Město Lipník nad Bečvou

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Lipník nad Bečvou"

Transkript

1 Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 37. schůzi následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na stanovisko Úřadu na ochranu osobních údajů č. 2/2004. Neupravené verze těchto dokumentů jsou uloženy k nahlédnutí oprávněným osobám podle ust. 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na Městském úřadě Lipník nad Bečvou, kancelář starosty, nám. T.G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou. 932/2012 RM 37 Program schůze RM RM po projednání schválila program schůze RM. 933/2012 RM 37 Ověřovatelé zápisu schůze RM RM schválila ověřovatele zápisu schůze RM : Ing. Radko Černocký, Mgr. Martin Drietomský. 934/2012 RM 37 Kontrola plnění usnesení ze schůzí RM RM po projednání: 1. bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení rady města dle důvodové zprávy 2. vypouští ze sledování tato svá usnesení: 829/2012-RM 30, 839/2012-RM 30, 863/2012-RM 31, 864/2012-RM 31, 865/2012-RM 31, 866/2012-RM 31, 879/2012-RM 31, 887/2012-RM 32, 888/2012-RM 32, 889/2012-RM 32, 890/2012-RM 32, 891/2012-RM 32, 892/2012-RM 32, 893/2012-RM 32, 894/2012-RM 32, 895/2012-RM 32, 896/2012-RM 32, 897/2012-RM 32, 898/2012-RM 32, 899/2012-RM 32, 900/2012-RM 32, 901/2012-RM 32, 902/2012-RM 32, 903/2012-RM 32, 904/2012-RM 32, 905/2012-RM 32, 906/2012-RM 32, 907/2012-RM 32, 1

2 908/2012-RM 32, 910/2012-RM 32, 911/2012-RM 32, 912/2012-RM 32, 913/2012-RM 32, 914/2012-RM 32, 915/2012-RM 33, 916/2012-RM 33, 917/2012-RM 33, 918/2012-RM 33, 919/2012-RM 34, 920/2012-RM 34, 921/2012-RM 34, 922/2012-RM 34, 924/2012-RM 35, 925/2012-RM 35, 926/2012-RM /2012 RM 37 Použití znaku města Lipník nad Bečvou 1. RM na základě ust. 34a) a ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, po projednání uděluje souhlas s užitím znaku města Lipník nad Bečvou za podmínek dodržení schváleného grafického vzhledu znaku města Společnosti pro dějiny židů v ČR, se sídlem Slovanské nám. 8, Brno, IČ: RM ukládá vedoucí Kanceláře tajemníka informovat žadatele a poskytnout mu v elektronické podobě vyobrazení znaku města v požadovaném formátu. T : /2012 RM 37 Bezúplatný převod drobného hmotného dlouhodobého majetku (DHDM) a schválení smlouvy o bezúplatném převodu DHDM 1. RM po projednání schvaluje s účinností od bezúplatný převod DHDM a smlouvu o bezúplatném převodu majetku umělecká díla - obrazy: Autor/Název Rok pořízení Pořiz. cena v Kč Solařík Most legií ,00 Solařík Krajina ,00 autor neznámý - Krajina ,00 Rek - Lipník nad Bečvou- Helfštýn ,00 Dvořáček - Předjaří Helfštýna ,00 Menčík - Pohled na Novosady ,00 Menčík Lipník nad Bečvou I ,00 Menčík Lipník nad Bečvou II ,00 mezi Střediskem volného času, příspěvková organizace, IČ a městem Lipník nad Bečvou v celkové pořizovací ceně 6.955,- Kč včetně DPH. 2. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o bezúplatném převodu majetku. 2

3 937/2012 RM 37 Žádost Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje o příspěvek na pořízení nového vybavení pro požární stanici Lipník nad Bečvou. 1. RM po projednání, na základě ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, neschvaluje poskytnutí dotace ve výši ,00 Kč Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje na pořízení automatického externího defibrilátoru. 2. RM ukládá starostovi informovat žadatele. T: /2012 RM 37 Zapojení města Lipník nad Bečvou do celoevropské akce Evropský týden mobility dne září RM po projednání schvaluje přistoupení města Lipník nad Bečvou k celoevropské akci Evropský týden mobility a Evropský den bez aut. 2. RM ukládá vedoucí Odboru životního prostředí realizovat tuto akci. 3. RM zmocňuje starostu města podepsat CHARTU T: /2012 RM 37 Souhlas zřizovatele 1. RM po projednání uděluje souhlas subjektu Středisko volného času Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, IČ , k použití investičního fondu na posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav galerie Konírna a objektů v areálu organizace na Komenského sadech č.p RM ukládá : a) zástupci vedoucí Odboru školství a kultury informovat ředitele příspěvkové organizace, b) řediteli příspěvkové organizace realizaci údržby a oprav. T:

4 940/2012 RM 37 Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Střediska volného času Lipník nad Bečvou, příspěvkové organizace dle přílohy. 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. T: /2012 RM 37 Bezúplatný převod majetku 1. RM po projednání bezúplatně převádí do vlastnictví Městské knihovny Lipník nad Bečvou, příspěvkové organizace, IČ , movitý majetek dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá: a) vedoucí Odboru školství a kultury informovat ředitelku příspěvkové organizace, b) ředitelce Městské knihovny Lipník nad Bečvou, příspěvkové organizace, IČ , zajistit zařazení převáděného majetku do vlastnictví příspěvkové organizace. 942/2012 RM 37 Návrh na ubytování 1. RM po projednání neschvaluje ubytování p. Romana Zlámala na ubytovně Venedik č. 1426, Lipník nad Bečvou. 2. RM ukládá zástupci vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatele o výsledku jednání. 943/2012 RM 37 Návrh na ubytování 1. RM po projednání neschvaluje ubytování p. Lucie Váchové na ubytovně Venedik č. 1426, Lipník nad Bečvou. 2. RM ukládá zástupci vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatelku o výsledku jednání. 4

