VÝMENA TEPELNÝCH ZDROJOV V HBZS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝMENA TEPELNÝCH ZDROJOV V HBZS"

Transkript

1 Budmerice, Holčeka 8, Tel , Fax , Mobil : , IČO : DIČ : Živn.reg. : PROMAG Ing. Jaroslav Magdolen VÝMENA TEPELNÝCH ZDROJOV V HBZS Lozorno ADMINISTRATÍVNA BUDOVA TECHNICKÁ SPRÁVA Investor : Nafta, a.s. Bratislava Zodp. projektant: Ing. Jaroslav Magdolen Stupeň: Realizačný projekt Spracované : jún 2013 staveb.objekt profesia 03 UK

2 Výmena tepelných zdrojov v HBZS Lozorno. realizačný projekt 2/5 1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA. Názov stavby: Výmena tepelných zdrojov v HBZS Objekt Administratívna budova Miesto stavby: Lozorno, Charakter stavby: Rekonštrukcia Technológia: Tradičná, murovaná Investor: Nafta, a.s. Bratislava Stupeň PD: Realizačný projekt Spracované: jún ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU. Administratívna budova HBZS je situovaná v katastri obce Lozorno v malackej oblasti s vonkajšou výpočtovou teplotou t e =-11 C v krajine s intenzívnymi vetrami. Vykurovacie obdobie pre malackú oblasť, pre strednú vonkajšiu teplotu t em =9,2 C, ohraničujúcu začiatok a koniec vykurovacieho obdobia trvá n=210 dní. Stredná vonkajšia teplota vo vykurovacom období je t es =3,7 C. Podkladom pre spracovanie realizačného projektu výmeny tepelného zdroja boli : - Pôvodné výkresy stavebnej časti - konzultácia s investorom - vlastná obhliadka objektu Spracovaný projekt rieši odpojenie objektu od centrálnej kotolne a osadenie vlastného kondenzačného kotla a hydraulické vyregulovanie jestvujúceho systému. : Objednávateľ požadoval spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie v nasledovnom rozsahu - Návrh kondenzačného kotla pre jestvujúce rozvody a vykurovacie telesá - Prepojenie jestvujúceho ležatého rozvodu cez priestor garáží. - Regulácia jednotlivých jestvujúcich vykurovacích telies 3. Spotreba tepla. Výpočet tepelného príkonu na vykurovanie Q v [W] bol vykonaný na základe STN a v súlade s STN pre nepretržitý spôsob vykurovania s tlmenou prevádzkou v noci, resp. podľa voľby užívateľa. Pri výpočte tepelných strát bolo uvažované s týmito tepelno technickými vlastnosťami stavebných konštrukcií : Charakteristické číslo budovy B = 12 Pa 0,67 Obvodové murivo U i = 0,620 W/m 2.K Strecha U i = 0,500 W/m 2.K Podlaha nad terénom U i = 0,700 W/m 2.K Okná U i = 2,200 W/m 2.K Vonkajšie dvere U i = 2,200 W/m 2.K Tepelné straty celého objektu W Ročná spotreba tepla podľa STN Strana 2

3 Výmena tepelných zdrojov v HBZS Lozorno. realizačný projekt 3/5 Q r = 27,689 MWh/r. 3,6 = MJ/r = 99,68 GJ/r 4. Vykurovací systém. Vykurovací systém bude nízko teplovodný, dvojrúrový s núteným obehom vykurovacej vody o tepelnom spáde 65/50 0 C.. Systém je istený integrovanou expanznou nádobou v osadenom kotly v súlade s STN Zdroj tepla. Zdrojom tepla plynový závesný kondenzačný kotol BUDERUS G kw, osadený v samostatnej miestnosti na 2. nadzemnom podlaží. Jeho veľkosť bola stanovená na základe potrebného výkonu podľa skutočne osadených vykurovacích telies ( W) a potrubného rozvodu Kotol bude ekvitermický regulovaný s vonkajším snímačom FA a ovládaný priestorovým termostatom RC 35 s týždenným nastavením, ktorý je umiestnený v miestnosti 1.08 Kancelária na 1. NP.. Komínová zostava GAF-K DN 80/125 bude vedená cez stenu do priestoru garáží a po stene na vonkajšiu stranu fasády a bude vyúsťovať nad plochou strechou 6. Vykurovacie telesá. Projekt zachováva všetky jestvujúce vykurovacie telesá, vrátane upevňovacích konzol a radiátorových armatúr.. Ako vykurovacie telesá sú, osadené panelové radiátory KORAD typu K. Ich umiestnenie a rozmery sú uvedené vo výkresovej dokumentácii Veľkosti vykurovacích telies, ako i vnútorné nastavenie radiátorových ventilov sú uvedené vo výkresovej dokumentácii. Každé teleso je v prípade havárie odstaviteľné s možnosťou vypustenia vody. 7. Rozvod potrubia. Jestvujúce voľne vedené rozvodné potrubie bude v celom objekte zachované bez zmeny.. Pôvodné pripojenie východneho a západného rozvodu na rozvod v objekte garáží bude na vonkajšej strane steny odpojený a rozvod bude vzájomne prepojený novo navrhnutým oceľovým potrubím v priestore garáži. Systém bude odvzdušnený na vykurovacích telesách odvzdušňovacími ventilmi. Strana 3

4 Výmena tepelných zdrojov v HBZS Lozorno. realizačný projekt 4/5 8. Nátery, tepelné izolácie. Viď samostatnú časť 9. Nátery, tepelné izolácie. Nové potrubie ležatého rozvodu, zhotovené z oceľového potrubia bude natreté dvojnásobným základným protikoróznym náterom. Potrubie bude tepelne izolované. Vykurovacie telesá budú dodané s konečnou povrchovou úpravou. 10. Preplach a vyregulovanie systému. Po montáži je nutné vykonať dôkladné prepláchnutie systému, čo je podmienkou správnej funkcie regulačných armatúr. Voda na preplach bude odobratá z vodovodu. Znečistená voda bude odvádzaná do kanalizácie. Záverom prác je nutné vykonať nastavenie druhotnej regulácie armatúr na vykurovacich telesách podľa predpísanej hodnoty nastavenia vo výkresovej dokumentácii. 11. Montáž a skúška zariadenia. Vykurovacie zariadenie musí byť realizované autorizovanou firmou. Skúšky zmontovaného zariadenia treba vykonať v zmysle a v rozsahu STN Ústredné vykurovanie, projektovanie a montáž. Jedná sa predovšetkým o skúšky : A) skúška tesnosti B) skúška dilatačná C) skúška vykurovacia O vykonaných skúškach bude vystavený protokol, ktorý je podmienkou úspešného preberacieho konania Vykurovaciu skúšku je nutné vykonať v súlade s STN čl.131 až 143 vo vykurovacom období. 12. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. Za dodržiavanie bezpečnostných a požiarnych predpisov pri montáži, používaní ochranných pracovných pomôcok, ako aj za dodržiavanie technologických postupov plne zodpovedá montážna organizácia v zmysle v rozsahu platných predpisov. Organizácia poverená zabezpečovaním realizácie stavby je tiež povinná riadiť sa vyhláškou ÚPB SR č. 74/96. Strana 4

