Tyto podmínky spolu s plánem vašeho pojištění vymezují vaše pojistné krytí.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tyto podmínky spolu s plánem vašeho pojištění vymezují vaše pojistné krytí."

Transkript

1 Služba Accidental Damage Protection (Ochrana před nehodou) nebo Accidental Damage se službou Theft Protection (Ochrana před nehodou a krádeží) Pojistné podmínky Tyto podmínky spolu s plánem vašeho pojištění vymezují vaše pojistné krytí. Tento dokument představuje pojistnou smlouvu uzavíranou mezi vámi, kupujícím uvedeným na certifikátu o pojištění a společností London General Insurance Company Limited (dále jen pojistitelem/námi ). Divize Dell Products (společnost Dell) byla určena, aby jménem pojistitele prodávala a zajišťovala administrativu pojištění. Tento dokument poskytuje informace o dvou úrovních pojištění: Accidental Damage Protection (Ochrana před nehodou) a Accidental Damage se službou Theft Protection (Ochrana před nehodou a krádeží). Váš plán pojištění a faktura od společnosti Dell budou sloužit jako doklady o koupi: 1. služby Accidental Damage Protection (Ochrana před nehodou), nebo 2. služby Accidental Damage se službou Theft Protection (Ochrana před nehodou a krádeží). Při rozhodování, zda je toto pojištění pro vás vhodné, zvažte, zda jste neuzavřeli jiná pojištění, která nabízí stejné pojistné krytí jako tato pojistka. Upozorňujeme, že když uzavřete pojištění, neznamená to, že byste se o pojištěný produkt neměli starat. Zákazníci se zvláštními požadavky Tento dokument a všechny naše materiály jsou k dispozici vytištěné velkým písmem, Braillovým písmem a ve zvukovém formátu. Na vyžádání vám rádi poskytneme kopii. Stačí kontaktovat správce na čísle nebo na čísle textového telefonu ROZSAH KRYTÍ Nárok na uzavření této pojistné ochrany máte za splnění všech těchto podmínek: - Pojištěný produkt je produktem značky Dell a - v okamžiku zakoupení jste starší 18 let a - pojištěný produkt představuje hardware nebo mobilní zařízení, např. tablet. Pokud jste zakoupili pojištěný produkt před uzavřením této pojistky, podle vašeho přesvědčení a nejlepšího vědomí není pojištěný produkt ve chvíli zakoupení pojistky nijak poškozený. Upozornění: Vyhrazujeme si právo provést prohlídku pojištěného produktu na vašem pracovišti, abychom mohli normální provozuschopný stav produktu ověřit. Veškeré servisní služby, které jsou na počátku období trvání záruky potřeba k navrácení pojištěného produktu do normálního provozního stavu, aby měl daný podporovaný produkt na pojistné krytí nárok, jsou na odpovědnosti zákazníka. Pokud naši technici během kontroly zjistí, že k poškození pojištěného produktu došlo před zakoupením pojistky, může to ovlivnit platnost pojištění. Nároky týkající se pojištěného produktu nelze uplatňovat do 30 dnů od data zakoupení první pojistky (jak je uvedeno na vaší faktuře nebo potvrzení objednávky). Tato 30denní lhůta neplatí, pokud jste tuto pojistku zakoupili současně s pojištěným produktem nebo pokud je daná smlouva prodloužením stávající smlouvy o službě Accidental Damage (Ochrana před nehodou).

2 2. TRVÁNÍ Pojištění bude platit od data jeho zakoupení, nebo od data, kdy obdržíte svůj pojištěný produkt, podle toho, která situace nastane později. Pojištění přestane platit v den, kdy nastane dřívější z těchto situací: - Vaše pojistka bude zrušena, nebo - nastane datum označené ve vašem plánu pojištění jako koncové. Pokud jste zakoupili službu Accidental Damage with Theft Protection (Ochrana před nehodou a krádeží), vaše pojistka proti krádeži skončí po úspěšně vyřízené žádosti o plnění v souvislosti s krádeží a po vydání náhradního produktu. Pojištění související s ochranou před nehodou bude platit do vypršení. 3. KRYTÍ, KTERÉ ZÍSKÁTE 3a. Služba Accidental Damage (Ochrana před nehodou) Riziko Váš pojištěný produkt je krytý před náhodným poškozením Náhodné poškození je poškození v důsledku neočekávané a náhlé události, která má povahu nehody. Plnění v souvislosti s náhodným poškozením lze uplatnit pouze na hardware. Pokud to bude možné a ekonomicky výhodné, nejprve se pokusíme produkt opravit. Jestliže se nám to nepodaří, nahradíme ho produktem se stejnou nebo podobnou specifikací. Fakta týkající se oprav Původní díly můžeme nahradit novými nebo použitými díly od původního nebo jiného výrobce. Náhradní díly budou funkčně odpovídat původním součástem. Opravou pojištěného produktu můžeme pověřit přidruženou společnost nebo třetí stranu. Fakta týkající se výměny produktů Náhradní produkt bude mít stejnou nebo podobnou specifikaci jako pojištěný produkt. Náhradní produkt bude vybrán společností Dell. Náhradní produkt může obsahovat originální nebo renovované díly od původního nebo jiného výrobce. Když v souvislosti se službou Accidental Damage (Ochrana před nehodou) žádáte o pojistné plnění, musíte dovolit společnosti Dell, aby jménem společnosti LGI produkt posoudila. Zástupce technické podpory společnosti Dell vás bude informovat o možnostech, které máte k dispozici, když chcete odeslat produkt společnosti Dell k posouzení a opravě. Pokud dodržíte všechny pokyny společnosti Dell, tato jménem společnosti LGI zaplatí veškeré poplatky za dopravu související s vrácením produktu na její servisní místo. V některých případech může společnost Dell v rámci vašeho pojištění použít jiné hodnocení a metody oprav.

3 Pojistné krytí mimo vymezené území Oprava nebo výměna v souladu s tímto pojištěním bude poskytnuta v místech uvedených na vaší faktuře. Úrovně odezvy služeb, pracovní doby technické podpory a doby, za kterou dorazí technik na pracoviště, se v jednotlivých oblastech liší. Některé možnosti nemusí být ve vaší oblasti dostupné. Možnost žádat o pojistné plnění mimo zemi, v níž byla pojistka zakoupena, nemusí být k dispozici pro všechny zákazníky. Závazek opravit nebo nahradit přemístěný pojištěný produkt závisí na místní dostupnosti služeb a mohou s ním být spojeny další poplatky, kontroly a opětovná certifikace přemístěného pojištěného produktu dle aktuálně stanovených sazeb společnosti Dell za čas, materiál a poradenství. V případě podpory mimo zemi navíc nebude podpora zahrnovat výměnu celých jednotek. S žádostí o další informace se obraťte na společnost Dell, která bude jednat jménem společnosti LGI. Kontaktní údaje nalezete na své faktuře nebo na místní webové stránce společnosti Dell. Chcete-li problém telefonicky konzultovat s analytikem technické podpory, kontaktujte centrum podpory Dell ProSupport. Oblastní telefonní čísla jsou k dispozici na adrese Contacts. 3b. Krádež (platí pouze v případě, že jste zakoupili službu Accidental Damage and Theft (Ochrana před nehodou a krádeží)) Riziko Váš pojištěný produkt je krytý před Pokud dojde ke krádeži vašeho pojištěného produktu, nahradíme ho produktem se stejnou nebo podobnou specifikací. krádeží Jestliže už není k dispozici náhradní produkt s ekvivalentní specifikací, bude vám jako náhrada vyplacena částka až do výše původní kupní ceny pojištěného produktu. Fakta týkající se výměny produktů Náhradní produkt bude vybrán společností Dell jménem společnosti LGI. Náhradní produkt může obsahovat originální nebo renovované díly od původního nebo jiného výrobce. Celosvětové pojištění Toto pojištění přináší ochranu před krádeží bez ohledu na to, kde na světě k ní dojde. Náhradní produkty však zašleme pouze na adresu uvedenou na vaší faktuře.

