Stáže v evropských institucích v Bruselu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stáže v evropských institucích v Bruselu"

Transkript

1 Stáže v evropských institucích v Bruselu

2 OBSAH 1. Úvod Stáže v Evropském parlamentu (EP) Stáže s obecným zaměřením a se zaměřením na žurnalistiku Neplacené stáže Placené stáže pro překladatele Neplacené stáže pro překladatele Program stáží pro zdravotně postižené osoby 7 3. Stáže v Evropské komisi Administrativní stáže Stáže pro překladatele Stáže v Radě Evropské unie Placené stáže Neplacené stáže, které jsou součástí studia studenta Stáže pro vnitrostátní úředníky Evropský veřejný ochránce práv Stáže ve Výboru regionů (VR) Dlouhodobé placené stáže Krátkodobé neplacené stáže Užitečné odkazy ÚVOD Evropské instituce nabízejí studentům nebo již absolventům vysokých škol pracovní stáže, které pro mnohé z nich jsou první velkou zkušeností, a to jak jazykovou tak pracovní, která přispěje k dalšímu budoucímu uplatnění absolventa stáže na pracovním trhu. Stáže probíhají obvykle v rozmezí 2

3 3 až 5 měsíců, ve výjimečných případech je možné stáž prodloužit. Zájemci by měli být občané členské země Evropské unie. Každá instituce má své vlastní specifické požadavky a podmínky, některé stáže jsou placené, některé jsou neplacené a stážista dostává stipendium nebo jiný příspěvek. 2. STÁŽE V EVROPSKÉM PARLAMENTU Cílem stáží v Evropském parlamentu je přispět ke vzdělávání, odborné přípravě občanů a seznámení se s celkovým chodem této instituce. Druhy nabízených stáží: stáže s obecným zaměřením a zaměřením na žurnalistiku neplacené stáže placené stáže pro překladatele neplacené stáže pro překladatele program stáží pro zdravotně postižené osoby Doporučení pro všechny druhy stáží: - podávat přihlášky v dostatečném časovém předstihu a nenechávat to na poslední chvíli, systém podávání přihlášek může být ke konci období zahlcen z důvodu velkého množství přihlášek - pečlivě prostudovat v rámci stáží s obecným zaměřením a zaměřením na žurnalistiku Vnitřní předpisy pro stáže a studijní pobyty ; v rámci placených i neplacených stáží pro překladatele Vnitřní předpisy pro stáže a studijní pobyty na generálním sekretariátu Evropského parlamentu ; v rámci stáží pro zdravotně postižené osoby Vnitřní předpisy pro stáže a studijní pobyty na generálním sekretariátu Evropského parlamentu - přihlášky se podávají elektronicky, vyplněnou přihlášku je vhodné si vytisknout a před jejím odesláním překontrolovat všechny vyplněné údaje, neboť neúplné přihlášky budou automaticky odmítnuty Po odeslání on-line přihlášky bude na uchazečovo ovou adresu zaslána potvrzující zpráva o přijetí přihlášky a zároveň obdrží číslo potvrzení, které je důležité si zapamatovat, protože bude nutné ho uvádět při veškeré další komunikaci ohledně stáže. 2.1 STÁŽE S OBECNÝM ZAMĚŘENÍM A SE ZAMĚŘENÍM NA ŽURNALISTIKU (SCHUMANOVO STIPENDIUM) Tyto stáže jsou určeny pro absolventy univerzit a vysokých škol, jejich cílem je rozšířit znalosti získané během studií a seznámení se s chodem instituce. Stáž s obecným zaměřením - uchazeči o stáž Roberta Schumana musí mimo jiné prokázat, že napsali fundovanou práci nezbytnou pro získání vysokoškolského diplomu nebo jinou vědeckou publikaci. Jedna ze stáží, nazvaná Stipendium Chrise Pieninga, je určena pro uchazeče, jehož práce byla zaměřena zejména na otázku vztahu mezi Evropskou unií a USA. 3

4 Stáž se zaměřením na žurnalistiku - uchazeči o stáže Roberta Schumana musí prokázat odbornou způsobilost, a to buď odpovídající publikační činností, členstvím ve sdružení novinářů jednoho z členských státu nebo příslušným odborným vzděláním uznávaným státy Evropské unie nebo státy, které se o členství v Evropské unii ucházejí. Placené stáže probíhají 5 měsíců a začínají vždy 1. března a 1. října. V případě přijetí je nutné předložit následující dokumenty, o které budou přijetí stážisté písemně požádáni: kopie cestovního pasu nebo průkazu totožnosti kopie vysokoškolského diplomu dopis od osoby působící v oboru, která muže poskytnout objektivní zhodnocení schopností uchazeče pro uchazeče o stáž s obecným zaměřením: potvrzení o písemné práci (potvrzení, titulní strana práce, diplom aj.) pro uchazeče o stáž se zaměřením na žurnalistiku: publikace či členství ve sdružení novinářů členského státu EU nebo diplom o vzdělání v oblasti žurnalistiky uznaný ve členských státech nebo v kandidátských státech Bude li po podání přihlášky uchazeči stáž nabídnuta a uchazeč nepředloží výše zmíněné dokumenty, nebude uchazeč přijat. Online přihlášku naleznete zde: &typ=paid&language=en 2.2 NEPLACENÉ STÁŽE Neplacené stáže jsou určeny pro mladé lidi s ukončeným středoškolským vzděláním, které umožňuje přijetí na vysokou školu, případně s rovnocenným vyšším odborným či technickým vzděláním. Tito lidé by měli absolvovat stáž v rámci svého vzdělávání. Stáž musí: tvořit součást výuky na vysoké škole nebo škole srovnatelné úrovně tvořit součást vyššího odborného kurzu pořádaného neziskovou organizací (zejména veřejnými instituty a orgány) být součástí povinné praxe pro výkon určitého povolání Délka stáže je 1 až 4 měsíce s možnou výjimkou. U nepovinných stáží je jejich zahájení 1. ledna, 1. května a 1. září, stáže povinné probíhají od 1. ledna do 30. dubna, od 1. května do 31. srpna, od 1. září do 31. prosince. V případě přijetí je nutné předložit následující dokumenty, o které budou stážisté písemně požádáni: kopie cestovního pasu nebo průkazu totožnosti 4

