Tyto podmínky spolu s plánem vašeho pojištění vymezují vaše pojistné krytí.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tyto podmínky spolu s plánem vašeho pojištění vymezují vaše pojistné krytí."

Transkript

1 Služba Accidental Damage Protection (Ochrana před nehodou) nebo Accidental Damage se službou Theft Protection (Ochrana před nehodou a krádeží) Pojistné podmínky Tyto podmínky spolu s plánem vašeho pojištění vymezují vaše pojistné krytí. Tento dokument představuje pojistnou smlouvu uzavíranou mezi vámi, kupujícím uvedeným na certifikátu o pojištění a společností London General Insurance Company Limited (dále jen pojistitelem/námi ). Divize Dell Products (společnost Dell) byla určena, aby jménem pojistitele prodávala a zajišťovala administrativu pojištění. Tento dokument poskytuje informace o dvou úrovních pojištění: Accidental Damage Protection (Ochrana před nehodou) a Accidental Damage se službou Theft Protection (Ochrana před nehodou a krádeží). Váš plán pojištění a faktura od společnosti Dell budou sloužit jako doklady o koupi: 1. služby Accidental Damage Protection (Ochrana před nehodou), nebo 2. služby Accidental Damage se službou Theft Protection (Ochrana před nehodou a krádeží). Při rozhodování, zda je toto pojištění pro vás vhodné, zvažte, zda jste neuzavřeli jiná pojištění, která nabízí stejné pojistné krytí jako tato pojistka. Upozorňujeme, že když uzavřete pojištění, neznamená to, že byste se o pojištěný produkt neměli starat. Zákazníci se zvláštními požadavky Tento dokument a všechny naše materiály jsou k dispozici vytištěné velkým písmem, Braillovým písmem a ve zvukovém formátu. Na vyžádání vám rádi poskytneme kopii. Stačí kontaktovat správce na čísle nebo na čísle textového telefonu ROZSAH KRYTÍ Nárok na uzavření této pojistné ochrany máte za splnění všech těchto podmínek: - Pojištěný produkt je produktem značky Dell a - v okamžiku zakoupení jste starší 18 let a - pojištěný produkt představuje hardware nebo mobilní zařízení, např. tablet. Pokud jste zakoupili pojištěný produkt před uzavřením této pojistky, podle vašeho přesvědčení a nejlepšího vědomí není pojištěný produkt ve chvíli zakoupení pojistky nijak poškozený. Upozornění: Vyhrazujeme si právo provést prohlídku pojištěného produktu na vašem pracovišti, abychom mohli normální provozuschopný stav produktu ověřit. Veškeré servisní služby, které jsou na počátku období trvání záruky potřeba k navrácení pojištěného produktu do normálního provozního stavu, aby měl daný podporovaný produkt na pojistné krytí nárok, jsou na odpovědnosti zákazníka. Pokud naši technici během kontroly zjistí, že k poškození pojištěného produktu došlo před zakoupením pojistky, může to ovlivnit platnost pojištění. Nároky týkající se pojištěného produktu nelze uplatňovat do 30 dnů od data zakoupení první pojistky (jak je uvedeno na vaší faktuře nebo potvrzení objednávky). Tato 30denní lhůta neplatí, pokud jste tuto pojistku zakoupili současně s pojištěným produktem nebo pokud je daná smlouva prodloužením stávající smlouvy o službě Accidental Damage (Ochrana před nehodou).

