Nový přístroj litotryptor na Urologické klinice VFN a 1. LF UK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nový přístroj litotryptor na Urologické klinice VFN a 1. LF UK"

Transkript

1 Nový přístroj litotryptor na Urologické klinice VFN a 1. LF UK Tisková zpráva 24. září 2009 Urologická klinika VFN a 1. LF UK je významným pracovištěm poskytujícím urologickou péči a pre- i postgraduální vzdělávání v oboru urologie. Její součástí je i oddělení dětské urologie. Klinika má dlouhodobé zkušenosti s komplexní diagnostikou a léčbou urolitiázy, včetně drcení rázovou vlnou, extrakorporálního i intrakavitálního (kontaktního) drcení rázovou vlnou. V současnosti se tyto zkušenosti odborníků Urologické kliniky zúročí možností využít k léčbě pacientů litotryptor poslední generace primárně vyvinutý zejména k drcení kamenů v močových cestách zevní rázovou vlnou. Jedná se o přístroj litotryptor Dornier Compact Delta II. Vysoká odborná erudice zaměstnanců a kvalita toho přístroje umožní poskytovat pacientům účinnou a kvalitní léčbu. Podstatou litotrypse je dezintegrace konkrementu (kamene). Litotryptor využívá k této dezintegraci vysoce efektivní elektromagnetickou energii. Léčba je velmi účinná již při prvním sezení a počet re-operací je minimalizován. Vedle základní indikace je možné využít přístroj k léčbě plastické indurace penisu, k dezintegraci konkrementů ve žlučových cestách a k řešení některých ortopedických onemocnění. I když je přístroj sestaven z několika celků, které za určitých okolností mohou existovat samostatně (výkonná jednotka, operační stůl, rentgenologický a ultrazvukový přístroj), tvoří v tomto případě integrovaný systém s velmi snadným zaměřováním. Přístroj je vybaven digitálním informačním systémem, umožňujícím oboustrannou komunikaci s centrálním úložištěm dat (DICOM) a archivaci. O perfektní zobrazení v digitální kvalitě se starají dva LCD monitory.

2 Jeho výjimečnost nejlépe vystihují tyto údaje: terapeutická motorizovaná hlava emitující energii může být nad i pod stolem, což umožňuje nemocným absolvovat všechny léčebné procedury v poloze na zádech precizní zaměření cíle (fokuzace) během výkonu bez přerušení operace snižuje radiační zátěž a zrychluje proceduru zaměření pomocí RTG a ultrazvuku (dva systémy) umožňuje dezintegraci všech typů konkrementů včetně nekontrastních unikátní technologie zaměřování pomocí dvou ultrazvukových systémů in line a far sight umožňuje zobrazení nekontrastních konkrementů a sledování úspěšnosti dezintegrace během výkonu a výrazně snižuje opotřebení ultrazvukových sond multifunkční, pohyblivý operační stůl umožňující endoskopické operace navazující na výkon bezpečná a bezproblémová aplikace léčebného výkonu u dětských pacientů MUDr. Ivan Pavlík primář a zástupce přednosty Urologické kliniky VFN a 1. LF UK

3 UROLITIÁZA Urolitiáza je závažný zdravotně- ekonomický problém, který v průběhu života postihne až 10% populace. Po chirurgické léčbě cca 35% pacientů prodělá recidivu do 5 let, v průběhu 10 let až 50% pacientů. Podrobné metabolické vyšetření by mělo být provedeno u pacientů s vyšším a vysokým rizikem recidivy a po 1. recidivě litiázy v průběhu 3 let. Metabolická abnormalita se takovýmto vyšetřením identifikuje až u 90% jedinců. Dodržování obecných principů metafylaxe a cílená metafylaktická medikamentózní terapie redukuje pravděpodobnost recidivy litiázy až o 90%, snižuje morbiditu těchto nemocných a zároveň snižuje ekonomické náklady při opakované chirurgické léčbě litiázy. Urolitiáza je závažný zdravotnický problém, který vzhledem ke své míře recidivnosti významně ekonomicky zatěžuje zdravotnický systém. Bylo spočítáno, že léčba urolitiázy v USA za rok 2003 dosáhla ceny 2 miliard dolarů. Je odhadováno, že litiáza postihne až 12% mužů a 5% žen do dosažení jejich 70. roku věku. Recidiva urolitiázy bez návazné metafylaxe postihne cca 10% pacientů s primolitiázou do 1 roku, 35% pacientů do 5 let a až 50% pacientů do 10 let. Přibližně 10 20% pacientů se symptomatickou urolitiázou v průběhu života postihnou tři a více recidiv. Incidence litiázy v ČR dosahuje 0,1 až 0,5%, u dětí je incidence nižší cca 5,8 / Celosvětově existují i lokality s nízkým výskytem urolitiázy, jako např. v Grónsku a pobřežních oblastech Japonska. V oblastech smíšené populace je litiáza častější u obyvatel bílé pleti. Více jsou postiženi muži než ženy, poměr je 2:1. Vrchol výskytu litiázy je u mužů kolem 30. roku věku, u žen je patrná bimodální věková distribuce s maximem v 35 a 55 letech. Navíc v posledních desetiletích v zemích se západoevropským stylem života narůstá počet nově zachycených pacientů s litiázou a narůstá i recidivnost neléčené urolitiázy. Důvodem může být moderní životní styl s nižší pohybovou aktivitou, dietní zvyky s vysokým příjmem živočišných bílkovin, nasycenými tuky a potravinami bohatými na oxaláty a uráty, vysoká míra solení a nízký příjem tekutin, vlákniny a potravin alkalizujících moč. Úsilí mělo směřovat k zamezení progrese stávající litiázy a zabránění recidivy litiázy nové. Většina metod prevence recidiv má za cíl snížit supersaturaci moče a ovlivnit procesy modifikující krystalizaci. Proces tvorby konkrementu závisí na objemu a specifické hmotnosti moče, obsahu litogenních faktorů, dále se na rozvoji litiázy dále podílejí další faktory jako: genetické faktory (např. cystinurie aj.), pozitivní rodinná anamnéza zvyšuje pravděpodobnost litiázy zejména v linii syn a bratr, nutriční faktory- zejména: - vysoký příjem živočišných bílkovin oproti jedincům s nejnižším příjmem těchto bílkovin je riziko litiázy zvýšeno o 33% nižší příjem tekutin navyšuje riziko litiázy o 44%. - vysoký příjem cukrů - ketogenní dieta (např. při hladovění, hubnutí) - vysoké dávky vitamínu C (převyšující 1 g denně) - nepřiměřený příjem perorálního kalcia - doporučená dávka perorálního kalcia se pohybuje mezi mg/d. - vysoký příjem fosforu např. vysoce obsažený v coca-cole způsobuje zvýšené hladiny oxalátů v moči. - vysoký příjem kuchyňské soli, vyšší příjem alkoholu je spojený s vyšším výskytem oxalátové litiázy, stoupají i hladiny urátů. Faktory životního prostředí léky: antacida, anti HIV, pracovníci s kadmiovými bateriemi

