U-DRIVE LITE Car DVR Device

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U-DRIVE LITE Car DVR Device"

Transkript

1 U-DRIVE LITE Car DVR Device MT4037 Užívateľský manuál

2 Index Index...2 Popis zariadenia...2 Príprava pred použitím...3 Vloženie pamäťovej karty...3 Používanie zariadenia...4 Možnosti menu v režime nahrávania...5 Prehrávanie...7 Pripojenie...7 Inštalácia softvéru...8 Popis zariadenia 1. Tlačidlo Režim 2. Zoom oddialenie 3. Zoom priblíženie 4. Spúšť / tlačidlo OK 5. Výstupný port AV 6. USB port 7. Tlačidlo Menu 8. Tlačidlo ZAP/VYP 2 9. Šošovka 10. Slot na SD kartu

3 11. Držiak 14. Reset 12. Držiak 15. LED indikátor 13. Reproduktor 16. Mikrofón Príprava pred použitím Zabudovaná Líthiová batéria Nabíjanie batérie pomocou USB kábla Prosím dobite batériu pokiaľ sa zobrazí táto ikona. 1. Vypnite a pripojte kameru k PC pomocou USB kábla. 2. Nabíjanie prebieha ak svieti LED indikátor červeně. Pri plnom nabití LED indikátor zhasne. 3. Odpojte kameru. Vloženie pamäťovej karty Táto kamera má internú pamäť na ktorú sa zmestí niekoľko fotiek, alebo klipov. Ak potrebujete zaobstarať viac fotiek, alebo klipov, použite prosím SD, alebo MMC kartu. Pred vložením alebo vybratím pamäťovej karty vypnite kameru. Uistite sa, že kartu vkladáte správne. Pamäťovú kartu vkladajte opatrne, ak kladie odpor, nepoužívajte násilie. Pamäťové karty majú zabezpečenie proti prepísaniu dát. Ak chcete na kartu ukladať dáta musí byť tento prepínač v polohe odomknuté. 1. Vypnite kameru. 2. Vložte kartu viz. Obr. Nikdy nevkladajte do slotu SD iné predmety než kartu SD / MMC. Mohlo by dôjsť k poškodeniu zariadenia, alebo karty SD. Nikdy nevyberajte kartu SD zo slotu ak je kamera zapnutá - mohlo by dôjsť k poškodeniu karty, alebo súborov. SK 3

4 Formátovanie pamäťovej karty Táto operácia vymaže všetky dáta vrátane chránených súborov. Uistite sa, že ste všetky dáta pred formátovaním uložili do PC. 1. Stlačte tlačidlo POWER pre zapnutie zariadenia a potom MENU pre zobrazenie menu, druhým stlačením vstúpite do Setup Menu. 2. Stlačte tlačidlo UP, alebo DOWN a vyberte pre [Format], potom stlačte tlačidlo OK. 3. Stlačte tlačidlo UP, alebo DOWN pre potvrdenie [Yes] a stlačte OK pre spustenie formátovania. Používanie zariadenia Zapnutie a vypnutie kamery 1. Ak chcete zapnúť zariadenie stlačte a krátko podržte tlačilo POWER. 2. Zariadenie vypnete opätovným stlačením tlačidla POWER. Dôležité: Pre úsporu energie môžete nastaviť automatické vypínanie po určitej dobe. Zmena režimu nahrávania Zariadenie pracuje v troch režimoch. 1. Zapnite zariadenie, kamera bude v predvolenom režime Video Pre zmenu režimu stlačte tlačidlo MODE. Každým ďalším stlačením sa zmení režim takto: Ikona Režim Popis Capture Video Playback Obstaranie snímky Nahrávanie videa. Prehliadanie nahraných súborov. Nahrávanie videa 1. Zapnite zariadenie, režim Video bude aktívny. 2. Stlačením tlačidla SHUTTER spustíte nahrávanie. 3. Stlačením tlačidla UP/ZOOM IN, alebo DOWN/ ZOOM OUT nastavíte digitálny zoom. 4. Pre ukončenie nahrávania opätovne stlačte tlačidlo SHUTTER. Ak sa pri nahrávaní pamäť zaplní kamera sa automaticky vypne. Obstaranie snímky 1. Zapnite kameru a tlačidlom MODE vyberte režim Capture 2. Stlačením tlačidla UP/ZOOM IN, alebo DOWN/ ZOOM OUT nastavíte digitálny zoom.

5 3. Zariadenie držte v stabilizovanej polohe a stlačte tlačidlo SHUTTER pre obstaranie snímky. Použitie funkcie zoom Tento prístroj má funkciu digitálneho zoomu. Ak chcete používať túto funkciu, vykonajte nasledujúce kroky: 1. Zapnite zariadenie a vyberte režim Capture, alebo Video. 2. Stlačením tlačidla UP, alebo DOWN nastavíte digitálny zoom. Down: oddialenie pre širokouhlý záber Up: priblíženie záberu Hodnota aktuálneho priblíženia sa zobrazí na LCD displeji. Možnosti menu v režime nahrávania Pre navigáciu v menu použite tlačidlá UP/DOWN/OK. Menu v režime video 1. Pre zobrazenie volieb v režime Video stlačte tlačidlo MENU. 2. Pre výber položky použijte UP, nebo DOWN. 3. Voľbu potvrďte tlačidlom OK. 4. Pre výber príslušnej voľby použite tlačidlá UP, alebo DOWN. 5. Voľbu potvrďte tlačidlom OK. 6. Pre opustenie ponuky stlačte dvakrát MENU. Ikona Rozlíšenie Korekcia expozície Vyváženie biele Detekcia pohybu Dĺžka sekvencie Výberom menšieho rozlíšenia môžete nahrávať dlhšie video. Dostupné sú dva režimy: VGA:640x480 / QVGA: 320X240. Nastavením hodnoty expozície ručne vylepšíte parametre pri zlom osvetlení (tmavé pozadie, silné protisvetlo atď.)rozsah hodnoty expozície: od 2.0 do +2.0 EV. Táto voľba umožňuje nastavenie vyváženia bielej za súčasných svetelných podmienok. Dostupné volby: [Auto] / [Denné svetlo] / [Zamračené] / [Žiarivka] / [Žiarovka]. Táto funkcia spustí nahrávanie pri zistení pohybu.k dispozícii sú dve možnosti: [Zap] / [Vyp]. Film sa nahráva v sekvenciách s pevne stanovenou dĺžkou. Dostupné voľby: [2] / [5] / [15] minút. Menu v režime vytvorenie snímky 1. Zapnite zariadenie a vyberte režim Capture. 2. Stlačte tlačidlo MENU. 3. Pre výber položky použite UP, alebo DOWN. 4. Voľbu potvrďte tlačidlom OK. 5 SK

