G r a f i c k ý m a n u á l

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "G r a f i c k ý m a n u á l"

Transkript

1 Grafický manuál

2 Obsah 1 Značka 1.01 Základní prvky, prezentace 1.02 Základní provedení 1.03 Černobílé pozitivní provedení 1.04 Černobílé inverzní provedení 1.05 Značka se slovním určením - barevné provedení 1.06 Značka se slovním určením - černobílé pozitivní provedení 1.07 Značka se slovním určením - černobílé inverzní provedení 1.08 Grafická definice značky 1.09 Grafická definice značky se slovním určením 1.10 Ochranná zóna značky 1.11 Ochranná zóna značky se slovním určením 1.12 Značka s adresou 1.13 Rozměrová řada 1.14 Zakázané varianty značky 1.15 Zakázané varianty značky se slovním určením 2 Typografie 2.01 Základní písmo 2.02 Doplňkové písmo / Doplňkové písmo /2 3 Barevnost 3.01 Definice barev 3.02 Značka na podkladových plochách 4 Merkantilní tiskoviny 4.01 Vizitky 4.02 Hlavičkový papír generálního ředitele 4.03 Hlavičkový papír standardní 4.04 Hlavičkový papír vyplňování 4.05 Obálky DL 4.06 Obálky C Obálky C4

3 1Z načka 1.01 Základní prvky, prezentace 1.02 Základní provedení 1.03 Černobílé pozitivní provedení 1.04 Černobílé inverzní provedení 1.05 Značka se slovním určením - barevné provedení 1.06 Značka se slovním určením - černobílé pozitivní provedení 1.07 Značka se slovním určením - černobílé inverzní provedení 1.08 Grafická definice značky 1.09 Grafická definice značky se slovním určením 1.10 Ochranná zóna značky 1.11 Ochranná zóna značky se slovním určením 1.12 Značka s adresou 1.13 Rozměrová řada 1.14 Zakázané varianty značky 1.15 Zakázané varianty značky se slovním určením

4 1 01 Značka Základní prvky, prezentace Nejdůležitějším a nejvýznamnějším prvkem firemní identity je značka agentury (ochranná známka). Její charakter, tvarosloví a barevnost ovlivňují všechny ostatní prvky jednotného firemního stylu. Značka agentury CzechTrade tvoří nedělitelný celek a musí být zásadně používána v originálním tvaru, proporcích a předepsané barevnosti. Značka je složena z obrazového znaku a logotypu. Obrazový znak je tvořen modrým klínem, jenž připomíná charakteristickou součást naší státní vlajky. Tento klín také symbolizuje poslání agentury CzechTrade vklínit české výrobce na náročné světové trhy, které jsou v něm naznačeny siluetou všech světových kontinentů. Klín může být také vnímán jako napnutá plachta nebo jako žraločí ploutev tedy atributy dynamiky, dravosti a progrese. Logotyp je tvořen jednoslovným názvem agentury. Jeho červená barva spolu s modrým klínem a bílým podkladem vytváří barevnou symboliku, která vypovídá o tom, že CzechTrade je agenturou českou. Použitý písmový font je moderní a střízlivý, s elegantní a dynamickou kresbou písmových znaků, které jsou dobře čitelné i při velkém zmenšení. Značka svou vizuální podobou koresponduje s moderností a seriózností postupů a metod používaných k uspokojení náročných požadavků klientů agentury CzechTrade.

5 1 02 Značka Základní provedení Základní provedení značky je barevné, umístěné na bílém poli. Součástí základního provedení není slovní určení. Základními barvami značky jsou modrá (PANTONE 653) a červená (PANTONE 485). V této podobě se používá na všech vícebarevných agenturních tištěných materiálech i prostorových aplikacích. Aplikace značky na podkladových plochách jsou definovány v kapitole Přímá barva: PANTONE 653 C/U CMYK: 100 % / 60 % / 0 % / 18 % Přímá barva: PANTONE 485 C/U CMYK: 0 % / 100 % / 91 % / 0 %

6 1 03 Značka Černobílé pozitivní provedení Na táto straně je zobrazena značka v černobílém provedení. Aplikace této varianty je povolena pouze v případě, kdy není možnost kvalitního barevného tisku. Černobílá značka se přednostně používá ve své pozitivní podobě. Půltónové provedení značky není povoleno. Přímá barva: PANTONE Process Black C/U CMYK: 0 % / 0 % / 0 % / 100 %

7 1 04 Značka Černobílé inverzní provedení Použití černobílého inverzního provedení značky je pouze okrajové a je podmíněno dodržením velikosti černého podkladového pole, které se musí rovnat minimálně velikosti ochranné zóny značky. Ochranné zóny značek jsou definovány v kapitolách 1.10 a Přímá barva: PANTONE Process Black C/U CMYK: 0 % / 0 % / 0 % / 100 %

8 1 05 Značka Značka se slovním určením barevné provedení Značka se slovním určením má povolené jazykové mutace. Jejich sazba musí vždy svou šířkou odpovídat šířce logotypu. Barevnost značky se slovním určením je ve všech jazykových mutacích identická s českou verzí. Slovní určení je definováno použitým písmovým fontem, barevností a umístěním. Žádné jiné varianty slovního určení nejsou povoleny. Použitý písmový font Frutiger (Cn) je také definován jako základní agenturní písmo (viz kapitala 2.01). Barva slovního určení je modrá (PANTONE 653 C/U), jiná barevnost je vyloučena. Přímá barva: PANTONE 653 C/U CMYK: 100 % / 60 % / 0 % / 18 % Přímá barva: PANTONE 485 C/U CMYK: 0 % / 100 % / 91 % / 0 %

9 1 06 Značka Značka se slovním určením černobílé pozitivní provedení Aplikace černobílé varianty značek se slovním určením je povolena pouze v případě, kdy není možnost kvalitního barevného tisku. Černobílé značky se slovním určením se přednostně používají ve své pozitivní podobě. Polotónové provedení značek se slovním určením není povoleno. Přímá barva: PANTONE Process Black C/U CMYK: 0 % / 0 % / 0 % / 100 %

10 1 07 Značka Značka se slovním určením černobílé inverzní provedení Aplikace černobílé inverzní podoby všech jazykových mutací značek se slovním určením je jen okrajová a je povolena pouze v případě, kdy není možné použití pozitivních barevných nebo černobílých variant. Černá podkladová plocha musí vždy být minimálně ve velikost ochranné zóny značky (viz kapitoly 1.10 a 1.11). Polotónové provedení značek se slovním určením není povoleno. Přímá barva: PANTONE Process Black C/U CMYK: 0 % / 0 % / 0 % / 100 %

11 1 08 Značka Grafická definice značky Značka agentury CzechTrade je graficky definována svým tvarem a proporcemi. Je přesně určena jak obrazovým znakem, tak i typem a velikostí písmových znaků tvořících logotyp. Značka smí být použita pouze ve své originální podobě. Rozkres ve čtvercové síti (5 x 5 mm) není podkladem pro její konstrukci. Slouží především k ověření přesnosti reprodukce při prostorových aplikacích, zejména při velkém zvětšení. Digitální podklady pro reprodukci značky jsou uloženy na CD ve všech běžných formátech a jsou k dispozici v sídle agentury.

12 1 09 Značka Grafická definice značky se slovním určením Také značka se slovním určením je graficky definována svým tvarem a proporcemi. Je přesně určena jak obrazovým znakem, tak i typem a velikostí písmových znaků tvořících logotyp a slovní určení. Značka smí být použita pouze ve své originální podobě. Rozkres ve čtvercové síti (5 x 5 mm) není podkladem pro její konstrukci. Slouží především k ověření přesnosti reprodukce při prostorových aplikacích, zejména při velkém zvětšení. Digitální podklady pro reprodukci jsou uloženy na CD ve všech běžných formátech a jsou k dispozici v sídle agentury.

