VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012"

Transkript

1 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA

2 ÚVODNÍ SLOVO 2

3 OBSAH O nemocnici.. 4 Management... 7 Organizační schéma.. 10 Lékárna..11 Jednotlivá oddělení.13 Počet porodů. 52 Ekonomika ÚPMD v roce Výnosy za poskytnutou zdravotní péči.69 Personální a mzdové údaje Péče o zaměstnance Dárci a sponzoři nemocnice..71 Projekty podpořené prostřednictvím OPPA..72 3

4 O NEMOCNICI Adresa: Ústav pro péči o matku a dítě, Podolské nábřeží 157, Praha IČ: DIČ: CZ Tel./Fax: / E mail: Web: Profil Ústav pro péči o matku a dítě (dále ÚPMD) je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví ČR. Předmět činnosti Úkolem ÚPMD je poskytovat nejvyšší a specializované preventivní a léčebné péče v oblasti péče o ženu na ambulantní a lůžkové úrovni, lidské reprodukce a ranného vývoje dítěte v souladu s koncepcemi příslušných lékařských oborů. K dalším činnostem organizace patří: poskytování konsiliárních služeb v některých speciálních otázkách v oboru gynekologie, porodnictví a neonatologie, podílení se na grantovém výzkumu v uvedených oborech úzká spolupráce s Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, jehož je organizace klinickou základnou pro obor gynekologie a porodnictví spolupráce se Světovou zdravotnickou organizací (WHO), jejímž je spolupracujícím centrem pro perinatologii spolupráce s 3. LF UK v oblasti pregraduální výuky gynekologie, porodnictví a neonatologie zjištění ekonomické, provozní, technické, investiční, administrativní a činnosti obslužných provozu v rozsahu potřebném pro naplnění účelu svého zřízení ÚPMD je výzkumnou organizací, provádí základní a klinický výzkum, zavádění a ověřování nových metod, podílí se na klinickém hodnocení léčiv a ověřování prostředků zdravotnické techniky s cílem prokázat činnost, bezpečnost a kvalitu. Získané výsledky šíří prostřednictvím výuky a publikováním. ÚPMD vykonává za účelem dosažení zlepšeného hospodářského výsledku jinou činnost, jejímž předmětem jsou následující činnosti - reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení - hostinská činnost 4

5 - skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě - velkoobchod a maloobchod Historie nemocnice Monumentální areál pod vyšehradskými hradbami na břehu Vltavy v Praze, vznikl před l. světovou válkou jako realizace myšlenky prof. MUDr. R. Jedličky. Architektonického řešení se ujal arch. prof. R. Kříženecký a po 4 létech výstavby byl v r. 1914, krátce před vypuknutím l. světové války, komplex otevřen. Tato nákladná stavba byla realizována především podporou lékařů, kteří vytvořili zájmové sdružení "Pražské sanatorium" akciová spol. s r.o. Za l. světové války část sanatoria byla dána k disposici Červenému kříži a stala se vojenskou nemocnicí. Po válce v budově sanatoria byly kromě II. chirurgické a II. gynekologické kliniky ještě oddělení pro rentgenovou diagnostiku a fyzikální terapii, oddělení ortopedické a v r přibylo oddělení porodnické. Zakládajícími společníky a aktivními spolupracovníky byli z významných českých gynekologů a porodníků profesoři: Josef Jerie, Gustav Müller, Antonín Ostrčil, Václav Piťha, Václav Rubeška, Josef Saidl a z pediatrů Matěj Pešina. V té době patřilo Pražské sanatorium mezi vrcholné léčebné ústavy v Evropě. Za 2. světové války ústav zkonfiskovali Němci a přeměnili jej v lazaret. V průběhu Pražského květnového povstání v r.1945 byla budova poškozena dělostřeleckými zásahy. Po té sloužila jako repatriační nemocnice pro tuberkulozní vězně osvobozené z nacistických koncentračních táborů. Zákonem z bylo Pražské sanatorium s. r. o. vyvlastněno a převedeno do správy Ministerstva školství a osvěty. Po provedené rekonstrukci budovy byla tato výnosem téhož ministerstva z přidělena III. gynekologicko-porodnické klinice prof. J. Trapla a Kojenecké klinice, u jejíhož zrodu stáli prof. Josef Švejcar s prof. Jiřím Blechou a jejíž organizaci dokončil doc. MUDr. Kamil Kubát. V rámci budování zdravotnických výzkumných ústavů v Československu byl vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 77 Ú. 1. ze dne v dohodě s Ústředím výzkumu technického rozvoje, Ministerstvem financí a Vládou ČSR založen Ústav pro péči o matku a dítě (ÚPMD) spojením III. gynekologicko-porodnické kliniky a Kliniky péče o kojence. K oficiální realizaci této vyhlášky došlo , kdy ústav přestal být součástí Státní fakultní nemocnice a stal se rezortním ústavem Ministerstva zdravotnictví. Zdravotnické obory a spádová oblast Ústav pro péči o matku a dítě je jedním z nejvýznamnějších českých pracovišť pro obory gynekologie, porodnictví a neonatologie. Je jedním ze 12 Perinatologických center ČR. Síť perinatologických center byla v republice oficiálně ustanovena Ministerstvem zdravotnictví v roce 1995, za účelem poskytování specializované porodnické a neonatologické péče na nejvyšší úrovni při 5

6 koncentraci kvalifikovaných odborníků a moderní technologie. Od té doby ÚPMD trvale patří ke třem nejlepším centrům v republice, hodnoceno standardizovanými kriterii WHO. Neonatologické pracoviště logicky navazuje na péči o těhotnou ženu a požadavky, které souvisejí s koncentrací patologických těhotenství ze všech regionů České republiky. Na jednotce intenzivní péče se dále koncentrují novorozenci se selhávajícími vitálními funkcemi, kteří vyžadují speciální diagnostické a léčebné postupy. Podle indikátorů kvality péče o novorozence patří ÚPMD dlouhodobě k nejlepším pracovištím v České republice a dosahované výsledky jsou srovnatelné s výsledky renomovaných pracovišť ve vyspělých zemích. Od založení ÚPMD byla současně s problematikou porodnickou a neonatologickou řešena i problematika gynekologická. S tímto zaměřením v ústavu pracují skupiny, které dílčí speciální problémy řeší nejen výzkumně, ale i získané výsledky převádějí do každodenní klinické činnosti ústavu. Stávající spádové území pro Ústav pro péči o matku a dítě je definováno metodickým opatřením ke spádovosti lůžkových zdravotnických zařízení v hl.m. Praze, které vzniklo aktualizací Metodického opatření č. 5 z roku Dále pak poskytujeme péči pacientům z bývalých okresů Středočeského kraje. Seznam vykonávaných oborů v Ústavu pro péči o matku a dítě - Gynekologie a porodnictví - Neonatologie - Perinatologie a fetomaternální medicína - Urologynekologie - Onkologie - Sexuologie - Reprodukční medicína Smlouvy se zdravotními pojišťovnami Všeobecná zdravotní pojišťovna Vojenská zdravotní pojišťovna Oborová zdravotní pojišťovna Zdravotní pojišťovna Škoda Zdravotní pojišťovna MV ČR Zdravotní pojišťovna Metal Aliance (od sloučena s ČPZP) Česká průmyslová zdravotní pojišťovna Revírní bratrská pokladna 6

7 Management Ředitel doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc. telefon: Náměstek pro léčebně preventivní péči, zástupce ředitele MUDr. Ladislav Krofta, CSc. telefon: Obchodní náměstek MUDr. Petr Tiso,MBA telefon:

8 Ekonomický náměstek Ing. Blanka Jedličková telefon: Technický náměstek Ing. Ludmila Vlašaná telefon: Náměstek pro vědu a výzkum prim. doc. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc. MBA telefon Pedagogický náměstek MUDr. Petr Křepelka,CSc. Telefon

9 Hlavní sestra Gabriela Kalousková telefon: Vedoucí WHO centra a perinatologického programu MUDr. Petr Velebil, CSc. telefon:

10 10

11 Lékárna Nemocniční lékárna Ústavu pro péči o matku a dítě zajišťuje kompletní lékárenský servis pro širokou veřejnost i oddělení nemocnice. Činnost lékárny byla zahájena v únoru roku Vedoucí lékárník PharmDr. Margita Klusáková Lékárníci Mgr. Jan Macura Mgr. Alena Pilková PharmDr. Veronika Sochorová Veřejná část výdej léčivých přípravků na recepty včetně potřebných informací k předepsaným léčivům individuálně připravované léčivé přípravky (zejména masti, krémy, globule a tobolky pro použití v gynekologii a pediatrii) výdej zdravotnických pomůcek na poukazy (inkontinenční pomůcky, kompresní punčochy, břišní pásy) ostatní zdravotnické prostředky je zpravidla možné objednat do druhého dne prodej volně prodejných léčivých přípravků 11

12 Nemocniční část Výdej na žádanky: léčivé přípravky, vybrané zdravotnické prostředky, dezinfekční roztoky, imunologické přípravky, laboratorní a diagnostické přípravky zajišťování neregistrovaných léčivých přípravků mimořádný dovoz poskytování informací o dostupnosti přípravků a odborných informací Příprava léčivých přípravků tzv. magistraliter léky příprava léčivých přípravků, u kterých není požadována sterilita masti, krémy, pasty, roztoky, čípky, stilli, tobolky, diagnostika, sono gely vstupní kontrola léčivých a pomocných látek Příprava sterilních léčiv příprava parenterální výživy pro neonatologická pracoviště Každá infúze je připravována pro konkrétního pacienta dle rozpisu lékaře. Vlastní příprava infúzí probíhá v boxu s laminárním prouděním umístěném v aseptické laboratoři, čímž je zajištěna ochrana produktu před kontaminací. V aseptických prostorech je dodržován přísný hygienický režim. Příprava cytotoxických léčiv roztoky cytostatik jsou připravovány individuálně pro konkrétního pacienta dle žádanky předepsané lékařem. Vlastní příprava infúzí a bolusů probíhá v boxu s laminárním prouděním umístěném v aseptické laboratoři, čímž je zajištěna ochrana produktu před kontaminací částicovou i mikrobiální tak i ochrana připravujících pracovníků před expozicí těmito léčivy. V aseptických prostorech je dodržován přísný hygienický režim. V lékárně rovněž probíhají praxe studentů farmaceutických fakult. Vedoucí lékárnice je členkou etické komise. Lékárna bude zajišťovat farmaceutickou část klinických studií. 12

13 Jednotlivá oddělení Primář gynekologického oddělení MUDr. Petr Šafář, CSc. telefon: Histo-patolog MUDr. Václav Hejda, CSc. Postup při odesílání nové pacientky do CTN Praha 1. Telefonicky na čísle , nebo na adresu informovat o odesílání konkrétní pacientky 2. Spolu s pacientkou odeslat veškerou dostupnou dokumentaci týkající se současné gravidity spolu s detailně odebranou anamnézou gravidit předchozích 3. Zaslat dosavadní histologický závěr (ev. dle osobní dohody včetně parafínových bločků) 4. Zaslat výsledky všech provedených zobrazovacích metod 5. Zaslat všechny dosud provedené výsledky hcg 6. Zaslat operační protokol po ev. provedených výkonech 7. Uvést kontaktní osobu (odesílající) Pacientka bude v CTN seznámena s konkrétní diagnózou, budou jí navrženy možnosti léčby, bude seznámena s plánem dispenzarizace a bude automaticky zaevidována do databáze CTN. Klinický den pro odesílání pacientek je: každou středu (mimo státních svátků) v 8:00 na ambulanci číslo 1 v Ústavu pro péči o matku a dítě, v přízemí. Péči o nemocné v Centru pro trofoblastickou nemoc Diagnostika Choriokarcinom má v 90 % symptomatologii gynekologickou většinou nepravidelné krvácení, kromě dalších příznaků. Diagnoza se opírá o histologické vyšetření, hodnoty hcg. Hydatidosní moly se presentují jako těhotenství, lze je rozpoznat na ultrazvuku. Rozhodující je diagnoza histologická. Persistující trofoblastickou invazi provází často nepravidelné krvácení. 13

14 Diagnostické jsou hodnoty hcg, jejich dynamika, délka a trvání. Rozhodující je opět diagnóza histologická. Diagnóza persistující trofoblastické nemoci se opírá o anamnestické těhotenství, přetrvávající hodnoty hcg v krvi, při absenci histologické diagnozy. Léčba Většinu choriokarcinomů a část proliferujících mol léčíme pouze chemoterapií. Operační léčba je indikována jen u nediferencovaných nezralých choriokarcinomů. Léčba závisí na rizikovém stupni (1-4 stupeň), který stanovíme podle tzv. rizikových faktorů (1. velikost nádoru 2. počet a velikost metastáz, 3. typ předcházejícího těhotenství, tj. porod, potrat, mola, 4. interval mezi ukončením těhotenství a prvním určením diagnozy, 5.výška hcg, 6. histologický typ nádoru). Chemoterapeutické protokoly zahrnují: metotrexat, aktinomycin D, vepezid, cyklophosfamid, platinu. DISPENSARISACE Pacientky léčené v CTN jsou pravidelně sledovány choriokarcinomy jsou po dosažení trvalé klinické a laboratorní remise (vyléčení) kontrolovány jednou ročně.po mole proliferující jsou kontroly ukončeny po 2 letech, po kompletní mole po 1 roce a po parciální mole po půl roce. Po těchto intervalech mohou pacientky znovu otěhotnět. Výsledky léčby v CTN Na začátku existence CTN choriokarcinom usmrcoval ve 100 % během velmi krátké doby. V posledních 25 letech jsme vyléčili choriokarcinomy 1 a 2 rizikového stupně ve 100 % a to i se zachováním generační funkce. Rizikové stupně 3 a 4., které tvoří 15 % všech choriokarciomů, lze vyléčit v 60, respektive 50 %. Z hydatidozních mol včetně proliferujících a persistujících trofoblastických nemocí jsme v posledních 25 letech neztratili ani jedinou pacientku. Všechny ženy léčené v CTN pro trofoblastickou nemoc, včetně choriokarcinomů, které chtěly otěhotnět, porodily zdravé děti. 14

