Oznámení podílníkům. Pioneer Funds. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Oznámení podílníkům. Pioneer Funds. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010"

Transkript

1 Oznámení podílníkům 8. listopadu 2010 Pioneer Funds Fonds Commun de Placement Pioneer Funds - Notice_Unitholders_2010_A5_CZ_v01b.indd :46:47

2 Pioneer Funds - Notice_Unitholders_2010_A5_CZ_v01b.indd :46:47

3 Obsah 1. Sloučení Podfondů Úpisy, zpětné odkupy a výměny 1.2. Popis cílových Podfondů 2. Změna názvu a/nebo investičních zásad Změna názvu a/nebo úprava investičních zásad Podfondů 2.2. Zpětný odkup a výměna Podílových listů 2.3. Přizpůsobení investičních zásad 3. Změna názvu skupiny Podfondů Změny investičních manažerů Zavedení poplatku za výměnu u Podílových listů Kategorie E a F Změna manažerského a distribučního poplatku Změna výkonnostního honoráře Aktualizované složení představenstva Další zjednodušení Prospektu a Manažerských pravidel Příloha: Poplatky týkající se slučovaných Podfondů Pioneer Funds - Notice_Unitholders_2010_A5_CZ_v01b.indd Sec1: :46:47

4 Pioneer Funds - Notice_Unitholders_2010_A5_CZ_v01b.indd Sec1: :46:48

5 Oznámení podílníkům Podílníkům se tímto dává na vědomí, že představenstvo společnosti Pioneer Asset Management S.A., která je manažerem ( Manažer ) fondu Pioneer Funds ( Fond ) (každý podfond jednotlivě Podfondy ), rozhodlo o následujících změnách: 1 Sloučení Podfondů Především s cílem provozovat Fond hospodárně a zlepšit nabídku produktů Fondu se Manažer rozhodl sloučit následující Podfondy Fondu ( slučované Podfondy ) do níže uvedených cílových podfondů, jejichž investiční zásady jsou popsány níže ( cílové Podfondy ): Slučované Podfondy Akciové Podfondy Pioneer Funds European Small Companies Pioneer Funds European Equity 130/30 Pioneer Funds European Quant Equity Pioneer Funds European Equity Growth Pioneer Funds Global Trends Pioneer Funds Global Sustainable Equity Pioneer Funds Global TMT Pioneer Funds Top Global Players Pioneer Funds U.S. Equity 130/30 Dluhopisové Podfondy Pioneer Funds Euro Convergence Bond Pioneer Funds Infl ation Plus Cílové Podfondy Pioneer Funds European Potential Pioneer Funds European Research Pioneer Funds Top European Players Pioneer Funds Global Ecology Pioneer Funds Global Select Pioneer Funds U.S. Research Pioneer Funds Euro Strategic Bond Pioneer Funds Absolute Return Equilibrium (bude přejmenován na Pioneer Funds Absolute Return Multi-Strategy) Hodnota vlastního kapitálu Podílových listů Podílníků slučovaných Podfondů, kteří nepožádali o zpětný odkup ani výměnu svých Podílových listů, bude určena 10. prosince 2010 k okamžiku ocenění příslušného cílového Podfondu. Na základě toho budou Podílové listy poté vyměněny za Podílové listy stejné kategorie příslušného cílového Podfondu. Zlomky Podílových listů budou vydány nejvýše na tři desetinná místa. Oznámení podílníkům 1 Pioneer Funds - Notice_Unitholders_2010_A5_CZ_v01b.indd Sec2: :46:48

6 Po sloučení budou moci Podílníci jednotlivých slučovaných Podfondů, kteří se stanou Podílníky příslušných cílových Podfondů, poskytnout své Podílové listy ke zpětnému odkupu kterýkoliv Oceňovací den v souladu s ustanoveními Prospektu Pioneer Funds. Sloučení vstoupí v platnost dne 11. prosince Náklady a výdaje vynaložené na tato sloučení ponesou jednotlivé slučované Podfondy k 10. prosinci Další informace ohledně poplatků platných pro cílové Podfondy v porovnání s poplatky slučovaných Podfondů naleznete v Příloze. Sloučení proběhnou v souladu s článkem 21 manažerských pravidel Fondu ( Manažerská pravidla ). Podílníci jednotlivých slučovaných Podfondů mohou nechat své Podílové listy zpětně odkoupit nebo je vyměnit bez platných poplatků za zpětný odkup či výměnu počínaje datem tohoto oznámení až do 8. prosince 2010 včetně, a to v hodnotě vlastního kapitálu na Podílový list Úpisy, zpětné odkupy a výměny Dne 8., 9. a 10. prosince 2010 nebudou přijímány žádné žádosti o úpis ani výměnu v následujících slučovaných Podfondech: Slučované Podfondy Pioneer Funds European Small Companies Pioneer Funds European Equity 130/30 Pioneer Funds European Quant Equity Pioneer Funds European Equity Growth Pioneer Funds Global Trends Pioneer Funds Global Sustainable Equity Pioneer Funds Global TMT Pioneer Funds Top Global Players Pioneer Funds U.S. Equity 130/30 Pioneer Funds Euro Convergence Bond Pioneer Funds Infl ation Plus 2 Oznámení podílníkům Pioneer Funds - Notice_Unitholders_2010_A5_CZ_v01b.indd Sec2: :46:48