5 Výmena tepelných zdrojov v HBZS Lozorno. realizačný projekt 5/5 13. Požiadavky na profesie. Požiadavky na elektro : - zabezpečiť prívod elektrickej energie do zásuvky v blízkosti kotla - zabezpečiť káblové prepojenie vonkajšieho snímača teploty a priestorového regulátora s kotlom. Požiadavky na stavebné práce : - po zhotovení potrubných rozvodov opraviť omietku a maľbu. V Budmericiach, jún 2013 Vypracoval : Ing. Jaroslav Magdolen Strana 5

Energetický certifikát budovy

Energetický certifikát budovy Názov budovy: Rodinný dom JANTÁR 85/167 Parc. č.: Účel spracovania energetického certifikátu: Nová budova Významná obnova Predaj Prenájom Iný účel Celková podlahová plocha: 203,80 m 2 vydaný podľa zákona

Více

PREVÁDZKOVÁ BUDOVA SOCIÁLNEJ POISŤOVNE

PREVÁDZKOVÁ BUDOVA SOCIÁLNEJ POISŤOVNE TECHNICKÁ SPRÁVA PREVÁDZKOVÁ BUDOVA SOCIÁLNEJ POISŤOVNE NOVÉ ZÁMKY OBJ.01-PREVÁDZKOVÁ BUDOVA VZDUCHOTECHNIKA Zoznam príloh : E 01/ 501 zoznam príloh a technická správa 3 A4 502 Pôdorys 1.podlažia 5 A4

Více

Návod na obsluhu a inštaláciu. Akumulačné nádrže. NADO 500/200v7 NADO 750/200v7 NADO 1000/200v7

Návod na obsluhu a inštaláciu. Akumulačné nádrže. NADO 500/200v7 NADO 750/200v7 NADO 1000/200v7 Návod na obsluhu a inštaláciu Akumulačné nádrže 500/200v7 750/200v7 1000/200v7 Družstevní závody Dražice strojírna Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz

Více

VETRANIE DECENTRÁLNA REKUPERÁCIA. Ing. Dušan Orgoník, PhD. Ing. Dušan Orgoník, PhD. Ing. Dušan Orgoník, PhD. Obec KLIN

VETRANIE DECENTRÁLNA REKUPERÁCIA. Ing. Dušan Orgoník, PhD. Ing. Dušan Orgoník, PhD. Ing. Dušan Orgoník, PhD. Obec KLIN VETRANIE DECENTRÁLNA REKUPERÁCIA RESSOLUTIONS Real Energy Saving Solutions ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT HLAVNÝ PROJEKTANT VYPRACOVAL V E T R A N I E info@ressolutions.sk ZÁKAZKA 14-2016 FORMÁT 13 x A4 INVESTOR

Více

Vzor. Správa k energetickému certifikátu budovy

Vzor. Správa k energetickému certifikátu budovy Príloha č. 4 k vyhláške č. /2012 Z. z. Vzor Správa k energetickému certifikátu budovy Správa k energetickému certifikátu obsahuje najmä tieto údaje: A. Výpočtové energetické hodnotenie a) identifikačné

Více

Návod na montáž. Súprava pre pripojenie vykurovania U-Flex pre HT70/HT110, H70/H110 a S120 Logamax plus GB122 Logamax U112/U114/U122/U124

Návod na montáž. Súprava pre pripojenie vykurovania U-Flex pre HT70/HT110, H70/H110 a S120 Logamax plus GB122 Logamax U112/U114/U122/U124 6300 9047-10/2000 SK Pre odborných pracovníkov Návod na montáž Súprava pre pripojenie vykurovania U-Flex pre HT70/HT110, H70/H110 a S120 Logamax plus GB122 Logamax U112/U114/U122/U124 Pred montážou prosím

Více

Technická správa VYKUROVANIE.

Technická správa VYKUROVANIE. Technická správa VYKUROVANIE. Projekt stavby pre realizáciu rieši, rekonštrukciu rozvodov ÚK, ležaté rozvody na 1.PP, pre napojenie stupačiek ÚK, hydraulické vyregulovanie na jestvujúcich vykurovacích

Více

Hoval SolarCompact ( ) Solárny ohrievač vody so solárnou čerpadlovou skupinou. Popis produktu

Hoval SolarCompact ( ) Solárny ohrievač vody so solárnou čerpadlovou skupinou. Popis produktu Solárny ohrievač vody so solárnou čerpadlovou skupinou Popis produktu Hoval ohrievač vody SolarCompact (300, 500) pre solárny ohrev a ohrev pomocou kotla Ohrievač vody Ohrievač vody z ocele vo vnútry emailovaný

Více

tepelné čerpadlá IVT cenník a prehľad výrobkov

tepelné čerpadlá IVT cenník a prehľad výrobkov IVT cenník a prehľad výrobkov IVT Greenline C, E Plus Tepelné čerpadlo IVT Greenline C, E Plus s výstupnou teplotou 65 C je určené pre odber nízkoteplotnej energie zo zeme alebo podzemnej vody. Súčasťou

Více

A/ VODOVODNÁ PRÍPOJKA. a) obhliadky miesta realizácie za účelom zistenia splnenia technických podmienok realizácie pripojenia;

A/ VODOVODNÁ PRÍPOJKA. a) obhliadky miesta realizácie za účelom zistenia splnenia technických podmienok realizácie pripojenia; www.vodarne.eu A/ VODOVODNÁ PRÍPOJKA A/ 1.1 Realizácia vodovodnej prípojky pozostáva z: a) obhliadky miesta realizácie za účelom zistenia splnenia technických podmienok realizácie pripojenia; b) dodávky

Více

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary Dokumentace pro provedení stavby Zařízení vytápění 1. Technická zpráva Obsah: 1. Identifikační údaje stavby 2. Podklady 3. Úvod a základní informace 4. Technický popis 5. Požadavky na jednotlivé profese

Více

Príklady zabezpečenia úspor energie vo verejných budovách v Trnavskom a Nitrianskom kraji

