DIGITÁLNÍ VIDEOSYSTÉM 1083 (2VOICE)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DIGITÁLNÍ VIDEOSYSTÉM 1083 (2VOICE)"

Transkript

1 T E H N I K Ý P O P I S DIGITÁLNÍ VIDEOSYSTÉM 13 (VOIE) DIGITÁLNÍ SYSTÉMY

2 Digitální videosystém 13 (VOIE) Obsah Dvouvodičový unipolární digitální videosystém (obecná část) 1 Adaptér pro 4 hlavní vstupní panely 13/75 6 Adaptér pro vstupní panely a 4 stoupačky 13/5 6 Adaptér pro 16 hlavních vstupních panelů 13/76 6 Schémata AUDIO komunikace s tlačítkovým panelem, 1 vstup, panel s tlačítky AUDIO komunikace s tlačítkovým panelem, 1 vstup, panel s tlačítky, 3 stoupačky 9 VIDEO komunikace s tlačítkovým panelem, zapojení s distributorem1 VIDEO komunikace s tlačítkovým panelem, zapojení -11 VIDEO komunikace, hlavní panely, 4 stoupačky1 VIDEO komunikace, 4 hlavní panely, 4 stoupačky13 VIDEO komunikace, 1 hlavní panel, + podružné panely, stoupaček14 VIDEO komunikace, zapojení až 16 hlavních panelů pomocí 13/7615 Paralelní zapojení až 4 videotelefonů (telefonů)16 Připojení až 5 externích kamer17 Připojení el zámku1 Připojení přídavného vyzvánění19

3 Digitální videosystém 13 (VOIE) Dvouvodičový unipolární digitální videosystém Inteligentní a jednoduchý Voice je nový dvouvodičový unipolární videosystém, nabízející uživatelům komfort a nadstandardní funkce Je navržen s ohledem na snadnou instalaci a požadavky trhu, které přetváří v inovace Pouze vodiče ve všech částech systému a opravdu ne více od vstupního panelu až k bytové stanici Až 496 uživatelů, rychlé a jednoduché programování pomocí DIP přepínačů Uživatelsky programovatelný interkom a kontrola až dvou přídavných (externích) kamer (bez dalších zařízení) Nové designy monitorů a panelů Jednoduchý způsob renovace domovních systémů při zachování stávajících rozvodů To je pouze část výhod systému, který přináší na trh něco navíc Díky své flexibilitě je ideální pro instalace v rodinných a bytových domech, komplexech i rezidenčních čtvrtích Spolehlivost klíč k úspěchu Voice: systém navržený pro montážní firmy a k službám jejich zákazníkům Systém je navržen a vyráběn výhradně v Itálii a byl vyvinut podle přísných norem a postupů Pečlivá kontrola kvality a testování zaručují maximální spolehlivost systému S Voice si můžete být výsledkem jistí!!! Systém Voice v číslech Pouze - vodiče v celém systému Až - 1 uživatelů na stoupačku - 4 společné hlavní panely - podružné panely pro stoupačku - 3 stoupaček uživatelů - 4 paralelní audio/video telefony - 5 přídavných kamer pro každý panel - nezávislé vstupy ovládané jedním panelem Max - 6 m mezi panelem a bytovou stanicí - m mezi zdrojem a panelem - 16 m rozsah vnější sběrnice - m rozsah vnitřní sběrnice (stoupačky) Tabulka kompatibility kabeláže Přívody k ostatním zařízením systému podle následující tabulky Průřez vodiče [mm²] Z centrální jednotky do,75 1,5,5 Vchodový el zámek 1 m m 3 m Tlačítko pro ovládání brány 3 m 5 m 1 m Tlačítko otvírání zevnitř 5 m Čidlo dveří 5 m Přepínač externích kamer 3 m Maximální vzdálenosti Maximální délka přívodu mezi distributorem a telefonem je 5 m Maximálně 4 telefony propojené - elková maximální délka přívodu k telefonu a délka stoupačky A + B je m Typ kabelu Max počet uživatelů na stoupačce Voice kabel 1 Typ videotelefonu Max vzdálenost tablo/zdroj Max vzdálenost zdroj/videotelefon Rozsah* barevný čb Maximální délka přívodu centrální jednotky ke zdroji 13/ je m elková maximální délka přívodu celé instalace A + B + je m Nestíněný pár průměr,6 mm 64 barevný čb UTP AT5 (jeden pár) 64 barevný 1 15 čb 1 75 HVV5-F měděný pár 1,5 mm 1 barevný čb Urmet kabel 757/35 modrá/červená 64 barevný čb Jednotlivé vodiče průřez 1 mm ** 3 barevný čb V případě, že použijete vícežilový kabel, VŽDY systém připojujte jen na jeden pár! NIKDY nespojujte více jednotlivých vodičů, abyste dosáhli většího průřezu! Toto platí obecně pro všechny digitální systémy Urmet * Rozsah je pojmenování pro součet délek všech vodičů ve všech částech systému ** Použijete-li pro zapojení systému jednotlivé vodiče, je nutné aby byly oba vedeny ve společné chráničce o maximálním průměru 3 mm 1

4 Digitální videosystém 13 (VOIE) elková maximální délka přívodu k telefonu, délka stoupačky a délka přívodu k centrální jednotce A + B + je 4 m Maximální délka přívodu mezi zdrojem 13/ a interfacem 13/5 je 5 m Kabeláž Pro zamezení rušení neumisťujte vodiče do blízkosti 3V a 3V napájecích kabelů, které produkují silné elektromagnetické pole Pro zjištění pozice přepínače pro zakončení větve na zařízeních, je uvedeno v návodu u jednotlivých zařízení Poznámka: entrální jednotky (tabla) obsahují neodstranitelné zakončení větve, takže musí být vždy připojené na konci větve Nastavení zařízení Nastavení centrálních jednotek a přístrojů v bytech se provádí pomocí DIP přepínačů Význam polohy přepínače: Nastavení zakončení větve Prvky systému VOIE musí být zapojené mezi sebou přes spolehlivou přenosnou síť Pro zabezpečení správného chodu, musí každý segment sítě odpovídat impedanci vodiče Na domovních telefonech, distributorech a blokových rozhraních je přepínač (Z), kterým se aktivuje zakončení větve Zakončení větve musí být aktivní na všech zařízeních nainstalovaných na konci větve, za kterou už není zapojené další zařízení na stejných terminálových pinech (line end) Nastavení ID centrální jednotky podle následující tabulky:

5 Digitální videosystém 13 (VOIE) Nastavení AUX přepínačů Př 1 centrální jednotka může být nastavená jako hlavní nebo vedlejší Z hlavní může být volán každý účastník, z vedlejší jen účastníci v dané stoupačce Vedlejší jednotka pak má odlišný typ zvonění Nastavení délky aktivace el zámku Délka impulzu pro ovládání elektrického zámku Nastavuje se polohou otočného přepínače DOOR TIME Hlavní Vedlejší Pro případ jedné hlavní a jedné podružné centrální jednotky jsou tato nastavené podle následujícího obrázku Poz = 1 sek Poz 1 = 1 sek Poz = sek Poz 3 = 3 sek Poz 4 = 4 sek Poz 5 = 5 sek Poz 6 = 6 sek Poz 7 = 7 sek Poz = sek Poz 9 = 9 sek Minimální délka hovoru Je to garantovaná minimální doba, kdy hovor nemůže být přerušen dalším zvoněním Nastavuje se polohou otočného přepínače V TIME Př podružná adresa centr jednotky V jedné stoupačce mohou být max vedlejší centr jednotky, které ale musí mít rozdílné podružné adresy Vedlejší Vedlejší 1 Př 3 ovládání el zámku Elektrický zámek může být tlačítkem z telefonu ovládán kdykoliv (volné) nebo pouze po zazvonění na telefon (podmíněné) Poz = 1 sek Poz 1 = 1 sek Poz = sek Poz 3 = 3 sek Poz 4 = 4 sek Poz 5 = 5 sek Poz 6 = 6 sek Poz 7 a = 7 sek Poz 9 = pokročilé programování Na domovních videotelefonech, distributorech a interfacech jsou propojky (Z), kterými se aktivuje linkové zakončení Linkové zakončení musí být aktívní na všech zařízeních nainstalovaných na konci linky, za kterou už není zapojený další segment na výstupních svorkách (line end) Volné Podmíněné Př 4 přerušení od centrální jednotky Při volání z centrální jednotky bude přerušen probíhající interkomový hovor nebo činnost jiného systémového zařízení Zapnuté Vypnuté Př 5 osvětlení pro kameru Může být vypnuté v případě, že se jedná o dostatečné osvětlené prostředí Zapnuté Vypnuté 3

6 Digitální videosystém 13 (VOIE) Nastavení zařízení v bytě uživatelský kód Pro nastavení kódu jsou přepínače až Přepínač 1 neslouží k nastavování adresy Zařízení paralelní v jednom bytě musí mít stejný kód 4