4 4. NA CO SE POJIŠTĚNÍ NEVZTAHUJE 4a Služba Accidental Damage Výjimky Jedna oprávněná žádost o plnění v souvislosti s nehodou příslušného produktu za období 12 měsíců, které se bude počítat od začátku poskytování služby. Nedodržování pokynů dodaných s produktem. Spotřební položky a periferní zařízení nebo produkty prodané nebo dodané s vaším pojištěným produktem. Počítačový software Pro každý produkt pojištěný v souladu s touto smlouvou platí, že ochrana poskytovaná službou Accidental Damage Protection (Ochrana před nehodou) je omezena na jednu oprávněnou žádost o plnění v souvislosti s nehodou příslušného produktu za období 12 měsíců, které se bude počítat od počátečního data vašeho pojištění. Jakmile stanovený limit vyčerpáte, náklady na opravu související s dalšími žádostmi o pojistné plnění budou účtovány dle aktuálního sazebníku společnosti Dell za čas, materiál a poradenství. Toto pojištění se nevztahuje na náhodné poškození způsobené nedodržením pokynů dodaných s produktem nebo používáním produktu v nevhodném prostředí. Toto pojištění se nevztahuje na periferní zařízení ani na jiné položky, které jsou klasifikované jako příslušenství nebo spotřební materiály a nejsou integrovanou součástí základní jednotky. Jako příklady lze uvést dokovací stanice, baterie s vypršenou záruční lhůtou, externí modemy, externí klávesnice pro notebooky, monitory, externí myši pro notebooky, pouzdra, žárovky, paměťová zařízení, externí reproduktory a další díly/komponenty, které vyžadují pravidelnou údržbu ze strany uživatele, a jiné počítačové komponenty, které netvoří nedílnou součást pojištěného produktu. Pojistka se nebude vztahovat na žádný předinstalovaný ani zakoupený počítačový software, na uložená data, software pro prevenci/detekci virů ani na externí příslušenství, jako jsou například položky integrované při výrobě na přání zákazníka. To platí například pro situace, v nichž jste nezálohovali data nebo neposkytli disky, s jejichž pomocí by bylo možné znovu nainstalovat operační systém. Tato pojistka neposkytuje žádné služby obnovení dat, avšak pokud bude v rámci žádosti o pojistné plnění vyměněn pevný disk, budou na něj bezplatně nainstalovány aktuální verze (dostupné při podání žádosti) hlavních aplikací a operačního systému, které jste původně zakoupili od společnosti Dell. Naší povinností však není kontrolovat, zda jsou všechny aplikace nainstalované při výrobě na přání zákazníka kompatibilní s náhradním produktem. Kosmetické poškození Tato pojistka se nevztahuje na žádná poškození, která neovlivňují funkci nebo výkon pojištěného produktu. Například ji nelze uplatnit na přiměřené opotřebení, poškrábání, promáčknutí apod., pokud váš produkt stále funguje tak, jak očekáváte.

5 Pokud byl produkt opraven subjektem, který nebyl z naší strany autorizován Ztráta nebo krádež (Výjimka nastává v případě, že jste také zakoupili službu Theft Protection (Ochrana před krádeží), jak je uvedeno ve vašem plánu, viz Pojištění služby Theft Protection (Ochrana před krádeží)). Požár Nedostatečná péče o pojištěný produkt Pokud byl produkt opraven jiným subjektem než námi určeným vhodným smluvním partnerem, pojistku nelze uplatnit. Pojistka se nevztahuje na ztrátu nebo krádež pojištěného produktu. Aby vám mohla být poskytnuta oprava či výměna produktu, musíte nám celý poškozený pojištěný produkt vrátit. Poškození produktu způsobené požárem. Pojištění se nevztahuje na úmyslná poškození ani na poškození způsobená nesprávným užitím produktu. O svůj pojištěný produkt musíte pečovat. Pokud tak neučiníte, je možné, že vaši žádost o pojistné plnění neschválíme. Správnou péči o svůj pojištěný produkt můžete zajistit pomocí jednoduchých kroků. Při hodnocení vaší žádosti o pojistné plnění vždy vezmeme v úvahu situaci, v níž k náhodnému poškození došlo. Níže najdete příklady, kdy žádostem o pojistné plnění nebude vyhověno: 1. Svůj pojištěný produkt dáte osobě, kterou velmi dobře neznáte a jíž nedůvěřujete. 2. Váš pojištěný produkt bude úmyslně poškozen z vaší strany nebo ze strany jiné osoby. 3. Svůj pojištěný produkt ponecháte v nevhodném prostředí, například na balkonovém zábradlí. Tyto příklady vám pomohou porozumět situacím, v nichž nebude možné pojištění uplatnit, avšak žádost o pojistné plnění může být zamítnuta i z jiných důvodů. Další náklady nebo ztráty Toto pojištění se nevztahuje na žádné jiné ztráty nebo náklady než na náklady vzniklé v souvislosti s opravou a náhradou vašeho pojištěného produktu. Mezi ně patří obnovení nebo přenos dat uložených na pojištěném produktu.

6 4b Krádež Výjimky Více než jedna oprávněná žádost o pojistné plnění Nedostatečná péče o pojištěný produkt Toto pojištění je omezeno na jednu oprávněnou žádost o pojistné plnění související s krádeží produktu za období platnosti pojistky. O svůj pojištěný produkt musíte pečovat. Pokud tak neučiníte, je možné, že vaši žádost o pojistné plnění neschválíme. Správnou péči o svůj pojištěný produkt můžete zajistit pomocí jednoduchých kroků, například můžete produkt uzamykat nebo schovávat na bezpečném místě. Při hodnocení vaší žádosti o pojistné plnění vždy vezmeme do úvahy situaci, v níž ke krádeži došlo. Níže najdete příklady, kdy žádostem o pojistné plnění v souvislosti s krádeží nebude vyhověno: Jestliže svůj produkt ponecháte bez dozoru na viditelném místě ve svém automobilu nebo v restauraci. Svůj pojištěný produkt svěříte někomu jinému. Náhrada softwaru Krádež spotřebních položek nebo příslušenství Ztráta Toto pojištění se nevztahuje na náklady vzniklé v souvislosti s náhradou softwaru. Na náhradní produkt odeslaný v souladu s tímto pojištěním proti krádeži budou bezplatně nainstalovány nebo s ním budou bezplatně dodány aktuální verze (dostupné při podání žádosti) hlavních aplikací a operačního softwaru, které jste původně zakoupili od společnosti Dell. Toto pojištění se vztahuje pouze na krádež pojištěného produktu a neposkytuje náhradu příslušenství ani spotřebních materiálů, které byly odcizeny spolu s pojištěným produktem. Toto pojištění se nevztahuje na ztrátu pojištěného produktu. Další náklady nebo ztráty Toto pojištění se nevztahuje na žádné jiné ztráty nebo náklady než na náklady vzniklé v souvislosti s náhradou vašeho pojištěného produktu.

