Výroba a odbyt biopotravin v ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroba a odbyt biopotravin v ČR"

Transkript

1 Výroba a odbyt biopotravin v ČR Ing. Andrea Hrabalová Cyklus seminářů PK ČR (leden - únor 2015) Zdroj dat: Ústav zemědělské ekonomiky a informací

2 Obsah Základní data o ekologickém zemědělství (EZ) Vývoj EZ v ČR včetně mezinárodního srovnání Produkce bioproduktů (surovin) - rostlinná a živočišná produkce ekofarem Výroba a distribuce biopotravin Výroba biopotravin Distribuce biopotravin Registr ekologických podnikatelů (REP) Trh biopotravin - ČR, Evropa a svět Podpůrná státní opatření PRV / Akční plán pro ekologické zemědělství

3 Vývoj ekologického zemědělství v ČR, EU a svět

4 Vývoj výměry půdy a počtu farem v EZ a podílu na celkovém ZPF ( ) Zdroj: Mze (údaje vždy k daného roku, od 2013 REP); vlastní výpočty ÚZEI

5 Vývoj zemědělské půdy v EZ dle kontinentů ( ) Zdroj: FiBL-IFOAM SOEL surveys

6 Svět: 20 zemí s největší výměrou půdy v EZ (2012 ) Zdroj: FiBL-IFOAM survey 2014

7 Svět: 15 zemí s nevyšším podílem půdy v EZ na celkové z.p. (2012) Zdroj: FiBL-IFOAM survey 2014

8 EU27: Výměra v EZ a podíl na celkové z.p. (2012) Zdroj: FiBL-IFOAM Survey 2014

9 EU27: Počet ekofarem a jejich průměrná velikost (2012) Zdroj: FiBL-IFOAM Survey 2014

10 Výměry půdy v EZ podle krajů k Zdroj: REP (Mze); zpracoval ÚZEI

11 Vývoj počtu registrovaných subjektů v ekologickém zemědělství ČR ( ) Ekologičtí zemědělci Výrobci biopotravin (provozovny / subjekty) Distributoři biopotravin (provozovny / subjekty) Výrobci vstupů do EZ (krmiva / osiva) / n.d. 57*/ n.d. 253 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /11 25 / / / / / / 2007 (%) / 282 Včelaři Dovozci ze 3. zemí Vývozci do 3. zemí x x x x X Faremní zpracovatelé x 45 / / / / / Zdroj: MZe (údaje k daného roku); zpracoval ÚZEI

12 Produkce bioproduktů (surovin) - rostlinná a živočišná produkce ekofarem

13 Vývoj užití zemědělské půdy v EZ Ke konci roku 2013 bylo ekologicky obhospodařováno téměř 500 tis.ha, z toho zhruba 12% tvoří orná půda, 83% travní porosty a necelé 2% trvalé kultury (sady, vinice a chmelnice). V EZ trvale dominují travní porosty (412 tis. ha), od roku 2006 se jejich plocha zvýšila o 80%. Největší podíl na celkové výměře v EZ (91%) dosáhly plochy TTP v roce 2003 a od té doby stagnují okolo 83%. Téměř 2,5 krát vzrostla od roku 2006 výměra orné půdy. Nejrychleji rostla výměra trvalých kultur, a to zejména ekosadů. Zdroj: MZe (údaje k daného roku); zpracoval ÚZEI

14 Rostlinná produkce na ekofarmách (2013) Plodiny Celkem z toho plně v EZ Ekologická produkce (ha) (ha) (t) Orná půda celkem Obiloviny Luskoviny na zrno Okopaniny Technické plodiny z toho: Olejniny z toho: LAKR Zelenina z toho: Mrkev z toho: Dýně Pícniny na OP (píce v seně) TTP celkem (píce v seně) Trvalé kultury celkem Zdroj: šetření ÚZEI

15 Vývoj výměry plodin na orné půdě v EZ (ha), Zdroj: šetření ÚZEI

16 Vývoj počtu zvířat v EZ (kusy), V EZ trvale dominuje chov masného skotu, následovaný chovem ovcí. Vývoj počtu zvířat v EZ má jednoznačně rostoucí tendenci. Výjimku tvoří chov prasat. Nejrychleji rostoucí kategorií (od roku 2006) je chov drůbeže a ovcí. Pozitivní je nárůst počtu dojnic v posledních letech. Podíl na zvířatech v ČR celkem: v EZ je 16% skotu (jen 2% dojnic); téměř 46% ovcí, 32% koz, 20% koní (prasata 0,1% a drůbež 0,2%) Změna 2013/2006 (%) Koně Skot z toho dojnice podíl dojnic na skotu (%) 4,8 3,0 3,8 1,9 3,6 3,3 xx Ovce Kozy Prasata Drůbež Zdroj: šetření ÚZEI

17 Vývoj počtu zvířat v EZ (kusy), Zdroj: šetření ÚZEI

18 Živočišná produkce na ekofarmách ( ) Maso (tuny) Změna 2013/2010 (%) Hovězí 6 515, , , ,58 45 Hovězí - maso 3 734, , , ,80 51 Hovězí - zástav 2 781, , , ,78 37 Skopové/Jehněčí 407,41 466,65 528,67 552,20 36 Kozí 29,60 18,20 15,91 19,56-34 Vepřové 144,61 144,62 123,14 132,43-8 Drůbeží 77,93 123,15 160,85 163, Mléčná produkce (tuny) Čerstvé mléko - kravské , , , , ovčí 78,55 94,73 119,20 31, kozí 428,95 439,80 250,25 140,35-67 Sýr 49,29 64,79 63,86 69,46 41 Jogurt 41,30 53,98 82,58 185, Tvaroh 10,38 2,05 5,05 12,15 17 Máslo 1,82 0,10 0,70 1,35-26 Vejce (tuny) 167,12 172,36 190,03 220,08 32 Med (tuny) 19,20 15,59 15,50 17,28-10 Zdroj: šetření ÚZEI

19 Výroba biopotravin v ČR

20 Vývoj počtu registrovaných výrobců biopotravin ( ) Ke konci roku 2014 bylo registrováno 510 výrobců, což představuje meziroční nárůst 8,3%, z toho 206 realizuje výrobu na farmě. Obrat výroby biopotravin v roce 2012 dosáhl 1,5 mld. Kč, z toho cca třetina objemu výroby byla vyvezena (510 mil. Kč). Zdroj: MZe (REP), kontrolní organizace, ÚZEI; zpracoval: A. Hrabalová

21 Počet nových a ukončených registrací výrobců a faremních zpracovatelů ( ) Nižší nárůst počtu výrobců biopotravin byl v posledních letech způsoben zejména jejich častou obměnou. Faremní zpracovatelé tvoří téměř polovinu nově registrovaných výrobců a podíl ukončených registrací na nově vstupujících je nižší. Zdroj: MZe (REP), kontrolní organizace, ÚZEI; zpracoval: A. Hrabalová

22 Vývoj počtu registrovaných výrobců dle krajů ČR ( ) Nejvíce registrovaných výrobců biopotravin se nachází v Jihomoravském a Středočeském kraji. V Jihomoravském kraji tvoří 70% faremní výrobci vína. Pozn: * počet výrobců v Jihomoravském kraji bez zahrnutí výrobců vína Zdroj: MZe (REP), kontrolní organizace, ÚZEI; zpracoval: A. Hrabalová