7 Digitální videosystém 13 (VOIE) Interní kód domovního telefonu Interní kód se používá pro identifikaci několika domovních telefonů jednoho uživatele Díky tomu je možný interkomový hovor na jeden zvolený domovní telefon v apartmánu s několika telefony Nastavte číslo od do 3, podle dole uvedené instrukce: Pokud je v bytové jednotce pouze jeden domovní telefon, interní kód musí být nastavený na V bytové jednotce můžou být paralelně zapojené až 4 domovní telefony, ale každý s jiným interním kódem Pokud se v bytové jednotce nachází video a audio domovní telefon, na domovním videotelefonu musí být nastavený interní kód Nastavení melodie vyzvánění - starší model Každý videotelefon má 5 různých vyzváněcích tónů 1) Podržte stlačené tlačítko pro otvírání el zámku a zmáčkněte tlačítko se symbolem tím se změní vyzvánění Každým dalším stlačením tohoto tlačítka se ozve jiná melodie (tlačítko pro otvírání el zámku musí být stále stlačené) ) Pro nastavení vyzvánění z podlaží postupujte obdobně (ale s tlačítkem ) Nastavení melodie vyzvánění - nový model U novějších přístrojů je třeba nejprve aktivovat programovací režim To se provádí přidržením servisního tlačítka s jednou tečkou na dobu 5 sekund Navození programovacího režimu signalizuje stavová LED a trojí pípnutí Nastavení tónu pro vyzvánění od tabel se provádí opakovaným krátkým stisknutím tlačítka s jednou tečkou V případě interkomového volání z dalšího bytu, volaní přicházející z centrálních jednotek nebo vyzvánění z podlaží zvoní všechny domovní telefony v bytě volaného uživatele Po přijetí volání, interní kód zvoní ihned a interní kódy 1, a 3 zvoní postupně Pokud hovor přichází z video centrální jednotky, interní kód zapne také monitor Na ostatních telefonech tohoto uživatele, je možné stisknout přídavné tlačítko pro zapnutí monitoru a vypnutí jiného (funkce video přepínání) Nastavení tónu pro vyzvánění z podlaží se provádí stejným způsobem, ale pomocí tlačítka se dvěma tečkami K ukončení programovacího režimu stiskněte opět dlouze tlačítko s jednou tečkou (následuje x dlouhý potvrzovací tón a zhasnutí LED) Nastavení interkomové funkce - starší model Programování: 1) Na videotelefonu A podržte stlačené tlačítko pro otvírání el zámku ) Pak stlačte volné tlačítko, kterým chcete vyzvánět na účastníka B 3) Přejděte k videotelefonu B a stlačte tlačítko pro otvírání el zámku 4) Poté zavěšte sluchátko na videotelefonu A Tím je nastavení dokončeno Nastavení interkomové funkce - nový model Příklad: byt 1 volá byt : 1) Vnitřní jednotka 1: Při zavěšeném sluchátku držete 5 sekund stiknuté tlačítko s jednou tečkou dokud se neozve 3x potvrzovací tón a LED nezačne blikat žlutě ) Vnitřní jednotka 1: Držte stisknuté požadované tlačítko pro interkom po dobu 3 sekund, dokud nezazní potvrzovací tón 3) Vnitřní jednotka : Stiskněte tlačítko Vnitřní jednotky 1 a potvrdí naprogramování krátkým pípnutím 4) Vnitřní jednotka 1: Držte stisknuté tlačítko po dobu 5 sekund dokud se neozve x dlouhý potvrzovací tón a LED nepřestane blikat žlutě V MUTE režimu nejsou slyšet potvrzovací tóny! 5

8 Digitální videosystém 13 (VOIE) Adaptér pro 4 vstupní panely - 13/75 Adaptér umožňuje připojení až 4 vstupních panelů ( 3) a 4 stoupaček (1 4) Používá se dále v různých zapojeních a kombinacích s dalšími díly systému 13 Tento adaptér vyžaduje zdroje 13/ Jeden pro vstupní panely a jeden pro stoupačky Označení svorek POWER napájení tlačítkových panelů tlačítkový panel 1 tlačítkový panel 1 tlačítkový panel 3 tlačítkový panel 3 POWER napájení stoupaček 1 stoupačka 1 stoupačka 3 stoupačka 3 4 stoupačka 4 Technické údaje Rozměr: 1 D modulů Napájení: 36 4 Vss, 1 ma, standby 3 ma Odběr : 7 ma, 5 ma standby Pracovní teplota: -5 až + 45 Odpovídá: EN EN Adaptér pro vstupní panely a 4 stoupačky - 13/5 Adaptér umožňuje připojení vstupních panelů a 4 stoupeček Tento modul lze dále použít v různých zapojeních a kombinacích s dalšími moduly systému 13 V závislosti na navrženém zapojení systému je potom nutno zkontrolovat a případně upravit nastavení DIP přepínačů na modulu Označení svorek Z svorka pro zakončení sběrnice Z svorka pro zakončení sběrnice vstup sběrnice při zapojení s více moduly 13/5 v systému výstup sběrnice při zapojení s více moduly 13/5 v systému vstup tlačítkového panelu 1 1 vstup tlačítkového panelu POWER napájení modulu z 13/ POWER napájení modulu z 13/ AUX kontakt ovládání zámku AUX kontakt ovládání zámku 1 výstup stoupačky 1 výstup stoupačky 3 výstup stoupačky 3 4 výstup stoupačky 4 Nastavení přepínačů Funkce přepínačů: DIP 1: OFF - do vstupu je zapojena sběrnice - do vstupu není zapojena sběrnice DIP 6: nastavení adresy jednotlivých modulů při zapojení více 13/5 v systému, přepínač je nejvíce a přepínač 6 nejméně významný bit Svorky Z jsou propojeny s v případě, kdy z tohoto výstupu sběrnice nepokračuje na další zařízení Svorky AUX jsou spínací kontakt, který sepne na 1 vteřinu při ovládání zámku z tel nebo videotelefonu v bytě Zapojení z výroby je DIP 1:, DIP 6: OFF Technické údaje Rozměr: 1 D modulů Napájení: 36 4 Vss, 1 ma, standby 3 ma Odběr : 7 ma, 5 ma standby Pracovní teplota: -5 až + 45 Odpovídá: EN EN

9 Digitální videosystém 13 (VOIE) Adaptér pro zvýšení počtu hlavních panelů - 13/76 Adaptér umožňuje zvýšení počtu hlavních panelů systému Používá se v aplikacích, kde je třeba 5-16 hlavních vstupních panelů Jeho umístění v systému je mezi adaptéry 13/5 a na druhé straně 13/75 Tento adaptér vyžaduje navíc 1 zdroj 13/ (napájení) Označení svorek: POWER napájení adaptéru 1 vnitřní sběrnice 1 (připojení k 13/5) vnitřní sběrnice (připojení k 13/5) 3 vnitřní sběrnice 3 (připojení k 13/5) 4 vnitřní sběrnice 4 (připojení k 13/5) Technické údaje Rozměr: 1 D modulů Napájení: 36 4 Vss Odběr : 4-1 ma Pracovní teplota: -5 až + 45 Odpovídá: EN EN IF 1 připojení k 13/75 č 1 IF připojení k 13/75 č IF 3 připojení k 13/75 č 3 IF 4 připojení k 13/75 č 4 Zdroj - 13/ Zdroj 13/ je základním prvkem systému Voice a vyskytuje se ve všech typech aplikací systému Voice V současnosti je dodáván s označením 13/A Písmeno A znamená pouze konstrukční vylepšení, parametry zůstávají stejné Označení svorek: 1, napěťové výstupy s el ochranou proti přetížení, 3 připojení síťového napětí Technické údaje Rozměr: 1 D modulů Napájení: 3 Vstř Výstupní napětí: 4 Vss Pracovní teplota: -1 až + 35 Odpovídá: EN EN Přehled zdrojů a adaptérů v systému (*) = v tomto typu systému je pouze 1 sběrnice; v ostatních případech může mít stoupačka max 4 sběrnice (větve) K = počet vnějších sběrnic, např počet větví k jednotlivým panelům Tato tabulka nezahrnuje varianty s adaptérem 13/76 7

10 Digitální videosystém 13 (VOIE) AUDIO komunikace s tlačítkovým panelem, 1 vstup, panel s tlačítky KÓD=N+ TELEF TELEF KÓD=N+3 P P KÓD=N TELEF TELEF KÓD=N+1 P GG 17/59 KÓD= TELEF TELEF KÓD=3 P P KÓD= TELEF TELEF KÓD=1 P ~1 ~1 U MODUL 13/17 GG 17/59 ~1 ~1 U P P Output Input MODULY S TLAČÍTKY ~1 ~1 ~1 ~1 U U MODUL 13/17 P P Output Input AUDIO MODUL A B ESP T SP ~3V 1 3 ZDROJ 13/ SE EL ZÁMEK

11 Digitální videosystém 13 (VOIE) KÓD= KÓD= KÓD=3 KÓD=N+3 KÓD=N+4 TELEF TELEF TELEF TELEF P P P P KÓD=1 KÓD=N+1 KÓD=N+ TELEF TELEF TELEF TELEF P P GG 17/59 GG 17/59 ~1 U ~1 MODUL 13/17 ~1 U ~1 P 4 P 5 6 MODULY S TLAČÍTKY ~1 ~1 ~1 ~1 U MODUL 13/17 P 4 U P 5 6 ESP AUDIONEL A T SP SE EL ZÁMEK ~3V ZDROJ 13/ 1 3 B AUDIO komunikace s tlačítkovým panelem, 1 vstup, panel s tlačítky, 3 stoupačky 9

12 Digitální videosystém 13 (VOIE) VIDEO komunikace s tlačítkovým panelem, zapojení s distributorem KÓD=N+ VIDEOTELEF 3 4 TELEF KÓD=N+3 P KÓD=N 1 KÓD=N+1 P P DISTRIBUTOR 13/55 GG 17/59 KÓD= VIDEOTELEF 3 4 VIDEOTELEF KÓD=3 P P KÓD= 1 KÓD=1 P P DISTRIBUTOR 13/55 GG 17/59 ~1 ~1 U MODUL 13/17 ~1 ~1 U P P Output Input MODULY S TLAČÍTKY T ~1 ~1 ~1 ~1 U U MODUL 13/17 P P Output Input VIDEO NEL A B ESP T SP ~3V 1 3 ZDROJ 13/ SE EL ZÁMEK 1

