Nový přístroj litotryptor na Urologické klinice VFN a 1. LF UK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nový přístroj litotryptor na Urologické klinice VFN a 1. LF UK"

Transkript

1 Nový přístroj litotryptor na Urologické klinice VFN a 1. LF UK Tisková zpráva 24. září 2009 Urologická klinika VFN a 1. LF UK je významným pracovištěm poskytujícím urologickou péči a pre- i postgraduální vzdělávání v oboru urologie. Její součástí je i oddělení dětské urologie. Klinika má dlouhodobé zkušenosti s komplexní diagnostikou a léčbou urolitiázy, včetně drcení rázovou vlnou, extrakorporálního i intrakavitálního (kontaktního) drcení rázovou vlnou. V současnosti se tyto zkušenosti odborníků Urologické kliniky zúročí možností využít k léčbě pacientů litotryptor poslední generace primárně vyvinutý zejména k drcení kamenů v močových cestách zevní rázovou vlnou. Jedná se o přístroj litotryptor Dornier Compact Delta II. Vysoká odborná erudice zaměstnanců a kvalita toho přístroje umožní poskytovat pacientům účinnou a kvalitní léčbu. Podstatou litotrypse je dezintegrace konkrementu (kamene). Litotryptor využívá k této dezintegraci vysoce efektivní elektromagnetickou energii. Léčba je velmi účinná již při prvním sezení a počet re-operací je minimalizován. Vedle základní indikace je možné využít přístroj k léčbě plastické indurace penisu, k dezintegraci konkrementů ve žlučových cestách a k řešení některých ortopedických onemocnění. I když je přístroj sestaven z několika celků, které za určitých okolností mohou existovat samostatně (výkonná jednotka, operační stůl, rentgenologický a ultrazvukový přístroj), tvoří v tomto případě integrovaný systém s velmi snadným zaměřováním. Přístroj je vybaven digitálním informačním systémem, umožňujícím oboustrannou komunikaci s centrálním úložištěm dat (DICOM) a archivaci. O perfektní zobrazení v digitální kvalitě se starají dva LCD monitory.

2 Jeho výjimečnost nejlépe vystihují tyto údaje: terapeutická motorizovaná hlava emitující energii může být nad i pod stolem, což umožňuje nemocným absolvovat všechny léčebné procedury v poloze na zádech precizní zaměření cíle (fokuzace) během výkonu bez přerušení operace snižuje radiační zátěž a zrychluje proceduru zaměření pomocí RTG a ultrazvuku (dva systémy) umožňuje dezintegraci všech typů konkrementů včetně nekontrastních unikátní technologie zaměřování pomocí dvou ultrazvukových systémů in line a far sight umožňuje zobrazení nekontrastních konkrementů a sledování úspěšnosti dezintegrace během výkonu a výrazně snižuje opotřebení ultrazvukových sond multifunkční, pohyblivý operační stůl umožňující endoskopické operace navazující na výkon bezpečná a bezproblémová aplikace léčebného výkonu u dětských pacientů MUDr. Ivan Pavlík primář a zástupce přednosty Urologické kliniky VFN a 1. LF UK

3 UROLITIÁZA Urolitiáza je závažný zdravotně- ekonomický problém, který v průběhu života postihne až 10% populace. Po chirurgické léčbě cca 35% pacientů prodělá recidivu do 5 let, v průběhu 10 let až 50% pacientů. Podrobné metabolické vyšetření by mělo být provedeno u pacientů s vyšším a vysokým rizikem recidivy a po 1. recidivě litiázy v průběhu 3 let. Metabolická abnormalita se takovýmto vyšetřením identifikuje až u 90% jedinců. Dodržování obecných principů metafylaxe a cílená metafylaktická medikamentózní terapie redukuje pravděpodobnost recidivy litiázy až o 90%, snižuje morbiditu těchto nemocných a zároveň snižuje ekonomické náklady při opakované chirurgické léčbě litiázy. Urolitiáza je závažný zdravotnický problém, který vzhledem ke své míře recidivnosti významně ekonomicky zatěžuje zdravotnický systém. Bylo spočítáno, že léčba urolitiázy v USA za rok 2003 dosáhla ceny 2 miliard dolarů. Je odhadováno, že litiáza postihne až 12% mužů a 5% žen do dosažení jejich 70. roku věku. Recidiva urolitiázy bez návazné metafylaxe postihne cca 10% pacientů s primolitiázou do 1 roku, 35% pacientů do 5 let a až 50% pacientů do 10 let. Přibližně 10 20% pacientů se symptomatickou urolitiázou v průběhu života postihnou tři a více recidiv. Incidence litiázy v ČR dosahuje 0,1 až 0,5%, u dětí je incidence nižší cca 5,8 / Celosvětově existují i lokality s nízkým výskytem urolitiázy, jako např. v Grónsku a pobřežních oblastech Japonska. V oblastech smíšené populace je litiáza častější u obyvatel bílé pleti. Více jsou postiženi muži než ženy, poměr je 2:1. Vrchol výskytu litiázy je u mužů kolem 30. roku věku, u žen je patrná bimodální věková distribuce s maximem v 35 a 55 letech. Navíc v posledních desetiletích v zemích se západoevropským stylem života narůstá počet nově zachycených pacientů s litiázou a narůstá i recidivnost neléčené urolitiázy. Důvodem může být moderní životní styl s nižší pohybovou aktivitou, dietní zvyky s vysokým příjmem živočišných bílkovin, nasycenými tuky a potravinami bohatými na oxaláty a uráty, vysoká míra solení a nízký příjem tekutin, vlákniny a potravin alkalizujících moč. Úsilí mělo směřovat k zamezení progrese stávající litiázy a zabránění recidivy litiázy nové. Většina metod prevence recidiv má za cíl snížit supersaturaci moče a ovlivnit procesy modifikující krystalizaci. Proces tvorby konkrementu závisí na objemu a specifické hmotnosti moče, obsahu litogenních faktorů, dále se na rozvoji litiázy dále podílejí další faktory jako: genetické faktory (např. cystinurie aj.), pozitivní rodinná anamnéza zvyšuje pravděpodobnost litiázy zejména v linii syn a bratr, nutriční faktory- zejména: - vysoký příjem živočišných bílkovin oproti jedincům s nejnižším příjmem těchto bílkovin je riziko litiázy zvýšeno o 33% nižší příjem tekutin navyšuje riziko litiázy o 44%. - vysoký příjem cukrů - ketogenní dieta (např. při hladovění, hubnutí) - vysoké dávky vitamínu C (převyšující 1 g denně) - nepřiměřený příjem perorálního kalcia - doporučená dávka perorálního kalcia se pohybuje mezi mg/d. - vysoký příjem fosforu např. vysoce obsažený v coca-cole způsobuje zvýšené hladiny oxalátů v moči. - vysoký příjem kuchyňské soli, vyšší příjem alkoholu je spojený s vyšším výskytem oxalátové litiázy, stoupají i hladiny urátů. Faktory životního prostředí léky: antacida, anti HIV, pracovníci s kadmiovými bateriemi

