VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012"

Transkript

1 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA

2 ÚVODNÍ SLOVO 2

3 OBSAH O nemocnici.. 4 Management... 7 Organizační schéma.. 10 Lékárna..11 Jednotlivá oddělení.13 Počet porodů. 52 Ekonomika ÚPMD v roce Výnosy za poskytnutou zdravotní péči.69 Personální a mzdové údaje Péče o zaměstnance Dárci a sponzoři nemocnice..71 Projekty podpořené prostřednictvím OPPA..72 3

4 O NEMOCNICI Adresa: Ústav pro péči o matku a dítě, Podolské nábřeží 157, Praha IČ: DIČ: CZ Tel./Fax: / E mail: Web: Profil Ústav pro péči o matku a dítě (dále ÚPMD) je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví ČR. Předmět činnosti Úkolem ÚPMD je poskytovat nejvyšší a specializované preventivní a léčebné péče v oblasti péče o ženu na ambulantní a lůžkové úrovni, lidské reprodukce a ranného vývoje dítěte v souladu s koncepcemi příslušných lékařských oborů. K dalším činnostem organizace patří: poskytování konsiliárních služeb v některých speciálních otázkách v oboru gynekologie, porodnictví a neonatologie, podílení se na grantovém výzkumu v uvedených oborech úzká spolupráce s Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, jehož je organizace klinickou základnou pro obor gynekologie a porodnictví spolupráce se Světovou zdravotnickou organizací (WHO), jejímž je spolupracujícím centrem pro perinatologii spolupráce s 3. LF UK v oblasti pregraduální výuky gynekologie, porodnictví a neonatologie zjištění ekonomické, provozní, technické, investiční, administrativní a činnosti obslužných provozu v rozsahu potřebném pro naplnění účelu svého zřízení ÚPMD je výzkumnou organizací, provádí základní a klinický výzkum, zavádění a ověřování nových metod, podílí se na klinickém hodnocení léčiv a ověřování prostředků zdravotnické techniky s cílem prokázat činnost, bezpečnost a kvalitu. Získané výsledky šíří prostřednictvím výuky a publikováním. ÚPMD vykonává za účelem dosažení zlepšeného hospodářského výsledku jinou činnost, jejímž předmětem jsou následující činnosti - reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení - hostinská činnost 4

5 - skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě - velkoobchod a maloobchod Historie nemocnice Monumentální areál pod vyšehradskými hradbami na břehu Vltavy v Praze, vznikl před l. světovou válkou jako realizace myšlenky prof. MUDr. R. Jedličky. Architektonického řešení se ujal arch. prof. R. Kříženecký a po 4 létech výstavby byl v r. 1914, krátce před vypuknutím l. světové války, komplex otevřen. Tato nákladná stavba byla realizována především podporou lékařů, kteří vytvořili zájmové sdružení "Pražské sanatorium" akciová spol. s r.o. Za l. světové války část sanatoria byla dána k disposici Červenému kříži a stala se vojenskou nemocnicí. Po válce v budově sanatoria byly kromě II. chirurgické a II. gynekologické kliniky ještě oddělení pro rentgenovou diagnostiku a fyzikální terapii, oddělení ortopedické a v r přibylo oddělení porodnické. Zakládajícími společníky a aktivními spolupracovníky byli z významných českých gynekologů a porodníků profesoři: Josef Jerie, Gustav Müller, Antonín Ostrčil, Václav Piťha, Václav Rubeška, Josef Saidl a z pediatrů Matěj Pešina. V té době patřilo Pražské sanatorium mezi vrcholné léčebné ústavy v Evropě. Za 2. světové války ústav zkonfiskovali Němci a přeměnili jej v lazaret. V průběhu Pražského květnového povstání v r.1945 byla budova poškozena dělostřeleckými zásahy. Po té sloužila jako repatriační nemocnice pro tuberkulozní vězně osvobozené z nacistických koncentračních táborů. Zákonem z bylo Pražské sanatorium s. r. o. vyvlastněno a převedeno do správy Ministerstva školství a osvěty. Po provedené rekonstrukci budovy byla tato výnosem téhož ministerstva z přidělena III. gynekologicko-porodnické klinice prof. J. Trapla a Kojenecké klinice, u jejíhož zrodu stáli prof. Josef Švejcar s prof. Jiřím Blechou a jejíž organizaci dokončil doc. MUDr. Kamil Kubát. V rámci budování zdravotnických výzkumných ústavů v Československu byl vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 77 Ú. 1. ze dne v dohodě s Ústředím výzkumu technického rozvoje, Ministerstvem financí a Vládou ČSR založen Ústav pro péči o matku a dítě (ÚPMD) spojením III. gynekologicko-porodnické kliniky a Kliniky péče o kojence. K oficiální realizaci této vyhlášky došlo , kdy ústav přestal být součástí Státní fakultní nemocnice a stal se rezortním ústavem Ministerstva zdravotnictví. Zdravotnické obory a spádová oblast Ústav pro péči o matku a dítě je jedním z nejvýznamnějších českých pracovišť pro obory gynekologie, porodnictví a neonatologie. Je jedním ze 12 Perinatologických center ČR. Síť perinatologických center byla v republice oficiálně ustanovena Ministerstvem zdravotnictví v roce 1995, za účelem poskytování specializované porodnické a neonatologické péče na nejvyšší úrovni při 5

6 koncentraci kvalifikovaných odborníků a moderní technologie. Od té doby ÚPMD trvale patří ke třem nejlepším centrům v republice, hodnoceno standardizovanými kriterii WHO. Neonatologické pracoviště logicky navazuje na péči o těhotnou ženu a požadavky, které souvisejí s koncentrací patologických těhotenství ze všech regionů České republiky. Na jednotce intenzivní péče se dále koncentrují novorozenci se selhávajícími vitálními funkcemi, kteří vyžadují speciální diagnostické a léčebné postupy. Podle indikátorů kvality péče o novorozence patří ÚPMD dlouhodobě k nejlepším pracovištím v České republice a dosahované výsledky jsou srovnatelné s výsledky renomovaných pracovišť ve vyspělých zemích. Od založení ÚPMD byla současně s problematikou porodnickou a neonatologickou řešena i problematika gynekologická. S tímto zaměřením v ústavu pracují skupiny, které dílčí speciální problémy řeší nejen výzkumně, ale i získané výsledky převádějí do každodenní klinické činnosti ústavu. Stávající spádové území pro Ústav pro péči o matku a dítě je definováno metodickým opatřením ke spádovosti lůžkových zdravotnických zařízení v hl.m. Praze, které vzniklo aktualizací Metodického opatření č. 5 z roku Dále pak poskytujeme péči pacientům z bývalých okresů Středočeského kraje. Seznam vykonávaných oborů v Ústavu pro péči o matku a dítě - Gynekologie a porodnictví - Neonatologie - Perinatologie a fetomaternální medicína - Urologynekologie - Onkologie - Sexuologie - Reprodukční medicína Smlouvy se zdravotními pojišťovnami Všeobecná zdravotní pojišťovna Vojenská zdravotní pojišťovna Oborová zdravotní pojišťovna Zdravotní pojišťovna Škoda Zdravotní pojišťovna MV ČR Zdravotní pojišťovna Metal Aliance (od sloučena s ČPZP) Česká průmyslová zdravotní pojišťovna Revírní bratrská pokladna 6

7 Management Ředitel doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc. telefon: Náměstek pro léčebně preventivní péči, zástupce ředitele MUDr. Ladislav Krofta, CSc. telefon: Obchodní náměstek MUDr. Petr Tiso,MBA telefon:

8 Ekonomický náměstek Ing. Blanka Jedličková telefon: Technický náměstek Ing. Ludmila Vlašaná telefon: Náměstek pro vědu a výzkum prim. doc. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc. MBA telefon Pedagogický náměstek MUDr. Petr Křepelka,CSc. Telefon

9 Hlavní sestra Gabriela Kalousková telefon: Vedoucí WHO centra a perinatologického programu MUDr. Petr Velebil, CSc. telefon:

10 10

11 Lékárna Nemocniční lékárna Ústavu pro péči o matku a dítě zajišťuje kompletní lékárenský servis pro širokou veřejnost i oddělení nemocnice. Činnost lékárny byla zahájena v únoru roku Vedoucí lékárník PharmDr. Margita Klusáková Lékárníci Mgr. Jan Macura Mgr. Alena Pilková PharmDr. Veronika Sochorová Veřejná část výdej léčivých přípravků na recepty včetně potřebných informací k předepsaným léčivům individuálně připravované léčivé přípravky (zejména masti, krémy, globule a tobolky pro použití v gynekologii a pediatrii) výdej zdravotnických pomůcek na poukazy (inkontinenční pomůcky, kompresní punčochy, břišní pásy) ostatní zdravotnické prostředky je zpravidla možné objednat do druhého dne prodej volně prodejných léčivých přípravků 11

12 Nemocniční část Výdej na žádanky: léčivé přípravky, vybrané zdravotnické prostředky, dezinfekční roztoky, imunologické přípravky, laboratorní a diagnostické přípravky zajišťování neregistrovaných léčivých přípravků mimořádný dovoz poskytování informací o dostupnosti přípravků a odborných informací Příprava léčivých přípravků tzv. magistraliter léky příprava léčivých přípravků, u kterých není požadována sterilita masti, krémy, pasty, roztoky, čípky, stilli, tobolky, diagnostika, sono gely vstupní kontrola léčivých a pomocných látek Příprava sterilních léčiv příprava parenterální výživy pro neonatologická pracoviště Každá infúze je připravována pro konkrétního pacienta dle rozpisu lékaře. Vlastní příprava infúzí probíhá v boxu s laminárním prouděním umístěném v aseptické laboratoři, čímž je zajištěna ochrana produktu před kontaminací. V aseptických prostorech je dodržován přísný hygienický režim. Příprava cytotoxických léčiv roztoky cytostatik jsou připravovány individuálně pro konkrétního pacienta dle žádanky předepsané lékařem. Vlastní příprava infúzí a bolusů probíhá v boxu s laminárním prouděním umístěném v aseptické laboratoři, čímž je zajištěna ochrana produktu před kontaminací částicovou i mikrobiální tak i ochrana připravujících pracovníků před expozicí těmito léčivy. V aseptických prostorech je dodržován přísný hygienický režim. V lékárně rovněž probíhají praxe studentů farmaceutických fakult. Vedoucí lékárnice je členkou etické komise. Lékárna bude zajišťovat farmaceutickou část klinických studií. 12

13 Jednotlivá oddělení Primář gynekologického oddělení MUDr. Petr Šafář, CSc. telefon: Histo-patolog MUDr. Václav Hejda, CSc. Postup při odesílání nové pacientky do CTN Praha 1. Telefonicky na čísle , nebo na adresu informovat o odesílání konkrétní pacientky 2. Spolu s pacientkou odeslat veškerou dostupnou dokumentaci týkající se současné gravidity spolu s detailně odebranou anamnézou gravidit předchozích 3. Zaslat dosavadní histologický závěr (ev. dle osobní dohody včetně parafínových bločků) 4. Zaslat výsledky všech provedených zobrazovacích metod 5. Zaslat všechny dosud provedené výsledky hcg 6. Zaslat operační protokol po ev. provedených výkonech 7. Uvést kontaktní osobu (odesílající) Pacientka bude v CTN seznámena s konkrétní diagnózou, budou jí navrženy možnosti léčby, bude seznámena s plánem dispenzarizace a bude automaticky zaevidována do databáze CTN. Klinický den pro odesílání pacientek je: každou středu (mimo státních svátků) v 8:00 na ambulanci číslo 1 v Ústavu pro péči o matku a dítě, v přízemí. Péči o nemocné v Centru pro trofoblastickou nemoc Diagnostika Choriokarcinom má v 90 % symptomatologii gynekologickou většinou nepravidelné krvácení, kromě dalších příznaků. Diagnoza se opírá o histologické vyšetření, hodnoty hcg. Hydatidosní moly se presentují jako těhotenství, lze je rozpoznat na ultrazvuku. Rozhodující je diagnoza histologická. Persistující trofoblastickou invazi provází často nepravidelné krvácení. 13

14 Diagnostické jsou hodnoty hcg, jejich dynamika, délka a trvání. Rozhodující je opět diagnóza histologická. Diagnóza persistující trofoblastické nemoci se opírá o anamnestické těhotenství, přetrvávající hodnoty hcg v krvi, při absenci histologické diagnozy. Léčba Většinu choriokarcinomů a část proliferujících mol léčíme pouze chemoterapií. Operační léčba je indikována jen u nediferencovaných nezralých choriokarcinomů. Léčba závisí na rizikovém stupni (1-4 stupeň), který stanovíme podle tzv. rizikových faktorů (1. velikost nádoru 2. počet a velikost metastáz, 3. typ předcházejícího těhotenství, tj. porod, potrat, mola, 4. interval mezi ukončením těhotenství a prvním určením diagnozy, 5.výška hcg, 6. histologický typ nádoru). Chemoterapeutické protokoly zahrnují: metotrexat, aktinomycin D, vepezid, cyklophosfamid, platinu. DISPENSARISACE Pacientky léčené v CTN jsou pravidelně sledovány choriokarcinomy jsou po dosažení trvalé klinické a laboratorní remise (vyléčení) kontrolovány jednou ročně.po mole proliferující jsou kontroly ukončeny po 2 letech, po kompletní mole po 1 roce a po parciální mole po půl roce. Po těchto intervalech mohou pacientky znovu otěhotnět. Výsledky léčby v CTN Na začátku existence CTN choriokarcinom usmrcoval ve 100 % během velmi krátké doby. V posledních 25 letech jsme vyléčili choriokarcinomy 1 a 2 rizikového stupně ve 100 % a to i se zachováním generační funkce. Rizikové stupně 3 a 4., které tvoří 15 % všech choriokarciomů, lze vyléčit v 60, respektive 50 %. Z hydatidozních mol včetně proliferujících a persistujících trofoblastických nemocí jsme v posledních 25 letech neztratili ani jedinou pacientku. Všechny ženy léčené v CTN pro trofoblastickou nemoc, včetně choriokarcinomů, které chtěly otěhotnět, porodily zdravé děti. 14

15 Gynekologie Vedoucí pracoviště MUDr. Petr Šafář, CSc. Popis činnosti Gynekologická část ÚPMD sestává z ambulantní a lůžkové části. Ambulantní složka poskytuje všeobecnou gynekologickou a specializovanou gynekologickou péči, tedy komplexní gynekologický servis. Při vstupu do naší nemocnice se musí každá naše pacientka zaregistrovat v kartotéce, kde předloží kartu pojištěnce a identifikační průkaz (občanský průkaz, pas). Odtud je odeslána obvykle na všeobecnou ambulanci, kde je gynekologicky vyšetřena a v případě nutnosti odeslána k hospitalizaci na lůžkové oddělení. V ÚPMD jsou k disposici vedle jednotky intenzivní péče 2 oddělení, G2 a G3. Oddělení G3 je situované v přízemí vedle ambulantního traktu - jedná se o oddělení onkologické a konzervativní gynekologie. Nedílnou součástí oddělení G3 je onkologický stacionář, kde se aplikuje chemoterapie u žen se zhoubnými nádory prsu a ženského genitálu. Unikátní jednotkou je Centrum pro léčbu trofoblastické nemoci, které jako jediné v ČR soustřeďuje nemocné s touto diagnostickou entitou. V současné době operujeme na 3 operačních sálech, které jsou vybavené nejmodernější operační technikou. Našim pacientkám nabízíme široké spektrum operačních výkonů - od radikálních onkologických operací až po endoskopické operace. Menší chirurgické zákroky jako kyretáže a hysteroskopie a některé laparoskopické výkony provádíme v rámci jednodenní chirurgie. V lekárně ÚPMD je možno zakoupit gynekologická zrcadla na jedno použití pro pacientky, které jdou na gynekologické vyšetření. Cena jednoho zrcadla je Kč 50,-. Vedoucí jednotlivých ambulancí všeobecná onkologická Ambulance Vedoucí MUDr. František Vorlíček MUDr. Petr Šafář, CSc. 15

