WIN_KNIHOVNA Verze 1.2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "WIN_KNIHOVNA Verze 1.2"

Transkript

1 JIŘÍ MOHL ELIM aplikační programové vybavení Bítovany Chrast u Chrudimě tel.: WIN_KNIHOVNA Verze 1.2 PROGRAM PRO KNIHOVNY UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Copyright RNDr. JIŘÍ MOHL - ELIM, Stránka: 1

2

3 OBSAH OBSAH ÚVOD INSTALACE SPUŠTĚNÍ PROGRAMU PRÁCE S PROGRAMEM POTŘEBNÉ ZNALOSTI PŘIHLÁŠENÍ K PROGRAMU Vstupní HESLO Lokální verze Přihlášení uživatele Síťová verze (LAN) KONTROLA SPRÁVNOSTI DATUMU JEDNOTLIVÉ FUNKCE HLAVNÍ MENU Hlavní menu lokální verze Hlavní menu síťová verze (LAN) NASTAVENÍ PARAMETRŮ OVLÁDÁNÍ PROGRAMU PRÁCE S NABÍDKAMI - MENU PRÁCE S FORMULÁŘI S MŘÍŽKOU A PŘÍKAZOVÝMI TLAČÍTKY VKLÁDÁNÍ ÚDAJŮ PRÁCE SE VSTUPNÍMI FORMULÁŘI VYHLEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ V ČÍSELNÍKÁCH POPIS JEDNOTLIVÝCH NABÍDEK MENU PROGRAMU PROGRAM Systémové Informace Informace o Programu Aktivní Uživatelé LAN Konec EVIDENCE Katalogizace Titulů Katalogizace - Knihy Přidat Knihu do Katalogu Vyřadit Knihu z Katalogu Zápůjčka/Rezervace Knihy - Prohlížení Vrácení Knihy Knihy - Tiskopisy Katalogizace - Periodika Katalogizace Audio-Video Čtenáři Práce s Kartou Čtenáře Čtenář - Rezervace Čtenář - Poplatky Čtenář - Tiskopisy Čtenář - Půjčování Výpůjčky Stránka: 3

4 Prohlížení Knižního Titulu Vrácení Knižního Titulu Rezervace Knižního Titulu Půjčení Knižního Titulu SESTAVY Seznam Knihovního Fondu Seznam Přírůstků Seznam Úbytků Statistika Přírůstků Statistika Úbytků Seznam Čtenářů Statistika Čtenářů Seznam Výpůjček Statistika Výpůjček Seznam Rezervací Seznam Upomínek Seznam Poplatků Hromadné Tiskopisy Katalogizační Lístek Knižní Lístek Vyřazovací Protokol Upomínky Čtenářům Výkazy Výkaz KULT (MK) V Inventura Knihovní fond ČÍSELNÍKY Pošty Typ Čtenářů Typ poplatků Tematické Skupiny Knihy, Periodika Tematické Skupiny Audio-Video Výkazové Skupiny Typ nosiče Nakladatelství Edice Slovník Uživatelé -LAN ZMĚNA HESLA - LAN SLUŽBY Archivace Souborů Obnova Souborů Reindexace Údržba dat Kontrola dat Integrita datových souborů Export dat do XLS souboru Inicializace Prostředí Převod dat z DOS verze Stránka: 4

5 6.7. NASTAVENÍ Nastavení Datumu Parametry Úlohy NÁPOVĚDA Vyvolání F Obsah CTRL+F O Aplikaci Stránka: 5

6 JIŘÍ MOHL - ELIM Bítovany Chrast u Chrudimě tel.: ÚVOD Systém WIN_KNIHOVNA je softwarový systém, který řeší automatizované zpracování dat na počítači. Je zpracován pro potřeby knihovních pracovníků v knihovnách různých typů. Je vhodný pro menší a středně velké knihovny obecní a městské, a též pro knihovny školní. Tento produkt pomáhá vést veškerou agendu spojenou s provozem knihovny. Tímto systémem provedete kompletní katalogizaci knižních titulů, veškerou agendu spojenou s půjčováním a vracením titulů čtenářům i evidenci čtenářů a návštěvníků knihovny. Samozřejmostí jsou různé tiskopisy související s uvedenými agendami, pomocí systému se udržují a aktualizují různé číselníky a zároveň program disponuje rozsáhlou nabídkou služebních funkcí, které mu dodávají charakter samoobslužného systému. Celý systém WIN_KNIHOVNA je objektově událostně řízená aplikace. Uživatel ji ovládá pomocí strukturovaného menu. Program byl vytvořen v databázovém systému VISUAL FOXPRO verze 6.0. Minimální konfigurací pro rozumné provozování programu je počítač typu Pentium I s kmitočtem procesoru alespoň 350 MHz s pevným diskem o volné kapacitě minimálně 30 MB. 5 MB pro programové moduly a nejméně MB (podle množství evidovaných knižních titulů) volné kapacity pro data s knihovními tituly a další potřebné datové soubory. Program pracuje spolehlivě pod všemi operačními systémy WINDOWS 95/98/NT/2000/XP. Není funkční pod operačním systémem MS-DOS jakékoliv verze. Nebyl také testován pod žádným systémem LINUX. Upozornění: 1) Každý legální uživatel produktu WIN_KNIHOVNA by měl vyplnit registrační kartu a zaslat ji na níže uvedenou adresu, neboť jen tak se budou na něho vztahovat všechny cenové výhody, které nabízíme při nákupu nových verzí programu WIN_KNIHOVNA. 2) Každý uživatel programu WIN_KNIHOVNA je povinen dodržovat licenční ujednání, které je přiloženo s registrační kartou, ve všech jeho bodech. Vyplněnou registrační kartu posílejte pouze na tuto adresu : RNDr. Jiří Mohl - ELIM BÍTOVANY CHRAST U CHRUDIMĚ tel.- privát: mobil: Stránka: 6

7 2. INSTALACE Před zahájením instalace programu si nejprve přečtěte obsah souboru CTI.MNE, který se nachází na instalačním médiu (soubor otevřete například pomocí NOTEPADu (Poznámkového bloku)), kde je stručný popis vztahující se k instalaci. Vlastní instalace se provede následovně : - Vložte instalační (distribuční) médium do příslušné mechaniky, ze které budete instalaci provádět (většinou půjde o CD mechaniku distribučním médiem je CD, nebo je možné program distribuovat na disketách pak zvolte jednotku A:). - Po vložení CD do mechaniky se automaticky spustí instalační menu. Na tomto menu stiskněte tlačítko Instalace (instalační program Vás provede vlastní instalací) - V případě, že se nespustí autorun, vyhledejte na CD soubor setup.exe a dvojklikem ho spusťte a opět se nechte instalací provést instalačním programem Po úspěšně provedené instalaci bude na Vašem disku (většinou to bude C:) vytvořen adresář (složka) \WIN_KNIH obsahující programové i datové soubory programu WIN_KNIHOVNA. Dále v něm budou vytvořeny čtyři podadresáře : \DOKUMENTACE budou do něho uloženy veškeré dokumentace k programu \HELP složka obsahující veškerou kontextovou nápovědu programu \INDEX složka obsahující kopie indexových souborů ( vyhledávacích tabulek ), které se použijí v případě provádění služby: Reindexace Údržba dat \KOPIE adresář, kam se bude ukládat bezpečnostní kopie důležitých souborů \TISKY do této složky se budou ukládat případně veškeré tiskopisy vytištěné do souboru. Z této složky je pak bude možné použít pro další práci (archivace, opakovaný tisk, apod.) Zároveň bude vytvořena programová skupina, v níž bude umístěn spouštěcí program Win_knih.exe a automaticky dojde k vytvoření zástupce tohoto programu a k jeho uložení na ploše. Stránka: 7

8 3. SPUŠTĚNÍ PROGRAMU Program se spustí příkazem : WIN_KNIH.EXE + <ENTER> z příkazového řádku, nebo dvojklikem nad tímto programovým souborem v programové skupině. Nejlepší je vytvořit zástupce programu (vytváří se automaticky při instalaci - viz kapitola 2. INSTALACE) a dvojitým kliknutím myši na tohoto zástupce program spustit. 4. PRÁCE S PROGRAMEM 4.1. POTŘEBNÉ ZNALOSTI Program WIN_KNIHOVNA nevyžaduje od obsluhy (uživatele) žádné speciální znalosti o počítačích. Než začnete pracovat, potřebujete umět zapnout počítač (po ukončení práce ho opět korektně vypnout). Dále byste měli mít představu, jak se pracuje s disketovými jednotkami a s disketami, CD mechanikou a CD nosičem, umět alespoň trochu ovládat myš a nakonec znát význam několika základních kláves na klávesnici. Mezi zmíněné klávesy patří : ENTER... potvrzení vybrané volby nebo zadaného údaje,,,... klávesy ovládající kurzor - pomocí nich se uživatel pohybuje po obrazovce (ve formulářích) ESC... klávesa přerušující danou činnost, většinou přeruší zadávání údaje s tím, že tento zadávaný údaj je ignorován. V některých případech je možné pomocí klávesy ESC ukončit aktivní formulář, ovšem pouze v případě, že tento formulář není vstupní (tzn. nezadávají se prostřednictvím něho vstupní údaje, pak stisk klávesy ESC má za následek ignorování zadávaného údaje (viz výše)) DELETE... výmaz znaku na pozici kurzoru BACKSPACE... výmaz znaku nacházejícího se na pozici před kurzorem, klávesa se často označuje ( ) a je umístěna nad klávesou ENTER. Pozor! Nezaměňovat s klávesou pro ovládání kurzoru. Stránka: 8

9 4.2. PŘIHLÁŠENÍ K PROGRAMU Po krátkém čase od spuštění programu se objeví základní okno s formulářem vyžadujícím zadání Vašich přístupových údajů do úlohy WIN_KNIHOVNA Vstupní HESLO Lokální verze Své heslo musíte zapsat přesně tak, jak jste ho zadali do parametrů úlohy (viz kapitola 4.5. NASTAVENÍ PARAMETRŮ, PARAMETRY ÚLOHY). Pokud zadáte třikrát za sebou chybné heslo, úloha bude automaticky ukončena. V případě prvního spuštění úlohy po instalaci programu z instalačního média musíte zadat takové heslo, které je uvedeno na instalačním médiu v souboru CTI.MNE (otevřete jakýmkoliv editorem např. NOTEPADem (Poznámkovým Blokem)). Většinou je napsáno i v instalačním dopise, tudíž nemusíte pročítat žádný soubor CTI.MNE Přihlášení uživatele Síťová verze (LAN) Přihlášení k programu je přes konkrétního uživatele, kde se zadá jméno (vybere jméno uživatele z číselníku zadaných uživatelů) a heslo uživatele. Heslo musí být zadáno přesně tak, jak je uvedeno v číselníku uživatelů u konkrétního uživatele. Pokud zadáte třikrát po sobě chybné heslo, bude úloha automaticky ukončena. Uživatelé jsou rozděleni do 4 uživatelských skupin, které se od sebe liší oprávněními k jednotlivým funkcím programu WIN_KNIHOVNA. Jedná se o tyto skupiny: - Host může se pouze dívat do katalogu knihovních titulů, bez jakékoliv manipulace s jednotlivými tituly. Nejnižší úroveň oprávnění - Čtenář stejná práva jako Host (pouze prohlížet tituly z knihovního katalogu) s tím rozdílem, že může nahlížet do čtenářů (pouze sám na sebe), kde může zjišťovat, jaké tituly má půjčené nebo rezervované. Vyšší úroveň oprávnění. - Knihovník může provádět veškeré funkce programu s výjimkou některých služebních funkcí (reindexace a údržba souborů, obnova dat a administrace číselníku uživatelů). Druhá nejvyšší úroveň oprávnění. - Správce nejvyšší úroveň oprávnění, může provádět veškeré funkce programu. Stránka: 9