4 Urolitiázou dále snadněji onemocní pacienti, kteří se léčí pro onemocněním střev, mající dnu, hyperparatyreózu, sarkoidózu a některé maligní procesy nebo byli či jsou dlouhodobě imobilizováni, mají obstrukční uropatie nebo uroinfekce aj. Urolitiáza se člení dle složení na několik základních druhů: kalciová litiáza (85 %), urátová litiáza (5%), struvitová (5-10%), cystinová litiáza (do 2 %). Diagnóza urolitiázy je stanovena na základě anamnézy (rozbor subjektivních příznaků pacienta), objektivního fyzikálního vyšetření, laboratorních nálezů a výsledků zobrazovacích metod / ultrasonografie, RTG vč. CT). Terapie zahrnuje především podávání analgetik v případě bolestí, odstranění obstrukce v močových cestách, antibakteriální léčbu, vzácně lze aplikovat perorální chemolýza (jen některé urátové konkrementy). Nejčastěji indikovanou metodou jsou minimálně invazivní přístupy. Na prvním místě to je extrakorporální litotrypse rázovou vlnou (LERV, ESWL = extracorporeal shock wave lithotrypsy), díle to jsou dvě endoskopické metody buď ureterorenoskopie nebo perkutánní endoskopická extrakce konkrementu. Jelikož je jednoznačně prokázáno, že recidiva urolitiázy bez návazné metafylaxe postihne 10% pacientů s prvozáchytem litiázy do 1 roku, 35% pacientů do 5 let a až 50% pacientů do 10 let a přibližně 10 20% se symptomatickou urolitiázou v průběhu života postihne tři a více recidiv, je důležité učinit vše pro to, aby se riziko recidivy snížilo na minimum. K tomu slouží tzv. metafylaxe rozlišuje se obecná a specifická. Jedná se o opatření, která ve svém důsledku při dlouhodobém dodržování pacientem mohou vést k omezení počtu recidiv nově vzniklých konkrementů či snížení rychlosti nárůstu stávající litiázy u pacientů s mírným až středním rizikem recidivování. To samozřejmě předpokládá, že každému pacientovi po po litotrypsi nebo endoskopické extrakci či spontánním odchodu litiázy bude konkrement, resp. vymočená drť odeslána na rozbor a vysvětleny principy obecné metafylaxe v závislosti na složení litiázy. Mezi obecnou metafylaxi řadíme zejména dietní doporučení. Tento typ metafylaxe volíme ihned při prvním výskytu litiázy bez podrobnějšího metabolického vyšetření jen na základě informací o složení konkrementu. Všem pacientům s výskytem litiázy se doporučuje zvýšit příjem tekutin pacient by měl vypít denně 8-10 skleniček vody v průběhu celého dne, tak aby výdej moče dosáhl za 24 hodin alespoň 2 litry. Specifická hmotnost moče se má udržet pod g/ cm3.. Správně hydratovaný pacient má nykturii, nebo-li chodí močit i v noci. Kalcium oxalátová litiáza: 1. snížit množství příjmu živočišných bílkovin doporučená dávka by měla být mezi g/d. Většina pacientů s recidivující litiázou jí 2-3 x denně masné výrobky. Doporučuje se dvě ze tří jídel nahradit zeleninou či ovocem, které přinášejí alkálie. Při vegetariánském stylu života se snižuje prevalence korigované populace o %. 2. omezení potravin s vysokým obsahem oxalátů tj. špenátu, červené řepy, fazolí, hroznů, borůvek, ořechů, dále čaje, kávy a čokolády. Je prokázáno, že čaj může být hlavním zdrojem oxalátů z potravy, černá káva by měla být užívána max. 1 x denně. Citrusové plody, zejména citrony a grapefruity obsahují vyšší množství oxalátů, to je však vyváženo vysokým podílem uvolněných citrátů do moči, takže jejich příjem se neomezuje. Příjem vitamínu C by neměl přesáhnout mg/d.

