vám orientáciu na tejto stránke.

Užívateľský manuál e-shopu  Tento krátky manuál sme pripravili s cieľom uľahčiť Vám orientáciu na tejto stránke. Obsah Užívateľský manuál e-shopu www.darcekjeradost.sk... 1 1. Predstavenie základného zobrazenia stránky... 2 2. Rozhranie pre prihlásenie a registráciu... 2 3. Ostatné funkcionality stránky... 4 4. Vyhľadávanie...

Více

PRELAĎOVANIE DIGITÁLNEHO KÁBLOVÉHO PRIJÍMAČA TELETRONIK C101 SD

PRELAĎOVANIE DIGITÁLNEHO KÁBLOVÉHO PRIJÍMAČA TELETRONIK C101 SD PRELAĎOVANIE DIGITÁLNEHO KÁBLOVÉHO PRIJÍMAČA TELETRONIK C101 SD 1. Výber jazyka. Po úspešnom zapojení a zapnutí Set-top-boxu (ďalej len STB) si vyberiete šípkami hore/dolu jazyk STB a stlačením tlačidla

Více

Sada 2 Microsoft Word 2007

Sada 2 Microsoft Word 2007 S třední škola stavební Jihlava Sada 2 Microsoft Word 2007 02. Písmo, fonty, formátování textu Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284

Více

EZP PU - Evidencia záverečných prác Manuál pre študenta

EZP PU - Evidencia záverečných prác Manuál pre študenta EZP PU - Evidencia záverečných prác Manuál pre študenta http://ezp.pulib.sk 1. Prihláste sa do systému EZP pomocou prihlasovacieho mena a hesla (obr. 1) Prihlasovacie meno: Rovnaké ako máte v systéme MAIS

Více

Zpracování textu. K těmto speciálním symbolům se dostaneme přes záložku Vložení, na kartě Symboly je tlačítko Symbol.

Zpracování textu. K těmto speciálním symbolům se dostaneme přes záložku Vložení, na kartě Symboly je tlačítko Symbol. Speciální znaky Do textu můžeme vkládat nejen znaky, které máme na klávesnici, ale také takzvané speciální znaky. Jsou to většinou jednoduché piktogramy určitého významu. Typickým představitelem může být

Více

Modul PROLUC Podvojné účtovníctvo

Modul PROLUC Podvojné účtovníctvo Modul PROLUC Podvojné účtovníctvo ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE Na rok 2014 sú spracované a dodané nové výkazy pre podnikateľov (Súvaha, Zisky a straty) a výkazy pre mikro účtovnú jednotku. Na základe zákona o účtovníctve

Více

Tabulky. V té to ka pi to le:

Tabulky. V té to ka pi to le: 7 Tabulky V té to ka pi to le: Vytvoření tabulky Výběr oblastí v tabulce Vkládání hodnot a objektů do tabulky Formátování tabulky Řazení dat v tabulce Výpočty v tabulce Kapitola 7 Tabulky Tabulky jsou

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více