5 944/2012 RM 37 Návrh na ubytování 1. RM po projednání neschvaluje ubytování p. Roberta Halušky na ubytovně Venedik č. 1426, Lipník nad Bečvou. 2. RM ukládá zástupci vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatele o výsledku jednání. 945/2012 RM 37 Návrh na prodloužení ubytování 1. RM po projednání schvaluje prodloužení ubytování p. Lucie Glonerové na ubytovně Venedik č. 1426, Lipník nad Bečvou, od do RM ukládá zástupci vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatelku o výsledku jednání. T: RM ukládá ředitelce Sociálních služeb Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, zajistit prodloužení smlouvy o dočasném ubytování. 946/2012 RM 37 Návrh na ubytování 1. RM po projednání neschvaluje ubytování p. Rozálie Žigové na ubytovně Venedik č. 1426, Lipník nad Bečvou. 2. RM ukládá zástupci vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatele o výsledku jednání. 947/2012 RM 37 Návrh na ubytování 1. RM po projednání neschvaluje ubytování p. Martiny Čechové na ubytovně Venedik č. 1426, Lipník nad Bečvou. 5

6 2. RM ukládá zástupci vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatelku o výsledku jednání. 948/2012 RM 37 Smlouva o poskytnutí grantu S 09 na projekt Posezení s filmovými písničkami 1. RM po projednání doporučuje ZM: a) neodstoupit od Smlouvy o poskytnutí grantu S 09 ze dne na projekt Posezení s filmovými písničkami, žadatel Sociální služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, Souhradní 1393, Lipník nad Bečvou, b) doporučuje ZM schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí grantu S - 09 ze dne na projekt Posezení s filmovými písničkami, žadatel Sociální služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, Souhradní 1393, Lipník nad Bečvou, a pověřit starostu podpisem tohoto dodatku. 2. RM ukládá místostarostovi předložit materiál k projednání ZM. T: /2012 RM 37 Souhlas zřizovatele 1. RM po projednání uděluje v souladu s ust. 31, odst. 2, písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas Sociálním službám Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, s použitím prostředků z investičního fondu ve výši ,00 Kč k posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav majetku ve vlastnictví zřizovatele výměna otopných těles na východní straně budovy Domu s pečovatelskou službou, Souhradní 1393, Lipník nad Bečvou. 2. RM ukládá zástupci vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat ředitelku příspěvkové organizace T:

7 950/2012 RM 37 Zateplení objektu bývalé MŠ Zahradní, Lipník nad Bečvou zadání zadávacího řízení 1. RM po projednání schvaluje: a) zadání zadávacího řízení zjednodušeným podlimitním řízením na veřejnou zakázku Zateplení objektu bývalé MŠ Zahradní, Lipník nad Bečvou, b) zadávací podmínky k veřejné zakázce, c) okruh obeslaných zájemců dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá vedoucí odboru regionálního rozvoje zabezpečit zadání zadávacího řízení. T: ihned 951/2012 RM 37 Rekonstrukce objektu č.p v Lipníku nad Bečvou přezkoumání námitky 1. RM po projednání a přezkoumání námitky stěžovatele VOKD, a.s., Ostrava-Moravská Ostrava, Nákladní 1/3179, PSČ , IČ podané proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku Rekonstrukce objektu č. p v Lipníku nad Bečvou nerozhodla o námitce stěžovatele. 2. RM zmocňuje starostu podpisem odpovědi na zaslanou námitku. T: ihned 952/2012 RM 37 Rozpočtové opatření č RM po projednání schvaluje rozpočtové opatření zvyšující rozpočet města na straně příjmů vč. financování i na straně výdajů shodně o částku ,00 Kč v členění dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá vedoucímu Odboru finančního začlenit rozpočtové opatření do rozpočtu města. 7

8 953/2012 RM 37 Přidělení a pronájem bytu č. 1/10 v bytovém domě č.p ul. Osecká, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání: a) vzala na vědomí smlouvu o převodu členských práv a povinností uzavřenou mezi panem Vitaliym Proňem a paní Monikou Proňovou, oba trvale bytem. (jako dosavadní členi - převodci) a paní Márií Johnovou, trvale bytem. (jako nabyvatelkou) týkající se převodu členských práv a povinností k bytové jednotce č. 1/10 o velikosti 1+kk, ve 3. NP bytového domu č.p ul. Osecká v Lipníku nad Bečvou. Převod členských práv a povinností k bytu č. 1/10, o velikosti 1+kk, ve 3. NP domu č.p. 1492, ul. Osecká, Lipník nad Bečvou z pana Vitaliye Proňe a paní Moniky Proňové, oba trvale bytem. (jako dosavadní členi - převodci) a paní Márií Johnovou, trvale bytem. (jako nabyvatelkou) se uskuteční v souladu s článkem VII, platných stanov Bytového družstva Osecká ze dne , b) schvaluje přidělení a pronájem bytu č. 1/10, o velikosti 1+kk, ve 3. NP domu č.p ul. Osecká, Lipník nad Bečvou paní Márií Johnové, trvale bytem.. V případě, že nájemní smlouva nebude podepsána do dvou měsíců ode dne schválení pronájmu radou města, pozbude usnesení platnosti. 2. RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. T: /2012 RM 37 Nájemní smlouva k pokoji č. 4C, 4C1 ve II. NP domu č.p. 1427, Venedik, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy k pokoji č. 4C, 4C1 ve II. NP domu č.p. 1427, Venedik, Lipník nad Bečvou s manžely paní Boženou Grunzovou a panem Jiřím Grunzou, dle 712 odst. 5 zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na základě výpovědi z nájmu schválené usnesením č. 833/2012 RM 30 ze dne dle 711 odst. 2 písm. b), a to na tři měsíce s účinností ode dne podpisu nájemní smlouvy oběma smluvními stranami. 2. RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. T:

9 955/2012 RM 37 Výpověď z nájmu bytu č. 3 v domě č.p. 1003, ul. Hranická, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje výpověď nájemci panu Petrovi Šmejkalovi (generália viz důvodová zpráva) z nájmu bytu č. 3, se sníženou kvalitou, o velikosti 3+1, ve II. NP domu č.p. 1003, ul. Hranická, Lipník nad Bečvou situovaného na pozemku parc. č. st zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou na základě ustanovení 711 odst. 2, písm. d) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a to z důvodu, že nájemce hrubě porušuje své povinnosti vyplývající z nájmu bytu tím, že nezaplatil nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu za období 01/2012, 02/2012, 3/2012, 4/2012, 05/2012, 6/2012. Výpovědní lhůta činí tři měsíce a začne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhému účastníkovi (viz důvodová zpráva). 2. RM pověřuje starostu podpisem výpovědi z nájmu. T: /2012 RM 37 Výpověď z nájmu bytu č. 5 v domě č.p. 87, ul. Nerudova, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje výpověď nájemci panu Vojtěchovi Ševečkovi (generália viz důvodová zpráva) z nájmu bytu č. 5, se sníženou kvalitou, o velikosti 1+1, v I. NP domu č.p. 87, ul. Nerudova, Lipník nad Bečvou situovaného na pozemku parc. č. st. 168 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou na základě ustanovení 711 odst. 2, písm. d) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a to z důvodu, že nájemce porušuje své povinnosti vyplývající z nájmu bytu tím, že přenechal do podnájmu byt v rozporu s ujednáním v čl. II nájemní smlouvy ze dne , tj. bez písemného souhlasu pronajímatele. Výpovědní lhůta činí tři měsíce a začne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhému účastníkovi (viz důvodová zpráva). 2. RM pověřuje starostu podpisem výpovědi z nájmu. T: /2012 RM 37 Prodej garáže s pozemkem parc.č. st.2934 v k.ú. Lipník nad Bečvou Věcné břemeno přístupu a příjezdu ke garáži na poz. parc.č. st.2934 v k.ú. Lipník n.b. (ul. Jezerská) 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit prodej garáže s pozemkem parc.č. st.2934 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 45 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou se všemi součástmi a příslušenstvím panu Ing. Karlu Vaculíkovi, bytem., za cenu ,- Kč. 9

10 Převod se uskuteční za níže uvedených podmínek: - Při prodeji bude zřízeno věcné břemeno přístupu a příjezdu k předmětnému objektu přes pozemky parc.č. 3524/2 a 4078/1 v k.ú. Lipník nad Bečvou. - V případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu kupní smlouvy do 2 měsíců ode dne obdržení dopisu, kterým bude sděleno, že mu byl schválen převod předmětných nemovitostí zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti a zájemce uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. - Kupující uhradí kupní cenu a náklady za zpracování geometrického plánu pro vyznačení věcného břemene, a to do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. Jistota ve výši ,- Kč, kterou žadatel složil na účet města, je považována za zálohu kupní ceny. - V případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu a náklady za vyhotovení geometrického plánu pro vyznačení věcného břemene do stanoveného termínu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. - Kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy. - Návrh na vklad vlastnického práva k předmětným nemovitostem bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny, uhrazení nákladů za vyhotovení znaleckého posudku a uhrazení nákladů spojených s převodem. Upozornění: Objekt - není napojen na inženýrské sítě, - je ve špatném technickém stavu, - není přímo napojen na místní komunikaci. 2. RM po projednání nedoporučuje ZM schválit prodej garáže s pozemkem parc.č. st.2934 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 45 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou manželům Mgr. Ing. Monice Michlové, bytem. a Ing. Tomáši Dohnalovi, bytem., za cenu ,- Kč. Jistota ve výši ,- Kč složená na účet města bude vrácena do 30 dnů ode dne projednání převodu zastupitelstvem města. 3. RM ukládá místostarostovi předložit materiál k projednání ZM. T: RM po projednání schvaluje zřízení věcného břemene, a to věcného břemene spočívajícího v právu přístupu a příjezdu k objektu garáže na pozemku parc.č. st.2934 v k.ú. Lipník nad Bečvou přes pozemky parc.č. 3524/2 a 4078/1 v k.ú. Lipník nad Bečvou ve prospěch objektu garáže situované na pozemku parc.č. st.2934 v k.ú. Lipník nad Bečvou. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně na dobu neurčitou. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene ponese budoucí vlastník objektu garáže situované na pozemku parc.č. st.2934 v k.ú. Lipník nad Bečvou. 5. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene. T:

11 958/2012 RM 37 Prodej pozemků parc.č a par.č. st. 205 v k.ú. Podhoří na Moravě 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit prodej pozemků parc.č zahrada o výměře 622 m 2 (dle geometrického plánu nově označeného jako pozemek parc.č. st. 205 o výměře 39 m 2 a pozemek parc. č o výměře 583 m 2 ) v k.ú. Podhoří na Moravě, paní Mgr. Lence Vaškové, bytem., za dohodnutou kupní cenu 40 Kč/m 2, přičemž převod se uskuteční za těchto podmínek: Kupující uhradí kupní cenu a náklady za zpracování znaleckého posudku, a to do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. Jistota ve výši 1.000,-Kč, kterou kupující složila na účet města, bude považována za zálohu kupní ceny. Kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu smlouvy. V případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu kupní smlouvy do 2 měsíců ode dne obdržení dopisu, kterým bude sděleno, že zájemci byl schválen převod předmětných nemovitostí zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti a zájemce uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. V případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu a náklady za vyhotovení znaleckého posudku do stanoveného termínu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. Návrh na vklad vlastnického práva k předmětným nemovitostem bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny, uhrazení nákladů za vyhotovení znaleckého posudku a uhrazení nákladů spojených s převodem. 2. RM ukládá místostarostovi předložit materiál k projednání ZM. T: /2012 RM 37 Prodej pozemku parc.č v k.ú. Loučka (pod vodní nádrží Loučka) 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit prodej pozemku parc.č ostatní plocha vodní nádrž umělá o výměře m 2 v k.ú. Loučka panu Vasilu Mádrovi, bytem., za cenu ,- Kč. Převod se uskuteční za těchto podmínek: - Při prodeji bude zřízeno věcného břemeno přístupu a příjezdu přes účelovou komunikaci na hrázi rybníka ve prospěch města Lipník nad Bečvou. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně, na dobu neurčitou. - Kupující uhradí kupní cenu, náklady za zpracování znaleckého posudku, náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu, a to do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene. Jistota ve výši ,- Kč, kterou žadatel složil na účet města, je považována za zálohu kupní ceny. - V případě, že kupní smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu, náklady za vyhotovení znaleckého posudku a geometrického plánu do stanoveného termínu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. 11

12 - Kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene. - Návrh na vklad vlastnického práva k předmětné nemovitosti bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny, uhrazení nákladů za vyhotovení znaleckého posudku, geometrického plánu a uhrazení nákladů spojených s převodem. Upozornění: - na pozemku se nachází vodní nádrž Loučka ve vlastnictví Povodí Moravy, s.p., - na hrázi rybníka se nachází účelová komunikace. 2. RM po projednání nedoporučuje ZM schválit prodej pozemku parc.č ostatní plocha vodní nádrž umělá o výměře m 2 v k.ú. Loučka společnosti Agrochov Jezernice, a.s., Jezernice 42, IČ , za cenu ,- Kč. Jistota ve výši ,- Kč složená na účet města bude vrácena do 30 dnů ode dne projednání převodu zastupitelstvem města. 3. RM ukládá místostarostovi předložit materiál k projednání ZM. T: /2012 RM 37 Bezúplatný převod pozemků parc.č. 1264/14 a parc.č v k.ú. Lipník nad Bečvou (ul. Za porážkou) 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit bezúplatný převod pozemků parc.č. 1264/14 ostatní plocha neplodná půda a parc.č ostatní plocha ostatní komunikace v k.ú. Lipník nad Bečvou z vlastnictví ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ , se sídlem Praha 2, Rašínovo nábřeží 390/42 do vlastnictví města Lipník nad Bečvou, IČ RM ukládá místostarostovi předložit materiál k projednání ZM. T: /2012 RM 37 Revokace usnesení č. 242/2012 ZM 9 Bezúplatný převod budovy č.p. 68 s pozemkem parc.č. st.86 v k.ú. Lipník nad Bečvou (ul. Křižkovského) 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit: a) revokaci usnesení č. 242/2012 ZM 9 ze dne , b) bezúplatný převod jiné stavby č.p. 68 s pozemkem parc.č. st.86 zastavěná plocha o výměře 202 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou se všemi součástmi a příslušenstvím z vlastnictví Olomouckého kraje, IČ , z hospodaření Střední průmyslové školy stavební, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 257, příspěvkové organizace, IČ 12

13 , do vlastnictví města Lipník nad Bečvou, IČ Nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem vlastnického práva do katastru nemovitostí. Bezúplatný převod se uskuteční za těchto podmínek: 1. Nabyvatel se zaváže, že předmětné nemovitosti bude užívat k muzejním účelům, popřípadě k jiným obdobným kulturním účelům. Nabyvatel je dále oprávněn předmětné nemovitosti s ohledem na jejich charakter užívat kromě primárního účelu i pro uspořádávání veřejných akcí. 2. Nabyvatel nepřenechá předmětné nemovitosti ke komerčnímu využití třetím osobám, a nezatíží je právy třetích osob, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 3. V případě, že před uplynutím lhůty do nabyvatel přestane předmětné nemovitosti nebo jejich část k daným účelům využívat nebo je bude užívat v rozporu s výše uvedenými ustanoveními, je nabyvatel povinen uhradit převodci smluvní pokutu ve výši 1 mil. Kč, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě, že před uplynutím lhůty do nabyvatel převede předmětné nemovitosti nebo jejich část do vlastnictví jiné osoby, je nabyvatel povinen uhradit převodci smluvní pokutu ve výši ,- Kč, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 4. V případě porušení některého z uvedených závazků nabyvatele je Olomoucký kraj oprávněn od darovací smlouvy odstoupit. 2. RM ukládá místostarostovi předložit materiál k projednání ZM. T: /2012 RM 37 Odkoupení části pozemku parc.č. 1653/2 a parc.č. 1653/4 v k.ú. Nové Dvory nad Bečvou (pod autobusovou zastávkou) 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit odkoupení části pozemku parc.č. 1653/2 zahrada o výměře 43 m 2, dle geometrického plánu nově označené jako parc.č. st.1228/1, v k.ú. Nové Dvory nad Bečvou z podílového spoluvlastnictví manželů Igora a Danuše Rejčkových, bytem., do vlastnictví města Lipník nad Bečvou, IČ , za cenu 150,- Kč/m 2, tj. celkem za 6.450,- Kč. Kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí. Kupující uhradí kupní cenu, a to do 60 dnů ode dne doručení kupní smlouvy opatřené doložkou o provedení vkladu do katastru nemovitostí. Daň z převodu bude uhrazena dle platných právních předpisů. V případě, že kupní smlouva nebude zaviněním prodávajícího podepsána do 2 měsíců od schválení odkoupení zastupitelstvem města, pozbude tento bod usnesení platnosti. 2. RM po projednání doporučuje ZM schválit odkoupení části pozemku parc.č. 1653/4 zahrada o výměře 32 m 2, dle geometrického plánu nově označené jako parc.č. st.1228/2, v k.ú. Nové Dvory nad Bečvou z vlastnictví pana Luďka Nadrchala, bytem., do vlastnictví města Lipník nad Bečvou, IČ , za cenu 150,- Kč/m 2, tj. celkem za 4.800,- Kč. Kupující uhradí kupní cenu, a to do 60 dnů ode dne doručení kupní smlouvy opatřené doložkou o provedení vkladu do katastru nemovitostí. Daň z převodu bude uhrazena dle platných právních předpisů. V případě, že kupní smlouva nebude zaviněním prodávajícího podepsána do 2 měsíců od schválení odkoupení zastupitelstvem města, pozbude tento bod usnesení platnosti. 13

