ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŢÍ. JIHOČESKÉHO KRAJE v LEDNÍM HOKEJI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŢÍ. JIHOČESKÉHO KRAJE v LEDNÍM HOKEJI"

Transkript

1 ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŢÍ JIHOČESKÉHO KRAJE v LEDNÍM HOKEJI Vydal : JIHOČESKÝ krajský výkonný výbor Adresa : Jč KO ČUS lední hokej Skuherského 14, schr České Budějovice telefon : www : jihoceskyhokej.cz 1

2 2

3 OBSAH OBSAH strana I. Sloţení Jihočeského krajského výkonného výboru ČSLH 4 II. Sloţení odborných komisí JIHOČESKÉHO krajského svazu 5 III. Přehled okresních svazŧ LH Jihočeský kraj 6 IV. Sekretariát ČSLH Praha 8 V. Všeobecná ustanovení pro soutěţe řízené ČSLH 17 VI. Upřesňující všeobecných ustanovení pro všechny soutěţe řízené JIHOČESKÝM krajským svazem 27 VII. Zdravotní zpŧsobilost hráčŧ a zdravotní sluţba 30 VIII. Systém hry kaţdý s kaţdým Bergerovy tabulky 33 IX. Hra tělem 35 X. K A L E N D Á Ř hracích dnŧ XI. Zpŧsob provedení kontroly totoţnosti 38 XII. Administrativně pořádkové pokuty, poplatky a náhrady 39 XIII. Krajská liga muţŧ ( hráči ročníku narození 1994 a starší ) 40 XIV. Krajská liga juniorŧ (ročník nar ) 45 XV. Krajská liga dorostu (ročník nar ) 49 XVI. Liga starších ţákŧ a liga mladších ţákŧ XVII. Krajská liga přípravek 2005 ( ročník nar ) 71 XVIII. Minihokej 2006 ( ročník nar ) 79 XIX. Minihokej 2007 ( ročník nar ) 86 XX. Organizační pracovníci klubŧ 91 XXI. Seznam zimních stadionŧ v Jihočeském kraji 96 XXII. Zásady pro obsazování utkání rozhodčími a pom. funkcemiv soutěţích řízených jihočeským KVV 98 XXIII. Směrnice ČSLH č licence rozhodčích 100 XXIV. Směrnice ČSLH č povinnosti a odměňování rozhodčích 105 3

4 I. Složení Jihočeského krajského výkonného výboru ČSLH Předseda : Ing. KOSTKA Evţen MT : EM : Místopředseda : Mgr. ŤOUPAL Radek MT : EM : Členové : JUDr. TRIPES Milan MT : EM : KAŠPAR Stanislav MT : EM : TUREK Oldřich MT : EM : FUČÍK Roman MT : EM : Adresa jihočeské kanceláře : Jč KO ČUS lední hokej Skuherského 14, p.schr České Budějovice Sekretář : P A V E L K A Luděk telefon : www : jihoceskyhokej.cz bankovní spojení : ČSOB / 0300 Var.symbol = evidenční číslo klubu ČSLH ( toto číslo je uvedeno i na reg. průkazech ) 4

5 II. Složení odborných komisí JIHOČESKÉHO krajského svazu Sportovně-technická : Předseda - TRIPES Milan Členové - KAUCKÝ Zdeněk BARON Josef VEDRAL Jan Disciplinární : Předseda - TUREK Oldřich Členové - VÍT Jan HAVRÁNEK Ladislav PANCL Pavel BENEŠ Pavel Trenérsko-metodická a komise mládeţe : Předseda - KAŠPAR Stanislav ŤOUPAL Radek člen - KADILÁK Štěpán PYTLÍK Jaromír RYBÁČEK Jan HEINDL Roman Rozhodčích : Předseda - VESELÝ Milan Členové - FLEGL Jiří KREUZER Martin JINDRA Milan MANDRYSZ Marcel PEŠINA Vladimír ŠPERL Martin DOZORČÍ RADA : Předseda - ČERŇANSKÝ Vladimír Členové - DANČIŠIN Milan KADILÁK Štěpán Zasedání komisí v průběhu sezóny : Rozhodčí - nepravidelně, cca 1-2 x za měsíc od hodin, STK - kaţdou středu od hodin, Disciplinární - kaţdý čtvrtek od hodin, Výkonný výbor - jednou za měsíc od hodin Dozorčí rada - poslední středa v sudém měsíci roku 5

6 III. Přehled okresních svazů LH Jihočeský kraj okres České Budějovice ul. náměstí Přemysla Otakara II. č. 33, České Budějovice bank. spojení : KB / 0100 v.s.20 Předseda OSLH Milan JINDRA MT : Nerudova 65, Č.Budějovice rozhodčí Václav JINDRA MT : TZ+F : adr.: Větrná 42, České Budějovice tajemník Vladimír CAHÁK TZ+fax : MT : okres Český Krumlov ul. Kaplická 151, Český Krumlov, bank. spojení : KB / 0100 v.s předseda OSLH Ing. Miroslav MELEG MT : TB : adr.: St.Dobrkovice 68, Kájov rozhodčí Jan BRŮHA MT : EM : Adr,. : T.G.Masaryka 116, Český Krumlov tajemník Jan VOBR TZ : MT : okres Jindřichův Hradec ul. Jarošovská 743 / II, Jindřichŧv Hradec bank. spojení : KB / předseda Martin HAMR mt : adr.: Třebického 759/II, Jindřichŧv Hradec rozhodčí Jan SLAVÍK mt. : adr. : Na Palici 327 / IV, Jin. Hradec tajemník Jindřich ŠVEC tel+f : mt :

7 okres Písek ul. Tylova sportovní hala, Písek bank. spojení : KB / předseda OSLH Ladislav ČERNOHORSKÝ mt : tel.fax : tajemník rozhodčí Martin ŠPERL mt : TZ : adr.: Na Výstavišti 357, Písek okres Prachatice ul. U stadionu 270, Prachatice bank. spojení : KB / předseda OSLH Zdeněk ŢENÍŠEK mt : TZ+F : adr.: Na vyhlídce 19, Vimperk tajemník rozhodčí David PFEIFER mt : adr.: Mírová 410, Vimperk okres Strakonice Husova 380, Strakonice bank. spojení : / předseda OSLH Mgr. Roman HEIMLICH mt : adr.: Čelakovského 253, Strakonice rozhodčí Václav ČASTORAL mt. : adr. : Radomyšl 290 okres Tábor tajemník ul. V.Soumara zimní stadion 2300, Tábor bank. spojení : KB / 0100 předseda OSLH Jaroslav PÁTEK MT : adr.: Praţského povstání 2848, Tábor rozhodčí Mgr. Josef BURIÁNEK MT : adr.: Praţského povstání 2848, Tábor tajemník Pavel KOUBA Tel : mt : Zdeněk KRÁTKÝ mt : Tel : Fax.:

8 IV. Sekretariát ČSLH Praha SEKRETARIÁT ČSLH adresa: HARFA OFFICE PARK, Českomoravská 2420/15, Praha 9 telefon recepce: fax recepce: generální sekretář Martin Urban /fax/ vedoucí sekretariátu Zuzana Minářová /fax/ /MT/ tiskový mluvčí Zdeněk Zikmund /fax/ /MT/ recepční, asistentka Lucie Ročková /fax/ /MT/ SPORTOVNÍ ÚSEK ředitel extraligy Josef Řezníček /fax/ /MT/ manažer extraligy Antonín Vansa manažer registračního oddělení /fax/ /MT/ sekretářka extraligy Dagmar Petrová /fax/ /MT/ 8

9 manažer domácích soutěží Pavel Setikovský I. liga, ELJ,LJ (řízení soutěží) /fax/ /MT/ vedoucí registračního oddělení Vladimír Schiefner II. liga, ELSD (řízení soutěží) /fax/ /MT/ sportovní manažer Martin Loukota mezinárodní přestupy /fax/ LSD (řízení soutěže) /MT/ asistentka sportovního oddělení Kateřina Tkadlecová /fax/ /MT/ sportovní manažer Jan Černý (mezinárodní akce) /fax/ /MT/ internet, statistika Marek Adler /fax/ /MT/ TRENÉŘI A METODICI šéftrenér ČSLH Slavomír Lener /fax/ /MT/ trenér ČSLH Miroslav Přerost /fax/ /MT/ trenér ČSLH Pavel Arnošt /fax/ /MT/ trenér ČSLH a metodik mládeže Petr Studnička /fax/ /MT/ 9

10 trenér brankářů ČSLH Radek Tóth /fax/ /MT/ metodik, sportovní centra Zdeněk Pavliš mládeže /fax/ /MT/ videotrenér, Jan Procházka regionální trenér /fax/ /MT/ metodik, Zdeněk Vojta regionální trenér /fax/ regionální trenér Jiří Šolc /MT/ Březnická /fax/ Zlín manažer oddělení Milan Vacke rozvoje hokeje /fax/ /MT/ EKONOMICKÝ ÚSEK ekonomický poradce Jan Brabenec /fax/ /MT/ ekonomka Lucie Kubicová /fax/ /MT/ sekretář komise rozhodčích Rudolf Potsch Vídeňská /fax/ Brno /MT/ 10

11 ORGANIZAČNÍ VÝBOR MSLH 2015 generální sekretář Markéta Štěrbová /fax/ /MT/ asistentka gen. sekretáře Tereza Kobzová /fax/ /MT/ zástupce gen. sekretáře Praha Petr Hrubec /fax/ /MT/ zástupce gen. sekretáře Ostrava Petr Handl /MT/ /fax/ ředitelka komunikace Martina Kučerová /fax/ /MT/ PRO-HOCKEY Cz., spol. s r.o. adresa: HARFA OFFICE PARK, Českomoravská 2420/15, Praha 9 ředitelka, marketing Lenka Bártová /fax/ /MT/ manažer produkce Radim Prusenovský /fax/ /MT/ manažer produkce Aleš Zahálka /fax/ /MT/ fotograf, archiv Karel Švec /fax/ /MT/ 11

12 EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ ekonomka Venuše Göghová /fax/ /MT/ účetní, mzdová účetní Eva Kuciánová /fax/ /MT/ hospodář Zdeněk Šmíd /fax/ /MT/ 12

13 VÝKONNÝ VÝBOR ČSLH prezident (Návrhová komise síně slávy, reprezentační komise, komise rozhodčích) JUDr. Tomáš Král /fax/ viceprezident (vrcholový hokej, veteránská komise, disciplinární komise extraligy) Ing. Aleš Pavlík /fax/ /MT/ viceprezident (výkonnostní hokej, poradní výbor) Miloslav Šeba /fax/ /MT/ viceprezident (mezinárodní vztahy a legislativa, smírčí komise, brankářská komise) Mgr. Petr Bříza /fax/ /MT/ člen (ekonomicko-marketingová komise) Mgr. Otakar Černý /fax/ /MT/ člen (sportovně-technická komise, disciplinární komise) Ing. František Dvořák /fax/ /MT/ člen (lékařská komise, komise ženského hokeje, komise sledge hokeje) Karel Jankovič /fax/ /MT/ člen (APK LH, extraliga) Ctibor Jech /MT/ člen (trenérsko-metodická komise) Bedřich Ščerban /fax/ /MT/ 13

14 člen (komise Nadačního fondu Ivana Hlinky) Mgr. Ondřej Šebek /fax/ /MT/ člen (komise mládeţe) Milan Vacke /fax/ /MT/ DOZORČÍ RADA ČSLH předseda Miroslav Rákosník /fax/ /MT/ členové: vrcholový hokej Ing. Zdeněk Blaţek PaedDr. Karel Čapek Ing. Jaroslav Veverka /MT/ /MT/ /MT/ výkonnostní hokej Mgr. Jaroslav Částka /MT/ Pavel Schwarz Jan Trunda ARBITRÁŢNÍ KOMISE ČSLH předseda JUDr. Vladimír Balaš CSc