5 3. regulovaný příjem kalcia je opakovanými studiemi prokázáno, že redukce příjmu vápníku v potravě nevede k snížení recidivy litiázy, ba naopak, při nízkokalciové dietě je vyšší míra oxalátové litiázy z nadměrného vstřebávání nevyvázaných oxalátů střevní sliznicí nedostatkem kalciových iontů. U pacientů s ne-absorpčním typem hyperkalciurie nemá význam snižovat příjem kalcia v potravě. Denní příjem vápníku by měl odpovídat cca 0,5 0,75l mléka za 24h, tj. cca 0,6 0,8g kalcia za den. V porovnání 100g jogurtu odpovídá cca 0,2l mléka, 100g taveného sýra 0,3l mléka, 100g tvrdého sýra cca 0,5l mléka. Při nesnášenlivosti mléčných výrobků je vhodné příjem kalcia v potravě nahradit pitím minerálních vod s obsahem kalcia nejvhodnější je Rudolfův pramen s vyšší obsahem i hořčíku, dále Korunní a Karlovarský pramen. Celá denní dávka kalcia by měla být rozdělena do několika parciálních dávek. U pacientů s absorpční hyperkalciurií je třeba dodržovat střední restrikci vápníku v potravě, tzn. s příjmem kalcia odpovídajícímu 1 sklenici mléka za den. Naopak u pacientů s enterickou hyperoxalurií je třeba navýšit příjem vápníku na 0,25g, ve speciálních případech až na 1g, v obou případech 4x denně. V této indikaci má kalcium za úkol vyvazovat oxalátové ionty ve střevě s cílem zamezit vyšší vychytávání enterickými oxalátovými receptory. 4. restrikce příjmu sodíku denní doporučená dávka se pohybuje mezi 2-5g sodíku na den. 5. navýšit příjem potravin s vyšším obsahem hořčíku avokáda, brambory, rajčata, citrusové plody 6. omezit příjem alkoholu. 7. zamezit vysokému příjmu fosfátů zejména ve formě soft-drinků (Coca-cola). 8. navýšit příjem vitamínů B6 a vitamínu K. 9. navýšit příjem omega-3-mastných kyselin- snižují výměnu oxalátů přes buněčné membrány, navíc redukují exkreci vápníkových iontů tubulárními buňkami. 10. brusinkový juice. 11. navýšit míru potravin s vysokým obsahem vlákniny, nejlépe ke každému jídlu: - ovoce a zelenina mimo těch s vysokým uvolňováním oxalátů - otrubová vláknina. Urátová litiáza: 1. omezit potraviny s vysokým obsahem purinů tj. maso a uzeniny, vnitřnosti, ryby, luštěniny, houby, čokoláda, alkohol. Příjme by neměl přesahovat g/d. 2. zvýšit příjem potravin podílejících se na navýšení alkalické reakce moče brambory, zelenina a ovoce, zejména citrony a grapefruity a potraviny z černé mouky. Nejlepší prevencí je vypít denně šťávu ze 2 citronů. 3. nízkokalorická dieta, popř. přímo redukční dieta 4. pít alkalické minerální vody - Magnesia, Bílinská a Mattoniho kyselka. 5. zásadně nevhodné jsou alkoholické nápoje. S jistotou lze konstatovat, že při dodržování režimu obecné metafylaxe a užívání event. specifické medikace lze zredukovat pravděpodobnost recidivy litiázy až o 90 %. prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. přednosta Urologické kliniky VFN a 1. LF UK

6 Principy litotripse mimotělní rázovou vlnou a její historie I. definice Litotripse (litotrypse) je latinský výraz pro drcení kamenů (např. močových, nebo žlučových), který pochází z řeckých slov lithos (kámen, konkrement) a tribun, lat. thryptein (mačkat). Litotripse extrakorporální (mimotělní) rázovou vlnou (zkratka LERV) je překlad anglického výrazu Extracorporal Shock Wave Lithotripsy (zkratka ESWL). Znamená způsob léčby (rozmělnění, rozdrcení) kamenů mimotělní rázovou vlnou (dále RV). Je to nejmodernější neinvazivní metoda léčení močových kamenů (konkrementů), využívaná nyní také při léčení Peyronovy choroby (induratio penis plastica zakřivení ztopořeného penisu), žlučových kamenů, Dupuytrenovy kontraktury (postižení šlach v dlani) a tzv. tenisového lokte (epikondilitida). II. fyzikální princip Rázová vlna je v podstatě podobná tlakové vlně šířící se z místa výbuchu (exploze). Nikoliv však nekontrolovaně do okolí, nýbrž je soustředěna (fokusována) do místa, kde se nachází kámen. U LERVu je RV generována (vytvářena) mimo tělo, zacílena (fokusována) na kámen a dopravena do místa určení u prvních litotriptorů přes degazovanou vodu (nemocný byl umístěn do vany), u novějších přístrojů přes uzavřené vodní polštáře a akustický gel na kůži v místě vstupu. Propagace RV sleduje všechny akustické principy, kterými jsou reflexe, refrakce a difrakce. Její přenos závisí na akustické impedanci (odporu) prostředí ve kterém se šíří. Akustická impedance lidské tkáně je podobná vodě, RV zde prochází relativně bez odporu. III. funkční komponenty LERVu Jsou čtyři: zdroj RV (generátor), centrování (fokusace) RV, přenos RV (coupling), zaměření/zobrazení RV IV. generátory (zdroje) rázové vlny Podle principu vzniku RV rozeznáváme několik typů generátorů: 1. Elektrohydraulické: zdrojem energie je podvodní elektroda (primární ohnisko), která vysokovoltážním výbojem valorizuje (odpaří) vodu a takto vzniklá náhlá plynová expanze vede ke vzniku RV, která se odráží od parabolického nebo semielipsoidního reflektoru (zrcadla) odráží do druhého ohniska, místa kde se nachází kámen. 2. Piezoelektrické: generátor je tvořen řadou piezo-elektrických krystalů umístěném v hemisférickém talíři. Jejich simultánní aktivací vysokovoltážním proudem dochází ke vzniku RV, která je nasměrována přes tekuté prostředí do ohniska s kamenem. 3. Elektromagnetické: RV je generována kmitem membrány spojené s cívkou, uložené ve válci. Vysokovoltážním výbojem, který projde cívkou je membrána rozkmitána. Vzniklá RV a je odražena od stěny válce a usměrněna akustickými čočkami nebo parabolickým reflektorem na kámen 4. Mikroexplozivní: rázová vlna vzniká na základě exploze azidové kuličky uvnitř parabolického reflektoru. Tyto generátory nenašly širší uplatnění.