7 5. ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POJISTNÉ PLNĚNÍ TÝKAJÍCÍCH SE SLUŽBY ACCIDENTAL DAMAGE (OCHRANA PŘED NEHODOU) Jestliže chcete podat žádost o pojistné plnění, postupujte podle těchto jednoduchých kroků: - Pojištěný produkt si ponechejte, protože je možné, že ho bude muset před schválením vaší žádosti o pojistné plnění prohlédnout některý z opravářů společnosti Dell. - Poznamenejte si výrobní číslo svého pojištěného produktu. Najdete ho na zadní nebo spodní části pojištěného produktu, na faktuře od společnosti Dell a na přední straně vašeho plánu pojištění. Krok Krok 1 Zavolejte Oddělení pro zpracování žádostí o pojistné plnění v souvislosti s nehodou na telefonní číslo Pokud máte při spojení s uvedeným telefonním číslem problémy, na adrese najdete aktuální dostupné telefonní kontakty, nebo pošlete zákaznickému oddělení na adresu Pracovní doba podpory nezahrnuje státem uznávané svátky v zemi, ve které mají být služby poskytnuty. Krok 2 Budete požádáni o sdělení výrobního čísla pojištěného produktu. Jakmile bude vaše pojištění ověřeno, bude vám položeno několik otázek, aby bylo možné posoudit příčinu a rozsah poškození pojištěného produktu. Tyto kroky diagnostiky a odstraňování problémů si mohou vyžádat dlouhý telefonický hovor nebo více hovorů. V případech, ve kterých je to bezpečné, můžete být požádáni o manipulaci se součástmi uvnitř pojištěného produktu. Krok 3 Po přijetí vaší žádosti společnost Dell jménem společnosti LGI buď zařídí, že vám bude odeslán náhradní díl pro pojištěný produkt, nebo vám poradí, jak postupovat při odeslání produktu do servisního střediska. V souladu s pokyny od společnosti Dell musíte vrátit kompletní pojištěný produkt nebo jeho části. 6. ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POJISTNÉ PLNĚNÍ TÝKAJÍCÍCH SE SLUŽBY THEFT PROTECTION (OCHRANA PŘED KRÁDEŽÍ) - Než nás kontaktujete, měli byste událost co nejdříve oznámit policii nebo příslušnému místnímu úřadu a získat referenční číslo trestného činu. - Při hlášení krádeže policii nebo místnímu úřadu musíte poskytnout: - Podrobné informace o odcizeném pojištěném produktu včetně značky, modelu a výrobního čísla, které najdete na zadní nebo spodní straně pojištěného produktu, na faktuře od společnosti Dell a na přední straně vašeho dokumentu s plánem. - Podrobné informace o okolnostech krádeže - Jestliže se vám nedaří získat referenční číslo, kontaktujte nás.

8 Krok Krok 1 Žádost o pojistné plnění byste nám měli oznámit co nejdříve, a to ve lhůtě 28 dní. Vaši žádost prošetříme, i když ji nepodáte během této lhůty, ale průběh jejího vyhodnocení, opravy produktu a vyřízení pojistného plnění může být složitější. Můžete se obrátit na naši online službu pro podávání žádostí o pojistné plnění, kterou najdete na adrese: Vznesení nároku online zajistí nejrychlejší možné zpracování vašeho nároku. Bude nutné uvést výrobní číslo / číslo pojištění pojištěného produktu, které je uvedeno ve vašem plánu, a vyplnit a odeslat formulář pro uplatnění nároku online. Úplné podrobnosti o tom, jak nárok uplatnit, najdete online. Můžete také kontaktovat oddělení nároků služby Theft Protection na telefonním čísle Celý seznam kontaktů pro podávání žádostí souvisejících se službou Theft Protection (Ochrana před krádeží) najdete na adrese Krok 2 Během hovoru si od vás odhadce vyžádá určité informace, aby ověřil vaši koupi pojištění Theft Protection pro ochranu před krádeží, a poradí vám, jak nárok uplatnit či jak odeslat formulář uplatnění nároku k dokončení. Chcete-li mít jistotu, že vaše žádost bude zpracována v nejkratším možném čase, doporučujeme vám em odeslat veškerou dokumentaci, tj. kopii naskenovaného policejního hlášení. Krok 3 Pokud bude vaše žádost schválena, zašleme vám podrobné informace o tom, jak kontaktovat společnost Dell, která vystupuje jménem společnosti LGI, aby mohla zařídit odeslání náhradního produktu na vaši adresu.

9 7. POJISTNÉ PODMÍNKY - Chcete-li oznámit změnu adresy nebo požádat o převedení této pojistky, kontaktujte společnost Dell. - Veškeré údaje, které nám poskytnete při podání žádosti o pojistné plnění, mohou být zaneseny do registru žádostí, jehož prostřednictvím pojistitelé sdílejí informace, aby předcházeli pojistným podvodům. Na požádání vám poskytneme seznam účastníků a název a adresu provozovatele. - Podmínky vaší pojistky můžeme změnit. V takovém případě vás informujeme 30 dnů předem, a to písemným oznámením zaslaným na vaši poslední známou adresu. Podmínky vaší pojistky změníme jen v případě, že to bude vyžadovat regulatorní nebo legislativní změna, nebo pokud tím budeme reagovat na úpravu doporučení a kodexů našeho odvětví. Jestliže dojde ke změně pojistných podmínek, můžete své pojištění zrušit a získat zpět poměrnou částku, která bude vypočítána podle počtu měsíců vašeho nespotřebovaného pojistného. - Pokud bude vaše žádost zamítnuta a vy s rozhodnutím nesouhlasíte, postupujte podle pokynů pro podání stížnosti uvedených v ustanovení 8. - Toto pojištění nepředstavuje záruku. Produkt zakoupený od společnosti Dell bude dodán i s omezenou zárukou společnosti Dell nebo výrobce produktu, který jej pro společnost Dell distribuuje. Informace o vašich právech a opravných prostředcích v rámci omezené záruky najdete v prohlášeních o omezené záruce společnosti Dell. 8. ZÁSADY TÝKAJÍCÍ SE ZRUŠENÍ POJISTKY A VRÁCENÍ PENĚZ Vaše práva na zrušení pojistky Jste-li spotřebitelem: Jestliže z jakéhokoli důvodu nejste s pojistkou spokojeni nebo jestliže zjistíte, že pojistka neplní vaše požadavky, můžete do 14 dnů od data jejího uzavření kontaktovat společnost Dell, pojistku zrušit a získat zpět její plnou cenu. Jestliže žádost podáte během prvních 14 dní, budete mít nárok na vyplacení plné ceny pojistky, od níž budou odečteny náklady za poskytnuté služby. Pojistku můžete zrušit i po uplynutí 14denní lhůty (za předpokladu, že jste v souladu s podmínkami zatím nepodali žádost o pojistné plnění). V takovém případě získáte zpět poměrnou částku, která bude vypočítána podle počtu měsíců vašeho nespotřebovaného pojistného. Jestliže jste tuto pojistku uzavřeli jménem obchodní firmy, můžete tuto pojistku kdykoli zrušit bez nároku na vrácení zbylého pojistného. Pokud chcete tuto pojistku zrušit, kontaktujte společnost Dell: Na telefonním čísle: Na ové adrese: Naše práva na zrušení pojistky Vaši pojistku můžeme kdykoli zrušit, pokud ztratíme oprávnění k jejímu upisování. V takovém případě vás o zrušení pojistky budeme informovat 30 dní předem formou písemného oznámení a vy budete mít nárok získat zpět poměrnou částku, která bude vypočítána podle počtu měsíců vašeho nespotřebovaného pojistného. Jestliže porušíte ustanovení 12 Uvedení mylných informací, vaši pojistku můžeme zrušit bez nároku na vrácení peněz. 9. ZÁKONNÉ PŘEDPISY Pokud se strany nedohodnou jinak před uzavřením pojistné smlouvy, tato pojistka podléhá anglickému právu. Státem EHP pro účely této pojistky je Spojené království.

