Soustavy lineárních rovnic-numerické řešení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Soustavy lineárních rovnic-numerické řešení"

Transkript

1 Soustavy lineárních rovnic-numerické řešení November 9, 2008 Soustavy lineárních rovnic-numerické řešení 1 / 52

2 (Systém lin. rovnic) Systém rovnic a 11 x 1 + a 12 x a 1n x n = b 1 a 21 x 1 + a 22 x a 2n x n = b 2... a n1 x 1 + a n2 x a nn x n = b n nazveme systém n-lineárnych rovnic s n neznámými. Soustavy lineárních rovnic-numerické řešení 2 / 52

3 koeficienty systému - a ij, i, j = 1, 2,..., n matice systému a 11 a a 1n a 21 a a 2n a n1 a n2... a nn rozšířená matice systému a 11 a a 1n b 1 a 21 a a 2n b a n1 a n2... a nn b n Soustavy lineárních rovnic-numerické řešení 3 / 52

4 (Matice, opakování) typy matíc operace s maticemi lin. závislost, nezávislost determinanty Soustavy lineárních rovnic-numerické řešení 4 / 52

5 Věta (Základní věta lineární algebry) Systém lineárních rovnic má řešení hodnost matice A je stejná jako hodnost rozšířené matice systému. Soustavy lineárních rovnic-numerické řešení 5 / 52

6 (Cramerovo pravidlo) Ak je matica systému regulární, tak systém má jediné řešení x = A 1 b a x = D 1 D, D 2 D,... Dn D Soustavy lineárních rovnic-numerické řešení 6 / 52

7 Příklad (Cramerovo pravidlo) Najděte řešení soustavy rovnic: x 1 3x 2 = 7 8x 1 + x 2 = 3 Soustavy lineárních rovnic-numerické řešení 7 / 52

8 Příklad (Cramerovo pravidlo, řešení) Soustavu rovnic upravíme na rozš. matici systému: ( ) Abychom mohli využít Cramerova pravidla, tak musí být determinant matice nenulový. Výpočet determinantu matice: D = 1 1 ( 3) 8 = = 25 0 Soustavy lineárních rovnic-numerické řešení 8 / 52

9 Příklad (Cramerovo pravidlo, pokr.) Vypočítáme determinant D 1, který vznikl nahrazením prvního sloupce matice soustavy vektorem pravých stran. 7 3 D 1 = = 7 1 ( 3) 3 = = Můžeme vypočítat kořen x 1 soustavy rovnic: x 1 = D 1 D = Stejným způsobem vypočítáme i druhý kořen x 2 soustavy rovnic: 1 7 D 2 = = = 3 56 = 53, 8 3 x 2 = D 2 D = Soustavy lineárních rovnic-numerické řešení 9 / 52

10 (Numerické metody:) přímé Gaussova eliminační metoda Gaussova eliminační metoda s výběrem hlavního prvku iterační Jacobiho metoda Gauss-Seidlova metoda Relaxační metoda Soustavy lineárních rovnic-numerické řešení 10 / 52

11 (Gaussova eliminační metoda) Příklad (GEM, zadání) Gaussovou elim. metodou najděte řešení soustavy rovnic: x + 3y 4z = 7 2x 7y + 3z = 1 3x + 4y 7z = 1 Soustavy lineárních rovnic-numerické řešení 11 / 52

12 Příklad (GEM, řešení) Postupně provádíme elementární ekvivaletní úpravy, až dosáhneme trojúhelníkové matice: Soustavy lineárních rovnic-numerické řešení 12 / 52

13 Příklad (GEM, řešení) Soustavy lineárních rovnic-numerické řešení 13 / 52

14 Příklad (GEM, řešení) Soustavy lineárních rovnic-numerické řešení 14 / 52

15 Příklad (GEM, řešení) Soustavy lineárních rovnic-numerické řešení 15 / 52

16 Příklad (GEM, řešení) Z matice v trojuhelníkovém tvaru vyčíslíme x, y a z: ( x ) 2 2z = 39 z = 39 2 ( y 39 ) = 4 2 y = 31 2 ( 4 39 ) 2 = 7 x = 49 2 Soustavy lineárních rovnic-numerické řešení 16 / 52

17 (Gaussova eliminační metoda s částeč. výběrem hlavního prvku) V prvním kroku vybereme do prvního řádku tu rovnici, která má v absolutní hodnotě u x 1 největší koeficient. Pak eliminujeme x 1 v dalších rovnicích. V dalším kroku si budeme vybírat ze zbylých rovnic tu rovnici do druhého řádku, která má v absolutní hodnotě největší koeficient při x 2. Pak ze zbylých rovnic eliminujeme x 2. A tak dále... Soustavy lineárních rovnic-numerické řešení 17 / 52

18 Příklad (GEM s hl. prvkem) 0,14 0,24 0,84 1,11 1,07 0,83 0,56 0,48 0,64 0,43 0,38 0,83 Soustavy lineárních rovnic-numerické řešení 18 / 52

19 Příklad (GEM s hl. prvkem) 1,07 0, , , ,14 0, , , ,00 0, , ,117 1 Soustavy lineárních rovnic-numerické řešení 19 / 52

20 Příklad (GEM s hl. prvkem) 1,07 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , ,467 6 Soustavy lineárních rovnic-numerické řešení 20 / 52

21 Iterační metody Soustavy lineárních rovnic-numerické řešení 21 / 52

22 (Jacobiho metoda) Příklad (Jacobiho metoda, zadání) Jacobiho metodou řešte soustavu rovnic. 10x 1 + x 2 x 3 = 9 x x 2 + x 3 = 42 x 1 + x x 3 = 33 Soustavy lineárních rovnic-numerické řešení 22 / 52

23 Příklad (Jacobiho metoda, řešení) Z první rovnice si vyjádříme první neznámou, ze druhé rovnice vyjádříme druhou neznámou a ze třetí rovnice vyjádříme poslední neznámou. Toto je soustava rovnic, do které budeme v každém dalším kroku dosazovat. x 1 = 0,1( x 2 + x 3 + 9) x 2 = 0,05(x 1 x ) x 3 = 0,1( x 1 x ) (1) Soustavy lineárních rovnic-numerické řešení 23 / 52

24 Příklad (Jacobiho metoda, řešení) Začneme počáteční aproximací x (0) = (0,9; 2,1; 3,3) a dosadíme do předchozích vztahů pro naše neznámé: x (1) 1 = 0,1( 2,1 + 3,3 + 9) = 1,02 x (1) 2 = 0,05(0,9 3,3 + 42) = 1,98 x (1) 3 = 0,1( 0,9 2,1 + 33) = 3,00 Dostali jsme další aproximaci, kterou opět dosadíme do soustavy rovnic (2). x (2) 1 = 0,1( 1,98 + 3,00 + 9) = 1,002 x (2) 2 = 0,05(1,02 3, ) = 2,001 x (2) 3 = 0,1( 1,02 1, ) = 3,000 Příklad (Jacobiho metoda, řešení) Soustavy lineárních rovnic-numerické řešení 24 / 52