7 V. centrování rázové vlny Nekoncentrovaná RV by potřebovala k destrukci kamene extrémně vysokou energii, což by vedlo i výraznému poškození vedlejších tkání. Je proto nanejvýš nutné RV přesně nasměrovat (fokusovat) na cíl. K tomu slouží technicky různé akustické čočky, trubice a reflektory. VI. přenos rázové vlny (coupling) Rázovou vlnu je nutné dopravit do cíle s minimální ztrátou energie a minimalizace poškození okolních tkání. Při LERVech na prvních litotriptorech byli nemocní uloženi ve vaně s upravenou vodou. Dnes upřednostňují jako převodní média uzavřené vodní polštáře a na jejich povrch (styk s kůží) se nanáší akustický gel. Tyto suché litotriptory mají RV na výstupu o nižší energii a umožňují snadnější polohování pacienta. VII. mechanizmus fragmentace konkrementu K rozpadu kamene dochází, když opačně působící síly RV překonají tenzní sílu konkrementu. Uplatňuje se zde také fenomén kavitace, při které způsobuje prudký nárůst tlaku rychlou expanzi plynových bublin, které jsou ale nestabilní a rychle kolabují. Tím vznikají na povrchu kamene microjets (mikrotrysky), které vedou k jeho erozi a prasklinám. VIII. historie litotripse mimotělní rázovou vlnou 1. Princip RV a litotrypse byl znám řadu let. Přišel s ním koncem 40. let v tehdejším Sovětském Svazu Ing. Jutkin, který na tomto principu sestrojil přístroj na desintegraci kamene močového měchýře. 2. Skutečný rozvoj této technologie odstartovala mnichovská firma Dornier, známá výrobou letadel. Ta dlouhodobě řešila problémy s pevností materiálu při akustickém/sonickém třesku (RV) u nadzvukových letadel a své poznatky přenesla do medicíny. Spolu s Christianem Chaussym sestrojila a na člověku vyzkoušela 7. února 1980 první ESWL (LERV) litotriptor HM1 (Human model 1), kterým byl rozdrcen kámen v ledvinné pánvičce. 3. V roce 1982 byl na Mnichovské klinice instalován první ledvinný litotriptor Dornier HM2. 4. Dornier HM3 (litotriptor 1. generace) byl zakoupen do více jak 300 center pro léčbu močových kamenů po celém světě. Jeho výroba byla ukončena v roce Vyžadoval celkovou anebo spinální anestezii. 5. Litotriptory 2. generace zúročily technický pokrok použitím jiných zdrojů rázové vlny, fokusace a přenosu RV. Cílem bylo snížit cenu, bolestivost výkonu, multifunkční použití a snadné zacházení. Nastoupily elektromagnetické cívky v kombinaci s akustickými čočkami nebo sféricky uspořádanými piezoelektrickými krystaly. Poslední přinesly bezbolestné LERVy, ale za cenu nárůstu počtu reoperací. Významným přínosem bylo ultra-sonografické zaměřování, které rozšířilo použití LERVů i u rtgnekontrastních nebo málo kontrastních konkrementů (z kyseliny močové, žlučníkové a cystinové). Snížila se tím i jejich cena a pacient ani personál není ozařován. Nevýhodou je delší zaškolení nemožnost použití u kamenů v močovodu. Integrace s uzavřenými vodními polštáři přinesla multifunkčnost litotriptorů. 6. V letech přišli všichni výrobci LERV přístrojů s novými a inovovanými modely. Inovace zahrnovala: Kombinaci rtg a ultrasonografického zaměření Možnost širšího rozsahu energie RV

8 Širší apertura (povrch akustické čočky, reflektoru) snížil širším vstupem RV přes kůži bolestivost LERVu. Nyní se provádí s výjimkou dětí pod i.v. analgesií. To umožnilo převést LERV na ambulantní výkon. Integraci litotriptoru (s C ramenem) s endoskopickým stolem a možností komplexní léčby močových kamenů na jednom místě. IX. historie LERVu na Urologické klinice VFN a 1. LF UK v Praze 1. Lithostar Siemens litotriptor v zemích Sovětského bloku. První LERV operace 13. dubna Medilit 3. Dornier Lithotriptor Compact Delta II X. aktuální koncepce litotriptoru V současné době se vyrábějí 2 typy litotriptorů: 1. LERVové stoly (ESWL-tables): Dornier Compaq Delta and Sigma,Siemens Modularit, Storz Modulith SLK, Wolf Peizolith K multifunkčnímu použití. Skládají se z terapeutického stolu, zdroje RV s postraním nebo koaxiální ultrazvukem a izocentricky uloženým rtg C-ramenem, jako hlavním zaměřovacím systémem. 2. Uro-litotriptory (Uro-Lithotriptors): Komplexní endourologické pracoviště. Mají buď: - jen rtg zaměření a jsou použitelné i pro provedení vylučovací urografie (Philips LithoDia-gnost,Lithostar multiline, Storz Modulith SLX) - anebo jsou anebo dokonce triální (Siemens Lithoskop, Dornier Compact Delta II). Prof. MUDr. Jan Dvořáček, DrSc. emeritní přednosta Urologické kliniky VFN a 1. LF UK

Nefrolitiáza: klinické využití, současný stav

Nefrolitiáza: klinické využití, současný stav Nefrolitiáza: metabolické vyšetření,aplikace, klinické využití, současný stav MUDr.Kateřina Bartoníčková Urologická klinika 2. LF FN Motol Přednosta prof. MUDr. Marko Babjuk, CSc Prevalence 4-10% Incidence

Více

Nefrolitiáza. Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně DOPORUČENÉ POSTUPY PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE

Nefrolitiáza. Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně DOPORUČENÉ POSTUPY PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně DOPORUČENÉ POSTUPY PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE Projekt MZ ČR zpracovaný ČLS JEP za podpory grantu IGA MZ ČR 5390-3 Reg. č. a/047/266 Nefrolitiáza Autor: Spoluautor:

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC LEDVINOVÉ KAMENY INFORMACE PRO PACIENTY PŘI POTÍŽÍCH S KAMENY V LEDVINÁCH A MOČOVÝCH CESTÁCH EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC LEDVINOVÉ KAMENY INFORMACE PRO PACIENTY PŘI POTÍŽÍCH S KAMENY V LEDVINÁCH A MOČOVÝCH CESTÁCH EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC LEDVINOVÉ KAMENY INFORMACE PRO PACIENTY PŘI POTÍŽÍCH S KAMENY V LEDVINÁCH A MOČOVÝCH CESTÁCH EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY VÁŽENÁ PANÍ, VÁŽENÝ PANE, PŘIPRAVILI JSME PRO VÁS

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze přednosta prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. Urologická klinika VFN a 1. LF UK se letos

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku Dietní režim Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč potřebuji dodržovat speciální dietu? I když se pomocí dialýzy z těla odstraní mnoho odpadních látek, musíte být při stravování stále opatrní, abyste

Více

Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu

Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu Definice Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu v naprosté většině vycházejí z uroteliální výstelky horních močových cest a mají proto mnoho společných

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Nefrologie urologie OCH

Nefrologie urologie OCH Nefrologie urologie OCH Ledviny 1 Vrozené anomálie Dle počtu Dle polohy dystopická, ren migralis Dle tvaru podkova Cystické polycystické Pseudotumory Latentní nebo časté záněty, konkrementy, městnání,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) U Studny, Karviná

Více

Moderní přístupy k výživě dětí

Moderní přístupy k výživě dětí Moderní přístupy k výživě dětí Výuka VŠCHT Kužela, L. Moderní přístupy v oblasti výživy Převažující pojetí výživy doposud V popředí obava z hladovění Proto pohled spíše z kvantitativního hlediska Je stále

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 09.10. DO 15.10.2010 1 PRAŽSKÝ DENÍK V Krči mají výjimečný ultrazvuk Thomayerova nemocnice získala zařízení, které ve střední a východní Evropě

Více

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo.

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

Datum: 19.2.2013 Třída: 8.B www.zdrava-vyziva.net www.wikipedia.cz

Datum: 19.2.2013 Třída: 8.B www.zdrava-vyziva.net www.wikipedia.cz Složka sady Autor Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Předmět Tematický okruh Téma VY_52_INOVACE_Pr.8.14 Michaela Gleichová Člověk a příroda Přírodopis Přírodopis Biologie člověka Zdravá výživa Ročník 8.

Více

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu Danuše Hrbková nutriční terapeutka Směnný provoz narušení cirkadiánního rytmu dopad na zdraví člověka vyšší riziko koronárního postižení nárůst hladiny

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Fyzikální základy extrakorporální litotrypse

Fyzikální základy extrakorporální litotrypse Fyzikální základy extrakorporální litotrypse The essentials of physics of extracorporeal shock wave lithotripsy přehledový článek Kamil Fógel Urologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze Došlo: 20. 10. 2009

Více

Traumata urogenitálního systému z pohledu urologa. MUDr. Jiří Vašík MUDr. Jakub Szewczyk

Traumata urogenitálního systému z pohledu urologa. MUDr. Jiří Vašík MUDr. Jakub Szewczyk Traumata urogenitálního systému z pohledu urologa MUDr. Jiří Vašík MUDr. Jakub Szewczyk Trauma ledviny Představuje 1-5% všech traumat břicha Nejčastější poraněný orgán břicha Příčiny- tupé poranění častější

Více

ACIDOBAZICKÁ NEROVNOVÁHA

ACIDOBAZICKÁ NEROVNOVÁHA ACIDOBAZICKÁ NEROVNOVÁHA Jelikož jsme tvořeni z 75% vody, na správné hydrataci vhodnou tekutinou samozřejmě velmi záleží. Měli bychom pít vodu o ph 7 až 9. Bohužel voda z kohoutku mívá ph kolem 6. Většina

Více

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011 Předmět Přírodověda Třída 5. Autor Dagmar Šnajdarová Anotace Práce s textem týkající se živin a kalorií v potravinách. Soubor obsahuje 5 stran pro žáky a 4 strany pro učitele s řešením. Očekávaný výstup

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

Dieta u nemocí žlučníku, žlučových cest a pankreatu

Dieta u nemocí žlučníku, žlučových cest a pankreatu Dieta u nemocí žlučníku, žlučových cest a pankreatu Výuka VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Postižení žlučových cest možnosti Akutní cholecystitida (kalkulózní, nekalkulózní) Jedná se o akutní břišní

Více

Léčebná výživa u onemocnění jater Výuka na VŠCHT

Léčebná výživa u onemocnění jater Výuka na VŠCHT Léčebná výživa u onemocnění jater Výuka na VŠCHT Lubomír Kužela Hlavní formy postižení jater. Akutní hepatitida virová, alkoholická, toxická Posthepatitické potíže, hyperbilirubinemie Chronická hepatitida

Více

Ultrazvuková terapie. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: Lékařská přístrojová technika

Ultrazvuková terapie. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: Lékařská přístrojová technika Ultrazvuková terapie Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: Lékařská přístrojová technika Fyziologické účinky výkonového ultrazvuku Ultrazvukové interakce: pohlcená uzv energie vyvolá v biologických systémech

Více

DIETA ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Obchodní akademie / Informační technologie

DIETA ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Obchodní akademie / Informační technologie DIETA Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_TEV2118 (Dieta) Autor Mgr. Radek Zimčík Datum 4. 4.

