2. Rozpočtová opatření (Ing. Rambousková) 3. Dodatek ke smlouvě s firmou Rumpold, s.r.o. (Ing. Palma)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. Rozpočtová opatření (Ing. Rambousková) 3. Dodatek ke smlouvě s firmou Rumpold, s.r.o. (Ing. Palma)"

Transkript

1 USNESENÍ 2. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE Usnesení 12/2015 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Rozpočtová opatření (Ing. Rambousková) 3. Dodatek ke smlouvě s firmou Rumpold, s.r.o. (Ing. Palma) 4. Dodatky ke smlouvám s firmou Rumpold- T, s.r.o. (Ing. Palma) 5. Majetkové záležitosti (Ing. Rohlena, Ing. Trča) 6. Příspěvek nadace ČEZ (ing. Rohlena) 7. Výběrové řízení, hodnocení Oplocení fotbalového stadionu FK Olympie v Týně nad Vltavou (Ing. Rohlena) 8. Dodatek č. 1 k SoD Týn nad Vltavou zateplení městské polikliniky II. etapa op.ř. (Ing. Rohlena) 9. Podání žádosti o dotaci na rozvoj zeleně a veřejných prostranství (Ing. Rohlena) 10. Předání DDHM příspěvkové organizaci MCKV (Ing. Rohlena) 11. Stanovení závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací na rok 2015 (Ing. Rohlena) 12. Dodatek č. 3 k zřizovací listině příspěvkové organizace MCKV (Ing. Rohlena) 13. MCKV p.o. (Mgr. Mráčková) 14. Městská poliklinika záměry pronájmů (Ing. Machálek) 15. Návrh nových zástupců města ve společnostech, ve kterých má město majetkovou účast (starosta) 16. Náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem neuvolněného člena zastupitelstva města za kalendářní rok 2015 (starosta) 17. Dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě o spolupráci mezi městem Týn nad Vltavou a společností ČEZ, a.s. uzavřené dne (starosta) 18. Termín a program I. jednání zastupitelstva města (starosta) 19. Různé

2 2 Usnesení 13//2015 Rada města po projednání doporučuje předložit ke schválení zastupitelstvu města rozpočtové opatření č. 77/2014: Zvýšení příjmů: položka 1111 daň z příjmu fyzických osob ze závislé o částku ,00 Kč činnosti a funkčních požitků položka 1113 daň z příjmů fyzických osob o částku ,00 Kč z kapitálových výnosů položka 1121 daň z příjmů právnických osob o částku ,00 Kč položka 1511 daň z nemovitých věcí o částku ,00 Kč položka 1361 správní poplatky ORG 1 stavební o částku ,00 Kč ORG 2 živnostenský o částku ,00 Kč ORG 3 matrika ověřování o částku 5.040,00 Kč ORG 4 rybářské lístky o částku 1.750,00 Kč ORG 5 myslivost a lesy o částku 3.530,00 Kč ORG 8 cestovní pasy o částku ,00 Kč ORG 9 trvalý pobyt o částku 2.600,00 Kč ORG 15 zvláštní užívání komunikace o částku 9.300,00 Kč položka 1340 poplatky za provoz, shrom.,. a o částku ,00 Kč odstraňování komunálního odpadu položka 1353 příjmy za zkoušky odborné způsobilosti o částku ,00 Kč od žadatelů o řidičský průkaz položka 1355 odvod z výherních hracích přístrojů o částku ,00 Kč položka 1345 poplatek z ubytovací kapacity o částku 1.080,00 Kč položka 4131 převody z vlastních fondů hos. činnosti o částku 84,16 Kč Snížení příjmů: položka 1112 daň z příjmů fyzických osob ze SVČ o částku ,00 Kč položka 1211 daň z přidané hodnoty o částku 1.739,00 Kč položka 1361 správní poplatky ORG 6 doprava o částku ,00 Kč ORG 7 občanské průkazy o částku 700,00 Kč ORG 10 výherní hrací přístroje o částku ,00 Kč ORG 11 stavební povolení vodohosp. o částku ,00 Kč ORG 13 vyhledávání v archivu o částku 1.000,00 Kč ORG 14 výpisy z katastru Czech point o částku 3.900,00 Kč ORG 16 výpisy z rejstříku trestů o částku 500,00 Kč ORG 17 výpisy z obchodního rejstříku o částku 1.750,00 Kč položka 1335 popl. z odnětí pozemků plnění fcí lesa o částku ,00 Kč položka 1334 odvody za odnětí ze zem. půdního fondu o částku 2.148,00 Kč položka 1351 odvod loterií a podobných her o částku ,00 Kč položka 1341 poplatek ze psů o částku ,00 Kč položka 1342 poplatek za lázeňský a rekreační pobyt o částku ,00 Kč položka 1343 poplatek za užívání veřejného prostran. o částku 8.300,00 Kč