13 Digitální videosystém 13 (VOIE) VIDEO komunikace s tlačítkovým panelem, zapojení - "3" P 1 T KÓD = ODE GG 17/59 KÓD = 1 P Z=OFF 1 T ODE VIDEOTELEFY KÓD = "1" P Z=OFF 1 T ODE TLAČÍTKOVÉ MODULY ~1 ~1 U MODUL 13/17 ~1 ~1 U P P Output Input T ~1 ~1 ~1 ~1 U U MODUL 13/17 P P Output Input VIDEOMODUL A B ESP T SP ~3V 1 3 ZDROJ 13/ SE EL ZÁMEK 11

14 Digitální videosystém 13 (VOIE) VIDEO komunikace, hlavní panely, 4 stoupačky VSTUP B AUX DIP ID= T VIDEOMODUL STOUÍ VEDENÍ 1 VIDEOTELEFY VIDEOTELEFY P P Z=OFF P P DISTRIBUTOR 13/55 ~1 U ~1 MODUL 13/17 ~1 U ~1 P 4 P 5 6 MODULY S TLAČÍTKY ~1 U ~1 ~1 U ~1 MODUL 13/17 P 4 P 5 6 ESP A T B SP SE EL ZÁMEK VSTUP A STEJNÉ ZAPOJENÍ JAKO VSTUP B T AUX ID= DIP STOUÍ VEDENÍ STOUÍ VEDENÍ 3 STOUÍ VEDENÍ 4 STEJNÉ ZAPOJENÍ JAKO STOUÍ VEDENÍ 1 TERFAE 13/ Z ID= DIP 1 POWER AUX ZDROJ 13/ 3 ~3V

15 Digitální videosystém 13 (VOIE) VIDEO komunikace, 4 hlavní panely, 4 stoupačky VIDEO T MODUL VIDEOTELEFY TELEFY P P P DISTRIBUTOR 13/55 GG 17/59 VIDEOTELEFY VIDEOTELEFY P P P P DISTRIBUTOR 13/55 GG 17/59 HLAVNÍ VSTUP 1 ~1 U ~1 MODUL 13/17 ~1 U ~1 P 4 P 5 6 HLAVNÍ VSTUP STEJNÉ ZAPOJENÍ JAKO VSTUP 1 ~1 U ~1 ~1 U ~1 T MODUL 13/17 P 4 P 5 6 ESP A T SP ODHODOVÉ TLAČÍTKO SE EL ZÁMEK A STOUČKA STOUČKA 3 STOUČKA 4 STEJNÉ ZAPOJENÍ JAKO STOUÍ VEDENÍ 1 TERFAE 13/ POWER POWER 1 ZDROJ 13/ HLAVNÍ VSTUP 3 HLAVNÍ VSTUP 4 3 ~3V STEJNÉ ZAPOJENÍ JAKO VSTUP 1 STEJNÉ ZAPOJENÍ JAKO VSTUP 1 T T 1 3 ZDROJ 13/ ~3V B

16 Digitální videosystém 13 (VOIE) VIDEO komunikace, 1 hlavní panel, + podružné panely, stoupaček AUDIOMODUL P P P P PODRUŽNÝ NEL A ~1 U ~1 ~1 U ~1 ~1 U ~1 ~1 U ~1 ESP T SP SE EL ZÁMEK MODUL 13/17 P 4 P 5 6 MODUL 13/17 P 4 P 5 6 ODHODOVÉ TLAČÍTKO HLAVNÍ NEL T VIDEOMODUL STOUČKA 1 P DISTRIBUTOR 13/55 P P DISTRIBUTOR 13/55 PODRUŽNÝ NEL B "II" ~1 U ~1 MODUL 13/17 ~1 U ~1 P 4 P 5 6 ~1 U ~1 MODUL 13/17 ~1 U ~1 P 4 P 5 6 ESP T SP ODHODOVÉ TLAČÍTKO SE EL ZÁMEK T A STOUČKA STOUČKA 3 STOUČKA 4 ZAPOJENÍ JAKO STOUČKA 1 TERFAE 13/ POWER AUX 1 ~3V 3 ZDROJ 13/ ZDROJ 13/ 1 ~3V 3 PODRUŽNÝ NEL PODRUŽNÝ NEL D STOUČKA 5 STOUČKA 6 STOUČKA 7 STOUČKA ZAPOJENÍ JAKO STOUČKA 1 TERFAE 13/ POWER AUX K DALŠÍM TERFAŮM 1 T ~3V 3 ZDROJ 13/ A B A B 4 4 Z Z 14

17 Digitální videosystém 13 (VOIE) VIDEO komunikace, zapojení až 16 hlavních panelů pomocí 13/76 Podružný vstupní panel Podružný vstupní panel ID = n AUX dip = ID = n+1 AUX dip = Podružný vstupní panel ID = n+ AUX dip = 1 T T T Zdroj 13/ Interface Zdroj 13/ Interface Zdroj 13/ Interface 13/5 13/5 13/5 ID = n ID = n+1 ID = n+ T Podružný vstupní panel ID = n+ AUX dip = Distributor Ústředna 1 Ústředna Zdroj 13/ Zdroj 13/ Distributor Interface 13/76 Zdroj 13/ IF1 IF IF3 IF4 1 IF1 Interface 13/75 1 IF Interface 13/75 Zdroj 13/ Zdroj 13/ Zdroj 13/ Zdroj 13/ T T T T ID = ID = 1 ID = ID = 3 ID = Hlavní vstupní panely ID = 1 ID = ID = 3 Hlavní vstupní panely 1 IF3 Interface 13/75 1 IF4 Interface 13/ Zdroj 13/ Zdroj 13/ Zdroj 13/ Zdroj 13/ T T T T ID = ID = 1 ID = ID = 3 ID = Hlavní vstupní panely ID = 1 ID = ID = 3 Hlavní vstupní panely 15

18 Digitální videosystém 13 (VOIE) Paralelní zapojení až 4 videotelefonů (telefonů) A) STOUČKA Z=OFF Z=OFF Z=OFF 3 4 DISTRIBUTOR 13/55 1 T ODE 1 T ODE 1 T ODE 1 T ODE MASTER 1 P P P P STOUČKA VIDEOTELEF VIDEOTELEF TELEF TELEF B) STOUČKA MASTER P P P P Z=OFF Z=OFF Z=OFF Z=OFF STOUČKA 1 T ODE 1 T ODE 1 T ODE 1 T ODE 16

19 Digitální videosystém 13 (VOIE) Připojení až 5 externích kamer DO SYSTÉMU DO SYSTÉMU ~1 ~1 ~1 ~1 U U MODUL 13/17 P 4 P 5 6 červený černý KAMERA 17XX/4 +T R1 VIDEOMODUL T ~1 ~1 ~1 ~1 SE U U ESP + - MODUL 13/17 P 4 P 5 6 NAPÁJENÍ DLE TYPU KAMERY EXTERNÍ KAMERA EXTERNÍ KAMERY "II" ~3V NAPÁJENÍ DLE TYPU KAMERY B B A A EL ZÁMEK SP T ENTRÁLNÍ JEDNOTKA S DISPLEJEM T SP T + - SE SE N NO "I" NAPÁJENÍ DLE TYPU KAMERY EL ZÁMEK DO SYSTÉMU DO SYSTÉMU R in V RL ZDROJ R in V RL 3 ~1 ~1 ~1 ~1 U U MODUL 13/17 P 4 P 5 6 ~3V 3 ZDROJ 79/ R out R1 V R +V I5 "V" NAPÁJENÍ DLE TYPU KAMERY 79/ R out R1 R V I5 +V T4 I4 RH ~3V T ~1 ~1 ~1 ~1 U U ESP MODUL 13/17 P 4 P 5 6 červený černý KAMERA 17XX/4 +T R1 T4 I4 RH RELÉ 13/69 T3 I3 T RG V U NAPÁJENÍ DLE TYPU KAMERY Rete (TV1) Spina (TV) (TV1) "IV" "III" EXTERNÍ KAMERY EXTERNÍ KAMERY "III" "IV" ~3V NAPÁJENÍ DLE RELÉ 13/69 T3 I3 RG T V U T I RF VIDEOMODUL SE B B A A EL ZÁMEK + - SP T ENTRÁLNÍ JEDNOTKA S DISPLEJEM T SP T + - SE SE N NO T I RF T1 I1 RE ~3V NAPÁJENÍ DLE TYPU KAMERY (TV1) Mains (TV) Plug (TV1) "II" "I" TYPU KAMERY EL ZÁMEK NAPÁJENÍ DLE ~3V TYPU KAMERY "II" T1 I1 RE ~3V "I" NAPÁJENÍ DLE TYPU KAMERY 17