Více

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Poradna pro zdravou výživu a odvykání kouření MOJE ZMĚNA ŽIVOTNÍHO STYLU ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Výchozí hmotnost Cílová hmotnost Cíle krátkodobé: 1. měsíc... 2. měsíc... 3.

Více

FIGUACTIV OTÁZKY A ODPOVĚDI ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PRODUKTŮM LR FIGUACTIV

FIGUACTIV OTÁZKY A ODPOVĚDI ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PRODUKTŮM LR FIGUACTIV FIGUACTIV OTÁZKY A ODPOVĚDI ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PRODUKTŮM LR FIGUACTIV Obsah I. Co je Figuactiv? S 3 II. Jaké pokrmy lze nahradit produktem Figuactiv? S 3 III. Zasytí mě Figuactiv, nebo je povolena

Více

Kalorické tabulky potravin

Kalorické tabulky potravin BMI, Body Mass Index - jednoduchým výpočtem zjistíte, jak jste na tom s vaší váhou. BMI = hmotnost (kg) / výška (m) 2 BMI je však pouhým statistickým nástrojem, u konkrétních osob se může klinický stav

Více

Dieta u dialyzovaných pacientů

Dieta u dialyzovaných pacientů Dieta u dialyzovaných pacientů Hyperfosfatémie u dialyzovaných pacientů, její rizika a možnosti řešení Dana Sasaková - nutriční terapeut FMC DS, s.r.o. Kunětická hora, Dříteč 155, 24.5.2013 Čtyři základní

Více

VSTUPNÍ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

VSTUPNÍ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK VSTUPNÍ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Odpovědi na níže uvedené dotazy umožní ošetřujícímu lékaři rychlou orientaci ve Vašem konkrétním případě a velmi mu usnadní cestu ke správnému nasazení bílkovinné ketogenní diety

Více

ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ

ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU HYGIENICKÁ SLUŽBA STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV PROJEKT ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA TEORETICKÁ VÝCHOVA A PRAKTICKÁ APLIKACE KE SPRÁVNÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU,

Více

Informace pro pacienty. Základní informace o kamenech v ledvině a močovodu. Pravá ledvina

Informace pro pacienty. Základní informace o kamenech v ledvině a močovodu. Pravá ledvina Informace pro pacienty Čeština Základní informace o kamenech v ledvině a močovodu Podtržená slova jsou vysvětlena ve slovníčku pojmů. Pravá ledvina Levá ledvina Co je kámen? Kámen je tvrdá, tuhá hmota,

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml Příbalová informace Informace pro použití, čtěte pozorně! Název přípravku 3 -[ 18 F]FLT, INJ Kvalitativní i kvantitativní složení 1 lahvička obsahuje: Léčivá látka: Pomocné látky: Léková forma Injekční

Více

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim Hygiena a školní zdravotnictví Výživa a pitný režim Diskuse Proč je zdravá výživa důležitá? Jak byste definovali zdravou výživu? Zdravá výživa a populace České republiky. Jakým způsobem vést dítě ke zdravé

Více

Překyselení organizmu hrozba nebo mýtus? Bc.T.Starnovská

Překyselení organizmu hrozba nebo mýtus? Bc.T.Starnovská Překyselení organizmu hrozba nebo mýtus? Bc.T.Starnovská 1 ph Kyselost nebo zásaditost udává ph, rozpětí je od 0 do 14. hodnota 7 = neutrální (čistá voda) 2 ph člověka - fyziologicky Krev má ph 7,36 7,44,

Více

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková TRITON Rakovina tlustého stfieva a koneãníku Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková Jitka Abrahámová, Ludmila Boublíková, Drahomíra Kordíková Rakovina tlustého

Více

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA OBECNĚ 1/ Cíl potlačení aktivity choroby zmírnění až odstranění příznaků choroby navození dlouhodobého, bezpříznakového období - remise

Více

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŽIVA > stejně důleţitá sloţka přípravy jako trénování > výţiva není pouze o svalové tkáni, ale i ostatních tkáních a orgánech > sportovec musí

Více

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Život s hemofilií Hemofilie Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Genetika Chybná genetická informace

Více

Problematika dětské obezity. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Problematika dětské obezity. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Problematika dětské obezity Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Obezita = nakupení tukové tkáně = rozdíl oproti obezitě dospělých Na nárůstu hmotnosti se podílí i rozvoj muskulosteletárního systému

Více

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETA KJ B T S d. č. 0s ČAJOVÁ-SONDOVÁ - hrazena enterální klinickou výživou (Nutrison, NutrilaC, atd.) Indikace: u pacientů, kteří nemohou přijímat stravu per os.

Více

Vliv zdravé stravy na sportovní výkon

Vliv zdravé stravy na sportovní výkon Vliv zdravé stravy na sportovní výkon Martin Poklop SCM soustředění - 27.10.2014 Kladky u Konice Motivace Program přednášky Sportovní výkon z pohledu výživy Co si tedy dát? Zajímavá témata z pohledu zdravé

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru UROLOGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru UROLOGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru UROLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických znalostí a praktických dovedností, které umožňují samostatně provádět odbornou

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 327

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 327 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 327 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829 Střední

Více

3 Léčba močových kamenů v ledvině a močovodu

3 Léčba močových kamenů v ledvině a močovodu Informace pro pacienty 3 Léčba močových kamenů v ledvině a močovodu Podtržené výrazy jsou uvedeny ve slovníčku. Lékař Vám diagnostikoval kámen v ledvině nebo v močovodu. Tato brožura popisuje nejrůznější

Více

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních www.bileplus.cz Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené aminokyseliny) ovlivňující metabolismus tuků spalování tuků Mléčné výrobky a mléčné