16 endoskopická senologická urogynekologická léčba sterility léčba endometriózy ultrazvuková CTN MUDr. Jan Drahoňovský MUDr. Petr Šafář, CSc. doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc. MUDr. Jitka Řezáčová MUDr. Jan Drahoňovský MUDr. Lucia Haaková MUDr. Filip Hron Pooperační oddělení G2 Vedoucí pracoviště MUDr. Miroslav Verner Sekundární lékaři MUDr. Martina Hasilová MUDr. Daniela Kalivodová MUDr. Jelena Vitalijevna Levá Staniční sestra Ilona Rubišová Popis činnosti Oddělení G2 se specializuje na předoperační a pooperační péči o pacientky po břišních, endoskopických a senologických operacích. Dále jsou zde hospitalizovány rodičky po předčasných porodech a v případě nedostatku míst na šestinedělí přechodně i rodičky po císařském řezu. Oddělení se nachází ve 4. patře budovy Ústavu pro péči o matku a dítě, za oddělením P4, přes které je nutno projít. Standardní pokoje na oddělení G2 jsou většinou dvoulůžkové, maximálně třílůžkové s výhledem na Vltavu, některé z nich mají vlastní balkón a celkově působí příjemně a útulně. Pro standardní pokoje je určeno jedno společné sociální zařízení (2 sprchové kouty, 2 toalety), které se nachází vedle sesterny oddělení a je pohodlně dosažitelné ze všech standardních pokojů. 16

17 Dále jsou na oddělení G2 k dispozici 2 nadstandardní pokoje. Tyto pokoje jsou jednolůžkové s možnou přistýlkou pro doprovod. Součástí vybavení těchto pokojů je vlastní sociální zařízení, televize, lednička, rychlovarná konvice. Lůžkové oddělení G3 Vedoucí pracoviště MUDr. Jiří Hanáček Primář gynekologie a onkologie MUDr. Petr Šafář, CSc. Sekundární lékaři MUDr. Lenka Antalová MUDr. Alena Holá MUDr. Jitka Klikarová MUDr. Stanislav Martan MUDr. Lucie Melicharová Staniční sestra Simona Šarochová V číslech Počet lůžek: 25 Pokoje jsou 1 až 4 lůžkové. Součástí oddělení je onkologický stacionář umístěný v oddělené místnosti. Je vybaven 5 polohovatelnými křesly k podávání ambulantní chemoterapie pacientkám s 17

18 onkologickým onemocněním. Na našem oddělení i onkologickém stacionáři rádi ošetříme pacientky z celé České republiky. Popis činnosti Spektrum problémů řešených na našem oddělení je možné rozdělit do několika skupin. 1. zánětlivá onemocnění Do této skupiny patří veškerá zánětlivá onemocnění orgánů malé pánve, zevního genitálu a prsu, léčená konzervativně či operačně. 2. patologie gravidity Některé patologické stavy v těhotenství nelze řešit jinak než jeho ukončením. Veškerá nutná vyšetření a následné kroky jsou vedeny maximálně šetrně s ohledem na příští těhotenství. 3. řešení akutních stavů U pacientek s problémy vyžadujícími rychlé řešení zajišťujeme okamžitě veškerá nutná vyšetření a následně i řešení stavu včetně případné operace. 4. předoperační vyšetření a předoperační příprava Některá vyšetření před plánovanými operacemi je nutné provést na lůžku. Rozsah operace a celkový zdravotní stav pacientky si může také vyžádat několikadenní předoperační přípravu. 5. bezprostřední pooperační rekonvalescence Pooperační pobyt je plánován s ohledem na aktuální zdravotní stav pacientky, rozsah a závažnost operace. Při rozhodování o propuštění do domácího prostředí hraje velmi významnou roli také přání pacientky a samozřejmostí je ukončování hospitalizace také v odpoledních a večerních hodinách, o víkendech a svátcích. 6. řešení pooperačních komplikací Jestliže se u pacientky objeví jakékoliv pooperační komplikace ať již v průběhu hospitalizace nebo v krátké době po ní, zajišťuje naše oddělení veškerou péči a v případě nutnosti spolupráci odborníků z jiných oborů. 7. onkologický stacionář 18

19 Některým pacientkám s onkologickým onemocněním je nutné před nebo po operaci podávat chemoterapii. Po kontrole lékařem stacionáře se její aplikace odehrává ambulantně, nebo za krátkodobé hospitalizace. Lůžkové oddělení JIP Vedoucí lékař MUDr. Petr Tiso Staniční sestra Dana Paroulková V číslech Počet lůžek: 8 Popis činnosti Jednotka intenzivní péče gynekologicko porodnického pracoviště je zaměřena na léčbu gynekologických či porodnických pacientek, které vyžadují intenzivní péči - tj. monitorování základních životních funkcí a intenzivní léčbu. Jedná se o všechny pacientky po větší gynekologické, či porodnické operaci, též pacientky, které mají vedle gynekologicko porodnické diagnózy některá chronická onemocnění, např. hypertenzi, ischemickou chorobu srdeční, diabetes mellitus, onemocnění dýchacího systému apod. a též pacientky v náhlém ohrožení života, například při poporodním krvácení, rozvoji preeklampsie, embolie,... Péče na JIP ÚPMD je pacientkám poskytována 24 hodin denně za úzké spolupráce gynekologa zaměřeného na intenzivní péči, anesteziologa a internisty, podle potřeb i lékařů dalších odborností. Střední zdravotnický personál je kvalifikovaný v oblasti intenzivní péče a je velmi zkušený. JIP ÚPMD je vybaven nejmodernějšími přístroji pro monitorování životních funkcí, pro diagnostiku a léčbu život ohrožujících stavů. 19

20 Délka pobytu pacientek na JIP je po nekomplikovaných větších výkonech (např. po císařském řezu, běžném odstranění dělohy,..) je většinou 1 den, následující den je pacientka překládána k doléčení na některé z dalších oddělení ÚPMD. Po rozsáhlejších operačních výkonech, u chronicky nemocných pacientek a při vzniku komplikací je pobyt delší, individuálně podle vývoje stavu pacientky. Návštěvy hospitalizovaných, vzhledem k charakteru pracoviště Jednotky intenzivní péče, nejsou umožněny, na telefonický dotaz na aktuální zdravotní stav personál se svolením pacientky příbuzným rád podá základní informace. Operační sál Vedoucí pracoviště Staniční sestra Ivana Galová Vývoj a současný stav endoskopie v ÚPMD Endoskopické metody (laparoskopie a hysteroskopie) patří mezi metody tzv. minimálně invazivní chirurgie. Tyto metody mají v Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze 4 Podolí dlouholetou tradici. V 70 a 80. letech bylo gynekologické pracoviště jedním z mála v republice, kde se tato oblast gynekologie rozvíjela. Rozvoj operační laparoskopie byl v tehdejší době limitován především přístrojovým a nástrojovým vybavením. Nejčastější indikací tak byly diagnostické výkony u různých gynekologických 20

