1. Informace o obchodníku s cennými papíry

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Informace o obchodníku s cennými papíry"

Transkript

1 1. Informace o obchodníku s cenným papíry a) Obchodní frma: CITCO - Fnanční trhy a.s. Právní forma: Akcová společnost Sídlo: Radlcká 751/113e Praha 5, PSČ IČ: b) Datum zápsu do obchodního rejstříku: Datum zápsu poslední změny: Účel poslední změny: změna výše základního kaptálu c) Výše základního kaptálu zapsaného v obchodním rejstříku: ,- Kč d) Výše splaceného základního kaptálu: ,- Kč e) Emtované akce: ks akce na jméno ve jmenovté hodnotě 100,- Kč f) Povnná osoba nenabývá žádné vlastní akce g) Údaje o zvýšení základního kaptálu: Vydáno nových ks akce na jméno ve jmenovté hodnotě 100,- Kč h) Základní kaptál byl od posledního uveřejnění zvýšen o ,- Kč ) Organzační struktura a počet zaměstnanců: a. Počet organzačních jednotek 3 úseky 11 oddělení b. Přepočtený stav zaměstnanců k : 55

2

3 j) Údaje o členech dozorčí rady, členech představenstva, členech vrcholného vedení Členové dozorčí rady: Doc. Ing. Karel Kopp, CSc. Předseda dozorčí rady od Kvalfkační předpoklady VŠE Praha Zkušenost - 17 let v ekonomcko-pedagogckém oboru VŠE Praha, 2 roky poradce Úřadu vlády, 18 let členství ve statutárních orgánech průmyslových a fnančních společností, předseda dozorčí rady Komerční banky Členství v orgánech jných právnckých osob CITFIN, spořtelní družstvo předseda dozorčí rady CACM, a.s. místopředseda představenstva Český Investční Trust, a.s. předseda dozorčí rady V.C.S. Trade a.s. předseda dozorčí rady GUMOTEX, a.s. předseda dozorčí rady FIRST ADVERTISING CZ, a.s. předseda dozorčí rady Nadace český talent předseda správní rady Úspěch 2000 Alfa a.s. člen dozorčí rady MAKROPULOS, spol. s r.o. v lkvdac jednatel U.D. Real jednatel Ing. Attla Kovács Člen dozorčí rady od Kvalfkační předpoklady ČVUT v Praze, fakulta elektrotechncká Zkušenost 15 let praxe v oblast podnkání a ekonomcké správy Členství v orgánech jných právnckých osob Unco Praha, s.r.o. - jednatel Vlma Beková Člen dozorčí rady od Kvalfkační předpoklady Střední ekonomcká škola, Karlovy Vary Zkušenost 12 let praxe v oblast fnančnctví Členství v orgánech jných právnckých osob Český Investční Trust, a.s. člen dozorčí rady V.C.S. Trade, a.s. - člen dozorčí rady Ctfn mobl, a.s. - člen dozorčí rady Členové představenstva: Martna Arnold Rubín Člen představenstva od Kvalfkační předpoklady Střední škola managementu a služeb, Praha Zkušenost 10 let praxe v oblast fnančnctví Členství v orgánech jných právnckých osob Ctfn mobl, a.s. - člen představenstva

4 Členové vrcholného vedení: Ing. Drahomíra Kubelová Manažer oddělení Complance od Kvalfkační předpoklady VŠE Praha, fakulta obchodní, profesní kurs bankovnctví př VŠE, postgraduální studum obchodního práva PF UK Zkušenost - 17 let praxe v bankovnctví Členství v orgánech jných právnckých osob žádné Ing. Oldřch Duchoslav Manažer oddělení Interního audtu od Kvalfkační předpoklady VŠE Praha, fakulta národohospodářská, Zkušenost - 13 let praxe v bankovnctví, 12 let praxe v zahrančním obchodu Členství v orgánech jných právnckých osob žádné Martna Arnold Rubín Výkonný ředtel od roku Kvalfkační předpoklady Střední škola managementu a služeb, Praha Zkušenost 10 let praxe v oblast fnančnctví Členství v orgánech jných právnckých osob Ctfn mobl, a.s. - člen představenstva Ivan Spálenský Fnanční ředtel od Kvalfkační předpoklady VŠE Praha Zkušenost - 16 let v oboru fnančního řízení obchodních společností Členství v orgánech jných právnckých osob Ctfn, spořtelní družstvo - člen představenstva Členům dozorčí rady, představenstva a vrcholného vedení nebyly poskytnuty žádné úvěry. CITCO Fnanční trhy a.s. nevydalo záruky za členy dozorčí rady, představenstva a vrcholného vedení.

5 2. Údaje o složení akconářů Přehled kvalfkovaných účastí právnckých osob: 0 Přehled kvalfkovaných účastí fyzckých osob: Ing. Gabrel Kovács, výše podílu na hlasovacích právech 100,00 % 3. Údaje o čnnost CITCO Fnanční trhy a. s. a) Předmět podnkání zapsaný v obchodním rejstříku CITCO Fnanční trhy a. s. je oprávněna vykonávat tyto čnnost: provádění obchodů s devzovým hodnotam a poskytování peněžních služeb zprostředkovatelská čnnost v oblast nvestc, obchodu a průmyslu poradenská čnnost pro průmysl, obchod a nvestce b) Přehled čnností skutečně vykonávaných provádění obchodů s devzovým hodnotam a poskytování peněžních služeb poradenská čnnost pro průmysl, obchod a nvestce c) Přehled čnností, jejchž vykonávání nebo poskytování bylo Českou národní bankou omezeno nebo vyloučeno v současné době nejsou žádné.