20 Digitální videosystém 13 (VOIE) Připojení el zámku A) B) DO SYSTÉMU DO SYSTÉMU ~1 ~1 ~1 ~1 U U MODUL 13/17 P P Output Input ~1 ~1 ~1 ~1 U U MODUL 13/17 P P Output Input T VIDEOMODUL ~1 ~1 ~1 ~1 U U ESP + - MODUL 13/17 P P Output Input AUDIOMODUL ~1 ~1 ~1 ~1 U U ESP MODUL 13/17 P P Output Input RELÉ 7/5 B B A A SP T RELÉ 7/5 A B T SP EL ZÁMEK 1~ S S1 S3 A ~ 6 SE SE EL ZÁMEK 1~ S S1 S3 A ~ 6 SE ~3V EL ZÁMEK 1 ~3V EL ZÁMEK 1 ~ ~ 1 ~ ~ TRAFO 9/3 ~ ~ 1 ~ ~ TRAFO 9/3 ) DO SYSTÉMU D) DO SYSTÉMU červená černá KAMERA 17XX/4 +T R1 T SP T SP T ENTRÁLNÍ JEDNOTKA S DISPLEJEM + - SE SE N NO ENTRÁLNÍ JEDNOTKA S DISPLEJEM + - SE SE N NO RELÉ 7/5 RELÉ 7/5 EL ZÁMEK 1 EL ZÁMEK 1~ S S1 S3 A ~ 6 EL ZÁMEK 1 EL ZÁMEK 1~ S S1 S3 A ~ 6 ~3V ~3V TRAFO 9/3 ~ ~ 1 ~ ~ TRAFO 9/3 ~ ~ 1 ~ ~ 1

21 Digitální videosystém 13 (VOIE) Připojení přídavného vyzvánění A) P GG 17/59 B) P 3 ~1 ~3V N AP +4 +1/~ -/~ -/~ SE NO ~1 TRAFO 9/3 ČASOVÉ RELÉ 13/1 ZVEK ~1V ) P A ~1 6 S S3 S1 ~3V 3 ~1 TRAFO 9/3 HOUKAČKA, SVĚTLO ap ZÁTĚŽ (max 1V=/5A) NAPÁJENÍ ZÁTĚŽE RELÉ 7/5 D) P ~3V 3 +L + H- L H+ N NA P Vout GND TRAFO 9/3 HOUKAČKA, SVĚTLO ap ZÁTĚŽ (max 4V=/1A) NAPÁJENÍ ZÁTĚŽE MIATURNÍ RELÉ 7/ 19

22 Poznámky:

23

24 Sídlo společnosti: URMET sro Větrná 1, Průmyslová zóna Krupka III Krupka tel: fax: Pobočka SR: URMET sro - organizačná zložka Rožňavská 1 (R1 entrum), 31 4 Bratislava tel: fax:

DIGITÁLNÍ VIDEOSYSTÉM 1083 (2VOICE)

DIGITÁLNÍ VIDEOSYSTÉM 1083 (2VOICE) T E H N I K Ý P O P I S DIGITÁLNÍ VIDEOSYSTÉM 13 (VOIE) DIGITÁLNÍ SYSTÉMY Digitální videosystém 13 (VOIE) Obsah Dvouvodičový unipolární digitální videosystém (obecná část) 1 daptér pro 4 vstupní panely

Více

Návod pro instalaci jednotky 1083/78, 1083/77 a 1083/62 (jednotka 1083/77 je bez funkce připojení externích kamer)

Návod pro instalaci jednotky 1083/78, 1083/77 a 1083/62 (jednotka 1083/77 je bez funkce připojení externích kamer) Návod pro instalaci jednotky 1083/78, 1083/77 a 1083/62 (jednotka 1083/77 je bez funkce připojení externích kamer) Popis 1 - kamera 2 LED pro signalizaci sběrnice 3 mikrofon 4 integrovaná tlačítka 5 jmenovky

Více

VIDEOTELEFONY 1750/5 a 1750/6

VIDEOTELEFONY 1750/5 a 1750/6 VIDEOTELEFONY 1750/5 a 1750/6 POPIS A FUNKCE 1.Nastavení hlasitosti vyzvánění (MAX, MEDIUM, MUTE) 2. Reproduktor 3. Nastavení jasu (MAX - MIN) 4. Nastavení intenzity barev displeje (MAX - MIN) 5. Displej

Více

DOMOVNÍ VIDEOTELEFON AIKO 1716/1 a 1716/2

DOMOVNÍ VIDEOTELEFON AIKO 1716/1 a 1716/2 DOMOVNÍ VIDEOTELEFON AIKO 1716/1 a 1716/2 Videotelefony 1716/1 a 1716/2 jsou navrženy pouze pro instalaci v systémech 1083 (2Voice). POPIS A VLASTNOSTI 1 - Displej 2 - Mikrofon 3 - Signalizace ztlumení

Více

KODÉR PRO 18 ÚČASTNÍKŮ S INTEGROVANOU HLASOVOU JEDNOTKOU 1072/5

KODÉR PRO 18 ÚČASTNÍKŮ S INTEGROVANOU HLASOVOU JEDNOTKOU 1072/5 KODÉR PRO 18 ÚČASTNÍKŮ S INTEGROVANOU HLASOVOU JEDNOTKOU 1072/5 VLASTNOSTI Modul řady 1155 Svorkovnice pro připojení 18 tlačítek (dvě tlačítka přímo na modulu) Konektor pro připojení rozšiřujícího modulu

Více

Tlačítkové moduly pro DUO systém. Tlačítkové moduly pro dveřní stanice DUO systému jsou dodávány v antivandal kovovém provedení Matrix.

Tlačítkové moduly pro DUO systém. Tlačítkové moduly pro dveřní stanice DUO systému jsou dodávány v antivandal kovovém provedení Matrix. Tlačítkové moduly pro DUO systém CD2132MA, CD2134MA Tlačítkové moduly pro dveřní stanice DUO systému jsou dodávány v antivandal kovovém provedení Matrix. Technická specifikace: Napájecí napětí z audio/video

Více

CLASSE 100 V12E Handsfree video telefon s indukční smyčkou

CLASSE 100 V12E Handsfree video telefon s indukční smyčkou J J N P CLASSE 00 VE 5 Popis Přední pohled vodičový handsfree video telefon s indukční smyčkou je přednastaven na různé typy instalace v závislosti na použité příslušenství: instalace na zeď, zapuštěná

Více

TECHNICKÝ POPIS. Videotelefony

TECHNICKÝ POPIS. Videotelefony TECHNICKÝ POPIS Videotelefony Domovní videotelefony představují z hlediska bezpečnosti zcela nový prvek. Na obrazovce videotelefonu v bytě vidíte zřetelný obraz návštěvníka a můžete se snadno rozhodnout,

Více

POPIS A VLASTNOSTI. Videotelefon 1717/12 je navržen pouze pro instalaci v systémech 1083 (2Voice). POPIS SVORKOVNICE. Line In Vstup 2-drátové sběrnice

POPIS A VLASTNOSTI. Videotelefon 1717/12 je navržen pouze pro instalaci v systémech 1083 (2Voice). POPIS SVORKOVNICE. Line In Vstup 2-drátové sběrnice Videotelefon 1717/12 je navržen pouze pro instalaci v systémech 1083 (2Voice). POPIS A VLASTNOSTI 1 Dotykový displej 2 - Signalizace ztlumení zvonění (zelená LED) 3 - Signalizace zapnuté funkce automat.

Více

EX3262C Instalační a uživatelský manuál

EX3262C Instalační a uživatelský manuál EX3262C Instalační a uživatelský manuál Technická data: Napájení telefonu je prováděno pomocí sběrnice Klidový odběr: Odběr při provozu: 8 ma 0,4 A Obrazovka: Barevné LCD 4 Pracovní teplota: 0 50 C Maximální

Více

Instalační návod. CLASSE 100 Standard (A12M) A B C 95 mm 192 mm 45 mm. Popis. Příslušenství. Technická data. Rozměry. Legenda.

Instalační návod. CLASSE 100 Standard (A12M) A B C 95 mm 192 mm 45 mm. Popis. Příslušenství. Technická data. Rozměry. Legenda. POZOR: Přístroje je zakázáno rozebírat a jsou určeny pouze pro zapojení odborníkem. V opačném případě hrozí ztráta záruky a/nebo nebezpečí úrazu elektrickým proudem. CLASSE 00 Standard (AM) Instalační

Více

Přístroj je napájen ze systémového napájecího zdroje 13Vac / 15Vdc

Přístroj je napájen ze systémového napájecího zdroje 13Vac / 15Vdc Digitální videotelefon pro DUO systém PT562W Technická specifikace: Napájení přístroje Proudový odběr (pracovní) Proudový odběr (klidový) Zobrazení Čas náběhu Provozní teplota 0-50 C Max. vlhkost 90% RH

Více

Technické údaje. obraz návštěvníka je zobrazen během max 7 sec. pouze na obrazovce volaného účastníka.