5 potvrzení od vzdělávací instituce o tom, že stáž je povinná fotokopie diplomu nebo vysvědčení Bude li po podání přihlášky uchazeči stáž nabídnuta a uchazeč nepředloží výše zmíněné dokumenty, nebude uchazeč přijat. Online přihlášku naleznete zde: 1&typ=unpaid&language=en 2.3 PLACENÉ STÁŽE PRO PŘEKLADATELE Tyto stáže jsou určeny výhradně absolventům univerzit a vysokých škol. Uchazeč splňovat tyto podmínky: o stáž musí být státním příslušníkem jednoho z členských států EU nebo kandidátské země (Chorvatska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie nebo Turecka) ke dni zahájení stáže dosáhnout věku 18 let doposud se neúčastnit žádné placené stáže ani nebýt více než čtyři po sobě jdoucí týdny v placeném poměru v orgánech a institucích EU nebo u poslance či politické skupiny Evropského parlamentu před termínem pro podání přihlášek mít ukončeno alespoň tříleté vysokoškolské studium doložené diplomem mít výbornou znalost jednoho úředního jazyka EU nebo úředního jazyka země, která se uchází o přistoupení k EU, a velmi dobrou znalost dvou dalších úředních jazyků EU Délka placené stáže pro překladatele je 3 měsíce, ve výjimečných případech může být stáž prodloužena, maximálně však o další 3 měsíce. Stáž je zahájena vždy 1. ledna, 1. dubna, 1. července a 1. října. Stáže pro překladatele probíhají v Lucemburku. V případě přijetí je nutné předložit následující dokumenty, o které budou stážisté písemně požádáni: řádně vyplněná přihláška kopie cestovního pasu nebo občanského průkazu kopie diplomů nebo jiných osvědčení případně kopii výsledků dosažených při vysokoškolském studiu Pokud uchazeč úspěšně projde etapou průběžného výběru, bude přihláška platná pouze tehdy, pokud doloží všechny výše uvedené dokumenty. 5

6 Online přihlášku naleznete zde: tab=1&typ=paid&language=en 2.4 NEPLACENÉ STÁŽE PRO PŘEKLADATELE Tyto stáže jsou určené pro mladé lidi, kteří zahájili vysokoškolské studium, především jsou určené pro ty, kteří je mají předepsané v rámci studia. Uchazeč o stáž musí splňovat tyto podmínky: být státním příslušníkem jednoho z členských států EU nebo kandidátské země (Chorvatska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie nebo Turecka) ke dni zahájení stáže dosáhnout věku 18 let doposud se neúčastnit žádné placené stáže ani nebýt více než čtyři po sobě jdoucí týdny v placeném poměru v orgánech a institucích EU nebo u poslance či politické skupiny Evropského parlamentu mít výbornou znalost jednoho úředního jazyka EU nebo úředního jazyka země, která se uchází o přistoupení k EU, a velmi dobrou znalost dvou dalších úředních jazyků EU Délka neplacené stáže pro překladatele je 1 až 3 měsíce, ve výjimečných případech může být stáž prodloužena, maximálně však o další 3 měsíce. Stáž je zahájena vždy 1. ledna, 1. dubna, 1. července a 1. října. Stáže pro překladatele probíhají v Lucemburku. Stáž musí: tvořit součást vysokoškolského studia tvořit součást vyššího odborného kurzu pořádaného neziskovou organizací (zejména veřejnými instituty a orgány) nebo být předpokladem pro výkon povolání V případě přijetí je nutné předložit následující dokumenty, o které budou stážisté písemně požádáni: řádně vyplněná přihláška kopie cestovního pasu nebo občanského průkazu kopie diplomů nebo jiných osvědčení případně kopii výsledků dosažených při vysokoškolském studiu Pokud uchazeč úspěšně projde etapou průběžného výběru, bude přihláška platná pouze tehdy, pokud doloží všechny výše uvedené dokumenty. 6

7 Online přihlášku naleznete zde: tab=1&typ=unpaid&language=en 2.5 PROGRAM STÁŽÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ OSOBY Evropský parlament (EP) podporuje rovnost příležitostí a nabízí programy stáží pro zdravotně postižené ženy a muže. V roce 2006 v rámci opatření pozitivní akce, které má usnadnit integraci zdravotně postižených na pracovišti, zahájil EP speciální program stáží pro zdravotně postižené osoby. Tyto stáže jsou určené absolventům univerzit a vysokých škol i osobám bez vysokoškolského vzdělání. Cílem tohoto programu je nabídnout určitému počtu zdravotně postižených osob smysluplnou a hodnotnou pracovní zkušenost. Délka pracovní stáže je 5 měsíců a nelze ji prodloužit. Stáž je zahájena 1. března a 1. října. Stáže nezajišťují jejich účastníkům právo na budoucí zaměstnání v Evropském parlamentu: úředníci jsou zaměstnáváni na základě výběrových řízení pořádaných úřadem EPSO, smluvní zaměstnanci na základě výzev k vyjádření zájmu zveřejněných úřadem EPSO. Stážisté jsou umísťováni především v Bruselu a Lucemburku, neboť některé informační kanceláře ve členských státech nemohou provést specifické úpravy pro přístupnost. Pokud je třeba mít přihlášku v jiném formátu, např. použití většího fontu či Brailleova písma, stačí jen kontaktovat em oddělení pro stáže a upřesnit požadavek. Veškeré poskytnuté informace o zdravotním postižení budou použity pouze v rámci Evropského parlamentu a výhradně za účelem provedení specifických úprav na pracovišti a usnadnění hledání přístupného bydlení, dopravy a asistence. Uchazeč o stáž musí splňovat tyto podmínky: mít státní příslušnost členského státu EU nebo kandidátské země být v den zahájení stáže starší 18 let mít výbornou znalost jednoho z úředních jazyků EU a dobrou znalost některého dalšího úředního jazyka EU splňovat podmínku, že se doposud neúčastnil žádné placené stáže ani nebyl v placeném pracovním poměru více než 4 po sobě jdoucí týdny v orgánech a institucích EU nebo u poslance či politické skupiny Evropského parlamentu doložit své/á zdravotní postižení (lékařské potvrzení nebo potvrzení / průkaz zdravotně postiženého vydaný vnitrostátním orgánem) V případě přijetí je nutné předložit následující dokumenty, o které budou stážisté písemně požádáni: řádně vyplněná přihláška 7

8 kopie cestovního pasu nebo průkazu totožnosti kopie dokladu o posledním dosaženém vzdělání, případně vysokoškolského diplomu či diplomů podepsané písemné doporučení přednášejícího na univerzitě či na jiné vzdělávací instituci nebo dopis od osoby působící v oboru, která může poskytnout objektivní zhodnocení schopností dokument dokládající zdravotní postižení uznávaný jedním z členských států EU nebo kandidátskou zemí Pokud uchazeč úspěšně projde etapou průběžného výběru, bude přihláška platná pouze tehdy, pokud doloží všechny výše uvedené dokumenty. Online přihlášku naleznete zde: &typ=paid&styp=pilot&language=en 3. STÁŽE V EVROPSKÉ KOMISI (EK) Cílem pracovních stáží v Evropské komisi je poskytnout absolventům vysokých škol zkušenosti s fungováním této instituce, rozšíření a uplatnění jejich znalostí ze studií. Dále pochopit cíle integračním procesů a politik EU, poskytnout praktické zkušenosti a znalosti z běžné činnosti různých oddělení EK, možnost pracovat v multikulturním, vícejazyčném prostředí. EK nabízí administrativní stáže a stáže pro překladatele. V současné době převážnou většinu žadatelů tovří absolventi práv, politologie, mezinárodních vztahů a ekonomie. EK však přijímá i žadatele z jiných oborů, jako jsou např. výpočetní technika, zemědělská technika, biochemie, strojírenství, zdravotnictví, letecká a kosmická technologie, psychologie, finanční řízení, hodnocení a strategické analýzy, design, multimédia, sportovní management atd. Délka stáže je 5 měsíců, jsou dva druhy stáží letní a zimní. Letní stáž probíhá do 31. července, zimní od 1. října do 28. února. od 1. března Podávání žádosti: žádost musí být podána elektronicky online poslána poštou, nejlépe doporučeně Spolu se žádostí je nutné zaslat následující dokumenty: řádně vyplněnou přihlášku 8