23 Vývoj počtu registrovaných výrobců dle druhu aktivity - NACE ( ) K nejčastěji zpracovávaným bioproduktům patří trvale zpracování masa a masných výrobků. Vysoký je taktéž počet výrobců vína. Od roku 2010 významně rostl počet zpracovatelů ovoce a zeleniny (zejména výrobců šťáv) a dále výrobců mléka a mléčných výrobků. Naopak počet výrobců pekařských výrobků stagnuje. Zdroj: MZe (REP), kontrolní organizace, ÚZEI; zpracoval: A. Hrabalová

24 Hlavní vyráběné kategorie biopotravin (2012) Největší podíl na celkovém obratu výroby dosahují Ostatní zpracované potraviny (470 mil. Kč, 32%) - téměř polovinu tvoří podkategorie káva a čaj. Následují Pekařské výrobky (250 mil. Kč) a Mléčné výrobky (230 mil. Kč). Zdroj: Statistické šetření ÚZEI 2012 a 2013

25 Struktura výrobců biopotravin dle podílu obratu za biopotraviny na jejich celkovém obratu (2012) u zhruba poloviny aktivních výrobců tvoří podíl biopotravin na celkovém obratu firmy méně než 5 % (dělají Bio doplňkově) současně roste počet výrobců s podílem biopotravin nad 90% jejich celkového obratu - tzn. specialistů (31% v 2012 z 15% v 2009) Zdroj: Statistické šetření ÚZEI 2012 a 2013

26 Způsob distribuce biopotravin výrobci (2012) 87% výrobců biopotravin uplatňuje většinu své výroby biopotravin na domácím trhu; v ČR zůstává 65% objemu výroby bio. Vývoz je nejčastěji realizován na Slovensko, avšak největší objem biopotravin směřuje trvale do Rakouska a Německa (8%). V ČR výrobci nejvíce využívají k prodeji biopotravin maloobchodní řetězce (43%) a specializované prodejny (25%). Zdroj: Statistické šetření ÚZEI 2012 a 2013

27 Vývoj počtu registrovaných faremních výrobců biopotravin ( ) Ke konci roku 2014 bylo registrováno 206 faremních výrobců, což představuje 40% podíl na celkovém počtu výrobců (20% v r. 2008). Rozsah zpracování bioproduktů přímo na farmě však zůstává stále na nízké úrovni 5% podíl na celkovém počtu ekofarem. Zdroj: MZe (REP), kontrolní organizace, ÚZEI; zpracoval: A. Hrabalová

28 Vývoj počtu registrovaných faremních výrobců dle druhu aktivity - NACE ( ) K nejčastěji zpracovávaným bioproduktům na farmě patří zpracování vinných hroznů (třetina registrací). Významný je také počet faremních zpracovatelů masa a masných výrobků a dále mléčných výrobků. Zdroj: MZe (REP), kontrolní organizace, ÚZEI; zpracoval: A. Hrabalová

29 Vývoj počtu registrovaných faremních výrobců dle krajů ČR ( ) Nejvíce registrovaných faremních výrobců biopotravin se nachází v Jihomoravském kraji, avšak přes 80% tvoří drobní vinaři. Po jejich odečtení se nejvíce farem s výrobou nachází v Zlínském kraji a naopak nejméně v kraji Pardubickém. Pozn: * počet faremních výrobců v Jihomoravském kraji bez zahrnutí výrobců vína Zdroj: MZe (REP), kontrolní organizace, ÚZEI; zpracoval: A. Hrabalová

30 Distribuce biopotravin v ČR

31 Vývoj počtu registrovaných distributorů biopotravin ( ) Ke konci roku 2014 bylo registrováno 352 distributorů biopotravin (meziroční nárůst 15,4%). Obrat prodeje registrovaných distributorů v r dosáhl 386 mil. Kč, téměř 90% biopotravin pocházelo z dovozu (Německa, Rakouska a nově Ukrajiny). Významný podíl dovozu realizují také přímo maloobchodní řetězce (odhadem 440 mil. Kč). Zdroj: MZe (REP), kontrolní organizace, ÚZEI; zpracoval: A. Hrabalová

32 Počet nových a ukončených registrací distributorů ( ) Na rozdíl od zpomalení nárůstu počtu ekozemědělců a výrobců, počet distributorů výrazně roste i v posledních letech. V roce 2014 se nově registrovalo 80 subjektů, což je nejvíce ve sledovaném období. Zdroj: MZe (REP), kontrolní organizace, ÚZEI; zpracoval: A. Hrabalová

33 Hlavní distribuované kategorie biopotravin (2012) Hlavní distribuovanou kategorií biopotravin je dlouhodobě dětská výživa v rámci Ostatních zpracovaných potravin (53%). Dále pak Ovoce a zelenina (37%) a Mléčné výrobky (5%). Zdroj: Statistické šetření ÚZEI 2012 a 2013

34 Způsob distribuce biopotravin distributory (2012) Většina (70%) distribuovaných biopotravin končí na českém trhu, (95% v r. 2009) nejčastěji v maloobchodních řetězcích (44%), lékárnách (20%), drogistických řetězcích (14%) a prodejnách zdravé výživy a biopotravin (6%). Zdroj: Statistické šetření ÚZEI 2012 a 2013

35 Ostatní distributoři biopotravin Distributoři, kteří se zabývají maloobchodním prodejem nejsou od roku 2006 povinni se registrovat. Odhadem jde o cca maloobchodních prodejen potravin. Biopotraviny jsou dnes nabízeny: všemi nadnárodními řetězci (cca prodejen) některými družstevními prodejnami COOP (300) v rámci nezávislé prodejní sítě (Brněnka, Hruška), nově pak v síti obchodů Sklizeno, Náš grunt aj. (50) prodejnami zdravé výživy a biopotravin (300) drogistickými řetězci (dm drogerie, Rossmann 350) lékárnami

36 Vývoj počtu nabízených biopotravin v řetězcích ( ) Koncem roku 2014 bylo k dostání ve sledovaných řetězcích celkem položek biopotravin. Nejširší nabídku má trvale dm drogerie. Nabídka biopotravin za poslední dva roky spíše stagnuje s výjimkou dm, Globusu, Tesco hypermarketu a drogerie Rossmann. Zdroj: Green marketing cenový BIOmonitor

37 Zdroj: Green marketing cenový BIOmonitor

38 Registr ekologických podnikatelů (REP)

39

40

41

42

43

44 Trh biopotravin svět, Evropa, ČR

45 Trh biopotravin - svět (2012) V roce 2012 dosáhl celosvětový trh biopotravin 64 mld. dolarů (resp. 51 mld. EUR), z toho: USA (22,6 mld. EUR), EU (20,9 mld. EUR), Kanada (2,1 mld. EUR), Švýcarsko (1,5 mld. EUR), Japonsko (1,0 mld. EUR), a ostatní země (3,0 mld. EUR). Obrat se více než zčtyřnásobil od roku 1999, kdy dosahoval 15,2 mld. dolarů. Díky ekonomické krizi se růst trhu kolem roku 2009 zastavil, avšak od roku 2011 již opět pokračuje růst. Zdroj: FiBL-AMI-OrganicDataNetwork 2014

46 Svět: 10 zemí s největším trhem biopotravin 2012 (mil. EUR) Zdroj: FiBL-AMI-OrganicDataNetwork 2014

47 Evropa: Vývoj trhu biopotravin Zdroj: FiBL-AMI-OrganicDataNetwork 2014

48 Evropa: 10 zemí s největším trhem biopotravin a srovnání se zeměmi SVE (2012) Zdroj: FiBL-AMI-OrganicDataNetwork 2014

49 Evropa: 10 zemí s největším podílem biopotravin na celkové spotřebě potravin a srovnání se SVE (2012) Zdroj: FiBL-AMI-OrganicDataNetwork 2014

