Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina ad hoc Nitrátová směrnice a voda

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina ad hoc Nitrátová směrnice a voda. 17.2."

Transkript

1 Obsah: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina ad hoc Nitrátová směrnice a voda POCC/CCC Intervence pšenice?... 5 Polsko klece... 5 Irsko sliby u SFP... 5 Bio progres FR... 6 Vepřové DK: doma ztráty, venku zisk... 6 Živočišná produkce Francie konkurence... 6 FNSEA reflexe... 6 EMB a struktura trhu... 7 Legislativa biopaliva... 7 COPA, COGECA Pracovní skupina ad hoc Nitrátová směrnice a voda Tania Runge a Antonia Andúgar svolali skupinu o týden dříve než se sejde pravidelná skupina Environment, k projednání dvou bodů týkajících se jednak plnění směrnice Nitrátů a jako druhý bod stav čistoty vody. Závěrečným bodem pak zde bylo vyhodnocení studie, kterou loni udělala francouzská AK u aplikací direktivy Nitrátu ve vybraných členských zemích. Ta zde byla již předložena na podzim a tentokrát to bylo pokračování provádění. Úvodem udělaly obě tajemnice sekretariátu přehled Nitrátové direktivy (1991) v původním znění. Hlavním cílem je prevence pronikání nitrátů použitých v zemědělské produkci především do vody. Je obecně známo, že mezi 2004 a 2007 klesla koncentrace nitrátů v povrchové vodě v 70% zkoumaných oblastí. Kvalita spodní vody se v 66% případů buď zlepšila, nebo zůstala stejná. Členské země měly v té době přes 300 různých programů, většina funguje dodnes. V EU27 je prakticky 40% teritoriální plochy spravováno v rámci těchto programů. Zemědělství je jedním z hlavních zdrojů problémů spojených s vodou a stále se hledají další formy zlepšení a udržitelné praktiky. Je jasné, že tyto akce si i nadále budou vyžadovat velké úsilí v celé EU. Kontroly vody: Rozšíření monitorovacího systému. Všechny členské země musí provádět analýzy obsahu nitrátů ve vodě, ať se to týká vrchní, spodní či mořské vody. V EU je nyní stanic na kontroly spodní vody, na povrchní vodu. Nejhustší monitorovací systémy má Belgie, Malta a Dánsko. 1

2 Ze zprávy Komise vyplývá, že v 15% stanic pro zkoumání spodní vody, byl obsah nitrátů nad limitem 50mg/l. U 66% to bylo pod 25mg/l. U povrchové vody, 21% kontrolních stanic v EU27 ukázalo výsledky koncentrace nitrátů menší než 2mg/l a jen 3% vyšší než 50mg/l. Porovnání hlavně v EU15 ukazuje, že přes 70% stanice má hodnoty stabilní či klesající oproti období Ale ve zprávě Komise se objevují také oblasti, kde je situace znepokojivá. Velká koncentrace nitrátů ve spodní vodě byla registrována v Estonsku na jihovýchodě Holandska, ve vlámské části Belgie, v celé Anglii, v řadě oblastí Francie (nejvíce v Bretani), v severní Itálii, na severovýchodě Španělska, na jihu Slovenska, ve středním Rumunsku, na Maltě a na Kypru. U povrchové vody je koncentrace silná na Maltě, v Anglii, v vlámské části Belgie a v Bretani. Celá řada zemí s při provádění rozhodla zahrnout celé území země do monitorovacího systému (Au, Dk, Fi, De, Irl, Nl, Slo a další), ostatní mají svá území rozdělena na několik oblastí. Kódy dobré praxe se zaváděly postupně, někde fungují naplno, jinde je pokrok pomalejší. Při aplikacích jsou stále určité problémy při skladování hnojiv i když se tam vynaložily poměrně velké investice. Rámcová direktiva vody. Snižování obsahu nitrátů je její součástí. Direktiva zajišťuje srozumitelný a stejný přístup v celé Evropě. Přes ochranu organizovanou v rámci RBD (river basin districts) se má do roku 2015 dosáhnout všude dobrého stavu vody. A v nové direktivě o spodní vodě z 2006 se potvrzuje, že nikde by neměla být větší koncentrace než 50mg/l. Inovace: Nové technologie jako zpracování hnoje a kejdy jsou již u řady farem standardním přístupem k řešení řízení odpadu a intenzity hospodaření. Technika je různá od separace a sušení, po nové druhy kompostů, nebo spalování či produkce bioplynu. Všude pak dochází k výraznému snížení úniků nitrátů do půdy a vody. Velké projekty jsou především u velkých farem a nebo v rámci družstev. Výhledy: většina zemí se s direktivou vypořádává, některé dokonce působnost rozšířily. Od 2004 rozšířila Belgie,Itálie, Portugalsko a Španělsko rozlohy chráněných oblastí a ještě jsou další plány na rozšiřování. Teď ještě pár slov k pokračování francouzské studie o porovnání provádění Nitrátové direktivy v 6 zemích. Původně byly osloveny všechny členské země a byl jim rozeslán dotazník. Na základě tohoto prvního kontaktu bylo rozhodnuto o výběru 6 zemí a u nich byl proveden hloubkový rozbor (Německo, Dánsko, Španělsko, UK, Polsko a valonská část Belgie). V minulém hodnocení byly problémy hlavně s: - v některých zemích nebyla direktiva dobře převedena do národní legislativy - rozdíly mezi ČZ v legálních systémech a institucích - v každé zemi je zemědělství organizováno jiným způsobem. U těchto tří bodů nedošlo k velkému posunu, i když se zlepšilo převádění a také začíná fungovat lépe výměna informací mezi zeměmi. 2