6 5. Pre výber príslušnej voľby použite tlačidlá UP, alebo DOWN. 6. Voľbu potvrďte tlačidlom OK. 7. Pre opustenie ponuky stlačte dvakrát MENU. Ikona Rozlíšenie Kvalita Korekcia expozície Vyváženie bielej Pečiatka dáta Dostupné voľby: 5M: [2592X1944] / 3M: [2048X1536] / 2M: [1600X1200] / 1.3M: [1280X960] / VGA: [640X480] Dostupné voľby: [Najlepší]/[Dobrá]/[Normálny]. Nastavením hodnoty expozície ručne vylepšíte parametre pri zlom osvetlení (tmavé pozadie, silné protisvetlo atď.) Rozsah hodnoty expozície: od 2.0 do +2.0 EV. Táto voľba umožňuje nastavenie vyváženia bielej za súčasných svetelných podmienok. Dostupné volby: [Auto] / [Denní světlo] / [Zamračeno] / [Zářivka] / [Žárovka]. Táto funkcia umožňuje pridať k snímkam dátum a čas vytvorenia. Dostupné voľby: [Vypnuté]: Snímka nebude označený dátumom a časom. [Zapnuté]: Snímka bude označená kedy bola vyhotovená. Setup menu 1. Zapnite zariadenie, stlačte tlačidlo MENU pre zobrazenie možností. 2. Druhým stlačením MENU zobrazíte systémové nastavenia. 3. Pre výber položky použite UP, alebo DOWN. 4. Voľbu potvrďte tlačidlom OK. 5. Pre výber príslušnej voľby použite tlačidlá UP, alebo DOWN. 6. Voľbu potvrďte tlačidlom OK. 7. Pre opustenie ponuky stlačte MENU. Ikona Formátovanie Automatické vypnuti Továrenské nastavenia Frekvencia napájania Všetky údaje budú vymazané, vrátane chránených súborov. Pre úsporu energie môžete povoliť funkciu automatické vypnutie. Dostupné voľby: [Zapnuté] / [Vypnuté]. Zvoľte túto možnosť pre návrat zariadenia do továrenského nastavenia. Nastavte v súlade s parametrami siete vášho regiónu [50HZ], alebo [60Hz]. 6

7 Ikona AV výstup Režim USB Prehrávanie Nastavte výstup AV v závislosti na regionu. Dostupné voľby: [NTSC], alebo [PAL]. Nastavte pracovný režim zariadenia pripojeného k PC káblom USB: [PCCAM]: Webkamera [MSDC]: Vymeniteľný disk Prehliadanie snímek 1. Zapnite kameru a tlačidlom MODE vyberte režim Playback. Zobrazí sa posledná uložená položka. Pokud nie sú v zariadení uložené žiadne položky, zobrazí sa na displeji nápis [No Image]. 2. Stlačte UP/DOWN pre zobrazenie predchádzajúcej / nasledujúcej položky. Prehrávanie filmov 1. Tlačidlom UP/DOWN vyberte súbor, ktorý chcete otvoriť. 2. Stlačte tlačidlo OK pre spustenie prehrávania, znova stlačte OK pre zastavenie prehrávania. Stlačte tlačidlo UP/DOWN pre presun na ďalšiu položku. Menu v režime prehrávania 1. V režime Playback stlačte tlačidlo MENU pre zobrazenie možností. 2. Pre výber položky použite UP, alebo DOWN. 3. Voľbu potvrďte tlačidlom OK. 4. Pre výber príslušnej voľby použite tlačidlá UP, alebo DOWN. 5. Voľbu potvrďte tlačidlom OK. 6. Pre opustenie ponuky stlačte dvakrát MENU. Ikona Odstrániť Zvuk Pripojenie Pomocou tejto funkcie môžete vymazať jeden, alebo všetky súbory. [One]: Odstráni aktuálny súbor. [All]: Odstráni všetky súbory okrem zabezpečených. Nastavenie hlasitosti v priebehu prehrávania: [1]/ [2]/ [3]/ [4]/ [5]/ [6]/ [7]/ [8] Pripojenie k PC Nahrané súbory možno presunúť do PC dvoma spôsobmi: Vložením SD karty do čítačky kariet. Pripojením kamery k PC pomocou USB kábla. 7 SK

8 Použitie čítačky kariet 1. Vyberte kartu SD zo zariadenia a vložte ju do čítačky kariet pripojenej k PC. 2. Otvorte [My Computer], alebo [Windows Explorer] a dvakrát kliknite na ikonu pamäťové karty. 3. Zkopírujte soubory z karty do vybraného adresáře PC. Pripojenie k PC pomocou kábla USB 1. Uistite sa, že zariadenie je v režime USB [MSDC]. 2. Pomocou USB kábla pripojte zariadenie k PC. 3. Otvorte [My Computer], alebo [Windows Explorer]. Systém zobrazí nový výmenný disk. Dvoj klikom zobrazíte obsah disku. 4. Skopírujte súbory z karty do vybraného adresára PC. Inštalácia softvéru Disk CD obsahuje ovládač webkamery a software pre editáciu videa. Vložte CD do mechaniky CD-ROM. Autorun zobrazí toto menu: Install Driver: inštalácie ovládača webovej kamery Arcsoft MediaImpression: inštalácia softvéru pre editáciu. 8 Ak máte neaktívne automatické spúšťanie, kliknite [My Computer], alebo [Windows Explorer]. Kliknite na ikonu disku CD-ROM a spustite súbor [autorun.exe]. Inštalácia ovládača 1. Kliknite [Install Driver]. 2. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

9 Funkcie a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Technická podpora k dispozícii na adrese: 9

U-DRIVE LITE Car DVR Device

U-DRIVE LITE Car DVR Device U-DRIVE LITE Car DVR Device MT4037 Uživatelský manuál Index Index...2 Popis zařízení...2 Příprava před použitím...3 Vložení paměťové karty...3 Používání zařízení...4 Možnosti menu v režimu nahrávání...5

