1. Bezpečnost Varování Bezpečnostní pokyny Uzemnění a ochrana před poruchou uzemnění Před spuštěním motoru 6 2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Bezpečnost 3 1.1 Varování 3 1.2 Bezpečnostní pokyny 5 1.3 Uzemnění a ochrana před poruchou uzemnění 5 1.4 Před spuštěním motoru 6 2."

Transkript

1 1. Bezpečnost Varování Bezpečnostní pokyny Uzemnění a ochrana před poruchou uzemnění Před spuštěním motoru 6 2. Potvrzení dodávky Kód označení typu Uskladnění Údržba Záruka Prohlášení o shodě výrobce 9 3. Montáž Mechancká montáž Rozměry Vacon Chlazení Úrovně EMC Změna třídy ochrany EMC z C2 nebo C3 na C4 pro IT sítě Kabeláž a přpojení Slové kabely Řídcí kabely Požadavky na kabely a pojstky Obecná pravdla pro prác s kabely Délky odzolování kabelů motoru a hlavního vedení Montáž kabelu a normy UL Kontroly zolace kabelu a motoru Uvedení do provozu Postup uvedení do provozu zařízení Vacon URČOVÁNÍ poruch Rozhraní aplkace Vacon Úvod Řízení V/V Ovládací panel Obecné Dsplej Klávesnce Navgace v menu ovládacího panelu - Vacon Hlavní menu Menu Reference Menu Montorování Menu Parametrů Menu Hstore poruch STANDARDNÍ Parametry aplkace Parametry rychlého nastavení (Vrtuální menu, zobrazeno, je-l par = 1) 41

2 8.2 Nastavení motoru (Ovládací panel: Menu PAR -> P1) Nastavení Start/Stop (Ovládací panel: Menu PAR -> P2) Reference frekvence (Ovládací panel: Menu PAR -> P3) Nastavení Ramp a brzd (Ovládací panel: Menu PAR -> P4) Dgtální vstupy (Ovládací panel: Menu PAR -> P5) Analogové vstupy (Ovládací panel: Menu PAR -> P6) Dgtální a analogové výstupy (Ovládací panel: Menu PAR -> P7) Ochrana (Ovládací panel: Menu PAR -> P9) Parametry chybového autoresetu (Ovládací panel: Menu PAR -> P10) Parametry regulátoru PI (Ovládací panel: Menu PAR -> P12) Menu snadného používání (Ovládací panel: Menu PAR -> P0) Parametry systému Pops parametrů Nastavení motoru (Ovládací panel: Menu PAR -> P1) Nastavení Start/Stop (Ovládací panel: Menu PAR -> P2) Reference frekvence (Ovládací panel: Menu PAR -> P3) Nastavení Ramp a brzd (Ovládací panel: Menu PAR -> P4) Dgtální vstupy (Ovládací panel: Menu PAR -> P5) Analogové vstupy (Ovládací panel: Menu PAR -> P6) Dgtální a analogové výstupy (Ovládací panel: Menu PAR -> P7) Tepelná ochrana motoru (parametry ) Parametry chybového autoresetu (Ovládací panel: Menu PAR -> P10) Parametry regulátoru PI (Ovládací panel: Menu PAR -> P12) Menu snadného používání (Ovládací panel: Menu PAR -> P9) Modbus RTU Zakončovací rezstor Rozsah adres sběrnce Modbus Procesní data sběrnce Modbus Techncké údaje Vacon 10 - techncké údaje Jmenovté výkonové údaje Vacon 10 - Napětí hlavního vedení 115 V Vacon 10 - Napětí hlavního vedení V Vacon 10 - Napětí hlavního vedení V Vacon 10 - Napětí hlavního vedení 575 V Brzdné rezstory 87

3 3 VACON BEZPEČNOST 1. BEZPEČNOST ELEKTRICKOU INSTALACI SMÍ PROVÁDĚT POUZE OPRÁVNĚNÝ ELEKTRIKÁŘ! Tato příručka obsahuje zřetelně označené výstrahy a varování, které jsou určeny pro zajštění vaší osobní bezpečnost a pro zabránění neúmyslného poškození výrobku nebo přpojených zařízení. Pečlvě s přečtěte nformace obsažené ve výstrahách a varováních: = Nebezpečné napětí Nebezpečí smrt nebo vážného zranění = Obecná výstraha Nebezpečí poškození výrobku nebo přpojených zařízení 1.1 Varování Součástky napájecí jednotky frekvenčního měnče jsou pod napětím, pokud je jednotka Vacon 10 přpojena k hlavnímu napájení. Kontakt s tímto napětím je extrémně nebezpečný a může způsobt smrt nebo vážné poranění. Řídcí jednotka je zolována od potencálu hlavního vedení. Svorky motoru U, V, W (T1, T2, T3) a svorky brzdného rezstoru /+ jsou pod napětím, pokud je jednotka Vacon 10 přpojena k hlavnímu napájení, když motor neběží. Svorky řízení V/V jsou zolovány od potencálu hlavního vedení. Výstupní svorky relé však mohou mít nebezpečné řídící napětí, když je jednotka Vacon 10 odpojena od hlavního napájení. Zemní svodový proud frekvenčních měnčů Vacon 10 překračuje 3,5 ma (stř. pr.). V souladu s EN musí být zajštěno přpojení k zesílenému ochrannému uzemnění. Je-l jako součást stroje použt frekvenční měnč, je výrobce stroje odpovědný za vybavení stroje hlavním vypínačem (EN ). Je-l jednotka Vacon 10 odpojena od hlavního napájení v době, kdy motor běží, zůstává pod napětím, dokud je motor poháněn technologí. V takovém případě motor funguje jako generátor dodávající energ do frekvenčního měnče. 1 tel.: +358 (0) Fax +358 (0)

4 BEZPEČNOST VACON 4 Po odpojení frekvenčního měnče od hlavního napájení počkejte, až se zastaví ventlátor a zhasnou ndkátory na dsplej. Počkejte ještě dalších 5 mnut, než začnete dělat jakoukol prác na přpojení jednotky Vacon 10. Motor se může po poruchovém stavu automatcky spustt, pokud je aktvována funkce autoreset. 24hodnová podpora +358 (0) e-mal: 1