3 V průběhu letošního roku se bude opět porovnávat situace ve vývoji aplikace Nitrátové směrnice v těchto 6 zemích. K tomu by chtěla C/C ještě přidat země ostatní, zatím se neví jestli kompletní EU 27 nebo jen další skupinu vybraných zemí. Nicméně Tania a Antonia zde řekly, že hodnocení bude pokračovat protože je třeba mít: - k dispozici dostatečné množství kvantitativně srovnatelných informací o ohrožených oblastech, shoda u definice a kontroly pro vody ohrožené znečištěním; - kvalitativní srovnání u opatření v programech, které členské země provádějí; - znát detailně všechna opatření, která byla účinná ve všech ČZ; - znát podrobně požadavky na výjimky u Komise; - opakovaně vysvětlit všechny potíže spojené se zaváděním. Podle obou mluvčích je toto cvičení nutné opakovat, abychom časově mohli srovnat jak si jednotlivé země počínají a jaké z toho mohou být převedeny zkušenosti. Také pro práci celé pracovní skupiny C/C je to velmi důležité. V rámci skupiny Environment je ještě celá řada příležitostních schůzí, podle potřeb. Ale problém, který organizace mají je s hledáním expertů do jednotlivých skupin, které jsou zde nazývány Task forces: - direktiva vody, včetně nitrátové, nedostatku vody - klimatické změny - půda - biodiversita - odpad - vzduch (IPPC a NEC) - pesticidy. Ve skupině u Direktivy vody (WFD) je ještě celá řada podskupin: - strategická koordinační skupina, strategická řídící skupina WFD a zemědělství, strategická řídící skupina WFD a hydromorphologie, skupina pro klimatické změny a vodu, skupina pro přípravu strategických cílů a výjimek u WFD. Skupina ekologický statut, skupina monitorování spodní vody chemikálie, skupina záplavy, reporting a prioritní substance. Do každé skupiny je jmenován minimálně jeden člen za C/C, ale jak ukazuje množství těchto podskupin, přednost mají především kvůli náhradám (nejsou) členové z Belgie, Holandska, Francie a části Německa, kteří se mohou dostat do Bruselu snadno a levně. POCC/CCC V tomto týdnu moc schůzí nebylo, vzhledem, že jsou všude karnevalové prázdniny, a tak i celá řada lidi ze sekretariátu (ti co mají malé děti), si bere dovolenou. POCC se soustředil především na hodnocení setkání s novým Komisařem, minulý týden. I když se o nějakých konkrétních výsledcích nedá mluvit, první dojem byl pozitivní a všichni především oceňují snahu o lepší komunikaci a také slib, že povede s organizacemi dialog. O průběhu jednání jak s Komisařem tak o budoucnosti CAP jsem psal již několikrát a tak to nebudu zde opakovat. Druhým bodem pak byl požadavek některých NGO na vyčlenění větší části budoucího CAP na ochranu zvířat. Není to nic nového, protože všichni se snaží utrhnout více z rozpočtu CAP, ten je pro tyto účely jasným cílem pro všechny zájmy a organizace. Pekka upozornil, že musíme být připraveni i na podobné požadavky, které budou prosazovány stále více přes 3

4 parlament. Informoval zde o iniciativě švédských poslanců, kteří si myslí, že na ochranu zvířat by se mělo vydávat víc peněz, že jsou považována za veřejné služby v rámci environmentálních a sociálních politik. Nedávné slyšení v EP provedené v rámci akčního plánu pro ochranu zvířat V rámci slyšení se uvádí, že v nové studii, připravené pro Komisi od Institutu Evropské environmentální politiky, jsou veřejné služby uvedeny jako základ pro budoucí CAP. Ale nejen podpora pro takové postoje, ale i umírněnější úvahy, jako nutnost brát ohled na konkurenci ze třetích zemí, zdroje s tím spojené a ekonomický dopad, pokud tak bude chtít jednostranně zavézt EU. Pekka k tomu řekl, že si na podobné iniciativy musíme dávat pozor, podobných diskusí se účastnit a nenechat velké pole odpůrcům silné CAP i pro budoucnost. WTO. Shelby informovala o nových pokusech oživit jednání v rámci Doha kola, s posledním po zasedání v Davidu, kde se sešlo po ekonomickém summitu, 20 obchodních ministrů. Brazílie chce za každou cenu obnovit jednání. Hned na počátku února začala v Ženevě technická jednání u zemědělských otázek WTO, která pokračovala tento týden. Brazílie ještě v Davidu navrhla, aby se udělala nová světová konference, která by měla odblokovat jednání. To je sice dobré znamení, řekl generální ředitel WTO Pascal Lamy, ale brazilský ministr zahraničí, Celso Amorim, kromě návrhu na schůzi, nedal na stůl nic konkrétního. Jediné v čem jsou všichni zajedno je, že se musí v jednáních pokračovat. Ale stále zůstává minimálně 12 až 13 otázek technického typu, které se musí nejprve řešit. Lamy se rozhodl, že různé skupiny by se měly sejít v průběhu března. Mezitím vydala skupina G33 (nejchudší země), podpořené Indií a Čínou prohlášení, ve kterém se snaží najít východisko při řešení SSM (Special Safeguard mechanism). V něm požadují, aby pro tyto země bylo upraveno co nejpružnější řešení právě u SSM. Pro ně je silný a efektivní SSM jediným hlavním požadavkem pro další jednání. I když na tom se většina zemí dohodla, technické otázky se zde nepohnuly z místa. Vyspělé země mají obavy, že to povede k výběrovým nárůstům tarifů u rozvojových zemí. A to byl hlavní důvod, proč rozhovory propadly v červenci Pro USA je to nepřijatelné, protože se to dotkne především zemědělského exportu. G 33 má ještě podat nový, komplexnější technický dokument na cenové založeném SSM, včetně, referenčních cen, spouštěcího mechanismu, nápravy, stropy před-doha a cla ad valorem a preferenční obchod. Shelby k tomu dodala, že to zatím nevypadá na nějaký rychlý pokrok, spíš se stále opakují stejné argumenty. 4