7 Z výše uvedených slučovaných Podfondů nebudou dne 9. prosince 2010 a 10. prosince 2010 včetně přijímány žádné žádosti o zpětný odkup ani výměnu. Dne 10. prosince 2010 nebudou zpracovávány žádné žádosti o úpis, výměnu ani zpětný odkup týkající se níže uvedených cílových Podfondů v důsledku toho, že obdrží příspěvky ze slučovaných Podfondů nebo z jiných slučovaných Fondů/ Podfondů (výše neuvedených), které patří do nabídky produktů Pioneer. Všechny žádosti o úpis, výměnu či zpětný odkup obdržené dne 10. prosince 2010 budou zpracovány další pracovní den, tj. 13. prosince Toto platí pro následující cílové Podfondy: Cílové Podfondy Pioneer Funds European Potential Pioneer Funds European Research Pioneer Funds Top European Players Pioneer Funds Global Ecology Pioneer Funds Global Select Pioneer Funds U.S. Research Pioneer Funds Euro Strategic Bond Pioneer Funds Absolute Return Equilibrium (bude přejmenován na Absolute Return Multi-Strategy) Pioneer Funds Euro Aggregate Bond* Pioneer Funds Japanese Equity* Pioneer Funds Euro Cash Plus* Pioneer Funds Euro Liquidity* * Tyto Podfondy obdrží příspěvky z Podfondů/Fondů, které nepatří do rodiny Pioneer Funds Popis cílových Podfondů Níže uvádíme úplné investiční zásady všech osmi cílových Podfondů. Portfolia slučovaných Podfondů mohou být podle těchto investičních zásad upravena již před sloučením. Pokud se investiční manažer cílového Podfondu liší od investičního manažera slučovaného Podfondu, je rovněž uveden níže Pioneer Funds European Potential Slučovaný Podfond Pioneer Funds European Small Companies Cílový Podfond Pioneer Funds European Potential Oznámení podílníkům 3 Pioneer Funds - Notice_Unitholders_2010_A5_CZ_v01b.indd Sec2: :46:48

8 Investiční zásady cílového Podfondu Tento Podfond usiluje o dosažení zhodnocení kapitálu ve střednědobém až dlouhodobém horizontu investováním především do diverzifikovaného portfolia akcií a nástrojů spojených s akciemi vydaných společnostmi s malou tržní kapitalizací, které byly založeny, mají sídlo nebo provozují hlavní podnikatelskou činnost v Evropě. Podfond definuje společnosti s malou tržní kapitalizací jako společnosti, které v okamžiku nákupu spadají do rozmezí tržní kapitalizace indexu MSCI Europe Small Companies Index. Podfond usiluje o přidání hodnoty investováním do diverzifikované řady příležitostí, které byly označeny za atraktivní na základě fundamentálních ukazatelů společnosti. Investiční manažer cílového Podfondu Investiční správu cílového Podfondu zajišťuje společnost Pioneer Investment Management Limited v Dublinu, přičemž společnost Pioneer Investment Management SGRpA v Miláně jedná jako sub-investiční manažer Pioneer Funds European Research Slučované Podfondy Pioneer Funds European Equity 130/30 Pioneer Funds European Quant Equity Cílový Podfond Pioneer Funds European Research Investiční zásady cílového Podfondu Tento Podfond usiluje o dosažení zhodnocení kapitálu ve střednědobém až dlouhodobém horizontu investováním především do diverzifikovaného portfolia akcií a nástrojů spojených s akciemi vydaných společnostmi, které byly založeny, mají sídlo nebo provozují hlavní podnikatelskou činnost v Evropě. Investiční proces vychází z fundamentálního a kvantitativního výzkumu Pioneer Funds Top European Players Slučovaný Podfond Pioneer Funds European Equity Growth Cílový Podfond Pioneer Funds Top European Players 4 Oznámení podílníkům Pioneer Funds - Notice_Unitholders_2010_A5_CZ_v01b.indd Sec2: :46:48