25 V tabulce jsou výsledky z dalších dvou kroků Jacobiho metody. k x (k) 1 x (k) 2 x (k) 3 0 0,9 2,1 3,3 1 1,02 1,98 3,00 2 1,002 2,001 3, , , , , , , Sledujeme rozdíly u každé neznámé ve dvou po sebe jdoucích aproximacích. Metodu ukončíme, když jsou rozdíly v absolutní hodnotě (u každé neznámé) menší než požadovaná přesnost. Příklad (Jacobiho metoda, divergence) Soustavy lineárních rovnic-numerické řešení 25 / 52

26 Zde si ukážeme případ, kdy Jacobiho metoda diverguje. x 1 + x x 3 = 33 10x 1 + x 2 x 3 = 9 x x 2 + x 3 = 42 x 1 = x 2 10x x 2 = 10x 1 + x x 3 = x 1 20x Příklad (Jacobiho metoda, divergence) Soustavy lineárních rovnic-numerické řešení 26 / 52

27 x 1 = 2,1 10 3, = 2,1 x 2 = 10 0,9 + 3,3 + 9 = 3,3 x 3 = 0,9 20 2, = 0,9 x 1 = 3,3 10 0, = 20,7 x 2 = 10 2,1 + 0,9 + 9 = 30,9 x 3 = 2,1 20 3, = 26,1 Příklad (Jacobiho metoda, divergence) x 1 = 30,9 10 ( 26,1) + 33 = 263,1 x 2 = 10 20,7 26,1 + 9 = 224,1 x 3 = 20, , = 555,3 Jak je vidět, tak Jacobiho metoda v tomto případě diverguje. Všimněte si, že se jedná o stejnou soustavu jako v předchozím příkladu, jen řádky soustavy jsou v jiném pořadí! Soustavy lineárních rovnic-numerické řešení 27 / 52

28 ( Gauss-Seidlova metoda) Příklad (Gauss-Seidlova metoda, zadání) Najděte řešení soustavy rovnic Gauss-Seidlovou metodou. 10x 1 + x 2 x 3 = 9 x x 2 + x 3 = 42 x 1 + x x 3 = 33 Soustavy lineárních rovnic-numerické řešení 28 / 52

29 Příklad (Gauss-Seidlova metoda, řešení) Začneme s počátoční aproximaci řešení x (0) = (0,9; 2,1; 3,3). Při výpočtu x (1) 1 pracujeme s počátoční aproximací, při výpočtu x (1) 2 už využíváme hodnotu x (1) 1 a při výpočtu x (1) 3 využijeme i hodnotu x (1) 2, porovnejte si to s Jacobiho metodou! x (1) 1 = 0,1( x (0) 2 + x (0) 3 + 9) = 0,1( 2,1 + 3,3 + 9) = 1,02 x (1) 2 = 0,05(x (1) 1 x (0) ) = 0,05(1,02 3,3 + 42) = 1,986 x (1) 3 = 0,1( x (1) 1 x (1) ) = 0,1( 1,02 1, ) = 2,9994 Příklad (Gauss-Seidlova metoda, řešení) Soustavy lineárních rovnic-numerické řešení 29 / 52

30 Tabulka výsledků do čtvrtého řádu: k x (k) 1 x (k) 2 x (k) 3 0 0,9 2,1 3,3 1 1,02 1,986 2, , , , , , , , , , Soustavy lineárních rovnic-numerické řešení 30 / 52

31 (Konvergence a odhad chyb) Soustavy lineárních rovnic-numerické řešení 31 / 52

32 (Normy vektorů a matic) sloupcová norma: A 1 = max( n a ij ) j i=1 řádková norma: A = max( n a ij ) i j=1 Soustavy lineárních rovnic-numerické řešení 32 / 52

33 (Ostře řádkově nebo sloupcově diagonálně dominantní matice) řádkově: n a ii > a ij pro i = 1,..., n j=1,j i sloupcově: n a jj > a ij pro j = 1,..., n i=1,i j Soustavy lineárních rovnic-numerické řešení 33 / 52

34 (Pozitivňe definitní matice) Symetrická matice A řádu n se nazývá pozitivně definitní, jestliže pro každý nenulový sloupcový vektor x= (x 1, x 2,...,x n ) T platí x T.A.x> 0 Soustavy lineárních rovnic-numerické řešení 34 / 52

35 (Iterační matice, příklad na Jacobiho metodu, pokr.) x 1 = 0,1( x 2 + x 3 + 9) x 2 = 0,05(x 1 x ) x 3 = 0,1( x 1 x ) 0 0, 1 0, 1 C = 0, , 05 0, 1 0, 1 0 (2) Soustavy lineárních rovnic-numerické řešení 35 / 52

36 (Odhad chyby Jacobiho a Gauss-Seidlovy metody) x (r) x C 1 C x(r) x (r 1) Soustavy lineárních rovnic-numerické řešení 36 / 52

37 (odhad pro příklad na Jacobiho metodu) C = max{ 0, 1 + 0, 1 ; 0, , 05 ; 0, 1 + 0, 1 } = 0, 2. x (4) x (3) = 0, 00006; 0, 00009; 0, 0003 = = max{ 0, ; ; 0, 0003 } = 0, 0003 x (4) x 0, 2 0, 0003 = 0, , 2 Soustavy lineárních rovnic-numerické řešení 37 / 52

38 (Pravidla) Je-li matice soustavy ostře řádkově nebo sloupcově diagonálně dominantní, Jacobiho aj Gauss-Seidelova metoda konvergují Je-li matice soustavy symetrická a pozitivně definitní Gauss-Seidelova metoda konverguje (Jacobiho metoda konvergovat nemusí) Vynásobíme-li libovolnou regul. čtvercovou matici zleva maticí k ní transponovanou, vzniklá matice je symetrická a pozitivně definitní. Soustavy lineárních rovnic-numerické řešení 38 / 52

39 Příklad Všimněte si následující soustavu rovnic: x 1 0,464x 2 = 0,536 2,047x 1 +x 2 0,464x 3 = 2,583 0,464x 1 + +x 3 = 0,536 Zkuste si, že Jacobiho metoda konverguje při řešení této soustavy. Ale Gauss-Seidlova metoda diverguje. Nechť A je symetrická a pozitivně definitní a Jacobiho metoda konverguje (když A je symetrická a pozitivně definitní, Jacobiho metoda konvergovat ještě nemusí, ale může) Gauss-Seidlova metoda konverguje dvakrát rychleji než Jacobiho metoda. [Ralston, A.: Základy numerické matematiky, 1978]. Soustavy lineárních rovnic-numerické řešení 39 / 52

40 ( Relaxační metoda ) Soustavy lineárních rovnic-numerické řešení 40 / 52

41 Mějme Ax = b, det A 0. α-řešení b Aα = 0 Při řešení využijeme tzv. rezídua. Rezíduum vypočítáme pomocí následujícího vzorce: r = b Ax Složky vektoru rezíduí se snažíme zmenšovat. Jestliže rezíduum konverguje k 0 dostáváme iterační metodu: Např.: tzv. relaxační metodu. Příklad ( Relaxační metoda, zadání) Příklad. Relaxační metodou řešte soustavu rovnic. 10x 1 + x 2 + x 3 = 22 x x 2 + x 3 = 13 x 1 + x x 3 = 9 Soustavy lineárních rovnic-numerické řešení 41 / 52

