REMA, s.r.o. - komplexní správa a údržba nemovitostí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REMA, s.r.o. - komplexní správa a údržba nemovitostí"

Transkript

1 Na základě Vaší poptávky si Vám dovolujeme představit naši firmu a nabídnout spolupráci při zajištění správy domu

2 Obsah Identifikace a představení společnosti... 3 Popis nabízených činností... 4 Speciální nabídka Nabídka pojištění domu... 5 Nabízená cena za správu... 5 Cena drobné údržby... 6 Cena za vedení účetnictví... 6 Ceny povinných prohlídek... 6 Havarijní služba... 7 Nabízená cena za úklid a zahradnické práce... 7 Naše doporučení... 7 Naše postupy... 8 Reference správa domů... 9 Mapka umístění kanceláře REMA, s.r.o Prohlášení uchazeče a závěr Soupis příloh nabídky

3 Identifikace a představení společnosti Obchodní jméno: REMA, s.r.o. Právní forma: Společnost s ručením omezeným Sídlo: Praha 8, Molákova 574/32 IČO: DIČ: CZ Bankovní spojení: KB Praha 8 Číslo účtu: /0100 Telefon: , Fax: www: remaget.cz Statutární orgán: Ing. Pavel Maget Počet zaměstnanců: 5 + pracovníci úklidu ( počet se mění ) Právní zastoupení: JUDr. Petr Pavlík na základě smlouvy o právním zastoupení Používaný software: DES předpis, evidence plateb a vyúčtování služeb. CryptaTool komunikace s Českou poštou. Money S3 účetní software. Firma REMA, s.r.o. je vedena v seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Naše společnost vznikla již v roce 1995 a oslavili jsme tak již 19 let fungování na trhu se správou nemovitostí. Po odkoupení podílů od majoritního vlastníka současnými vlastníky v roce 1999 došlo k přejmenování společnosti na REMA, s.r.o. Firma se postupně přeorientovala ze správy domů v majetku Městských částí, na správu domů v majetku Bytových družstev, Společenství vlastníků a soukromých vlastníků. V současné době firma REMA, s.r.o. zajišťuje komplexní správu 79 bytových domů pro 53 majitelů, v nichž se nachází 1851 jednotek. Domy v naší správě se nacházejí na území Prahy 3, Prahy 5, Prahy 6, Prahy 7, Prahy 9 a Prahy 8, kde zajišťujeme správu většiny panelových domů na sídlišti Invalidovna. Na sídlišti Invalidovna naše firma zajišťovala vznik Bytových družstev a převzetí domů od Městské části Praha 8 v roce V současné době má již většina našich klientů splacenu kupní cenu a naše firma proto pro Bytová družstva na sídlišti Invalidovna zajišťuje převod bytů do osobního vlastnictví a likvidaci družstva. K dnešnímu dni je již 90% našich klientů převedeno do osobního vlastnictví a zajišťujeme tak správu pro nově vzniklá Společenství vlastníků jednotek. Naše firma si zakládá na osobním přístupu k zástupcům jednotlivých vlastníků, kdy se snažíme vyjít vstříc všem individuálním požadavkům. U naší firmy existuje přímá vazba na jednatele a majitele společnosti, který nese přímou odpovědnost za fungování společnosti. 3

4 Popis nabízených činností 1. Smluvní zajišťování dodávek veškerých služeb a plnění spojených s provozem nemovitostí zejména: dodávky vody a odvod splaškových vod dodávka elektřiny pro společné prostory odečty bytových vodoměrů a měřičů tepla dodávka tepla a teplé vody odvoz tuhého domovního odpadu úklid společných prostor úklid dvora a přilehlé pěší komunikace včetně úklidu sněhu provoz výtahů zahradnické práce 2. Zajišťování oprav a údržby nemovitosti podle pokynů příkazce. Dbát na to, aby drobné opravy, které jsou povinni hradit nájemci sami, nebyly účtovány k tíži BD 3. Provádění úklidu domu vlastními pracovníky 4. Smluvní zajištění dispečinku havarijní služby, včetně zajištění odstranění havárií. 5. Zabezpečování revizí vyhrazených zařízení a zajištění odstranění závad revizí zjištěných. Zejména zajišťovat pravidelné revize elektrorozvodů, plynových rozvodů a hromosvodů. 6. Smluvní zajištění požární ochrany. 7. Zajišťování právních úkonů souvisejících se zabezpečováním správy nemovitosti podle pokynů příkazce, zejména: v pojistné agendě, včetně vyřízení pojistných událostí v daňové agendě v archivaci dokumentace v komunikaci s orgány státní správy 8. Předepisování plateb úhrad za služby a příspěvků na správu a provoz domu. Zajišťování inkasa předepsaných částek prostřednictvím SIPO. 9. 1x měsíčně sestavení přehledu dlužníků, vystavení upomínek a jejich předání představenstvu společenství BD 10. Příprava schůzí BD, včetně distribuce pozvánek 11. Konzultace s firemním právníkem 12. Pravidelné kontroly technického stavu nemovitosti, včetně zpracování návrhu plánu oprav 13. Vedení pasportizace a technické dokumentace k předmětným nemovitostem a bytovým a nebytovým prostorám domu 14. Vyúčtování záloh na služby ve vztahu k majitelům bytových i nebytových prostorů, jménem příkazce v jeho zastoupení a to vždy do následujícího roku a zajištění finančního vypořádání s nájemci dle vyúčtování. Návrh úpravy záloh na služby dle předpokládaných nákladů v budoucím období. 4

5 15. Vedení účetnictví příkazce v rozsahu stanoveném zákony a dalšími aplikovatelnými právními předpisy České republiky, zejména dle zákona o účetnictví. I. Součástí předmětu a rozsahu smlouvy je provádění dalších činností, do kterých patří: a. Konzultace k účetním dokladům. b. Vystavování platebních příkazů k úhradě z bankovního účtu BD. c. Tvorba přehledů a závěrek, dokladová inventarizace. d. Účast při jednání s finančními orgány. e. Zpracování daňového přiznání, roční účetní závěrky, rozvahy a výkazu zisků a ztráta sestavení podkladů pro výroční zprávu o hospodaření BD. f. Kompletní vedení mzdové agendy, včetně zpracování všech povinných odvodů a přehledů. II. Pravidelné informování příkazce o změnách v legislativě týkající se účetnictví BD. III. Přístup k nahlížení do účetního systému Speciální nabídka Nabídka pojištění domu REMA, s.r.o. svým klientům nabízí uzavření rámcové pojistné smlouvy na dům, kterou jsme připravili ve spolupráci s makléřskou společností KETHER a pojišťovnou ALLIANZ a.s.. Tato pojistná smlouva je oproti individuálně uzavřeným pojistným smlouvám levnější, při stejné výši plnění. Součástí uzavřené pojistné smlouvy je automaticky pojištění odpovědnosti statutárního orgánu družstva na 5 mil. Kč. Součástí pojistné smlouvy je program Mondial Assistance, kdy je ročně sedm výjezdů havarijní služby zdarma. Součástí rámcové pojistné smlouvy je i Garanční listina, která opravňuje nájemce, nebo vlastníky v domě, kde je uzavřena rámcová smlouva, k 15% slevě na ročním pojistném z domácnosti a odpovědnosti. Vzor výpočtu pojištění na 80 mil. Kč, což by mělo odpovídat hodnotě Vašeho domu, přikládáme v příloze. Nabízená cena za správu Celková cena za správu dle navržené příkazní smlouvy a všech činností v ní uvedených činí měsíční paušální poplatek 140,-Kč bez DPH za jednu evidovanou jednotku. Poplatek za zpracování mzdové agendy je 200,-kč bez DPH za jednu mzdu měsíčně. V případě většího počtu mezd v měsíci a při jejich neměnnosti je poskytována množstevní sleva a za zpracování jedné mzdy je účtováno 150,-Kč měsíčně bez DPH. V ceně je zahrnuta účast při případných kontrolách a zpracování statistických výkazů. 5

