Trendy v nákladní železniční dopravě

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Trendy v nákladní železniční dopravě 1990-2003"

Transkript

1 Trendy v nákladní železniční dopravě Autor: Simo PASI Obsah Celková nákladní přeprava...2 Vnitrostátní přeprava...3 Mezinárodní přeprava...5 Rozdělení podle skupin zboží...7 Tranzitní doprava...7 V Evropské unii bylo v roce 2003 v oblasti nákladní železniční dopravy dosaženo přepravního výkonu ve výši 364 miliard tkm. Největší množství zboží bylo přepraveno v Německu, po kterém následovaly Polsko, Francie, Itálie, Švédsko a Velká Británie. Nejvyšší úroveň tranzitní dopravy má Německo, na jehož síti bylo v roce 2003 přepraveno v této oblasti milionů tkm zboží. V rámci celkového růstu železniční dopravy, který byl zaznamenán v období let , existovaly mezi jednotlivými členskými státy široké rozdíly: procentuální změny výkonů nákladní železniční dopravy se pohybovaly od poklesu ve výši -32 % pro Irsko po nárůst ve výši +54 % pro Nizozemsko. Ve většině členských států došlo k nárůstu vnitrostátní dopravy: největší nárůst byl zaznamenán v Portugalsku (+38 %), po kterém následovalo Rakousko (+27 %). V celkových číslech došlo v rozmezí let 1990 až 2003 k nárůstu mezinárodní nákladní železniční dopravy: největší nárůst byl zaznamenán ve Velké Británii (+149 %), přestože vycházel z poměrně nízkého základu, dále v Portugalsku (+92 %) a v Nizozemsku (+82 %). Na čtyři země, jimiž jsou Německo (17 %), Polsko (10 %), Česká republika (10 %) a Belgie (8 %), připadá 45 % mezinárodní nákladní železniční dopravy směřující ven z EU. V rámci celkového objemu zboží přepraveného v roce 2003 připadá největší podíl na «různé zboží» (NST/R skupina 24), po kterém následuje skupina «výrobky z kovu» (NST/R skupina 13). 1

2 Graf 1: Vývoj nákladní železniční dopravy: rok 2003 v porovnání s rokem 1990 (%) Celkem Vnitrostátní doprava Mezinárodní doprava Poznámka: Německo: ; Rakousko, Finsko a Švédsko: Země, pro které nebyla data za léta 1990 a 2003 k dispozici, nejsou na tomto grafu uvedeny. Celková nákladní přeprava Globalizace ekonomiky a zejména rostoucí integrace evropských ekonomik vedly ke značnému růstu celého dopravního sektoru. Liberalizace sektoru železniční dopravy je jednou z priorit v evropské dopravní politice a pro tento účel je třeba mít k dispozici dobrou statistiku. Podle směrnice Rady 80/1177/EHS, která platila do roku 2002, se od patnácti členských států požadovalo, aby nahlašovaly statistické údaje z oblasti nákladní železniční dopravy. Od roku 2003 jsou data z oblasti nákladní železniční dopravy shromažďována podle nařízení 91/2003 z 23 zemí, což nyní zahrnuje 8 z 10 nových členských států, které vstoupily do Evropské unie v květnu 2004 (s výjimkou Kypru a Malty, jež nemají žádné železnice). Tato publikace představuje celková data, jež jsou k dispozici za období let podle typu dopravy. Pokud jde o druh nákladní železniční dopravy, uvažují se zde tři dílčí typy: vnitrostátní, mezinárodní a tranzitní doprava. Místní charakteristiky železničního dopravního trhu vysvětlují dostupnost dat a určité místní rozdíly (viz metodické poznámky). Na evropské úrovni bylo v roce 2003 vyexpedováno po železnici 364 miliard tkm (viz tabulka 1). Na vnitrostátní dopravu připadalo 49 % tohoto přepravního objemu, na mezinárodní dopravu 40 % tohoto celku, zatímco zbývající část (tedy 11 %) představovala tranzitní dopravu. Deset zemí vykázalo nárůst celkového objemu zboží přepraveného během celého období, a to od +4,5 % (Německo) po +54,4 % (Nizozemsko). U pěti zemí byl zaznamenán pokles objemu zboží přepraveného po železnici, konkrétně se jedná o Irsko (-32,4 %), Řecko (-29,5 %), Lucembursko (-25,2 %), Belgii (-12,5 %) a Francii (-5,5 %). Pokud jde o údaje z novější doby, dosáhly meziroční poklesy od roku 2002 do roku 2003 od 0,1 % (v případě Belgie) po 6,6 % (v případě Irska). Celkový růst železniční dopravy v sobě skrývá rozdílný vývoj v různých členských státech. V absolutních číslech bylo největší množství zboží po železnici přepraveno v roce 1990 i v roce 2003 v Německu, po němž následovaly Polsko, Francie, Itálie, Švédsko a Velká Británie. Na tyto členské státy připadlo celkově 64 % celého objemu nákladní železniční dopravy v roce Jeden z nejprudších poklesů byl zaznamenán v Řecku (-29,5 %), což je možno částečně vysvětlit narušením železniční dopravy z důvodu konfliktů v oblasti západního Balkánu. Přepravní výkon v Řecku pak již nebyl schopen dosáhnout znovu dřívějších úrovní. Mezi deseti novými členskými státy bylo v roce 2003 nejvíce zboží přepraveno po železnici v Polsku ( mil. tkm), za nímž následovaly Lotyšsko ( mil. tkm) a Česká republika ( mil. tkm). Na tyto tři země společně připadalo 22 % celkového přepravního objemu realizovaného na úrovni EU. Vstup těchto deseti nových členských států znamenal zvýšení celkového objemu nákladní přepravy po železnici o 51,3 %. 2