9 Investiční zásady cílového Podfondu Tento Podfond usiluje o dosažení zhodnocení kapitálu ve střednědobém až dlouhodobém horizontu investováním především do portfolia akcií a nástrojů spojených s akciemi vydaných společnostmi se střední a velkou tržní kapitalizací, které byly založeny, mají sídlo nebo provozují hlavní podnikatelskou činnost v Evropě. Tento Podfond není určen pro žádný konkrétní sektor a může investovat do širokého spektra sektorů a odvětví. Podfond usiluje o přidání hodnoty investováním do koncentrované řady příležitostí, které byly označeny za atraktivní na základě fundamentálních ukazatelů společnosti Pioneer Funds Global Ecology Slučované Podfondy Pioneer Funds Global Sustainable Equity Pioneer Funds Global Trends Cílový Podfond Pioneer Funds Global Ecology Investiční zásady cílového Podfondu Tento Podfond usiluje o dosažení zhodnocení kapitálu ve střednědobém až dlouhodobém horizontu investováním především do diverzifikovaného portfolia akcií a nástrojů spojených s akciemi vydaných společnostmi na celém světě, které vyrábějí produkty nebo technologie šetrné k životnímu prostředí nebo které přispívají k rozvoji čistějšího a zdravějšího prostředí. Mezi ně patří společnosti, které podnikají v oblasti kontroly znečištění ovzduší, alternativních zdrojů energie, recyklování, pálení odpadů, úpravy odpadních vod, čištění vody a biotechnologií Pioneer Funds Global Select Slučované Podfondy Pioneer Funds Top Global Players Pioneer Funds Global TMT Cílový Podfond Pioneer Funds Global Select Investiční zásady cílového Podfondu Tento Podfond usiluje o dosažení zhodnocení kapitálu ve střednědobém až dlouhodobém horizontu investováním především do diverzifikovaného portfolia akcií a nástrojů spojených s akciemi vydaných společnostmi na celém světě. Tento Podfond není určen pro žádný konkrétní sektor a může investovat do širokého spektra sektorů a odvětví. Podfond usiluje o přidání hodnoty investováním do řady příležitostí, které byly označeny za atraktivní na základě Oznámení podílníkům 5 Pioneer Funds - Notice_Unitholders_2010_A5_CZ_v01b.indd Sec2: :46:48

10 fundamentálních ukazatelů společnosti. Tento Podfond může používat finanční derivátové nástroje k řízení měnového, územního či tržního rizika Pioneer Funds U.S. Research Slučovaný Podfond Pioneer Funds U.S. Equity 130/30 Cílový Podfond Pioneer Funds U.S. Research Investiční zásady cílového Podfondu Tento Podfond usiluje o dosažení zhodnocení kapitálu ve střednědobém až dlouhodobém horizontu investováním především do diverzifikovaného portfolia akcií a nástrojů spojených s akciemi vydaných společnostmi, které byly založeny, mají sídlo nebo provozují hlavní podnikatelskou činnost v USA. Investiční proces vychází z fundamentálního výzkumu Pioneer Funds Euro Strategic Bond Slučovaný Podfond Pioneer Funds Euro Convergence Bond Cílový Podfond Pioneer Funds Euro Strategic Bond Investiční zásady cílového Podfondu Tento Podfond usiluje o dosažení kapitálového zhodnocení a příjmů ve střednědobém až dlouhodobém horizontu investováním především do diverzifikovaného portfolia dluhových a s dluhem souvisejících nástrojů denominovaných v eurech, hotovosti a nástrojů peněžního trhu. Podfond může investovat až 90 % svých aktiv do dluhových a s dluhem souvisejících nástrojů hodnocených v době nákupu jako nástroje s nižším než investičním stupněm. Podfond může rovněž investovat do vládních a firemních emisí na rozvíjejících se trzích. Až 20 % aktiv Podfondu může být investováno do dluhových a s dluhem souvisejících nástrojů, které mají v době nákupu rating Standard & Poor s nižší než CCC nebo ekvivalentní rating jiné mezinárodně uznávané ratingové organizace hodnotící cenné papíry nebo jej investiční manažer považuje za nástroj srovnatelné úvěrové kvality. Podfond může investovat do konvertibilních dluhopisů. Podfond může také investovat do akciových a s akciemi spojených nástrojů, a to doplňkově nebo jako do vedlejšího produktu dluhové restrukturalizace, jsou-li v portfoliu drženy pozice v cenných papírech pod cenou, nebo v důsledku uplatnění konvertibilního dluhopisu. 6 Oznámení podílníkům Pioneer Funds - Notice_Unitholders_2010_A5_CZ_v01b.indd Sec2: :46:48

11 Investoři by si měli být vědomi zvýšeného rizika investování do cenných papírů s nižším než investičním stupněm, dluhových nástrojů pod cenou a investování na rozvíjejících se trzích, jak je uvedeno v kapitole Zvláštní rizikové faktory v Příloze III Prospektu. Investiční manažer cílového Podfondu Investiční správu cílového Podfondu zajišťuje společnost Pioneer Investment Management Limited v Dublinu Pioneer Funds Absolute Return Multi-Strategy Slučovaný Podfond Pioneer Funds Infl ation Plus Cílový Podfond Pioneer Funds Absolute Return Equilibrium (bude přejmenován na Pioneer Funds Absolute Return Multi-Strategy) Investiční zásady cílového Podfondu Tento Podfond usiluje o dosažení pozitivní návratnosti za všech tržních podmínek investováním především do diverzifikovaného portfolia sestávajícího z akcií a nástrojů spojených s akciemi a rovněž do všech typů dluhových a s dluhem souvisejících nástrojů s různými splatnostmi vydaných jak vládními, tak nevládními emitenty. Podfond může investovat až 50% svých aktiv do akcií a nástrojů spojených s akciemi a rovněž až 25 % svých aktiv do konvertibilních dluhopisů. Podfond bude investovat především do aktiv denominovaných v eurech, jiných evropských měnách, amerických dolarech a japonských jenech. Podfond může investovat na rozvíjejících se trzích. Investoři by si měli být vědomi zvýšeného rizika investování na rozvíjejících se trzích, jak je uvedeno v kapitole Zvláštní rizikové faktory v Příloze III Prospektu. Investiční manažer cílového Podfondu Investiční správu cílového Podfondu zajišťuje společnost Pioneer Investment Management SGRpA v Miláně. Oznámení podílníkům 7 Pioneer Funds - Notice_Unitholders_2010_A5_CZ_v01b.indd Sec2: :46:48

