Tyto podmínky spolu s plánem vašeho pojištění vymezují vaše pojistné krytí.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tyto podmínky spolu s plánem vašeho pojištění vymezují vaše pojistné krytí."

Transkript

1 Služba Accidental Damage Protection (Ochrana před nehodou) nebo Accidental Damage se službou Theft Protection (Ochrana před nehodou a krádeží) Pojistné podmínky Tyto podmínky spolu s plánem vašeho pojištění vymezují vaše pojistné krytí. Tento dokument představuje pojistnou smlouvu uzavíranou mezi vámi, kupujícím uvedeným na certifikátu o pojištění a společností London General Insurance Company Limited (dále jen pojistitelem/námi ). Divize Dell Products (společnost Dell) byla určena, aby jménem pojistitele prodávala a zajišťovala administrativu pojištění. Tento dokument poskytuje informace o dvou úrovních pojištění: Accidental Damage Protection (Ochrana před nehodou) a Accidental Damage se službou Theft Protection (Ochrana před nehodou a krádeží). Váš plán pojištění a faktura od společnosti Dell budou sloužit jako doklady o koupi: 1. služby Accidental Damage Protection (Ochrana před nehodou), nebo 2. služby Accidental Damage se službou Theft Protection (Ochrana před nehodou a krádeží). Při rozhodování, zda je toto pojištění pro vás vhodné, zvažte, zda jste neuzavřeli jiná pojištění, která nabízí stejné pojistné krytí jako tato pojistka. Upozorňujeme, že když uzavřete pojištění, neznamená to, že byste se o pojištěný produkt neměli starat. Zákazníci se zvláštními požadavky Tento dokument a všechny naše materiály jsou k dispozici vytištěné velkým písmem, Braillovým písmem a ve zvukovém formátu. Na vyžádání vám rádi poskytneme kopii. Stačí kontaktovat správce na čísle nebo na čísle textového telefonu ROZSAH KRYTÍ Nárok na uzavření této pojistné ochrany máte za splnění všech těchto podmínek: - Pojištěný produkt je produktem značky Dell a - v okamžiku zakoupení jste starší 18 let a - pojištěný produkt představuje hardware nebo mobilní zařízení, např. tablet. Pokud jste zakoupili pojištěný produkt před uzavřením této pojistky, podle vašeho přesvědčení a nejlepšího vědomí není pojištěný produkt ve chvíli zakoupení pojistky nijak poškozený. Upozornění: Vyhrazujeme si právo provést prohlídku pojištěného produktu na vašem pracovišti, abychom mohli normální provozuschopný stav produktu ověřit. Veškeré servisní služby, které jsou na počátku období trvání záruky potřeba k navrácení pojištěného produktu do normálního provozního stavu, aby měl daný podporovaný produkt na pojistné krytí nárok, jsou na odpovědnosti zákazníka. Pokud naši technici během kontroly zjistí, že k poškození pojištěného produktu došlo před zakoupením pojistky, může to ovlivnit platnost pojištění. Nároky týkající se pojištěného produktu nelze uplatňovat do 30 dnů od data zakoupení první pojistky (jak je uvedeno na vaší faktuře nebo potvrzení objednávky). Tato 30denní lhůta neplatí, pokud jste tuto pojistku zakoupili současně s pojištěným produktem nebo pokud je daná smlouva prodloužením stávající smlouvy o službě Accidental Damage (Ochrana před nehodou).

2 2. TRVÁNÍ Pojištění bude platit od data jeho zakoupení, nebo od data, kdy obdržíte svůj pojištěný produkt, podle toho, která situace nastane později. Pojištění přestane platit v den, kdy nastane dřívější z těchto situací: - Vaše pojistka bude zrušena, nebo - nastane datum označené ve vašem plánu pojištění jako koncové. Pokud jste zakoupili službu Accidental Damage with Theft Protection (Ochrana před nehodou a krádeží), vaše pojistka proti krádeži skončí po úspěšně vyřízené žádosti o plnění v souvislosti s krádeží a po vydání náhradního produktu. Pojištění související s ochranou před nehodou bude platit do vypršení. 3. KRYTÍ, KTERÉ ZÍSKÁTE 3a. Služba Accidental Damage (Ochrana před nehodou) Riziko Váš pojištěný produkt je krytý před náhodným poškozením Náhodné poškození je poškození v důsledku neočekávané a náhlé události, která má povahu nehody. Plnění v souvislosti s náhodným poškozením lze uplatnit pouze na hardware. Pokud to bude možné a ekonomicky výhodné, nejprve se pokusíme produkt opravit. Jestliže se nám to nepodaří, nahradíme ho produktem se stejnou nebo podobnou specifikací. Fakta týkající se oprav Původní díly můžeme nahradit novými nebo použitými díly od původního nebo jiného výrobce. Náhradní díly budou funkčně odpovídat původním součástem. Opravou pojištěného produktu můžeme pověřit přidruženou společnost nebo třetí stranu. Fakta týkající se výměny produktů Náhradní produkt bude mít stejnou nebo podobnou specifikaci jako pojištěný produkt. Náhradní produkt bude vybrán společností Dell. Náhradní produkt může obsahovat originální nebo renovované díly od původního nebo jiného výrobce. Když v souvislosti se službou Accidental Damage (Ochrana před nehodou) žádáte o pojistné plnění, musíte dovolit společnosti Dell, aby jménem společnosti LGI produkt posoudila. Zástupce technické podpory společnosti Dell vás bude informovat o možnostech, které máte k dispozici, když chcete odeslat produkt společnosti Dell k posouzení a opravě. Pokud dodržíte všechny pokyny společnosti Dell, tato jménem společnosti LGI zaplatí veškeré poplatky za dopravu související s vrácením produktu na její servisní místo. V některých případech může společnost Dell v rámci vašeho pojištění použít jiné hodnocení a metody oprav.

3 Pojistné krytí mimo vymezené území Oprava nebo výměna v souladu s tímto pojištěním bude poskytnuta v místech uvedených na vaší faktuře. Úrovně odezvy služeb, pracovní doby technické podpory a doby, za kterou dorazí technik na pracoviště, se v jednotlivých oblastech liší. Některé možnosti nemusí být ve vaší oblasti dostupné. Možnost žádat o pojistné plnění mimo zemi, v níž byla pojistka zakoupena, nemusí být k dispozici pro všechny zákazníky. Závazek opravit nebo nahradit přemístěný pojištěný produkt závisí na místní dostupnosti služeb a mohou s ním být spojeny další poplatky, kontroly a opětovná certifikace přemístěného pojištěného produktu dle aktuálně stanovených sazeb společnosti Dell za čas, materiál a poradenství. V případě podpory mimo zemi navíc nebude podpora zahrnovat výměnu celých jednotek. S žádostí o další informace se obraťte na společnost Dell, která bude jednat jménem společnosti LGI. Kontaktní údaje nalezete na své faktuře nebo na místní webové stránce společnosti Dell. Chcete-li problém telefonicky konzultovat s analytikem technické podpory, kontaktujte centrum podpory Dell ProSupport. Oblastní telefonní čísla jsou k dispozici na adrese Contacts. 3b. Krádež (platí pouze v případě, že jste zakoupili službu Accidental Damage and Theft (Ochrana před nehodou a krádeží)) Riziko Váš pojištěný produkt je krytý před Pokud dojde ke krádeži vašeho pojištěného produktu, nahradíme ho produktem se stejnou nebo podobnou specifikací. krádeží Jestliže už není k dispozici náhradní produkt s ekvivalentní specifikací, bude vám jako náhrada vyplacena částka až do výše původní kupní ceny pojištěného produktu. Fakta týkající se výměny produktů Náhradní produkt bude vybrán společností Dell jménem společnosti LGI. Náhradní produkt může obsahovat originální nebo renovované díly od původního nebo jiného výrobce. Celosvětové pojištění Toto pojištění přináší ochranu před krádeží bez ohledu na to, kde na světě k ní dojde. Náhradní produkty však zašleme pouze na adresu uvedenou na vaší faktuře.