3 3 Snížení financování: položka 8115 změna stavu krát. prostředků na BÚ o částku ,16 Kč Z: Ing. Rambousková Usnesení 14/2015 Rada města po projednání doporučuje předložit ke schválení zastupitelstvu města rozpočtové opatření č. 78/2014: Zvýšení příjmů: 3113 základní školy položka 3121 přijaté dary na pořízení dlouh. majetku o částku ,00 Kč ORJ 3122 dar Nadace ČEZ 3299 ostatní záležitosti vzdělávání položka 2141 příjmy z úroků NZÚZ podíl SR o částku 1,43 Kč NZÚZ podíl EU o částku 8,10 Kč ORG 750 Zvyšování kvality ve vzdělávání v ORP Týna nad Vltavou Snížení příjmů: 2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací položka 2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o částku ,00 Kč 3399 ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků položka 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků o částku ,00 Kč ORJ 111 Oranžový rok pohřebnictví položka 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků o částku ,00 Kč 3639 komunální služby a územní rozvoj j. n. položka 2131 příjmy z pronájmu pozemků o částku ,00 Kč Zvýšení financování: položka 8115 změna stavu krát. prostředků na BÚ o částku ,47 Kč Z: Ing. Rambousková Ing. Tvrdík příchod v hod. Usnesení 15/2015 Rada města po projednání doporučuje předložit ke schválení zastupitelstvu města rozpočtové opatření č. 1/2015: Zvýšení příjmů: 3399 ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků položka 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků o částku ,00 Kč ORJ 111 Vltavotýnský oranžový rok Snížení příjmů: položka 4116 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR NZÚZ podíl SR o částku ,15 Kč

4 4 NZÚZ ORG 750 podíl EU o částku ,21 Kč zvyšování kvality ve vzdělávání položka 4112 neinvestiční přijaté transfery ze SR o částku 1.800,00 Kč v rámci souhrnného dotačního vztahu Zvýšení výdajů: 3299 ostatní záležitosti vzdělávání položka 5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru NZÚZ podíl SR o částku 219,00 Kč NZÚZ podíl EU o částku 1.241,00 Kč položka 5031 pov. poj. na soc. zabezpečení a SPZ NZÚZ podíl SR o částku 54,75 Kč NZÚZ podíl EU o částku 310,25 Kč položka 5032 povinné pojistné na veřejné zdrav. poj. NZÚZ podíl SR o částku 19,65 Kč NZÚZ podíl EU o částku 111,35 Kč položka 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek NZÚZ podíl SR o částku 1.762,50 Kč NZÚZ podíl EU o částku 9.987,50 Kč položka 5166 konzultační, poradenské a práv. služby NZÚZ podíl SR o částku 4.500,00 Kč NZÚZ podíl EU o částku ,00 Kč položka 5901 nespecifikované rezervy NZÚZ podíl SR o částku 7,50 Kč NZÚZ podíl EU o částku 42,50 Kč ORG 750 zvyšování kvality ve vzdělávání 6402 finanční vypořádání minulých let položka 5364 vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích ÚZ výkon pěstounské péče o částku ,00 Kč Snížení výdajů: 3299 ostatní záležitosti vzdělávání položka 5021 ostatní osobní výdaje NZÚZ podíl SR o částku 187,50 Kč

5 5 NZÚZ podíl EU o částku 1.062,50 Kč položka 5901 nespecifikované rezervy ORJ 996 NZÚZ podíl SR o částku 16,65 Kč NZÚZ podíl EU o částku 94,35 Kč ORG 750 zvyšování kvality ve vzdělávání 4339 ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství položka 5169 nákup ostatních služeb o částku ,50 Kč ÚZ výkon pěstounské péče 1031 pěstební činnost položka 5341 převody vl. fondům hospodář. činnosti o částku ,00 Kč ÚZ hospodaření v lesích Snížení financování: položka 8115 změna stavu krát. prostředků na BÚ ,14 Kč Z: Ing. Rambousková Usnesení 16/2015 Rada města po projednání doporučuje předložit ke schválení zastupitelstvu města rozpočtové opatření č. 2/2015: Zvýšení příjmů: 2310 pitná voda položka 2132 příjmy z pronájmu ost. nemovitostí o částku ,00 Kč (Fond) položka 2132 příjmy z pronájmu ost. nemovitostí o částku 3.845,31 Kč 2321 odvádění a čištění odpadních vod a nakládaní s kaly položka 2132 příjmy z pronájmu ost. nemovitostí o částku ,00 Kč (Fond) položka 2132 příjmy z pronájmu ost. nemovitostí o částku 4.643,52 Kč 3631 veřejné osvětlení položka 2322 přijaté pojistné náhrady o částku ,00 Kč položka 1335 poplatek za odnětí pozemků plnění o částku ,00 Kč funkcí lesa Zvýšení výdajů: 2212 silnice položka 6121 budovy, haly a stavby o částku ,00 Kč ORG 644 Havlíčkova ul. položka 6121 budovy, haly a stavby o částku ,00 Kč ORG 742 úprava MK a Hosteckého potoka 2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací položka 6121 budovy, haly a stavby o částku ,00 Kč ORG 734 okružní křižovatka Milevká