12 2 Změna názvu a/nebo investičních zásad 2.1. Změna názvu a/nebo úprava investičních zásad Podfondů K dni 11. prosinci 2010 dojde ke změně investičních zásad a podle okolností ke změně názvů níže uvedených Podfondů. Změny jsou vyznačeny kurzívou. Kromě toho byly provedeny další změny a došlo k odstranění textu s cílem zefektivnit a zjednodušit investiční zásady Pioneer Funds Euroland Equity Upravené investiční zásady: Tento Podfond usiluje o dosažení zhodnocení kapitálu ve střednědobém až dlouhodobém horizontu investováním nejméně 75 % svých aktiv do diverzifikovaného portfolia akcií a nástrojů spojených s akciemi vydaných společnostmi, které byly založeny, mají sídlo nebo provozují hlavní podnikatelskou činnost v členských státech EU, jež přijaly euro za svoji národní měnu Pioneer Funds European Potential Upravené investiční zásady: Tento Podfond usiluje o dosažení zhodnocení kapitálu ve střednědobém až dlouhodobém horizontu investováním především do diverzifikovaného portfolia akcií a nástrojů spojených s akciemi vydaných společnostmi s malou tržní kapitalizací, které byly založeny, mají sídlo nebo provozují hlavní podnikatelskou činnost v Evropě. Podfond definuje společnosti s malou tržní kapitalizací jako společnosti, které v okamžiku nákupu spadají do rozmezí tržní kapitalizace indexu MSCI Europe Small Companies Index. Podfond usiluje o přidání hodnoty investováním do diverzifikované řady příležitostí, které byly označeny za atraktivní na základě fundamentálních ukazatelů společnosti Pioneer Funds Global Select Upravené investiční zásady: Tento Podfond usiluje o dosažení zhodnocení kapitálu ve střednědobém až dlouhodobém horizontu investováním především do diverzifikovaného portfolia akcií a nástrojů spojených s akciemi vydaných společnostmi na celém světě. Tento Podfond není určen pro žádný konkrétní sektor a může investovat do širokého spektra sektorů a odvětví. Podfond usiluje o přidání hodnoty 8 Oznámení podílníkům Pioneer Funds - Notice_Unitholders_2010_A5_CZ_v01b.indd Sec2: :46:48

13 investováním do řady příležitostí, které byly označeny za atraktivní na základě fundamentálních ukazatelů společnosti. Tento Podfond může používat finanční derivátové nástroje k řízení měnového, územního či tržního rizika Pioneer Funds Latin American Equity Upravené investiční zásady: Tento Podfond usiluje o dosažení zhodnocení kapitálu ve střednědobém až dlouhodobém horizontu investováním především do diverzifikovaného portfolia akcií a nástrojů spojených s akciemi vydaných společnostmi, které byly založeny, mají sídlo nebo provozují hlavní podnikatelskou činnost v zemích Latinské Ameriky. Investoři by si měli být vědomi zvýšeného rizika investování na rozvíjejících se trzích, jak je uvedeno v kapitole Zvláštní rizikové faktory v Příloze III. K 21. lednu 2011 převezme investiční správu tohoto Podfondu společnost Pioneer Investment Management Limited v Dublinu (namísto společnosti Santander Asset Management SGIIC, S.A.) Pioneer Funds U.S. Research Growth Podfond bude přejmenován, jak je uvedeno níže: Stávající název Pioneer Funds U.S. Research Growth Nový název Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growth Upravené investiční zásady: Tento Podfond usiluje o dosažení zhodnocení kapitálu ve střednědobém až dlouhodobém horizontu investováním především do diverzifikovaného portfolia akcií a nástrojů spojených s akciemi emitentů, kteří byli založeni, mají sídlo nebo provozují hlavní podnikatelskou činnost v USA. Podfond používá růstový styl investičního řízení a snaží se investovat do emitentů s nadprůměrným potenciálem pro růst výdělků. Investiční proces vychází z fundamentálního výzkumu Pioneer Funds Euro Bond Upravené investiční zásady: Tento Podfond usiluje o dosažení zhodnocení kapitálu a příjmů ve střednědobém až dlouhodobém horizontu investováním především do Oznámení podílníkům 9 Pioneer Funds - Notice_Unitholders_2010_A5_CZ_v01b.indd Sec2: :46:48