13 1 10 Značka Ochranná zóna značky 0,2 x ochranná zóna Ochranná zóna je minimální velikost pole, do něhož nesmí zasahovat žádné další grafické prvky například texty, fotografie, ilustrace, další značky atd. Ochranná zóna brání integritu značky a napomáhá jejímu zvýraznění. Ochranná zóna je kodifikována poměrovou jednotkou x, která se zde rovná šířce značky. 0,2 x 0,25 x x 0,25 x

14 1 11 Značka Ochranná zóna značky se slovním určením 0,2 x ochranná zóna Ochranná zóna je minimální velikost pole, do něhož nesmí zasahovat žádné další grafické prvky například texty, fotografie, ilustrace, další značky atd. Ochranná zóna brání integritu značky a napomáhá jejímu zvýraznění. Ochranná zóna je kodifikována poměrovou jednotkou x, která se zde rovná šířce značky. 0,2 x 0,25 x x 0,25 x

15 1 12 Značka Značka s adresou x x ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU Dittrichova 21, P.O.Box 76, Praha 2 x x CZECH TRADE PROMOTION AGENCY Dittrichova 21, P.O.Box 76, Prague 2 Czech republic Značku je třeba v některých aplikacích uvádět se slovním určením a adresou (např. dopisní obálky atd.). Slovní určení je v těchto případech součástí sázeného textu. Umístění tohoto textu pod značkou je vždy konstantní a je vyjádřeno poměrovou jednotkou x, která se rovná výšce logotypu. Sazba je vždy zarovnána zleva se značkou. Velikost textu se mění s velikostí značky. Při šířce značky 100 mm (výška logotypu 18 mm) je velikost slovního určení 19,7 b. (Frutiger Light Cn, verzálky, prostrkání 30) a velikost adresy pak 21/26,2 b. (Frutiger Light Cn, minusky, prostrkání na šířku první řádky). Uvedené zásady platí pro všecny varianty značky. x x x ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU Dittrichova 21, P.O.Box 76, Praha 2 x CZECH TRADE PROMOTION AGENCY Dittrichova 21, P.O.Box 76, Prague 2 Czech republic

16 1 13 Značka Rozměrová řada Šířka značky 38 mm, použití na tiskovinách formátu A4 Šířka značky 30 mm, použití na obálkách DL, C5 a na vizitkách Šířka značky 13 mm, minimální povolená velikost, použití např. pro potisk propisovacích tužek atd. Šířka značky 38 mm, minimální použitelná velikost pro značku se slovním označením V zájmu jednotné aplikace značky je doporučeno používat její velikosti, které jsou uvedeny v rozměrové řadě. Tato řada stanovuje rozměry značek vhodné pro jednotlivé, nejčastěji užívané formáty a platí pro barevné i černobílé provedení. Maximální velikost značky není omezena. Minimální velikost v barevném i černobílém provedení je limitována její čitelností v závislosti na kvalitě tisku a použitém materiálu. Při optimálních podmínkách je dána šířkou značky 13 mm. Použití značky se slovním určením je možno do velikosti, která zaručuje jeho dobrou čitelnost. Ta je limitována šířkou značky 38 mm. Pokud je u značek menších rozměrů nutno uvádět slovní určení, pak toto již není součástí značky a je aplikováno samostatně. Jeho umístění a velikost vůči samotné značce je řešeno individuálně na jednotlivých tiskovinách nebo propagačních předmětech vždy v souladu se zásadami definovanými grafickým manuálem. Použití značky se slovním označením, které není součástí značky. Použití např. pro potisk propisovacích tužek (tamponový tisk) ČESKÁ AGENTURA PRO PODPORU OBCHODU

17 1 14 Značka Zakázané varianty značky Je zakázáno: měnit předepsanou barevnost značky nebo jejích částí. Značka agentury CzechTrade představuje nedělitelný celek a je povoleno ji zobrazovat výhradně v originální podobě definované grafickým manuálem. Na této straně jsou uvedeny některé zakázané varianty značky. Zobrazené příklady nepostihují všechny možnosti zakázaných modifikací. NE! Je zakázáno: měnit velikosti jednotlivých částí značky a jejich vzájemné postavení. Je zakázáno: značku nebo její části naklánět; zobrazovat značku nekompletní. Je zakázáno: značku nebo její části zobrazovat v linkovém provedení. Je zakázáno: uzavírat značku do linkových rámečků nebo k ní cokoli přidávat.

18 1 15 Značka Zakázané varianty značky se slovním určením Značka agentury CzechTrade se slovním určením představuje nedělitelný celek a je povoleno ji zobrazovat výhradně v originální podobě definované grafickým manuálem. NE! Na této straně jsou uvedeny některé zakázané varianty značky se slovním určením. Zobrazené příklady nepostihují všechny možnosti zakázaných modifikací. Je zakázáno: - měnit velikost, řádkování nebo postavení slovního určení vůči značce, - používat ve slovním určení jiné, než předepsané písmo, - uzavírat slovní určení jakýchkoliv rámečků, ohraničovat jej linkami atd., - naklánět nebo jinak modifikovat slovní určení.

19 2Typografie 2.01 Základní písmo 2.02 Doplňkové písmo / Doplňkové písmo /2

20 2 01 Typografie Základní písmo agentury Frutiger Light Frutiger Light Condensed Frutiger Roman Frutiger Condensed Frutiger Bold Frutiger Bold Condensed Frutiger Light Italic Frutiger Italic Frutiger Bold Italic Písmo je dalším ze základních prvků jednotného vizuálního stylu a svým charakterem jej dotváří. Základním písmem agenturního designu CzechTrade je písmo Frutiger ve všech zobrazených řezech, včetně kondenzovaných verzí. Je to bezserifové písmo, které je i v nejmenších stupních dobře čitelné, s elegantní kresbou písmových znaků, univerzálně použitelné a určené pro všechny druhy agenturních tiskovin i pro prostorové aplikace. Všechny řezy písma je zakázáno rozšiřovat, zužovat či jinak modifikovat. Verzálkové texty je doporučeno podle potřeby prostrkávat, zejména v tučnějších řezech. Velikost písma v grafickém manuálu je předepisována v typografických bodech monotypové soustavy. Velikost bodu je 0,3525 mm.

21 2 02 Typografie Doplňkové písmo agentury /1 Arial Regular Arial Italic Arial Bold Arial Bold Italic Prvním doplňkovým písmem agentury CzechTrade je Arial ve všech zobrazených řezech. Je to klasické bezserifové písmo, univerzálně použitelné a kompatibilní v prostředí PC. Proto může při vyplňování úředních dokumentů, které jsou zasílány elektronicky, nahradit písmo základní. K tomuto účelu jsou vhodné slabé řezy písma, tučnější a kurzívní řezy lze využít k vyznačování v textu. Verzálkové texty je vhodné podle potřeby prostrkávat. Všechny řezy písma je zakázáno rozšiřovat, zužovat či jinak modifikovat. Velikost písma v grafickém manuálu je předepisována v typografických bodech monotypové soustavy. Velikost bodu je 0,3525 mm.

22 2 03 Typografie Doplňkové písmo agentury /2 Times Roman Times Italic Times Semibold Times Semibold Italic Times Bold Times Bold Italic Times Extra Bold Druhým doplňkovým písmem agentury CzechTrade je Times ve všech zobrazených řezech. Je to klasické serifové písmo, univerzálně použitelné a dostupné, které je také kompatibilní v prostředí PC. Proto může při vyplňování úředních dokumentů, které jsou zasílány elektronicky, nahradit písmo základní. Kombinovat jej lze pouze s písmem Arial. Ve svých slabých řezech je vhodné zejména k psaní dopisů, tučnější a kurzívní řezy pak lze využít k vyznačování v textu. Verzálkové texty je vhodné podle potřeby prostrkávat. Všechny řezy písma je zakázáno rozšiřovat, zužovat či jinak modifikovat. Velikost písma v grafickém manuálu je předepisována v typografických bodech monotypové soustavy. Velikost bodu je 0,3525 mm.