10 10. DOTAZY A STÍŽNOSTI Vždy je naším cílem poskytovat prvotřídní služby, ale může se stát, že s jejich úrovní nebudete spokojeni. Dotazy a stížnosti v oblasti prodeje, administrace nebo žádostí o pojistné plnění, které souvisí se službou Accidental Damage (Ochrana před nehodou) poskytovanou v rámci tohoto pojištění, kontaktujte společnost Dell, jejíž údaje najdete na své faktuře nebo na její místní webové stránce. Stížnosti nebo dotazy související s podmínkami této pojistky nebo se zpracování žádostí o pojistné plnění kvůli krádeži, kterou kryje toto pojištění, zasílejte společnosti TWG Services Limited em na adresu nebo napište správci žádostí o pojistné plnění ve společnosti TWG Services Limited na adresu The Aspen Building, Floor 2, Vantage Point Business Village, Mitcheldean, Gloucestershire, GL17 0AF. Společnost TWG Services Limited zpracovává dotazy a stížnosti jménem společnosti London General Insurance Company Limited. Jestliže vaše stížnost nebyla vyřízena k vaší spokojenosti, ve lhůtě 6 měsíců od konečného rozhodnutí můžete kontaktovat službu finančního ombudsmana na adrese Financial Ombudsman Service, Exchange Tower, Harbour Exchange Square, London, E14 9GE, nebo na telefonním čísle nebo Jasně formulujte povahu své stížnosti a uveďte stranu, jíž byla stížnost původně adresována. Nic z výše uvedeného neovlivňuje vaše právo podniknout příslušné právní kroky. 11. UVEDENÍ MYLNÝCH INFORMACÍ Když uzavíráte pojištění nebo podáváte žádost o pojistné plnění, vy nebo osoba jednající vaším jménem musíte věnovat přiměřenou pozornost tomu, abyste na všechny otázky odpověděli pravdivě a podle svého nejlepšího vědomí. Pokud tak neučiníte, může to ovlivnit platnost vaší pojistky nebo platbu vašeho pojistného plnění. 12. RÁMEC ODŠKODNĚNÍ Společnost London General Insurance Company Limited je pojištěna Kompenzačním programem finančních služeb (FSCS). Jestliže nebudeme schopni plnit své závazky, můžete mít nárok na kompenzaci ze strany tohoto programu. Všeobecné pojistné smlouvy jsou kryté do výše 90 % celé pohledávky bez horního limitu. Další informace o kompenzačním programu můžete získat, když kontaktujete FSCS telefonicky na čísle nebo , nebo pokud se obrátíte písemně na adresu Financial Services Compensation Scheme, 10 th Floor, Beaufort House, 15 Botolph Street, London, EC3A 7QU. 13. DEFINICE POSTAVENÍ Tato pojistka je upisována společností London General Insurance Company Limited, soukromou akciovou společností se sídlem v Anglii, jejíž registrované sídlo je na adrese Integra House, Floor 2, Vicarage Road, Egham, Surrey TW20 9JZ. Registrační číslo London General Insurance Company Limited získala oprávnění od regulačního úřadu Prudential Regulation Authority a je regulována ze strany Financial Conduct Authority a Prudential Regulation Authority, FRN Tyto údaje jsou dostupné na webové stránce FCA na adrese nebo na telefonním čísle

11 14. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ Pojistitel, společnost Dell a další společnosti v rámci skupiny Dell spolu s jednotlivými zástupci a subdodavateli mohou shromažďovat, používat, ukládat, přenášet a jinak zpracovávat vaše osobní údaje vztahující se k vaší osobě pro účely správy a upisování vašeho pojištění, zpracovávání všech žádostí, odhalování a prevence podvodů a marketingu, a to v souladu s požadavky stanovenými právními předpisy. Pro tyto účely mohou být vaše osobní údaje převedeny do zemí mimo EU. Upozorňujeme, že telefonní hovory mohou být pro účely školení a monitoringu nahrávány. Pro zajištění bezpečnosti v souladu s tímto ustanovením budou přijata přiměřená a vhodná opatření. Máte právo vyžádat si kopii vašich uložených osobních údajů a opravit veškeré nepřesnosti v nich obsažené. Můžete o to požádat společnost Dell na adrese Jestliže chcete požádat o osobní údaje, které o vás uchovává pojistitel, kontaktujte jej přímo na adrese [doplnit kontaktní údaje společnosti LGI].

Služba výměny hardwarového příslušenství HP Hardware Support Exchange Service pro spotřebitele

Služba výměny hardwarového příslušenství HP Hardware Support Exchange Service pro spotřebitele Datový list Služba výměny hardwarového příslušenství HP Hardware Support Exchange Service pro spotřebitele Služby HP Care Pack Vaše výhody Pohodlné vyzvednutí a vrácení u zákazníka Levnější alternativa

Více

Omezená záruka. Česká republika

Omezená záruka. Česká republika Omezená záruka Česká republika Společnost Sony Ericsson Mobile Communications AB, Nya Vattentornet, SE-221 88 Lund, Sweden, (Sony Ericsson), poskytuje tuto omezenou záruku na tento mobilní telefon a originální

Více

Produkční emfp Designjet T3500. Omezená záruka

Produkční emfp Designjet T3500. Omezená záruka Produkční emfp Designjet T3500 Omezená záruka 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 1. vydání Právní ujednání Informace uvedené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Více

Pojistné se sjednává jako jednorázové a je splatné spolu s kupní cenou za Pojištěný výrobek.