5 5 VACON BEZPEČNOST 1.2 Bezpečnostní pokyny Frekvenční měnč Vacon 10 je určen pouze pro pevné montáže. Je-l frekvenční měnč přpojen k hlavnímu napájení, neprovádějte žádná měření. Na žádné část měnče Vacon 10 neprovádějte žádné testy výdržného napětí. Bezpečnost výrobku je plně otestována ve výrobním závodě. Před prováděním měření na motoru nebo kabelu motoru odpojte kabel motoru od frekvenčního měnče. Neotevírejte kryt měnče Vacon 10. Výboj statckého napětí od vašch prstů může poškodt součást. Otevření krytu může rovněž poškodt přístroj. Je-l otevřen kryt měnče Vacon 10, může být zneplatněna záruka. 1.3 Uzemnění a ochrana před poruchou uzemnění Frekvenční měnč Vacon 10 musí být vždy uzemněn prostřednctvím uzemňovacího vodče přpojeného k uzemňovací svorce. Vz obrázek níže: Ochrana před poruchou uzemnění uvntř frekvenčního měnče chrání před porucham uzemnění pouze samotný měnč. Jsou-l použty ochranné proudové spínače, musí být otestovány s pohonem př poruchových zemních proudech, které jsou mohou nastat př poruchových stavech. 1 tel.: +358 (0) Fax +358 (0)

6 BEZPEČNOST VACON Před spuštěním motoru Seznam bodů ke kontrole: Před spuštěním motoru zkontrolujte, že je motor správně namontován, a ověřte, že stroj přpojený k motoru umožňuje spuštění motoru. Nastavte maxmální rychlost motoru (frekvenc) podle motoru a k němu přpojeného stroje. Před změnou směru otáčení motoru ověřte, že je to možné provést bezpečně. Ověřte, že ke kabelu motoru nejsou přpojeny žádné kondenzátory kompenzace účníků. 24hodnová podpora +358 (0) e-mal: 1

7 7 VACON POTVRZENÍ DODÁVKY 2. POTVRZENÍ DODÁVKY Po vybalení výrobku zkontrolujte, že na výrobku nejsou zřejmé žádné známky poškození způsobeného přepravou a že je dodávka kompletní (porovnejte označení typu výrobku s kódem níže). Pokud př přepravě došlo k poškození pohonu, kontaktujte v první řadě pojšťovnu přepravní společnost nebo dopravce. Pokud dodávka neodpovídá vaší objednávce, okamžtě kontaktujte dodavatele. 2.1 Kód označení typu Vacon L Machnery +SMO1 +EMC2 Změny oprot výchozímu nastavení: +SM01 = API RS-485 -> API Plné +EMC2 = EMC C4 -> EMC C2 Verze Jmenovté napětí 1 = 115 VAC, 2 = VAC 4 = VAC, 6 = 575 VAC Jmenovtý proud Vstupní fáze Řada výrobku obr. 2.1: Kód označení typu Vacon Uskladnění Pokud budete frekvenční měnč před použtím skladovat, zajstěte požadované podmínky okolního prostředí: Skladovací teplota C Relatvní vlhkost < 95%, nekondenzující 2.3 Údržba Za normálních podmínek jsou frekvenční měnče Vacon 10 bezúdržbové. 2 tel.: +358 (0) Fax +358 (0)

8 POTVRZENÍ DODÁVKY VACON Záruka Záruka se vztahuje pouze na závady způsobené př výrobě. Výrobce nepředpokládá žádnou odpovědnost za škody způsobené v průběhu nebo následkem přepravy, přebírání, montáže, uvádění do provozu nebo používání. Výrobce v žádném případě a za žádných okolností nebude brán k odpovědnost za škody nebo poruchy způsobené nesprávným používáním, nesprávnou montáží, nepřjatelným podmínkam prostředí, prachem, korozívním substancem nebo provozem mmo specfkované jmenovté hodnoty. Výrobce nebude brán k odpovědnost an za následné škody. Záruční doba poskytovaná výrobcem je 18 měsíců od dodávky nebo 12 měsíců od uvedení do provozu, podle toho, která doba uplyne dříve (Obecné podmínky NL92/ Orgalme S92). Místní dstrbutor může udělt záruku odlšnou od výše uvedených. Tato záruční doba musí být specfkována v prodejních a záručních podmínkách dstrbutora. Frma Vacon nepředpokládá žádnou odpovědnost za další záruky, než které poskytuje sama frma Vacon. V případě jakýchkol dotazů ohledně záruky se nejdříve obraťte na svého dstrbutora. 24hodnová podpora +358 (0) e-mal: 2

9 9 VACON POTVRZENÍ DODÁVKY 2.5 Prohlášení o shodě výrobce 2 tel.: +358 (0) Fax +358 (0)

10 POTVRZENÍ DODÁVKY VACON 10 24hodnová podpora +358 (0) e-mal: 2

11 11 VACON INSTALACE 3. MONTÁŽ 3.1 Mechancká montáž Vacon 10 je možné přpevnt na stěnu dvěma způsoby; šrouby nebo lštou DIN. Montážní rozměry jsou uvedeny na zadní straně pohonu a na následující stránce. MI1 MI2-3 =M 4 =M 5 obr. 3.1: Montáž pomocí šroubů 1 2 obr. 3.2: Montáž pomocí lšty DIN 3 tel.: +358 (0) Fax +358 (0)

12 INSTALACE VACON Rozměry Vacon 10 W2 W3 D2 H1 H2 H3 W1 obr. 3.3: Rozměry Vacon 10, MI1-MI3 D1 Typ H1 H2 H3 W1 W2 W3 D1 D2 MI1 160, ,3 65,5 37,8 4,5 98,5 7 MI ,5 5,5 101,5 7 MI3 254, , ,5 108,5 7 tab. 3.1: Rozměry Vacon 10 v mlmetrech 24hodnová podpora +358 (0) e-mal: 3

13 13 VACON INSTALACE Chlazení Všechny pohony Vacon 10 používají nucené větrání. Nad a pod frekvenčním měnčem musí být ponechán dostatečný prostor, aby byla zajštěna dostatečná crkulace vzduchu a chlazení. Požadované rozměry volného místa najdete v tabulce níže: Typ Rozměry [mm] A B MI MI MI tab. 3.2: Rozměry požadované pro chlazení A Typ Vyžadované množství chladcího vzduchu [m 3 /h] MI1 10 MI2 10 MI3 30 tab. 3.3: Vyžadované množství chladcího vzduchu B UPOZORNĚNÍ! Prohlédněte s montážní prostor pro měnč. Ponechte volné místo pro chlazení nad (100 mm), pod (50 mm) a po stranách (10 mm) přístroje Vacon 10! (Boční montáž je dovolena jen v případě, že okolní teplota je pod 40 C) Úrovně EMC EN defnuje rozdělení frekvenčních měnčů do pět tříd podle úrovně emtovaného elektromagnetckého rušení, požadavků na rozvodnou elektrckou síť a prostředí montáže (vz níže). Třída EMC jednotlvých výrobků je defnována v kódu označení typu. Kategore C1: Frekvenční měnče této třídy vyhovují požadavkům kategore C1 normy výrobku EN (2004). Kategore C1 zajšťuje nejlepší charakterstky EMC a zahrnuje měnče s jmenovtým napětím nžším než 1000 V, které jsou určeny pro použtí v prvním prostředí. UPOZORNĚNÍ: Požadavky třídy C jsou splněny pouze v případě, že jsou brány do úvahy emse vedením. Kategore C2: Frekvenční měnče této třídy vyhovují požadavkům kategore C2 normy výrobku EN (2004). Kategore C2 zahrnuje měnče v pevných montážích, jejchž jmenovté napětí je menší než 1000 V. Frekvenční měnče třídy C2 mohou být použty v prvním druhém prostředí. 3 tel.: +358 (0) Fax +358 (0)