6 4. Údaje o fnanční stuac a) Rozvaha k Část 1. Aktva (v ts. Kč) Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky (Σ) Opravné položky a oprávky Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky Koruna česká Rezdent Nerezdent Všechny czí měny (bez CZK) Rezdent Nerezdent Všechny měny (Σ) Rezdent a nerezdent celkem (Σ ) Koruna česká R e N z er d ez e d nt en t Všechn y czí měny (bez CZK) R e z d e n t Ne rez de nt Všechny měny (Σ) Rezdent a nerezdent celkem (Σ ) Rez dent Koruna česká Nerez dent Všechny czí měny (bez CZK) Rez dent Ne rez de nt Aktva celkem (Σ) Pokladní hotovost a pohledávky vůč centrálním bankám (Σ) Pokladní hotovost Pohledávky vůč centrálním bankám Fnanční aktva k obchodování (Σ) Derváty k obchodování s kladnou reálnou hodnotou Kaptálové nástroje k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Pohledávky k obchodování (Σ) Pohledávky k obchodování vůč úvěrovým 10 nsttucím Pohledávky k obchodování vůč j. osobám 11 než úvěr. nsttucím Ostatní pohledávky k obchod. sektorově 12 nečleněné Fnanční aktva v reálné hodnotě vykáz. do 13 zsku nebo ztráty (Σ) Kaptálové nástroje v reálné hodnotě 14 vykázané do Z/Z Dluhové cenné papíry v reálné hodnotě 15 vykázané do Z/Z Pohledávky v reálné hodnotě vykázané do 16 zsku nebo ztráty (Σ) Pohledávky v reálné hodnotě vykázané do 17 Z/Z vůč úvěr. nst. Pohledávky v RH vykázané do Z/Z vůč 18 j.osobám než úvěr.nst. Ostatní pohledávky v RH vykázané do Z/Z 19 sektorově nečleněné Realzovatelná fnanční aktva (Σ) 20 Kaptálové nástroje realzovatelné 21 Dluhové cenné papíry realzovatelné 22 Pohledávky realzovatelné (Σ) 23 Pohledávky realzovatelné vůč úvěrovým 24 nsttucím Pohledávky realzovatelné vůč j.osobám 25 než úvěr.nsttucím Ostatní pohledávky realzovatelné 26 sektorově nečleněné Úvěry a jné pohledávky (Σ)

7 Dluhové cenné papíry neobchodovatelné 28 Pohledávky (Σ) 29 Pohledávky vůč úvěrovým nsttucím 30 Pohledávky vůč osobám jným než 31 úvěrovým nsttucím Ostatní pohledávky sektorově nečleněné 32 Fnanční nvestce držené do splatnost (Σ) 33 Dluhové cenné papíry držené do splatnost 34 Pohledávky držené do splatnost (Σ) 35 Pohledávky držené do splatnost vůč 36 úvěrovým nsttucím Pohledávky držené do splatnost vůč 37 j.osobám než úvěr.nst. Ostatní pohledávky držené do splatnost 38 sektorově nečleněné Zajšťovací derváty s kladnou reálnou 39 hodnotou (Σ) Zajšť. derváty s kladnou RH - zajštění 40 reálné hodnoty Zajšť. derváty s kladnou RH - zajštění 41 peněžních toků Zajšť.derváty s kl.rh- zaj.čstých nvestc do 42 zahr.jedn. Zajšť.derváty s kladnou RH-zajštění 43 úrok.rzka - RH Zajšť.derváty s kladnou RH- zajštění 44 úrok.rzka-pen.toky Kladné změny reálné hodnoty portfola 45 zajšťovaných nástrojů Hmotný majetek (Σ) 46 Pozemky, budovy a zařízení 47 Investce do nemovtostí 48 Nehmotný majetek (Σ) 49 Goodwll 50 Ostatní nehmotný majetek 51 Účast v přdružených a ovládaných 52 osobách a ve spol.podn. Daňové pohledávky (Σ) 53 Pohledávky ze splatné daně 54 Pohledávky z odložené daně 55 Ostatní aktva Neoběžná aktva a vyřazované skupny určené k prodej 57

8 Část 2. Závazky a vlastní kaptál (v ts. Kč) Všechny měny (Σ) Rezdent a nerezdent celkem (Σ) Koruna česká Všechny czí měny (bez CZK) Rezdent Nerezdent Rezdent Nerezdent Závazky a vlastní kaptál celkem (Σ) Závazky celkem (Σ) Vklady, úvěry a ostatní fnanční závazky vůč centr.bankám 3 Fnanční závazky k obchodování (Σ) Derváty k obchodování se zápornou reálnou hodnotou Závazky z krátkých prodejů 6 Vklady, úvěry a ostatní fnanční závazky k obchodování (Σ) 7 0 Vklady, úvěry a ostatní fn.závazky k obch. vůč úvěr.nst. 8 Vklady, úvěry a ost.fn.závaz.k obch.vůč j.os.než úvěr.nst 9 Ostatní fnanční závazky k obchodování sektorově nečleněné 1 0 Emtované dluhové CP určené k odkupu v krátkém období 11 Fnanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zsku/ztráty (Σ) 12 0 Vklady,úvěry a ostatní fnanční závazky v RH vykázané do Z/Z (Σ) 13 0 Vklady,úvěry a ost.fn.závaz.v RH vyk.do Z/Z vůč úvěr.nst. 14 Vklady a ost.fn.záv.v RH vyk.do Z/Z vůč j.os.než úvěr.nst 15 Ostatní fn.závazky v RH hodnotě vykáz.do Z/Z sektor.nečlen. 16 Emtované dluhové CP v RH vykázané do zsku nebo ztráty 17 Podřízené závazky v RH vykázané do zsku nebo ztráty 18 Fnanční závazky v naběhlé hodnotě (Σ) 19 0 Vklady, úvěry a ostatní fnanční závazky v naběhlé hodnotě (Σ) 2 Vklady a ost.fn.závazky v naběhlé hodnotě vůč úvěr.nst. 21 Vklady a ost.fn.záv.v naběhlé hodn.vůč j.os.než úvěr.nst. 22 Ostatní fnanční závazky v naběhlé hodnotě sektor.nečleněné 23 Emtované dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě 24 Podřízené závazky v naběhlé hodnotě 25 Fnanční závazky spojené s převáděným aktvy Zajšťovací derváty se zápornou reálnou hodnotou (Σ) 27 0 Zajšť. derváty se zápornou RH - zajštění reálné hodnoty 28 Zajšť. derváty se zápornou RH - zajštění peněžních toků 29 Zajšť.derváty s záp.rh- zaj.čstých nvestc do zahr.jedn. 3 0