Príklady zabezpečenia úspor energie vo verejných budovách v Trnavskom a Nitrianskom kraji Konferencia ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ VEC VEREJNÁ, 24. - 25. mája 2012, Dudince Príklady zabezpečenia úspor energie vo verejných budovách v Trnavskom a Nitrianskom kraji Pilotný projekt Energetická efektívnosť

Více

Nepriamoohrievané zásobníky teplej vody. Technické údaje ST 65 E. Poznámky Závesný zásobník ST 65 E Nepriamoohrievané zásobníky teplej vody

Nepriamoohrievané zásobníky teplej vody. Technické údaje ST 65 E. Poznámky Závesný zásobník ST 65 E Nepriamoohrievané zásobníky teplej vody Poznámky Závesný zásobník ST 65 E Technické údaje ST 65 E Typ zásobníka Jednotka ST 65 E Prenos tepla (vykurovacia špirála) Počet závitov 12 Objem vykurovacej vody l 3,9 Výhrevná plocha m 2 0,8 Max teplota

Více

CENNÍK č. 4. Vodovodné a kanalizačné prípojky v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách v platnom znení

CENNÍK č. 4. Vodovodné a kanalizačné prípojky v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách v platnom znení Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36 570 460 ZAPÍSANÁ V OBCHODNOM REGISTRI OKRESNÉHO SÚDU KOŠICE I., ODDIEL : SA, VLOŽKA Č.: 1243/V 055/7924 111, 055/7924

Více

/2005 SK Pre odborných pracovníkov. Návod na montáž. Systémové oddelenie výmenník tepla (WT) Pred montážou si prosím pozorne prečítajte

/2005 SK Pre odborných pracovníkov. Návod na montáž. Systémové oddelenie výmenník tepla (WT) Pred montážou si prosím pozorne prečítajte 6304 2425 10/2005 SK Pre odborných pracovníkov Návod na montáž Systémové oddelenie výmenník tepla (WT) Pred montážou si prosím pozorne prečítajte Obsah 1 Rozsah dodávky systémového oddelenia - výmenníka

Více

Akumulačné nádrže typ NAD

Akumulačné nádrže typ NAD Návod na obsluhu a inštaláciu Akumulačné nádrže typ NAD Družstevní závody Dražice strojírna s.r.o. Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz dzd@dzd.cz 1.

Více

Technické údaje. akumulačného zásobníka tepla s prietokovou prípravou teplej vody HSK OKO. Zásobník tepla a teplej vody HSK OKO

Technické údaje. akumulačného zásobníka tepla s prietokovou prípravou teplej vody HSK OKO. Zásobník tepla a teplej vody HSK OKO Technické údaje akumulačného zásobníka tepla s prietokovou prípravou teplej vody HSK OKO Všeobecné informácie Akumulačné nádrže HSK sú určené pre akumuláciu vykurovacej vody so súbežnou prípravu teplej

Více

Ohrev úžitkovej vody. Solárny systém

Ohrev úžitkovej vody. Solárny systém Projekčné podklady Ohrev úžitkovej vody. Solárny systém aurostep VSL S 250 T, aurostep VSL S 250 F Základná charakteristika: Systém aurostep sa dodáva v prevedení drainback systém. Jedná sa o beztlakové

Více

Prevázdkové údaje. Použitie. Teplovodné vykurovacie sústavy - jednorúrkové a dvojrúrkové. Pripojenie vykurovacích telies

Prevázdkové údaje. Použitie. Teplovodné vykurovacie sústavy - jednorúrkové a dvojrúrkové. Pripojenie vykurovacích telies Max. prevádzková teplota 110 C Max. prevádzkový tlak 10 bar Pri použití prechodiek HERZ pre medené a oceľové rúrky treba tieto hodnoty skorigovať s prihliadnutím na EN 1264-2: 1998 Tabuľka 5. Pri prechodoch

Více

Technická univerzita vo Zvolene VNOSŤ A ENVIRONMENTÁLNE ASPEKTY VYKUROVANIA RODINNÝCH DOMOV PALIVOVÝM DREVOM. Ladislav DZURENDA

Technická univerzita vo Zvolene VNOSŤ A ENVIRONMENTÁLNE ASPEKTY VYKUROVANIA RODINNÝCH DOMOV PALIVOVÝM DREVOM. Ladislav DZURENDA EKONOMICKÁ EFEKTÍVNOS VNOSŤ A ENVIRONMENTÁLNE ASPEKTY VYKUROVANIA RODINNÝCH DOMOV PALIVOVÝM DREVOM Ladislav DZURENDA Abstrakt V príspevku je vykonaná analýza vplyvu používania nových stavebných hmôt a

Více

6/4.1 Vonkajšie prípojky nn

6/4.1 Vonkajšie prípojky nn ČASŤ 6 DIEL 4 KAPITOLA 1 str. 1 6/4.1 Vonkajšie prípojky nn Pre každý objekt má byť zriadená len jedna elektrická prípojka nn. Ak je vyhotovených viacero prípojok pre jeden objekt, musí byť táto skutočnosť

Více

Možnosti a obmedzenia kondenzačných kotlov

Možnosti a obmedzenia kondenzačných kotlov Možnosti a obmedzenia kondenzačných kotlov v domácnostiach S energiou efektívne v rodinných domoch AQUATHERM Nitra, 8. 2. 2012 Ing. Mudrončík Tomáš, Viessmann, s.r.o. Produktová ponuka kondenzačných kotlov

Více

VÝPOČET POTREBY TEPLA NA VYKUROVANIE BUDOV A PRIEMERNÉHO SÚČINITEĽA PRECHODU TEPLA

VÝPOČET POTREBY TEPLA NA VYKUROVANIE BUDOV A PRIEMERNÉHO SÚČINITEĽA PRECHODU TEPLA VÝPOČET POTREBY TEPLA NA VYKUROVANIE BUDOV A PRIEMERNÉHO SÚČINITEĽA PRECHODU TEPLA podľa STN EN ISO 13790, STN EN 832 a STN 730540 Energie 2005 Názov úlohy: Spracovateľ: Ing.Petr Keller Zákazka: Dátum:

Více

Projektová dokumentace řeší vytápění objektu domova pro osoby bez přístřeší v Šumperku.

Projektová dokumentace řeší vytápění objektu domova pro osoby bez přístřeší v Šumperku. 1 Projektová dokumentace řeší vytápění objektu domova pro osoby bez přístřeší v Šumperku. Podkladem pro zpracování PD byly stavební výkresy a konzultace se zodpovědným projektantem a zástupci investora.