21 onemocnění (ženská neplodnost, pánevní bolest, diagnostika mimoděložní gravidity aj.). S postupným doplňováním přístrojového vybavení a především operačních nástrojů se začaly i v posledním desetiletí 20. století provádět některé laparoskopické operační výkony (léčba tubárního faktoru ženské neplodnosti, ošetření ektopické gravidity, adnexální chirurgie aj.). Intenzivní rozvoj minimálně invazivní chirurgie je v 90. letech typický nejen pro ostatní hospodářsky rozvinuté země, ale i pro řadu pracovišť v České republice. Endoskopie se postupně profilovala jako vysoce efektivní diagnostická a terapeutická metoda, která má pevné místo ve spektru operačních výkonů i našeho gynekologického pracoviště. Jeden z prvních mezinárodních endoskopických workshopů v naší republice proběhl v roce 1992 právě v Podolí ve spolupráci s gynekologickou klinikou v Hamburku. Postupně jsme na našem pracovišti zavedli většinu pokročilých operačních endoskopických technik, které často zčásti nebo úplně nahradily klasické abdominální operace. Typickým příkladem je laparoskopicky asistovaná vaginální hysterektomie (LAVH) publikovaná ve světovém písemnictví poprvé v roce 1989, která v řadě indikací nahradila klasický abdominální operační přístup. Tuto operaci jsme v ÚPMD provedli poprvé v roce V současnosti se LAVH, společně s později zavedenou tzv. totální laparoskopickou hysterektomií (TLH), využívá ve vysokém procentu na řešení patologií v oblasti malé pánve (graf č. 1). Díky vůli tehdejšího vedení ústavu bylo obnoveno endoskopické instrumentarium špičkové kvality od firmy Storz a úsilím endoskopického týmu se postupně podařilo dosáhnout vysoké úrovně prováděných endoskopických operací. Využití i rozvoj laparoskopie a hysteroskopie patří v současné době k základním programům v našem ústavu vzhledem k celosvětovému trendu a příklonu k technikám tzv. minimálně invazivní chirurgie. Tyto metody umožňují provádět při malé zátěži pacientky i složité výkony s následující krátkodobou hospitalizací a rekonvalescencí. Hlavním zájmem lékařů endoskopického týmu je laparoskopická léčba endometriózy, včetně hluboké infiltrující endometriózy v oblasti malé pánve, využití laparoskopie při léčbě maligních onemocnění ženského genitálu, včetně provádění laparoskopické pánevní a paraaortální lymfadenektomie, operační léčba poruch statiky dna pánevního a samozřejmě i maximální využití miniinvazivních technik u celé řady benigních onemocnění ženského reprodukčního systému. Řešení uvedené problematiky probíhá na našem pracovišti i jako součást některých grantových projektů IGA ČR a výzkumného záměru MZ ČR. Ročně provádíme na našem pracovišti kolem laparoskopických (rok výkonů) a kolem (rok výkonů) hysteroskopických diagnostických a operačních výkonů. Některé operační výkony které na našem pracovišti provádíme představují výkony nejvyššího stupně obtížnosti v endoskopických operačních technikách a provádí je pouze několik pracovišť v České republice. 21

22 Prenatální poradna Vedoucí pracoviště MUDr. Karel Buben Staniční sestra Alena Dudová Popis činnosti Ambulance poskytuje péči těhotným s fysiologickým i rizikovým průběhem těhotenství. Péče o riziková těhotenství je poskytována na doporučení stávajícího ošetřujícího lékaře gynekologa, či jiného odborného lékaře podle zdravotních problémů komplikujících průběh těhotenství, a to kdykoliv dle potřeby, akutní péči poskytujeme bez doporučení. Péče o fyziologická těhotenství je poskytována od cca 36. týdne těhotenství, kdy je pacientka předána ošetřujícím gynekologem do naší péče. Pokud pacientka upřednostňuje dále návštěvy u svého gynekologa do porodu, a jeho technické zázemí toto umožňuje, pak prosíme absolvovat jednu návštěvu v naší prenatální poradně ve 36. týdnu těhotenství. Tato návštěva je určena pro sepsání a zkompletování dokumentace a pro poskytnutí dokumentů potřebných k porodu. Lékařské obsazení ambulancí preferujeme stálé k udržení kontinuity péče. I zde je však nutné počítat s výjimkami, které souvisí s dalšími povinnostmi lékařů, jako je doškolování lékařů, výuka mediků, přednášková a publikační aktivita stejně jako prezentace výsledků práce a výzkumu na domácích i světových odborných fórech. Plastická chirurgie - perineální ambulance V Ústavu pro péči o matku a dítě byla od února 2009 vytvořena specializovaná ambulance zabývající se problematikou krajiny perineální, čili krajiny zevních rodidel. Po porodech přirozenými cestami může dojít ke komplikacím zhojení trhlin zevních rodidel, nebo nástřihu, který je nutno často provést v poslední fázi porodu. Tento nástřih usnadní porod a zlepšuje celkový stav dítěte. Po správném zhojení zlepší i stav rodidel matky. 22

23 Sice v malém procentu dochází ke komplikovanému zhojení tohoto poranění, ale vezmeme-li že počet rodiček je cca 80 % poloviny lidské populace pak počet komplikací v této sféře je číslo obrovské. Následkem špatného hojení vzniká nejen nehezká nepevná jizva, avšak dochází zde k uvolnění v místě poševního vchodu, který může v pozdější době vést k poruchám všech urogynekologických orgánů. Další problematika je ve smyslu psychosexuálním. Volnější pochva může vést ke zhoršení partnerských vztahů, neboť žena sama není schopna tuto situaci ovlivnit. V neposlední řadě mohou být jizvy v této krajině bolestivé, což sexuální vztahy ovlivňuje stejnou měrou. Proto byla vytvořena speciální ambulance, tzv. perineální, která bude řešit tuto problematiku. Porodní sál Vedoucí pracoviště MUDr. Petr Velebil, CSc. Staniční sestra Miluše Pirohaničová Příjem rodiček Na termíny plánovaných uzávěrů porodního sálu nelze provést registraci těhotných. Děkujeme za pochopení. 23

24 Popis činnosti V ÚPMD se ročně rodí více než 4800 novorozenců. Jedná se do značné míry o rizikovou klientelu, neboť ÚPMD v rámci statutu Perinatologického centra koncentruje případy vysoce rizikových gravidit a novorozenců. V roce 2007 se v ÚPMD narodilo 50 novorozenců v hmotnostní kategorii pod 1000 gramů, v kategorii gramů 81 novorozenců. Maminka může sledovat stav dítěte na monitorovacím zařízení. Výsledky péče jsou vysoce nadprůměrné (mrtvorozenost 1,66, časná novorozenecká úmrtnost 1,04, celková perinatální úmrtnost 2,70 ). Frekvence císařských řezů za rok 2007 byla 32 %. V případech, kdy to stav rodičky umožňuje, může si rodící žena zvolit polohu a režim v průběhu porodu, včetně II. porodní doby. Porodní sál umožňuje porody ve zcela samostatných místnostech, každá s vlastním sociálním zařízením, přítomnost otce dítěte či jiné žádané (obvykle příbuzné) osoby je samozřejmostí. U fyziologických porodů je možný volný pohybový režim. Lze využít sprchy, porodního vaku, porodní židličky a balónů. V případě komplikací je samozřejmostí akutní císařský řez přímo na porodním sále. Porodní sál používá nejmodernější techniku monitorování stavu plodu v průběhu porodu. Je využívána též technika trojrozměrného ultrazvuku. Pokud si rodička přeje a nejsou-li žádné kontraindikace, může darovat pupečníkovou krev pro získávání kmenových buněk, neboť ÚPMD spolupracuje v síti pracovišť Bank pupečníkové krve. Prenatálně diagnostické centrum Vedoucí pracoviště MUDr. Lucia Haaková Staniční sestra Ilona Nováková Popis činnosti Prenatální diagnostika zahrnuje vyšetřovací postupy směřující k vyhledávání vrozených vývojových vad (VVV) a patologických stavů plodu. Při zjištění těchto závažných stavů lze v souladu s právními předpisy umožnit ukončení gravidity nebo s předstihem plánovat optimální perinatální péči ve spolupráci s ostatními odborníky (neonatology, chirurgy, genetiky atd.). Na našem oddělení provádíme vyšetření screeningová, která slouží k vyhledávání těhotných se zvýšeným rizikem VVV, a diagnostická, která vrozenou vadu potvrdí nebo vyloučí. 24

25 Ze screeningových metod poskytujeme kombinovaný test v prvním trimestru těhotenství, triple test a ultrazvukové vyšetření ve druhém trimestru těhotenství (PDF). Diagnóza vrozené vady je stanovena na základě podrobného ultrazvukového vyšetření, odběru choriových klků, plodové vody nebo pupečníkové krve. Na našem pracovišti koncentrujeme těhotné s prenatálně diagnostikovanou brániční kýlou u plodu. Rovněž sledujeme rizikové těhotné s diabetem, hypertenzí, systémovými chorobami, vícečetným těhotenstvím apod., monitorujeme plody s růstovou retardací, anemizací či jinými závažnými stavy. Poskytujeme některé metody léčby plodu in utero (amnioinfúze, amniodrenáž, intraumbilikální transfúze), redukce vícečetného těhotenství. Statistiky Riziko spontánního potratu po amniocentéze v ÚPMD: 0,3 %. 25