6 Cena drobné údržby Drobná údržba není zahrnuta v paušálu. Naše firma nemá vlastní zaměstnance na provádění drobné údržby. Spolupracujeme s drobnými živnostníky, námi vyzkoušenými, či s firmami doporučenými příkazcem. Vždy vyžadujeme souhlas od BD s dodavatelskou firmou a nabízenou cenou. Pokud je to možné, tak spolupracujeme s místními firmami, aby náklady na dopravu byli co nejnižší. Protože nemáme vlastní zaměstnance údržby, tak z naší strany není tlak na provádění zbytečných údržbových prací v domech a jsou vykonávány pouze práce, které vyplynou z revizí, požadavků vlastníků, havarijních situací a ročního plánu oprav a údržby. Hodinové sazby firem, které s námi spolupracují, se pohybují v rozmezí od 180,-Kč do 380,-Kč za hodinu, dle náročnosti činnosti. Cena za vedení účetnictví Vedení účetnictví je nedílnou součástí nabízené komplexní správy nemovitosti a cenu za něj proto neuvádíme samostatně. Ceny povinných prohlídek Nejsou obsaženy v paušální platbě za zprávu. Naše firma nezaměstnává vlastní revizní techniky. Spolupracujeme s vyzkoušenými revizními techniky, případně s techniky, které nám doporučí příkazce. Pro orientaci uvádíme seznam nejdůležitějších revizí, jejich četnost a orientační cenu našich standardních dodavatelů bez DPH. Revize hromosvodu 1 x 5 let. 600,-Kč jedno zemnění, vystavení revize 1000,-Kč. Revize elektroinstalace 1 x 5 let. Orientační cena za dům Vaší velikosti cca. 9000,-Kč, včetně přeplombování od PRE. Revize plynu 1 x 3 roky. 150,-Kč za byt a 500,-Kč za ležatý rozvod. Provozní prohlídka plynového vedení 1 x ročně. 120,-Kč za jeden hlavní uzávěr. Prohlídka PO 1 x ročně. 1200,-Kč. Revize RHP 1 x ročně. 150,-Kč za jeden hasicí přístroj. Prohlídka NO 1 x ročně. 1200,-Kč. Našimi standardními dodavateli revizí a prohlídek jsou: ARGOS prohlídky PO a RHP Marian Hřebíček revize plynu a prohlídky plynového vedení Milan Řezníček revize hromosvodů MaM elstav revize elektroinstalace a prohlídky NO 6

7 Havarijní služba Naše firma při zajišťování havarijní služby spolupracuje s firmou TOMMI-holding spol. s r.o.. V případě zájmu je havarijní služba zajištěna samostatnou smlouvou o havarijní službě. Paušální cena za držení havarijní služby činí 7,-Kč bez DPH za jednotku měsíčně a fakturovaná hodinová sazba činní 350,-Kč bez DPH s případnými dalšími příplatky za práci ve dnech pracovního volna...atp. V hodinové sazbě je již obsažena cena za havarijní výjezd a dopravu. V případě, že není uzavřena samostatná smlouva na havarijní službu, tak je při výjezdu účtována cena za uskutečnění výjezdu. Firma TOMMI-holding spol. s r.o. v současnosti jedná s pojišťovnou ALLIANZ a.s. o zařazení do programu Mondial Assistance. Nabízená cena za úklid a zahradnické práce Naše firma zajišťuje úklidy domů vlastními pracovníky, případně na základě pokynu příkazce uzavírá dohody o provedení práce s navrženými pracovníky, kteří jsou většinou členy družstva. Náklady přímo spojené se mzdovými náklady těchto pracovníků jsou pak příkazci vyfakturovány. Cena za úklid se stanovuje dle požadovaného rozsahu prací a smlouva o dílo na provádění úklidu je uzavírána samostatně. Jestliže budete mít o provádění úklidu zájem, tak práce ohodnotíme dle Vámi požadovaného rozsahu. Zahradnické práce objednáváme dle pokynů příkazce u externích dodavatelů a dozorujeme kvalitu prováděných prací. Naše doporučení V příloze přikládáme návrh příkazní smlouvy, která obsahuje veškeré položky pro zajištění komplexní správy nemovitosti. Naše firma doporučuje využít komplexního zajištění správy nemovitosti. Odpovědnost za dodržování veškerých předpisů spojených se zajišťováním správy nemovitosti (zejména dodržování termínů revizí atp.) se tak přesouvají na správce, který je zároveň za tímto účelem pojištěn, aniž by se představenstvo zbavovalo rozhodovacích pravomocí o údržbě nemovitosti. Doporučujeme využívat internetového bankovnictví, kdy naše společnost využívá takzvaný pasivní přístup. Máme tak oprávnění ke stahování výpisů a vkládání příkazů k úhradě, které následně autorizuje odpovědný člen představenstva BD. Naše firma doporučuje využít produkt SIPO České pošty, kdy veškeré platby jsou automatizovány a je tak minimalizována lidská chyba. Většina vlastníků služeb SIPO využívá pro platby TV, plynu, či elektřiny a není tedy problém tuto službu naším prostřednictvím využít. Každý vlastník může použít trvalý příkaz k úhradě SIPO u jakékoli banky. Při využití SIPO uspoří jak vlastníci, protože veškeré úhrady plateb za byt jsou strženy jednou položkou, tak BD, protože obdržené platby převádí Česká pošta na účet BD ve dvou splátkách a je zde tak úspora za položky na výpise. Při využití SIPO je přehled obdržených plateb a sestava neuhrazených nájmů zaslána BD vždy nejpozději do 10. následujícího měsíce. 7

8 Naše postupy Naši pracovníci jsou zástupcům BD k dispozici po dohodě v pracovní době: PO: 8-17 ÚT, ČT: 8-16 ST: 8-18 PÁ: 8-13 Pro vlastníky spravovaných domů slouží návštěvní hodiny: PO: ÚT, ČT, PÁ: 8-9 ST: Firma má uzavřenu pojistnou smlouvu Trend-standardní pojištění podnikatelských rizik u pojišťovny Kooperativa a.s. s obecnou odpovědností do výše ,- Kč. Protože ke každému z majitelů přistupujeme individuálně, tak se postupy předávání dokladů a konzultace k nim liší. Příklad dohod oběhu dokladů, či upomínání dlužníků Vám můžeme osobně prezentovat. Vždy je ale dohodnutý postup takový, aby nedošlo k časovým prodlevám a možným sankcím ze strany státních orgánů. Nejčastěji je využívána elektronická komunikace. Naše firma je schopna zajistit přístup k nahlížení do účetního systému (evidence faktur přijatých a jejich úhrada, evidence pokladny a jejího stavu, pohyby v bance). 8