4 4. NA CO SE POJIŠTĚNÍ NEVZTAHUJE 4a Služba Accidental Damage Výjimky Jedna oprávněná žádost o plnění v souvislosti s nehodou příslušného produktu za období 12 měsíců, které se bude počítat od začátku poskytování služby. Nedodržování pokynů dodaných s produktem. Spotřební položky a periferní zařízení nebo produkty prodané nebo dodané s vaším pojištěným produktem. Počítačový software Pro každý produkt pojištěný v souladu s touto smlouvou platí, že ochrana poskytovaná službou Accidental Damage Protection (Ochrana před nehodou) je omezena na jednu oprávněnou žádost o plnění v souvislosti s nehodou příslušného produktu za období 12 měsíců, které se bude počítat od počátečního data vašeho pojištění. Jakmile stanovený limit vyčerpáte, náklady na opravu související s dalšími žádostmi o pojistné plnění budou účtovány dle aktuálního sazebníku společnosti Dell za čas, materiál a poradenství. Toto pojištění se nevztahuje na náhodné poškození způsobené nedodržením pokynů dodaných s produktem nebo používáním produktu v nevhodném prostředí. Toto pojištění se nevztahuje na periferní zařízení ani na jiné položky, které jsou klasifikované jako příslušenství nebo spotřební materiály a nejsou integrovanou součástí základní jednotky. Jako příklady lze uvést dokovací stanice, baterie s vypršenou záruční lhůtou, externí modemy, externí klávesnice pro notebooky, monitory, externí myši pro notebooky, pouzdra, žárovky, paměťová zařízení, externí reproduktory a další díly/komponenty, které vyžadují pravidelnou údržbu ze strany uživatele, a jiné počítačové komponenty, které netvoří nedílnou součást pojištěného produktu. Pojistka se nebude vztahovat na žádný předinstalovaný ani zakoupený počítačový software, na uložená data, software pro prevenci/detekci virů ani na externí příslušenství, jako jsou například položky integrované při výrobě na přání zákazníka. To platí například pro situace, v nichž jste nezálohovali data nebo neposkytli disky, s jejichž pomocí by bylo možné znovu nainstalovat operační systém. Tato pojistka neposkytuje žádné služby obnovení dat, avšak pokud bude v rámci žádosti o pojistné plnění vyměněn pevný disk, budou na něj bezplatně nainstalovány aktuální verze (dostupné při podání žádosti) hlavních aplikací a operačního systému, které jste původně zakoupili od společnosti Dell. Naší povinností však není kontrolovat, zda jsou všechny aplikace nainstalované při výrobě na přání zákazníka kompatibilní s náhradním produktem. Kosmetické poškození Tato pojistka se nevztahuje na žádná poškození, která neovlivňují funkci nebo výkon pojištěného produktu. Například ji nelze uplatnit na přiměřené opotřebení, poškrábání, promáčknutí apod., pokud váš produkt stále funguje tak, jak očekáváte.

5 Pokud byl produkt opraven subjektem, který nebyl z naší strany autorizován Ztráta nebo krádež (Výjimka nastává v případě, že jste také zakoupili službu Theft Protection (Ochrana před krádeží), jak je uvedeno ve vašem plánu, viz Pojištění služby Theft Protection (Ochrana před krádeží)). Požár Nedostatečná péče o pojištěný produkt Pokud byl produkt opraven jiným subjektem než námi určeným vhodným smluvním partnerem, pojistku nelze uplatnit. Pojistka se nevztahuje na ztrátu nebo krádež pojištěného produktu. Aby vám mohla být poskytnuta oprava či výměna produktu, musíte nám celý poškozený pojištěný produkt vrátit. Poškození produktu způsobené požárem. Pojištění se nevztahuje na úmyslná poškození ani na poškození způsobená nesprávným užitím produktu. O svůj pojištěný produkt musíte pečovat. Pokud tak neučiníte, je možné, že vaši žádost o pojistné plnění neschválíme. Správnou péči o svůj pojištěný produkt můžete zajistit pomocí jednoduchých kroků. Při hodnocení vaší žádosti o pojistné plnění vždy vezmeme v úvahu situaci, v níž k náhodnému poškození došlo. Níže najdete příklady, kdy žádostem o pojistné plnění nebude vyhověno: 1. Svůj pojištěný produkt dáte osobě, kterou velmi dobře neznáte a jíž nedůvěřujete. 2. Váš pojištěný produkt bude úmyslně poškozen z vaší strany nebo ze strany jiné osoby. 3. Svůj pojištěný produkt ponecháte v nevhodném prostředí, například na balkonovém zábradlí. Tyto příklady vám pomohou porozumět situacím, v nichž nebude možné pojištění uplatnit, avšak žádost o pojistné plnění může být zamítnuta i z jiných důvodů. Další náklady nebo ztráty Toto pojištění se nevztahuje na žádné jiné ztráty nebo náklady než na náklady vzniklé v souvislosti s opravou a náhradou vašeho pojištěného produktu. Mezi ně patří obnovení nebo přenos dat uložených na pojištěném produktu.

6 4b Krádež Výjimky Více než jedna oprávněná žádost o pojistné plnění Nedostatečná péče o pojištěný produkt Toto pojištění je omezeno na jednu oprávněnou žádost o pojistné plnění související s krádeží produktu za období platnosti pojistky. O svůj pojištěný produkt musíte pečovat. Pokud tak neučiníte, je možné, že vaši žádost o pojistné plnění neschválíme. Správnou péči o svůj pojištěný produkt můžete zajistit pomocí jednoduchých kroků, například můžete produkt uzamykat nebo schovávat na bezpečném místě. Při hodnocení vaší žádosti o pojistné plnění vždy vezmeme do úvahy situaci, v níž ke krádeži došlo. Níže najdete příklady, kdy žádostem o pojistné plnění v souvislosti s krádeží nebude vyhověno: Jestliže svůj produkt ponecháte bez dozoru na viditelném místě ve svém automobilu nebo v restauraci. Svůj pojištěný produkt svěříte někomu jinému. Náhrada softwaru Krádež spotřebních položek nebo příslušenství Ztráta Toto pojištění se nevztahuje na náklady vzniklé v souvislosti s náhradou softwaru. Na náhradní produkt odeslaný v souladu s tímto pojištěním proti krádeži budou bezplatně nainstalovány nebo s ním budou bezplatně dodány aktuální verze (dostupné při podání žádosti) hlavních aplikací a operačního softwaru, které jste původně zakoupili od společnosti Dell. Toto pojištění se vztahuje pouze na krádež pojištěného produktu a neposkytuje náhradu příslušenství ani spotřebních materiálů, které byly odcizeny spolu s pojištěným produktem. Toto pojištění se nevztahuje na ztrátu pojištěného produktu. Další náklady nebo ztráty Toto pojištění se nevztahuje na žádné jiné ztráty nebo náklady než na náklady vzniklé v souvislosti s náhradou vašeho pojištěného produktu.