50 Evropa: 10 zemí s nejvyšší spotřebou na obyvatele a srovnání se zeměmi SVE (2012) Zdroj: FiBL-AMI-OrganicDataNetwork 2014

51 Český trh biopotravin, 2012 Celkový obrat s biopotravinami českých subjektů včetně vývozu dosáhl v roce 2012 přibližně 2,4 mld. Kč; z toho zhruba 25% (624 mil. CZK) činil export a domácí spotřeba biopotravin dosáhla 1,78 mld. Kč (nárůst o 6,7%) Průměrná roční spotřeba na obyvatele zůstává pod hranicí 200 Kč (169 Kč v roce 2012). Podíl biopotravin na celkové spotřebě potravin a nápojů stagnuje okolo 0,7 % (0,66 % v roce 2012). Hlavní kategorií biopotravin s největším objemem prodejů je dlouhodobě kategorie Ostatní zpracované potraviny (34% podíl, přičemž téměř polovinu tvoří hotové pokrmy typu dětských výživ), následuje Mléko a mléčné výrobky (20%) a Ovoce a zelenina (14%) Nejvíce biopotravin nakoupí čeští spotřebitelé v maloobchodních řetězcích (64%, tj. za 1,1 mld. Kč), na druhém místě pak v prodejnách zdravé výživy a biopotravin (19 %). Biopotraviny z dovozu dosahují až 60 %, při zahrnutí jen finálních biopotravin dosahoval dovoz 46 % maloobchodního obratu. Zdroj: šetření ÚZEI

52 Vývoj trhu s biopotravinami ( )

53 Celková spotřeba biopotravin (mil. EUR) Podíl na celkové spotřebě potravin a nápojů (%) Zdroj: šetření ÚZEI a Green Marketing

54 Podíl hlavních distribučních cest pro biopotraviny v ČR, Zdroj: šetření ÚZEI a Green Marketing

55 Podíl hlavních kategorií biopotravin ( ) Zdroj: šetření ÚZEI a Green Marketing

56 Podpůrná státní opatření: PRV Akční plán pro EZ

57 Bodově zvýhodněná investiční opatření v PRV S ohledem na nízkou produkci biopotravin v ČR se MZe rozhodlo od roku 2007 zvýhodnit výrobce biopotravin a ekologické zemědělce při bodovém hodnocení podaných projektů u pěti vybraných investičních opatření PRV: Zahájení činnosti mladých zemědělců Modernizace zemědělských podniků Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům Diverzifikace činností nezemědělské povahy-záměr a) Podpora cestovního ruchu-záměr b) Podmínky výběru projektů a poskytnutí bodového zvýhodnění byly každoročně upravovány a byly stanoveny v tzv. Pravidlech, kterými se stanovují podmínky pro poskytnutí dotace na projekty PRV ČR na období V bodovém zvýhodnění výrobců biopotravin se plánuje pokračovat i v novém dotačním programovém období (PRV ).

58 Modernizace zemědělských podniků Podpora je zaměřena na investice, které zlepšují celkovou výkonnost zemědělského podniku za účelem zvýšení jeho konkurenceschopnosti a vztahuje se na činnosti související s produkcí, zpracováním nebo uváděním na trh vybraných produktů. Zdroj: MZe, SZIF; zpracoval A. Hrabalová

59 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům Podpora výkonnosti zpracovatelských podniků, na rozvoj nových odbytišť pro zemědělské produkty, podpora marketingu zemědělských výrobků, zlepšování kvality výrobků a podpor vývoje aplikace nových produktů, postupů a technologií. Zdroj: MZe, SZIF; zpracoval A. Hrabalová

60 Diverzifikace činností nezemědělské povahy záměr a) Podpora realizace aktivit ve venkovských oblastech v rámci diverzifikace činností zemědělských subjektů směrem k nezemědělským činnostem. Záměr a) je určen k zahájení a rozvoji aktivit zejména v oblasti výroby a zpracování včetně podpory tradičních řemesel. Zdroj: MZe, SZIF; zpracoval A. Hrabalová

61 Podpora cestovního ruchu záměr b) Podpora rozvoje aktivit v rámci rozvoje venkovské ekonomiky směrem k činnostem v cestovním ruchu, zejména na využití potenciálu zemědělských farem v oblasti agroturistiky. V záměru b) je podporována zejména výstavba malokapacitních ubytovacích a stravovacích zařízení, půjčoven sportovního vybavení a objektů a ploch pro sportovně rekreační vyžití. Zdroj: MZe, SZIF; zpracoval A. Hrabalová

62 Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství v letech

63 AP ( ) Hlavní strategický dokumentem v oblasti dalšího rozvoje produkce biopotravin a ekologického zemědělství Přijat vládou dne 14. prosince 2010 Má 5 hlavních priorit: 1) Trh s biopotravinami a důvěra spotřebitele 2) Poradenství, výzkum, šíření informací 3) Přínosy EZ pro životní prostředí a pohodu zvířat 4) Ekonomická udržitelnost EZ 5) Propagace a osvěta EZ a produkce biopotravin

64 Hlavní aktivity realizace AP ( ) Ad 1) Trh s biopotravinami a důvěra spotřebitele: Podpora regionálního odbytu biopotravin Zvyšování poptávky po biopotravinách formou osvěty Podpora efektivní spolupráce dodavatelského řetězce pro biopotraviny Budování a zlepšování důvěry v systém EZ Ad 5) Propagace a osvěta EZ a produkce biopotravin: Informační a vzdělávací kampaně pro veřejnost o přednostech EZ Informovat veřejnost o mimoprodukčních funkcích EZ Podpora rozvoje odbytu biopotravin, zajištění informovanosti a poradenství

65 Dílčí cíle do roku 2015 dosáhnout podílu EZ 15 % z celkové plochy zemědělské půdy (máme 11,7%) dosáhnout podílu minimálně 20% orné půdy z celkové výměry půdy v EZ (máme 12%) dosáhnout 3% podíl biopotravin na celkovém množství spotřebovaných potravin (máme 0,7%) zvýšit podíl českých biopotravin na 60 % na trhu s biopotravinami (máme 40%) dosáhnout nárůst spotřeby biopotravin ročně min. o 20 % (stagnace až 6,7% v 2012) Podíl EZ na ZPF 9,4% 10,6% 11,4% 11,6% 11,7% Podíl OP v EZ 11,3% 12,2% 12,3% 12,0% 11,4% Podíl bio na spotřebě potravin 0,7% 0,6% 0,7% 0,7% n.d. Podíl dovozu n.d. n.d n.d.

66 Kontakt: Ing. Andrea Hrabalová Externí konzultant a koordinátor 3. Akčního plánu pro EZ Mobil: Mail:

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Ing. Andrea Hrabalová, konzultant ČTPEZ Ing. Hana Šejnohová, Ph.D., ÚZEI 2. září 2015, konference Biosummit, Praha Vývoj ekologického zemědělství

Více

Vývoj ekologického zemědělství ve světě

Vývoj ekologického zemědělství ve světě Vývoj ekologického zemědělství ve světě Ekologické zemědělství se ve světě stále více rozšiřuje a výměra ekologicky obhospodařovaných ploch ve světě každoročně narůstá. Ke konci roku 2013 (dle pravidelného

Více

Chov zvířat v ekologickém zemědělství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd

Chov zvířat v ekologickém zemědělství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd Chov zvířat v ekologickém zemědělství Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd Vývoj ekologického zemědělství v ČR ČR: -počet zem. podniků cca 47tis.