9 Reference správa domů Dům počet jednotek BD Molákova SVJ Molákova SVJ Molákova SVJ U Sluncové SVJ U Sluncové SVJ U Sluncové BD Nekvasilova SVJ Nekvasilova BD U Školičky 8 47 SVJ Sokolovská BD Matějkova 14 8 Sokolovská Na Valentince 1 1 SVJ Karoliny Světlé SVJ Urxova 4 9 BD Šaldova 4 15 BD Na Břehu Na Žertvách 6 20 SVJ U Svobodárny Novovysočanská SVJ U Svobodárny 8 26 Zelená SVJ Ježkova SVJ Plzeňská BS Sokolovská BD Nekvasilova SVJ Lyčkovo nám Osadní Palmovka 6 6 Hybešova 6 15 Thámova Ostrovní 4 14 Sokolovská 93 6 Pobbřežní 66 6 Jelínkova Brožíkova 6 16 Sokolovská Sokolovská Peckova 7 22 ZPB 13 8 Teplická Šaldova Bohušovická Křižíkova Pobřežní 40 + Sokolovská Peckova 11 9 Křižíkova Šaldova 26 9 Křižíkova 15 8 Šaldova 7 8 Sokolovská 70, 72,74 88 Sokolovská Urxova 1 10 CELKEM

10 Mapka umístění kanceláře REMA, s.r.o. Prohlášení uchazeče a závěr Já níže podepsaný statutární orgán uchazeče prohlašuji, že veškeré údaje uvedené v nabídce jsou pravdivé. Ohledně jakýchkoli doplňujících informací a případných úprav příkazní smlouvy Vám jsem plně k dispozici. Těším se na případnou spolupráci a jsem s pozdravem za REMA, s.r.o. Ing. Pavel Maget-jednatel společnosti v.r. tel Soupis příloh nabídky 1. Garanční listina 2. Návrh Příkazní smlouvy 3. Vzor výpočtu pojištění domu zasláno samostatně 10

11 11

12 Příkazce: BD sídlo: zastoupený: IČ: Příkazník: REMA, s.r.o. sídlo: Molákova 574/32, Praha 8 zastoupený: Ing. Pavlem Magetem jednatel společnosti IČ: DIČ: CZ uzavírají tuto Příkazní smlouvu o zajištění správy nemovitosti uzavřenou v souladu s ust zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů I. Příkazce je dle zápisu vlastnického práva u Katastrálního úřadu Praha město vlastníkem domu v ulici, Praha, jak je zapsáno v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu Praha. II. Příkazce touto smlouvou pověřuje příkazníka výkonem správy nemovitostí uvedených v čl. I.V rámci tohoto pověření se příkazník zavazuje k obstarání následujících činností spojených se správou nemovitostí v souladu s platnými právními předpisy. 1. Smluvní zajišťování dodávek veškerých služeb a plnění spojených s provozem nemovitostí zejména: dodávky vody a odvod splaškových vod dodávka elektřiny pro společné prostory odečty bytových vodoměrů a měřičů tepla dodávka tepla a teplé vody odvoz tuhého domovního odpadu úklid společných prostor úklid dvora a přilehlé pěší komunikace včetně úklidu sněhu provoz výtahů zahradnické práce 2. Zajišťování oprav a údržby nemovitosti podle pokynů příkazce. Dbát na to, aby drobné opravy, které jsou povinni hradit nájemci sami, nebyly účtovány k tíži BD. 3. Smluvní zajištění dispečinku havarijní služby, včetně zajištění odstranění havárií. 4. Zabezpečování revizí vyhrazených zařízení a zajištění odstranění závad revizí zjištěných. Zejména zajišťovat pravidelné revize elektrorozvodů, plynových rozvodů a hromosvodů. 5. Smluvní zajištění požární ochrany. 6. Zajišťování právních úkonů souvisejících se zabezpečováním správy nemovitosti podle pokynů příkazce, zejména: -v pojistné agendě, včetně vyřízení pojistných událostí -v daňové agendě -v archivaci dokumentace -v komunikaci s orgány státní správy 7. Předepisování plateb úhrad za služby a příspěvků na správu a provoz domu. Zajišťování inkasa předepsaných částek prostřednictvím SIPO. 8. 1x měsíčně sestavení přehledu dlužníků, vystavení upomínek a jejich předání představenstvu BD. 9. Příprava schůzí BD, včetně distribuce pozvánek. 10. Konzultace s firemním právníkem. 12

13 11. Vedení pasportizace a technické dokumentace k předmětným nemovitostem a bytovým a nebytovým prostorám domu. Pravidelné kontroly stavu nemovitosti a zpracování návrhu plánů oprav. 12. Vyúčtování záloh na služby ve vztahu k uživatelům bytových i nebytových prostorů, jménem příkazce v jeho zastoupení a to vždy do následujícího roku a zajištění finančního vypořádání s nájemci dle vyúčtování do dvou měsíců od předání vyúčtování. Návrh úpravy záloh na služby dle předpokládaných nákladů v budoucím období. 13. Příkazník se zavazuje pro příkazce vést účetnictví příkazce v rozsahu stanoveném zákony a dalšími aplikovatelnými právními předpisy České republiky, zejména dle zákona č. 563 / 1991 Sb., o účetnictví. I. Součástí předmětu a rozsahu smlouvy je provádění dalších činností, do kterých patří: a. Konzultace k účetním dokladům. b. Vystavování platebních příkazů k úhradě z bankovního účtu BD. c. Tvorba přehledů a závěrek, dokladová inventarizace. d. Účast při jednání s finančními orgány. e. Zpracování daňového přiznání, roční účetní závěrky, rozvahy a výkazu zisků a ztráta sestavení podkladů pro výroční zprávu o hospodaření BD. f. Kompletní vedení mzdové agendy, včetně zpracování všech povinných odvodů a přehledů. II. Činnosti spojené s vedením účetnictví budou příkazníkem realizovány průběžně na základě operativní dohody s příkazcem, ale vždy tak, aby byly dodrženy zákonné termíny pro podání daňových přiznání. III. Příkazník neodpovídá za majetkové sankce nebo jiné škody vzniklé v důsledku nesprávných účetních dokladů předaných mu příkazcem. IV. Příkazník odpovídá za škody vzniklé chybným vedením účetnictví nebo chybnou účetní závěrkou, pokud neprokáže, že škoda vznikla v důsledku neúplných, chybných nebo nesprávných účetních dokladů předaných mu příkazcem. Příkazník se sprostí odpovědnosti, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm požadovat. V. Příkazník se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se v souvislosti s vykonáváním činnosti podle této smlouvy dozví. Zachování mlčenlivosti platí i po ukončení platnosti této smlouvy, pokud jej této povinnosti nezprostí objednatel. VI. Upozornit příkazce, že příkazník bude vykonávat práce, které jsou nad rámec této smlouvy. Sdělit odhadovaný rozsah práce a tedy i odhadovanou cenu za poskytnuté práce nad rámec smlouvy. VII. Příkazce zavazuje předat příkazníkovi všechny a úplné účetní doklady a vysvětlení k nim. Doklady musí být předány vždy na základě dohody tak, aby byly splněny všechny zákonné termíny účetních a daňových povinností. Příkazce odpovídá za vyloučení duplicity předaných dokladů. VIII. Příkazce svými podpisy na účetních dokladech a daňových přiznáních stvrzuje, že byl seznámen s celým obsahem daného dokumentu. IX. Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi veškerou součinnost nezbytnou pro řádné plnění závazku příkazníka podle této smlouvy, poskytovat a předávat úplné, pravdivé, srozumitelné a včasné informace a účetní doklady týkající se hospodářských skutečností. X. Příkazce se touto smlouvou nezbavuje své odpovědnosti jako statutárního orgánu společnosti za vedení účetnictví dle 192 zákona č.513/1991 Sb. Obchodního zákoníku. XI. Příkazník se zavazuje příkazce pravidelně informovat o změnách v legislativě týkající se účetnictví BD. Příkazník prohlašuje, že převezme od příkazce předmětné nemovitosti do správy současně s převzetím dostupných dokumentů a to s účinností od III. IV. Finanční prostředky příkazce budou soustředěny na jím zřízeném účtu. K internetovému bankovnictví bude mít příkazník tzv. pasivní přístup pro vkládání příkazů k úhradě a stahování výpisů z účtu. 13