Pojistné se sjednává jako jednorázové a je splatné spolu s kupní cenou za Pojištěný výrobek. Informace o pojištění Nahodilého poškození Dell Česká republika Tyto Informace stručně shrnují vaše pojištění pro případ Nahodilého poškození výrobků Dell. Tento dokument neobsahuje úplné znění podmínek

Více

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Obchodní podmínky 1. Základní údaje Dodavatel Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou C 20398 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Více

Technická podpora. Knowledgebase. WebChat *

Technická podpora. Knowledgebase. WebChat * Technická podpora Chceme vám dát co nejlepší produkty a také co nejlepší služby, proto poskytujeme kompletní sadu možností elektronických služeb eservice doplněných telefonickou podporou. Se svou strategií

Více

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Prodávající: Václav Huml, Petýrkova 1956, Praha 4,14800 IČO: 62420691 DIČ: CZ6502091981, ŽL vydán Mú Praha 11 Č.jednací:3303/94/fyz Provozovna:

Více

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel Obchodní podmínky kupující - spotřebitel I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), je zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992

Více

Při velkém množství zakázek( především v období sezóny), se může dodací lhůta produktů na míru prodloužit o cca 3-4 dny popřípadě i více.

Při velkém množství zakázek( především v období sezóny), se může dodací lhůta produktů na míru prodloužit o cca 3-4 dny popřípadě i více. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu SalonValery jsou závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními

Více

4.ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit.

4.ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit. Obchodní podmínky 1.KONTAKTNÍ ÚDAJE Název: Vachoušková Stanislava Sídlo/bydliště: Horní Bludovice č.372, 73937 Horní Bludovice IČ: 60288761 Zapsaná:Obecní živnostenský úřad Magistrátu měsat Havířova Telefon:

Více

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny dopravy a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava a platba.

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny dopravy a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava a platba. 1. Základní údaje Dodavatel USB Media, spol. s r.o. se sídlem Nádražní 349/3, 152 00 Praha 5. Dodavatel je plátcem DPH. IČ: 24115131 DIČ: CZ24115131 (dále jen "dodavatel") 2. Objednávka zboží Seznam zboží

Více

Popis služby Basic Hardware Service

Popis služby Basic Hardware Service Popis služby Basic Hardware Service Přehled podmínek Tato smlouva (dále jen smlouva nebo popis služby ) se uzavírá mezi zákazníkem (dále jen vámi nebo zákazníkem ) a společností Dell.Zakoupením těchto

Více

OMEZENÁ ZÁRUKA VÝROBCE NOKIA NA TELEFON NOKIA SE SYSTÉMEM WINDOWS

OMEZENÁ ZÁRUKA VÝROBCE NOKIA NA TELEFON NOKIA SE SYSTÉMEM WINDOWS OMEZENÁ ZÁRUKA VÝROBCE NOKIA NA TELEFON NOKIA SE SYSTÉMEM WINDOWS DŮLEŽITÉ! Tato omezená záruka výrobce ( záruka ) se vztahuje pouze na originální výrobky Nokia s telefonem Windows prodané autorizovaným

Více

Popis služby Služba On site Diagnosis

Popis služby Služba On site Diagnosis Popis služby Služba On site Diagnosis Přehled obchodních podmínek Tato smlouva (dále jen smlouva nebo popis služby ) se uzavírá mezi zákazníkem (dále jen vy nebo zákazník ) a právnickou osobou Dell, uvedenou

Více

Popis služby: Základní hardwarové služby pro spotřebitele

Popis služby: Základní hardwarové služby pro spotřebitele Service Description Consumer Basic Hardware Service Popis služby: Základní hardwarové služby pro spotřebitele Váš systém: Pro účely této smlouvy je systém identifikován jako systém Dell sestavený z následujících

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále "VOP") upravují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím v oblasti prodeje zboží, které jsou nabízeny prostřednictvím

Více

We are sorry the General Terms and Conditions in English coming soon. Všeobecné obchodní podmínky

We are sorry the General Terms and Conditions in English coming soon. Všeobecné obchodní podmínky We are sorry the General Terms and Conditions in English coming soon. Všeobecné obchodní podmínky I. Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále "VOP") upravují vztahy mezi prodávajícím

Více

OMEZENÁ ZÁRUKA SWD-20140307090223585

OMEZENÁ ZÁRUKA SWD-20140307090223585 OMEZENÁ ZÁRUKA Další práva vyplývající ze zákonů na ochranu spotřebitelů. Pokud jste spotřebitel, můžete mít zákonná (statutární) práva ( práva spotřebitelů na ochranu ), která platí současně s právy stanovenými

Více

2/1 Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

2/1 Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží od prodejce U švadlenky Růženky ( Růžena Košťáková, Ičo: 42470587, živnostenský list vydal Mú Varnsdorf dne 31.8.1992 ). Podmínky blíže

Více

Vaše stížnost a ombudsman

Vaše stížnost a ombudsman Vaše stížnost a ombudsman O úřadu ombudsmana Úřad finančního ombudsmana může zasáhnout v případě, že jste si stěžovali na finanční instituci, ale nejste s řešením Vaší situace spokojeni. Využití našich

Více

http://www.mimanci.cz/top-obchodni-podminky-9

http://www.mimanci.cz/top-obchodni-podminky-9 1 z 5 10.2.2014 16:28 Obchodní I. Základní ustanovení Všeobecné obchodní upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím e-shopen Mimánci v oblasti prodeje zboží. Prodávajíci: Pavel Balek Nová Včelnice 333,

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

EPSON COVERPLUS Podmínky

EPSON COVERPLUS Podmínky EPSON COVERPLUS Podmínky 1. Definice Pojmy používané v těchto podmínkách: Registrace je proces na registračních webových stránkách EPSON CoverPlus, při kterém zadáte zakoupené (nebo jinak získané) aktivační

Více

Reklamační řád sítě Termsnet

Reklamační řád sítě Termsnet Reklamační řád sítě Termsnet 1. Všeobecná ustanovení Tento reklamační řád platí pro zákazníky telekomunikační sítě Termsnet (dále jen prodávající, poskytovatel). Reklamační řád blíže upravuje práva a povinnosti

Více

1. Všeobecná ustanovení

1. Všeobecná ustanovení Obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.bazarpocitacu.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým

Více

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva Obchodní podmínky Provozovatel e-shopu A-Z toner Zbyněk Baránek Družstevní 917 Petřvald u Karviné 735 41 IČ: 47968826 DIČ: CZ7301275531 Odpovědná osoba a kontakt Zbyněk Baránek Tel: 604 579 312 E-mail:

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1. Ceníky a ceny Ceny uvedené v oficiálních nabídkách firmy Grade service centre s.r.o., zasílané firmou individuálně konkrétnímu zákazníkovi jsou závazné a platné po dobu platnosti

Více

Záruční podmínky k výrobkům KOHLER

Záruční podmínky k výrobkům KOHLER Záruční podmínky k výrobkům KOHLER Záruční odpovědnost začíná před dodávkou Každý distributor a servis Kohler je odpovědný za to, aby zabránil poškození nových motorů (a dílů) při skladování a také za

Více

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy Kupující (spotřebitel) může odstoupit od smlouvy podle 1861 NOZ do 14 (čtrnácti) dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz 1. Základní údaje Dodavatel Vladimír Horák, Jarní 5715, 430 04 Chomutov. Dodavatel je plátcem DPH. Telefon: +420 777 220

Více

Při objednávce pouze jednoho kartonu (24 plechovek), zákazník hradí cenu dopravy na dobírku zásilkovou službou 89 Kč.