9 Zajšť.derváty se zápornou RH-zajštění úrok.rzka - RH 31 Zajšť.derváty s záp.rh-zajštění úrok.rzka-peněžní toky 32 Záporné změny reál. hodnoty portfola zajšťovaných nástrojů 33 Rezervy (Σ) 34 0 Rezervy na restrukturalzace 35 Rezervy na daně a soudní spory 36 Rezervy na důchody a podobné závazky 37 Rezervy na podrozvahové položky 38 Rezervy na nevýhodné smlouvy 39 Ostatní rezervy 4 0 Daňové závazky (Σ) Závazky ze splatné daně Závazky z odložené daně Ostatní závazky Základní kaptál družstevní záložny splatný na požádání 45 x x x x x Závazky spojené s vyřazovaným skupnam určeným k prodej 46 Vlastní kaptál celkem (Σ) Základní kaptál (Σ) Splacený základní kaptál Nesplacený základní kaptál 5 0 Emsní ážo 51 Další vlastní kaptál (Σ) 52 0 Kaptálová složka fnančních nástrojů 53 Ostatní kaptálové nástroje 54 Fondy z přecenění a ostatní oceňovací rozdíly (Σ) 55 0 Oceňovací rozdíly z hmotného majetku 56 Oceňovací rozdíly z nehmotného majetku 57 Zajštění čstých nvestc do zahrančních jednotek 58 Zajštění peněžních toků 59 Oceňovací rozdíly z realzovatelných fnančních aktv 6 0 Oceň.rozdíly z neoběž.aktv a ukončov.čn.určených k prodej 61 Ostatní oceňovací rozdíly 62 Rezervní fondy Nerozdělený zsk (neuhrazená ztráta) z předchozích období Vlastní akce 65 Zsk (ztráta) za běžné účetní období

10 b) Výkaz zsku a ztráty k Zsk z fnanční a provozní čnnost Úrokové výnosy (Σ) Úroky z pohledávek vůč centrálním bankám 3 0 Úroky z fnančních aktv k obchodování 4 0 Úroky z fnančních aktv v reálné hodnotě vykázaných do Z/Z 5 0 Úroky z realzovatelných fnančních aktv 6 0 Úroky z úvěrů a jných pohledávek Úroky z fnančních nvestc držených do splatnost 8 0 Zsk ze zajšťovacích úrokových dervátů 9 0 Úroky z ostatních aktv 1 Úrokové náklady (Σ) Úroky na vklady, úvěry a ost.fn.závazky vůč centr.bankám 12 0 Úroky na fnanční závazky k obchodování 13 0 Úroky na fnanční závazky v reálné hodnotě vykázané do Z/Z Úroky na fnanční závazky v naběhlé hodnotě 15 0 Ztráta ze zajšťovacích úrokových dervátů 16 0 Úroky na ostatní závazky 17 0 Náklady na základní kaptál splatný na požádání 18 0 Výnosy z dvdend (Σ) 19 0 Výnosy z dvdend z fnančních aktv k obchodování 2 Výnosy z dvdend z fnan.aktv v RH vykázaných do Z/Z 21 0 Výnosy z dvdend z realzovatelných fnančních aktv 22 0 Výnosy z dvdend od přdružených a ovládaných osob 23 0 Výnosy z poplatků a provzí (Σ) Poplatky a provze z operací s fnan.nástroj pro zákazníky (Σ) 25 0 Poplatky a provze z obstarání emsí 26 0 Poplatky a provze z obstarání fnančních nástrojů 27 0 Poplatky a provze za poradenskou čnnost 28 0 Poplatky a provze z clearngu a vypořádání 29 0 Poplatky a provze za obhospodařování hodnot 3 Poplatky a provze za správu, úschovu a uložení hodnot 31 0 Poplatky a provze z příslbů a záruk 32 0 Poplatky a provze z platebního styku Poplatky a provze ze strukturovaného fnancování 34 0 Poplatky a provze ze sekurtzace 35 0 Poplatky a provze z ostatních služeb 36 0 Náklady na poplatky a provze (Σ) Poplatky a provze na operace s fnančním nástroj Poplatky a provze na obhospodařování hodnot 39 0 Poplatky a provze na správu, úschovu a uložení hodnot Poplatky a provze na clearng a vypořádání 41 0 Poplatky a provze na sekurtzac 42 0 Poplatky a provze na ostatní služby 43-4 Realzované Z/Z z fnan.aktv a závazků nevykáz. v RH do Z/Z (Σ) 44 0 Zsk (ztráta) z realzovatelných fnančních aktv 45 0 Zsk (ztráta) z úvěrů a jných pohledávek 46 0 Zsk (ztráta) z fnančních nvestc držených do splatnost 47 0 Zsk (ztráta) z fnančních závazků v naběhlé hodnotě 48 0 Zsk (ztráta) z ostatních závazků 49 0 Zsk (ztráta) z fnančních aktv a závazků k obchodování (Σ) 5 Zsk (ztráta) z kaptálových nástrojů a akcových dervátů 51 0 Zsk (ztráta) z úrokových nástrojů (včetně úrok. dervátů) 52 0 Zsk (ztráta) z měnových nástrojů (včetně měn. dervátů) 53 0 Zsk (ztráta) z úvěrových nástrojů (včetně úvěr. dervátů) 54 0