15 Spojení na krajské výkonné výbory ČSLH JIHOČESKÝ kraj město České Budějovice ulice Skuherského č. 14 p.s. 52 PSČ předseda sekretář Jméno a příjmení Ing. Evţen Kostka Luděk PAVELKA Adresa Husinecká 1270, Tábor mobil mobil : www : JIHOMORAVSKÝ kraj město Brno ulice Vídeňská č. 9 p.s. PSČ předseda sekretář Jméno a příjmení Pavel KUBICA Ing. Vítězslav SKLENÁŘ Adresa tel. : fax mobil mobil : www : KRÁLOVEHRADECKÝ kraj město Hradec Králové ulice U Koruny č. 292 p.s. 72 PSČ předseda sekretář Jméno a příjmení Ing. Milan HUŠEK Lucie BALÁŠOVÁ Adresa Na Jihu 544, Jičín tel/fax : mobil mobil : ; www : KARLOVARSKÝ kraj město Sokolov - zimní stadion ulice Boţeny Němcové č p.s. PSČ předseda sekretář Jméno a příjmení Mgr. Jaroslav ČÁSTKA Petr VILHELM Adresa Jiráskova 4, Sokolov mobil : mobil tel.+ f : Telefon a fax www : LIBERECKÝ kraj město Liberec - 1 ulice Jablonecká č. 18 PSČ předseda sekretář Jméno a příjmení Josef HELEBRANT Karel HORNICKÝ Adresa mobil : mobil www : MORAVSKOSLEZSKÝ kraj město Moravská Ostrava (MSKS ČSTV) ulice Vítkovická č / 1 p.s. PSČ předseda sekretář Jméno a příjmení Dalibor BONIATTI Karel KAFKA Adresa K.Slivky 183, Karviná-Fryštát tel./fax : / f mobil : mobil www : OLOMOUCKÝ kraj město Olomouc ulice Legionářská č. 12 p.s PSČ předseda sekretář Jméno a příjmení Kamil PŘECECHTĚL Zdeněk KONEČNÝ Adresa mobil : fax : tel : : fax : mobil www : 15

16 Spojení na krajské výkonné výbory ČSLH PARDUBICKÝ kraj město Pardubice ulice Sukovo nábřeţí č p.s. PSČ předseda Jméno a příjmení Vladimír MARTINEC Jaroslav LANDSMAN Adresa mobil : tel. : mobil www : PLZEŇSKÝ kraj město Plzeň ulice Úslavská č. 75 p.s. PSČ organizační pracovník předseda sekretář Jméno a příjmení MUDr. Robin ŠÍN MBA Václav RUPRECHT Adresa Větrná 1281, Stříbro tel. / fax : mobil mobil : Telefon a fax , ; www : Praha město Praha 4 - Michle ulice PTÚ - LH, Hanusova č. 16 box 31 PSČ předseda jméno a příjmení Ing. Vladimír SCHIEFNER Ludvík BLOCH Adresa Telefon / fax mobil : mobil www : STŘEDOČESKÝ kraj město Praha 6 Břevnov ulice Zátopkova č. 100/2 p.s. 40 PSČ Předseda sekretář sekretář Jméno a příjmení Pavel VOSYKA Věra JANEČKOVÁ Adresa tel. : mobil mobil : www : ÚSTECKÝ kraj město Ústí nad Labem ulice Vaničková č. 11 p.s. 69 PSČ místopředseda sekretář Jméno a příjmení Vojtěch ČIHAŘ Viktor LUKEŠ Adresa tel. : Telefon svaz mobil : mobil www : www. hokejul.cz Kraj VYSOČINA město Jihlava ulice Evţena Rošického č. 6 p.s. PSČ předseda sekretář Jméno a příjmení Bedřich ŠČERBAN Ing. Antonín MICKA Adresa Výskytná nad Jihlavou 129, mobil : mebil tel. : , fax : Telefon www : ZLÍNSKÝ kraj město Zlín ulice Hradská č. 854 p.s. PSČ předseda sekretář Jméno a příjmení Mgr. Karel JANKOVIČ Tomáš JANKOVIČ Adresa tel. a fax : Telefon mobil : mobil www : 16

17 V. Všeobecná ustanovení pro soutěže řízené ČSLH VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ pro soutěže řízené Českým svazem ledního hokeje z.s. sezóna Stanovy a řády Českého svazu ledního hokeje z.s. (dále jako ČSLH ) v platném znění a ostatní ustanovení ČSLH a úřední zprávy ČSLH prezentované na webových stránkách případně jsou závazné pro všechny kluby a jejich družstva - účastníky soutěží řízených ČSLH (dále jako HOK ). Utkání se hrají podle Pravidel ledního hokeje , dle domácích ustanovení a ve znění pozdějších předpisů. 2. HOK soutěží I. liga ČR, II. liga ČR, Extraliga juniorů (dále také jako ELJ ), Liga juniorů (dále také jako LJ ), Extraliga staršího dorostu (dále také jako ELSD ), Liga staršího dorostu (dále také jako LSD ), ELIOD extraliga mladšího dorostu (dále také jako ELIOD ELMD ) a ELIOD liga mladšího dorostu (dále také jako ELIOD LMD ) a Liga žen, je povinen předložit řídícímu orgánu příslušné soutěže 3x soupisku hráčů A družstva, pokud má B družstvo v další soutěži, a to nejpozději týden před zahájením soutěže B družstva. 3. Zařazení pro období (věkové kategorie): a) dospělí - hráči ročníku narození 1994 a starší b) junioři - hráči narození od 1.1. do ročníku narození 1995 a 1996, c) starší dorost - hráči narození od 1.1. do ročníku narození 1997 a 1998, d) mladší dorost - hráči narození od 1.1. do ročníku narození 1999 a 2000, e) starší žáci - hráči narození od 1.1. do ročníku narození 2001 a 2002, f) mladší žáci - hráči narození od 1.1. do ročníku narození 2003 a V play-off soutěží II. liga ČR, LSD a ELIOD LMD, v kvalifikaci a v baráži mohou za zúčastněné kluby nastoupit pouze hráči, kteří za příslušný klub odehráli minimálně 50% utkání v soutěži s tím, že se sčítá počet startů za všechna družstva v daném klubu, avšak utkání play-off, kvalifikační, či barážová utkání se do tohoto počtu nezapočítávají. U brankaře se do tohoto počtu utkání započítávají i ta utkání, ve kterých byl uveden v zápise o utkání, aniž by zasáhl do hry. Podmínku 50% odehraných utkání za příslušný klub nemusí splnit ten hráč, který získal oprávnění hrát za klub do a v následujícím období nesehrál žádné soutěžní utkání za jiný klub. 5. Pořádající HOK je povinen zajistit 20 minutové rozcvičení pro obě družstva, rozhodčí, a to se začátkem 40 minut před zahájením utkání, a zajistit pro hostující družstvo 30 puků pro rozcvičení. Zároveň je HOK povinen zajistit odměření 15 minutové přestávky na časovém zařízení zimního stadionu, pokud není v technické normě pro danou soutěž stanovena jiná délka přestávky. 6. Veškeré vzájemné dohody o změně termínu jsou HOK povinné zadat do systému HoSys ( nejpozději 10 dnů před požadovanou změnou. Rozhodnutí sportovně-technické komise ČSLH (dále také jako STK ČSLH ) či pracovníka pověřeného řízením soutěže je zveřejněno v systému HoSys a přeneseno na další místa (hokej.cz, elektronický zápis, systém pro rozlosování rozhodčích). V případě ohlášení změny v termínu kratším než 10 dnů upřesňující jen hodinu začátku, přičemž den a místo (město) utkání se nemění, platí pořádající HOK poplatek ČSLH na přiložené složence ve výši 300,- Kč. V případě ohlášení změny v termínu kratším než 10 dnů, avšak měnící den utkání nebo místo utkání nebo změnu pořadatelství, platí pořádající HOK poplatek na přiložené složence ve výši 500,- Kč. 17

18 7. Odložené utkání musí být sehráno do 14 dnů od původního termínu, nejpozději však do posledního dne příslušné části soutěže, pokud STK ČSLH nerozhodne jinak. 8. Hráči nastupují v utkáních na platné registrační průkazy. V soutěži I. liga ČR hráči startují na hráčské průkazy s tím, že o oprávněnosti startu hráče v případě nejasnosti rozhoduje pracovník ČSLH pověřený řízením I. ligy ČR. 9. Při konfrontaci hráčů nad 15 let je hráč povinen předložit spolu s registračním průkazem rovněž platný průkaz totožnosti, tj. občanský průkaz nebo cestovní pas. Při nejasnostech u konfrontace je rozhodčí povinen zaznamenat do zápisu o utkání výrok: Provedena konfrontace. Toto nechá stvrdit podpisem konfrontovaného hráče. 10. Družstvo nemusí přikládat k zápisu o utkání potvrzení o ostaršení hráčů dle odst. 1. čl. 219 Soutěžního a disciplinárního řádu ČSLH (dále jako SDŘ ). 11. Vedoucí družstva je povinen při převzetí registračních průkazů po utkání podepsat zápis v části tresty a v části zranění; tímto bere na vědomí uložené tresty hráčům družstva. 12. Zdravotní způsobilost hráčů: a) každý hráč musí mít lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke sportu (dále také jako Lékařský posudek ) (i) vydaný u hráčů účastnících se soutěží I. liga, ELJ, ELSD, ELIOD ELMD, LSŽ a LMŽ poskytovatelem zdravotních služeb v oboru tělovýchovné lékařství a u hráčů účastnících se ostatních soutěží registrujícím poskytovatelem zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost anebo poskytovatelem zdravotních služeb v oboru tělovýchovné lékařství; (ii) ne starší 12 měsíců; (iii) vydaný mimo jiné na základě lékařské prohlídky obsahující vyšetření uvedená v Příloze č. 1; (iv) se závěrem, že je hráč zdravotně způsobilý hrát závodně lední hokej; b) pro start hráče ve vyšší věkové kategorii dle odst. 1. čl. 219 SDŘ musí být sepsán Protokol o souhlasu se startem ve vyšší věkové kategorii (Příloha č. 2) a v případě, že se jedná o hráče mladšího 18 let, musí být též předložen Lékařský posudek vydaný příslušným poskytovatelem zdravotních služeb dle písm. a) bod (i) tohoto odstavce na základě výsledků mimořádné lékařské prohlídky provedené v souladu s ust. 6 odst. 2 písm. a) a odst. 3 vyhlášky č. 391/2013 Sb.; c) za dodržování povinností uvedených v tomto odstavci odpovídá HOK; d) kontrolu dokumentů o zdravotní způsobilosti hráčů a protokolu o souhlasu se startem ve vyšší věkové kategorii je oprávněn provádět řídící orgán soutěže. 13. Ve všech soutěžích ČSLH je v souladu s vnitřní směrnicí ČSLH č. 65 ze dne povinností pořádajícího klubu vybavit zimní stadion (i) externím defibrilátorem ve funkčním stavu, v blízkém dosahu a připravenému k okamžitému použití při utkání, (ii) krčním límcem Philadelphia dětským a dospělým s možností jednoho s regulovanou výškou pro děti i dospělé, (iii) sadou fixací na končetiny horní a dolní s možností vakuových fixačních dlah nebo Kramerových dlah různých velikostí, (iv) obvazovým materiálem, (v) desinfekcí a (vi) léky na bolest v tabletách či injekční formě, náplastmi na provizorní zalepení tržných ran, náplastmi na rány. 14. Disciplinární komise ČSLH (dále jako DK ČSLH ): a) hráč nebo funkcionář, který obdrží trest ve hře (dále jako TH ), má nepodmíněně zastavenou činnost s tím, že registrační průkaz, hráčský průkaz nebo průkaz trenéra rozhodčí odebírá a zasílá spolu se zápisem o utkání na ČSLH, přičemž o ukončení zastavení činnosti rozhodne disciplinární komise ČSLH, b) termíny zasedání DK ČSLH jsou v období září až duben vždy ve středu od 12:00 hodin, 18