4 Urolitiázou dále snadněji onemocní pacienti, kteří se léčí pro onemocněním střev, mající dnu, hyperparatyreózu, sarkoidózu a některé maligní procesy nebo byli či jsou dlouhodobě imobilizováni, mají obstrukční uropatie nebo uroinfekce aj. Urolitiáza se člení dle složení na několik základních druhů: kalciová litiáza (85 %), urátová litiáza (5%), struvitová (5-10%), cystinová litiáza (do 2 %). Diagnóza urolitiázy je stanovena na základě anamnézy (rozbor subjektivních příznaků pacienta), objektivního fyzikálního vyšetření, laboratorních nálezů a výsledků zobrazovacích metod / ultrasonografie, RTG vč. CT). Terapie zahrnuje především podávání analgetik v případě bolestí, odstranění obstrukce v močových cestách, antibakteriální léčbu, vzácně lze aplikovat perorální chemolýza (jen některé urátové konkrementy). Nejčastěji indikovanou metodou jsou minimálně invazivní přístupy. Na prvním místě to je extrakorporální litotrypse rázovou vlnou (LERV, ESWL = extracorporeal shock wave lithotrypsy), díle to jsou dvě endoskopické metody buď ureterorenoskopie nebo perkutánní endoskopická extrakce konkrementu. Jelikož je jednoznačně prokázáno, že recidiva urolitiázy bez návazné metafylaxe postihne 10% pacientů s prvozáchytem litiázy do 1 roku, 35% pacientů do 5 let a až 50% pacientů do 10 let a přibližně 10 20% se symptomatickou urolitiázou v průběhu života postihne tři a více recidiv, je důležité učinit vše pro to, aby se riziko recidivy snížilo na minimum. K tomu slouží tzv. metafylaxe rozlišuje se obecná a specifická. Jedná se o opatření, která ve svém důsledku při dlouhodobém dodržování pacientem mohou vést k omezení počtu recidiv nově vzniklých konkrementů či snížení rychlosti nárůstu stávající litiázy u pacientů s mírným až středním rizikem recidivování. To samozřejmě předpokládá, že každému pacientovi po po litotrypsi nebo endoskopické extrakci či spontánním odchodu litiázy bude konkrement, resp. vymočená drť odeslána na rozbor a vysvětleny principy obecné metafylaxe v závislosti na složení litiázy. Mezi obecnou metafylaxi řadíme zejména dietní doporučení. Tento typ metafylaxe volíme ihned při prvním výskytu litiázy bez podrobnějšího metabolického vyšetření jen na základě informací o složení konkrementu. Všem pacientům s výskytem litiázy se doporučuje zvýšit příjem tekutin pacient by měl vypít denně 8-10 skleniček vody v průběhu celého dne, tak aby výdej moče dosáhl za 24 hodin alespoň 2 litry. Specifická hmotnost moče se má udržet pod g/ cm3.. Správně hydratovaný pacient má nykturii, nebo-li chodí močit i v noci. Kalcium oxalátová litiáza: 1. snížit množství příjmu živočišných bílkovin doporučená dávka by měla být mezi g/d. Většina pacientů s recidivující litiázou jí 2-3 x denně masné výrobky. Doporučuje se dvě ze tří jídel nahradit zeleninou či ovocem, které přinášejí alkálie. Při vegetariánském stylu života se snižuje prevalence korigované populace o %. 2. omezení potravin s vysokým obsahem oxalátů tj. špenátu, červené řepy, fazolí, hroznů, borůvek, ořechů, dále čaje, kávy a čokolády. Je prokázáno, že čaj může být hlavním zdrojem oxalátů z potravy, černá káva by měla být užívána max. 1 x denně. Citrusové plody, zejména citrony a grapefruity obsahují vyšší množství oxalátů, to je však vyváženo vysokým podílem uvolněných citrátů do moči, takže jejich příjem se neomezuje. Příjem vitamínu C by neměl přesáhnout mg/d.