Více

PREDIKCE, PREVENCE A PERSONIZOVANÝ PŘÍSTUP U TYREOIDÁLNÍCH CHOROB

PREDIKCE, PREVENCE A PERSONIZOVANÝ PŘÍSTUP U TYREOIDÁLNÍCH CHOROB PREDIKCE, PREVENCE A PERSONIZOVANÝ PŘÍSTUP U TYREOIDÁLNÍCH CHOROB V. Zamrazil Endokrinologický ústav, Praha Subkatedra endokrinologie IPVZ, Praha TYREOPATIE MODEL APLIKACE PPPM SOUČASNÝ STAV KLINICKÉ TYREOIDOLOGIE

Více

Pitný režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Pitný režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku Pitný režim Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč musím omezovat příjem tekutin? Jednou z hlavních funkcí ledvin je udržet v těle rovnováhu tekutin. Pokud ledviny selžou, tělo se těžko zbavuje jejich

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Období: jarní 2015 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška Předmět:

Více

DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH

DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH MOŽNOSTI ÚPRAVY DIETNÍHO REŽIMU HEMODIALYZOVANÝCH PACIENTŮ PŘI HOSPITALIZACI Mengerová O. 1, Duchková M. 1, Hanzlíková P. 1, Teplan V. 2 ÚOP 1, KN TC 2 ; IKEM Praha DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH Musí

Více

Výživa zdravých a chronicky nemocných dětí v 21.století. Hrstková H.

Výživa zdravých a chronicky nemocných dětí v 21.století. Hrstková H. Výživa zdravých a chronicky nemocných dětí v 21.století Hrstková H. Česká republika přední místo na světě ve výskytu kardiovaskulárních chorob Nejčastější příčina úmrtí Budoucí vývoj zdraví - ovlivňován

Více

CO JÍST PŘED POSILOVÁNÍM

CO JÍST PŘED POSILOVÁNÍM Autor: MUDr. Marie Skalská, Pro Fit Institut STRAVA PŘED CVIČENÍM A PO CVIČENÍ VÝZNAMNĚ OVLIVŇUJE VÝKON, RYCHLOST REGENERACE, PÁLENÍ TUKŮ, ZOTAVENÍ PO VÝKONU, NÁRŮST SVALOVÉ HMOTY, A TAKÉ TŘEBA TO, JESTLI

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Prevence a léčba obezity v Evropské unii Současný stav v ČR

Prevence a léčba obezity v Evropské unii Současný stav v ČR Prevence a léčba obezity v Evropské unii Současný stav v ČR Kunešová M., Centrum pro diagnostiku a léčbu obezity Endokrinologický ústav, Praha 8.11. 2007 Eurocentrum Praha Výskyt nadváhy a obezity v jednotlivých

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: ; Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_03 Název materiálu: Vitamíny. Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Vitamíny. Očekávaný

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Výživa

Více

Operace hrtanu. MUDr. Ale Slavíãek. Triton

Operace hrtanu. MUDr. Ale Slavíãek. Triton TRITON Operace hrtanu MUDr. Ale Slavíãek Triton Aleš Slavíček Operace hrtanu Vyloučení odpovědnosti vydavatele Autor i vydavatel věnovali maximální možnou pozornost tomu, aby informace zde uvedené odpovídaly

Více

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Výživa odpovídající potřebám organismu co do kvality i kvantity Primární prevence řady chorob Vychází z vědeckých poznatků

Více

OSLAVA MLÉKA 2009. Ing. Jiří Kopáček, CSc.

OSLAVA MLÉKA 2009. Ing. Jiří Kopáček, CSc. OSLAVA MLÉKA 2009 Ing. Jiří Kopáček, CSc. Od roku 1957 slaví světová mlékařská veřejnost každé čtvrté úterý v měsíci květnu SVĚTOVÝ DEN MLÉKA Podnět t k tomuto svátku dala konference významných světových

Více

Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal

Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal 15 let příznivých se systémovou enzymoterapií (SET) v komplexní léčbě postižení pohybového aparátu v leteckém průmyslu

Více

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Odpovídá potřebám co do kvality i kvantity Primární prevence Z vědeckých poznatků a zvyklostí jednotlivých zemí Proto jsou

Více

Urologická příprava pacienta do registru čekatelů na TL. Pavel Navrátil RTC při Urologické klinice FN a LF UK v Hradci Králové

Urologická příprava pacienta do registru čekatelů na TL. Pavel Navrátil RTC při Urologické klinice FN a LF UK v Hradci Králové Urologická příprava pacienta do registru čekatelů na TL Pavel Navrátil RTC při Urologické klinice FN a LF UK v Hradci Králové Základní předpoklady vstupu do registru čekatelů 1. Vyloučení malignity 2.

Více

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc., MUDr. Věra Kernová, MUDr. Jarmila Rážová Státní zdravotní ústav, Praha ÚVOD A DEFINICE Primární prevence by měla být

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Období: jarní 2015 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška Předmět:

Více

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Prof. MVDr. Lenka VORLOVÁ, Ph.D. a kolektiv FVHE VFU Brno Zlín, 2012 Mléčné výrobky mají excelentní postavení mezi výrobky živočišného původu - vyšší biologická

Více

Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ

Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ VÝŽIVA Její role nezastupitelná Součástí tréninku Správná aplikace může snížit rizika přinášená specifickým tréninkovým

Více

1. Poruchy glomerulární filtrace

1. Poruchy glomerulární filtrace LEDVINY 1. Poruchy glomerulární filtrace 2. Nefrotický syndrom 3. Poruchy činnosti tubulů 4. Oligurie, polyurie 5. Nefrolithiasis 6. Průtok krve ledvinou a jeho poruchy 7. Akutní selhání ledvin 8. Chronické

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

Diabetes mellitus a stravování

Diabetes mellitus a stravování Diabetes mellitus a stravování Složení stravy Výživová hodnota (nutriční jakost) Energetická hodnota (výtěžnost) 1. Vitaminy 2. Minerální látky 3. Voda 1. Sacharidy 2. Bílkoviny 3. Tuky Rozdíly v diabetické