Více

Bio v regionu Moravskoslezského kraje

Bio v regionu Moravskoslezského kraje Bio v regionu Moravskoslezského kraje Ing. Andrea Hrabalová, externí konzultant ČTPEZ 22. listopadu 2016, Opava Moravskoslezský kraj a ekologické zemědělství Moravskoslezský kraj třetí nejlidnatější kraj

Více

Chov zvířat v ekologickém zemědělství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd

Chov zvířat v ekologickém zemědělství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd Chov zvířat v ekologickém zemědělství Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd VÝVOJ EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ V ČR 2014 4023 494 405 11,70 1990 1991 1992

Více

Vývoj a trendy ekologického zemědělství a biopotravin v ČR

Vývoj a trendy ekologického zemědělství a biopotravin v ČR Vývoj a trendy ekologického zemědělství a biopotravin v ČR Ing. Andrea Hrabalová, externí konzultant ÚZEI 17. dubna 2015, veletrh Biostyl Praha Obsah Vývoj ekologického zemědělství v ČR, EU a svět Výroba

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ VE VYBRANÝCH STÁTECH OBCHOD S BIOPRODUKCÍ V ČR. Ing. Karel Beneš, KZV ZF JU v ČB

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ VE VYBRANÝCH STÁTECH OBCHOD S BIOPRODUKCÍ V ČR. Ing. Karel Beneš, KZV ZF JU v ČB EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ VE VYBRANÝCH STÁTECH OBCHOD S BIOPRODUKCÍ V ČR Ing. Karel Beneš, KZV ZF JU v ČB Pár faktů Pár faktů cca 120 zemí 31 000 000+ ha 634 000+ farem 1,6 mil. producentů (80 % rozvoj. země)

Více

Zemědělská půda v ČR z pohledu statistiky zaostřeno na ekologické zemědělství

Zemědělská půda v ČR z pohledu statistiky zaostřeno na ekologické zemědělství Zemědělská půda v ČR z pohledu statistiky zaostřeno na ekologické zemědělství Ing. Andrea Hrabalová, konzultant ČTPEZ 12.-13. října 2017, konference Pro půdu pro život, Příbor Zemědělská půda v ČR Zemědělská

Více

Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020

Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020 Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020 Odbor environmentální a ekologického zemědělství Ing. Jan Gallas ředitel odboru Ministerstvo

Více

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ROČENKA EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ROČENKA EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE 2009 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ROČENKA EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE 1 Obsah Úvod...3 1 Současný stav ekologického zemědělství v ČR...4 1.1 Vývoj ekologického zemědělství...

Více

Základní statistické údaje ekologického zemědělství k 31.12.2013

Základní statistické údaje ekologického zemědělství k 31.12.2013 Základní statistické údaje ekologického zemědělství k 31.12.2013 A. Právní úprava pro ekologické zemědělství, kontrola Pravidla pro ekologické zemědělství a produkci biopotravin jsou daná legislativou,

Více

Akční plány pro EZ. Chov zvířat v ekologickém zemědělství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd

Akční plány pro EZ. Chov zvířat v ekologickém zemědělství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd Chov zvířat v ekologickém zemědělství Akční plány pro EZ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd http://bioinstitut.cz/cz/ekologicke-zemedelstvi/akcni-plan

Více

Ekologické zemědělství, zpracování a výroba biopotravin a ostatních bioproduktů. Ing. Petr Jílek Ing. Jan Gallas Ing. Martin Leibl, PhD.

Ekologické zemědělství, zpracování a výroba biopotravin a ostatních bioproduktů. Ing. Petr Jílek Ing. Jan Gallas Ing. Martin Leibl, PhD. Ekologické zemědělství, zpracování a výroba biopotravin a ostatních bioproduktů Ing. Petr Jílek Ing. Jan Gallas Ing. Martin Leibl, PhD. Socioekonomické zakotvení systému EZ V západní Evropě cca od 50.

Více

Ročenka. Ekologické zemědělství v České republice

Ročenka. Ekologické zemědělství v České republice Ročenka 2010 Ekologické zemědělství v České republice Ročenka EZ v ČR 2010 byla vydána ve spolupráci těchto organizací: Ministerstvo zemědělství ČR Ústav zemědělské ekonomiky a informací Ústřední kontrolní

Více

Možnosti čerpání dotací pro zemědělské podnikatele z Programu rozvoje venkova prostřednictvím MAS Pošumaví pro plánovací období

Možnosti čerpání dotací pro zemědělské podnikatele z Programu rozvoje venkova prostřednictvím MAS Pošumaví pro plánovací období Možnosti čerpání dotací pro zemědělské podnikatele z Programu rozvoje venkova prostřednictvím MAS Pošumaví pro plánovací období 2014-2020 Podklad pro jednání 27.1.2015 Zpracoval dne 21.1.2015 Ing. Petr

Více

Program rozvoje venkova 2014-2020

Program rozvoje venkova 2014-2020 Program rozvoje venkova 2014-2020 investiční opatření Tomáš Medonos Ústav zemědělské ekonomiky a informací PRV ohlédnutí za obdobím 2007-2013 a výhled na období 2014-2020 PRV 2007-2013 základní shrnutí

Více

Program rozvoje venkova ČR Podpora malého a středního podnikání

Program rozvoje venkova ČR Podpora malého a středního podnikání Program rozvoje venkova ČR Podpora malého a středního podnikání Eva Frosová Ministerstvo zemědělství ČR, EAFRD Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 (PRV) zajišťuje působení Evropského zemědělského

Více

ROČENKA 2011 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ. in the Czech Republic

ROČENKA 2011 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ. in the Czech Republic ROČENKA 2011 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V České republice YEARBOOK 2011 Organic agriculture in the Czech Republic Úvodní slovo Vážené čtenářky, vážení čtenáři, opět po roce se vám do rukou dostává ročenka

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Statistická šetření ekologického zemědělství provedená v roce 2009

Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Statistická šetření ekologického zemědělství provedená v roce 2009 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Statistická šetření ekologického zemědělství provedená v roce 2009 výstup tématického úkolu MZe ČR č. 4212/2010 (aktualizovaná verze k 16.6.2010) Ivana Darmovzalová

Více

Statistická šetření ekologického zemědělství Základní statistické údaje (2011)

Statistická šetření ekologického zemědělství Základní statistické údaje (2011) Statistická šetření ekologického zemědělství Základní statistické údaje (2011) TÚ 4212/2012 Výstup č. 2 Odpovědný řešitel: Spoluřešitelé: Ing. Andrea Hrabalová Ing. Martina Dittrichová Ing. Kamila Koutná,

Více

Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020

Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020 Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020 ZEMĚDĚLSKÁ PRVOVÝROBA Dotace na stavby a technologie pro rostlinnou a živočišnou výrobu (sila, výrobní linky, skladovací prostory,

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE SEKCE CHOVU SKOTU

AKTUÁLNÍ INFORMACE SEKCE CHOVU SKOTU AKTUÁLNÍ INFORMACE SEKCE CHOVU SKOTU Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR HRUBÁ ZEMĚDĚLSKÁ PRODUKCE (mil. Kč, stálé ceny r. 1989, ČSÚ) Celkem Rostlinná produkce Živočišná produkce 1936 80.946 42.501 38.444