5 3. regulovaný příjem kalcia je opakovanými studiemi prokázáno, že redukce příjmu vápníku v potravě nevede k snížení recidivy litiázy, ba naopak, při nízkokalciové dietě je vyšší míra oxalátové litiázy z nadměrného vstřebávání nevyvázaných oxalátů střevní sliznicí nedostatkem kalciových iontů. U pacientů s ne-absorpčním typem hyperkalciurie nemá význam snižovat příjem kalcia v potravě. Denní příjem vápníku by měl odpovídat cca 0,5 0,75l mléka za 24h, tj. cca 0,6 0,8g kalcia za den. V porovnání 100g jogurtu odpovídá cca 0,2l mléka, 100g taveného sýra 0,3l mléka, 100g tvrdého sýra cca 0,5l mléka. Při nesnášenlivosti mléčných výrobků je vhodné příjem kalcia v potravě nahradit pitím minerálních vod s obsahem kalcia nejvhodnější je Rudolfův pramen s vyšší obsahem i hořčíku, dále Korunní a Karlovarský pramen. Celá denní dávka kalcia by měla být rozdělena do několika parciálních dávek. U pacientů s absorpční hyperkalciurií je třeba dodržovat střední restrikci vápníku v potravě, tzn. s příjmem kalcia odpovídajícímu 1 sklenici mléka za den. Naopak u pacientů s enterickou hyperoxalurií je třeba navýšit příjem vápníku na 0,25g, ve speciálních případech až na 1g, v obou případech 4x denně. V této indikaci má kalcium za úkol vyvazovat oxalátové ionty ve střevě s cílem zamezit vyšší vychytávání enterickými oxalátovými receptory. 4. restrikce příjmu sodíku denní doporučená dávka se pohybuje mezi 2-5g sodíku na den. 5. navýšit příjem potravin s vyšším obsahem hořčíku avokáda, brambory, rajčata, citrusové plody 6. omezit příjem alkoholu. 7. zamezit vysokému příjmu fosfátů zejména ve formě soft-drinků (Coca-cola). 8. navýšit příjem vitamínů B6 a vitamínu K. 9. navýšit příjem omega-3-mastných kyselin- snižují výměnu oxalátů přes buněčné membrány, navíc redukují exkreci vápníkových iontů tubulárními buňkami. 10. brusinkový juice. 11. navýšit míru potravin s vysokým obsahem vlákniny, nejlépe ke každému jídlu: - ovoce a zelenina mimo těch s vysokým uvolňováním oxalátů - otrubová vláknina. Urátová litiáza: 1. omezit potraviny s vysokým obsahem purinů tj. maso a uzeniny, vnitřnosti, ryby, luštěniny, houby, čokoláda, alkohol. Příjme by neměl přesahovat g/d. 2. zvýšit příjem potravin podílejících se na navýšení alkalické reakce moče brambory, zelenina a ovoce, zejména citrony a grapefruity a potraviny z černé mouky. Nejlepší prevencí je vypít denně šťávu ze 2 citronů. 3. nízkokalorická dieta, popř. přímo redukční dieta 4. pít alkalické minerální vody - Magnesia, Bílinská a Mattoniho kyselka. 5. zásadně nevhodné jsou alkoholické nápoje. S jistotou lze konstatovat, že při dodržování režimu obecné metafylaxe a užívání event. specifické medikace lze zredukovat pravděpodobnost recidivy litiázy až o 90 %. prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. přednosta Urologické kliniky VFN a 1. LF UK

6 Principy litotripse mimotělní rázovou vlnou a její historie I. definice Litotripse (litotrypse) je latinský výraz pro drcení kamenů (např. močových, nebo žlučových), který pochází z řeckých slov lithos (kámen, konkrement) a tribun, lat. thryptein (mačkat). Litotripse extrakorporální (mimotělní) rázovou vlnou (zkratka LERV) je překlad anglického výrazu Extracorporal Shock Wave Lithotripsy (zkratka ESWL). Znamená způsob léčby (rozmělnění, rozdrcení) kamenů mimotělní rázovou vlnou (dále RV). Je to nejmodernější neinvazivní metoda léčení močových kamenů (konkrementů), využívaná nyní také při léčení Peyronovy choroby (induratio penis plastica zakřivení ztopořeného penisu), žlučových kamenů, Dupuytrenovy kontraktury (postižení šlach v dlani) a tzv. tenisového lokte (epikondilitida). II. fyzikální princip Rázová vlna je v podstatě podobná tlakové vlně šířící se z místa výbuchu (exploze). Nikoliv však nekontrolovaně do okolí, nýbrž je soustředěna (fokusována) do místa, kde se nachází kámen. U LERVu je RV generována (vytvářena) mimo tělo, zacílena (fokusována) na kámen a dopravena do místa určení u prvních litotriptorů přes degazovanou vodu (nemocný byl umístěn do vany), u novějších přístrojů přes uzavřené vodní polštáře a akustický gel na kůži v místě vstupu. Propagace RV sleduje všechny akustické principy, kterými jsou reflexe, refrakce a difrakce. Její přenos závisí na akustické impedanci (odporu) prostředí ve kterém se šíří. Akustická impedance lidské tkáně je podobná vodě, RV zde prochází relativně bez odporu. III. funkční komponenty LERVu Jsou čtyři: zdroj RV (generátor), centrování (fokusace) RV, přenos RV (coupling), zaměření/zobrazení RV IV. generátory (zdroje) rázové vlny Podle principu vzniku RV rozeznáváme několik typů generátorů: 1. Elektrohydraulické: zdrojem energie je podvodní elektroda (primární ohnisko), která vysokovoltážním výbojem valorizuje (odpaří) vodu a takto vzniklá náhlá plynová expanze vede ke vzniku RV, která se odráží od parabolického nebo semielipsoidního reflektoru (zrcadla) odráží do druhého ohniska, místa kde se nachází kámen. 2. Piezoelektrické: generátor je tvořen řadou piezo-elektrických krystalů umístěném v hemisférickém talíři. Jejich simultánní aktivací vysokovoltážním proudem dochází ke vzniku RV, která je nasměrována přes tekuté prostředí do ohniska s kamenem. 3. Elektromagnetické: RV je generována kmitem membrány spojené s cívkou, uložené ve válci. Vysokovoltážním výbojem, který projde cívkou je membrána rozkmitána. Vzniklá RV a je odražena od stěny válce a usměrněna akustickými čočkami nebo parabolickým reflektorem na kámen 4. Mikroexplozivní: rázová vlna vzniká na základě exploze azidové kuličky uvnitř parabolického reflektoru. Tyto generátory nenašly širší uplatnění.