3 Tabulka 1: Celková nákladní přeprava po železnici v milionech tkm (%) 02-03(%) Belgie ,5-0,1 Česká republika : : : : : : : : Dánsko ,5 5,8 Německo ,5 2 9,2 Estonsko : : : : : : : : Řecko ,5 39,4 Španělsko ,9 1,5 Francie ,5-6,3 Irsko ,4-6,5 Itálie ,9-1,8 Kypr Lotyšsko : : : : : : : : Litva : : : : : : : : Lucembursko : ,2-4,5 Maďarsko : : : : : : : : Malta Nizozemsko ,4 16,9 Rakousko : : ,2 3-1,5 Polsko : : : : : : : : Portugalsko ,1-5,5 Slovinsko : : : : : : : : Slovensko : : : : : : : : Finsko : : ,1 3 4,0 Švédsko ,4 4,9 Velká Británie : : : : ,1 : EU-25 : : : : : : : : (1) Data pro rok 1990 nezahrnují bývalou NDR; (2) ; (3) ; (4) Zdroj: Banverket. Doprava prázdných nákladních vozů v soukromém vlastnictví zde není zahrnuta. Vnitrostátní přeprava V rozmezí let 1990 až 2003 došlo u vnitrostátní nákladní přepravy k nárůstu ve většině starých členských států (viz tabulka 2). Nejvyšší nárůst byl zaznamenán v Portugalsku (+38,2 %), po kterém následovalo Rakousko (+26,7 %). V pěti dalších zemích došlo k nárůstu o více než 10 %: ve Švédsku o 19,4 %, v Itálii o 14,8 %, ve Finsku o 13,9 %, ve Velké Británii o 13,5 % a ve Španělsku o 10,6 %. Nejsilnější pokles byl zaznamenán v Dánsku (-39,4 %), za kterým následovaly Lucembursko (-29,2 %) a Belgie (-25,1 %). Graf 2 ukazuje rozdělení celkové nákladní železniční dopravy podle vnitrostátní a mezinárodní přepravy, a to pro rok 1990 i pro rok Celkově vypadá toto rozdělení obdobně v rozmezí uvedených let. V Irsku a Velké Británii je nákladní železniční doprava ve značné míře realizována především formou vnitrostátní dopravy. Mezinárodní železniční doprava pro Velkou Británii byla umožněna až prostřednictvím otevření Eurotunelu. Stojí za zmínku poznamenat, že v Portugalsku a Španělsku přestavuje vnitrostátní přeprava zhruba 85 % celkové železniční nákladní přepravy. Ve Francii a v Německu na vnitrostátní přepravu připadá 68 % (v případě Francie) a 52 % (v případě Německa). V menších členských státech a zejména v nových členských státech má vyšší podíl mezinárodní přeprava. V roce 2003 tento podíl činil 95 % v Estonsku a v Litvě, přibližně 80 % v Polsku, Slovinsku, na Slovensku a v Nizozemsku. V roce 1990 i v roce 2003 byly podíly vnitrostátní a mezinárodní přepravy zhruba stejné v Itálii a Německu. 3

4 Tabulka 2: Vnitrostátní přeprava zboží po železnici v milionech tkm (%) 02-03(%) Belgie ,1 2,5 Česká republika : : : : : : : : Dánsko ,4 8,9 Německo ,7 2 11,6 Estonsko : : : : : : 710 : : Řecko ,8 96,0 Španělsko ,6-0,6 Francie ,8-6,5 Irsko : : : :c : : Itálie ,8-0,2 Kypr Lotyšsko : : : : : : 782 : : Litva : : : : : : : : Lucembursko : ,2-14,9 Maďarsko : : : : : : : : Malta Nizozemsko ,4 4,7 Rakousko : : ,7 3-3,3 Polsko : : : : : : : : Portugalsko ,2-8,6 Slovinsko : : : : : : 242 : : Slovensko : : : : : : : : Finsko : : ,9 3 1,0 Švédsko ,4 3,4 Velká Británie : : : : ,5 : EU-25 : : : : : : : : : (1) Data pro rok 1990 nezahrnují bývalou NDR; (2) ; (3) ; (4) Zdroj: Banverket. Doprava prázdných nákladních vozů v soukromém vlastnictví zde není zahrnuta. Graf 2: Podíl vnitrostátní a mezinárodní přepravy na celkové nákladní dopravě v roce 2003 v porovnání s rokem 1990 (na základě tkm) v % Vnitrostátní přeprava Mezinárodní přeprava Poznámka: Údaje za Německo se vztahují k rokům 1991 a

5 Mezinárodní přeprava V Evropské unii došlo u mezinárodní přepravy zboží po železnici v rozmezí let 1990 až 2003 k nárůstu (viz tabulka 3). Největší nárůsty byly zaznamenány ve Velké Británii (o 149,2 %), Portugalsku (o 91,7 %) a v Nizozemsku (o 82,1 %). Mělo by se však poznamenat, že nárůst o mil. tkm v mezinárodní železniční přepravě v Německu v rozmezí let 1991 až 2003 (+47,0 %) byl v absolutním vyjádření mnohem vyšší než celkový nárůst u všech ostatních členských států. Pokud jde o členské státy, které zaznamenaly nárůst přepravních objemů u mezinárodní nákladní železniční přepravy v tomto celkovém období, tak všechny tyto státy s výjimkou Francie a Rakouska zaznamenaly nárůst i v rozmezí let 2002 až Osm nových členských států představovalo v roce % celkové mezinárodní přepravy EU. Tabulka 3: Mezinárodní přeprava zboží po železnici v milionech tkm (%) 02-03(%) Belgie ,3 2,1 Česká republika : : : : : : : : Dánsko ,4 1,2 Německo ,0 2 6,6 Estonsko : : : : : : : : Řecko ,3 14,9 Španělsko ,0 13,0 Francie ,3-4,7 Irsko : : : : : : :c : : Itálie ,8-6,4 Kypr Lotyšsko : : : : : : : : Litva : : : : : : : : Lucembursko ,9 3,1 Maďarsko : : : : : : : : Malta Nizozemsko ,1 10,1 Rakousko : : ,7 3-1,3 Polsko : : : : : : : : Portugalsko ,7 17,7 Slovinsko : : : : : : 931 : : Slovensko : : : : : : : : Finsko : : ,1 3 10,7 Švédsko ,4 8,4 Velká Británie : : : : ,2 : EU-25 : : : : : : : : : (1) Data pro rok 1990 nezahrnují bývalou NDR; (2) ; (3) ; (4) Zdroj: Banverket. Doprava prázdných nákladních vozů v soukromém vlastnictví zde není zahrnuta. Tranzitní doprava není zahrnuta v mezinárodní dopravě. Pokud jde o mezinárodní dopravu, je zajímavé vzít v úvahu, jaké jsou hlavní země, mezi kterými probíhá výměna komodit po železnici. Množství zboží přepravovaného po železnici je ovlivněno kulturními, hospodářskými a politickými aspekty, ale též strukturou dopravní sítě. Tabulka 4 uvádí údaje o množství zboží vyměňovaného v roce 2003 mezi jednotlivými členskými státy EU. Deklarující členský stát je vždy zemí nakládky. Z uvedených údajů je zřejmé, že 45 % mezinárodní nákladní železniční dopravy směrující z Evropské unie (odchozí doprava) je realizováno jen několika členskými státy: Německem (17 %), Polskem (10 %), Českou republikou (10 %) a Belgií (8 %). Při přesnějším pohledu je rovněž možno zjistit, že na Itálii, Rakousko a Francii připadá 52 % celkových exportů Německa přepravených po železnici. 41 % zboží exportovaného Polskem směřuje do Německa a 18 % do České republiky. V České republice je 70 % zboží exportováno do Německa, Rakouska a na Slovensko. V případě Belgie platí, že odchozí mezinárodní přeprava byla realizována především s Německem, Francií, Itálií a Lucemburskem. 5