Více

Užívateľský manuál. Popis produktu. 1)Ovládacie tlačidlo nahor 2)Tlačidlo MENU. 3)Ovládacie tlačidlo dolu. 4)Slot pre micro SD kartu 5)Objektív

Užívateľský manuál. Popis produktu. 1)Ovládacie tlačidlo nahor 2)Tlačidlo MENU. 3)Ovládacie tlačidlo dolu. 4)Slot pre micro SD kartu 5)Objektív Užívateľský manuál Popis produktu Popis 1)Ovládacie tlačidlo nahor 2)Tlačidlo MENU 4)Slot pre micro SD kartu 5)Objektív 3)Ovládacie tlačidlo dolu 6)Reproduktor 7)Potvrdzujúce tlačidlo 8)Prepínanie režimu

Více

U-DRIVE DVR. Návod na obsluhu. Car DVR Device MT4036

U-DRIVE DVR. Návod na obsluhu. Car DVR Device MT4036 U-DRIVE DVR Car DVR Device MT4036 Návod na obsluhu SK 2 Úvod Ďakujeme vám za zakúpenie MT4026 U-DRIVE DVR. Jedná sa o špeciálnu kameru na natáčanie filmov z pohľadu vodiča auta. Širokouhlá šošovka, HD

Více

HD KAMERA NA PRÍSTROJOVÚ DOSKU

HD KAMERA NA PRÍSTROJOVÚ DOSKU HD KAMERA NA PRÍSTROJOVÚ DOSKU Návod 87231 Aby ste mohli lepšie používať funkcie digitálneho záznamníka do auta, pred používaním si pozorne prečítajte návod. Upozornenie 1. Do digitálneho záznamníka do

Více

Manuál pre používateľov OS Android. *pre aplikáciu CONNECTED WATCH

Manuál pre používateľov OS Android. *pre aplikáciu CONNECTED WATCH Manuál pre používateľov OS Android *pre aplikáciu CONNECTED WATCH Obsah 1. Ako používať hodinky 2. Párovanie hodiniek s telefónom 1. KROK 1: príprava hodiniek pre spárovanie 2. KROK 2: stiahnutie aplikácie

Více

Návod na použitie kamery DV130C

Návod na použitie kamery DV130C Návod na použitie kamery DV130C SK Upozornenie: 1. Pozor na mechanické poškodenie kamery. 2. Nevystavujte kameru a SD kartu pôsobeniu magnetického poľa. 3. Nevystavujte kameru vysokým teplotám. 4. Používajte

Více

Aktualizácia firmvéru a aplikácie USB modemu Huawei E220 pre operačný systém Windows Vista

Aktualizácia firmvéru a aplikácie USB modemu Huawei E220 pre operačný systém Windows Vista Aktualizácia firmvéru a aplikácie USB modemu Huawei E220 pre operačný systém Windows Vista Krok 1: Aktualizácia firmvéru Pred aktualizáciou, prosím, najskôr skontrolujte: 1. Aktualizácia musí byť vykonávaná

Více

7" VIDEO DOTYKOVÁ OBRAZOVKA

7 VIDEO DOTYKOVÁ OBRAZOVKA 369300/369310/369305/369315 7" VIDEO DOTYKOVÁ OBRAZOVKA Užívateľská príručka 07/12-01 CN 2 Obsah 1. Funkcia volania 6 2. Aktivácia vstupného panelu 6 3. Volanie interkom 6 4. Pracovný mód 7 5. Registrácia

Více

HD AUTOKAMERA Návod na použitie

HD AUTOKAMERA Návod na použitie HD AUTOKAMERA Návod na použitie 87231 Pred použitím si pozorne prečítajte príručku, budete tak môcť lepšie využiť všetky funkcie, ktoré autokamera ponúka. Pozor 1. Vložte do autokamery pamäťovú kartu a

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

Digitální video kamera

Digitální video kamera Digitální video kamera Uživatelská příručka TDV-3120 Přehled produktů 1. Display tlačítko 2. LED On / Off tlačítko 3. Mód tlačítko 4. Spouštěcí tlačítko 5. Menu tlačítko 6. Tlačítko UP 7. Spouštěcí LED

Více

SWAN a.s., Borská 6, Bratislava, Tel.: 0650 / , Návod na inštaláciu

SWAN a.s., Borská 6, Bratislava, Tel.: 0650 / ,  Návod na inštaláciu Návod na inštaláciu Inštalácia LTE USB modemu Huawei E3372 a mobilného internetového pripojenia 1 Dôležité upozornenie: pred inštaláciou zariadenia a internetového pripojenia sa oboznámte so zariadením

Více

AUTOKAMERA CARCAM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

AUTOKAMERA CARCAM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA AUTOKAMERA CARCAM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Děkujeme za zakoupení kamery. Tato příručka obsahuje podrobný popis použití, poskytne Vám informace o produktu, včetně provozu a technických specifikací. Přečtěte

Více

TL-WR740N, TL-WR741ND, TL- WR841N, TL-WR841ND, TL- WR941ND, TL-WR1043ND Inštalácia

TL-WR740N, TL-WR741ND, TL- WR841N, TL-WR841ND, TL- WR941ND, TL-WR1043ND Inštalácia TL-WR740N, TL-WR741ND, TL- WR841N, TL-WR841ND, TL- WR941ND, TL-WR1043ND Inštalácia Pozn. V tomto návode je ako príklad inštalácie a obsluhy popísaný model. 1. Pripojenie zariadenia Pozn. Pri konfigurácií

Více

UŽÍVATEĽSKÝ NÁVOD BDVR 03

UŽÍVATEĽSKÝ NÁVOD BDVR 03 UŽÍVATEĽSKÝ NÁVOD BDVR 03 VÝZNAM TLAČÍTOK 1. Mikrofón 10. Obrazovka 2. Slot na SD kartu 11. Tlačidlo MIC 3. Otočný ovládač 12. Tlačidlo nahrávania REC 4. USB konektor 13. Tlačidlo potvrdenia OK 5. GPS

Více

WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál

WDV5270 HD Lagoon Uživatelský manuál WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál 1 Části videokamery: 1. LCD obrazovka 2. Voba režimu / posun vlevo 3. Přehrávání / Posun nahoru 4. Samospoušť / posun vpravo 5. MENU/potvrzeni volby (OK) 6. volba