19 c) projednání přestupku hráče nebo funkcionáře musí předcházet úhrada poplatku za projednávání ve výši 1.000,- Kč (číslo účtu /0300, variabilní symbol je registrační číslo klubu a do zprávy pro příjemce se píše jméno provinilce) a zaslání potvrzení o úhradě DK ČSLH (čl. 524 SDŘ); bez úhrady výše uvedeného poplatku nebude přestupek projednáván, d) v případě uložení pokuty jednotlivci nebo kolektivu je povinností HOK dodržet termín splatnosti a doložit kopii dokladu o zaplacení; pokud nebude ve stanoveném termínu kopie o úhradě doložena, zastavuje se příslušnému družstvu HOK činnost, e) disciplinární tresty ukládá svým rozhodnutím DK ČSLH, f) HOK, který nebo jehož kolektiv, hráč, funkcionář, člen apod. je trestán, je povinen uhradit poplatek za disciplinární projednání ve výši 1.000,- Kč. 15. Řízení soutěží: a) řídícím orgánem soutěží I. ligy ČR, II. ligy ČR, ELJ, LJ, ELSD, LSD, ELIOD ELMD, ELIOD LMD, Ligy starších žáků (dále také jako LSŽ ), Ligy mladších žáků (dále také jako LMŽ ) a Ligy žen (dále také jako LŽ ) je výkonný výbor ČSLH (dále jako VV ČSLH ); řídícím orgánem krajských soutěží je příslušný krajský výkonný výbor ČSLH (dále také jako KVV ČSLH ), okresních soutěží okresní výkonný výbor ČSLH (dále také jako OVV ČSLH ); b) technické řízení soutěží ELIOD ELMD, ELIOD LMD, LSŽ, LMŽ a LŽ, jakož i projednávání disciplinárních provinění v těchto soutěžích se svěřuje příslušným KVV ČSLH a jejich komisím: - ELIOD ELMD (skupina Západ ) Plzeňský KVV ČSLH - ELIOD ELMD (skupina Střed ) Královéhradecký KVV ČSLH - ELIOD ELMD (skupina Východ ) Zlínský KVV ČSLH - ELIOD LMD (skupina Západ ) Karlovarský KVV ČSLH - ELIOD LMD (skupina Střed ) KVV ČSLH Vysočina - ELIOD LMD (skupina Východ ) Olomoucký KVV ČSLH - LSŽ a LMŽ (skupina 1 - Ústecká ) Ústecký KVV ČSLH - LSŽ a LMŽ (skupina 2 - Jihočeská ) Jihočeský KVV ČSLH - LSŽ a LMŽ (skupina 3 - Pražská ) Pražský KVV ČSLH - LSŽ a LMŽ (skupina 4 - Jihomoravská ) Jihomoravský KVV ČSLH - LSŽ a LMŽ (skupina 5 - Moravskoslezská ) Moravskoslezský KVV ČSLH - LŽ Liberecký KVV ČSLH c) pořádající HOK účastnící se soutěží II. liga ČR, LJ, LSD a ELIOD LMD je povinen zadat výsledek utkání nejpozději první pracovní den po utkání do 09:00 hodin prostřednictvím systému HoSys; d) hlavní rozhodčí je povinen odeslat Zápis o utkání ze soutěží I. liga ČR, II. liga ČR, ELJ, LJ, ELSD, LSD a Ligy žen, a to nejpozději první pracovní den po odehraném utkání; v posledních dvou kolech každé části a play-off výše uvedených soutěží je hlavní rozhodčí povinen nejpozději první den po odehraném utkání informovat DK ČSLH o udělených vyšších trestech v utkáních I. ligy ČR a II. ligy ČR (20 /OK), ELJ, LJ, ELSD a LSD (10 /OT a 20 /OK) na Součinnost při zpracování elektronického zápisu o utkání: a) v sezóně platí pro následující mistrovské soutěže: I. liga ČR, ELJ, ELSD a ELIOD ELMD, b) zapisovatel delegovaný příslušnou komisí rozhodčích provádí zápis o utkání ve specializované aplikaci pouze v elektronické podobě; zápis o utkání je tisknut před utkáním k ověření sestav družstev, po utkání po jeho uzavření a případně i mimořádně podle rozhodnutí hlavního rozhodčího v průběhu utkání, 19

20 c) pořádající klub je povinen: - určit minimálně jednu zodpovědnou osobu, která bude klub v průběhu sezóny v záležitostech zpracování elektronického zápisu o utkání zastupovat - pro každé domácí utkání určit osobu, která bude připravena poskytnout nutnou personální podporu (zodpovědný funkcionář/pracovník klubu), setrvá na stadionu a je k dispozici zapisovateli, dokud ten neskončí svoji činnost úspěšným odesláním zápisu do databáze ČSLH a vytisknutím příslušného počtu kopií zápisu o utkání - skladovat technické vybavení, které klub převzal od ČSLH na základě předávacího protokolu (notebook, tiskárna, připojení k internetu), a udržovat toto vybavení v provozuschopném stavu - minimálně 60 minut před utkáním předat zapisovateli plně funkční a připravený notebook s příslušenstvím (nainstalovaný SW, myš, napájecí kabel s adaptérem, datový kabel, 100% nabité baterie), tiskárnu a papíry, toto technické vybavení po ukončení práce zapisovatele odebrat a uskladnit - na požádání poskytnout zapisovateli veškeré nutné technické a materiální podmínky (náplně do tiskárny, tiskárna, kopírka, fax, apod.) - poskytnout pro nerušenou práci zapisovatele vhodnou místnost poblíž boxu činovníků a/nebo kabiny rozhodčích vybavenou alespoň napájecí a datovou přípojkou - zajistit spolupráci vedoucích družstev na pořizování elektronického zápisu, a to zejména (i) 60 až 30 minut před utkáním nadiktovat sestavy družstev a další údaje, (ii) zajistit podpisy trenéra a vedoucího družstva, (iii) o přestávkách doplňovat informace o účasti hráčů na ledě při vstřelených a obdržených brankách, (iv) bezprostředně po utkání nahlásit další požadované údaje (zranění, účast hráčů na ledě atd.) a (v) vzít na vědomí všechny údaje z kopie zápisu o utkání, převzetí kopie potvrdit na po zápase vytištěném zápisu o utkání - v boxu rozhodčích zajistit prostor včetně stolku pro zapisovatele, umístění notebooku a tiskárny, dále pak napájecí a datovou přípojku - při poruše technického vybavení neprodleně informovat pracovníka ČSLH Marka Adlera, tel.: , - po utkání umožnit odeslání zápisu em nebo faxem, což bude využito, pokud dojde k problémům při tvorbě elektronického zápisu. 17. Určení 30% utkání (pro potřeby čl. 221 SDŘ): a) I. liga ČR 16 utkání b) II. liga ČR (skupina Západ ) 10 utkání c) II. liga ČR (skupina Východ ) 13 utkání d) ELJ 15 utkání e) LJ (skupina Západ ) 12 utkání f) LJ (skupina Střed ) 12 utkání g) LJ (skupina Východ ) 9 utkání h) ELSD 13 utkání i) LSD 11 utkání j) ELIOD ELMD 8 utkání k) ELIOD LMD (skupina Západ ) 9 utkání l) ELIOD LMD (skupina "Střed") 10 utkání m) ELIOD LMD (skupina "Východ ) 9 utkání 20

21 18. Start cizinců v soutěžích ČSLH: a) za cizince je v souladu s Přestupním řádem pro kluby extraligy a I. ligy, resp. mimo klubů extraligy a I. ligy považován cizí státní příslušník, pokud nepůsobil ve třech po sobě jdoucích sezónách v soutěžích řízených ČSLH (dále také jako Cizinec ) s tím, že v sezoně mohou v soutěžích řízených ČSLH za družstvo startovat Cizinci v počtech přímo uvedených v technických normách u jednotlivých soutěží, b) omezení startu Cizinců a jejich zpoplatnění v mládežnických soutěžích ČSLH v jednom družstvu příslušné soutěže: Soutěž Omezení Poplatek Hráč Brankář ELJ 2 hráči (ne brankář) ,- Kč LJ 3 hráči ,- Kč ,- Kč Krajská LJ bez omezení 5.000,- Kč 5.000,- Kč ELSD 1 hráč ,- Kč ,- Kč LSD 3 hráči ,- Kč ,- Kč Krajská LD bez omezení 5.000,- Kč 5.000,- Kč ELIOD ELMD 1 hráč ,- Kč ,- Kč ELIOD LMD 3 hráči ,- Kč ,- Kč LSŽ a LMŽ 3 hráči 0,- Kč 0,- Kč Liga žen 3 hráčky 0,- Kč 0,- Kč c) příslušný poplatek se vztahuje na klub za nově příchozího Cizince do soutěží ČSLH na přestup či hostování uskutečněné po Platba za hráče je jednorázová, Cizinec je pro soutěže ČSLH tzv. vyplacen, případně s doplatkem rozdílu poplatku při přechodu Cizince do klubu vyšší soutěže. 19. Trenérské licence: a) pro vedení družstev v jednotlivých soutěžích řízených ČSLH je v souladu s vnitřní směrnicí ČSLH č. 67 ze dne požadováno, aby trenér byl držitelem minimálně příslušné trenérské licence dle vnitřní směrnice ČSLH: Družstvo soutěže Trenérská licence Jeden trenér Ostatní trenéři Tipsport ELH A B/C hráč I. liga ČR A B/C hráč II. liga ČR B C/C hráč ELJ A B LJ B C/C hráč ELSD A B LSD B C/C hráč ELIOD ELMD A B ELIOD LMD B C/C hráč LSŽ a LMŽ B C/C hráč Liga žen C/C hráč C/C hráč Ostatní soutěže C/C hráč C/C hráč b) bez platné trenérské licence se trenérská činnost v soutěžích ČSLH nepovoluje, přičemž se za držitele trenérské licence považuje i trenér příslušnou trenérskou licenci studující, a to dle posouzení trenérskometodické komise (dále jako TMK ) řídícího orgánu soutěže, 21