6 Tabulka 4: Množství zboží podle země vykládky za rok 2003 (v tis. tun) Země Země vykládky BE CZ DK DE EE EL ES FR IE IT CY LV LT LU HU MT BE : : : : : CZ DK DE EE EL : : : : : : : : : - : : : : - ES FR IE :c :c :c :c :c :c :c :c :c - :c :c :c :c - IT CY LV : : : : : : : : : : - : : : - LT LU :c :c :c :c :c :c :c :c :c :c - :c :c :c - HU MT NL AT PL PT SI SK FI SE UK : : : : : : : : : : - : : : : - Celkem : : : : : : : : : : - : : : : - Země Země vykládky NL AT PL PT SI SK FI SE UK BG HR RO TR CH NO Další Celkem BE : 1 0 : CZ DK DE EE EL : : : : : : : : : : : : : : : : : ES FR IE :c :c :c :c :c :c :c :c :c :c :c :c :c :c :c :c :c IT CY LV : : : : : : : : : : : : : : : LT LU :c :c :c :c :c :c :c :c :c :c :c :c :c :c :c :c :c HU MT NL AT PL PT SI SK FI SE UK : : : : : : : : : : : : : : : Celkem : : : : : : : : : : : : : : : : : Je zajímavé poznamenat, že Německo, Polsko a Česká republika jsou těmi evropskými zeměmi, které dovážejí po železnici nejvíce zboží (49 milionů tun zboží v případě Německa, 28 milionů tun v případě Polska a 25 milionů tun v případě České republiky). Německo dováželo po železnici zboží především 6

7 z Nizozemska (23 %), Polska (20 %) a Rakouska (13 %). V případě Itálie platí, že zboží bylo přijímáno především z Německa (36 %), Francie (20 %) a Rakouska (14 %). 27 % zboží vstupujícího do Rakouska po železnici pocházelo z Německa, 24 % z České republiky a 14 % z Polska. Rozdělení podle skupin zboží Vývoj nákladní železniční dopravy je silně svázán s typem přepravovaného zboží. V roce 2003 uvedlo osmnáct členských států data s rozpisem podle typu zboží. Mělo by se poznamenat, že podíl skupiny 24 dle klasifikace NST/R ( různé zboží ) je velmi vysoký v porovnání s ostatními skupinami (viz graf 3). To může být způsobeno využíváním skupiny 24 pro vykazování zboží přepravovaného v kontejnerech, které často není specificky označeno pro účely statistického výkaznictví. Ponecháme-li stranou zvláštní případ spojený s touto skupinou zboží, pak je vidět, že přeprava výrobků z kovu (skupina 13 dle klasifikace zboží NST/R) má největší podíl na celkové přepravě v roce 2003 (13,5 %), zatímco skupina 5 dle klasifikace NST/R ( textilie, textilní zboží a umělá vlákna, jiné surové živočišné a rostlinné materiály ) je nejméně významnou položkou, na kterou připadá pouze 0,1 % celkových výkonů. Podíl skupin zboží č. 8 ( pevná nerostná paliva ), č. 10 ( ropné produkty ) a č. 11 ( železná ruda, železný a ocelový šrot, vysokopecní výhoz ) je velmi obdobný a připadá na něj 8,8 % (v případě skupiny č. 8), 8,4 % (u skupiny č. 10) a 8,7 % (pro skupinu č. 11) celkového objemu. Pro ostatní skupiny zboží jsou příslušné podíly nižší než 0,4 %. Graf 3: Podíl podle skupiny zboží (viz metodické poznámky) na základě názvosloví systému NST/R v roce 2003 v tis. tkm Skupiny zboží Poznámka: Řecko, Lotyšsko, Polsko: data nejsou k dispozici; Litva, Lucembursko: data jsou důvěrná Tranzitní doprava Tranzitní železniční doprava znamená, že zboží projíždí vykazujícím členským státem, aniž by bylo naloženo, vyloženo nebo přeloženo. V této publikaci jsou statistické údaje ohledně tranzitní dopravy zahrnuty v ukazatelích pro přepravní výkony v rámci celkové nákladní dopravy (graf 1 a tabulka 1). V roce 2003 byla celková tranzitní doprava pro ty členské státy, které uváděly údaje o tranzitní dopravě, realizována v objemu přibližně milionů tkm. Zdá se však, že vykazování tranzitní dopravy v některých nových členských státech (například se jedná o Litvu) není dosud v souladu s definicemi, jež jsou specifické pro železniční statistiku, a některé výkony v oblasti tranzitní dopravy by měly být vykazovány spíše jako mezinárodní přeprava vzhledem k tomu, že na hranicích dochází k překládce zboží. Z tabulky 5, která uvádí seznam deseti zemí, jež byly v roce 2003 nejvýznamnější z hlediska tranzitní železniční dopravy, je možno vypozorovat, že Německo a Litva jsou dva členské státy, ve kterých byly největší objemy zboží přepravovány v tranzitní dopravě (konkrétně se jednalo o milionů tkm v případě Německa a milionů tkm v případě Litvy), což je možno vysvětlit především jejich zeměpisnou polohou. Na deset nejvýznamnějších členských států z hlediska tranzitní železniční dopravy připadalo 94,4 % celkové tranzitní dopravy v roce