11 Zsk (ztráta) z komodt a komodtních dervátů 55 0 Zsk (ztráta) z ostatních nástrojů včetně hybrdních 56 0 Zsk (ztráta) z fnan. aktv a závazků v RH vykázané do Z/Z 57 0 Zsk (ztráta) ze zajšťovacího účetnctví 58 0 Kurzové rozdíly Zsk (ztráta) z odúčtování aktv j. než držených k prodej Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady 62-3 Správní náklady (Σ) Náklady na zaměstnance (Σ) Mzdy a platy Socální a zdravotní pojštění Penzjní a podobné výdaje 67 0 Náklady na dočasné zaměstnance Odměny - vlastní kaptálové nástroje 69 0 Ostatní náklady na zaměstnance Ostatní správní náklady (Σ) Náklady na reklamu Náklady na poradenství Náklady na nformační technologe Náklady na outsourcng Nájemné Jné správní náklady Odpsy (Σ) Odpsy pozemků, budov a zařízení Odpsy nvestc do nemovtostí 8 Odpsy nehmotného majetku Tvorba rezerv 82 0 Ztráty ze znehodnocení (Σ) 83 0 Ztráty ze znehodnocení fnan.aktv nevykázaných v RH do Z/Z (Σ) 84 0 Ztráty ze znehodnocení fnančních aktv v pořzovací ceně 85 0 Ztráty ze znehodnocení realzovatelných fnančních aktv 86 0 Ztráty ze znehodnocení úvěrů a jných pohledávek 87 0 Ztráty ze znehodnocení fnan.nvestc držených do splatnost 88 0 Ztráty ze znehodnocení nefnančních aktv (Σ) 89 0 Ztráty ze znehodnocení pozemků, budov a zařízení 9 Ztráty ze znehodnocení z nvestc do nemovtostí 91 0 Ztráty ze znehodnocení goodwllu 92 0 Ztráty ze znehodnocení nehmotného majetku 93 0 Ztráty ze znehodnocení účastí v přdr.a ovlád.os.a sp.podn Ztráty ze znehodnocení ostatních nefnančních aktv 95 0 Negatvní goodwll bezprostředně zahrnutý do výkazu Z/Z 96 0 Podíl na Z/Z přdr. a ovládaných osob a společných podnků 97 0 Zsk nebo ztráta z neoběžných aktv a vyřazovaných skupn 98 0 Zsk nebo ztráta z pokračujících čnností před zdaněním Náklady na daň z příjmů 10 Zsk nebo ztráta z pokračujících čnnost po zdanění Zsk nebo ztráta z ukončované čnnost po zdanění 102 Zsk nebo ztráta po zdanění

12 c) Reálné a jmenovté hodnoty dervátů k Derváty k obchodování - aktva reálná hodnota jmenovtá hodnota Derváty k obchodování - závazky reálná hodnota jmenovtá hodnota Derváty k obchodování - aktva reálná hodnota jmenovtá hodnota Derváty k obchodování - závazky reálná hodnota jmenovtá hodnota Derváty k obchodování - aktva reálná hodnota jmenovtá hodnota Derváty k obchodování - závazky reálná hodnota jmenovtá hodnota d) Poměrové ukazatele Kaptálová přměřenost 19,39% 19,08% 19,76% 17,63% Zadluženost I. 10,15% 6,12% 10,34% 25,90% Zadluženost II. 11,23% 9,78% 12,09% 34,64% Rentablta průměrných aktv (ROAA) 3,32% 12,34% 23,85% 47,14% Rentablta průměrného kaptálu ter 1 (ROAE) 4,93% 19,52% 34,23% 70,31% Rentablta tržeb 15,61% 58,19% 100,85% 64,63% Správní náklady na jednoho zaměstnance (v ts.kč)

13 e) Údaje o kaptálu a kaptálových požadavcích Část 1. Kaptál (v ts. Kč) A B 1 Kaptál (Σ) Původní kaptál (Ter 1) (Σ) Splacený základní kaptál zapsaný v obchodním rejstříku Vlastní akce 4 0 Emsní ážo 5 0 Rezervní fondy a nerozdělený zsk (Σ) Povnné rezervní fondy Ostatní fondy z rozdělení zsku 8 0 Nerozdělený zsk z předchozích období Zsk za účetní období po zdanění 1 Neuhrazená ztráta z předchozích období 11 0 Výsledné kurzové rozdíly z konsoldace 12 0 Zsk za běžné účetní období 13 0 Ztráta za běžné účetní období 14 0 Čstý zsk z kaptalzace budouc. příjmů ze sekurtzace 15 0 Zsk/ztráta z ocenění závazků v RH z ttulu úvěr. rzka 16 0 Další odčtatelné položky z původního kaptálu (Σ) Goodwll 18 0 Nehmotný majetek jný než goodwll Negat. oceň. rozdíl ze změn RH realz. kaptál. nástrojů 2 Účastncké CP vydané osobou s kvalfkov. účastí v bance 21 0 Dodatkový kaptál (Ter 2) (Σ) 22 0 Odčtatelné položky od původ. a dodat.kaptálu (Ter1+Ter2) (Σ) Kaptál na krytí tržního rzka (Ter 3) 36 0 Část 2. Kaptálové požadavky (v ts. Kč) A B 1 Kaptálové požadavky celkem (Σ) Kap. pož. k úvěrovému rzku celkem (Σ) Kap. pož. k úvěr. rzku př STA celkem (Σ) Kap. pož. k úvěr. rzku př STA k expozcím celkem (Σ) Kap. pož. př STA k expoz. vůč nsttucím Kap. pož. př STA k podnkovým expoz Kap.pož. k pozčnímu, měnovému a komodtnímu rzku celkem (Σ) Kap. pož. k trž. rzku př stand. přístupu (STA) celkem (Σ) Kap. pož. př STA k měnovému rzku Kap. pož. k operačnímu rzku celkem (Σ) Kap. pož. k oper. rzku př BIA