14 INSTALACE VACON 14 Kategore C3: Frekvenční měnče této třídy vyhovují požadavkům kategore C3 normy výrobku EN (2004). Kategore C3 zahrnuje měnče s jmenovtým napětím menším než 1000 V, které jsou určeny pro použtí pouze ve druhém prostředí. Kategore C4: Pohony této třídy neposkytují ochranu emsí EMC. Tyto pohony jsou montovány v uzavřených prostorech. Kategore C4 pro IT sítě: Frekvenční měnče této třídy splňují normu výrobku EN (2004), pokud jsou označeny k použtí v IT systémech. V IT systémech jsou sítě zolovány od uzemnění nebo přpojeny k uzemnění prostřednctvím vysoké mpedance, aby bylo dosaženo nízkého průtoku svodového proudu. UPOZORNĚNÍ: jsou-l používány měnče v jných sítích, nejsou dodrženy požadavky EMC. Prostředí v normě výrobků EN (2004) První prostředí: Prostředí, které zahrnuje soukromé prostory. Rovněž zahrnuje frmy přímo přpojené bez transformátorů k nízkonapěťové elektrcké sít, která napájí budovy použté pro soukromé účely. UPOZORNĚNÍ: příkladem prvního prostředí jsou domy, apartmány, komerční prostory nebo kanceláře v obytných domech. Druhé prostředí: Prostředí zahrnující všechny frmy, kromě přímo přpojených k nízkonapěťové elektrcké sít, které napájí budovy použté pro soukromé účely. UPOZORNĚNÍ: příkladem druhého prostředí jsou průmyslové zóny nebo techncké oblast tvořené budovam napájeným z vyhrazeného transformátoru Změna třídy ochrany EMC z C2 nebo C3 na C4 pro IT sítě Třída ochrany EMC frekvenčních měnčů Vacon 10 je možné změnt z třídy C2 nebo C3 na třídu C4 pro IT sítě vyjmutím odpojovacího šroubu kondenzátoru EMC, vz obrázek níže. Upozornění! Nepokoušejte se změnt úroven EMC zpět na třídu C2 nebo C3. I když provedete výše uvedenou proceduru obráceně, frekvenční měnč jž nkdy nebude splnovat požadavky EMC na třídu C2 / C3! 24hodnová podpora +358 (0) e-mal: 3

15 15 VACON INSTALACE 3.2 Kabeláž a přpojení Slové kabely Upozornění! Utahovací moment pro slové kabely je 0,5-0,6 Nm 3~ (400V) 1~ (230V) Motor - výstup Odzolujte plastové krytí uzemnění po celém obvodu HLAVNÍ MAINS VEDENÍ MOTOR obr. 3.4: Přpojení napájení Vacon 10, MI1 3~ (400V) Odzolujte plastové Strp the krytí plastc uzemnění cablepo celém coatng obvodu for 360 earthng externí brzdný 1~ (230V) rezstor (400 V) motor - výstup L1 L2/N L3 R+ R- U/T1 V/T2 W/T3 HLAVNÍ MAINS VEDENÍ BRZDNÝ REZISTOR MOTOR MOTOR obr. 3.5: Přpojení napájení Vacon 10, MI2 - MI3 3 tel.: +358 (0) Fax +358 (0)

16 INSTALACE VACON Řídcí kabely Podpěru přpevněte AŽ Attach PO the montáž support AFTER nstallng slových kabelů the power cables Tuto Attach desku ths plate přpevněte BEFORE nstallng PŘED montáží the power slových cables kabelů obr. 3.6: Přpojení PE desky a podpěry kabelu API 24hodnová podpora +358 (0) e-mal: 3

17 17 VACON INSTALACE obr. 3.7: Otevřete víko Control Utahovací cable moment tghtenng řídcích kabelů: 0,4 Nm torque: 0.4 Nm Odzolujte plastové Strp the plastc cable krytí uzemnění coatng forpo 360 earthng celém obvodu obr. 3.8: Přpevněte řídcí kabely. Vz kaptolu tel.: +358 (0) Fax +358 (0)

18 INSTALACE VACON Požadavky na kabely a pojstky Používejte kabely s tepelnou odolností nejméně +70 C. Kabely a pojstky musí být dmenzovány podle tabulky níže. Montáž kabelů podle nařízení UL je uvedena v Kaptole Pojstky slouží rovněž jako ochrana před přetížením kabelu. Tyto pokyny jsou použtelné jen v případě jednoho motoru a jednoho kabelového spojení od frekvenčního měnče k motoru. Ve všech ostatních případech požádejte o další nformace výrobce. Kategore EMC kat. C2 kat. C3 kat. C4 Typy slových kabelů Typy kabelů motoru Typy řídcích kabelů tab. 3.4: Typy kabelů vyžadované pro splnění norem. Kategore EMC jsou popsány v Kaptole Typ kabelu Pops Slový kabel určený pro pevnou nstalac a specfcké síťové 1 napětí. Není vyžadován stíněný kabel. (Doporučen NKCABLES/MCMK nebo podobný) Slový kabel vybavený souosým ochranným drátem a určený 2 pro specfcké síťové napětí. (Doporučen NKCABLES/MCMK nebo podobný). Slový kabel vybavený souosým nízkoodporovým stíněním a určený pro specfcké síťové napětí. (Doporučen NKCABLES /MCCMK, SAB/ÖZCUY-J nebo 3 podobný). *Pro splnění normy je vyžadováno celoobvodové uzemnění přpojení motoru a FM Stíněný kabel vybavený kompaktním nízkoodporovým stíněním 4 (NKCABLES /Jamak, SAB/ÖZCuY-O nebo podobný). tab. 3.5: Pops typů kabelů 24hodnová podpora +358 (0) e-mal: 3