2 2. TRVÁNÍ Pojištění bude platit od data jeho zakoupení, nebo od data, kdy obdržíte svůj pojištěný produkt, podle toho, která situace nastane později. Pojištění přestane platit v den, kdy nastane dřívější z těchto situací: - Vaše pojistka bude zrušena, nebo - nastane datum označené ve vašem plánu pojištění jako koncové. Pokud jste zakoupili službu Accidental Damage with Theft Protection (Ochrana před nehodou a krádeží), vaše pojistka proti krádeži skončí po úspěšně vyřízené žádosti o plnění v souvislosti s krádeží a po vydání náhradního produktu. Pojištění související s ochranou před nehodou bude platit do vypršení. 3. KRYTÍ, KTERÉ ZÍSKÁTE 3a. Služba Accidental Damage (Ochrana před nehodou) Riziko Váš pojištěný produkt je krytý před náhodným poškozením Náhodné poškození je poškození v důsledku neočekávané a náhlé události, která má povahu nehody. Plnění v souvislosti s náhodným poškozením lze uplatnit pouze na hardware. Pokud to bude možné a ekonomicky výhodné, nejprve se pokusíme produkt opravit. Jestliže se nám to nepodaří, nahradíme ho produktem se stejnou nebo podobnou specifikací. Fakta týkající se oprav Původní díly můžeme nahradit novými nebo použitými díly od původního nebo jiného výrobce. Náhradní díly budou funkčně odpovídat původním součástem. Opravou pojištěného produktu můžeme pověřit přidruženou společnost nebo třetí stranu. Fakta týkající se výměny produktů Náhradní produkt bude mít stejnou nebo podobnou specifikaci jako pojištěný produkt. Náhradní produkt bude vybrán společností Dell. Náhradní produkt může obsahovat originální nebo renovované díly od původního nebo jiného výrobce. Když v souvislosti se službou Accidental Damage (Ochrana před nehodou) žádáte o pojistné plnění, musíte dovolit společnosti Dell, aby jménem společnosti LGI produkt posoudila. Zástupce technické podpory společnosti Dell vás bude informovat o možnostech, které máte k dispozici, když chcete odeslat produkt společnosti Dell k posouzení a opravě. Pokud dodržíte všechny pokyny společnosti Dell, tato jménem společnosti LGI zaplatí veškeré poplatky za dopravu související s vrácením produktu na její servisní místo. V některých případech může společnost Dell v rámci vašeho pojištění použít jiné hodnocení a metody oprav.

3 Pojistné krytí mimo vymezené území Oprava nebo výměna v souladu s tímto pojištěním bude poskytnuta v místech uvedených na vaší faktuře. Úrovně odezvy služeb, pracovní doby technické podpory a doby, za kterou dorazí technik na pracoviště, se v jednotlivých oblastech liší. Některé možnosti nemusí být ve vaší oblasti dostupné. Možnost žádat o pojistné plnění mimo zemi, v níž byla pojistka zakoupena, nemusí být k dispozici pro všechny zákazníky. Závazek opravit nebo nahradit přemístěný pojištěný produkt závisí na místní dostupnosti služeb a mohou s ním být spojeny další poplatky, kontroly a opětovná certifikace přemístěného pojištěného produktu dle aktuálně stanovených sazeb společnosti Dell za čas, materiál a poradenství. V případě podpory mimo zemi navíc nebude podpora zahrnovat výměnu celých jednotek. S žádostí o další informace se obraťte na společnost Dell, která bude jednat jménem společnosti LGI. Kontaktní údaje nalezete na své faktuře nebo na místní webové stránce společnosti Dell. Chcete-li problém telefonicky konzultovat s analytikem technické podpory, kontaktujte centrum podpory Dell ProSupport. Oblastní telefonní čísla jsou k dispozici na adrese Contacts. 3b. Krádež (platí pouze v případě, že jste zakoupili službu Accidental Damage and Theft (Ochrana před nehodou a krádeží)) Riziko Váš pojištěný produkt je krytý před Pokud dojde ke krádeži vašeho pojištěného produktu, nahradíme ho produktem se stejnou nebo podobnou specifikací. krádeží Jestliže už není k dispozici náhradní produkt s ekvivalentní specifikací, bude vám jako náhrada vyplacena částka až do výše původní kupní ceny pojištěného produktu. Fakta týkající se výměny produktů Náhradní produkt bude vybrán společností Dell jménem společnosti LGI. Náhradní produkt může obsahovat originální nebo renovované díly od původního nebo jiného výrobce. Celosvětové pojištění Toto pojištění přináší ochranu před krádeží bez ohledu na to, kde na světě k ní dojde. Náhradní produkty však zašleme pouze na adresu uvedenou na vaší faktuře.

