Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina ad hoc Nitrátová směrnice a voda

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina ad hoc Nitrátová směrnice a voda. 17.2."

Transkript

1 Obsah: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina ad hoc Nitrátová směrnice a voda POCC/CCC Intervence pšenice?... 5 Polsko klece... 5 Irsko sliby u SFP... 5 Bio progres FR... 6 Vepřové DK: doma ztráty, venku zisk... 6 Živočišná produkce Francie konkurence... 6 FNSEA reflexe... 6 EMB a struktura trhu... 7 Legislativa biopaliva... 7 COPA, COGECA Pracovní skupina ad hoc Nitrátová směrnice a voda Tania Runge a Antonia Andúgar svolali skupinu o týden dříve než se sejde pravidelná skupina Environment, k projednání dvou bodů týkajících se jednak plnění směrnice Nitrátů a jako druhý bod stav čistoty vody. Závěrečným bodem pak zde bylo vyhodnocení studie, kterou loni udělala francouzská AK u aplikací direktivy Nitrátu ve vybraných členských zemích. Ta zde byla již předložena na podzim a tentokrát to bylo pokračování provádění. Úvodem udělaly obě tajemnice sekretariátu přehled Nitrátové direktivy (1991) v původním znění. Hlavním cílem je prevence pronikání nitrátů použitých v zemědělské produkci především do vody. Je obecně známo, že mezi 2004 a 2007 klesla koncentrace nitrátů v povrchové vodě v 70% zkoumaných oblastí. Kvalita spodní vody se v 66% případů buď zlepšila, nebo zůstala stejná. Členské země měly v té době přes 300 různých programů, většina funguje dodnes. V EU27 je prakticky 40% teritoriální plochy spravováno v rámci těchto programů. Zemědělství je jedním z hlavních zdrojů problémů spojených s vodou a stále se hledají další formy zlepšení a udržitelné praktiky. Je jasné, že tyto akce si i nadále budou vyžadovat velké úsilí v celé EU. Kontroly vody: Rozšíření monitorovacího systému. Všechny členské země musí provádět analýzy obsahu nitrátů ve vodě, ať se to týká vrchní, spodní či mořské vody. V EU je nyní stanic na kontroly spodní vody, na povrchní vodu. Nejhustší monitorovací systémy má Belgie, Malta a Dánsko. 1

2 Ze zprávy Komise vyplývá, že v 15% stanic pro zkoumání spodní vody, byl obsah nitrátů nad limitem 50mg/l. U 66% to bylo pod 25mg/l. U povrchové vody, 21% kontrolních stanic v EU27 ukázalo výsledky koncentrace nitrátů menší než 2mg/l a jen 3% vyšší než 50mg/l. Porovnání hlavně v EU15 ukazuje, že přes 70% stanice má hodnoty stabilní či klesající oproti období Ale ve zprávě Komise se objevují také oblasti, kde je situace znepokojivá. Velká koncentrace nitrátů ve spodní vodě byla registrována v Estonsku na jihovýchodě Holandska, ve vlámské části Belgie, v celé Anglii, v řadě oblastí Francie (nejvíce v Bretani), v severní Itálii, na severovýchodě Španělska, na jihu Slovenska, ve středním Rumunsku, na Maltě a na Kypru. U povrchové vody je koncentrace silná na Maltě, v Anglii, v vlámské části Belgie a v Bretani. Celá řada zemí s při provádění rozhodla zahrnout celé území země do monitorovacího systému (Au, Dk, Fi, De, Irl, Nl, Slo a další), ostatní mají svá území rozdělena na několik oblastí. Kódy dobré praxe se zaváděly postupně, někde fungují naplno, jinde je pokrok pomalejší. Při aplikacích jsou stále určité problémy při skladování hnojiv i když se tam vynaložily poměrně velké investice. Rámcová direktiva vody. Snižování obsahu nitrátů je její součástí. Direktiva zajišťuje srozumitelný a stejný přístup v celé Evropě. Přes ochranu organizovanou v rámci RBD (river basin districts) se má do roku 2015 dosáhnout všude dobrého stavu vody. A v nové direktivě o spodní vodě z 2006 se potvrzuje, že nikde by neměla být větší koncentrace než 50mg/l. Inovace: Nové technologie jako zpracování hnoje a kejdy jsou již u řady farem standardním přístupem k řešení řízení odpadu a intenzity hospodaření. Technika je různá od separace a sušení, po nové druhy kompostů, nebo spalování či produkce bioplynu. Všude pak dochází k výraznému snížení úniků nitrátů do půdy a vody. Velké projekty jsou především u velkých farem a nebo v rámci družstev. Výhledy: většina zemí se s direktivou vypořádává, některé dokonce působnost rozšířily. Od 2004 rozšířila Belgie,Itálie, Portugalsko a Španělsko rozlohy chráněných oblastí a ještě jsou další plány na rozšiřování. Teď ještě pár slov k pokračování francouzské studie o porovnání provádění Nitrátové direktivy v 6 zemích. Původně byly osloveny všechny členské země a byl jim rozeslán dotazník. Na základě tohoto prvního kontaktu bylo rozhodnuto o výběru 6 zemí a u nich byl proveden hloubkový rozbor (Německo, Dánsko, Španělsko, UK, Polsko a valonská část Belgie). V minulém hodnocení byly problémy hlavně s: - v některých zemích nebyla direktiva dobře převedena do národní legislativy - rozdíly mezi ČZ v legálních systémech a institucích - v každé zemi je zemědělství organizováno jiným způsobem. U těchto tří bodů nedošlo k velkému posunu, i když se zlepšilo převádění a také začíná fungovat lépe výměna informací mezi zeměmi. 2