10 V případě prvního spuštění úlohy po instalaci programu z instalačního média musíte zadat takového uživatele a heslo, které jsou uvedeny na instalačním médiu v souboru CTI.MNE (otevřete jakýmkoliv editorem např. NOTEPADem (Poznámkovým Blokem)). Většinou jsou napsány i v instalačním dopise, tudíž nemusíte pročítat žádný soubor CTI.MNE. V drtivé většině se bude jednat o uživatele s oprávněními Správce, aby bylo možné nastavit správně prostředí programu a hlavně zadat uživatele do číselníku uživatelů (blíže v kapitole Uživatelé) KONTROLA SPRÁVNOSTI DATUMU Po správně zadaném heslu se objeví okno s následujícími informacemi : Stránka: 10

11 a) aktuálním datumem 1 b) aktuálním dnem v týdnu c) jménem odpovídajícím aktuálnímu datumu podle kalendáře d) Základními informacemi o typu licence spuštěného programu WIN_KNIHOVNA Uživatel má možnost tyto informace : 1) Potvrdit a tím odsouhlasit správnost datumu. Potvrdí (stiskne) tlačítko SPRÁVNĚ kliknutím myši nad tlačítkem. 2) Opravit - tzn. vybere volbu OPRAVA (klikne nad tlačítkem), následně podle vzoru doplní správné datum z klávesnice a potvrdí <ENTREM>. Ve vzoru na zadání nového datumu znamená YY - rok, MM - měsíc, DD - den. POZOR! Je potřeba vyplnit datum přesně podle tohoto vzoru. 3) Ukončit program - tzn. stiskne tlačítko UKONČENÍ (klikne myší nad tímto tlačítkem) a úloha bude ukončena. Obdobný důsledek jako volba UKONČENÍ má i stisk tlačítka X v pravém horním rohu okna, které je zde přípustné, případně stisk klávesy ESC. Kontrola správnosti datumu je velice důležitá. Vedle již zmíněných informací zajišťuje správný chod celého programu WIN_KNIHOVNA. 1 V celé uživatelské příručce bude záměrně používáno slovo datum v chybně skloňované formě datumem apod. z důvodu odlišení od skloňované verze slova data, jako množina údajů. Děkuji za pochopení. Stránka: 11

12 4.4. JEDNOTLIVÉ FUNKCE HLAVNÍ MENU Po spuštění programu a popsaných kontrolách (heslo, datum) se provede INI- CIALIZACE celé úlohy, o jejímž průběhu je uživatel informován na obrazovce. V průběhu inicializace se provádí nastavení a příprava datových souborů, nastavení vazeb mezi jednotlivými daty systému, vytvoření pomocných souborů a vše, co následně pomůže urychlit vlastní činnost programu. Denně se při prvním spuštění provede bezpečnostní kopie důležitých souborů do adresáře \WIN_KNIH\KOPIE. (POZOR! - nenahrazuje, ani nemůže nahradit, pravidelné provádění zálohování systému WIN_KNIHOVNA na diskety, nebo na jiné přenosné medium uložené mimo počítač). Po inicializaci se objeví na obrazovce HLAVNÍ FORMULÁŘ s NABÍDKOU - MENU programu WIN_KNIHOVNA, pomocí níž uživatel celý program obsluhuje Hlavní menu lokální verze Program umožňuje provádět všechny funkce, které jsou nabízeny v hlavním menu : 1. PROGRAM návěští k vyvolání menu s nabídkami: Stránka: 12

13 a) Systémové informace základní informace o systému počítače (velikost a jméno disku, velikost operační paměti volné i celkové, použitý operační systém, atd.) b) Informace o programu základní informace o množství databázových tabulek a o počtu jednotlivých záznamů v nich, o verzi databázového stroje apod.) c) Ukončení programu provede ukončení programu WIN_KNIHOVNA. 2. EVIDENCE návěští k vyvolání menu s nabídkami: a) Katalogizace titulů jaké tituly se mají katalogizovat (knihy, periodika, atd.). Pomocí katalogizace se zajistí správné naplnění systému evidovanými knižními tituly a jeho udržování v aktuálním stavu. b) Čtenáři tato volba zajišťuje evidenci čtenářů dané knihovny a její udržování v aktivním stavu. Pomocí této volby se čtenáři zaevidují, vyřadí, případně je na ně umožněno použít výpůjční protokol. c) Výpůjčky tato volba zajišťuje evidenci výpůjček jednotlivých knižních titulů na konkrétní čtenáře (tzn., že se zde evidují výpůjčky, jejich vrácení, případně prodloužení nebo rezervace knih pro konkrétní čtenáře). 3. SESTAVY volba je návěštím k vyvolání menu s nabídkami pro vytváření různých tisknutelných sestav podle potřeb uživatele: a) Seznam Knihovního fondu seznam knihovního fondu (knihy, periodika, atd.) v různém setřídění a dle různých podmínek b) Seznam Přírůstků seznam přírůstků knihovního fondu za zvolené období, pro zvolené typy publikací a v různém členění c) Seznam Úbytků seznam úbytků knihovního fondu d) Statistika Přírůstků statistika přírůstků za období e) Statistika Úbytků statistika úbytků titulů z knihovního fondu f) Seznam Čtenářů seznam čtenářů evidovaných knihovnou v různém třídění g) Statistika Čtenářů přehledná statistika čtenářů knihovny za zadané období h) Seznam Výpůjček seznam konkrétních výpůjček za zadané období ch) Statistika Výpůjček přehledná statistika výpůjček různých typů publikací za vybrané období i) Seznam Rezervací zobrazuje veškeré rezervace, které byly knihovnou na žádost čtenářů provedeny za určité období j) Seznam Upomínek vytváří sestavu se seznamem vytištěných upomínek čtenářům za pozdní vracení knižních titulů k) Seznam Poplatků zobrazuje veškeré vydané poplatky pro čtenáře za určité období l) Hromadné Tiskopisy návěští na podmenu s hromadnými tiskopisy m) Výkazy zpracován pouze Roční výkaz o knihovně jež je vyžadován po knihovnách n) Inventura podkladové sestavy k inventuře v knihovně (Knihovní fond) Podrobnější popis k jednotlivým sestavám je uveden v kapitole 7.5. SESTAVY 4. ČÍSELNÍKY návěští k vyvolání menu s nabídkami různých číselníků potřebných pro jednodušší a správnou práci programu. Jde o následující číselníky: Stránka: 13

14 a) Pošty b) Typ čtenářů c) Typ poplatků d) Tematická skupina Knihy, Periodika e) Tematická skupina Audio-Video f) Výkazová skupina g) Typ nosiče h) Nakladatelství ch) Edice i) Slovník není v této verzi zpracován Bližší popis jednotlivých číselníků naleznete v kapitole 6.4. ČÍSELNÍKY 5. SLUŽBY návěští k vyvolání menu s nabídkami různých servisních a zajišťovacích služeb, které uživateli umožní udržovat celý systém ve funkčním stavu se současnou možností bezpečně uchovávat data: a) Archivace Souborů b) Obnova Souborů c) Reindexace Údržba dat d) Kontrola dat e) Integrita datových souborů není v této verzi zpracován f) Inicializace Prostředí g) Převod dat z DOS verze není v této verzi zpracován Popis v kapitole 6.5. SLUŽBY 6. NASTAVENÍ volba menu obsahuje tyto nabídky: a) Nastavení Datumu umožňuje korigovat systémové datum b) Parametry úlohy umožňuje nastavit, případně změnit relativně stabilní údaje týkající se knihovny a jejího řádu, které celý systém využívá ve svých funkcích. 7. NÁPOVĚDA obsahuje možnost vyvolat kontextovou nápovědu k programu a informace o aplikaci. Stránka: 14

15 Hlavní menu síťová verze (LAN) Menu se liší od lokální verze pouze v těchto funkcích: 1. PROGRAM návěští k vyvolání menu s nabídkami: a) Systémové informace základní informace o systému počítače (velikost a jméno disku, velikost operační paměti volné i celkové, použitý operační systém, atd.) b) Informace o programu základní informace o množství databázových tabulek a o počtu jednotlivých záznamů v nich, o verzi databázového stroje apod.) c) Aktivní uživatelé základní informace o aktuálně přihlášených uživatelích k programu WIN_KNIHOVNA d) Ukončení programu provede ukončení programu WIN_KNIHOVNA. 4. ČÍSELNÍKY návěští k vyvolání menu s nabídkami různých číselníků potřebných pro jednodušší a správnou práci programu. Jde o následující číselníky: a) Pošty b) Typ čtenářů c) Typ poplatků d) Tematická skupina Knihy, Periodika e) Tematická skupina Audio-Video f) Výkazová skupina g) Typ nosiče Stránka: 15