9 kopii mezinárodně uznávaného cestovního pasu nebo průkazu totožnosti platného pro země schengenského prostoru kopii vysokoškolského diplomu případně přehled pracovních zkušeností K žádosti je možné přiložit následující dokumenty, které mohou zlepšit hodnocení žadatele: přehled pracovních zkušeností životopis doporučující dopis 3.1 Administrativní stáže (správní praxe) Podmínky, které je nutné splnit: mít ukončený první semestr studia v minulosti neabsolvovat stáž ani nebýt zaměstnán v institucích EU nutná znalost angličtiny, francouzštiny nebo němčiny Pokud je žadatel příslušníkem členského státu EU je požadována znalost druhého úředního jazyka EU. 3.2 Stáže pro překladatele Podmínky, které je nutné splnit: mít ukončené odpovídající vysokoškolské studium v minulosti neabsolvovat stáž ani nebýt zaměstnancem v institucích EU Všichni žadatelé o stáž pro překladatele musí umět převést text do cílového jazyka ze dvou úředních jazyků EU. Výchozím jazykem musí být němčina, angličtina nebo francouzština. Druhým výchozím jazykem musí být jeden z úředních jazyků EU. Online přihlášky naleznete zde: 4. STÁŽE V RADĚ EVROPSKÉ UNIE Náplní práce je účast na zasedání pracovních skupin, pořizování zápisů, provádění přípravných prácí či výzkum na určité téma. Hlavními jazyky Rady Evropské unie jsou angličtina a francouzština. Cíle stáží u generálního sekretariátu Rady Evropské unie: 9

10 poskytnout stážistům celkovou představu o cílech a problémech evropské integrace poskytnout praktické znalosti o fungování útvarů generálního sekretariátu Rady nabídnout osobní zkušenost díky kontaktům navázaným v průběhu každodenní práce dále rozvíjet znalosti získané během studií nebo profesionální kariéry a uvést tyto znalosti do praxe Generální sekretariát Rady Evropské unie nabízí tyto druhy stáží: placené stáže povinné stáže, které jsou součástí studia studenta stáže pro vnitrostátní úředníky 4.1 PLACENÉ STÁŽE Uchazeč o stáž musí splnit tyto požadavky: být státním příslušníkem členské země EU nebo země kandidující o přistoupení (žadatelé z těchto zemí budou způsobilí teprve po ukončení jednání o přistoupení) Spolu se žádostí je nutné odevzdat tyto dokumenty: řádně vyplněnou žádost životopis dopis, v němž jsou uvedeny důvody k podání žádosti kopii mezinárodně uznávaného cestovního pasu nebo průkazu totožnosti platného pro země schengenského prostoru kopie získaných diplomů nebo osvědčení o ukončení studia kopie osvědčení o odborných zkušenostech; důkaz nebo odůvodněné prohlášení o znalosti jazyků uvedených v žádosti V případě přijetí je nutné předložit následující dokumenty: výpis z rejstříku trestů originály diplomů nebo osvědčení o ukončení studia (budou vráceny) lékařské osvědčení o tom, že je žadatel schopen pracovat prohlášení, z něhož vyplývá, zda dostává prostředky na obživu, příspěvky z jakéhokoli jiného zdroje, nebo plat od zaměstnavatele, a pokud ano, v jaké výši Délka stáže je 5 měsíců, minimální doba trvání jsou 3 měsíce, stáž může být prodloužena maximálně však na 6 měsíců. Online přihlášku naleznete zde: 10

11 4.2 NEPLACENÉ STÁŽE, KTERÉ JSOU SOUČÁSTÍ STUDIA STUDENTA Uchazeč o stáž musí splnit tyto požadavky: být státním příslušníkem členské země EU nebo země kandidující o přistoupení (žadatelé z těchto zemí budou způsobilí teprve po ukončení jednání o přistoupení) uchazeč musí být studentem ve 3., 4. nebo 5. ročníku vysoké školy nebo univerzity, která vyžaduje absolvovat stáž jako součást studia nebo pro přístup k určité profesi nebo který je povinen provést výzkum pro diplomovou práci nebo doktorát nutná znalost angličtiny nebo francouzštiny Délka stáže je 1 až 5 měsíců, dle požadavků vzdělávací instituce. Stáž může být výjimečně prodloužena, maximální délka je však 6 měsíců. Datum zahájení stáže je stanoveno dohodou se stážistou. Spolu se žádostí je nutné odevzdat tyto dokumenty: řádně vyplněnou žádost životopis dopis, v němž jsou uvedeny důvody k podání žádosti kopie mezinárodně uznávaného cestovního pasu nebo průkazu totožnosti platného pro země schengenského prostoru úřední osvědčení vzdělávací instituce, které dokládá, že žadatel je povinen absolvovat stáž jako součást studia nebo přístup k určité profesi nebo povinnost žadatele provést výzkum pro diplomovou práci nebo doktorát kopie získaných diplomů nebo osvědčení o odborných zkušenostech důkaz nebo odůvodněné prohlášení o znalosti jazyků uvedených v žádosti Online přihlášku naleznete zde: STÁŽE PRO VNITROSTÁTNÍ ÚŘEDNÍKY Tyto stáže jsou určeny úředníkům ministerstev, vládních nebo regionálních agentur a diplomatického sboru členských států EU nebo kandidujícího státu o přistoupení. Vnitrostátními úředníky se rozumí úředníci zaměstnaní vnitrostátními státními správami. Uchazeč o stáž musí splnit tyto požadavky: být státním příslušníkem členské země EU nebo země kandidující o přistoupení mít vysokoškolský diplom nebo alespoň 3 roky praxe při plnění úkolů odpovídajících vysokoškolskému vzdělání nutná znalost angličtiny nebo francouzštiny Žádosti se podávají řediteli pro lidské zdroje společně s úvodním dopisem domovské státní správy žadatele. 11