3 V průběhu letošního roku se bude opět porovnávat situace ve vývoji aplikace Nitrátové směrnice v těchto 6 zemích. K tomu by chtěla C/C ještě přidat země ostatní, zatím se neví jestli kompletní EU 27 nebo jen další skupinu vybraných zemí. Nicméně Tania a Antonia zde řekly, že hodnocení bude pokračovat protože je třeba mít: - k dispozici dostatečné množství kvantitativně srovnatelných informací o ohrožených oblastech, shoda u definice a kontroly pro vody ohrožené znečištěním; - kvalitativní srovnání u opatření v programech, které členské země provádějí; - znát detailně všechna opatření, která byla účinná ve všech ČZ; - znát podrobně požadavky na výjimky u Komise; - opakovaně vysvětlit všechny potíže spojené se zaváděním. Podle obou mluvčích je toto cvičení nutné opakovat, abychom časově mohli srovnat jak si jednotlivé země počínají a jaké z toho mohou být převedeny zkušenosti. Také pro práci celé pracovní skupiny C/C je to velmi důležité. V rámci skupiny Environment je ještě celá řada příležitostních schůzí, podle potřeb. Ale problém, který organizace mají je s hledáním expertů do jednotlivých skupin, které jsou zde nazývány Task forces: - direktiva vody, včetně nitrátové, nedostatku vody - klimatické změny - půda - biodiversita - odpad - vzduch (IPPC a NEC) - pesticidy. Ve skupině u Direktivy vody (WFD) je ještě celá řada podskupin: - strategická koordinační skupina, strategická řídící skupina WFD a zemědělství, strategická řídící skupina WFD a hydromorphologie, skupina pro klimatické změny a vodu, skupina pro přípravu strategických cílů a výjimek u WFD. Skupina ekologický statut, skupina monitorování spodní vody chemikálie, skupina záplavy, reporting a prioritní substance. Do každé skupiny je jmenován minimálně jeden člen za C/C, ale jak ukazuje množství těchto podskupin, přednost mají především kvůli náhradám (nejsou) členové z Belgie, Holandska, Francie a části Německa, kteří se mohou dostat do Bruselu snadno a levně. POCC/CCC V tomto týdnu moc schůzí nebylo, vzhledem, že jsou všude karnevalové prázdniny, a tak i celá řada lidi ze sekretariátu (ti co mají malé děti), si bere dovolenou. POCC se soustředil především na hodnocení setkání s novým Komisařem, minulý týden. I když se o nějakých konkrétních výsledcích nedá mluvit, první dojem byl pozitivní a všichni především oceňují snahu o lepší komunikaci a také slib, že povede s organizacemi dialog. O průběhu jednání jak s Komisařem tak o budoucnosti CAP jsem psal již několikrát a tak to nebudu zde opakovat. Druhým bodem pak byl požadavek některých NGO na vyčlenění větší části budoucího CAP na ochranu zvířat. Není to nic nového, protože všichni se snaží utrhnout více z rozpočtu CAP, ten je pro tyto účely jasným cílem pro všechny zájmy a organizace. Pekka upozornil, že musíme být připraveni i na podobné požadavky, které budou prosazovány stále více přes 3