14 diverzifikovaného portfolia sestávajícího z dluhových a s dluhem souvisejících nástrojů denominovaných v eurech vydaných evropskými vládami. Podfond může investovat až 30 % do dluhových a s dluhem souvisejících nástrojů vydaných společnostmi, které byly založeny, mají sídlo nebo provozují hlavní podnikatelskou činnost v Evropě, denominovaných v eurech nebo jakékoliv jiné volně směnitelné měně za předpokladu, že je podkladové devizové riziko převážně zajištěno zpět na euro. Tento Podfond nebude investovat do akcií a nástrojů spojených s akciemi ani konvertibilních cenných papírů Pioneer Funds Euro High Yield Upravené investiční zásady: Tento Podfond usiluje o dosažení zhodnocení kapitálu a příjmů ve střednědobém až dlouhodobém horizontu investováním především do diverzifikovaného portfolia dluhových a s dluhem souvisejících nástrojů s nižším než investičním stupněm. Podfond může pro účely ochrany dočasně alokovat až 49 % svých aktiv do hotovosti nebo dluhových a s dluhem souvisejících nástrojů vydaných členskými státy EU, jež přijaly euro za svoji národní měnu. Podfond bude investovat především do nástrojů denominovaných v eurech a/nebo hotovosti a nástrojů peněžního trhu. Aktiva Podfondu mohou být doplňkově investována rovněž do akciových a s akciemi spojených nástrojů. Dále nebude více než 20 % aktiv Podfondu investováno do konvertibilních cenných papírů. Investoři by si měli být vědomi zvýšeného rizika investování do cenných papírů s nižším než investičním stupněm a investování na rozvíjejících se trzích, jak je uvedeno v kapitole Zvláštní rizikové faktory v Příloze III Pioneer Funds Euro Aggregate Bond Upravené investiční zásady: Tento Podfond usiluje o dosažení zhodnocení kapitálu a příjmů ve střednědobém až dlouhodobém horizontu investováním především do diverzifikovaného portfolia sestávajícího z dluhových a s dluhem souvisejících nástrojů investičního stupně denominovaných v eurech. Podfond se věnuje aktivní a flexibilní alokaci do různých segmentů trhů s pevným příjmem a investuje do široké škály emitentů dluhových trhů, včetně mimo jiné 10 Oznámení podílníkům Pioneer Funds - Notice_Unitholders_2010_A5_CZ_v01b.indd Sec2: :46:48

15 vládních emitentů, nadnárodních institucí, místních správních orgánů, mezinárodních veřejných organizací a firemních emitentů, kteří byli založeni, mají sídlo nebo provozují hlavní podnikatelskou činnost v Evropě. Tento Podfond nebude investovat do akcií a nástrojů spojených s akciemi ani konvertibilních cenných papírů. Upravený profil vhodného investora: Tento Podfond je vhodný pro investory, kteří se chtějí podílet na trzích s pevným příjmem. Podfond je pravděpodobně nejvhodnější pro investory se střednědobým až dlouhodobým horizontem, neboť může dojít ke ztrátám vzhledem k výkyvům na trhu. Podfond může být vhodný jako základní pozice v portfoliu Pioneer Funds Emerging Markets Bond Upravené investiční zásady: Tento Podfond usiluje o dosažení zhodnocení kapitálu a příjmů ve střednědobém až dlouhodobém horizontu investováním především do diverzifikovaného portfolia dluhových a s dluhem souvisejících nástrojů denominovaných v amerických dolarech a jiných měnách OECD vydaných společnostmi, které byly založeny, mají sídlo nebo provozují hlavní podnikatelskou činnost na rozvíjejících se trzích, nebo dluhových a s dluhem souvisejících nástrojů, jejichž úvěrové riziko je spojené s rozvíjejícími se trhy. Měnové riziko na těchto rozvíjejících se trzích nepřesáhne 25 % aktiv Podfondu. Podfond může investovat až 25 % svých aktiv do dluhopisů s připojenými opčními listy a až 5 % do akcií a nástrojů spojených s akciemi. Investoři by si měli být vědomi zvýšeného rizika investování na rozvíjejících se trzích včetně Ruska, jak je uvedeno v kapitole Zvláštní rizikové faktory v Příloze III Pioneer Funds U.S. High Yield Upravené investiční zásady: Tento Podfond usiluje o dosažení zhodnocení kapitálu a příjmů investováním nejméně 70 % svých aktiv do dluhových a s dluhem souvisejících nástrojů s nižším než investičním stupněm včetně cenných papírů souvisejících s hypotékami a cenných papírů zajištěných majetkem a konvertibilních cenných papírů a do prioritních akcií emitentů, kteří byli založeni, mají sídlo nebo provozují hlavní podnikatelskou činnost v USA. Oznámení podílníkům 11 Pioneer Funds - Notice_Unitholders_2010_A5_CZ_v01b.indd Sec2: :46:48