7 5. ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POJISTNÉ PLNĚNÍ TÝKAJÍCÍCH SE SLUŽBY ACCIDENTAL DAMAGE (OCHRANA PŘED NEHODOU) Jestliže chcete podat žádost o pojistné plnění, postupujte podle těchto jednoduchých kroků: - Pojištěný produkt si ponechejte, protože je možné, že ho bude muset před schválením vaší žádosti o pojistné plnění prohlédnout některý z opravářů společnosti Dell. - Poznamenejte si výrobní číslo svého pojištěného produktu. Najdete ho na zadní nebo spodní části pojištěného produktu, na faktuře od společnosti Dell a na přední straně vašeho plánu pojištění. Krok Krok 1 Zavolejte Oddělení pro zpracování žádostí o pojistné plnění v souvislosti s nehodou na telefonní číslo Pokud máte při spojení s uvedeným telefonním číslem problémy, na adrese najdete aktuální dostupné telefonní kontakty, nebo pošlete zákaznickému oddělení na adresu Pracovní doba podpory nezahrnuje státem uznávané svátky v zemi, ve které mají být služby poskytnuty. Krok 2 Budete požádáni o sdělení výrobního čísla pojištěného produktu. Jakmile bude vaše pojištění ověřeno, bude vám položeno několik otázek, aby bylo možné posoudit příčinu a rozsah poškození pojištěného produktu. Tyto kroky diagnostiky a odstraňování problémů si mohou vyžádat dlouhý telefonický hovor nebo více hovorů. V případech, ve kterých je to bezpečné, můžete být požádáni o manipulaci se součástmi uvnitř pojištěného produktu. Krok 3 Po přijetí vaší žádosti společnost Dell jménem společnosti LGI buď zařídí, že vám bude odeslán náhradní díl pro pojištěný produkt, nebo vám poradí, jak postupovat při odeslání produktu do servisního střediska. V souladu s pokyny od společnosti Dell musíte vrátit kompletní pojištěný produkt nebo jeho části. 6. ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POJISTNÉ PLNĚNÍ TÝKAJÍCÍCH SE SLUŽBY THEFT PROTECTION (OCHRANA PŘED KRÁDEŽÍ) - Než nás kontaktujete, měli byste událost co nejdříve oznámit policii nebo příslušnému místnímu úřadu a získat referenční číslo trestného činu. - Při hlášení krádeže policii nebo místnímu úřadu musíte poskytnout: - Podrobné informace o odcizeném pojištěném produktu včetně značky, modelu a výrobního čísla, které najdete na zadní nebo spodní straně pojištěného produktu, na faktuře od společnosti Dell a na přední straně vašeho dokumentu s plánem. - Podrobné informace o okolnostech krádeže - Jestliže se vám nedaří získat referenční číslo, kontaktujte nás.

8 Krok Krok 1 Žádost o pojistné plnění byste nám měli oznámit co nejdříve, a to ve lhůtě 28 dní. Vaši žádost prošetříme, i když ji nepodáte během této lhůty, ale průběh jejího vyhodnocení, opravy produktu a vyřízení pojistného plnění může být složitější. Můžete se obrátit na naši online službu pro podávání žádostí o pojistné plnění, kterou najdete na adrese: Vznesení nároku online zajistí nejrychlejší možné zpracování vašeho nároku. Bude nutné uvést výrobní číslo / číslo pojištění pojištěného produktu, které je uvedeno ve vašem plánu, a vyplnit a odeslat formulář pro uplatnění nároku online. Úplné podrobnosti o tom, jak nárok uplatnit, najdete online. Můžete také kontaktovat oddělení nároků služby Theft Protection na telefonním čísle Celý seznam kontaktů pro podávání žádostí souvisejících se službou Theft Protection (Ochrana před krádeží) najdete na adrese Krok 2 Během hovoru si od vás odhadce vyžádá určité informace, aby ověřil vaši koupi pojištění Theft Protection pro ochranu před krádeží, a poradí vám, jak nárok uplatnit či jak odeslat formulář uplatnění nároku k dokončení. Chcete-li mít jistotu, že vaše žádost bude zpracována v nejkratším možném čase, doporučujeme vám em odeslat veškerou dokumentaci, tj. kopii naskenovaného policejního hlášení. Krok 3 Pokud bude vaše žádost schválena, zašleme vám podrobné informace o tom, jak kontaktovat společnost Dell, která vystupuje jménem společnosti LGI, aby mohla zařídit odeslání náhradního produktu na vaši adresu.

9 7. POJISTNÉ PODMÍNKY - Chcete-li oznámit změnu adresy nebo požádat o převedení této pojistky, kontaktujte společnost Dell. - Veškeré údaje, které nám poskytnete při podání žádosti o pojistné plnění, mohou být zaneseny do registru žádostí, jehož prostřednictvím pojistitelé sdílejí informace, aby předcházeli pojistným podvodům. Na požádání vám poskytneme seznam účastníků a název a adresu provozovatele. - Podmínky vaší pojistky můžeme změnit. V takovém případě vás informujeme 30 dnů předem, a to písemným oznámením zaslaným na vaši poslední známou adresu. Podmínky vaší pojistky změníme jen v případě, že to bude vyžadovat regulatorní nebo legislativní změna, nebo pokud tím budeme reagovat na úpravu doporučení a kodexů našeho odvětví. Jestliže dojde ke změně pojistných podmínek, můžete své pojištění zrušit a získat zpět poměrnou částku, která bude vypočítána podle počtu měsíců vašeho nespotřebovaného pojistného. - Pokud bude vaše žádost zamítnuta a vy s rozhodnutím nesouhlasíte, postupujte podle pokynů pro podání stížnosti uvedených v ustanovení 8. - Toto pojištění nepředstavuje záruku. Produkt zakoupený od společnosti Dell bude dodán i s omezenou zárukou společnosti Dell nebo výrobce produktu, který jej pro společnost Dell distribuuje. Informace o vašich právech a opravných prostředcích v rámci omezené záruky najdete v prohlášeních o omezené záruce společnosti Dell. 8. ZÁSADY TÝKAJÍCÍ SE ZRUŠENÍ POJISTKY A VRÁCENÍ PENĚZ Vaše práva na zrušení pojistky Jste-li spotřebitelem: Jestliže z jakéhokoli důvodu nejste s pojistkou spokojeni nebo jestliže zjistíte, že pojistka neplní vaše požadavky, můžete do 14 dnů od data jejího uzavření kontaktovat společnost Dell, pojistku zrušit a získat zpět její plnou cenu. Jestliže žádost podáte během prvních 14 dní, budete mít nárok na vyplacení plné ceny pojistky, od níž budou odečteny náklady za poskytnuté služby. Pojistku můžete zrušit i po uplynutí 14denní lhůty (za předpokladu, že jste v souladu s podmínkami zatím nepodali žádost o pojistné plnění). V takovém případě získáte zpět poměrnou částku, která bude vypočítána podle počtu měsíců vašeho nespotřebovaného pojistného. Jestliže jste tuto pojistku uzavřeli jménem obchodní firmy, můžete tuto pojistku kdykoli zrušit bez nároku na vrácení zbylého pojistného. Pokud chcete tuto pojistku zrušit, kontaktujte společnost Dell: Na telefonním čísle: Na ové adrese: Naše práva na zrušení pojistky Vaši pojistku můžeme kdykoli zrušit, pokud ztratíme oprávnění k jejímu upisování. V takovém případě vás o zrušení pojistky budeme informovat 30 dní předem formou písemného oznámení a vy budete mít nárok získat zpět poměrnou částku, která bude vypočítána podle počtu měsíců vašeho nespotřebovaného pojistného. Jestliže porušíte ustanovení 12 Uvedení mylných informací, vaši pojistku můžeme zrušit bez nároku na vrácení peněz. 9. ZÁKONNÉ PŘEDPISY Pokud se strany nedohodnou jinak před uzavřením pojistné smlouvy, tato pojistka podléhá anglickému právu. Státem EHP pro účely této pojistky je Spojené království.