14 V. Odměna za činnost příkazníka dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí 140,- Kč bez DPH za evidovanou bytovou a nebytovou jednotku měsíčně. Za zpracování mezd bude účtováno 200,-Kč bez DPH za zpracování jedné mzdy měsíčně. Tato částka bude po dohodě valorizována jednou ročně, vždy k 1.lednu každého roku dle vyhlášené míry celkové meziroční inflace dle indexu spotřebitelských cen vyhlašovaného každoročně Českým statistickým úřadem. Příkazník je oprávněn též po dohodě upravit cenu podle úhrnné míry inflace za více roků trvání této smlouvy, pokud v předchozích rocích práva na úpravu ceny nevyužil. Odměna příkazníka rovněž kryje veškeré náklady spojené s činností příkazníka podle této smlouvy, s výjimkou hotových výloh, zejména poštovného souvisejícího bezprostředně s provozem domu. V této částce nejsou zahrnuty náklady spojené s ročním odečtem měřidel instalovaných u nájemců jednotlivých bytů, náklady spojené s nadstandartním právním zastoupením, pokud budou požadována příkazcem, zajišťování pronájmů bytových a nebytových prostor za smluvní nájemné, stavebně-technický dozor a další subdodávky (havarijní služba, požární ochrana, úklid, deratizace, revize...atd.) Příkazník je povinen na pokyn příkazce vykonávat další činnosti, zejména organizační činnosti, neuvedené v této smlouvě, související s domem nebo pozemky, přičemž příkazce se zavazuje zaplatit mu za to odměnu v obvyklé výši za daný druh práce, zpravidla 380,- Kč bez DPH za hodinu práce. VI. Příkazník není oprávněn dávat souhlas k výměně, podnájmu v bytech, ani k podnájmu nebytových prostor. Příkazník není oprávněn nakládat s nemovitostí jiným způsobem, než jak stanoví tato smlouva, zejména není oprávněn nemovitost nebo její část (včetně pozemku) prodat, zastavit, pronajmout či k ní zřídit věcné břemeno. Příkazník je povinen respektovat omezení své činnosti vzhledem k projeveným záměrům vlastníka. Příkazník je plně odpovědný za škody způsobené jeho činností a prohlašuje, že je za tímto účelem pojištěn do výše ,-Kč, proti škodě způsobené při výkonu jeho činnosti pro příkazce. Příkazník neodpovídá za ty škody, které vznikly použitím nevhodných pokynů, podkladů a postupů příkazcem poskytnutých, jestliže příkazník sám nemohl jejich nevhodnost při vynaložení veškeré odborné péče zjistit nebo pokud příkazce písemně na vady upozornil a tento písemně prohlásil, že na použití nevhodných pokynů, podkladů a postupů trvá. VII. Příkazce určuje pro styk s příkazníkem představenstvo BD, aby jej nadále v jednání s příkazníkem zastupovalo v rozsahu této smlouvy. VIII. Příkazní smlouva nabývá platnosti dnem fyzického předání nemovitostí uvedených v čl. I od současného správce příkazníkem a uzavírá se na dobu neurčitou. Příkazní smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran vždy ke konci kalendářního měsíce nebo písemnou výpovědí. Výpovědní lhůta činí tři měsíce. V případě hrubého porušení smluvních ujednání, uvedených v předchozích částech smlouvy, lze oboustranně písemně smlouvu vypovědět v měsíční výpovědní lhůtě. Ve všech případech počíná běžet výpovědní lhůta vždy prvého dne následujícího měsíce po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Práva a povinnosti příkazce i příkazníka vztahující se na předmět smlouvy, pokud nejsou upravena touto smlouvou, řídí se obecně platnými právními předpisy. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž po jedné obdrží příkazce a příkazník. Případné změny a doplňky budou sjednány pouze písemnou formou se souhlasem obou smluvních stran a budou tvořit dodatek této smlouvy. V Praze dne : příkazce příkazník 14

NABÍDKA SLUŽEB. Informace o firmě. Předmět podnikání: Zpracování písemností na SW. Pojištění : Kontaktní údaje:

NABÍDKA SLUŽEB. Informace o firmě. Předmět podnikání: Zpracování písemností na SW. Pojištění : Kontaktní údaje: Nabídka služeb NABÍDKA SLUŽEB Informace o firmě Společnost Sia Consulting, s.r.o. podniká v oboru vedení účetnictví, daňové evidence a správy nemovitostí. Zajišťujeme ekonomické činnosti spojené se správou

Více

Mandátní smlouva o výkonu správy nemovitosti MANDÁTNÍ SMLOUVA O VÝKONU SPRÁVY NEMOVITOSTI

Mandátní smlouva o výkonu správy nemovitosti MANDÁTNÍ SMLOUVA O VÝKONU SPRÁVY NEMOVITOSTI MANDÁTNÍ SMLOUVA O VÝKONU SPRÁVY NEMOVITOSTI uzavřená ve smyslu ustanovení 566 a násl. zákona 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) I. Smluvní strany 1. František Hlaváček - SBS Beroun, Sokolovská 1031/17, 266

Více

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU.

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 a 575 a ve smyslu zákona č.72/1994sb. v platném znění, kterým se upravují některé

Více

SMLOUVA PŘÍKAZNÍ O ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY NEMOVITOSTI

SMLOUVA PŘÍKAZNÍ O ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY NEMOVITOSTI SMLOUVA PŘÍKAZNÍ O ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY NEMOVITOSTI Prague Property Management, a.s. se sídlem Werichova 1145, PSČ 150 00 IČO: 27 21 21 49 Zastoupená: tel: +420 602 309 988 email: Flatservice@ppmas.cz a jméno:...