22 c) součástí přihlášky do soutěže je uvedení jména a licence hlavního trenéra a jeho asistenta; kontrolu uvedených trenérských licencí na přihlášce provede STK ČSLH ve spolupráci s TMK ČSLH; STK a TMK jednotlivých KVV ČSLH postupují obdobně, d) současně s registračními či hráčskými průkazy předloží družstvo před utkáním hlavnímu rozhodčímu ke kontrole platné originály trenérských průkazů hlavního trenéra a jeho asistenta, v případě zjištěných nedostatků se bude postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními SDŘ v platném znění, e) pro práci trenéra ze zahraničí, který není občanem ČR a nevlastní příslušnou trenérskou licence vydanou ČSLH po je nutný souhlas TMK, která na základě předložené licence z jiného státu uzná způsobilost jeho práce v příslušné soutěži a vystaví odpovídající potvrzení, nikoliv však licenci. Potvrzení je vydáno nejdéle na dobu 12 měsíců s možností prodloužení, f) uplatnění jakékoli výjimky v trenérských licencích podléhá schválení řídícího orgánu soutěže na základě doporučení příslušné TMK. 20. Řízení mistrovských utkání: a) pro řízení utkání jednotlivých soutěžích řízených ČSLH je v souladu s vnitřní směrnicí ČSLH č. 60 ze dne požadováno, aby delegovaní rozhodčí byli držitelem příslušné licence rozhodčích dle vnitřní směrnice ČSLH: Soutěž Licence rozhodčích Hlavní rozhodčí Čároví rozhodčí Brankoví rozhodčí Ostatní pomocní vedoucí boxu rozhodčí Tipsport ELH I. I. I., II., T I., II., III., T I. liga ČR I. I. I., II., III., T I., II., III., T II. liga ČR I. I. I., II., III., T I., II., III., T ELJ I. I. I., II., III., T I., II., III., T LJ I. I. I., II., III., T I., II., III., T ELSD I. I. I., II., III., T I., II., III., T LSD I. I. I., II., III., T I., II., III., T ELIOD ELMD I. I., II. I., II., III., T I., II., III., T ELIOD LMD I., II. I., II., T I., II., III., T I., II., III., T LSŽ I., T I., II., T I., II., III., T I., II., III., T LMŽ I., II., T I., II., III., T I., II., III., T I., II., III., T LŽ I., T I., II., T I., II., III., T I., II., III., T b) kompetentním orgánem pro delegování rozhodčích na utkání soutěží, jejichž řídícím orgánem je VV ČSLH, je v souladu s vnitřní směrnicí ČSLH č. 59 ze dne pro soutěže I. liga ČR, II. liga ČR, ELJ, LJ, ELSD, LSD a LŽ komise rozhodčích ČSLH (dále také jako KR ČSLH ), pro soutěže ELIOD ELMD, ELIOD LMD, LSŽ a LMŽ komise rozhodčích KVV ČSLH (dále také jako KKR ); c) utkání jsou řízena systémem jednoho hlavního a dvou čárových rozhodčích, nestanoví-li rozpis příslušné soutěže jinak. Počty pomocných rozhodčích stanovují Pravidla ledního hokeje v platném znění; d) odměny rozhodčím jsou s výjimkou soutěže I. liga ČR vypláceny v souladu s vnitřní směrnicí ČSLH č. 59 ze dne bezprostředně po skončení utkání pořadatelem utkání na základě rozhodčím poskytnutého a vyplněného tiskopisu, který je Přílohou č. 3 této směrnice. Za správnost a výši vyúčtování odpovídá rozhodčí. Pokud pořadatel odměny nevyplatí, rozhodčí poznamená tuto skutečnost v zápise o utkání a zašle vyúčtování řídícímu orgánu soutěže. Odměny v tomto případě vyplatí rozhodčím přímo řídící orgán soutěže a jejich úhrada klubem je předmětem disciplinárního jednání. Odměny profesionálním rozhodčím ČSLH vyplácí ČSLH a vyúčtuje pořádajícímu klubu. 22

23 21. Výstroj hráčů se řídí Pravidly ledního hokeje s místními úpravami (Příloha č. 3). 22. Rozměry brankářské výstroje ve II. lize ČR, LJ, LSD a ELIOD LMD nemusí vyhovovat Pravidlům ledního hokeje , ale musí vyhovovat Pravidlům ledního hokeje Ve všech mistrovských utkáních soutěží ČSLH (kromě Tipsport ELH) tam, kde časomíra neumožňuje odečítat čas utkání (od 20:00 do 0:00), je povolena výjimka v načítání času (od 0:00 do 20:00). 24. V utkáních věkových kategorií do starších žáků včetně neplatí ustanovení Pravidel ledního hokeje o tzv. hybridním zakázaném uvolnění a zakázané uvolnění se posuzuje dle Pravidel ledního hokeje

24 LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY HRÁČŮ LEDNÍHO HOKEJE Příloha č. 1 V souladu s obecně závaznými právními předpisy a z důvodu množících se případů srdečních příhod hráčů ledního hokeje u nás i ve světě, které končí zanecháním aktivní činnosti, invaliditou či úmrtím, ČSLH stanovuje následující minimální obsah povinných lékařských prohlídek u hráčů ledního hokeje v soutěžích řízených ČSLH. 1. U hráčů účastnících se soutěží ČSLH: a) rodinná anamnéza se zaměřením na výskyt náhlého úmrtí; b) sportovní anamnéza se zaměřením na provozovanou pohybovou aktivitu hráče a popis časové a fyzické náročnosti ledního hokeje; c) rozbor údajů o dosavadním vývoji zdravotního stavu hráče a dosud prodělaných onemocněních a užívaných léčivých přípravcích s cíleným zaměřením zejména na výskyt nemocí, které mohou omezit nebo vyloučit zdravotní způsobilost hráče k lednímu hokeji; d) komplexní fyzikální vyšetření s důrazem na posouzení stavu a funkce orgánů a systémů hráče, které budou zatěžovány ledním hokejem; e) rozbor údajů o vykonávaném sportu; (vyšetření uvedená pod písm. a) až e) tohoto odstavce dále také jako Základní vyšetření ); f) standardní klidové elektrokardiografické vyšetření; g) laboratorní a další odborná vyšetření, pokud to vyžaduje zdravotní stav hráče zjištěný Základním vyšetřením nebo vyšetřením uvedeným pod písm. f) tohoto odstavce nebo zdravotní náročnost ledního hokeje nebo předpokládaná intenzita zatížení a objemu tréninku; 2. U hráčů účastnících se soutěží I. liga, ELJ, ELSD, ELIOD ELMD, LSŽ a LMŽ: a) vyšetření podle odst. 1. shora; b) zjištění základní antropometrie; c) zátěžové vyšetření včetně monitorace elektrokardiografické křivky a tlaku krve; d) laboratorní a další odborná vyšetření, pokud to vyžaduje zdravotní stav hráče zjištěný vyšetřeními uvedenými pod písm. b) a c) tohoto odstavce. 24

25 Příloha č. 2 P R O T O K O L O POVOLENÍ STARTU VE VYŠŠÍ VĚKOVÉ KATEGORII ODST. 1. čl. 219 SDŘ LH Příjmení:. Jméno:.... Registrační číslo:..... Start za věkovou kategorii:. Sezóna:.... zákonný zástupce lékař klub 25

26 Příloha č. 3 PŘEHLED POVINNÉ VÝSTROJE HRÁČŮ A VÝJIMEK Z PRAVIDEL LEDNÍHO HOKEJE Soutěž I. liga ČR II. liga ČR krajská liga mužů (KLM) ELJ LJ krajská liga juniorů (KLJ) ELSD ELMD LSD a LMD krajská liga dorostu LŽ, přípravka minihokej Liga žen Chránič očí musí nosit všichni hráči narození po musí nosit všichni hráči narození po musí nosit všichni hráči pokud nemají celoobličejovou masku musí nosit všichni hráči pokud nemají celoobličejovou masku Chránič úst (zubů) musí nosit všichni hráči ročníku 1995 a mladší pokud nemají celoobličejovou masku musí nosit všichni hráči ročníku 1995 a mladší pokud nemají celoobličejovou masku musí nosit všichni hráči pokud nemají celoobličejovou masku musí nosit všichni hráči pokud nemají celoobličejovou masku doporučuje se doporučuje se doporučuje se Hráčská celo- -obličejová maska, chránič krku a hrdla musí nosit všichni hráči ročníku 1997 a mladší, pro ročník 1997 tato povinnost končí musí nosit všichni hráči ročníku 1997 a mladší, pro ročník 1997 tato povinnost končí musí nosit všichni hráči ročníku 1997 a mladší, pro ročník 1997 tato povinnost končí musí nosit všichni hráči ročníku 1997 a mladší, pro ročník 1997 tato povinnost končí musí nosit všichni hráči musí nosit všichni hráči chránič krku musí nosit všechny hráčky ročníku 1997 a mladší, pro ročník 1997 tato povinnost končí Výjimky v barvách výstroje brankář může mít jinou barvu kalhot hráči nemusí mít stejnou barvu přileb, brankář může mít jinou barvu kalhot brankář může mít jinou barvu kalhot hráči nemusí mít stejnou barvu přileb, brankář může mít jinou barvu kalhot brankář může mít jinou barvu kalhot hráči nemusí mít stejnou barvu přileb, brankář může mít jinou barvu kalhot hráčky nemusí mít stejnou barvu přileb a kalhot (u KLM nemusí mít hráči stejnou barvu kalhot) (u KLJ nemusí mít hráči stejnou barvu kalhot) (u kr.soutěží nemusí mít hráči stejnou barvu kalhot) Dresy : Hřiště: na rukávech nemusí být čísla neplatí ustanovení o maximálních rozměrech mezer mezi díly hrazení a skly nad hrazením, neplatí ustanovení pravidel o minimálních rozměrech hráčské a trestné lavice 26

27 VI. Upřesňující všeobecných ustanovení pro všechny soutěže řízené JIHOČESKÝM krajským svazem 1. Řídící orgán soutěţe Jihočeský krajský výkonný výbor (dále jen Jč KVV). 2. Pořadatel Pořadatelem jednotlivých utkání jsou kluby uvedené v rozlosování na prvních místech (domácí klub). Pořadatel je povinen zabezpečit pořadatelskou sluţbu v souladu se SDŘ čl Předpis Hraje se podle Pravidel a Soutěţního řádu ČSLH, Jč rozpisu mistrovských a přebornických soutěţí a ostatních ustanoveních vydaných Jč KVV a ČSLH. 4. Hlášení utkání a) Všechny kategorie/druţstva bez výjimky vpisují své termíny s časy k jednotlivým utkáním do hokejového systému HoSys na (dle čl. 302 DSŘ nejpozději 10 dní před utkáním). Na losovacím aktivu se zástupci klubů shodli na tom, že budou nadále ctít osvědčenou praxi se zapisováním časů do cca 23.-tého v měsíci na celý následující měsíc, a to komplet za daný klub. b) Hracími dny pro řádná hrací nevloţená kola pro všechny kategorie jsou sobota a neděle. c) Začátky utkání jsou upřesněny v normách pro danou věkovou kategorii 5. Hlášení výsledků utkání Stejně jako termíny a časy se výsledky utkání vpisují, nejlépe ihned po utkání, do hokejového systému HoSys na Systém umí generovat i tabulky soutěţí, proto je v zájmu všech výsledky opravdu vpisovat bezprostředně po utkání kluby tím budou mít tabulky ihned k dispozici. Na řídící svaz se výsledky jiţ zasílat nemusí. 6. DELEGACE rozhodčích na utkání Delegace bude zpracovávána na jeden kompletní kalendářní měsíc. Pokud bude klub chtít mít své termíny a časy utkání zaneseny do podkladŧ pro delegaci rozhodčích na daný měsíc, musí je zanést do systému HoSys nejpozději 20-tého dne v měsíci. V případě, ţe v rozeslané delegaci není čas uveden, je klub povinen delegovaným rozhodčím hlášenku dodatečně zaslat. Pokud rozhodčí neobdrţí ve stanoveném termínu, tj. 10 dní předem, hlášenku o datu a hodině začátku utkání na které je delegován, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit sekretáři Jč KSLH( Luděk Pavelka), který zjedná nápravu. Neobdrţení hlášenky NENÍ pro rozhodčího důvodem se k tomuto utkání nedostavit!! 7. Změny termínů utkání : Pokud dojde ke vzájemné dohodě klubŧ o předehrání utkání před stanoveným termínem, bude tato dohoda vzata STK pouze na vědomí a klubŧm nebude jiţ zasílán písemný souhlas. Překládání utkání na pozdější termín neţ je určen Rozpisem bude STK povolen pouze v případě ţe soupeř souhlasí!!! Pokud nedojde k dohodě klubŧ o sehrání utkání v náhradím termínu, mŧţe řídící orgán termín utkání stanovit svým nařízením (čl.306 SŘ). Všechny kluby jsou povinny si včas zajistit ledovou plochu na ZS v termínech určených Rozpisem soutěţe. 27

