Trendy v nákladní železniční dopravě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Trendy v nákladní železniční dopravě 1990-2003"

Transkript

1 Trendy v nákladní železniční dopravě Autor: Simo PASI Obsah Celková nákladní přeprava...2 Vnitrostátní přeprava...3 Mezinárodní přeprava...5 Rozdělení podle skupin zboží...7 Tranzitní doprava...7 V Evropské unii bylo v roce 2003 v oblasti nákladní železniční dopravy dosaženo přepravního výkonu ve výši 364 miliard tkm. Největší množství zboží bylo přepraveno v Německu, po kterém následovaly Polsko, Francie, Itálie, Švédsko a Velká Británie. Nejvyšší úroveň tranzitní dopravy má Německo, na jehož síti bylo v roce 2003 přepraveno v této oblasti milionů tkm zboží. V rámci celkového růstu železniční dopravy, který byl zaznamenán v období let , existovaly mezi jednotlivými členskými státy široké rozdíly: procentuální změny výkonů nákladní železniční dopravy se pohybovaly od poklesu ve výši -32 % pro Irsko po nárůst ve výši +54 % pro Nizozemsko. Ve většině členských států došlo k nárůstu vnitrostátní dopravy: největší nárůst byl zaznamenán v Portugalsku (+38 %), po kterém následovalo Rakousko (+27 %). V celkových číslech došlo v rozmezí let 1990 až 2003 k nárůstu mezinárodní nákladní železniční dopravy: největší nárůst byl zaznamenán ve Velké Británii (+149 %), přestože vycházel z poměrně nízkého základu, dále v Portugalsku (+92 %) a v Nizozemsku (+82 %). Na čtyři země, jimiž jsou Německo (17 %), Polsko (10 %), Česká republika (10 %) a Belgie (8 %), připadá 45 % mezinárodní nákladní železniční dopravy směřující ven z EU. V rámci celkového objemu zboží přepraveného v roce 2003 připadá největší podíl na «různé zboží» (NST/R skupina 24), po kterém následuje skupina «výrobky z kovu» (NST/R skupina 13). 1

2 Graf 1: Vývoj nákladní železniční dopravy: rok 2003 v porovnání s rokem 1990 (%) Celkem Vnitrostátní doprava Mezinárodní doprava Poznámka: Německo: ; Rakousko, Finsko a Švédsko: Země, pro které nebyla data za léta 1990 a 2003 k dispozici, nejsou na tomto grafu uvedeny. Celková nákladní přeprava Globalizace ekonomiky a zejména rostoucí integrace evropských ekonomik vedly ke značnému růstu celého dopravního sektoru. Liberalizace sektoru železniční dopravy je jednou z priorit v evropské dopravní politice a pro tento účel je třeba mít k dispozici dobrou statistiku. Podle směrnice Rady 80/1177/EHS, která platila do roku 2002, se od patnácti členských států požadovalo, aby nahlašovaly statistické údaje z oblasti nákladní železniční dopravy. Od roku 2003 jsou data z oblasti nákladní železniční dopravy shromažďována podle nařízení 91/2003 z 23 zemí, což nyní zahrnuje 8 z 10 nových členských států, které vstoupily do Evropské unie v květnu 2004 (s výjimkou Kypru a Malty, jež nemají žádné železnice). Tato publikace představuje celková data, jež jsou k dispozici za období let podle typu dopravy. Pokud jde o druh nákladní železniční dopravy, uvažují se zde tři dílčí typy: vnitrostátní, mezinárodní a tranzitní doprava. Místní charakteristiky železničního dopravního trhu vysvětlují dostupnost dat a určité místní rozdíly (viz metodické poznámky). Na evropské úrovni bylo v roce 2003 vyexpedováno po železnici 364 miliard tkm (viz tabulka 1). Na vnitrostátní dopravu připadalo 49 % tohoto přepravního objemu, na mezinárodní dopravu 40 % tohoto celku, zatímco zbývající část (tedy 11 %) představovala tranzitní dopravu. Deset zemí vykázalo nárůst celkového objemu zboží přepraveného během celého období, a to od +4,5 % (Německo) po +54,4 % (Nizozemsko). U pěti zemí byl zaznamenán pokles objemu zboží přepraveného po železnici, konkrétně se jedná o Irsko (-32,4 %), Řecko (-29,5 %), Lucembursko (-25,2 %), Belgii (-12,5 %) a Francii (-5,5 %). Pokud jde o údaje z novější doby, dosáhly meziroční poklesy od roku 2002 do roku 2003 od 0,1 % (v případě Belgie) po 6,6 % (v případě Irska). Celkový růst železniční dopravy v sobě skrývá rozdílný vývoj v různých členských státech. V absolutních číslech bylo největší množství zboží po železnici přepraveno v roce 1990 i v roce 2003 v Německu, po němž následovaly Polsko, Francie, Itálie, Švédsko a Velká Británie. Na tyto členské státy připadlo celkově 64 % celého objemu nákladní železniční dopravy v roce Jeden z nejprudších poklesů byl zaznamenán v Řecku (-29,5 %), což je možno částečně vysvětlit narušením železniční dopravy z důvodu konfliktů v oblasti západního Balkánu. Přepravní výkon v Řecku pak již nebyl schopen dosáhnout znovu dřívějších úrovní. Mezi deseti novými členskými státy bylo v roce 2003 nejvíce zboží přepraveno po železnici v Polsku ( mil. tkm), za nímž následovaly Lotyšsko ( mil. tkm) a Česká republika ( mil. tkm). Na tyto tři země společně připadalo 22 % celkového přepravního objemu realizovaného na úrovni EU. Vstup těchto deseti nových členských států znamenal zvýšení celkového objemu nákladní přepravy po železnici o 51,3 %. 2

3 Tabulka 1: Celková nákladní přeprava po železnici v milionech tkm (%) 02-03(%) Belgie ,5-0,1 Česká republika : : : : : : : : Dánsko ,5 5,8 Německo ,5 2 9,2 Estonsko : : : : : : : : Řecko ,5 39,4 Španělsko ,9 1,5 Francie ,5-6,3 Irsko ,4-6,5 Itálie ,9-1,8 Kypr Lotyšsko : : : : : : : : Litva : : : : : : : : Lucembursko : ,2-4,5 Maďarsko : : : : : : : : Malta Nizozemsko ,4 16,9 Rakousko : : ,2 3-1,5 Polsko : : : : : : : : Portugalsko ,1-5,5 Slovinsko : : : : : : : : Slovensko : : : : : : : : Finsko : : ,1 3 4,0 Švédsko ,4 4,9 Velká Británie : : : : ,1 : EU-25 : : : : : : : : (1) Data pro rok 1990 nezahrnují bývalou NDR; (2) ; (3) ; (4) Zdroj: Banverket. Doprava prázdných nákladních vozů v soukromém vlastnictví zde není zahrnuta. Vnitrostátní přeprava V rozmezí let 1990 až 2003 došlo u vnitrostátní nákladní přepravy k nárůstu ve většině starých členských států (viz tabulka 2). Nejvyšší nárůst byl zaznamenán v Portugalsku (+38,2 %), po kterém následovalo Rakousko (+26,7 %). V pěti dalších zemích došlo k nárůstu o více než 10 %: ve Švédsku o 19,4 %, v Itálii o 14,8 %, ve Finsku o 13,9 %, ve Velké Británii o 13,5 % a ve Španělsku o 10,6 %. Nejsilnější pokles byl zaznamenán v Dánsku (-39,4 %), za kterým následovaly Lucembursko (-29,2 %) a Belgie (-25,1 %). Graf 2 ukazuje rozdělení celkové nákladní železniční dopravy podle vnitrostátní a mezinárodní přepravy, a to pro rok 1990 i pro rok Celkově vypadá toto rozdělení obdobně v rozmezí uvedených let. V Irsku a Velké Británii je nákladní železniční doprava ve značné míře realizována především formou vnitrostátní dopravy. Mezinárodní železniční doprava pro Velkou Británii byla umožněna až prostřednictvím otevření Eurotunelu. Stojí za zmínku poznamenat, že v Portugalsku a Španělsku přestavuje vnitrostátní přeprava zhruba 85 % celkové železniční nákladní přepravy. Ve Francii a v Německu na vnitrostátní přepravu připadá 68 % (v případě Francie) a 52 % (v případě Německa). V menších členských státech a zejména v nových členských státech má vyšší podíl mezinárodní přeprava. V roce 2003 tento podíl činil 95 % v Estonsku a v Litvě, přibližně 80 % v Polsku, Slovinsku, na Slovensku a v Nizozemsku. V roce 1990 i v roce 2003 byly podíly vnitrostátní a mezinárodní přepravy zhruba stejné v Itálii a Německu. 3