12 Spolu se žádostí je nutné odevzdat tyto dokumenty: řádně vyplněnou žádost životopis dopis, v němž jsou uvedeny důvody k podání žádosti Délka stáže je maximálně 6 měsíců. Datum zahájení stáže je stanoveno dohodou se státní správou země stážisty. Online přihlášku naleznete zde: 5. EVROPSKÝ VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV Stáž u veřejného ochránce práv je nabízena především absolventům právnických fakult. Začátek stáže je vždy 1. ledna a 1. září, stáž probíhá buď ve Štrasburku nebo v Bruselu. Nutnou podmínkou je velmi dobrá znalost anglického jazyka, to je i důvod, proč jsou žádosti předkládány v anglickém jazyce, stejně tak i veškeré dokumenty týkající se žádosti jsou v angličtině. 6. STÁŽE VE VÝBORU REGIONŮ (VR) Stáže jsou zaměřené na odbornou úřednickou práci, která je zaměřena buď více na politiku a nebo na administrativní činnosti. Uchazeči o stáž ve VR mají na výběr dva typy stáží dlouhodobé placené nebo krátkodobé neplacené stáže. 6.1 DLOUHODOBÉ PLACENÉ STÁŽE Tyto stáže jsou rozděleny do 2 období jaro a podzim. Jarní stáže běží od 16. února do 15. července, podzimní od 16. září do 15. února. Cílem této stáže je poskytnout jejich absolventům představu o cílech a problémech evropské integrace, poskytnout praktické informace o fungování VR, získat zkušenosti v multikulturním prostředí, dále rozvíjet a uvádět do praxe poznatky získané během studia. Žadatelé musí splňovat tyto podmínky: být státním příslušníkem některého z členských států EU nebo z kandidátské země mít dokončené vysokoškolské studium (diplom vydaný nejméně 3 letech ukončení studia) nebo úspěšně ukončené 4 roky (8 semestrů) na vysoké škole 12

13 nebo být zaměstnán ve veřejném nebo soukromém sektoru, za předpokladu, že má uchazeč vysokoškolské nebo rovnocenné vzdělání mít dokonalou znalost jednoho z jazyků Společenství a uspokojivou znalost dalšího z těchto jazyků, z nichž jeden musí být buď v angličtině nebo ve francouzštině (pracovní jazyky) být mladší 32 let (pokud však existuje důvod, může být udělena i výjimka) Žádosti jsou podávány online přes internet, je nutné je správně vyplnit, jsou dostupné ve 3 jazycích angličtině, němčině a francouzštině. Po podání přihlášky přijde uchazeči potvrzující spolu s osobním přístupovým kódem, který bude dál využíván ke komunikaci ohledně stáže. Je důležité přihlášku vyplnit bezchybně, po jejím odeslání již není možné údaje měnit. Elektronická přihláška musí být předložena v období mezi 1. dubnem a 30. zářím v předchozím roce, na jaře stáže; mezi 1. říjnem a 31. březnem z téhož roku na podzim stáže. Výběrové řízení se skládá ze 3 fází: 1. kontrola způsobilosti 2. fáze předvýběru 3. fáze výběru Online přihlášku naleznete zde: KRÁTKODOBÉ NEPLACENÉ STÁŽE Tyto stáže jsou určené pro stále ještě studující uchazeče - studenty, jejichž obor nebo budoucí profese souvisí s profesní, vědeckou nebo výzkumnou činností a umožní tak seznámení s praktickým chodem VR a politik EU. Cíle neplacené pracovní stáže: předem stanovit a během stáže zpracovat konkrétní projekt seznámit s obecnými cíli a problémy v procesu evropské integrace poskytnout praktické zkušenosti s fungováním jednotlivých oddělení VR možnost účastnit se výměnných programů mezi VR a národní, regionální nebo místní správy Žadatelé musí splňovat tyto podmínky: být státním příslušníkem některého z členských států EU nebo z kandidátské země mít buď dokončené vysokoškolské studium (diplom vydaný nejméně 3 roky po ukončení studia) a prokázat, že je nutné prohloubit znalosti o VR z důvodů, které se týkají profesní, vědecké nebo výzkumné činnosti být zaměstnancem národní, regionální nebo místní správy, která se účastní výměnného programu s VR dobrá znalost alespoň jednoho z hlavních jazyků VR (angličtina nebo francouzština) 13

14 Součástí žádosti musí být: aktualizovaný životopis osobní důvody pro absolvování stáže kopie cestovního pasu nebo průkazu totožnosti pro studenty, pro které je stáž povinnou součástí studia, potvrzení, že: žadatel je povinen absolvovat stáž jako součást svého studia nebo v rámci svého povolání žadatel je povinen provést výzkum pro diplomovou práci nebo doktorát kopie všech relevantních diplomů nebo certifikátů kopie všech příslušných osvědčení o odborné praxi doklad o znalosti alespoň jednoho z hlavních jazyků VR výpis z rejstříku trestů požadovaný termín výkonu stáže oddělení, kam by chtěl být uchazeč přiřazen doklad o zdravotním pojištění Délka stáže je 4 měsíce, časový rámec je flexibilní a záleží na dohodě mezi žadatelem a oddělením, ve kterém bude stáž vykonávána. Přihláška může být zaslána poštou, více informací o přihláškách na krátkodobé stáže naleznete zde: 14

15 7. UŽITEČNÉ ODKAZY CS

STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE

STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE STÁŽ V EVROPSKÉ KOMISI 2 STÁŽ V EVROPSKÉM PARLAMENTU 4 STÁŽ V RADĚ EVROPSKÉ UNIE 7 STÁŽ VE VÝBORU REGIONŮ 9 STÁŽ V EVROPSKÉM HOSPODÁŘSKÉM A SOCIÁLNÍM

Více

STÁŽE V EVROPSKÝCH INSTITUCÍCH

STÁŽE V EVROPSKÝCH INSTITUCÍCH STÁŽE V EVROPSKÝCH INSTITUCÍCH OK4EU Michaela Vráželová Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc vrazelova@ok4eu.cz Olomouc, prosinec 2011 OBSAH 2 STÁŽ V EVROPSKÉ KOMISI 3 STÁŽ V EVROPSKÉM PARLAMENTU 4 STÁŽ V RADĚ

Více

CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE

CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE Úřad vlády ČR Odbor informování o evropských záležitostech (OEZ) Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Národní orgán pro koordinaci (NOK), Odbor publicity

Více

Rada Evropské unie (Brusel) Soudní dvůr (Lucemburk) Účetní dvůr (Lucemburk) Evropský hospodářský a sociální výbor (Brusel) Výbor regionů (Brusel)

Rada Evropské unie (Brusel) Soudní dvůr (Lucemburk) Účetní dvůr (Lucemburk) Evropský hospodářský a sociální výbor (Brusel) Výbor regionů (Brusel) Jak se stát stážistou v Evropských institucích Tereza SANJUAN, M.A. Zastoupení Evropské komise v ČR Komunikační sekce Kam na stáž do EU? Hlavní destinace pro většinu stážistů: Evropská komise (i na Zastoupení