8 Tabulka 5: Seznam deseti nejvýznamnějších tranzitních zemí v roce 2003 podle výkonů v milionech tkm Německo Litva Francie Rakousko Slovensko Polsko Slovinsko Česká republika Maďarsko Lotyšsko

9 PODSTATNÉ INFORMACE METODICKÉ POZNÁMKY Dostupnost dat Číselné údaje uvedené v této publikaci byly získány z databází železniční dopravy, jež jsou k dispozici u Eurostatu. Jsou zde zahrnuty statistiky vnitrostátní, mezinárodní a tranzitní dopravy členských států, jež byly sestaveny podle směrnice Rady 80/1177/EHS v rozmezí let 1990 až Údaje za rok 2003 byly shromážděny podle nového nařízení č. 91/2003, které nahradilo zmíněnou směrnici. Některá data byla převzata ze Společného dotazníku Eurostatu/UNECE 1 /ECMT 2. Směrnice a nové nařízení pokrývají nákladní železniční dopravu hlavních železničních podniků v každém členském státě. Restrukturalizace železničních správ, která zahrnuje oddělení provozních společností od správců infrastruktury, a v určitých případech též liberalizace trhu železniční dopravy vedly k tomu, že některé členské státy (zejména se jedná o Velkou Británii od roku 1995 a Švédsko od roku 2000) již tato data Eurostatu neposkytují, neboť podnik uvedený v dané směrnici změnil svůj název. Níže uvedená tabulka představuje vývoj železniční dopravy nebo charakteristiky železniční dopravy v některých zemích, spolu s vysvětlením dostupnosti aktuálních dat. Země Charakteristiky nebo specifika UK Změna názvu železničního dopravce od roku 1995 SE Změna názvu železničního dopravce od roku 2000 LU-DK-IE Žádná regionální doprava IE-PT-UK Žádná tranzitní doprava ES-PT Data od roku 1986 (vstup do EU) FI-AT Data od roku 1995 (vstup do EU) Pro většinu porovnání prováděných vzhledem k rokům 1990 a 2003 je zde zahrnuto pouze 12 zemí EU, ale data pro Rakousko, Finsko a Švédsko se objevují v tabulkách od roku Data za Švédsko byla obdržena od správce železniční sítě (Banverket). V případě Německa byly změny přepravních objemů vypočteny pro období let , neboť data za rok 1990 nezahrnují bývalou NDR. Definice různých typů železniční přepravy Celková železniční přeprava Celková železniční přeprava (v tkm) (v grafu 1 a tabulce 1) byla vypočítána jako součet vnitrostátní, mezinárodní a tranzitní přepravy, kde mezinárodní přeprava představuje součet mezinárodní nakládky a vykládky ve vykazující zemi. Vnitrostátní železniční přeprava Jedná se o železniční přepravu, v jejímž rámci je zboží naloženo i vyloženo ve stejném vykazujícím členském státu bez ohledu na trasu realizovanou železničním vozidlem. Mezinárodní železniční přeprava Jedná se o železniční přepravu, při které je zboží buď naloženo nebo vyloženo (avšak nikoliv obojí) ve vykazujícím členském státu, přičemž se provádí rozlišení mezi nakládkou zboží a vykládkou zboží. Tranzitní železniční přeprava Jedná se o železniční přepravu, kdy zboží projíždí přes vykazující členský stát, aniž by došlo k jeho nakládce, vykládce nebo překládce. Je třeba poznamenat, že aplikace této definice není plně harmonizována ve všech vykazujících zemích. Tunokilometry realizované po železnici Jedná se o jednotku měření pro přepravní výkon nákladní dopravy, která vyjadřuje přepravu jedné tuny zboží po železnici na vzdálenost jednoho kilometru na vnitrostátním území vykazující země. 1 Evropská hospodářská komise Spojených národů 2 Evropská konference ministrů dopravy 9