16 Podfond může investovat: (i) až 30 % svých aktiv do nástrojů kanadských emitentů; (ii) až 15 % svých aktiv do nástrojů neamerických a nekanadských emitentů, včetně emitentů z rozvíjejících se trhů; (iii) do hotovosti a nástrojů peněžního trhu; (iv) dluhových a s dluhem souvisejících nástrojů investičního stupně; a (v) doplňkově do akciových a s akciemi spojených nástrojů. Nástroje peněžního trhu a hotovost mohou být zahrnuty do výpočtu procentního podílu aktiv Podfondu investovaných do dluhových a s dluhem souvisejících nástrojů s nižším než investičním stupněm, pokud představují splatný podíl na nástrojích držených v portfoliu Podfondu a hodnotu nástrojů až do jejich úhrady. Investoři by si měli být vědomi zvýšeného rizika investování do cenných papírů s nižším než investičním stupněm a investování na rozvíjejících se trzích, jak je uvedeno v kapitole Zvláštní rizikové faktory v Příloze III Pioneer Funds Strategic Income Upravené investiční zásady: Tento Podfond usiluje o poskytnutí vysoké hladiny běžného zisku ve střednědobém až dlouhodobém horizontu investováním nejméně 80 % svých aktiv do dluhových a s dluhem souvisejících nástrojů včetně cenných papírů souvisejících s hypotékami a cenných papírů zajištěných majetkem. Podfond může flexibilně investovat do široké škály emitentů a segmentů dluhových trhů denominovaných v jakékoliv měně. Devizové riziko může být zajištěno zpět na americké dolary nebo eura. Podfond může v souvislosti se svými investicemi držet pozici v jakékoliv jiné měně než v amerických dolarech jako prostředek řízení relativního měnového rizika. Podfond může investovat: (i) až 70 % svých aktiv do dluhových a s dluhem souvisejících nástrojů s nižším než investičním stupněm; (ii) až 20 % svých aktiv do dluhových a s dluhem souvisejících nástrojů, které mají rating Standard & Poor s nižší než CCC nebo ekvivalentní rating jiné mezinárodně uznávané ratingové organizace hodnotící cenné papíry nebo jej investiční manažer považuje za nástroj srovnatelné úvěrové kvality; (iii) až 30 % svých aktiv do konvertibilních cenných papírů; a (iv) doplňkově do akciových a s akciemi spojených nástrojů. 12 Oznámení podílníkům Pioneer Funds - Notice_Unitholders_2010_A5_CZ_v01b.indd Sec2: :46:48

17 Investoři by si měli být vědomi zvýšeného rizika investování do cenných papírů s nižším než investičním stupněm a investování na rozvíjejících se trzích, jak je uvedeno v kapitole Zvláštní rizikové faktory v Příloze III Pioneer Funds Global High Yield Upravené investiční zásady: Tento Podfond usiluje o dosažení zhodnocení kapitálu a příjmů investováním především do dluhových a s dluhem souvisejících nástrojů s nižším než investičním stupněm vládních a firemních emitentů na celém světě. Nejméně 80 % aktiv Podfondu se bude běžně investovat do dluhových a s dluhem souvisejících nástrojů s nižším než investičním stupněm a prioritních akcií. Dluhové a s dluhem související nástroje, do nichž může Podfond investovat, zahrnují cenné papíry související s hypotékami a cenné papíry zajištěné majetkem a konvertibilní dluhopisy. Podfond může investovat do nástrojů s širokou škálou splatností a zemí emise. Portfolio Podfondu sestává z cenných papírů firemních a vládních emitentů, kteří se nacházejí nejméně ve třech zemích. Nástroje peněžního trhu a hotovost mohou být zahrnuty do výpočtu procentního podílu aktiv Podfondu investovaných do dluhových a s dluhem souvisejících nástrojů s nižším než investičním stupněm, pokud představují splatný podíl na nástrojích držených v portfoliu Podfondu a hodnotu nástrojů až do jejich úhrady. Investoři by si měli být vědomi zvýšeného rizika investování do cenných papírů s nižším než investičním stupněm a investování na rozvíjejících se trzích, jak je uvedeno v kapitole Zvláštní rizikové faktory v Příloze III Pioneer Funds U.S. Dollar Aggregate Bond Upravené investiční zásady: Tento Podfond usiluje o dosažení zhodnocení kapitálu a příjmů ve střednědobém až dlouhodobém horizontu investováním především do diverzifikovaného portfolia sestávajícího z dluhových a s dluhem souvisejících nástrojů investičního stupně denominovaných v amerických dolarech. Podfond může investovat až: (i) 10 % svých aktiv do akcií a nástrojů spojených s akciemi (ii) 25 % svých aktiv do konvertibilních cenných papírů; a Oznámení podílníkům 13 Pioneer Funds - Notice_Unitholders_2010_A5_CZ_v01b.indd Sec2: :46:48

18 (iii) 20 % svých aktiv do dluhových a s dluhem souvisejících nástrojů s nižším než investičním stupněm. Podfond se věnuje aktivní a flexibilní alokaci do různých segmentů trhů s pevným příjmem a investuje do široké škály emitentů dluhových trhů, včetně mimo jiné vládních emitentů, nadnárodních institucí, místních správních orgánů, mezinárodních veřejných organizací a firemních emitentů, kteří byli založeni, mají sídlo nebo provozují hlavní podnikatelskou činnost v USA. Investoři by si měli být vědomi zvýšeného rizika investování do cenných papírů s nižším než investičním stupněm, jak je uvedeno v kapitole Zvláštní rizikové faktory v Příloze III Pioneer Funds Global Aggregate Bond Upravené investiční zásady: Tento Podfond usiluje o dosažení zhodnocení kapitálu a příjmů ve střednědobém až dlouhodobém horizontu investováním především do diverzifikovaného portfolia sestávajícího z dluhových a s dluhem souvisejících nástrojů investičního stupně denominovaných v jakékoliv měně jakéhokoliv členského státu OECD nebo jiných volně směnitelných měnách. Podfond se věnuje aktivní a flexibilní alokaci do různých segmentů trhů s pevným příjmem a investuje do široké škály emitentů dluhových trhů, včetně mimo jiné vládních emitentů, nadnárodních institucí, místních správních orgánů, mezinárodních veřejných organizací a firemních emitentů, kteří byli založeni, mají sídlo nebo provozují hlavní podnikatelskou činnost na celém světě Pioneer Funds Euro Short-Term Upravené investiční zásady: Tento Podfond usiluje o poskytnutí příjmů a udržení hodnoty v krátkodobém až střednědobém horizontu investováním především do diverzifikovaného portfolia dluhových a s dluhem souvisejících nástrojů denominovaných v eurech vydaných evropskými vládami. Podfond může investovat až 30 % do dluhových a s dluhem souvisejících nástrojů vydaných společnostmi, které byly založeny, mají sídlo nebo provozují hlavní podnikatelskou činnost v Evropě, denominovaných v eurech nebo jakékoliv jiné volně směnitelné měně za předpokladu, že je podkladové devizové riziko především zajištěno zpět na euro. 14 Oznámení podílníkům Pioneer Funds - Notice_Unitholders_2010_A5_CZ_v01b.indd Sec2: :46:48