7 V. centrování rázové vlny Nekoncentrovaná RV by potřebovala k destrukci kamene extrémně vysokou energii, což by vedlo i výraznému poškození vedlejších tkání. Je proto nanejvýš nutné RV přesně nasměrovat (fokusovat) na cíl. K tomu slouží technicky různé akustické čočky, trubice a reflektory. VI. přenos rázové vlny (coupling) Rázovou vlnu je nutné dopravit do cíle s minimální ztrátou energie a minimalizace poškození okolních tkání. Při LERVech na prvních litotriptorech byli nemocní uloženi ve vaně s upravenou vodou. Dnes upřednostňují jako převodní média uzavřené vodní polštáře a na jejich povrch (styk s kůží) se nanáší akustický gel. Tyto suché litotriptory mají RV na výstupu o nižší energii a umožňují snadnější polohování pacienta. VII. mechanizmus fragmentace konkrementu K rozpadu kamene dochází, když opačně působící síly RV překonají tenzní sílu konkrementu. Uplatňuje se zde také fenomén kavitace, při které způsobuje prudký nárůst tlaku rychlou expanzi plynových bublin, které jsou ale nestabilní a rychle kolabují. Tím vznikají na povrchu kamene microjets (mikrotrysky), které vedou k jeho erozi a prasklinám. VIII. historie litotripse mimotělní rázovou vlnou 1. Princip RV a litotrypse byl znám řadu let. Přišel s ním koncem 40. let v tehdejším Sovětském Svazu Ing. Jutkin, který na tomto principu sestrojil přístroj na desintegraci kamene močového měchýře. 2. Skutečný rozvoj této technologie odstartovala mnichovská firma Dornier, známá výrobou letadel. Ta dlouhodobě řešila problémy s pevností materiálu při akustickém/sonickém třesku (RV) u nadzvukových letadel a své poznatky přenesla do medicíny. Spolu s Christianem Chaussym sestrojila a na člověku vyzkoušela 7. února 1980 první ESWL (LERV) litotriptor HM1 (Human model 1), kterým byl rozdrcen kámen v ledvinné pánvičce. 3. V roce 1982 byl na Mnichovské klinice instalován první ledvinný litotriptor Dornier HM2. 4. Dornier HM3 (litotriptor 1. generace) byl zakoupen do více jak 300 center pro léčbu močových kamenů po celém světě. Jeho výroba byla ukončena v roce Vyžadoval celkovou anebo spinální anestezii. 5. Litotriptory 2. generace zúročily technický pokrok použitím jiných zdrojů rázové vlny, fokusace a přenosu RV. Cílem bylo snížit cenu, bolestivost výkonu, multifunkční použití a snadné zacházení. Nastoupily elektromagnetické cívky v kombinaci s akustickými čočkami nebo sféricky uspořádanými piezoelektrickými krystaly. Poslední přinesly bezbolestné LERVy, ale za cenu nárůstu počtu reoperací. Významným přínosem bylo ultra-sonografické zaměřování, které rozšířilo použití LERVů i u rtgnekontrastních nebo málo kontrastních konkrementů (z kyseliny močové, žlučníkové a cystinové). Snížila se tím i jejich cena a pacient ani personál není ozařován. Nevýhodou je delší zaškolení nemožnost použití u kamenů v močovodu. Integrace s uzavřenými vodními polštáři přinesla multifunkčnost litotriptorů. 6. V letech přišli všichni výrobci LERV přístrojů s novými a inovovanými modely. Inovace zahrnovala: Kombinaci rtg a ultrasonografického zaměření Možnost širšího rozsahu energie RV

8 Širší apertura (povrch akustické čočky, reflektoru) snížil širším vstupem RV přes kůži bolestivost LERVu. Nyní se provádí s výjimkou dětí pod i.v. analgesií. To umožnilo převést LERV na ambulantní výkon. Integraci litotriptoru (s C ramenem) s endoskopickým stolem a možností komplexní léčby močových kamenů na jednom místě. IX. historie LERVu na Urologické klinice VFN a 1. LF UK v Praze 1. Lithostar Siemens litotriptor v zemích Sovětského bloku. První LERV operace 13. dubna Medilit 3. Dornier Lithotriptor Compact Delta II X. aktuální koncepce litotriptoru V současné době se vyrábějí 2 typy litotriptorů: 1. LERVové stoly (ESWL-tables): Dornier Compaq Delta and Sigma,Siemens Modularit, Storz Modulith SLK, Wolf Peizolith K multifunkčnímu použití. Skládají se z terapeutického stolu, zdroje RV s postraním nebo koaxiální ultrazvukem a izocentricky uloženým rtg C-ramenem, jako hlavním zaměřovacím systémem. 2. Uro-litotriptory (Uro-Lithotriptors): Komplexní endourologické pracoviště. Mají buď: - jen rtg zaměření a jsou použitelné i pro provedení vylučovací urografie (Philips LithoDia-gnost,Lithostar multiline, Storz Modulith SLX) - anebo jsou anebo dokonce triální (Siemens Lithoskop, Dornier Compact Delta II). Prof. MUDr. Jan Dvořáček, DrSc. emeritní přednosta Urologické kliniky VFN a 1. LF UK

Aplikace rázové vlny. Doc.RNDr.Roman Kubínek, CSc. Předmět: Lékařská přístrojová technika

Aplikace rázové vlny. Doc.RNDr.Roman Kubínek, CSc. Předmět: Lékařská přístrojová technika Aplikace rázové vlny Doc.RNDr.Roman Kubínek, CSc. Předmět: Lékařská přístrojová technika Úvod Cholelithiása kameny ve žlučových cestách a žlučníku Nefro Uro lithiasa kameny v ledvinách (močových cestách)

Více

UROLITHIASA RENÁLNÍ KOLIKA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

UROLITHIASA RENÁLNÍ KOLIKA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové UROLITHIASA RENÁLNÍ KOLIKA Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Urolithiasa 1 Výskyt konkrementů v ledvinách a močových cestách Častěji muži Následek saturace moči kamenotvornými látkami Usnadňují

Více

UROLITIÁZA. MUDr. Pavel Rajmon. Olomouc 2008

UROLITIÁZA. MUDr. Pavel Rajmon. Olomouc 2008 UROLITIÁZA MUDr. Pavel Rajmon Olomouc 2008 Urolitiáza - úvod Patologický stav organismu vyznačující se tvorbou solidních krystalických částeček až konkrementů v močových cestách. Je to symptom či následek

Více

Nefrolitiáza: klinické využití, současný stav

Nefrolitiáza: klinické využití, současný stav Nefrolitiáza: metabolické vyšetření,aplikace, klinické využití, současný stav MUDr.Kateřina Bartoníčková Urologická klinika 2. LF FN Motol Přednosta prof. MUDr. Marko Babjuk, CSc Prevalence 4-10% Incidence

Více

Nefrolitiáza. Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně DOPORUČENÉ POSTUPY PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE

Nefrolitiáza. Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně DOPORUČENÉ POSTUPY PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně DOPORUČENÉ POSTUPY PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE Projekt MZ ČR zpracovaný ČLS JEP za podpory grantu IGA MZ ČR 5390-3 Reg. č. a/047/266 Nefrolitiáza Autor: Spoluautor:

Více

Ureterolitiáza. Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně DOPORUČENÉ POSTUPY PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE

Ureterolitiáza. Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně DOPORUČENÉ POSTUPY PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně DOPORUČENÉ POSTUPY PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE Projekt MZ ČR zpracovaný ČLS JEP za podpory grantu IGA MZ ČR 5390-3 Reg. č. a/047/175 Ureterolitiáza Autor: Spoluautor:

Více

RENÁLNÍ KOLIKA CHARAKTERISTIKA A LÉČBA ONEMOCNĚNÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

RENÁLNÍ KOLIKA CHARAKTERISTIKA A LÉČBA ONEMOCNĚNÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje RENÁLNÍ KOLIKA CHARAKTERISTIKA A LÉČBA ONEMOCNĚNÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje srpen. 2009 Mgr. Helena Škrabová Charakteristika a

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC LEDVINOVÉ KAMENY INFORMACE PRO PACIENTY PŘI POTÍŽÍCH S KAMENY V LEDVINÁCH A MOČOVÝCH CESTÁCH EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC LEDVINOVÉ KAMENY INFORMACE PRO PACIENTY PŘI POTÍŽÍCH S KAMENY V LEDVINÁCH A MOČOVÝCH CESTÁCH EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC LEDVINOVÉ KAMENY INFORMACE PRO PACIENTY PŘI POTÍŽÍCH S KAMENY V LEDVINÁCH A MOČOVÝCH CESTÁCH EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY VÁŽENÁ PANÍ, VÁŽENÝ PANE, PŘIPRAVILI JSME PRO VÁS

Více

Operace pankreatu. Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton

Operace pankreatu. Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton TRITON Operace pankreatu Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton Jan Šváb Operace pankreatu Vyloučení odpovědnosti vydavatele Autor i vydavatel věnovali maximální možnou pozornost tomu, aby informace zde uvedené

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze přednosta prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. Urologická klinika VFN a 1. LF UK se letos

Více

Léčba druhé linie OAB

Léčba druhé linie OAB Informace pro pacienty Čeština 35 Léčba druhé linie OAB Podtržená slova jsou vysvětlena ve slovníčku pojmů. Někdy se může stát, že medikamentózní léčba je bez efektu. V tom případě existují i jiné metody.

Více

Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře

Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM Urologická klinika VFN a 1.LF UK Praha Epidemiologie Zhoubné nádory močového měchýře jsou 9.

Více

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku Dietní režim Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč potřebuji dodržovat speciální dietu? I když se pomocí dialýzy z těla odstraní mnoho odpadních látek, musíte být při stravování stále opatrní, abyste

Více

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty Vše co potřebujete vědět o hemoroidech Rady pro pacienty CO? CO? JAK? JAK? KDY? KDY? PROČ? PROČ? CO CO jsou hemoroidy? je hemoroidální onemocnění? Anatomie řitního kanálu a konečníku Hemoroidy jsou přirozenou

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Výživa těhotných a kojících žen. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Výživa těhotných a kojících žen. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Výživa těhotných a kojících žen Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa těhotné 1 Na výživě a zdravém životním stylu významně závisí dobrý průběh těhotenství a porození zdravého dítěte

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY

ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY DEFINICE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY Operace kýly je jedním z nejčastějších chirurgických výkonů nejen v ČR, ale i v Evropě a ve světě s nemalým sociálním i ekonomickým dopadem

Více

Moderní přístupy k výživě dětí

Moderní přístupy k výživě dětí Moderní přístupy k výživě dětí Výuka VŠCHT Kužela, L. Moderní přístupy v oblasti výživy Převažující pojetí výživy doposud V popředí obava z hladovění Proto pohled spíše z kvantitativního hlediska Je stále

Více

Léčebná výživa u onemocnění jater Výuka na VŠCHT

Léčebná výživa u onemocnění jater Výuka na VŠCHT Léčebná výživa u onemocnění jater Výuka na VŠCHT Lubomír Kužela Hlavní formy postižení jater. Akutní hepatitida virová, alkoholická, toxická Posthepatitické potíže, hyperbilirubinemie Chronická hepatitida

Více

DIAGNOSTIKA CHOROB MOČOVÉHO SYSTÉMU. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

DIAGNOSTIKA CHOROB MOČOVÉHO SYSTÉMU. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové DIAGNOSTIKA CHOROB MOČOVÉHO SYSTÉMU Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Anamnéza 1 RA Výskyt onemocnění s rodinnou zátěží TK OA Chronické hnisavé procesy fokusy při např. sinusitidách, tonzilitidách,

Více

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu Danuše Hrbková nutriční terapeutka Směnný provoz narušení cirkadiánního rytmu dopad na zdraví člověka vyšší riziko koronárního postižení nárůst hladiny

Více

PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY

PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY Doc. MUDr. Květoslava Dostálová, CSc. Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických

Více

CENTRUM KÝLY ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY PRO ŘEŠENÍ

CENTRUM KÝLY ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY PRO ŘEŠENÍ CENTRUM PRO ŘEŠENÍ KÝLY ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY DEFINICE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY Operace kýly je jedním z nejčastějších chirurgických výkonů nejen v ČR, ale i v Evropě a ve světě s nemalým sociálním

Více

CHOLELITHIASA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

CHOLELITHIASA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové CHOLELITHIASA Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové http://cs.wikipedia.org/wiki/%c5%bdlu%c4%8dov%c3%a9_cesty Terminologie Cholelithiasa Přítomnost konkrementů v žlučníku nebo žlučových cestách (choledocholithiasa)

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Zásady výživy ve stáří

Zásady výživy ve stáří Zásady výživy ve stáří Výuka VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Fyziologické faktory I. Pokles základních metabolických funkcí Úbytek svalové tkáně Svalová slabost, srdeční a dechové potíže Tendence

Více

Daniel Tokar tokardan@fel.cvut.cz

Daniel Tokar tokardan@fel.cvut.cz České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra fyziky A6M02FPT Fyzika pro terapii Fyzikální principy, využití v medicíně a terapii Daniel Tokar tokardan@fel.cvut.cz Obsah O čem bude

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Poradna pro zdravou výživu a odvykání kouření MOJE ZMĚNA ŽIVOTNÍHO STYLU ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Výchozí hmotnost Cílová hmotnost Cíle krátkodobé: 1. měsíc... 2. měsíc... 3.