10 Rozdělení podle skupin zboží Data shromážděná podle směrnice Rady 80/1177/EHS a nařízení č. 91/2003 jsou rozepsána na základě skupin zboží podle klasifikace NST/R (standardní nomenklatura zboží pro dopravní statistiku/revidovaná verze). Zboží je v co nejvyšší míře klasifikováno na základě jeho povahy, stupně zpracování, způsobů přepravy a přepravených množství. 1 Obiloviny 2 Brambory, jiné čerstvé nebo zmražené ovoce a zelenina 3 Živá zvířata, cukrová řepa 4 Dřevo a korek 5 Textilie, textilní zboží a umělá vlákna, jiné surové živočišné a rostlinné materiály 6 Potraviny a krmiva pro zvířata 7 Olejnatá semena a olejnaté plody a tuky 8 Pevná nerostná paliva 9 Surová ropa 10 Ropné produkty 11 Železná ruda, železný a ocelový šrot, vysokopecní výhoz 12 Rudy a šrot barevných kovů 13 Kovové výrobky 14 Cement, vápno a zpracované stavební materiály 15 Surové a zpracované nerostné suroviny 16 Přírodní a chemická hnojiva 17 Chemické výrobky na bázi uhlí, dehet 18 Jiné chemikálie než chemické výrobky na bázi uhlí a dehet 19 Papírová buničina a papírový odpad 20 Dopravní zařízení, stroje, motory, smontované či demontované a jejich součástí 21 Výrobky z kovu 22 Sklo, skleněné zboží, keramické výrobky 23 Kůže, textil, oděvy a další obdobné výrobky 24 Různé zboží V této publikaci platí tyto konvence: : není k dispozici; - nevztahuje se 0 ve skutečnosti nulová nebo velmi zanedbatelná přeprava :c důvěrná data :e odhadovaná data BE = Belgie, CZ = Česká republika, DK = Dánsko, DE = Německo, EE = Estonsko, EL = Řecko, ES = Španělsko, FR = Francie, IE = Irsko, IT = Itálie, CY = Kypr, LV = Lotyšsko, LT = Litva, LU = Lucembursko, HU = Maďarsko, MT = Malta, NL = Nizozemsko, AT = Rakousko, PL = Polsko, PT = Portugalsko, SL = Slovinsko, SK = Slovensko, FI = Finsko, SE = Švédsko, UK = Velká Británie, BG = Bulharsko, HR = Chorvatsko, RO = Rumunsko, TR = Turecko, CH = Švýcarsko, NO = Norsko Na přípravě této publikace se podílela paní Sandrine Engel. Název v originále: Trends in rail goods transport Zdroj: Eurostat, Statistics in focus Transport, 3/2005 Překlad: Petr Zavadil Korektura: ODIS 10

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

IBAN a BIC Přeshraniční převody

IBAN a BIC Přeshraniční převody IBAN a BIC Přeshraniční převody Účinné od 7. 11. 2013 IBAN A BIC Co je IBAN IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodní formát čísla bankovního účtu. Slouží k jednoznačné identifikaci účtu

Více

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR Přílohy 1. Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice v letech 21-29 1 75 % 5 25 21 22 23 24 25 26 27 28 29 rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních

Více

n Důchodce (soustava pro zaměstnané osoby) n Důchodce (soustava pro OSVČ) n Sirotek 1.1 Příjmení ( 1a )... ... ... ... 2.1 Příjmení ( 1a )...

n Důchodce (soustava pro zaměstnané osoby) n Důchodce (soustava pro OSVČ) n Sirotek 1.1 Příjmení ( 1a )... ... ... ... 2.1 Příjmení ( 1a )... SPRÁVNÍ KOMISE PRO SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ MIGRUJÍCÍCH PRACOVNÍKŮ Viz instrukce str. 3 E 404 ( 1 ) LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ PRO ÚČELY PŘIZNÁNÍ RODINNÝCH DÁVEK Nařízení 1408/71: článek 73; článek 74; článek 77;

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

Proč konsolidovat veřejné finance

Proč konsolidovat veřejné finance Proč konsolidovat veřejné finance Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Žofínské fórum Praha 6. října 2011 Finanční krize a její metamorfózy Finanční krize a ochromení hospodářského růstu v EU Odezva

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) Vyhrazeno pro OHIM: Přijato dne Počet stran Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky 0 (nutno ) podle Madridského protokolu Údaje pro řízení u OHIM 0.1 Jazyk,

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

KONCEPCE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ MŠMT V OBORECH VZDĚLÁNÍ DOPRAVY A LOGISTIKY. Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek ministra pro vzdělávání

KONCEPCE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ MŠMT V OBORECH VZDĚLÁNÍ DOPRAVY A LOGISTIKY. Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek ministra pro vzdělávání KONCEPCE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ MŠMT V OBORECH VZDĚLÁNÍ DOPRAVY A LOGISTIKY Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek ministra pro vzdělávání Tři cíle vzdělávání, úloha všeobecného vzdělávání Pro člověka Pro společnost

Více

1.1 Příjmení ( 1a )... 1.2 Jméno Dřívější příjmení ( 1a ) Místo narození ( 2 )...

1.1 Příjmení ( 1a )... 1.2 Jméno Dřívější příjmení ( 1a ) Místo narození ( 2 )... SPRÁVNÍ KOMISE PRO SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ MIGRUJÍCÍCH PRACOVNÍKŮ Viz instrukce str. 4 E 411 ( 1 ) ŽÁDOST O INFORMACE O NÁROKU NA RODINNÉ DÁVKY V ČLENSKÝCH STÁTECH, KDE RODINNÍ PŘÍSLUŠNÍCI BYDLÍ Nařízení

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Mobility pro studenty AR 2015/16

Mobility pro studenty AR 2015/16 Mobility pro studenty AR 2015/16 Bc. et Bc. Kateřina Pavlíčková koordinátorka studentských mobilit Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy Obsah Program Erasmus+ - studijní a praktické

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2011 KOM(2011) 138 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací Oznacení Pripojení Prístup Dálkové k síti podnikatele: k síti (používání (zrízení telefonní Merná telefonni Volné Místní Dálkové vikend

Více

PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ

PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ Martin Mana Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ; 22. dubna 2015 Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6 ČESKÝ

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 13. 6. 2014 1 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Kraji Vysočina v roce 2013 Utilization

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ROZLOHA A OBYVATELÉ EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Rozloha a obyvatelé

Více

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ MZA č. 55/2006 technické informace ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ Pneumatiky s hroty a sněhové řetězy Ve všech evropských státech je hloubka vzorku pneumatik u osobních automobilů předepsána na 1,6 mm, v některých

Více

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP Dům m zahraničních služeb MŠMTM MT a NAEP Kdo jsme? DZS MŠMT Dům zahraničních služeb - příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Akademická informační

Více

VĚKOVÁ STRUKTURA OBYVATELSTVA ČR A VYBRANÝCH ZEMÍ EU

VĚKOVÁ STRUKTURA OBYVATELSTVA ČR A VYBRANÝCH ZEMÍ EU VĚKOVÁ STRUKTURA OBYVATELSTVA ČR A VYBRANÝCH ZEMÍ EU PERSPEKTIVY BUDOUCÍHO VÝVOJE Tomáš Fiala, Jitka Langhamrová Klíčová slova: Populační projekce, stárnutí populace, biologické generace, ekonomické generace.