1. Informace o obchodníku s cennými papíry

1. Informace o obchodníku s cennými papíry 1. Informace o obchodníku s cennými papíry a) Obchodní firma: Citfin - Finanční trhy, a.s. Právní forma: Akciová společnost Sídlo: Radlická 751/113e Praha 5, PSČ 158 00 IČ: 250 79 069 b) Datum zápisu do

Více

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Vydáno dne 15. listopadu 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 Informace o ekonomické

Více

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (v tis. CZK)

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (v tis. CZK) Čtvrtletní rozvaha - Aktiva Základní rozvaha - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky (Σ) Opravné položky a oprávky Údaj kompenzovaný o opravné

Více

Opravné položky a oprávky. Údaj nekompenzova ný o opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky

Opravné položky a oprávky. Údaj nekompenzova ný o opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky Datová oblast: RIS15_01 Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Opravné kompenzovaný o opravné Rezidenti Nerezidenti Rezidenti Nerezidenti Všechny měny A B 1 2 3 4 5 10 Aktiva 1 3478 3478 Pokladní

Více

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Základní rozvaha - RIS15_01 - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzo vaný o opravné položky

Více

Rozvaha obchodníka s cennými papíry

Rozvaha obchodníka s cennými papíry ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OCP (ČNB) 10-04 / ROCOS10 Rozvaha obchodníka s cennými papíry Část 1: Základní rozvaha Datová oblast: RIS15_01 Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění nekompenzov aný

Více

a) Obchodní firma: CITFIN, spořitelní družstvo Právní forma: družstvo Sídlo: Radlická 751/113e, Praha 5, PSČ 158 00 IČ: 25 78 33 01

a) Obchodní firma: CITFIN, spořitelní družstvo Právní forma: družstvo Sídlo: Radlická 751/113e, Praha 5, PSČ 158 00 IČ: 25 78 33 01 1. Informace o spořitelním družstvu a) Obchodní firma: CITFIN, spořitelní družstvo Právní forma: družstvo Sídlo: Radlická 751/113e, Praha 5, PSČ 158 00 IČ: 25 78 33 01 b) Datum zápisu do obchodního rejstříku:

Více

Údaje o družstevní záložně k 31.3.2011

Údaje o družstevní záložně k 31.3.2011 Údaje o družstevní záložně k 31.3.2011 Datum zveřejnění údajů: 13.5.2011 Základní údaje Obchodní firma Právní forma Adresa sídla družstevní záložny IČ družstevní záložny Datum zápisu do OR Datum zápisu

Více

Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2012

Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2012 Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2012 Údaje o společnosti AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Datum zveřejnění údajů: 30. 4. 2013 Datum změny: 17. 5. 2013 Obsah 1. Základní údaje 2. Údaje o složení

Více

Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2013

Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2013 Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2013 Údaje o společnosti AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Datum zveřejnění údajů: 11. 4. 2014 Datum změny: Obsah 1. Základní údaje 2. Údaje o složení akcionářů

Více

Ke dni 31. března 2009

Ke dni 31. března 2009 Povinně zveřejňované Informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Ke dni 31. března 2009 1) Struktura řídících orgánů Evropsko-ruské banky a.s. Jménem Banky jedná představenstvo; za představenstvo navenek jednají

Více

České spořitelní družstvo. Povinně zveřejňované údaje podle stavu k 30. 6.2013. Informace o Českém spořitelní družstvu

České spořitelní družstvo. Povinně zveřejňované údaje podle stavu k 30. 6.2013. Informace o Českém spořitelní družstvu Povinně zveřejňované údaje podle stavu k 30. 6.2013 Informace o Českém spořitelní družstvu Obchodní firma: Právní forma: Družstvo IČ: 274 44 376 Sídlo: Datum zápisu do obchodního rejstříku: 4. dubna 2006

Více

Informace o bance k 31. 3. 2009 (podle vyhlášky č. 123/2007 Sb.)

Informace o bance k 31. 3. 2009 (podle vyhlášky č. 123/2007 Sb.) Informace o bance k 31. 3. 2009 (podle vyhlášky č. 123/2007 Sb.) Zveřejněno dne 7. 5. 2009 Obsah: 1. Údaje o bance Základní informace Organizační struktura Údaje o členech dozorčí rady, členech představenstva

Více

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009 1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009 Datum uveřejnění: 31. července 2009 Obsah Úvod... 3 Základní údaje... 3 Předmět podnikání... 3 Činnosti skutečně vykonávané... 4 Činnosti omezené nebo vyloučené...

Více

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: FIS (ČNB) 10-12 / FISIFE10 Rozvaha a podrozvaha Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění P0186 [24] - Účetní FIN0001 - Aktiva celkem

Více

Informace o Podnikatelské družstevní záložně k 30.6.2008

Informace o Podnikatelské družstevní záložně k 30.6.2008 Informace o Podnikatelské družstevní záložně k 3.6.28 uveřejňované dle 7b zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zpracované dle vyhlášky č. 123/27 Sb.,

Více

Ing. Jaroslav Šulc, CSc. Orgán. Ing. Andrea Riedlová Orgán. představenstvo Funkce/pozice

Ing. Jaroslav Šulc, CSc. Orgán. Ing. Andrea Riedlová Orgán. představenstvo Funkce/pozice Seznam údajů o Peněžním domě, spořitelním družstvu (dále jen "PD"), složení společníků nebo členů, o činnosti a finanční situaci podle Přílohy č. 10 k vyhlášce 23/2014 Sb. Datum uveřejnění informace 15.5.2014

Více

ČESKOMORAVSKÁ STAVEBNÍ SPOŘITELNA, a.s.