Více

SmartHub Integrálna jednotka pre pasívne domy

SmartHub Integrálna jednotka pre pasívne domy Integrálna jednotka pre pasívne domy SmartHub Integrálna jednotka pre pasívne domy Popis Komplexné riešenie SmartHub je priestorovo úsporné a výkonovo optimalizované riešenie všetkých technologických potrieb

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DOKUMENTACE

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DOKUMENTACE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Akce KLIMENTSKÁ Rekonstrukce 2.NP Místo Klimentská 1246/1, Praha 1, 110 00 Investor HOMEGLOBE, a.s. Generální projektant Building s.r.o. Peckova 13, Praha 8, 186 00 Projektant části

Více

Naša ponuka je platná 2 mesiace od dátumu vystavenia. Vyhradzujeme si právo na technické zmeny, vylepšenia a zmeny výrobného programu.

Naša ponuka je platná 2 mesiace od dátumu vystavenia. Vyhradzujeme si právo na technické zmeny, vylepšenia a zmeny výrobného programu. Peter Príkladný, s.r.o. Príkladná cesta 8 821 04 Bratislava Peter Príkladný, s.r.o. Telefón: (02) 00 00 00 00 telefax: (02) 00 00 00 00 www.peterprikladny.sk zodpovedný: Peter Príkladný 20. 04. 2016 Projekt:

Více

AquaBene UNIKÁTNY VÝROBOK ZNAČKY AquaBene

AquaBene UNIKÁTNY VÝROBOK ZNAČKY AquaBene Aplikátor vzduchu AquaBene-OXY Účinná metóda predchádzania zahnívaniu odpadových vôd a vzniku nepríjemných pachov v kanalizačnej sieti Aplikátory vzduchu AquaBene-OXY sa používajú v už pracujúcich alebo

Více

UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI

UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI METODICKÝ POKYN č. 6/2005 KVESTORA UMB HAVARIJNÝ PLÁN RIADENIA TEPELNÉHO HOSPODÁRSTVA NA UMB Gestor: PaedDr. Ján Kamoďa, PhD. kvestor UMB V Banskej Bystrici 12.

Více

Regulácia tepla s nami je ako detská hra.

Regulácia tepla s nami je ako detská hra. Regulačná technika Regulácia tepla s nami je ako detská hra. Ekvitermické regulátory Solárne regulátory Priestorové regulátory Dobrý pocit robiť správne veci. Pretože myslí dopredu. Regulátory Vaillant

Více

- 1 - : SO.01 Administratívna budova TECHNICKÁ SPRÁVA

- 1 - : SO.01 Administratívna budova TECHNICKÁ SPRÁVA - 1 - Číslo zákazky Názov zákazky Miesto stavby Objednávateľ Stavebný objekt Časť projektu Stupeň projektu : ÚVV a ÚVTOS-55/32-2017 : Modernizácia administratívnej budovy ÚVV a ÚVTOS Košice : Budova na

Více

- zmena už vydaného integrovaného povolenia - žiadosť o vydanie stavebného povolenia

- zmena už vydaného integrovaného povolenia - žiadosť o vydanie stavebného povolenia Žiadosť o vydanie zmeny Integrovaného povolenia - stavebného povolenia podľa zákona o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia SlovZink, a.s. Továrenská 545, SK-018 64 Košeca

Více

F.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

F.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB F.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB F.1.4.a.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA F.1.4.a.2 VÝKRESY ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ ÚT 1 1. P.P. - ústřední vytápění ÚT 2 1. N.P. - ústřední vytápění ÚT 3 2.N.P. - ústřední vytápění ÚT 4 3.N.P.

Více

Možnosti zosúladenia progresívnych systémov nízkoteplotného vykurovania a netradičných zdrojov energií prípadová štúdia Košice

Možnosti zosúladenia progresívnych systémov nízkoteplotného vykurovania a netradičných zdrojov energií prípadová štúdia Košice Možnosti zosúladenia progresívnych systémov nízkoteplotného vykurovania a netradičných zdrojov energií prípadová štúdia Košice doc. Ing. Zuzana VRANAYOVÁ, PhD. Ing. František VRANAY, PhD. Ing. Anna Sedláková,

Více

D a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459)

D a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459) P R O J E K T Y, S. R. O, H A V Í Ř S K Á 1 6, 5 8 6 0 1 K A N C E L Á Ř : C H L U M O V A 1, 5 8 6 0 1 D.1.4.2 a TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U

Více

OBEC JACOVCE. Všeobecne záväzného nariadenia

OBEC JACOVCE. Všeobecne záväzného nariadenia OBEC JACOVCE Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2015 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania. Obecné zastupiteľstvo Obce Jacovce,

Více

Cenník nízkonákladových rodinných domov Aktuálne platný cenník. Ceny sú uvedené s DPH v regióne Slovenska. Konverzný kurz: 30,126 SKK/EUR

Cenník nízkonákladových rodinných domov Aktuálne platný cenník. Ceny sú uvedené s DPH v regióne Slovenska. Konverzný kurz: 30,126 SKK/EUR FD 101 á 68,4 m² 79,4 m² 41 164 48 310 63 072 4 026 67 098 1 240 121 Sk 1 455 401 Sk 1 900 107 Sk 121 283 Sk 2 021 391 Sk FD 102 126,3 m² 141,35 m² 65 380 78 102 101 966 6 508 108 475 1 969 647 Sk 2 352

Více

Proporcionálne tlakové regulačné ventily VPPE/VPPE s displejom

Proporcionálne tlakové regulačné ventily VPPE/VPPE s displejom Proporcionálne tlakové regulačné ventily VPPE/VPPE s displejom Proporcionálne tlakové regulačné ventily VPPE/VPPE s displejom prehľad dodávok Funkcia Vyhotovenie Pneumatický prípoj 1 tlakové regulačné

Více

5.5.2 VZDUCHOVÉ CHLADIČE KVAPALÍN MCA

5.5.2 VZDUCHOVÉ CHLADIČE KVAPALÍN MCA 5.5.2 VZDUCHOVÉ CHLADIČE KVAPALÍN Vzduchové chladiče kvapaliny tejto rady sú určené pre vonkajšie inštalácie v komerčných aplikáciách VÝKONOVÁ RADA OD 9,5 DO 60 kw KOMPAKTNÉ PREVEDENIE VOLITEĽNÉ HYDRAULICKÉ

Více

Energetická efektívnosť v praxi

Energetická efektívnosť v praxi Konferencia Energetická efektívnosť do roku 2020 9. 10. december 2014, Trnava Energetická efektívnosť v praxi Ing. Ivan Knapko Slovenská inovačná a energetická agentúra Energetické audity za obdobie roku

Více

Teplo pre život. Vyberte si najvhodnejšie riešenie pre Vás. CerapurSmart ZSB 14-3 C. Radový dom. Jesenná ponuka platná od do

Teplo pre život. Vyberte si najvhodnejšie riešenie pre Vás. CerapurSmart ZSB 14-3 C. Radový dom. Jesenná ponuka platná od do Vyberte si najvhodnejšie riešenie pre Vás Jesenná ponuka platná od 15.9. do 30.11.2012 Ceny sú uvedené s DPH. Pre zákazníkov Radový dom ~ od 60 do 120m 2 CerapurSmart ZSB 14-3 C PremiumPlus 14 I. CerapurSmart

Více

Ak si počas odstávky pustím studenú vodu z červeného kohútika, za akú vodu platím?