19 Tento Podfond nebude investovat do akcií a nástrojů spojených s akciemi ani konvertibilních cenných papírů. Celková průměrná durace úrokových sazeb Podfondu (včetně hotovosti a nástrojů peněžního trhu) nesmí být delší než 12 měsíců Pioneer Funds U.S. Dollar Short-Term Upravené investiční zásady: Tento Podfond usiluje o poskytnutí příjmů a udržení hodnoty v krátkodobém až střednědobém horizontu investováním především do dluhových a s dluhem souvisejících nástrojů denominovaných v amerických dolarech nebo dluhových a s dluhem souvisejících nástrojů denominovaných v jiné volně směnitelné měně za předpokladu, že podkladové devizové riziko je především zajištěno zpět na americké dolary. Celková průměrná durace úrokových sazeb Podfondu (včetně hotovosti a nástrojů peněžního trhu) nesmí být delší než 12 měsíců Pioneer Funds Euro Corporate Short-Term Upravené investiční zásady: Tento Podfond usiluje o poskytnutí zhodnocení kapitálu a příjmů v krátkodobém až střednědobém horizontu investováním především do diverzifikovaného portfolia sestávajícího z dluhových a s dluhem souvisejících nástrojů investičního stupně, včetně obchodních cenných papírů, vkladových certifikátů a dalších nástrojů peněžního trhu a rovněž cenných papírů zajištěným majetkem denominovaných v eurech. Podfond bude rovněž především investovat do nástrojů se zbývající dobou splatnosti méně než nebo rovnou 36 měsícům. Podfond nesmí investovat do akcií ani nástrojů spojených s akciemi. Dále nebude více než 25 % aktiv Podfondu investováno do konvertibilních cenných papírů Pioneer Funds Total Return Currencies Podfond bude přejmenován, jak je uvedeno níže: Stávající název Pioneer Funds Total Return Currencies Nový název Pioneer Funds Absolute Return Currencies Upravené investiční zásady: Tento Podfond usiluje o dosažení pozitivní návratnosti za všech tržních podmínek investováním především do diverzifikovaného portfolia mezinárodních měn. Oznámení podílníkům 15 Pioneer Funds - Notice_Unitholders_2010_A5_CZ_v01b.indd Sec2: :46:48

20 Podfond může investovat do všech volně a nevolně převoditelných měn. S cílem využít podmínek na trhu nebo zajistit měnové riziko Podfondu může být měnový rizikový profil aktivně řízen prostřednictvím transakcí v celé řadě finančních derivátových nástrojů. Podfond může investovat také do dluhových a s dluhem souvisejících nástrojů, nástrojů peněžního trhu a vkladů u úvěrových institucí denominovaných v různých měnách. Celková průměrná durace úrokových sazeb Podfondu (včetně hotovosti a nástrojů peněžního trhu) nesmí být delší než 12 měsíců. Investoři by si měli být vědomi zvýšeného rizika investování do měn, jak je uvedeno v kapitole Zvláštní rizikové faktory v Příloze III Pioneer Funds Absolute Return Equilibrium Podfond bude přejmenován, jak je uvedeno níže: Stávající název Pioneer Funds Absolute Return Equilibrium Nový název Pioneer Funds - Absolute Return Multi-Strategy Upravené investiční zásady: Tento Podfond usiluje o dosažení pozitivní návratnosti za všech tržních podmínek investováním především do diverzifikovaného portfolia sestávajícího z akcií a nástrojů spojených s akciemi a rovněž do všech typů dluhových a s dluhem souvisejících nástrojů s různými splatnostmi vydaných jak vládními, tak nevládními emitenty. Podfond může investovat až 50 % svých aktiv do akcií a nástrojů spojených s akciemi a rovněž až 25 % svých aktiv do konvertibilních dluhopisů. Podfond bude investovat především do aktiv denominovaných v eurech, jiných evropských měnách, amerických dolarech a japonských jenech. Podfond může investovat na rozvíjejících se trzích. Investoři by si měli být vědomi zvýšeného rizika investování na rozvíjejících se trzích, jak je uvedeno v kapitole Zvláštní rizikové faktory v Příloze III. 16 Oznámení podílníkům Pioneer Funds - Notice_Unitholders_2010_A5_CZ_v01b.indd Sec2: :46:48