Více

Článek I. Smluvní strany. Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava Bc. Martinem Vítečkem, primátorem Mgr. Bc. Pavel Vltavský

Článek I. Smluvní strany. Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava Bc. Martinem Vítečkem, primátorem Mgr. Bc. Pavel Vltavský 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00GDAOR SMLOUVA O SPRÁVĚ NEMOVITOSTI uzavřená podle 2430 a násl. občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Vlastník: Sídlo: Statutární město Opava Horní náměstí 69, 746

Více

Nabídka ceny na vedení účetnictví a správu nemovitosti

Nabídka ceny na vedení účetnictví a správu nemovitosti Nabídka ceny na vedení účetnictví a správu nemovitosti zpracovaná pro paní Janu Putnovou předseda výboru Společenství vlastníků pro dům Jugoslávská 32, Brno IČ: 03621804 Stránka 1 z 5 Na základě Vaší poptávky

Více

Nabídka na správu domu a pozemku pro společenství vlastníků a poskytování s tím souvisejících služeb

Nabídka na správu domu a pozemku pro společenství vlastníků a poskytování s tím souvisejících služeb Nabídka na správu domu a pozemku pro společenství vlastníků a poskytování s tím souvisejících služeb 1. Základní údaje o společnosti: Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. se sídlem Olšanská 2666/7,

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

NABÍDKA na výkon komplexní správy domovního a bytového fondu poskytované MČ, městům a obcím, bytovým družstvům, soukromým domům, fyzickým osobám

NABÍDKA na výkon komplexní správy domovního a bytového fondu poskytované MČ, městům a obcím, bytovým družstvům, soukromým domům, fyzickým osobám TOMMI holding, spol. s r.o. NABÍDKA na výkon komplexní správy domovního a bytového fondu poskytované MČ, městům a obcím, bytovým družstvům, soukromým domům, fyzickým osobám 1 Vážení, dovolte, abychom Vám

Více

SMLOUVA PŘÍKAZNÍ O OBSTARÁNÍ SPRÁVY DOMU

SMLOUVA PŘÍKAZNÍ O OBSTARÁNÍ SPRÁVY DOMU SMLOUVA PŘÍKAZNÍ O OBSTARÁNÍ SPRÁVY DOMU Smlouva příkazní o obstarání správy domu a výkonu některých práv a povinností vyplývajících ze vztahů ke společným částem domu a k jednotkám ve vlastnictví, uzavřená

Více

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 až 575 a ve smyslu zák.č.72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se

Více

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Nabídka na komplexní správu nemovitosti Společenství pro dům K Botiči 409/2 Praha 10 - Vršovice kontakt: Lenka Skalická Kancelář: Bystrá 761, Praha

Více

Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Předmět a účel smlouvy

Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Předmět a účel smlouvy PŘÍKAZNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Číslo smlouvy: 15/181-0 Česká republika Úřad vlády České republiky se sídlem nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 IČ: 00

Více

SMLOUVA MANDÁTNÍ O ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY NEMOVITOSTI

SMLOUVA MANDÁTNÍ O ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY NEMOVITOSTI SMLOUVA MANDÁTNÍ O ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY NEMOVITOSTI Prague Property Management, a.s. se sídlem Werichova 1145, PSČ 150 00 IČO: 27 21 21 49 Zastoupená: Ing. Martinem Šimečkem a jméno:... r.č.: číslo pasu/op:...

Více

SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi:

SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi: SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi: 1. Botanická 24 společenství vlastníků jednotek se sídlem Brno Veveří, Botanická

Více

SMLOUVA O NÁJMU PROSTORU

SMLOUVA O NÁJMU PROSTORU SMLOUVA O NÁJMU PROSTORU č. 25/05776/16 kterou podle 2302 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ), uzavřeli tito účastníci Město Uherský Brod se sídlem:

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví V Z O R Smlouvao vedení účetnictví Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen dodavatel a Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen odběratel uzavřeli

Více

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5. Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014 Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.2015 V roce 2014 byla do fondu oprav předepisována částka ve

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

NABÍDKA NA SPRÁVU NEMOVITOSTI

NABÍDKA NA SPRÁVU NEMOVITOSTI NABÍDKA NA SPRÁVU NEMOVITOSTI Zadavatel: Správce: Paní Alena Braunerová Parkers s.r.o. Milánská 418 Náměstí Míru 820/9, 120 53 Praha 2 10900, Praha IČ: 26953544 V Praze dne 16.12.2013 MODERNÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU

MANDÁTNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU MANDÁTNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU Společenství vlastníků Žárovická 1642 Sídlo: Žárovická 1642, Praha Újezd nad Lesy, 190 16 zapsané v rejstříku společenství vlastníků vedeném

Více

Platební řád Společenství vlastníků

Platební řád Společenství vlastníků Platební řád Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326, Praha 8 Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326, Praha 8 podle Stanov Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326, Praha 8, přijímá a

Více

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU Smluvní strany: Společenství vlastníků jednotek objektu Španielova 1299-1305, Praha 6, Řepy Sídlo: Španielova 1301, Praha 6 - Řepy, 163 00 zapsané

Více

NABÍDKA SPRÁVY NEMOVITOSTI

NABÍDKA SPRÁVY NEMOVITOSTI 1 Sídlo : Mezibranská3, 110 00 Praha 1 Tel/fax : +420 296 22 00 52 E-mail : kancelar@eloca.cz NABÍDKA SPRÁVY NEMOVITOSTI Adresa a popis nemovitosti : Adresa : Praha 13, Trávníčkova 1767-1771 Typ nemovitosti

Více

SMLOUVA O DÍLO. Účastníci smlouvy:

SMLOUVA O DÍLO. Účastníci smlouvy: SMLOUVA O DÍLO Účastníci smlouvy: Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace se sídlem Kraví hora 2, 616 00 Brno, IČ 00101443, zapsaná v obchod. rejstříku u Kraj. soudu v Brně, oddíl Pr, vložka

Více

V Kladně 5. září 2015. upravuji a doplňuji naši nabídku spolupráce ze dne 15.5.2015 při správě Vašeho domu.

V Kladně 5. září 2015. upravuji a doplňuji naši nabídku spolupráce ze dne 15.5.2015 při správě Vašeho domu. Společenství pro dům Garden Spot Kladno I Generála Selnera 3255 IČ : 241 73 789 V Kladně 5. září 2015 Věc : Doplnění nabídky spolupráce Dobrý den, upravuji a doplňuji naši nabídku spolupráce ze dne 15.5.2015

Více

V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ. zastoupený. dále jen "klient"

V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ. zastoupený. dále jen klient V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ Mandant: IČ: DIČ: zastoupený dále jen "klient" a Mandatář : Vladimír Rajnyš, daňový poradce zapsaný do seznamu Komory daňových

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Zpráva o hospodaření Zajištění a financování služeb Veškeré platby členů SVJ související s úhradou předpisů a záloh na zajišťované služby byly řádně vedeny a za rok 2014 jsou

Více

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO I. Smluvní strany Odběratel - objednatel Mateřská škola Ostrava Dubina, F. Formana 13, příspěvková organizace sídlo: F. Formana 251/13, 700 30 Ostrava Dubina zastoupena: Bc. Martinou Rakovou

Více

Smlouva o správě nemovitosti uzavřená jako příkazní smlouva dle ust. 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smlouva o správě nemovitosti uzavřená jako příkazní smlouva dle ust. 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1 Smlouva o správě nemovitosti uzavřená jako příkazní smlouva dle ust. 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany: 1.1. Příkazce: Společenství domu Františka Křížka č.p. 461,

Více

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Č.j. : 20435/2007 32 Číslo v CES : 4072 Číslo úkolu : Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem : Staroměstské nám. 6 Praha 1, 110 15 zastoupená

Více

Kupní Smlouva o zajištění služeb

Kupní Smlouva o zajištění služeb Kupní Smlouva o zajištění služeb uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo

Více

Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů

Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů uzavřená dle 652 a násl. Obchodního zákoníku mezi Zastoupeným: Cestovní kancelář: CK KLEA s.r.o. Sídlo: Okružní 560, Dolní Smržovka, Tanvald, 468 41 Kontaktní

Více

Servisní smlouva. mluvní strany. uzavřená ve smyslu ustanovení obchodního zákoníku 513/91 Sb. v platném znění. Číslo smlouvy: 7/127/2011.