Více

ROČENKA 2012 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ. in the Czech Republic

ROČENKA 2012 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ. in the Czech Republic ROČENKA 2012 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V České republice YEARBOOK 2012 Organic agriculture in the Czech Republic Úvodní slovo Vážené čtenářky, vážení čtenáři, konkrétní situaci v oblasti ekologického zemědělství

Více

PROBLEMATIKA DISTRIBUCE BIOPRODUKTŮ PROBLEMS OF THE ORGANIC PRODUCTS DISTRIBUTION. Iva Živělová, Jaroslav Jánský

PROBLEMATIKA DISTRIBUCE BIOPRODUKTŮ PROBLEMS OF THE ORGANIC PRODUCTS DISTRIBUTION. Iva Živělová, Jaroslav Jánský PROBLEMATIKA DISTRIBUCE BIOPRODUKTŮ PROBLEMS OF THE ORGANIC PRODUCTS DISTRIBUTION Iva Živělová, Jaroslav Jánský Anotace: Příspěvek je zaměřen na odbyt bioproduktů zejména z pohledu nejčastějších odbytových

Více

OBDOBÍ 2015-2020 II.PILÍŘ NENÁROKOVÉ DOTACE. II.pilíř - nenárokové dotace Ing.Zdeněk Perlinger,607103244 1

OBDOBÍ 2015-2020 II.PILÍŘ NENÁROKOVÉ DOTACE. II.pilíř - nenárokové dotace Ing.Zdeněk Perlinger,607103244 1 OBDOBÍ 2015-2020 II.PILÍŘ NENÁROKOVÉ DOTACE Ing.Zdeněk Perlinger,607103244 1 Popis opatření Poskytování odborných individuálních poradenských služeb v oblastech : - Podpora přenosu znalostí a inovací v

Více

Program rozvoje venkova ČR ohlédnutí za obdobím 2007-2013 a výhled na období 2014-2020

Program rozvoje venkova ČR ohlédnutí za obdobím 2007-2013 a výhled na období 2014-2020 Program rozvoje venkova ČR ohlédnutí za obdobím 2007-2013 a výhled na období 2014-2020 Ministerstvo zemědělství Národní konference VENKOV 16. 10. 2014 PRV 2007-2013 základní shrnutí Celková alokace 3 670

Více

Analýza zpracovatelského sektoru biomléka

Analýza zpracovatelského sektoru biomléka EPOS Spolek poradců v ekologickém zemědělství ČR Analýza zpracovatelského sektoru biomléka Pro veřejnou zakázku PODPORA ROZVOJE REGIONÁLNÍHO ODBYTU BIOPOTRAVIN Autor: Mgr. Tomáš Václavík Sběr dat: říjen

Více

Zemědělská politika a její dopady. Ing. Jindřich Šnejdrla Ing. Martin Fantyš

Zemědělská politika a její dopady. Ing. Jindřich Šnejdrla Ing. Martin Fantyš Zemědělská politika a její dopady Ing. Jindřich Šnejdrla Ing. Martin Fantyš Osnova prezentace Situace v zemědělské výrobě ČR Reforma SZP Aktuální stav českého zem. Po vstupu do EÚ v r 2004 díky dotacím

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA M04 Investice do hmotného majetku

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA M04 Investice do hmotného majetku M04 Investice do hmotného majetku 4.1. Podpora na investice do zemědělských podniků 4.1.1. Investice do zemědělských podniků investice v živočišné a rostlinné výrobě vedoucí ke snížení výrobních nákladů,

Více

Ekologické zemědělství skrývá potenciál, který čeká na využití

Ekologické zemědělství skrývá potenciál, který čeká na využití TZ o situaci na trhu biopotravin v ČR: Ekologické zemědělství skrývá potenciál, který čeká na využití 18. 2. 2016 Ekologické zemědělství má v ČR za sebou již čtvrt století vývoje. V roce 1990 vznikly tři

Více

Statistická šetření ekologického zemědělství Základní statistické údaje (2012)

Statistická šetření ekologického zemědělství Základní statistické údaje (2012) Statistická šetření ekologického zemědělství Základní statistické údaje (2012) TÚ 4212/2013 Výstup č. 2 Odpovědný řešitel: Spoluřešitelé: Ing. Andrea Hrabalová Ing. Ivana Darmovzalová Ing. Pavla Wollmuthová

Více

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc.

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Zemědělské dotace přehled RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Podpora zemědělství v rozšířené Evropě Podpora zemědělství v období 2007-2013 Přímé platby (SAPS) + doplňkové přímé platby (TOP-UP) Plán rozvoje venkova

Více

Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2011-2015

Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2011-2015 Ministerstvo zemědělství II. Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2011-2015 1. Úvod Ekologické zemědělství (EZ) má za sebou již 20 let svého rozvoje. Za tu dobu jeho vývoj pokročil

Více

MARKETING A PROPAGACE BIOPOTRAVIN V ČR. Ing. Kateřina Čapounová

MARKETING A PROPAGACE BIOPOTRAVIN V ČR. Ing. Kateřina Čapounová MARKETING A PROPAGACE BIOPOTRAVIN V ČR Ing. Kateřina Čapounová TRH S BIOPOTRAVINAMI SVĚT Bio ve světě Celkový prodej ve světě 44,5 mld EUR Ztrojnásobení objemu trhu za posledních deset let Největší trh

Více

ROČENKA 2013 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE ORGANIC AGRICULTURE IN THE CZECH REPUBLIC YEARBOOK 2013

ROČENKA 2013 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE ORGANIC AGRICULTURE IN THE CZECH REPUBLIC YEARBOOK 2013 ROČENKA 2013 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE ORGANIC AGRICULTURE IN THE CZECH REPUBLIC YEARBOOK 2013 Úvodní slovo Vážené čtenářky, vážení čtenáři, ročenka, kterou právě držíte v rukou, vám přiblíží

Více

Statistická šetření ekologického zemědělství Zpráva o trhu s biopotravinami v ČR v roce 2013

Statistická šetření ekologického zemědělství Zpráva o trhu s biopotravinami v ČR v roce 2013 Statistická šetření ekologického zemědělství Zpráva o trhu s biopotravinami v ČR v roce 2013 TÚ 4212/2015 Výstup č. 1 Odpovědný řešitel: Ing. Hana Šejnohová, Ph.D. Spoluřešitelé: Ing. Pavla Wollmuthová

Více

SPOTŘEBA BIOPOTRAVIN V EU CONSUMPTION OF BIOFOODS IN EU

SPOTŘEBA BIOPOTRAVIN V EU CONSUMPTION OF BIOFOODS IN EU ABSTRACT SPOTŘEBA BIOPOTRAVIN V EU CONSUMPTION OF BIOFOODS IN EU BROŽOVÁ Ivana, (ČR) KEY WORDS bio-production, bio-food, quality, consumption, turnover ÚVOD Spotřeba biopotravin má v posledních letech

Více

Statistická šetření ekologického zemědělství Základní statistické údaje (2013)

Statistická šetření ekologického zemědělství Základní statistické údaje (2013) Statistická šetření ekologického zemědělství Základní statistické údaje (2013) TÚ 4212/2014 Výstup č. 2 Odpovědný řešitel: Spoluřešitelé: Ing. Hana Šejnohová, Ph.D. Ing. Pavla Wollmuthová Ing. Mgr. Lucie