4 4. NA CO SE POJIŠTĚNÍ NEVZTAHUJE 4a Služba Accidental Damage Výjimky Jedna oprávněná žádost o plnění v souvislosti s nehodou příslušného produktu za období 12 měsíců, které se bude počítat od začátku poskytování služby. Nedodržování pokynů dodaných s produktem. Spotřební položky a periferní zařízení nebo produkty prodané nebo dodané s vaším pojištěným produktem. Počítačový software Pro každý produkt pojištěný v souladu s touto smlouvou platí, že ochrana poskytovaná službou Accidental Damage Protection (Ochrana před nehodou) je omezena na jednu oprávněnou žádost o plnění v souvislosti s nehodou příslušného produktu za období 12 měsíců, které se bude počítat od počátečního data vašeho pojištění. Jakmile stanovený limit vyčerpáte, náklady na opravu související s dalšími žádostmi o pojistné plnění budou účtovány dle aktuálního sazebníku společnosti Dell za čas, materiál a poradenství. Toto pojištění se nevztahuje na náhodné poškození způsobené nedodržením pokynů dodaných s produktem nebo používáním produktu v nevhodném prostředí. Toto pojištění se nevztahuje na periferní zařízení ani na jiné položky, které jsou klasifikované jako příslušenství nebo spotřební materiály a nejsou integrovanou součástí základní jednotky. Jako příklady lze uvést dokovací stanice, baterie s vypršenou záruční lhůtou, externí modemy, externí klávesnice pro notebooky, monitory, externí myši pro notebooky, pouzdra, žárovky, paměťová zařízení, externí reproduktory a další díly/komponenty, které vyžadují pravidelnou údržbu ze strany uživatele, a jiné počítačové komponenty, které netvoří nedílnou součást pojištěného produktu. Pojistka se nebude vztahovat na žádný předinstalovaný ani zakoupený počítačový software, na uložená data, software pro prevenci/detekci virů ani na externí příslušenství, jako jsou například položky integrované při výrobě na přání zákazníka. To platí například pro situace, v nichž jste nezálohovali data nebo neposkytli disky, s jejichž pomocí by bylo možné znovu nainstalovat operační systém. Tato pojistka neposkytuje žádné služby obnovení dat, avšak pokud bude v rámci žádosti o pojistné plnění vyměněn pevný disk, budou na něj bezplatně nainstalovány aktuální verze (dostupné při podání žádosti) hlavních aplikací a operačního systému, které jste původně zakoupili od společnosti Dell. Naší povinností však není kontrolovat, zda jsou všechny aplikace nainstalované při výrobě na přání zákazníka kompatibilní s náhradním produktem. Kosmetické poškození Tato pojistka se nevztahuje na žádná poškození, která neovlivňují funkci nebo výkon pojištěného produktu. Například ji nelze uplatnit na přiměřené opotřebení, poškrábání, promáčknutí apod., pokud váš produkt stále funguje tak, jak očekáváte.

5 Pokud byl produkt opraven subjektem, který nebyl z naší strany autorizován Ztráta nebo krádež (Výjimka nastává v případě, že jste také zakoupili službu Theft Protection (Ochrana před krádeží), jak je uvedeno ve vašem plánu, viz Pojištění služby Theft Protection (Ochrana před krádeží)). Požár Nedostatečná péče o pojištěný produkt Pokud byl produkt opraven jiným subjektem než námi určeným vhodným smluvním partnerem, pojistku nelze uplatnit. Pojistka se nevztahuje na ztrátu nebo krádež pojištěného produktu. Aby vám mohla být poskytnuta oprava či výměna produktu, musíte nám celý poškozený pojištěný produkt vrátit. Poškození produktu způsobené požárem. Pojištění se nevztahuje na úmyslná poškození ani na poškození způsobená nesprávným užitím produktu. O svůj pojištěný produkt musíte pečovat. Pokud tak neučiníte, je možné, že vaši žádost o pojistné plnění neschválíme. Správnou péči o svůj pojištěný produkt můžete zajistit pomocí jednoduchých kroků. Při hodnocení vaší žádosti o pojistné plnění vždy vezmeme v úvahu situaci, v níž k náhodnému poškození došlo. Níže najdete příklady, kdy žádostem o pojistné plnění nebude vyhověno: 1. Svůj pojištěný produkt dáte osobě, kterou velmi dobře neznáte a jíž nedůvěřujete. 2. Váš pojištěný produkt bude úmyslně poškozen z vaší strany nebo ze strany jiné osoby. 3. Svůj pojištěný produkt ponecháte v nevhodném prostředí, například na balkonovém zábradlí. Tyto příklady vám pomohou porozumět situacím, v nichž nebude možné pojištění uplatnit, avšak žádost o pojistné plnění může být zamítnuta i z jiných důvodů. Další náklady nebo ztráty Toto pojištění se nevztahuje na žádné jiné ztráty nebo náklady než na náklady vzniklé v souvislosti s opravou a náhradou vašeho pojištěného produktu. Mezi ně patří obnovení nebo přenos dat uložených na pojištěném produktu.