26 Ultrazvuk Lékaři MUDr. Karel Buben MUDr. Pavel Darebný MUDr. Klára Dlouhá MUDr. Lucia Haaková MUDr. Jiří Hanáček MUDr. Lubomír Hašlík MUDr. Alena Holá MUDr. Daniela Kalivodová doc. MUDr. Ladislav Krofta, CSc. MUDr. Zuzana Čepická Líbalová MUDr. Stanislav Martan MUDr. Hana Stefanovičová MUDr. Jiří Vojtěch Sestry Monika Chánová Alena Kollmanová Ilona Nováková Jana Novotná Silvie Novotná Monika Roedlová Jaké vyšetření poskytujeme gynekologický ultrazvuk (vyšetření vaginální sondou) ultrazvukové vyšetření časného těhotenství screeningové ultrazvukové vyšetření v týdnu těhotenství, vyšetření nuchální translucence (NT) a časných strukturálních odchylek u plodu spolu s odběry biochemického screeningu (PAPP-A a fßhcg), tzv. kombinovaný test screeningové ultrazvukové vyšetření ve týdnu těhotenství screeningové ultrazvukové vyšetření ve týdnu těhotenství superkonziliární vyšetření kdykoliv v průběhu gravidity 3D, 4D ultrazvukové vyšetření 26

Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma

Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma Zařazení výuky : 2. ročník, 3. semestr Rozvrh výuky : 24 hodin seminářů Způsob ukončení : Zkouška po ukončení praktické části výuky v letním

Více

ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Historie nemocnice Monumentální areál pod vyšehradskými hradbami na břehu Vltavy v Praze, vznikl před l. světovou válkou jako realizace myšlenky prof.

Více

Předporodní kurz. Gynekologicko-porodnická klinika FNKV

Předporodní kurz. Gynekologicko-porodnická klinika FNKV Předporodní kurz Gynekologicko-porodnická klinika FNKV Proč FNKV? Malá porodnice rodinného typu Individuální přístup Krátká doba hospitalizace po porodu Zázemí velkého klinického pracoviště Prenatální

Více

Downův syndrom. Renata Gaillyová OLG FN Brno

Downův syndrom. Renata Gaillyová OLG FN Brno Downův syndrom Renata Gaillyová OLG FN Brno Zastoupení genetických chorob a vývojových vad podle etiologie 0,6 %-0,7% populace má vrozenou chromosomovou aberaci incidence vážných monogenně podmíněných

Více

Celoživotní vzdělávání v gynekologii a porodnictví

Celoživotní vzdělávání v gynekologii a porodnictví Celoživotní vzdělávání v gynekologii a porodnictví R. Hudeček, M. Petrenko, J. Chovanec, P. Ventruba Gynekologicko porodnická připravila pro gynekology a SZP program postgraduálního a celoživotního vzdělávání.

Více

http://www.vrozene-vady.cz

http://www.vrozene-vady.cz Prevence vrozených vad z pohledu genetika MUDr. Vladimír Gregor, RNDr. Jiří Horáček odd. lékařské genetiky, Fakultní Thomayerova nemocnice v Praze Genetické poradenství Klinická genetika se zabývá diagnostikou

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Žádost o grant AVKV 2012

Žádost o grant AVKV 2012 Žádost o grant AVKV 2012 Zlepšení nutričního stavu chirurgických nemocných s maligním onemocněním trávicího traktu Žadatel Všeobecná Fakultní Nemocnice 1. Chirurgická klinika Praha 2, U nemocnice 2, 128

Více

GYNEKOLOGICKÁ OPERATIVA 2013 a 2014. zpracovali: MUDr. Pavla Bohatá, MUDr. Hana Bartoňová, MUDr. Lukáš Dostálek

GYNEKOLOGICKÁ OPERATIVA 2013 a 2014. zpracovali: MUDr. Pavla Bohatá, MUDr. Hana Bartoňová, MUDr. Lukáš Dostálek GYNEKOLOGICKÁ OPERATIVA 2013 a 2014 zpracovali: MUDr. Pavla Bohatá, MUDr. Hana Bartoňová, MUDr. Lukáš Dostálek Objednání k operaci operační řešení indikuje ošetřující gynekolog objednání k operaci se provádí

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

NEMOCNICE NERATOVICE. Nejlepší volba pro léčbu v nemocnici s úsměvem

NEMOCNICE NERATOVICE. Nejlepší volba pro léčbu v nemocnici s úsměvem NEMOCNICE NERATOVICE Nejlepší volba pro léčbu v nemocnici s úsměvem Nejlepší specialisté Příjemné prostředí Rodinná a přátelská atmosféra Individuální přístup O nás Městská nemocnice v Neratovicích disponuje

Více

číslo kódu samoplátci cizí st.přísl. 1. Vyšetření ultrazvuk 09139 310,00 Kč 341,00 Kč 2. Cílené vyšetření gynekologem 63022 220,00 Kč 242,00 Kč

číslo kódu samoplátci cizí st.přísl. 1. Vyšetření ultrazvuk 09139 310,00 Kč 341,00 Kč 2. Cílené vyšetření gynekologem 63022 220,00 Kč 242,00 Kč CENÍK č. 116/2010-09.5 Vyšetření před umělým přerušením těhotenství Pro Gynekologicko-porodnickou kliniku byla provedena kalkulace výkonů za úhradu. Toto vyšetření není hrazeno zdravotní pojišťovnou. Hodnota

Více

I. Fyziologie těhotenství 8

I. Fyziologie těhotenství 8 Obsah I. Fyziologie těhotenství 8 1.1 Oplození a další vývoj oplozeného vejce 8 1.2 Období embryogeneze 8 1.3 Vývoj embrya 10 1.4 Vývoj placenty 11 1.5 Období fetální 12 1.6 Placenta 13 1.7 Fetoplacentámí

Více

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012 Tisková konference k realizaci projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního kardiovaskulárního k centra FN Olomouc Olomouc, 9. listopadu 2012 Fakultní nemocnice Olomouc je součástí

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah 1. Preambule... 2 1.1 Cílová skupina... 2 1.2 Dostupnost akutní péče... 2 2. Služby poskytované akutním psychiatrickým oddělením... 3 2.1 Obecné požadavky...

Více

Fotoreportáž z Gynekologicko-porodnického oddělení Orlickoústecké nemocnice, a.s.

Fotoreportáž z Gynekologicko-porodnického oddělení Orlickoústecké nemocnice, a.s. Fotoreportáž z Gynekologicko-porodnického oddělení Orlickoústecké nemocnice, a.s. Východočeské okresní město Ústí nad Orlicí leží na soutoku řek Tiché Orlice a Třebovky v Pardubickém kraji. Vchod do nemocnice

Více

Martina Kopečná Tereza Janečková Markéta Kolmanová. Prenatální diagnostika

Martina Kopečná Tereza Janečková Markéta Kolmanová. Prenatální diagnostika Martina Kopečná Tereza Janečková Markéta Kolmanová Prenatální diagnostika Obsah Prenatální diagnostika Úkoly a výsledky Metody prenatální diagnostiky Neinvazivní metody Invazivní metody Preimplantační

Více

CENA BEZ DPH DPH 20% CENA CELKEM

CENA BEZ DPH DPH 20% CENA CELKEM CENÍK č. 25 / 2011-09.5 nadstandardní pokoje Pro GPK byla provedena kalkulace cen jednotlivých kategorií nadstandardních pokojů. Pro výpočet byly použity výsledky hospodaření lůžkové části za období roku

Více

Nové akreditační standardy

Nové akreditační standardy Nové akreditační standardy Proč nové standardy Den vydání nové revize je prvním dnem přípravy revize další Zkušenosti z aplikace standardů Usnadnění a zjednodušení interpretací Jednoznačnost Legislativa

Více

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7, PSČ 150 00 OŠETŘOVATELSKÁ DOKUMENTACE ERNESTINE WIEDENBACH MODEL UMĚNÍ POMOCI Místo odborné praxe: Jméno a příjmení studenta: Studijní obor: Ročník