4 parlament. Informoval zde o iniciativě švédských poslanců, kteří si myslí, že na ochranu zvířat by se mělo vydávat víc peněz, že jsou považována za veřejné služby v rámci environmentálních a sociálních politik. Nedávné slyšení v EP provedené v rámci akčního plánu pro ochranu zvířat V rámci slyšení se uvádí, že v nové studii, připravené pro Komisi od Institutu Evropské environmentální politiky, jsou veřejné služby uvedeny jako základ pro budoucí CAP. Ale nejen podpora pro takové postoje, ale i umírněnější úvahy, jako nutnost brát ohled na konkurenci ze třetích zemí, zdroje s tím spojené a ekonomický dopad, pokud tak bude chtít jednostranně zavézt EU. Pekka k tomu řekl, že si na podobné iniciativy musíme dávat pozor, podobných diskusí se účastnit a nenechat velké pole odpůrcům silné CAP i pro budoucnost. WTO. Shelby informovala o nových pokusech oživit jednání v rámci Doha kola, s posledním po zasedání v Davidu, kde se sešlo po ekonomickém summitu, 20 obchodních ministrů. Brazílie chce za každou cenu obnovit jednání. Hned na počátku února začala v Ženevě technická jednání u zemědělských otázek WTO, která pokračovala tento týden. Brazílie ještě v Davidu navrhla, aby se udělala nová světová konference, která by měla odblokovat jednání. To je sice dobré znamení, řekl generální ředitel WTO Pascal Lamy, ale brazilský ministr zahraničí, Celso Amorim, kromě návrhu na schůzi, nedal na stůl nic konkrétního. Jediné v čem jsou všichni zajedno je, že se musí v jednáních pokračovat. Ale stále zůstává minimálně 12 až 13 otázek technického typu, které se musí nejprve řešit. Lamy se rozhodl, že různé skupiny by se měly sejít v průběhu března. Mezitím vydala skupina G33 (nejchudší země), podpořené Indií a Čínou prohlášení, ve kterém se snaží najít východisko při řešení SSM (Special Safeguard mechanism). V něm požadují, aby pro tyto země bylo upraveno co nejpružnější řešení právě u SSM. Pro ně je silný a efektivní SSM jediným hlavním požadavkem pro další jednání. I když na tom se většina zemí dohodla, technické otázky se zde nepohnuly z místa. Vyspělé země mají obavy, že to povede k výběrovým nárůstům tarifů u rozvojových zemí. A to byl hlavní důvod, proč rozhovory propadly v červenci Pro USA je to nepřijatelné, protože se to dotkne především zemědělského exportu. G 33 má ještě podat nový, komplexnější technický dokument na cenové založeném SSM, včetně, referenčních cen, spouštěcího mechanismu, nápravy, stropy před-doha a cla ad valorem a preferenční obchod. Shelby k tomu dodala, že to zatím nevypadá na nějaký rychlý pokrok, spíš se stále opakují stejné argumenty. 4