10 10. DOTAZY A STÍŽNOSTI Vždy je naším cílem poskytovat prvotřídní služby, ale může se stát, že s jejich úrovní nebudete spokojeni. Dotazy a stížnosti v oblasti prodeje, administrace nebo žádostí o pojistné plnění, které souvisí se službou Accidental Damage (Ochrana před nehodou) poskytovanou v rámci tohoto pojištění, kontaktujte společnost Dell, jejíž údaje najdete na své faktuře nebo na její místní webové stránce. Stížnosti nebo dotazy související s podmínkami této pojistky nebo se zpracování žádostí o pojistné plnění kvůli krádeži, kterou kryje toto pojištění, zasílejte společnosti TWG Services Limited em na adresu nebo napište správci žádostí o pojistné plnění ve společnosti TWG Services Limited na adresu The Aspen Building, Floor 2, Vantage Point Business Village, Mitcheldean, Gloucestershire, GL17 0AF. Společnost TWG Services Limited zpracovává dotazy a stížnosti jménem společnosti London General Insurance Company Limited. Jestliže vaše stížnost nebyla vyřízena k vaší spokojenosti, ve lhůtě 6 měsíců od konečného rozhodnutí můžete kontaktovat službu finančního ombudsmana na adrese Financial Ombudsman Service, Exchange Tower, Harbour Exchange Square, London, E14 9GE, nebo na telefonním čísle nebo Jasně formulujte povahu své stížnosti a uveďte stranu, jíž byla stížnost původně adresována. Nic z výše uvedeného neovlivňuje vaše právo podniknout příslušné právní kroky. 11. UVEDENÍ MYLNÝCH INFORMACÍ Když uzavíráte pojištění nebo podáváte žádost o pojistné plnění, vy nebo osoba jednající vaším jménem musíte věnovat přiměřenou pozornost tomu, abyste na všechny otázky odpověděli pravdivě a podle svého nejlepšího vědomí. Pokud tak neučiníte, může to ovlivnit platnost vaší pojistky nebo platbu vašeho pojistného plnění. 12. RÁMEC ODŠKODNĚNÍ Společnost London General Insurance Company Limited je pojištěna Kompenzačním programem finančních služeb (FSCS). Jestliže nebudeme schopni plnit své závazky, můžete mít nárok na kompenzaci ze strany tohoto programu. Všeobecné pojistné smlouvy jsou kryté do výše 90 % celé pohledávky bez horního limitu. Další informace o kompenzačním programu můžete získat, když kontaktujete FSCS telefonicky na čísle nebo , nebo pokud se obrátíte písemně na adresu Financial Services Compensation Scheme, 10 th Floor, Beaufort House, 15 Botolph Street, London, EC3A 7QU. 13. DEFINICE POSTAVENÍ Tato pojistka je upisována společností London General Insurance Company Limited, soukromou akciovou společností se sídlem v Anglii, jejíž registrované sídlo je na adrese Integra House, Floor 2, Vicarage Road, Egham, Surrey TW20 9JZ. Registrační číslo London General Insurance Company Limited získala oprávnění od regulačního úřadu Prudential Regulation Authority a je regulována ze strany Financial Conduct Authority a Prudential Regulation Authority, FRN Tyto údaje jsou dostupné na webové stránce FCA na adrese nebo na telefonním čísle

11 14. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ Pojistitel, společnost Dell a další společnosti v rámci skupiny Dell spolu s jednotlivými zástupci a subdodavateli mohou shromažďovat, používat, ukládat, přenášet a jinak zpracovávat vaše osobní údaje vztahující se k vaší osobě pro účely správy a upisování vašeho pojištění, zpracovávání všech žádostí, odhalování a prevence podvodů a marketingu, a to v souladu s požadavky stanovenými právními předpisy. Pro tyto účely mohou být vaše osobní údaje převedeny do zemí mimo EU. Upozorňujeme, že telefonní hovory mohou být pro účely školení a monitoringu nahrávány. Pro zajištění bezpečnosti v souladu s tímto ustanovením budou přijata přiměřená a vhodná opatření. Máte právo vyžádat si kopii vašich uložených osobních údajů a opravit veškeré nepřesnosti v nich obsažené. Můžete o to požádat společnost Dell na adrese Jestliže chcete požádat o osobní údaje, které o vás uchovává pojistitel, kontaktujte jej přímo na adrese [doplnit kontaktní údaje společnosti LGI].

Služba výměny hardwarového příslušenství HP Hardware Support Exchange Service pro spotřebitele

Služba výměny hardwarového příslušenství HP Hardware Support Exchange Service pro spotřebitele Datový list Služba výměny hardwarového příslušenství HP Hardware Support Exchange Service pro spotřebitele Služby HP Care Pack Vaše výhody Pohodlné vyzvednutí a vrácení u zákazníka Levnější alternativa

Více

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Obchodní podmínky 1. Základní údaje Dodavatel Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou C 20398 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Více

OMEZENÁ ZÁRUKA SWD-20140307090223585

OMEZENÁ ZÁRUKA SWD-20140307090223585 OMEZENÁ ZÁRUKA Další práva vyplývající ze zákonů na ochranu spotřebitelů. Pokud jste spotřebitel, můžete mít zákonná (statutární) práva ( práva spotřebitelů na ochranu ), která platí současně s právy stanovenými

Více

OMEZENÁ ZÁRUKA VÝROBCE NOKIA NA TELEFON NOKIA SE SYSTÉMEM WINDOWS

OMEZENÁ ZÁRUKA VÝROBCE NOKIA NA TELEFON NOKIA SE SYSTÉMEM WINDOWS OMEZENÁ ZÁRUKA VÝROBCE NOKIA NA TELEFON NOKIA SE SYSTÉMEM WINDOWS DŮLEŽITÉ! Tato omezená záruka výrobce ( záruka ) se vztahuje pouze na originální výrobky Nokia s telefonem Windows prodané autorizovaným