15 Gynekologie Vedoucí pracoviště MUDr. Petr Šafář, CSc. Popis činnosti Gynekologická část ÚPMD sestává z ambulantní a lůžkové části. Ambulantní složka poskytuje všeobecnou gynekologickou a specializovanou gynekologickou péči, tedy komplexní gynekologický servis. Při vstupu do naší nemocnice se musí každá naše pacientka zaregistrovat v kartotéce, kde předloží kartu pojištěnce a identifikační průkaz (občanský průkaz, pas). Odtud je odeslána obvykle na všeobecnou ambulanci, kde je gynekologicky vyšetřena a v případě nutnosti odeslána k hospitalizaci na lůžkové oddělení. V ÚPMD jsou k disposici vedle jednotky intenzivní péče 2 oddělení, G2 a G3. Oddělení G3 je situované v přízemí vedle ambulantního traktu - jedná se o oddělení onkologické a konzervativní gynekologie. Nedílnou součástí oddělení G3 je onkologický stacionář, kde se aplikuje chemoterapie u žen se zhoubnými nádory prsu a ženského genitálu. Unikátní jednotkou je Centrum pro léčbu trofoblastické nemoci, které jako jediné v ČR soustřeďuje nemocné s touto diagnostickou entitou. V současné době operujeme na 3 operačních sálech, které jsou vybavené nejmodernější operační technikou. Našim pacientkám nabízíme široké spektrum operačních výkonů - od radikálních onkologických operací až po endoskopické operace. Menší chirurgické zákroky jako kyretáže a hysteroskopie a některé laparoskopické výkony provádíme v rámci jednodenní chirurgie. V lekárně ÚPMD je možno zakoupit gynekologická zrcadla na jedno použití pro pacientky, které jdou na gynekologické vyšetření. Cena jednoho zrcadla je Kč 50,-. Vedoucí jednotlivých ambulancí všeobecná onkologická Ambulance Vedoucí MUDr. František Vorlíček MUDr. Petr Šafář, CSc. 15

16 endoskopická senologická urogynekologická léčba sterility léčba endometriózy ultrazvuková CTN MUDr. Jan Drahoňovský MUDr. Petr Šafář, CSc. doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc. MUDr. Jitka Řezáčová MUDr. Jan Drahoňovský MUDr. Lucia Haaková MUDr. Filip Hron Pooperační oddělení G2 Vedoucí pracoviště MUDr. Miroslav Verner Sekundární lékaři MUDr. Martina Hasilová MUDr. Daniela Kalivodová MUDr. Jelena Vitalijevna Levá Staniční sestra Ilona Rubišová Popis činnosti Oddělení G2 se specializuje na předoperační a pooperační péči o pacientky po břišních, endoskopických a senologických operacích. Dále jsou zde hospitalizovány rodičky po předčasných porodech a v případě nedostatku míst na šestinedělí přechodně i rodičky po císařském řezu. Oddělení se nachází ve 4. patře budovy Ústavu pro péči o matku a dítě, za oddělením P4, přes které je nutno projít. Standardní pokoje na oddělení G2 jsou většinou dvoulůžkové, maximálně třílůžkové s výhledem na Vltavu, některé z nich mají vlastní balkón a celkově působí příjemně a útulně. Pro standardní pokoje je určeno jedno společné sociální zařízení (2 sprchové kouty, 2 toalety), které se nachází vedle sesterny oddělení a je pohodlně dosažitelné ze všech standardních pokojů. 16

17 Dále jsou na oddělení G2 k dispozici 2 nadstandardní pokoje. Tyto pokoje jsou jednolůžkové s možnou přistýlkou pro doprovod. Součástí vybavení těchto pokojů je vlastní sociální zařízení, televize, lednička, rychlovarná konvice. Lůžkové oddělení G3 Vedoucí pracoviště MUDr. Jiří Hanáček Primář gynekologie a onkologie MUDr. Petr Šafář, CSc. Sekundární lékaři MUDr. Lenka Antalová MUDr. Alena Holá MUDr. Jitka Klikarová MUDr. Stanislav Martan MUDr. Lucie Melicharová Staniční sestra Simona Šarochová V číslech Počet lůžek: 25 Pokoje jsou 1 až 4 lůžkové. Součástí oddělení je onkologický stacionář umístěný v oddělené místnosti. Je vybaven 5 polohovatelnými křesly k podávání ambulantní chemoterapie pacientkám s 17

18 onkologickým onemocněním. Na našem oddělení i onkologickém stacionáři rádi ošetříme pacientky z celé České republiky. Popis činnosti Spektrum problémů řešených na našem oddělení je možné rozdělit do několika skupin. 1. zánětlivá onemocnění Do této skupiny patří veškerá zánětlivá onemocnění orgánů malé pánve, zevního genitálu a prsu, léčená konzervativně či operačně. 2. patologie gravidity Některé patologické stavy v těhotenství nelze řešit jinak než jeho ukončením. Veškerá nutná vyšetření a následné kroky jsou vedeny maximálně šetrně s ohledem na příští těhotenství. 3. řešení akutních stavů U pacientek s problémy vyžadujícími rychlé řešení zajišťujeme okamžitě veškerá nutná vyšetření a následně i řešení stavu včetně případné operace. 4. předoperační vyšetření a předoperační příprava Některá vyšetření před plánovanými operacemi je nutné provést na lůžku. Rozsah operace a celkový zdravotní stav pacientky si může také vyžádat několikadenní předoperační přípravu. 5. bezprostřední pooperační rekonvalescence Pooperační pobyt je plánován s ohledem na aktuální zdravotní stav pacientky, rozsah a závažnost operace. Při rozhodování o propuštění do domácího prostředí hraje velmi významnou roli také přání pacientky a samozřejmostí je ukončování hospitalizace také v odpoledních a večerních hodinách, o víkendech a svátcích. 6. řešení pooperačních komplikací Jestliže se u pacientky objeví jakékoliv pooperační komplikace ať již v průběhu hospitalizace nebo v krátké době po ní, zajišťuje naše oddělení veškerou péči a v případě nutnosti spolupráci odborníků z jiných oborů. 7. onkologický stacionář 18

19 Některým pacientkám s onkologickým onemocněním je nutné před nebo po operaci podávat chemoterapii. Po kontrole lékařem stacionáře se její aplikace odehrává ambulantně, nebo za krátkodobé hospitalizace. Lůžkové oddělení JIP Vedoucí lékař MUDr. Petr Tiso Staniční sestra Dana Paroulková V číslech Počet lůžek: 8 Popis činnosti Jednotka intenzivní péče gynekologicko porodnického pracoviště je zaměřena na léčbu gynekologických či porodnických pacientek, které vyžadují intenzivní péči - tj. monitorování základních životních funkcí a intenzivní léčbu. Jedná se o všechny pacientky po větší gynekologické, či porodnické operaci, též pacientky, které mají vedle gynekologicko porodnické diagnózy některá chronická onemocnění, např. hypertenzi, ischemickou chorobu srdeční, diabetes mellitus, onemocnění dýchacího systému apod. a též pacientky v náhlém ohrožení života, například při poporodním krvácení, rozvoji preeklampsie, embolie,... Péče na JIP ÚPMD je pacientkám poskytována 24 hodin denně za úzké spolupráce gynekologa zaměřeného na intenzivní péči, anesteziologa a internisty, podle potřeb i lékařů dalších odborností. Střední zdravotnický personál je kvalifikovaný v oblasti intenzivní péče a je velmi zkušený. JIP ÚPMD je vybaven nejmodernějšími přístroji pro monitorování životních funkcí, pro diagnostiku a léčbu život ohrožujících stavů. 19

20 Délka pobytu pacientek na JIP je po nekomplikovaných větších výkonech (např. po císařském řezu, běžném odstranění dělohy,..) je většinou 1 den, následující den je pacientka překládána k doléčení na některé z dalších oddělení ÚPMD. Po rozsáhlejších operačních výkonech, u chronicky nemocných pacientek a při vzniku komplikací je pobyt delší, individuálně podle vývoje stavu pacientky. Návštěvy hospitalizovaných, vzhledem k charakteru pracoviště Jednotky intenzivní péče, nejsou umožněny, na telefonický dotaz na aktuální zdravotní stav personál se svolením pacientky příbuzným rád podá základní informace. Operační sál Vedoucí pracoviště Staniční sestra Ivana Galová Vývoj a současný stav endoskopie v ÚPMD Endoskopické metody (laparoskopie a hysteroskopie) patří mezi metody tzv. minimálně invazivní chirurgie. Tyto metody mají v Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze 4 Podolí dlouholetou tradici. V 70 a 80. letech bylo gynekologické pracoviště jedním z mála v republice, kde se tato oblast gynekologie rozvíjela. Rozvoj operační laparoskopie byl v tehdejší době limitován především přístrojovým a nástrojovým vybavením. Nejčastější indikací tak byly diagnostické výkony u různých gynekologických 20