Technické údaje. obraz návštěvníka je zobrazen během max 7 sec. pouze na obrazovce volaného účastníka. Domovní videotelefony představují z hlediska bezpečnosti zcela nový prvek. Na obrazovce videotelefonu v bytě vidíte zřetelný obraz návštěvníka a můžete se snadno rozhodnout, zda na zvonění odpovíte a odemknete

Více

Sada videotelefon V2W Manuál

Sada videotelefon V2W Manuál Sada videotelefon V2W Sada videotelefonu komunikace přes dva vodiče Obsah OBSAH...2 KABELÁŽ...2 1.0 POPIS...3 2.0 VLASTNOSTI...3 2.1 TECHNICKÉ PARAMETRY... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 2.3 POPIS JEDNOTEK...4

Více

Art. 5478 Návod pro nastavení a instalaci

Art. 5478 Návod pro nastavení a instalaci DOMOVNÍ DOROZUMÍVACÍ SYSTÉMY Handsfree videotelefon (pro digitální systém VX2200 Videx video BUS6) Art. 5478 Návod pro nastavení a instalaci Tlačítka a ovládání S1 - Servisní tlačítko Po stisknutí se propojí

Více

Domovní videotelefony

Domovní videotelefony Domovní videotelefony COMPETITION Uživatelský a instalační návod také pro modely s pamětí snímků Obsah Instalace...3 Zapojení se dvěma venkovními stanicemi...3 Zapojení kabeláže...4 Příklad zapojení:...5

Více

pro odemykání a 2 tlačítka servisní pro volitelné doplňkové funkce (zapnutí ka- (obrazovka) uvnitř videotelefonu.

pro odemykání a 2 tlačítka servisní pro volitelné doplňkové funkce (zapnutí ka- (obrazovka) uvnitř videotelefonu. Domovní videotelefony představují zz hlediska bezpečnosti zcela zcela nový nový prvek. prvek. Na Na obrazovce videotelefonu v bytě v bytě vidíte vidíte zře- zřetelný obraz obraz návštěvníka a můžete a

Více

Domovní dorozumívací systémy. Art.6072. Videotelefon pro digitální BUS6 systém Videx VX2200

Domovní dorozumívací systémy. Art.6072. Videotelefon pro digitální BUS6 systém Videx VX2200 Domovní dorozumívací systémy Art.6072 Videotelefon pro digitální BUS6 systém Videx VX2200 Kelcom Int. spol s r.o. Tomkova 142A, 500 26 Hradec Králové tel.: +420 495 513 886 fax: +420 495 513 882 info@kelcom.cz

Více

Barevný hands free videotelefon s LCD displejem

Barevný hands free videotelefon s LCD displejem Typ : EH9100CW EH9160CW Barevný hands free videotelefon s LCD displejem Barevný hands free videotelefon s interkomem, elektronickým zvoněním a vedením videosignálu pomocí koaxiálního kabelu. Instalace

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací. SV-270S Color

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací. SV-270S Color INSTALAČNÍ MANUÁL video sada s 2 vodičovou instalací SV-270S Color 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvodní doporučení... 2 3. Instalace napájecího zdroje FA-22... 2 4. Instalace vstupního panelu... 2 4.1. Instalace

Více

DIGITÁLNÍ SYSTÉMY. Systémy domovní komunikace nové generace. Dialog systému s uživatelem. Snadná instalace rozsáhlých systémů. Kouzlo jednoduchosti

DIGITÁLNÍ SYSTÉMY. Systémy domovní komunikace nové generace. Dialog systému s uživatelem. Snadná instalace rozsáhlých systémů. Kouzlo jednoduchosti DIGITÁLNÍ SYSTÉMY Kouzlo jednoduchosti Systémy domovní komunikace nové generace Dialog systému s uživatelem Snadná instalace rozsáhlých systémů 16 DIGITÁLNÍ SYSTÉM 1039 1039/1 Ipervoice systémový server

Více

VA/200 MONTÁŽNÍ INSTRUKCE. Popis jednotlivých svorek, obr.1 VA/200 NAPÁJEČ. Provozní vlastnosti

VA/200 MONTÁŽNÍ INSTRUKCE. Popis jednotlivých svorek, obr.1 VA/200 NAPÁJEČ. Provozní vlastnosti 1 VA/200 MONTÁŽNÍ INSTRUKCE VA/200 NAPÁJEČ VA/200 obsahuje stejnosměrný napáječ a kartu pro řízení funkcí systému. Jednotka stejnosměrně napájí: Videotelefon, vstupní panel a příslušenství (17,5 VDC stab.),

Více

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 1.1 Mechanické časti a jejich funkce Připojení kabelů Hlavní port pro připojení DJ: BUS: Připojení k nepolarizované sběrnici PL: Vstup externího napájení

Více

Vstupní panely LITHOS

Vstupní panely LITHOS PROGRAMOVACÍ MANUÁL Vstupní panely LITHOS Likvidace Ujistěte se, že obalový materiál nebude volně zanechán v prostředí, ale že dojde k jeho likvidaci v souladu s právními předpisy platnými v zemi použití

Více

PROVOZNÍ INSTRUKCE. VIZIT- M430C je barevný monitor určený pro použití s domovními videotelefony VIZIT řady 300 a 400. SPECIFIKACE PROVOZNÍ PODMÍNKY

PROVOZNÍ INSTRUKCE. VIZIT- M430C je barevný monitor určený pro použití s domovními videotelefony VIZIT řady 300 a 400. SPECIFIKACE PROVOZNÍ PODMÍNKY PROZNÍ INSTRUKCE VIZIT-M430C VIZIT- M430C je barevný monitor určený pro použití s domovními videotelefony VIZIT řady 300 a 400. FUNKCE lbarevný 2,5 TFT LCD lprovoz s kamerou vchodové stanice a další kamerou

Více

VIDEX 4203 / 0-1-2-1D-2D DOMOVNÍ DOROZUMÍVACÍ SYSTÉMY. DIGITÁLNÍ TLAČÍTKOVÝ PANEL VIDEX série 4000 (pro domovní telefony série 900 a 3000)

VIDEX 4203 / 0-1-2-1D-2D DOMOVNÍ DOROZUMÍVACÍ SYSTÉMY. DIGITÁLNÍ TLAČÍTKOVÝ PANEL VIDEX série 4000 (pro domovní telefony série 900 a 3000) VIDEX DOMOVNÍ DOROZUMÍVACÍ SYSTÉMY DIGITÁLNÍ TLAČÍTKOVÝ PANEL VIDEX série 4000 (pro domovní telefony série 900 a 3000) 4203 / 0-1-2-1D-2D Návod pro nastavení a instalaci VID-9194-1 4203.DOC POPIS Venkovní

Více

Rodinný dům (1 účastník) s 1 až 5 vstupnímy panely, 5 audio telefonů a interkomem

Rodinný dům (1 účastník) s 1 až 5 vstupnímy panely, 5 audio telefonů a interkomem PRI PRI 0 V~ 50-60 Hz 60 m 7V, EE N F VOIČOVÝ SYSTÉM SHÉM ZPOJENÍ Rodinný dům ( účastník) s až 5 vstupnímy panely, 5 audio telefonů a interkomem POOŽK 497 INE 000 MET vstupní panel S El. zámek 8 V, 4 impulzní,

Více

Návod na použití VM 7T Strana 1 www.easydoor.sk

Návod na použití VM 7T Strana 1 www.easydoor.sk Návod na použití VM 7T Strana 1 Popis VM 7T - Dotykový barevný video monitor se 7 TFT LCD displejem pro dvojvodičový systém, komunikace a monitoring volajícího, interkomové volání mezi účastníky (max.

Více

VID-9314-1 Art.5456SL Digitální handsfree videotelefon pro soupravy CVK4K/CVK8K

VID-9314-1 Art.5456SL Digitální handsfree videotelefon pro soupravy CVK4K/CVK8K VID-9314-1 Art.5456SL Digitální handsfree videotelefon pro soupravy CVK4K/CVK8K S 1 S 2 Servisní tlačítko Po stisknutí tohoto tlačítka se propojí svorka 12 se svorkou 18. Servisní tlačítko Po stisknutí

Více

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 1.1 Mechanické časti a jejich funkce Připojení kabelů Hlavní port pro připojení DJ: BUS: Připojení k nepolarizované sběrnici PL: Vstup externího napájení

Více

Video sada Instalační návod

Video sada Instalační návod 667- Instalační návod POZOR: Přístroje je zakázáno rozebírat a jsou určeny pouze pro zapojení odborníkem. V opačném případě hrozí ztráta záruky a/nebo nebezpečí úrazu elektrickým proudem. 0 V~ 50-60 Hz

Více

Návod na použití VM 40

Návod na použití VM 40 Návod na použití VM 40 Obsah Představení... 1 Zapojení svorkovnice... 1 Uchycení jednotky... 2 Příslušenství... 2 Postup instalace... 2 Hlavní menu... 2 Základní ovládání jednotky... 3 Přijetí hovoru z

Více

Typ : TD6100 * CA7100 DIGITÁLNÍ TLAČÍTKOVÝ PANEL. Instalace a zapojení

Typ : TD6100 * CA7100 DIGITÁLNÍ TLAČÍTKOVÝ PANEL. Instalace a zapojení Typ : TD600 * CA700 DIGITÁLNÍ TLAČÍTKOVÝ PANEL Tlačítkový panel vyrobený z eloxovaného hliníku s 2 ocelovými tlačítky a 4místným číslicovým displejem. Umožňuje adresovat až 255 domácích telefonů a obsahuje

Více

Návod k obsluze. Spínací člen 1289 00

Návod k obsluze. Spínací člen 1289 00 Návod k obsluze Spínací člen 1289 00 Obsah Popis přístroje... 3 Ovládací a zobrazovací prvky... 4 Připojovací svorky... 7 Montáž... 8 Nastavení druhu provozu... 9 Přepnutí druhu provozu podle naprogramování...