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

DAŇOVÁ PROTIKRIZOVÁ POLITIKA

DAŇOVÁ PROTIKRIZOVÁ POLITIKA DAŇOVÁ PROTIKRIZOVÁ POLITIKA ZEMÍ EU K V Ě T A K U B Á T O V Á Osnova Úvod Daňová opatření přijatá v jednotlivých členských státech EU Daňová politika EU v období krize Závěr Úvod vznik krize 2006 splasknutí

Více

OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 198 A/02)

OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 198 A/02) C 198 A/6 CS Úřední věstník Evropské unie 6.7.2011 OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 198 A/02) Máte zájem o profesní dráhu v orgánech a institucích EU? Splňuje váš profil naše kritéria?

Více

Tab. 1 - Vývoj AZO R a AZO EU 25 v letech 2001 až 2005 (mil. EUR) EU 25 R Ukazatel 2000 2001 2002 2003 2004 2005 dovoz vývoz bilance obrat obrat Pramen: EUROSTAT Zpracoval: K. Pohlová 221 940,0 236 454,9

Více

Statistická ročenka. Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče

Statistická ročenka. Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče Statistická ročenka Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče 2013 Úvod Cílem této publikace je poskytnutí detailního statistického přehledu o důsledcích provádění mezinárodního

Více

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Tisková zpráva Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Praha, 17. června 2015 Průměrná transakční cena za novou rezidenční nemovitost se v České republice

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 19. 6. 2014 1 Čerpání zdravotní péče cizinci v Moravskoslezském kraji v roce 2013

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

Květen 2014. Srovnávací imigrační studie 2013 2014

Květen 2014. Srovnávací imigrační studie 2013 2014 Květen 2014 Srovnávací imigrační studie 2013 2014 Obsah Úvod 3 Zvláštní imigrační programy pro vysoce kvalifikované pracovníky 4 Česká republika 15 2 Úvod Předmětem studie je srovnání imigračních programů

Více

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků) Dopravní systém je tvořen navzájem provázanými složkami: 1. Dopravní prostředky soubor pohyblivých zařízení 2. Dopravní cesty část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

Více

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services EURES Vaše práce v Evropě Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států EU/EHP a Švýcarska

Více

INFORMACE O SOUBORU ČESKÝCH TECHNICKÝCH NOREM V OBORU GEOGRAFICKÁ INFORMACE/GEOMATIKA. Eva SOVJÁKOVÁ

INFORMACE O SOUBORU ČESKÝCH TECHNICKÝCH NOREM V OBORU GEOGRAFICKÁ INFORMACE/GEOMATIKA. Eva SOVJÁKOVÁ 1 INFORMACE O SOUBORU ČESKÝCH TECHNICKÝCH NOREM V OBORU GEOGRAFICKÁ INFORMACE/GEOMATIKA Eva SOVJÁKOVÁ GISV 2014 předsedkyně Technicko-normalizační komise 122 (TNK122) působící při ÚNMZ, Biskupský dvůr

Více

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO www.kredo.reformy-msmt.cz Osoby ve věku 30-34 let podle vybraných typů dosaženého vzdělání a pohlaví (1995-2013)

Více

VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2015

VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2015 VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2 Obsah 1. Stručný přehled zahraničního obchodu České republiky... 3 2. Teritoriální struktura českého zahraničního obchodu... 6 2.1 Export...

Více

Osobní letecká doprava 2001-2002

Osobní letecká doprava 2001-2002 Osobní letecká doprava 2001- Další pokles ve většině členských států, zejména v mezinárodní dopravě, tyto problémy se zvláště týkají tras do Severní Ameriky a v opačném směru Luis de la Fuente Layos Obsah

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.12.2011 KOM(2011) 847 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ o dosažených výsledcích a

Více

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 23. července 2010 Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group Vypočítaný ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 1 ve výši 8,0 % v roce 2011 v případě

Více

Budoucnost platebních transakcí. Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011

Budoucnost platebních transakcí. Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011 Budoucnost platebních transakcí Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011 Agenda Aktuální statistiky a vývoj trhu v ČR Situace v ČR Zajímavosti ze světa a budoucnost Visa Europe -

Více

PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27.

PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27. PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27. února 1987) b) Zaručený příjem pro starší osoby (zákon ze dne 22. března

Více

Informační společnost z pohledu statistiky

Informační společnost z pohledu statistiky Konference ISSS 2007, Hradec Králové Informační společnost z pohledu statistiky Martin MANA Oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti Obsah prezentace KONCEPT INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2015 7 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Die Online Zusatzdienste der. UTA MultiBox. Online služby UTA MultiBox

Die Online Zusatzdienste der. UTA MultiBox. Online služby UTA MultiBox Die Online Zusatzdienste der UTA MultiBox Online služby UTA MultiBox Allgemein Při příležitosti představení nového UTA MultiBoxu můžeme našim zákazníkům poprvé nabídnout dodatečný online servis. Na zprovoznění

Více

PKP CARGO spojuje své síly s AWT

PKP CARGO spojuje své síly s AWT PKP CARGO spojuje své síly s AWT PKP CARGO připraveno expandovat do Evropy 1 2 3 4 Druhý dopravce v EU Licence na dopravu v devíti zemích EU Komplexní logistické služby v rámci skupiny PKP CARGO Dobrá

Více

Bezpečnost (nejen) cyklistů zajistí jen komplexní přístup. Olomouc 30. 4. 2015

Bezpečnost (nejen) cyklistů zajistí jen komplexní přístup. Olomouc 30. 4. 2015 Bezpečnost (nejen) cyklistů zajistí jen komplexní přístup Olomouc 30. 4. 2015 Nehodovost cyklistů v České republice 81 % usmrcených cyklistů nemělo na hlavě přilbu Téměř třetina zaviněných nehod pod vlivem

Více

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 27. března 2014 o druhém koordinovaném plánu kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při uvádění některých