42 Příklad ( Relaxační metoda, řešení) Začneme počáteční aproximací x (0) = (0, 0, 0), vypočítáme počáteční aproximaci rezídua: r = (22 10x 1 x 2 x 3, 13 x 1 10x 2 x 3, 9 + x 1 x 2 10x 3 ) r (0) = (22; 13; 9) 22 > 13, 22 > 9 Jelikož první složka rezídua je dominantní (v absolutní hodnotě je největší ze všech složek nulté iterace rezídua), tak budeme upravovat první rovnici (zejména neznámou x 1 ) tak, aby tato první složka byla vynulována. Příklad ( Relaxační metoda, pokr.) Soustavy lineárních rovnic-numerické řešení 42 / 52

43 (1) + (0) 10x 1 x 2 + x 3 = 22 10x (1) 1 = 22 = 2,2, r (1) 1 = 0 x (1) 1 x (1) = (2,2; 0; 0) r (1) = (0; 10,8; 11,2) Nájdeme v absolutní hodnotě největší složku první iterace rezídua a příslušnou rovnici a neznámou upravíme tak, aby se tato složka vynulovala. Největší složka je 11, 2, (třetí složka) proto si budeme všímat třetí rovnici a zejména třetí neznámou x 3. Příklad ( Relaxační metoda, pokr.) Soustavy lineárních rovnic-numerické řešení 43 / 52

44 x (1) 1 + x (1) x (2) 3 = 9 2, x (2) 3 = 9 x (2) 3 = 1,12 x (2) = (2,2; 0; 1,12) r (2) = ( 1,12; 9,68; 0) Největší složka ve druhé iteraci rezídua je 9, 68, proto si budeme všímat příslušnou rovnici a neznámou, teda druhou rovnici a x 2. Příklad ( Relaxační metoda, pokr.) Soustavy lineárních rovnic-numerické řešení 44 / 52

45 x (2) x (3) 2 + x (2) 3 = 13 2,2 + 10x (3) 2 + 1,12 = 13 x (3) 2 = 0,968 x (3) = (2,2; 0,968; 1,12) r (3) = ( 2,088; 0; 0,968). Po pěti dalších výpočetních krocích dostáváme x (8) = (1,9997; 1,00065; 1,99991) r (8) = (0,0241; 0,00608; 0) Soustavy lineárních rovnic-numerické řešení 45 / 52

46 (Podmíněnost matice) Soustavy lineárních rovnic-numerické řešení 46 / 52

47 Číslo podmíněnosti matice Cp(A) = A 1 A Matice s velkým číslem podm. můžou výrazně zesilnit chyby. Soustavy lineárních rovnic-numerické řešení 47 / 52

48 Příklad Zjistěte číslo podm. matice systému x 1 + 0, 99x 2 = 1, 99 1, 01x 1 + x 2 = 2, 01 Soustavy lineárních rovnic-numerické řešení 48 / 52

49 Příklad A = [ 1 ] 0, 99 1, 01 1 Soustavy lineárních rovnic-numerické řešení 49 / 52

50 Příklad A 1 = [ ] Soustavy lineárních rovnic-numerické řešení 50 / 52

51 Příklad A = 2, 01 A 1 = CpA = Soustavy lineárních rovnic-numerické řešení 51 / 52

52 Příklad Jacobiho metodou zjistěte řešení systému x 1 + 0, 99x 2 = 1, 99 1, 01x 1 + x 2 = 2, 01 Soustavy lineárních rovnic-numerické řešení 52 / 52

Soustavy lineárních rovnic-numerické řešení. October 2, 2008

Soustavy lineárních rovnic-numerické řešení. October 2, 2008 Soustavy lineárních rovnic-numerické řešení October 2, 2008 (Systém lin. rovnic) Systém rovnic a 11 x 1 + a 12 x 2 + + a 1n x n = b 1 a 21 x 1 + a 22 x 2 + + a 2n x n = b 2... a n1 x 1 + a n2 x 2 + + a

Více

Připomenutí co je to soustava lineárních rovnic

Připomenutí co je to soustava lineárních rovnic Připomenutí co je to soustava lineárních rovnic Příklad 2x 3y + z = 5 3x + 5y + 2z = 4 x + 2y z = 1 Soustava lineárních rovnic obecně Maticový tvar: a 11 x 1 + a 12 x 2 + + a 1n x n = b 1 a 21 x 1 + a

Více

Co je obsahem numerických metod?

Co je obsahem numerických metod? Numerické metody Úvod Úvod Co je obsahem numerických metod? Numerické metody slouží k přibližnému výpočtu věcí, které se přesně vypočítat bud nedají vůbec, nebo by byl výpočet neúměrně pracný. Obsahem

Více

Aplikovaná numerická matematika - ANM

Aplikovaná numerická matematika - ANM Aplikovaná numerická matematika - ANM 3 Řešení soustav lineárních rovnic iterační metody doc Ing Róbert Lórencz, CSc České vysoké učení technické v Praze Fakulta informačních technologií Katedra počítačových

Více

Iterační metody řešení soustav lineárních rovnic. 27. prosince 2011

Iterační metody řešení soustav lineárních rovnic. 27. prosince 2011 Iterační metody řešení soustav lineárních rovnic Michal Čihák 27. prosince 2011 Přímé metody řešení soustav lineárních rovnic V přednáškách z lineární algebry jste se seznámili s několika metodami řešení

Více

DRN: Soustavy linárních rovnic numericky, norma

DRN: Soustavy linárních rovnic numericky, norma DRN: Soustavy linárních rovnic numericky, norma Algoritmus (GEM: Gaussova eliminace s částečným pivotováním pro převod rozšířené regulární matice na horní trojúhelníkový tvar). Zadána matice C = (c i,j

Více

0.1 Úvod do lineární algebry

0.1 Úvod do lineární algebry Matematika KMI/PMATE 1 01 Úvod do lineární algebry 011 Vektory Definice 011 Vektorem aritmetického prostorur n budeme rozumět uspořádanou n-tici reálných čísel x 1, x 2,, x n Definice 012 Definice sčítání

Více

a vlastních vektorů Příklad: Stanovte taková čísla λ, pro která má homogenní soustava Av = λv nenulové (A λ i I) v = 0.

a vlastních vektorů Příklad: Stanovte taková čísla λ, pro která má homogenní soustava Av = λv nenulové (A λ i I) v = 0. Výpočet vlastních čísel a vlastních vektorů S pojmem vlastního čísla jsme se již setkali například u iteračních metod pro řešení soustavy lineárních algebraických rovnic. Velikosti vlastních čísel iterační

Více

Soustavy lineárních rovnic

Soustavy lineárních rovnic Přednáška MATEMATIKA č 4 Katedra ekonometrie FEM UO Brno kancelář 69a, tel 973 442029 email:jirineubauer@unobcz 27 10 2010 Soustava lineárních rovnic Definice Soustava rovnic a 11 x 1 + a 12 x 2 + + a

Více

Soustavy lineárních rovnic

Soustavy lineárních rovnic Soustavy lineárních rovnic Základy vyšší matematiky LDF MENDELU Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na discipĺıny společného

Více

0 0 a 2,n. JACOBIOVA ITERAČNÍ METODA. Ax = b (D + L + U)x = b Dx = (L + U)x + b x = D 1 (L + U)x + D 1 b. (i) + T J

0 0 a 2,n. JACOBIOVA ITERAČNÍ METODA. Ax = b (D + L + U)x = b Dx = (L + U)x + b x = D 1 (L + U)x + D 1 b. (i) + T J 6 Jacobiova a Gaussova-Seidelova iterační metoda pro řešení systémů lin rovnic Kateřina Konečná/ ITERAČNÍ METODY PRO ŘEŠENÍ SYSTÉMŮ LINEÁRNÍCH ROVNIC Budeme se zabývat řešením soustavy lineárních rovnic

Více

SOUSTAVY LINEÁRNÍCH ALGEBRAICKÝCH ROVNIC

SOUSTAVY LINEÁRNÍCH ALGEBRAICKÝCH ROVNIC SOUSTAVY LINEÁRNÍCH ALGEBRAICKÝCH ROVNIC Pojm: Algebraická rovnice... rovnice obsahující pouze celé nezáporné mocnin neznámé, tj. a n n + a n 1 n 1 +... + a 2 2 + a 1 + a 0 = 0, kde n je přirozené číslo.