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT VNITŘNÍ PŘEDPISY PRO STÁŽE A STUDIJNÍ POBYTY NA GENERÁLNÍM SEKRETARIÁTU EVROPSKÉHO PARLAMENTU ČÁST I: STÁŽE

EVROPSKÝ PARLAMENT VNITŘNÍ PŘEDPISY PRO STÁŽE A STUDIJNÍ POBYTY NA GENERÁLNÍM SEKRETARIÁTU EVROPSKÉHO PARLAMENTU ČÁST I: STÁŽE EVROPSKÝ PARLAMENT VNITŘNÍ PŘEDPISY PRO STÁŽE A STUDIJNÍ POBYTY NA GENERÁLNÍM SEKRETARIÁTU EVROPSKÉHO PARLAMENTU ČÁST I: STÁŽE Kapitola 1 Obecná ustanovení Článek 1 Stáže v Evropském parlamentu 1. Evropský

Více

Stáže v institucích EU. Natálie VLKOVÁ Zastoupení Evropské komise v ČR Tisková sekce

Stáže v institucích EU. Natálie VLKOVÁ Zastoupení Evropské komise v ČR Tisková sekce Stáže v institucích EU Natálie VLKOVÁ Zastoupení Evropské komise v ČR Tisková sekce Kam na stáž do EU? Hlavní destinace pro většinu stážistů: Evropská komise (i na Zastoupení EK v Praze) placené stáže

Více

Bakalářský studijní program Technika a technologie v dopravě a spojích

Bakalářský studijní program Technika a technologie v dopravě a spojích VYHLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO TERMÍNU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro akademický rok 2012 2013 A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM uskutečňovaný

Více

Stáže v institucích EU. Natálie VLKOVÁ Zastoupení Evropské komise v ČR Tisková sekce

Stáže v institucích EU. Natálie VLKOVÁ Zastoupení Evropské komise v ČR Tisková sekce Stáže v institucích EU Natálie VLKOVÁ Zastoupení Evropské komise v ČR Tisková sekce Kam na stáž do EU? Hlavní destinace pro většinu stážistů: Evropská komise (i na Zastoupení EK v Praze) placené stáže

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Č.j.: 51785/8/2015-MZE-11130 Datum: 25. září 2015 Státní tajemník v Ministerstvu zemědělství jako

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Praha 26. srpna 2015 č. j.: 619/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Ředitel Státní plavební správy, jako

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo) III. Přihláška ke studiu (1) Přihlášky k bakalářskému nebo magisterskému studiu

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Č.j.: MF-41153/2015/30-9 Datum: 11. září 2015 Státní tajemník Ministerstva financí ČR jako služební

Více

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Úvod - legislativa Zákony upravující pobyt cizinců na území ČR: z.č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění; z.č. 262/2006 Sb.,

Více

Stáže v institucích EU. Natálie VLKOVÁ Zastoupení Evropské komise v ČR Tisková sekce

Stáže v institucích EU. Natálie VLKOVÁ Zastoupení Evropské komise v ČR Tisková sekce Stáže v institucích EU Natálie VLKOVÁ Zastoupení Evropské komise v ČR Tisková sekce Kam na stáž do EU? Hlavní destinace pro většinu stážistů: Evropská komise (i na Zastoupení EK v Praze) placené stáže

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

INFORMACE PRO 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2013/2014

INFORMACE PRO 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2013/2014 INFORMACE PRO 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2013/2014 Podrobnosti o přijímacím řízení budou uvedeny na www stránce univerzity na adrese http://www.tul.cz a Ústavu zdravotnických studií http://www.uzs.tul.cz

Více

1 Základní údaje o zadavateli : Svaz venkovské turistiky. Datum: 20. 07. 2011

1 Základní údaje o zadavateli : Svaz venkovské turistiky. Datum: 20. 07. 2011 Datum: 20. 07. 2011 Ev.č. SVT-2011-02 Vyřizuje: Ing. Petr Novák Tel. 777 317 111 E-mail: info@svazvt.cz Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky s vyšší hodnotou na služby, nespadající do režimu

Více

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky - Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Diplomatická akademie Rytířská 31, 110 00 Praha 1 tel.: +420 224 186 252, fax: +420 224 186 251 www.mzv.cz VŠEOBECNÁ VNĚJŠÍ VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ DO DIPLOMATICKÉ

Více

1 Obecné podmínky přijetí

1 Obecné podmínky přijetí Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu Požární ochrana a průmyslová bezpečnost na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB TU Ostrava pro akademický

Více

Obory bakalářského studijního programu

Obory bakalářského studijního programu PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU B 2342 TEORETICKÝ ZÁKLAD STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ na Fakultě strojní ČVUT v Praze se zápisem do akademického roku 2015/2016 Ke studiu na Fakultě

Více

Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov

Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 3/2011 Pravidla přijímacího řízení ke studiu bakalářských studijních

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Univerzitě obrany pro akademický rok 2010/2011 v doktorském studijním programu Vojenská logistika B r n o 2

Více

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební Účinnost dokumentu od 6. 5. 2011 Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/5 Čl. I Úvodní ustanovení 1. Směrnice stanovuje zásady a závazné podmínky, podle kterých

Více

Výše některých správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění

Výše některých správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění Výše některých správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění Občanství (položka 8) a) Vydání osvědčení nebo potvrzení o státním občanství České republiky - Kč

Více

Směrnice č. 005/2015 upravující pravidla pro přijímací řízení do studijních programů v akademickém roce 2015/2016 na B.I.B.S., a.s.

Směrnice č. 005/2015 upravující pravidla pro přijímací řízení do studijních programů v akademickém roce 2015/2016 na B.I.B.S., a.s. Směrnice č. 005/2015 upravující pravidla pro přijímací řízení do studijních programů v akademickém roce 2015/2016 na B.I.B.S., a.s. (dále BIBS) Tato směrnice upravuje pravidla a pravomoci pro přijímací

Více

leos.karasek@itt.cz - dotazy pouze emailovou formou 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Zakázka na nákup služeb

leos.karasek@itt.cz - dotazy pouze emailovou formou 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Zakázka na nákup služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Program rozvoje zaměstnanců společnosti ITTechnik, s. r. o. 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele ITTechnik, s.r.o.