Více

Zemědělství a potravinářský průmysl

Zemědělství a potravinářský průmysl Zemědělství a potravinářský průmysl Údaje z vykazovaného roku 26 Zeme Sasko Údaje z vykazovaného roku 26 ROZLOHA A OBYVATELSTVO VYUŽÍVÁNÍ ZEMĚDĚLSKĚ PŮDY ROZLOHA Celková rozloha 1. ha 1.842 35.75 Zemědělská

Více

Ročenka / Yearbook 2015 Ekologické zemědělství v České republice/ Organic Farming in the Czech Republic

Ročenka / Yearbook 2015 Ekologické zemědělství v České republice/ Organic Farming in the Czech Republic Ročenka / Yearbook 2015 Ekologické zemědělství v České republice/ Organic Farming in the Czech Republic Ročenka/Yearbook 2015 Ekologické zemědělství v České republice Organic Farming in the Czech Republic

Více

Statistická šetření ekologického zemědělství Zpráva o trhu s biopotravinami v ČR

Statistická šetření ekologického zemědělství Zpráva o trhu s biopotravinami v ČR Statistická šetření ekologického zemědělství Zpráva o trhu s biopotravinami v ČR TÚ 4212/ 2012 Výstup č. 1 Odpovědný řešitel: Spoluřešitelé: Ing. Andrea Hrabalová Ing. Martina Dittrichová Praha, duben

Více

BULLETIN ÚZEI. Struktura ekologických zemědělců v ČR dle klasifikačního systému EU

BULLETIN ÚZEI. Struktura ekologických zemědělců v ČR dle klasifikačního systému EU BULLETIN ÚZEI Struktura ekologických zemědělců v ČR dle klasifikačního systému EU č. 4/2013 STRUKTURA EKOLOGICKÝCH ZEMĚDĚLCŮ V ČR DLE KLASIFIKAČNÍHO SYSTÉMU EU Obsah Úvod... 1 Klasifikační systém zemědělských

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy Program rozvoje venkova (PRV) Operační program životní

Více

ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Ing. Jan Záhorka Červenec 2008 OBSAH ÚVOD... 3 Postavení zemědělství v ekonomice státu... 3 Podíl na tvorbě HDP... 3 Podíl na zaměstnanosti... 3

Více

Statistická šetření ekologického zemědělství Základní statistické údaje (2014)

Statistická šetření ekologického zemědělství Základní statistické údaje (2014) Statistická šetření ekologického zemědělství Základní statistické údaje (2014) TÚ 4212/2015 Výstup č. 2 Odpovědný řešitel: Spoluřešitelé: Ing. Hana Šejnohová, Ph.D. Ing. Mgr. Lucie Rádlová Ing. Jana Peterková

Více

Biomléko důležitá biokomodita

Biomléko důležitá biokomodita Biomléko důležitá biokomodita České ekologické zemědělství (EZ) pomalu, ale jistě začíná zkvalitňovat svoji produkci a přibývají i odbytově zaměřené projekty. Tak je to i s produkcí biomléka. Jedná se

Více

2. REGIONÁLNÍ VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ FSS 2013

2. REGIONÁLNÍ VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ FSS 2013 2. REGIONÁLNÍ VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ FSS 213 Regionální výsledky FSS 213 byly publikovány na http://www.czso.cz/csu/214edicniplan.nsf/p/27166-14. Z celkového počtu 26 246 zemědělských subjektů hospodařilo

Více

FADN CZ 2011 Jednotka Celkem

FADN CZ 2011 Jednotka Celkem Tabulka B1. Standardní výstup FADN EU - Výsledky souboru FADN celkem podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti v Kč/ha Výrobní zaměření: Polní výroba Počet podniků v souboru 98 230 54 34 416 Počet

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 Novoroční balíček Ing. Jana Veleby, nezávislého senátora a prezidenta AK ČR V Praze, dne 24. ledna 2013 Ing. Jan Ve l e b a Prezident Vážená paní senátorko,

Více

Statistická šetření ekologického zemědělství Zpráva o trhu s biopotravinami v ČR v roce 2015

Statistická šetření ekologického zemědělství Zpráva o trhu s biopotravinami v ČR v roce 2015 Statistická šetření ekologického zemědělství Zpráva o trhu s biopotravinami v ČR v roce 2015 TÚ 4212/2017 Výstup č. 1 Odpovědný řešitel: Spoluřešitelé: Ing. Hana Šejnohová, Ph.D. Ing. Jana Peterková Ing.

Více

Tabulková část B - Standardní výstupy FADN EU - Výsledky podniků podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti

Tabulková část B - Standardní výstupy FADN EU - Výsledky podniků podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti Tabulková část B - Standardní výstupy FADN EU - Výsledky podniků podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti B1. SV FADN EU - Výsledky souboru FADN celkem podle výrobního zaměření Výrobní zaměření:

Více

Programový rámec: PRV

Programový rámec: PRV Integrovaná strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Holicko 2014 2020 Programový rámec: PRV Plánovaná alokace pro období 2016(2017) 2023: 11,241 mil Kč (předběžný výpočet dle zadaného vzorce)

Více

Českýtrh sbiopotravinami 2008 a předpokládanývývoj

Českýtrh sbiopotravinami 2008 a předpokládanývývoj Českýtrh sbiopotravinami 2008 a předpokládanývývoj Tom Václavík Základní data Českýtrh s biopotravinami 2008 Celková spotřeba: 1,8 mld. Kč Meziroční nárůst: 40 %(2007/2008) Podíl bio na celkovéspotřebě:

Více

Zákon č. 242/2000 Sb. + praktická cvičení. Vypracovala Hana Řehořková studentka VŠE a ČZU

Zákon č. 242/2000 Sb. + praktická cvičení. Vypracovala Hana Řehořková studentka VŠE a ČZU Zákon č. 242/2000 Sb. + praktická cvičení Vypracovala Hana Řehořková studentka VŠE a ČZU Část první ekologické zemědělství Předmět úpravy Zákon upravuje pouze oblasti, které EU ponechává na členských zemích

Více

JABLEČNÉ MOŠTY Z BÍLÝCH KARPAT

JABLEČNÉ MOŠTY Z BÍLÝCH KARPAT JABLEČNÉ MOŠTY Z BÍLÝCH KARPAT Radim Machů 1 Abstrakt Od roku 2000 dodává moštárna v Hostětíně v Bílých Karpatech na český trh přírodní jablečnou šťávu jablečný mošt. Přibližně 80% produkce je certifikováno

Více

www.survio.com Ekologick e zemˇ edˇ elstv ı

www.survio.com Ekologick e zemˇ edˇ elstv ı www.survio.com Ekologické zemědělství Obsah Základní údaje 3 2 Náhled dotazníku 4 3 Statistika respondentů 9 4 Přehled odpovědí 0. Název podniku................................................... 0 2.