23 3B arevnost 3.01 Definice barev 3.02 Značka na podkladových plochách

24 3 01 Barevnost Definice barev Základní barvy červená přímá barva: PANTONE 485 C/U CMYK: 0 % / 100 % / 91 % / 18 % modrá přímá barva: PANTONE 485 C/U CMYK: 0 % / 100 % / 91 % / 18 % Barevnost je důležitým prvkem korporátního designu CzechTrade. Její důsledné uplatňování významným způsobem dotváří vizuální identitu agentury. Jako základní barvy jsou definovány červená a modrá. Z těchto barev je vytvořena i značka agentury. Červenou barvu je možné používat pouze ve 100% sytosti, modrou barvu je povoleno používat při tvorbě agenturních tiskovin i v jejích procentních odstínech v rozmezí %. Doplňkovými barvami jsou černá, bílá, šedá a stříbrná barva. Doplňkové barvy červená bílá 10 % 90 % Pro tisk přímými barvami jsou barvy definovány podle vzorníku PANTONE, pro soutiskové provedení ve stupnici CMYK. Barevné odstíny nátěrových hmot, samolepících fólií a dalších materiálů musí být identické s předepsanými barvami. přímá barva: PANTONE Process Black 6 C/U CMYK: 0 % / 0 % / 0 % / 100 % šedá stříbrná přímá barva: PANTONE Cool Gray 6 C/U CMYK: 0 % / 0 % / 0 % / 38 % přímá barva: PANTONE 877 C

25 3 02 Barevnost Značka na podkladových plochách Značka CzechTrade se ve svém základním barevném provedení zásadně umisťuje na bílé podkladové ploše. Pokud je plocha, na kterou je nutno značku umístit, z materiálu jako např. dřevo, je nezbytné zachovat bílé podkladové pole značky ve velikosti její ochranné zóny. Druhou povolenou variantou pro speciální aplikace je její umístění na stříbrné ploše. Ve výjímečných případech, kdy není možné značku umístit na bílý podklad, je povoleno použít její inverzní podobu. Jako podklad lze použít základní a doplňkové agenturní barvy (viz kapitola 3.01). Minimální podkladová plocha značky je i zde identická s její ochrannou zónou. Pokud podkladovou plochu tvoří barevná celoplošná fotografie (nebo jiný obrazový materiál) a nelze vytvořit prostor pro užití základní podoby značky, je povoleno ji aplikovat pouze v její inverzní bílé podobě. Pokud vznikne nutnost aplikovat inverzní podobu značky na jiných než povolených podkladových plochách, je možné po konzultaci se zadavatelem, použít vyjímečně i barvy jiné. Značku je zakázáno aplikovat na irisové podkladové plochy. Tyto zásady platí i pro značky se slovním určením.

26 4M erkantilní tiskoviny 4.01 Vizitky 4.02 Hlavičkový papír generálního ředitele 4.03 Hlavičkový papír standardní 4.04 Hlavičkový papír vyplňování 4.05 Obálky DL 4.06 Obálky C Obálky C4

27 4 01 Merkantilní tiskoviny Vizitky 4 mm česká mutace 1 2 Titul Jméno Příjmení funkce česky 37 mm 30 mm ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU Dittrichova 21, P.O.Box 76, Praha 2 tel.: , fax: http// mm 4 mm Vizitka je důležitou součástí jednotného korporátního stylu CzechTrade a její podoba je definována grafickým manuálem. Vizitka je oboustranná v české a jazykové mutaci. Grafická úprava obou stran je identická. V záhlaví vizitky je umístěna značka agentury v základním barevném provedení. V levé dolní části jsou na levou zarážku umístěny: titul, jméno, příjmení a funkce. V druhém sloupci je také na levou zarážku umístěn text slovní určení, adresa a kontaktní údaje. Vizitka je tištěna dvěma přímými barvami: tmavomodrou PANTONE 653 U a červenou PANTONE 485 U, ofsetovou technologií na kvalitní hladký, bílý matný papír. Formát vizitky je 90 x 50 mm. 3,5 mm 33,5 mm Vizitky jsou zobrazeny ve 100% velikosti. Rozměrové údaje jsou předepsány v milimetrech, velikost textu v typografických bodech. 1/ Frutiger Bold Cn 8 b. minusky, barva modrá anglická mutace Jméno Příjmení funkce anglicky CZECH TRADE PROMOTION AGENCY Dittrichova 21, P.O.Box 76, Prague 2 Czech Republic Phone: , Fax: http// 46 mm 4 mm 2/ Frutiger Light Cn 6,5/10 b. minusky, prostrkání 20, barva modrá 3/ Frutiger Light Cn 6,5 b. verzálky, prostrkání 30, barva modrá 4/ Frutiger Light Cn 7/8,5 b. minusky, (první řadka 7/10 b.) prostrkání 5, barva modrá

28 10 mm 4 02 Merkantilní tiskoviny 38 mm Hlavičkový papír generálního ředitele 50 mm 1 2 Tit. Jméno Příjmení generální ředitel Hlavičkový dopisní papír generálního ředitele agentury CzechTrade je papírem exkluzivním a je určen pouze k jeho osobnímu užívání. Je zhotoven ve dvou jazykových mutacích české a anglické, které mají identickou grafickou úpravu. V záhlaví obsahuje značku agentury vyraženou slepotiskem (výrazný konvexní profil) a sazbu titulu, jména s příjmením a funkcí. V zápatí je uveden název agentury se slovním určením a adresa s kontaktními údaji. Dokument je tištěn jednou přímou barvou PANTONE Cool Gray 6 U na kvalitní přírodní, tónovaný papír. Zobrazený dokument je v 63 % skutečné velikosti, rozměrové údaje popisují 100% velikost a jsou předepsány v milimetrech, velikost textu v typografických bodech. 1/ Frutiger Bold Cn 9 b. minusky, prostrkání 10 2/ Frutiger Light Cn 7/10 b. minusky, prostrkání 20 3/ Frutiger Light Cn 7 b. verzálky, prostrkání 30 4/ Frutiger Light Cn 7,5/9 b.minusky, (první řádka 7,5/11) prostrkání ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU Dittrichova 21, P.O.Box 76, Praha 2 tel.: , fax: http// 27 mm

29 10 mm 4 03 Merkantilní tiskoviny Hlavičkový papír standardní 50 mm Hlavičkový dopisní papír ve standardním provedení je určen pro běžnou komunikaci mezi CzechTrade a jeho partnery. Je zhotoven ve dvou jazykových mutacích české a anglické, které mají identickou grafickou úpravu. V záhlaví obsahuje značku agentury v základním barevném provedení. V zápatí je uveden název agentury se slovním určením a adresa s kontaktními údaji. Dokument je tištěn je dvěma přímými barvami: tmavomodrou PANTONE 653 U a červenou PANTONE 485 U ofsetovou technologií na kvalitní, bezdřevý bílý papír. Zobrazený dokument je v 63 % skutečné velikosti, rozměrové údaje popisují 100 % velikost a jsou předepsány v milimetrech, velikost textu v typografických bodech. 1/ Frutiger Light Cn 7 b. verzálky, prostrkání 30, barva modrá 2/ Frutiger Light Cn 7,5/9 b.minusky, (první řádka 7,5/11), prostrkání 10, barva modrá 20 mm 65 mm 68 mm 12mm 3/ Frutiger Light Cn 6/7 b. minusky, prostrkání 30, barva modrá 27 mm 1 ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU Dittrichova 21, P.O.Box 76, Praha 2 tel.: , fax: http// 2 IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: KB Praha 1 č.ú.: / CzechTrade je certifikován podle ISO 9001:2000 2