19 19 VACON INSTALACE Rám Typ Pojstka [ A ] Kabel hlavního vedení Cu [mm 2 ] Kabel motoru Cu [mm 2 ] Velkost svorky kabelu (mn / max) Hlavní svorka [mm 2 ] Zemncí svorka [mm 2 ] Řídcí svorka [mm 2 ] Svorka relé [mm 2 ] MI *2,5+2,5 3*1,5+1,5 1,5-4 1,5-4 0,5-1,5 0,5-1,5 MI *2,5+2,5 3*1,5+1,5 1,5-4 1,5-4 0,5-1,5 0,5-1,5 tab. 3.6: Velkost kabelu a pojstek pro Vacon 10, 115V, 1~ Rám Typ Pojstka [ A ] Kabel hlavního vedení Cu [mm 2 ] Kabel motoru Cu [mm 2 ] Velkost svorky kabelu (mn / max) Hlavní svorka [mm 2 ] Zemncí svorka [mm 2 ] Řídcí svorka [mm 2 ] Svorka relé [mm 2 ] V, 1~ MI *1,5+1,5 2*1,5+1,5 1,5-4 1,5-4 0,5-1,5 0,5-1,5 MI *2,5+2,5 2*1,5+1,5 1,5-4 1,5-4 0,5-1,5 0,5-1,5 MI *6+6 2*1,5+1,5 1,5-6 1,5-6 0,5-1,5 0,5-1, V, 3~ MI *1,5+1,5 3*1,5+1,5 1,5-4 1,5-4 0,5-1,5 0,5-1,5 MI *1,5+1,5 2*1,5+1,5 1,5-4 1,5-4 0,5-1,5 0,5-1,5 MI *2,5+2,5 3*2,5+2,5 1,5-6 1,5-6 0,5-1,5 0,5-1,5 tab. 3.7: Velkost kabelu a pojstek pro Vacon 10, V, 1~ a 3~ Rám Typ Pojstka [ A ] Kabel hlavního vedení Cu [mm 2 ] Kabel motoru Cu [mm 2 ] Velkost svorky kabelu (mn / max) Hlavní svorka [mm 2 ] Zemncí svorka [mm 2 ] Řídcí svorka [mm 2 ] Svorka relé [mm 2 ] MI *1,5+1,5 3*1,5+1,5 1,5-4 1,5-4 0,5-1,5 0,5-1,5 MI *1,5+1,5 3*1,5+1,5 1,5-4 1,5-4 0,5-1,5 0,5-1,5 MI *2,5+2,5 3*2,5+2,5 1,5-6 1,5-6 0,5-1,5 0,5-1,5 tab. 3.8: Velkost kabelu a pojstek pro Vacon 10, V, 3~ 3 tel.: +358 (0) Fax +358 (0)

20 INSTALACE VACON 20 Rám Typ Pojstka [ A ] Kabel hlavního vedení Cu [mm 2 ] Kabel motoru Cu [mm 2 ] Velkost svorky kabelu (mn / max) Hlavní svorka [mm 2 ] Zemncí svorka [mm 2 ] Řídcí svorka [mm 2 ] Svorka relé [mm 2 ] MI *1,5+1,5 3*1,5+1,5 1,5-4 1,5-4 0,5-1,5 0,5-1,5 MI *1,5+1,5 3*1,5+1,5 1,5-4 1,5-4 0,5-1,5 0,5-1,5 MI *2,5+2,5 3*2,5+2,5 1,5-6 1,5-6 0,5-1,5 0,5-1,5 tab. 3.9: Velkost kabelu a pojstek pro Vacon 10, 575V Upozornění! Pro dodržení normy EN musí být ochranný vodč nejméně 10 mm 2 Cu nebo 16 mm 2 Al. Jná možnost je použtí dodatečného ochranného vodče nejméně stejné velkost, jako je původní vodč. 24hodnová podpora +358 (0) e-mal: 3

21 21 VACON INSTALACE Obecná pravdla pro prác s kabely Před zahájením montáže zkontrolujte, že žádná ze součástí frekvenčního měnče není napájená elektrckým proudem. Kabely motoru umístěte dostatečně daleko od ostatních kabelů: Předejděte uložení kabelů motoru tak, aby byly dlouhou vzdálenost vedeny paralelně s jným kabely. Pokud je kabel motoru uložen paralelně s jným kabely, je mnmální vzdálenost mez kabelem motoru a jným kabely 0,3 m. Daná vzdálenost se rovněž aplkuje mez kabely motoru a sgnálním kabely jných systémů. Maxmální délka kabelů motoru je 30 m Kabely motoru by měly křížt ostatní kabely v úhlu 90 stupňů. Informace, zda jsou vyžadovány kontroly zolace kabelu, najdete v Kaptole Přpojení kabelů: Odzolujte kabely motoru a hlavního vedení podle doporučení v Obrázku 3.9. Přpojte kabely hlavního vedení, motoru a řídcí kabely k odpovídajícím svorkám, vz Obrázky Použjte utahovací momenty slových kabelů a řídcích kabelů uvedené v str. 15 a str. 17. Informace o montáž kabelů podle nařízení UL najdete v Kaptole Zkontrolujte, zda vodče řídcího kabelu nejsou v kontaktu s elektronckým součástm jednotky Pokud je používán externí brzdný rezstor (voltelný), přpojte jeho kabel do odpovídající svorky. Ověřte propojení zemnícího kabelu k motoru a svorky frekvenčního měnče označené uzemněním. Přpojte samostatné stínění kabelu motoru k uzemňovací desce frekvenčního měnče, motoru a napájecí soustavy 3 tel.: +358 (0) Fax +358 (0)

22 INSTALACE VACON Délky odzolování kabelů motoru a hlavního vedení Earth Uzemňovací conductor vodč 8 mm 8 mm 35 mm 20 mm obr. 3.9: Odzolování kabelů Upozornění! Odzolujte plastové krytí uzemnění kabelů po celém obvodu. Vz Obrázky 3.4, 3.5 a Montáž kabelu a normy UL Pro splnění nařízení UL (Underwrters Laboratores) musí být použt měděný kabel schválený UL s mnmální tepelnou odolností +60/75 C Kontroly zolace kabelu a motoru Tyto kontroly mohou být provedeny následujícím způsobem, pokud je podezření na nesprávný stav zolace motoru nebo kabelu. 1. Kontroly zolace kabelu motoru Odpojte kabel motoru od svorek U/T1, V/T2 a W/T3 frekvenčního měnče a od motoru. Změřte odpor zolace kabelu motoru vzájemně mez vodč jednotlvých fází a rovněž mez vodč jednotlvých fází a vodčem ochranného uzemnění. Izolační odpor musí být >1MOhm. 2. Kontroly zolace kabelu hlavního vedení Odpojte kabel hlavního vedení od svorek L1, L2/N a L3 frekvenčního měnče a od hlavního vedení. Změřte odpor zolace kabelu hlavního vedení vzájemně mez vodč jednotlvých fází a rovněž mez vodč jednotlvých fází a vodčem ochranného uzemnění. Izolační odpor musí být >1MOhm. 3. Kontroly zolace motoru Odpojte kabel motoru od motoru a otevřete můstkové propojení v rozvodné krabc motoru. Změřte zolační odpor jednotlvých vnutí motoru. Měřcí napětí se musí rovnat nejméně jmenovtému napětí motoru, ale nesmí překročt 1000 V. Izolační odpor musí být >1MOhm. 24hodnová podpora +358 (0) e-mal: 3