6 pitná voda položka 6121 budovy, haly a stavby o částku ,00 Kč ORG 644 Havlíčkova ul odvádění a čištění odpadních vod a nakládaní s kaly položka 6119 ostatní nákupy dlouh. nehmot. maj. o částku ,00 Kč (Fond) položka 6119 ostatní nákupy dlouh. nehmot. maj. o částku 8.488,83 Kč ORG 747 generel vodovodů a kanalizací položka 6121 budovy, haly a stavby o částku ,00 Kč ORG 644 Havlíčkova ul veřejné osvětlení položka 6121 budovy, haly a stavby o částku ,00 Kč ORG 637 veřejné osvětlení pěší stezka Hlinky položka 5169 nákup ostatních služeb o částku ,00 Kč ORG 707 pasport veřejného osvětlení 3639 komunální služby a územní rozvoj j. n. položka 5171 opravy a udržování o částku ,00 Kč ORG 705 oprava fasády č. p zachování a obnova kulturních památek položka 5171 opravy a udržování o částku ,00 Kč ORG 721 špejchar v Kolodějích nad Lužnicí 3639 komunální služby a územní rozvoj j. n. položka 6121 budovy, haly a stavby o částku ,00 Kč ORG 588 zateplení městské polikliniky Snížení výdajů: 2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací položka 6121 budovy, haly a stavby o částku ,00 Kč ORG 637 pěší stezka ze sídliště Hlinecká Zvýšení financování: položka 8115 změna stavu krát. prostředků na BÚ o částku ,00 Kč Z: Ing. Rambousková Usnesení 17/2015 Rada města Týn nad Vltavou schvaluje uzavření dodatku č. 23 ke smlouvě o zabezpečení likvidace komunálních odpadů ve městě Týn nad Vltavou uzavřené dne na rok 2015 s firmou Rumpold s.r.o., Klimentská 1746/52, Praha 1, IČ: Usnesení 18/2015 Rada města Týn nad Vltavou schvaluje: Z: Ing. Palma

7 7 dodatek č. 15 ke smlouvě o zabezpečení svozu odpadkových košů uzavřené dne , dodatek č. 15 ke smlouvě o zabezpečení svozu odpadu z chatových oblastí uzavřené dne , dodatek č. 23 ke smlouvě o zabezpečení separovaného odpadu ve městě Týn nad Vltavou uzavřené dne , všechny uzavřené se společností Rumpold-T, s.r.o., Budějovická 80, Týn nad Vltavou, IČ: Z: Ing. Palma Usnesení 19/2015 Rada města schvaluje pronájem pozemku p.č. 3002/72 o výměře 154 m 2 ostatní plocha / jiná plocha v k. ú. Hněvkovice u Týna nad Vltavou panu Josefu Horkému a paní Janě Koberové, oba bytem Týn nad Vltavou, Komenského 660. Nájemné stanovuje ve výši 9,- Kč/m 2 ročně. Pronájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Usnesení 20/2015 Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení prodej pozemku st. 236/2 o výměře 7 m 2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hněvkovice u Týna nad Vltavou panu Josefu Horkému a paní Janě Koberové, oba bytem Týn nad Vltavou, Komenského 660. Cenu pozemku stanovit ve výši 400,- Kč/m 2. Usnesení 21/2015 Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu č. 1, v domě č.p. 109, ul. Ke Hradu v Týně nad Vltavou se stávajícím nájemcem Kateřinou Harantovou, který mění příslušná ustanovení smlouvy následovně: čl. I. odst. 4. se nahrazuje novým zněním: Pronajímatel přenechává byt uvedený v odst. 2. této smlouvy do užívání nájemci na dobu určitou do Pokud nepominou důvody, pro které byl podporovaný byt zvláštního určení přidělen (uživatel sociální služby Domova sv. Anežky, o.p.s., snížená soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění vyžadující pomoc jiné fyzické osoby), nebo nepodá-li pronajímatel u příslušného soudu návrh na vyklizení předmětného bytu do 30 dnů, obnovuje se nájemní smlouva za týchž podmínek vždy nejdéle o 1 rok. Usnesení 22/2015 Rada města schvaluje realizaci projektu Vybudování nového vstupu do ZŠ Malá Strana podpořeného nadačním příspěvkem Nadace ČEZ a ukládá zajistit realizaci projektu v termínu od do Usnesení 23/2015 Rada města jako zástupce veřejného zadavatele ruší zadávací řízení na veřejnou zakázku Oplocení fotbalového stadionu FK Olympie v Týně nad Vltavou.

8 8 Usnesení 24/2015 Rada města ukládá starostovi města projednat změnové listy č. 1 5 a návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci Týn nad Vltavou: Zateplení městské polikliniky II. etapa op. ř. mezi městem Týn nad Vltavou, jako objednatelem a firmou Metrostav a.s. jako zhotovitelem. Usnesení 25/2015 Městská rada schvaluje podání žádostí o dotace na realizaci revitalizace parku Bedřichovy sady na Jihočeský kraj Program rozvoje venkova a krajiny a Ministerstvo životního prostředí Program podpory sídelní zeleně a podání žádosti o podporu projektového záměru areál bývalého přírodního koupaliště Hlinky ev. Bedřichovy sady na Nadaci Proměny. Usnesení 26/2015 Rada města schvaluje předání majetku 15ks dřevořezeb květinových rozet na interiérové dveře v celkové hodnotě 9.750,- Kč příspěvkové organizaci Městské centrum kultury a vzdělávání k hospodaření dle bodu 9 směrnice č. 11/2010. Usnesení 27/2015 Rada města schvaluje závazné ukazatele čerpání rozpočtu roku 2015 pro příspěvkové organizace podle návrhu OHSŠ takto: údaje v tis. Kč ZŠ ZŠ M. MŠ ZUŠ MCKV Městská MĚDDM Hlinecká Strana Týn poliklinika nákup majetku, materiálu Energie a služby Opravy a udržování OON Mzdové náklady Mzdové úvazky ,375 9,8 2,5 schválený příspěvek na rok Usnesení 28/2015 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit dodatek č. 3 ke zřizovací listině Městského centra kultury a vzdělávání.