16 h) Nakladatelství ch) Edice i) Slovník není v této verzi zpracován j) Uživatelé Bližší popis jednotlivých číselníků naleznete v kapitole 6.4. ČÍSELNÍKY 5. ZMĚNA HESLA touto funkcí si může každý uživatel bez ohledu na úroveň oprávnění změnit sám sobě heslo podle potřeby 4.5. NASTAVENÍ PARAMETRŮ Před vlastním užíváním programu je ještě důležité nastavit některé relativně stabilní údaje, které jsou v průběhu práce s programem využívány. Toto nastavení hodnot je trvalé a provede se následovně : 1) Z hlavní nabídky se vybere volba NASTAVENÍ PARAMETRY ÚLOHY 2) Vyplní se podle uvážení uživatele nabízené údaje. Podrobnější popis v kapitole ) Potvrdí se vyplněný vstupní formulář. Podrobnější popis práce se vstupními formuláři v kapitole 5.3. Teprve dokončením nastavení parametrů je program WIN_KNIHOVNA připraven k efektivnímu využívání. 5. OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Ovládání programu je založeno na práci s : a) SYSTÉMY NABÍDEK - MENU b) FORMULÁŘI S MŘÍŽKOU A PŘÍKAZOVÝMI TLAČÍTKY c) VSTUPNÍMI FORMULÁŘI d) VYHLEDÁVÁNÍM ÚDAJŮ Z RŮZNÝCH ČÍSELNÍKŮ 5.1. PRÁCE S NABÍDKAMI - MENU Programové nabídky jsou přístupné (spustitelné) několika způsoby : 1) klávesou F10 se aktivuje menu a kurzorovými klávesami se vybere volba (prosvítí) a následně potvrdí klávesou <ENTER>. kurzorové klávesy : a) šipka nahoru ( ) posun kurzoru o jednu volbu nahoru Stránka: 16

17 b) šipka dolů ( ) posun kurzoru o jednu volbu dolů c) šipka doleva ( ) posun kurzoru o jednu volbu doleva (je-li menu uspořádáno horizontálně) d) šipka doprava ( ) posun kurzoru o jednu volbu doprava e) PgUp posun kurzoru o jednu obrazovku nahoru f) PgDn posun kurzoru o jednu obrazovku dolů Posun kurzoru je v menu signalizován změnou barvy nabídky, na níž je kurzor "nastaven". Zároveň se změnou aktivní nabídky se mění i informační řádek na spodním okraji hlavního formuláře, který velice jednoduše vysvětluje význam prosvětlené nabídky. 2) kliknutím myši na požadovanou nabídku 3) současným stiskem klávesy Alt a podtrženého písmene z volby nabídky. 4) stiskem horké klávesy, je-li k volbě nabídky nadefinována (např. volbu Čtenáři je možné vyvolat klávesou F3) Významné postavení zaujímá klávesa F1, jejíž stisk má vždy za následek zobrazení okna obsahujícího nápovědné informace k prováděné akci (help) PRÁCE S FORMULÁŘI S MŘÍŽKOU A PŘÍKAZOVÝMI TLAČÍTKY Formuláře s mřížkou (jde o tabulkovou formu výpisu dat) hrají v programu WIN_KNIHOVNA velice důležitou úlohu. Jsou to nejvýznamnější formuláře, které zajišťují nejdůležitější funkce celého evidenčního systému. Formulář je zobrazen uvnitř hlavního formuláře a je vždy v horní části nadepsán. Ve spodní části formuláře jsou zobrazena příkazová tlačítka, která jsou v udaném formuláři k dispozici. Popisek tlačítka jasně vymezuje jeho funkci. Bližší význam tlačítka se zobrazí vždy, když uživatel najede myší nad tlačítko a chvíli nad ním s kurzorem setrvá. Objeví se tzv. ToolTip nápověda. Mřížku je možné ovládat kurzorovými klávesami, myší nebo přímým vyhledáváním přes tlačítko HLEDÁM nad levým horním rohem mřížky. - šipka nahoru ( ) posun v mřížce o jeden řádek nahoru - šipka dolů ( ) posun o jeden řádek dolů - PgUp posun v mřížce o jednu obrazovku nahoru (k začátku) - PgDn posun v mřížce o jednu obrazovku dolů (ke konci) - Přímé vyhledávání kliknutím myši se postavíte do vstupního pole vedle tlačítka HLEDÁM a napíšete vyhledávaný text (případně jeho část). Zároveň s přenesením kurzoru do vstupního pole se změní barva nadpisu některého sloupce, čímž je uživateli signalizováno, podle jakých kritérií (jakého sloupce) bude vyhledávání probíhat. Nebo jinak, podle jakého sloupce je celá mřížka setří- Stránka: 17

18 děna. Změnu třídění celé mřížky je možné provést tak, že uživatel klikne myší nad nadpisem vybraného sloupce a celá mřížka se podle tohoto sloupce přetřídí a následné vyhledávání bude probíhat v tomto sloupci. Sloupce, podle kterých je možné přetřídit tabulku, jsou signalizovány tak, že pokud uživatel postaví kurzor myši nad nadpis vybraného sloupce a vizualizace kurzoru se změní na silnou šipku ukazující dolu, je možné podle tohoto sloupce mřížku přetřídit. Pokud se vizualizace kurzoru nezmění, pak nelze podle tohoto sloupce tabulku třídit a také po kliknutí myši nedojde k žádné akci na rozdíl od předchozího případu, kdy se celá tabulka přerovná podle nově zvoleného kritéria. Funkční Tlačítka slouží ke spuštění zvolené akce pro vybraný záznam z mřížky. Vybrání a stisknutí tlačítka (spuštění akce) je možné provést následovně: - kliknutím myši na tlačítku - kombinací klávesy ALT a podtržené písmeno - vybrání tlačítka pomocí klávesy TAB nebo kurzorových kláves a následné potvrzení klávesou ENTER VKLÁDÁNÍ ÚDAJŮ PRÁCE SE VSTUPNÍMI FORMULÁŘI Všechna vkládání údajů program zajišťuje přes vstupní formuláře, ve kterých jsou údaje označeny jménem, za kterým následuje editační pole (prázdné nebo předvyplněné) o velikosti vkládaného údaje. Při vkládání údaje je vyplněný údaj většinou kontrolován logickými kontrolami nebo proti údajům z číselníků. Tato vlastnost programu minimalizuje počet chyb. Mezi jednotlivými položkami ve vstupním formuláři je možné se pohybovat klávesami : - TAB skok na následující údaj - šipka nahoru ( ) skok na předcházející údaj - šipka dolů ( ) skok na následující údaj - šipka doleva ( ) a doprava ( ) posun uvnitř vyplňovaného údaje - kliknutím myši na zvolenou položku V některých případech se po naplnění údaje přesune kurzor automaticky na údaj následující, jindy je potřeba tuto položku potvrdit klávesou <ENTER>. Při přechodu na další údaj dochází k již zmíněným kontrolám. Ukončení vkládání údajů do vstupního formuláře se provede stiskem tlačítek: Uložit uživatelem vyplněné údaje se zapíší do příslušných databázových souborů a uživatel zůstane ve vstupním formuláři Ignorovat uživatelem vyplněné údaje se nezapíší do příslušných databázových souborů (používá se při chybném vyplnění údajů) a uživatel zůstane ve vstupním formuláři Stránka: 18

19 Konec formuláře v případě, že ve vstupním formuláři nebyla provedena žádná změna údajů, je formulář ukončen. Pokud došlo ke změně a tato nebyla uložena či ignorována příslušnými tlačítky, bude uživatel dotázán, zda si přeje změny uložit. Po odpovědi uživatele bude formulář ukončen. Každý vstupní formulář obsahuje větší množství zadávaných údajů, přičemž některé vyhodnotí uživatel jako nepotřebné a rozhodne se je nenaplnit. Ovšem v každém vstupním formuláři existuje minimální množina údajů, které jsou povinné (tj. musí být naplněny) většinou jsou využívány systémem k dalším návazným činnostem a jejich nenaplnění by mohlo způsobovat různé komplikace při následné práci. Tyto údaje jsou vyznačeny tučně a navíc při ukončení vstupní masky se zápisem je programem zkontrolováno jejich naplnění a pokud některý zůstal prázdný, není formulář ukončen a uživatel je požádán o vyplnění odpovídajícího údaje VYHLEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ V ČÍSELNÍKÁCH Stojí-li uživatel před úkolem vyhledat konkrétní údaj v libovolném číselníku, má dvě možnosti : a) pomocí kurzorových kláves listovat v číselníku tak dlouho, až hledaný údaj najde. Používané kurzorové klávesy jsou : - šipka nahoru ( ) posun kurzoru (prosvícení řádku) o jeden řádek nahoru - šipka dolů ( ) posun kurzoru o jeden řádek dolů - PgUp posun kurzoru o jednu obrazovku nahoru - PgDn posun kurzoru o jednu obrazovku dolů b) přímým zadáním údaje - v případě, že zadaný text existuje, pak se na něj číselník nastaví. 6. POPIS JEDNOTLIVÝCH NABÍDEK MENU PROGRAMU Základní ovládání programu je realizováno přes nabídky menu programu. Seznam všech voleb nabídek a podnabídek menu programu je uvedeno v kapitole 4.4. Jednotlivé funkce Hlavní menu. Všechny nabídky jsou ve výchozím stavu (není spuštěna žádná akce ani formulář aplikace) přístupné, takže si uživatel může vybrat podle potřeb. Stránka: 19

20 Ovšem při práci s aplikací mohou být následně některé volby nabídek, případně celé nabídky nepřístupné. Toto znepřístupnění je nastavováno v závislosti na aktuální činnosti programu, například při práci s katalogizací knižních titulů nelze spustit funkci reindexaci systému, neboť tato služební funkce vyžaduje exclusivní přístup k datům a v tomto případě by ho nemohla získat. Tato vlastnost ( vypínání a zapínání ) nabídek je jedním ze způsobů ochrany multiuser aplikace před neočekávaným zhroucením systému PROGRAM Tato volba menu obsahuje následující nabídky: 1. Systémové Informace 2. Informace o Programu 3. Aktivní Uživatelé pouze v LAN verzi 4. Konec Jde o funkce, které pomáhají uživateli sledovat stav systémových prostředků a stav vlastního datového prostředí programu WIN_KNIHOVNA. Poslední nabídka vyvolá ukončovací formulář. V síťové verzi (LAN) je zde ještě uvedena funkce Aktivní Uživatelé, která dává uživateli s vyšší úrovní oprávnění přehled o aktuálně přihlášených uživatelích programu (důležité např. chce-li správce spustit funkce s výhradním přístupem k datovým souborům). Jednotlivé volby vypadají následovně: Stránka: 20

21 Systémové Informace Informace o Programu Stránka: 21

22 Aktivní Uživatelé LAN Konec Zobrazí se formulář, pomocí kterého se uživatel rozhodne jestli chce práci s programem WIN_KNIHOVNA ukončit. Tento formulář má bránit nechtěnému vypnutí programu tím, že uživatel před ukončením programu musí odpovědět na dotaz. Stránka: 22