28 8. Hospodářské náleţitosti Všechna mistrovská utkání se hrají v reţii zúčastněných klubŧ. 9. Lékařské prohlídky zdravotní způsobilost hráčů (str. 30 RS) O provedených lékařských prohlídkách hráčŧ, které nejsou starší 12 měsícŧ, musí mít všechny kluby písemný doklad. Na ţádost rozhodčího utkání musí klub tento doklad (doklady) předloţit!! 10. Zdravotní sluţba při utkání (str. 31 RS) Je povinností zapisovatele utkání uvádět do zápisu o utkání jméno a příjmení osoby vykonávající při utkání zdravotní sluţbu. Tato osoba má za povinnost se rozhodčím před utkáním představit a doloţit oprávnění k výkonu této funkce či sdělit své vzdělání v oblasti zdravotnictví (vice viz Směrnice ČSLH č. 56 na str.31). 11. Seznamy hráčů V soutěţích řízených Jč KVV nejsou seznamy vyţadovány. 12. Soupisky hráčů (čl SŘ) Klub mající v soutěţích jedné věkové kategorie dvě druţstva, předloţí řídícímu orgánu soutěţe nejpozději 7 dnŧ před zahájením soutěţe soupisku "A" druţstva ve třech vyhotoveních. Na soupisce musí být uvedeno nejméně 16 hráčŧ včetně nejméně jednoho brankáře. Hráči uvedení na soupisce "A" druţstva mohou hrát v mistrovských utkáních jen za "A" druţstvo. Hráči neuvedení na soupisce "A" druţstva mohou nastoupit za A i B druţstvo. Hráč, který hrál ve 30 % utkání za "A" druţstvo v prŧběhu soutěţe nemŧţe jiţ nastoupit za "B" druţstvo. Klub je povinen tohoto hráče neprodleně doplnit na soupisku "A" druţstva. Nejvýše 6 hráčŧ z pŧvodní soupisky, kteří neodehráli 30 % utkání za "A" druţstvo, mŧţe být ze soupisky vyškrtnuto a nahrazeno jinými hráči v době od Hrací doba - muţi, junioři, dorost, LŢ 3 x 20 minut - přípravka 3 x 15 minut - minihokej 3 x 15 minut hrubého času 14. Organizační věci a) Pořádající klub musí mít k dispozici náhradní dresy pro případ, ţe by hostující druţstvo mělo dresy stejné barvy. Kaţdý dres musí být označen číslem předepsaných rozměrŧ. Kapitán druţstva musí být označen "C". b) Účast druţstva na turnaji, případně uspořádání vlastního turnaje bude povoleno pouze v tom případě, budou-li mít druţstva sehrána všechna mistrovská utkání stanovená na dny pořádaných turnajŧ. Utkání je nutné po vzájemné dohodě předehrát. c) Odloţení utkání v dŧsledku nemoci hráčŧ bude povoleno výjimečně a to pouze v případech, bude-li se jednat o úředně ohlášenou epidemii. Klub zašle STK lékařskou zprávu potvrzenou okresním hygienikem a to do 5 dnŧ od termínu odloţeného utkání!! 15. Úprava ledové plochy a rozbruslení druţstev muţi - Před i po 20-minutovém rozbruslení je povinná úprava ledové plochy. junioři a dorost - Rozbruslení trvá 10 minut, pak následuje ihned I.třetina. Úprava ledové plochy se provádí po kaţdé třetině. Pokud před rozbruslením nebyla provedena úprava ledové plochy, je povinnost tak učinit po jeho skončení. ţáci - Rozbruslení trvá 10 minut, pak následuje ihned I.třetina. Úprava ledové plochy je prováděna vţdy po dvou třetinách a to i v případě, ţe utkání je součástí dvojutkání. 16. Protesty Podávají se poštou doporučeně v souladu se SŘ LH čl dvolání Podávají se poštou doporučeně v souladu se SŘ LH čl

29 18. Rozhodnutí : a) Odborných komisí Jč KVV (STK-DK-TMK-KR) se zasílá pouze prostřednictvím elektronicky rozesílaného ZPRAVODAJE na adresu organizačního pracovníka klubu a rozhodčím na ové adresy dle evidence. Současně jsou všechny Zpravodaje-rozhodnutí umístěny na webových stránkách b) Finanční postihy klubŧm se odečítají ze sloţených vkladŧ do soutěţí, rozhodčím se zasílají v písemné podobě doporučenou poštou. c) Vyrozumění o rozhodnutí řídící orgánu o odvolání / protestu se zasílá doporučenou poštou dle čl. 619 SDŘ ČSLH 29

30 VII. Zdravotní způsobilost hráčů a zdravotní služba Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje z.s. č. 66 upravující dokládání zdravotní způsobilosti hráčů v souladu se zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních sluţbách, a vyhláškou č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu 1. Tréninkového procesu a utkání klubu se mohou účastnit pouze hráči, kteří jsou zdravotně zpŧsobilí a jimţ byl vydán lékařský posudek o zdravotní zpŧsobilosti ke sportu (dále také jako Lékařský posudek ): a) u hráčŧ extraligy, I. ligy a hráčŧ zařazených do Akademií Českého svazu ledního hokeje z.s. (dále také jako ČSLH ), Sportovních center mládeţe ČSLH a Sportovních středisek ČSLH (dále také jako Vrcholový sport ) poskytovatelem zdravotních sluţeb v oboru tělovýchovné lékařství a u hráčŧ ostatních registrujícím poskytovatelem zdravotních sluţeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost anebo poskytovatelem zdravotních sluţeb v oboru tělovýchovné lékařství; b) vydaný mimo jiné na základě: a. vstupní lékařské prohlídky provedené v souladu s ust. 4 vyhlášky č. 391/2013 Sb. (před zařazením hráče do Vrcholového sportu), nebo b. pravidelné lékařské prohlídky provedené v souladu s ust. 5 vyhlášky č. 391/2013 Sb. (po dobu účasti hráče v tréninkovém procesu či utkáních klubu), případně c. mimořádné lékařské prohlídky provedené v souladu s ust. 6 vyhlášky č. 391/2013 Sb. (v případech uvedených v ust. 6 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 391/2013 Sb.); c) v případě Lékařského posudku vydaného na základě: a. vstupní lékařské prohlídky ne starší 3 měsícŧ, b. pravidelné lékařské prohlídky ne starší 12 měsícŧ; d) se závěrem, ţe je hráč zdravotně zpŧsobilý hrát závodně lední hokej. 2. Kluby jsou povinny: a) kontrolovat doklady o zdravotní zpŧsobilosti hráčŧ účastnících se tréninkového procesu či utkání klubu; b) na vyţádání řídícího orgánu soutěţe tyto předloţit řídícímu orgánu soutěţe nebo jím pověřené osobě; c) neumoţnit účast hráče v tréninkovém procesu či utkání klubu bez prokázání zdravotní zpŧsobilosti hráče v souladu s touto směrnicí. 3. Schváleno výkonným výborem ČSLH (dále také jako VV ČSLH ) dne Tato vnitřní směrnice je platná a účinná od data jejího schválení VV ČSLH a datem nabytí její účinnosti ruší platnost a účinnost všech směrnic dříve upravujících výše uvedené. V Praze dne Tomáš Král prezident Český svaz ledního hokeje z.s. 30 Martin Urban generální sekretář Český svaz ledního hokeje z.s.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. pro soutěže řízené Českým svazem ledního hokeje z.s.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. pro soutěže řízené Českým svazem ledního hokeje z.s. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ pro soutěže řízené Českým svazem ledního hokeje z.s. sezóna 2014-2015 1. Stanovy a řády Českého svazu ledního hokeje z.s. (dále jako ČSLH ) v platném znění a ostatní ustanovení ČSLH

Více

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. pro soutěţe řízené Českým svazem ledního hokeje

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. pro soutěţe řízené Českým svazem ledního hokeje VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ pro soutěţe řízené Českým svazem ledního hokeje sezóna 2011/12 1. Stanovy a řády Českého svazu ledního hokeje (dále jako ČSLH ) v platném znění a ostatní ustanovení ČSLH a úřední zprávy

Více

ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ. JIHOČESKÉHO KRAJE v LEDNÍM HOKEJI

ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ. JIHOČESKÉHO KRAJE v LEDNÍM HOKEJI ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ JIHOČESKÉHO KRAJE v LEDNÍM HOKEJI 2015 2016 Vydal : JIHOČESKÝ krajský výkonný výbor Adresa : Jč KO ČUS lední hokej Skuherského 14, schr. 52 370 04 České Budějovice telefon :

Více

b) Rozbruslení družstev je 10 min. před začátkem utkání bez následné úpravy ledu.

b) Rozbruslení družstev je 10 min. před začátkem utkání bez následné úpravy ledu. ELIOD LIGA MD SKUPINA ZÁPAD 2014/15 Řídící orgán: VV KSLH Karlovarského kraje, ZS Sokolov, Boženy Němcové 1780, 356 01 Sokolov Liga mladšího dorostu Věková kategorie: hráči narození 1.1. do 31.12. r. 1999

Více

ROZPIS. MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ JIHOČESKÉHO KRAJE v LEDNÍM HOKEJI. Vydal : JIHOČESKÝ krajský výkonný výbor

ROZPIS. MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ JIHOČESKÉHO KRAJE v LEDNÍM HOKEJI. Vydal : JIHOČESKÝ krajský výkonný výbor ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ JIHOČESKÉHO KRAJE v LEDNÍM HOKEJI 2011 2012 Vydal : JIHOČESKÝ krajský výkonný výbor Adresa : Jč KS ČSTV lední hokej Skuherského 14, schr. 52 370 04 České Budějovice Telefon

Více

MČR 9. TŘÍD V LEDNÍM HOKEJI OSTRAVA 3.-5.4.2009 HC VÍTKOVICE STEEL. pořádá. Mistrovství České republiky9. tříd v lednímhokeji pro sezónu 2008/2009

MČR 9. TŘÍD V LEDNÍM HOKEJI OSTRAVA 3.-5.4.2009 HC VÍTKOVICE STEEL. pořádá. Mistrovství České republiky9. tříd v lednímhokeji pro sezónu 2008/2009 MČR 9. TŘÍD V LEDNÍM HOKEJI OSTRAVA 3.-5.4.2009 HC VÍTKOVICE STEEL pořádá Mistrovství České republiky9. tříd v lednímhokeji pro sezónu 2008/2009 MFH Ostrava-Vítkovice 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Pořádající

Více

ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ V LEDNÍM HOKEJI V SOUTĚŽNÍM ROČNÍKU 2014/2015. Krajský výkonný výbor Plzeňského kraje

ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ V LEDNÍM HOKEJI V SOUTĚŽNÍM ROČNÍKU 2014/2015. Krajský výkonný výbor Plzeňského kraje ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ V LEDNÍM HOKEJI V SOUTĚŽNÍM ROČNÍKU 2014/2015 Krajský výkonný výbor Plzeňského kraje Obsah: I. Složení KVV ČSLH Plzeňského kraje II. Složení odborných komisí KVV ČSLH Plzeňského

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy

PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy Český svaz ledního hokeje PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy Schváleno konferencí ČSLH dne 26.6.2010 a VV ČSLH ČÁST I. Základní ustanovení ČÁST II. Náležitosti žádostí o přestup nebo hostování

Více

ČESKÝ SVAZ LEDNÍHO HOKEJE OLOMOUCKÝ KRAJ

ČESKÝ SVAZ LEDNÍHO HOKEJE OLOMOUCKÝ KRAJ ČESKÝ SVAZ LEDNÍHO HOKEJE OLOMOUCKÝ KRAJ ROZPIS mistrovských soutěží v ledním hokeji pro sezónu 2014-2015 Tiráž Rozpis soutěží vydal: Krajský výkonný výbor ČSLH Olomouckého kraje Sídlo: OLKO ČUS KVV ČSLH

Více

Český svaz ledního hokeje. PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy

Český svaz ledního hokeje. PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy Český svaz ledního hokeje PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy Schváleno VV ČSLH dne 21.5.2009 ČÁST I. Základní ustanovení ČÁST II. Náležitosti žádostí o přestup nebo hostování ČÁST III. Rozhodování

Více

HRY IV. ZIMNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR LEDNÍ HOKEJ LIBEREC 1.2.- 5.2.2010

HRY IV. ZIMNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR LEDNÍ HOKEJ LIBEREC 1.2.- 5.2.2010 HRY IV. ZIMNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR LEDNÍ HOKEJ LIBEREC 1.2.- 5.2.2010 Pořadatel: Organizátor: Liberecký KVV ČSLH Libereckého e Z pověření Libereckého e a Českého svazu ledního hokeje Ředitel turnaje:

Více

Český svaz ledního hokeje. PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy

Český svaz ledního hokeje. PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy Český svaz ledního hokeje PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy Schváleno konferencí ČSLH dne 16.6.2012 ČÁST I. Základní ustanovení ČÁST II. Náležitosti žádostí o přestup nebo hostování ČÁST III.