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Děti s perinatální zátěží - multidisciplinární péče jako základ sekundární a terciární prevence

Děti s perinatální zátěží - multidisciplinární péče jako základ sekundární a terciární prevence Děti s perinatální zátěží - multidisciplinární péče jako základ sekundární a terciární prevence MUDr. Martina Kašparová Centrum komplexní péče pro děti s poruchami vývoje, Pediatrická klinika 2.LF UK a

Více

Mámou i po rakovině. Napsal uživatel

Mámou i po rakovině. Napsal uživatel Ve Fakultní nemocnici Brno vzniklo první Centrum ochrany reprodukce u nás. Jako jediné v ČR poskytuje ochranu v celém rozsahu včetně odběru a zamrazení tkáně vaječníku. Centrum vznikalo postupně od poloviny

Více

Kompletní IVF cyklus - bez úhrady ZP. IVF cyklus přerušený před odběrem oocytů. IVF cyklus s minimální stimulací do 2 oocytů

Kompletní IVF cyklus - bez úhrady ZP. IVF cyklus přerušený před odběrem oocytů. IVF cyklus s minimální stimulací do 2 oocytů CENÍK Ceník je platný pro pacienty pojištěné u zdravotních pojišťoven v ČR. IVF cykly jsou hrazeny pacienty, kteří již nemají nárok na úhradu z veřejného zdravotního pojištění dle Zákona č. 48/ 1997 Sb.

Více

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne. o minimálních požadavcích na některé postupy vymezené vnitřními předpisy

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne. o minimálních požadavcích na některé postupy vymezené vnitřními předpisy Návrh VYHLÁŠKA ze dne. o minimálních požadavcích na některé postupy vymezené vnitřními předpisy Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle. zákona č. /2009 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich

Více

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Historie kliniky Neurochirurgická klinika ÚVN Praha vznikla 29. října 1959. Zakladatelem kliniky byl generálmajor

Více

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 OBSAH 1. Úvod 11 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 3. Prenatální a postnatální růst 18 3.1. Prenatální období 18 3.2. Postnatální

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: PORODNÍ ASISTENCE STUDIJNÍ OBOR: PORODNÍ ASISGTENTKA FORMA STUDIA: PREZENČNÍ PŘEDMĚT: OŠETŘOVATELSTVÍ V PORODNICTVÍ

Více

Pololetní výkaz o lůžkovém fondu poskytovatele lůžkové péče a jeho využití

Pololetní výkaz o lůžkovém fondu poskytovatele lůžkové péče a jeho využití Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 132/14 ze dne 30.10.2013 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2014. Vyplněný výkaz předložte pracovišti státní statistické

Více

PŘEHLED PREVENTIVNÍCH ZDRAVOTNÍCH PROHLÍDEK,

PŘEHLED PREVENTIVNÍCH ZDRAVOTNÍCH PROHLÍDEK, PŘEHLED PREVENTIVNÍCH ZDRAVOTNÍCH PROHLÍDEK, na které máte v rámci svého zdravotního pojištění nárok. Chraňte si své zdraví sami. Vyplatí se Vám to! MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D. DĚTI preventivní prohlídky

Více

- karyotyp: 47, XX, +18 nebo 47, XY, +18 = trizomie chromozomu 18 (po Downově syndromu druhou nejčatější trizomii)

- karyotyp: 47, XX, +18 nebo 47, XY, +18 = trizomie chromozomu 18 (po Downově syndromu druhou nejčatější trizomii) Edwardsův syndrom Edwardsův syndrom - karyotyp: 47, XX, +18 nebo 47, XY, +18 = trizomie chromozomu 18 (po Downově syndromu druhou nejčatější trizomii) - Prevalence v populaci: u narozených dětí cca 1:6500-1:8000,

Více

Ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče o vícečetná těhotenství doporučený postup

Ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče o vícečetná těhotenství doporučený postup Doporučené postupy ČGPS ČLS JEP Ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče o vícečetná těhotenství doporučený postup České gynekologické a porodnické společnosti (ČGPS) České lékařské společnosti

Více

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče NEMOCNICE SEDLČANY Široké spektrum moderní zdravotní péče Rodinná atmosféra Kvalifikovaní odborníci Široké spektrum zdravotní péče Vícestupňová následná péče O nás Nemocnice Sedlčany je zdravotnické zařízení

Více

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení ARO 4510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 4510003001 Anesteziolog.-resusc.odd.-léčba bolesti 4510003002 Anesteziolog.-resusc.odd. - anestezie 4510003003 Anest.-resusc.odd.-jednotka pro zotavení

Více

Kapitola 3 Výkony klinických vyšetření

Kapitola 3 Výkony klinických vyšetření Kapitola 3 Výkony klinických Výkony klinických jsou základními výkony, kterými zdravotnická zařízení vykazují zdravotním pojišťovnám zdravotní péči poskytnutou pojištěncům. Výkony klinických se dělí na

Více

Nezastupitelnost nutričního terapeuta v ambulantní nutriční péči. F. Novák IV. Interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Nezastupitelnost nutričního terapeuta v ambulantní nutriční péči. F. Novák IV. Interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha Nezastupitelnost nutričního terapeuta v ambulantní nutriční péči. F. Novák IV. Interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha DIETNÍ VÝŽIVA 2016 Nutriční ambulance 4.interní kliniky VFN Spolupráce s nutričním

Více

Název IČO Oblastní nemocnice Náchod, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Oblastní nemocnice Náchod, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 6 0 0 0 2 0 2 IČZ smluvního ZZ 6 4 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 3 H 6 4 N 0 0 1 Název IČO Oblastní nemocnice Náchod, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Současný stav prenatální diagnostiky MUDr. Marie Švarcová

Současný stav prenatální diagnostiky MUDr. Marie Švarcová Současný stav prenatální diagnostiky MUDr. Marie Švarcová 2014 2 Prenatální diagnostika GYNEKOLOGIE BIOCHEMIE USG 3 Základní reprodukční rizika Riziko, že manželství bude neplodné: 1:15 Riziko, že dítě

Více

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL 25100xxxxx INTENZIVNÍ MEDICÍNA 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 2510002101 Centrální chirurgický JIP 2510003001A 2510003001B 2510003001C 2510003001D 2510003001E 2510003001F 2510003001G

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Fakultní nemocnice Plzeň Ing. Jaroslava Kunová Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální

Více

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová Specializovaná nemocnice a knihovna Daniela Tumpachová Nemocnice Na Homolce státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR akreditovaná nemocnice od r. 2005 červen

Více

Prenatální péče o fyziologické těhotenství

Prenatální péče o fyziologické těhotenství Prenatální péče o fyziologické těhotenství Prof. MUDr. Z. Hájek 1. Charakteristika prenatální péče Prenatální péče má být efektivní, ale nesmí být nadbytečná a musí být akceptovatelná těhotnou ženou. Správně

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

Jak se objednat na vyšetření?

Jak se objednat na vyšetření? Jak se objednat na vyšetření? Ke genetické konzultaci nebo vyšetření v těhotenství odesílá praktický lékař, specialista nebo ošetřující gynekolog, který vystaví žádanku k vyšetření. Vyšetření provedená

Více

Vedoucí lékař týmu. chirurg

Vedoucí lékař týmu. chirurg Oddělení urgentní medicíny Fakultní nemocnice Hradec Králové David Tuček, Jaromír Kočí OUM FN Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Z hlediska uspořádání pavilónový typ nemocnice Původně každá

Více

Atestační otázky z oboru gynekologie a porodnictví

Atestační otázky z oboru gynekologie a porodnictví Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Atestační otázky z oboru gynekologie a porodnictví Okruh diferenciální diagnostika diagnostický algoritmus 1. Absence

Více

Orlickoústecká nemocnice, a.s.

Orlickoústecká nemocnice, a.s. Orlickoústecká nemocnice, a.s. Čs. armády 1076, 562 18 Ústí nad Orlicí IČO: 275 20 528 Statutární zástupce: MUDr. Jiří Řezníček nestátní zdravotnické zařízení akciová společnost Důležité kontakty Orlickoústecká

Více

Základní údaje o organizaci... Úvodní slovo ředitelky... Management organizace... Profil nemocnice...