4 Tabulka 2: Vnitrostátní přeprava zboží po železnici v milionech tkm (%) 02-03(%) Belgie ,1 2,5 Česká republika : : : : : : : : Dánsko ,4 8,9 Německo ,7 2 11,6 Estonsko : : : : : : 710 : : Řecko ,8 96,0 Španělsko ,6-0,6 Francie ,8-6,5 Irsko : : : :c : : Itálie ,8-0,2 Kypr Lotyšsko : : : : : : 782 : : Litva : : : : : : : : Lucembursko : ,2-14,9 Maďarsko : : : : : : : : Malta Nizozemsko ,4 4,7 Rakousko : : ,7 3-3,3 Polsko : : : : : : : : Portugalsko ,2-8,6 Slovinsko : : : : : : 242 : : Slovensko : : : : : : : : Finsko : : ,9 3 1,0 Švédsko ,4 3,4 Velká Británie : : : : ,5 : EU-25 : : : : : : : : : (1) Data pro rok 1990 nezahrnují bývalou NDR; (2) ; (3) ; (4) Zdroj: Banverket. Doprava prázdných nákladních vozů v soukromém vlastnictví zde není zahrnuta. Graf 2: Podíl vnitrostátní a mezinárodní přepravy na celkové nákladní dopravě v roce 2003 v porovnání s rokem 1990 (na základě tkm) v % Vnitrostátní přeprava Mezinárodní přeprava Poznámka: Údaje za Německo se vztahují k rokům 1991 a

5 Mezinárodní přeprava V Evropské unii došlo u mezinárodní přepravy zboží po železnici v rozmezí let 1990 až 2003 k nárůstu (viz tabulka 3). Největší nárůsty byly zaznamenány ve Velké Británii (o 149,2 %), Portugalsku (o 91,7 %) a v Nizozemsku (o 82,1 %). Mělo by se však poznamenat, že nárůst o mil. tkm v mezinárodní železniční přepravě v Německu v rozmezí let 1991 až 2003 (+47,0 %) byl v absolutním vyjádření mnohem vyšší než celkový nárůst u všech ostatních členských států. Pokud jde o členské státy, které zaznamenaly nárůst přepravních objemů u mezinárodní nákladní železniční přepravy v tomto celkovém období, tak všechny tyto státy s výjimkou Francie a Rakouska zaznamenaly nárůst i v rozmezí let 2002 až Osm nových členských států představovalo v roce % celkové mezinárodní přepravy EU. Tabulka 3: Mezinárodní přeprava zboží po železnici v milionech tkm (%) 02-03(%) Belgie ,3 2,1 Česká republika : : : : : : : : Dánsko ,4 1,2 Německo ,0 2 6,6 Estonsko : : : : : : : : Řecko ,3 14,9 Španělsko ,0 13,0 Francie ,3-4,7 Irsko : : : : : : :c : : Itálie ,8-6,4 Kypr Lotyšsko : : : : : : : : Litva : : : : : : : : Lucembursko ,9 3,1 Maďarsko : : : : : : : : Malta Nizozemsko ,1 10,1 Rakousko : : ,7 3-1,3 Polsko : : : : : : : : Portugalsko ,7 17,7 Slovinsko : : : : : : 931 : : Slovensko : : : : : : : : Finsko : : ,1 3 10,7 Švédsko ,4 8,4 Velká Británie : : : : ,2 : EU-25 : : : : : : : : : (1) Data pro rok 1990 nezahrnují bývalou NDR; (2) ; (3) ; (4) Zdroj: Banverket. Doprava prázdných nákladních vozů v soukromém vlastnictví zde není zahrnuta. Tranzitní doprava není zahrnuta v mezinárodní dopravě. Pokud jde o mezinárodní dopravu, je zajímavé vzít v úvahu, jaké jsou hlavní země, mezi kterými probíhá výměna komodit po železnici. Množství zboží přepravovaného po železnici je ovlivněno kulturními, hospodářskými a politickými aspekty, ale též strukturou dopravní sítě. Tabulka 4 uvádí údaje o množství zboží vyměňovaného v roce 2003 mezi jednotlivými členskými státy EU. Deklarující členský stát je vždy zemí nakládky. Z uvedených údajů je zřejmé, že 45 % mezinárodní nákladní železniční dopravy směrující z Evropské unie (odchozí doprava) je realizováno jen několika členskými státy: Německem (17 %), Polskem (10 %), Českou republikou (10 %) a Belgií (8 %). Při přesnějším pohledu je rovněž možno zjistit, že na Itálii, Rakousko a Francii připadá 52 % celkových exportů Německa přepravených po železnici. 41 % zboží exportovaného Polskem směřuje do Německa a 18 % do České republiky. V České republice je 70 % zboží exportováno do Německa, Rakouska a na Slovensko. V případě Belgie platí, že odchozí mezinárodní přeprava byla realizována především s Německem, Francií, Itálií a Lucemburskem. 5

6 Tabulka 4: Množství zboží podle země vykládky za rok 2003 (v tis. tun) Země Země vykládky BE CZ DK DE EE EL ES FR IE IT CY LV LT LU HU MT BE : : : : : CZ DK DE EE EL : : : : : : : : : - : : : : - ES FR IE :c :c :c :c :c :c :c :c :c - :c :c :c :c - IT CY LV : : : : : : : : : : - : : : - LT LU :c :c :c :c :c :c :c :c :c :c - :c :c :c - HU MT NL AT PL PT SI SK FI SE UK : : : : : : : : : : - : : : : - Celkem : : : : : : : : : : - : : : : - Země Země vykládky NL AT PL PT SI SK FI SE UK BG HR RO TR CH NO Další Celkem BE : 1 0 : CZ DK DE EE EL : : : : : : : : : : : : : : : : : ES FR IE :c :c :c :c :c :c :c :c :c :c :c :c :c :c :c :c :c IT CY LV : : : : : : : : : : : : : : : LT LU :c :c :c :c :c :c :c :c :c :c :c :c :c :c :c :c :c HU MT NL AT PL PT SI SK FI SE UK : : : : : : : : : : : : : : : Celkem : : : : : : : : : : : : : : : : : Je zajímavé poznamenat, že Německo, Polsko a Česká republika jsou těmi evropskými zeměmi, které dovážejí po železnici nejvíce zboží (49 milionů tun zboží v případě Německa, 28 milionů tun v případě Polska a 25 milionů tun v případě České republiky). Německo dováželo po železnici zboží především 6