ČESKOMORAVSKÁ STAVEBNÍ SPOŘITELNA, a.s. ČESKOMORAVSKÁ STAVEBNÍ SPOŘITELNA, a.s. Údaje o spořitelně a výsledcích hospodaření k 31.12.2011 V souladu se 7. částí (uveřejňování informací) vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání

Více

Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Ke dni 30. června 2009

Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Ke dni 30. června 2009 Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Ke dni 30. června 2009 1) Struktura řídících orgánů Evropsko-ruské banky a.s. Jménem Banky jedná představenstvo; za představenstvo navenek jednají

Více

I N FO RM AČ N Í POVINNOST (ke dni 31. 3. 2012) I) ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

I N FO RM AČ N Í POVINNOST (ke dni 31. 3. 2012) I) ÚDAJE O SPOLEČNOSTI I N FO RM AČ N Í POVINNOST (ke dni 31. 3. 2012) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

a) Obchodní firma: Citfin, spořitelní družstvo Právní forma: družstvo Sídlo: Radlická 751/113e, Praha 5, PSČ 158 00 IČ: 25 78 33 01

a) Obchodní firma: Citfin, spořitelní družstvo Právní forma: družstvo Sídlo: Radlická 751/113e, Praha 5, PSČ 158 00 IČ: 25 78 33 01 1. Informace o spořitelním družstvu a) Obchodní firma: Citfin, spořitelní družstvo Právní forma: družstvo Sídlo: Radlická 751/113e, Praha 5, PSČ 158 00 IČ: 25 78 33 01 b) Datum zápisu do obchodního rejstříku:

Více

Raiffeisen stavební spořitelna a.s. Údaje o spořitelně a výsledcích hospodaření k 30. 9. 2013

Raiffeisen stavební spořitelna a.s. Údaje o spořitelně a výsledcích hospodaření k 30. 9. 2013 Raiffeisen stavební spořitelna a.s. Údaje o spořitelně a výsledcích hospodaření k 30. 9. 2013 Raiffeisen stavební spořitelna a.s. Koněvova 2747/99 130 45 Praha 3 Žižkov tel.: 271 031 111 fax: 222 581 156

Více

Informační povinnost k 31.3.2013. 1. Údaje o povinné osobě. Představenstvo: Kontrolní komise:

Informační povinnost k 31.3.2013. 1. Údaje o povinné osobě. Představenstvo: Kontrolní komise: Informační povinnost k 31.3.213 Údaje dle přílohy č. 24, 25 k vyhlášce č. 123/27 Sb. (zveřejněno 9.5.213) 1. Údaje o povinné osobě a) Peněžní dům, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 1 Uherské Hradiště

Více

Informace o Podnikatelské družstevní záložně k 30.9.2007

Informace o Podnikatelské družstevní záložně k 30.9.2007 Informace o Podnikatelské družstevní záložně k 3.9.27 uveřejňované dle 7b zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zpracované dle vyhlášky č. 123/27 Sb.,

Více

I N FO RM AČ N Í POVINNOST (ke dni 31. 3. 2013) I) ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

I N FO RM AČ N Í POVINNOST (ke dni 31. 3. 2013) I) ÚDAJE O SPOLEČNOSTI I N FO RM AČ N Í POVINNOST (ke dni 31. 3. 2013) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb.

Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. ke dni 30. června 2011 1) Struktura řídících orgánů Evropsko-ruské banky a.s. Jménem Banky jedná představenstvo; za představenstvo navenek jednají

Více

Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb.

Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. ke dni 30. září 2011 1) Údaje o povinné osobě Evropsko-ruská banka, a.s. Právní forma: akciová společnost Se sídlem: Štefánikova 78/50, Praha

Více

Raiffeisen stavební spořitelna a.s. Údaje o spořitelně a výsledcích hospodaření k 31. 12. 2013

Raiffeisen stavební spořitelna a.s. Údaje o spořitelně a výsledcích hospodaření k 31. 12. 2013 Raiffeisen stavební spořitelna a.s. Údaje o spořitelně a výsledcích hospodaření k 31. 12. 2013 Raiffeisen stavební spořitelna a.s. Koněvova 2747/99 130 45 Praha 3 Žižkov tel.: 271 031 111 fax: 222 581

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

DODATEK PROSPEKTU Č. 1

DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Hlavní manažer Československá obchodní

Více

Informace o Podnikatelské družstevní záložně k 31.03.2013

Informace o Podnikatelské družstevní záložně k 31.03.2013 Informace o Podnikatelské družstevní záložně k 31.03.2013 uveřejňované dle 7b zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zpracované dle vyhlášky č. 123/2007

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Doplnění uveřejňovaných údajů v rámci informační povinnosti

Doplnění uveřejňovaných údajů v rámci informační povinnosti Doplnění uveřejňovaných údajů v rámci informační povinnosti Doplnění uveřejňovaných údajů ze dne 25. 6. 2012 Tato zpráva obsahuje průběžné neauditované údaje. Údaje prezentované v této zprávě také nezohledňují

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Základní údaje o investiční společnosti: Obchodní firma: Raiffeisen investiční společnost a. s. IČ: 29146739 Sídlo: Hvězdova 1716/2b,

Více

1 z 1 11.7.2014 10:50

1 z 1 11.7.2014 10:50 https://apl.cnb.cz/ewi/vyzh?typzobr=z&context_vds_iid=95934&context_casbod=5..&appl=isl&query_vds_page=5&context_ds_iid=675&context_nvds_i... z.7.4 :5 Výskyt datového souboru Kód souboru: VYZAS Subjekt:

Více

Zveřejňované informace RKC k 30.6.2013. Část II.

Zveřejňované informace RKC k 30.6.2013. Část II. Zveřejňované informace RKC k 30.6.2013 Část II. Výsledky prezentované jako RKC J&T (Regulovaný konsolidační celek) publikovaný na webu www.jtfg.com v rámci zveřejňovaných informací banky, není totožný

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

ZÁLOŽNA CREDITAS, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO K 30. 9. 2012 DATUM UVEŘEJNĚNÍ: 7. LISTOPADU 2012

ZÁLOŽNA CREDITAS, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO K 30. 9. 2012 DATUM UVEŘEJNĚNÍ: 7. LISTOPADU 2012 DATUM UVEŘEJNĚNÍ: 7. LISTOPADU 2012 OBSAH Úvod 01 Základní údaje 01 Údaje o činnosti 01 Základní kapitál 01 Organizační struktura 02 Údaje o členech představenstva, kontrolní komise a členech vrcholného

Více

Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb.

Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb. Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb.) OBSAH a) údaje o fondech, které byly obhospodařovány investiční

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

INFORMACE STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY PODLE VYHLÁŠKY ČNB 123/2007 SB. K 30.9.2007 zveřejněno: 6.11.2007

INFORMACE STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY PODLE VYHLÁŠKY ČNB 123/2007 SB. K 30.9.2007 zveřejněno: 6.11.2007 INFORMACE STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY PODLE VYHLÁŠKY ČNB 123/2007 SB. K 30.9.2007 zveřejněno: 6.11.2007 1. Údaje o bance Obchodní firma: Stavební spořitelna České spořitelny, a. s. Právní forma:

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

RSJ a.s. (dále jen Společnost nebo povinná osoba )

RSJ a.s. (dále jen Společnost nebo povinná osoba ) RSJ a.s. (dále jen Společnost nebo povinná osoba ) Údaje o Společnosti, o sloţení akcionářů, o činnosti a finanční situaci a o plnění pravidel obezřetného podnikání dle ustanovení 206 vyhlášky č. 123/2007

Více

Opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky 1,2 28894 1,3 2,2 28893 2,3 3,2 1 3,3 4 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6

Opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky 1,2 28894 1,3 2,2 28893 2,3 3,2 1 3,3 4 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 Výskyt datového souboru Kód souboru: ROCOS11 Subjekt: 47116072 Ke dni: 30.09.2007 Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Platný Struktura pohledávek a závazků - ROCO11_10 - Pohledávky podle sektorů dlužníků

Více

Údaje o investiční společnosti, složení akcionářů nebo členů, o její činnosti a finanční situaci

Údaje o investiční společnosti, složení akcionářů nebo členů, o její činnosti a finanční situaci Údaje o investiční společnosti, složení akcionářů nebo členů, o její činnosti a finanční situaci podle přílohy č. 24 a 25 vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

2. DODATEK K ZÁKLADNÍMU PROSPEKTU

2. DODATEK K ZÁKLADNÍMU PROSPEKTU UniCredit Bank Czech Republic, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let 2. DODATEK K ZÁKLADNÍMU PROSPEKTU Datum tohoto 2. dodatku

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

OBSAH PŘÍLOHY STRANA ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 VYBRANÉ ÚDAJE A INFORMACE O SPOLEČNOSTI 5 VÝKLAD K UPLYNULÉMU A PŘEDPOKLÁDANÉMU VÝVOJI 12

OBSAH PŘÍLOHY STRANA ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 VYBRANÉ ÚDAJE A INFORMACE O SPOLEČNOSTI 5 VÝKLAD K UPLYNULÉMU A PŘEDPOKLÁDANÉMU VÝVOJI 12 ATLANTA SAFE a.s. OBSAH STRANA ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 VYBRANÉ ÚDAJE A INFORMACE O SPOLEČNOSTI 5 VÝKLAD K UPLYNULÉMU A PŘEDPOKLÁDANÉMU VÝVOJI 12 STRATEGICKÉ CÍLE PRO ROK 2015 12 ÚDAJE O DŮLEŽITÝCH

Více

Konsolidované informace za J&T BANKA, a. s. k 31. 3. 2014

Konsolidované informace za J&T BANKA, a. s. k 31. 3. 2014 Konsolidované informace za J&T BANKA, a. s. k 31. 3. 2014 Údaje o povinné osobě Obchodní firma J&T BANKA, a. s. Právní forma a.s. Adresa sídla Pobřežní 297/14, Praha 8 Identifikační číslo povinné osoby

Více

J&T BANKA, a. s. Zveřejňované informace k 31.3.2013. Část I.

J&T BANKA, a. s. Zveřejňované informace k 31.3.2013. Část I. J&T BANKA, a. s. Zveřejňované informace k 31.3.2013 Část I. OBSAH OBSAH 1. INFORMACE O BANCE 3 1.1 BANKA UVEŘEJŇUJE 3 1.2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA BANKY 4 1.3 INFORMACE O VZTAZÍCH SE ČLENY DOZORČÍ RADY, ČLENY

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

INFORMACE STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY PODLE VYHLÁŠKY ČNB 123/2007 SB. K 31.3.2008 zveřejněno: 9.5.2008

INFORMACE STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY PODLE VYHLÁŠKY ČNB 123/2007 SB. K 31.3.2008 zveřejněno: 9.5.2008 INFORMACE STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY PODLE VYHLÁŠKY ČNB 123/2007 SB. K 31.3.2008 zveřejněno: 9.5.2008 1. Údaje o bance a) Obchodní firma: Stavební spořitelna České spořitelny, a. s. Právní forma:

Více

INFORMACE O VOLKSBANK CZ, A.S.

INFORMACE O VOLKSBANK CZ, A.S. INFORMACE O VOLKSBANK CZ, A.S. k 31. prosinci 2011 Obsah: ČTVRTLETNÍ ZPRÁVA Informace o bance Informace o činnostech banky Informace o vztazích s bankou ovládanými osobami, v nichž je banka většinovým

Více

AEGON Pojišťovna, a.s.

AEGON Pojišťovna, a.s. Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona

Více

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30.