9 9 Usnesení 29/2015 Rada města schvaluje záměr pronájmu níže uvedených prostor polikliniky ve III. nadzemním podlaží: - místnost č vyšetřovna o výměře 20,8 m², - místnost č. 30 temná komora o výměře 13,2 m², - místnost č. 28 čekárna o výměře 15,10 m², - místnost č. 34 předsíň o výměře 5,4 m², - místnost č. 35 sociální prostory o výměře 4 m², - místnost č. 37 1/3 předsíň o výměře 1,8 m² - místnost č. 38 1/3 umývárny o výměře 0,4 m², - místnost č. 39 1/3 WC o výměře 0,4 m². Celková plocha nebytových prostor 61,1 m². Celková výše ročního nájmu nebytových prostor činí částku ,60 Kč. Z: Ing. Machálek Usnesení 30/2015 Rada města schvaluje záměr pronájmu níže uvedených prostor polikliniky ve II. nadzemním podlaží: - místnost č. 30 ordinace o výměře 14,9 m² - místnost č. 48 ¼ WC o výměře 0,30 m² - místnost č. 49 umývárna o výměře 0,30 m Celková plocha nebytových prostor 15,5 m². Celková výše ročního nájmu nebytových prostor činí částku ,20 Kč. Z: Ing. Machálek Usnesení 31/ Rada města odvolává dle 102 odst. 2. písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, Mgr. Karla Hájka zástupce města ve Sdružení měst a obcí Bukovská voda, a to k datu Rada města dle 102 odst. 2. písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, jmenuje Jiřího Eisenvorta zástupcem města ve Sdružení měst a obcí Bukovská voda, a to k datu Usnesení 32/2015 Rada města ukládá řediteli Vltavotýnské realitní spol. s r.o. svolat valnou hromadu společnosti a to z důvodu odvolání dosavadního jednatele pana Ing. Ivo Machálka a jmenování Ing. Marcela Šulce - novým jednatelem této společnosti. Usnesení 33/2015 Rada města doporučuje zastupitelstvu města, aby uložilo starostovi města požádat ( 187 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích) jednatele společnosti Rumpold T, s.r.o., o svolání valné hromady této společnosti a to z důvodu odvolání dosavadního jednatele pana Pavla Bočka a jmenování Mgr. Bohumila Tomana novým jednatelem této společnosti a dále zastupitelstvo města pověřuje starostu města, aby na valné hromadě společnosti Rumpold T, s.r.o. hlasoval pro odvolání dosavadního jednatele pana Pavla

10 10 Bočka, a dále aby hlasoval pro jmenování pana Mgr. Bohumila Tomana novým jednatelem této společnosti. Usnesení 34/2015 Rada města doporučuje zastupitelstvu města uložit starostovi města, aby požádal ( 366 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích) představenstvo společnosti Vltavotýnská teplárenská, a.s. o svolání mimořádné valné hromady s tímto programem: schválení orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů) odvolání zástupců města z představenstva společnosti odvolání zástupců města z dozorčí rady společnosti volba zástupců města do představenstva společnosti volba zástupců města do dozorčí rady společnosti schválení smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti a dále, aby zastupitelstvo města udělilo plnou moc starostovi města tak, aby na mimořádné valné hromadě společnosti Vltavotýnská teplárenská, a.s. hlasoval pro: odvolání zástupců města, kteří jsou členy představenstva: - František Klíma - Ing. František Kobera - Ing. Jaroslav Boček - Mgr. Karel Hájek - MVDr. Jiří Mikeš odvolání pana Vladimíra Krále, který je předsedou dozorčí rady zvolení zástupců města do představenstva: - Ing. František Kobera - Ing. Tomáš Tvrdík - Zdeněk Dušek - Rudolf Trecha - Jiří Vornay zvolení Mgr. Karla Hájka do dozorčí rady schválení smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti Usnesení 35/2015 Zastupitelstvo města v souladu s 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších zákonů stanovuje, že se nebude proplácet náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva města na kalendářní rok Usnesení 36/2015 Rada města doporučuje zastupitelstvu města chválit dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě o spolupráci uzavřené mezi městem Týn nad Vltavou a společností ČEZ, a.s. dne

11 11 Usnesení 37/2015 Rada města schválila program I. zasedání Zastupitelstva města Týn nad Vltavou a ukládá svolat I. zasedání Zastupitelstva města na Usnesení 38/2015 Rada města ukládá zorganizovat školení pro školy a sportovní kluby k lékařským prohlídkám. Zapsal: Ing. Luděk Chlanda Ing. Ivo Machálek místostarosta Mgr. Milan Šnorek starosta

Usnesení 709/2014 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Rozpočtová opatření (Ing.