23 23 VACON UVEDENÍ DO PROVOZU 4. UVEDENÍ DO PROVOZU Před uvedením do provozu s uvědomte výstrahy a pokyny uvedené v Kaptole 1! 4.1 Postup uvedení do provozu zařízení Vacon Pečlvě s přečtěte bezpečnostní pokyny uvedené v Kaptole 1 a postupujte podle nch. Po dokončení montáže zkontrolujte, že je uzemněn frekvenční měnč motor kabely hlavního vedení a motoru splňují požadavky dané v Kaptole řídcí kabely jsou umístěny co nejdále od slových kabelů (vz Kaptolu 3.2.4, krok 2) a stínění stíněných kabelů jsou přpojena na ochranné uzemnění 3 Ověřte kvaltu a množství chladcího vzduchu (Kaptola 3.1.2) 4 Zkontrolujte, že všechny Start/Stop spínače přpojené ke svorkám V/V jsou v poloze Stop. 5 Přpojte frekvenční měnč k hlavnímu vedení Upozornění: Následující kroky jsou platné, pokud máte v zařízení Vacon 10 rozhraní aplkace API Plné nebo API Omezené. Nastavte parametry skupny 1 podle požadavků vaší aplkace. Musí být 6 nastaveny nejméně následující parametry: jmenovté napětí motoru (par. 1.1) jmenovtá frekvence motoru (par. 1.2) jmenovté otáčky motoru (par. 1.3) jmenovtý proud motoru (par. 1.4) Hodnoty potřebné pro nastavení parametrů najdete na typovém štítku motoru 4 tel.: +358 (0) Fax +358 (0)

24 UVEDENÍ DO PROVOZU VACON 24 Proveďte testovací spuštění bez motoru. Proveďte buď Test A nebo Test B: A) Řízení ze svorek V/V: Otočte Start/Stop spínač do polohy ON (zapnuto). Změňte referenc frekvence (potencometrem) V menu Montorování ověřte, že se hodnota Výstupní frekvence mění v závslost na změně reference frekvence. Otočte Start/Stop spínač do polohy OFF (vypnuto) B) Řízení z klávesnce: Pomocí par. 2.5 vyberte klávesnc jako místo řízení. Řízení z klávesnce je možné přepnout rovněž stsknutím navgačního kolečka po dobu 5 sekund. Na klávesnc stskněte tlačítko Start V menu Montorování ověřte, že se hodnota Výstupní frekvence mění v závslost na změně reference frekvence. Na klávesnc stskněte tlačítko Stop Proveďte testy běhu bez zatížení; bez přpojení motoru do procesu. Pokud to není možné, zajstěte bezpečnost před spuštěním každého testu. O testování nformujte své spolupracovníky. Vypněte napájecí napětí a počkejte, dokud se pohon nezastaví. Přpojte kabel motoru k motoru a ke svorkám kabelu motoru na frekvenčním měnč. Ověřte, že jsou všechny Start/Stop spínače v polohách Stop. Zapněte hlavní napájení Opakujte test 7A nebo 7B Provedte dentfkační běh (vz odst. 1.18), zejména v případě, že aplkace vyžaduje vysoký startovací kroutcí moment nebo vysoký kroutcí moment př nízkých otáčkách. Přpojte motor k procesu (pokud byl test bez zátěže prováděn bez přpojeného motoru) Před provedením testů ověřte, že je to možné provést bezpečně. O testování nformujte své spolupracovníky. Opakujte test 7A nebo 7B. 24hodnová podpora +358 (0) e-mal: 4

25 25 VACON URČOVÁNÍ PORUCH 5. URČOVÁNÍ PORUCH Upozornění: Poruchové kódy uvedené v této kaptole jsou vdtelné, pokud má rozhraní aplkace dsplej, jako například v API PLNÉ nebo API OMEZENÉ, nebo pokud byl k pohonu přpojen počítač. Je-l řídcí elektronkou frekvenčního měnče detekována porucha, pohon je zastaven a na dsplej se zobrazí symbol F spolu s pořadovým číslem poruchy a kódem poruchy v následujícím formátu, např: F1 02 Fault Kód poruchy code (02 (02 = overvoltage) = přepětí) Fault Pořadové ordnal číslo number poruchy (F1 = (F1 latest = nejnovější) fault) Poruchu je možné resetovat stsknutím tlačítka Stop na ovládacím panelu nebo přes svorku V/V nebo komunkační sběrnc. Poruchy jsou ukládány do menu Hstore poruch, ve kterém je možné je prohlížet. Různé kódy poruch, jejch příčny a kroky k jejch nápravě jsou uvedeny v tabulce níže. Kód poruchy Název poruchy Možná příčna Kroky k nápravě 1 Nadproud 2 Přepětí 3 Zemní zkrat tab. 5.1: Kódy poruch Frekvenční měnč detekoval přílš vysoký proud (>4*I N ) v kabelu motoru: náhlé velké zvýšení zátěže zkrat v kabelech motoru nevhodný motor Napětí s.s. mezobvodu překročlo nterní bezpečnostní lmt: přílš krátká doba zpomalení velké výkyvy přepětí v hlavním napájení Měření proudu detekovalo průtok proudu př spuštění: porucha zolace v kabelech nebo motoru Zkontrolujte zatížení. Zkontrolujte velkost motoru. Zkontrolujte kabely. Zvyšte čas zpomalení (P.4.3) Zkontrolujte kabely motoru a motor 6 tel.: +358 (0) Fax +358 (0)