7 z Nizozemska (23 %), Polska (20 %) a Rakouska (13 %). V případě Itálie platí, že zboží bylo přijímáno především z Německa (36 %), Francie (20 %) a Rakouska (14 %). 27 % zboží vstupujícího do Rakouska po železnici pocházelo z Německa, 24 % z České republiky a 14 % z Polska. Rozdělení podle skupin zboží Vývoj nákladní železniční dopravy je silně svázán s typem přepravovaného zboží. V roce 2003 uvedlo osmnáct členských států data s rozpisem podle typu zboží. Mělo by se poznamenat, že podíl skupiny 24 dle klasifikace NST/R ( různé zboží ) je velmi vysoký v porovnání s ostatními skupinami (viz graf 3). To může být způsobeno využíváním skupiny 24 pro vykazování zboží přepravovaného v kontejnerech, které často není specificky označeno pro účely statistického výkaznictví. Ponecháme-li stranou zvláštní případ spojený s touto skupinou zboží, pak je vidět, že přeprava výrobků z kovu (skupina 13 dle klasifikace zboží NST/R) má největší podíl na celkové přepravě v roce 2003 (13,5 %), zatímco skupina 5 dle klasifikace NST/R ( textilie, textilní zboží a umělá vlákna, jiné surové živočišné a rostlinné materiály ) je nejméně významnou položkou, na kterou připadá pouze 0,1 % celkových výkonů. Podíl skupin zboží č. 8 ( pevná nerostná paliva ), č. 10 ( ropné produkty ) a č. 11 ( železná ruda, železný a ocelový šrot, vysokopecní výhoz ) je velmi obdobný a připadá na něj 8,8 % (v případě skupiny č. 8), 8,4 % (u skupiny č. 10) a 8,7 % (pro skupinu č. 11) celkového objemu. Pro ostatní skupiny zboží jsou příslušné podíly nižší než 0,4 %. Graf 3: Podíl podle skupiny zboží (viz metodické poznámky) na základě názvosloví systému NST/R v roce 2003 v tis. tkm Skupiny zboží Poznámka: Řecko, Lotyšsko, Polsko: data nejsou k dispozici; Litva, Lucembursko: data jsou důvěrná Tranzitní doprava Tranzitní železniční doprava znamená, že zboží projíždí vykazujícím členským státem, aniž by bylo naloženo, vyloženo nebo přeloženo. V této publikaci jsou statistické údaje ohledně tranzitní dopravy zahrnuty v ukazatelích pro přepravní výkony v rámci celkové nákladní dopravy (graf 1 a tabulka 1). V roce 2003 byla celková tranzitní doprava pro ty členské státy, které uváděly údaje o tranzitní dopravě, realizována v objemu přibližně milionů tkm. Zdá se však, že vykazování tranzitní dopravy v některých nových členských státech (například se jedná o Litvu) není dosud v souladu s definicemi, jež jsou specifické pro železniční statistiku, a některé výkony v oblasti tranzitní dopravy by měly být vykazovány spíše jako mezinárodní přeprava vzhledem k tomu, že na hranicích dochází k překládce zboží. Z tabulky 5, která uvádí seznam deseti zemí, jež byly v roce 2003 nejvýznamnější z hlediska tranzitní železniční dopravy, je možno vypozorovat, že Německo a Litva jsou dva členské státy, ve kterých byly největší objemy zboží přepravovány v tranzitní dopravě (konkrétně se jednalo o milionů tkm v případě Německa a milionů tkm v případě Litvy), což je možno vysvětlit především jejich zeměpisnou polohou. Na deset nejvýznamnějších členských států z hlediska tranzitní železniční dopravy připadalo 94,4 % celkové tranzitní dopravy v roce

8 Tabulka 5: Seznam deseti nejvýznamnějších tranzitních zemí v roce 2003 podle výkonů v milionech tkm Německo Litva Francie Rakousko Slovensko Polsko Slovinsko Česká republika Maďarsko Lotyšsko

9 PODSTATNÉ INFORMACE METODICKÉ POZNÁMKY Dostupnost dat Číselné údaje uvedené v této publikaci byly získány z databází železniční dopravy, jež jsou k dispozici u Eurostatu. Jsou zde zahrnuty statistiky vnitrostátní, mezinárodní a tranzitní dopravy členských států, jež byly sestaveny podle směrnice Rady 80/1177/EHS v rozmezí let 1990 až Údaje za rok 2003 byly shromážděny podle nového nařízení č. 91/2003, které nahradilo zmíněnou směrnici. Některá data byla převzata ze Společného dotazníku Eurostatu/UNECE 1 /ECMT 2. Směrnice a nové nařízení pokrývají nákladní železniční dopravu hlavních železničních podniků v každém členském státě. Restrukturalizace železničních správ, která zahrnuje oddělení provozních společností od správců infrastruktury, a v určitých případech též liberalizace trhu železniční dopravy vedly k tomu, že některé členské státy (zejména se jedná o Velkou Británii od roku 1995 a Švédsko od roku 2000) již tato data Eurostatu neposkytují, neboť podnik uvedený v dané směrnici změnil svůj název. Níže uvedená tabulka představuje vývoj železniční dopravy nebo charakteristiky železniční dopravy v některých zemích, spolu s vysvětlením dostupnosti aktuálních dat. Země Charakteristiky nebo specifika UK Změna názvu železničního dopravce od roku 1995 SE Změna názvu železničního dopravce od roku 2000 LU-DK-IE Žádná regionální doprava IE-PT-UK Žádná tranzitní doprava ES-PT Data od roku 1986 (vstup do EU) FI-AT Data od roku 1995 (vstup do EU) Pro většinu porovnání prováděných vzhledem k rokům 1990 a 2003 je zde zahrnuto pouze 12 zemí EU, ale data pro Rakousko, Finsko a Švédsko se objevují v tabulkách od roku Data za Švédsko byla obdržena od správce železniční sítě (Banverket). V případě Německa byly změny přepravních objemů vypočteny pro období let , neboť data za rok 1990 nezahrnují bývalou NDR. Definice různých typů železniční přepravy Celková železniční přeprava Celková železniční přeprava (v tkm) (v grafu 1 a tabulce 1) byla vypočítána jako součet vnitrostátní, mezinárodní a tranzitní přepravy, kde mezinárodní přeprava představuje součet mezinárodní nakládky a vykládky ve vykazující zemi. Vnitrostátní železniční přeprava Jedná se o železniční přepravu, v jejímž rámci je zboží naloženo i vyloženo ve stejném vykazujícím členském státu bez ohledu na trasu realizovanou železničním vozidlem. Mezinárodní železniční přeprava Jedná se o železniční přepravu, při které je zboží buď naloženo nebo vyloženo (avšak nikoliv obojí) ve vykazujícím členském státu, přičemž se provádí rozlišení mezi nakládkou zboží a vykládkou zboží. Tranzitní železniční přeprava Jedná se o železniční přepravu, kdy zboží projíždí přes vykazující členský stát, aniž by došlo k jeho nakládce, vykládce nebo překládce. Je třeba poznamenat, že aplikace této definice není plně harmonizována ve všech vykazujících zemích. Tunokilometry realizované po železnici Jedná se o jednotku měření pro přepravní výkon nákladní dopravy, která vyjadřuje přepravu jedné tuny zboží po železnici na vzdálenost jednoho kilometru na vnitrostátním území vykazující země. 1 Evropská hospodářská komise Spojených národů 2 Evropská konference ministrů dopravy 9