21 onemocnění (ženská neplodnost, pánevní bolest, diagnostika mimoděložní gravidity aj.). S postupným doplňováním přístrojového vybavení a především operačních nástrojů se začaly i v posledním desetiletí 20. století provádět některé laparoskopické operační výkony (léčba tubárního faktoru ženské neplodnosti, ošetření ektopické gravidity, adnexální chirurgie aj.). Intenzivní rozvoj minimálně invazivní chirurgie je v 90. letech typický nejen pro ostatní hospodářsky rozvinuté země, ale i pro řadu pracovišť v České republice. Endoskopie se postupně profilovala jako vysoce efektivní diagnostická a terapeutická metoda, která má pevné místo ve spektru operačních výkonů i našeho gynekologického pracoviště. Jeden z prvních mezinárodních endoskopických workshopů v naší republice proběhl v roce 1992 právě v Podolí ve spolupráci s gynekologickou klinikou v Hamburku. Postupně jsme na našem pracovišti zavedli většinu pokročilých operačních endoskopických technik, které často zčásti nebo úplně nahradily klasické abdominální operace. Typickým příkladem je laparoskopicky asistovaná vaginální hysterektomie (LAVH) publikovaná ve světovém písemnictví poprvé v roce 1989, která v řadě indikací nahradila klasický abdominální operační přístup. Tuto operaci jsme v ÚPMD provedli poprvé v roce V současnosti se LAVH, společně s později zavedenou tzv. totální laparoskopickou hysterektomií (TLH), využívá ve vysokém procentu na řešení patologií v oblasti malé pánve (graf č. 1). Díky vůli tehdejšího vedení ústavu bylo obnoveno endoskopické instrumentarium špičkové kvality od firmy Storz a úsilím endoskopického týmu se postupně podařilo dosáhnout vysoké úrovně prováděných endoskopických operací. Využití i rozvoj laparoskopie a hysteroskopie patří v současné době k základním programům v našem ústavu vzhledem k celosvětovému trendu a příklonu k technikám tzv. minimálně invazivní chirurgie. Tyto metody umožňují provádět při malé zátěži pacientky i složité výkony s následující krátkodobou hospitalizací a rekonvalescencí. Hlavním zájmem lékařů endoskopického týmu je laparoskopická léčba endometriózy, včetně hluboké infiltrující endometriózy v oblasti malé pánve, využití laparoskopie při léčbě maligních onemocnění ženského genitálu, včetně provádění laparoskopické pánevní a paraaortální lymfadenektomie, operační léčba poruch statiky dna pánevního a samozřejmě i maximální využití miniinvazivních technik u celé řady benigních onemocnění ženského reprodukčního systému. Řešení uvedené problematiky probíhá na našem pracovišti i jako součást některých grantových projektů IGA ČR a výzkumného záměru MZ ČR. Ročně provádíme na našem pracovišti kolem laparoskopických (rok výkonů) a kolem (rok výkonů) hysteroskopických diagnostických a operačních výkonů. Některé operační výkony které na našem pracovišti provádíme představují výkony nejvyššího stupně obtížnosti v endoskopických operačních technikách a provádí je pouze několik pracovišť v České republice. 21

22 Prenatální poradna Vedoucí pracoviště MUDr. Karel Buben Staniční sestra Alena Dudová Popis činnosti Ambulance poskytuje péči těhotným s fysiologickým i rizikovým průběhem těhotenství. Péče o riziková těhotenství je poskytována na doporučení stávajícího ošetřujícího lékaře gynekologa, či jiného odborného lékaře podle zdravotních problémů komplikujících průběh těhotenství, a to kdykoliv dle potřeby, akutní péči poskytujeme bez doporučení. Péče o fyziologická těhotenství je poskytována od cca 36. týdne těhotenství, kdy je pacientka předána ošetřujícím gynekologem do naší péče. Pokud pacientka upřednostňuje dále návštěvy u svého gynekologa do porodu, a jeho technické zázemí toto umožňuje, pak prosíme absolvovat jednu návštěvu v naší prenatální poradně ve 36. týdnu těhotenství. Tato návštěva je určena pro sepsání a zkompletování dokumentace a pro poskytnutí dokumentů potřebných k porodu. Lékařské obsazení ambulancí preferujeme stálé k udržení kontinuity péče. I zde je však nutné počítat s výjimkami, které souvisí s dalšími povinnostmi lékařů, jako je doškolování lékařů, výuka mediků, přednášková a publikační aktivita stejně jako prezentace výsledků práce a výzkumu na domácích i světových odborných fórech. Plastická chirurgie - perineální ambulance V Ústavu pro péči o matku a dítě byla od února 2009 vytvořena specializovaná ambulance zabývající se problematikou krajiny perineální, čili krajiny zevních rodidel. Po porodech přirozenými cestami může dojít ke komplikacím zhojení trhlin zevních rodidel, nebo nástřihu, který je nutno často provést v poslední fázi porodu. Tento nástřih usnadní porod a zlepšuje celkový stav dítěte. Po správném zhojení zlepší i stav rodidel matky. 22

23 Sice v malém procentu dochází ke komplikovanému zhojení tohoto poranění, ale vezmeme-li že počet rodiček je cca 80 % poloviny lidské populace pak počet komplikací v této sféře je číslo obrovské. Následkem špatného hojení vzniká nejen nehezká nepevná jizva, avšak dochází zde k uvolnění v místě poševního vchodu, který může v pozdější době vést k poruchám všech urogynekologických orgánů. Další problematika je ve smyslu psychosexuálním. Volnější pochva může vést ke zhoršení partnerských vztahů, neboť žena sama není schopna tuto situaci ovlivnit. V neposlední řadě mohou být jizvy v této krajině bolestivé, což sexuální vztahy ovlivňuje stejnou měrou. Proto byla vytvořena speciální ambulance, tzv. perineální, která bude řešit tuto problematiku. Porodní sál Vedoucí pracoviště MUDr. Petr Velebil, CSc. Staniční sestra Miluše Pirohaničová Příjem rodiček Na termíny plánovaných uzávěrů porodního sálu nelze provést registraci těhotných. Děkujeme za pochopení. 23