23 6.2. EVIDENCE Tato volba menu obsahuje tři následující nabídky: 1. Katalogizace Titulů F2 2. Čtenáři F3 3. Výpůjčky F4 Jde o hlavní funkce aplikace WIN_KNIH, které pomáhají uživateli vést kompletní agendu. Pomocí těchto nabídek uživatel katalogizuje knižní tituly (knihy, periodika, audio-video), eviduje návštěvníky knihovny a pomáhá sledovat aktuální stav výpůjček a rezervací v programu WIN_KNIHOVNA Katalogizace Titulů Pomocí této funkce se provádí katalogizace (zaevidování) knižního fondu knihovny. Menu katalogizaci rozdělí na katalogizaci knih, periodik a audio-video položek knihovny (CD, MC, LP atd.). Jde o jednu ze základních a stěžejních funkcí tohoto programu WIN_KNIHOVNA. Pomocí ní se do systému WIN_KNIHOVNA zaevidují (zakatalogizují) objekty (knihy, periodika, ostatní), které jsou předmětem další evidence. Bez této funkce by nebylo co evidovat. Katalogizace je ze své podstaty také jedna z prvních funkcí, které uživatel bude používat a je také funkcí nejpracnější a časově nejnáročnější. Chce-li uživatel přejít na počítačovou evidenci knihovny, nemůže se této funkci vyhnout. Věřím, že je katalogizace titulů udělána tak, aby uživateli dávala maximální možnosti s minimální pracností v co nejrychlejším čase (viz funkce Přidání-Kopie- vložení nového záznamu kopií ze záznamu existujícího). Katalogizace se provádí v seznamu knihovního fondu zobrazeného v tabulce (mřížce), pomocí příkazových tlačítek: Prohlížení prohlížení záznamů z katalogu Oprava opravit stávající titul Přidání-Nový přidat nový titul do katalogu Přidání-Kopie vložení nového záznamu kopií ze záznamu existujícího (využívá se u titulů stejných nebo podobných) Vyřazení vyřazení titulu z katalogu i s vyřazovacím protokolem a souvztažnými zápisy do ostatních agend Zápůjčka/Rezervace zápůjčka titulu - prohlížení, komu byl titul půjčen nebo kdo ho má rezervovaný Stránka: 23

24 Vrácení vrácení titulu bez nutné vazby na čtenáře, který má titul půjčený (může být vrácen někým jiným) Tiskopisy různé tiskopisy související s katalogem (katalogizační lístek, knižní lístek) Vymazání vymaže natypovaný záznam - používá se pouze pro smazání chybně natypovaného titulu. Pro řádné vyřazení titulu se používá funkce Vyřazení Naprosto stejným způsobem se provádí katalogizace knih, periodik i audiovideo titulů, pouze s tím, že se liší vstupním formulářem pro jednotlivé typy titulů. Katalogizace knižních titulů je jednou z hlavních funkcí programu, která zajišťuje naplnění dat pro další zpracování a vedení evidence knihovny. V síťové verzi (LAN) je dostupnost jednotlivých funkcí odvozena od uživatelské skupiny konkrétního přihlášeného uživatele. V podstatě je dostupnost rozdělena na dvě části: a) pouhé prohlížení knihovních titulů, bez možnosti jakékoliv změny v katalogu titulů skupiny Host a Čtenář b) kompletní práce s katalogem knih. titulů (prohlížení i veškeré funkčně dostupné změny) skupiny Knihovník a Správce Katalogizace - Knihy Touto funkcí se provádí katalogizace knih. Veškeré funkce zajišťující kompletní práci s katalogizací knih se vyvolávají stiskem příslušného funkčního tlačítka v okamžiku výběru (prosvícení) příslušné knihy ze seznamu knihovního fondu - knihy. Stránka: 24

25 Katalogizace se provádí v seznamu knihovního fondu pomocí výše uvedených příkazových tlačítek: Prohlížení, Oprava, Přidání-Nový, Přidání-Kopie, Vyřazení, Zápůjčka/Rezervace, Vrácení, Tiskopisy, Vymazání Barevné rozlišení: 1. Modré písmo tituly recipročně půjčené knihovně jinou knihovnou z výměnných fondů 2. Černé písmo vlastní tituly (tituly patřící knihovně) 3. Bílé pozadí titul je ve stavu M - na místě 4. Šedé pozadí titul je ve stavu P půjčený 5. Růžové pozadí titul je ve stavu R rezervovaný 6. Zelenomodré pozadí titul je ve stavu F půjčený a rezervovaný Přidat Knihu do Katalogu Přidání nové knihy do katalogu je možné dvojím způsobem: 1. pomocí tlačítka Přidání-Nový přidání nového titulu 2. tlačítkem Přidání-Kopie vložení nového záznamu kopií ze záznamu existujícího Stránka: 25

26 Zadávání probíhá pomocí vstupního formuláře, který je stejný i pro následující funkce, které jsou realizovány jejím prostřednictvím: Opravení, Vymazání, Vyřazení, Prohlížení. Tento formulář má dvě karty, které obsahují veškeré údaje, které je možné k titulu evidovat. Při editaci vstupní masky vyplňuje uživatel položky podle potřeby. Mezi jednotlivými položkami se pohybuje buď směrovými klávesami, myší (kliknutím na požadované políčko),nebo směrem dolů potvrzením předchozí položky klávesou <ENTER>. Ukončení práce se vstupním formulářem se provede stiskem jednoho z nabízených tlačítek. Při funkci Přidání jsou k dispozici tlačítka: Uložit a Ignorovat. Při Opravě a Vyřazení k nim přibude tlačítko Konec formuláře. Při funkci Prohlížení bude k dispozici pouze tlačítko Konec formuláře. Význam tlačítek je následující (viz kapitola 5.3.): Uložit uživatelem vyplněné údaje se zapíší do příslušných databázových souborů a uživatel zůstane ve vstupním formuláři, vyjma funkce Přidání. Při ní bude formulář po stisku ukončen. Ignorovat uživatelem vyplněné údaje se nezapíší do příslušných databázových souborů (používá se při chybném vyplnění údajů) a uživatel zůstane ve vstupním formuláři, při Přidání je formulář ukončen Konec formuláře v případě, že ve vstupním formuláři nebyla provedena žádná změna údajů, je formulář automaticky ukončen. Pokud došlo ke změně a tato nebyla uložena či ignorována příslušnými tlačítky, bude uživatel dotázán, zda si přeje změny uložit. Po odpovědi uživatele bude formulář ukončen Vyřadit Knihu z Katalogu Tato funkce slouží k řádnému vyřazení knihy z knižního katalogu knihovny. Používá se v případě, že se kniha ztratí nebo jinak znehodnotí a je nutné ji odebrat z evidence. Při vyřazování knihy z evidence uživatel určí, zda bude vytištěn vyřazovací protokol. Při vyřazení knihy z důvodu ztráty, zničení, nebo jiného důvodu, kdy dojde ke snížení stavu knihovního fondu vlastní knihovny, je rozumné vyřazovací protokol vytisknout. Slouží jako doklad o vyřazení a měl by být důležitým podkladem pro inventarizaci knižního fondu každé knihovny. Nebude-li vytištěn v okamžiku vyřa- Stránka: 26

27 zování knihy (uživatel zvolil možnost netisknout vyřazovací protokol), je možné ho vytisknout samostatně nebo společně s ostatními vyřazovacími protokoly pomocí volby Hromadné Tiskopisy Vyřazovací protokol z nabídky SESTAVY (viz kapitola ). Při vyřazování je uživatel žádán také o zapsání důvodu vyřazení a je pouze na něm, jaký důvod uvede je vypsán následně na vyřazovacím protokole. Součástí vyřazovacího protokolu je i úbytkové číslo, které je obdobně jako číslo přírůstkové jediné a jedinečné. Vyřadit lze pouze knihy, které nejsou ve stavu půjčené P, rezervované R, půjčené rezervované - F, proto, když je nutné vyřadit knihu, kterou čtenář ztratil a tudíž nevrátil, je nutné ji přesto evidenčně vrátit, případně stornovat rezervaci. Nemožnost provedení funkce je signalizováno nepřístupností odpovídajícího funkčního tlačítka (provedení funkce je prostě znemožněno). Vyřazení je jediný správný způsob, jak korektně evidenčně odstranit titul z knižního fondu. Nezaměňujte, prosím, s funkcí Vymazání (tu používejte opravdu pouze pro vymazání chybně natypovaného titulu). Stránka: 27

28 Zápůjčka/Rezervace Knihy - Prohlížení Pomocí této funkce je možné i v katalogu knih okamžitě zjistit, který čtenář má danou konkrétní knihu půjčenou a do kdy by ji měl vrátit, případně zda je na tuto knihu uplatněna i případná rezervace. Ze stavu konkrétní knihy uživatel může zjistit, zda je půjčená P, půjčená a zároveň rezervovaná F, rezervovaná R, nebo je na místě v knihovně M. Tato funkce je samozřejmě přístupná pouze v případě stavu P, F a R. Je-li knižní titul se stavu M (na místě), je tato funkce nepřístupná, což je signalizováno nepřístupností konkrétního tlačítka (nemožností ho stisknout). Stránka: 28

29 Vrácení Knihy Pomocí této funkce je možné provést vrácení konkrétního titulu bez nutnosti jít přes výpůjční protokol na konkrétního čtenáře. Tuto funkci využijí uživatelé programu, když přijde knihu vrátit někdo jiný, než kdo si ji půjčil, nebo čtenář nezná své identifikační číslo a nelze ho jednoznačně určit jiným způsobem. Potom jde o velice rychlý a přímý způsob, jak knihu evidenčně vrátit. Po vrácení musí u příslušné knihy dojít ke změně stavu: a) ze stavu P půjčená na stav M na místě b) ze stavu F půjčená a rezervovaná na stav R rezervovaná Tlačítko Vrácení je k dispozici opět pouze u titulů se správným stavem (P,F), jinak je nepřístupné Knihy - Tiskopisy Tato funkce nabídne uživateli pro konkrétní vybraný knižní titul menu dostupných tiskopisů. Jedná se o tři typy tiskopisů: 1. KATALOGIZAČNÍ LÍSTEK 2. KNIŽNÍ LÍSTEK (prázdný) 3. KNIŽNÍ LÍSTEK (s výpůjčkami za období) Katalogizační lístek se používá jako protokol o zařazení knižního titulu (knihy, periodika atd.) do katalogu knižních titulů. Obsahuje základní údaje o titulu a jeho zařazení. Jde o tyto údaje: Přírůstkové číslo - jednoznačný a jedinečný identifikátor každého knižního titulu Stránka: 29

30 Kód publikace - kód, pod kterým bude titul veden a dle kterého bude případně i vyhledáván Isbn (knihy) Issn (periodika) Tematická skupina titulu Titul - Název Autor (knihy) Ročník (periodika) Vydání (knihy) Číslo periodika (periodika) Datum pořízení Pořizovací cena Aktuální cena - je-li zařazován titul, který není nový, nebo byl získán jinak než přímou koupí (náhrada za ztracený titul) Stav titulu - v okamžiku katalogizace je M - na místě, později může být jiný (katalogizační lístek je možné vytisknout kdykoliv) Identifikace knihovny a jméno jejího zástupce Knižní lístek je možné tisknout ve dvojím provedení: 1. Prázdný 2. S výpůjčkami za zadané období PRÁZDNÝ tato volba zajistí vytištění knižního lístku, který je vyplněn pouze v části identifikace dané knihy. Část vztahující se k půjčování dané knihy zůstává prázdná a je možné ji doplňovat "ručně" při každém půjčení, či vrácení daného titulu. Stránka: 30