Servisní smlouva. mluvní strany. uzavřená ve smyslu ustanovení obchodního zákoníku 513/91 Sb. v platném znění. Číslo smlouvy: 7/127/2011. Servisní smlouva uzavřená ve smyslu ustanovení obchodního zákoníku 513/91 Sb. v platném znění Číslo smlouvy: 7/127/2011 mluvní strany Objednatel: Město Broumov Masarykova 239 550 14 Broumov IČ: 00272523

Více

Kompletní správa objektu zahrnuje 3 hlavní okruhy činností po dobu platnosti této smlouvy:

Kompletní správa objektu zahrnuje 3 hlavní okruhy činností po dobu platnosti této smlouvy: Příloha č. 1 Nabídka na správu nemovitosti Jeseniova 2852, PRAHA 3 BML STAVBA spol. s r.o. Správa nemovitostí V oblasti správy nemovitostí nabízíme komplexní služby, které mají za cíl maximálně vyjít vstříc

Více

DEBIT-SET s.r.o. se sídlem: Most, tř.budovatelů 2957, 434 01. dále jen dodavatel. dále jen odběratel. uzavřeli tuto smlouvu o vedení účetnictví. Čl.I.

DEBIT-SET s.r.o. se sídlem: Most, tř.budovatelů 2957, 434 01. dále jen dodavatel. dále jen odběratel. uzavřeli tuto smlouvu o vedení účetnictví. Čl.I. S M L O U V A O V E D E N Í Ú Č E T N I C T V Í Č. Firma: DEBIT-SET s.r.o. se sídlem: Most, tř.budovatelů 2957, 434 01 zastoupená: p.zlatuše Pazderová IČO: 25007360 DIČ: CZ25007360 bank.spojení: Fio Banka

Více

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU Smluvní strany: 1. Společenství vlastníků jednotek domu Dominova 2463, 2464, 2465, Praha 5, Stodůlky Sídlo : Praha 5 - Stodůlky Dominova 2464/13,

Více

Smluvní strany: 1. (název SVJ, BD, majitel) .., místopředsedou (představenstva, výboru) (dále jen SVJ, BD )

Smluvní strany: 1. (název SVJ, BD, majitel) .., místopředsedou (představenstva, výboru) (dále jen SVJ, BD ) Mandátní smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví uzavřena podle 566 až 576 obchodního zákoníku, v

Více

NÁVRH Smlouva o zajištění některých činností výkonu správy nemovitosti uzavřená podle 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

NÁVRH Smlouva o zajištění některých činností výkonu správy nemovitosti uzavřená podle 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. NÁVRH Smlouva o zajištění některých činností výkonu správy nemovitosti uzavřená podle 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Čl. I Smluvní strany Společenství vlastníků jednotek Praha 8, Zelenohorská č.p.496-č.p.513

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění. mandátní smlouvu:

MANDÁTNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění. mandátní smlouvu: MANDÁTNÍ SMLOUVA uzavřená podle 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany 1... IČ:.. zapsaný v.. Bankovní spojení:., jehož

Více

Příloha číslo 11 k příkazní smlouvě. Ceník společnosti D&D servis, s.r.o.

Příloha číslo 11 k příkazní smlouvě. Ceník společnosti D&D servis, s.r.o. Příloha číslo 11 k příkazní smlouvě Ceník společnosti D&D servis, s.r.o. Technicko správní činnost Do 20 jednotek 60,- Do 50 jednotek 50,- Nad 50 jednotek 45,- Ekonomicko účetní činnost Do 20 jednotek

Více

S m l o u v a. o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku

S m l o u v a. o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku S m l o u v a o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku Průkopník, stavební bytové družstvo, družstvo, 635 00 Brno, Foltýnova 1, zastoupené předsedou

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

S M L O U V U o správě domu a pozemku (dále jen správa domu )

S M L O U V U o správě domu a pozemku (dále jen správa domu ) Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. se sídlem Praha 3, Olšanská 2666/7, PSČ 130 00 zastoupená předsedou představenstva Michalem Kuciánem zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl

Více

Návrh - KUPNÍ SMLOUVA

Návrh - KUPNÍ SMLOUVA Návrh - KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a následujících zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. 1 Objednatel : Sídlo: Zastoupení : Smluvní strany Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova,

Více

Návrh smlouvy o nájmu a zajištění technické správy nebytových prostor

Návrh smlouvy o nájmu a zajištění technické správy nebytových prostor Návrh smlouvy o nájmu a zajištění technické správy nebytových prostor uzavřená podle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce

Více

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I.

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I. Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem nebytového prostoru ( doba určitá / neurčitá ) Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb.,

Více

Mandátní smlouva o obstarání správy společných částí domu s jednotkami ve vlastnictví

Mandátní smlouva o obstarání správy společných částí domu s jednotkami ve vlastnictví Mandátní smlouva o obstarání správy společných částí domu s jednotkami ve vlastnictví uzavřená podle 566 až 576 obchodního zákoníku a zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění, kterým se upravují některé spoluvlastnické

Více

Příkazní smlouva. Číslo:

Příkazní smlouva. Číslo: Příkazní smlouva Číslo: o podmínkách výkonu činnosti odborného lesního hospodáře uzavřená podle ust. 2430 a násl. Občanského zákoníku v plat. znění a v souladu se zákonem č. 289/1995 Sb. o lesích (dále

Více

Smlouva o nájmu budovy k rekreaci. (jméno a příjmení, nebo název/obchodní firma)

Smlouva o nájmu budovy k rekreaci. (jméno a příjmení, nebo název/obchodní firma) Smlouva o nájmu budovy k rekreaci Pronajímatel poskytovatel (jméno a příjmení, nebo název/obchodní firma) (bydliště, nebo sídlo) (předmět podnikání) (IČO) Nájemce spotřebitel (jméno a příjmení, nebo název/obchodní

Více

PŘÍKAZNÍ SMLOUVU o ekonomicko administrativní správě nemovitostí. Čl. 1. Specifikace nemovitosti

PŘÍKAZNÍ SMLOUVU o ekonomicko administrativní správě nemovitostí. Čl. 1. Specifikace nemovitosti Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají. Společenství vlastníků jednotek domu Chebská č.p. 398, Karlovy Vary se sídlem Chebská 398/17, 17a, 17b, Karlovy Vary 360 06 IČ:.. zapsané v obchodním rejstříku