Usnesení 709/2014 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Rozpočtová opatření (Ing. USNESENÍ 49. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 15.12.2014 Usnesení 709/2014 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Rozpočtová opatření (Ing. Rambousková)

Více

Usnesení 527/2015 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Rozpočtová opatření (Ing.

Usnesení 527/2015 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Rozpočtová opatření (Ing. USNESENÍ 38. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 19. 10. 2015 Usnesení 527/2015 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Rozpočtová opatření (Ing.

Více

USNESENÍ 48. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE

USNESENÍ 48. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE USNESENÍ 48. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 8.12.2014 Usnesení 682/2014 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Rozpočtová opatření (Ing. Rambousková)

Více

USNESENÍ 30. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE Rozpočtové změny (Ing. Rambousková)

USNESENÍ 30. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE Rozpočtové změny (Ing. Rambousková) USNESENÍ 30. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 28.7.2014 Usnesení 409/2014 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Bytové záležitosti (Ing. Vránek) 3. Výběrové řízení na veřejnou zakázku Oprava schodiště

Více

Usnesení 799/2016 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Rozpočtová opatření (Ing.

Usnesení 799/2016 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Rozpočtová opatření (Ing. USNESENÍ 50. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 12.12.2016 Usnesení 799/2016 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Rozpočtová opatření (Ing. Rambousková)

Více

USNESENÍ 17. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE Usnesení 237/2013 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města:

USNESENÍ 17. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE Usnesení 237/2013 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: USNESENÍ 17. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 29.4.2013 Usnesení 237/2013 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Rozdělení příspěvku TJ Jiskra

Více

USNESENÍ 21. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE

USNESENÍ 21. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE USNESENÍ 21. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 25.5.2015 Usnesení 270/2015 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Rumpold T s.r.o. (p. Cícha, Mgr.

Více

Usnesení 649/2015 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Rozpočtová opatření (Ing.

Usnesení 649/2015 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Rozpočtová opatření (Ing. USNESENÍ 46. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 14. 12. 2015 Usnesení 649/2015 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Rozpočtová opatření (Ing.

Více

Usnesení 152/2016 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník)

Usnesení 152/2016 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) USNESENÍ 10. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 14. 3. 2016 Usnesení 152/2016 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Souhlas zřizovatele s převodem

Více

USNESENÍ 11. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE Usnesení 115/2014 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města:

USNESENÍ 11. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE Usnesení 115/2014 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: USNESENÍ 11. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 10.3.2014 Usnesení 115/2014 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. MCKV p.o. (Mgr. Mráčková) 3.

Více

USNESENÍ 13. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE

USNESENÍ 13. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE USNESENÍ 13. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 30.3.2015 Usnesení 162/2015 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Rozpočtová opatření () 3. Vybavení

Více

Usnesení 735/2016 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 3. Rozpočtová opatření (Ing.

Usnesení 735/2016 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 3. Rozpočtová opatření (Ing. USNESENÍ 46. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 21.11.2016 Usnesení 735/2016 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Petice občanů (starosta) 3.

Více

USNESENÍ 16. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE

USNESENÍ 16. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE USNESENÍ 16. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 20.4.2015 Usnesení 194/2015 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Rozpočtová opatření (Ing. Rambousková)

Více

Usnesení 634/2014 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník)

Usnesení 634/2014 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) USNESENÍ 44. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 19.11.2014 Usnesení 634/2014 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Program VIII. zasedání zastupitelstva

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

USNESENÍ 29. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE Usnesení 442/2016 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města:

USNESENÍ 29. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE Usnesení 442/2016 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: USNESENÍ 29. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 25.7.2016 Usnesení 442/2016 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Nákup věcných darů v rámci realizace projektu Oranžový rok 2016

Více

6. Schválení zadávacího řízení na akci Oprava komunikace Homolov Březinka (Ing. Rohlena)

6. Schválení zadávacího řízení na akci Oprava komunikace Homolov Březinka (Ing. Rohlena) USNESENÍ 2. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 18. 1. 2016 Usnesení 34/2016 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Rozpočtová opatření (Ing. Rambousková)

Více

USNESENÍ 36. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE Usnesení 500/2014 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města:

USNESENÍ 36. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE Usnesení 500/2014 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: USNESENÍ 36. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 15.9.2014 Usnesení 500/2014 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Rozpočtová opatření (Ing. Rambousková)

Více

Usnesení 671/2016 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník)

Usnesení 671/2016 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) USNESENÍ 42. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 24.10.2016 Usnesení 671/2016 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Rozpočet Městského centra kultury

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Usnesení 598/2013 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 2. Souhlas s přijetím daru pro MCKV p.o. (Mgr. Mráčková)

Usnesení 598/2013 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 2. Souhlas s přijetím daru pro MCKV p.o. (Mgr. Mráčková) USNESENÍ 42. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 21.10.2013 Usnesení 598/2013 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Souhlas s přijetím daru pro

Více

USNESENÍ 22. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE

USNESENÍ 22. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE USNESENÍ 22. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 1. 6. 2015 Usnesení 286/2015 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. MediClinic (Mgr. V. Polata)