5 Intervence pšenice? V EU je nadbytek pšenice a ječmene a tak se stále více objevují názory, že by se mělo začít s intervencí. U ječmene se od loňského listopadu nabídnulo přes 3,1 m t do intervence a většina obchodníků si myslí, že toto číslo není ještě zdaleka konečné. U pšenice je situace zatím zcela jiná, intervenční prodeje byly doposud jen t, ale úředníci z Komise sdělují, že to se s největší pravděpodobností změní v posledních 2 měsících intervence (končí 31.5.) Pro obě komodity je určena intervenční cena 101,31/t. Ale pro příští marketingový rok je u ječmene intervenční objem nulový, pro pšenici je to 3 mt. Polsko klece Na poslední zemědělské Radě požádalo Polsko o odložení zavedení nových pravidel z ledna 2012 na leden Drtivá většina současné produkce a s tím spojená zaměstnanost v sektoru bude ohrožena, pokud nedojde k odložení. Od doby kdy Komise v lednu 2008 potvrdila, že normální klece pro nosnice musí zmizet do 2012, je stále větší tlak z celé řady zemí na odložení. Všichni argumentují tím, že tento přechod je velmi nákladný a vzhledem k problémům s financováním v důsledku současné krize, má většina problémy úvěry a financemi. Poláci říkají, že to v žádném případě nestihnou do plánovaného data a že velká část farem bude muset skončit činnost. Polsko má 591 velkofarem na vejce, ale z nich je 491 stále s tradičními klecemi. A tento případ se netýká jen Polska. Bude ohroženo zásobování EU z domácích zdrojů a podstatně se zvýší dovozy ze zemí, které nemají stejné standardy jako EU. Irsko sliby u SFP Raportér v EP u reformy CAP, skotský MEP George Lyon, řekl irským farmářům, že jakékoliv změny v SFP s historickým základem, ve vztahu k 2000 si vyžádají 7 let přechodného období. Toto ujištění přišlo během jeho návštěvy v Dublinu, kam si přijel poslechnout farmářské lobby o jejich představách budoucího CAP. Irsko má 100% platební strukturu založenou na historické referenci a farmáři požadují, aby se tento typ rozdělení používal i nadále a nebyl změněn v připravované reformě CAP v Lyon zde podotkl, že v rámci současných reforem to trvalo Německu a Anglii 7 let na přechod k systému založeném na rozloze. Lyon sice připustil, že reformovaná CAP bude muset zajistit jinou redistribuci plateb mezi členskými zeměmi, ale nové struktury se budou muset vyrovnat s velkými rozdíly farmářských nákladů v Evropě. Jak vidíte, tento boj nebude vůbec lehký a jednoduchý, jak už ukázala celá řada schůzí na C/C k jednání o budoucnosti CAP. 5

6 Bio progres FR Každý měsíc přechází okolo 300 farmářů na biopěstování a tak se rok 2009 stává rokem, kdy došlo k největším změnám. Nyní má Francie farem bio, zvýšení o 23% oproti V roce 2009 jich přibylo 3600, tolik jako za předchozích 7 let dohromady. Ve Francii je nyní 3,2% farem bio s celkovou rozlohou ha (dalších na bio přechází). To dělá celkem 2,5% zemědělské půdy, a je to ještě hodně daleko k cíli, který si dala francouzská vláda s 6%. Ale spotřeba bio není ještě zdaleka tak vysoká jako třeba v Německu. Vloni představovala jen 2% nákupů potravin (1,7% v 2008). Ovoce a zelenina patří mezi nejpopulárnější bio produkty, 80% spotřebitelů je v této kategorii, následují mléčné produkty s 71%, vejce s 62%, maso s 49% a chléb s 42%. Vepřové DK: doma ztráty, venku zisk Dánský farmář, který rovněž vlastní 2 farmy v Německu má za 3 roky zisk 20 m Dkr ze svých německých farem, ale na své dánské farmě jen ztráty. Farmář, Hans Porksen, který má farmu v jižním Jutland a Schlezvicku-Holštýnsku, řekl na shromáždění farmářů, které koordinuje jejich činnost, že práce je daleko lepší v Německu, než v Dánsku. Farmařit v Dánsku je ekonomicky neodpovědné, v Německu jsou daně vlastnictví třetinové oproti Dánsku, daně a poplatky za chemikálie neexistují a tak je možné mít lepší produkci jak na poli tak v živočišném sektoru. Porksen má rovněž bioplynovou stanici, která mu přinesla v 2009 zisk 4,7 n Dkr a chce stavět druhou. Živočišná produkce Francie konkurence Sektor masa zvyšuje svůj deficit oproti 2008 o více než 300m. Hlavním viníkem je především propad exportu masných produktů, kterých bylo vyvezeno za m oproti m v Jediná složka, která zůstává pozitivní je vývoz živých zvířat, který vzrostl o 8%. Ukazuje se, že sektor masa není pro zemědělský export žádným motorem. U masa je v EU na prvním místě Německo(vepřové), následované Dánskem a Španělskem. U hovězího je situace obdobná. Tam vede Holandsko, následované Německem a Irskem. U drůbeže předstihlo Německo s velkým rozdílem Francii (1138 m oproti 842m ). Situace je především vážná u vepřového, kde největší konkurenti Německo a Španělsko, udělali velké změny a přizpůsobili svou produkci poptávce po jiném sortimentu. A postavení Francie na západě EU ji znevýhodňuje pro export do NČZ, kde vede Německo. FNSEA reflexe Po řadě problémů v průběhu loňského roku, slibuje nyní Jean-Michel Lemétayer na příštím kongresu FNSEA koncem března, diskusi o problémech, které otřásly sektorem. Problémy a nedorozumění především v sektoru mléka a nedostatečná práce v terénu. Nejen farmáři, ale celé vedení odboru bylo otřeseno, přiznává Lemétayer. Činnost odboru bude pravděpodobně muset být definována trochu odlišně. Ceny a boj o mléko zvýšily tlak v odborech. Velká část odborářů říká, že dohoda z června byla udělána pod politickým tlakem, pár dní před evropskými volbami. 6

7 Rozpory mezi FNSEA a FNPL (producenti mléka) jsou výsledkem velmi komplikované situace při jednáních. FNSEA se vyčítá, že neudělalo nic proti růstu druhého odboru Apli. Ten má sice omezený rozsah, ale i to dělá hlavnímu odboru starosti. V rámci rozhovoru pro Agrapresse řekl dále Lemétayer, že FNSEA měla určité potíže s tvrdým jádrem protestů (Conti a CGT), a to je především zaviněno nedostatkem komunikace ze strany oblastních vedení odborů. Další problémy, více lokálního významu vidí president na místní úrovni u dalšího vývoje v sektoru mléka a v diskusi o budoucnosti CAP. Na otázku co dále, protože budou také volby v FNSEA, řekl Jean-Michel: Neodešel jsem do politiky (nabídka voleb do EP od Sakozyho). Bylo to v době, kdy byla krize v sektoru a jednání okolo reformy CAP. Bylo třeba bránit co největší jednotu uvnitř FNSEA. A to mělo velkou váhu v mém rozhodnutí. Bude to svobodné rozhodnutí, existuje další život po FNSEA. Můj odchod se nebude podobat odchodu mých předchůdců. EMB a struktura trhu EMB (Europaen Milk Board) prohlásil na veřejné debatě s Komisí počátkem února, že od nového Komisaře očekává jinou roli, než jakou Komise ukazovala do dneška u regulace evropských trhů mléka a to jak krátkodobě, tak dlouhodobě. Po dobu 5 let se snažila Fischer- Boel provádět deregulaci trhu. A je tak z velké části odpovědná za současnou situaci, prohlásili vedoucí EMB. Současné pokusy na národní úrovni mezi mlékárnami a vládou, pomocí kontraktů, nejsou dostatečné. To podle EMB jen dále oslabuje vyjednávací pozici farmářů. EU by mělo upravit rámcové podmínky tak, aby se posílila pozice producentů a také, aby zde byly nástroje na regulaci produkce. Měl by se založit úřad kontroly a dozoru, ve kterém by byli zastoupeni všichni účastníci trhu mléka tak, aby se ochránily zájmy všech hráčů. Legislativa biopaliva Komise připravuje do konce března návrh kriterií udržitelné produkce a k tomu směřující legislativní rámec. Celé cvičení bude dost citlivé, protože ovlivní rozdělení půdy. Direktiva z 2009 k promoci užití obnovitelné energie vyžaduje, aby Komise nejpozději do konce 2010 předložila rozbor jak to ovlivní rozdělení půdy (emise plynů). Ve zprávě musí být rovněž doložka s vědeckými podklady o emisích z možného užití půdy nebo skladování uhlíku. Celkovým cílem je zvýšit užití biopaliv a snížením emisí plynů o 35%, strop, který se má zvýšit na 50% v 2017 a 60% v Ale tyto kroky jsou již dnes kritizovány celou řadou NGO, které kritizují především okolnosti rozhodnutí o změně lesů na plantáže pro produkci palmového oleje, kde se říká, že to není v rozporu s udržitelností. 7