30 4 04 Merkantilní tiskoviny 70 mm Hlavičkový papír vyplňování 2 řádky 1 řádka 1 řádka 1 řádka 1 řádka 4 řádky (místo pro podpis) Oslovení, Nejdůležitějším a nejvýznamnějším prvkem firemní identity je značka agentury (ochranná známka). Její charakter, tvarosloví a barevnost ovlivňují všechny ostatní prvky jednotného firemního stylu. Značka agentury CzechTrade tvoří nedělitelný celek a musí být zásadně používána v originálním tvaru, proporcích a předepsané barevnosti. Značka je složena z obrazového znaku a logotypu. Obrazový znak je tvořen modrým klínem, jenž připomíná charakteristickou součást naší státní vlajky. Tento klín také symbolizuje poslání agentury CzechTrade vklínit české výrobce na náročné světové trhy, které jsou v něm naznačeny siluetou všech světových kontinentů. Klín může být také vnímán jako napnutá plachta nebo jako žraločí ploutev tedy atributy dynamiky, dravosti a progrese. Logotyp je tvořen jednoslovným názvem agentury. Jeho červená barva spolu s modrým klínem a bílým podkladem vytváří barevnou symboliku, která vypovídá o tom, že CzechTrade je agenturou českou. Použitý písmový font je moderní a střízlivý, s elegantní a dynamickou kresbou písmových znaků, které jsou dobře čitelné i při velkém zmenšení. Značka svou vizuální podobou koresponduje s moderností a seriózností postupů a metod používaných k uspokojení náročných požadavků klientů agentury CzechTrade. Pozdrav Titul Jméno Příjmení funkce max. počet řádek vyplňovaného textu 40 (10/13) Hlavičkový papír se vyplňuje písmem Arial Regular ve velikosti 10/13 b. Text je psán do bloku a je vlevo zarovnán ve vzdálenosti 20 mm od kraje papíru bez odražených odstavců. Text dopisu začíná 70 mm od horního okraje papíru. Pokud je dopisní papír určen pro vkládání do obálky DL s okénkem, začátek textu začíná 90 mm od horního okraje papíru. Odstavce v textu jsou odděleny jednořádkovou mezerou. Maximální šíře textu je 170 mm, maximální počet vyplňovaných řádků je 40. Slova na konci řádků jsou bez dělení. 20 mm 170 mm max. šíře vyplňovaného textu ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU Dittrichova 21, P.O.Box 76, Praha 2 tel.: , fax: http// IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: KB Praha 1 č.ú.: /0100 CzechTrade je certifikován podle ISO 9001:2000

31 4 05 Merkantilní tiskoviny 12 mm 30 mm Obálky DL 9 mm 20 mm ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU Dittrichova 21, P.O.Box 76, Praha 2 Obálky DL (220 x 110 mm) s okénkem i bez něj jsou určeny pro obchodní a úřední styk a jsou často prvním vizuálním kontaktem agentury s budoucím klientem. Je proto nutné, aby byly součástí nezaměnitelné vizuální identity CzechTrade. Obálky jsou v české a anglické mutaci. V levém horním rohu obsahují značku agentury v základním barevném provedení. Pod ní je umístěn text slovní určení s adresou. Anglická verze obsahuje navíc v adrese název státu. Text slovního určení má v anglické mutaci jinou délku než český, a proto je nutné jej zde vyrovnat na stejnou šířku. ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU Dittrichova 21, P.O.Box 76, Praha Bílé obálky jsou potištěny dvěma přímými barvami: tmavomodrou PANTONE 653 U a červenou PANTONE 485 U ofsetovou technologií. Zobrazení je v 63 % skutečné velikosti, rozměrové údaje popisují 100 % velikosti a jsou předepsány v milimetrech, velikost textu v typografických bodech. CZECH TRADE PROMOTION AGENCY Dittrichova 21, P.O.Box 76, Prague 2 Czech Republic 3 4 1/ česká mutace Frutiger Light Cn 7 b. verzálky, prostrkání 30, barva modrá 2/ česká mutace Frutiger Light Cn 7,5/9 b. minusky, prostrkání na šíři první řádky, barva modrá česká mutace 3/ anglická mutace Frutiger Light Cn 7 b. verzálky, prostrkání na šíři české mutace, barva modrá 4/ anglická mutace Frutiger Light Cn 7,5/9 b. minusky, prostrkání podle české mutace, barva modrá anglická mutace

32 4 06 Merkantilní tiskoviny 15 mm 30 mm Obálky C5 12 mm 20 mm Obálky C5 (229 x 162) mm je ve dvou jazykových mutacích české a anglické, které mají identickou grafickou úpravu. ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU Dittrichova 21, P.O.Box 76, Praha V levém horním rohu obsahují značku agentury v základním barevném provedení. Pod ní je umístěn text slovní určení s adresou. Anglická verze obsahuje navíc v adrese název státu. Text slovního určení má v anglické mutaci jinou délku než český a proto je nutné jej vyrovnat na stejnou šířku. CZECH TRADE PROMOTION AGENCY Dittrichova 21, P.O.Box 76, Prague 2 Czech Republic 3 4 Bílé obálky a jsou potištěny dvěma přímými barvami: tmavomodrou PANTONE 653 U a červenou PANTONE 485 U ofsetovou technologií. Zobrazené dokumenty jsou v 63 % skutečné velikosti, rozměrové údaje popisují 100 % velikost a jsou předepsány v milimetrech, velikost textu v typografických bodech. 1/ česká mutace Frutiger Light Cn 7 b. verzálky, prostrkání 30, barva modrá česká mutace 2/ česká mutace Frutiger Light Cn 7,5/9 b. minusky, prostrkání na šíři první řádky, barva modrá 3/ anglická mutace Frutiger Light Cn 7 b. verzálky, prostrkání na šíři české mutace, barva modrá anglická mutace 4/ anglická mutace Frutiger Light Cn 7,5/9 b. minusky, prostrkání podle české mutace, barva modrá

33 4 07 Merkantilní tiskoviny 20 mm 38 mm Obálky C4 15 mm 36 mm Obálky C4 (229 x 324 mm) je ve dvou jazykových mutacích české a anglické, které mají identickou grafickou úpravu. ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU Dittrichova 21, P.O.Box 76, Praha V levém horním rohu obsahují značku agentury v základním barevném provedení. Pod ní je umístěn text slovní určení s adresou. Anglická verze obsahuje navíc v adrese název státu. Text slovního určení má v anglické mutaci jinou délku než český a proto je nutné jej vyrovnat na stejnou šířku. CZECH TRADE PROMOTION AGENCY Dittrichova 21, P.O.Box 76, Prague 2 Czech Republic 3 4 Bílé obálky jsou potištěny dvěma přímými barvami: tmavomodrou PANTONE 653 U a červenou PANTONE 485 U ofsetovou technologií. Zobrazené dokumenty jsou v 50 % skutečné velikosti, rozměrové údaje popisují 100 % velikost a jsou předepsány v milimetrech, velikost textu v typografických bodech. 1/ česká verze Frutiger Light Cn 7,5 b. verzálky, prostrkání 30, barva modrá 2/ česká verze Frutiger Light Cn 8/10 b. minusky, prostrkání na šíři první řádky, barva modrá česká mutace 3/ anglická verze Frutiger Light Cn 7,5 b. verzálky, prostrkání na šíři šeské mutace, barva modrá 4/ anglická verze Frutiger Light Cn 8/10 b. minusky, prostrkání podle české mutace, barva modrá anglická mutace

1 02 Značka. Základní provedení. Základní provedení značky je barevné, umístěné na bílém poli. Součástí základního provedení není slovní určení.

1 02 Značka. Základní provedení. Základní provedení značky je barevné, umístěné na bílém poli. Součástí základního provedení není slovní určení. 1 02 Značka Základní provedení Základní provedení značky je barevné, umístěné na bílém poli. Součástí základního provedení není slovní určení. Základními barvami značky jsou modrá (PANTONE 653) a červená

Více

Logomanuál TRUTNOV MĚSTO SPORTU

Logomanuál TRUTNOV MĚSTO SPORTU Logomanuál TRUTNOV MĚSTO SPORTU OBSAH 1 ZNAČKA 1.01 Základní barevné provedení 1.02 Černobílé a polotónové provedení 1.03 Negativní provedení 1.04 Grafická definice 1.05 Ochranná zóna 1.06 Grafické výzdobné

Více

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o Webové aplikace a design Tvorba a správa webového obsahu Linux prodej, podpora, řešení Network management & IT security Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o. QCM, s.r.o. Rybkova 1,

Více

1 2 značka provedení

1 2 značka provedení 1 2 značka provedení Základní provedení značky Ministerstva kultury je pětibarevné v zobrazeném tvaru. Základní provedení má dvě tetové varianty a jednu jazykovou anglickou mutaci. Více o slovním označením

Více

D A L Š Í T I Š T Ě N É M A T E R I Á LY

D A L Š Í T I Š T Ě N É M A T E R I Á LY M A N U Á L J E D N O T N É H O V I Z U Á L N Í H O S T Y L U OBSAH 1. Ú V OD 1.01 Jednotný vizuální styl 1.02 Funkce a užití manuálu 2. 2.01 Jméno instituce 2.02 Základní barevné provedení 2.03 Jazykové