Při objednávce pouze jednoho kartonu (24 plechovek), zákazník hradí cenu dopravy na dobírku zásilkovou službou 89 Kč. Obchodní podmínky Základní údaje Dodavatel: Miluju kokos, s.r.o., Rybná 716/24, 11000, Praha 1 IČ: 02797844 DIČ: CZ02797844 (dále jen "dodavatel") Tel: +420 603370726 (cena hovoru je běžná dle tarifu Vašeho

Více

Smluvní podmínky obchodu v České republice

Smluvní podmínky obchodu v České republice Smluvní podmínky obchodu v České republice Rozsah Tyto podmínky ( podmínky ) se vztahují na objednávky, které vy jako spotřebitel, osoba jednající mimo obor daného podnikání nebo profese, vystavíte společnosti

Více

Jan Vetyška Výkonný ředitel APEK. Podnikání v e-komerci Právní minimum

Jan Vetyška Výkonný ředitel APEK. Podnikání v e-komerci Právní minimum Jan Vetyška Výkonný ředitel APEK Podnikání v e-komerci Nejdůležitější normy specifické pro e-komerci Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 53 a 53a Smlouvy uzavírané pomocí prostředků komunikace na dálku.

Více

Infolist produktu e-bez OBAV

Infolist produktu e-bez OBAV Infolist produktu e-bez OBAV 800 100 777 www.csobpoj.cz e-bez OBAV Infolist produktu Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění Informace o produktu e-bez Obav je rizikové životní pojištění, které

Více

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb na internetovém portálu www.skolenionline.eu Podmínky blíže vymezují a

Více

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán.

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán. OBCHODNÍ PODMÍNKY Toto jsou závazné nákupní podmínky serveru www.tdifun.cz. Tyto obchodní podmínky popisují a upravují vzájemný smluvní vztah mezi prodávajícím (Zdeněk Hájek, Okružní 1754/5, 737 01 Český

Více

Reklamační řád. Verze 1.01. poslední změna 22/08/2011. Vytvořil CZ101/Behunek. Reklamační řád Hafele Czech & Slovakia s.r.o.

Reklamační řád. Verze 1.01. poslední změna 22/08/2011. Vytvořil CZ101/Behunek. Reklamační řád Hafele Czech & Slovakia s.r.o. Reklamační řád Verze 1.01 poslední změna 22/08/2011 Vytvořil CZ101/Behunek Print: 31.08.2011 Page 1/5 Obsah 1. Základní ustanovení... 3 2. Rozsah platnosti... 3 3. Reklamace... 3 3.1. Základní pojmy reklamace...

Více

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o.

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

Sada se dvěma 104 rolemi HP. Právní ujednání

Sada se dvěma 104 rolemi HP. Právní ujednání Sada se dvěma 104 rolemi HP Právní ujednání 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. První vydání Právní informace Informace v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Společnost

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI SAMSUNG

REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI SAMSUNG Popis postupů pro řešení reklamací vadných nebo nesprávně dodaných produktů značky Samsung, dodávaných na trh společností Samsung Electronics Zrt., česká organizační složka, se sídlem Vyskočilova 1481/4,

Více

Závazné (předložené) pro poskytnutí pevných poprodejních služeb (servisu)

Závazné (předložené) pro poskytnutí pevných poprodejních služeb (servisu) Záruční a servisní podmínky Závazné (předložené) pro poskytnutí pevných poprodejních služeb (servisu) Danfoss Solar Inverters nabízí našim zákazníkům pevný poprodejní servis. Servis považujeme za součást

Více

VESELÁ TRIČKA Obchodní podmínky

VESELÁ TRIČKA Obchodní podmínky VESELÁ TRIČKA Obchodní podmínky Seznam: 1. Základní údaje 2. Jak objednávat 3. Dodací podmínky 4. Reklamace 5. Ochrana osobních údajů 1. Základní údaje Dodavatel: NEUBERT marketing & Company s.r.o. Sídlo:

Více

Rozsah služby Health Check společnosti Compellent

Rozsah služby Health Check společnosti Compellent Popis služby Dell Compellent SAN Health Check Přehled služby Tento popis služby (dále jen popis služby ) se uzavírá mezi zákazníkem (dále jen vámi nebo zákazníkem ) a subjektem Dell uvedeným na faktuře

Více

Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s.

Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s. Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s. 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a.s., IČ: 247 87 426 se sídlem Praha 10, U Tvrze č. 65, PSČ 100 00, zapsané v obchodním rejstříku

Více

Při osobním odběru vyčkejte prosím na info o vyzvednutí formou u. Vaše objednávka bude připravena a odeslána nejpozději do 5 pracovních dnů.

Při osobním odběru vyčkejte prosím na info o vyzvednutí formou  u. Vaše objednávka bude připravena a odeslána nejpozději do 5 pracovních dnů. Obchodní podmínky - Doručení a platba Při zasílání zboží využíváme služeb: České pošty s. p.. Objednané zboží je před odesláním pečlivě zabaleno a pojištěno u vybraného přepravce. Pokud se Vám do rukou

Více

1.1 Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží od prodejce KLooK

1.1 Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží od prodejce KLooK 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží od prodejce KLooK (Magdalena Čandrlová, IČO01582071, zapsána do živnostenského rejstříku dne 8. 4. 2013 ve Slavkově u Brna). Podmínky

Více

Pojištění náhodného poškození a pro Váš produkt Sony... PODMÍNKY... 2

Pojištění náhodného poškození a pro Váš produkt Sony... PODMÍNKY... 2 Pojištění náhodného poškození a pro Váš produkt Sony... PODMÍNKY... 2 Pojištění náhodného poškození a prodloužená záruka pro Váš produkt Sony... PODMÍNKY... 9 1 Pojištění náhodného poškození a pro Váš

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti MAŠLAŇ s.r.o.

REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti MAŠLAŇ s.r.o. REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti MAŠLAŇ s.r.o. se sídlem Kelč č.553, 756 43 IČ: 26843439 Článek 1 Úvodní ustanovení Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen reklamace ) musí být vždy uplatněna v souladu s

Více

1.1. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád vztahující se pouze k internetovému obchodu prodejce Gem world

1.1. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád vztahující se pouze k internetovému obchodu prodejce Gem world 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád vztahující se pouze k internetovému obchodu prodejce Gem world 1.2. Zákazníkem může být a) spotřebitel, nebo b) jiná osoba (zejm.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP V TOMTO INTERNETOVÉM OBCHODĚ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP V TOMTO INTERNETOVÉM OBCHODĚ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP V TOMTO INTERNETOVÉM OBCHODĚ 1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím.

Více

REALTIME TECHNOLOGIES, s.r.o.