14 3. RM ukládá místostarostovi předložit materiál k projednání ZM. T: /2012 RM 37 Odkoupení pozemku parc.č. 2649/2 v k.ú. Lipník nad Bečvou (ul. Za reálkou) 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit odkoupení pozemku parc.č. 2649/2 trvalý travní porost o výměře 77 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou z vlastnictví paní Daniely Venclíkové, bytem. do vlastnictví města Lipník nad Bečvou, IČ , za cenu dle znaleckého posudku ve výši ,- Kč. Kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí. Kupující uhradí kupní cenu do 60 dnů ode dne doručení kupní smlouvy opatřené doložkou o provedení vkladu smlouvy do katastru nemovitostí. Daň z převodu nemovitostí bude uhrazena dle platných právních předpisů. 2. RM ukládá místostarostovi předložit materiál k projednání ZM. T: /2012 RM 37 Smlouva o budoucí kupní smlouvě - pozemek parc.č. 1203/2 v k.ú. Lipník nad Bečvou Vyhlášení záměru pronájmu pozemku parc.č. 1203/2 v k.ú. Lipník nad Bečvou (ul. Tyršova) 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi městem Lipník nad Bečvou a manžely Radimem Symerským, bytem. a Petrou Symerskou, bytem., jejímž předmětem bude prodej pozemku parc.č. 1203/2 ovocný sad o výměře 3629 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou, za cenu ,- Kč, přičemž převod se uskuteční za níže uvedených podmínek: - V případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě do dvou měsíců ode dne schválení uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě zastupitelstvem města, pozbude usnesení týkající se uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě platnosti a zájemce uhradí městu smluvní pokutu ve výši jistoty. - Budoucí kupující uhradí náklady spojené se sepsáním smlouvy o budoucí kupní smlouvě a nájemní smlouvy, a to při jejich podpisu. Podmínky smlouvy o budoucí kupní smlouvě: - Budoucí kupující postaví na předmětném pozemku rodinný dům dle zastavovací studie, která bude nedílnou součástí smlouvy o budoucí kupní smlouvě, zastavovací studie je pro budoucího kupujícího závazná. Dům bude postaven nejpozději do 5 let ode dne podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě. Dokladem o dokončení stavebních prací bude oznámení budoucího kupujícího o užívání zaslané příslušnému stavebnímu úřadu s prohlášením, že na základě závěrečné prohlídky, resp. ve lhůtě 30 dnů od oznámení, stavební úřad užívání nezakázal. 14

15 - Stavební práce musí být zahájeny nejpozději do 2 let od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě. - Výstavba musí být v souladu s územním plánem města. - Budoucí kupující se zaváže uzavřít nejpozději do nájemní smlouvu na pronájem předmětného pozemku. Ukončení smlouvy o budoucí kupní smlouvě a smluvní pokuty: - V případě, že nebude dodržena byť jen jedna z výše uvedených podmínek (podmínky smlouvy o budoucí kupní smlouvě), je budoucí kupující povinen zaplatit budoucímu prodávajícímu smluvní pokutu ve výši ,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení. Smluvní pokuta je splatná do tří měsíců ode dne, kdy budoucí kupující obdrží od budoucího prodávajícího písemnou výzvu k úhradě smluvní pokuty. Nárok na náhradu škody tím není dotčen. - V případě, že v termínu 5 let od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě nebude stavba dokončena, tzn. nebude doručeno oznámení o užívání domu vybudovaného na předmětném pozemku zaslané příslušnému stavebnímu úřadu s prohlášením, že na základě závěrečné kontrolní prohlídky, resp. ve lhůtě 30 dnů od oznámení, stavební úřad užívání nezakázal, zaniká závazek uzavřít kupní smlouvu dle smlouvy o budoucí kupní smlouvě. - Budoucí prodávající má právo odstoupit od smlouvy o budoucí kupní smlouvě v případě, že stavební práce na výstavbě domu nebudou zahájeny do 2 let od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě. V případě odstoupení není dotčena povinnost budoucího kupujícího k úhradě smluvních pokut. Podmínky uzavření kupní smlouvy: - Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy budoucí kupující doručí budoucímu prodávajícímu oznámení o užívání rodinného domu vybudovaného na předmětném pozemku zaslané příslušnému stavebnímu úřadu s prohlášením, že na základě závěrečné kontrolní prohlídky, resp. ve lhůtě 30 dnů od oznámení, stavební úřad užívání nezakázal. - Kupující uhradí kupní cenu, a to do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy. - V případě, že bude podepsána kupní smlouva, avšak kupující neuhradí kupní cenu do stanoveného termínu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a kupující uhradí městu smluvní pokutu ve výši ,- Kč. - Kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při jejím podpisu. - Návrh na vklad vlastnického práva k předmětné nemovitosti bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny a uhrazení nákladů spojených s převodem. Upozornění: - Pozemek není napojen na inženýrské sítě ani na přístupovou komunikaci. - Na pozemku je v současné době ovocný sad. - Pozemek je do v pronájmu. 2. RM ukládá místostarostovi předložit materiál k projednání ZM. T: RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru pronájmu pozemku parc.č. 1203/2 ovocný sad o výměře 3629 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou, za podmínek: - Využití nemovitosti za účelem výstavby rodinného domu. - Cena za pronájem předmětné nemovitosti činí ,- Kč/rok. - Nájemné bude hrazeno vždy k běžného roku, poměrné nájemné v prvním roce nájmu bude hrazeno nejpozději do 30 dní od uzavření nájemní smlouvy. - Nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu nebo jeho část do podnájmu ani do bezplatného užívání jiné osobě. 15