Více

Návod na použití. VM40 v2

Návod na použití. VM40 v2 Návod na použití VM40 v2 Obsah Části a funkce... 3 Zapojení svorkovnice... 3 Uchycení jednotky... 4 Příslušenství... 4 Postup instalace... 4 Hlavní menu... 4 Základní ovládání jednotky... 5 Přijetí hovoru

Více

Návod k použití 361711

Návod k použití 361711 Návod k použití 361711 Str. 2 Obsah Instalace Vchodový panel...4 Telefon...5 Schéma základního zapojení Schéma se zámkem - 2 vodiče...6 Schéma se zámkem přes relé...7 Základní instalační normy...8 Konfigurace

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL PRO DIGITÁLNÍ SYSTÉM

INSTALAČNÍ MANUÁL PRO DIGITÁLNÍ SYSTÉM INSTALAČNÍ MANUÁL PRO DIGITÁLNÍ SYSTÉM Rev. 04/2011 1 Diagram funkce systému: 2 Popis jednotlivých základních komponent: NDC-224-xx dveřní tablo 244mm (xx počet tlačítek; 2-4 tl.) NDEK-244-12 přídavný

Více

URMET DOMUS DIGITÁLNÍ SYSTÉM 1072 DIGITÁLNÍ SYSTÉM 1072 OBECNÁ ČÁST

URMET DOMUS DIGITÁLNÍ SYSTÉM 1072 DIGITÁLNÍ SYSTÉM 1072 OBECNÁ ČÁST DIGITÁLNÍ SYSTÉM 1072 OBECNÁ ČÁST Systém 1072 je vhodný pro nové instalace i pro modernizaci stávajících systémů domovních telefonů a videotelefonů malé a střední velikosti. Základní vlastnosti: Instalace

Více

Návod na použití. Návod na použití. Dveřní jednotka PC-D244-K. Stránka 1

Návod na použití. Návod na použití. Dveřní jednotka PC-D244-K. Stránka 1 Dveřní jednotka PCD244K Stránka 1 1.1 Mechanické časti a jejich funkce Připojení kabelů Hlavní port pro připojení: BUS: Připojení k nepolarizované sběrnici PL: Vstup externího napájení zámku. Připojte

Více

MI1249. Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508

MI1249. Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508 MI1249 Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508 Toto rozhraní (adaptér) umožňuje zobrazit RGB signál, AV signál z externího zdroje (například DVD přehrávače) a video signál z kamery při couvání

Více

Domovní videotelefon PM-473M ---------------------------------------------------------------------------------------------- - 1 -

Domovní videotelefon PM-473M ---------------------------------------------------------------------------------------------- - 1 - Domovní videotelefon PM-473M ---------------------------------------------------------------------------------------------- info@domovni-videotelefony.cz ------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

DJ 1T ID ver 2.0 Návod na použití. Návod na použití. Dveřní jednotka DJ 1T ID. Strana 1 www.easydoor.cz

DJ 1T ID ver 2.0 Návod na použití. Návod na použití. Dveřní jednotka DJ 1T ID. Strana 1 www.easydoor.cz Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T ID Strana 1 Obsah 1 Mechanické časti a jejich funkce... 3 2 Montáž... 3 2.1 Připojení kabelů... 3 2.2 Montáž jednotky... 4 2.3 Montáž jmenovky... 5 2.4 Základní zapojení...

Více

TECHNICKÝ POPIS. Analogové systémy Technické údaje, instalace... str Schéma zapojení...str

TECHNICKÝ POPIS. Analogové systémy Technické údaje, instalace... str Schéma zapojení...str TEHNIKÝ POPIS Domovní telefony Analogové systémy Technické údaje, instalace... str. 0...str. 4 Digitální systémy Technické údaje, instalace...str. 5 6...str. 7 3 Domovní telefon 33 Domovní telefon 33

Více

DOMOVNÍ TELEFONY AUDIO, VIDEO

DOMOVNÍ TELEFONY AUDIO, VIDEO DOMOVNÍ TELEFONY AUDIO, VIDEO POPIS VLASTNOSTÍ, PŘÍKLADY ZAPOJENÍ, VYSVĚTLENÍ POUŽITÍ ELEKTRONICKÉ VSTUPNÍ SYSTÉMY DOMOVNÍ TELEFONY AUDIOTELEFON 1 - vstupní dveře, 1 55 bytů AUDIOTELEFON PRO KONTROLU VSTUPU

Více

Audio a video vstupní systémy

Audio a video vstupní systémy Audio a video vstupní systémy ŘEŠENÍ PRO RODINNÉ DOMY, BYTY A BYTOVÉ DOMY ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ > atraktivní design > dokonalý zvuk a zobrazení > kvalitní zpracování > dlouhá životnost rádiová audio vstupní

Více

Instalační manuál Handsfree monitor. Montážní záda pro handsfree monitor. Vid-9204-1

Instalační manuál Handsfree monitor. Montážní záda pro handsfree monitor. Vid-9204-1 Instalační manuál Handsfree monitor Montážní záda pro handsfree monitor Vid-9204-1 POPIS TLAĆÍTEK Servisní tlačítko Stiskem tlačítka se spojí svorka S1 se svorkou GND (zem) Tlačítko s přepínacím relé Toto

Více

Milan Císař - Teldom

Milan Císař - Teldom Milan Císař - Teldom POLOŽKY PODLE KATALOGU URMET ROK 2014 V cenících jsou uvedeny doporučené prodejní ceny pro montážní firmy a do maloobchodních cen by měla být zahrnuta jejich režijní přirážka. Tlačítkové

Více

Instalační manuál PC-D248-K. Venkovní videojednotka s klávesnicí

Instalační manuál PC-D248-K. Venkovní videojednotka s klávesnicí Instalační manuál PC-D248-K Venkovní videojednotka s klávesnicí Obsah OBSAH...2 1 POPIS...3 1.1 TECHNICKÉ PARAMETRY... 3 2 MONTÁŽ...5 2.1 VÝMĚNA JMENOVKY... 5 3 ZAPOJENÍ...6 3.1 ZAPOJENÍ ZÁMKŮ... 6 3.1.1

Více

PC-D211-XX. pro 2-vodičový systém D2. Instalační manuál. www.domovni-videotelefony.cz

PC-D211-XX. pro 2-vodičový systém D2. Instalační manuál. www.domovni-videotelefony.cz PC-D211-XX pro 2-vodičový systém D2 Instalační manuál www.domovni-videotelefony.cz Obsah OBSAH...2 1 POPIS...3 1.1 TECHNICKÉ PARAMETRY... 3 2 MONTÁŽ...5 2.1 VÝMĚNA JMENOVKY... 5 2.2 NASTAVENÍ KAMERY...

Více

Obsah 1. Složení soupravy a požadovaná kabeláž 1.1 Obsah soupravy a volitelné příslušenství 1.2 Instalace 2. Popis a nastavení funkcí videotelefonu

Obsah 1. Složení soupravy a požadovaná kabeláž 1.1 Obsah soupravy a volitelné příslušenství 1.2 Instalace 2. Popis a nastavení funkcí videotelefonu DS1722028 1 LBT8669 Obsah 1. Složení soupravy a požadovaná kabeláž 1.1 Obsah soupravy a volitelné příslušenství 1.2 Instalace 2. Popis a nastavení funkcí videotelefonu 2,1 Hlasové zprávy a video záznamy

Více

Informace o produktu. Napájecí a řídící jednotka VBVS05-SG Pro menší jednofázová video zařízení bez rozdělovače a paralelního provozu

Informace o produktu. Napájecí a řídící jednotka VBVS05-SG Pro menší jednofázová video zařízení bez rozdělovače a paralelního provozu Informace o produktu Napájecí a řídící jednotka VBVS05-SG Pro menší jednofázová video zařízení bez rozdělovače a paralelního provozu 2 12/2012 Bezpečnostní pokyny! Montáž, instalace a uvedení do provozu

Více

Systém videovrátných XtendLan 1 2 účastnický 4 drátový systém. Obecný manuál

Systém videovrátných XtendLan 1 2 účastnický 4 drátový systém. Obecný manuál Systém videovrátných XtendLan 1 2 účastnický 4 drátový systém Obecný manuál Popis Domovní video telefonní systém pro malé instalace s jedním až dvěma účastníky. Typicky je určen pro rodinné domy. Pro zapojení

Více

Sada Videotelefonu GB2 Nexa Modular Dvoudrátová nepolarizovaná instalace

Sada Videotelefonu GB2 Nexa Modular Dvoudrátová nepolarizovaná instalace UŽIVATELSKÝ NÁVOD Sada Videotelefonu GB2 Nexa Modular Dvoudrátová nepolarizovaná instalace 1. ÚVOD Především bychom Vám chtěli poděkovat a pogratulovat, že jste si koupili tento produkt. Náš závazek, dosáhnout

Více

Instalační manuál PC-D249-2

Instalační manuál PC-D249-2 PC-D249 Instalační manuál PC-D249-1 PC-D249-2 1.Mechanické části a funkce Kamera Reproduktor LED Jmenovka 188 mm Zvonk. tlačítko Mikrofon 110 mm Pohled z boku Montážní box 2.Konektory 1 2 3 JP/LK BUS PL

Více

MI Video rozhraní pro vozidla Renault. Přepínání mezi jednotlivými vstupy a ovládání přehrávání

MI Video rozhraní pro vozidla Renault. Přepínání mezi jednotlivými vstupy a ovládání přehrávání MI-1250 Video rozhraní pro vozidla Renault Tento adaptér (rozhraní) umožňuje zobrazit RGB signál o vysokém rozlišení, AV signál z externího zdroje (například DVD přehrávače) a video signál z kamery při

Více

Informace o produktu. Napájecí a řídící zdroj BVS20

Informace o produktu. Napájecí a řídící zdroj BVS20 Informace o produktu Napájecí a řídící zdroj BVS20 Obsah balení 1 x BVS20-SG 1 x Informace o produktu Bezpečnostní pokyny! Montáž, instalace a uvedení do provozu může být provedena pouze kvalifikovaným

Více

PA- D2-DCU. Instalační návod ----------------------------------------------------------------------------------------------

PA- D2-DCU. Instalační návod ---------------------------------------------------------------------------------------------- PA- D2-DCU Instalační návod ---------------------------------------------------------------------------------------------- info@domovni-videotelefony.cz ------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Instalační manuál. Vnitřní videojednotka

Instalační manuál. Vnitřní videojednotka VT-D-39 Instalační manuál Vnitřní videojednotka VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 635 (pracovní doba 7:00 15:30) www.variant.cz evs@variant.cz

Více

Ovládání přístroje Aastra 6753

Ovládání přístroje Aastra 6753 Ovládání přístroje Aastra 6753 Displej je tvořen informačním řádkem, který zobrazuje stav přístroje, číslo volajícího nebo přístupné funkce. V klidu je na displeji zobrazen datum a čas, v průběhu hovoru

Více

Poznámka U některých zapojení s funkcí interkomu je nutné přerušit drátovou propojku svorek 6-10 uvnitř telefonu.