10 Rozdělení podle skupin zboží Data shromážděná podle směrnice Rady 80/1177/EHS a nařízení č. 91/2003 jsou rozepsána na základě skupin zboží podle klasifikace NST/R (standardní nomenklatura zboží pro dopravní statistiku/revidovaná verze). Zboží je v co nejvyšší míře klasifikováno na základě jeho povahy, stupně zpracování, způsobů přepravy a přepravených množství. 1 Obiloviny 2 Brambory, jiné čerstvé nebo zmražené ovoce a zelenina 3 Živá zvířata, cukrová řepa 4 Dřevo a korek 5 Textilie, textilní zboží a umělá vlákna, jiné surové živočišné a rostlinné materiály 6 Potraviny a krmiva pro zvířata 7 Olejnatá semena a olejnaté plody a tuky 8 Pevná nerostná paliva 9 Surová ropa 10 Ropné produkty 11 Železná ruda, železný a ocelový šrot, vysokopecní výhoz 12 Rudy a šrot barevných kovů 13 Kovové výrobky 14 Cement, vápno a zpracované stavební materiály 15 Surové a zpracované nerostné suroviny 16 Přírodní a chemická hnojiva 17 Chemické výrobky na bázi uhlí, dehet 18 Jiné chemikálie než chemické výrobky na bázi uhlí a dehet 19 Papírová buničina a papírový odpad 20 Dopravní zařízení, stroje, motory, smontované či demontované a jejich součástí 21 Výrobky z kovu 22 Sklo, skleněné zboží, keramické výrobky 23 Kůže, textil, oděvy a další obdobné výrobky 24 Různé zboží V této publikaci platí tyto konvence: : není k dispozici; - nevztahuje se 0 ve skutečnosti nulová nebo velmi zanedbatelná přeprava :c důvěrná data :e odhadovaná data BE = Belgie, CZ = Česká republika, DK = Dánsko, DE = Německo, EE = Estonsko, EL = Řecko, ES = Španělsko, FR = Francie, IE = Irsko, IT = Itálie, CY = Kypr, LV = Lotyšsko, LT = Litva, LU = Lucembursko, HU = Maďarsko, MT = Malta, NL = Nizozemsko, AT = Rakousko, PL = Polsko, PT = Portugalsko, SL = Slovinsko, SK = Slovensko, FI = Finsko, SE = Švédsko, UK = Velká Británie, BG = Bulharsko, HR = Chorvatsko, RO = Rumunsko, TR = Turecko, CH = Švýcarsko, NO = Norsko Na přípravě této publikace se podílela paní Sandrine Engel. Název v originále: Trends in rail goods transport Zdroj: Eurostat, Statistics in focus Transport, 3/2005 Překlad: Petr Zavadil Korektura: ODIS 10

Železniční doprava zboží mezi lety 2003 a 2004

Železniční doprava zboží mezi lety 2003 a 2004 Železniční doprava zboží mezi lety 2003 a 2004 Autor: Simo PASI Obsah Nejdůležitější údaje.2 Celková doprava zboží 2 Vnitrostátní doprava 4 Mezinárodní doprava...5 Rozdělení do skupin zboží...8 1 Nejdůležitější

Více

Vývoj demografické struktury obyvatelstva v zemích EU. Tomáš Fiala Jitka Langhamrová Katedra demografie Fakulta informatiky a statistiky VŠE Praha

Vývoj demografické struktury obyvatelstva v zemích EU. Tomáš Fiala Jitka Langhamrová Katedra demografie Fakulta informatiky a statistiky VŠE Praha Vývoj demografické struktury obyvatelstva v zemích EU Tomáš Fiala Jitka Langhamrová Katedra demografie Fakulta informatiky a statistiky VŠE Praha Seznam zemí, zkratky a barvy použité v grafech Dánsko-DK,

Více

Nákladní silniční doprava podle skupin zboží v letech 1999-2002

Nákladní silniční doprava podle skupin zboží v letech 1999-2002 Nákladní silniční doprava podle skupin zboží v letech 1999-2002 5 % veškerého nákladu přepraveného po silnici představuje nebezpečný náklad velký podíl na této přepravě mají hořlavé kapaliny Autoři v Eurostatu:

Více

SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA V ČÍSLECH

SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA V ČÍSLECH SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA V ČÍSLECH Níže uvedené tabulky přinášejí základní statistické údaje týkající se několika oblastí souvisejících se společnou zemědělskou politikou (SZP), a to konkrétně: zemědělského

Více

Bydlení v mezinárodním srovnání. vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010

Bydlení v mezinárodním srovnání. vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010 Bydlení v mezinárodním srovnání vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010 Seznam tabulek a grafů 1. HDP NA OBYVATELE PODLE STANDARDU KUPNÍ

Více

EVROPSKÁ UNIE ENERGETIKA & DOPRAVA V ČÍSLECH. Část doprava

EVROPSKÁ UNIE ENERGETIKA & DOPRAVA V ČÍSLECH. Část doprava EVROPSKÁ UNIE ENERGETIKA & DOPRAVA V ČÍSLECH 2004 Část doprava Kapitola 5: Infrastruktura Evropská komise Generální ředitelství pro energetiku a dopravu ve spolupráci s Eurostatem 1.5.1 Železnice: hustota

Více

ZÁKLADNÍ CENÍK. K ceně přepravy se připočítává mýto ve výši 0,50 Kč/kg a aktuální palivový příplatek

ZÁKLADNÍ CENÍK. K ceně přepravy se připočítává mýto ve výši 0,50 Kč/kg a aktuální palivový příplatek ZÁKLADNÍ CENÍK Zásilka do 1kg 5kg 10kg 15kg 20kg 25kg 30kg 40kg 50kg BE BELGIE 445 700 720 760 830 860 890 1050 1120 2-3 dny BG BULHARSKO 520 915 1485 2050 2620 3200 3745 4900 6090 4-5 dnů DK DÁNSKO 445

Více

EVROPSKÁ UNIE ENERGETIKA & DOPRAVA V ČÍSLECH. Část doprava Kapitola 1: Obecná data

EVROPSKÁ UNIE ENERGETIKA & DOPRAVA V ČÍSLECH. Část doprava Kapitola 1: Obecná data EVROPSKÁ UNIE ENERGETIKA & DOPRAVA V ČÍSLECH 2006 Část Kapitola 1: Obecná data Evropská komise Generální ředitelství pro energetiku a dopravu ve spolupráci s Eurostatem Kapitola 1: Obecná data 1.1.1 Statistický

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

Výdaje na základní výzkum

Výdaje na základní výzkum Sekretariát Rady pro výzkum, vývoj a inovace Výdaje na základní výzkum celkové, v sektoru vládním (státním), podnikatelském a v sektoru vysokých škol Mezinárodní porovnání říjen 2009 ÚVOD 1) Cílem následujících

Více

1 kg 5 kg 10 kg 15 kg 20 kg 25 kg 30 kg 40 kg 50 kg

1 kg 5 kg 10 kg 15 kg 20 kg 25 kg 30 kg 40 kg 50 kg ZÁKLADNÍ CENÍK Váha zásilky Zásilka do 1 kg 5 kg 10 kg 15 kg 20 kg 25 kg 30 kg 40 kg 50 kg BE BELGIE 445 700 720 760 830 860 890 1050 1120 2-3 dny BG BULHARSKO 520 915 1485 2050 2620 3200 3745 4900 6090

Více

Zahraniční obchod v roce 2008

Zahraniční obchod v roce 2008 3 Zahraniční obchod v roce 28 Obrat zahraničního obchodu zaznamenal poprvé od vstupu České republiky do Evropské unie a podruhé v historii České republiky meziroční pokles. V porovnání s rokem 27 se obrat

Více

Deset nejsilnějších tahů je mezi státy EU-15

Deset nejsilnějších tahů je mezi státy EU-15 Silniční nákladní doprava podle původu a místa určení za rok 2004 Deset nejsilnějších tahů je mezi státy EU-15 Autoři: Carla SCIULLO Maria SMIHILY Obsah Nejdůležitější údaje... 1 Struktura mezinárodní

Více

Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH

Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH 15.02.2006-15.03.2006 Zadaným kritériím odpovídá 589 dotazníků z 589. Uveďte hlavní odvětví vaší činnosti D - Výroba 141 23,9% G - Velkoobchod a