Více

Cenová konvergence české ekonomiky současný stav a implikace

Cenová konvergence české ekonomiky současný stav a implikace Cenová konvergence české ekonomiky současný stav a implikace Václav Žďárek CES VŠEM, Praha www.cesvsem.cz Firma a konkurenční prostředí MZLU, Brno, 8. 9. březen 2007 Struktura prezentace 1. Úvod 2. Celkový

Více

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze Obsah prezentace Změna závislosti mezi ekonomickým růstem a objemem a kvalitou pracovní síly

Více

Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR

Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR Vývoj nezaměstnanosti v říjnu 2014 30 25 20 15 10 5 0 DE AT MT CZ UK LU DK NL RO HU EE SE PL BE SI FI LT EU28 FR LV IE BG EA18 SK IT

Více

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Schengenský prostor Území států Schengenské dohody Volný pohyb osob v rámci prostoru Absence hraničních kontrol Oblasti spolupráce: policejní a justiční, přes vízové a konzulární záležitosti až po ochranu

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Konzultace Evropské komise, GŘ pro vnitřní trh a služby Předběžná poznámka: Tento dotazník vypracovalo Generální ředitelství pro

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065 PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 29-265 1. Demografická konference Ph.D. studentů demografie Praha, 26.11.29 Český statistický úřad, oddělení demografie PROJEKCE ČSÚ 29 ZÁKLADNÍ FAKTA vypracována

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Speciální EUROBAROMETR 243 EVROPANÉ A JEJICH JAZYKY ÚVOD

Speciální EUROBAROMETR 243 EVROPANÉ A JEJICH JAZYKY ÚVOD ÚVOD Evropská unie je dnes domovem 450 milionů lidí z různých etnických, kulturních a jazykových oblastí. Jazyková situace evropských zemí je komplexní byla utvářena dějinami, geografickými faktory a mobilitou

Více

Studijní a pracovní stáže e v zahraničí. Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007

Studijní a pracovní stáže e v zahraničí. Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007 Studijní a pracovní stáže e v zahraničí Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007 Program celoživotního učení Evropský program schválený pro období 2007-2013 Vznikl spojením

Více

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

VY_32_INOVACE_VL4_08_16. Evropská unie. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme

VY_32_INOVACE_VL4_08_16. Evropská unie. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme VY_32_INOVACE_VL4_08_16 Evropská unie Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme VY_32_INOVACE_VL4_08_16 ANOTACE materiál určený k seznámení

Více

I V. O D Ů V O D N Ě N Í

I V. O D Ů V O D N Ě N Í O D Ů V O D N Ě N Í IV. I. OBECNÁ ČÁST Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních principů, zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny Zákon

Více

Doplňkový řád 1. Kapitola I - Dožádání (články 1 až 3)...000. Kapitola II - Bezplatná právní pomoc (články 4 a 5)...000

Doplňkový řád 1. Kapitola I - Dožádání (články 1 až 3)...000. Kapitola II - Bezplatná právní pomoc (články 4 a 5)...000 Doplňkový řád 1 Obsah Kapitola I - Dožádání (články 1 až 3)...000 Kapitola II - Bezplatná právní pomoc (články 4 a 5)...000 Kapitola III - Oznámení o porušení přísahy svědky a znalci (články 6 a 7)...000

Více

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie?

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Lubomír Lízal, PhD. Holiday Inn, Brno 14.5.2014 Předpovídání spotřeby Jak předpovídat budoucí energetickou

Více

Jste občanem Evropské unie

Jste občanem Evropské unie Jste občanem Evropské unie V Í T E J T E v L u c e m b u r s k u informační brožura vypracovaná ASTI (Organizace pro podporu zahraničních pracovníků) a jejími partnery O B S A H Budete pobývat v Lucembursku

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

Univerzita obrany AR 2015/2016

Univerzita obrany AR 2015/2016 Univerzita obrany AR 2015/2016 kpt. Mgr. Lenka ZÁRYBNICKÁ, Ph.D. Erasmus koordinátor FVZ UO Erasmus+ Mobility studentů Mobility zaměstnanců Pravidla a dokumenty 2 nový program Evropské unie na období 2014

Více

Statistiky v oblasti vědy, technologií a inovací v ČR

Statistiky v oblasti vědy, technologií a inovací v ČR Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ Výzkum, vývoj a inovace - klíčové faktory růstu konkurenceschopnosti ČR Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6; 18. březen 2011 Statistiky v oblasti vědy,

Více

Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce

Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce Formulář pro přípravu modelové hodiny 1. Název (téma) modelové hodiny: HISTORICKÝ POHLED NA ROZŠIŘOVÁNÍ EU 2. Cíle výuky v rámci modelové hodiny: Interaktivně prezentovat, upevnit, případně prohloubit

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Monitorovací systém AUTOPATROL ONLINE. verze CAN a CAN+

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Monitorovací systém AUTOPATROL ONLINE. verze CAN a CAN+ UŽIVATELSKÝ MANUÁL Monitorovací systém AUTOPATROL ONLINE verze CAN a CAN+ UŽIVATELSKÝ MANUÁL (ver. 1/2014) Obsah Obsah 3 Úvod 4 Ovládání přepínače služební/soukromá jízda 4 Monitorovací systém AUTOPATROL

Více

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín PRÁCE V ZAHRANIČÍ Lukáš KUČERA Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín CO JE DŮLEŽITÉ SI UVĚDOMIT znalost jazyka je základním předpokladem pro práci v zahraničí je nutný pro komunikaci

Více

177/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 8. dubna 2004,

177/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 8. dubna 2004, 177/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 8. dubna 2004, kterou se mění vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění vyhlášky č. 154/2003 Sb. Ministerstvo dopravy stanoví podle 137

Více

Mohou si české domácnosti dovolit další zadlužování? Petr Bittner Ekonomické a strategické analýzy 09/2011