Více

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva Obchodní podmínky Provozovatel e-shopu A-Z toner Zbyněk Baránek Družstevní 917 Petřvald u Karviné 735 41 IČ: 47968826 DIČ: CZ7301275531 Odpovědná osoba a kontakt Zbyněk Baránek Tel: 604 579 312 E-mail:

Více

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel Obchodní podmínky kupující - spotřebitel I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), je zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992

Více

Popis služby: Základní hardwarové služby pro spotřebitele

Popis služby: Základní hardwarové služby pro spotřebitele Service Description Consumer Basic Hardware Service Popis služby: Základní hardwarové služby pro spotřebitele Váš systém: Pro účely této smlouvy je systém identifikován jako systém Dell sestavený z následujících

Více

Vaše stížnost a ombudsman

Vaše stížnost a ombudsman Vaše stížnost a ombudsman O úřadu ombudsmana Úřad finančního ombudsmana může zasáhnout v případě, že jste si stěžovali na finanční instituci, ale nejste s řešením Vaší situace spokojeni. Využití našich

Více

PĚTILETÁ ZÁRUKA PRAVIDLA PROPAGACE 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

PĚTILETÁ ZÁRUKA PRAVIDLA PROPAGACE 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ PĚTILETÁ ZÁRUKA PRAVIDLA PROPAGACE 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tato pravidla stanoví podmínky propagace Pětileté záruky (dále jen Propagace ). Tato Propagace nemá žádné znaky soutěžní hry a nebude za

Více

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o.

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

http://www.mimanci.cz/top-obchodni-podminky-9

http://www.mimanci.cz/top-obchodni-podminky-9 1 z 5 10.2.2014 16:28 Obchodní I. Základní ustanovení Všeobecné obchodní upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím e-shopen Mimánci v oblasti prodeje zboží. Prodávajíci: Pavel Balek Nová Včelnice 333,

Více

1. Všeobecná ustanovení

1. Všeobecná ustanovení Obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.bazarpocitacu.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým

Více

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny dopravy a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava a platba.

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny dopravy a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava a platba. 1. Základní údaje Dodavatel USB Media, spol. s r.o. se sídlem Nádražní 349/3, 152 00 Praha 5. Dodavatel je plátcem DPH. IČ: 24115131 DIČ: CZ24115131 (dále jen "dodavatel") 2. Objednávka zboží Seznam zboží

Více

Obchodní podmínky služeb prodloužených záruk Return to Base (RTB), On Site Service (OS)

Obchodní podmínky služeb prodloužených záruk Return to Base (RTB), On Site Service (OS) Obchodní podmínky služeb prodloužených záruk Return to Base (RTB), On Site Service (OS) (dále Smlouva) 1. Servisní služby: Společnost LEXMARK poskytuje servisní služby prodloužené záruky Return to Base

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Prodávající: Václav Huml, Petýrkova 1956, Praha 4,14800 IČO: 62420691 DIČ: CZ6502091981, ŽL vydán Mú Praha 11 Č.jednací:3303/94/fyz Provozovna:

Více

Číslo bankovního účtu: 78-5164960297 / 0100 Komerční banka a.s.

Číslo bankovního účtu: 78-5164960297 / 0100 Komerční banka a.s. Obchodní podmínky platné do 6.12.2009 Provozovatel Ing. Petr Sedláček Slunečná 442/8 408 01 Rumburk (dále jen prodávající) IČ: 76145514 DIČ: CZ8209142370 Odpovědná osoba: Ing. Petr Sedláček Telefonní číslo:

Více

Článek I - úvodní ustanovení

Článek I - úvodní ustanovení Kompletní znění obchodních podmínek Článek I - úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné smluvní podmínky, dále jen VSP, upravují práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy uzavřené na dálku mezi prodávajícím

Více

Rozsah služby Health Check společnosti Compellent

Rozsah služby Health Check společnosti Compellent Popis služby Dell Compellent SAN Health Check Přehled služby Tento popis služby (dále jen popis služby ) se uzavírá mezi zákazníkem (dále jen vámi nebo zákazníkem ) a subjektem Dell uvedeným na faktuře

Více

Reklamační řád 1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Reklamační řád 1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů Reklamační řád 1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů a. Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb. a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně

Více

Reklamační řád sítě Termsnet

Reklamační řád sítě Termsnet Reklamační řád sítě Termsnet 1. Všeobecná ustanovení Tento reklamační řád platí pro zákazníky telekomunikační sítě Termsnet (dále jen prodávající, poskytovatel). Reklamační řád blíže upravuje práva a povinnosti

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PERDORMIRE

OBCHODNÍ PODMÍNKY PERDORMIRE OBCHODNÍ PODMÍNKY PERDORMIRE Provozovatelem e-shopu je společnost MACHALA GROUP SE, IČ: 24 13 34 18, se sídlem Hybernská 1271/32, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz Tyto obchodní podmínky a reklamační řád platí pro nákup v internetovém obchodu, který je

Více

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.littlecool.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje: Název:

Více

Záruční podmínky k výrobkům KOHLER

Záruční podmínky k výrobkům KOHLER Záruční podmínky k výrobkům KOHLER Záruční odpovědnost začíná před dodávkou Každý distributor a servis Kohler je odpovědný za to, aby zabránil poškození nových motorů (a dílů) při skladování a také za

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky společnosti The Cambridge Centre, s.r.o se sídlem Kněžská 18, 37001, České Budějovice IČ: 26086140 Zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích

Více

SERVISNÍ PODMÍNKY. 3. Ke stroji musí být přiložen současně vyplněný reklamační protokol s popisem závady.

SERVISNÍ PODMÍNKY. 3. Ke stroji musí být přiložen současně vyplněný reklamační protokol s popisem závady. SERVISNÍ PODMÍNKY společnosti CIBET platné od 1.1.2014 pro záruční opravy elektrického ručního nářadí značek Bosch, Hitachi, AEG, Milwaukee, Ryobi, Makita Bez splnění následujících podmínek nelze zajistit

Více

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Stephencordina.cz (www.stephencordina.cz). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Kontaktní údaje Název: KES-kabelové a elektrické systémy, spol. s r.o. Bydliště: Popinecká č.p.983, 739 32 Vratimov IČ: 46581448 DIČ: CZ46581448 Zapsán v obchodním rejstříku,

Více

Tato smlouva uvádí výstupy podpory poskytované společností Compellent za účelem podpory hardwarových a softwarových produktů Dell Compellent.