Více

ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ Středočeského kraje V LEDNÍM HOKEJI

ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ Středočeského kraje V LEDNÍM HOKEJI ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ Středočeského kraje V LEDNÍM HOKEJI 2015 2016 Vydal : Středočeský krajský výkonný výbor ČSLH Adresa : SKO ČUS lední hokej Zátopkova 100/2 160 17 Praha 6 sekretář : Věra Janečková

Více

KOUBA CUP 2014 XXII. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE STARŠÍCH ŽÁKŮ

KOUBA CUP 2014 XXII. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE STARŠÍCH ŽÁKŮ KOUBA CUP 2014 XXII. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE STARŠÍCH ŽÁKŮ U-15 OSTRAVA, 25. 28. 8. 2014 Datum konání: Pondělí 25. srpna čtvrtek 28. srpna 2014. Pořadatel: Moravskoslezský KFS z pověření

Více

Reorganizace mládežnických soutěží od sezony 2009/2010

Reorganizace mládežnických soutěží od sezony 2009/2010 Reorganizace mládežnických soutěží od sezony 2009/2010 Výkonný výbor ČSLH Komise mládeže ČSLH Trenérsko-metodická komise ČSLH Reprezentační komise ČSLH Zpracovali: Milan Vacke a ing. Jaromír Jindřich Analýza

Více

VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu

VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu Strana 6772 Sbírka zákonů č. 391 / 2013 Částka 152 391 VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 95 odst. 1 zákona

Více

PŘÍLOHA č. 3: http://www.sbirka.cz/posl4tyd/nove/13-391.htm VYHLÁŠKA. ze dne 25. listopadu 2013

PŘÍLOHA č. 3: http://www.sbirka.cz/posl4tyd/nove/13-391.htm VYHLÁŠKA. ze dne 25. listopadu 2013 Směrnice k provádění preventivních lékařských prohlídek u výkonnostních sportovců startujících na akcích pořádaných ČVS PŘÍLOHA č. 3: Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu č. 391/2013

Více

Peněžité pokuty za provinění klubů a rozhodčích jsou stanoveny Pokutovým řádem OFS, který byl schválen řídícím orgánem soutěží OFS.

Peněžité pokuty za provinění klubů a rozhodčích jsou stanoveny Pokutovým řádem OFS, který byl schválen řídícím orgánem soutěží OFS. E. NÁLEŽITOSTI DISCIPLINÁRNÍHO ŘÍZENÍ Čl. 36 Disciplinární komise DK OFS DK projednává všechna disciplinární provinění v rámci soutěží OFS. DK posuzuje a ukládá svoje rozhodnutí podle Disciplinárního řádu

Více

Český svaz ledního hokeje z.s. PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy

Český svaz ledního hokeje z.s. PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy Český svaz ledního hokeje z.s. PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy Schváleno konferencí ČSLH dne 14.6.2014 ČÁST I. Základní ustanovení ČÁST II. Náležitosti žádostí o přestup nebo hostování ČÁST

Více

REGISTRAČNÍ ŘÁD. Článek 401. Základní ustanovení

REGISTRAČNÍ ŘÁD. Článek 401. Základní ustanovení REGISTRAČNÍ ŘÁD Článek 401. Základní ustanovení 401.01 Členy ČAST jsou oddíly stolního tenisu, jejichž příslušníci jsou registrováni podle tohoto řádu. Příslušníci se dělí na: a) závodníky a závodnice

Více

SOUTĚŽE MLÁDEŽE REGION STŘED 2009-2010 1

SOUTĚŽE MLÁDEŽE REGION STŘED 2009-2010 1 NÁRODNÍ HbL STARŠÍHO DOROSTU STŘED / SEVEROZÁPAD MČR STARŠÍCH ŽÁKŮ STŘED MČR MLADŠÍCH ŽÁKŮ STŘED 2009 2010 SOUTĚŽE MLÁDEŽE REGION STŘED 2009-2010 1 PROPOZICE SOUTĚŽÍ MLÁDEŽE REGIONU STŘED 2009-2010 Řídící

Více

Zásady stanovování poplatků Českého svazu házené

Zásady stanovování poplatků Českého svazu házené Zásady stanovování poplatků Českého svazu házené leden 2015 1 Článek I Poplatky 1. Český svaz házené (dále jen ČSH) stanovuje ve svých legislativních předpisech možnost svým orgánům stanovovat finanční

Více

OLMA NÁRODNÍ FINÁLE MLADŠÍCH MINIŽÁKŮ

OLMA NÁRODNÍ FINÁLE MLADŠÍCH MINIŽÁKŮ OLMA NÁRODNÍ FINÁLE MLADŠÍCH MINIŽÁKŮ ÚSTÍ NAD LABEM 6.-8.5.2012 Pořadatel Basketbalový klub Ústí nad Labem Jateční 1026/18 IČ: 14866714, DIČ: CZ14866714 Kontakt: Mgr. Zdeněk Rytíř tel.: +420 731 481 668

Více

pro 15. ročník 2015-2016 čl. I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

pro 15. ročník 2015-2016 čl. I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Propozice pro 15. ročník 2015-2016 čl. I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Historie a charakter turnaje Hokejový Poděbradský pohár vznikl v roce 2001 současně s obnovením provozu ZS v Poděbradech ve velmi skromných podmínkách.

Více

Královéhradecký KFS KOUBA CUP 2014 XXI. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE STARŠÍCH ŽÁKŮ

Královéhradecký KFS KOUBA CUP 2014 XXI. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE STARŠÍCH ŽÁKŮ Královéhradecký KFS KOUBA CUP 2014 XXI. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE STARŠÍCH ŽÁKŮ Hradec Králové a Nový Bydžov 12. 15. 5. 2014 Datum konání: Pondělí 12. května čtvrtek 15. května 2014. Pořadatel:

Více

Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje z.s. č. 67 upravující. trenérské licence

Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje z.s. č. 67 upravující. trenérské licence Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje z.s. č. 67 upravující trenérské licence Článek I - Základní ustanovení 1. Tato směrnice upravuje jednotlivé úrovně a typy trenérských licencí (dále také jako

Více

23. 24. 5. 2009. 1. ročník turnaje Zdravotnických záchranných služeb ČR v ledním hokeji

23. 24. 5. 2009. 1. ročník turnaje Zdravotnických záchranných služeb ČR v ledním hokeji Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o. pořádá ve dnech 23. 24. 5. 2009 1. ročník turnaje Zdravotnických záchranných služeb ČR v ledním hokeji konaný pod záštitou hejtmana Jihomoravského

Více

ROZPIS SOUTĚŽÍ 2012 2013

ROZPIS SOUTĚŽÍ 2012 2013 ROZPIS SOUTĚŽÍ 2012 2013 Obsah O B S A H Výkonný výbor ČSLH... Odborné komise ČSLH... Sekretariát ČSLH... Seznam sekretariátů KVV ČSLH... Mezinárodní program reprezentačních družstev ČR... Tipsport extraliga

Více

10. 12. dubna 2015, Zimní stadion HC Slavia Praha

10. 12. dubna 2015, Zimní stadion HC Slavia Praha 10. 12. dubna 2015, Zimní stadion HC Slavia Praha Propozice : Pořádající oddíl : HC Slavia Praha Datum konání : 10 12. dubna 2015 Čas : Zahájení a zakončení turnaje dle rozlosování viz.rozpis utkání. Pořadatel

Více

ZS Cheb, Valdštejnova 1513/70, 350 02 Cheb. Pořadatel MČR U15: VV KSLH Karlovarského kraje. Generální partneři: ČSLH, KÚ KV kraje

ZS Cheb, Valdštejnova 1513/70, 350 02 Cheb. Pořadatel MČR U15: VV KSLH Karlovarského kraje. Generální partneři: ČSLH, KÚ KV kraje MLÁDEŽNICKÉ MČR TURNAJ KRAJSKÝCH VÝBĚRŮ ČSLH U15 V LEDNÍM HOKEJI 2015 Pořadatel MČR U15: VV KSLH Karlovarského kraje Generální partneři: ČSLH, KÚ KV kraje Datum konání: 22. - 25. ledna 2015 Místa konání:

Více

ČESKÝ POHÁR ŽEN 2015/2016 XXI. ROČNÍK

ČESKÝ POHÁR ŽEN 2015/2016 XXI. ROČNÍK ČESKÝ POHÁR ŽEN 2015/2016 XXI. ROČNÍK 1. Základní ustanovení 1. Základní ustanovení Česká basketbalová federace vyhlašuje pro sezónu 2015/2016 Český pohár (dále jen ČP) žen. Adresa pro písemný styk základní

Více

Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje č. 48 upravující. licence rozhodčích

Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje č. 48 upravující. licence rozhodčích Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje č. 48 upravující licence rozhodčích 1. Základní ustanovení Směrnice stanovuje druhy licencí přiznávaných rozhodčím Českým svazem ledního hokeje, podmínky a

Více

HC DUKLA JIHLAVA. propozice turnaje v ledním hokeji. MEMORIÁL JAROSLAVA PITNERA VI. ročník. Ročníky nar. 2000 / 2001

HC DUKLA JIHLAVA. propozice turnaje v ledním hokeji. MEMORIÁL JAROSLAVA PITNERA VI. ročník. Ročníky nar. 2000 / 2001 HC DUKLA JIHLAVA propozice turnaje v ledním hokeji MEMORIÁL JAROSLAVA PITNERA VI. ročník Ročníky nar. 2000 / 2001 Turnaj pořádán ve spolupráci s Krajským svazem ČSLH Legendární trenér Jaroslav Pitner Legendární

Více

ČSLH ROZPIS SOUTĚŽÍ 2011 2012

ČSLH ROZPIS SOUTĚŽÍ 2011 2012 ČSLH ROZPIS SOUTĚŽÍ 2011 2012 Obsah O B S A H Výkonný výbor ČSLH... Odborné komise ČSLH... Sekretariát ČSLH... Krajské svazy ČSLH... Mezinárodní program reprezentačních družstev ČR... Asociace profesionálních

Více

EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ. Poskytování odměn a příspěvku na úhradu cestovních výdajů při utkáních

EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ. Poskytování odměn a příspěvku na úhradu cestovních výdajů při utkáních EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Ekonomická směrnice upravuje poskytování odměn za výkon funkce (dále jen odměny) rozhodčího, pomocného rozhodčího, pořadatele a delegáta

Více

REGIONÁLNÍ SVAZ HOKEJBALU MORAVA - SEVER. www.hokejbal-sm.cz

REGIONÁLNÍ SVAZ HOKEJBALU MORAVA - SEVER. www.hokejbal-sm.cz PROPOZICE 2013-2014 REGIONÁLNÍ SVAZ HOKEJBALU MORAVA - SEVER IČO: 22769129, Bankovní spojení: Komerční Banka, Číslo účtu: 107-1344600207/0100, www.hokejbal-sm.cz Řídící orgán soutěže NHbL SD skup. VÝCHOD

Více

Technický předpis pro získání statutu hokejových akademií ČSLH

Technický předpis pro získání statutu hokejových akademií ČSLH Technický předpis pro získání statutu hokejových akademií ČSLH Článek 1. 1.1. Právo k získání statutu hokejových akademií mají pouze kluby působící na území České republiky a splňují současně všechny tyto

Více

Interní směrnice č. 4. Řád rozhodčích

Interní směrnice č. 4. Řád rozhodčích ČESKÁ BOWLINGOVÁ ASOCIACE Atletická 100/2, p. schr. č. 40, Praha 6, 160 17 wwww.czechbowling.cz; info@czechbowling.cz Interní směrnice č. 4 ČESKÉ BOWLINGOVÉ ASOCIACE Řád rozhodčích Tato směrnice specifikuje

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD. Český svaz plaveckých sportů. směrnice č. 5/2008 směrnice kategorie: A. schválena dne: 21. 9. 2008 platná od : 1. 10.