Mohou si české domácnosti dovolit další zadlužování? Petr Bittner Ekonomické a strategické analýzy 09/2011 Mohou si české domácnosti dovolit další zadlužování? Petr Bittner Ekonomické a strategické analýzy 09/2011 Zadluženost domácností rostla v předkrizových letech enormním tempem. To bylo odrazem rostoucí

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 19.100 Srpen 2011 Nedestruktivní zkoušení Akustická emise Všeobecné zásady ČSN EN 13554 01 5081 Non-destructive testing Acoustic emission testing General principles Essais non

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005 EVROPSKÁ INTEGRACE G. Petříková, 2005 Evropa značně rozdrobený světadíl 44 států na ploše 10,5 mil. km 2 počet států se ve 20. století etapovitě zvyšoval dezintegrační tendence konec 20. století další

Více

PRAVIDLA A POKYNY PRO PŘEKLADATELSKOU SOUTĚŽ JUVENES TRANSLATORES

PRAVIDLA A POKYNY PRO PŘEKLADATELSKOU SOUTĚŽ JUVENES TRANSLATORES PRAVIDLA A POKYNY PRO PŘEKLADATELSKOU SOUTĚŽ JUVENES TRANSLATORES ÚVOD Generální ředitelství pro překlady Evropské komise (dále jen GŘ pro překlady ) pořádá překladatelskou soutěž pro školy v Evropské

Více

Evropa v kostce. Evropa náš kontinent. Co to je Evropská unie?

Evropa v kostce. Evropa náš kontinent. Co to je Evropská unie? Evropa v kostce Co to je Evropská unie? Je evropská Je to unie = nachází se v Evropě. = spojuje země a lidi. Podívejme se na ni zblízka: Co mají Evropané společného? Jak se Evropská unie vyvinula? Co dělá

Více

Očekávané demografické změny v zemích Evropské unie a základní politické směřování

Očekávané demografické změny v zemích Evropské unie a základní politické směřování Stavební spořen ení s jistotou k vlastnímu bydlení XV. evropský kongres Evropského sdružen ení stavebních spořitelen Očekávané demografické změny v zemích Evropské unie a základní politické směřování Detlef

Více

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž Fakulta pedagogická 5.11.2014 Pavlína Bínová, Ondřej Krpal Erasmus+: Erasmus Mobility studentů jsou rozděleny na studijní pobyt praktická stáž 1 Erasmus + / student Kdo se může zapojit podmínky: Student

Více

Příručka aplikace INVIO import přeprav z CSV Str. 1/11

Příručka aplikace INVIO import přeprav z CSV Str. 1/11 Str. 1/11 Obsah 1. Import přeprav do aplikace Invio z CSV souboru... 3 Konfigurace importu... 3 Ruční import dat... 6 Automatický import dat... 8 Minimální CSV pro kompletní vytvoření zásilky v inviu...

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR. Programy prevence úrazů

Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR. Programy prevence úrazů Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR Programy prevence úrazů MUDr. Stanislav Wasserbauer ředitel odboru strategie a řízení ochrany a podpory zdraví ÚRAZY závažný celosvětový i národní

Více

Health at a Glance: Europe 2010

Health at a Glance: Europe 2010 Health at a Glance: Europe 2010 Summary in Czech Přehled v českém jazyce HEALTH AT GLANCE: EUROPE 2010 ISBN 978-92-64-090309 OECD 2010 1 Shrnutí V posledních desetiletích dosáhly evropské země významného

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Komparace volatility akciových trhů v Evropské unii

Komparace volatility akciových trhů v Evropské unii VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, katedra Financí 9. 1. září 29 Komparace volatility akciových trhů v Evropské unii Lumír Kulhánek 1 Abstrakt V příspěvku je analyzována historická volatilita měsíčních

Více

Zeměpis Název Ročník Autor

Zeměpis Název Ročník Autor Planeta Země I. 6 Planeta Země II. 6 Glóbus a mapa I. 6 Glóbus a mapa II. 6 Litosféra I. 6 Litosféra II. 6 Sluneční soustava 6 Vesmír 6 Soutěsky 6 Kaprun 6 Vznik ledovce. 6 Grossglockner 6 Pedosféra 6

Více

Ekonomický výhled evropského hotelnictví 2014 a 2015

Ekonomický výhled evropského hotelnictví 2014 a 2015 www.pwc.com/hospitality Ekonomický výhled evropského hotelnictví 2014 a 2015 Obsah 1 2 3 4 Jaký byl rok 2013? Výhled pro 2014 a 2015 Trendy Výhled ekonomiky, cestovního ruchu a kapacit 2 Jaký byl rok 2013?

Více

Evropské předpisy pro zimní výbavu nákladních vozidel a autobusů Zima 2014/2015

Evropské předpisy pro zimní výbavu nákladních vozidel a autobusů Zima 2014/2015 Albánie pneumatiky ve vozidle. Použití podle dopravních značek a podmínek. Rakousko Zimní pneumatiky jsou povinné od 1. listopadu do 15. dubna. Riziko zákazu jízdy a vysoké pokuty, pokud nedodržujete předpisy

Více

Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie Bulletin No 1

Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie Bulletin No 1 Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie Bulletin No 1 Tomáš Kozelský VÚPSV, v.v.i. Praha 2007 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Praha 2, Palackého náměstí 4 Vyšlo v

Více

RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA I. náměstek ministra financí

RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA I. náměstek ministra financí Spotřební daň z minerálních olejů v České republice - prezentace k diskusnímu fóru Spotřební daň z motorové nafty 1. března 2011 Liberální institut - Praha RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA I. náměstek

Více

Koridory mezi SRN a ČR a jejich význam pro české hospodářství. 2. Německo-české dopravní fórum Praha, 21.května 2015

Koridory mezi SRN a ČR a jejich význam pro české hospodářství. 2. Německo-české dopravní fórum Praha, 21.května 2015 Koridory mezi SRN a ČR a jejich význam pro české hospodářství 2. Německo-české dopravní fórum Praha, 21.května 2015 Obsah: Asociace malých a středních podniků a řemeslníků AMSP Německo-český obchod v číslech

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více