5 Intervence pšenice? V EU je nadbytek pšenice a ječmene a tak se stále více objevují názory, že by se mělo začít s intervencí. U ječmene se od loňského listopadu nabídnulo přes 3,1 m t do intervence a většina obchodníků si myslí, že toto číslo není ještě zdaleka konečné. U pšenice je situace zatím zcela jiná, intervenční prodeje byly doposud jen t, ale úředníci z Komise sdělují, že to se s největší pravděpodobností změní v posledních 2 měsících intervence (končí 31.5.) Pro obě komodity je určena intervenční cena 101,31/t. Ale pro příští marketingový rok je u ječmene intervenční objem nulový, pro pšenici je to 3 mt. Polsko klece Na poslední zemědělské Radě požádalo Polsko o odložení zavedení nových pravidel z ledna 2012 na leden Drtivá většina současné produkce a s tím spojená zaměstnanost v sektoru bude ohrožena, pokud nedojde k odložení. Od doby kdy Komise v lednu 2008 potvrdila, že normální klece pro nosnice musí zmizet do 2012, je stále větší tlak z celé řady zemí na odložení. Všichni argumentují tím, že tento přechod je velmi nákladný a vzhledem k problémům s financováním v důsledku současné krize, má většina problémy úvěry a financemi. Poláci říkají, že to v žádném případě nestihnou do plánovaného data a že velká část farem bude muset skončit činnost. Polsko má 591 velkofarem na vejce, ale z nich je 491 stále s tradičními klecemi. A tento případ se netýká jen Polska. Bude ohroženo zásobování EU z domácích zdrojů a podstatně se zvýší dovozy ze zemí, které nemají stejné standardy jako EU. Irsko sliby u SFP Raportér v EP u reformy CAP, skotský MEP George Lyon, řekl irským farmářům, že jakékoliv změny v SFP s historickým základem, ve vztahu k 2000 si vyžádají 7 let přechodného období. Toto ujištění přišlo během jeho návštěvy v Dublinu, kam si přijel poslechnout farmářské lobby o jejich představách budoucího CAP. Irsko má 100% platební strukturu založenou na historické referenci a farmáři požadují, aby se tento typ rozdělení používal i nadále a nebyl změněn v připravované reformě CAP v Lyon zde podotkl, že v rámci současných reforem to trvalo Německu a Anglii 7 let na přechod k systému založeném na rozloze. Lyon sice připustil, že reformovaná CAP bude muset zajistit jinou redistribuci plateb mezi členskými zeměmi, ale nové struktury se budou muset vyrovnat s velkými rozdíly farmářských nákladů v Evropě. Jak vidíte, tento boj nebude vůbec lehký a jednoduchý, jak už ukázala celá řada schůzí na C/C k jednání o budoucnosti CAP. 5

6 Bio progres FR Každý měsíc přechází okolo 300 farmářů na biopěstování a tak se rok 2009 stává rokem, kdy došlo k největším změnám. Nyní má Francie farem bio, zvýšení o 23% oproti V roce 2009 jich přibylo 3600, tolik jako za předchozích 7 let dohromady. Ve Francii je nyní 3,2% farem bio s celkovou rozlohou ha (dalších na bio přechází). To dělá celkem 2,5% zemědělské půdy, a je to ještě hodně daleko k cíli, který si dala francouzská vláda s 6%. Ale spotřeba bio není ještě zdaleka tak vysoká jako třeba v Německu. Vloni představovala jen 2% nákupů potravin (1,7% v 2008). Ovoce a zelenina patří mezi nejpopulárnější bio produkty, 80% spotřebitelů je v této kategorii, následují mléčné produkty s 71%, vejce s 62%, maso s 49% a chléb s 42%. Vepřové DK: doma ztráty, venku zisk Dánský farmář, který rovněž vlastní 2 farmy v Německu má za 3 roky zisk 20 m Dkr ze svých německých farem, ale na své dánské farmě jen ztráty. Farmář, Hans Porksen, který má farmu v jižním Jutland a Schlezvicku-Holštýnsku, řekl na shromáždění farmářů, které koordinuje jejich činnost, že práce je daleko lepší v Německu, než v Dánsku. Farmařit v Dánsku je ekonomicky neodpovědné, v Německu jsou daně vlastnictví třetinové oproti Dánsku, daně a poplatky za chemikálie neexistují a tak je možné mít lepší produkci jak na poli tak v živočišném sektoru. Porksen má rovněž bioplynovou stanici, která mu přinesla v 2009 zisk 4,7 n Dkr a chce stavět druhou. Živočišná produkce Francie konkurence Sektor masa zvyšuje svůj deficit oproti 2008 o více než 300m. Hlavním viníkem je především propad exportu masných produktů, kterých bylo vyvezeno za m oproti m v Jediná složka, která zůstává pozitivní je vývoz živých zvířat, který vzrostl o 8%. Ukazuje se, že sektor masa není pro zemědělský export žádným motorem. U masa je v EU na prvním místě Německo(vepřové), následované Dánskem a Španělskem. U hovězího je situace obdobná. Tam vede Holandsko, následované Německem a Irskem. U drůbeže předstihlo Německo s velkým rozdílem Francii (1138 m oproti 842m ). Situace je především vážná u vepřového, kde největší konkurenti Německo a Španělsko, udělali velké změny a přizpůsobili svou produkci poptávce po jiném sortimentu. A postavení Francie na západě EU ji znevýhodňuje pro export do NČZ, kde vede Německo. FNSEA reflexe Po řadě problémů v průběhu loňského roku, slibuje nyní Jean-Michel Lemétayer na příštím kongresu FNSEA koncem března, diskusi o problémech, které otřásly sektorem. Problémy a nedorozumění především v sektoru mléka a nedostatečná práce v terénu. Nejen farmáři, ale celé vedení odboru bylo otřeseno, přiznává Lemétayer. Činnost odboru bude pravděpodobně muset být definována trochu odlišně. Ceny a boj o mléko zvýšily tlak v odborech. Velká část odborářů říká, že dohoda z června byla udělána pod politickým tlakem, pár dní před evropskými volbami. 6