Ak si počas odstávky pustím studenú vodu z červeného kohútika, za akú vodu platím? OTÁZKY A ODPOVEDE Ak si počas odstávky pustím studenú vodu z červeného kohútika, za akú vodu platím? Ak počas letnej odstávky teplej vody odpúšťate vodu z červeného kohútika, spotreba vody sa meria na

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OPRAVA PLYNOVÉ KOTELNY ZŠ NÁM. MÍRU - BRNO. Datum: 07/2015 PROJEKCE TZB A ENERGETIKY TECHNOLOGICKÁ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA OPRAVA PLYNOVÉ KOTELNY ZŠ NÁM. MÍRU - BRNO. Datum: 07/2015 PROJEKCE TZB A ENERGETIKY TECHNOLOGICKÁ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA OPRAVA PLYNOVÉ KOTELNY ZŠ NÁM. MÍRU - BRNO TECHNOLOGICKÁ ČÁST Vypracoval : Ing. Lenka Nováková Datum: 07/2015 1/5 1. ÚVOD Tato projektová dokumentace řeší opravu stávajících plynových

Více

Návod na montáž. Solárny zásobník ORION

Návod na montáž. Solárny zásobník ORION Návod na montáž Solárny zásobník ORION Solárny kolektor CS 100 F strana 3 z 16 Obsah 1. Všeobecné upozornenia 4 1.1 Upozornenia a doporučenia 4 1.2 Bezpečnostné upozornenia 4 1.3 Obsah dodávky 4 2. Technický

Více

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA INVESTOR: Vladimíra Tučková, Nová Ves 109, 691 23, Pohořelice NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA VYTAPĚNÍ Obsah projektu : Technická zpráva Výkresová

Více

CLAS PREMIUM Základné informácie. Kondenzačný plynový kotol s prietokovým ohrevom TÚV.

CLAS PREMIUM Základné informácie. Kondenzačný plynový kotol s prietokovým ohrevom TÚV. CLAS PREMIUM 1.1. Základné informácie Kondenzačný plynový kotol s prietokovým ohrevom TÚV. Základné výhody: Komfort Funkcia AUTO Funkcia KOMFORT Funkcia automatického odvzdušnenia primárneho okruhu Tichá

Více

Odborná spôsobilosť osôb na obsluhu a opravy

Odborná spôsobilosť osôb na obsluhu a opravy Odborná spôsobilosť osôb na obsluhu a opravy vyhradených technických zariadení (VTZ) tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových 14.06.2016 Ing. Jaroslav Niskáč Obsahom prezentácie sú povinnosti, ktoré

Více

Švédske tepelné čerpadlá

Švédske tepelné čerpadlá Prehľad produktov a cenník 2009 / 1 www.ivt.sk Švédske tepelné čerpadlá TEPELNÉ ČERPADLÁ C zem / voda C je jedným z najpredávanejších kompaktných tepelných čerpadiel na Slovensku ako aj v Európe. Je navrhnuté

Více

1.VŠEOBECNĚ 2.TEPELNÁ BILANCE

1.VŠEOBECNĚ 2.TEPELNÁ BILANCE 1.VŠEOBECNĚ Prováděcí projekt řeší vytápění přístavby v objektu Varšavská 19, Praha 2. Jako podklady pro projekt ÚT byly použity: o Stavební výkresy objektu o ČSN 06 0210 Výpočet tepelných ztrát budov

Více

Radiátorové ventily. Siemens Building Technologies HVAC Products. Typový rad NF, pre dvojrúrkové vykurovacie zariadenia

Radiátorové ventily. Siemens Building Technologies HVAC Products. Typový rad NF, pre dvojrúrkové vykurovacie zariadenia 06 EN - Priame ventily VDN Rohové ventily VEN Opačné rohové ventily VUN Radiátorové ventily Typový rad NF, pre dvojrúrkové vykurovacie zariadenia VDN VEN VUN Teleso z mosadze, matne poniklované DN0, DN

Více

T01 Technická zpráva. Investor Místo zakázky Stupeň projektu Projektant Zodpovědný projektant

T01 Technická zpráva. Investor Místo zakázky Stupeň projektu Projektant Zodpovědný projektant Investor Místo zakázky Stupeň projektu Projektant Zodpovědný projektant Obec Dolní Bečva, Dolní Bečva 340, 756 55 Dolní Bečva Dolní Bečva 578, 756 55 Dolní Bečva Projekt pro stavební povolení Ing. Ludvík

Více

ELEKTRONICKÝ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM poplašné zariadenie (alarm) kanadského výrobcu zn. PARADOX

ELEKTRONICKÝ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM poplašné zariadenie (alarm) kanadského výrobcu zn. PARADOX ELEKTRONICKÝ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM poplašné zariadenie (alarm) kanadského výrobcu zn. PARADOX Elektronický zabezpečovací systém slúži na ochranu nehnuteľností pred krádežou, poškodením alebo neoprávneným

Více

OBSAH. 1. Technická zpráva 2. Půdorys přízemí 3. Půdorys podkroví 4. Schéma tělesa 5. Schéma zdroje tepla

OBSAH. 1. Technická zpráva 2. Půdorys přízemí 3. Půdorys podkroví 4. Schéma tělesa 5. Schéma zdroje tepla OBSAH 1. Technická zpráva 2. Půdorys přízemí 3. Půdorys podkroví 4. Schéma tělesa 5. Schéma zdroje tepla T E C H N I C K Á Z P R Á V A Projekt řeší vytápění rodinného domu manželů Vytlačilových, Roztoky

Více

Mesto Sereď Námestie republiky 1176/10, Sereď

Mesto Sereď Námestie republiky 1176/10, Sereď Prieskum trhu (tovar) v Seredi, dňa 13.11.2014 Mesto Sereď ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vykonáva

Více

Radiátorové ventily. Siemens Building Technologies Výrobky pre vykurovanie vetranie klimatizáciu (HVAC)