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ Josef Kučera Použité zdroje informací Market situation report COM (VII. 2013) SZIF komoditní zprávy USDA foreigner agricultural service VI. 2013 FAO / OECD prognózy

Více

Copa, Cogeca Světové ceny mléka Maroko- zemědělský rozpočet + 58% mléka dopady. Vepřové - vývoj

Copa, Cogeca Světové ceny mléka Maroko- zemědělský rozpočet + 58% mléka dopady. Vepřové - vývoj Copa, Cogeca Světové ceny mléka Maroko- zemědělský rozpočet + 58% Zabezpečit potravu UK EU x Brazílie 2. generace biopaliv Deregulace trhu mléka dopady Vepřové - vývoj US struktury farem FNSEA COPA, COGECA

Více

Obsah: COPA, COGECA. Seminář Změna užití půdy vztah k produkci biopaliv 3.5.

Obsah: COPA, COGECA. Seminář Změna užití půdy vztah k produkci biopaliv 3.5. Obsah: COPA, COGECA... 1 Seminář Změna užití půdy vztah k produkci biopaliv 3.5.... 1 Pracovní skupina Vepřové 5.5... 2 POCC/CCC 6.5... 4 500 m výdajů vracení peněz do Bruselu... 6 GMO - ČZ špatná data...

Více

XIII. R O S T L I N O L É K A Ř S K É D N Y

XIII. R O S T L I N O L É K A Ř S K É D N Y XIII. R O S T L I N O L É K A Ř S K É D N Y Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR 3. listopad 2010, Pardubice BOHATÁ AGRÁRNÍ HISTORIE 1/2 Období první republiky hluboká tradice a výrazné úspěchy ČR leader v

Více

Vývoj ekologického zemědělství ve světě

Vývoj ekologického zemědělství ve světě Vývoj ekologického zemědělství ve světě Ekologické zemědělství se ve světě stále více rozšiřuje a výměra ekologicky obhospodařovaných ploch ve světě každoročně narůstá. Ke konci roku 2013 (dle pravidelného

Více

Kontrola stavu reformy Společné. Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova Evropská komise

Kontrola stavu reformy Společné. Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova Evropská komise Kontrola stavu reformy Společné zemědělsk lské politiky: Legislativní návrhy Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova Evropská komise Vyhodnocení a úprava dnešní SZP (1/3) Současná situace

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

Jednání pracovní skupiny Víno při COPA/COGECA Jednání poradní skupiny Víno při Komisi EU 19. a 20. 10. 2011 Brusel

Jednání pracovní skupiny Víno při COPA/COGECA Jednání poradní skupiny Víno při Komisi EU 19. a 20. 10. 2011 Brusel Jednání pracovní skupiny Víno při COPA/COGECA Jednání poradní skupiny Víno při Komisi EU 19. a 20. 10. 2011 Brusel Účastníci jednání za ČR: Ing. Jiří Sedlo, CSc., Velké Bílovice 1,2 Ing. Karel Matoušek,

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ V DOBĚ ROZPOČTOVÝCH ŠKRTŮ

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ V DOBĚ ROZPOČTOVÝCH ŠKRTŮ ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ V DOBĚ ROZPOČTOVÝCH ŠKRTŮ Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR 133. Žofínské fórum, 28. 5. 2012, Praha ILUSTRACE VÝVOJE A STAVU Po r. 1989 a posléze po r. 2004 prudké propady

Více

České předsednictví v EU priority ČR

České předsednictví v EU priority ČR České předsednictví v EU priority ČR Ing. Jaroslav Humpál seminář Rapotín, 2.10.2008 Úvodem ČR bude pokračovat v řešení běžících úkolů a řešit zavádění finální podoby legislativních návrhů v rámci Kontroly

Více

Kohezní politika EU po roce 2013

Kohezní politika EU po roce 2013 Kohezní politika EU po roce 2013 Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Karviná, 11. listopadu 2010 Časový kontext přípravy budoucí kohezní politiky EU Schválení Strategie EU 2020 červen 2010. Zveřejnění

Více

Seznámení s problematikou a činnostmi jednotné platební agentury SZIF po přistoupení ČR k EU:

Seznámení s problematikou a činnostmi jednotné platební agentury SZIF po přistoupení ČR k EU: Seznámení s problematikou a činnostmi jednotné platební agentury SZIF po přistoupení ČR k EU: Mléko a mléčné výrobky stanovování a správa produkčních kvót intervence nákup, prodej a intervenční skladování

Více

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA V Praze dne 29. července 2016 Situace v ČR V rámci sledování tržní produkce mléka v ČR bylo za období od 1.6.2016 do 30.6.2016 dodáno registrovaným prvním kupujícím

Více

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA V Praze dne 30. června 2016 Situace v ČR V rámci sledování tržní produkce mléka v ČR bylo za období od 1.5.2016 do 31.5.2016 dodáno registrovaným prvním kupujícím