7 Rozpory mezi FNSEA a FNPL (producenti mléka) jsou výsledkem velmi komplikované situace při jednáních. FNSEA se vyčítá, že neudělalo nic proti růstu druhého odboru Apli. Ten má sice omezený rozsah, ale i to dělá hlavnímu odboru starosti. V rámci rozhovoru pro Agrapresse řekl dále Lemétayer, že FNSEA měla určité potíže s tvrdým jádrem protestů (Conti a CGT), a to je především zaviněno nedostatkem komunikace ze strany oblastních vedení odborů. Další problémy, více lokálního významu vidí president na místní úrovni u dalšího vývoje v sektoru mléka a v diskusi o budoucnosti CAP. Na otázku co dále, protože budou také volby v FNSEA, řekl Jean-Michel: Neodešel jsem do politiky (nabídka voleb do EP od Sakozyho). Bylo to v době, kdy byla krize v sektoru a jednání okolo reformy CAP. Bylo třeba bránit co největší jednotu uvnitř FNSEA. A to mělo velkou váhu v mém rozhodnutí. Bude to svobodné rozhodnutí, existuje další život po FNSEA. Můj odchod se nebude podobat odchodu mých předchůdců. EMB a struktura trhu EMB (Europaen Milk Board) prohlásil na veřejné debatě s Komisí počátkem února, že od nového Komisaře očekává jinou roli, než jakou Komise ukazovala do dneška u regulace evropských trhů mléka a to jak krátkodobě, tak dlouhodobě. Po dobu 5 let se snažila Fischer- Boel provádět deregulaci trhu. A je tak z velké části odpovědná za současnou situaci, prohlásili vedoucí EMB. Současné pokusy na národní úrovni mezi mlékárnami a vládou, pomocí kontraktů, nejsou dostatečné. To podle EMB jen dále oslabuje vyjednávací pozici farmářů. EU by mělo upravit rámcové podmínky tak, aby se posílila pozice producentů a také, aby zde byly nástroje na regulaci produkce. Měl by se založit úřad kontroly a dozoru, ve kterém by byli zastoupeni všichni účastníci trhu mléka tak, aby se ochránily zájmy všech hráčů. Legislativa biopaliva Komise připravuje do konce března návrh kriterií udržitelné produkce a k tomu směřující legislativní rámec. Celé cvičení bude dost citlivé, protože ovlivní rozdělení půdy. Direktiva z 2009 k promoci užití obnovitelné energie vyžaduje, aby Komise nejpozději do konce 2010 předložila rozbor jak to ovlivní rozdělení půdy (emise plynů). Ve zprávě musí být rovněž doložka s vědeckými podklady o emisích z možného užití půdy nebo skladování uhlíku. Celkovým cílem je zvýšit užití biopaliv a snížením emisí plynů o 35%, strop, který se má zvýšit na 50% v 2017 a 60% v Ale tyto kroky jsou již dnes kritizovány celou řadou NGO, které kritizují především okolnosti rozhodnutí o změně lesů na plantáže pro produkci palmového oleje, kde se říká, že to není v rozporu s udržitelností. 7