Radiátorové ventily. Siemens Building Technologies Výrobky pre vykurovanie vetranie klimatizáciu (HVAC) 0 EN - Priame ventily VDN Rohové ventily VEN Radiátorové ventily Typový rad DIN, pre dvojrúrkové vykurovacie zariadenia VDN VEN Teleso z mosadze, matne poniklované DN0, DN a DN0 Integrované prednastavovanie

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ, VĚTRÁNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ, VĚTRÁNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ, VĚTRÁNÍ CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO Identifikační údaje stavby: název stavby: Stavební úpravy BD 2.np a 5.np místo stavby: obec: Praha 7-Holešovice místo: Tusarova 1235/32

Více

PHPP Passive House Planning Package Cesta k pasívnemu štandardu budovy s takmer nulovou spotrebou energie

PHPP Passive House Planning Package Cesta k pasívnemu štandardu budovy s takmer nulovou spotrebou energie PHPP Passive House Planning Package Cesta k pasívnemu štandardu budovy s takmer nulovou spotrebou energie Inštitút pre energeticky pasívne domy, Bratislava Workshop SIEA Definícia: ročná MPT na vykurovanie

Více

ARCHITEKTONICKO STAVEBNÉ RIEŠENIE, KONŠTRUKCIE, MATERIÁLY

ARCHITEKTONICKO STAVEBNÉ RIEŠENIE, KONŠTRUKCIE, MATERIÁLY ARCHITEKTONICKO STAVEBNÉ RIEŠENIE, KONŠTRUKCIE, MATERIÁLY RODINNÝ DOM C BRATISLAVA - KOLIBA STRÁŽE VACHMAJSTROV VRCH STAVEBNO TECHNICKÉ RIEŠENIE STAVBY ARCHITEKTONICKO STAVEBNÉ RIEŠENIE, KONŠTRUKCIE, MATERIÁLY

Více

Hydraulické vyregulovanie rozvodov UK pre objekt Základnej školy na ul. Maxima Gorkého č. 21 v Trnave. Technická správa

Hydraulické vyregulovanie rozvodov UK pre objekt Základnej školy na ul. Maxima Gorkého č. 21 v Trnave. Technická správa Projekt: Hydraulické vyregulovanie rozvodov UK pre objekt Základnej školy na ul. Maxima Gorkého č. 21 v Trnave Technická správa 1 ÚVOD Predmetom projektového riešenia je hydraulické vyregulovanie rozvodov

Více

ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačné zariadenia Ing. Monika Laurovičová odbor skúšobníctva

ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačné zariadenia Ing. Monika Laurovičová odbor skúšobníctva Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 349/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na prostriedky ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk

Více

Ceny servisných služieb Wolf SR Platné od

Ceny servisných služieb Wolf SR Platné od Ceny servisných služieb Wolf SR Kategória Kód Položka Hodinová sadzba (60 min) HS1 HS2 HS3 CK50 Pracovná hodina (8:00 16:30 hod) Mimo pracovný čas v pracovný deň Sobota, nedeľa, sviatky 0-50 km Sadzba

Více

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 13. 12. 2012 Investičný zámer Nájomné byty na Čapajevovej ulici

Více

Domy, s ktorými nebudete mať problém počas ich užívania.

Domy, s ktorými nebudete mať problém počas ich užívania. Domy, s ktorými nebudete mať problém počas ich užívania. Všetky naše domy sú nízkoenergetické v energetickej triede A a B pre kúrenie a ohrev teplej vody. Stavebné systémy Robíme len murované domy zo systému

Více

Spotreba energie (zemného plynu) na vykurovanie a prípravu teplej vody za zimnú sezónu

Spotreba energie (zemného plynu) na vykurovanie a prípravu teplej vody za zimnú sezónu Spotreba energie (zemného plynu) na vykurovanie a prípravu teplej vody za zimnú sezónu 2014-2015 Vykurovanie a príprava teplej vody s použitím kotla na zemný plyn sa začalo 25.11.2014, čiže o niečo neskôr

Více

Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici Akademický rok 2011/2012 Zimný semester MANAŢMENT HOTELA

Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici Akademický rok 2011/2012 Zimný semester MANAŢMENT HOTELA Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici Akademický rok 2011/2012 Zimný semester MANAŢMENT HOTELA prof. Ing. Peter Patúš, PhD. Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania ÚSPORY ENERGIE V HOTELI

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek

TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek Niersberger Instalace, s.r.o. Tyršova 2075 256 01 Benešov Telefon (+420) 317 721 741-2 Fax (+420) 317 721 841 E-mail: instalace@niersberger.cz IČO 64577252 DIČ CZ64577252 TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek

Více

Komfortná správa rozvádzačov

Komfortná správa rozvádzačov Schrack Design 2.0 Komfortná správa rozvádzačov NOVINKA: PRIEBEŽNÝ VÝPOČET OTEPLENIA Čo je Schrack Design? NOVINKA: VENTILAČNÉ SYSTÉMY Schrack Design je softvérový nástroj, ktorý Vám pomôže ľahko a spoľahlivo

Více

Zdroje technických problémov. Zdroj: 14. Symposium Thermische Solaranlagen, Kloster Banz, Mai 2004 Christian Keilholz, Fa.

Zdroje technických problémov. Zdroj: 14. Symposium Thermische Solaranlagen, Kloster Banz, Mai 2004 Christian Keilholz, Fa. Ako to nerobiť pri solárnych kolektoroch - chyby pri návrhu a mo ontáži Mgr. Marian Ježo THERMO/SOLAR Žiar s.r.o. Zdroje technických problémov Chybné montáže a chyby pri návrhu sú zdrojom asi 84 % problémov

Více

Katalóg domov. SILICATE WORLD, s.r.o. Maloveská 68 Lučenec 98401

Katalóg domov.  SILICATE WORLD, s.r.o. Maloveská 68 Lučenec 98401 V cene domu: Projektová dokumentácia na stavebné povole Poradenstvo s naším projekčným oddelením Výpočet cenovej ponuky: obchod@silicateworld.eu 48 64 5 48 64 5 48 64 58 Katalóg domov Akýkoľvek projekt

Více

Trojcestný kohút PN10 s vonkajším závitom

Trojcestný kohút PN10 s vonkajším závitom 4 233 SÉRIA 02 Trojcestný kohút PN10 s vonkajším závitom VBG31... Trojcestný kohút PN10 s vonkajšími závitovými pripojeniami Šedá liatina GG-25 Šroubenie pre DN20... DN40 mm k vs 6,3... 25 m 3 /h uhol

Více

ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA APK plan & design, s.r.o. Riegrova 44a, 612 00 Brno tel.: 541 245 286, fax: 541 247 312 email: zak.apk@arch.cz Projektant části PD: Ing. Jiří Dudek TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV 17.listopadu 13, 680 01 Boskovice