16 - Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě do dne, v němž nastanou právní účinky vkladu kupní smlouvy, kterou bude předmětná nemovitost převedena do vlastnictví nájemce, do katastru nemovitostí. Nedojde-li k převodu předmětné nemovitosti do vlastnictví nájemce do 5 let od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě, zaniká nájem tímto dnem. - Nájemní smlouvu lze ukončit písemnou dohodou obou smluvních stran. - Nájemní smlouvu lze ukončit výpovědí kteréhokoliv z účastníků s tříměsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po obdržení výpovědi. - Odbor správy majetku rozhodne o pronájmu předmětné nemovitosti do 30 dnů ode dne sejmutí záměru z úřední desky. Upozornění: - Pozemek je do v pronájmu. 4. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru pronájmu. T: RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. T: /2012 RM 37 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene přeložka nadzemního a zemního vedení VN na pozemku parc.č. 3050/10 - k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání: a) souhlasí s umístěním energetického zařízení kabelového a venkovního vedení VN, které bude uloženo do pozemku parc.č. 3050/10 orná půda v k.ú. Lipník nad Bečvou, společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem v Děčíně IV - Podmokly, Teplická 874/8, IČ: , a to v rámci stavby Lipník nad Bečvou P.M. přeložka VNv, VNk, v celkové délce cca 25m na předmětném pozemku v k.ú. Lipník nad Bečvou. b) schvaluje předloženou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Lipník nad Bečvou, IČ , DIČ CZ (jako budoucím povinným z věcného břemene) a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem v Děčíně IV - Podmokly, Teplická 874/8, IČ: , zastoupenou na základě plé moci společností MP Projekt s.r.o., se sídlem Sokolská 762, Tlumačov, IČ: , (jako budoucím oprávněným z věcného břemene), jejímž předmětem je strpění umístění, zřízení a provozování energetického zařízení kabelového a venkovního vedení VN v rámci stavby Lipník nad Bečvou P.M. přeložka VNv, VNk, které bude uloženo na pozemku parc.č. 3050/10 orná půda v k.ú. Lipník nad Bečvou, dle předložené situace, a právo přístupu k tomuto zařízení na předmětném pozemku v souvislosti se zřízením, provozem, případnými opravami a údržbou uvedeného energetického zařízení. 2. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. T:

17 966/2012 RM 37 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v rámci stavby Lipník n.b., SWIETELSKY s.r.o., VNk, VNv - k.ú. Lipník nad Bečvou RM po projednání stáhla předložený materiál z programu jednání. 967/2012 RM 37 Revokace usnesení č. 910/2012 RM 32 ze dne Smlouva o zřízení věcného břemene stavba Lipník n.bečvou, Schmidt, DTS, NNk, VNk v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje: a) revokaci usnesení č. 910/2012 RM 32 ze dne b) smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Lipník nad Bečvou, IČ , DIČ CZ (jako povinný z věcného břemene) a ČEZ Distribucí, a.s., IČ , DIČ CZ , se sídlem v Děčíně IV - Podmokly, Teplická 874/8, zastoupenou na základě plné moci společností MP Projekt s.r.o., se sídlem Sokolská 762, Tlumačov, IČ: , (jako oprávněný z věcného břemene), jejímž předmětem je zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy - zemního kabelového vedení VNk, NNk a osazení rozpojovací skříně, a to v rámci stavby Lipník n. Bečvou, Schmidt, DTS, NNk, VNk na pozemcích parc.č. 83/4 ostatní plocha ostatní komunikace, parc. ZE PK 83/4, parc. ZE PK 83/5, parc.č. st.157 zastavěná plocha a nádvoří zbořeniště a parc.č. st.147/2 zastavěná plocha a nádvoří zbořeniště, vše v k.ú. Lipník nad Bečvou (viz geometrický plán č /2012 ze dne ). Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 9.960,- Kč včetně 20% DPH. 2. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene. T: /2012 RM 37 Odstoupení od nájemních smluv (části pozemku parc.č. 337/1 v k.ú Lipník nad Bečvou ul. Mánesova) 1. RM po projednání schvaluje odstoupení od nájemních smluv uzavřených mezi Městem Lipník nad Bečvou, IČ (jako pronajímatelem) a panem Mironem Sivákem, bytem:. (jako nájemcem), jejichž předmětem je pronájem částí pozemku parc.č. 337/1 v k.ú. Lipník nad Bečvou o výměře 55 m 2 a 81 m 2 (viz situační plán), a to z důvodu neplacení nájemného. 2. RM pověřuje starostu podpisem odstoupení od nájemních smluv. T:

18 969/2012 RM 37 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc.č. 337/1 v k.ú Lipník nad Bečvou (ul. Mánesova) 1. RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc.č. 337/1 zahrada o výměře cca 140 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou (viz situační plán), a to za podmínek: - využití za účelem zřízení zahrádky, - cena za pronájem činí 3,-Kč/m 2 /rok, - nájemné bude hrazeno vždy k běžného roku, - nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, - nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu nebo jeho část do užívání jiné osobě, - jakékoliv stavby mohou být na pozemku zřizovány pouze na základě předchozího písemného souhlasu pronajímatele, - v případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu nájemní smlouvy do 30 dnů ode dne rozhodnutí odboru správy majetku o pronájmu předmětné nemovitosti, pozbude rozhodnutí schvalující pronájem platnosti, - nájemní smlouvu lze ukončit písemnou dohodou obou smluvních stran, - nájemní smlouvu lze ukončit výpovědí kteréhokoliv z účastníků s tříměsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po obdržení výpovědi, - pronajímatel je oprávněn jednostranně odstoupit od této smlouvy, octne-li se nájemce po dobu delší než dva měsíce v prodlení s placením nájemného, - odbor správy majetku rozhodne o pronájmu předmětné nemovitosti do 30 dnů ode dne sejmutí záměru z úřední desky. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru pronájmu. T: RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. T: /2012 RM 37 Revokace usnesení č. 879/2012 RM 31 Vyhlášení záměru pronájmu pozemku parc.č. 1225/71 v k.ú. Lipník nad Bečvou Revokace usnesení č. 301/2012 ZM 11 (ul. Tyršova) 1. RM po projednání schvaluje: a) revokaci usnesení č. 879/2012 RM 31 ze dne , b) vyhlášení záměru pronájmu pozemku parc.č. 1225/71 ostatní plocha manipulační plocha o výměře 1415 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou, za podmínek: - Využití nemovitosti za účelem provozování podnikatelské činnosti s cílem prodeje ojetých motorových vozidel, náhradních dílů a součástí a příslušenství spojených s provozem motorových vozidel. 18

19 - Cena za pronájem předmětné nemovitosti činí 50,- Kč/m 2 /rok. Nájemné bude hrazeno čtvrtletně, nejpozději k poslednímu dni v měsíci předcházejícímu příslušnému čtvrtletí. - V nájemní smlouvě bude ošetřena náhrada za bezesmluvní užívání předmětné nemovitosti za období od do doby podpisu nájemní smlouvy, ve výši 50,- Kč/m 2 /rok. - Nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu nebo jeho část do podnájmu ani do bezplatného užívání jiné osobě. - Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 5 let od podpisu nájemní smlouvy. - Nájemní smlouvu lze ukončit písemnou dohodou obou smluvních stran. - Nájemní smlouvu lze ukončit výpovědí kteréhokoliv z účastníků s tříměsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po obdržení výpovědi. - Odbor správy majetku rozhodne o pronájmu předmětné nemovitosti do 30 dnů ode dne sejmutí záměru z úřední desky. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru pronájmu. T: RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. T: RM po projednání doporučuje ZM schválit revokaci usnesení č. 301/2012 ZM 11 ze dne RM ukládá místostarostovi předložit materiál k projednání ZM. T: /2012 RM 37 Vyhlášení záměru bezúplatného převodu pozemků parc.č. st.24/1 a parc.č. st.24/6 v k.ú. Lipník nad Bečvou (ul. Novosady) RM po projednání stáhla předložený materiál z programu jednání. 972/2012 RM 37 Schválení Dodatku k Nájemní a dodací smlouvě odběr zkapalněného plynu pro topné účely v objektu kulturního domu v Loučce 1. RM po projednání: a) souhlasí s dodávkou zkapalněného propanu (dále jen plyn) v rámci programu FLAGA RELAX dle Nájemní a dodací smlouvy ze dne pro kulturní dům v místní části Loučka, Lipník nad Bečvou VI Loučka, 19

20 b) schvaluje předložený Dodatek ke smlouvě FLAGA RELAX (Dodatek k Nájemní a dodací smlouvě ze dne , vedené pod číslem 4797/01, zákaznické číslo ), uzavřené mezi Městem Lipník nad Bečvou, IČ: , DIČ: CZ (jako odběratelem) a společností FLAGA s.r.o., IČ: , DIČ: CZ , se sídlem Nádražní 47, Hustopeče (jako dodavatelem), zastoupenou ing. Peterem Polákem (jednatelem). Předmětem smlouvy je dodávka zkapalněného plynu pro topné účely, a to v objektu kulturního domu v Loučce, v Lipníku nad Bečvou VI Loučka. 2. RM pověřuje starostu podpisem Dodatku ke smlouvě. T: /2012 RM 37 Souhlas s realizací kompenzačních opatření k zajištění migrace živočichů a stabilizace biotopů na D4704 na pozemcích parc.č. 1130, 1449, 1433, 1434 a 1252 v k.ú. Podhoří na Moravě a parc.č v k.ú. Loučka 1. RM po projednání schvaluje předložený souhlas s realizací opatření na podporu ochrany přírody k zajištění migrace živočichů a stabilizace biotopů na D4704. Žadatelem je společnost NaturaServis s.r.o., se sídlem Říčařova 66, Hradec Králové, IČ: , zastoupena jednatelem Romanem Rozínkem. Předmětem je udělení souhlasu, který umožňuje pracovníkům společnosti NaturaServis s.r.o. realizovat na pozemcích parc.č ostatní plocha zeleň, parc.č ostatní plocha ostatní komunikace, parc.č ostatní plocha zeleň, parc.č ostatní plocha zeleň, parc.č ostatní plocha zeleň v k.ú. Podhoří na Moravě a parc.č ostatní plocha zeleň v k.ú. Loučka opatření, která povedou k posílení ochrany přírody. Tato opatření nebudou vyžadovat žádnou finanční spoluúčast majitele pozemků a nemění majetková práva majitele k dotčeným pozemkům. 2. RM pověřuje starostu podpisem souhlasu. 974/2012 RM 37 Smlouva o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací 1. RM po projednání schvaluje uzavření smlouvy o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací mezi městem Lipník nad Bečvou, IČ: , DIČ: CZ (jako vlastník objektu) a společností MITRANET.CZ, s.r.o., IČ: , DIČ: CZ , se sídlem Mlýnecká 1626, Lipník nad Bečvou (jako poskytovatel služby), jejímž předmětem je zajištění hlasové služby a kontroly zařízení a záložního zdroje pro výtah v objektu Bytového družstva Osecká 1492, Lipník nad Bečvou. 2. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy. T:

21 975/2012 RM 37 Souhlas města s umístěním sídla právnické osoby, organizační složky podniku zahraniční osoby, nebo místa podnikání fyzické osoby, která na této adrese nemá trvalé bydliště v nájemních bytech ve vlastnictví města Lipník nad Bečvou RM nesouhlasí s umístěním sídla právnických osob, místa podnikání fyzických osob, které nemají v bytech ve vlastnictví města Lipník nad Bečvou trvalý pobyt a s umístěním organizačních složek podniků zahraničních osob v bytech ve vlastnictví města Lipník nad Bečvou. T: ihned 976/2012 RM 37 Prominutí nájemného za pronájem pozemků parc.č. 1225/1 a parc.č. 1235/21 v k.ú. Lipník nad Bečvou (ul. Tyršova, ul. B.Němcové) 1. RM po projednání neschvaluje prominutí nájemného za pronájem pozemků parc.č. 1225/1 a parc.č. 1235/21 v k.ú. Lipník nad Bečvou za období od 03/2012 do 03/2013, v celkové výši ,- Kč. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku informovat nájemce. T: /2012 RM 37 Prodejní cena stolního kalendáře pro rok ) RM po projednání schvaluje cenu Kalendáře 2013 s účinností od 28. srpna 2012 takto: Kalendář 2013 KOV VE MĚSTĚ cena bez DPH pro distributory do Kalendář 2013 KOV VE MĚSTĚ cena bez DPH pro distributory do Kalendář 2013 KOV VE MĚSTĚ cena bez DPH pro distributory od ,78 Kč 15,00 Kč 0 Kč T: Ing. Miloslav Přikryl v.r. starosta Bc. Pavel Šoltys, DiS. v.r. místostarosta 21

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 48. schůzi 04.03.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi 06.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi 02.05.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání 06.11.2012 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 62. schůzi 04.01.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 20.09.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 35. schůzi 07.11.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 16. zasedání dne 13.12.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 56. schůzi 30.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi 12.01.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 32. schůzi 05.09.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 20. schůzi 11.01.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání dne 21.06.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 15. zasedání 05.02.2013 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 02.12.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 13. schůzi 23.05.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 73. schůzi 25.08.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 58. schůzi 11.11.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 45. schůzi 07.01.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 21. schůzi 28.11.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 04.06.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 7. schůzi dne 5. 3. 2007 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 69. schůzi 19.05.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi 09.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 15. schůzi 27.06.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 1. schůzi 10.11.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 69. schůzi 31.05.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 65. schůzi 17.02.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 10. schůzi 18.05.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 26.07.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 7. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 7. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 7. zasedání 08.11.2011 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 47. schůzi 20.04.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi dne 27. 10. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 13. schůzi 24.08.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi 23.01.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 43. schůzi 03.12.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 42. schůzi 05.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 39. schůzi 09.01.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 37. schůzi 19.12.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 22. zasedání 09.02.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 3. zasedání dne 17.02.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 3. zasedání dne 17.02.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 3. zasedání dne 17.02.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 6. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 6. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 6. zasedání 20.09.2011 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi dne 12. 1. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 46. schůzi 21.01.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 29. schůzi 25.04.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 30.06.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 28. schůzi dne 1. 3. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi 04.04.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi dne 20. 1. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 33. schůzi dne 7. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 54. schůzi 26.08.2013 následující usnesení 1452/2013 RM 54 Program schůze RM RM po projednání schválila program schůze RM. 1453/2013 RM 54 Ověřovatelé

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 65. schůzi dne 3. 10. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 18. schůzi 30.11.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 50. schůzi 22.04.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 40. schůzi 30.01.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 22.08.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 8. schůzi 30.03.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 74. schůzi 08.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 15. zasedání dne 01.11.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 63. schůzi 27.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ. z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014 Usnesení 752/2014 - ZM 31 ze dne 22. 5. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. nepřijalo ke kontrole plnění usnesení k 22.5.2014

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 5. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 5. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 5. zasedání 21.06.2011 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 27. schůzi dne 10.3.2008 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 18. zasedání 24.09.2013 následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 18. zasedání 24.09.2013 následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 18. zasedání 24.09.2013 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 12. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 12. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 12. zasedání dne 19.04.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 35. schůzi dne 25.08.2008 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 64. schůzi 22.02.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 43. schůzi 26.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne v obřadní síni OÚ.

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne v obřadní síni OÚ. r. starosta obce Obec Osek nad Bečvou Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne 18.8.2011 v obřadní síni OÚ. Usnesení zastupitelstva obce je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb.,o ochraně

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013 Bod programu: 4 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 75. schůzi 29.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 53. schůzi 24.06.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 27.06.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 72. schůzi 23.08.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu:

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 15. schůzi 05.10.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 6. zasedání dne 23.06.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 6. zasedání dne 23.06.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 6. zasedání dne 23.06.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 21. schůzi dne 24. 11. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 60. schůzi dne 27. 6. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 40. schůzi dne 4. 10. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu: Kontrola

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 21. schůzi 01.02.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 14. schůzi 07.09.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 18. zasedání 16.06.2009 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 11. 10. 2012 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 81. schůzi dne 7. 8. 2006 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 33. schůzi 26.09.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání dne 23.09. 2008 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 50. schůzi dne 7. 3. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 47. schůzi dne 24. 1. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více