Poznámka U některých zapojení s funkcí interkomu je nutné přerušit drátovou propojku svorek 6-10 uvnitř telefonu. Domovní telefon 33 Domovní telefon 33 spojuje tradiční spolehlivost výrobků značky URMET DOMUS s vynikajícím vzhledem renomovaných návrhů architekta Michele de Lucchiho. Telefon patří do nové typové řady

Více

Dvěřní telefon s kamerou DPC-D241-x Uživatelský manuál

Dvěřní telefon s kamerou DPC-D241-x Uživatelský manuál 176 mm Popis částí Dvěřní telefon s kamerou DPCD241x Uživatelský manuál Kovový kryt s podsvícením jmenovky Možné připojení až 4 kamer do systému Přímé připojení až dvou ovládání dvěřních zámků Čočka kamery

Více

VIDEX. Art DOMOVNÍ DOROZUMÍVACÍ SYSTÉMY. KAMEROVÝ MODUL (pro domovní telefony série 900 a 3000) Návod pro nastavení a instalaci

VIDEX. Art DOMOVNÍ DOROZUMÍVACÍ SYSTÉMY. KAMEROVÝ MODUL (pro domovní telefony série 900 a 3000) Návod pro nastavení a instalaci VIDEX DOMOVNÍ DOROZUMÍVACÍ SYSTÉMY KAMEROVÝ MODUL (pro domovní telefony série 9 a ) Art. 48 Návod pro nastavení a instalaci KAMEROVÉ MODULY VID-918-1 48.DCO 48 KAMEROVÝ MODUL PRO VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM S

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL DIGITÁLNÍ SYSTÉM DF6000

INSTALAČNÍ MANUÁL DIGITÁLNÍ SYSTÉM DF6000 INSTALAČNÍ MANUÁL DIGITÁLNÍ SYSTÉM DF6000 *CA7102 DIGITÁLNÍ PŘEVADĚČ CD6130 Slouží pro digitální kódování vyzváněcího impulzu ze zvonkových tlačítek. Technický popis: Napájení: 15Vdc Provozní proud: 350mA

Více

PM -D236. Monitor dvou-vodičového systému videovrátných s podporou externích modulů pro GSM/PSTN, paměti, externí kamery

PM -D236. Monitor dvou-vodičového systému videovrátných s podporou externích modulů pro GSM/PSTN, paměti, externí kamery PM -D236 Monitor dvou-vodičového systému videovrátných s podporou externích modulů pro GSM/PSTN, paměti, externí kamery Základní vlastnosti monitoru barevný displej, 3,5", TFT, 320x234 hlasitý reproduktor,

Více

MI Video rozhraní pro vozidla Hyundai a Kia

MI Video rozhraní pro vozidla Hyundai a Kia MI-1252 Video rozhraní pro vozidla Hyundai a Kia Tento adaptér (rozhraní) umožňuje zobrazit RGB signál o vysokém rozlišení, dva vstupy AV signálu z externích zdrojů (například DVD přehrávače) a video signál

Více

MI Video rozhraní pro vozidla Rover a Jaguar (od roku 2011)

MI Video rozhraní pro vozidla Rover a Jaguar (od roku 2011) MI-1255 Video rozhraní pro vozidla Rover a Jaguar (od roku 2011) Tento adaptér (rozhraní) umožňuje zobrazit RGB signál o vysokém rozlišení, AV signál z externího zdroje (například DVD přehrávače) a video

Více

NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY. NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE. Aastra 6753

NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY. NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE. Aastra 6753 NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE Aastra 6753 Digitální telefon 6753 je kompletní, výkonný nástroj s jednoduchým a rychlým ovládáním, které je umožněno: - zobrazováním

Více

Sada Videotelefonu GB2 JAZZ Dvoudrátová nepolarizovaná instalace

Sada Videotelefonu GB2 JAZZ Dvoudrátová nepolarizovaná instalace UŽIVATELSKÝ NÁVOD Sada Videotelefonu GB2 JAZZ Dvoudrátová nepolarizovaná instalace 1. ÚVOD Především bychom Vám chtěli poděkovat a pogratulovat, že jste si koupili tento produkt. Náš závazek, dosáhnout

Více

DJ 1T ID ver 1.2 Návod na použití. Návod na použití. Dveřní jednotka DJ 1T ID. Strana 1

DJ 1T ID ver 1.2 Návod na použití. Návod na použití. Dveřní jednotka DJ 1T ID. Strana 1 Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T ID Strana 1 Mechanické časti a jejich funkce 1 Montáž 1.1 Připojení kabelů JP/LK: Přepínač typu ovládaní zámku, interním napájením/ ovládacím relé (kapitola 1.5.1,

Více

Video souprava BUS2 série 4000

Video souprava BUS2 série 4000 SOUPRAVY 2013/2014 Video souprava BUS2 série 4000 Na obrázku je znázorněna souprava CESVK-S 3686 Zapuštěná montáž Povrchová montáž CESVK 2 tlačítka Dvoudrátová video souprava CESVK 3686 Souprava CESVK

Více

VIDEOMONITOR 2- VODIČOVÉHO SYSTÉMU

VIDEOMONITOR 2- VODIČOVÉHO SYSTÉMU VIDEOVRÁTNÝ -VODIČOVÝ VIDEOMONITOR - VODIČOVÉHO SYSTÉMU UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ... CZ- VIDEOMONITOR - VODIČOVÝ VIDEOMONITOR - VODIČOVÝ CZ-3 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Nevystavujte zařízení kapající nebo stříkající

Více

Obsluha domácího telefonu ELEGANT 2-BUS 4 FP

Obsluha domácího telefonu ELEGANT 2-BUS 4 FP Obsluha domácího telefonu ELEGANT 2-BUS 4 FP 211 03 OBSAH 1. Úvod. 2. Obsluha domácího telefonu. 3. Údržba. 4. Poruchové stavy. 5. Popis domácího telefonu. 1. Úvod Domácí telefon DT ELEGANT 2-BUS je součástí

Více

AXOLUTE WHICE & NIGHTER video stanice

AXOLUTE WHICE & NIGHTER video stanice AXOLUTE WHICE & NIGHTER video stanice 349321 349320 POŠTOVNÍ SCHRÁNKY PRO 1 ÚČASTNÍKA Obj. č. Instalace 349321 Whice video stanice s barevným 5,6" displejem pracuje jako klasický hands-free video telefon,

Více

Sada Videotelefonu GB2 Nexa INOX - THERA Dvoudrátová nepolarizovaná instalace

Sada Videotelefonu GB2 Nexa INOX - THERA Dvoudrátová nepolarizovaná instalace UŽIVATELSKÝ NÁVOD Sada Videotelefonu GB2 Nexa INOX - THERA Dvoudrátová nepolarizovaná instalace 1. ÚVOD Především bychom Vám chtěli poděkovat a pogratulovat, že jste si koupili tento produkt. Náš závazek,

Více

Ovládání přístroje Aastra 6755

Ovládání přístroje Aastra 6755 Ovládání přístroje Aastra 6755 Displej je tvořen informačním řádkem, který zobrazuje stav přístroje, číslo volajícího nebo přístupné funkce. V klidu je na tomto řádku zobrazeno datum a čas, v průběhu hovoru

Více

Audio systém 2VODIČOVÝ SYSTÉM KABELÁŽ AUDIO SYSTÉM MAX. 100 TELEFONŮ

Audio systém 2VODIČOVÝ SYSTÉM KABELÁŽ AUDIO SYSTÉM MAX. 100 TELEFONŮ 2VODIČOVÝ SYSTÉM KABELÁŽ Audio systém AUDIO SYSTÉM MAX. 100 TELEFŮ telefon Hodnoty vyznačené tučně platí pro systém kde je použit alespoň 1 modul nebo. 3 2 1 VZDÁLENOST C: NEJVDÁLENĚJŠÍ TELEF NAPÁJECÍ

Více

Time RELAY. Přídavný časový spínač. Uživatelská příručka

Time RELAY. Přídavný časový spínač. Uživatelská příručka Time RELAY Přídavný časový spínač Uživatelská příručka Popis Přídavný časový spínač je určen jako doplněk k univerzálnímu vrátnému pro rozšíření možností ovládání dalších elektrických zámků, elektrických

Více

ELEKTRONICKÝ KLÍČ 1103

ELEKTRONICKÝ KLÍČ 1103 ELEKTRONICKÝ KLÍČ 1103 Popis Systém elektronického klíče umožňuje odemykání elektrického zámku pouze přiložením plastového elektronického klíče k jednotce. Do paměti jednotky může být uloženo až 2000 elektronických