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. Pololetní zpráva Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 0. červnu 200 a) Název podílového fondu a ISIN Bridge nemovitostní otevřený podílový

Více

1 z 2 31.10.2014 9:04

1 z 2 31.10.2014 9:04 https://apl.cnb.cz/ewi/vyzh?typzobr=z&context_vds_iid=98549&context_casbod=3..2&appl=isl&query_vds_page=5&context_ds_iid=3746&context_nvds_i... z 2 3..24 9:4 Výskyt datového souboru Kód souboru: FISIFE2

Více

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku 47115378. Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku 47115378. Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992 Konsolidované informace za J&T BANKA, a. s. k 31. 12. 2014 Údaje o povinné osobě Obchodní firma J&T BANKA, a. s. Právní forma a.s. Adresa sídla Pobřežní 297/14, Praha 8 Identifikační číslo povinné osoby

Více

RSJ a.s. (dále jen Společnost nebo povinná osoba )

RSJ a.s. (dále jen Společnost nebo povinná osoba ) RSJ a.s. (dále jen Společnost nebo povinná osoba ) Údaje o Společnosti, o složení akcionářů, o činnosti a finanční situaci a o plnění pravidel obezřetného podnikání dle ustanovení 206 vyhlášky č. 123/2007

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci

CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci Popisná část pololetní zprávy: Jmenování likvidátora CONSUS investiční fond, a. s. v stoupil na základě usnesení valné hromady ze dne 30. 12. 2003 dnem 1. 1. 2004

Více

Údaje o investiční společnosti, složení akcionářů nebo členů, o její činnosti a finanční situaci

Údaje o investiční společnosti, složení akcionářů nebo členů, o její činnosti a finanční situaci Údaje o investiční společnosti, složení akcionářů nebo členů, o její činnosti a finanční situaci podle přílohy č. 24 a 25 vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních

Více

ÚDAJE K 30.06. 2010. ZVEŘEJŇOVANÉ PODLE VYHLÁŠKY 123/2007 Sb. DNE 11.08. 2010 1. ÚDAJE O POVINNÉ OSOBĚ. a) Obchodní firma:

ÚDAJE K 30.06. 2010. ZVEŘEJŇOVANÉ PODLE VYHLÁŠKY 123/2007 Sb. DNE 11.08. 2010 1. ÚDAJE O POVINNÉ OSOBĚ. a) Obchodní firma: ÚDAJE K 30.06. 2010 ZVEŘEJŇOVANÉ PODLE VYHLÁŠKY 123/2007 Sb. DNE 11.08. 2010 1. ÚDAJE O POVINNÉ OSOBĚ a) Obchodní firma: Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. Právní forma: akciová společnost Sídlo:

Více

Informace o povinné osobě I. čtvrtletí 2013

Informace o povinné osobě I. čtvrtletí 2013 Informace o povinné osobě I. čtvrtletí 2013 1. Základní informace HIGHSKY BROKERS, a. s. se sídlem Praha 1, Vodičkova 710/31 právní forma: akciová společnost IČ: 24710164 zapsaná v Obchodním rejstříku

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu 31.3.2015

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu 31.3.2015 Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví k datu 31.3.2015 Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo, zpracováno dne 30.04.2015 Údaje o Cestovní pojišťovně ADRIA Way družstvo Obchodní firma:

Více

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku 47115378. Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku 47115378. Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992 Konsolidované informace za J&T BANKA, a. s. k 31. 03. 2015 Údaje o povinné osobě Obchodní firma J&T BANKA, a. s. Právní forma a.s. Adresa sídla Pobřežní 297/14, Praha 8 Identifikační číslo povinné osoby

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Informace o Sberbank CZ, a.s.

Informace o Sberbank CZ, a.s. Informace o Sberbank CZ, a.s. k 31. prosinci 2012 Obsah: ČTVRTLETNÍ ZPRÁVA Informace o bance Informace o činnostech banky Informace o vztazích s bankou ovládanými osobami, v nichž je banka většinovým společníkem

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2005

Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2005 Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2005 Komentář k výsledkům Raiffeisenbank a.s. k 30.6.2005 Raiffeisenbank a.s. i v prvním pololetí dále pokračovala v rozšiřování produktové nabídky,

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Čtvrtletní zpráva DIRECT pojišťovny, a. s. k 30. 6. 2015

Čtvrtletní zpráva DIRECT pojišťovny, a. s. k 30. 6. 2015 Čtvrtletní zpráva DIRECT pojišťovny, a. s. k 30. 6. 2015 1 Údaje o DIRECT pojišťovně, a.s. Obchodní firma DIRECT pojišťovna, a. s. Právní forma akciová společnost Sídlo Novobranská 544/1 Brno 602 00 www.direct.cz

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2003 4 Majetek nadace k 31.12.2003 4 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 6 Auditorská

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Vysvětlení důvodu opravy pololetní zprávy za rok 2006 a.s. ENERGOAQUA

Vysvětlení důvodu opravy pololetní zprávy za rok 2006 a.s. ENERGOAQUA PROHLÁŠENÍ Prohlašujeme, že účetní závěrka a.s. ENERGOAQUA, zpracovaná k 30.6.2006 a zveřejněná v pololetní zprávě byla sestavena v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS). Vysvětlení

Více

6. Dodatek Základního prospektu

6. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 6. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

INFORMACE STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY PODLE OPATŘENÍ ČNB Č. 1/04 K 31.3.2007

INFORMACE STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY PODLE OPATŘENÍ ČNB Č. 1/04 K 31.3.2007 INFORMACE STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY PODLE OPATŘENÍ ČNB Č. 1/04 K 31.3.2007 1.1. a) Obchodní firma: Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. Právní forma: Akciová společnost Sídlo banky: Praha

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Bohumilice 2009 12 00250333 Bohumilice 111 38481

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městys Nepomyšl Sídlo: č.p. 82 439 71 NEPOMYŠL Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Úžice 2009 13 00236543 Úžice 38 28504 Úžice Obec

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2007 společnosti EURO Šarm spol. s r.o. Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

INFORMACE STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY PODLE OPATŘENÍ ČNB Č. 1/04 K 30.6.2007

INFORMACE STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY PODLE OPATŘENÍ ČNB Č. 1/04 K 30.6.2007 INFORMACE STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY PODLE OPATŘENÍ ČNB Č. 1/04 K 30.6.2007 1.1. a) Obchodní firma: Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. Právní forma: Akciová společnost Sídlo banky: Praha

Více