24 Popis činnosti V ÚPMD se ročně rodí více než 4800 novorozenců. Jedná se do značné míry o rizikovou klientelu, neboť ÚPMD v rámci statutu Perinatologického centra koncentruje případy vysoce rizikových gravidit a novorozenců. V roce 2007 se v ÚPMD narodilo 50 novorozenců v hmotnostní kategorii pod 1000 gramů, v kategorii gramů 81 novorozenců. Maminka může sledovat stav dítěte na monitorovacím zařízení. Výsledky péče jsou vysoce nadprůměrné (mrtvorozenost 1,66, časná novorozenecká úmrtnost 1,04, celková perinatální úmrtnost 2,70 ). Frekvence císařských řezů za rok 2007 byla 32 %. V případech, kdy to stav rodičky umožňuje, může si rodící žena zvolit polohu a režim v průběhu porodu, včetně II. porodní doby. Porodní sál umožňuje porody ve zcela samostatných místnostech, každá s vlastním sociálním zařízením, přítomnost otce dítěte či jiné žádané (obvykle příbuzné) osoby je samozřejmostí. U fyziologických porodů je možný volný pohybový režim. Lze využít sprchy, porodního vaku, porodní židličky a balónů. V případě komplikací je samozřejmostí akutní císařský řez přímo na porodním sále. Porodní sál používá nejmodernější techniku monitorování stavu plodu v průběhu porodu. Je využívána též technika trojrozměrného ultrazvuku. Pokud si rodička přeje a nejsou-li žádné kontraindikace, může darovat pupečníkovou krev pro získávání kmenových buněk, neboť ÚPMD spolupracuje v síti pracovišť Bank pupečníkové krve. Prenatálně diagnostické centrum Vedoucí pracoviště MUDr. Lucia Haaková Staniční sestra Ilona Nováková Popis činnosti Prenatální diagnostika zahrnuje vyšetřovací postupy směřující k vyhledávání vrozených vývojových vad (VVV) a patologických stavů plodu. Při zjištění těchto závažných stavů lze v souladu s právními předpisy umožnit ukončení gravidity nebo s předstihem plánovat optimální perinatální péči ve spolupráci s ostatními odborníky (neonatology, chirurgy, genetiky atd.). Na našem oddělení provádíme vyšetření screeningová, která slouží k vyhledávání těhotných se zvýšeným rizikem VVV, a diagnostická, která vrozenou vadu potvrdí nebo vyloučí. 24

25 Ze screeningových metod poskytujeme kombinovaný test v prvním trimestru těhotenství, triple test a ultrazvukové vyšetření ve druhém trimestru těhotenství (PDF). Diagnóza vrozené vady je stanovena na základě podrobného ultrazvukového vyšetření, odběru choriových klků, plodové vody nebo pupečníkové krve. Na našem pracovišti koncentrujeme těhotné s prenatálně diagnostikovanou brániční kýlou u plodu. Rovněž sledujeme rizikové těhotné s diabetem, hypertenzí, systémovými chorobami, vícečetným těhotenstvím apod., monitorujeme plody s růstovou retardací, anemizací či jinými závažnými stavy. Poskytujeme některé metody léčby plodu in utero (amnioinfúze, amniodrenáž, intraumbilikální transfúze), redukce vícečetného těhotenství. Statistiky Riziko spontánního potratu po amniocentéze v ÚPMD: 0,3 %. 25

26 Ultrazvuk Lékaři MUDr. Karel Buben MUDr. Pavel Darebný MUDr. Klára Dlouhá MUDr. Lucia Haaková MUDr. Jiří Hanáček MUDr. Lubomír Hašlík MUDr. Alena Holá MUDr. Daniela Kalivodová doc. MUDr. Ladislav Krofta, CSc. MUDr. Zuzana Čepická Líbalová MUDr. Stanislav Martan MUDr. Hana Stefanovičová MUDr. Jiří Vojtěch Sestry Monika Chánová Alena Kollmanová Ilona Nováková Jana Novotná Silvie Novotná Monika Roedlová Jaké vyšetření poskytujeme gynekologický ultrazvuk (vyšetření vaginální sondou) ultrazvukové vyšetření časného těhotenství screeningové ultrazvukové vyšetření v týdnu těhotenství, vyšetření nuchální translucence (NT) a časných strukturálních odchylek u plodu spolu s odběry biochemického screeningu (PAPP-A a fßhcg), tzv. kombinovaný test screeningové ultrazvukové vyšetření ve týdnu těhotenství screeningové ultrazvukové vyšetření ve týdnu těhotenství superkonziliární vyšetření kdykoliv v průběhu gravidity 3D, 4D ultrazvukové vyšetření 26

Předporodní kurz. Gynekologicko-porodnická klinika FNKV

Předporodní kurz. Gynekologicko-porodnická klinika FNKV Předporodní kurz Gynekologicko-porodnická klinika FNKV Proč FNKV? Malá porodnice rodinného typu Individuální přístup Krátká doba hospitalizace po porodu Zázemí velkého klinického pracoviště Prenatální

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 OBSAH 1. Úvod 11 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 3. Prenatální a postnatální růst 18 3.1. Prenatální období 18 3.2. Postnatální

Více

číslo kódu samoplátci cizí st.přísl. 1. Vyšetření ultrazvuk 09139 310,00 Kč 341,00 Kč 2. Cílené vyšetření gynekologem 63022 220,00 Kč 242,00 Kč

číslo kódu samoplátci cizí st.přísl. 1. Vyšetření ultrazvuk 09139 310,00 Kč 341,00 Kč 2. Cílené vyšetření gynekologem 63022 220,00 Kč 242,00 Kč CENÍK č. 116/2010-09.5 Vyšetření před umělým přerušením těhotenství Pro Gynekologicko-porodnickou kliniku byla provedena kalkulace výkonů za úhradu. Toto vyšetření není hrazeno zdravotní pojišťovnou. Hodnota

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení ARO 4510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 4510003001 Anesteziolog.-resusc.odd.-léčba bolesti 4510003002 Anesteziolog.-resusc.odd. - anestezie 4510003003 Anest.-resusc.odd.-jednotka pro zotavení

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 09.10. DO 15.10.2010 1 PRAŽSKÝ DENÍK V Krči mají výjimečný ultrazvuk Thomayerova nemocnice získala zařízení, které ve střední a východní Evropě

Více

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová Specializovaná nemocnice a knihovna Daniela Tumpachová Nemocnice Na Homolce státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR akreditovaná nemocnice od r. 2005 červen

Více

Jiří Šantavý, Ishraq Dhaifalah, Vladimír Gregor

Jiří Šantavý, Ishraq Dhaifalah, Vladimír Gregor Moto: Nejvyšším štěstím každé rodiny je zdravé dítě Jiří Šantavý, Ishraq Dhaifalah, Vladimír Gregor ČLK, 14. února 2013 Úvod Od poznání možností, které nám nabízí prenatální diagnostika, se embryo či později

Více

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7, PSČ 150 00 OŠETŘOVATELSKÁ DOKUMENTACE PORODNÍ SÁL Místo odborné praxe: Jméno a příjmení studenta: Studijní obor: Podpis studenta: Ročník studia:

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému Citace: 116/2012 Sb. Částka: 44/2012 Sb. Na straně

Více

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče NEMOCNICE SEDLČANY Široké spektrum moderní zdravotní péče Rodinná atmosféra Kvalifikovaní odborníci Široké spektrum zdravotní péče Vícestupňová následná péče O nás Nemocnice Sedlčany je zdravotnické zařízení

Více

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL 25100xxxxx INTENZIVNÍ MEDICÍNA 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 2510002101 Centrální chirurgický JIP 2510003001A 2510003001B 2510003001C 2510003001D 2510003001E 2510003001F 2510003001G

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

Ceník pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb od 1. 4. 2012

Ceník pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb od 1. 4. 2012 Ceník pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb od 1. 4. 2012 S účinností od 1. 4. 2012 v souvislosti s přijetím zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

Koncepce prenatální péče

Koncepce prenatální péče sloh a navrhl stavbu tvořenou šesti pavilóny s jedenácti trakty a s vnitřním obdélníkovým nádvořím. Byla zde zřízena i dvě tajná oddělení se zvláštními vchody přímo z ulice, kde mohly v tajnosti porodit

Více

Lékařská genetika. Koncepce oboru. - na vyhledávání nosičů genetických onemocnění v postižených rodinách