Více

Necht tedy máme přirozená čísla n, k pod pojmem systém lineárních rovnic rozumíme rovnice ve tvaru

Necht tedy máme přirozená čísla n, k pod pojmem systém lineárních rovnic rozumíme rovnice ve tvaru 2. Systémy lineárních rovnic V této kapitole se budeme zabývat soustavami lineárních rovnic s koeficienty z pole reálných případně komplexních čísel. Uvádíme podmínku pro existenci řešení systému lineárních

Více

Matematika B101MA1, B101MA2

Matematika B101MA1, B101MA2 Matematika B101MA1, B101MA2 Zařazení předmětu: povinný předmět 1.ročníku bc studia 2 semestry Rozsah předmětu: prezenční studium 2 + 2 kombinované studium 16 + 0 / semestr Zakončení předmětu: ZS zápočet

Více

0.1 Úvod do lineární algebry

0.1 Úvod do lineární algebry Matematika KMI/PMATE 1 01 Úvod do lineární algebry 011 Lineární rovnice o 2 neznámých Definice 011 Lineární rovnice o dvou neznámých x, y je rovnice, která může být vyjádřena ve tvaru ax + by = c, kde

Více

Numerické řešení soustav lineárních rovnic

Numerické řešení soustav lineárních rovnic Numerické řešení soustav lineárních rovnic Mirko Navara http://cmpfelkcvutcz/~navara/ Centrum strojového vnímání, katedra kybernetiky FEL ČVUT Karlovo náměstí, budova G, místnost 04a http://mathfeldcvutcz/nemecek/nummethtml

Více

Numerické řešení soustav lineárních rovnic

Numerické řešení soustav lineárních rovnic Numerické řešení soustav lineárních rovnic irko Navara Centrum strojového vnímání, katedra kybernetiky elektrotechnická fakulta ČVUT, Praha http://cmpfelkcvutcz/~navara 30 11 2016 Úloha: Hledáme řešení

Více

1 0 0 u 22 u 23 l 31. l u11

1 0 0 u 22 u 23 l 31. l u11 LU dekompozice Jedná se o rozklad matice A na dvě trojúhelníkové matice L a U, A=LU. Matice L je dolní trojúhelníková s jedničkami na diagonále a matice U je horní trojúhelníková. a a2 a3 a 2 a 22 a 23

Více

Numerické metody a programování. Lekce 4

Numerické metody a programování. Lekce 4 Numerické metody a programování Lekce 4 Linarní algebra soustava lineárních algebraických rovnic a 11 a 12 x 2 a 1, N x N = b 1 a 21 a 22 x 2 a 2, N x N = b 2 a M,1 a M,2 x 2 a M,N x N = b M zkráceně A

Více

Matematika (CŽV Kadaň) aneb Úvod do lineární algebry Matice a soustavy rovnic

Matematika (CŽV Kadaň) aneb Úvod do lineární algebry Matice a soustavy rovnic Přednáška třetí (a pravděpodobně i čtvrtá) aneb Úvod do lineární algebry Matice a soustavy rovnic Lineární rovnice o 2 neznámých Lineární rovnice o 2 neznámých Lineární rovnice o dvou neznámých x, y je

Více

(Cramerovo pravidlo, determinanty, inverzní matice)

(Cramerovo pravidlo, determinanty, inverzní matice) KMA/MAT1 Přednáška a cvičení, Lineární algebra 2 Řešení soustav lineárních rovnic se čtvercovou maticí soustavy (Cramerovo pravidlo, determinanty, inverzní matice) 16 a 21 října 2014 V dnešní přednášce

Více

Jedná se o soustavy ve tvaru A X = B, kde A je daná matice typu m n,

Jedná se o soustavy ve tvaru A X = B, kde A je daná matice typu m n, Soutavy lineárních algebraických rovnic Jedná se o soustavy ve tvaru A X = B, kde A je daná matice typu m n, X R n je sloupcový vektor n neznámých x 1,..., x n, B R m je daný sloupcový vektor pravých stran

Více

1 Determinanty a inverzní matice

1 Determinanty a inverzní matice Determinanty a inverzní matice Definice Necht A = (a ij ) je matice typu (n, n), n 2 Subdeterminantem A ij matice A příslušným pozici (i, j) nazýváme determinant matice, která vznikne z A vypuštěním i-tého

Více

10. Soustavy lineárních rovnic, determinanty, Cramerovo pravidlo

10. Soustavy lineárních rovnic, determinanty, Cramerovo pravidlo 0. Soustavy lineárních rovnic, determinanty, Cramerovo pravidlo (PEF PaA) Petr Gurka aktualizováno 9. prosince 202 Obsah Základní pojmy. Motivace.................................2 Aritmetický vektorový

Více

1. LINEÁRNÍ ALGEBRA Vektory Operace s vektory... 8 Úlohy k samostatnému řešení... 8

1. LINEÁRNÍ ALGEBRA Vektory Operace s vektory... 8 Úlohy k samostatnému řešení... 8 1 Lineární algebra 1 LINEÁRNÍ ALGEBRA 8 11 Vektory 8 111 Operace s vektory 8 8 112 Lineární závislost a nezávislost vektorů 8 8 113 Báze vektorového prostoru 9 9 12 Determinant 9 9 13 Matice 1 131 Operace

Více

Soustava m lineárních rovnic o n neznámých je systém

Soustava m lineárních rovnic o n neznámých je systém 1 1.2. Soustavy lineárních rovnic Soustava lineárních rovnic Soustava m lineárních rovnic o n neznámých je systém a 11 x 1 + a 12 x 2 +... + a 1n x n = b 1 a 21 x 1 + a 22 x 2 +... + a 2n x n = b 2...

Více

VYBRANÉ PARTIE Z NUMERICKÉ MATEMATIKY

VYBRANÉ PARTIE Z NUMERICKÉ MATEMATIKY VYBRANÉ PARTIE Z NUMERICKÉ MATEMATIKY Jan Krejčí 31. srpna 2006 jkrejci@physics.ujep.cz http://physics.ujep.cz/~jkrejci Obsah 1 Přímé metody řešení soustav lineárních rovnic 3 1.1 Gaussova eliminace...............................