Více

Ohybné potrubie a VZT príslušenstvo

Ohybné potrubie a VZT príslušenstvo PELETOVÉ KACHLE Ohybné potrubie a VZT príslušenstvo ARTEL 1 Ohybné potrubia semiflexibilné potrubia Ohybné potrubie neizolované SEMI4U SEMI4U je ohybné, špirálovité, semiflexibilné potrubie, vyrobené z

Více

Montážny návod CW+ zásobník

Montážny návod CW+ zásobník Montážny návod CW+ zásobník Obsah : 1. 1. Všeobecné Všeobecné pokyny pokyny... 2 1.1 Výrobca 1.1 Výrobca... 2 1.2 Pokyny 1.2 Pokyny a odporúčania a odporúčania... 2 1.3 Normy 1.3 Normy a technické a technické

Více

ODVLHČOVACIE BAZÉNOVÉ JEDNOTKY

ODVLHČOVACIE BAZÉNOVÉ JEDNOTKY ODVLHČOVACIE BAZÉNOVÉ JEDNOTKY Prečo je dôležité vetranie? Odparovanie vody Dezinfekcia vody Ľudia Vlhkosť Chlórový zápach Čerstvý vzduch Prečo kontrolovať vlhkosť? Nezabezpečenie okolitej vlhkosti pod

Více

Návod na montáž a údržbu

Návod na montáž a údržbu Návod na montáž a údržbu Zásobník na ohrev vody Logalux S120 Pre odborných pracovníkov Pred montážou a údržbou si pozorne prečítajte. 6 720 647 323 (11/2001) SK UPOZORNENIE PRE UŽÍVATEľA Pri montáži a

Více

Akumulačné nádrže typ NADO

Akumulačné nádrže typ NADO Návod na obsluhu a inštaláciu Akumulačné nádrže typ NADO Družstevní závody Dražice strojírna Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz dzd@dzd.cz CZ - Prevádzkovo-

Více

LADOMAT A

LADOMAT A LADOMAT 11-30 A 11-100 NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU MAGA s.r.o., Samuela Kollára 86, 979 01 Čerenčany Rimavská Sobota. Tel/fax: 047/56 34 798 e-mail: magasro@magasro.sk www.magasro.sk Hlavné prednosti

Více

systém HORIZONT PS penta

systém HORIZONT PS penta 2BES prehlásenie o zhode Výrobca: A-MONT spol. s.r.o. IČO: 36 265 748 Veterná 17, 917 01 Trnava, Slovenská republika prehlasujem týmto, že 0BPlastové vonkajšie (vchodové) dvere systém HORIZONT PS penta

Více

Špecifikácia štandardného vybavenia

Špecifikácia štandardného vybavenia Špecifikácia štandardného vybavenia STUPEŇ VYHOTOVENIA I. (bungalov, alebo poschodový rodinný dom) Obvodová konštrukcia Obvodové steny hrúbka spravidla do 300 mm, z toho keramická nosná časť hrúbka 120

Více

Snímače so svetlovodnými vodičmi SOE4 prehľad dodávok

Snímače so svetlovodnými vodičmi SOE4 prehľad dodávok prehľad dodávok veľmi presné snímače so svetlovodnými vodičmi spínacie frekvencie do 8 000 Hz dosahy do 2 000 mm varianty s LED indikáciou, spínacie a analógové výstupy nastavenie pomocou funkcie Teach-In

Více

Multi Systémy pre obytné priestory

Multi Systémy pre obytné priestory RESIDENTIAL Multi Systémy pre obytné priestory Systémy pre 2, 3, 4 a 5 miestností široký sortiment vnútorných jednotiek nízka spotreba energie a vysoká spoľahlivosť vďaka invertorovému riadeniu tichá prevádzka

Více

Obsah. Prístroje pre železnice Stožiarové rozvodnice H 1 Betónová bloková transformovňa BBT 1 a BBT 3 H 3

Obsah. Prístroje pre železnice Stožiarové rozvodnice H 1 Betónová bloková transformovňa BBT 1 a BBT 3 H 3 Obsah Prístroje pre železnice Stožiarové rozvodnice H 1 Betónová bloková transformovňa BBT 1 a BBT 3 H 3 Poznámky Stožiarové rozvodnice Všeobecne Stožiarové železničné rozvodnice plastové SŽRP slúžia k

Více

Na čo nezabudnúť pri príprave žiadosti. Obnova bytovej budovy

Na čo nezabudnúť pri príprave žiadosti. Obnova bytovej budovy Otvorene o obnove bytových domov Na čo nezabudnúť pri príprave žiadosti Konferencia Piešťany 14. 15.4.2015 Postupovať v zmysle platnej legislatívy Zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania

Více

HALA PRO ÚPRAVU PLOCHÉHO SKLA

HALA PRO ÚPRAVU PLOCHÉHO SKLA Akce: Adresa: HALA PRO ÚPRAVU PLOCHÉHO SKLA parc.č. 505, 506, 213/1, 213/4, 213/5, 213/6, v k.ú. LÁZNĚ TOUŠEŇ D1.4.a Ústřední vytápění Část: Příloha: D1.4.a - 01 Technická zpráva Datum: 11/2014 Přílohy:

Více

TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o. - Autorizovaná osoba SK 04 - PREHĽAD POČIATOČNÝCH SKÚŠOK TYPU

TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o. - Autorizovaná osoba SK 04 - PREHĽAD POČIATOČNÝCH SKÚŠOK TYPU TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o. - Autorizovaná osoba SK 04 - Pobočka Tatranská Štrba Štefánikova 24, 05941 Tatranská Štrba tel./fax.:052/4484471/4484472 E-mail: krissak@ts.tsus.sk Zákazka č.