31 S výpůjčkami za období uživatel je vyzván k zadání období, za který chce vytisknout naplněný knižní lístek dané knihy o záznamy z výpůjček za dané období. Knižní lístek nesoucí základní identifikační údaje o vybraném titulu má v druhé části evidenční údaje o půjčování tohoto titulu čtenářům ve zvoleném období. Takto vytištěný a vyplněný knižní lístek dává jasný přehled o půjčování knihy konkrétním čtenářům pomocí programu WIN_KNIHOVNA. V případě, že uživatel nechce tisknout tyto tiskopisy jednotlivě pro každého čtenáře zvlášť, může použít nabídku Hromadné Tiskopisy z menu SESTAVY. Bohužel zde je zastoupen pouze Knižní lístek prázdný. Po zvolení příslušných hranic tisknutelné množiny bude tento tiskopis vytištěn hromadně ve všech shora popsaných možnostech. Blíže k Hromadným tiskopisům v kapitole a jejich podkapitolách Katalogizace - Periodika Touto funkcí se provádí katalogizace periodik. Jde o naprosto přesnou obdobu funkce katalogizace knih, která je popsána v kapitole a jejích podkapitolách. Rozdíl je pouze v jiných vypisovaných údajích v seznamu knihovního fondu periodika, která odpovídají tomu, že se nyní pracuje s periodiky a ne knihami. Katalogizace se provádí pomocí naprosto stejných funkčních tlačítek jako v katalogizaci knih. Drobný rozdíl je ve vstupní masce, přes kterou probíhá zadávání a udržování periodik v katalogu. Stránka: 31

32 Jednotlivé funkce katalogizace periodik nebudou podrobněji popisovány, protože jsou obdobné jako u katalogizace knih Katalogizace Audio-Video Touto funkcí se provádí katalogizace Audio-Video titulů. Jde o naprosto přesnou obdobu funkce katalogizace knih i periodik, která je popsána v kapitole i kapitole a jejich podkapitolách. Rozdíl je pouze v jiných vypisovaných údajích v seznamu knihovního fondu Audio-Video, která odpovídají tomu, že se nyní pracuje s jiným typem titulů a ne s knihami, resp. periodiky. Stránka: 32

33 Katalogizace se provádí pomocí naprosto stejných funkčních tlačítek jako v katalogizaci knih. Drobný rozdíl je ve vstupní masce, přes kterou probíhá zadávání a udržování Audio-Video titulů v katalogu. Jednotlivé funkce katalogizace Audio-Video titulů nebudou podrobněji popisovány, protože jsou obdobné jako u katalogizace knih. Stránka: 33

34 Čtenáři Pomocí této funkce se provádí evidence čtenářů knihovny i s možností výpůjčního protokolu na jednotlivé čtenáře. Tato funkce je druhou základní funkcí programu WIN_KNIHOVNA. tlačítek: Evidence čtenářů se provádí v seznamu čtenářů knihovny pomocí funkčních Prohlížení prohlížení jednotlivých karet čtenářů Oprava opravit údaje o vybraném čtenáři Přidání-Nový přidat nové čtenáře Vyřazení vyřadit čtenáře ze seznamu čtenářů i se souvstažnými zápisy a kontrolami možnosti vyřazení. Vymazání vymazat natypovaný záznam používá se pouze pro smazání chybně natypovaného čtenáře. Pro řádné vyřazení čtenáře se používá funkce Vyřazení Výpůjčky výpůjční protokol na vybraného čtenáře, pomocí této funkce se realizují veškeré výpůjčky, vracení, prodlužování výpůjček a tiskopisy související s půjčováním knižních titulů čtenářům Rezervace prohlížení rezervací vybraného čtenáře Poplatky prohlížení vydaných poplatků čtenáři s jejich stavem uhrazení a možnosti evidenčně uhradit požadovaný poplatek. Toto tlačítko je dostupné pouze tehdy, je-li v parametrech Stránka: 34

35 Tiskopisy nastaveno vybírání poplatků za knihovní služby. Není-li tento parametr nastaven, zůstává tlačítko neaktivní. různé tiskopisy související s evidencí čtenářů (Průkazka čtenáře, Potvrzení o platbě poplatků). Obdobně je možné spustit výpůjční protokol přímo zadáním konkrétního čtenáře, což je tématem kapitoly , která popisuje funkci Půjčování/Vracení z hlavního menu programu WIN_KNIHOVNA. V síťové verzi (LAN) je dostupnost jednotlivých funkcí odvozena od uživatelské skupiny konkrétního přihlášeného uživatele. V podstatě je dostupnost rozdělena na tři části: a) žádná funkce s evidencí čtenářů není umožněna není povolen vstup přímo v hlavním menu skupina Host (jsem-li host, neměly by mne zajímat ani pouhé informace o čtenářích knihovny) b) pouhé prohlížení základních informací o aktuálně přihlášeném čtenáři (o sobě samém) a jeho výpůjčkách knihovních titulů, bez možnosti jakékoliv změny skupina Čtenář c) kompletní práce s katalogem čtenářů (prohlížení i veškeré funkčně dostupné změny) skupiny Knihovník a Správce Práce s Kartou Čtenáře Stránka: 35

36 Práce s kartou čtenáře probíhá pomocí vstupního formuláře, který je stejný pro následující funkce, které jsou realizovány jeho prostřednictvím: Přidat, Opravit, Vymazat, Vyřadit, Prohlížet Při editaci vstupního formuláře vyplňuje uživatel položky podle potřeby. Mezi jednotlivými položkami se pohybuje buď směrovými klávesami, myší (kliknutím na políčko), nebo směrem dolů potvrzením předchozí položky klávesou <ENTER>. Ukončení práce se vstupním formulářem se provede stiskem jednoho z nabízených tlačítek. Při funkci Přidání jsou k dispozici tlačítka: Uložit a Ignorovat. Při Opravě a Vyřazení k nim přibude tlačítko Konec formuláře. Při funkci Prohlížení bude k dispozici pouze tlačítko Konec formuláře. Význam tlačítek je následující (viz kapitola 5.3.): Uložit uživatelem vyplněné údaje se zapíší do příslušných databázových souborů a uživatel zůstane ve vstupním formuláři, vyjma funkce Přidání. Při ní bude formulář po stisku ukončen. Ignorovat uživatelem vyplněné údaje se nezapíší do příslušných databázových souborů (používá se při chybném vyplnění údajů) a uživatel zůstane ve vstupním formuláři, při Přidání je formulář ukončen Konec formuláře v případě, že ve vstupním formuláři nebyla provedena žádná změna údajů, je formulář automaticky ukončen. Pokud došlo ke změně a tato nebyla uložena či ignorována příslušnými tlačítky, bude uživatel dotázán, zda si přeje změny uložit. Po odpovědi uživatele bude formulář ukončen. Tímto způsobem se udržuje aktuální stav v evidenci karet čtenáře. Stránka: 36

37 Čtenář - Rezervace Po stisku tlačítka Rezervace se objeví formulář se seznamem evidovaných aktivních rezervací konkrétního čtenáře. tlačítka: Pro práci s rezervovanými tituly ze seznamu jsou k dispozici tato příkazová Vypůjčit stiskem tohoto tlačítka se provede výpůjčka zvoleného knihovního titulu pro vybraného čtenáře. Tlačítko je aktivní pouze v případě, že zvolený knihovní titul je možné čtenáři půjčit (nemá ho půjčený někdo jiný viz sloupec Půjčená a barva pozadí) Storno Rezervace tímto tlačítkem se stornuje (zruší) rezervace titulu pro čtenáře a uvolní se knihovní titul k půjčení jiným čtenářům. Prohlížet pomocí tohoto tlačítka je možné prohlédnout kartu vybraného knihovního titulu Konec Formuláře tímto tlačítkem se ukončí práce s formulářem Prohlížení Rezervace (má stejný význam jako na ostatních formulářích) Barevné rozlišení: 1. Růžové pozadí titul je ve stavu R rezervovaný vybraným čtenářem 2. Zelenomodré pozadí titul je ve stavu F půjčený a rezervovaný. Rezervovaný Stránka: 37

38 je vybraným čtenářem a půjčený čtenářem jiným, což je signalizováno i stavem A ve sloupci Půjčená Čtenář - Poplatky Práce s evidencí a úhradou vydaných poplatků je řešena pomocí formuláře ČTENÁŘ SEZNAM POPLATKŮ, který formou tabulky zobrazuje veškeré evidované vydané poplatky pro konkrétního čtenáře. Pomocí tlačítka Filter může uživatel zvolit mezi výpisem všech poplatků (uhrazených i neuhrazených), nebo pouze výpisem poplatků neuhrazených. Toto tlačítko funguje jako přepínač. Stiskem funkčního tlačítka Uhradit je uživatel požádán o zadání datumu úhrady vybraného poplatku a po kladném potvrzení zadání je vybraný poplatek zaevidován jako uhrazený. Veškerá práce se systémem poplatků pomocí výše popsaného formuláře je přístupná pouze v případě, že ve vstupních parametrech systému je zvolena volba Vybírání poplatků za knihovní služby. V opačném případě tlačítko Poplatky na formuláři Evidence Čtenáři není vůbec aktivní. Stránka: 38

39 Čtenář - Tiskopisy Tato funkce nabídne uživateli pro konkrétního čtenáře dostupné tiskopisy. Jedná se o dva typy tiskopisů. Prvním tiskopisem je PRŮKAZKA ČTENÁŘE. Tento tiskopis by měl být vždy vytištěn po zaevidování nového čtenáře a měl by mu být předán. Čtenáři pak bude sloužit jako průkazka člena knihovny a na základě jejího předložení bude prováděna výpůjčka, případně vracení titulu z knižního fondu knihovny. Průkazka čtenáře obsahuje následující údaje: adresa knihovny (v záhlaví průkazky) identifikační číslo čtenáře - na toto číslo budou prováděny výpůjčky titulů příjmení, jméno čtenáře adresa čtenáře datum narození typ čtenáře - je vybráno z číselníku typů čtenářů (tam je možno doplnit) datum registrace prázdné pole pro podpis čtenáře Stránka: 39