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 11 970 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

USNESENÍ 7. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE

USNESENÍ 7. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE USNESENÍ 7. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 16.2.2015 Usnesení 93/2015 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Městské centrum kultury a vzdělávání

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2014

ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2014 Příjmy ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2014 schválený na zasedání zastupitelstva obce dne 31.3.2014 231 10 0000 1111 Daň z příjmů FO ze záv. čin. a funk. požitků 43 231 10 0000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 21

Více

ROZPOČET NA ROK 2014

ROZPOČET NA ROK 2014 Obec Šelešovice ROZPOČET NA ROK 2014 A/ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Druh příjmu Objem příjmů TŘÍDA 1 - Daňové příjmy 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 520 000,00 1112 Daň z příjmů

Více

Usnesení 615/2014 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Rozpočtová opatření (Ing.

Usnesení 615/2014 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Rozpočtová opatření (Ing. USNESENÍ 43. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 10.11.2014 Usnesení 615/2014 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Rozpočtová opatření (Ing. Rambousková)

Více

USNESENÍ 25. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE

USNESENÍ 25. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE USNESENÍ 25. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 22.6.2015 Usnesení 337/2015 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Varianty řešení podjezdné výšky

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2014

Rozpočet města Třešť na rok 2014 Rozpočet města Třešť na rok 2014 schválen na 23. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 267/S,OS/2013-9/12-Z ze dne 9. 12. 2013 Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída 1) Nedaňové

Více

4. Důvodová zpráva k úpravě závazného ukazatele rozpočtu (tajemník) 5. Rozpočtová opatření (Ing. Rambousková)

4. Důvodová zpráva k úpravě závazného ukazatele rozpočtu (tajemník) 5. Rozpočtová opatření (Ing. Rambousková) USNESENÍ 28. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 27.7.2015 Usnesení 388/2015 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Varianty řešení poruchy motoru

Více

Usnesení 647/2016 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Rozpočtová opatření (Ing.

Usnesení 647/2016 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Rozpočtová opatření (Ing. USNESENÍ 41 SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 17.10.2016 Usnesení 647/2016 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Rozpočtová opatření (Ing. Rambousková)

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost Položka Paragraf Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 100,00 100,00 131 187,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 220,00 220,00 120

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013 Rozpočet města Třešť na rok 2013 Schválen na 17. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 193/S,OS/2012-10/12-Z dne 10. 12. 2012. Obsah: Souhrnné údaje.. 1 A) Příjmy rozpočtu.... 1 1) daňové příjmy

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 280 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 60 000 0000

Více

Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice

Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice Příjmy Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice Paragraf Položka 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. 0 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 0 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů

Více

Usnesení 219/2014 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Rozpočtová opatření (Ing.

Usnesení 219/2014 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Rozpočtová opatření (Ing. USNESENÍ 18. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 28.4.2014. Usnesení 219/2014 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Rozpočtová opatření (Ing. Rambousková)

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.500.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh

Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh Rozpočet -závazné ukazatele byly vypracovány v souladu se zněním 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona

Více

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství Příjmy 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 285 0 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 102 0 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 29 0 1121

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Schválený rozpočet 2015 (v tis. Kč)

Schválený rozpočet 2015 (v tis. Kč) Schválený rozpočet 2015 (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy Odd Par Pol ORJ Název položky RS 2015 podseskupení 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé čin. a funkč. požitků 17 514,00 rozpočtových položek

Více

USNESENÍ 38. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE

USNESENÍ 38. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE USNESENÍ 38. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 29.9.2014 Usnesení 535/2014 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. MěDDM, p.o. zpráva zřizovateli

Více

USNESENÍ 7. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE

USNESENÍ 7. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE USNESENÍ 7. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 22. 2. 2016 Usnesení 100/2016 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Rozpočtová opatření (Ing. Rambousková)

Více

USNESENÍ 28. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE

USNESENÍ 28. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE USNESENÍ 28. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 10.10.2011 Usnesení 594/2011 Rada města ukládá společnosti Rumpold-T, s.r.o. zaměřit se na problematiku úklidu bývalého KD Hlinky a navrhnout opatření

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS NÁVRH

PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS NÁVRH ROZPOČET OBCE SVĚTLÍK NA ROK 2010 PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 610 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné činnosti výdělečné činnosti 40 000

Více

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 270 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 48 000 0000 1113

Více

Org: , Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 Org: ,00. Org: ,00

Org: , Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 Org: ,00. Org: ,00 roku 2016 strana: 1 / 11 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 600 000,00 0000 0000 1112 000000000

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 USNESENÍ č. 76/09-14 Z I. schvaluje 1. Rozpočtové opatření č. 39/2014 par.2143 cestovní ruch, pol.6121 budovy, haly a

Více

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 391 26 Tučapy u Soběslavi č.p.19 Tel.: 381 594 716, 381 594 736 e-mail: outucapy@volny.cz www.tucapy.cz NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně

Více

PŘÍJMY CELKEM v Kč NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014

PŘÍJMY CELKEM v Kč NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014 NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014 PLÁNOVANÉ PŘÍJMY ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ V ROCE 2014 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 650000 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 30000 Daň z příjmu fyzických