6 4b Krádež Výjimky Více než jedna oprávněná žádost o pojistné plnění Nedostatečná péče o pojištěný produkt Toto pojištění je omezeno na jednu oprávněnou žádost o pojistné plnění související s krádeží produktu za období platnosti pojistky. O svůj pojištěný produkt musíte pečovat. Pokud tak neučiníte, je možné, že vaši žádost o pojistné plnění neschválíme. Správnou péči o svůj pojištěný produkt můžete zajistit pomocí jednoduchých kroků, například můžete produkt uzamykat nebo schovávat na bezpečném místě. Při hodnocení vaší žádosti o pojistné plnění vždy vezmeme do úvahy situaci, v níž ke krádeži došlo. Níže najdete příklady, kdy žádostem o pojistné plnění v souvislosti s krádeží nebude vyhověno: Jestliže svůj produkt ponecháte bez dozoru na viditelném místě ve svém automobilu nebo v restauraci. Svůj pojištěný produkt svěříte někomu jinému. Náhrada softwaru Krádež spotřebních položek nebo příslušenství Ztráta Toto pojištění se nevztahuje na náklady vzniklé v souvislosti s náhradou softwaru. Na náhradní produkt odeslaný v souladu s tímto pojištěním proti krádeži budou bezplatně nainstalovány nebo s ním budou bezplatně dodány aktuální verze (dostupné při podání žádosti) hlavních aplikací a operačního softwaru, které jste původně zakoupili od společnosti Dell. Toto pojištění se vztahuje pouze na krádež pojištěného produktu a neposkytuje náhradu příslušenství ani spotřebních materiálů, které byly odcizeny spolu s pojištěným produktem. Toto pojištění se nevztahuje na ztrátu pojištěného produktu. Další náklady nebo ztráty Toto pojištění se nevztahuje na žádné jiné ztráty nebo náklady než na náklady vzniklé v souvislosti s náhradou vašeho pojištěného produktu.

7 5. ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POJISTNÉ PLNĚNÍ TÝKAJÍCÍCH SE SLUŽBY ACCIDENTAL DAMAGE (OCHRANA PŘED NEHODOU) Jestliže chcete podat žádost o pojistné plnění, postupujte podle těchto jednoduchých kroků: - Pojištěný produkt si ponechejte, protože je možné, že ho bude muset před schválením vaší žádosti o pojistné plnění prohlédnout některý z opravářů společnosti Dell. - Poznamenejte si výrobní číslo svého pojištěného produktu. Najdete ho na zadní nebo spodní části pojištěného produktu, na faktuře od společnosti Dell a na přední straně vašeho plánu pojištění. Krok Krok 1 Zavolejte Oddělení pro zpracování žádostí o pojistné plnění v souvislosti s nehodou na telefonní číslo Pokud máte při spojení s uvedeným telefonním číslem problémy, na adrese najdete aktuální dostupné telefonní kontakty, nebo pošlete zákaznickému oddělení na adresu Pracovní doba podpory nezahrnuje státem uznávané svátky v zemi, ve které mají být služby poskytnuty. Krok 2 Budete požádáni o sdělení výrobního čísla pojištěného produktu. Jakmile bude vaše pojištění ověřeno, bude vám položeno několik otázek, aby bylo možné posoudit příčinu a rozsah poškození pojištěného produktu. Tyto kroky diagnostiky a odstraňování problémů si mohou vyžádat dlouhý telefonický hovor nebo více hovorů. V případech, ve kterých je to bezpečné, můžete být požádáni o manipulaci se součástmi uvnitř pojištěného produktu. Krok 3 Po přijetí vaší žádosti společnost Dell jménem společnosti LGI buď zařídí, že vám bude odeslán náhradní díl pro pojištěný produkt, nebo vám poradí, jak postupovat při odeslání produktu do servisního střediska. V souladu s pokyny od společnosti Dell musíte vrátit kompletní pojištěný produkt nebo jeho části. 6. ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POJISTNÉ PLNĚNÍ TÝKAJÍCÍCH SE SLUŽBY THEFT PROTECTION (OCHRANA PŘED KRÁDEŽÍ) - Než nás kontaktujete, měli byste událost co nejdříve oznámit policii nebo příslušnému místnímu úřadu a získat referenční číslo trestného činu. - Při hlášení krádeže policii nebo místnímu úřadu musíte poskytnout: - Podrobné informace o odcizeném pojištěném produktu včetně značky, modelu a výrobního čísla, které najdete na zadní nebo spodní straně pojištěného produktu, na faktuře od společnosti Dell a na přední straně vašeho dokumentu s plánem. - Podrobné informace o okolnostech krádeže - Jestliže se vám nedaří získat referenční číslo, kontaktujte nás.