Více

Používanie webových služieb na sieťové skenovanie (Windows Vista SP2 alebo novší, Windows 7 a Windows 8)

Používanie webových služieb na sieťové skenovanie (Windows Vista SP2 alebo novší, Windows 7 a Windows 8) Používanie webových služieb na sieťové skenovanie (Windows Vista SP2 alebo novší, Windows 7 a Windows 8) Protokol webových služieb umožňuje používateľom systému Windows Vista (SP2 alebo novší), Windows

Více

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Úvod Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. HD kamera do auta HQS-205A je špičkové řešení pro náročné uživatele

Více

FREEIP. Aplikácia pre Android

FREEIP. Aplikácia pre Android FREEIP Aplikácia pre Android Úvod: -1-1 Inštalácia a registrácia -2-1.1 Inštalácia aplikácie do Android telefónu -2-1.2 Registrácia účtu -2-2. Pridanie zariadenia -4-2.1 Použitie kódu SN pridanie IPC/NVR

Více

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B Úvod Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Kamera do auta HQS-205B je zařízení pro nenáročné uživatele, kterým

Více

Užívateľská príručka k funkcii Zastavenie a pretočenie obrazu

Užívateľská príručka k funkcii Zastavenie a pretočenie obrazu Užívateľská príručka k funkcii Zastavenie a pretočenie obrazu obsah Funkcia Zastavenie a pretočenie obrazu Skôr než začnete Ako používať funkciu Zastavenie a pretočenie obrazu 1. Zastavenie a spustenie

Více

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem DVR12 Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem Uživatelská příručka Obsah 1. Popis kamery a ovládací prvky...2 2. Obsah balení...2 3. Napájení a spuštění...3

Více

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla Uživatelská příručka Obsah Funkce kamery... 2 Obsah balení... 2 Spuštění a nabíjení... 3 Popis kamery a ovládacích prvků...

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

PRELAĎOVANIE DIGITÁLNEHO KÁBLOVÉHO PRIJÍMAČA TELETRONIK C101 SD

PRELAĎOVANIE DIGITÁLNEHO KÁBLOVÉHO PRIJÍMAČA TELETRONIK C101 SD PRELAĎOVANIE DIGITÁLNEHO KÁBLOVÉHO PRIJÍMAČA TELETRONIK C101 SD 1. Výber jazyka. Po úspešnom zapojení a zapnutí Set-top-boxu (ďalej len STB) si vyberiete šípkami hore/dolu jazyk STB a stlačením tlačidla

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. -Tlačítko ON/OFF. Stiskněte tlačítko napájení, jednou pro zapnutí ON - modrá kontrolka svítí

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. -Tlačítko ON/OFF. Stiskněte tlačítko napájení, jednou pro zapnutí ON - modrá kontrolka svítí UŽIVATELSKÝ MANUÁL Použití videokamery do auta -Tlačítko ON/OFF Stiskněte tlačítko napájení, jednou pro zapnutí ON - modrá kontrolka svítí Stiskněte opět tlačítko napájení OFF modrá kontrolka zhasne Upozornění:

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

TP-Link TD-W8901GB Inštalácia

TP-Link TD-W8901GB Inštalácia TP-Link TD-W8901GB Inštalácia 1. Pripojenie zariadenia Poznámka: Na konfiguráciu routra používajte prosím iba káblové sieťové pripojenia. 1. Vypnite vaše všetky sieťové zariadenia, vrátane vášho počítača

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Návod na použití 2 BDVR HD IR Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor

Více

Postup registrácie certifikátov do Windows

Postup registrácie certifikátov do Windows Postup registrácie certifikátov do Windows Obsah Registrácia certifikátu do Windows... 2 1. Správa čipovej karty SecureStore... 2 1.1 Zmena PINu na čipovej karte... 5 2. Odregistrovanie certifikátu...

Více

Program MultiBoot Používateľská príručka

Program MultiBoot Používateľská príručka Program MultiBoot Používateľská príručka Copyright 2006, 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediné záruky

Více

Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka

Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka Autorská práva Copyright (c) 2002 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti BenQ Corporation není dovoleno

Více

Aktualizácia operačného systému Android tabletu Samsung Note 10.1 model N8010

Aktualizácia operačného systému Android tabletu Samsung Note 10.1 model N8010 Aktualizácia operačného systému Android tabletu Samsung Note 10.1 model N8010 Verzia 1.0 Úvod. Pre skvalitnenie používania tabletov Samsung Note 10.1 model N8010 dodávaných v rámci projektu EVSRŠ (DIGIškola)

Více

EW-7438APn Príručka rýchlou inštaláciou

EW-7438APn Príručka rýchlou inštaláciou EW-7438APn Príručka rýchlou inštaláciou 07-2013 / v1.0 I. Informácie o produkte I-1. Obsah balenia - Prístupový bod EW-7438APn - Disk CD s viacjazyčnou rýchlou inštalačnou príručkou a používateľskou príruč

Více

TomTom Referenčná príručka

TomTom Referenčná príručka TomTom Referenčná príručka Obsah Rizikové zóny 3 Rizikové zóny vo Francúzsku... 3 Upozornenia na rizikové zóny... 3 Zmena spôsobu upozornenia... 4 tlačidlo Ohlásiť... 4 Nahlásenie novej rizikovej zóny

Více

Univerzálne dia kové ovládanie TV SAT DVD AUX

Univerzálne dia kové ovládanie TV SAT DVD AUX TV SAT DVD AUX Skôr, než začnete používať diaľkový ovládač, budete musieť vykonať jeden z nasledujúcich krokov: Nastavenie na strane diaľkového ovládača A. Nastavenie pomocou kódu výrobcu 1. Zapnite zariadenie,

Více

Automatické pohony na brány

Automatické pohony na brány Manuál CITY1-EVO 230V CALYPSO NASTAVOVANIE RIADIACEJ ELEKTRONIKY 1. Zatlačte a držte zatlačené tlačidlo OK pokiaľ sa nezobrazí požadovaná položka. 2. Pustite tlačidlo OK. Následne sa zobrazí prvá položka