Více

M A N U Á L J E D N O T N É H O V I Z U Á L N Í H O S T Y L U OBSAH 1. Ú V OD 1.01 Jednotný vizuální styl 1.02 Funkce a užití manuálu 2. ZNAČKA 2.01 Jméno instituce 2.02 Základní barevné provedení 2.03

Více

Grafický manuál značky. DY-THA rail

Grafický manuál značky. DY-THA rail Grafický manuál značky DY-THA rail Obsah Úvod 1 Značka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 Černobílá pozitivní varianta 2.3 Černobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice a

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu Obsah ÚVOD Funkce a užití manuálu 1. ZNAČKA 1.01 Značka instituce 1.02 Základní barevné provedení značky 1.03 Varianty základního provedení 1.04 Polotónové provedení

Více

GRAFICKÝ MANUÁL LOGOTYPU

GRAFICKÝ MANUÁL LOGOTYPU GRAFICKÝ MANUÁL LOGOTYPU OBSAH Grafický manuál logotypu 01 - Logotyp společnosti 02 - Plastická verze logotypu 03 - Jednobarevná podoba logotypu 04 - Logotyp na barevném pozadí 05 - Ochranný prostor logotypu

Více

OBSAH. 1. Ú V OD 1.01 Jednotný vizuální styl 1.02 Funkce a užití manuálu

OBSAH. 1. Ú V OD 1.01 Jednotný vizuální styl 1.02 Funkce a užití manuálu M A N U Á L J E D N O T N É H O V I Z U Á L N Í H O S T Y L U OBSAH 1. Ú V OD 1.01 Jednotný vizuální styl 1.02 Funkce a užití manuálu 2. ZNAČKA 2.01 Jméno instituce 2.02 Základní barevné provedení 2.03

Více

Grafický manuál značky. sponzorský vzkaz PODPOŘIL KRAJ VYSOČINA

Grafický manuál značky. sponzorský vzkaz PODPOŘIL KRAJ VYSOČINA Grafický manuál značky sponzorský vzkaz PODPOŘIL KRAJ VYSOČINA Obsah Úvod 1 Značka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 Černobílá pozitivní varianta 2.3 Černobílá inverzní varianta

Více

OBSAH. 1. Ú V OD 1.01 Jednotný vizuální styl 1.02 Funkce a užití manuálu

OBSAH. 1. Ú V OD 1.01 Jednotný vizuální styl 1.02 Funkce a užití manuálu M A N U Á L J E D N O T N É H O V I Z U Á L N Í H O S T Y L U OBSAH 1. Ú V OD 1.01 Jednotný vizuální styl 1.02 Funkce a užití manuálu 2. 2.01 Jméno instituce 2.02 Základní barevné provedení 2.03 Jazykové

Více

Grafický manuál značky. Kraj Vysočina ZDRAVÝ KRAJ

Grafický manuál značky. Kraj Vysočina ZDRAVÝ KRAJ Grafický manuál značky Kraj Vysočina ZDRAVÝ KRAJ Obsah Úvod 1 Značka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 Černobílá pozitivní varianta 2.3 Černobílá inverzní varianta 2.4 Grafická

Více

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál Grafický manuál SAZKA 1 Grafický manuál obsah obsah 3 Úvod 5 1.00 logotyp sazka 7 1.01 primární horizontální barevný logotyp 8 1.02 konstrukce horizontálního barevného logotypu 9 1.03 primární vertikální

Více

Firemní identitou (corporate identity) se rozumí jednotný projev společnosti (instituce) jak

Firemní identitou (corporate identity) se rozumí jednotný projev společnosti (instituce) jak G R A F I C K Ý M A N U Á L C O R P O R A T E I D E N T I T Y 2 0 0 8 1 úvod J E D N O T N Ý V I Z U Á L N Í S T Y L 1 / 0 1 Jednotný firemní styl patří mezi hlavní prostředky vyjádření firemní identity.

Více

Centrum vzdělávání všem design manual. Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem.

Centrum vzdělávání všem design manual. Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem. design manual Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem. Pro přímou reprodukci nepoužívejte jako předlohy prvky vytištěné z tohoto manuálu.

Více

manuál jednotného vizuálního stylu

manuál jednotného vizuálního stylu manuál jednotného vizuálního stylu 1 značka 1 značka Barevné pozitivní provedení 1.1 Grafickou podobu značky tvoří kresebně upravené litery bezpatkového polotučného písma. Upravený nápis ANECT tím neztrácí

Více

grafický manuál /logotyp/

grafický manuál /logotyp/ grafický manuál /logotyp/ Konstrukce standardního logoznaku Síťový rozkres Ukázka standardního logoznaku a jeho postavení ve čtvercové síti. Síť ukazuje kompozici logoznaku Thermal. Ve výjimečných případech

Více

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL GRAFICKÝ LOGO MANUÁL OBSAH Základní varianta loga logo 01 4 Základní varianta loga doplněná o slogan logo 02 5 Inverzní barevná varianta loga logo 01 6 Monochromatická varianta loga doplněná o slogan logo

Více

/0/ Jednotný firemní styl. /1/ Logotyp Záložny CREDITAS. /2/ Varianty logotypu. /3/ Barevné varianty logotypu. /4/ Konstrukce logotypu

/0/ Jednotný firemní styl. /1/ Logotyp Záložny CREDITAS. /2/ Varianty logotypu. /3/ Barevné varianty logotypu. /4/ Konstrukce logotypu MANUÁL LOGOTYPU Logotyp Záložny CREDITAS Obsah /0/ Jednotný firemní styl // Logotyp Záložny CREDITAS // Varianty logotypu // Barevné varianty logotypu /4/ Konstrukce logotypu /5/ Ochranná zóna logotypu

Více

Grafický manuál logotypu

Grafický manuál logotypu Grafický manuál logotypu Obsah 1 Úvod 2 Funkce a užití manuálu 3 1.01 2 Logotyp 4 Jméno společnosti 5 2.01 Základní barevné provedení (pozitiv, negativ) 6 2.02 Polotónové provedení (pozitiv, negativ) 7

Více

CORPORATE DESIGN MANUAL

CORPORATE DESIGN MANUAL CORPORATE DESIGN MANUAL OBSAH Úvodní slovo a specifi kace značky Specifi kace logotypu Kodifi kace barevnosti Firemní písmo Aplikace značky na fi remních tiskovinách Značení fi remních vozidel Reklamní

Více

Knol Plus a.s. Manuál vizuálního stylu 05.2009 design Side2

Knol Plus a.s. Manuál vizuálního stylu 05.2009 design Side2 obsah 1 značka a firemní písmo 1.1 značka společnosti 1.2 verze užití značky 1.3 značka na podkladové ploše 1.4 ochranná zóna značky 1.5 rozměrová řada značky 1.6 zakázané varianty značky 1.7 firemní písmo

Více

ABCDE. VWXYZ vwxyz0 ABCDE VWXYZ vwxyz0 ABCDE VWXYZ. vwxyz0

ABCDE. VWXYZ vwxyz0 ABCDE VWXYZ vwxyz0 ABCDE VWXYZ. vwxyz0 manuál rozkl.kopie *Hmpi02 03.06.2003 9:33 Stránka 1 (1,1) Písmo E EFGHIJKLMNOPQRTU VWXYZabcdefghijklmnopqrstu vwxyz0123456789!?,@ &%()* EFGHIJKLMNOPQRTU VWXYZabcdefghijklmnopqrstu Times New Roman regular

Více

GRAFICKÝ MANUÁL STUDENTSKÁ OBEC FAKULTY ARCHITEKTURY

GRAFICKÝ MANUÁL STUDENTSKÁ OBEC FAKULTY ARCHITEKTURY GRAFICKÝ MANUÁL Grafický symbol loga Studentské obce fakulty architektury znázorňuje její funkci. Čtverce v symbolu představují studenty, jež obec hájí. Barevnost čtverců pak charakterizuje různorodost

Více

MANUAL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

MANUAL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MANUAL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 1 1 1 ROZKRES LOGA 1 2 OCHRANÁ ZÓNA LOGA 1 3 LOGO ČERNOBÍLÉ PROVEDENÍ 1 4 LOGO NA PODKLADOVÉ PLOŠE 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ZÁKLADNÍ BAREVNOST LOGA JE

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU. projekt Recyklohraní

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU. projekt Recyklohraní MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU projekt Recyklohraní úvod Jednotný vizuální styl je způsob komunikace projektu s veřejností. Podoba stylu vytváří jeho identitu. Dobrý vizuální styl zvyšuje povědomí o existenci

Více

1. logotyp 1. 1. základní varianta

1. logotyp 1. 1. základní varianta 1. logotyp 1. logotyp 1. 1. základní varianta Logotyp je základním prvkem vizuálního stylu a současně ochrannou registrovanou známkou. Užívá se pro označení institucí a aktivit Královéhradeckého kraje.