8 Krok Krok 1 Žádost o pojistné plnění byste nám měli oznámit co nejdříve, a to ve lhůtě 28 dní. Vaši žádost prošetříme, i když ji nepodáte během této lhůty, ale průběh jejího vyhodnocení, opravy produktu a vyřízení pojistného plnění může být složitější. Můžete se obrátit na naši online službu pro podávání žádostí o pojistné plnění, kterou najdete na adrese: Vznesení nároku online zajistí nejrychlejší možné zpracování vašeho nároku. Bude nutné uvést výrobní číslo / číslo pojištění pojištěného produktu, které je uvedeno ve vašem plánu, a vyplnit a odeslat formulář pro uplatnění nároku online. Úplné podrobnosti o tom, jak nárok uplatnit, najdete online. Můžete také kontaktovat oddělení nároků služby Theft Protection na telefonním čísle Celý seznam kontaktů pro podávání žádostí souvisejících se službou Theft Protection (Ochrana před krádeží) najdete na adrese Krok 2 Během hovoru si od vás odhadce vyžádá určité informace, aby ověřil vaši koupi pojištění Theft Protection pro ochranu před krádeží, a poradí vám, jak nárok uplatnit či jak odeslat formulář uplatnění nároku k dokončení. Chcete-li mít jistotu, že vaše žádost bude zpracována v nejkratším možném čase, doporučujeme vám em odeslat veškerou dokumentaci, tj. kopii naskenovaného policejního hlášení. Krok 3 Pokud bude vaše žádost schválena, zašleme vám podrobné informace o tom, jak kontaktovat společnost Dell, která vystupuje jménem společnosti LGI, aby mohla zařídit odeslání náhradního produktu na vaši adresu.

9 7. POJISTNÉ PODMÍNKY - Chcete-li oznámit změnu adresy nebo požádat o převedení této pojistky, kontaktujte společnost Dell. - Veškeré údaje, které nám poskytnete při podání žádosti o pojistné plnění, mohou být zaneseny do registru žádostí, jehož prostřednictvím pojistitelé sdílejí informace, aby předcházeli pojistným podvodům. Na požádání vám poskytneme seznam účastníků a název a adresu provozovatele. - Podmínky vaší pojistky můžeme změnit. V takovém případě vás informujeme 30 dnů předem, a to písemným oznámením zaslaným na vaši poslední známou adresu. Podmínky vaší pojistky změníme jen v případě, že to bude vyžadovat regulatorní nebo legislativní změna, nebo pokud tím budeme reagovat na úpravu doporučení a kodexů našeho odvětví. Jestliže dojde ke změně pojistných podmínek, můžete své pojištění zrušit a získat zpět poměrnou částku, která bude vypočítána podle počtu měsíců vašeho nespotřebovaného pojistného. - Pokud bude vaše žádost zamítnuta a vy s rozhodnutím nesouhlasíte, postupujte podle pokynů pro podání stížnosti uvedených v ustanovení 8. - Toto pojištění nepředstavuje záruku. Produkt zakoupený od společnosti Dell bude dodán i s omezenou zárukou společnosti Dell nebo výrobce produktu, který jej pro společnost Dell distribuuje. Informace o vašich právech a opravných prostředcích v rámci omezené záruky najdete v prohlášeních o omezené záruce společnosti Dell. 8. ZÁSADY TÝKAJÍCÍ SE ZRUŠENÍ POJISTKY A VRÁCENÍ PENĚZ Vaše práva na zrušení pojistky Jste-li spotřebitelem: Jestliže z jakéhokoli důvodu nejste s pojistkou spokojeni nebo jestliže zjistíte, že pojistka neplní vaše požadavky, můžete do 14 dnů od data jejího uzavření kontaktovat společnost Dell, pojistku zrušit a získat zpět její plnou cenu. Jestliže žádost podáte během prvních 14 dní, budete mít nárok na vyplacení plné ceny pojistky, od níž budou odečteny náklady za poskytnuté služby. Pojistku můžete zrušit i po uplynutí 14denní lhůty (za předpokladu, že jste v souladu s podmínkami zatím nepodali žádost o pojistné plnění). V takovém případě získáte zpět poměrnou částku, která bude vypočítána podle počtu měsíců vašeho nespotřebovaného pojistného. Jestliže jste tuto pojistku uzavřeli jménem obchodní firmy, můžete tuto pojistku kdykoli zrušit bez nároku na vrácení zbylého pojistného. Pokud chcete tuto pojistku zrušit, kontaktujte společnost Dell: Na telefonním čísle: Na ové adrese: Naše práva na zrušení pojistky Vaši pojistku můžeme kdykoli zrušit, pokud ztratíme oprávnění k jejímu upisování. V takovém případě vás o zrušení pojistky budeme informovat 30 dní předem formou písemného oznámení a vy budete mít nárok získat zpět poměrnou částku, která bude vypočítána podle počtu měsíců vašeho nespotřebovaného pojistného. Jestliže porušíte ustanovení 12 Uvedení mylných informací, vaši pojistku můžeme zrušit bez nároku na vrácení peněz. 9. ZÁKONNÉ PŘEDPISY Pokud se strany nedohodnou jinak před uzavřením pojistné smlouvy, tato pojistka podléhá anglickému právu. Státem EHP pro účely této pojistky je Spojené království.