Lékařská genetika. Koncepce oboru. - na vyhledávání nosičů genetických onemocnění v postižených rodinách Lékařská genetika 208 Koncepce oboru 2. ODBORNÁ NÁPLŃ OBORU Lékařská genetika (LG) je samostatným vědním oborem v systému lékařských věd. Po stránce kvalifikační jde o nástavbový obor pro lékaře s nejméně

Více

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 TELEFONNÍ SEZNAM IČO: 27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál II (AII) Podbrdská 269,

Více

informace pro těhotné péče

informace pro těhotné péče informace pro těhotné prenatální péče V průběhu těhotenství je nezbytné podstoupit řadu vyšetření pro kontrolu správného vývoje plodu. Klinická a laboratorní vyšetření při poskytování prenatální péče rozdělujeme

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 04.10. DO 08.10.2010 1 PRIMA Operace bez krve. Čeští lékaři se učí operovat prostřednictvím ultrazvuku. Moderátorka: Česká republika získala nový

Více

16. ročník Příloha 5/2012

16. ročník Příloha 5/2012 16. ročník Příloha 5/2012 Vyhláška 267/2012 Sb., ze dne 27. července 2012, o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

- 2 - Organizační členění zařízení. Budova na ul.mládeže:

- 2 - Organizační členění zařízení. Budova na ul.mládeže: V ý r o č n í z p r á v a Název organizace: Sídlo organizace: Statutární orgán: Zástupce statut.orgánu: Odborný zástupce: Náměstek pro HTS : Vrchní sestra zařízení: Dětské centrum Znojmo, příspěvková organizace

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Historie: Onkologické oddělení bylo otevřeno v nemocnici Na Královských Vinohradech již v roce 1949 a později se stalo součástí Radiologické kliniky

Více

OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 I. TRIMESTR (0. AŽ 12. TÝDEN) 20

OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 I. TRIMESTR (0. AŽ 12. TÝDEN) 20 OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 VĚK OBOU PARTNERŮ 11 ZDRAVOTNÍ STAV 12 Epilepsie 12 Diabetes mellitus 13 Srdeční choroby 13 Astma 13 Onemocnění ledvin 13 Herpes simplex II (genitální opar) 14

Více

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Systém preventivních prohlídek v ČR je dlouhodobě propracovaný preventivní program, který umožňuje u Vašeho dítěte odhalit a včas léčit nejrůznější

Více

Příčiny a projevy abnormálního vývoje

Příčiny a projevy abnormálního vývoje Příčiny a projevy abnormálního vývoje Ústav histologie a embryologie 1. LF UK v Praze MUDr. Filip Wagner Předmět: Obecná histologie a obecná embryologie (B02241) 1 Vrozené vývojové vady vývojové poruchy

Více

XXXII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY s mezinárodní účastí

XXXII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY s mezinárodní účastí Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny (SPFM) České gynekologické a porodnické společnosti (ČGPS) České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) pořádá XXXII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI

Více

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o.

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. CHIRONAX INVEST, s.r.o. NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ Řezáčova 1 624 00 Brno Směrnice 47/012 Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. Obsah 1. Úvod...2 1.1. Základní pojmy...2 1.2. Použité

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

Spektrum poskytované péče v MěN Hořice

Spektrum poskytované péče v MěN Hořice Spektrum poskytované péče v MěN Hořice Tento dokument obsahuje informace o spektru poskytované péče dle jednotlivých oddělení Městské nemocnice Hořice. Slouží jako podklad pro poskytnutí informací pacientům

Více

ABC Zdravotnictví ČR. Otázky ke zkouškám:

ABC Zdravotnictví ČR. Otázky ke zkouškám: ABC Zdravotnictví ČR Otázky ke zkouškám: 1. Vysvětlete pojem Zdravotní péče, co jím rozumíme, jaké druhy znáte Co rozumíme pod pojmy péče: dispenzární diagnostická léčebná ošetřovatelská lékárenská posudková

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

CÍL 3: ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA

CÍL 3: ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA CÍL 3: ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA DO ROKU 2020 VYTVOŘIT PODMÍNKY, ABY VŠECHNY NAROZENÉ DĚTI A DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU MĚLY LEPŠÍ ZDRAVÍ UMOŽŇUJÍCÍ JIM ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA Důležité komponenty tělesného a

Více

D-07-01 CENÍK ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ A SLUŽEB

D-07-01 CENÍK ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ A SLUŽEB Nemocnice Boskovice s.r.o. Otakara Kubína 179, 680 21 Boskovice www.nembce.cz D-07-01 CENÍK ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ A SLUŽEB platnost od 20.10.2014 I. Zdravotní služby mající za cíl ochranu lidského zdraví

Více

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Rozhodovánív intenzivnípéči... Subjektivní Paliativnípéče na ICU roste věk pacientů, roste potřeba ICU jen ½ ICU

Více

70/2012 Sb. VYHLÁŠKA

70/2012 Sb. VYHLÁŠKA 70/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. února 2012 o preventivních prohlídkách Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon

Více

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR 5.12. 2013 MUDr. HANA ŠUSTKOVÁ, VZP ČR OBSAH 1. Screening karcinomu děložního hrdla 2. Mamografický screening 3. Screening kolorektálního karcinomu 4. Projekt

Více

w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště

w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště -2- ÚVOD Tímto seznamem ambulancí Vás chceme seznámit s rozsahem a typem poskytované ambulantní péče v Oblastní nemocnici Náchod a.s.. Doufáme, že pro Vás

Více

INFORMACE PRO NASTÁVAJÍCÍ MAMINKY PORODNICE NEMOCNICE ŠTERNBERK BABY FRIENDLY HOSPITAL

INFORMACE PRO NASTÁVAJÍCÍ MAMINKY PORODNICE NEMOCNICE ŠTERNBERK BABY FRIENDLY HOSPITAL INFORMACE PRO NASTÁVAJÍCÍ MAMINKY PORODNICE NEMOCNICE ŠTERNBERK BABY FRIENDLY HOSPITAL Oční oddělení Šumperské nemocnice Milá nastávající maminko, termín narození Vašeho miminka se blíží a Vy se stále

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014

Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014 Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014 I.Úvod Sídlo: Jihlavská 20, 625 00, Brno Registrace: zapsaný od 2. března 1999 v nadačním

Více

Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje

Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ V NEMOCNICÍCH Pk REALIZACE PRŮZKUMU: SRPEN - ZÁŘÍ 2012 POČET RESPONDENTŮ: 2304 První společný

Více

70/2012 Sb. VYHLÁŠKA

70/2012 Sb. VYHLÁŠKA 70/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. února 2012 o preventivních prohlídkách Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon

Více

I. ZDRAVOTNÍ SLUŽBY mající za cíl ochranu lidského zdraví

I. ZDRAVOTNÍ SLUŽBY mající za cíl ochranu lidského zdraví strana 1/8 Zpracoval: Ing. Štěpánka Hemzáčková datum 29.5.2015 Účinnost od: 1.6.2015 Schválil: Dan Navrátil, MSc, MBA datum 29.5.2015 Vytiskl: CENÍK ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ A SLUŽEB I. Zdravotní služby mající

Více

Zdravotnictví města Brna organizace a aktuální východiska

Zdravotnictví města Brna organizace a aktuální východiska Zdravotnictví města Brna organizace a aktuální východiska Poskytnutí základních informací o zdravotnickém systému České republiky a zdravotnictví města Brna by mělo sloužit jako východisko k dalším jednáním,

Více

Souhrn informací. Historie našeho zařízení

Souhrn informací. Historie našeho zařízení V ý r o č n í z p r á v a Název organizace: Sídlo organizace: Statutární orgán: Zástupce statut.orgánu: Odborný zástupce: Primář zařízení : Vrchní sestra zařízení: Dětské centrum Znojmo, příspěvková organizace

Více

Informace pro nastávající maminky Porodnice Orlickoústecké nemocnice

Informace pro nastávající maminky Porodnice Orlickoústecké nemocnice Informace pro nastávající maminky Porodnice Orlickoústecké nemocnice Milá maminko, pomocí této informační brožurky bychom Vás chtěli seznámit s porodnicí Orlickoústecké nemocnice. Pro většinu nastávajících

Více

Huntingtonova choroba

Huntingtonova choroba Huntingtonova choroba Renata Gaillyová OLG FN Brno Huntingtonova choroba je dědičné neurodegenerativní onemocnění mozku, které postihuje jedince obojího pohlaví příznaky se obvykle začínají objevovat mezi

Více

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.]