Více

Smlouva o zajišťování správy společných částí domu

Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zejména ustanovení 2430 a násl. a dále ve smyslu ustanovení 1189 a násl. občanského

Více

mandátní smlouvu o správě nemovitosti

mandátní smlouvu o správě nemovitosti Bytové družstvo se sídlem.. zapsané v Obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl., vložka.. zastoupené předsedou představenstva a členem představenstva. IČ:. na straně jedné (dále jen "BD") a společnost

Více

PODNÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 719 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a ve znění pozdějších předpisů

PODNÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 719 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a ve znění pozdějších předpisů PODNÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 719 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany představované nájemcem Jméno: Rodné číslo: Bydliště:

Více

Správce právě pro vás

Správce právě pro vás Správce právě pro vás Dovolte nám představit společnost Bytové centrum Schönberg,s.r.o. Společnost se zabývá správou budov a zajišťováním revitalizací včetně financování v návaznosti na dostupných dotacích

Více

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA)

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) Smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností vyplývajících ze vztahů ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (mandátní

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A Příloha č. 1 ÚZSVM ÚP České Budějovice č. /2015 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) na veřejnou zakázku s názvem

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář 1 Smlouva o zpracování daňové evidence uzavřená mezi zadavatelem firma, jméno sídlo: IČ: na straně jedné a zpracovatelem

Více

SMĚRNICE BYTOVÉHO DRUŽSTVA OHRADNÍ 1344/51

SMĚRNICE BYTOVÉHO DRUŽSTVA OHRADNÍ 1344/51 SMĚRNICE BYTOVÉHO DRUŽSTVA OHRADNÍ 1344/51 Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Směrnice Bytového družstva Ohradní 1344/51 (dále jen Družstvo) navazují na stanovy Bytového družstva Ohradní 1344/51 (dále jen Stanovy).

Více

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA. mezi: Příkazce: Městská část Praha 15 Se sídlem: Boloňská 478/1, PSČ: , Praha 10 IČ: Milanem Wenzlem, starostou

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA. mezi: Příkazce: Městská část Praha 15 Se sídlem: Boloňská 478/1, PSČ: , Praha 10 IČ: Milanem Wenzlem, starostou PŘÍKAZNÍ SMLOUVA mezi: Příkazce: Městská část Praha 15 Se sídlem: Boloňská 478/1, PSČ: 109 00, Praha 10 IČ: 002 31 355 DIČ: CZ00231355 Milanem Wenzlem, starostou (dále jen příkazce ) na straně jedné a

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu 409 a násled. zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (obchodní zákoník)

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu 409 a násled. zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (obchodní zákoník) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu 409 a násled. zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (obchodní zákoník) mezi: Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou Vídeňská 800 140 59 Praha 4, Zapsaná

Více

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: D10015. Evidenční číslo prodávajícího:

Více

Platební řád Bytového družstva Chabařovická

Platební řád Bytového družstva Chabařovická Platební řád Bytového družstva Chabařovická 1321 1326 Bytové družstvo Chabařovická 1321 1326, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Chabařovická 1321 1326 přijímá a schvaluje tato

Více

Návrh smlouvy o dílo č. j. KRPK-20569/ČJ VZ

Návrh smlouvy o dílo č. j. KRPK-20569/ČJ VZ Návrh smlouvy o dílo č. j. KRPK-20569/ČJ-2010-1900VZ Česká republika - Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje se sídlem Sokolovská 108/A, 360 05 Karlovy Vary Zastoupená plk. Mgr. Oldřichem Tomáškem,

Více

SMLOUVU O ZAJIŠŤOVÁNÍ A VEDENÍ MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ. se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník )

SMLOUVU O ZAJIŠŤOVÁNÍ A VEDENÍ MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ. se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník ) IČ: DIČ: CZ se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník ) a SEVIN s.r.o. IČ: 25137450, DIČ: CZ25137450 firma zapsaná v OR vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 52789 se sídlem

Více

Příkazní smlouva o obstarání správy nemovitostí a vedení účetnictví

Příkazní smlouva o obstarání správy nemovitostí a vedení účetnictví Příkazní smlouva o obstarání správy nemovitostí a vedení účetnictví Smluvní strany 1. SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM TICHÁ 525 526 TRUTNOV, se sídlem Trutnov, Tichá 526, 541 02 Trutnov, IČ 287 95 741, zastoupené

Více

Smlouva příkazní o obstarání správy domu a vedení podvojného účetnictví, uzavřená v souladu s 2430-2444 NOZ

Smlouva příkazní o obstarání správy domu a vedení podvojného účetnictví, uzavřená v souladu s 2430-2444 NOZ Smlouva příkazní o obstarání správy domu a vedení podvojného účetnictví, uzavřená v souladu s 2430-2444 NOZ Společnost:... se sídlem:... zastoupené: zapsané / -á u MOS v Praze oddíl..., vložka... dále

Více

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA. mezi: Se sídlem: Chrást, tř. Čs. odboje 133, PSČ: IČ: Ladislav Bohuslav, starosta

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA. mezi: Se sídlem: Chrást, tř. Čs. odboje 133, PSČ: IČ: Ladislav Bohuslav, starosta PŘÍKAZNÍ SMLOUVA mezi: Příkazce: Obec Chrást Se sídlem: Chrást, tř. Čs. odboje 133, PSČ: 33003 IČ: 00257851 CZ00257851 Zastoupený: Ladislav Bohuslav, starosta (dále jen příkazce ) na straně jedné a Příkazník:

Více

P O Z V Á N K A na shromáždění Společenství VJ Běluňská 1841 č. 3/11/2016

P O Z V Á N K A na shromáždění Společenství VJ Běluňská 1841 č. 3/11/2016 Společenství VJ Běluňská 1841, Běluňská 1841, Praha 9, IČ.: 247 46 151 P O Z V Á N K A na shromáždění Společenství VJ Běluňská 1841 č. 3/11/2016 Datum konání: středa 23. listopadu 2016 v 18.30 hod. Místo

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání Město Chrastava, se sídlem nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava, zastoupené starostou Ing. Michaelem Canovem, IČ 00262871, DIČ CZ00262871, na straně jedné (dále

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:..