Více

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011 Předmět Přírodověda Třída 5. Autor Dagmar Šnajdarová Anotace Práce s textem týkající se živin a kalorií v potravinách. Soubor obsahuje 5 stran pro žáky a 4 strany pro učitele s řešením. Očekávaný výstup

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Nefrologie urologie OCH

Nefrologie urologie OCH Nefrologie urologie OCH Ledviny 1 Vrozené anomálie Dle počtu Dle polohy dystopická, ren migralis Dle tvaru podkova Cystické polycystické Pseudotumory Latentní nebo časté záněty, konkrementy, městnání,

Více

Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu

Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu Definice Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu v naprosté většině vycházejí z uroteliální výstelky horních močových cest a mají proto mnoho společných

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

UROLITIÁZA. MUDr. Tomáš Baitler Urologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

UROLITIÁZA. MUDr. Tomáš Baitler Urologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady UROLITIÁZA MUDr. Tomáš Baitler Urologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 1 Definice Urolitiáza je definována jako přítomnost solidních

Více

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková TRITON Rakovina tlustého stfieva a koneãníku Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková Jitka Abrahámová, Ludmila Boublíková, Drahomíra Kordíková Rakovina tlustého

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL škola Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 číslo projektu číslo učeb. materiálu předmět, tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.1037 VY_32_INOVACE_LUK_PS_1_01

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Fakultní nemocnice Plzeň Ing. Jaroslava Kunová Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální

Více

Analýza chemického složení močových konkrementů pomocí DECT

Analýza chemického složení močových konkrementů pomocí DECT Analýza chemického složení močových konkrementů pomocí DECT Alena Bednářová, Jiří Ferda, Jiří Klečka jr.*, Boris Kreuzberg, Milan Hora* Radiodiagnostická klinika * Urologická klinika LFUK a FN v Plzni

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

EXILIS. Dejte svým křivkám tvar

EXILIS. Dejte svým křivkám tvar EXILIS Dejte svým křivkám tvar www.btl.cz sojka@btl.cz janata@btl.cz Všechna práva vyhrazena. Ačkoli bylo vyvinuto veškeré úsilí aby informace zde uvedené byly aktuální, nepřebíráme zodpovědnost za jakékoli

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

PROSTATA A JEJÍ ZBYTNĚNÍ VGR-2012.01.006

PROSTATA A JEJÍ ZBYTNĚNÍ VGR-2012.01.006 PROSTATA konec potíží s prostatou VGR-2012.01.006 Máte problémy při močení? konec potíží s prostatou Musíte během noci častěji vstávat a jít na záchod? Přidávají se další problémy i během dne - častější

Více

Monitoring vnitřního prostředí pacienta

Monitoring vnitřního prostředí pacienta Monitoring vnitřního prostředí pacienta MVDr. Leona Raušerová -Lexmaulová, Ph.D. Klinika chorob psů a koček VFU Brno Vnitřní prostředí Voda Ionty Bílkoviny Cukry Tuky Důležité faktory Obsah vody Obsah

Více

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml Příbalová informace Informace pro použití, čtěte pozorně! Název přípravku 3 -[ 18 F]FLT, INJ Kvalitativní i kvantitativní složení 1 lahvička obsahuje: Léčivá látka: Pomocné látky: Léková forma Injekční

Více

Komplexní léčba dětí s DMO (CP) a jinými neurogenními postiženími v LÁZNÍCH TEPLICE

Komplexní léčba dětí s DMO (CP) a jinými neurogenními postiženími v LÁZNÍCH TEPLICE Komplexní léčba dětí s DMO (CP) a jinými neurogenními postiženími v LÁZNÍCH TEPLICE Smetana V., Smetana P. Klinika CLT Teplice Ortopedická klinika UK 2. LF FN v Motole Praha 5 Richard z Yorku, pozdější

Více

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo.

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

ACIDOBAZICKÁ NEROVNOVÁHA

ACIDOBAZICKÁ NEROVNOVÁHA ACIDOBAZICKÁ NEROVNOVÁHA Jelikož jsme tvořeni z 75% vody, na správné hydrataci vhodnou tekutinou samozřejmě velmi záleží. Měli bychom pít vodu o ph 7 až 9. Bohužel voda z kohoutku mívá ph kolem 6. Většina

Více

Symtomatická cholecystolitiáza současný pohled na chenodisoluci

Symtomatická cholecystolitiáza současný pohled na chenodisoluci Symtomatická cholecystolitiáza současný pohled na chenodisoluci Papík Z.,Vítek J.,Bureš J. II.interní klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové Cholelitiáza patří mezi nejčastěji se vyskytující choroby

Více

Vliv zdravé stravy na sportovní výkon

Vliv zdravé stravy na sportovní výkon Vliv zdravé stravy na sportovní výkon Martin Poklop SCM soustředění - 27.10.2014 Kladky u Konice Motivace Program přednášky Sportovní výkon z pohledu výživy Co si tedy dát? Zajímavá témata z pohledu zdravé

Více

Kalorické tabulky potravin

Kalorické tabulky potravin BMI, Body Mass Index - jednoduchým výpočtem zjistíte, jak jste na tom s vaší váhou. BMI = hmotnost (kg) / výška (m) 2 BMI je však pouhým statistickým nástrojem, u konkrétních osob se může klinický stav

Více

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŽIVA > stejně důleţitá sloţka přípravy jako trénování > výţiva není pouze o svalové tkáni, ale i ostatních tkáních a orgánech > sportovec musí

Více

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD SPOTŘEBA POTRAVIN Jiří Hrbek Tisková konference,. prosince 21, ČSÚ Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 1, 1 2 Praha 1 www.czso.cz Spotřeba potravin v ČR v dlouhodobém srovnání 2 Celková spotřeba

Více

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETA KJ B T S d. č. 0s ČAJOVÁ-SONDOVÁ - hrazena enterální klinickou výživou (Nutrison, NutrilaC, atd.) Indikace: u pacientů, kteří nemohou přijímat stravu per os.