Tato smlouva uvádí výstupy podpory poskytované společností Compellent za účelem podpory hardwarových a softwarových produktů Dell Compellent. Popis služby Smluvní podmínky služby Copilot Support Přehled služby Tento popis služby (dále jen popis služby ) se uzavírá mezi zákazníkem (dále jen vámi nebo zákazníkem ) a subjektem Dell uvedeným na

Více

Závazné (předložené) pro poskytnutí pevných poprodejních služeb (servisu)

Závazné (předložené) pro poskytnutí pevných poprodejních služeb (servisu) Záruční a servisní podmínky Závazné (předložené) pro poskytnutí pevných poprodejních služeb (servisu) Danfoss Solar Inverters nabízí našim zákazníkům pevný poprodejní servis. Servis považujeme za součást

Více

Pojištění proti náhodnému poškození a pojištění proti náhodnému poškození a odcizení Pojistné podmínky Shrnutí

Pojištění proti náhodnému poškození a pojištění proti náhodnému poškození a odcizení Pojistné podmínky Shrnutí Pojištění proti náhodnému poškození a pojištění proti náhodnému poškození a odcizení Pojistné podmínky Shrnutí Tento dokument poskytuje informace o dvou druzích pojištění - pojištění proti náhodnému poškození

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI SAMSUNG

REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI SAMSUNG Popis postupů pro řešení reklamací vadných nebo nesprávně dodaných produktů značky Samsung, dodávaných na trh společností Samsung Electronics Zrt., česká organizační složka, se sídlem Vyskočilova 1481/4,

Více

a) bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží

a) bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží Všeobecná ustanovení Provozovatel: Jaromíra Kolkowská, Průběžná 118, 390 02 Tábor, Česká republika IČ: 10322311 Tel.: 725 995 367 E-mail: jaromira.kolkowska@tiscali.cz Kupující učiněním objednávky akceptuje

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

OBCHODNÍ PODMÍNKY. B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy A. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky platí pro nákup produktu od firmy INTERBUBAK s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu www.koracell.cz

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu www.koracell.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu www.koracell.cz Provozovatel: Žitnoostrovská 1302/3, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika IČO: 35 763 931 IČ DPH: SK2020273959

Více

To nejdůležitější z obchodních podmínek:

To nejdůležitější z obchodních podmínek: To nejdůležitější z obchodních podmínek: Možnosti platby V obchodě MujOdšťavňovač.cz je možno platit: Na dobírku (při převzetí zboží) Převodem na účet (670100 2207690562/6210 mbank) Platební kartou dopravci

Více

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz 1. Úvodní ustanovení, vymezení pojmů, kontakt Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.azsklad.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti

Více

Popis služby. Next Business Day On-Site (NBD)

Popis služby. Next Business Day On-Site (NBD) Popis služby Next Business Day On-Site (NBD) Přehled služby Next Business Day On-Site (NBD) Služba Next Business Day On-Site zaručuje Vaši bezstarostnost od data dodání. V případě, že na daném systému

Více

Obchodní podmínky. Dodací lhůta do 3 pracovních dní. V případě, že některé zboží nebude skladem, budeme Vás neprodleně kontaktovat.

Obchodní podmínky. Dodací lhůta do 3 pracovních dní. V případě, že některé zboží nebude skladem, budeme Vás neprodleně kontaktovat. Obchodní podmínky 1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti MAŠLAŇ s.r.o.

REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti MAŠLAŇ s.r.o. REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti MAŠLAŇ s.r.o. se sídlem Kelč č.553, 756 43 IČ: 26843439 Článek 1 Úvodní ustanovení Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen reklamace ) musí být vždy uplatněna v souladu s

Více

Obchodní podmínky internetového obchodu

Obchodní podmínky internetového obchodu Obchodní podmínky internetového obchodu Tento internetový obchod je pro zákazníky, kteří takovouto formu nákupů upřednostňují. Prodávající osobou je FLOREŠ s.r.o., Dlouhá, 763 21 Slavičín, IČO: 28319591,

Více

Obchodní podmínky ČL. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Obchodní podmínky ČL. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ Obchodní podmínky Prodávající a provozovatel internetového portálu: Jakub Lang sídlem Brno - Komárov, Schwaigrova 646/6, PSČ 617 00 IČ: 02285762, DIČ: není plátce DPH Fyzická osoba podnikající dle živnostenského

Více

2. Zákazníci mohou uplatnit nárok a získat dárek nabízený v rámci Propagační akce pouze v zemi, ve které vybraný výrobek zakoupili.

2. Zákazníci mohou uplatnit nárok a získat dárek nabízený v rámci Propagační akce pouze v zemi, ve které vybraný výrobek zakoupili. Smluvní podmínky PROPAGAČNÍ akce Dokonalý pár /Televize plus telefon Sony Xperia/ 1. Pořadatelem akce Dokonalý pár /Telefon plus televize/ ( Propagační akce ) je divize společnosti Sony Europe Limited,

Více

Smluvní ujednání (platné 3.6.2006-2.1.2013)

Smluvní ujednání (platné 3.6.2006-2.1.2013) Smluvní ujednání (platné 3.6.2006-2.1.2013) 1. Smluvní podmínky Veškeré ceny v internetovém obchodu jsou konečné v den objednávky a obsahují již daň z přidané hodnoty. Všechny ceny jsou uváděny v českých

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz 1. Základní údaje Dodavatel Vladimír Horák, Jarní 5715, 430 04 Chomutov. Dodavatel je plátcem DPH. Telefon: +420 777 220

Více

2.3. Spotřebitelská smlouva je smlouva, kterou se spotřebitelem uzavírá podnikatel.

2.3. Spotřebitelská smlouva je smlouva, kterou se spotřebitelem uzavírá podnikatel. Obchodní podmínky a reklamační řád 1. Úvodní ustanovení 1.1. Níže uvedené obchodní podmínky platí pro nákup na internetových stránkách www.cz.1dea.me. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD. společnosti INGDATA s.r.o.

REKLAMAČNÍ ŘÁD. společnosti INGDATA s.r.o. Strana 1 REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti INGDATA s.r.o. 1. Základní ustanovení a pojmy 1.1. Tento Reklamační řád (dále jen RŘ) navazuje na Všeobecné obchodní podmínky (VOP) dodavatele (vydavatele tohoto RŘ),

Více

Obchodní podmínky. Zrušení objednávky. Zaslání zboží. Dodací lhůta. Způsob dopravy

Obchodní podmínky. Zrušení objednávky. Zaslání zboží. Dodací lhůta. Způsob dopravy Obchodní podmínky Seznam zboží na stránkách www.insahar.com je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě

Více

NE ANO (jméno pojišťovny) :

NE ANO (jméno pojišťovny) : Rodinné cestovní pojištění Od 1. května 2009 nelze toto pojištění sjednat. Avšak pro klienty, kteří si sjednali pojištění do 30. dubna 2009, toto pojištění nadále trvá a je platné beze změn. S Rodinným

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ VYMEZENÍ POJMŮ OBJEDNÁVKA A CENY ZBOŽÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ VYMEZENÍ POJMŮ OBJEDNÁVKA A CENY ZBOŽÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky (dále též OP) platí pro nákup v internetovém obchodě www.madmaxfashion.com nabízející k prodeji široký sortiment značkového oblečení a doplňků.

Více

Obchodní podmínky. Provozovatel internetového portálu. Odpovědná osoba a kontakt. Pracovní doba. Obchodní podmínky společnosti Odetka a.s.