COPA, COGECA. Pracovní skupina Environment 22.02. OBSAH:

COPA, COGECA. Pracovní skupina Environment 22.02. OBSAH: OBSAH: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina Environment 22.02.... 1 Voda... 2 Presidium Cogeca 24.2., Business forum 25.2. a kongres Coag 26.2. (to bylo navíc), Zaragoza, Španělsko... 6 COPA, COGECA Pracovní

Více

COPA, COGECA. Pracovní skupina ad hoc CAP 2013. 31.3. OBSAH:

COPA, COGECA. Pracovní skupina ad hoc CAP 2013. 31.3. OBSAH: OBSAH: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina ad hoc CAP 2013. 31.3... 1 Pokračování ad hoc skupiny CAP po 2013 a POCC/CCC 1.4.... 3 Členské země potřeba nástrojů na překonání krize... 5 Sarkozy návrat CAP?...

Více

CS 2014. Ustavení Evropské služby pro vnější činnost. Zvláštní zpráva EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR

CS 2014. Ustavení Evropské služby pro vnější činnost. Zvláštní zpráva EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR CS 2014 č. 11 Zvláštní zpráva Ustavení Evropské služby pro vnější činnost EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Lucemburk LUCEMBURSKO Tel. +352 4398-1 E-mail: eca-info@eca.europa.eu

Více

Evropská unie. Regionálni politika. inforegio. panorama. č. 14 září 2004. Fond soudržnosti. Podpora evropské solidarity

Evropská unie. Regionálni politika. inforegio. panorama. č. 14 září 2004. Fond soudržnosti. Podpora evropské solidarity cs inforegio panorama č. 14 září 2004 Evropská unie Regionálni politika Fond soudržnosti Podpora evropské solidarity Obsah Fond soudržnosti podpora evropské solidarity Fond soudržnosti se mění 3 Fond soudržnosti,

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final}

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.2.2015 SWD(2015) 23 final PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Zpráva o České republice 2015 {COM(2015) 85 final} Tento dokument je pracovním dokumentem útvarů Komise. Nepředstavuje

Více

Sociální dialog v místním a regionálním správním sektoru: Přehled

Sociální dialog v místním a regionálním správním sektoru: Přehled Sociální dialog v místním a regionálním správním sektoru: Přehled Za finanční podpory Evropské komise Duben 2009 OBSAH 1) Úvod... 1 2) Definice sociálního dialogu... 3 3) Sociální dialog na úrovni EU...

Více

Volební program Strany zelených. pro předčasné volby do Poslanecké sněmovny 2009

Volební program Strany zelených. pro předčasné volby do Poslanecké sněmovny 2009 Volební program Strany zelených pro předčasné volby do Poslanecké sněmovny 2009 Úvod... 1 Tři roky práce pro kvalitu života... 2 Zelená cesta z krize... 5 Cesta z krize vede po zelené... 6 Efektivní hospodaření

Více

Evropská cesta BOZP Základy, fungování a současné výzvy. Odborová příručka

Evropská cesta BOZP Základy, fungování a současné výzvy. Odborová příručka Evropská cesta BOZP Základy, fungování a současné výzvy Odborová příručka HESA Oddělení pro zdraví a bezpečnost Evropského odborového institutu pro výzkum, vzdělávání a BOZP (ETUI-REHS) má za cíl podporovat

Více

ZÁKON ze dne 2012 o lobbingu a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o lobbingu) ČÁST PRVNÍ. Lobbing. Předmět a účel úpravy

ZÁKON ze dne 2012 o lobbingu a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o lobbingu) ČÁST PRVNÍ. Lobbing. Předmět a účel úpravy ZÁKON ze dne 2012 o lobbingu a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o lobbingu) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Lobbing 1 Předmět a účel úpravy (1) Tento zákon

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 2012 OBSAH ÚVOD... 3 PRINCIP PARTNERSTVÍ PŘI PŘÍPRAVĚ KONCEPCE MSP 2014+...