26 URČOVÁNÍ PORUCH VACON 26 Kód poruchy 8 Porucha systému 9 Podpětí Podchlazení frekvenčního měnče Přehřátí frekvenčního měnče Zablokovaný motor 16 Přehřátí motoru 17 Odlehčení motoru tab. 5.1: Kódy poruch Název poruchy Možná příčna Kroky k nápravě porucha součást chybná operace Napětí s.s. mezobvodu kleslo pod nterní bezpečnostní lmt: nejpravděpodobnější příčna: přílš nízké napájecí napětí vntřní chyba frekvenčního měnče výpadek proudu Teplota chladče je pod -10 C. Chladč je přehřátý. Aktvována ochrana zablokování motoru Teplotním modelem motoru frekvenčního měnče bylo detekováno přehřátí motoru. Motor je přetížen Aktvována ochrana odlehčení motoru Resetujte poruchu a restartujte. Pokud se porucha projeví znovu, kontaktujte nejblžšího dstrbutora. UPOZORNĚNÍ! Nastane-l chyba F8, vyhledejte podkód chyby v menu Hstore poruch pod položkou M (mnuty)! V případě dočasného přerušení napájecího napětí resetujte poruchu a restartujte frekvenční měnč. Zkontrolujte napájecí napětí. Pokud je vpořádku, došlo k vntřní poruše. Kontaktujte nejblžšího dstrbutora Zkontrolujte teplotu okolního prostředí Zkontrolujte, zda není blokován přístup chladcího vzduchu. Zkontrolujte teplotu okolního prostředí. Ověřte, že spínací frekvence není přílš vysoká vzhledem k teplotě okolního prostředí a zatížení motoru. Ověřte, že se motor může volně otáčet. Snžte zatížení motoru Pokud motor není přetěžován, zkontrolujte parametry tepelného modelu. Zkontrolujte motor a zatížení, například poškozené řemeny nebo suchá čerpadla 24hodnová podpora +358 (0) e-mal: 6

27 27 VACON URČOVÁNÍ PORUCH Kód poruchy Chyba kontrolního součtu EEPROM Chyba hlídače mkrokontroléru Zpětná ochrana EMF Komunkace po nterní sběrnc Chyba uložení parametru chybná operace porucha součást chybná operace porucha součást Jednotka zjstla, že magnetzovaný motor běží ve startovací stuac Otáčející se motor PM Rušení z okolí nebo vadný hardware 35 Chyba aplkace Aplkace nepracuje 41 Přehřátí IGBT 50 Analogový vstup I n < 4 ma (př zvoleném rozsahu 4 až 20 ma) 51 Externí porucha 53 Porucha komunkační sběrnce Alarm přehřátí se zobrazí, pokud teplota přepínače IGBT překročí 110 C. Proud př analogovém vstupu je < 4 ma řídcí kabel je poškozen nebo uvolněn chyba zdroje sgnálu Porucha na dgtálním vstupu. Dgtální vstup byl naprogramován jako vstup externí poruchy a tento vstup je aktvní. Datové spojení mez sběrncí Master a komunkační sběrncí pohonu je poškozeno 57 Chyba dentfkace Identfkační běh selhal. tab. 5.1: Kódy poruch Název poruchy Možná příčna Kroky k nápravě Kontaktujte nejblžšího dstrbutora Resetujte poruchu a restartujte. Pokud se porucha projeví znovu, kontaktujte nejblžšího dstrbutora. Ověřte, že se př příkazu start neotáčí motor PM. Pokud se porucha projeví znovu, kontaktujte nejblžšího dstrbutora. Kontaktujte nejblžšího dstrbutora Zkontrolujte zatížení. Zkontrolujte velkost motoru. Provedte dentfkační běh. Zkontrolujte nepřerušenost proudové smyčky Zkontrolujte montáž. Je-l montáž v pořádku, kontaktujte nejblžšího dstrbutora frmy Vacon. Příkaz běh byl odebrán dříve, než byl dokončen dentfkační běh. Motor není přpojen kfrekvenčnímu měnč. Na hřídel motoru není zatížení. 6 tel.: +358 (0) Fax +358 (0)

28 VACON 10 API VACON ROZHRANÍ APLIKACE VACON Úvod Pro pohon Vacon 10 jsou k dspozc tř verze rozhraní aplkace (API): API Plné API Omezené API RS-485 (Modbus RTU) 6 dgtálních vstupů 3 dgtální vstupy 1 dgtální vstup 2 analogové vstupy 1 analogový vstup 1 reléový výstup 1 analogový výstup 1 reléový výstup Rozhraní RS dgtální výstup Rozhraní RS reléové výstupy Rozhraní RS-485 tab. 6.1: Dostupná rozhraní aplkace Tato sekce poskytuje pops V/V sgnálů pro tyto verze a pokyny pro používání obecné aplkace Vacon 10. Reference frekvence je možné zvolt z analogových vstupů, komunkačních sběrnc, přednastavených rychlostí nebo klávesnce. Základní vlastnost: Dgtální vstupy DI1 DI6 jsou volně programovatelné. Užvatel může přřadt jeden vstup více funkcím Dgtální, reléové a analogové výstupy jsou volně programovatelné Analogový vstup 1 je možné naprogramovat jako proudový nebo napěťový vstup ve verz API Omezené Specální funkce ve všech verzích API: Programovatelná logka Start/Stop a Reverzace sgnálu Měřítko reference. Programovatelné funkce spuštění a zastavení S.s. brzdění př zastavení a před startem Programovatelná křvka U/f Nastavtelná spínací frekvence Funkce autoresetu po poruše 24hodnová podpora +358 (0) e-mal: 6

29 29 VACON VACON 10 API Ochrany a kontroly (Vše plně programovatelné; vypnuto, alarm, porucha): Porucha vstupního proudového sgnálu Externí porucha Porucha podpětí Zemní zkrat Ochrana motoru: tepelná, zablokování a odlehčení Komunkace po sběrnc Specální funkce v API Plné a API Omezené: 8 přednastavených rychlostí Volba rozsahu analogového vstupu, fltrování a změna měřítka sgnálu Regulátor PI 6 tel.: +358 (0) Fax +358 (0)

30 VACON 10 API VACON 30 ma 6.1 Řízení V/V API PLNÉ Svorka Sgnál Nastavení z výroby Pops 1 +10Vre Ref. výst. napětí Max. zátěž 10 ma 2 AI1 Analog. vstup 1 Ref. frekvence P) V R = 200 k Ω (mn) 3 GND V/V sgnál zem 6 24 Vout 24V pomocné výst. nap. ±20 %, max. zátěž 50 ma 7 GND V/V sgnál zem 8 DI1 Dgtální vstup 1 Start vpřed P) V R = 12 kωmn 9 DI2 Dgtální vstup 2 Start zpět P) 10 DI3 Dgtální vstup 3 Přednast. rychl. B0 P) A A RS485 sgnál A KS komunkace Kladný B B RS485 sgnál B KS komunkace Záporný 4 AI2 Analog. vstup 2 PI aktuál. hodn. P) 0(4) - 20 ma, R = 200Ω 5 GND V/V sgnál zem 13 GND V/V sgnál zem 14 DI4 Dgtální vstup 4 Přednast. rychl. B1 P) V R = 12 k Ω 15 DI5 Dgtální vstup 5 Reset poruchy P) (mn) 16 DI6 Dgtální vstup 6 Zakázat reg. PI P) 18 AO Výstup. frekvence P) 0(4) - 20 ma, RL = 500Ω 20 DO Dgtální výstup Aktvní = PŘIPRAVEN P) Otevř. kolektor, max. zátěž 48V/50mA 22 RO 13 Relé výst. 1 Aktvní = CHOD P) Max. spínací zátěž: 23 RO Vstř./2A nebo 250Vs.s./0,4A 24 RO 22 Relé výst. 2 Aktvní = PORUCHA P) 25 RO RO 24 Max. spínací zátěž: 250Vstř./2A nebo 250Vs.s./0,4A tab. 6.2: Výchozí konfgurace V/V a přpojení pro obecnou aplkac jednotky Vacon 10 v API PLNÉ P) = Programovatelná funkce, vz seznam a pops parametrů v kaptolách 8 a 9. 24hodnová podpora +358 (0) e-mal: 6