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. I. Smluvní strany DODAVATEL (provozovatel kanalizace): ODBĚRATEL : Svazek

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář Smlouva o zpracování mzdové agendy uzavřená mezi zadavatelem firma, jméno sídlo IČ a zpracovatelem společností

Více

Zpráva o činnosti správce a hospodaření při správě společných částí domu a pozemků za rok období / 2015

Zpráva o činnosti správce a hospodaření při správě společných částí domu a pozemků za rok období / 2015 Zpráva o činnosti správce a hospodaření při správě společných částí domu a pozemků za rok období 01-12 / 2015 polyfunkčního domu na adrese Kurta Konráda č.p. 2457/6,2457/8 a Ocelářská 2457/7 Praha 9 -

Více

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části. USNESENÍ č. 196/15/RMČ. 25. zasedání dne

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části. USNESENÍ č. 196/15/RMČ. 25. zasedání dne Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části 25. zasedání dne 19. 10. 2015 USNESENÍ č. 196/15/RMČ Ke smlouvě na zimní údržbu komunikací se společností Purum s.r.o. Rada po projednání I. bere na vědomí

Více

Společenství vlastníků pro dům Vondroušova , Praha 6

Společenství vlastníků pro dům Vondroušova , Praha 6 Příloha k účetní závěrce Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160, Praha 6 I. Obecné údaje Název: Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154 1160 Sídlo: Vondroušova 1154-1160, 163 00 Praha

Více

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit:

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit: Platební řád Bytové družstvo Lucemburská 2136/16 podle článku 26 a násl. Stanov Bytového družstva přijímá a schvaluje tato pravidla pro platby členů družstva (dále jen Platební řád ): Článek 1. A/ Členové

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Aqua holding s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Aqua holding s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti Aqua holding s.r.o. Se sídlem: Holečkova 789/49, 150 00 PRAHA 5 IČ: 29136491 DIČ: CZ29136491 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva)

Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva) Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva) I. Smluvní strany Obec: HLÍNA sídlo: Hlína, ev.č.19, 664 91 Ivančice IČO: 00488135 zastoupena: starostou obce Milošem Dostalým číslo bankovního účtu:

Více

Smlouva o správě společných částí domu a pozemku (dále jen správa domu )

Smlouva o správě společných částí domu a pozemku (dále jen správa domu ) Smlouva o správě společných částí domu a pozemku (dále jen správa domu ) 1. Společenství pro dům č. p. 684, Praha - Letňany se sídlem: Praha 9, Letňany, Kostomlatská, Terezínská 684, PSČ 190 00 IČ: 27189678

Více

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany SMLOUVA o nájmu nebytového prostoru garážového stání a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. G x / 2013 uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb. a zákona č.116/1990 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů

Více

Platební řád BD Slancova, Praha 8

Platební řád BD Slancova, Praha 8 Platební řád BD Slancova, Praha 8 Bytové družstvo Slancova, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Slancova přijímá a schvaluje tato pravidla pro úhradu nájmů družstevních bytů (příspěvků

Více

SMLOUVA O ÚČETNÍCH SLUŽBÁCH A PORADENSTVÍ

SMLOUVA O ÚČETNÍCH SLUŽBÁCH A PORADENSTVÍ SMLOUVA O ÚČETNÍCH SLUŽBÁCH A PORADENSTVÍ Odběratel: kterou zastupuje jako statutární orgán nebo zplnomocněnec pan/paní. Dodavatel: FISKUS CZ s. r. o., se sídlem Václavské nám. 66, Praha 1, IČO 25059530,

Více

Bratčice čp. 36, Syrovice, ČR provozní kancelář Ledce čp. 28, Hrušovany u Brna. S M L O U V A č. : V/2/18

Bratčice čp. 36, Syrovice, ČR provozní kancelář Ledce čp. 28, Hrušovany u Brna. S M L O U V A č. : V/2/18 S M L O U V A č. : V/2/18 o dodávce pitné vody vodovodem pro veřejnou potřebu (dále jen smlouva) DODAVATEL : Šatavsko, svazek obcí Sídlo : Bratčice čp. 36, 664 67 Syrovice Zastoupen : Jitkou Rychnovskou,

Více

S M LO UVA O D Í LO podle 536 a následujících zákona 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění

S M LO UVA O D Í LO podle 536 a následujících zákona 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění S M LO UVA O D Í LO podle 536 a následujících zákona 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění 1. jméno, sídlo: Oblastní charita Most, P. Jilemnkcého 2457, 424 01 Most IČ: 70828920 zastoupení: Mgr.

Více

Příloha č. 3 Návrh smlouvy

Příloha č. 3 Návrh smlouvy Příloha č. 3 Návrh smlouvy Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci zakázky. Obsah obchodních podmínek může uchazeč

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřená podle zák. č. 116/1990 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřená podle zák. č. 116/1990 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. 52.08.12 Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřená podle zák. č. 116/1990 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů Článek I. Smluvní strany Pronajímatel:

Více

SMLOUVA O DÍLO. Smluvní strany:

SMLOUVA O DÍLO. Smluvní strany: SMLOUVA O DÍLO Smluvní strany: 1.1 Objednatel: Ústřední vojenská nemocnice Praha, příspěvková organizace Adresa (sídlo): U Vojenské nemocnice 1200, 16902 Praha 6 - Střešovice Statutární zástupce: plk.

Více

SMLOUVA O ÚDRŽBĚ ZELENĚ A SADOVÝCH ÚPRAV uzavřená dle ustanovení 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVA O ÚDRŽBĚ ZELENĚ A SADOVÝCH ÚPRAV uzavřená dle ustanovení 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů SMLOUVA O ÚDRŽBĚ ZELENĚ A SADOVÝCH ÚPRAV uzavřená dle ustanovení 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Objednatel: a Zhotovitel: Společenství vlastníků jednotek domu

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

Deloitte Advisory s.r.o. se sídlem 00, zastoupená Martinem Buranským, zmocněncem na základě plné moci, která tvoří přílohu této smlouvy

Deloitte Advisory s.r.o. se sídlem 00, zastoupená Martinem Buranským, zmocněncem na základě plné moci, která tvoří přílohu této smlouvy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI č. INO/40/01/001524/2008 uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Hlavní město Praha se sídlem: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha

Více

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: Evidenční číslo prodávajícího: Číslo

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

S M L O U V A O D Í L O č.../2009

S M L O U V A O D Í L O č.../2009 S M L O U V A O D Í L O č.../2009 uzavřená podle 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění mezi : I. Smluvní strany 1.1 Objednatel:...... Bankovní spojení:...... Číslo účtu:......

Více

Smlouva o podnájmu nebytových prostor a úhradě služeb spojených s jejich užíváním

Smlouva o podnájmu nebytových prostor a úhradě služeb spojených s jejich užíváním Smlouva o podnájmu nebytových prostor a úhradě služeb spojených s jejich užíváním Uzavřená podle zák.č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito stranami:

Více

POŽADAVKY NA OBSAH SMLOUVY

POŽADAVKY NA OBSAH SMLOUVY POŽADAVKY NA OBSAH SMLOUVY I. Smluvní strany 1. EKOBAL, spol. s.r.o. Sídlo: Hráského 1906/3, 140 00 Praha 4 Zastoupená: Ing. Michal Dřevo, jednatelem IČ: 496 16 625 DIČ: CZ 496 16 625 Kontaktní osoba:

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU PERIODIK NA ROK 2016 uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") Číslo smlouvy kupujícího: 15/230-0 Česká

Více

Smíšená smlouva komisionářská smlouva o obstarání správy nemovitostí, výkonu dalších práv a povinností, smlouva o obstarání účetnictví.

Smíšená smlouva komisionářská smlouva o obstarání správy nemovitostí, výkonu dalších práv a povinností, smlouva o obstarání účetnictví. Smíšená smlouva komisionářská smlouva o obstarání správy nemovitostí, výkonu dalších práv a povinností, smlouva o obstarání účetnictví. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Společenství vlastníků

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Chvalšiny Sídlo: Chvalšiny 38,

Více

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ Smluvní strany 1. Objednatel Mateřská škola Ostrava Dubina, F. Formana 13,

Více