Více

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Administrativní pracovník

Administrativní pracovník Asistent/ka, sekretář/ka (kód: 62-008-M) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Ekonomie (kód: 62) Povolání: Administrativní pracovník Doklady potvrzující úplnou profesní

Více

Seminář pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2010

Seminář pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2010 Seminář pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2010 PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ V OBLASTI INTEGRACE CIZINCŮ Pořadatel semináře Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) Kontakty:

Více

EUROPSKI REVIZORSKI SUD CORTE DEI CONTI EUROPEA EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA EUROPOS AUDITO RŪMAI

EUROPSKI REVIZORSKI SUD CORTE DEI CONTI EUROPEA EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA EUROPOS AUDITO RŪMAI ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF EUROOPA KONTROLLIKODA ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO EUROPEAN COURT OF AUDITORS

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. listopadu 2007

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo náměstka pro státní službu. Posuzovány

Více

FULBRIGHTOVA STIPENDIA. Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011

FULBRIGHTOVA STIPENDIA. Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011 FULBRIGHTOVA STIPENDIA Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011 FULBRIGHTŮV PROGRAM Poslání: Podporovat vzájemné porozumění mezi národy prostřednictvím výměn v oblasti vzdělávání. 1946 americký

Více

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2015/2016 bakalářské a navazující magisterské studium

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2015/2016 bakalářské a navazující magisterské studium Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2015/2016 bakalářské a navazující magisterské studium Webová stránka: http://prijimacky.ff.cuni.cz 1. Základní informace, termíny Den otevřených

Více

Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze

Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze Čl. 1 Úvodní ustanovení Kvalifikační podmínky pro studijní pobyty a praktické stáže studentů

Více

EVROPSKÁ KOMISE. VÝZVA EAC/A05/2014 Erasmus+ Certifikát mobility v odborném vzdělávání a přípravě na období 2015 2020

EVROPSKÁ KOMISE. VÝZVA EAC/A05/2014 Erasmus+ Certifikát mobility v odborném vzdělávání a přípravě na období 2015 2020 EVROPSKÁ KOMISE VÝZVA EAC/A05/2014 Erasmus+ Certifikát mobility v odborném vzdělávání a přípravě na období 2015 2020 1. Úvod Tato zvláštní výzva vychází z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.

Více

Systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001

Systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001 Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava Systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001 VYHLÁŠKA EkF_VYH_06_012 PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu bakalářských a navazujících magisterských studijních programů

Více

ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP

ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP 12.2.2014 Úřední věstník Evropské unie L 41/13 ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP ze dne 10. února 2014 o Ústavu Evropské unie pro studium bezpečnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 (vybrané části)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 (vybrané části) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 (vybrané části) V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Ev. č. 008/25910/14 Č. j. OU-89249/25-2014 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity

Více

CHCI PRACOVAT V ČESKÉ REPUBLICE

CHCI PRACOVAT V ČESKÉ REPUBLICE CHCI PRACOVAT V ČESKÉ REPUBLICE CHCI PRACOVAT V ČESKÉ REPUBLICE Kdo například nepotřebuje povolení k zaměstnání? Jakou má povolení k zaměstnání platnost? Kdy a kde požádat o prodloužení povolení k zaměstnání?

Více

Europass 2. Kdo může Europass využívat a kde se s ním setkáte 4. Europass životopis 6. Europass jazykový pas 8. Europass mobilita 10

Europass 2. Kdo může Europass využívat a kde se s ním setkáte 4. Europass životopis 6. Europass jazykový pas 8. Europass mobilita 10 Vážení čtenáři, každá zahraniční zkušenost, ať už v podobě brigády, stáže nebo přímo zaměstnání, je dobrou životní zkušeností, která zvýší Vaše šance při uplatnění na trhu práce nebo při Vašem dalším studiu.

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí 128 01 Praha 2, Na Poříčním právu 1/376

Ministerstvo práce a sociálních věcí 128 01 Praha 2, Na Poříčním právu 1/376 Ministerstvo práce a sociálních věcí 128 01 Praha 2, Na Poříčním právu 1/376 Tiskopis žádosti o povolení zprostředkování zaměstnání bezplatně i za úhradu platný ode dne 1.1.2009 dle zákona č. 435/2004

Více

CampusFrance Praha Česká republika. Studovat ve Francii

CampusFrance Praha Česká republika. Studovat ve Francii Studovat ve Francii Proč vybrat Francii? CampusFrance Velká moderní evropská země, ve které byly vynalezeny velké technické objevy Příjemné životní prostředí Široká nabídka studijních programů -----------------------------------------

Více

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování 5a) Kvalifikační předpoklady Sociální pracovník zabezpečující výkon sociálně-právní ochrany dětí, musí splňovat kvalifikační předpoklady pro výkon sociálního pracovníka

Více

Poštovní adresa E-mailová adresa. Č. telefonu Č.faxu

Poštovní adresa E-mailová adresa. Č. telefonu Č.faxu Návrh na uznání kvalifikace pro výkon regulované profese I. OSOBNÍ ÚDAJE (čitelně vyplnit např. tiskacím písmem černým nebo modrým ) Pan, paní ( nepotřebné škrtnout) 1. Příjmení užívané v současnosti 2.

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. CÍLE ROZHODNUTÍ... 3 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ... 8 4. PŘÍLOHY... 9 1. ÚVOD Účelem rozhodnutí je stanovení

Více

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu Rozšíření a doplnění VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro akademický rok 2015 2016 A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro následující NOVĚ AKREDITOVANÉ OBORY uskutečňované

Více

Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s.

Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s. Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s. Tato směrnice upravuje pravidla pro uznávání modulů (předmětů) absolvovaných

Více

Manažer programů a komplexních projektů (kód: 63-008-T) Manažer programů a komplexních projektů

Manažer programů a komplexních projektů (kód: 63-008-T) Manažer programů a komplexních projektů Manažer programů a komplexních projektů (kód: 63-008-T) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Ekonomika a administrativa (kód: 63) Povolání: Manažer programů a komplexních projektů

Více

Průběh a konání profesní kvalifikační zkoušky QI 75-04-06

Průběh a konání profesní kvalifikační zkoušky QI 75-04-06 Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Žatec, s.r.o. List číslo: 1 / 17 Druh dokumentu: instrukce Identifikační označení: QI 75-04-06 Výtisk číslo:1 QI 75-04-06 Tato instrukce je majetkem

Více

Příloha k přihlášce ke studiu

Příloha k přihlášce ke studiu Pokyny k přílohám: Doložení středoškolského vzdělání s maturitou: Pokud již vlastníte maturitní vysvědčení doložte prosím úředně ověřenou kopii (neověřená kopie nebude uznána). Pokud budete maturovat až

Více

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 A STANOVUJE PODMÍNKY K PŘIJETÍ KE STUDIU

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 A STANOVUJE PODMÍNKY K PŘIJETÍ KE STUDIU V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a s příslušnými ustanoveními Statutu Univerzity J.