Základní údaje o organizaci... Úvodní slovo ředitelky... Management organizace... Profil nemocnice... Základní údaje o organizaci... Úvodní slovo ředitelky... Management organizace... Profil nemocnice... Organizační struktura... Kvalita zdravotní péče... Léčebná péče - lůžková oddělení... Ukazatele za

Více

Cost-benefit screeningového prenat. vyšetření plodu a pohled z pozice priv. gynekologa

Cost-benefit screeningového prenat. vyšetření plodu a pohled z pozice priv. gynekologa Cost-benefit screeningového prenat. vyšetření plodu a pohled z pozice priv. gynekologa Šantavý J., Dhaifalah I. Ústav lékařské genetiky a fetální medicíny FNOL a LF UP Olomouc Úspora nákladů při vyšší

Více

STATISTIKA PORODNICE 2012

STATISTIKA PORODNICE 2012 STATISTIKA PORODNICE 2012 Nemocnice Český Krumlov a.s. MUDr. Hana Bartoňová PORODNICE V ČESKÉM KRUMLOVĚ Byla založena v roce 1953 Dlouhodobě se profiluje jako malá porodnice s cca 600 700 porody za rok

Více

Kapitola 2. Obecná pravidla pro vykazování výkonů. x x x

Kapitola 2. Obecná pravidla pro vykazování výkonů. x x x Platné znění částí vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn (vypouštěný text je přeškrtnut,

Více

Příslušná legislativa Úmluva o závodních zdravotních službách, publikovaná pod č. 415/1988 Sb., zákon č. 372/2011 o zdravotních službách a podmínkách

Příslušná legislativa Úmluva o závodních zdravotních službách, publikovaná pod č. 415/1988 Sb., zákon č. 372/2011 o zdravotních službách a podmínkách Zdravotní péče v ČR, Příslušná legislativa Úmluva o závodních zdravotních službách, publikovaná pod č. 415/1988 Sb., zákon č. 372/2011 o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Zákon č. 220/1991

Více

Atestace z lékařské genetiky inovované otázky pro rok A) Molekulární genetika

Atestace z lékařské genetiky inovované otázky pro rok A) Molekulární genetika Atestace z lékařské genetiky inovované otázky pro rok 2017 A) Molekulární genetika 1. Struktura lidského genu, nomenklatura genů, databáze týkající se klinického dopadu variace v jednotlivých genech. 2.

Více

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP Lékařský dům, Sokolská 31, 120

Více

Ing. Jan Mlčák, MBA. Nemocnice Pelhřimov p.o.

Ing. Jan Mlčák, MBA. Nemocnice Pelhřimov p.o. Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov p.o. Motto Pacient je ten, kdo posuzuje kvalitu naší péče a služeb. Chceme být zdravotnické zařízení, které je pacienty žádané a uspokojuje jejich potřeby a očekávání.

Více

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7, PSČ 150 00 OŠETŘOVATELSKÁ DOKUMENTACE PORODNÍ SÁL Místo odborné praxe: Jméno a příjmení studenta: Studijní obor: Podpis studenta: Ročník studia:

Více

SEKCE Q ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

SEKCE Q ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE SEKCE Q ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE 86 Zdravotní péče 86.1 Ústavní zdravotní péče 86.10 Ústavní zdravotní péče 86.10.1 Ústavní zdravotní péče - krátkodobou nebo dlouhodobou ústavní zdravotní péči, tj. lékařskou

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s.

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Kvalita a lidskost Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Mgr. Jana Kučerová, Ph.D. Kvalita zdravotní péče a akreditace, III. celostátní konference, Praha, 17.10.2012

Více

NEWSLETTER. obsah. Preimplantační genetická diagnostika nová metoda screeningu 24 chromozomů metodou Array CGH...2

NEWSLETTER. obsah. Preimplantační genetická diagnostika nová metoda screeningu 24 chromozomů metodou Array CGH...2 Srpen 2012 8 obsah Preimplantační genetická diagnostika nová metoda screeningu 24 chromozomů metodou Array CGH...2 Zachování fertility nové možnosti v GENNETu...3 Hysteroskopie bez nutnosti celkové anestezie...4

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz (elektronická (tištěná ISBN Grada 978-80-247-6906-6 Publishing, verze ve verze) formátu a.s. 2011 PDF) U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o

Více

116/2012 Sb. VYHLÁŠKA

116/2012 Sb. VYHLÁŠKA 116/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 2. dubna 2012 o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

Více

Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG

Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG 009.2012 Platná verze MKN-10 Pro rok 2012 je platnou verzí Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů 2. aktualizované

Více

Profesní životopisy lékařů

Profesní životopisy lékařů Profesní životopisy lékařů Prim. MUDr. Peter Kraus Vzdělání 10/2016 Zvláštní odborná způsobilost v oboru Urogynekologie 10/2012 Diplom celoţivotního vzdělávání 07/2008 Specializovaná způsobilost Gynekologie

Více

Návrh. (3) Okruh zdravotnických zařízení předávajících údaje, periodicita a lhůty předání jsou stanoveny v příloze k této vyhlášce.

Návrh. (3) Okruh zdravotnických zařízení předávajících údaje, periodicita a lhůty předání jsou stanoveny v příloze k této vyhlášce. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2006 o předávání osobních a dalších údajů do Národního zdravotnického informačního systému pro potřeby vedení národních zdravotních registrů Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle

Více

Press kit Těhotenskou cukrovku se nevyplácí podceňovat

Press kit Těhotenskou cukrovku se nevyplácí podceňovat Press kit Těhotenskou cukrovku se nevyplácí podceňovat 1 VÝSKYT TĚHOTENSKÉ CUKROVKY SE STÁLE ZVYŠUJE Těhotenská cukrovka je porucha metabolismu sacharidů v těhotenství, která je způsobena negativním vlivem

Více

Akreditační standardy a jejich naplňování pro oblast výživy

Akreditační standardy a jejich naplňování pro oblast výživy Akreditační standardy a jejich naplňování pro oblast výživy Bc. Markéta Zemanová,DiS. OLV FNKV Praha Dietní výživa 2017 Úvod Součástí zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

Více

Nemocnice Šumperk a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Nemocnice Šumperk a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 4 7 6 8 2 7 9 5 IČZ smluvního ZZ 9 3 2 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 M 9 3 N 0 0 1 Název IČO Nemocnice Šumperk a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Pitvy odd.patologie. Před použitím dokumentu si podle čísla verze ověřte, že se jedná o aktuální verzi. Platná verze je k dispozici v místě uložení.

Pitvy odd.patologie. Před použitím dokumentu si podle čísla verze ověřte, že se jedná o aktuální verzi. Platná verze je k dispozici v místě uložení. Pitvy odd.patologie NT_OSM_PAT_23 Verze: 02 Datum vydání: 01.04.2012 Účinnost od : 01.04. 2012 Vypracoval Kontroloval Schválil MUDr. Alena Štrérová, CSc MUDr. Josef Kult Prim.Mudr.Josef Kult Před použitím

Více

Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.

Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. 1 Nespavost je buď jen symptom a nebo samostatná nemoc. Příčiny nespavosti jsou velmi různé, ale základní a nejčastější diagnoza u dospělých je primární (psychofyziologická)

Více

CENTRUM KÝLY ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY PRO ŘEŠENÍ

CENTRUM KÝLY ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY PRO ŘEŠENÍ CENTRUM PRO ŘEŠENÍ KÝLY ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY DEFINICE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY Operace kýly je jedním z nejčastějších chirurgických výkonů nejen v ČR, ale i v Evropě a ve světě s nemalým sociálním

Více

MUDr. Aleš Skřivánek MUDr. Pavel Vlašín. MUDr. Miroslav Břešťák MUDr. Eduard Kulovaný, CSc. Prof. MUDr. Jiří Šantavý, CSc.