Více

MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD

MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD 1.1.1 Značka, logotyp programu 1.1.2 Základní provedení značky 1.1.3 Černobílá a polotónová varianta značky 1.1.4 Tvarové varianty značky 1.1.5 Jazyková mutace tvarových

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu OBSAH 1 ÚVOD 1.01 Jednotný vizuální styl 1.02 Funkce a užití manuálu 2 ZNAČKA 2.01 Základní barevné provedení 2.02 Polotónové a černobílé provedení 2.03 Značka s dovětkem

Více

SVAZU LÉČEBNÝCH L ÁZNÍ ČE SKÉ R EPUBLIKY

SVAZU LÉČEBNÝCH L ÁZNÍ ČE SKÉ R EPUBLIKY G r a fi c k ý m a n u á l l o g o t y p u SVAZU LÉČEBNÝCH L ÁZNÍ ČE SKÉ R EPUBLIKY OBSAH KAPITOLA 1. LOGOTYP 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 Plnobarevná varianta logotypu Logotyp na barevném pozadí Negativní

Více

1. logo instituce. Grafický manuál použití loga

1. logo instituce. Grafický manuál použití loga 1. logo instituce Grafický manuál použití loga 1. logo instituce obsah 1. logo instituce 1. 1. anglická verze loga 1. 2. základní provedení loga 1. 3. negativní provedení 1. 4. grafická definice loga 1.

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu OBSAH 1. Úvod Jednotný vizuální styl 1 2. Značka Základní provedení 3 Černobílé provedení 4 Rozkres značky Ochranná zóna Nejmenší možné použití 5 Zakázané varianty 6

Více

Grafický manuál značky G-PROJECT, s.r.o.

Grafický manuál značky G-PROJECT, s.r.o. , s.r.o. OBSAH 1 Značka 1.1.1 Základní podoba značky s doplňkem 1.1.2 Základní barevná provedení značky 1.2 Užití značky bez doplňku 1.3 Povolené varianty značky 1.4 Používání samotného symbolu 1.5 Ochranná

Více

Manuál pro užití loga Státního fondu dopravní infrastruktury

Manuál pro užití loga Státního fondu dopravní infrastruktury Manuál pro užití loga Státního fondu dopravní infrastruktury Obsah Základní varianta loga 3 Verze loga pro menší velikosti 4 Inverzní verze loga 5 Inverzní verze loga pro menší velikosti 6 Ochranný prostor

Více

Institut pro veřejnou správu. Manuál vizuální identity

Institut pro veřejnou správu. Manuál vizuální identity Institut pro veřejnou správu Manuál vizuální identity Logotyp 3 Popis logotypu 4 Barevná varianta 4 Barevná negativní varianta 5 Černobílá varianta 5 Černobílá negativní varianta 6 Barevnost 7 Ochranná

Více

Logo a jeho konstrukce, ochranná zóna

Logo a jeho konstrukce, ochranná zóna 1 Manuál jednotného vizuálního stylu Ministerstvo dopravy Obsah 1 Logo Písmo 2 Tiskoviny 3 Prezentace 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Logo a jeho konstrukce, ochranná zóna Logo v barevném a černobílém provedení Specifikace

Více

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU Značka Ministerstva průmyslu a obchodu je tvořena dynamickými liniemi vytvářejícími plastický prostor vzájemně propojené ekonomiky

Více

Grafický manuál. firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s.

Grafický manuál. firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Obsah 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 Informace o společnosti Představení společnosti 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2 Firemní identita 1.3 Užití obchodního

Více

g r a f i c k ý m a n u á l z n a č k y

g r a f i c k ý m a n u á l z n a č k y g r a f i c k ý m a n u á l z n a č k y 1 ÚVOD 2 Funkce a užití manuálu 3 1.01 2 ZNAČKA / LOGOTYP 4 Jméno organizace 5 2.01 Grafická definice značky 6 2.02 Základní podoba značky 7 2.03 Jednobarevné provedení

Více

design manuál e21 energy21

design manuál e21 energy21 design manuál e21 energy21 obsah 1. Úvod 7. doplňkové firemní písmo 2. vizitka energy21 8. vizitka e21 3. dopisní papír energy21 9. dopisní papír e21 4. obálka energy21 10. obálka e21 5. kartička s pozdravem

Více

1. LOGO MĚSTA 3. MERKANTILNÍ TISKOVINY

1. LOGO MĚSTA 3. MERKANTILNÍ TISKOVINY Design manuál OBSAH 1. LOGO MĚSTA 1.1 LOGO Velikost loga Konstrukce loga Ochranná zóna 1.2 BAREVNOST LOGA Logo na základním barevném podkladu Logo na různobarevném podkladu 1.3 ZAKÁZANÉ VARIANTY LOGA 1.4

Více

MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD

MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD Tabulka změn Manuálu značky ROP Jihozápad Vydání č. Platné od Zpracoval Zrevidoval Schválil Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis 1 1.9.2007 PeopleArt Ing. BÖhmová

Více

VIZUÁLNÍ STYL ZNAČKA

VIZUÁLNÍ STYL ZNAČKA VIZUÁLNÍ STYL ZNAČKA definice Značka TON je základem jednotného vizuálního stylu společnosti TON a.s. Značka se skládá ze dvou části, je tvořena grafickým symbolem židle a písmovým logotypem TON. Grafický

Více

Logo manuál je souborem předpisů, které slouží k práci s jednotným vizuálním stylem logotypu Správy státních hmotných rezerv ČR.

Logo manuál je souborem předpisů, které slouží k práci s jednotným vizuálním stylem logotypu Správy státních hmotných rezerv ČR. LOGO MANUÁL o logo manuálu Logo manuál Logo manuál je souborem předpisů, které slouží k práci s jednotným vizuálním stylem logotypu Správy státních hmotných rezerv ČR. Obsahuje závazná pravidla a doporučené

Více

VIZUÁLNÍ ST YL. VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky

VIZUÁLNÍ ST YL. VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky VIZUÁLNÍ ST YL VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky vizuální styl grafický prvek Vizuální styl VŠB-TU Ostrava Fakulty Elektrotechniky a Informatiky (dále jen FEI) je vytvářen vzájemným

Více

Dny víry Manuál loga a vizuálního stylu. Anežka Churaňová, Arcibiskupství pražské 2014

Dny víry Manuál loga a vizuálního stylu. Anežka Churaňová, Arcibiskupství pražské 2014 Dny Manuál loga a vizuálního stylu Anežka Churaňová, Arcibiskupství pražské 2014 ROZBOR A KONSTRUKCE LOGOTYPU Základním prvkem jednotného vizuálního stylu akce Dny je značka (logotyp). Její aplikace je

Více

Žďár nad Sázavou. logo manuál. města žďár nad sázavou

Žďár nad Sázavou. logo manuál. města žďár nad sázavou Sázavou 1 nad Žďár Žďár nad Sázavou města žďár nad sázavou 1 Logomanuál Logo manuál je souborem předpisů, k práci s jednotným vizuálním stylem logotypu Žďár nad Sázavou. Obsahuje závazná pravidla a doporučené

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Logomanuál Základní verze loga Logo ve stupních šedé Logo v jedné barvě Definice barev Ochranná zóna Velikost loga Zarovnání loga

Více

Corporate Identity Akcidenční tiskoviny

Corporate Identity Akcidenční tiskoviny Akcidenční tiskoviny Logotyp /01 základní varianta loga Logotyp Logotyp CPI Group se skládá ze dvou různobarevných stejně velkých čtverců, které na sebe vodorovně navazují. Barevné složení Pantone: CMYK:

Více

Copyright Copyright Copyright Copyright

Copyright Copyright Copyright Copyright obsah OBSAH Logomanuál Logotyp Definice barvy Definice písma Použití logotypu Designmanuál Vizitka Hlavičkový papír Blok Dopisní obálka Razítko Reklamní předměty Označení firmy logotyp Logotyp neboli firemní

Více

1 logotyp. 2 písmo. 3 barevnost. 4 merkantilní tiskoviny

1 logotyp. 2 písmo. 3 barevnost. 4 merkantilní tiskoviny Grafický manuál 1 logotyp 1 1 barevné provedení 1 2 černobílé provedení 1 3 spojení s textem 1 4 podkladová plocha 1 5 rozkres 1 6 ochranná zóna 1 7 rozměrová řada a minimální velikost 1 8 zakázané varianty

Více

Manuál vizuálního stylu CENTROPROJEKT a.s. (v0.1) Zpracovalo Modest Studio modeststudio.cz / +420 725 792 827

Manuál vizuálního stylu CENTROPROJEKT a.s. (v0.1) Zpracovalo Modest Studio modeststudio.cz / +420 725 792 827 Manuál vizuálního stylu CENTROPROJEKT a.s. (v0.1) Zpracovalo Modest Studio modeststudio.cz / +420 725 792 827 Redesign logotypu a symbolu spočívá především v nezbytně nutném stanovení čistější varianty

Více

Corporate Design Manual

Corporate Design Manual je souborem předpisů k práci s vizuálním stylem institutu veřejného ochránce práv (dále jen institutu ). Obsahuje závazná pravidla a doporučené varianty používání jednotlivých prvků vizuálního stylu. Prvky

Více

design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál

design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál značka Tato značka je základem jednotné grafické prezentace společnosti CSS spedition.

Více

Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností.

Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. GRAFICKÝ MANUÁL Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. Podoba firemního stylu vychází z vystupování a chování společnosti navenek a spoluvytváří její identitu. Dobrý

Více

Manuál vizuální komunikace

Manuál vizuální komunikace Manuál vizuální komunikace Obsah Logotyp...2 Základní, plnobarevná varianta loga...3 Pozitivní a negativní barevná varianta loga...4 Pozitivní a negativní černobílá varianta loga...5 Polotónová černobílá

Více

DEFINICE BAREV FIREMNÍ PÍSMO

DEFINICE BAREV FIREMNÍ PÍSMO Založení Technologického inovačního centra je společným projektem Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Zlínského kraje. Společnost je zakládána dvěma subjekty, které mají v regionu významné postavení a při

Více

manuál corporate identity

manuál corporate identity manuál corporate identity základní grafická koncepce brandu Manuál corporate identity zahrnuje tištěnou i elektronickou (pdf) verzi na CD. Veškeré obsažené materiály slouží pouze jako předlohy pro vytvoření

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz

Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz obsah..................................... 02 úvod a definice loga........................... 03 zákres do čtvercové sítě........................

Více

Grafický manuál logotypu

Grafický manuál logotypu Grafický manuál logotypu Preambule Našim cílem je dosáhnout jednotné vizuální komunikace společnosti AQUA PROCON s.r.o. jako důležité součásti firemní identity. Dodržováním podmínek a pravidel předepsaných

Více

Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s.

Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. OBSAH 1.0 Informace o společnosti Představení společnosti 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2

Více

Pravidla jednotného vizuálního stylu

Pravidla jednotného vizuálního stylu Pravidla jednotného vizuálního stylu l i s t o p a d 2 0 0 9 K o n s t a n t y f i r e m n í h o d e s i g n u Základním prvkem jednotného firemního designu Penzijního fondu České pojišťovny jsou jeho

Více

HOCKEY CLUB ČSOB POJIŠŤOVNA PARDUBICE

HOCKEY CLUB ČSOB POJIŠŤOVNA PARDUBICE HOCKEY CLUB ČSOB POJIŠŤOVNA PARDUBICE HC ČSOB POJIŠŤOVNA PARDUBICE a. s. Grafický manuál Manuál znaku a jednotného vizuálního stylu Znak HC ČSOB POJIŠŤOVNA PARDUBICE a. s. Znak klubu je přednostně využíván

Více

Stručný grafický manuál

Stručný grafický manuál Stručný grafický manuál Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. verze 1/2010 zpracoval: Úvod Grafický manuál Grafický manuál Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. je základním návodem

Více

Jednotný vizuální styl Biologického centra

Jednotný vizuální styl Biologického centra Jednotný vizuální styl Biologického centra AV ČR, v. v. i. Manuál jednotného vizuálního stylu Biologického centra AV ČR, v. v. i. Biologické centrum AV ČR, v. v. i., 2013 design Tomáš Halama, 2013 V případě

Více

ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3

ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3 Grafický manuál ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3 Používání znaku a vlajky města Zábřeh upravuje Obecně závazná vyhláška města Zábřehč. 3/2005 o znaku a vlajce města Zábřeh a jejich užívání. Znak města bude používán

Více

Logomanuál značky OldanyGroup

Logomanuál značky OldanyGroup Logomanuál značky OldanyGroup Obsah Úvod Základní varianta značky Základní varianta značky s dovětkem Doplňková varianta značky Doplňková varianta značky s dovětkem Inverzní verze značky Ochranný prostor

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu Obsah Obsah 1. Úvod 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2 Funkce a užití manuálu 2. Značka 2.1 Jméno státní instituce 2.2 Značka barevné provedení 2.3 Značka jednobarevné provedení

Více

Z důvodu zestručnění informací tento logomanuál neobsahuje zakázané varianty použití loga. Jednoznačně tak proto platí jednoduché a pevné pravidlo:

Z důvodu zestručnění informací tento logomanuál neobsahuje zakázané varianty použití loga. Jednoznačně tak proto platí jednoduché a pevné pravidlo: ÚVOD Grafický logomanuál slouží jako základní informační zdroj o logu BMT Medical Technology s.r.o. a jeho použití. Je nezbytné jej do důsledků dodržet, a tím zabránit možnému poškození loga. Jednotné

Více

Corporate identity 1

Corporate identity 1 Corporate identity 1 obsah Logomanuál Designmanuál Logomanuál Definice logotypu 4 Základní barevnost logotypu 5 Barevné varianty logotypu 6 Brevné varianty logotypu doplňkové 7 Použití logotypu na pozadí

Více

Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností.

Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. GRAFICKÝ MANUÁL Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. Podoba fi remního stylu vychází z vystupování a chování společnosti navenek a spoluvytváří její identitu.

Více

Grafický manuál příjemci

Grafický manuál příjemci 2015 Grafický manuál příjemci 1 ÚVOD Grafický manuál je nedílnou součástí jednotného vizuálního stylu (corporate identity) každé instituce nebo produktu. Tento manuál slouží jako základní informační zdroj

Více

Grafický manuál. Obchodní údaje firmy

Grafický manuál. Obchodní údaje firmy Obchodní údaje firmy TOROLA electronic, spol. s r.o. Sídlo firmy: Míru 1319 738 01 Frýdek Místek Czech Republic IČO: 42767555 DIČ: CZ42767555 GPS souřadnice: N 49 41 '12.181 E 18 20' 23.729 Výrobní závod:

Více

GRAFICKÝ MANUÁL značky A LOGOTyPU MORAVIA STEEL a.s.