31 31 VACON VACON 10 API API OMEZENÉ Svorka Sgnál Nastavení z výroby Pops 1 +10Vre Ref. výst. napětí Max. zátěž 10 ma 2 AI1 Analog. vstup 1 Ref. frekvence P) Prepínacem je možné zment vstupní proud v rozsahu 0(4)mA - 20mA (vz kap ) V R = 200 k Ω 3 GND V/V sgnál zem 6 24 Vout 24V pomocné výst. nap. ±20 %, max. zátěž 50 ma 7 GND V/V sgnál zem 8 DI1 Dgtální vstup 1 Start vpřed P) V R = 12 kωmn 9 DI2 Dgtální vstup 2 Start zpět P) 10 DI3 Dgtální vstup 3 Přednast. rychl. B0 P) A A RS485 sgnál A KS komunkace Kladný B B RS485 sgnál B KS komunkace Záporný 24 RO 22 Relé výst. 2 AKTIVNÍ (Relé 25 RO 21 otevřeno) = PORUCHA P) Max. spínací zátěž: 250Vstř./2A nebo 250Vs.s./0,4A tab. 6.3: Výchozí konfgurace V/V a přpojení pro obecnou aplkac jednotky Vacon 10 v API OMEZENÉ P) = Programovatelná funkce, vz seznam a pops parametrů v kaptolách 8 a 9. API RS-485 Svorka Sgnál Nastavení z výroby Pops 3 GND V/V sgnál zem V pomocné ±20 %, max. zátěž 50 ma Vout výst. nap. 7 GND V/V sgnál zem 8 DI1 Dgtální vstup 1 1 = Start vpřed V R = 12 kωmn A A RS485 sgnál A KS komunkace Kladný B B RS485 sgnál B KS komunkace Záporný 24 RO 22 Relé výst. 2 AKTIVNÍ (Relé Max. spínací zátěž: 25 RO 21 otevřeno) = 250Vstř./2A nebo PORUCHA P) 250Vs.s./0,4A tab. 6.4: Výchozí konfgurace V/V a přpojení pro obecnou aplkac jednotky Vacon 10 v API RS-485 P) = Programovatelná funkce, vz seznam a pops parametrů v kaptolách 8 a 9. 6 tel.: +358 (0) Fax +358 (0)

32 OVLÁDACÍ PANEL VACON OVLÁDACÍ PANEL 7.2 Obecné Verze API Plné a API Omezené Vacon 10 mají podobné ovládací panely. Panel je ntegrován do pohonu a sestává z odpovídající karty aplkace a vrchní vrstvy na krytu pohonu se stavovým dsplejem a popsy. Ovládací panel se skládá z LCD dspleje s podsvícením a klávesncí obsahující navgační kolečko, zelené tlačítko START a červené tlačítko STOP (vz obrázek 7.1). 7.3 Dsplej Dsplej obsahuje 14 a 7segmentové bloky, špky a textové symboly. Špky, pokud jsou zobrazeny, ndkují některé nformace o pohonu, které jsou natsknuty jako text na vrchní vrstvě. Špky jsou seskupeny do tří skupn s následujícím významem a anglckým popskam (vz obrázek 7.1): Skupna 1-5; Stav pohonu 1= Pohon je přpraven ke spuštění (READY) 2= Pohon běží (RUN) 3= Pohon je zastaven (STOP) 4= Je aktvní stav alarmu (ALARM) 5= Pohon byl zastaven kvůl poruše (FAULT) Skupna 6-10; Možnost řízení 6= Motor se otáčí vpřed (FWD) 7= Motor se otáčí obráceně (REV) 8= Za místo řízení je zvolen blok svorek V/V (I/O) 9= Za místo řízení je zvolen Panel (KEYPAD) 10= Za místo řízení je zvolena komunkační sběrnce (BUS) Skupna 11-14; Navgace v hlavním menu 11= Menu Reference (REF) 12= Menu Montorování (MON) 13= Menu Parametrů (PAR) 14= Menu Hstore poruch (FLT) 24hodnová podpora +358 (0) e-mal: 7

33 33 VACON OVLÁDACÍ PANEL Navgační kolečko Tlačítko Stop Tlačítko Start 7.4 Klávesnce obr. 7.1: Ovládací panel - Vacon 10 Sekce klávesnce ovládacího panelu se skládá z navgačního kolečka a tlačítek START a STOP (Vz obrázek 7.1). Navgační kolečko je použto pro navgac na dsplej panelu, ale pracuje rovněž jako referenční potencometr, jestlže je jako místo řízení pohonu zvolena klávesnce (KEYPAD). Kolečko má dvě samostatné funkce; - otáčení kolečka, např. pro změnu hodnoty parametru (12 kroků na otáčku) - stsknutí kolečka, např. pro potvrzení nové hodnoty. Pohon se vždy zastaví, bez ohledu na zvolené místo řízení, stsknutím tlačítka STOP na klávesnc. Pohon se spustí stsknutím tlačítka START, ale jen v případě, že je zvolena jako místo řízení Panel. UPOZORNENÍ! Stsknutím navgacního kolecka po dobu 5 sekund mužete rychle zment aktvní místo rízení ze vzdáleného (I/O nebo komunkacní sbernce) na místní (panel)! 7 tel.: +358 (0) Fax +358 (0)

ELEKTRICKOU INSTALACI SMÍ PROVÁDĚT POUZE OPRÁVNĚNÝ ELEKTRIKÁŘ!