Více

ZÁKLADNÍ EXPORTNÍ CENÍK PŘEPRAVY ZÁSILEK NA FIREMNÍ ADRESY /B2B/

ZÁKLADNÍ EXPORTNÍ CENÍK PŘEPRAVY ZÁSILEK NA FIREMNÍ ADRESY /B2B/ ZÁKLADNÍ EXPORTNÍ CENÍK PŘEPRAVY ZÁSILEK NA FIREMNÍ ADRESY /B2B/ Váha zásilky Zásilka do 1 kg 5 kg 10 kg 15 kg 20 kg 25 kg 30 kg 40 kg Dodací lhůta BE BELGIE 445 700 720 760 830 860 890 1050 2-3 dny BG

Více

ZÁKLADNÍ EXPORTNÍ CENÍK PŘEPRAVY ZÁSILEK NA FIREMNÍ ADRESY /B2B/

ZÁKLADNÍ EXPORTNÍ CENÍK PŘEPRAVY ZÁSILEK NA FIREMNÍ ADRESY /B2B/ ZÁKLADNÍ EXPORTNÍ CENÍK PŘEPRAVY ZÁSILEK NA FIREMNÍ ADRESY /B2B/ Váha zásilky 1 kg 5 kg 10 kg 15 kg 20 kg 25 kg 30 kg 40 kg Dodací lhůta BE BELGIE 445 700 720 760 830 860 890 1050 2-3 dny BG BULHARSKO

Více

*+, -+. / 0( & -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / "

*+, -+. / 0( & -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / !"!#$ %" &' ( ) *+, -+. / 0(123! " ## $%%%& %' 45 6& -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / " * = < & ' ; '.: '. 9'= '= -+. > 8= '7 :' ' '.8 55, 5' 9'= '= -?7 +., '+.8 @ A:.. =. 0(1237 7 : :' @.

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

Krize a konkurenceschopnost. Ing. Jaroslav Humpál

Krize a konkurenceschopnost. Ing. Jaroslav Humpál Krize a konkurenceschopnost Ing. Jaroslav Humpál Osnova presentace Mezinárodní ekonomická situace Prognózy produkce a cen signály trhu Ekonomické výsledky EU 27 porovnání Sektorové porovnání mléko, prasata,

Více

Jaký by měl být optimální důchodový věk? (v ČR, SR, Evropě) Tomáš Fiala

Jaký by měl být optimální důchodový věk? (v ČR, SR, Evropě) Tomáš Fiala Jaký by měl být optimální důchodový věk? (v ČR, SR, Evropě) Tomáš Fiala 1 Ryze demografická kritéria: Konstantní (např. let) Možné nastavení důchodového věku (měřeno od okamžiku narození) Konstantní doba

Více

Příloha č. 1: Vstupní soubor dat pro země EU 1. část

Příloha č. 1: Vstupní soubor dat pro země EU 1. část Příloha č. 1: Vstupní soubor dat pro země EU 1. část Reálný HDP na obyvatele v Eurech Belgie 27500 27700 27800 28600 29000 29500 30200 30200 29200 29600 29800 29009 Bulharsko 2300 2500 2600 2800 3000 3200

Více

Podmínky pro výjezd studentů do zahraničí. ERASMUS+ a další programy

Podmínky pro výjezd studentů do zahraničí. ERASMUS+ a další programy České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní 24. Října 2018 Podmínky pro výjezd studentů do zahraničí ERASMUS+ a další programy Ing. Patrik Horažďovský Koordinátor ERASMUS+ ČVUT v Praze Fakulta

Více

Zahraniční obchod České republiky podle pohybu zboží 1 v roce 2014

Zahraniční obchod České republiky podle pohybu zboží 1 v roce 2014 Zahraniční obchod České republiky podle pohybu zboží 1 v roce 214 1. Charakteristika vývoje zahraničního obchodu Česká republika zaznamenala v roce 214 2 druhý nejvyšší meziroční přírůstek obratu zahraničního

Více

TABULKA I: RYBOLOVNÁ LOĎSTVA JEDNOTLIVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ (EU-28) V ROCE 2014

TABULKA I: RYBOLOVNÁ LOĎSTVA JEDNOTLIVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ (EU-28) V ROCE 2014 EVROPSKÝ RYBOLOV V ČÍSLECH Níže uvedené tabulky uvádějí základní statistické údaje týkající se několika oblastí souvisejících se společnou rybářskou politikou (SRP), a to konkrétně: rybolovných loďstev

Více

TABULKA I: RYBOLOVNÁ LOĎSTVA JEDNOTLIVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ (EU-28) V ROCE 2014

TABULKA I: RYBOLOVNÁ LOĎSTVA JEDNOTLIVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ (EU-28) V ROCE 2014 EVROPSKÝ RYBOLOV V ČÍSLECH Níže uvedené tabulky uvádějí základní statistické údaje týkající se několika oblastí souvisejících se společnou rybářskou politikou (SRP), a to konkrétně: rybolovných loďstev

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2013

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2013 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 69 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2013 CS CS ZPRÁVA KOMISE

Více

PŘÍLOHY. návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady. o evropské občanské iniciativě. {SWD(2017) 294 final}

PŘÍLOHY. návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady. o evropské občanské iniciativě. {SWD(2017) 294 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.9.2017 COM(2017) 482 final ANNEXES 1 to 7 PŘÍLOHY návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropské občanské iniciativě {SWD(2017) 294 final} CS CS PŘÍLOHY PŘÍLOHA

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2010

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2010 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.1.2012 KOM(2012) 17 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2010 ZPRÁVA KOMISE

Více

DAŇOVÁ INDENTIFIKAČNÍ ČÍSLA (DIČ) Číslo DIČ podle tématu : Struktura DIČ. 1. AT Rakousko. 2. BE Belgie. 3. BG Bulharsko. 4.

DAŇOVÁ INDENTIFIKAČNÍ ČÍSLA (DIČ) Číslo DIČ podle tématu : Struktura DIČ. 1. AT Rakousko. 2. BE Belgie. 3. BG Bulharsko. 4. DAŇOVÁ INDENTIFIKAČNÍ ČÍSLA (DIČ) Číslo DIČ podle tématu : Struktura DIČ 1. AT Rakousko 99-999/9999 9 číslic Pomlčka a lomítko nejsou ve všech případech povinné (např. pro účely zpracování pomocí informačních

Více

A Telekomunikační a internetová infrastruktura

A Telekomunikační a internetová infrastruktura Telekomunikační a internetová infrastruktura je základním stavebním prvkem většiny informačních technologií a informační společnosti jako celku. Údaje o stavu a vývoji infrastruktury v oblasti elektronických

Více

A Telekomunikační a internetová infrastruktura

A Telekomunikační a internetová infrastruktura Telekomunikační a internetová infrastruktura je základním stavebním prvkem většiny informačních technologií a informační společnosti jako celku. Údaje o stavu a vývoji infrastruktury v oblasti elektronických

Více

1993-1998. Hans Strelow

1993-1998. Hans Strelow Doprava v zemích střední Evropy 1993-1998 Hans Strelow Polsko, Rumunsko a Česká republika dohromady představují 62% celkové délky železničních tratí zemí střední Evropy. Silnice a železnice jsou dominantními

Více

Ceník přepravce BALIKSERVIS Doba přepravy

Ceník přepravce BALIKSERVIS Doba přepravy Ceník přepravce BALIKSERVIS 1 2 3 5 10 15 20 25 30 40 50 70 100 150 200 300 400 500 700 1-1 1 55 550 596 685 716 974 1 236 1 565 1 893 2 469 2 993 SK SK 1 SK 5 90 179 180 190 211 232 239 255 272 304 349