40 Druhým tiskopisem je POTVRZENÍ O PLATBĚ POPLATKŮ. Tento tiskopis bude vydán pouze na přání čtenáře, pro jeho potřeby. Nejprve uživatel přes vstupní masku zadá rozsah období, z kterého budou čtenářem uhrazené poplatky vybírány. Celý doklad má formu zjednodušeného daňového dokladu pro případné daňové užití čtenářem. Na potvrzení se nacházejí následující údaje: rozsah sledovaného období jmenná identifikace čtenáře typ poplatku - měly by být z číselníku typů poplatků datum uhrazení poplatku uhrazená částka zástupce knihovny a datum tisku potvrzení Oba tyto tiskopisy není možné vytisknout hromadně a jsou vždy tisknuty na konkrétního čtenáře. Stránka: 40

41 Čtenář - Půjčování Při práci s kartami čtenářů (respektive seznamem čtenářů) je možné pomocí tlačítka Výpůjčky provádět veškeré evidenční úkony související s půjčováním knihovního fondu konkrétnímu vybranému čtenáři. Barevné rozlišení: 1. Modré písmo tituly recipročně půjčené knihovně jinou knihovnou z výměnných fondů 2. Černé písmo vlastní tituly (tituly patřící knihovně) 3. Červené písmo je pouze ve sloupci Vypůjčeno a signalizuje, že čtenář nevrátil knihovní tituly včas a je možné mu vystavit upomínku za nevrácenými tituly 4. Šedé pozadí titul je ve stavu P půjčený 5. Zelenomodré pozadí titul je ve stavu F půjčený a rezervovaný Veškerý výpůjční protokol je realizován prostřednictvím seznamu všech provedených výpůjček a v něm dostupných funkčních tlačítek: Prohlížet - prohlížení knižního titulu vybraného ze seznamu výpůjček Vrátit - vrací vybraný knižní titul od čtenáře zpět knihovně. Titul musí být ve stavu P-půjčený, aby šel vrátit Prodloužit - bude prodloužena výpůjční doba u půjčeného titulu Filter odstraní (odfiltruje) z výpisu výpůjček všechny výpůjčky, které jsou již vrácené a zbudou výpůjčky aktivní (nevrácené), opa- Stránka: 41

42 kovaným stiskem se zase zobrazí i výpůjčky vrácené čtenářem, takže budou vidět výpůjčky všechny. Výpůjční protokol - bude spuštěna funkce, která provádí vlastní půjčování/rezervování vybraných titulů čtenáři. Následně je uživatel požádán o identifikaci knižního titulu, který si čtenář půjčuje. Identifikace může být zadána přímo, nebo může být vybrána ze seznamu všech titulů knihovního fondu. Do seznamu knihovního fondu se program automaticky přepne, nenajde-li přímým zadáním identifikace udaný titul. Podrobnější popis celého systému výpůjčního protokolu bude následovat v následující kapitole Tiskopisy - 1. POTVRZENÍ o Půjčených Titulech 2. POTVRZENÍ o Zápůjčkách za Období 3. UPOMÍNKA za Nevrácenými Tituly Stránka: 42

43 tituly: Jako příklad tiskopisu z výpůjček čtenáře uvádím Upomínku za nevrácenými Výpůjčky Přes přímé zadání identifikačního kódu čtenáře ve funkci VÝPŮJČKY (výpůjční protokol) se uživatel dostane k přímému zadání identifikace knižního titulu. V případě, že bude zadání chybné, je uživateli nabídnuta možnost výběru knižního titulu ze seznamu (mřížky). Po výběru titulu (ať již přímým zadáním, nebo výběrem ze seznamu) se uživateli nabídnou funkční tlačítka korespondující se stavem vybraného titulu. Některá tlačítka budou přístupná a jiná ne. Vše je řízeno stavem knižního titulu. Po vybrání příslušného čtenáře přímým výběrem se uživatel dostane do stejného výpůjčního protokolu jako při práci s kartotékou čtenářů a volbou tlačítka výpůjční protokol. Přímé zadání čtenáře uživatel použije, zná-li jeho identifikační kód. Tento způsob je rychlejší a odpovídá reálné situaci (komunikace s konkrétním čtenářem). Druhý způsob přes výběr ze seznamu všech čtenářů je sice pomalejší, ale nevyžaduje Stránka: 43

44 znalost identifikačního čísla čtenáře (zapomněl si průkazku a nezná svou identifikaci). Následný výpůjční protokol je v obou případech stejný. K jeho provozování slouží následující funkční klávesy: Prohlížet - prohlížení vybraného knižního titulu Vrátit - vrací vybraný knižní titul od čtenáře zpět knihovně. Titul musí být ve stavu P-půjčený, aby šel vrátit (bylo přístupné tlačítko) Vypůjčit - dojde k zaevidování výpůjčky vybraného titulu čtenářem. Titul musí být ve stavu M-na místě, aby šel půjčit (bylo aktivní odpovídající tlačítko) Rezervovat čtenáři může být titul zarezervován (musí mít stav M-na místě, nebo P-půjčený, jinak není umožněno. Konec Formuláře ukončí práci s formulářem výpůjční protokol Nový Výběr umožní uživateli zadat nový knižní titul, na který může být následně provedena zvolená dostupná akce z výpůjčního protokolu (Prohlédnutí, Rezervace, Půjčení, Vrácení) Nový Čtenář stiskem tohoto tlačítka přejdete k novému hledání čtenáře a následnému výpůjčnímu protokolu na nového čtenáře. V síťové verzi (LAN) je dostupnost jednotlivých funkcí odvozena od uživatelské skupiny konkrétního přihlášeného uživatele. V podstatě je dostupnost rozdělena na dvě části: Stránka: 44

KNIHOVNA Verze 1.1 CS

KNIHOVNA Verze 1.1 CS RNDr. JIŘÍ MOHL ELIM Bítovany 40 538 51 Chrast u Chrudimě tel.: 469 665 159 e-mail: jiri.mohl@email.cz KNIHOVNA Verze 1.1 CS PROGRAM PRO KNIHOVNY UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Copyright RNDr. JŘÍ MOHL ELIM, 2003-2004

Více

JIŘÍ MOHL ELIM aplikační programové vybavení Bítovany 40 538 51 Chrast u Chrudimě tel.: 469 665159 e-mail: jiri.mohl@email.cz. WIN_REHAB Verze 1.

JIŘÍ MOHL ELIM aplikační programové vybavení Bítovany 40 538 51 Chrast u Chrudimě tel.: 469 665159 e-mail: jiri.mohl@email.cz. WIN_REHAB Verze 1. JIŘÍ MOHL ELIM aplikační programové vybavení Bítovany 40 538 51 Chrast u Chrudimě tel.: 469 665159 e-mail: jiri.mohl@email.cz WIN_REHAB Verze 1.6 PROGRAM PRO REHABILITACE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Copyright

Více

Manuál k ovládání aplikace INFOwin.

Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Základní práce s formuláři je ve všech modulech totožná. Vybereme tedy například formulář Pokladní kniha korunová na kterém si funkce ukážeme. Po zápisech se lze pohybovat

Více

Registr 200x. Registr smluv 200x. Příručka uživatele. Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz.

Registr 200x. Registr smluv 200x. Příručka uživatele. Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz. Registr smluv 200x Příručka uživatele Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz.cz - 1 - Registr smluv 1. Stručný popis programu Program je určen pro Správy a údržby silnic

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky 27 Evidence kasiček Uživatelský modul Evidence kasiček realizuje evidenci všech pořádaných sbírek, jednotlivých kasiček sbírky, dále pak evidenci výběrů kasiček s návazností na pokladnu (příjem výběru

Více

WIN_DOMPECE Verze 1.1

WIN_DOMPECE Verze 1.1 JIŘÍ MOHL ELIM aplikační programové vybavení Bítovany 40 538 51 Chrast u Chrudimě mobil: 724 031 697 e-mail: jiri.mohl@email.cz WIN_DOMPECE Verze 1.1 PROGRAM PRO ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ POSKYTUJÍCÍ DOMÁCÍ

Více

SKLAD. verze 9.xx.xx, licence BASIC. Stručný popis programu

SKLAD. verze 9.xx.xx, licence BASIC. Stručný popis programu SKLAD verze 9.xx.xx, licence BASIC Stručný popis programu Ovládání programu Ovládání je kromě myši přizpůsobeno i klávesnici. Je rozděleno do třech vrstev. 1, hlavní nabídka zde najdete výběr hlavních

Více

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka Univerzální rezervační systém Uživatelská příručka Obsah I. Instalace... 3 II. První spuštění aplikace... 4 III. Hlavní okno aplikace... 5 IV. Nastavení aplikace... 6 1. Přidání místností... 6 2. Uživatelské

Více

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký.

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký. Opravy a prodej Uživatelská příručka Milan Hradecký. 2 1. ÚVOD : Program slouží k evidenci dílenských oprav, k prodeji náhradních dílů a k fakturaci. Pracuje v prostředí WINDOWS 95 až WINDOWS XP. K rychlému

Více

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler Popis a ovládání Aplikace 602XML Filler Základní okno aplikace 602XML Filler Nástrojová lišta Otevřený formulář Pracovní panel Stavový řádek Kontextová nápověda k formulářovému poli Nástrojová lišta Otevře

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha PRACUJEME S TSRM Modul Samoobsluha V této kapitole Tato kapitola obsahuje následující témata: Téma Na straně Přehled kapitoly 6-1 Užití modulu Samoobsluha 6-2 Přihlášení k systému 6-3 Hlavní nabídka TSRM

Více

Volby do Senátu Parlamentu ČR - 2014 Pořízení dat okrskovými volebními komisemi

Volby do Senátu Parlamentu ČR - 2014 Pořízení dat okrskovými volebními komisemi Volby do Senátu Parlamentu ČR - 2014 Pořízení dat okrskovými volebními komisemi Praha, 20. září 2014 Obsah: 1 Informace o aplikaci... 1 1.1 Obecné informace... 1 1.2 Technická specifikace... 2 2 Tisk a

Více

Stručný návod pro práci s knihovním katalogem OPAC

Stručný návod pro práci s knihovním katalogem OPAC Stručný návod pro práci s knihovním katalogem OPAC http://aleph.lib.vutbr.cz CO VŠECHNO SE ZDE MŮŽETE DOZVĚDĚT? Co je to Online Public Access Catalogue (OPAC). Jak se přihlásíte. Jak vyhledáte knihu. Jak

Více

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty 26 Evidence pošty Uživatelský modul Evidence pošty realizuje podrobnou evidenci všech došlých a odesílaných poštovních zásilek s možností přidělovat tyto zásilky uživatelům informačního systému k vyřízení,

Více

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz DODATEK č. 1 20.1.2012 OBSAH OBSAH... 48 C. PRÁCE SE SYSTÉMEM... 49 C.1 ÚVODNÍ OBRAZOVKA PO PŘIHLÁŠENÍ... 49 C.2 NASTAVENÍ VLASTNÍCH ÚDAJŮ... 50 a. Nastavení Uživatele... 50 b. Nastavení Systému... 51

Více

5 Evidence manželských smluv

5 Evidence manželských smluv 5 Evidence manželských smluv 5.1 Společné vyhledávání v evidencích Společné vyhledávání v evidencích slouží k vyhledání evidovaných závětí, listin i smluv a to pouze vyhledáním podle rodného čísla a data

Více

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix.