Více

Zemědělská politika a její dopady. Ing. Jindřich Šnejdrla Ing. Martin Fantyš

Zemědělská politika a její dopady. Ing. Jindřich Šnejdrla Ing. Martin Fantyš Zemědělská politika a její dopady Ing. Jindřich Šnejdrla Ing. Martin Fantyš Osnova prezentace Situace v zemědělské výrobě ČR Reforma SZP Aktuální stav českého zem. Po vstupu do EÚ v r 2004 díky dotacím

Více

Situace v komoditě mléko 5/2016

Situace v komoditě mléko 5/2016 Situace v komoditě mléko 5/2016 Výkupní cena neustále klesá. Každé čtvrtletí cena klesne o 50 haléřů. Chovatelé mléčného skotu v ČR už následkem embarga a ukončení režimu mléčných kvót přišli o 9 miliard

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

Žofínské fórum Kvalitní potraviny pro české zákazníky! Otazníky přetrvávají

Žofínské fórum Kvalitní potraviny pro české zákazníky! Otazníky přetrvávají Žofínské fórum Kvalitní potraviny pro české zákazníky! Otazníky přetrvávají Marian Jurečka ministr zemědělství 3. 10. 2017 Strategie MZe s výhledem do roku 2030 Konkurenceschopnost a udržitelnost českého

Více

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ Jak vnímají evropští farmáři současnou ekonomickou situaci v zemědělství? A jaký ekonomický vývoj očekávají v této oblasti

Více

Společná zemědělská politika

Společná zemědělská politika Společná zemědělská politika Důvody vzniku SZP 1. Zajištění potravinové soběstačnosti členů ES 2. Nutnost zvládnout migrační proud obyvatelstva z venkova do měst 3. Politické důvody zemědělci významnou

Více

Stručná zpráva ze zasedání obchodně-ekonomického výboru EDA Brusel, 16.04.2008

Stručná zpráva ze zasedání obchodně-ekonomického výboru EDA Brusel, 16.04.2008 Stručná zpráva ze zasedání obchodně-ekonomického výboru EDA Brusel, 16.04.2008 Účast: B,DE,DK,FI,PL,SW,F,IT,IR,UK, NL,CZ (ing.kopáček-čmsm, ing.vaclíková-madeta) EDA: B.Masure, Joop Kleibeuker, Tijn van

Více

Chov zvířat v ekologickém zemědělství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd

Chov zvířat v ekologickém zemědělství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd Chov zvířat v ekologickém zemědělství Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd VÝVOJ EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ V ČR 2014 4023 494 405 11,70 1990 1991 1992

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE SEKCE CHOVU SKOTU

AKTUÁLNÍ INFORMACE SEKCE CHOVU SKOTU AKTUÁLNÍ INFORMACE SEKCE CHOVU SKOTU Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR HRUBÁ ZEMĚDĚLSKÁ PRODUKCE (mil. Kč, stálé ceny r. 1989, ČSÚ) Celkem Rostlinná produkce Živočišná produkce 1936 80.946 42.501 38.444

Více

Včasné řešení problému stárnutí: příklady úspěšných opatření

Včasné řešení problému stárnutí: příklady úspěšných opatření MEMO/06/372 V Bruselu dne 12. října 2006 Včasné řešení problému stárnutí: příklady úspěšných opatření Řešení problému stárnutí v EU několik číselných údajů Otázka stárnutí obyvatelstva se netýká pouze

Více

Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje

Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje IP/08/1831 Brusel, dne 28. listopadu 2008 Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje Míra rozšíření širokopásmového připojení se v Evropě dále zlepšila.

Více

Veřejné zakázky v ČR. 30. září 2015, Praha. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra veřejných financí

Veřejné zakázky v ČR. 30. září 2015, Praha. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra veřejných financí Veřejné zakázky v ČR 30. září 2015, Praha Jan Pavel Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra veřejných financí Základní východiska pro ekonomickou analýzu veřejných zakázek

Více

Výroba hovězího a drůbežího se zvýšila, výroba vepřového stále klesá

Výroba hovězího a drůbežího se zvýšila, výroba vepřového stále klesá 2. 5. Výroba hovězího a drůbežího se zvýšila, výroba vepřového stále klesá Zemědělství 1. čtvrtletí V prvním čtvrtletí bylo vyrobeno 109 577 tun masa (meziročně +0,6 %), z toho hovězího masa 17 933 tun

Více

Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020

Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020 Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020 Odbor environmentální a ekologického zemědělství Ing. Jan Gallas ředitel odboru Ministerstvo

Více

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉ RADĚ A RADĚ

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉ RADĚ A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 14.12.2016 COM(2016) 960 final ANNEX 1 PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉ RADĚ A RADĚ Druhá zpráva o pokroku: první výsledky rámce pro partnerství se třetími

Více

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Reformy zdravotního pojištění v zahraničí Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Financování zdravotnictví Různé modely financování: zdravotní pojištění, národní zdravotní služba (státní

Více

Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací

Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací IP/08/0 V Bruselu dne 19. března 08 Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací Podle dnes zveřejněné 1. zprávy Evropské

Více

Principy CAP (Komise)

Principy CAP (Komise) Proč CAP? Strategicko politické důvody (soběstačnost 85%) Zájem na rovnoměrném osídlení Ochrana drobných zemědělců Stabilita cen primárních surovin je důležitá pro nízkou p a stabilizaci životních nákladů

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Zdraví a ochrana zvířat 8.11.

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Zdraví a ochrana zvířat 8.11. Obsah: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina Zdraví a ochrana zvířat 8.11... 1 Pracovní skupina Osiva 10/11... 3 Copa-Geopa/Effat sociální dialog 10/11... 5 POCC/CCC 12/11.... 6 Mléko redukční plán... 8 Rada

Více

9251/08 dhr/zc/mji 1 DG E II

9251/08 dhr/zc/mji 1 DG E II RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 15. května 2008 (20.05) (OR. en) 9251/08 PROBA 18 DEVGEN 65 AGRI 126 WTO 87 COAFR 141 RELEX 298 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Pracovní skupina pro komodity Datum: 14. května

Více

Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách automobilů dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010

Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách automobilů dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010 EVROPSKÁ KOMISE TISKOVÁ ZPRÁVA Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010 Brusel, 26. července 2011 nejnovější zpráva Evropské komise o cenách

Více

Turbulence na finančních trzích a jejich vliv na Českou republiku. Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Česká národní banka Praha, 23.