Více

Matematika 2 (Fakulta ekonomická) Cvičení z lineární algebry. TU v Liberci

Matematika 2 (Fakulta ekonomická) Cvičení z lineární algebry. TU v Liberci Matematika 2 (Fakulta ekonomická) Cvičení z lineární algebry TU v Liberci Jiří Hozman 1. dubna 2010 Cvičení 2 Příklad 1. Rozhodněte, zda lze vektor x vyjádřit jako lineární kombinaci vektorů u, v, w, v

Více

Lineární algebra. Matice, operace s maticemi

Lineární algebra. Matice, operace s maticemi Lineární algebra Matice, operace s maticemi Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo

Více

Newtonova metoda. 23. října 2012

Newtonova metoda. 23. října 2012 Hledání kořenů rovnic jedné reálné proměnné Newtonova metoda Michal Čihák 23. října 2012 Newtonova metoda (metoda tečen) využívá myšlenku, že tečna v daném bodě grafu funkce nejlépe aproximuje graf funkce

Více

Dnešní látka Opakování: normy vektorů a matic, podmíněnost matic Jacobiova iterační metoda Gaussova-Seidelova iterační metoda

Dnešní látka Opakování: normy vektorů a matic, podmíněnost matic Jacobiova iterační metoda Gaussova-Seidelova iterační metoda Předmět: MA 4 Dnešní látka Opakování: normy vektorů a matic, podmíněnost matic Jacobiova iterační metoda Gaussova-Seidelova iterační metoda Četba: Text o lineární algebře v Příručce přežití na webových

Více

Libovolnou z probraných metod najděte s přesností na 3 desetinná místa kladný kořen rovnice. sin x + x 2 2 = 0.

Libovolnou z probraných metod najděte s přesností na 3 desetinná místa kladný kořen rovnice. sin x + x 2 2 = 0. A 9 vzorové řešení Př. 1. Libovolnou z probraných metod najděte s přesností na 3 desetinná místa kladný kořen rovnice Počítejte v radiánech, ne ve stupních! sin x + x 2 2 = 0. Rovnici lze upravit na sin

Více

Matice. Modifikace matic eliminační metodou. α A = α a 2,1, α a 2,2,..., α a 2,n α a m,1, α a m,2,..., α a m,n

Matice. Modifikace matic eliminační metodou. α A = α a 2,1, α a 2,2,..., α a 2,n α a m,1, α a m,2,..., α a m,n [1] Základní pojmy [2] Matice mezi sebou sčítáme a násobíme konstantou (lineární prostor) měníme je na jiné matice eliminační metodou násobíme je mezi sebou... Matice je tabulka čísel s konečným počtem

Více

Numerické metody lineární algebry

Numerické metody lineární algebry Numerické metody lineární algebry 1 Úvod 11 Úlohy lineární algebry 1 Řešení soustav lineárních rovnic A x = b Řešení soustavy s regulární čtvercovou maticí A řádu n n pro jednu nebo více pravých stran

Více

Cvičení 5 - Inverzní matice

Cvičení 5 - Inverzní matice Cvičení 5 - Inverzní matice Pojem Inverzní matice Buď A R n n. A je inverzní maticí k A, pokud platí, AA = A A = I n. Matice A, pokud existuje, je jednoznačná. A stačí nám jen jedna rovnost, aby platilo,

Více

Obsah. Lineární rovnice. Definice 7.9. a i x i = a 1 x a n x n = b,

Obsah. Lineární rovnice. Definice 7.9. a i x i = a 1 x a n x n = b, Obsah Lineární rovnice Definice 77 Uvažujme číselné těleso T a prvky a 1,, a n, b T Úloha určit všechny n-tice (x 1,, x n ) T n, pro něž platí n a i x i = a 1 x 1 + + a n x n = b, i=1 se nazývá lineární

Více

Vektory a matice. Obsah. Aplikovaná matematika I. Carl Friedrich Gauss. Základní pojmy a operace

Vektory a matice. Obsah. Aplikovaná matematika I. Carl Friedrich Gauss. Základní pojmy a operace Vektory a matice Aplikovaná matematika I Dana Říhová Mendelu Brno Obsah 1 Vektory Základní pojmy a operace Lineární závislost a nezávislost vektorů 2 Matice Základní pojmy, druhy matic Operace s maticemi

Více

Cvičení z Numerických metod I - 12.týden

Cvičení z Numerických metod I - 12.týden Máme systém lineárních rovnic Cvičení z Numerických metod I - týden Přímé metody řešení systému lineárních rovnic Ax = b, A = a a n a n a nn Budeme hledat přesné řešení soustavy x = x x n, b = b b n, x

Více

Numerické metody a programování

Numerické metody a programování Projekt: Inovace výuky optiky se zaměřením na získání experimentálních dovedností Registrační číslo: CZ.1.7/2.2./28.157 Numerické metody a programování Lekce 4 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

VĚTY Z LINEÁRNÍ ALGEBRY

VĚTY Z LINEÁRNÍ ALGEBRY VĚTY Z LINEÁRNÍ ALGEBRY Skripta Matematické metody pro statistiku a operační výzkum (Nešetřilová, H., Šařecová, P., 2009). 1. věta Nechť M = {x 1, x 2,..., x k } je množina vektorů z vektorového prostoru

Více

Četba: Texty o lineární algebře (odkazy na webových stránkách přednášejícího).

Četba: Texty o lineární algebře (odkazy na webových stránkách přednášejícího). Předmět: MA 4 Dnešní látka Vlastní čísla a vektory Google Normovaný lineární prostor Normy matic a vektorů Symetrické matice, pozitivně definitní matice Gaussova eliminační metoda, podmíněnost matic Četba:

Více

Matematika 1 MA1. 2 Determinant. 3 Adjungovaná matice. 4 Cramerovo pravidlo. 11. přednáška ( ) Matematika 1 1 / 29

Matematika 1 MA1. 2 Determinant. 3 Adjungovaná matice. 4 Cramerovo pravidlo. 11. přednáška ( ) Matematika 1 1 / 29 Matematika 1 11. přednáška MA1 1 Opakování 2 Determinant 3 Adjungovaná matice 4 Cramerovo pravidlo 5 Vlastní čísla a vlastní vektory matic 6 Zkouška; konzultace; výběrová matematika;... 11. přednáška (15.12.2010

Více

Numerická matematika Banka řešených příkladů

Numerická matematika Banka řešených příkladů Numerická matematika Banka řešených příkladů Radek Kučera, Pavel Ludvík, Zuzana Morávková Katedra matematiky a deskriptivní geometrie Vysoká škola báňská Technická Univerzita Ostrava K D M G ISBN 978-80-48-894-6

Více

HODNOST A DETERMINANT MATICE, INVERZNÍ MATICE

HODNOST A DETERMINANT MATICE, INVERZNÍ MATICE MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LDF MT MATEMATIKA HODNOST A DETERMINANT MATICE, INVERZNÍ MATICE Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s

Více

Princip řešení soustavy rovnic

Princip řešení soustavy rovnic Princip řešení soustavy rovnic Tomáš Kroupa 20. května 2014 Tento studijní materiál je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Obsah Formulace úlohy Metody řešení

Více

Uspořádanou n-tici reálných čísel nazveme aritmetický vektor (vektor), ā = (a 1, a 2,..., a n ). Čísla a 1, a 2,..., a n se nazývají složky vektoru

Uspořádanou n-tici reálných čísel nazveme aritmetický vektor (vektor), ā = (a 1, a 2,..., a n ). Čísla a 1, a 2,..., a n se nazývají složky vektoru 1 1. Lineární algebra 1.1. Lineární závislost a nezávislost vektorů. Hodnost matice Aritmetické vektory Uspořádanou n-tici reálných čísel nazveme aritmetický vektor (vektor), ā = (a 1, a 2,..., a n ).