Obchodní podmínky. Provozovatel internetového portálu. Odpovědná osoba a kontakt. Pracovní doba. Obchodní podmínky společnosti Odetka a.s. Obchodní podmínky Provozovatel internetového portálu Odetka a.s. Dělnická 157 Vrbno pod Pradědem 793 26 Česká republika IČ: 45192171 DIČ: CZ45192171 Odpovědná osoba a kontakt Lukáš Trunda Tel.: +420 777

Více

Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o.

Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o. Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.wap-treservis.cz Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán.

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán. OBCHODNÍ PODMÍNKY Toto jsou závazné nákupní podmínky serveru www.tdifun.cz. Tyto obchodní podmínky popisují a upravují vzájemný smluvní vztah mezi prodávajícím (Zdeněk Hájek, Okružní 1754/5, 737 01 Český

Více

Rychlé uvedení zpět do provozu

Rychlé uvedení zpět do provozu Technické údaje Rychlé uvedení zpět do provozu HP Hardware Support Exchange Service Hlavní funkce služby Pohodlná služba až k vašim dveřím Levnější alternativa opravy na pracovišti Přepravné hradí společnost

Více

ejčastější dotazy k nákupu Obchodní podmínky

ejčastější dotazy k nákupu Obchodní podmínky Obchodní podmínky 1. Nejčastější dotazy k nákupu 2. Všeobecná ustanovení 3. Vymezení pojmů 4. Informace o kupní smlouvě 5. Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené pomocí komunikace na dálku 6. Práva z odpovědnosti

Více

Reklamační řád. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád. Všeobecná ustanovení Reklamační řád Všeobecná ustanovení Tento reklamační řád byl zpracován dle platného Občanského zákoníku (č. 89/2012 Sb.) a zákonu o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a vztahuje se na zboží, jenž bylo

Více

Obchodní podmínky. Objednávka a ceny zboží

Obchodní podmínky. Objednávka a ceny zboží Obchodní podmínky Objednávka a ceny zboží - ceny u zboží v systému www.autokseft.cz jsou závazné, a to až do doby jejich změny - Autokseft, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu cen a to i bez předchozího

Více

Jan Vetyška Výkonný ředitel APEK. Podnikání v e-komerci Právní minimum

Jan Vetyška Výkonný ředitel APEK. Podnikání v e-komerci Právní minimum Jan Vetyška Výkonný ředitel APEK Podnikání v e-komerci Nejdůležitější normy specifické pro e-komerci Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 53 a 53a Smlouvy uzavírané pomocí prostředků komunikace na dálku.

Více

Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s.

Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s. Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s. 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a.s., IČ: 158 87 791 se sídlem Praha 10, K červenému dvoru č. 10, PSČ 100 00, zapsané v obchodním

Více

E-book 25 nezbytných cviků do kanceláře obchodní podmínky

E-book 25 nezbytných cviků do kanceláře obchodní podmínky E-book 25 nezbytných cviků do kanceláře obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení I.1 Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Společnost QuickCode s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 349/3, PSČ 150 00, IČO: 278 89 181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Přijetí registrace přidružené společnosti do vaší smlouvy Microsoft Select Plus Veřejné číslo zákazníka: B5FC3178 Číslo smlouvy: 6526657

Přijetí registrace přidružené společnosti do vaší smlouvy Microsoft Select Plus Veřejné číslo zákazníka: B5FC3178 Číslo smlouvy: 6526657 2010-10-22 Stredni zdravotnicka skola Kromeriz (00637939) Czech Republic Kopie: Servodata, a.s. Vážený zákazníku, Přijetí registrace přidružené společnosti do vaší Microsoft Select Plus Veřejné číslo zákazníka:

Více

REALTIME TECHNOLOGIES, s.r.o.

REALTIME TECHNOLOGIES, s.r.o. Obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení Všeobecné podmínky pro nakupování prostřednictvím e-shopu determinují obchodní vztahy mezi společností Realtime Technologies, s.r.o., IČ: 27110079, se sídlem Veská

Více

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku. OBCHODNÍ PODMÍNKY CzechBeast Gym Opava s.r.o. se sídlem : Nákladní 2420/47, Předměstí, 746 01 Opava identifikační číslo: 037 58 290 Spisová značka: C 61275 vedená u Krajského soudu v Ostravě Předmět podnikání:

Více

APEK Certifikovaný obchod GAS-TM s.r.o.

APEK Certifikovaný obchod GAS-TM s.r.o. Certifikát pro internetové obchody APEK Certifikovaný obchod GAS-TM s.r.o. Obsah 1. Úvodní část... 2 1.1 Základní informace... 2 1.2 Průběh certifikace... 2 1.3 Přehled dosažených výsledků... 3 Legislativní

Více

GO! Nápověda. Přihlásit se Zapomněli jste heslo? Nový zákazník. Zakázka. Přepravní list. Denní přehled. Storno. Administrace uživatelů.

GO! Nápověda. Přihlásit se Zapomněli jste heslo? Nový zákazník. Zakázka. Přepravní list. Denní přehled. Storno. Administrace uživatelů. GO! Nápověda Přihlásit se Zapomněli jste heslo? Nový zákazník Zakázka Přepravní list Denní přehled Storno Administrace uživatelů Adresy Přepravní list emailem Denní přehled emailem Feedback Předpoklady

Více

Reklamace služeb elektronických komunikací

Reklamace služeb elektronických komunikací Reklamace služeb elektronických komunikací Článek I. Úvodní ustanovení V tomto Reklamačním řádu najdete zásady, principy a způsob uplatňování Vašich práv jako zákazníka v souvislosti s naší odpovědností

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

Obchodní podmínky. Provozovatelem internetového obchodu elotechnik.cz je společnost ELO Toman Divišova 1520 564 01 Žamberk Email: info@elotechnik.

Obchodní podmínky. Provozovatelem internetového obchodu elotechnik.cz je společnost ELO Toman Divišova 1520 564 01 Žamberk Email: info@elotechnik. Obchodní podmínky Provozovatelem internetového obchodu elotechnik.cz je společnost ELO Toman Divišova 1520 564 01 Žamberk Email: info@elotechnik.cz IČO: 60148101 DIČ: CZ470907163 1. Všeobecná ustanovení

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI ELKO EP, S.R.O. se sídlem Holešov, Všetuly, Palackého 493. 1. Obecná ustanovení

REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI ELKO EP, S.R.O. se sídlem Holešov, Všetuly, Palackého 493. 1. Obecná ustanovení REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI ELKO EP, S.R.O. se sídlem Holešov, Všetuly, Palackého 493 1. Obecná ustanovení 1.1 Tento reklamační řád je zpracován dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném a

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

Záruční podmínky pokladen (POS) a HW AMAX COM s.r.o.