Více

Vyhlášení a podrobné informace o příjímacím řízení na bakalářské studium FIS na akademický rok 2015/2016

Vyhlášení a podrobné informace o příjímacím řízení na bakalářské studium FIS na akademický rok 2015/2016 Vyhlášení a podrobné informace o příjímacím řízení na bakalářské studium FIS na akademický rok 2015/2016 Kontakt: Adresa: nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 Webové stránky: http://fis.vse.cz Ing. Jana

Více

POKYNY PRO PŘÍJEMCE - ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAMU CENTRA KOMPETENCE

POKYNY PRO PŘÍJEMCE - ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAMU CENTRA KOMPETENCE Č.j. TACR/4949/2012 POKYNY PRO PŘÍJEMCE - ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAMU CENTRA KOMPETENCE Zveřejněno dne: 28. 6. 2012 Schválila: Ing. Lucie Rosecká Dne 28. 6. 2012 Verze číslo: 1 OBSAH

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2015/2016

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2015/2016 Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2015/2016 V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o

Více

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky přijetí ke studiu denní a dálková forma - 2012/2013 P01/2012. Interní směrnice

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky přijetí ke studiu denní a dálková forma - 2012/2013 P01/2012. Interní směrnice Interní směrnice P01/2012 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky přijetí ke studiu denní a dálková forma - 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Dagmar Vladyková Dokument: IIVOS/ISM/76349 Schválila: Ing. Petra

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ / PRODLOUŽENÍ* OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU (pro české státní příslušníky)

ŽÁDOST O VYDÁNÍ / PRODLOUŽENÍ* OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU (pro české státní příslušníky) 44 ČČ RR ŽÁDOST O VYDÁNÍ / PRODLOUŽENÍ* OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU (pro české státní příslušníky) Místo pro nalepení kolku 500 Kč ČÍSLO REGISTRACE zde nevyplňujte

Více

PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT. FINANČNÍ DOHODA č. 1. uzavřená podle 51 občanského zákoníku

PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT. FINANČNÍ DOHODA č. 1. uzavřená podle 51 občanského zákoníku PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT FINANČNÍ DOHODA č. 1 uzavřená podle 51 občanského zákoníku Vysoká/vyšší odborná škola: Vyšší odborná škola živnostenská Přerov, s.r.o. Erasmus ID kód: CZ

Více

VNITŘNÍ PŘEDPISY PRO STÁŽE A STUDIJNÍ POBYTY NA GENERÁLNÍM SEKRETARIÁTU EVROPSKÉHO PARLAMENTU

VNITŘNÍ PŘEDPISY PRO STÁŽE A STUDIJNÍ POBYTY NA GENERÁLNÍM SEKRETARIÁTU EVROPSKÉHO PARLAMENTU VNITŘNÍ PŘEDPISY PRO STÁŽE A STUDIJNÍ POBYTY NA GENERÁLNÍM SEKRETARIÁTU EVROPSKÉHO PARLAMENTU DV\928896CS.doc ČÁST I: STÁŽE Kapitola 1 Obecná ustanovení Článek 1 Různé druhy stáží na generálním sekretariátu

Více

Doktorát. Studovat ve Francii. Podmínky pro podání. žádosti. [Stipendium na doktorandské studium pod dvojím vedením] Rok 2015

Doktorát. Studovat ve Francii. Podmínky pro podání. žádosti. [Stipendium na doktorandské studium pod dvojím vedením] Rok 2015 Francouzský institut v Praze Vědecká a univerzitní sekce Studovat ve Francii [Stipendium na doktorandské studium pod dvojím vedením] Podmínky pro podání Rok 2015 žádosti Doktorát Prezentace projektu projektu

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Univerzita obrany AR 2015/2016

Univerzita obrany AR 2015/2016 Univerzita obrany AR 2015/2016 kpt. Mgr. Lenka ZÁRYBNICKÁ, Ph.D. Erasmus koordinátor FVZ UO Erasmus+ Mobility studentů Mobility zaměstnanců Pravidla a dokumenty 2 nový program Evropské unie na období 2014

Více

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Část druhá PODMÍNKY PŘIHLÁŠKY KE STUDIU

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Část druhá PODMÍNKY PŘIHLÁŠKY KE STUDIU Příloha č. 2 ke Statutu ČVUT ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení Řádu přijímacího řízení Tento Řád přijímacího řízení ČVUT (dále jen řád ) v souladu

Více

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté)

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté) ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA Katedra anglistiky a amerikanistiky (KAA) FF MU nabízí tyto studijní programy: Prezenční studium Anglický jazyk a literatura Bakalářské studium dvouoborové (tříleté) jednooborové

Více

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE. 4. Výzva. (prosinec 2009)

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE. 4. Výzva. (prosinec 2009) FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE 4. Výzva (prosinec 2009) Základní informace Fond Technické asistence je specifická forma grantové pomoci

Více

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Aplikované vědy a technologie

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Aplikované vědy a technologie Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu Aplikované vědy a technologie pro akademický rok 2015/2016 V akademickém roce 2015/2016 budou na VŠB-TU Ostrava otevřeny: bakalářský program

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_12_011

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_12_011 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ekonomická fakulta Vydala: děkanka Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Platnost od: 1. 11. 2012 VYHLÁŠKA PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu bakalářských studijních

Více

SMĚRNICE RADY 2004/114/ES

SMĚRNICE RADY 2004/114/ES SMĚRNICE RADY 2004/114/ES ze dne 13. prosince 2004 o podmínkách přijímání státních příslušníků třetích zemí za účelem studia, výměnných pobytů žáků, neplacené odborné přípravy nebo dobrovolné služby RADA

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE: 1. K VYDÁNÍ REGISTRACE NESTÁTNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ (dále jen NZZ)

ZÁKLADNÍ INFORMACE: 1. K VYDÁNÍ REGISTRACE NESTÁTNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ (dále jen NZZ) ZÁKLADNÍ INFORMACE: 1. K VYDÁNÍ REGISTRACE NESTÁTNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ (dále jen NZZ) 2. K VYDÁNÍ SOUHLASU S PERSONÁLNÍM A VĚCNÝM VYBAVENÍM, S DRUHEM A ROZSAHEM ZDRAVOTNÍ PÉČE POSKYTOVANÉ NESTÁTNÍM

Více

(8) Pojem přijímání se vztahuje na vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí pro účely stanovené v této směrnici.