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix. Instalace aplikace easyeldp Aplikaci easyeldp je třeba instalovat na počítač, který splňuje příslušné systémové požadavky. Při instalaci postupujte následovně: 1) Spusťte instalaci aplikace easyeldp z

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Přihlášení do aplikace Pro vstup do aplikace zadejte přihlašovací jméno a heslo, které jste obdrželi. Pokud

Více

Zpracování statistického výkazu P 1-04

Zpracování statistického výkazu P 1-04 Zpracování statistického výkazu P 1-04 Výkaz se vyplňuje do internetového formuláře. Před vyplňováním výkazu je nezbytně nutné si přečíst příslušné Pokyny a vysvětlivky k jeho vyplňování. Pokud nepřenášíte

Více

Mobilní aplikace. Uživatelský manuál

Mobilní aplikace. Uživatelský manuál Uživatelský manuál Obsah Základní informace a nastavení... 3 Nastavení přístupu... 4 Registrace docházky... 5 Editace vlastní docházky... 5 Ovládaní z mobilní aplikace... 6 Konfigurace mobilní aplikace...

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

Evidence žádostí o finanční příspěvek

Evidence žádostí o finanční příspěvek Evidence žádostí Obsah Evidence žádostí o finanční příspěvek... 3 Evidence žádostí... 4 Seznam žádostí... 4 Nová žádost... 6 Změny žádosti:... 7 Evidence žadatelů... 8 Seznam žadatelů... 8 Detail žadatele...

Více

Volby do zastupitelstev obcí Pořízení dat okrskovými volebními komisemi

Volby do zastupitelstev obcí Pořízení dat okrskovými volebními komisemi Volby do zastupitelstev obcí Pořízení dat okrskovými volebními komisemi Praha, 8. prosince 2011 Obsah: 1 Informace o aplikaci... 1 1.1 Obecné informace... 1 1.2 Technická specifikace... 3 2 Tisk a všeobecná

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis PDS s.r.o. Viniční 20, 615 00 Brno IČ: 25523121, DIČ: CZ25523121 [RDM] CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Praha, Brno 2009, 2010 Verze dokumentu Verze Datum

Více

2HCS Fakturace 3 - modul Banka -

2HCS Fakturace 3 - modul Banka - 2HCS Fakturace 3 - modul Banka - Autor: Tomáš Halász 2H C.S. s.r.o. Dukelská 691/5, 742 21 Kopřivnice Email: info@faktury.cz Web: www.faktury.cz pro verzi: dne: 3.7.23 a novější 01.09.2010 1/16 Obsah Úvod...3

Více

OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah

OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah 1. Všeobecný přehled... 2 2. Základní navigační tlačítka... 2 3. Uživatelské nastavení... 3 3.1. Nastavení seznamu... 3 3.1.1. Nastavení zobrazovaných sloupců... 3 3.1.2. Nastavení

Více

Obslužný software. PAP ISO 9001

Obslužný software.  PAP ISO 9001 Obslužný software PAP www.apoelmos.cz ISO 9001 červen 2008, TD-U-19-20 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Pokyny pro instalaci... 4 2.1 Požadavky na hardware...4 2.2 Postup při instalaci...4 3 Popis software... 5 3.1

Více

Pokyny pro zájemce o doškolovací kurzy

Pokyny pro zájemce o doškolovací kurzy Pokyny pro zájemce o doškolovací kurzy Doškolovací kurz pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory pojistných událostí připravila Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (dále

Více

Uživatelská příručka pro respondenty

Uživatelská příručka pro respondenty Uživatelská příručka pro respondenty Statistický informační systém Českého statistického úřadu Subsystém DANTE WEB Funkční blok Objednavatel: Český statistický úřad Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 Dodavatel:

Více

Integrovaný modul DeCe SKLAD, verze 2014 DeCe COMPUTERS s.r.o. Děčín, ledn 2014. I. Obsah příručky

Integrovaný modul DeCe SKLAD, verze 2014 DeCe COMPUTERS s.r.o. Děčín, ledn 2014. I. Obsah příručky I. Obsah příručky I. OBSAH PŘÍRUČKY...I-1 II. ÚVODNÍ INFORMACE...II-2 III. OVLÁDÁNÍ MODULU...III-3 Sklad evidence zboží...iii-3 Fak.př. faktury přijaté...iii-10 Odb. + Dod. odběratelé nebo dodavatelé...iii-12

Více

FortiaViewer verze 5.0

FortiaViewer verze 5.0 FortiaViewer verze 5.0 Prohlížeč obrázků formátu BMP a JPG ve složce, který je malý, nevyžaduje instalaci a můžete si jej vypálit do každé složky s fotografiemi na CD nebo DVD Příručka uživatele FORTIA

Více

Connect Genius V2. Instalace programu.

Connect Genius V2. Instalace programu. Connect Genius V2 Program připojíte k PC přes RS 232. Instalace programu. Vložte CD do PC a automaticky se nabídne instalační program. Otevřete instalační program a klikněte dvojklikem na setup.exe a program

Více

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP HELPDESK GEOVAP verze 1.2 11.11.2008 OBSAH 1 REGISTRACE DO HELPDESK...1 2 PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ...1 3 ZÁKLADNÍ OBRAZOVKA HELPDESK...2 4 PŘEHLED HLÁŠENÍ...2 5 ZALOŽENÍ NOVÉHO HLÁŠENÍ...3 6 ZOBRAZENÍ/EDITACE

Více

Manuál pro mobilní aplikaci. Patron-Pro

Manuál pro mobilní aplikaci. Patron-Pro Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro 1 Obsah 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Popis...3 Slovník pojmů...3 Ovládání aplikace...3 Volby v aplikaci...3 4.1. Menu...3 4.2. Zpět na seznam karet...4 Úvodní obrazovka...4

Více

Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015

Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015 Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015 Rozsáhlý formulář Vyúčtování daně se dosud podával klasicky na tištěném formuláři, přičemž program Mzdy Profi pro něj sestavil a vytisknul podklad pro vyplnění.

Více

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu 2013 Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu Czechiatour.eu 1.2.2013 Vážení zákazníci portálu Czechiatour.eu. Abychom Vám co nejvíce usnadnili orientaci v administraci

Více

Manuál aplikace SERBR. Servisní systém s čtečkou čárových kódů. Manuál aplikace SERBR Stránka 1

Manuál aplikace SERBR. Servisní systém s čtečkou čárových kódů. Manuál aplikace SERBR Stránka 1 Manuál aplikace SERBR Servisní systém s čtečkou čárových kódů Manuál aplikace SERBR Stránka 1 Dobrý den, Vítáme Vás v aplikaci SERBR - Servisní systém s čtečkou čárových kódů. Aplikace slouží k evidování

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Tiskový manažer Printman (Tiskový manažer verze 1.58 a novější)

Tiskový manažer Printman (Tiskový manažer verze 1.58 a novější) Tiskový manažer Printman (Tiskový manažer verze 1.58 a novější) Tiskový manažer je program, který je součástí programu Praktik. Používá se pokud máte připojenou tiskárnu přes USB port. (Pokud je tiskárna

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka PC výkaznictví JASU (program pro zpracování účetního výkaznictví) březen 2012 Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 P.O.Box 36 111 21 Praha 1 telefon: 224 091 619 fax:

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

WinZápočet 7.4. Uživatelská příručka. Program pro zápočet let odborné praxe. 2009 Petr Janda

WinZápočet 7.4. Uživatelská příručka. Program pro zápočet let odborné praxe. 2009 Petr Janda WinZápočet 7.4 Program pro zápočet let odborné praxe Uživatelská příručka 009 Petr Janda Obsah. Popis programu strana.. Úvod strana.. Základní vlastnosti programu strana. Instalace programu strana 4..

Více

Volby do Evropského parlamentu 2014 Pořízení dat okrskovými volebními komisemi

Volby do Evropského parlamentu 2014 Pořízení dat okrskovými volebními komisemi Volby do Evropského parlamentu 2014 Pořízení dat okrskovými volebními komisemi Praha, 16. května 2014 Obsah: 1 Informace o aplikaci... 1 1.1 Obecné informace... 1 1.2 Technická specifikace... 2 2 Tisk

Více

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1 Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1 Demeter Jurista 2007 16.12.2007 Obsah Obsah... 2 Instalace programu... 3 Spuštění programu... 3 Popis hlavního panelu... 4 Menu... 4 Panel Vinotéka...

Více

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele.

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 1. Vstup do aplikace Na adrese: http://i.statnisprava.cz 2. První stránka aplikace 1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 2. Poté budete přesměrováni na stránku

Více

Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor

Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor Úvod Pro zjednodušení a zprůhlednění Vaší komunikace se správní firmou (dále jen SF ), která má na starost objekt, v němž se nachází bytový či nebytový

Více

Převod na 2. pololetí

Převod na 2. pololetí Převod na 2. pololetí Funkce pro převod na 2. pololetí je součástí systému SAS od verze 5.12, kdy byla v SASu zavedena evidence žáků po pololetích. Umožňuje převést třídy a žáky z 1. do 2. pololetí. Nová

Více

Vážení uživatelé. Dostává se Vám do rukou manuál programu Audiotéka Manuál je členěn do několika oblastí, kterými jsou :

Vážení uživatelé. Dostává se Vám do rukou manuál programu Audiotéka Manuál je členěn do několika oblastí, kterými jsou : Audiotéka 2002 - manuál Úvod AUDIOTÉKA Popis obecných funkcí VYTVOŘENÍ NOVÉ DATABÁZE OTEVŘENÍ VYTVOŘENÉ DATABÁZE UZAVŘENÍ DATABÁZE ULOŽENÍ NOVÉ DATABÁZE ODSTRANĚNÍ VYTVOŘENÉ DATABÁZE VYHLEDÁVÁNÍ V DATABÁZI

Více

Instalace programu ProVIS

Instalace programu ProVIS Instalace programu ProVIS Tento program umožňuje instalovat program ProVIS. Umožňuje vybrat, kam se bude instalovat, a jednotlivé součásti instalace. Instalace probíhá v několika krocích. Každý krok má

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed Příručka uživatele Obsah Obsah... 2 Instalace a konfigurace programu... 3 Popis programu...

Více

V zelené liště vpravo nahoře pod nabídkou Informace naleznete vzory formulářů výkazů, pokyny a vysvětlivky k jejich vyplnění a další informace.