10 10. DOTAZY A STÍŽNOSTI Vždy je naším cílem poskytovat prvotřídní služby, ale může se stát, že s jejich úrovní nebudete spokojeni. Dotazy a stížnosti v oblasti prodeje, administrace nebo žádostí o pojistné plnění, které souvisí se službou Accidental Damage (Ochrana před nehodou) poskytovanou v rámci tohoto pojištění, kontaktujte společnost Dell, jejíž údaje najdete na své faktuře nebo na její místní webové stránce. Stížnosti nebo dotazy související s podmínkami této pojistky nebo se zpracování žádostí o pojistné plnění kvůli krádeži, kterou kryje toto pojištění, zasílejte společnosti TWG Services Limited em na adresu nebo napište správci žádostí o pojistné plnění ve společnosti TWG Services Limited na adresu The Aspen Building, Floor 2, Vantage Point Business Village, Mitcheldean, Gloucestershire, GL17 0AF. Společnost TWG Services Limited zpracovává dotazy a stížnosti jménem společnosti London General Insurance Company Limited. Jestliže vaše stížnost nebyla vyřízena k vaší spokojenosti, ve lhůtě 6 měsíců od konečného rozhodnutí můžete kontaktovat službu finančního ombudsmana na adrese Financial Ombudsman Service, Exchange Tower, Harbour Exchange Square, London, E14 9GE, nebo na telefonním čísle nebo Jasně formulujte povahu své stížnosti a uveďte stranu, jíž byla stížnost původně adresována. Nic z výše uvedeného neovlivňuje vaše právo podniknout příslušné právní kroky. 11. UVEDENÍ MYLNÝCH INFORMACÍ Když uzavíráte pojištění nebo podáváte žádost o pojistné plnění, vy nebo osoba jednající vaším jménem musíte věnovat přiměřenou pozornost tomu, abyste na všechny otázky odpověděli pravdivě a podle svého nejlepšího vědomí. Pokud tak neučiníte, může to ovlivnit platnost vaší pojistky nebo platbu vašeho pojistného plnění. 12. RÁMEC ODŠKODNĚNÍ Společnost London General Insurance Company Limited je pojištěna Kompenzačním programem finančních služeb (FSCS). Jestliže nebudeme schopni plnit své závazky, můžete mít nárok na kompenzaci ze strany tohoto programu. Všeobecné pojistné smlouvy jsou kryté do výše 90 % celé pohledávky bez horního limitu. Další informace o kompenzačním programu můžete získat, když kontaktujete FSCS telefonicky na čísle nebo , nebo pokud se obrátíte písemně na adresu Financial Services Compensation Scheme, 10 th Floor, Beaufort House, 15 Botolph Street, London, EC3A 7QU. 13. DEFINICE POSTAVENÍ Tato pojistka je upisována společností London General Insurance Company Limited, soukromou akciovou společností se sídlem v Anglii, jejíž registrované sídlo je na adrese Integra House, Floor 2, Vicarage Road, Egham, Surrey TW20 9JZ. Registrační číslo London General Insurance Company Limited získala oprávnění od regulačního úřadu Prudential Regulation Authority a je regulována ze strany Financial Conduct Authority a Prudential Regulation Authority, FRN Tyto údaje jsou dostupné na webové stránce FCA na adrese nebo na telefonním čísle

11 14. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ Pojistitel, společnost Dell a další společnosti v rámci skupiny Dell spolu s jednotlivými zástupci a subdodavateli mohou shromažďovat, používat, ukládat, přenášet a jinak zpracovávat vaše osobní údaje vztahující se k vaší osobě pro účely správy a upisování vašeho pojištění, zpracovávání všech žádostí, odhalování a prevence podvodů a marketingu, a to v souladu s požadavky stanovenými právními předpisy. Pro tyto účely mohou být vaše osobní údaje převedeny do zemí mimo EU. Upozorňujeme, že telefonní hovory mohou být pro účely školení a monitoringu nahrávány. Pro zajištění bezpečnosti v souladu s tímto ustanovením budou přijata přiměřená a vhodná opatření. Máte právo vyžádat si kopii vašich uložených osobních údajů a opravit veškeré nepřesnosti v nich obsažené. Můžete o to požádat společnost Dell na adrese Jestliže chcete požádat o osobní údaje, které o vás uchovává pojistitel, kontaktujte jej přímo na adrese [doplnit kontaktní údaje společnosti LGI].