Více

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012 Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok 2012 ZM schvaluje územní rozpočet na rok 2012 jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý finančními prostředky z minulých let

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknova schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Rozpočet na rok celkem Celospolečenské funkce lesů SU-AU Org. Par. Položka UZ Popis Kč

Rozpočet na rok celkem Celospolečenské funkce lesů SU-AU Org. Par. Položka UZ Popis Kč Rozpočet na rok 2015 I.Příjmy 681 1111 daň z příjmů fyz. osob ze zav. činnosti 770 000,00 681 1112 daň z příjmů fyz. osob ze sam. činnosti 140 000,00 681 1113 daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2008 - Hlavní činnost Pol. Par Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 170,00 170,00 164 862,50 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 100,00 100,00 164 210,00

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 270 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 60 000 0000

Více

NÁVRH ROZPOČTU Přijaté příspěvky na pořízení dl. majetku odvádění odpadních vod činnost knihovnická

NÁVRH ROZPOČTU Přijaté příspěvky na pořízení dl. majetku odvádění odpadních vod činnost knihovnická Obec Dymokury ROZPOČET NA ROK 1 (návrh) 1 NÁVRH ROZPOČTU 1 Třída 1 Daňové příjmy (v tis. Kč) 000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 1 800 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výděl. činnosti

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

Rozpočet příjmů na rok 2012

Rozpočet příjmů na rok 2012 Rozpočet příjmů na rok 2012, pol. Text Rozpočet 2012 v tis. Kč 1111 Daň z příjmů FO (závislá činnost) 4200 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 100 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 350 1121 Daň z příjmů

Více

Návrh rozpočtu roku 2014

Návrh rozpočtu roku 2014 roku 2014 strana: 1 / 8 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 950 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň

Více

Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 5 000,00 Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.

Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 5 000,00 Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. roku 2014 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 710 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň

Více

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Příjmy v Kč: OD PA POL: Návrh rozpočtu 2016: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkč.požitků 1111 2 650 000 Daň z příjmů fyzických

Více

Rozpočet města Šluknov na rok 2017

Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

USNESENÍ 24. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE

USNESENÍ 24. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE USNESENÍ 24. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 20.6.2016 Usnesení 374/2016 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Rozšíření stávající aplikace

Více

USNESENÍ Z 40. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE

USNESENÍ Z 40. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE USNESENÍ Z 40. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 10.10.2016 Usnesení 622/2016 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Směna pozemků v lokalitě průmyslová zóna Malá Strana, kat.

Více

PŘÍJMY CELKEM v Kč ROZPOČET OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2013

PŘÍJMY CELKEM v Kč ROZPOČET OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ V ROCE 2013 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 550000 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 30000 Daň z příjmu fyzických osob z

Více

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015 Paragraf Položka Název Daňové příjmy, transféry, poplatky Daň z příjmů fyzických osob ze závislé 1111 činnosti a funkčních požitků 620000 Daň z příjmů fyzických

Více

PŘÍJMY návrh rozpočtu na rok VÝDAJE návrh rozpočtu na rok 2016

PŘÍJMY návrh rozpočtu na rok VÝDAJE návrh rozpočtu na rok 2016 MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA DAČIC PŘÍJMY návrh rozpočtu Daňové příjmy 109.270,00 tis. Kč Nedaňové příjmy 13.004,50 tis. Kč Kapitálové příjmy 14.098,90 tis. Kč Přijaté

Více

Návrh rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017

Návrh rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017 Návrh rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017 Závazné ukazatele rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017 ZÁVAZNÉ UKAZATELE V souladu se zákonem č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

USNESENÍ 21. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE

USNESENÍ 21. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE USNESENÍ 21. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 27.5.2013 Usnesení 287/2013 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Valná hromada společnosti Rumpold-T,

Více

Podrobný rozpis rozpočtu pro rok 2011 Příjmy - v tisících Kč schválený upravený čerpání %plnění ÚZ paragraf položka účel Daňové příjmy celkem

Podrobný rozpis rozpočtu pro rok 2011 Příjmy - v tisících Kč schválený upravený čerpání %plnění ÚZ paragraf položka účel Daňové příjmy celkem Podrobný rozpis rozpočtu pro rok 2011 Příjmy - v tisících Kč schválený upravený čerpání %plnění ÚZ paragraf položka účel %čerpání 0 1... Daňové příjmy celkem z toho: 66 275 000,00 66 275 000,00 1111 DPFOZČ

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2017

Rozpočet města Třešť na rok 2017 Rozpočet města Třešť na rok 2017 schválen na 16. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 188/S,OS/2016-12/12-Z ze dne 12. 12. 2016 Město Třešť Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída

Více

Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00. Org: 0000 Obec ,00

Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00. Org: 0000 Obec ,00 strana: 1 / 9 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 500 000,00 0000 0000 1112 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 110 000,00

Více

Schválený rozpočet roku 2014

Schválený rozpočet roku 2014 strana: 1 /10 pří J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 1111 0 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé čin. A funkčních požitků 230,00 1112 0 Daň z příjmů fyz.osob ze samo Výděl.činnosti 3,00 1113 0 Daň