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] 2013 RK-02-2013-35, př. 3 Počet stran: 6 Nemocnice Jihlava p. o. Lukáš Velev [ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] Dokument obsahuje

Více

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Při vytváření koncepce našeho nového nestátního zdravotnického zařízení jsme vycházeli ze zkušeností vyspělých zdravotních systémů, kde kooperace lékařů

Více

C h l a m y d i e o. s. :

C h l a m y d i e o. s. : C h l a m y d i e o. s. : 1 ) STRAN AKUTNÍCH STAVŮ- DOJEZDY SANITEK: VEŠKERÉ PRODLOUŽENÉ DOBY U AKUTNÍCH STAVŮ POVEDOU KE ZHORŠENÍ PÉČE O PACIENTA, KOMPLIKACÍM, AŤ JE PACIENT TRANSPORTOVÁN Z DOMU, ULICE

Více

INFORMACE PRO NASTÁVAJÍCÍ MAMINKY PAVILON PRO MATKU A DÍTĚ BABY FRIENDLY HOSPITAL 1

INFORMACE PRO NASTÁVAJÍCÍ MAMINKY PAVILON PRO MATKU A DÍTĚ BABY FRIENDLY HOSPITAL 1 INFORMACE PRO NASTÁVAJÍCÍ MAMINKY PAVILON PRO MATKU A DÍTĚ BABY FRIENDLY HOSPITAL 1 Oční oddělení Šumperské nemocnice Milá nastávající maminko, termín narození Vašeho miminka se blíží a Vy se stále nemůžete

Více

Ukázka práce Pouze obsah

Ukázka práce Pouze obsah Koncepce nemocnic Jihočeského kraje léčebná péče Yale Medical Consulting, a.s. 2010 Yale Medical Consulting, a.s. Martinská 360/2 110 00 Praha 1 Staré Město Zdravotní koncepce nemocnic Jihočeského kraje

Více

Vrozené chromozomové aberace v České republice v období 1994 2013

Vrozené chromozomové aberace v České republice v období 1994 2013 Vrozené chromozomové aberace v České republice v období 1994 213 Vladimír Gregor 1,2.3, Antonín Šípek 1,2,4, Antonín Šípek jr. 1,5, Oddělení lékařské genetiky, Thomayerova nemocnice, Praha 1 Oddělení lékařské

Více

Vrozené chromozomové aberace v České republice v období 1994 2013

Vrozené chromozomové aberace v České republice v období 1994 2013 Vrozené chromozomové aberace v České republice v období 1994 213 Vladimír Gregor 1,2.3, Antonín Šípek 1,2,4, Antonín Šípek jr. 1,5, Oddělení lékařské genetiky, Thomayerova nemocnice, Praha 1 Oddělení lékařské

Více

VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2009 o stanovení obsahu a časového rozmezí preventivních prohlídek

VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2009 o stanovení obsahu a časového rozmezí preventivních prohlídek Strana 6 Sbírka zákonů č. 3 / 2010 3 VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2009 o stanovení obsahu a časového rozmezí preventivních prohlídek Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 29 odst. 5 zákona č. 48/1997

Více

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ 1. PROČ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ Každý sportovec by měl už od mládežnických kategorií absolvovat jednou ročně sportovní prohlídku. Sportovní činnosti

Více

SEVEROČESKÉ SYMPOZIUM GYNEKOLOGŮ FINÁLNÍ PROGRAM 15. 17. 4. 2011 ZABÝVAJÍCÍCH SE ULTRAZVUKOVOU DIAGNOSTIKOU

SEVEROČESKÉ SYMPOZIUM GYNEKOLOGŮ FINÁLNÍ PROGRAM 15. 17. 4. 2011 ZABÝVAJÍCÍCH SE ULTRAZVUKOVOU DIAGNOSTIKOU Gynekologicko-porodnické oddělení Městská nemocnice v Litoměřicích GYN-E-Centrum Ústí nad Labem SEVEROČESKÉ SYMPOZIUM GYNEKOLOGŮ ZABÝVAJÍCÍCH SE ULTRAZVUKOVOU DIAGNOSTIKOU 15. 17. 4. 2011 Litoměřice FINÁLNÍ

Více

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií Klinické sledování Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy u pacientů s nejasnou polyneuropatií Informace pro pacienta Vážená paní, vážený pane, Na základě dosud provedených

Více

Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus. MUDr. Pavel Frňka

Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus. MUDr. Pavel Frňka Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus MUDr. Pavel Frňka Praha, 18.2.2015 Zlepšení péče? Asi se shodneme, že zlepšení péče je zvýšení její kvality Kvalita = splněná očekávání, kladená

Více

Vnitřní předpis pro pacienty Endokrinologického ústavu

Vnitřní předpis pro pacienty Endokrinologického ústavu Vnitřní předpis pro pacienty Endokrinologického ústavu Vážení pacienti, snahou všech členů zdravotnického týmu je co nejdříve, přitom citlivě, ohleduplně a s porozuměním, Vám pomoci k dosažení a upevnění

Více

ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 Doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc. ředitel ÚPMD 2 O NEMOCNICI Adresa: Ústav pro péči o matku a dítě, Podolské nábřeží 157, Praha 4 147 10 IČ: 00023698

Více

Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Organizační formy péče Jsou různé Musí zajistit plynulý a bezproblémový chod ošetřovací

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Program postgraduálního a celoživotního vzdělávání v gynekologii a porodnictví na rok 2009

Program postgraduálního a celoživotního vzdělávání v gynekologii a porodnictví na rok 2009 Odborné akce Program postgraduálního a celoživotního vzdělávání v gynekologii a porodnictví na rok 2009 R. Hudeček, P. Ventruba, I. Crha, J. Chovanec, P. Janků, M. Nemetzová, K. Kaderková Gynekologicko

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU ZPPSNP SDBR-A 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Kód: Group 800 ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM

Více

INFORMACE PRO NASTÁVAJÍCÍ MAMINKY GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ ODDĚLENÍ BABY FRIENDLY HOSPITAL 1

INFORMACE PRO NASTÁVAJÍCÍ MAMINKY GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ ODDĚLENÍ BABY FRIENDLY HOSPITAL 1 INFORMACE PRO NASTÁVAJÍCÍ MAMINKY GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ ODDĚLENÍ BABY FRIENDLY HOSPITAL 1 Oční oddělení Šumperské nemocnice Milá nastávající maminko, termín narození Vašeho miminka se blíží a Vy se

Více

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH poznejme NÁDOROVÁ RIZIKA OBSAH Úvod... 3 Proč bychom se měli dozvědět o svých vlastních rizicích?... 4 Jaké jsou naše služby?... 4 Kdo by měl být vyšetřen?... 5 Jaký je postup při vyšetřování?... 6 Informace

Více

2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace:

2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: 1. Název vzdělávacího programu : Výchova k reprodukčnímu zdraví 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Téma Název tématu Počet č. hodin 1. Pojem reprodukční

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

PROVÁDĚNÍ VŠEOBECNÉHO PRENATÁLNÍHO SCREENINGU

PROVÁDĚNÍ VŠEOBECNÉHO PRENATÁLNÍHO SCREENINGU Doporučený postup č. 1: PROVÁDĚNÍ VŠEOBECNÉHO PRENATÁLNÍHO SCREENINGU VROZENÝCH VÝVOJOVÝCH VAD Účinnost k 15. 1. 2014 Stav změn: 1. vydání. Tento postup navazuje na snahu o vytvoření Metodického návodu

Více

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA 1 Výskyt akutní plicní embolie Jiří Widimský, Jaroslav Malý 13 2 Patogeneze žilní trombózy a plieni embolie (tromboembolie) Jaroslav Malý, Jiří Widimský 19 2.1.1 Velké chirurgické výkony, zejména ortopedické

Více

Zpráva o výsledcích 2. části pilotního projektu VZP, který probíhal v r. 2010 v České republice za finanční podpory VZP.