Více

HODNOST A DETERMINANT MATICE, INVERZNÍ MATICE

HODNOST A DETERMINANT MATICE, INVERZNÍ MATICE MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LDF MT MATEMATIKA HODNOST A DETERMINANT MATICE, INVERZNÍ MATICE Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s

Více

Všechno, co jste kdy chtěli vědět o maticích, ale báli jste se zeptat

Všechno, co jste kdy chtěli vědět o maticích, ale báli jste se zeptat Všechno, co jste kdy chtěli vědět o maticích, ale báli jste se zeptat Čtvercová matice n n, např. může reprezentovat: A = A A 2 A 3 A 2 A 22 A 23 A 3 A 32 A 33 matici koeficientů soustavy n lineárních

Více

Základy matematiky pro FEK

Základy matematiky pro FEK Základy matematiky pro FEK 3. přednáška Blanka Šedivá KMA zimní semestr 2016/2017 Blanka Šedivá (KMA) Základy matematiky pro FEK zimní semestr 2016/2017 1 / 21 Co nás dneska čeká... Co je to soustava lineárních

Více

Matematika 2 pro PEF PaE

Matematika 2 pro PEF PaE Determinanty / 8 Matematika 2 pro PEF PaE 3 Determinanty Přemysl Jedlička Katedra matematiky, TF ČZU Permutace Determinanty Výpočet determinantu z definice 2 / 8 Permutací množiny {,, n} rozumíme prosté

Více

8 Matice a determinanty

8 Matice a determinanty M Rokyta, MFF UK: Aplikovaná matematika II kap 8: Matice a determinanty 1 8 Matice a determinanty 81 Matice - definice a základní vlastnosti Definice Reálnou resp komplexní maticí A typu m n nazveme obdélníkovou

Více

SOUSTAVY LINEÁRNÍCH ALGEBRAICKÝCH ROVNIC

SOUSTAVY LINEÁRNÍCH ALGEBRAICKÝCH ROVNIC SOUSTAVY LINEÁRNÍCH ALGEBRAICKÝCH ROVNIC Pojmy: Algebraická rovnice... rovnice obsahující pouze celé nezáporné mocniny neznámé x, tj. a n x n + a n 1 x n 1 +... + a x + a 1 x + a 0 = 0, kde n je přirozené

Více

vyjádřete ve tvaru lineární kombinace čtverců (lineární kombinace druhých mocnin). Rozhodněte o definitnosti kvadratické formy κ(x).

vyjádřete ve tvaru lineární kombinace čtverců (lineární kombinace druhých mocnin). Rozhodněte o definitnosti kvadratické formy κ(x). Řešené příklady z lineární algebry - část 6 Typové příklady s řešením Příklad 6.: Kvadratickou formu κ(x) = x x 6x 6x x + 8x x 8x x vyjádřete ve tvaru lineární kombinace čtverců (lineární kombinace druhých

Více

Numerické metody lineární algebry

Numerické metody lineární algebry Numerické metody lineární algebry 1 Úvod 11 Úlohy lineární algebry 1 Řešení soustav lineárních rovnic A x = b Řešení soustavy s regulární čtvercovou maticí A řádu n n pro 1 nebo více pravých stran Výpočet

Více

4. Trojúhelníkový rozklad p. 1/20

4. Trojúhelníkový rozklad p. 1/20 4. Trojúhelníkový rozklad 4. Trojúhelníkový rozklad p. 1/20 4. Trojúhelníkový rozklad p. 2/20 Trojúhelníkový rozklad 1. Permutační matice 2. Trojúhelníkové matice 3. Trojúhelníkový (LU) rozklad 4. Výpočet

Více

Arnoldiho a Lanczosova metoda

Arnoldiho a Lanczosova metoda Arnoldiho a Lanczosova metoda 1 Částečný problém vlastních čísel Ne vždy je potřeba (a někdy to není ani technicky možné) nalézt celé spektrum dané matice (velké řídké matice). Úloze, ve které chceme aproximovat

Více

1 Vektorové prostory.

1 Vektorové prostory. 1 Vektorové prostory DefiniceMnožinu V, jejíž prvky budeme označovat a, b, c, z, budeme nazývat vektorovým prostorem právě tehdy, když budou splněny následující podmínky: 1 Je dáno zobrazení V V V, které

Více

Symetrické a kvadratické formy

Symetrické a kvadratické formy Symetrické a kvadratické formy Aplikace: klasifikace kvadrik(r 2 ) a kvadratických ploch(r 3 ), optimalizace(mpi) BI-LIN (Symetrické a kvadratické formy) 1 / 20 V celé přednášce uvažujeme číselné těleso

Více

2.6. VLASTNÍ ČÍSLA A VEKTORY MATIC

2.6. VLASTNÍ ČÍSLA A VEKTORY MATIC .6. VLASTNÍ ČÍSLA A VEKTORY MATIC V této kapitole se dozvíte: jak jsou definována vlastní (charakteristická) čísla a vektory čtvercové matice; co je to charakteristická matice a charakteristický polynom

Více

Determinanty. Obsah. Aplikovaná matematika I. Pierre Simon de Laplace. Definice determinantu. Laplaceův rozvoj Vlastnosti determinantu.

Determinanty. Obsah. Aplikovaná matematika I. Pierre Simon de Laplace. Definice determinantu. Laplaceův rozvoj Vlastnosti determinantu. Determinanty Aplikovaná matematika I Dana Říhová Mendelu Brno Obsah 1 Determinanty Definice determinantu Sarrusovo a křížové pravidlo Laplaceův rozvoj Vlastnosti determinantu Výpočet determinantů 2 Inverzní

Více

y = Spočtěte všechny jejich normy (vektor je také matice, typu n 1). Řádková norma (po řádcích sečteme absolutní hodnoty prvků matice a z nich

y = Spočtěte všechny jejich normy (vektor je také matice, typu n 1). Řádková norma (po řádcích sečteme absolutní hodnoty prvků matice a z nich Normy matic Příklad 1 Je dána matice A a vektor y: A = 2 0 3 4 3 2 y = Spočtěte všechny jejich normy (vektor je také matice, typu n 1). Ověřte, že platí Ay A y (1) Ay = (4, 14, 2) T 2 2 Frobeniova norma

Více

Lineární algebra. Soustavy lineárních rovnic

Lineární algebra. Soustavy lineárních rovnic Lineární algebra Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326

Více

FP - SEMINÁŘ Z NUMERICKÉ MATEMATIKY. Katedra matematiky a didaktiky matematiky Technická univerzita v Liberci

FP - SEMINÁŘ Z NUMERICKÉ MATEMATIKY.   Katedra matematiky a didaktiky matematiky Technická univerzita v Liberci FP - SEMINÁŘ Z NUMERICKÉ MATEMATIKY Dana Černá http://www.fp.tul.cz/kmd/ Katedra matematiky a didaktiky matematiky Technická univerzita v Liberci OBSAH A CÍLE SEMINÁŘE: Opakování a procvičení vybraných

Více

Soustavy linea rnı ch rovnic

Soustavy linea rnı ch rovnic [1] Soustavy lineárních rovnic vlastnosti množin řešení metody hledání řešení nejednoznačnost zápisu řešení a) soustavy, 10, b) P. Olšák, FEL ČVUT, c) P. Olšák 2010, d) BI-LIN, e) L, f) 2009/2010, g)l.