Více

STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2004 2010 Ministerstvo životního prostředí Praha 2004 Foto na obálce Ing. Pavel Mudra Tisk DOBEL Lanškroun ISBN 80-7212-283-5 Obsah Usnesení vlády České

Více

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ Zpracoval: Kolektiv Konsorcia SPROR Plus Vedoucí

Více

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 19.10.2010 SEC(2010) 1258 konečná PRACOVNÍ DOKUMENT PRO ZAMĚSTNANCE KOMISE SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Více

SMARTstavebnictví. Daňové úlevy v oblasti vlastnického bydlení v zemích EU-27. Jak zelená je vaše budova?

SMARTstavebnictví. Daňové úlevy v oblasti vlastnického bydlení v zemích EU-27. Jak zelená je vaše budova? SMARTstavebnictví Strategický Management Analýzy Rozhovory Trendy červen 2011 Jak zelená je vaše budova? Zelené budovy developerům peníze vydělávají a uživatelům šetří str. 12 Hledání nových trhů jako

Více

Finanční řešení pro čistou energii pro střední a východní Evropu

Finanční řešení pro čistou energii pro střední a východní Evropu Finanční řešení pro čistou energii pro střední a východní Evropu Cambridgeský program pro vedení v udržitelnosti (CPSL) ve spolupráci s Regionálním centrem pro výzkum energetické politiky (REKK) na Korvínově

Více

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Sociální nakupování Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Tato publikace vychází v rámci programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální solidaritu (PROGRESS) (2007

Více

Regionální politika EU a v ČR

Regionální politika EU a v ČR Regionální politika EU a v ČR Ing. Martin Pělucha, Ph.D. RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D. Prof. RNDr. René Wokoun, CSc. 1 Obsah Úvod/předmluva... 4 1. Geneze a vývoj politiky soudržnosti... 7 1.1 Evropský integrační

Více

Tato studie vznikla s podporou Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR - NPV II (Projekt 2D06009, Nová sociální rizika trhu práce a potřeby

Tato studie vznikla s podporou Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR - NPV II (Projekt 2D06009, Nová sociální rizika trhu práce a potřeby Sociálne a politické analýzy 2008, 2, 1, s. 39-71 http://sapa.fvs.upjs.sk ISSN 1337 5555 Proč jsou zaměstnavatelé (ne)spokojení s činností úřadu práce? Jiří Winkler Lenka Klimplová Klára Vrbková Fakulta

Více

ODBOR POLITIKY HOSPODÁŘSKÁ A VĚDECKÁ POLITIKA

ODBOR POLITIKY HOSPODÁŘSKÁ A VĚDECKÁ POLITIKA EVROPSKÝ PARLAMENT GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKU ODBOR POLITIKY HOSPODÁŘSKÁ A VĚDECKÁ POLITIKA A hospodářská a měnová politika zaměstnanost a sociální věci životní prostředí, veřejné zdraví

Více

IEEP. Autoři: Mgr. Viktor Květoň. Ing. Lenka Slavíková

IEEP. Autoři: Mgr. Viktor Květoň. Ing. Lenka Slavíková Socioekonomická analýza územního hájení výhledových lokalit vhodných pro akumulaci povrchových vod IEEP při Národohospodářské fakultě VŠE v Praze 2007 Studie Socioekonomická analýza územního hájení výhledových

Více

Odbory, zaměstnavatelé, sociální partneři - odborová organizovanost v ČR a hlavní faktory jejího vývoje

Odbory, zaměstnavatelé, sociální partneři - odborová organizovanost v ČR a hlavní faktory jejího vývoje Odbory, zaměstnavatelé, sociální partneři - odborová organizovanost v ČR a hlavní faktory jejího vývoje A. Kroupa, J. Hála, R. Vašková, Z. Mansfeldová, P. Šimoník VÚPSV Praha 2004 Tato studie je 1. dílem