Zpráva o výsledcích 2. části pilotního projektu VZP, který probíhal v r. 2010 v České republice za finanční podpory VZP. Zpráva o výsledcích 2. části pilotního projektu VZP, který probíhal v r. 2010 v České republice za finanční podpory VZP. Vyšetření poruch štítné žlázy u těhotných žen - r. 2010 Vzhledem k tomu, že druhá

Více

Nadstandardní pokoj gynekologicko-porodnické oddělení

Nadstandardní pokoj gynekologicko-porodnické oddělení Ceník poskytovaných služeb, které nejsou zahrnuty v seznamu zdravotních výkonů a některých služeb ze seznamu zdravotních výkonů poskytovaných na žádost pacientů nebo jiných objednavatelů nad rámec úhrad

Více

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence (1) Zaměření se proti nemocem a snaha jim předcházet Opírá se o nejnovější poznatky v etiopatogenezi, výsledky epidemiologických studií Je zaměřena

Více

NADAČNÍ FOND VITA HUMANA

NADAČNÍ FOND VITA HUMANA NADAČNÍ FOND VITA HUMANA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Nadační fond VITA HUMANA Výroční zpráva za rok 2006 Základní údaje o nadačním fondu Název Nadační fond VITA HUMANA Sídlo Svatá Kateřina 73, okres Blansko, PSČ

Více

Předoperační vyšetření v anestézii dětí

Předoperační vyšetření v anestézii dětí Předoperační vyšetření v anestézii dětí ČSARIM 2009 České Budějovice Klimovič. M. KDAR MU Brno Předoperační vyšetření před výkony v celkové anestezii u dětí Cílem je odkrýt choroby, které mají pro anesteziologické

Více

Petr Kocian Praha, Brno, Bratislava. IVD - Vize českého zdravotnictví Praha, 23. května 2012

Petr Kocian Praha, Brno, Bratislava. IVD - Vize českého zdravotnictví Praha, 23. května 2012 Praha, Brno, Bratislava IVD - Vize českého zdravotnictví Praha, 23. května 2012 Hospitalizace Akutní péče Lidská práce Jednodenní chirurgie Plánovaná/ preventivní Sofistikované technologie 2 Velká chirurgie

Více

Ceník zdravotnických služeb (v Kč) platný od 1.1.2014 Nemocnice Nymburk s.r.o. Administrativní

Ceník zdravotnických služeb (v Kč) platný od 1.1.2014 Nemocnice Nymburk s.r.o. Administrativní Ceník zdravotnických služeb (v Kč) platný od 1.1.2014 Nemocnice Nymburk s.r.o. Administrativní Označení služby a ostatní výkony Česko samoplátci cizinci samoplátci akutní výkony Doprovod pacienta Strava

Více

Imunoprofylaxe RSV infekce. M.Čihař, K.Liška¹, K.Klenková Neonatologické oddělení, FN Na Bulovce ¹Neonatologické oddělení, VFN, Praha

Imunoprofylaxe RSV infekce. M.Čihař, K.Liška¹, K.Klenková Neonatologické oddělení, FN Na Bulovce ¹Neonatologické oddělení, VFN, Praha Imunoprofylaxe RSV infekce M.Čihař, K.Liška¹, K.Klenková Neonatologické oddělení, FN Na Bulovce ¹Neonatologické oddělení, VFN, Praha RSV - RNA (objeven 1956) - Skupina paramyxoviridae - 2 skupiny (povrchové

Více

Role a kompetence sestry

Role a kompetence sestry Role a kompetence sestry Role sestry Je určena typem ošetřovatelské péče profesionální péče vyžaduje speciální vědomosti, dovednosti a postoje kvalifikované sestry laická pomoc okolí rodině, přátelům,

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: CHIRURGIE Zpracoval prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. Garant oboru Schválil prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Více

Poplatek se vybírá: 1. Jaké poplatky se u lékaře vybírají?

Poplatek se vybírá: 1. Jaké poplatky se u lékaře vybírají? Poplatky u lékaře a v nemocnici Cílem zaváděných regulačních opatření je omezení nadužívání zdravotní péče, ke kterému v České republice dochází v míře představující neslavné prvenství, a to nejen v Evropě.

Více

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. vznesený Zuzanou Candigliota dne 29.3. 2012

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. vznesený Zuzanou Candigliota dne 29.3. 2012 Odpověď Ministerstva zdravotnictví na dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. vznesený Zuzanou Candigliota dne 29.3. 2012 Vážená paní, zasílám Vám odpověď na Vaše otázky, které jste zaslala na Ministerstvo zdravotnictví

Více

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D.

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: Zpracoval: Garant oboru Schválil PLASTICKÁ CHIRURGIE doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Platnost od 1. 3. 2008 Poslední změna

Více

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1.1.2008 DO 31.12.2008 vyhotovená podle ustanovení 21 Zákona o účetnictví,

Více

Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé

Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé 1) Onkologické centrum FNKV Úvod: v zájmu zlepšení prevence, diagnostiky a komplexní terapie onkologicky nemocných se zhoubnými nádory ve

Více

Alternativy: adopce, pěstounská péče

Alternativy: adopce, pěstounská péče Léčba neplodnosti neplodnost je vždy nemocí páru! léčbu lze provádět různými postupy: léčba psychosociální, léčba farmaky, asistovaná reprodukce od inseminace po IVF základní etická otázka nejobecnějšího

Více

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE 3. Interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze, Fakultní poliklinika,budova A, 1. patro Karlovo nám. 32, Praha 2, 128 08 tel.: 22486 6693 DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE Vážená paní, vážený pane Dostáváte se do péče

Více

Projekt ncrnapain: Charakteristika projektu I

Projekt ncrnapain: Charakteristika projektu I Projekt ncrnapain: Charakteristika projektu I Název: Non-coding RNAs in neurogenic and neuropathic pain mechanisms and their application for risk assessment, patient stratification and personalised pain

Více

MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R o č n í k 2001 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: Kč OBSAH METODICKÁ OPATŘENÍ 6. Spádovost lůžkových zdravotnických zařízení v hlavním městě Praze (akutní lůžková

Více

Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití

Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití Mgr.Vlasta Mazánková, ÚZIS ČR Specializační kurs -Veřejné zdravotnictví 2009 Obsah sdělení o NZIS základní pojetí o Legislativa

Více

SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ

SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ www.fnplzen.cz SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ Ing. Jaroslava Kunová 20. dubna 2010 Základní údaje samostatná příspěvková organizace přímo řízená MZ ČR provázanost s Lékařskou

Více