Více

U-DRIVE DVR. Návod k obsluze. Car DVR Device MT4036

U-DRIVE DVR. Návod k obsluze. Car DVR Device MT4036 U-DRIVE DVR Car DVR Device MT4036 Návod k obsluze CZ 2 Úvod Děkujeme vám za zakoupení MT4026 U-DRIVE DVR. Jedná se o speciální kameru k natáčení filmů z pohledu řidiče auta. Širokoúhlá čočka, HD video

Více

Externé zariadenia Používateľská príručka

Externé zariadenia Používateľská príručka Externé zariadenia Používateľská príručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediné záruky

Více

BDVR 2.5. Návod na použití

BDVR 2.5. Návod na použití Vážený zákazníku! Děkujeme Vám, za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis Zařízení 2 1) SD slot 2) Zelená LED (spuštěné zařízení)

Více

Stručný návod na inštaláciu Smerovač PCI Express

Stručný návod na inštaláciu Smerovač PCI Express Stručný návod na inštaláciu Smerovač PCI Express Gratulujeme vám k zakúpeniu smerovača PCI Express. Tento výrobok bol navrhnutý pre všetkých, ktorí potrebujú pripojenie k sieti Internet aj mimo kancelárie

Více

Postup inštalácie aplikácie Blackberry Connect pre Sony Ericsson P990.

Postup inštalácie aplikácie Blackberry Connect pre Sony Ericsson P990. Postup inštalácie aplikácie Blackberry Connect pre Sony Ericsson P990. Tento manuál vám pomôže správne nastaviť mobilný telefón Sony Ericsson P990 na používanie služby BlackBerry prostredníctvom aplikácie

Více

5. Držiak na dosku 6. Batérie (2ks) 7. USB kábel 8. Lepiace (3M) štítky, 6 ks 9. Magic tape 2ks

5. Držiak na dosku 6. Batérie (2ks) 7. USB kábel 8. Lepiace (3M) štítky, 6 ks 9. Magic tape 2ks Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu EVOLVE 4000HD v2 Sport - Prosím, prečítajte si túto používateľskú príručku pred používaním produktu, aby ste zaistili jeho správne používanie. - Prosím, uschovajte túto

Více

Nie všetky funkcie kamerového systému, ktoré sú uvedené v tomto manuály musia byť dostupné, záleží od konkrétneho modelu DVR boxu.

Nie všetky funkcie kamerového systému, ktoré sú uvedené v tomto manuály musia byť dostupné, záleží od konkrétneho modelu DVR boxu. 1. PREHLÁSENIE Nie všetky funkcie kamerového systému, ktoré sú uvedené v tomto manuály musia byť dostupné, záleží od konkrétneho modelu DVR boxu. 2. ROZHRANIE DVR BOXU Predný panel 1 2 3 4 5 1. Vstup pre

Více

FULL HD stolní hodiny s kamerou p, IR

FULL HD stolní hodiny s kamerou p, IR FULL HD stolní hodiny s kamerou - 1080p, IR Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Trvalé napájení kamery přímo ze sítě Dobře ukrytá paměťová karta Profesionální zpracování, špičková kvalita www.spyobchod.cz

Více

P-660HN-TxA. Príručka pre rýchlu inštaláciu. Bezdrôtová brána n ADSL2+ so 4 portami

P-660HN-TxA. Príručka pre rýchlu inštaláciu. Bezdrôtová brána n ADSL2+ so 4 portami Bezdrôtová brána 802.11n ADSL2+ so 4 portami Firmware v3.0 Vydanie 1, 6/2010 Východiskové nastavenie: IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Príručka pre rýchlu inštaláciu Copyright 2010. Všetky práva

Více

Helmer carcam FULL HD (Černá skříňka do auta)

Helmer carcam FULL HD (Černá skříňka do auta) Helmer carcam FULL HD (Černá skříňka do auta) Uživatelská příručka 1 Děkujeme za zakoupení kamery. Tato příručka obsahuje podrobný popis použití, poskytne Vám informace o produktu, včetně provozu a technických

Více

Sprievodca rýchlym štartom

Sprievodca rýchlym štartom Sprievodca rýchlym štartom Víta vás váš MacBook Air Začnime. Spustite Mac stlačením tlačidla napájania. Otvorí sa Sprievodca nastavením, vďaka ktorému môžete jednoducho nastaviť svoj Mac a ihneď ho začať

Více

DVR přijímač s LCD pro skryté kamery

DVR přijímač s LCD pro skryté kamery DVR přijímač s LCD pro skryté kamery Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dva nahrávací módy (nahrávání nepřetržité, detekcí pohybu) 3 LCD displej pro pohodlné ovládání Dobrý poměr výkon x cena www.spionazni-technika.cz

Více

Twist. Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem a interní baterií

Twist. Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem a interní baterií Twist Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem a interní baterií 1 Dálkové ovládání Popis symbolů Ztišit TV/RADIO Přepínání mezi TV/rádiem DPF Vstup do menu INFO Zobrazení informací 1-9, 0 Volba kanálů Přetáčení

Více

I.CA Securestore. Inštalačná príručka. Verzia 2.16 a vyššia

I.CA Securestore. Inštalačná príručka. Verzia 2.16 a vyššia I.CA Securestore Inštalačná príručka Verzia 2.16 a vyššia Úvod Táto verzia inštalačnej príručky je platná pre verziu aplikácie SecureStore 2.16 a vyššie. Inštalačné balíčky sú pripravené podľa verzie Windows.

Více

InnoDV TVideo-650 Sprievodca inštaláciou ovládačov a aplikácií

InnoDV TVideo-650 Sprievodca inštaláciou ovládačov a aplikácií InnoDV TVideo-650 Sprievodca inštaláciou ovládačov a aplikácií Hardvérová inštalácia: Video vstup pre S-Video alebo kompozitný video kábel Audio vstup Kompozitný video kábel: Prijímač diaľkového ovládania

Více

HD DVR kamera do auta Návod k použití

HD DVR kamera do auta Návod k použití HD DVR kamera do auta Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení 1080P HD DVR kamery do auta. Před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Poslední revize: 19.4.2013 Popis přístroje

Více

KLIMATIZÁCIA - KOMFORT

KLIMATIZÁCIA - KOMFORT KLIMATIZÁCIA - KOMFORT WiFi modul pre nástenné jednotky HKD, HND INŠTALAČNÝ NÁVOD Smart AC WiFi sada (vyhovuje norme IDA Da105762) Dátum vydania: 4.5.2016 INS-A-EXT-WiFi-0516-01-SK Sada WiFi obsahuje:

Více

Česky. Úvod. Přehled funkcí

Česky. Úvod. Přehled funkcí Přehled funkcí Úvod 7 TFT LCD displej s rozlišením: 480(Š) x 234(V) Zobrazovací režim: 4:3 a 16:9 Podporované formáty: JPEG & Motion-JPEG (320x240 QVGA 15 fps; 640x480 VGA 6 fps.) Promítání fotografií

Více

Návod na používanie. Leadtek 7FD5 Flash-OFDM WiFi router

Návod na používanie. Leadtek 7FD5 Flash-OFDM WiFi router Návod na používanie Leadtek 7FD5 Flash-OFDM WiFi router Úvod Gratulujeme vám k zakúpeniu Flash-OFDM routera DTM Leadtek 7FD5. Jedná sa o WiFi router so zabudovaným Flash-OFDM modulom. Podporuje NAT, smerovanie,

Více

Uživatelský manuál. OXE BlackBox. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál.

Uživatelský manuál. OXE BlackBox. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Uživatelský manuál OXE BlackBox Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Pozorně si přečtěte tento manuál před instalací a použitím tohoto

Více

Inštalácia modemu Huawei E220 pre OS MAC

Inštalácia modemu Huawei E220 pre OS MAC Inštalácia modemu Huawei E220 pre OS MAC Obsah I. Úvod...- 3 - II. Inštalácia ovládačov USB modemu Huawei E220...- 3 - III. Nastavenia parametrov spojenia pre USB modem Huawei E220...- 8 - IV. Konfigurácia

Více

Aktualizácia adaptéra Push2TV

Aktualizácia adaptéra Push2TV Aktualizácia adaptéra Push2TV 2 Spoločnosť NETGEAR odporúča aktualizovať adaptér Push2TV, pretože nové aktualizácie môžu podporovať ešte viac bezdrôtových zobrazovacích zariadení. 1. Pomocou prenosného

Více

CI-204 MANUÁL K PALUBNÍ HD KAMEŘE DO AUTA

CI-204 MANUÁL K PALUBNÍ HD KAMEŘE DO AUTA CI-204 MANUÁL K PALUBNÍ HD KAMEŘE DO AUTA Děkujeme Vám, že jste si zakoupili CONNECT IT palubní HD kameru do auta. Ke správné manipulaci s tímto zařízením Vám doporučujeme si pozorně přečíst následující

Více

POKYNY PRE IT ADMINISTRÁTORA

POKYNY PRE IT ADMINISTRÁTORA POKYNY PRE IT ADMINISTRÁTORA Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania SKÚŠOBNÉ TESTOVANIE NOVEMBER 2013 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt

Více

Stručný návod na inštaláciu Wi-Fi routra pre T-Mobile mobilný internet

Stručný návod na inštaláciu Wi-Fi routra pre T-Mobile mobilný internet Stručný návod na inštaláciu Wi-Fi routra pre T-Mobile mobilný internet 1. Postup inštalácie Pripojenie Wi-Fi routra k vašej sieti Upozornenie: NEPRIPÁJAJTE Wi-Fi router k zdroju napájania skôr, ako dokončíte

Více

Manuál TESCAM010 FULL HD kamera. Bezpečnostní pokyny

Manuál TESCAM010 FULL HD kamera. Bezpečnostní pokyny Manuál TESCAM010 FULL HD kamera Bezpečnostní pokyny Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny. Aby se předešlo nebezpečí požáru, nebo elektrických výbojů, prosím dodržujte pozorně následující instrukce. Pokud

Více

HDTV kamera do auta černá skříňka

HDTV kamera do auta černá skříňka HDTV kamera do auta černá skříňka (uživatelská příručka) v1.2 Děkujeme za zakoupení kamery. Tato příručka obsahuje podrobný popis použití, poskytne Vám informace o produktu, včetně provozu a technických

Více

Pomôcka Setup Používateľská príručka

Pomôcka Setup Používateľská príručka Pomôcka Setup Používateľská príručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je obchodná známka spoločnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informácie obsiahnuté v tomto

Více

DVR-2280. Autokamera NÁVOD K POUŽITÍ

DVR-2280. Autokamera NÁVOD K POUŽITÍ DVR-2280 Autokamera NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme že jste si zakoupili DVR-2280 přístroj naší firmy! Aby se přístrojem nakládalo správně, prosím přečtěte si tento návod k použití. 1: USB slot(napájení/přenos

Více

Externé mediálne karty

Externé mediálne karty Externé mediálne karty Katalógové číslo dokumentu: 406854-231 Apríl 2006 Táto príručka popisuje používanie externých mediálnych kariet na počítači. Obsah 1 Digitálne mediálne karty Vloženie digitálnej

Více

Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68

Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68 Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68 Specifikace přístroje: - Nahrávání ve smyčce (pokud je planá kapacity paměti, automaticky se začne přemazávat nejstarší záznam - Nahrávání videa jedním tlačítkem

Více

DVR25 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka)

DVR25 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) DVR25 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) Uživatelská příručka Obsah Funkce kamery... 2 Ovládací prvky kamery... 2 Před spuštěním kamery... 3 Nabíjecí baterie...3 Paměťová karta...3 Poloha

Více

DVR přijímač. Návod k použití. Hlavní výhody produktu:

DVR přijímač. Návod k použití. Hlavní výhody produktu: DVR přijímač Návod k použití Hlavní výhody produktu: Možnost podrobného nastavení jednotlivých funkcí Možnost připojit a nahrávat záznam ze dvou kamer najednou (1. kamera video, 2. kamera fotky) Síťový

Více

Postup inštalácie ovládača JA-80T pre systém Windows XP

Postup inštalácie ovládača JA-80T pre systém Windows XP Postup inštalácie ovládača JA-80T pre systém Windows XP Riešenie problému s načítaním nastavení GSM komunikátora (JA-60GSM) v ComLinku vo Windowse XP. Prejav poruchy: Po kliknutí na Nastavovanie - GSM

Více

Zjednodušený manuál pre klientsky softvér ISS

Zjednodušený manuál pre klientsky softvér ISS Zjednodušený manuál pre klientsky softvér ISS Inštalácia softvéru Vložte priložené CD do mechaniky, otvorte priečinok Sofware a následne priečinok 1.ISS. Dvakrát kliknite na inštalačný súbor ISSSetup,