Více

Formát Vysvětlení Poznámka 7 číslic 9 číslic

Formát Vysvětlení Poznámka 7 číslic 9 číslic DAŇOVÁ INDENTIFIKAČNÍ ČÍSLA (DIČ) Číslo DIČ podle tématu : Struktura DIČ 1. AT Rakousko 999/9999 99-999/9999 7 číslic 9 číslic 2. BE Belgie Pomlčka a lomítko nejsou ve všech případech povinné (např. pro

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2011

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2011 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 14.11.2012 COM(2012) 659 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2011 CS CS ZPRÁVA KOMISE

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 7. 2016 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza se zaměřuje na mezinárodní porovnání vybraných indikátorů trhu práce v členských zemích EU. V 1. čtvrtletí roku 2016 se téměř ve všech

Více

Srovnávací studie jednotkových nákladů mezi silniční a železniční nákladní dopravou v zemích EU a Švýcarsku

Srovnávací studie jednotkových nákladů mezi silniční a železniční nákladní dopravou v zemích EU a Švýcarsku České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní Srovnávací studie jednotkových nákladů mezi silniční a železniční nákladní dopravou v zemích EU a Švýcarsku Objednatel: ČD Cargo, a.s. Jankovcova

Více

Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje

Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje IP/08/1831 Brusel, dne 28. listopadu 2008 Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje Míra rozšíření širokopásmového připojení se v Evropě dále zlepšila.

Více

Absolutní rozdíl mezi ženami a muži v mírách zaměstnanosti (ženy a muži ve věku

Absolutní rozdíl mezi ženami a muži v mírách zaměstnanosti (ženy a muži ve věku Absolutní rozdíl mezi ženami a v mírách zaměstnanosti ( a ve věku 15 64 let) v členských státech EU a přistupujících zemích 1998 a 2002 (Rozdíl mezi mírami zaměstnanosti žen a mužů) levý sloupec: 1998

Více

Statistická ročenka. Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče

Statistická ročenka. Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče Statistická ročenka Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče 2007 Úvod Cílem této publikace je poskytnutí přehledného a do nejvyšší možné míry detailního statistického přehledu

Více

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.12.2016 COM(2016) 829 final ANNEX 1 PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Přizpůsobení stropu vlastních zdrojů a stropu prostředků na závazky v souvislosti

Více

Ochranné známky 0 ÚČAST

Ochranné známky 0 ÚČAST Ochranné známky 29/10/2008-31/12/2008 Zadaným kritériím odpovídá 391 dotazníků z 391 0 ÚČAST Země DE Německo 72 (18.4%) PL Polsko 48 (12.3%) NL Nizozemsko 31 (7.9%) UK Spojené království 23 (5.9%) DA Dánsko

Více

4. Mezinárodní srovnání výdajů na zdravotní péči

4. Mezinárodní srovnání výdajů na zdravotní péči 4. Mezinárodní srovnání výdajů na zdravotní péči V této části je prezentováno porovnání základních ukazatelů výdajů na zdravotní péči ve vybraných zemích Evropské unie (EU) a Evropského sdružení volného

Více

ZPRÁVA O TRHU HOVĚZÍHO A VEPŘOVÉHO MASA

ZPRÁVA O TRHU HOVĚZÍHO A VEPŘOVÉHO MASA 15. Ročník XVIII., čtrnáctideník, 29. 4. 2014 16. týden 2014 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 594, fax: 222 871 591 e-mail: tis.maso@szif.cz ZPRÁVA O TRHU HOVĚZÍHO A VEPŘOVÉHO MASA Vývoj cen:

Více

IBAN a BIC Přeshraniční převody

IBAN a BIC Přeshraniční převody IBAN a BIC Přeshraniční převody Účinné od 7. 11. 2013 IBAN A BIC Co je IBAN IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodní formát čísla bankovního účtu. Slouží k jednoznačné identifikaci účtu

Více

Zahraniční obchod podle zboží a zemí

Zahraniční obchod podle zboží a zemí Zahraniční obchod podle zboží a zemí Typ výstupu : Směr obchodu : Normální Dovoz Období : 1.1.2013 31.12.2013 Nomenklatura zboží : Data v tabulce jsou : KN(8) bez dopočtů Období zboží Název zboží Název

Více

Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací

Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací IP/08/0 V Bruselu dne 19. března 08 Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací Podle dnes zveřejněné 1. zprávy Evropské

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 4. 2016 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza se zaměřuje na mezinárodní porovnání vybraných indikátorů trhu práce v členských zemích EU. Téměř ve všech zemích EU28 se ve 4. čtvrtletí

Více

PŘÍLOHA. návrhu. rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA. návrhu. rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.3.2016 COM(2016) 156 final ANNEX 1 PŘÍLOHA návrhu rozhodnutí Rady o postoji, který má být přijat jménem Evropské unie ohledně návrhu rozhodnutí č. 1/2016 smíšeného výboru

Více

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR Přílohy 1. Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice v letech 21-29 1 75 % 5 25 21 22 23 24 25 26 27 28 29 rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 19.2.2009,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 19.2.2009, CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.2.2009 K(2009) 1201 NENÍ URČENO KE ZVEŘEJNĚNÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 19.2.2009, kterým se mění čtyřicet devět rozhodnutí uvedených v přílohách,

Více

A Telekomunikační a internetová infrastruktura

A Telekomunikační a internetová infrastruktura Telekomunikační a internetová infrastruktura je základním stavebním prvkem většiny informačních technologií a informační společnosti jako celku. Údaje o stavu a vývoji infrastruktury v oblasti elektronických

Více

KONKURENCESCHOPNOST V GLOBALIZOVANÉ A ZNALOSTNĚ ZALOŽENÉ EKONOMICE

KONKURENCESCHOPNOST V GLOBALIZOVANÉ A ZNALOSTNĚ ZALOŽENÉ EKONOMICE KONKURENCESCHOPNOST V GLOBALIZOVANÉ A ZNALOSTNĚ ZALOŽENÉ EKONOMICE Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Praha - 5. 12. 2006 Nová dělba práce v globální ekonomice Rychlé zvyšování

Více

Legislativa v ČR i zahraničí

Legislativa v ČR i zahraničí Legislativa v ČR i zahraničí Publikováno: 7. 3. 2007 Kromě toho, že v jednotlivých zemích existují různé přírodní, ekonomické, sociální a technické podmínky, které zapříčiňují rozdílný stav bezpečnosti

Více

Rozdílná míra vybavenosti výpočetní technikou mezi zeměmi nebo uvnitř jedné země

Rozdílná míra vybavenosti výpočetní technikou mezi zeměmi nebo uvnitř jedné země Tisková zpráva Key Data on Information and Communication Technology in Schools in Europe [Klíčové údaje o informačních a komunikačních technologiích ve školách v Evropě] Vydání 4 Rozvíjení potenciálu multimediálních

Více

Postavení České republiky v zahraničním obchodu sousedních států

Postavení České republiky v zahraničním obchodu sousedních států 31. 8. 2015 Postavení České republiky v zahraničním obchodu sousedních států Hlavním obchodním partnerem pro Česko, Polsko, Slovensko a Rakousko stále zůstává jednoznačně Německo. Sousední státy jsou pro

Více

Sociální ochrana a sociální začlenění v Evropě hlavní fakta a čísla

Sociální ochrana a sociální začlenění v Evropě hlavní fakta a čísla MEMO/08/XXX V Bruselu dne 16. října 2008 Sociální ochrana a sociální začlenění v Evropě hlavní fakta a čísla Evropská komise dnes zveřejnila svůj každoroční přehled sociálních trendů v členských státech

Více

EVROPSKÝ RYBOLOV V ČÍSLECH

EVROPSKÝ RYBOLOV V ČÍSLECH EVROPSKÝ RYBOLOV V ČÍSLECH Níže uvedené tabulky uvádějí základní statistické údaje týkající se několika oblastí souvisejících se společnou rybářskou politikou (SRP), a to konkrétně: rybolovných loďstev