Více

DUAL m A + B obytné miestnosti EUROLINE x 5 zastavaná plocha m 2

DUAL m A + B obytné miestnosti EUROLINE x 5 zastavaná plocha m 2 DUAL 1523 ilustračný obrázok 210 000 115 500 999 A + B 2 x 5 882 + 880 m 2 obostavaný priestor 6638 + 6605 m 3 celková úžitková plocha 2 x 1360 m 2 celková obytná plocha 2 x 769 m 2 merná potreba tepla

Více

Vzduchorozvodný systém Octopus

Vzduchorozvodný systém Octopus Vzduchorozvodný systém Octopus Popis: Vzduchotechnický systém Octopus je systém určený pre rozvod vzduchu z vetracej jednotky do objektu. Je vhodný na inštaláciu do podlahy, steny alebo stropu. Vyznačuje

Více

Elektromagnetické ventily VZWP, nepriamo riadené

Elektromagnetické ventily VZWP, nepriamo riadené hlavné údaje a prehľad dodávok Funkcia Elektromagnetický ventil VZWP-L- je nepriamo riadený 2/2-cestný ventil s elektromagnetickou cievkou. Elektromagnetický ventil je pri výpadku prúdu zatvorený. Pri

Více

ECONOMICKÉ RIEŠENIA PRE VÁŠ RODINNÝ DOM TEPELNÉ ČERPADLÁ VZDUCH-VODA AKCIA

ECONOMICKÉ RIEŠENIA PRE VÁŠ RODINNÝ DOM TEPELNÉ ČERPADLÁ VZDUCH-VODA AKCIA ECONOMICKÉ RIEŠENIA PRE VÁŠ RODINNÝ DOM TEPELNÉ ČERPADLÁ VZDUCH-VODA AKCIA 2016 www.ecotechnologies.sk TEPELNÉ ČERPADLÁ VZDUCH-VODA PREČO? Vysoké sezónne účinnosti, vysoké úspory nákladov a emisií CO₂

Více

Legislatíva v oblasti bioplynu a biometánu. Ing. Juraj Novák MH SR

Legislatíva v oblasti bioplynu a biometánu. Ing. Juraj Novák MH SR Legislatíva v oblasti bioplynu a biometánu Ing. Juraj Novák MH SR Legislatíva EU a ciele roku 2020 pre OZE Smernica 2009/28/ES o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie 14 % OZE na hrubej

Více

Názov kvalifikácie: Elektromontér a opravár elektrických sietí

Názov kvalifikácie: Elektromontér a opravár elektrických sietí Názov kvalifikácie: Elektromontér a opravár elektrických sietí Kód kvalifikácie C7413001-00151 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Energetika, plyn a elektrina SK ISCO-08 7413001 Elektromontér a opravár elektrického

Více

NÍZKOENERGETICKÉ VYKUROVANIE.

NÍZKOENERGETICKÉ VYKUROVANIE. NÍZKOENERGETICKÉ VYKUROVANIE www.elmarcos.sk Chengde Eco Tech vytvoril spoločný podnik Čína Palm so Španielskou Palma v roku 2006. Čína Palm momentálne vyrába tepelné čerpadlá s DC motormi. Vzhľadom na

Více

Názov kvalifikácie: Zlievarenský špecialista projektant

Názov kvalifikácie: Zlievarenský špecialista projektant Názov kvalifikácie: Zlievarenský špecialista projektant Kód kvalifikácie C2146020-00417 Úroveň SKKR 7 Sektorová rada Hutníctvo, zlievarenstvo a kováčstvo SK ISCO-08 2146020 Zlievarenský špecialista projektant

Více

Zásobníky UBPT 2000 UBPU 1500. Návod k instalaci Návod k inštalácii

Zásobníky UBPT 2000 UBPU 1500. Návod k instalaci Návod k inštalácii Návod k instalaci Návod k inštalácii CZ SK Zásobníky UBTT 1000 UBPT 1000 UBPT 2000 UBPU 1500 Firma BAXI S.p.A. jako jeden z největších evropských výrobců domácích topenářských zařízení (závěsné plynové

Více

V2000VS TERMOSTATICKÝ VENTIL V, PREDNASTAVITEĽNÝ VENTIL

V2000VS TERMOSTATICKÝ VENTIL V, PREDNASTAVITEĽNÝ VENTIL V2000VS TERMOSTATICKÝ VENTIL V, PREDNASTAVITEĽNÝ VENTIL rohový DIN krátke prevedenie rohový/rohový NF axiálny axiálny (do spiatočky) priamy DIN krátke prevedenie priamy/priamy NF uhlový-rohový priamy priamy

Více

RADIÁLNE VENTILÁTORY - IPX4 COMPACT

RADIÁLNE VENTILÁTORY - IPX4 COMPACT RAIÁLNE VENTILÁTORY - IPX4 OMPAT 44 tecnologia dell aria RAIÁLNE VENTILÁTORY - IPX4 OMPAT Radiálne ventilátory pre odsávanie vzduchu a výparov do potrubia. Možnosť inštalácie do stropu alebo s príslušenstvom

Více

2 1:2 1:2 1-0, RP INVESTOR/STAVEBNÍK STAVBA PREDMET VÝKRESU: -0,480 REZ B REZ A1 1:2 1/1050 2/ ,080 1: REZ 1 REZ 1 1:2 4/1050

2 1:2 1:2 1-0, RP INVESTOR/STAVEBNÍK STAVBA PREDMET VÝKRESU: -0,480 REZ B REZ A1 1:2 1/1050 2/ ,080 1: REZ 1 REZ 1 1:2 4/1050 3 450 4 6850 0 3 /050 2 2 2 9 4/050 3/050 2650 6300 2000 3 7 2 3 2 5300 5/050 6/050 7/050 8/050 2205 545 0 0 2000 545 0 2/050 3 0 6850 4 450 450 +0.000 050 -.080 -.080 -.080 650 050 80-2.30-2.30-2.30 4

Více

PROJEKT STAVBY. 1.4.a. Zařízení pro vytápění staveb. Dostavba squashových kurtů a zázemí Sportovní klub Uherský Brod, Zátiší 1958, Uh.

PROJEKT STAVBY. 1.4.a. Zařízení pro vytápění staveb. Dostavba squashových kurtů a zázemí Sportovní klub Uherský Brod, Zátiší 1958, Uh. Ing. Martin Dufka projektová a inženýrská činnost ve stavebnictví Hluk 43, 687 25, tel. 572579646 PROJEKT STAVBY 1.4.a. Zařízení pro vytápění staveb Stavba: Investor: Dostavba squashových kurtů a zázemí

Více

ENERGETIKA S E R E 0

ENERGETIKA S E R E 0 / ENERGETIKA S E R E 0 MESTSKÝ ÚRAD SER E Ď Dátum: o -03-. 7 Mesto Sereď Námestie republiky 1176/10 926 01 Sereď Pod:tcie /'.é1 J;" ~ r 1()14 i~lu Čl\I

Více

Investor akce : Název akce : Ing. Petr Machynka. Zahradní Uherské Hradiště. Měřítko : Vypracoval - podpis : Ing.

Investor akce : Název akce : Ing. Petr Machynka. Zahradní Uherské Hradiště. Měřítko : Vypracoval - podpis : Ing. ±0,000 =312,700 m.n.m.b.p.v. Investor akce : Název akce : Obecní dům Habrovany Generální projektant : HB Projekt Plus, s.r.o. IČ: 292 35 421 IČ: 292 35 421 Podveská 179/2, 624 00 Brno tel : +420 777 165

Více