Více

Numerická matematika Písemky

Numerická matematika Písemky Numerická matematika Písemky Bodování Každá písemka je bodována maximálně 20 body. Celkem student může získat za písemky až 40 bodů, pro udělení zápočtu musí získat minimálně 20 bodů. Písemka č. 1 Dva

Více

stránkách přednášejícího.

stránkách přednášejícího. Předmět: MA 4 Dnešní látka Iterační metoda Jacobiova iterační metoda Gaussova-Seidelova iterační metoda Superrelaxační metoda (metoda SOR) Metoda sdružených gradientů Četba: Text o lineární algebře v Příručce

Více

Základy maticového počtu Matice, determinant, definitnost

Základy maticového počtu Matice, determinant, definitnost Základy maticového počtu Matice, determinant, definitnost Petr Liška Masarykova univerzita 18.9.2014 Matice a vektory Matice Matice typu m n je pravoúhlé (nebo obdélníkové) schéma, které má m řádků a n

Více

Soustavy. Terminologie. Dva pohledy na soustavu lin. rovnic. Definice: Necht A = (a i,j ) R m,n je matice, b R m,1 je jednosloupcová.

Soustavy. Terminologie. Dva pohledy na soustavu lin. rovnic. Definice: Necht A = (a i,j ) R m,n je matice, b R m,1 je jednosloupcová. [1] Terminologie [2] Soustavy lineárních rovnic vlastnosti množin řešení metody hledání řešení nejednoznačnost zápisu řešení Definice: Necht A = (a i,j ) R m,n je matice, b R m,1 je jednosloupcová matice.

Více

Typy příkladů na písemnou část zkoušky 2NU a vzorová řešení (doc. Martišek 2017)

Typy příkladů na písemnou část zkoušky 2NU a vzorová řešení (doc. Martišek 2017) Typy příkladů na písemnou část zkoušky NU a vzorová řešení (doc. Martišek 07). Vhodnou iterační metodou (tj. metodou se zaručenou konvergencí) řešte soustavu: x +x +4x 3 = 3.5 x 3x +x 3 =.5 x +x +x 3 =.5

Více

Čtvercové matice. Čtvercová matice je taková matice, jejíž počet řádků je roven počtu jejích sloupců

Čtvercové matice. Čtvercová matice je taková matice, jejíž počet řádků je roven počtu jejích sloupců Determinant matice Čtvercové matice Čtvercová matice je taková matice, jejíž počet řádků je roven počtu jejích sloupců Determinant je zobrazení, které přiřadí každé čtvercové matici A skalár (reálné číslo).

Více

Numerická matematika 1

Numerická matematika 1 Numerická matematika 1 Obsah 1 Řešení nelineárních rovnic 3 1.1 Metoda půlení intervalu....................... 3 1.2 Metoda jednoduché iterace..................... 4 1.3 Newtonova metoda..........................

Více

Operace s maticemi. 19. února 2018

Operace s maticemi. 19. února 2018 Operace s maticemi Přednáška druhá 19. února 2018 Obsah 1 Operace s maticemi 2 Hodnost matice (opakování) 3 Regulární matice 4 Inverzní matice 5 Determinant matice Matice Definice (Matice). Reálná matice

Více

ČTVERCOVÉ MATICE. Čtvercová matice je taková matice, kde počet řádků je roven počtu jejích sloupců. det(a) značíme determinant čtvercové matice A

ČTVERCOVÉ MATICE. Čtvercová matice je taková matice, kde počet řádků je roven počtu jejích sloupců. det(a) značíme determinant čtvercové matice A ČTVERCOVÉ MTICE Čtvercová matice je taková matice, kde počet řádků je roven počtu jejích sloupců. det() značíme determinant čtvercové matice Regulární matice hodnost je rovna jejímu řádu determinant je

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Modernizace studijního programu Matematika na PřF Univerzity Palackého v Olomouci CZ.1.07/2.2.00/28.

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Modernizace studijního programu Matematika na PřF Univerzity Palackého v Olomouci CZ.1.07/2.2.00/28. INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Modernizace studijního programu Matematika na PřF Univerzity Palackého v Olomouci CZ107/2200/280141 Soustavy lineárních rovnic Michal Botur Přednáška 4 KAG/DLA1M: Lineární

Více

12. Soustava lineárních rovnic a determinanty

12. Soustava lineárních rovnic a determinanty @7. Soustava lineárních rovnic a determinanty Determinanty x V této lekci si ukážeme řešení soustavy lineárních rovnic (dvou rovnici pro dvě neznámé a tří rovnic pro tři neznámé) pomocí determinantů. Definice:

Více

Determinant matice řádu 5 budeme počítat opakovaným použitím rozvoje determinantu podle vybraného řádku nebo sloupce. Aby byl náš výpočet

Determinant matice řádu 5 budeme počítat opakovaným použitím rozvoje determinantu podle vybraného řádku nebo sloupce. Aby byl náš výpočet Řešené příklady z lineární algebry - část 2 Příklad 2.: Určete determinant matice A: A = 4 4. Řešení: Determinant matice řádu budeme počítat opakovaným použitím rozvoje determinantu podle vybraného řádku

Více

7. Lineární vektorové prostory

7. Lineární vektorové prostory 7. Lineární vektorové prostory Tomáš Salač MÚ UK, MFF UK LS 2017/18 Tomáš Salač ( MÚ UK, MFF UK ) 7. Lineární vektorové prostory LS 2017/18 1 / 62 7.1 Definice a příklady Definice 7.1 Množina G s binární

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Iterační metody pro řešení systémů lineárních rovnic UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Iterační metody pro řešení systémů lineárních rovnic UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Iterační metody pro řešení systémů lineárních rovnic Vedoucí bakalářské práce:

Více

Moderní numerické metody

Moderní numerické metody Moderní numerické metody Sbírka příkladů doc. RNDr. Jaromír Baštinec, CSc. RNDr. Michal Novák, Ph.D. ÚSTAV MATEMATIKY Moderní numerické metody 1 Obsah 1 Soustavy lineárních rovnic 7 2 Řešení jedné nelineární

Více

1 Zobrazení 1 ZOBRAZENÍ 1. Zobrazení a algebraické struktury. (a) Ukažte, že zobrazení f : x

1 Zobrazení 1 ZOBRAZENÍ 1. Zobrazení a algebraické struktury. (a) Ukažte, že zobrazení f : x 1 ZOBRAZENÍ 1 Zobrazení a algebraické struktury 1 Zobrazení Příklad 1.1. (a) Ukažte, že zobrazení f : x na otevřený interval ( 1, 1). x x +1 je bijekce množiny reálných čísel R (b) Necht a, b R, a < b.