(8) Pojem přijímání se vztahuje na vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí pro účely stanovené v této směrnici. L 375/12 Úřední věstník Evropské unie 23.12.2004 SMĚRNICE RADY 2004/114/ES ze dne 13. prosince 2004 o podmínkách přijímání státních příslušníků třetích zemí za účelem studia, výměnných pobytů žáků, neplacené

Více

Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury (kód: 65-032-N)

Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury (kód: 65-032-N) Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury (kód: 65-032-N) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání:

Více

DODATEK K DIPLOMU ABSOLVENTA VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY. Metodická doporučení a pokyny pro jeho zpracování

DODATEK K DIPLOMU ABSOLVENTA VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY. Metodická doporučení a pokyny pro jeho zpracování DODATEK K DIPLOMU ABSOLVENTA VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Metodická doporučení a pokyny pro jeho zpracování Národní ústav pro vzdělávání - Národní centrum Europass Česká republika 2013 Materiál je určen vyšším

Více

FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL

FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL FINANČNÍ MECHANISMY EHP/ NORSKA FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL MANUÁL PRO VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI GRANT INDIVIDUÁLNÍ MOBILITY STUDENTŮ Tento manuál je určen žadatelům o grant individuální mobility z Fondu pro

Více

Jste občanem Evropské unie

Jste občanem Evropské unie Jste občanem Evropské unie V Í T E J T E v L u c e m b u r s k u informační brožura vypracovaná ASTI (Organizace pro podporu zahraničních pracovníků) a jejími partnery O B S A H Budete pobývat v Lucembursku

Více

Program Erasmus+ (2014 2020)

Program Erasmus+ (2014 2020) Program Erasmus+ (2014 2020) Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz organizace přímo řízená MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy mezivládní dohody Evropské komise

Více

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami (1) Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti (dále jen "pověření"). (2) Pověřené osoby

Více

povolání v oborech...2 3. Podmínky a postup pro přijetí nelékaře na vzdělávací akce - konference a semináře pro nelékařské obory...

povolání v oborech...2 3. Podmínky a postup pro přijetí nelékaře na vzdělávací akce - konference a semináře pro nelékařské obory... Příručka pro účastníka vzdělávacích aktivit projektu Tato příručka je určena pro účastníka vzdělávacích aktivit v rámci projektu Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí pracovníků ve zdravotnictví

Více

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2014/2015 Civilní studium

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace včetně zadávacích podmínek V rámci získaného grantového projektu pro zaměstnance John Crane Sigma a.s. vyhlašujeme výběrové řízení

Více

Hodnoticí standard. Pokladní (kód: 66-001-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Hodnoticí standard. Pokladní (kód: 66-001-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Pokladní (kód: 66-001-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Specialista maloobchodu; Pokladní Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

Číslo programu VŠCHT Praha: 215092001

Číslo programu VŠCHT Praha: 215092001 Číslo programu VŠCHT Praha: 215092001 Smlouva číslo: Smlouva o studiu přípravného programu jazykové a odborné přípravy ke studiu studijních programů akreditovaných na VŠCHT Praha v akademickém roce 2015/2016

Více

KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY A PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY KE STUDIU NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V EVROPĚ: SROVNÁNÍ

KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY A PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY KE STUDIU NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V EVROPĚ: SROVNÁNÍ GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCE B: STRUKTURÁLNÍ POLITIKA A POLITIKA SOUDRŽNOSTI KULTURA A VZDĚLÁVÁNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY A PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY KE STUDIU NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

EVROPSKÁ RADA PRO SYSTÉMOVÁ RIZIKA

EVROPSKÁ RADA PRO SYSTÉMOVÁ RIZIKA 9.1.2015 CS Úřední věstník Evropské unie C 4 A/1 V (Oznámení) SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ EVROPSKÁ RADA PRO SYSTÉMOVÁ RIZIKA Výzva 12 externím odborníkům k vyjádření zájmu o jmenování do funkce člena poradního vědeckého

Více

a http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-akonzervatore.

a http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-akonzervatore. Dotazy a odpovědi ke změnám v přijímacím řízení ve školním roce 2014/2015 (souvisí s materiálem Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím

Více

NAŘÍZENÍ DĚKANA č. 3/2014

NAŘÍZENÍ DĚKANA č. 3/2014 Stanovení maximálních počtů přijímaných studentů a stanovení podmínek přijímacího řízení do bakalářských a navazujících magisterských oborů FLD pro akademický rok 2015/2016. 1) Maximální počty přijímaných

Více

METODICKÝ POKYN Č. 2 K MANUÁLU PRO STÁŽISTU A K MANUÁLU PRO POSKYTOVATELE STÁŽÍ verze 1.0

METODICKÝ POKYN Č. 2 K MANUÁLU PRO STÁŽISTU A K MANUÁLU PRO POSKYTOVATELE STÁŽÍ verze 1.0 METODICKÝ POKYN Č. 2 K MANUÁLU PRO STÁŽISTU A K MANUÁLU PRO POSKYTOVATELE STÁŽÍ verze 1.0 v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí 2 Fond dalšího vzdělávání Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 Tel.:

Více

Žádost o certifikát Doklady nutné pro vydání certifikátu

Žádost o certifikát Doklady nutné pro vydání certifikátu Žádost o certifikát Pro získání certifikátu je zapotřebí vyplnit následující položky. Doklady nutné pro vydání certifikátu Občan ČR použije jako primární doklad platný občanský průkaz, jako druhý doklad

Více

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky přijetí ke studiu denní a dálková forma - 2010/2011 P01/2010. Interní směrnice

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky přijetí ke studiu denní a dálková forma - 2010/2011 P01/2010. Interní směrnice Interní směrnice P01/2010 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky přijetí ke studiu denní a dálková forma - 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Dagmar Vladyková Dokument: IIVOS/ISM/58170 Schválil: Ing. Petra Mansfeldová,

Více

pro akademický rok 2013/2014:

pro akademický rok 2013/2014: Podmínky přijímacího řízení pro bakalářské studijní programy, v prezenční a kombinované formě studia (dále jen Podmínky ) Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ / PRODLOUŽENÍ* OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU (pro české státní příslušníky)

ŽÁDOST O VYDÁNÍ / PRODLOUŽENÍ* OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU (pro české státní příslušníky) ŽÁDOST O VYDÁNÍ / PRODLOUŽENÍ* OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU (pro české státní příslušníky) Místo pro nalepení kolku 500 Kč ČÍSLO REGISTRACE zde nevyplňujte prosím Příjmení,

Více

Pravidla pro poskytnutí grantu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 1 v oblasti sportu pro rok 2015

Pravidla pro poskytnutí grantu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 1 v oblasti sportu pro rok 2015 Pravidla pro poskytnutí grantu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 1 v oblasti sportu pro rok 2015 I. Úvodní ustanovení 1. Grant městské části Praha 1 na

Více

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 I. Základní ustanovení 1. Právní předpisy a dokumenty Podpora poskytovaná Jihomoravským krajem

Více

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012 Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012 Právní předpisy Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a

Více

oktorát Studovat ve Francii Podmínky žádosti [stipendium na doktorát pod dvojím vedením] Rok 2012 Sekce pro vědeckou a univerzitní spolupráci

oktorát Studovat ve Francii Podmínky žádosti [stipendium na doktorát pod dvojím vedením] Rok 2012 Sekce pro vědeckou a univerzitní spolupráci Francouzské velvyslanectví v České republice Sekce pro vědeckou a univerzitní spolupráci Studovat ve Francii [stipendium na doktorát pod dvojím vedením] Podmínky žádosti Rok 2012 oktorát Prezentace Francouzské

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více