Více

DOPADY EVROPSKÉ MĚNOVÉ INTEGRACE NA ČR

DOPADY EVROPSKÉ MĚNOVÉ INTEGRACE NA ČR DOPADY EVROPSKÉ MĚNOVÉ INTEGRACE NA ČR Růžena Vintrová, CES VŠEM ruzena.vintrova@vsem.cz Konference IREAS a KAS ve spolupráci se Senátem Parlamentu ČR dne 21. 11. 2006 Obsah: Dvojí pohled na přijetí eura

Více

Statistická ročenka 2006

Statistická ročenka 2006 Statistická ročenka 2006 Úvod Cílem této publikace je poskytnutí přehledného a do nejvyšší možné míry detailního statistického přehledu o důsledcích provádění přímo závazných nařízení EU o koordinaci systémů

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 7. 2015 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza trhu práce se zaměřuje na mezinárodní srovnání indikátorů strategie zaměstnanosti - Evropa 2020. Pro splnění cíle ohledně zvýšení

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 29.240.01 Únor 2011 Obsluha a práce na elektrických zařízeních Část 2: Národní dodatky ČSN EN 50110-2 ed. 2 34 3100 Operation of electrical installations Part 2: National annexes

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.12.2015 COM(2015) 665 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2014 CS CS ZPRÁVA KOMISE

Více

Nominální konvergence české ekonomiky současný stav a vybrané implikace

Nominální konvergence české ekonomiky současný stav a vybrané implikace Nominální konvergence české ekonomiky současný stav a vybrané implikace Václav Žďárek CES VŠEM, Praha www.cesvsem.cz Seminář MF ČR, Smilovice, 6. června 2007 Struktura prezentace 1. Úvod 2. Celkový pohled

Více

PŘÍMÉ ZAHRANIČNÍ INVESTICE. Březen 2002

PŘÍMÉ ZAHRANIČNÍ INVESTICE. Březen 2002 2000 PŘÍMÉ ZAHRANIČNÍ INVESTICE Březen 2002 1. ÚVOD Zaměření a obsah publikace Již čtvrté vydání roční publikace Přímé zahraniční investice přináší podrobný přehled oblasti přímých zahraničních investic

Více

Bezplatné informační zdroje v oblasti průmyslového vlastnictví

Bezplatné informační zdroje v oblasti průmyslového vlastnictví Bezplatné informační zdroje v oblasti průmyslového vlastnictví Hana Churáčková Brno, 9. listopadu 2017 Duševní vlastnictví Autorské právo a související práva Průmyslová práva Vytvoření díla (v objektivně

Více

4. Pracující (zaměstnaní) senioři

4. Pracující (zaměstnaní) senioři Senioři v letech 2 a 215 4. Pracující (zaměstnaní) senioři Jako zaměstnaní se označují všichni pracující - např. zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), členové produkčních družstev apod.

Více

I. ŽÁDOST O INFORMACE. týkající se nadnárodního poskytnutí pracovníků v rámci poskytování služeb

I. ŽÁDOST O INFORMACE. týkající se nadnárodního poskytnutí pracovníků v rámci poskytování služeb FORMULÁŘE PRO (NEPOVINNÉ) POUŽITÍ ŽADATEL SKÝM ÚŘADEM I. ŽÁDOST O INFORMACE týkající se nadnárodního poskytnutí pracovníků v rámci poskytování služeb v souladu s článkem 4 směrnice 96/71/ES o vysílání

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 1.3.2010 KOM(2010)64 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o zkušenostech získaných při uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)

Více

Letecká doprava v roce 2005 v Evropě

Letecká doprava v roce 2005 v Evropě Letecká doprava v roce v Evropě Osobní letecká doprava zaznamenala v zemích EU-25 růst o 8,5 % Autor: Luis DE LA FUENTE LAYOS Obsah Nejdůležitější údaje...2 Osobní letecká doprava v zemích EU-25...2 Doprava

Více

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ Josef Kučera Použité zdroje informací Market situation report COM (VII. 2013) SZIF komoditní zprávy USDA foreigner agricultural service VI. 2013 FAO / OECD prognózy

Více

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007 2007 Jihočeská centrála cestovního ruchu Jírovcova 1, P.O.Box 80 CZ 370 21 České Budějovice Telefon: +420 386 358 727 9 Fax: +420 386 358 728 E mail: info@jccr.cz WWW: www.jccr.cz Zpracoval: Jakub KADLEČEK

Více

Uplatnění absolventů škol na trhu práce

Uplatnění absolventů škol na trhu práce Uplatnění absolventů škol na trhu práce 2012 Uplatnění absolventů škol na trhu práce 2012 Jeny Burdová Petra Drahoňovská Ivana Eliášková Daniela Chamoutová Jan Koucký Martin Lepič Pavlína Šťastnová Jana

Více

Jan Koucký Konkurenceschopnost chemického průmyslu, kvalifikační požadavky a uplatnění absolventů vysokých škol: vývoj a srovnání

Jan Koucký Konkurenceschopnost chemického průmyslu, kvalifikační požadavky a uplatnění absolventů vysokých škol: vývoj a srovnání Jan Koucký Konkurenceschopnost chemického průmyslu, kvalifikační požadavky a uplatnění absolventů vysokých škol: vývoj a srovnání www.kredo.reformy-msmt.cz Obsah prezentace: Konkurenceschopnost chemického

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 2 28. 6. 2011 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Jihomoravském kraji v roce 2010 Utilization

Více

CHORVATSKO, SRBSKO, ČERNÁ HORA, BOSNA A HERCEGOVINA, SLOVINSKO, MAKEDONIE - exportní příležitosti

CHORVATSKO, SRBSKO, ČERNÁ HORA, BOSNA A HERCEGOVINA, SLOVINSKO, MAKEDONIE - exportní příležitosti CHORVATSKO, SRBSKO, ČERNÁ HORA, BOSNA A HERCEGOVINA, SLOVINSKO, MAKEDONIE - exportní příležitosti Ing. Roman Plevák, Ph.D. referent odboru zahraničně ekonomických politik I Politických vězňů 2, Praha 1

Více

PŘÍLOHA C. Tabulka se jmény studentů. PŘÍLOHA C. Tabulka se jmény studentů. pro 8 hráčů. pro 10 hráčů. stát projekt jméno e-mail Německo Více Evropy

PŘÍLOHA C. Tabulka se jmény studentů. PŘÍLOHA C. Tabulka se jmény studentů. pro 8 hráčů. pro 10 hráčů. stát projekt jméno e-mail Německo Více Evropy pro 8 hráčů Velká Británie Nizozemí Rakousko PŘÍLOHA C. pro 10 hráčů Velká Británie Nizozemí Rakousko pro 12 hráčů Velká Británie Nizozemí Rakousko pro 14 hráčů Velká Británie Nizozemí Rakousko pro 15

Více

Turbulence na finančních trzích a jejich vliv na Českou republiku. Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Česká národní banka Praha, 23.