GRAFICKÝ MANUÁL značky A LOGOTyPU MORAVIA STEEL a.s. GRAFICKÝ MANUÁL značky A LOGOTyPU MORAVIA STEEL a.s. ObSAh Základní prvky LOGOTyp / 3 obrazová ochranná známka / 4 zkrácená verze logotypu / 5 varianty VARIANTy logotypu / 6 VARIANTy obrazové ochranné

Více

jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz

jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz LOGO manuál jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz Obsah 03 Symbolika značky 04 Barevné pozitivní provedení značky 05 Barevené

Více

VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu

VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu ELEMENTY JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 01. Elementy jednotného vizuálního stylu VÝHODNÝ SOFTWARE LOGOTYP

Více

ZJEDNODUŠENÝ GRAFICKÝ MANUÁL LOGOTYPU

ZJEDNODUŠENÝ GRAFICKÝ MANUÁL LOGOTYPU ZJEDNODUŠENÝ GRAFICKÝ MANUÁL LOGOTYPU Vzhled logotypu proporce, vzájemné umístění grafické a textové části je přesně definován tímto manuálem. Je zakázáno měnit podobu, velikosti a vzájemné umístění prvků

Více

Grafický manuál použití značky verze 1.0

Grafický manuál použití značky verze 1.0 Grafický manuál použití značky verze 1.0 Úvod Jak pracovat s manuálem Grafický manuál pro práci se značkou společnosti je nezaměnitelný návod pro používání logotypu v reklamních protředcích a firemních

Více

Grafický manuál JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU. ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. 2008

Grafický manuál JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU. ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. 2008 Grafický manuál JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU Úvod Vizuální presentace a komunikace jsou jednou ze základních činností každého subjektu a k jejich realizaci slouží grafické prvky a konstanty, které daný

Více

Logomanuál. Obsah. Logomanuál

Logomanuál. Obsah. Logomanuál Obsah Logomanuál Logomanuál 3 Základní varianta logotypu definice 5 Logotypy dceřinných společností 7 Značka BW 9 Schéma logotypu 11 Barevnost logotypu 13 Ochranná zóna logotypu 15 Rozměrová řada 17 Barevná

Více

ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL

ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL OBSAH 1 ÚVOD 2 KODIFIKACE LOGOTYPU 2.1. barevná varianta loga 2.2. černobílá varianta loga 2.3. ochranná zóna a minimální velikost loga 2.4. rozkres loga v grafické síti 2.5. logotyp

Více

Grafický manuál. společnosti Teplárna České Budějovice, a. s.

Grafický manuál. společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. Grafický manuál společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. Platnost od 2013 Úvod Grafický manuál je souborný materiál definující základní grafické konstanty firemního designu a jejich správné použití.

Více

Značka společnosti MORA

Značka společnosti MORA Design Manuál 2011 Značka společnosti MORA 2 Za jednu z hlavních součástí firemní identity je považován její design neboli jednotný vizuální styl. Základním stavebním kamenem tohoto vizuálního stylu je

Více

LOGO MANUAL. Definice základního používání loga

LOGO MANUAL. Definice základního používání loga LOGO MANUAL Definice základního používání loga ÚVOD KELLYS LogoManuál je dokument stanovující základní pravidla užívání grafických prvků loga a logotypu společnosti KELLYS BICYCLES při zachování jednotného

Více

Obsah. 2. Návrh písma 2.1 Základní písmo 2.2 Zástupné písmo

Obsah. 2. Návrh písma 2.1 Základní písmo 2.2 Zástupné písmo grafický manuál Obsah 1. Specifikace logotypu 1.1 Základní barevná verze 1.2 Verze ve stupních černé 1.3 Specifikace a složení barev 1.4 Ochranná zóna logotypu 1.5 Zakázané varianty logotypu 2. Návrh písma

Více

Farma Ptýrov. Logo manuál

Farma Ptýrov. Logo manuál Farma Ptýrov Logo manuál Obsah 1. Obchodní značka 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2 Základní značka FARMA PTÝROV 1.3 Monochromatická varianta 1.4 Ochranná zóna značky 1.5 Velikost a rozměrové řady značky

Více

obsah úvod konstanty firemního designu základní firemní tiskoviny

obsah úvod konstanty firemního designu základní firemní tiskoviny GRAFICKÝ MANUÁL GRAFICKÝ MANUÁL obsah úvod Firemní design společnosti ALEX PNEU... 3 Publikace grafický manuál... 3 konstanty firemního designu Grafická značka ALEX PNEU - barevná verze... 4 Grafická značka

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu Univerzity Palackého v Olomouci

Manuál jednotného vizuálního stylu Univerzity Palackého v Olomouci Manuál jednotného vizuálního stylu Univerzity Palackého obsah 1 jednotný vizuální styl... 3 1.1 jednotný vizuální styl... 4 1.2 z historie... 5 1.3 znak... 6 1.4 znak černobílé provedení... 7 1.3 znak

Více

Značka. Poznámky. Obsah. 4.3 Obálka. 1. Značka 3. Barevnost. 4. Tiskoviny. 2. Písmo

Značka. Poznámky. Obsah. 4.3 Obálka. 1. Značka 3. Barevnost. 4. Tiskoviny. 2. Písmo Poznámky Obsah 1. Značka 3. Barevnost 1. 1 Základní varianta 1. 2 Inverzní varianta 1. 3 Černobílá varianta 1. 4 Inverzní černobílá varianta 1. 5 Ochranná zóna a minimální velikost 1. 6 Použití na podkladové

Více

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk» Manuál vizuální identity SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk ÚVODEM» ÚVODEM Školní rok 2012/2013 je rokem změn v zájmovém

Více

grafický manuál vizuálního stylu CCV Informační systémy www.ccv.cz

grafický manuál vizuálního stylu CCV Informační systémy www.ccv.cz CCV Informační systémy obsah Logotyp 2 Tři základní varianty logotypu 3 Barevnost 4 Použití barevných provedení 5 Ochranné pole 6 Zakázané varianty logotypu 7 Font 8 Vizitky 9 Dopisní papír - A4 10 Šablona

Více

Barevnost CMYK. 95/36/95/35-77/4/68/10 CMYK 0/0/0/85 Pantone 7540 C ORACAL 073 CMYK 95/36/95/35 ORACAL 613

Barevnost CMYK. 95/36/95/35-77/4/68/10 CMYK 0/0/0/85 Pantone 7540 C ORACAL 073 CMYK 95/36/95/35 ORACAL 613 Grafický manuál Obsah Barevnost 1 Logotyp plnobarevná verze pozitivní 2 plnobarevná verze negativní 3 černobílá verze pozitivní 4 černobílá verze negativní 5 jednobarevná verze šedá / zelená 6 užití na

Více

CORPORATE IDENTITY MANUAL

CORPORATE IDENTITY MANUAL CORPORATE IDENTITY MANUAL BEST SOLUTIONS FOR YOUR BUSINESS 1 Obsah Značka... 1 Užití značky v textu ve slovní podobě... 1.1 Umístění na síti... 1.2 Konstrukce... 1.3 Ochranný prostor... 1.4 Minimální rozměry...

Více

LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Úvod Destination identity turistického regionu Střední Morava Logo turistického regionu Střední Morava vychází z dlouhodobých

Více

Propagace stavebních činností na majetku kraje Vysočina prostřednictvím informačního panelu STAVÍME PRO VÁS

Propagace stavebních činností na majetku kraje Vysočina prostřednictvím informačního panelu STAVÍME PRO VÁS Propagace stavebních činností na majetku kraje Vysočina prostřednictvím informačního panelu STAVÍME PRO VÁS Úvod 1 Tento dokument přináší přehledné informace o požadavcích na propagaci stavebních činností

Více

OBSAH. A. sekce logo řešení loga

OBSAH. A. sekce logo řešení loga manuál vizuální identity EQUAL sekce A obsah OBSAH A. sekce logo řešení loga B. sekce kancelářské materiály vizitky komplimentky dopisní papír první strana dokumentu blok obálky C5, C6 a DL desky A4 česká

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu. turistické destinace Živý kraj

Manuál jednotného vizuálního stylu. turistické destinace Živý kraj Manuál jednotného vizuálního stylu turistické destinace Obsah 1.0 Úvod 01.01 Jednotný vizuální styl 01.02 Jak pracovat s manuálem 2.0 Značka 02.01 Obchodní jméno 02.02 Barevné a černobílé provedení 02.03

Více

4. webová prezentace. hlavní strana další tištěné materiály

4. webová prezentace. hlavní strana další tištěné materiály Jižní Čechy, 2009 Helena Jiskrová, www.helenajiskrova.cz, 2009 Kraj po staletí spravovaný lidmi v souladu s nároky přírody, svou krásou překvapí každého návštěvníka. Kdo přijede za historickými památkami,

Více

Základní grafický manuál. Labská stezka

Základní grafický manuál. Labská stezka Základní grafický manuál Labská stezka 1 Obsah 1. Jednotný vizuální styl Labská stezka 3 2 Základní podmínky užití logotypu a jeho variant 4 2. 1 Vzhled logotypu 5 2. 2 Barevnost 6 2. 3 Velikost logotypu

Více