Turbulence na finančních trzích a jejich vliv na Českou republiku. Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Česká národní banka Praha, 23. Turbulence na finančních trzích a jejich vliv na Českou republiku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Česká národní banka Praha, 23. květen 2012 Obsah prezentace 1. Postavení ČR v zrcadel dluhových problémů

Více

Krize a konkurenceschopnost. Ing. Jaroslav Humpál

Krize a konkurenceschopnost. Ing. Jaroslav Humpál Krize a konkurenceschopnost Ing. Jaroslav Humpál Osnova presentace Mezinárodní ekonomická situace Prognózy produkce a cen signály trhu Ekonomické výsledky EU 27 porovnání Sektorové porovnání mléko, prasata,

Více

IV. NÁSTROJE OBCHODNÍ POLITIKY

IV. NÁSTROJE OBCHODNÍ POLITIKY IV. NÁSTROJE OBCHODNÍ POLITIKY 1 Druhy nástrojů obchodní politiky Nástroje obchodní politiky Omezení obchodu Rozšíření obchodu Cena Množství Cena Množství Dovozní clo Vývozní clo Dovozní kvóta Dobrovolná

Více

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA V Praze dne 30. září 2016 Situace v ČR V rámci sledování tržní produkce mléka v ČR bylo za období od 1. 8. 2016 do 31. 8. 2016 dodáno registrovaným prvním kupujícím

Více

Evropská Unie. Bohdálek Kamil

Evropská Unie. Bohdálek Kamil Evropská Unie Bohdálek Kamil 5. 5. 2014 Historie EU Evropská unie vznikla roku 1992 1952 Vznik Evropského sdružení uhlí a oceli 1957 ESUO zakládá Evropské hospodářské společenství 1992Podepsání smlouvy

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 18. listopadu 2009 (OR. en) 15668/09 AGRI 497

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 18. listopadu 2009 (OR. en) 15668/09 AGRI 497 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 18. listopadu 2009 (OR. en) 15668/09 AGRI 497 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: ROZHODNUTÍ RADY o poskytování státní podpory orgány Polské republiky na nákup zemědělské půdy

Více

Ad hoc pracovní skupina Klimatické změny a zemědělství a lesnictví 14.9.

Ad hoc pracovní skupina Klimatické změny a zemědělství a lesnictví 14.9. Zprávy z Bruselu ze dne 20.9.2009 OBSAH: Zprávy z Bruselu ze dne 20.9.2009... 1 COPA COGECA... 1 Rada Německo a Francie... 6 Ceny odpovědnost členských zemí a Komise... 6 Barroso GMO pravidla... 7 Komisařka

Více

Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020

Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020 Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020 Jana MALKRABOVÁ Sekce pro evropské záležitosti, Úřad vlády ČR 24. listopadu 2011 Obsah prezentace I. Obecně k rozpočtu EU II. III. IV. Harmonogram vyjednávání

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

(4) V odvětví výroby mléka a mléčných výrobků a vepřového masa proto došlo k narušení trhu v důsledku silné nerovnováhy mezi nabídkou a poptávkou.

(4) V odvětví výroby mléka a mléčných výrobků a vepřového masa proto došlo k narušení trhu v důsledku silné nerovnováhy mezi nabídkou a poptávkou. 16.10.2015 L 271/25 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2015/1853 ze dne 15. října 2015, kterým se stanoví dočasná mimořádná podpora pro zemědělce v odvětví živočišné výroby EVROPSKÁ KOMISE, s ohledem

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ČTVRTÁ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ČTVRTÁ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 23.7.2008 KOM(2008) 486 v konečném znění ČTVRTÁ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU ohledně přetrvávajících případů, ve kterých některé třetí

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.11.2015 COM(2015) 563 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o úsilí členských států během roku 2013 k dosažení udržitelné rovnováhy mezi rybolovnou kapacitou

Více

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví v energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví Úvod do energetické politiky EU Energetická bezpečnost Vnitřní trh energií Důsledky

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.10.2013 COM(2013) 720 final 2013/0342 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má Evropská unie zaujmout v rámci Konference ministrů Světové obchodní organizace k přistoupení

Více

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení.

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení. Doporučené odpovědi naleznete níže v tomto dokumentu Je samozřejmě zcela na vás, abyste upravili odpovědi podle vašich zkušeností a názorů, ale uvědomte si prosím, že vaše odpovědi budou interpretovány

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE ZPRÁVA ZA ROK 2003 O PROGRAMU PHARE A PŘEDVSTUPNÍCH NÁSTROJÍCH PRO KYPR, MALTU A TURECKO {SEC(2005) 273}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE ZPRÁVA ZA ROK 2003 O PROGRAMU PHARE A PŘEDVSTUPNÍCH NÁSTROJÍCH PRO KYPR, MALTU A TURECKO {SEC(2005) 273} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 1.3.2005 KOM(2005) 64 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE ZPRÁVA ZA ROK 2003 O PROGRAMU PHARE A PŘEDVSTUPNÍCH NÁSTROJÍCH PRO KYPR, MALTU A TURECKO {SEC(2005) 273}

Více

Program rozvoje venkova. Ing. Josef Tabery ředitel odboru Řídicí orgán PRV, MZe

Program rozvoje venkova. Ing. Josef Tabery ředitel odboru Řídicí orgán PRV, MZe Program rozvoje venkova Ing. Josef Tabery ředitel odboru Řídicí orgán PRV, MZe Obsah prezentace 1) Vyhodnocení PRV 2007-2013 2) PRV 2014-2020 3) CLLD pro zemědělce 4) Změny po roce 2017 a budoucnost SZP

Více

PŘÍLOHA D. Popis projektů (sada vzorových kartiček pro 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 21 a 24 hráčů ve hře)

PŘÍLOHA D. Popis projektů (sada vzorových kartiček pro 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 21 a 24 hráčů ve hře) PŘÍLOHA D. Popis projektů (sada vzorových kartiček pro 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 21 a ve hře) NĚMECKO Více Evropy 8 hráčů VELKÁ BRITÁNIE Méně Evropy 8 hráčů FRANCIE Pevnost Evropa 8 hráčů RAKOUSKO Zelená

Více

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Ing. Andrea Hrabalová, konzultant ČTPEZ Ing. Hana Šejnohová, Ph.D., ÚZEI 2. září 2015, konference Biosummit, Praha Vývoj ekologického zemědělství

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o výdajích EZZF. Systém včasného varování č. 1-4/2016

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o výdajích EZZF. Systém včasného varování č. 1-4/2016 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.4.2016 COM(2016) 240 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o výdajích EZZF Systém včasného varování č. 1-4/2016 CS CS OBSAH 1. Rozpočtový proces EZZF na rok

Více

Ing. Jindřich Š N E J D R L A viceprezident AK ČR

Ing. Jindřich Š N E J D R L A viceprezident AK ČR Ing. Jindřich Š N E J D R L A viceprezident AK ČR PŮDA A OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU V EKONOMICKÝCH SOUVISLOSTECH PŮDA JAKO VÝROBNÍ PROSTŘEDEK JEDINEČNÝ EKOSYSTÉM 13. dubna 2010, Praha ZEMĚDĚLSKÝ

Více

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc.