Více

2. Přísavný držák 5. HDMI kabel 8. Záruční list 3. Autonabíječka 6. AV kabel 9. GPS přijímač kabel (pouze pro RR520G kterébudujív GPS funkce)

2. Přísavný držák 5. HDMI kabel 8. Záruční list 3. Autonabíječka 6. AV kabel 9. GPS přijímač kabel (pouze pro RR520G kterébudujív GPS funkce) 1. Obsah balení 1. Digitálníkamera 4. USB kabel 7. Prestigio do auta 2. Přísavný držák 5. HDMI kabel 8. Záruční list 3. Autonabíječka 6. AV kabel 9. GPS přijímač kabel (pouze pro RR520G kterébudujív GPS

Více

2. Nahratie mapy pre Locus Map - formát sqlite alebo mbtiles do zariadenia (telefón, tablet) s OS Android.

2. Nahratie mapy pre Locus Map - formát sqlite alebo mbtiles do zariadenia (telefón, tablet) s OS Android. 1. Inštalácia aplikácie Locus Map - free alebo pro verzia cez Google Play Pred inštaláciou je doporučené vložiť do prístroja microsd kartu pre zvýšenie kapacity pamäti zariadenia. Všetky mapy a namerané

Více

VQDV03. Příručka uživatele

VQDV03. Příručka uživatele VQDV03 Příručka uživatele Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tuto sportovní kameru. Prosím, přečtěte si pečlivě následující provozní instrukce. Nutné pro správné používání a provozování kamery. Doporučujeme

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

Reflecta DigiEndoscope

Reflecta DigiEndoscope Reflecta DigiEndoscope Digitální endoskop se záznamem Návod k použití!!! Upozornění!!! Zařízení není určeno k lékařským, ani veterinárním účelům. Obsah balení Před prvním použitím výrobku se ujistěte,

Více

HikVision DDNS. Pripojenie zariadenia pomocou HikVision DDNS servera

HikVision DDNS. Pripojenie zariadenia pomocou HikVision DDNS servera HikVision DDNS Pripojenie zariadenia pomocou HikVision DDNS servera 1. kopírovanie sériového čísla zariadenia - V klientskom softvéri ivms4200 postupujte podľa obrázka - V zobrazenom zozname vyberte vami

Více

Tiandy IP kamera - SK manuál

Tiandy IP kamera - SK manuál Tiandy IP kamera - SK manuál Krok 1: Zapojenie kabeláže VŽDY ODPORÚČAME TESTOVAŤ KAMERU NA STOLE PRED FINÁLNOU INŠTALÁCIOU!! Dôrazne odporúčame otestovať kameru vnútri, ideálne na stole - dočasný test

Více

1. Prestigio car DVR 2. Montážní přísavka 3. Nabíječ 5VDC 4. Kabel USB 5. Průvodce rychlým startem 6. Kabel AV. Menu.

1. Prestigio car DVR 2. Montážní přísavka 3. Nabíječ 5VDC 4. Kabel USB 5. Průvodce rychlým startem 6. Kabel AV. Menu. 1. Obsah balení 1. Prestigio car DVR 2. Montážní přísavka 3. Nabíječ 5VDC 4. Kabel USB 5. Průvodce rychlým startem 6. Kabel AV 2. Popis výrobku 1 Slot pro kartu SD/MMC 10 UP (nahoru) 2 Mikrofon 11 REC/Snap

Více

GOCLEVER TAB R83.2. Návod na obsluhu. Navštívte našu stránku. Pre oboznámenie sa s ďalšími produktmi TAB, NAVIO, DVR, DVB-T

GOCLEVER TAB R83.2. Návod na obsluhu. Navštívte našu stránku.  Pre oboznámenie sa s ďalšími produktmi TAB, NAVIO, DVR, DVB-T GOCLEVER TAB R83.2 Návod na obsluhu Navštívte našu stránku WWW.GOCLEVER.COM Pre oboznámenie sa s ďalšími produktmi TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Pred použitím zariadenia si prečítajte návod na obsluhu a odložte

Více

NÁVOD. Kamera pro záznam jízdy (1280x960) s 2,5" TFT displejem. ACI - Auto Components International, s.r.o

NÁVOD. Kamera pro záznam jízdy (1280x960) s 2,5 TFT displejem. ACI - Auto Components International, s.r.o NÁVOD 9901010 5. 12. 2011 Kamera pro záznam jízdy (1280x960) s 2,5" TFT displejem Popis tlačítek: Zdířka na SD/MMC karty Pracovní kontrolka (modrá) / nabíjecí kontrolka (červená) Mikrofon Nahrávání / zachycení

Více

Návod na inštaláciu. modemu Cisco EPC Volajte na našu zákaznícku linku: 02/

Návod na inštaláciu. modemu Cisco EPC Volajte na našu zákaznícku linku: 02/ Návod na inštaláciu modemu Cisco EPC 3925 Volajte na našu zákaznícku linku: 02/208 28 208 Obsah 2 Obsah balenia...3 Popis hardvéru - predný panel...4 Popis hardvéru - zadný panel...5 Schéma zapojenia...6

Více

Easy, Reliable & Secure. Powerline 200 Sieťový adaptér pre domácnosti (PL200)

Easy, Reliable & Secure. Powerline 200 Sieťový adaptér pre domácnosti (PL200) Easy, Reliable & Secure Powerline 200 Sieťový adaptér pre domácnosti (PL200) Ochranné známky Značky a názvy produktov sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky príslušných držiteľov. Informácie

Více

Forerunner 310XT - vytvorenie konta na Garmin Connect Forerunner 310XT - nahratie slovenčiny do prístroja

Forerunner 310XT - vytvorenie konta na Garmin Connect Forerunner 310XT - nahratie slovenčiny do prístroja Forerunner 310XT - vytvorenie konta na Garmin Connect Forerunner 310XT - nahratie slovenčiny do prístroja Aby ste mohli nahrať slovenčinu do prístroja Forerunner 310XT, je potrebné si vytvoriť konto na

Více

Návod na aktualizáciu firmvéru pre 4G router TP-Link MR200

Návod na aktualizáciu firmvéru pre 4G router TP-Link MR200 Návod na aktualizáciu firmvéru pre 4G router TP-Link MR200 Vážený zákazník, Čo budete potrebovať? každý z nás potrebuje z času na čas niečo nové a lepšie. Platí to aj pre zariadenia, ktoré spracúvajú dôležité