Více

3. STRUKTURA ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V ROZLIŠENÍ PODLE TYPŮ VÝROBNÍHO ZAMĚŘENÍ

3. STRUKTURA ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V ROZLIŠENÍ PODLE TYPŮ VÝROBNÍHO ZAMĚŘENÍ 3. STRUKTURA ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V ROZLIŠENÍ PODLE TYPŮ VÝROBNÍHO ZAMĚŘENÍ Aktualizovaný klasifikační systém zemědělských podniků EU přináší nový pohled na strukturu českého zemědělství. Základní informaci

Více

Program rozvoje venkova 2007-2013

Program rozvoje venkova 2007-2013 Program rozvoje venkova 2007-2013 Ing. Jana Skálová Ing. Slavomír Ladislav Vacík Mělník, 18.2.2014 PRV obecné informace I. Program rozvoje venkova ČR (dále jen PRV ) Pro období 2007 2013 PRV vychází z

Více

Srbsko zajímavý vývoj i příležitosti pro český potravinářský sektor

Srbsko zajímavý vývoj i příležitosti pro český potravinářský sektor Srbsko zajímavý vývoj i příležitosti pro český potravinářský sektor Mgr. Luboš Joza, Ministerstvo průmyslu a obchodu 14. listopadu 2014 Obsah prezentace Zemědělská výroba v Srbsku Srbský maloobchodní trh

Více

Přehled programových rámců

Přehled programových rámců Přehled programových rámců Programový rámec IROP Programový rámec OPZ Programový rámec PRV alokace: 54,4 mi. Kč alokace: 11 mil Kč alokace: 26,58 Fiche 1/ opatření Bezpečná doprava vazba na SCLLD: 1.1.2,

Více

XIII. R O S T L I N O L É K A Ř S K É D N Y

XIII. R O S T L I N O L É K A Ř S K É D N Y XIII. R O S T L I N O L É K A Ř S K É D N Y Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR 3. listopad 2010, Pardubice BOHATÁ AGRÁRNÍ HISTORIE 1/2 Období první republiky hluboká tradice a výrazné úspěchy ČR leader v

Více

Zemědělství a potravinářský průmysl. Údaje z vykazovaného roku. Státní ministerstvo životního prostředí a zemědělství

Zemědělství a potravinářský průmysl. Údaje z vykazovaného roku. Státní ministerstvo životního prostředí a zemědělství Zemědělství a potravinářský průmysl Údaje z vykazovaného roku 28 Státní ministerstvo životního prostředí a zemědělství Svobodný stát Sasko Údaje z vykazovaného roku 28 ROZLOHA A OBYVATELSTVO VYUŽÍVÁNÍ

Více

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Dr. Ing. Josef Langr CHOVSERVIS a.s., Hradec Králové Současné trendy a výhledy produkce se opírají

Více

Statistická šetření ekologického zemědělství Zpráva o trhu s biopotravinami v ČR

Statistická šetření ekologického zemědělství Zpráva o trhu s biopotravinami v ČR Statistická šetření ekologického zemědělství Zpráva o trhu s biopotravinami v ČR TÚ 4212/ 2013 Výstup č. 1 Odpovědný řešitel: Ing. Andrea Hrabalová Brno, březen 2013 Obsah Seznam tabulek...2 Seznam grafů...2

Více

Schválené žádosti o dotaci v rámci 2. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova operace Vzdělávací akce průběžné schvalování

Schválené žádosti o dotaci v rámci 2. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova operace Vzdělávací akce průběžné schvalování Schválené žádosti o dotaci v rámci 2. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova operace 1.1.1 Vzdělávací akce průběžné schvalování 24. 1. 2017 V Praze dne 24. ledna 2017 Státní zemědělský intervenční

Více

Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku

Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku v rámci projektu PRV Zefektivnění managementu rodinného podniku (13/018/1310b/164/000697) Ing. Pavel Netrval, Lukrena a.s. 2 Základní informace

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD)

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) PROGRAM ROZVOJE VENKOVA Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) PROGRAMOVÝ RÁMEC PRV FIN. ALOKACE: cca 23 26 Kč Fiche 8 ZEMĚDĚLCI Investice do zemědělských podniků, stavby a technologie v živočišné výrobě

Více

Podpora regionálních produktů a místní ekonomiky

Podpora regionálních produktů a místní ekonomiky Podpora regionálních produktů a místní ekonomiky Co je to regionální značka? Je nebo není přeznačkováno? Značka není soutěžní, trvalá podpora regionu ve všech souvislostech Marketingový nástroj, společná

Více

USNESENÍ zemědělského výboru z 9. schůze dne 4. prosince 2002

USNESENÍ zemědělského výboru z 9. schůze dne 4. prosince 2002 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2002 4. volební období 49. USNESENÍ zemědělského výboru z 9. schůze dne 4. prosince 2002 k Podpůrným programům zemědělství pro rok 2003, poskytovaným podle

Více

Dotační příležitosti Program rozvoje venkova ČR

Dotační příležitosti Program rozvoje venkova ČR Dotační příležitosti Program rozvoje venkova ČR Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Program rozvoje venkova ČR Osnova prezentace: prioritní osy podpora podnikání cestovní

Více

V Praze dne 16. února 2017

V Praze dne 16. února 2017 Schválené žádosti o dotaci v rámci 2. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova operace 1.1.1 Vzdělávací akce průběžné schvalování aktualizace 16. 2. 2017, konečné výsledky V Praze dne 16. února 2017

Více

GEOGRAFIE ZEMĚDĚLSTVÍ ČR. Vendula Staňková GÚ PřF MU, Brno 2012

GEOGRAFIE ZEMĚDĚLSTVÍ ČR. Vendula Staňková GÚ PřF MU, Brno 2012 GEOGRAFIE ZEMĚDĚLSTVÍ ČR Vendula Staňková GÚ PřF MU, Brno 2012 Obsah Význam Historický vývoj SZP EU Faktory ovlivňující zemědělskou produkci Zemědělské výrobní oblasti Rostlinná produkce Živočišná produkce

Více

Obecná pravidla produkce

Obecná pravidla produkce Obecná pravidla produkce Zákaz používání GMO - zákaz se týká potravin, krmiv, činidel, přípravků na ochranu rostlin, hnojiv a pomocných půdních látek, osiva a sadby, mikroorganismů a živočichů - povinnost

Více

Možnosti podpor pro pěstitele luskovin a zpracovatele luštěnin v rámci SZP. Ministerstvo zemědělství

Možnosti podpor pro pěstitele luskovin a zpracovatele luštěnin v rámci SZP. Ministerstvo zemědělství Možnosti podpor pro pěstitele luskovin a zpracovatele luštěnin v rámci SZP Ministerstvo zemědělství Nový systém přímých plateb od 2015 2015 sazby Kč/ha: SAPS 3 543 Greening 1 943 Mladý zemědělec 885 2

Více

Specifika nabídky biopotravin v ČR na příkladu budování nové značky BILLA. Zoltán Csóka, COO BILLA ČR

Specifika nabídky biopotravin v ČR na příkladu budování nové značky BILLA. Zoltán Csóka, COO BILLA ČR Specifika nabídky biopotravin v ČR na příkladu budování nové značky BILLA Zoltán Csóka, COO BILLA ČR Bio? Teď? Uvádět novou značku biopotravin v době krize? Každou ne, Naše Bio ano S důrazem na potřeby

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Moravský kras o.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 6 Příležitost pro místní produkty Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření I. Název opatření

Více

Výroba hovězího a drůbežího se zvýšila, výroba vepřového stále klesá

Výroba hovězího a drůbežího se zvýšila, výroba vepřového stále klesá 2. 5. Výroba hovězího a drůbežího se zvýšila, výroba vepřového stále klesá Zemědělství 1. čtvrtletí V prvním čtvrtletí bylo vyrobeno 109 577 tun masa (meziročně +0,6 %), z toho hovězího masa 17 933 tun

Více

Agrární zahraniční obchod pokračuje ve zlepšování, problémy s jeho strukturou ale zůstávají