REALTIME TECHNOLOGIES, s.r.o. Obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení Všeobecné podmínky pro nakupování prostřednictvím e-shopu determinují obchodní vztahy mezi společností Realtime Technologies, s.r.o., IČ: 27110079, se sídlem Veská

Více

Jana Cífková - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: , 5:53

Jana Cífková - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: , 5:53 Název a sídlo firmy: Petr Pavlík, Václava Klementa 776, 273 24 Velvary IČ: 41720521 DIČ: CZ6704200899 Korespondenční adresa: Petr Pavlík, Za Roudnickou Branou 302, Velvary, 273 24 Kontakní osoba: Jana

Více

Obchodní podmínky služeb prodloužených záruk Return to Base (RTB), On Site Service (OS)

Obchodní podmínky služeb prodloužených záruk Return to Base (RTB), On Site Service (OS) Obchodní podmínky služeb prodloužených záruk Return to Base (RTB), On Site Service (OS) (dále Smlouva) 1. Servisní služby: Společnost LEXMARK poskytuje servisní služby prodloužené záruky Return to Base

Více

Reklamační řád www.bryle-domu.cz

Reklamační řád www.bryle-domu.cz Reklamační řád www.bryle-domu.cz 1. Základní ustanovení 1.1 Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek (VOP) společnosti Venturia s.r.o., Papírenská 114/5, 160 00 Praha 6, IČO:

Více

PĚTILETÁ ZÁRUKA PRAVIDLA PROPAGACE 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

PĚTILETÁ ZÁRUKA PRAVIDLA PROPAGACE 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ PĚTILETÁ ZÁRUKA PRAVIDLA PROPAGACE 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tato pravidla stanoví podmínky propagace Pětileté záruky (dále jen Propagace ). Tato Propagace nemá žádné znaky soutěžní hry a nebude za

Více

1.1 Příloha č. 1: Seznam použitých zkratek

1.1 Příloha č. 1: Seznam použitých zkratek PŘÍLOHY SEZNAM PŘÍLOH 1.1 Příloha č. 1: Seznam použitých zkratek... 3 1.2 Příloha č. 2: Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy... 4 1.3 Příloha č. 3: Všeobecné obchodní podmínky... 6 1.4 Příloha č. 4:

Více

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.littlecool.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje: Název:

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7146 Multifunkční lavice insportline Hero MB100

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7146 Multifunkční lavice insportline Hero MB100 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7146 Multifunkční lavice insportline Hero MB100 1 OBSAH SCHÉMA... 3 MONTÁŽ... 4 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE... 13 2 SCHÉMA 3 MONTÁŽ KROK 1 4 KROK 2 5 KROK 3 6 KROK 4 7 KROK 5 8

Více

To nejdůležitější z obchodních podmínek:

To nejdůležitější z obchodních podmínek: To nejdůležitější z obchodních podmínek: Možnosti platby V obchodě MujOdšťavňovač.cz je možno platit: Na dobírku (při převzetí zboží) Převodem na účet (670100 2207690562/6210 mbank) Platební kartou dopravci

Více

Reklamační řád ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Reklamační řád ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Reklamační řád ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tento reklamační řád byl zpracován dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 634/1992 Sb., na ochranu spotřebitele ve znění

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7150 Posilovací stojan insportline Power rack PW100

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7150 Posilovací stojan insportline Power rack PW100 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7150 Posilovací stojan insportline Power rack PW100 1 OBSAH DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ... 3 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 PŘEHLED DÍLŮ... 4 MONTÁŽ... 5 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE...

Více

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka).

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka). 1. Úvodní ustanovení Zde uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v e- shopu http://www.fler.cz/shop/martina_j (dále jen prodejce).obchodní podmínky stanovují a upřesňují základní práva a povinnosti prodejce

Více

GO! Nápověda. Přihlásit se Zapomněli jste heslo? Nový zákazník. Zakázka. Přepravní list. Denní přehled. Storno. Administrace uživatelů.

GO! Nápověda. Přihlásit se Zapomněli jste heslo? Nový zákazník. Zakázka. Přepravní list. Denní přehled. Storno. Administrace uživatelů. GO! Nápověda Přihlásit se Zapomněli jste heslo? Nový zákazník Zakázka Přepravní list Denní přehled Storno Administrace uživatelů Adresy Přepravní list emailem Denní přehled emailem Feedback Předpoklady

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

1. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.1 Úvodní ustanovení

1. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.1 Úvodní ustanovení 1. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1 Úvodní ustanovení Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen "Podmínky") se řídí všechny maloobchodní vztahy, tj. vztahy uzavírané mezi společností MÁM TALENT

Více

Jak FSCS (Fond pojištění vkladů) chrání Vaše peníze

Jak FSCS (Fond pojištění vkladů) chrání Vaše peníze Jak FSCS chrání Vaše peníze 1 Jak FSCS (Fond pojištění vkladů) chrání Vaše peníze Průvodce Fondem pojištění vkladů Jak FSCS chrání Vaše peníze 2 O tomto dokumentu Tento dokument Vám vysvětlí, co je FSCS

Více

Reklamační řád 1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Reklamační řád 1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů Reklamační řád 1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů a. Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb. a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně

Více

Mgr. Markéta Rigová - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: , 21:09

Mgr. Markéta Rigová - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: , 21:09 Dobrý den. Děkujeme, že věnujete pozornost obchodním podmínkám. Přejeme Vám příjemné nakupování. Váš internetový obchod "NEJKRÁSNĚJŠÍ DÁREK" VELKOOBCHODNÍ PRODEJ: Obchodníci mohou naše zboží zakoupit i

Více

Marie Sedláčková - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: , 6:39

Marie Sedláčková - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: , 6:39 OBCHODNÍ PODMÍNKY Děkujeme za návštěvu a projevený zájem o náš e-shop, před nákupem si přečtěte pozorně obchodní podmínky. UPOZORNĚNÍ: Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník 544-545, zákon č. 40/1964

Více

Přijetí registrace přidružené společnosti do vaší smlouvy Microsoft Select Plus Veřejné číslo zákazníka: B5FC3178 Číslo smlouvy: 6526657

Přijetí registrace přidružené společnosti do vaší smlouvy Microsoft Select Plus Veřejné číslo zákazníka: B5FC3178 Číslo smlouvy: 6526657 2010-10-22 Stredni zdravotnicka skola Kromeriz (00637939) Czech Republic Kopie: Servodata, a.s. Vážený zákazníku, Přijetí registrace přidružené společnosti do vaší Microsoft Select Plus Veřejné číslo zákazníka:

Více

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.kridla-stromu.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje Název: David Valach IČ: 87582406

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup v internetovém obchodě www.jwl.cz, jehož provozovatelem je: Marek Matoušek, JwL Luxury Pearls, IČ: 741 30 307, s místem

Více

Číslo bankovního účtu: 78-5164960297 / 0100 Komerční banka a.s.

Číslo bankovního účtu: 78-5164960297 / 0100 Komerční banka a.s. Obchodní podmínky platné do 6.12.2009 Provozovatel Ing. Petr Sedláček Slunečná 442/8 408 01 Rumburk (dále jen prodávající) IČ: 76145514 DIČ: CZ8209142370 Odpovědná osoba: Ing. Petr Sedláček Telefonní číslo:

Více

LETECKÉ AKROBATICKÉ CENTRUM ČR OBCHODNÍ PODMÍNKY

LETECKÉ AKROBATICKÉ CENTRUM ČR OBCHODNÍ PODMÍNKY LETECKÉ AKROBATICKÉ CENTRUM ČR OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených

Více

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Stephencordina.cz (www.stephencordina.cz). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího

Více

Popis služby Dell. Úvod. Rozsah služeb. Výjimky. Podpora pro jediný případ po vypršení záruky komerční zákazníci. Postupy služby

Popis služby Dell. Úvod. Rozsah služeb. Výjimky. Podpora pro jediný případ po vypršení záruky komerční zákazníci. Postupy služby Popis služby Dell Podpora pro jediný případ po vypršení záruky komerční zákazníci Úvod Společnost Dell je potěšena, že vám v souladu s tímto popisem služby (dále jako popis služby ) může nabídnout službu

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI ELKO EP, S.R.O. se sídlem Holešov, Všetuly, Palackého 493. 1. Obecná ustanovení

REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI ELKO EP, S.R.O. se sídlem Holešov, Všetuly, Palackého 493. 1. Obecná ustanovení REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI ELKO EP, S.R.O. se sídlem Holešov, Všetuly, Palackého 493 1. Obecná ustanovení 1.1 Tento reklamační řád je zpracován dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném a

Více

Tato smlouva uvádí výstupy podpory poskytované společností Compellent za účelem podpory hardwarových a softwarových produktů Dell Compellent.