ELEKTRICKOU INSTALACI SMÍ PROVÁDĚT POUZE OPRÁVNĚNÝ ELEKTRIKÁŘ! Stručná Příručka 2 VACON Doc: DPD00566B3, Vydáno:23.8.2011 BEZPEČNOST Tato stručná příručka obsahuje základní kroky pro snadnou instalaci a nastavení frekvenčního měniče 10. Před uvedením jednotky do provozu

Více

VLT Micro Drive. Návod k používání

VLT Micro Drive. Návod k používání 1 VLT Micro Drive Návod k používání Návod k použivání měniče VLT Micro Drive Obsah Obsah 1. Bezpečnost 3 Bezpečnostní pokyny 3 Shoda s předpisy 3 Všeobecné upozornění 3 Zabraňte náhodnému startu 4 Před

Více

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory Základní uživatelský manuál Obsah Důležité informace...2 Předtím, než začnete...3 Postup při uvedení do provozu...5 Doporučení pro montáž...6 Doporučení

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

Spínaný napájecí zdroj S8VM (Modely s výkonem 15/50/100/150 W)

Spínaný napájecí zdroj S8VM (Modely s výkonem 15/50/100/150 W) Spínaný napájecí zdroj S8VM (Modely s výkonem 15/50/100/150 W) Napájecí zdroj vyznačující se novou jedinečnou funkcí společnosti OMRON Alarm podpětí s kompaktní konstrukcí přispívající ke zmenšení velikosti

Více

Podmínky a normy v pneumatické technice

Podmínky a normy v pneumatické technice Podmínky a normy v pneumatcké technce Na co je třeba dbát př použtí výrobků Festo? Předpokladem použtí dle svého účelu je dodržení uvedených mezních hodnot pro techncké údaje a dodržování pokynů a je tedy

Více

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Chapter-ID: Verze Provozní Překlad originálního návod návodu Adresa výrobce Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D-42929 Wermelskirchen

Více

Altivar 11. Frekvenãní mûniã pro asynchronní motory. 180 W...2,2 kw 100...240 V V 1.2. Základní uïivatelská pfiíruãka

Altivar 11. Frekvenãní mûniã pro asynchronní motory. 180 W...2,2 kw 100...240 V V 1.2. Základní uïivatelská pfiíruãka Altivar 11 Frekvenãní mûniã pro asynchronní motory Základní uïivatelská pfiíruãka 180 W...2,2 kw 100...240 V ATV 11iiiiii iiiiiie/u/a V 1.2 UPOZORNĚNÍ Po připojení napájení na měnič se na některých jeho

Více

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R 2 Děkujeme Vám za zakoupení UPS PROTECT C.R od firmy AEG Power Solutions. V tomto návodu

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

vacon 100 x & vacon 20 x NEJODOLNĚJŠÍ FREKVENČNÍ MĚNIČE

vacon 100 x & vacon 20 x NEJODOLNĚJŠÍ FREKVENČNÍ MĚNIČE vacon 100 x & vacon 20 x NEJODOLNĚJŠÍ FREKVENČNÍ MĚNIČE MAXIMÁLNÍ OCHRANA VŠUDE, KDE JI POTŘEBUJETE Decentralizovaná řešení pohonů umožňují inženýrům a projektantům strojů šetřit náklady a prostor. VACON

Více

E5AN/E5EN (96 96 mm a 48 96 mm)

E5AN/E5EN (96 96 mm a 48 96 mm) Digitální regulátor teploty - základní typ /E5EN (96 96 mm a 48 96 mm) Nové základní regulátory teploty s rozšířenými funkcemi a zvýšeným výkonem o rozměrech 96 96 mm a 48 96 mm Přesnější indikace a vylepšená

Více

ACE 3000 typ 100/110

ACE 3000 typ 100/110 ACE 3000 typ 100/110 Návod k obsluze David Šlancar Strana 1 (celkem 51) ACE3000_100_Navod_k_obsluze V2 Obsah: 1. Všeobecný popis elektroměru... 5 1.1. Rozsah elektroměru... 5 1.1.1. Použití... 5 1.1.2.

Více

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Návod k obsluze Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Popis mikrovah Excellence Plus XP56/XP26 5 8 6 www.mt.com 7 9 XP56 15 14 5 12 F 3 4 10 11 5 METTLER TOLEDO 2 1 3 3 4 F 1 Terminál (podrobnosti

Více

VIA-DU-20. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219

VIA-DU-20. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219 Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 8 1400 Praha 4 Telefon: +40 41 009 15 Fax: +40 41 009 19 VIA-DU-0 Raychem je registrovaná obchodní značka Tyco Electronics. Dodáme Vám teplo, které potřebujete

Více

Napájecí zdroj JN 3020/3x400

Napájecí zdroj JN 3020/3x400 České dráhy, a.s. Generální ředitelství Odbor automatizace a elektrotechniky 110 15 Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222 Registrační číslo u dodavatele Starmon s.r.o. Nádražní 88 565 01 P R O Z A T Í M N Í

Více

Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50

Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 GE Healthcare Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze Překlad z anglického jazyka Obsah 1 Úvod... 5 1.1 Důležité informace pro uživatele...6 1.2 Informace o právních předpisech...7 1.3 Konfigurace

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A, LXZ.A Therm 20 a 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A,

Více

Kompaktní frekvenční měniče Vacon Vytvoření dokonalé harmonie

Kompaktní frekvenční měniče Vacon Vytvoření dokonalé harmonie Kompaktní frekvenční Vacon Vytvoření dokonalé harmonie Co je harmonie? Harmonii vnímáme jako stav rovnováhy. Pocit, že vytvořené řešení je nejlepší možné pro vaše konkrétní potřeby. Že vybraný dodavatel

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000 CZ verze 1.1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500 CZ verze 1.0 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TECHNICKÁ DOKUMENTACE A NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU VÝROBKU KONDENZÁTNÍ JÁDRO K2J Platí pro typy: K2J 400l, K2J 800l Platnost od: ZÁŘÍ 2006 Verze: TD-K2J-02U VÝROBCE: ETL-Ekotherm, spol.s r.o. Sídlo

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 20 a 28 TCX; TLX; TLXZ Obsah: 1. Použití 2. Všeobecný popis 3. Technické údaje 4. Výrobní kontrola 5. Základní pokyny pro montáž Umístění a zavěšení kotle Připojení

Více

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více

RAYSTAT-ECO-10. Energeticky úsporný termostat ochrany proti zamrznutí

RAYSTAT-ECO-10. Energeticky úsporný termostat ochrany proti zamrznutí RAYSTAT-ECO-10 Energeticky úsporný termostat ochrany proti zamrznutí 1 RAYSTAT-ECO-10 Obsah 2 Popis a technické údaje 5 Funkční popis 6 Displej 6 Popis instalace 7 Provozní popis 9 Zkoušky, uvedení do

Více

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Regulační model: T06G Regulační typ: T06G001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu využití počítače.

Více

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ*

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Příručka pokynů a upozornění CZ VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost

Více

Uživatelská příručka Nokia 208

Uživatelská příručka Nokia 208 Uživatelská příručka Nokia 208 2.1. vydání CS Psst... Tato příručka není všechno... Pokyny v této uživatelské příručce vycházejí z nejnovější dostupné verze softwaru. Pokud v přístroji nemáte software

Více