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. Systém posuzování a řízení kvality ovzduší Koncepční úroveň

Více

*+, -+. / 0( & -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / "

*+, -+. / 0( & -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / !"!#$ %" &' ( ) *+, -+. / 0(123! " ## $%%%& %' 45 6& -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / " * = < & ' ; '.: '. 9'= '= -+. > 8= '7 :' ' '.8 55, 5' 9'= '= -?7 +., '+.8 @ A:.. =. 0(1237 7 : :' @.

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

Ochranné známky 0 ÚČAST

Ochranné známky 0 ÚČAST Ochranné známky 29/10/2008-31/12/2008 Zadaným kritériím odpovídá 391 dotazníků z 391 0 ÚČAST Země DE Německo 72 (18.4%) PL Polsko 48 (12.3%) NL Nizozemsko 31 (7.9%) UK Spojené království 23 (5.9%) DA Dánsko

Více

V Bruselu dne COM(2016) 618 final ZPRÁVA KOMISE

V Bruselu dne COM(2016) 618 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.9.2016 COM(2016) 618 final ZPRÁVA KOMISE Zpráva k usnadnění výpočtu množství přiděleného Evropské unii a zpráva k usnadnění výpočtu společného množství přiděleného Unii,

Více

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Odbor odpadů, MŽP Jaromír MANHART 1. Národní konference Předcházení vzniku odpadů CEMC/ČZÚ, Praha, 2. 10. 2014 STRATEGIE A PROGRAMY

Více

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Potraviny 23.01.

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Potraviny 23.01. Obsah: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina Potraviny 23.01... 1 POCC/CCC 26/1.... 4 Pracovní skupina ad hoc Produkty z mé farmy, 27/1... 6 Drůbež Brazílie... 7 Ceny vepřového Německo... 7 Ceny hnojiv...

Více

Návrhy Komise pro období v oblasti rozvoje venkova

Návrhy Komise pro období v oblasti rozvoje venkova Návrhy Komise pro období 2014 2020 v oblasti rozvoje venkova Lukáš Víšek, DG AGRI 3/9/2012, České Budějovice http://ec.europa.eu/agriculture/50-years-of-cap Jak venkovská je Evropská Unie? Venkovské oblasti

Více

COPA, COGECA. Pracovní skupina ad hoc CAP 2013. 31.3. OBSAH:

COPA, COGECA. Pracovní skupina ad hoc CAP 2013. 31.3. OBSAH: OBSAH: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina ad hoc CAP 2013. 31.3... 1 Pokračování ad hoc skupiny CAP po 2013 a POCC/CCC 1.4.... 3 Členské země potřeba nástrojů na překonání krize... 5 Sarkozy návrat CAP?...

Více

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v odvětví bobulovin, třešní a višní určených ke zpracování

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v odvětví bobulovin, třešní a višní určených ke zpracování P6_TA(2006)0420 Odvětví bobulovin, třešní a višní určených ke zpracování Usnesení Evropského parlamentu o situaci v odvětví bobulovin, třešní a višní určených ke zpracování Evropský parlament, - s ohledem

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Víno 11.5.

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Víno 11.5. Obsah: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina Víno 11.5.... 1 POCC/CCC 13.5... 2 UK příjmy klesly i v 2010... 4 Chorvatsko... 4 Obilí... 4 Sucho USA, Německo... 4 Počasí ničí produkci drůbeže... 5 Francie

Více

- Alliance Environnement - Evropské hospodářské zájmové sdružení

- Alliance Environnement - Evropské hospodářské zájmové sdružení - Alliance Environnement - Evropské hospodářské zájmové sdružení EVROPSKÁ KOMISE Generální ředitelství pro zemědělství Rámcová smlouva o posouzení dopadů opatření společné organizace trhů a přímých podpor

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

Chov zvířat v ekologickém zemědělství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd

Chov zvířat v ekologickém zemědělství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd Chov zvířat v ekologickém zemědělství Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd Vývoj ekologického zemědělství v ČR ČR: -počet zem. podniků cca 47tis.

Více

Náhled. Dotazník lze vyplnit pouze na internetu.

Náhled. Dotazník lze vyplnit pouze na internetu. Náhled. Dotazník lze vyplnit pouze na internetu. Dotazník Směrem k hodnocení strategie Evropa 2020 v polovině období z pohledu měst a regionů EU Kontext Příští rok má začít hodnocení strategie Evropa 2020,

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 28.4.2015 2014/2234(INI) NÁVRH ZPRÁVY o ochraně finančních zájmů Evropské unie: směrem ke kontrolám společné zemědělské politiky na základě výsledků

Více

IMPLEMENTAČNÍ CENTRUM CIRKULÁRNÍ EKONOMIKY

IMPLEMENTAČNÍ CENTRUM CIRKULÁRNÍ EKONOMIKY IMPLEMENTAČNÍ CENTRUM CIRKULÁRNÍ EKONOMIKY SPDS a CE 50 let úsilí o zrovnoprávnění primárních a sekundárních surovin započtení environmentálních externalit (produkce CO2, spotřeba energií, vody) daňové

Více

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2017) 37 final.

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2017) 37 final. Rada Evropské unie Brusel 3. února 2017 (OR. en) 5908/17 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 1. února 2017 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2017) 37 final Předmět: CLIMA 22 ENV 97 ENER 37 IND 25

Více

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Petr Kurfürst Brno, 13.10.2014 PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Účel Oblast působnosti Přínosy Hlavní rysy Cyklus SUMP podle

Více

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Cross compliance Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Nové trendy v zemědělství stoupající spotřeba potravin se specifickými kvalitativními parametry např. ze systému

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ VE VYBRANÝCH STÁTECH OBCHOD S BIOPRODUKCÍ V ČR. Ing. Karel Beneš, KZV ZF JU v ČB

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ VE VYBRANÝCH STÁTECH OBCHOD S BIOPRODUKCÍ V ČR. Ing. Karel Beneš, KZV ZF JU v ČB EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ VE VYBRANÝCH STÁTECH OBCHOD S BIOPRODUKCÍ V ČR Ing. Karel Beneš, KZV ZF JU v ČB Pár faktů Pár faktů cca 120 zemí 31 000 000+ ha 634 000+ farem 1,6 mil. producentů (80 % rozvoj. země)

Více

#Cesko2016. Česko : Jak jsme na tom?