Více

Dieta u nemocí žlučníku, žlučových cest a pankreatu

Dieta u nemocí žlučníku, žlučových cest a pankreatu Dieta u nemocí žlučníku, žlučových cest a pankreatu Výuka VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Postižení žlučových cest možnosti Akutní cholecystitida (kalkulózní, nekalkulózní) Jedná se o akutní břišní

Více

Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy

Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy Vladimír Zbořil Interní - hepatogastroenterologická klinika Fakultní nemocnice Bohunice Masarykova Univerzita BRNO

Více

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních www.bileplus.cz Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené aminokyseliny) ovlivňující metabolismus tuků spalování tuků Mléčné výrobky a mléčné

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 09.10. DO 15.10.2010 1 PRAŽSKÝ DENÍK V Krči mají výjimečný ultrazvuk Thomayerova nemocnice získala zařízení, které ve střední a východní Evropě

Více

Instantní proteinový nápoj s vitamíny, s příchutí cappuccino.

Instantní proteinový nápoj s vitamíny, s příchutí cappuccino. CAPPUCCINO SE STÉVIÍ obsahem cukrů, s cukrem a přírodním sladidlem, určený k regulaci tělesné hmotnosti. Instantní proteinový nápoj s vitamíny, s příchutí cappuccino. kj 1582 395 Kcal 373 93 Bílkoviny

Více

Datum: 19.2.2013 Třída: 8.B www.zdrava-vyziva.net www.wikipedia.cz

Datum: 19.2.2013 Třída: 8.B www.zdrava-vyziva.net www.wikipedia.cz Složka sady Autor Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Předmět Tematický okruh Téma VY_52_INOVACE_Pr.8.14 Michaela Gleichová Člověk a příroda Přírodopis Přírodopis Biologie člověka Zdravá výživa Ročník 8.

Více

Fyzikální základy extrakorporální litotrypse

Fyzikální základy extrakorporální litotrypse Fyzikální základy extrakorporální litotrypse The essentials of physics of extracorporeal shock wave lithotripsy přehledový článek Kamil Fógel Urologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze Došlo: 20. 10. 2009

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) U Studny, Karviná

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Nauka o výživě Společná pro celou sadu oblast DUM č.

Více

Traumata urogenitálního systému z pohledu urologa. MUDr. Jiří Vašík MUDr. Jakub Szewczyk

Traumata urogenitálního systému z pohledu urologa. MUDr. Jiří Vašík MUDr. Jakub Szewczyk Traumata urogenitálního systému z pohledu urologa MUDr. Jiří Vašík MUDr. Jakub Szewczyk Trauma ledviny Představuje 1-5% všech traumat břicha Nejčastější poraněný orgán břicha Příčiny- tupé poranění častější

Více

Výživa zdravých a chronicky nemocných dětí v 21.století. Hrstková H.

Výživa zdravých a chronicky nemocných dětí v 21.století. Hrstková H. Výživa zdravých a chronicky nemocných dětí v 21.století Hrstková H. Česká republika přední místo na světě ve výskytu kardiovaskulárních chorob Nejčastější příčina úmrtí Budoucí vývoj zdraví - ovlivňován

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Rozhodovací proces při akutním útlaku míchy expansivním extraspinálním procesem

Rozhodovací proces při akutním útlaku míchy expansivním extraspinálním procesem Rozhodovací proces při akutním útlaku míchy expansivním extraspinálním procesem Zdeněk Adam a Pavel Šlampa Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno Radioterapeutická klinika MOU NADAČNÍ FOND Česká

Více

ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ

ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU HYGIENICKÁ SLUŽBA STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV PROJEKT ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA TEORETICKÁ VÝCHOVA A PRAKTICKÁ APLIKACE KE SPRÁVNÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU,

Více

Vertebrogenní algický syndrom?

Vertebrogenní algický syndrom? Vertebrogenní algický syndrom? Machartová V. Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností Registrační číslo projektu CZ.01.07/3.2.02/01.0026 10.11.

Více

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Život s hemofilií Hemofilie Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Genetika Chybná genetická informace

Více

Informace pro pacienty. Základní informace o kamenech v ledvině a močovodu. Pravá ledvina

Informace pro pacienty. Základní informace o kamenech v ledvině a močovodu. Pravá ledvina Informace pro pacienty Čeština Základní informace o kamenech v ledvině a močovodu Podtržená slova jsou vysvětlena ve slovníčku pojmů. Pravá ledvina Levá ledvina Co je kámen? Kámen je tvrdá, tuhá hmota,

Více

Lipidy, důležité přírodní látky

Lipidy, důležité přírodní látky Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Trápívaly mě problémy svalů a kloubů teď mám ARTHROREVITAL. tobolky. unikátní směs optimální kloubní výživy a bioaktivních látek z 11 druhů bylin

Trápívaly mě problémy svalů a kloubů teď mám ARTHROREVITAL. tobolky. unikátní směs optimální kloubní výživy a bioaktivních látek z 11 druhů bylin Herbamedicus, s.r.o. Trápívaly mě problémy svalů a kloubů teď mám ARTHROREVITAL tobolky unikátní směs optimální kloubní výživy a bioaktivních látek z 11 druhů bylin Arthrorevital ARTHROREVITAL Pomoc při

Více

Zdeněk Kobes. Tisková konference, 5. prosince 2013, Praha

Zdeněk Kobes. Tisková konference, 5. prosince 2013, Praha SPOTŘEBA POTRAVIN Jiří Hrbek Zdeněk Kobes Tisková konference,. prosince 201, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 1, 0 2 Praha www.czso.cz 120 SPOTŘEBA OBILOVIN V HODNOTĚ MOUKY STRUKTURA SPOTŘEBY