Více

Číselné vektory, matice, determinanty

Číselné vektory, matice, determinanty Číselné vektory, matice, determinanty Základy vyšší matematiky LDF MENDELU Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na discipĺıny

Více

Hledání kořenů rovnic jedné reálné proměnné metoda sečen Michal Čihák 23. října 2012

Hledání kořenů rovnic jedné reálné proměnné metoda sečen Michal Čihák 23. října 2012 Hledání kořenů rovnic jedné reálné proměnné metoda sečen Michal Čihák 23. října 2012 Opakování rovnice přímky Úloha: Určete rovnici přímky procházející body A[a, f(a)] a B[b, f(b)], kde f je funkce spojitá

Více

Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering Czech Technical University in Prague

Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering Czech Technical University in Prague 1 / 65 Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering Czech Technical University in Prague 1 2 3 4 5 6 7 8 Super-relaxační 9 2 / 65 2 / 65 Budeme se zabývat mi pro řešení úlohy A x = b s regulární

Více

Úvod do lineární algebry

Úvod do lineární algebry Úvod do lineární algebry 1 Aritmetické vektory Definice 11 Mějme n N a utvořme kartézský součin R n R R R Každou uspořádanou n tici x 1 x 2 x, x n budeme nazývat n rozměrným aritmetickým vektorem Prvky

Více

11. Soustava lineárních rovnic - adiční metoda

11. Soustava lineárních rovnic - adiční metoda @127 11. Soustava lineárních rovnic - adiční metoda Adiční neboli sčítací metoda spočívá ve dvou vlastnostech řešení soustavy rovnic: vynásobením libovolné rovnice nenulovým číslem se řešení nezmění, součtem

Více

Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering Czech Technical University in Prague

Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering Czech Technical University in Prague 1 / 73 Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering Czech Technical University in Prague 1 2 3 4 5 6 7 8 Super-relaxační 9 2 / 73 2 / 73 Budeme se zabývat mi pro řešení úlohy A x = b s regulární

Více

[1] LU rozklad A = L U

[1] LU rozklad A = L U [1] LU rozklad A = L U někdy je třeba prohodit sloupce/řádky a) lurozklad, 8, b) P. Olšák, FEL ČVUT, c) P. Olšák 2010, d) BI-LIN, e) L, f) 2009/2010, g)l. Viz p. d. 4/2010 Terminologie BI-LIN, lurozklad,

Více

DEFINICE Z LINEÁRNÍ ALGEBRY

DEFINICE Z LINEÁRNÍ ALGEBRY DEFINICE Z LINEÁRNÍ ALGEBRY Skripta Matematické metody pro statistiku a operační výzkum (Nešetřilová, H., Šařecová, P., 2009). 1. definice Vektorovým prostorem rozumíme neprázdnou množinu prvků V, na které

Více

Základy matematiky pro FEK

Základy matematiky pro FEK Základy matematiky pro FEK 2. přednáška Blanka Šedivá KMA zimní semestr 2016/2017 Blanka Šedivá (KMA) Základy matematiky pro FEK zimní semestr 2016/2017 1 / 20 Co nás dneska čeká... Závislé a nezávislé

Více

P 1 = P 1 1 = P 1, P 1 2 =

P 1 = P 1 1 = P 1, P 1 2 = 1 Výpočet inverzní matice Věta 1 Necht P U elementární matice vzniklá el úpravou U Pak je P U regulární Důkaz: Protože elementární úprava U je invertovatelná, existuje el úprava U, která vrací změny U

Více

Lineární algebra Operace s vektory a maticemi

Lineární algebra Operace s vektory a maticemi Lineární algebra Operace s vektory a maticemi Robert Mařík 26. září 2008 Obsah Operace s řádkovými vektory..................... 3 Operace se sloupcovými vektory................... 12 Matice..................................

Více

Přednáška 4: Soustavy lineárních rovnic

Přednáška 4: Soustavy lineárních rovnic Přednáška 4: Soustavy lineárních rovnic Touto přednáškou vrcholí naše snažení o algebraický popis řešení praktických problémů. Většina inženýrských úloh má totiž lineární charakter (alespoň přibližně)

Více

VI. Maticový počet. VI.1. Základní operace s maticemi. Definice. Tabulku

VI. Maticový počet. VI.1. Základní operace s maticemi. Definice. Tabulku VI Maticový počet VI1 Základní operace s maticemi Definice Tabulku a 11 a 12 a 1n a 21 a 22 a 2n, a m1 a m2 a mn kde a ij R, i = 1,, m, j = 1,, n, nazýváme maticí typu m n Zkráceně zapisujeme (a ij i=1m

Více

1 Soustavy lineárních rovnic

1 Soustavy lineárních rovnic 1 Soustavy lineárních rovnic 1.1 Základní pojmy Budeme uvažovat soustavu m lineárních rovnic o n neznámých s koeficienty z tělesa T (potom hovoříme o soustavě m lineárních rovnic o n neznámých nad tělesem

Více

1 Řešení soustav lineárních rovnic

1 Řešení soustav lineárních rovnic 1 Řešení soustav lineárních rovnic 1.1 Lineární rovnice Lineární rovnicí o n neznámých x 1,x 2,..., x n s reálnými koeficienty rozumíme rovnici ve tvaru a 1 x 1 + a 2 x 2 +... + a n x n = b, (1) kde koeficienty

Více

Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering Czech Technical University in Prague

Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering Czech Technical University in Prague 1 / 40 regula Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering Czech Technical University in Prague regula 1 2 3 4 5 regula 6 7 8 2 / 40 2 / 40 regula Iterační pro nelineární e Bud f reálná funkce

Více

Učební texty k státní bakalářské zkoušce Matematika Vlastní čísla a vlastní hodnoty. študenti MFF 15. augusta 2008

Učební texty k státní bakalářské zkoušce Matematika Vlastní čísla a vlastní hodnoty. študenti MFF 15. augusta 2008 Učební texty k státní bakalářské zkoušce Matematika Vlastní čísla a vlastní hodnoty študenti MFF 15. augusta 2008 1 14 Vlastní čísla a vlastní hodnoty Požadavky Vlastní čísla a vlastní hodnoty lineárního

Více

Četba: Texty o lineární algebře (odkazy na webových stránkách přednášejícího).

Četba: Texty o lineární algebře (odkazy na webových stránkách přednášejícího). Předmět: MA 4 Dnešní látka Lineární (vektorový) prostor Normovaný lineární prostor Normy matic a vektorů Symetrické matice, pozitivně definitní matice Gaussova eliminační metoda, podmíněnost matic Četba:

Více

D 11 D D n1. D 12 D D n2. D 1n D 2n... D nn

D 11 D D n1. D 12 D D n2. D 1n D 2n... D nn Inversní matice 1 Definice Nechť je čtvercová matice řádu n Čtvercovou matici B řádu n nazveme inversní maticí k matici, jestliže platí B=E n =B, kdee n jeodpovídajícíjednotkovámatice 2 Tvrzení Inversní

Více

Numerické metody. Autoři textu: RNDr. Rudolf Hlavička, CSc.

Numerické metody. Autoři textu: RNDr. Rudolf Hlavička, CSc. FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Numerické metody Garant předmětu: doc. RNDr. Libor Čermák, CSc. Autoři textu: Mgr. Irena Růžičková RNDr. Rudolf Hlavička, CSc. Ústav matematiky

Více