#Cesko2016. Česko : Jak jsme na tom? Česko : Jak jsme na tom? 1. 11. 216 NÁRODNÍ BEZPEČNOST Garant: Tomáš Pojar SVĚTOVÝ INDEX MÍRU (GPI SCORE) MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ (pořadí země v roce 216 z celkového počtu 163) 2, 1,8 1,6 1,4 71 82 1,2 1,

Více

Výbor EP pro Zemědělství a rozvoj venkova. Moderní české zemědělství do roku 2020

Výbor EP pro Zemědělství a rozvoj venkova. Moderní české zemědělství do roku 2020 Výbor EP pro Zemědělství a rozvoj venkova Moderní české zemědělství do roku 2020 Evropský kontext SZP EU Rok 2008 Health Check pouze kosmetické změny Přetrvávají problémy: Přílišná regulace a složitost

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ HODNOCENÍ ÚROVNĚ ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBY V EVROPSKÉ UNII. Vedoucí diplomové práce:

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ HODNOCENÍ ÚROVNĚ ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBY V EVROPSKÉ UNII. Vedoucí diplomové práce: ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ HODNOCENÍ ÚROVNĚ ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBY V EVROPSKÉ UNII Vypracovala: Jitka Schreiberová Vedoucí diplomové práce: Ing. Zbyněk Kuna Evropské instituce,

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Mimořádné zasedání Rady. Obecné záležitosti a vnější vztahy. Ženeva dne 30. listopadu 2009

TISKOVÁ ZPRÁVA. Mimořádné zasedání Rady. Obecné záležitosti a vnější vztahy. Ženeva dne 30. listopadu 2009 RADA EVROPSKÉ UNIE 16906/09 (Presse 361) (OR. en) TISKOVÁ ZPRÁVA Mimořádné zasedání Rady Obecné záležitosti a vnější vztahy Ženeva dne 30. listopadu 2009 předsedkyně paní Ewa BJÖRLINGOVÁ ministryně obchodu

Více

Plocha vinic (2008) celkem 7,86 mil. ha Španělsko 15%

Plocha vinic (2008) celkem 7,86 mil. ha Španělsko 15% Vinařství ve světě v roce 28 Evropská unie hraje stále zásadní roli v oboru. Současná plocha vinic světa činí 7.861 tisíc ha. V EU se z toho nachází 3.818 tisíc ha a zavedení prémií za klučení vinic znamenalo

Více

Alkohol, léky a narkotika. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů

Alkohol, léky a narkotika. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Alkohol, léky a narkotika Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody pod vlivem alkoholu, omamných látek, léků a narkotik a jejich následky 20.7.2016 Obsah

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více

Role Evropského parlamentu ve skandálu s koňským masem

Role Evropského parlamentu ve skandálu s koňským masem Role Evropského parlamentu ve skandálu s koňským masem Ochrana spotřebitele: Vím, co jím? MUDr. Olga Sehnalová, MBA 15. května 2013, Praha poslankyně Evropského parlamentu Evropský parlament a skandál

Více

Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému. České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková

Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému. České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému (BiDi) České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková Důchodový systém, jeho změny a dopady Významné prodloužení

Více

Vliv malých a středních podniků na životní prostředí

Vliv malých a středních podniků na životní prostředí Vliv malých a středních podniků na životní prostředí Vliv malých a středních podniků na životní prostředí MSP 70% celkového průmyslového znečištění v EU Vlivy na místní životní prostředí i komunity: v

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 15. února 2010 (18.02) (OR. en) 6063/10 AGRI 34

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 15. února 2010 (18.02) (OR. en) 6063/10 AGRI 34 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 15. února 2010 (18.02) (OR. en) 6063/10 AGRI 34 POZNÁMKA Odesílatel: Předsednictví Příjemce: Rada Předmět: Budoucnost společné zemědělské politiky: opatření pro řízení trhu po

Více

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA V Praze dne 31. května 2017 Situace v ČR V rámci sledování tržní produkce syrového kravského mléka (dále jen mléko ) v ČR bylo za období od 1. 4. 2017 do 30.

Více

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie?

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Lubomír Lízal, PhD. Holiday Inn, Brno 14.5.2014 Předpovídání spotřeby Jak předpovídat budoucí energetickou

Více

Aktuální situace v nastavení Společné zemědělské politiky v ČR na období 2014-2020

Aktuální situace v nastavení Společné zemědělské politiky v ČR na období 2014-2020 Aktuální situace v nastavení Společné zemědělské politiky v ČR na období 2014-2020 Program rozvoje venkova Schvalovací proces PRV 2014-2020 - říjen 2014 (resp. do 3 měsíců od předložení PRV, tj. od 16.

Více

Zápis z I. jednání. Pracovní skupiny Zemědělství

Zápis z I. jednání. Pracovní skupiny Zemědělství Zápis z I. jednání Pracovní skupiny Zemědělství Spálené Poříčí, 9.6. 2014 Dokument obsahuje to, co jsme na setkání identifikovali a potvrdili jako potřeby/problémy zemědělských podnikatelů na území působnosti

Více

OECD-FAO Agricultural Outlook 2009. Zemědělství Výhled OECD-FAO na rok 2009. Stručný výhled. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce

OECD-FAO Agricultural Outlook 2009. Zemědělství Výhled OECD-FAO na rok 2009. Stručný výhled. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce OECD-FAO Agricultural Outlook 2009 Summary in Czech Zemědělství Výhled OECD-FAO na rok 2009 Přehled v českém jazyce Stručný výhled Makroekonomická situace, z níž tento střednědobý výhled vychází, na základě

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

Právnická osoba. ostatní. střední středně velké jiné

Právnická osoba. ostatní. střední středně velké jiné Informace k vyplňování Fiche pole 32. Kritéria pro monitoring a hodnocení stvená MAS Tato kritéria pro monitoring a hodnocení ve Fichi si stvuje sama MAS a slouží MAS pro kontrolu plnění cílů a evaluaci

Více