Tato smlouva uvádí výstupy podpory poskytované společností Compellent za účelem podpory hardwarových a softwarových produktů Dell Compellent. Popis služby Smluvní podmínky služby Copilot Support Přehled služby Tento popis služby (dále jen popis služby ) se uzavírá mezi zákazníkem (dále jen vámi nebo zákazníkem ) a subjektem Dell uvedeným na

Více

Co musíte udělat vy...

Co musíte udělat vy... Oznámení nároku www.wcb.mb.ca Tato publikace uvádí pouze obecné informace. Rozhodující pro výklad a související nároky jsou vždy ustanovení The Workers Compensation Act (Zákona o zaměstnaneckých náhradách

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7247 Stojan na kotouče 30 mm insportline PR3002

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7247 Stojan na kotouče 30 mm insportline PR3002 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7247 Stojan na kotouče 30 mm insportline PR3002 1 OBSAH SCHÉMA... 3 SEZNAM DÍLŮ... 3 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE... 4 2 SCHÉMA SEZNAM DÍLŮ Označení Název dílu Počet kusů 1 Základna

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL - CZ IN 6836 Stůl na stolní tenis insportline Power 700

UŽIVATELSKÝ MANUÁL - CZ IN 6836 Stůl na stolní tenis insportline Power 700 UŽIVATELSKÝ MANUÁL - CZ IN 6836 Stůl na stolní tenis insportline Power 700 DO INTERIÉRU 1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 MONTÁŽ... 4 POZNÁMKY TÝKAJÍCÍ SE MONTÁŽE... 11 ILUSTROVANÝ SEZNAM DÍLŮ... 12 ZÁRUČNÍ

Více

Uživatelský manuál CZ IN 3098 Stůl na stolní tenis insportline FORTE Seznam dílů Označení a nákres Název Množství Šroub M6*50 8 Matice M6 12 Spojovací obdélník 2 Podložka 8 Šroub M8X30 10 Šroub M8*60 4

Více

SMEWAD 1/2014. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. SMEWAD 1/2014

SMEWAD 1/2014. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. SMEWAD 1/2014 SMEWAD 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. SMEWAD 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. SMEWAD 1/2014 Smlouvu uzavírají společnosti: Smarty CZ a.s. se sídlem: Praha Nové Město, Politických vězňů 1272/21, okres

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Program švýcarsko-české spolupráce Název sub-projektu: Nákup zdravotnických

Více

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén ".sk" u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén .sk u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání u spol. General Registry Provozovatel Provozovatelem jsou v následujícím dokumentu myšleny společnosti: 1. General Registry, s.r.o. Žižkova 1 370 01 České Budějovice Česká republika IČ: 26027267 DIČ:CZ26027267

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. HPEEW 1/2010

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. HPEEW 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. HPEEW 1/2010 Smlouvu uzavírají společnosti: HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. se sídlem: Zlín, Prštné - Kútiky 637 IČ: 499 73 053 zapsána v obchodním rejstříku vedeném

Více

R E K L A M A Č N Í Ř Á D

R E K L A M A Č N Í Ř Á D R E K L A M A Č N Í Ř Á D Tento reklamační řád platí pro nákup v obchodě společnosti MACHALA a.s. Reklamační řád blíže vymezuje a upřesňuje práva a povinnosti prodávajícího, kterým je obchodní společnost

Více

1.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále jen kupující či zákazník ).

1.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále jen kupující či zákazník ). 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky internetového obchodu AEROSIM.cz (dále jen obchodní podmínky ) platí pro nákup v internetovém obchodě AEROSIM.cz, který níže uvedený prodávající provozuje

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz Tyto obchodní podmínky a reklamační řád platí pro nákup v internetovém obchodu, který je

Více

Popis služby Služba Laptop Tracking, Recovery a Remote Data Delete

Popis služby Služba Laptop Tracking, Recovery a Remote Data Delete Popis služby Služba Laptop Tracking, Recovery a Remote Data Delete Přehled služby Společnost Dell si dovoluje poskytovat službu Laptop Tracking, Recovery a Remote Data Delete (dále jen Služba nebo Služby)

Více

Obchodní podmínky ČL. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Obchodní podmínky ČL. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ Obchodní podmínky Prodávající a provozovatel internetového portálu: Jakub Lang sídlem Brno - Komárov, Schwaigrova 646/6, PSČ 617 00 IČ: 02285762, DIČ: není plátce DPH Fyzická osoba podnikající dle živnostenského

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky (pro uzavírání kupních smluv v internetovém obchodě na serveru www.fullsport.cz) Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.fullsport.cz. Podmínky blíže

Více

APEK Certifikovaný obchod GAS-TM s.r.o.

APEK Certifikovaný obchod GAS-TM s.r.o. Certifikát pro internetové obchody APEK Certifikovaný obchod GAS-TM s.r.o. Obsah 1. Úvodní část... 2 1.1 Základní informace... 2 1.2 Průběh certifikace... 2 1.3 Přehled dosažených výsledků... 3 Legislativní

Více

2 roky na všechny komponenty, s výjimkou baterie, na kterou je poskytována záruka 1 rok Doba záruky začíná dnem nákupu partnerem

2 roky na všechny komponenty, s výjimkou baterie, na kterou je poskytována záruka 1 rok Doba záruky začíná dnem nákupu partnerem Záruka & podpora Obsah Část 1: Obecné podmínky Část 2: Postup reklamace Část 3: Komponenty pro záruční výměnu Část 4: CID (Customer Indiced Damage) poškození způsobené zákazníkem & NDF (No Defect Found)

Více

Obchodní podmínky. Dodací lhůta do 3 pracovních dní. V případě, že některé zboží nebude skladem, budeme Vás neprodleně kontaktovat.

Obchodní podmínky. Dodací lhůta do 3 pracovních dní. V případě, že některé zboží nebude skladem, budeme Vás neprodleně kontaktovat. Obchodní podmínky 1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. HPEEW 1/2010

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. HPEEW 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. HPEEW 1/2010 Smlouvu uzavírají společnosti: HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. se sídlem: Zlín, Prštné - Kútiky 637 IČ: 499 73 053 zapsána v obchodním rejstříku vedeném

Více

Obchodní podmínky. Zrušení objednávky. Zaslání zboží. Dodací lhůta. Způsob dopravy

Obchodní podmínky. Zrušení objednávky. Zaslání zboží. Dodací lhůta. Způsob dopravy Obchodní podmínky Seznam zboží na stránkách www.insahar.com je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě

Více

1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě eshop.eledo.savana.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Provozovatelem

Více