PŘESTUPNÍ ŘÁD. Český svaz plaveckých sportů. směrnice č. 5/2008 směrnice kategorie: A. schválena dne: 21. 9. 2008 platná od : 1. 10. PŘESTUPNÍ ŘÁD Českého svazu plaveckých sportů Článek 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Přestupy sportovců v plaveckých sportech mají zejména napomáhat rozvoji výkonnosti, zabezpečovat zájmy sportovců a současně

Více

Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje č. 60 upravující. licence rozhodčích

Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje č. 60 upravující. licence rozhodčích Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje č. 60 upravující licence rozhodčích 1. Základní ustanovení Směrnice stanovuje druhy licencí přiznávaných rozhodčím Českým svazem ledního hokeje, podmínky a

Více

Rozpis krajského přeboru dospělých (2008 2009)

Rozpis krajského přeboru dospělých (2008 2009) Rozpis krajského přeboru dospělých (2008 2009) I. V Š E O B E C N Á U S T A N O V E N Í 1. Řízení soutěže Krajský přebor vyhlašuje a řídícím orgánem je předsednictvo Středočeského krajského volejbalového

Více

Sportovně technická ustanovení

Sportovně technická ustanovení ČASOVÝ ROZPIS UTKÁNÍ 2 A (červená skupina) B (modrá skupina) 1. ČR Jihočeský kraj (Jihočeši) 1. Německo EHA Select Mnichov (Mnichov) 2. Finsko Oulu Kärpät (Oulu) 2. ČR Moravskoslezský kraj (MSK) 3. Švédsko

Více

Kropáčkův memoriál 22. 23. 8. 2015 Ústí nad Labem POZVÁNKA

Kropáčkův memoriál 22. 23. 8. 2015 Ústí nad Labem POZVÁNKA Kropáčkův memoriál 22. 23. 8. 2015 Ústí nad Labem POZVÁNKA Vážení sportovní přátelé, Tímto si Vás oficielně dovolujeme pozvat na jubilejní 40. ročník Kropáčkova Memoriálu, turnaj mladších žáků v ledním

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 750 000 13 000 2 770 000 12 000 Byt 2+1 6 900 000 19 000 4 100 000 15 000 Byt 3+1 10 100 000 21 000 5 200 000 16 000 Byt 4+1 11 500 000 35 000 7 000 000

Více

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS Okresní nohejbalový svaz Praha západ Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS 1. Předpis Hraje se dle platných Pravidel nohejbalu, Soutěžního řádu, tohoto rozpisu a jeho případných

Více

Coca-Cola Školský pohár VŠEOBECNÉ INFORMACE

Coca-Cola Školský pohár VŠEOBECNÉ INFORMACE Coca-Cola Školský pohár VŠEOBECNÉ INFORMACE Název soutěže: Coca-Cola Školský pohár Vyhlašovatel a organizátor: Coca-Cola Services n.v. Partneři soutěže: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 690 000 13 500 2 630 000 12 500 Byt 2+1 6 700 000 20 000 3 900 000 17 000 Byt 3+1 9 900 000 22 000 5 600 000 18 000 Byt 4+1 10 110 000 30 000 7 000 000

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov STATUT ODBORNÝCH KOMISÍ ČVS Číslo směrnice: 22/2013 Směrnice kategorie: A Schváleno: Správní radou ČVS dne 18. září 2013 Účinnost od:

Více

www.stredoceskyhokej.cz

www.stredoceskyhokej.cz 1 O B S A H Všeobecná část RS Krajská liga mužů Krajská soutěž mužů Krajská liga juniorů Krajská liga dorostu ELIOD LMD Liga mladších žáků 2000-2001 Liga starších žáků 1998-1999 Krajská liga přípravek

Více

Objevte. 1. Mezinárodní Dětské Hokejové Hry. 30. března 2011-3. dubna 2011

Objevte. 1. Mezinárodní Dětské Hokejové Hry. 30. března 2011-3. dubna 2011 Objevte 1. Mezinárodní Dětské Hokejové Hry 30. března 2011-3. dubna 2011 Sportareál Česká Lípa v České Republice. Jste srdečně zváni k účasti na první Mezinárodní dětské hokejové hry na světě, které sdruţují

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉHO KORFBALOVÉHO SVAZU

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉHO KORFBALOVÉHO SVAZU PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉHO KORFBALOVÉHO SVAZU Článek 1 Základní ustanovení (1) Tento přestupní řád stanoví podmínky a postup, za nichž se uskutečňují přestupy a hostování hráčů korfbalu sdružených v Českém

Více

SMĚRNICE PLATNÁ PRO SOUTĚŽE ŘÍZENÉ KSLH PRAHA V SEZÓNĚ 2014-2015

SMĚRNICE PLATNÁ PRO SOUTĚŽE ŘÍZENÉ KSLH PRAHA V SEZÓNĚ 2014-2015 KRAJSKÝ SVAZ LEDNÍHO HOKEJE P R A H A Rozpis mistrovských soutěží 2014-2015 SMĚRNICE PLATNÁ PRO SOUTĚŽE ŘÍZENÉ KSLH PRAHA V SEZÓNĚ 2014-2015 1/Řídící orgán soutěže : Sportovně technická komise KSLH Praha.

Více

ROZPIS mistrovských soutěží v ledním hokeji pro sezónu 2012 / 2013

ROZPIS mistrovských soutěží v ledním hokeji pro sezónu 2012 / 2013 ROZPIS mistrovských soutěží v ledním hokeji pro sezónu 2012 / 2013 Rozpis společně vydávají: Krajský výkonný výbor ČSLH Zlínského kraje www.kslh.zlin.cz Olomoucký kraj Zlínský kraj Poštu zas ílejt e na

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČSC. I. Základní ustanovení. Aktualizace 1.1.2009 1/5

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČSC. I. Základní ustanovení. Aktualizace 1.1.2009 1/5 PŘESTUPNÍ ŘÁD ČSC I. Základní ustanovení Článek 1. 1.1. Přestupní řád českého svazu cyklistiky (dále jen ČSC) stanovuje podmínky za nichž se uskutečňují změny oddílové či klubové (dále jen klubové) příslušnosti

Více

TJ OSS LOMNICE Oddíl kopané Pravidla činnosti oddílu kopané TJ OSS Lomnice

TJ OSS LOMNICE Oddíl kopané Pravidla činnosti oddílu kopané TJ OSS Lomnice TJ OSS LOMNICE Oddíl kopané Pravidla činnosti oddílu kopané TJ OSS Lomnice Zpracoval: VV oddílu kopané Obsah: 1. Úvod...3 2. Organizační struktura...4 2.1 Výkonný výbor oddílu kopané...4 2.2 Družstva oddílu

Více

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY str. 60 CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY Ústecký Liberecký Královéhradecký Karlovarský Praha Plzeňský Středočeský Jihočeský Pardubický Jihomoravský Zlínský BYTOVÉ PROSTORY Praha 1 Praha 2 PRODEJ PRONÁJEM PRODEJ

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale 2010 2011 Propozice soutěže celostátní soutěž škol ve florbale kategorie III. - 6. a 7. třída ZŠ IV. - 8. a 9. třída ZŠ + odpovídající ročníky víceletých gymnázií Praha, srpen 2010 Základní informace o

Více

T u r n a j v l e d n í m h o k e j i. v e s n i c k ý c h m u ž s t e v

T u r n a j v l e d n í m h o k e j i. v e s n i c k ý c h m u ž s t e v T u r n a j v l e d n í m h o k e j i v e s n i c k ý c h m u ž s t e v X. ROČNÍK Zimní stadion Žďár nad Sázavou 2 0 0 9-2 0 1 0 O r g a n i z a c e : VESNICKÁ LIGA, hokejová soutěž vesnic S y s t é m

Více

27. února 2014 Starší žáci ročníku 1999 a mladší

27. února 2014 Starší žáci ročníku 1999 a mladší FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA Vodárenská 18 747 07 Opava Víceúčelová sportovní hala Opava 27. února 2014 Starší žáci ročníku 1999 a mladší Okresní fotbalový svaz Opava

Více

ROZPIS KRAJSKÉ SOUTĚŽE MUŽŮ V LEDNÍM HOKEJI VYSOČINA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

ROZPIS KRAJSKÉ SOUTĚŽE MUŽŮ V LEDNÍM HOKEJI VYSOČINA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU ROZPIS KRAJSKÉ SOUTĚŽE MUŽŮ V LEDNÍM HOKEJI VYSOČINA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 2013-2014 Vydal: Okresní výkonný výbor ČSLH Žďár nad Sázavou Český svaz ledního hokeje, Okresní výkonný výbor ve Žďáře nad Sázavou

Více

REGISTRAČNÍ a PŘESTUPNÍ ŘÁD Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz, z. s.

REGISTRAČNÍ a PŘESTUPNÍ ŘÁD Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz, z. s. REGISTRAČNÍ a PŘESTUPNÍ ŘÁD Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz, z. s. I. Úvod 1. Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz (dále jen FISAF.cz ) vydává tento registrační řád a přestupní řád za účelem

Více

SPONZOŘI O P A T O V I C E

SPONZOŘI O P A T O V I C E SPONZOŘI O P A T O V I C E Svaz lyžařů České republiky úsek běžeckých disciplín a Lyžařský klub Veřovice ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH RKZ DOROST 2008 ČÁST I. 5. 6. ledna 2008 Veřovice 3 I. Základní informace:

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD. Článek 451. Přestup

PŘESTUPNÍ ŘÁD. Článek 451. Přestup PŘESTUPNÍ ŘÁD Článek 451. Přestup 451.01 Přestup může podat každý hráč nebo ostatní člen kdykoli během roku s výjimkou období od 15. února do 14. května vč. 451.02 Přestup, ohlášený v období od 15. února

Více

HRÁČSKÁ SMLOUVA. II. Práva a povinnosti účastníků

HRÁČSKÁ SMLOUVA. II. Práva a povinnosti účastníků HRÁČSKÁ SMLOUVA uzavřená dle 8,26 a 51 občanského zákoníku a ustanovení souvisejících dnešního dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Český svaz ledního hokeje se sídlem Prvního pluku

Více

S centrum Cup 2013 2014 (6 týmů)

S centrum Cup 2013 2014 (6 týmů) S centrum Cup 2013 2014 (6 týmů) Propozice Sportovní klub Benešov ve spolupráci s S trio Benešov a S centrum Benešov pořádají mládežnické turnaje v minikopané přípravek na UMT 4. generace Benešov S centrum

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Praha 9. dubna 2014 Všeobecná ustanovení 1. Řízení Řídí Výkonný výbor ČKA prostřednictvím své Sportovně technické komise. 2. Pořadatel Pořadatelem každého vzájemného utkání je

Více

Zápis ze schůze číslo 05 / 2012. Krajský výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje Olomouckého kraje

Zápis ze schůze číslo 05 / 2012. Krajský výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje Olomouckého kraje Zápis ze schůze číslo 05 / 2012 zk Krajský výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje Olomouckého kraje Datum: středa 05/12 2012, 09,00 hod. Místo: zasedací místnost krajských svazů, OLKO ČSTV, Olomouc,

Více

Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou. Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina

Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou. Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina V. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE O POHÁR HEJTMANA KRAJE VYSOČINA Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina V. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE O POHÁR HEJTMANA KRAJE