Záruční podmínky pokladen (POS) a HW AMAX COM s.r.o. Záruční podmínky pokladen (POS) a HW AMAX COM s.r.o. Platné od 1.6.2009 Tento dokument doplňuje popis Všeobecné podmínky prodeje pokladen a ostatního HW firmy AMAX COM s.r.o. Tyto všeobecné záruční podmínky

Více

Popis služby Basic Hardware Support

Popis služby Basic Hardware Support Přehled služby Společnost Dell je potěšena, že může poskytnout službu (Základní hardwarová podpora) (dále jen služba nebo základ ) v souladu s tímto dokumentem (dále jen popis služby ) a úrovní služby

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD 1. Všeobecná ustanovení 2. Předmět smlouvy 3. Místo plnění 4. Objednání zboží, uzavření smlouvy 5. Cena a placení 6. Dodací lhůta 7. Dopravní podmínky, poštovné 8. Záruka,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.emission.cz (prodávající), jehož provozovatelem je společnost Full Capacity s.r.o. Podmínky blíže

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. společnosti. aquadormio GmbH. Leonard-Bernstein-Strasse 8/2/3109 A-1220 Wien, Österreich

OBCHODNÍ PODMÍNKY. společnosti. aquadormio GmbH. Leonard-Bernstein-Strasse 8/2/3109 A-1220 Wien, Österreich OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti aquadormio GmbH Leonard-Bernstein-Strasse 8/2/3109 A-1220 Wien, Österreich Tel.: +43 (1) 93087-30-32 Fax.: +43 (1) 93087-30-33, office@sileo-welle.com 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

Uplatnění záruky na výrobky ASUS. Služba PickUp & Return. Kontakty: ASUS Hotline: +420 596 766 888 +421 232 162 621. E-mail: reklamace@asus.

Uplatnění záruky na výrobky ASUS. Služba PickUp & Return. Kontakty: ASUS Hotline: +420 596 766 888 +421 232 162 621. E-mail: reklamace@asus. Uplatnění záruky na výrobky ASUS Služba PickUp & Return Děkujeme Vám, že jste se rozhodli pro jakostní výrobek Asus. Naše produkty byly navrženy tak, aby uspokojily vysoké technické i jakostní nároky našich

Více

Reklamační řád SPERKUJEME.CZ. I. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád SPERKUJEME.CZ. I. Všeobecná ustanovení Reklamační řád SPERKUJEME.CZ I. Všeobecná ustanovení 1) Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího Lucie Nováčková Šlikova 1099/11, Praha - Břevnov. IČ: 87541548,

Více

Obchodní podmínky pro dodávku zboží společnosti Anterix s.r.o.

Obchodní podmínky pro dodávku zboží společnosti Anterix s.r.o. Obchodní podmínky pro dodávku zboží společnosti Anterix s.r.o. Tyto obchodní podmínky vycházejí ze vzorových obchodních podmínek vydaných společností dtest pro rok 2014 - viz tento odkaz zde 1. Kontaktní

Více

Odpovednost autosalonu Amilo Car a.s. za vady vozidla a právní záruka

Odpovednost autosalonu Amilo Car a.s. za vady vozidla a právní záruka Reklamační řád Tento dokument obsahuje Reklamační řád (dále jen RŘ ) autosalonu Amilo car a.s. se sídlem ve Zlíně, Prštné 526, 760 01, Zlín, IČ: 28278801, společnost zapsaná v obchodním rejstříku v Brně,

Více

Obchodní podmínky 1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele

Obchodní podmínky 1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele Obchodní podmínky Zaplacením objednávky on line kurzu Jsi značka souhlasí uživatel s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v nich uvedená. 1. Obecná ustanovení 1.1. Poskytovatelem

Více

1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele

1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele Na Kurz Teď zhubneš! ZDARMA navazuje kurz Teď zhubneš PREMIUM, zaplacením objednávky on line kurzu Teď zhubneš! PREMIUM souhlasí uživatel s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v

Více

II. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

II. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky upravují, blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je AUTODÍLY PEMA s.r.o. se sídlem Paskov, Místecká 132, PSČ 739 21, IČO 27810593 (dále

Více

Co musíte udělat vy...

Co musíte udělat vy... Oznámení nároku www.wcb.mb.ca Tato publikace uvádí pouze obecné informace. Rozhodující pro výklad a související nároky jsou vždy ustanovení The Workers Compensation Act (Zákona o zaměstnaneckých náhradách

Více

Obchodní podmínky. Všeobecné dodací a platební podmínky

Obchodní podmínky. Všeobecné dodací a platební podmínky Obchodní podmínky Všeobecné dodací a platební podmínky 1. Základní údaje o provozovateli obchodu Identifikační údaje Název: ECOM s.r.o. Sídlo: ul. Zahradní 276, České Meziříčí, PSČ 517 71 zapsaná Krajským

Více

POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM

POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM Cestovní pojištění... 2 Platnost pojištění... 2 Kdo je pojištěn... 2 Aktivace pojištění... 2 Úhradou nákladů na cestu se rozumí:... 2 Cestovní pojištění k platebním kartám

Více

Společnost. Úvodní ustanovení. Uzavření kupní smlouvy. MAGSY, s.r.o. Prštné 523 760 01 Zlín. Česká republika IČO: 26230224

Společnost. Úvodní ustanovení. Uzavření kupní smlouvy. MAGSY, s.r.o. Prštné 523 760 01 Zlín. Česká republika IČO: 26230224 Společnost MAGSY, s.r.o. Prštné 523 760 01 Zlín Česká republika IČO: 26230224 Společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 38124 Obchodní podmínky jsou platné do doby

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě WWW.TMV.CZ provozovaného společností Tiskárna MV, p.o. od 01.01. 2015. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva

Více

Článek II - Uzavření kupní smlouvy a dodávka zboží A) objednávka zboží 1. Kupující, který má zájem koupit od prodávajícího zboží, jehož nabídka je

Článek II - Uzavření kupní smlouvy a dodávka zboží A) objednávka zboží 1. Kupující, který má zájem koupit od prodávajícího zboží, jehož nabídka je Obchodní podmínky Tyto všeobecné smluvní podmínky, dále jen VSP, upravují práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy uzavřené na dálku prostřednictvím serverů shop.ok-net.cz mezi prodávajícím Romanem Pleslem,

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

! Informace poskytované před uzavřením smlouvy

! Informace poskytované před uzavřením smlouvy ! Informace poskytované před uzavřením smlouvy, IČO: 27115411, se sídlem Milady Horákové 2774, Kladno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vl.č. 97385, tel tel+420 776

Více

DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky

DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky V Náchodě dne: 1.5.2014 DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky I. Úvodní ustanovení Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") jsou závazné pro nákup výrobků značky DIVOKÁ KOSMETIKA (dále

Více

1. Obchodní a dodací podmínky

1. Obchodní a dodací podmínky Vážený zákazníku, velice si Vážíme Vašeho zájmu o naše výrobky. Pro maximální spokojenost s našimi službami a výrobky, Vám doporučujeme seznámit se s následujícími obchodními podmínkami. 1. Obchodní a

Více

KOMPLETNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Provozovatel webových stránek, obchodu a dodavatel zboží:

KOMPLETNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Provozovatel webových stránek, obchodu a dodavatel zboží: KOMPLETNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Provozovatel webových stránek, obchodu a dodavatel zboží: Bc. Vojtěch Tomíček., se sídlem Nad Kajetánkou 27/1458, 169 00 Praha 6, Česká republika, IČ: 75170221, DIČ: CZ8302220256,

Více

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob:

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob: Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky blíže upravují právní vztahy vzniklé mezi Zprostředkovatelem a Zájemcem/Pojistníkem v souvislosti se zprostředkováním pojištění prostřednictvím internetového portálu

Více