Více

Prevence a léčba obezity v Evropské unii Současný stav v ČR

Prevence a léčba obezity v Evropské unii Současný stav v ČR Prevence a léčba obezity v Evropské unii Současný stav v ČR Kunešová M., Centrum pro diagnostiku a léčbu obezity Endokrinologický ústav, Praha 8.11. 2007 Eurocentrum Praha Výskyt nadváhy a obezity v jednotlivých

Více

Chronická pankreatitis

Chronická pankreatitis Chronická pankreatitis Jaroslav Veselý Ústav patologické fyziologie LF UP Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0313

Více

PORUCHY VÝŽIVY Složky výživy

PORUCHY VÝŽIVY Složky výživy PORUCHY VÝŽIVY Složky výživy Jaroslav Veselý Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na Lékařské

Více

Management zdravotní péče a prevencí: Zvýšení kvality života a snížení nákladu na léčebnou péči

Management zdravotní péče a prevencí: Zvýšení kvality života a snížení nákladu na léčebnou péči Management zdravotní péče a prevencí: Zvýšení kvality života a snížení nákladu na léčebnou péči Představení společnosti Santé Network Společnost působící řadu let v poskytování závodní preventivní péče

Více

ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY MAGNETICKÁ REZONANCE RADIONUKLIDOVÁ

ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY MAGNETICKÁ REZONANCE RADIONUKLIDOVÁ ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY MAGNETICKÁ REZONANCE RADIONUKLIDOVÁ Markéta Vojtová MAGNETICKÁ REZONANCE MR 1 Nejmodernější a nejsložitější vyšetřovací metoda Umožňuje zobrazit patologické změny Probíhá

Více

Výživu kůže nelze oddělit od výživy celého těla. Moderní nutriční doplňky nenahrazují výživu, ale doplňují ji. Primárním účelem kůže na tvořit bariéru na pomezí vnějšího prostředí a organizmu Kosmetické

Více

DIETA ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Obchodní akademie / Informační technologie

DIETA ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Obchodní akademie / Informační technologie DIETA Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_TEV2118 (Dieta) Autor Mgr. Radek Zimčík Datum 4. 4.

Více

- je tvořena lalůčky s vývody, které se spojují ve společný vývod ductus pancreaticus (ústí společně se žlučovodem ve vaterské papile)

- je tvořena lalůčky s vývody, které se spojují ve společný vývod ductus pancreaticus (ústí společně se žlučovodem ve vaterské papile) Otázka: Slinivka břišní Předmět: Biologie Přidal(a): Mili 1. anatomie 2.funkce, význam při trávení 3. Onemocnění slinivky břišní 1. Anatomie - latinsky pankreas - protáhlá žláza umístěná pod žaludkem -

Více

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí.

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Letos v červenci uplynulo 20 let od zahájení činnosti dialyzačního střediska v Nemocnici Blansko. Jeho hlavním úkolem je provádět pravidelné očišťování krve tzv.

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012 Tisková konference k realizaci projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního kardiovaskulárního k centra FN Olomouc Olomouc, 9. listopadu 2012 Fakultní nemocnice Olomouc je součástí

Více

CO JSME SNĚDLI ZA 61 LET?

CO JSME SNĚDLI ZA 61 LET? CO JSME SNĚDLI ZA 6 LET? Průměrný obyvatel České republiky spotřeboval za období let až celkem 7 35 obilovin v hodnotě mouky, z toho 4 rýže. Z mlýnských a pekárenských výrobků spotřeboval 3 76 chleba.

Více

FIGUACTIV OTÁZKY A ODPOVĚDI ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PRODUKTŮM LR FIGUACTIV

FIGUACTIV OTÁZKY A ODPOVĚDI ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PRODUKTŮM LR FIGUACTIV FIGUACTIV OTÁZKY A ODPOVĚDI ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PRODUKTŮM LR FIGUACTIV Obsah I. Co je Figuactiv? S 3 II. Jaké pokrmy lze nahradit produktem Figuactiv? S 3 III. Zasytí mě Figuactiv, nebo je povolena

Více

MINERÁLNÍ A STOPOVÉ LÁTKY

MINERÁLNÍ A STOPOVÉ LÁTKY MINERÁLNÍ A STOPOVÉ LÁTKY Následující text podává informace o základních minerálních a stopových prvcích, jejich výskytu v potravinách, doporučených denních dávkách a jejich významu pro organismus. Význam

Více

VSTUPNÍ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

VSTUPNÍ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK VSTUPNÍ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Odpovědi na níže uvedené dotazy umožní ošetřujícímu lékaři rychlou orientaci ve Vašem konkrétním případě a velmi mu usnadní cestu ke správnému nasazení bílkovinné ketogenní diety

Více

Dieta u dialyzovaných pacientů

Dieta u dialyzovaných pacientů Dieta u dialyzovaných pacientů Hyperfosfatémie u dialyzovaných pacientů, její rizika a možnosti řešení Dana Sasaková - nutriční terapeut FMC DS, s.r.o. Kunětická hora, Dříteč 155, 24.5.2013 Čtyři základní

Více

Cholesterol: Strašák dnešní doby

Cholesterol: Strašák dnešní doby Press kit Cholesterol: Strašák dnešní doby 1 Cholesterol: Strašák dnešní doby Po několik desetiletí platí v medicíně jednoduchá úměra snížením hladiny cholesterolu prospějeme svému zdraví. V poslední době

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

Standard SANATORY č. 7 Výživa seniorů

Standard SANATORY č. 7 Výživa seniorů Standard SANATORY č. 7 Výživa seniorů Autoři: Jana Tichá, Lukáš Stehno V Pardubicích 1.1. 2016 Asociace penzionů pro seniory, z.s., K Višňovce 1095, Pardubice 530 02, www.appscr.cz Úvod do problematiky

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

PRACOVNÍ KONFERENCE PEDIATRICKÉ SEKCE ČUS

PRACOVNÍ KONFERENCE PEDIATRICKÉ SEKCE ČUS PRACOVNÍ KONFERENCE PEDIATRICKÉ SEKCE ČUS Mariánské Lázně 2. 5. - 3. 5. 2000 PROGRAM KONFERENCE Pátek 2. 5. 2000 Nefrolitiáza I.. Kočvara R. Úvod do problematiky dětské urolitiázy 2. Baitler T., Tichý

Více