Více

Kamera umožňující záznam jízdy vozidla černá skříňka. po dobu několika sekund zapnete kameru, což bude potvrzeno

Kamera umožňující záznam jízdy vozidla černá skříňka. po dobu několika sekund zapnete kameru, což bude potvrzeno Kamera umožňující záznam jízdy vozidla černá skříňka DVR 09 Základní ovládání kamery Zapnutí a vypnutí kamery Stisknutím tlačítka po dobu několika sekund zapnete kameru, což bude potvrzeno rozsvícením

Více

PLA-401 v3 Ethernetový adaptér PowerLine (prenos dát cez silové elektrické káble)

PLA-401 v3 Ethernetový adaptér PowerLine (prenos dát cez silové elektrické káble) Ethernetový adaptér PowerLine (prenos dát cez silové elektrické káble) Príručka pre rýchlu inštaláciu Firmware v3.3.4 Vydanie 1. Marec 2009 Obsah Úvodné informácie... 1 Pripojenie ku káblovému/dsl modemu

Více

Webkamera pre telekonferenciu a Video dozor MT4023 WATCHER LT. Návod na obsluhu

Webkamera pre telekonferenciu a Video dozor MT4023 WATCHER LT. Návod na obsluhu WATCHER LT Webkamera pre telekonferenciu a Video dozor 1 MT4023 Návod na obsluhu Ïakujeme za výber na ej webkamery novej generácie s vysokým rozlí ením. Je to zariadenie pre prenos dát v reálnom èase cez

Více

1. Tlačítko Režimu. Tlačítka klíčové funkce. 3. Přípojka stativu 4. TFT LCD monitor

1. Tlačítko Režimu. Tlačítka klíčové funkce. 3. Přípojka stativu 4. TFT LCD monitor INFORMACE O VÝROBKU Přední strana Zadní strana Vrchní strana. Led dioda samospouště 2. Blesk 3. Objektiv 4. Poutko pro popruh Boční strana. Tlačítko Režimu 2. Tlačítko Klíčové funkce 3. Přípojka stativu

Více

BDVR 04. Užívateľský návod Popis ovládacích prvkov

BDVR 04. Užívateľský návod Popis ovládacích prvkov BDVR 04 Užívateľský návod Popis ovládacích prvkov 1. Otvor so závitom pre držiak 2. USB konektor 3. HORE tlačidlo 4. MENU/MÓD 5. DOLU tlačidlo 6. Slot na SD kartu 7. Mikrofón 8. AV výstup 9. RESET tlačidlo

Více

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje:

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje: Kamera Angel Eye Návod k použití Výhody přístroje: Delší výdrž při nepřetržitém nahrávání videa až 6 hodin Ideální k ukrytí do oděvu, např. do knoflíku DVR přijímač s možností použít kartu až 32GB www.spyshops.cz

Více

Cez tlačidlo Vyhľadať zvolíte miesto v PC, kde sa HW kľúč nainštaluje. Štandardne je prednastavená inštalácia do priečinka, kde je nainštalovaný progr

Cez tlačidlo Vyhľadať zvolíte miesto v PC, kde sa HW kľúč nainštaluje. Štandardne je prednastavená inštalácia do priečinka, kde je nainštalovaný progr Inštalácia hardvérového kľúča Hardvérový kľúč (ďalej HW kľúč) je určený pre firmy, ktoré majú zakúpenú licenciu Profesionál účtovná firma. POZOR! Pri používaní hardvérového kľúča je potrebné, aby všetky

Více

WELL Crystal Gears, nahrávání hovorů k telefonům Yealink SIP-T19, SIP-T2x a SIP-T4x

WELL Crystal Gears, nahrávání hovorů k telefonům Yealink SIP-T19, SIP-T2x a SIP-T4x WELL Crystal Gears, nahrávání hovorů k telefonům Yealink SIP-T19, SIP-T2x a SIP-T4x Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Nákup WELL Crystal Gears byl

Více

WC053 - Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2.0

WC053 - Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2.0 WC053 - Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2.0 Úvod Nevystavujte zařízení Sweex Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2.0 extrémním teplotám. Nenechávejte zařízení na přímém slunci nebo v bezprostřední blízkosti

Více

3D kamera DVX5FD. Video Camera DVX5F9

3D kamera DVX5FD. Video Camera DVX5F9 3D kamera 3D DVX5FD Video Camera DVX5F9 Návod User s k použití Manual / Návod na použitie Obsah Obsah... 2 Obecně... 3 Systémové požadavky... 3 Vlastnosti... 3 Obsah balení... 4 Základní informace... 4

Více

X-Eye kamera s rentgenovým viděním

X-Eye kamera s rentgenovým viděním X-Eye kamera s rentgenovým viděním Návod k obsluze Hlavní výhody Unikátní technologie umožňující vidět přes tmavá skla, mlhu, či dokonce některé oblečení; Možnost natáčení pod vodou až do hloubky 30m;

Více

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD Návod k použití Hlavní výhody produktu: Až čtyři nahrávací módy Rozlišení až FULL HD, při použití HDMI kabelu 3 LCD dotykový displej pro pohodlné ovládání

Více

/CZ/ Cestovní budík Mini, bílý obj. č

/CZ/ Cestovní budík Mini, bílý obj. č /CZ/ Cestovní budík Mini, bílý obj. č. 128787 Návod k obsluze Popis - Třísegmentové zobrazení hodin, času buzení a data - zobrazení aktuálního času v hodinách a minutách - zobrazení času buzení v hodinách

Více

Zdieľanie zariadenia USB v sieti...3. Zdieľanie tlačiarne USB...5. Zálohovanie počítača Mac pomocou funkcie Time Machine...6

Zdieľanie zariadenia USB v sieti...3. Zdieľanie tlačiarne USB...5. Zálohovanie počítača Mac pomocou funkcie Time Machine...6 Prémiové funkcie Obsah Zdieľanie zariadenia USB v sieti...3 Zdieľanie tlačiarne USB...5 Zálohovanie počítača Mac pomocou funkcie Time Machine...6 Aplikácia NETGEAR genie...8 2 Zdieľanie zariadenia USB

Více