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ III. MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Podklad pro přípravu Dohody o partnerství pro programové období 2014 2020 - Vymezení programů a další postup při přípravě České republiky pro efektivní čerpání fondů

Více

Rizika přesahující hranice Případ Temelín

Rizika přesahující hranice Případ Temelín Rizika přesahující hranice Případ Temelín Transboundary Risks: The Temelin Case Helmuth Böck Vienna, Austria Dana Drábová Prague, Czech Republic Vydavatel: Česká nukleární společnost, org. číslo ČSVTS

Více

Evropská unie. Regionálni politika. inforegio. panorama. 13 duben 2004. Rozšíření v palbě reflektorů. Nové partnerství pro soudržnost

Evropská unie. Regionálni politika. inforegio. panorama. 13 duben 2004. Rozšíření v palbě reflektorů. Nové partnerství pro soudržnost cs inforegio panorama 13 duben 2004 Evropská unie Regionálni politika Rozšíření v palbě reflektorů Nové partnerství pro soudržnost Obsah Rozšíření v palbě reflektorů Reorganizace Unie s. 3 Rozšíření s

Více

SPEKTRUM 01 2013. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis

SPEKTRUM 01 2013. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis SPEKTRUM 01 2013 časopis Svazu průmyslu a dopravy České republiky Úvodní slovo... 03 Téma: Změny v EU v roce 2013 Čas nejistot a dluhů... 04 Evropské fondy na přelomu roku.... 06 Velké podniky v ohrožení...

Více

Podpora malého a středního podnikání

Podpora malého a středního podnikání Masarykova univerzita Právnická fakulta Veřejná správa Katedra finančního práva a národního hospodářství BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Podpora malého a středního podnikání JAN BUREŠ 2010 1 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že

Více

Rámcová pozice/stanovisko pro Parlament ČR

Rámcová pozice/stanovisko pro Parlament ČR Zpracovali: Mgr. Stanislav Schneidr, tel.: 224 861 720 Datum: 19. prosince 2011 Mgr. Miroslav Daněk, tel. 224 861 792 Mgr. Kateřina Neveselá, tel. 224 861 369 Ing. arch. Daniela Grabmüllerová, MBA, Ph.D.;

Více

břidlicový plyn nekonvenční a nechtěný: případ břidlicový plyn těžební průmysl: pomoc nebo hrozba? ropa a plyn těžba RozVojoVé cíle tisíciletí

břidlicový plyn nekonvenční a nechtěný: případ břidlicový plyn těžební průmysl: pomoc nebo hrozba? ropa a plyn těžba RozVojoVé cíle tisíciletí břidlicový plyn nekonvenční a nechtěný: případ břidlicový plyn ropa a plyn HydRaulické frakování změna klimatu Voda těžební průmysl: pomoc nebo hrozba? břidlicový plyn nekonvenční a nechtěný: případ břidlicový

Více

ROZVOJOVKA 1. Rozvojové cíle tisíciletí 14 let poté. Bolívie Filipíny Indie Bělorusko Zambie Rwanda. 2 téma Splnil svět Rozvojové cíle tisíciletí?

ROZVOJOVKA 1. Rozvojové cíle tisíciletí 14 let poté. Bolívie Filipíny Indie Bělorusko Zambie Rwanda. 2 téma Splnil svět Rozvojové cíle tisíciletí? Rozhovor: Miléniové vesnice jako důkaz 2 téma Splnil svět Rozvojové cíle tisíciletí? 3-6 diskuse Genderová rovnost v nedohlednu 7-8 2 0 1 4 ROZVOJOVKA 1 Rozvojové cíle tisíciletí 14 let poté Bolívie Filipíny

Více

Celostátní testování žáků v Evropě: Cíle, organizace a využití výsledků

Celostátní testování žáků v Evropě: Cíle, organizace a využití výsledků Celostátní testování žáků v Evropě: Cíle, organizace a využití výsledků Tento dokument vydala Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA P9 Eurydice). Publikace vyšla tiskem

Více