Turbulence na finančních trzích a jejich vliv na Českou republiku. Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Česká národní banka Praha, 23. Turbulence na finančních trzích a jejich vliv na Českou republiku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Česká národní banka Praha, 23. květen 2012 Obsah prezentace 1. Postavení ČR v zrcadel dluhových problémů

Více

INFORMACE. Notifikace technických předpisů v Evropě v číslech. Alžběta Vazačová. Úvod

INFORMACE. Notifikace technických předpisů v Evropě v číslech. Alžběta Vazačová. Úvod Alžběta Vazačová INFORMACE Notifikace technických předpisů v Evropě v číslech Úvod Členství v EU a Evropském hospodářském prostoru (EHP) s sebou nese povinnost zachovávat volný vnitřní trh bez překážek

Více

n Důchodce (soustava pro zaměstnané osoby) n Důchodce (soustava pro OSVČ) n Sirotek 1.1 Příjmení ( 1a )... ... ... ... 2.1 Příjmení ( 1a )...

n Důchodce (soustava pro zaměstnané osoby) n Důchodce (soustava pro OSVČ) n Sirotek 1.1 Příjmení ( 1a )... ... ... ... 2.1 Příjmení ( 1a )... SPRÁVNÍ KOMISE PRO SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ MIGRUJÍCÍCH PRACOVNÍKŮ Viz instrukce str. 3 E 404 ( 1 ) LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ PRO ÚČELY PŘIZNÁNÍ RODINNÝCH DÁVEK Nařízení 1408/71: článek 73; článek 74; článek 77;

Více

Změny v úpravě zadávání veřejných zakázkách v České republice důvody a opatření

Změny v úpravě zadávání veřejných zakázkách v České republice důvody a opatření Změny v úpravě zadávání veřejných zakázkách v České republice důvody a opatření Jan Pavel Květen 2012 Názory prezentované v tomto příspěvku jsou názory autora a nemusí odpovídat stanoviskům institucí,

Více

Mediánový věk populace [demo_pjanind] 41,1 40,8 41,0 40,6 40,4 40,3 40,2 40,0

Mediánový věk populace [demo_pjanind] 41,1 40,8 41,0 40,6 40,4 40,3 40,2 40,0 Demografie SOUHRN Nejstaršími státy Evropy, kde mediánový věk jejich obyvatel je 42 a více let, jsou Rakousko, Řecko, Finsko, Itálie a Německo. Nejmladšími státy z tohoto pohledu jsou Irsko, Island a Makedonie,

Více

Tab. B1 Domácnosti v ČR s pevnou telefonní linkou

Tab. B1 Domácnosti v ČR s pevnou telefonní linkou Český statistický úřad sleduje údaje o rozšíření vybraných informačních technologií v českých domácnostech prostřednictvím samostatného ročního statistického zjišťování: Výběrové šetření o informačních

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 5 2. 7. 2010 Souhrn Utilization of Health Care by Foreigners in the Jihomoravský Region

Více

STÁTNÍ PLÁNY PRO ZAVÁDĚNÍ PALIV S NÍZKÝM NEBO NULOVÝM OBSAHEM SÍRY V ČLENSKÝCH ZEMÍCH CEMT

STÁTNÍ PLÁNY PRO ZAVÁDĚNÍ PALIV S NÍZKÝM NEBO NULOVÝM OBSAHEM SÍRY V ČLENSKÝCH ZEMÍCH CEMT STÁTNÍ PLÁNY PRO ZAVÁDĚNÍ PALIV S NÍZKÝM NEBO NULOVÝM OBSAHEM SÍRY V ČLENSKÝCH ZEMÍCH CEMT Únor 2003 Tento dokument je určen pro informaci v souvislosti s předložením návrhu usnesení o palivech bez obsahu

Více

silniční přeprava nebezpečných věcí - ADR

silniční přeprava nebezpečných věcí - ADR silniční přeprava nebezpečných věcí - ADR Ústí nad Labem březen 2018 ing. Ivan Hrabal ADR Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR z Accord Dangereuses Route) ukládá podmínky

Více

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 2. 7. 2010 Souhrn Utilization of Health Care by Foreigners in the Vysočina Region in 2009 Tato informace uvádí počet cizinců ošetřených

Více

Údaje o rozšíření používání ICT v závislosti na pohlaví sledovaných jednotlivců najdete v publikaci: Zaostřeno na ženy a muže 2013.

Údaje o rozšíření používání ICT v závislosti na pohlaví sledovaných jednotlivců najdete v publikaci: Zaostřeno na ženy a muže 2013. Český statistický úřad sleduje podrobné údaje o jednotlivcích používajících vybrané informační a komunikační technologie prostřednictvím samostatného ročního statistického zjišťování: Výběrové šetření

Více

A ICT odborníci. Více informací o ICT odbornících naleznete na: https://www.czso.cz/csu/czso/lidske_zdroje_pro_informacni_technologie

A ICT odborníci. Více informací o ICT odbornících naleznete na: https://www.czso.cz/csu/czso/lidske_zdroje_pro_informacni_technologie Počty a mzdy ICT odborníků Od roku 2011 se v ČR odborníci v oblasti informačních a komunikačních technologií (dále jen ICT odborníci) dělí dle Klasifikace zaměstnání (CZ- ISCO) do dvou hlavních kategorií:

Více

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR Eva Skarlandtová Martin Mana 17. ledna 2014, Vysoká škola ekonomická v Praze ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz IT odborníci

Více

ANNEX PŘÍLOHA. Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu. o účincích článků 199a a 199b směrnice Rady 2006/112/ES v oblasti boje proti podvodům

ANNEX PŘÍLOHA. Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu. o účincích článků 199a a 199b směrnice Rady 2006/112/ES v oblasti boje proti podvodům EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.3.2018 COM(2018) 118 final ANX PŘÍLOHA [ ] Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu o účincích článků 199a a 199b směrnice Rady 2006/112/ES v oblasti boje proti podvodům

Více

Rada Evropské unie Brusel 6. dubna 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generálního tajemníka Evropské komise

Rada Evropské unie Brusel 6. dubna 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generálního tajemníka Evropské komise Rada Evropské unie Brusel 6. dubna 2016 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2016/0091 (NLE) 7614/16 ADD 24 WTO 79 SERVICES 4 COLAC 18 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 4. dubna 2016 Příjemce: Jordi AYET

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 1 21. 6. 2012 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Jihomoravském kraji v roce 2011 Utilization

Více

Hodnotící tabulka jednotného trhu

Hodnotící tabulka jednotného trhu Hodnotící tabulka jednotného trhu Výsledky členských států Česká republika (Sledované období: 2015) Transpozice právních předpisů Transpoziční deficit: 0,8 % (v minulé zprávě: 0,5 %) další zvýšení, nyní

Více

Měsíční přehled č. 01/02

Měsíční přehled č. 01/02 Měsíční přehled č. 01/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v lednu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 202,5 mld.kč, čímž klesl v

Více

Úřední věstník Evropské unie. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 91/2003. ze dne 16. prosince o statistice železniční dopravy

Úřední věstník Evropské unie. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 91/2003. ze dne 16. prosince o statistice železniční dopravy 07/sv. 7 207 32003R0091 21.1.2003 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ L 14/1 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 91/2003 ze dne 16. prosince 2002 o statistice železniční dopravy EVROPSKÝ PARLAMENT

Více

Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách automobilů dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010

Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách automobilů dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010 EVROPSKÁ KOMISE TISKOVÁ ZPRÁVA Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010 Brusel, 26. července 2011 nejnovější zpráva Evropské komise o cenách

Více

Generální ředitelství pro komunikaci Oddělení pro sledování veřejného mínění V Bruselu dne 13. listopadu 2012

Generální ředitelství pro komunikaci Oddělení pro sledování veřejného mínění V Bruselu dne 13. listopadu 2012 Generální ředitelství pro komunikaci Oddělení pro sledování veřejného mínění V Bruselu dne 13. listopadu 2012 SEKUNDÁRNÍ VÝZKUM ZAMĚŘENÝ NA VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU V ROCE 2009 Neúčast ve volbách

Více

II. Veřejně dostupné služby v mobilních sítích elektronických komunikací

II. Veřejně dostupné služby v mobilních sítích elektronických komunikací II. Veřejně dostupné služby v mobilních sítích elektronických komunikací Plán určen pro stanice podnikové/ bytové/ Nabito 350 Měrná jednotka Cena včetně DPH [Kč] 1 Připojení k síti (zřízení, aktivace)

Více