MUDr. Aleš Skřivánek MUDr. Pavel Vlašín. MUDr. Miroslav Břešťák MUDr. Eduard Kulovaný, CSc. Prof. MUDr. Jiří Šantavý, CSc. ZÁPIS z jednání výboru Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP v Praze dne 13. 1. 2012 Přítomen předseda výboru: Přítomen místopředseda výboru: Přítomní členové výboru: Omluveni členové výboru: Nepřítomen

Více

Program postgraduálního a celoživotního vzdělávání v gynekologii a porodnictví na rok 2007

Program postgraduálního a celoživotního vzdělávání v gynekologii a porodnictví na rok 2007 Program postgraduálního a celoživotního vzdělávání v gynekologii a porodnictví na rok 2007 R. Hudeček, P. Ventruba, J. Chovanec, M. Petrenko, M. Nemetzová, K. Kaderková Gynekologicko-porodnická klinika

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY c h i r u r g i e 1. Asepse, antisepse, dezinfekce, sterilizace. Nozokomiální infekce 2. Indikace a kontraindikace k operacím, operační riziko, typy operací. Příprava nemocného k operaci, peroperační monitorace,

Více

Komplexní léčba dětí s DMO (CP) a jinými neurogenními postiženími v LÁZNÍCH TEPLICE

Komplexní léčba dětí s DMO (CP) a jinými neurogenními postiženími v LÁZNÍCH TEPLICE Komplexní léčba dětí s DMO (CP) a jinými neurogenními postiženími v LÁZNÍCH TEPLICE Smetana V., Smetana P. Klinika CLT Teplice Ortopedická klinika UK 2. LF FN v Motole Praha 5 Richard z Yorku, pozdější

Více

Screening VVV v ČR v roce 2011

Screening VVV v ČR v roce 2011 Screening VVV v ČR v roce 2011 D. Springer, T. Zima ÚLBLD VFN a 1. LF UK Praha XXXIII.IAD Ústí nad Labem 1.- 3.4.2012 Cíl péče o těhotnou Nekomplikovaný porod zdravého dítěte zdravé matce ve správný čas

Více

zjištění Downova, Edwardsova a Patauova syndromu plodu z odběru krve matky další fotografie CD / DVD

zjištění Downova, Edwardsova a Patauova syndromu plodu z odběru krve matky další fotografie CD / DVD platný od 1. 4. 2013 Tento ceník je platný pro výkony, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami a vycházejí z katalogu dohodnutých služeb poskytovaných na žádost pacienta, vydaného ČLK a jsou všemi

Více

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR 5.12. 2013 MUDr. HANA ŠUSTKOVÁ, VZP ČR OBSAH 1. Screening karcinomu děložního hrdla 2. Mamografický screening 3. Screening kolorektálního karcinomu 4. Projekt

Více

KARIM VFN PRAHA. M. Gregorovičová. strana 1

KARIM VFN PRAHA. M. Gregorovičová. strana 1 KARIM VFN PRAHA M. Gregorovičová strana 1 KARIM KARIM AMB - Centrum pro léčbu bolesti - Kanylační centrum - Anesteziologické ambulance Lůžková část KARIM - Resuscitační péče 16 lůžek - Pooperační péče

Více

Informace ze zdravotnictví Plzeňského kraje

Informace ze zdravotnictví Plzeňského kraje Informace ze zdravotnictví Plzeňského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Plzeň 3 19.9.2003 Gynekologická péče v roce 2002 Podkladem pro zpracování údajů o činnosti oboru

Více

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů 1. VYKAZOVÁNÍ VÝKONŮ 1. Jednou provedený výkon hradí zdravotní pojišťovna pro jednoho pojištěnce pouze jednomu zdravotnickému zařízení. 2. Pokud není v

Více

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice Výroční zpráva 2016 Thomayerova nemocnice Úvodní slovo Vážení čtenáři, ve svých rukách právě držíte výroční zprávu Thomayerovy nemocnice za rok 2016. Nebyl to rok jednoduchý, což je v oblasti našeho zdravotnictví

Více

16. ročník Příloha 5/2012

16. ročník Příloha 5/2012 16. ročník Příloha 5/2012 Vyhláška 267/2012 Sb., ze dne 27. července 2012, o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

učební texty Univerzity Karlovy v Praze NEONATOLOGIE Jiří Dort Eva Dortová Petr Jehlička KAROLINUM

učební texty Univerzity Karlovy v Praze NEONATOLOGIE Jiří Dort Eva Dortová Petr Jehlička KAROLINUM učební texty Univerzity Karlovy v Praze NEONATOLOGIE Jiří Dort Eva Dortová Petr Jehlička KAROLINUM Neonatologie doc. MUDr. Jiří Dort, Ph.D. MUDr. Eva Dortová MUDr. Petr Jehlička, Ph.D. Recenzovali: doc.

Více

Ceník pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb od 1. 4. 2012

Ceník pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb od 1. 4. 2012 Ceník pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb od 1. 4. 2012 S účinností od 1. 4. 2012 v souvislosti s přijetím zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

Více

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa?

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Renata Černá Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta

Více

Způsob vedení anestezie u emergentního císařského řezu z pohledu porodníka

Způsob vedení anestezie u emergentního císařského řezu z pohledu porodníka Gynekologicko porodnická klinika Masarykovy univerzity a FN Brno Přednosta: prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc. Způsob vedení anestezie u emergentního císařského řezu z pohledu porodníka Petr Janků XXII.

Více

OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 I. TRIMESTR (0. AŽ 12. TÝDEN) 20

OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 I. TRIMESTR (0. AŽ 12. TÝDEN) 20 OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 VĚK OBOU PARTNERŮ 11 ZDRAVOTNÍ STAV 12 Epilepsie 12 Diabetes mellitus 13 Srdeční choroby 13 Astma 13 Onemocnění ledvin 13 Herpes simplex II (genitální opar) 14

Více

ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY

ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY DEFINICE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY Operace kýly je jedním z nejčastějších chirurgických výkonů nejen v ČR, ale i v Evropě a ve světě s nemalým sociálním i ekonomickým dopadem

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 09.10. DO 15.10.2010 1 PRAŽSKÝ DENÍK V Krči mají výjimečný ultrazvuk Thomayerova nemocnice získala zařízení, které ve střední a východní Evropě

Více

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o.

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. CHIRONAX INVEST, s.r.o. NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ Řezáčova 1 624 00 Brno Směrnice 47/012 Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. Obsah 1. Úvod...2 1.1. Základní pojmy...2 1.2. Použité

Více

34. celostátní konference gynekologů zabývajících se ultrazvukovou diagnostikou s mezinárodní účastí, 19.9-21.9.2013, Špindlerův Mlýn

34. celostátní konference gynekologů zabývajících se ultrazvukovou diagnostikou s mezinárodní účastí, 19.9-21.9.2013, Špindlerův Mlýn Vrozené chromosomové aberace v ČR v období 1993 - Vladimír Gregor 1,2, 3, Antonín Šípek 1,2,4 Oddělení lékařské genetiky, Thomayerova nemocnice, Praha 1 Oddělení lékařské genetiky, Sanatorium PRONATAL,

Více

Zdravotnické přístroje KKN

Zdravotnické přístroje KKN Zdravotnické přístroje KKN Karlovy Vary 20.11.2015 8:30 Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Vize přestane být snem Program 8:30 Zahájení 8:35 Proslovy hostů a shrnutí projektu 9:00 Prostor

Více

MONITORING - KOMPLETACE

MONITORING - KOMPLETACE MONITORING - KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA KVĚTEN OD 01.05. DO 07.05.2010 1 Rokycanský deník STR. 1/2 2 Rokycanský deník STR. 2/2 3 Plzeňský deník STR. 1/1 4 www.ctusi.info/zpravodajstvi/zpravy/294/ endoskopie_bez_utrpeni

Více

PLÁNOVANÝ POROD CÍSAŘSKÝM ŘEZEM ANEB CO MOHU OČEKÁVAT?

PLÁNOVANÝ POROD CÍSAŘSKÝM ŘEZEM ANEB CO MOHU OČEKÁVAT? FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC PLÁNOVANÝ POROD CÍSAŘSKÝM ŘEZEM ANEB CO MOHU OČEKÁVAT? EDUKAČNÍ MATERIÁL POROD CÍSAŘSKÝM ŘEZEM Císařský řez patří mezi základní porodnické operace a provádí se na základě komplexního

Více