Agrární zahraniční obchod pokračuje ve zlepšování, problémy s jeho strukturou ale zůstávají Tisková zpráva Praha, 7. ledna 2014 Agrární zahraniční obchod pokračuje ve zlepšování, problémy s jeho strukturou ale zůstávají Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR za leden až listopad 2014 ukazují,

Více

Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova

Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova Konference Dopad finanční krize na rozvoj v ČR 4.prosince 2013 Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova Obsah 1. Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 2. Opatření III.1.3

Více

1. kolo příjmu žádostí na operaci Programu rozvoje venkova 2014-2020: Operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

1. kolo příjmu žádostí na operaci Programu rozvoje venkova 2014-2020: Operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 1. kolo příjmu žádostí na operaci Programu rozvoje venkova 2014-2020: Operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů Návaznost PRV ČR 2014-2020 PRV 2007-2013 PRV 2014-2020 opatření I.1.3

Více

Žofínské fórum Kvalitní potraviny pro české zákazníky! Otazníky přetrvávají

Žofínské fórum Kvalitní potraviny pro české zákazníky! Otazníky přetrvávají Žofínské fórum Kvalitní potraviny pro české zákazníky! Otazníky přetrvávají Marian Jurečka ministr zemědělství 3. 10. 2017 Strategie MZe s výhledem do roku 2030 Konkurenceschopnost a udržitelnost českého

Více

Velvyslanectví České republiky v Ruské federaci. Příležitosti pro agrární spolupráci s Ruskou federací

Velvyslanectví České republiky v Ruské federaci. Příležitosti pro agrární spolupráci s Ruskou federací Příležitosti pro agrární spolupráci s Ruskou federací 24. srpna 2017 Obsah Ruská ekonomika Ruský agrární sektor a vládní politika Aktuální stav ruského zemědělství Zahraniční obchod Agrární obchod Nejdůležitější

Více

Program rozvoje venkova 5. kolo příjmu žádostí. Ing. Václav Včelák

Program rozvoje venkova 5. kolo příjmu žádostí. Ing. Václav Včelák Program rozvoje venkova 5. kolo příjmu žádostí Ing. Václav Včelák Přední poradenská společnost zaměřená na oblast zemědělství, lesnictví a rybářství Svou pozici lídra zemědělského poradenství potvrzuje

Více

Mgr. Petr Gandalovič, ministr zemědělství

Mgr. Petr Gandalovič, ministr zemědělství 1 Úvod..................................................... 1 1. Současný stav ekologického zemědělství......................... 2 1.1. Vývoj ekologického zemědělství v ČR...............................

Více

Plánované výzvy k podání žádostí o dotace v rámci SCLLD. V rámci PRV

Plánované výzvy k podání žádostí o dotace v rámci SCLLD. V rámci PRV Plánované výzvy k podání žádostí o dotace v rámci SCLLD V rámci PRV Finanční rámec pro Programový rámec SCLLD PRV OPATŘENÍ / PODOPATŘE NÍ SCLLD (aktivity)000 PROGRAMOVÝ RÁMEC PRV Alokace dotace SCLLD P.1.1.1.

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více

Komoditní karta Květen 2013 MLÉKO a mlékárenské výrobky

Komoditní karta Květen 2013 MLÉKO a mlékárenské výrobky průměrné stavy dojnic v ks (propočet z krmných dnů) roční užitkovost dojnic v l/ks Komoditní karta Květen 2013 MLÉKO a mlékárenské výrobky Vývoj v zemědělství, bilance mléka Ukazatel/rok 2003 2007 2008

Více

Program rozvoje venkova. Ing. Vlastimil Zedek Biomasa, bioplyn a energetika, 9.-10. 12. 2014, Třebíč

Program rozvoje venkova. Ing. Vlastimil Zedek Biomasa, bioplyn a energetika, 9.-10. 12. 2014, Třebíč Program rozvoje venkova Ing. Vlastimil Zedek Biomasa, bioplyn a energetika, 9.-10. 12. 2014, Třebíč Program rozvoje venkova (PRV) Program rozvoje venkova České republiky je nástrojem pro získání finanční

Více

Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu

Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu 15. listopadu 2012, Agroprogress Trnava Ing. Bohumil BELADA, viceprezident AK ČR Osnova prezentace Strukturální nerovnováha mezi RV a ŽV Potenciál

Více

Inovace v potravinářském průmyslu v ČR, v rámci nového programovacího období EU

Inovace v potravinářském průmyslu v ČR, v rámci nového programovacího období EU Inovace v potravinářském průmyslu v ČR, v rámci nového programovacího období EU Ing. Tomáš Kreutzer, ředitel pro zahraniční vztahy a SZP EU tel: 296 411 185, mobil: 602 660 898 kreutzer@foodnet.cz 5/7/2014

Více

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD SPOTŘEBA POTRAVIN Jiří Hrbek Tisková konference,. prosince 21, ČSÚ Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 1, 1 2 Praha 1 www.czso.cz Spotřeba potravin v ČR v dlouhodobém srovnání 2 Celková spotřeba

Více

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA V Praze dne 27. září 2017 Situace v ČR V rámci sledování tržní produkce syrového kravského mléka (dále jen mléko ) v ČR bylo za období od 1. 8. 2017 do 31.

Více

Fiche č. 10. Podpora malým farmám a zemědělcům na Rakovnicku. 1. Hlavní opatření I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků

Fiche č. 10. Podpora malým farmám a zemědělcům na Rakovnicku. 1. Hlavní opatření I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků Fiche č. 10 Podpora malým farmám a zemědělcům na Rakovnicku 1. I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků III.1.1. Diverzifikace činností nezemědělské povahy 2. Cíl Fiche Cílem Fiche je pomocí zavádění

Více

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost Mojmír Severin GEMB Klasifikace: Veřejné Distribuce: Široké veřejnosti Přístup: Volný přístup Skartační znak a lhůta pro uchování do roku:

Více

Program rozvoje venkova ČR na období

Program rozvoje venkova ČR na období Program rozvoje venkova ČR na období 2014-2020 2. kolo příjmu žádostí Operace 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců 3.. 2016 16.. 2016 Rozpočet: 337, mil. Kč Operace 6.1.1 - Žadatel V případě FO -

Více

Vývoj reformy SZP 2014-2020

Vývoj reformy SZP 2014-2020 Vývoj reformy SZP 2014-2020 10. května 2012, Větrný Jeníkov Ing. Bohumil BELADA, viceprezident AK ČR Osnova prezentace Reforma SZP Současný stav dotací do skotu Odhad vývoje dotací v období 2014-2020 Aktuální

Více

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Základní charakteristika Doněcké a Luganské oblasti Doněcká oblast: Poloha: Plocha: Obyvatelstvo : jihovýchodní část Ukrajiny, hraničí s Ruskou federací 26,5 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Počet:

Více

Výzvu č. 3. Občanské sdružení Místní akční skupina České středohoří, (dále jen MAS České středohoří ) vyhlašuje

Výzvu č. 3. Občanské sdružení Místní akční skupina České středohoří, (dále jen MAS České středohoří ) vyhlašuje Občanské sdružení Místní akční skupina České středohoří, (dále jen MAS České středohoří ) vyhlašuje Výzvu č. 3 k předkládání žádostí v rámci 11. kola příjmu žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Strategický rámec pro období 2014-2020 Strategie Evropa 2020 (EU 2020) Společná

Více