Happy CARE Pojištění pro případ nehody

Happy CARE Pojištění pro případ nehody Happy CARE Pojištění pro případ nehody Stačí jen zavolat a Váš problém vyřešíme! Bezplatná oprava v případě neúmyslného poškození či poruchy Pokud nelze poškozený výrobek opravit, dostanete zdarma nový

Více

Rozsah předmětu plnění. Rozsah předmětu plnění je uveden v nabídce Uchazeče. Bc. Martin Víteček v.r. Miroslav Haluza v.r.

Rozsah předmětu plnění. Rozsah předmětu plnění je uveden v nabídce Uchazeče. Bc. Martin Víteček v.r. Miroslav Haluza v.r. Příloha č.1 MMOPP00BV5BE Rozsah předmětu plnění Rozsah předmětu plnění je uveden v nabídce Uchazeče. Za Objednatele Za Poskytovatele Bc. Martin Víteček v.r. Miroslav Haluza v.r. Všeobecné podmínky Všeobecné

Více

Popis služby. Přehled služby. Oprávnění. zahrnuje: disku za účelem. zařízení do jiné. tento popis. právnickou. uvedeno na. uvedené.

Popis služby. Přehled služby. Oprávnění. zahrnuje: disku za účelem. zařízení do jiné. tento popis. právnickou. uvedeno na. uvedené. Popis služby Služba Hard Drive Data Recovery (Obnovení dat na pevném disku) Přehled služby Společnost Dell si dovoluje poskytovat službu Hard Drive Dataa Recovery (dále jen Služba či Služby) pro vybrané

Více

Všeobecné záruční podmínky pro produkty HEWLETT-PACKARD

Všeobecné záruční podmínky pro produkty HEWLETT-PACKARD Všeobecné záruční podmínky pro produkty HEWLETT-PACKARD Platné od 1.října 1999 (aktualizované 28.února 2014, revize 26) Tento dokument popisuje Všeobecné záruční podmínky pro produkty značky Hewlett-Packard

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro služby hardwarové a softwarové podpory

Všeobecné obchodní podmínky pro služby hardwarové a softwarové podpory Všeobecné obchodní podmínky pro služby hardwarové a softwarové podpory 1 Obecná ustanovení 1.1 Společnost Fujitsu Technology Solutions s.r.o. ( společnost Fujitsu") bude poskytovat služby výhradně pro

Více

Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1.

Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1. Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1. Úvod 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) upravují právní vztahy

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb freesat

Všeobecné podmínky poskytování služeb freesat Všeobecné podmínky poskytování služeb freesat společností UPC DTH S.à r.l. se sídlem 2 rue Peternelchen, L-2370 Howald, Lucemburské velkovévodství, zapsané v lucemburském obchodním rejstříku Registre de

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ (Obecná část Všeobecných podmínek) 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby poskytovatele ( Všeobecné podmínky ) upravují práva a

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací společnosti

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ZÁKAZNÍKA SPOLEČNOSTI HP

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ZÁKAZNÍKA SPOLEČNOSTI HP SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ZÁKAZNÍKA SPOLEČNOSTI HP 1. Smluvní strany. Tyto podmínky představují smlouvu ( smlouva ), která upravuje nákup výrobků a služeb od subjektu společnosti Hewlett-Packard uvedeného níže

Více

Základní ustanovení 1.1 Služby Služby třetích stran Smlouva 1.2 Objednávka služeb 1.3 Heslo 1.4 Volací limit 1.5 Uzavření smlouvy

Základní ustanovení 1.1 Služby Služby třetích stran Smlouva 1.2 Objednávka služeb 1.3 Heslo 1.4 Volací limit 1.5 Uzavření smlouvy Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ: 25788001, zapsané do OR u

Více

5 pojištění NISSAN Všeobecné obchodní podmínky. V tomto dokumentu jsou uvedeny Všeobecné obchodní podmínky, které se uplatní pro 5 pojištění Nissan.