Více

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol Co je cholesterol? - Cholesterol je steroidní látka, kterou lidský organismus potřebuje pro tvorbu hormonů a vitamínu D. - Cholesterol pomáhá tělu zpracovávat tuky, je také důležitý při tvorbě buněčných

Více

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Formulář: Vstupní parametry Rok narození Věk Pohlaví Kouření o Kuřák o Bývalý kuřák o Nekuřák Hmotnost pacienta v době diagnózy (kg) Hmotnost pacienta v době

Více

Výživa při onkologických onemocněních. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Výživa při onkologických onemocněních. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Výživa při onkologických onemocněních Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Zásady výživy 1 energeticky bohatá zároveň vysoce biologicky hodnotná zajištěno pestrostí dieta proto: dostatek bílkovin

Více

Česká urologie 4/1998 5

Česká urologie 4/1998 5 KONFERENCE ČUS Zlín 22. - 23. října 1998 Moderní léčebné možnosti přicházely do českých zemí vždy s určitým zpožděním za světem. Poté, co naši urologové získali technické podmínky srovnatelné se zahraničím,

Více

Mléčná žláza, laktace. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Mléčná žláza, laktace. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Mléčná žláza, laktace Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Radka Benešová ANATOMIE MLÉČNÉ ŽLÁZY Mléčná žláza (glandula mammaria)

Více

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Výživu kůže nelze oddělit od výživy celého těla. Moderní nutriční doplňky nenahrazují výživu, ale doplňují ji. Primárním účelem kůže na tvořit bariéru na pomezí vnějšího prostředí a organizmu Kosmetické

Více

ZNAČENÍ GDA NA OBALECH POTRAVIN. Navigace ve světě živin a kalorií

ZNAČENÍ GDA NA OBALECH POTRAVIN. Navigace ve světě živin a kalorií ZNAČENÍ GDA NA OBALECH POTRAVIN Navigace ve světě živin a kalorií 1 CO JE ZNAČENÍ GDA? Značení GDA je: na první pohled jasná informace o obsahu energie, procenty vyjádřený podíl doporučeného denního množství

Více

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 35 odst. 2, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

OSVĚŽENÍ MLÉKEM. Karolína Hlavatá

OSVĚŽENÍ MLÉKEM. Karolína Hlavatá OSVĚŽENÍ MLÉKEM Karolína Hlavatá Mléko v dobách našich předků Mléko a mléčné výrobky jsou součástí výživy člověka již od mladší doby kamenné, kdy se člověk usadil a začal pěstovat obilí a chovat dobytek

Více

FitLine All-in-1000 Plus

FitLine All-in-1000 Plus Probiotický - nové heslo? Mluvíme-li dnes o jogurtu a jiných kysaných mléčných výrobcích, nesmí chybět pojem probiotický. Ale co toto slovo vlastně znamená? Probiotica ( probiotický ) = pro život - jsou

Více

Vitamíny. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 6. 12. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis

Vitamíny. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 6. 12. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis Vitamíny Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 6. 12. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci si připomenou přehled, rozdělení a zdroje vitamínů. VITAMÍNY - jsou nízkomolekulární

Více

Lipidy, důležité přírodní látky

Lipidy, důležité přírodní látky Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 04.10. DO 08.10.2010 1 PRIMA Operace bez krve. Čeští lékaři se učí operovat prostřednictvím ultrazvuku. Moderátorka: Česká republika získala nový

Více

celodenní stravování 3-6 r. 114 20 450 60 25 40 190 180 150 15 7-10 r. 149 30 250 70 35 55 215 170 300 30

celodenní stravování 3-6 r. 114 20 450 60 25 40 190 180 150 15 7-10 r. 149 30 250 70 35 55 215 170 300 30 107 VYHLÁŠKA ze dne 25. února 2005 o školním stravování Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 35 odst. 2, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Při vytváření koncepce našeho nového nestátního zdravotnického zařízení jsme vycházeli ze zkušeností vyspělých zdravotních systémů, kde kooperace lékařů

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

Diagnostika infarktu myokardu pomocí pravidlových systémů

Diagnostika infarktu myokardu pomocí pravidlových systémů pomocí pravidlových systémů Bakalářská práce 2009 pomocí pravidlových systémů Přehled prezentace Motivace a cíle Infarkt myokardu, EKG Pravidlové systémy Výsledky Motivace Infarkt myokardu Detekce infarktu

Více

Péče na úseku stomatologie I.

Péče na úseku stomatologie I. Péče na úseku stomatologie I. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2011 Bc. Zouharová Klára Stomatologie lékařský obor, zabývající se

Více

Jednotlivá patra pyramidy výživy pro děti

Jednotlivá patra pyramidy výživy pro děti Díl 4. Jednotlivá patra pyramidy výživy pro děti Abychom mohli pyramidu výživy pro děti správně používat, podrobněji se seznámíme s jednotlivými jejími patry. Základna pyramidy Základnu pyramidy tvoří

Více

Obsah soli v potravinách a její spotřeba ve stravě obyvatelstva ČR. Lucie Grossová, DiS.

Obsah soli v potravinách a její spotřeba ve stravě obyvatelstva ČR. Lucie Grossová, DiS. Obsah soli v potravinách a její spotřeba ve stravě obyvatelstva ČR Lucie Grossová, DiS. Charakteristika soli Chlorid sodný (NaCl), běžně označován jako kuchyňská či jedlá sůl, je chemická sloučenina chlóru

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

Léčebná výživa u laktózové intolerance

Léčebná výživa u laktózové intolerance Léčebná výživa u laktózové intolerance Výuka VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Nesnášenlivost mléka Příčiny Alergie na mléčnou bílkovinu Intolerance laktózy (deficit laktázy) První popis Holzel a spol.

Více