V zelené liště vpravo nahoře pod nabídkou Informace naleznete vzory formulářů výkazů, pokyny a vysvětlivky k jejich vyplnění a další informace. Práce s aplikací pro zpracování statistických výkazů za vysoké školy a ostatní přímo řízené organizace (netýká se škol a školských zařízení v regionálním školství) 1. Postup: Přihlásíte se k internetu

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

14 Deník poradny. Popis modulu. Záložka Deník poradny

14 Deník poradny. Popis modulu. Záložka Deník poradny 14 Deník poradny Uživatelský modul Deník poradny realizuje běžnou denní agendu poradenských pracovníků. V tomto modulu jsou evidovány pokládané dotazy spolu s poskytovanými odpověďmi a radami. Dotazy,

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

KEO-PRAXE. Verze roku ALIS spol. s r.o., Česká Lípa, 2006, ing. Vladimír Grosmut

KEO-PRAXE. Verze roku ALIS spol. s r.o., Česká Lípa, 2006, ing. Vladimír Grosmut KEO-PRAXE Verze roku 2006 ALIS spol. s r.o., Česká Lípa, 2006, ing. Vladimír Grosmut Základní popis KEO-PRAXE je program pro evidenci předcházející praxe zaměstnanců, výpočet platových postupů a tvorbu

Více

UniLog-L. v0.81 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-L. v0.81 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-L v0.81 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-L je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam logických průběhů aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení a vyhodnocení. Popis

Více

Manuál elektronické registrace do databáze hodnotitelů OP PPR

Manuál elektronické registrace do databáze hodnotitelů OP PPR Manuál elektronické registrace do databáze hodnotitelů OP PPR Verze: 0 Září 2015 Helpline: ISKP.OPPR@praha.eu 1 Po přihlášení do portálu ISKP 14+ (https://mseu.mssf.cz/) je uživateli v levé horní části

Více

(6) Nové cvičení využívající aplikační SW NIS Z.Szabó, 2007/08

(6) Nové cvičení využívající aplikační SW NIS Z.Szabó, 2007/08 Zdravotní pojišťovna Program Zdravotní pojišťovna zajišťuje zpracování dat zdravotnických zařízení pro zdravotní pojišťovny ČR a zároveň umožňuje sběr a zpracování zdravotnických informací pro Národní

Více

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1 Elektronické zpracování dotazníků AGEL Verze 2.0.0.1 1 Obsah 2 Přihlášení do systému... 1 3 Zápis hodnot dotazníků... 2 3.1 Výběr formuláře pro vyplnění dotazníku... 2 3.2 Vyplnění formuláře dotazníku...

Více

1. Elektronická hlášení a objednávky

1. Elektronická hlášení a objednávky 1. Elektronická hlášení a objednávky 1.1. Známky Tato část portálu farmáře slouží k objednávání nových ušních známek a duplikátů ušních známek. 1.1.1. Nové známky (skot, ovce, kozy) Po kliknutí na tuto

Více

41 Konzultace bariéry

41 Konzultace bariéry 41 Konzultace bariéry Uživatelský modul Konzultace realizuje běžnou denní agendu pracovníků konzultačního centra pro odstraňování bariér. V tomto modulu jsou evidovány pokládané dotazy/požadavky spolu

Více

PTERANODONSOFT.CZ. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.2.

PTERANODONSOFT.CZ. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.2. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.2. e-mail: pteranodonsoft@seznam.cz web: www.pteranodonsoft.cz facebook: www.facebook.com/guldinerlight skupina: www.facebook.com/groups/guldinerlight Obsah: První

Více

WinZápočet 8.4. Uživatelská příručka. Program pro zápočet let odborné praxe. 2015 Petr Janda

WinZápočet 8.4. Uživatelská příručka. Program pro zápočet let odborné praxe. 2015 Petr Janda WinZápočet 8.4 Program pro zápočet let odborné praxe Uživatelská příručka 05 Petr Janda Obsah. Popis programu strana.. Úvod strana.. Základní vlastnosti programu strana. Instalace programu strana 4.. Instalace

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký 2 ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD500" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu a výdeje až do 99 druhů skladů (Sklady materiálů, zboží, potovarů, vlastních

Více

Stručný návod na evidenci záznamů publikační činnosti v OBD 2.5

Stručný návod na evidenci záznamů publikační činnosti v OBD 2.5 Stručný návod na evidenci záznamů publikační činnosti v OBD 2.5 1. Hlavní okno aplikace: - pod tlačítkem Manuál k OBD 2.5 je ke stažení podrobný manuál pro práci v aplikaci - tabulka vpravo obsahuje seznam

Více

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka Středisko MLM Znovu Uživatelská příručka Znovu s.r.o. 2008 1 Vstup do programu Ke vstupu do programu Středisko je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Před zobrazením pracovní plochy programu se mohou

Více

1. Podmínky chodu aplikace

1. Podmínky chodu aplikace 1 / 15 1. Podmínky chodu aplikace Licenční instalace určení pro značku, lokální instalace, nebo síťová licencovaná MAS serverem. 1.1. Instalace podpory MicroCat na lokální stanici Na dané stanici musí

Více

Android Elizabeth. Verze: 1.1

Android Elizabeth. Verze: 1.1 Android Elizabeth Program pro měření mezičasů na zařízeních s OS Android Verze: 1.1 Naposledy upraveno: 15. února 2013 Aleš Razým Historie verzí Verze Datum Popis 1.0 7.1.2013 Původní verze pro OS Android

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD503" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu převodů a výdeje až do 99 druhů skladů. Sortiment materiálu je ve všech skladech

Více

45 Plánovací kalendář

45 Plánovací kalendář 45 Plánovací kalendář Modul Správa majetku slouží ke tvorbě obecných ročních plánů činností organizace. V rámci plánu je třeba definovat oblasti činností, tj. oblasti, ve kterých je možné plánovat. Každá

Více

Převod na nový školní rok

Převod na nový školní rok Převod na nový školní rok Funkce pro převod na nový školní je součástí systému SAS od jeho počátku. Umožňuje převést třídy a žáky ze školního roku, který končí, do dalšího školního roku. Před tím, než

Více

Poskytnuto výrobcem softwaru pro potřeby Nakladatelství Radek Runštuk R plus NÁVOD K OBSLUZE

Poskytnuto výrobcem softwaru pro potřeby Nakladatelství Radek Runštuk R plus NÁVOD K OBSLUZE Recepturní systém Saturnin RPT www.satarnin-sw.cz Poskytnuto výrobcem softwaru pro potřeby Nakladatelství Radek Runštuk R plus NÁVOD K OBSLUZE OBSAH: 1 Určení recepturního systému SATURNIN - RTP... 2 2

Více

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5 CRM SYSTÉM KORMORÁN UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah 1 Základní práce se systémem 3 1.1 Práce se záznamy................................. 3 1.2 Stránka Dnes.................................... 4 1.3 Kalendář......................................

Více

Volby do zastupitelstev obcí Pořízení dat okrskovými volebními komisemi

Volby do zastupitelstev obcí Pořízení dat okrskovými volebními komisemi Volby do zastupitelstev obcí Pořízení dat okrskovými volebními komisemi Praha, 24. září 2014 Obsah: 1 Informace o aplikaci... 1 1.1 Obecné informace... 1 1.2 Technická specifikace... 2 2 Tisk a všeobecná

Více

Postup pro zpracování kontrolního hlášení

Postup pro zpracování kontrolního hlášení Postup pro zpracování kontrolního hlášení 1. Zadávání dokladů Doklady se zadávají běžným způsobem tak jako dosud, výběrem sazby DPH (s číslem řádku přiznání) v položce dokladu se zároveň pro položku automaticky

Více

Nástroj Setup. Uživatelská příručka

Nástroj Setup. Uživatelská příručka Nástroj Setup Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou

Více

K O S Y S. E k o n o m i c k ý s y s t é m. Uživatelská příručka DEMOVERZE, STARTVERZE

K O S Y S. E k o n o m i c k ý s y s t é m. Uživatelská příručka DEMOVERZE, STARTVERZE 1 K O S Y S E k o n o m i c k ý s y s t é m Uživatelská příručka DEMOVERZE, STARTVERZE Verze 15.0 Leden 2005 KSoft je registrovaná ochranná známka ÚPVČR 069822 178822, KOSYS je registrovaná ochranná známka

Více

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word Hromadná korespondence Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Hromadná korespondence Funkce hromadná korespondence umožňuje vytvoření malé databáze (tabulky)

Více

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému 43 HTML šablony Modul HTML šablony slouží ke správě šablon pro výstupy z informačního systému modularis ve formátu HTML. Modul umožňuje k šablonám doplňovat patičku, dokumentaci a vázat šablony na konkrétní

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký 2 ÚVOD : Program skladové evidence "Konsignační skaldy" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu a výdeje až do 99 druhů skladů ma př. zboží od různých dodavatelů,

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků.

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 1 Popis aplikace Pracovní výkazy návod k použití Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 2 Technické požadavky klienta Internetový

Více

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o.

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Internetový portál O.K.V. nám slouží: k pořízení smlouvy o úvěru se zákazníkem k vytištění smlouvy k vygenerování a odeslání pořízených dat

Více

Dopravní značení příručka

Dopravní značení příručka 1. Stručný popis programu Dopravní značení příručka Program je určen pro Správy a údržby silnic České Republiky a slouží k vedení evidence svislého dopravního značení dle jednotlivých úseků silnic - inventarizace.

Více

Program Půjčovna sportovních potřeb

Program Půjčovna sportovních potřeb Program Půjčovna sportovních potřeb verze 1.67, 3.7.2014 Objednávky V hlavním menu Obchod naleznete dvě nové položky. "Seznam objednávek" a "Přidat objednávku". Obrázek 1: Hlavní menu První z těchto voleb

Více

Tiskový manažer - Printman

Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer je program, který je součástí programu Praktik. Používá se v případě, pokud máte připojenou tiskárnu přes USB port (nebo vaše tiskárna není v seznamu podporovaných

Více

ESPI9 - export zařízení do MA ISOH

ESPI9 - export zařízení do MA ISOH ESPI9 - export zařízení do MA ISOH Téma: Přenos evidence zařízení a navázaných spisů z ESPI9 do systému MA ISOH Program: ESPI9 Vypracoval: Mgr. Tomáš Čejchan (oddělení technické podpory) Revize: 7.3.2012

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

EvMO2010 návod k použití programu (2015)

EvMO2010 návod k použití programu (2015) EvMO2010 návod k použití programu (2015) Program EvMO2010 slouží k jednoduché evidenci členů, plateb, povolenek a odvodů. Dále je možno evidovat přestupky a další informace členů MO. Cílem bylo vytvoří

Více