Více

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2014

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2014 Rozpočet Městyse Batelova na rok 2014 Rozpočet Městyse Batelova je na rok 2014 koncipován s ohledem na stabilizaci financí. Vzhledem k velkým výdajům v roce 2013, bude následující rok finančně sledovat

Více

Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč)

Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč) Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč) Par Pol ORJ Název položky RN 2013 Rozpočtové příjmy rozpočtových položek 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 16 250,00

Více

ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE

ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE I.Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet po rozpočet změnách a b 1 2 1 Daňové příjmy 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti 93 0000 1112

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014 2014 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 1 574 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 121 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

Příjmy. celkem 11542,9

Příjmy. celkem 11542,9 Příjmy ODPA POL text částka/tis.kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin.a fun.pož. 1400 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 90 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. Výnosů 130 1121 Daň z

Více

USNESENÍ 29. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE Finanční záležitosti (Ing. Rambousková)

USNESENÍ 29. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE Finanční záležitosti (Ing. Rambousková) USNESENÍ 29. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 21.7.2014 Usnesení 383/2014 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Výběrové řízení na veřejnou zakázku: Rekonstrukce místní komunikace ulice Havlíčkova

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 4 133 200,00 0000 0000 1112 000000000

Více

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Úhlejov dne 11. 2. 2014

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Úhlejov dne 11. 2. 2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Úhlejov dne 11. 2. 2014 Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce Úhlejov schvaluje ověřovatele zápisu Petra Špůra a Mgr. Zdeňka Stránského. Usnesení č. 1 bylo přijato.

Více

Návrh rozpočtových příjmů Obce Hněvotína na rok 2017

Návrh rozpočtových příjmů Obce Hněvotína na rok 2017 Návrh rozpočtových příjmů Obce Hněvotína na rok 2017 členění SKUPINA TŘÍDA DRUH PŘÍJMU V tis. Kč Třída 1 Daňové příjmy 20 070 Seskupení 11 Daně z příjmů, zisku a kap. výnosů 17 100-1111 Daň z příjmů fyzických

Více

Návrh rozpočtu Městyse Batelova na rok 2013

Návrh rozpočtu Městyse Batelova na rok 2013 Návrh rozpočtu Městyse Batelova na rok 2013 Rozhodující příjmy městyse Batelova tvoří daňové příjmy, které jsou predikovány na rok 2013 v celkové výši cca 21,763 mil. Kč. Neinvestiční přijaté dotace ze

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/1 schválené v rámci programu 17. zasedání zastupitelstva obce dne 26. března 2013 SOUHRN

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/1 schválené v rámci programu 17. zasedání zastupitelstva obce dne 26. března 2013 SOUHRN Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/1 schválené v rámci programu 17. zasedání zastupitelstva obce dne 26. března 2013 SOUHRN Schválený rozpočet 2013 Rozpočet obce po RO 2013/1 Změna RO 2013/1 Příjmy

Více

Usnesení 717/2016 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník)

Usnesení 717/2016 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) USNESENÍ 45. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 14.11.2016 Usnesení 717/2016 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Podání žádosti o grant z dotačního

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

ROZPOČET NA ROK 2006 PŘÍJMY. Rozpočet Kč. Příjmy z prodeje krátkodobého majetku. Par Pol Popis

ROZPOČET NA ROK 2006 PŘÍJMY. Rozpočet Kč. Příjmy z prodeje krátkodobého majetku. Par Pol Popis ROZPOČET NA ROK 2006 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a 185 000 funkčních požitků 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 158 000 0000 1113

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

Návrh rozpočtu roku 2016

Návrh rozpočtu roku 2016 roku 2016 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 600 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE CHÁŘOVICE NA ROK 2014 (v Kč)

SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE CHÁŘOVICE NA ROK 2014 (v Kč) SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE CHÁŘOVICE NA ROK 2014 (v Kč) Příjmy v Kč: OD PA POL: Schválený rozpočet 2014 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1111 380 000 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Výsledek od počátku roku. Rozpčet po změnách. rozpočet. Bez ODPA

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Výsledek od počátku roku. Rozpčet po změnách. rozpočet. Bez ODPA Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 01 Období: Do 1. měsíce : 1..133;135..53;536..9999 I. Rozpočtové příjmy 1111 111 1113 111 11 111 133 1337 131 133 13 135 1351 1361 11 111 11 113 116 11 1 11

Více

Návrh rozpočtu na rok 2016

Návrh rozpočtu na rok 2016 Návrh rozpočtu na rok 2016 pol. název položky specifikace výdaje návrh na 2016 poznámky Příjmy Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních 1111 požitků 6 337 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 195

Více

Schválený rozpočet na rok 2015 Usnesením č.8/2014 dne 28.ledna 2015

Schválený rozpočet na rok 2015 Usnesením č.8/2014 dne 28.ledna 2015 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet na rok 2015 Usnesením č.8/2014 dne 28.ledna 2015 OdPa Pol Popis Rozpočet 2015 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závčin a 2 500 000,00 Kč 0 1112 Daň z příjmů

Více

USNESENÍ 15. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE Usnesení 171/2014 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města:

USNESENÍ 15. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE Usnesení 171/2014 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: USNESENÍ 15. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 7.4.2014 Usnesení 171/2014 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Rozpočtová opatření (Ing. Rambousková)

Více