Více

výrobce domácí dorozumívací techniky Montážní návod zvonková tabla EVPU-D-BN 1-6E pro komunikaci s analogovou pobočkovou ústřednou TLT 60

výrobce domácí dorozumívací techniky Montážní návod zvonková tabla EVPU-D-BN 1-6E pro komunikaci s analogovou pobočkovou ústřednou TLT 60 R Czechphone platnost od 01.08.2009 výrobce domácí dorozumívací techniky Montážní návod zvonková tabla EVPU-D-N 1-6E pro komunikaci s analogovou pobočkovou ústřednou TLT 60 výrobce : ELEKTRO-F.PVELEK,

Více

Systém domácího video vrátného DPM-471-1 -

Systém domácího video vrátného DPM-471-1 - Systém domácího video vrátného DPM-471-1 - 1. Popis částí přední pohled zadní pohled 1. TFT-LCD panel (dotykový) 2. rámeček 3. montážní otvory 4. přípojný konektor 5. repro 6. LED signalizace při použití

Více

DPC-D248-(F)F. Uživatelský manuál

DPC-D248-(F)F. Uživatelský manuál DPC-D248-(F)F Uživatelský manuál 1 2 3 220 mm 182 mm 1. Parts and Functions Objektiv Reproduktor přísvit LED 1 TLAČ. 1 Místo pro vložení prstu TLAČ. 2 LED 2 Tlačítko zvonku 30 mm DPC-D248-F Mikrofon Kryt

Více

Obsah balení. Popis videotelefonu a kamerové jednotky. Videotelefon

Obsah balení. Popis videotelefonu a kamerové jednotky. Videotelefon Bezpečností upozornění před instalací zařízení Nepřipojujte zařízení do sítě 230V současně s jinými zařízeními V zapnutém stavu nepřipojujte další zařízení Pro čištění nepoužívejte vodu, olejové produkty

Více

Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon. Dveřní kamerová jednotka. Montáž: Videotelefon

Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon. Dveřní kamerová jednotka. Montáž: Videotelefon Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon 1. Obrazovka 2. Tlačítko pro příjem hovoru 3. Tlačítko vyvolání obrazu z dveřní jednotky 4. Tlačítko pro uvolnění dveřního zámku 5. Tlačítko Interkomu

Více

Systém domácího videovrátného. Obsah dodávky

Systém domácího videovrátného. Obsah dodávky Systém domácího videovrátného Umožňuje audiovizuální spojení s elektrickým vrátným, otevírání dveří a hlasovou komunikaci mezi jednotlivými monitory -interkom. Základním přínosem tohoto systému je zvýšení

Více

Rozhraní c.logic. mi107new. umožňuje připojení 3 zdrojů AV signálu k navigačním systémům Porsche PCM 3.0 a 3.1

Rozhraní c.logic. mi107new. umožňuje připojení 3 zdrojů AV signálu k navigačním systémům Porsche PCM 3.0 a 3.1 Rozhraní c.logic mi107new umožňuje připojení 3 zdrojů AV signálu k navigačním systémům Porsche PCM 3.0 a 3.1 Funkce adaptéru Multimediální rozhraní typu plug-and-play 3 AV vstupy Ovládání připojeného DVB-T

Více

OBSAH. 1. Bezpečnostní pokyny. 1. Bezpečnostní pokyny.3. 2. Popis produktu...4. 3. Ovládání...5. 4. Instalace a zapojení.12. 5. Technické parametry 14

OBSAH. 1. Bezpečnostní pokyny. 1. Bezpečnostní pokyny.3. 2. Popis produktu...4. 3. Ovládání...5. 4. Instalace a zapojení.12. 5. Technické parametry 14 OBSAH 1. Bezpečnostní pokyny.3 2. Popis produktu....4 3. Ovládání...5 4. Instalace a zapojení.12 5. Technické parametry 14 1. Bezpečnostní pokyny Ujistěte se, že splňujete následující bezpečnostní pokyny

Více

Art.KRV76/KRV78 (B/W)

Art.KRV76/KRV78 (B/W) Art.KRV76/KRV78 (B/W) Videotelefon pro digitální systém Videx VX2200 Kelcom Int. spol s r.o. Tomkova 142A, 500 26 Hradec Králové tel.: +420 495 513 886 fax: +420 495 513 882 info@kelcom.cz www.kelcom.cz

Více

Digitální tlačítkové moduly pro DUO systém TD2100MA

Digitální tlačítkové moduly pro DUO systém TD2100MA Digitální tlačítkové moduly pro DUO systém TD2100MA 14-ti tlačítkový modul pro dveřní stanice DUO systému jsou dodávány v antivandal kovovém provedení Matrix s LCD zobrazovacím displejem. Technická specifikace:

Více

CESVK KRISTALLO. Instalační a uživatelský manuál

CESVK KRISTALLO. Instalační a uživatelský manuál CESVK KRISTALLO Instalační a uživatelský manuál Kelcom Int. spol s r.o. Tomkova 142A, 500 26 Hradec Králové tel.: +420 495 513 886 fax: +420 495 513 882 info@kelcom.cz www.kelcom.cz Verze 1.0 09/2013 VID-9341-1

Více

PM -D274TMD PM -D275TMD

PM -D274TMD PM -D275TMD PM -D274TMD PM -D275TMD Monitory pro 2-drátový systém videovrátných Uživatelský manuál Obsah: 1. Čás a funkce... 3 2. Montáž monitoru.5 3. Hlavní Menu 5 4. Základní ovládání.6 5. Interkom.7 6. Základní

Více

Přídavné relé. Rozměry 4 DIN moduly. BT00664-b-EN 22/01/2014 MOD M N/P T

Přídavné relé. Rozměry 4 DIN moduly. BT00664-b-EN 22/01/2014 MOD M N/P T 3600 Popis Relay actuator for digital systems. It enables the switching on of lights, the release of door locks, the control of other devices from the video handsets, and provides call repetition using

Více

Dveřní videotelefon CP-VK70TS-VP

Dveřní videotelefon CP-VK70TS-VP UŽIVATELSKÁ A INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA Dveřní videotelefon CP-VK70TS-VP Venkovní jednotka CP-VK70TS-VP Rozměr venkovní jednotky: 57 x 134 x 34 mm (š x v x h) Č. NÁZEV 1 Kryt pro ochranu proti vodě 2 LED pomocné

Více

MI1308 Video rozhraní pro vozidla Volvo s displejem 5

MI1308 Video rozhraní pro vozidla Volvo s displejem 5 MI1308 Video rozhraní pro vozidla Volvo s displejem 5 Toto rozhraní (adaptér) umožňuje zobrazit RGB signál z navigačního systému, AV signál a video signál z kamery při couvání na 5 displeji ve vozidlech

Více

1. Systém domácího videovrátného

1. Systém domácího videovrátného 1. Systém domácího videovrátného Umožňuje audiovizuální spojení s elektrickým vrátným, otevírání dveří a hlasovou komunikaci mezi jednotlivými monitory -interkom. Základním přínosem tohoto systému je zvýšení

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Vstupní stanice videotelefonu VERIA Model VERIA: 213, 214, 21, 220, 222, 230 VERIA 21 VERIA 222 VERIA 214 VERIA 213 VERIA 220 VERIA 230 Před použitím si prosím pečlivě prostudujte

Více

PSG02. Informace o produktu. Napájecí a řídící zdroj. Pro menší samostatná zařízení

PSG02. Informace o produktu. Napájecí a řídící zdroj. Pro menší samostatná zařízení Informace o produktu Napájecí a řídící zdroj PSG02 Pro menší samostatná zařízení Tel.: 03933/879910 FAX: 03933/879911 www.tcs-germany.de Art.Nr. 0005842 Version 2.0 mi PI_PSG02-SG_Art0005842_2v0_CZE.doc

Více

1. Systém domácího videovrátného

1. Systém domácího videovrátného 2 Obsah 1. Systém domácího videovrátného...2 2. Obsah dodávky...2 3. Technický popis výrobku...3 4. Instalace...4 5. Příklady možných zapojení systému videovrátného...5 6. Obsluha...6 7. Poruchy a jejich

Více

Průměr jádra vodiče pro propojení videotelefonu a dveřní stanice: Průmyslové CCTV kamery se připojují pomocí koaxiálního kabelu.

Průměr jádra vodiče pro propojení videotelefonu a dveřní stanice: Průmyslové CCTV kamery se připojují pomocí koaxiálního kabelu. Bezpečností upozornění před instalací zařízení - Nepřipojujte zařízení do sítě 230V současně s jinými zařízeními - V zapnutém stavu nepřipojujte další zařízení - Pro čištění nepoužívejte vodu, olejové

Více

DIGITÁLNÍ SYSTÉM 1082

DIGITÁLNÍ SYSTÉM 1082 DIGITÁLNÍ SYSTÉM 1082 Základní charakteristiky 2GO video systém lze vyuţít pro systémy do 32 (s LCD do 62) účastníků a max. 3 vstupních panelů s pouţitím jen dvou nepolarizovaných vodičů. Mezi základní

Více

DPM-D235. Monitor dvou-vodičového systému videovrátných. Monitor CAT5 systému videovrátných

DPM-D235. Monitor dvou-vodičového systému videovrátných. Monitor CAT5 systému videovrátných DPM-D235 Monitor dvou-vodičového systému videovrátných DPM-535 Monitor CAT5 systému videovrátných Základní vlastnosti monitoru barevný displej, 3,5", TFT, 320x234 hlasitý reproduktor, mikrofon tlačítko

Více