5 pojištění NISSAN Všeobecné obchodní podmínky. V tomto dokumentu jsou uvedeny Všeobecné obchodní podmínky, které se uplatní pro 5 pojištění Nissan. 5 pojištění NISSAN Všeobecné obchodní podmínky V tomto dokumentu jsou uvedeny Všeobecné obchodní podmínky, které se uplatní pro 5 pojištění Nissan. Kromě Osvědčení o pojištění si prosím pozorně prostudujte

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

DEN ÚČINNOSTI: 25. 5. 2015 VERZE: č. 1. Věrnostní program MasterCard Priceless Specials Podmínky programu Česká republika

DEN ÚČINNOSTI: 25. 5. 2015 VERZE: č. 1. Věrnostní program MasterCard Priceless Specials Podmínky programu Česká republika DEN ÚČINNOSTI: 25. 5. 2015 VERZE: č. 1 Věrnostní program MasterCard Priceless Specials Podmínky programu Česká republika 1. Úvod Věrnostní program MasterCard Priceless Specials (dále jen program ) v České

Více

Obchodní podmínky. Všeobecná ustanovení. Vymezení pojmů. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách. Dodání zboží:

Obchodní podmínky. Všeobecná ustanovení. Vymezení pojmů. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách. Dodání zboží: Obchodní podmínky všeobecná ustanovení vymezení pojmů dodání zboží platební podmínky odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího odstoupení od smlouvy ze strany dodavatele odpovědnost za vady zboží - záruka

Více

Všeobecné obchodní podmínky. TomTom International B.V.

Všeobecné obchodní podmínky. TomTom International B.V. Česká republika Všeobecné obchodní podmínky TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nizozemsko, a libovolné přidružené společnosti (společně dále jen TomTom nebo společnost Obsah

Více

Smlouva (mezi Vámi, Společností a Citibank) - znamená Žádost schválenou a podepsanou Citibank.

Smlouva (mezi Vámi, Společností a Citibank) - znamená Žádost schválenou a podepsanou Citibank. Obchodní podmínky pro služební charge karty Citibank Prosím, čtěte pozorně. Tyto Podmínky se vztahují na Vaši Smlouvu. Podpisem Žádosti a jejím vrácením Citibank (nebo vyplněním jiné žádosti či splněním

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

2. Cena předmětu plnění

2. Cena předmětu plnění Všeobecné obchodní podmínky společnosti HSI com s.r.o., Čelakovského 10, 301 00 Plzeň, DIČ: CZ4916545 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné, obchodní, servisní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné

Více

EMIRATES PODMÍNKY PŘEPRAVY CESTUJÍCÍCH A ZAVAZADEL

EMIRATES PODMÍNKY PŘEPRAVY CESTUJÍCÍCH A ZAVAZADEL EMIRATES PODMÍNKY PŘEPRAVY CESTUJÍCÍCH A ZAVAZADEL (Pozn.: Pokud se nacházíte v USA, vztahují se na vás jiné Podmínky přepravy, viz www.emirates.com/us/english ) Vydáno: 10. května 2012 1 ÚVOD Jestliže

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

VERZE PRO OBLAST EMEA popis služby: Dell Backup and Recovery Cloud Storage

VERZE PRO OBLAST EMEA popis služby: Dell Backup and Recovery Cloud Storage VERZE PRO OBLAST EMEA popis služby: Dell Backup and Recovery Cloud Storage Smluvní podmínky. Společnost Dell vám s potěšením poskytne službu Dell Backup and Recovery Cloud Storage ( služba nebo služby

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil Tyto všeobecné podmínky (dále jen VOP ) jsou vydané v souladu s 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti Wolfstein s.r.o

Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti Wolfstein s.r.o 1. Předmět Podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti Wolfstein s.r.o. stanovují podmínky uzavření Smlouvy a poskytování služeb elektronických komunikací společnosti Wolfstein s.r.o..

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD) DATUM: 1. ledna 2015 PŘEDMĚT: nákupy hmotných movitých věcí (zboží) a/nebo služeb Společnostmi ze

Více

Všeobecné podmínky RWE Mobil

Všeobecné podmínky RWE Mobil 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky RWE Mobil Tyto všeobecné podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) tvoří součást smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací a služeb souvisejících poskytovaných

Více

ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č.

ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č. ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen také "OPOL") obsahují obecné vymezení podmínek poskytování služeb v oblasti

Více

Allianz cestovní pojištění

Allianz cestovní pojištění Allianz cestovní pojištění Komplexní pojištění s neomezenými výdaji na léčení S vámi od A do Z 01.07.2015 NON-STOP asistenční služba: +420 241 170 000 OBSAH Předsmluvní informace k cestovnímu pojištění...

Více

2.1 Poskytovatel je kromě oprávnění vyplývajících z dalších

2.1 Poskytovatel je kromě oprávnění vyplývajících z dalších Všeobecné obchodní podmínky 1 Předmět Smlouvy 1.1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby na základě Smlouvy na poskytování služeb, kterou s ním Poskytovatel uzavřel a jejíž nedělitelnou součástí jsou

Více