Více

XXI. ročníku mezinárodního turnaje. JUNIOR NORTH CUP a VI. ročníku Memoriálu Josefa Kubína

XXI. ročníku mezinárodního turnaje. JUNIOR NORTH CUP a VI. ročníku Memoriálu Josefa Kubína Vážení sportovní přátelé, dovolte, abychom Vás jménem FK Jablonec, z.s. přivítali XXI. ročníku mezinárodního turnaje JUNIOR NORTH CUP a VI. ročníku Memoriálu Josefa Kubína Tento turnaj se v České republice

Více

FK Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012

FK Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012 Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012 Mikulášský halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2003 a mladší Účastníci turnaje: BAUMIT Jablonec A,B,C, FC Slovan Liberec,,

Více

Zápis č.1/2015 z jednání Výkonného výboru středočeského KNS konaného dne 8.ledna 2015 v Osnici

Zápis č.1/2015 z jednání Výkonného výboru středočeského KNS konaného dne 8.ledna 2015 v Osnici Zápis č.1/2015 z jednání Výkonného výboru středočeského KNS konaného dne 8.ledna 2015 v Osnici Přítomni: p. Rackovský Peter, p. Jiří Beránek, p. Jiří Potočník ( 60 % ). Omluveni: p. Miloslav Vach, p. František

Více

17. února 2011 žáci ročníku 1999 a mladší

17. února 2011 žáci ročníku 1999 a mladší ČESKOMORAVSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA Vodárenská 18 747 07 Víceúčelová sportovní hala 17. února 2011 žáci ročníku 1999 a mladší OFS tel: 553625474 Vodárenská 18 web: www.fotbal.cz 747

Více

Fotbalový klub SK FS Junior Teplice. pořádá. I. ročník fotbalového turnaje přípravek. pro hráče věkové kategorie U 10

Fotbalový klub SK FS Junior Teplice. pořádá. I. ročník fotbalového turnaje přípravek. pro hráče věkové kategorie U 10 Fotbalový klub SK FS Junior Teplice pořádá UMBRO CUP 2010 I. ročník fotbalového turnaje přípravek pro hráče věkové kategorie U 10 generálním sponzorem turnaje je firma UMBRO CZ, s.r.o. zastoupená firmou

Více

29. listopadu 2012 Mladší žáci ročníku 2000 a mladší

29. listopadu 2012 Mladší žáci ročníku 2000 a mladší ČESKOMORAVSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA Vodárenská 18 747 07 Opava Víceúčelová sportovní hala Opava 29. listopadu 2012 Mladší žáci ročníku 2000 a mladší OFS Opava tel: 553625474 Vodárenská

Více

ROZPIS SOUTE ˇ ŽÍ 2010 2011

ROZPIS SOUTE ˇ ŽÍ 2010 2011 ROZPIS SOUTĚŽÍ 2010 2011 O B S A H Výkonný výbor ČSLH.... 4 Odborné komise ČSLH... 6 Sekretariát ČSLH... 9 Krajské svazy ČSLH... 12 Mezinárodní program reprezentačních mužstev ČR... 15 Asociace profesionálních

Více

Zápis z jednání Moravského kongresu

Zápis z jednání Moravského kongresu Zápis z jednání Moravského kongresu 1. - Volba vedení MLL Nikolas Adámek podal návrh na prodloužení funkčního období předsedy VMLL na 2 roky. Předseda VMLL návrh na obsazení: Petr Němčík - Petr Němčík

Více

FK Jablonec, z.s. pořádal v neděli 7.12.2014 MIKULÁŠSKÝ. halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2006 a mladší

FK Jablonec, z.s. pořádal v neděli 7.12.2014 MIKULÁŠSKÝ. halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2006 a mladší FK Jablonec, z.s. pořádal v neděli 7.12.2014 MIKULÁŠSKÝ halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2006 a mladší Účastníci turnaje: FK BAUMIT Jablonec A,B, SK Jičín,, FA Petra Voříška Děčín, TJ Sokol

Více

2011 USK Slávie Ústí nad Labem Základní pravidla

2011 USK Slávie Ústí nad Labem Základní pravidla Základní pojmy Člen florbalového oddílu (dále jen člen) každý, který se podílí na fungování oddílu na jiné pozic než dále uvedené a podal přihlášku do oddílu. Hráč je člen, který se aktivně tréninků a

Více

Pardubický krajský svaz ledního hokeje, Sukova třída 1735, 530 02 Pardubice tel.: 606 076 131, fax: 466 742 643, e-mail: ks-pardubicky@cslh.

Pardubický krajský svaz ledního hokeje, Sukova třída 1735, 530 02 Pardubice tel.: 606 076 131, fax: 466 742 643, e-mail: ks-pardubicky@cslh. Pardubický krajský svaz ledního hokeje, Sukova třída 1735, 530 02 Pardubice tel.: 606 076 131, fax: 466 742 643, e-mail: ks-pardubicky@cslh.cz, www.hokejpu.cz Pardubice, duben 2014 O B S A H 1. Složení

Více

LITOMYŠL 7.12.-9.12.2008. Republikové finále AŠSK ČR ve stolním tenise ZŠ. Asociace školních sportovních klubů České republiky

LITOMYŠL 7.12.-9.12.2008. Republikové finále AŠSK ČR ve stolním tenise ZŠ. Asociace školních sportovních klubů České republiky Republikové finále AŠSK ČR ve stolním tenise ZŠ LITOMYŠL 7.12.-9.12.2008 Základní škola Litomyšl, T.G.Masaryka 1145 Propozice republikového finále AŠSK ČR ve stolním tenisu základních škol Litomyšl 7.12.-9.12.2008

Více

P R O P O Z I C E Pražské ligy ledního hokeje

P R O P O Z I C E Pražské ligy ledního hokeje Občanské sdružení Drahobejlova 52/1894 190 00 Praha 9 P R O P O Z I C E Pražské ligy ledního hokeje Pořadatel: Občanské sdružení, dále jen OS PLLH Úvodní ustanovení: Soutěž je řízena Řídícím výborem PLLH

Více

McDONALD S CUP - turnaj v minifotbalu ZŠ

McDONALD S CUP - turnaj v minifotbalu ZŠ Největší fotbalový turnaj pro žáky základních škol, několikanásobně oceněný UEFA jako nejlepší projekt grassroots. Ve dvou věkových kategoriích do turnaje každoročně nastupuje téměř 85 tisíc chlapců a

Více

FORCE CUP ČESKÝ POHÁR NA SILNICI 2015

FORCE CUP ČESKÝ POHÁR NA SILNICI 2015 ČESKÝ POHÁR 2015 / SILNICE ROZPIS FORCE CUP Základní charakteristika ČESKÝ POHÁR NA SILNICI 2015 Český pohár mužů 2015 je celoroční soutěž v silniční cyklistice vypsaná pro kategorie ELITE, U23 a vybrané

Více

v závažných případech nebo opakovaně v lehčích případech nebo prvně Přestupek H T R F A. Jednotlivci

v závažných případech nebo opakovaně v lehčích případech nebo prvně Přestupek H T R F A. Jednotlivci A. Jednotlivci Trest pro Přestupek H T R F 1. Přestupky proti registračnímu a přestupnímu řádu např. hlášení přestupu nebo hostování do více klubů, nedodržování ustanovení řádů, úmyslné uvádění nesprávných

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Praha 8. dubna 2015 VV ČKA ve spolupráci s VV SKoZ připravuje pro kategorii mužů zavedení společné česko-slovenské Interligy. Tato soutěž by měla začít od soutěžního ročníku

Více

REGIONÁLNÍ SVAZ HOKEJBALU MORAVA - SEVER. www.hokejbal-sm.cz. Řídící orgán soutěže MČR SŽ skup. MORAVA - SEVER a MČR MŽ skup.

REGIONÁLNÍ SVAZ HOKEJBALU MORAVA - SEVER. www.hokejbal-sm.cz. Řídící orgán soutěže MČR SŽ skup. MORAVA - SEVER a MČR MŽ skup. PROPOZICE 2013-2014 REGIONÁLNÍ SVAZ HOKEJBALU MORAVA - SEVER IČO: 22769129, Bankovní spojení: Komerční Banka, Číslo účtu: 107-1344600207/0100, www.hokejbal-sm.cz Řídící orgán soutěže MČR SŽ skup. MORAVA

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY ČÁST PRVNÍ SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE HLAVA I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Působnost 1. Dle této části (dále též Soutěžní řád mládeže ) se organizují soutěže

Více

Zápis ze 7.jednání Výkonného výboru

Zápis ze 7.jednání Výkonného výboru Účastníci Zápis ze 7.jednání Výkonného výboru konaného dne 19.12.2006 v Praze Výkonný výbor Martin Maršálek, Vlastimil Pabián, Gerhard Knop, Ivan Králík, Martin Frélich, Aleš Opravil Sekretář Dalibor Nováček

Více

SMĚRNICE PLATNÁ PRO SOUTĚŽE ŘÍZENÉ KSLH PRAHA V SEZÓNĚ 2013-2014

SMĚRNICE PLATNÁ PRO SOUTĚŽE ŘÍZENÉ KSLH PRAHA V SEZÓNĚ 2013-2014 KRAJSKÝ SVAZ LEDNÍHO HOKEJE P R A H A Rozpis mistrovských soutěží 2013-2014 SMĚRNICE PLATNÁ PRO SOUTĚŽE ŘÍZENÉ KSLH PRAHA V SEZÓNĚ 2013-2014 1/Řídící orgán soutěže : Sportovně technická komise KSLH Praha.

Více

P R O P O Z I C E P r a ž s k é l i g y l e d n í h o h o k e j e

P R O P O Z I C E P r a ž s k é l i g y l e d n í h o h o k e j e Občanské sdružení Pražská liga ledního hokeje Drahobejlova 52/1894 190 00 Praha 9 P R O P O Z I C E P r a ž s k é l i g y l e d n í h o h o k e j e Pořadatel: Občanské sdružení Pražská liga ledního hokeje,

Více

ČESKÝ SVAZ LEDNÍHO HOKEJE ROZPIS SOUTĚŽÍ VV KSLH KARLOVARSKÉHO KRAJE

ČESKÝ SVAZ LEDNÍHO HOKEJE ROZPIS SOUTĚŽÍ VV KSLH KARLOVARSKÉHO KRAJE ČESKÝ SVAZ LEDNÍHO HOKEJE ROZPIS SOUTĚŽÍ VV KSLH KARLOVARSKÉHO KRAJE PRO SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2013-2014 SLOŽENÍ VÝKONNÉHO VÝBORU KRAJSKÉHO SVAZU LEDNÍHO HOKEJE KARLOVARSKÉHO KRAJE Předseda KSLH Mgr. ČÁSTKA

Více

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje. Mezinárodní hokejový turnaj žáků Bantam 2000 Peewee 2002 30. 8. 2. 9. 2012 30. 8. 2. 9. 2012 KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

Více

A. Všeobecná ustanovení

A. Všeobecná ustanovení A. Všeobecná ustanovení 1. Pořadatel kvalifikace: ONDRÁŠOVKA a.s., FAČR, SKFS Petr Lacina manažer sportovních projektů Telefon: 725 800 114 e-mail: ondrasovkalacina@seznam.cz, ondrasovkalacina@email.cz

Více

1 Výkonnostní listiny rozhodčích, mezinárodní rozhodčí

1 Výkonnostní listiny rozhodčích, mezinárodní rozhodčí Český volejbalový svaz komise rozhodčích Kritéria hodnocení rozhodčích a mezinárodních rozhodčích výkonnostních listin ČVS ÚVOD Tato kritéria řídí hodnocení rozhodčích, stanovují postup a podmínky zařazení

Více

Když nám píšete jakýkoliv email, pište vždy do předmětu zprávy přesný název vašeho týmu.

Když nám píšete jakýkoliv email, pište vždy do předmětu zprávy přesný název vašeho týmu. NÁVOD Obsah Důležité termíny pro 36. ročník... 2 1. Potvrzení účasti týmů v novém ročníku... 2 1.1. Týmy z loňského ročníku... 2 1.2. Registrace nového týmu... 3 2. Zaplacení startovného... 3 3. Rezervování

Více