21 Pioneer Funds Absolute Return Growth Podfond bude přejmenován, jak je uvedeno níže: Stávající název Pioneer Funds Absolute Return Growth Nový název Pioneer Funds - Absolute Return Multi-Strategy Growth Upravené investiční zásady: Tento Podfond usiluje o dosažení pozitivní návratnosti za všech tržních podmínek investováním především do diverzifikovaného portfolia sestávajícího z akcií a nástrojů spojených s akciemi a rovněž do všech typů dluhových a s dluhem souvisejících nástrojů vydaných jak vládními, tak nevládními emitenty. Podfond může investovat až 100% svých aktiv do akcií a nástrojů spojených s akciemi a rovněž až 25 % svých aktiv do konvertibilních dluhopisů. Podfond bude investovat především do aktiv denominovaných v eurech, jiných evropských měnách, amerických dolarech a japonských jenech. Podfond může investovat na rozvíjejících se trzích. Investoři by si měli být vědomi zvýšeného rizika investování na rozvíjejících se trzích, jak je uvedeno v kapitole Zvláštní rizikové faktory v Příloze III Pioneer Funds Absolute Return Control Podfond bude přejmenován, jak je uvedeno níže: Stávající název Pioneer Funds Absolute Return Control Nový název Pioneer Funds Absolute Return Bond Upravené investiční zásady: Tento Podfond usiluje o dosažení pozitivní návratnosti za všech tržních podmínek investováním především do diverzifikovaného portfolia sestávajícího ze všech typů nástrojů peněžního trhu a dluhových a s dluhem souvisejících nástrojů. Podfond usiluje o pozitivní návratnost prostřednictvím aktivní a flexibilní alokace do různých segmentů trhů s pevným příjmem a investuje do široké škály emitentů dluhových trhů, včetně mimo jiné vládních emitentů, nadnárodních institucí, místních správních orgánů, mezinárodních veřejných organizací a firemních emitentů, kteří byli založeni, mají sídlo nebo provozují hlavní podnikatelskou činnost na celém světě. Oznámení podílníkům 17 Pioneer Funds - Notice_Unitholders_2010_A5_CZ_v01b.indd Sec2: :46:48

22 Podfond může držet dlouhé a krátké pozice prostřednictvím finančních derivátových nástrojů. Podfond může investovat až 25 % svých aktiv do dluhových a s dluhem souvisejících nástrojů s nižším než investičním stupněm a až 25 % svých aktiv do konvertibilních dluhopisů. Investoři by si měli být vědomi zvýšeného rizika investování do cenných papírů s nižším než investičním stupněm, jak je uvedeno v kapitole Zvláštní rizikové faktory v Příloze III Pioneer Funds Global Flexible Podfond bude přejmenován, jak je uvedeno níže: Stávající název Pioneer Funds Global Flexible Nový název Pioneer Funds Global Balanced Upravené investiční zásady: Tento Podfond usiluje o dosažení zhodnocení kapitálu a příjmů ve střednědobém až dlouhodobém horizontu investováním především do akcií a nástrojů souvisejících s akciemi, nástrojů peněžního trhu, dluhových a s dluhem souvisejících nástrojů včetně konvertibilních dluhopisů a dluhopisů s připojenými opčními listy a vkladů na požádání s maximální dobou trvání 12 měsíců. Podfond může také investovat až 15 % svých aktiv do akcií a nástrojů spojených s komoditami. Podfond používá metodu shora dolů k identifikaci atraktivních příležitostí, které představují kompromis mezi rizikem a návratností, napříč kategoriemi aktiv, zeměmi a tržními kapitalizacemi na rozdíl od metody zdola nahoru používané k hodnocení relativní atraktivity cenných papírů v rámci globálních sektorů na základě profilů poměru rizika a návratnosti. Investoři by si měli být vědomi zvýšeného rizika investování na rozvíjejících se trzích, jak je uvedeno v kapitole Zvláštní rizikové faktory v Příloze III. Podfond bude zařazen do skupiny Podfondů Multi-Asset Pioneer Funds Global Diversified Equity 130/30 Podfond bude přejmenován, jak je uvedeno níže: Stávající název Pioneer Funds Global Diversifi ed Equity 130/30 Nový název Pioneer Funds - Global Diversifi ed Equity 18 Oznámení podílníkům Pioneer Funds - Notice_Unitholders_2010_A5_CZ_v01b.indd Sec2: :46:48

23 Upravené investiční zásady: Tento Podfond usiluje o dosažení zhodnocení kapitálu ve střednědobém až dlouhodobém horizontu investováním především do diverzifikovaného portfolia akcií a nástrojů spojených s akciemi vydaných společnostmi na celém světě. Tento Podfond není určen pro žádný konkrétní sektor a může investovat do širokého spektra sektorů a odvětví. Podfond usiluje o přidání hodnoty investováním do řady příležitostí, které byly označeny za atraktivní na základě fundamentálních ukazatelů společnosti Zpětný odkup a výměna Podílových listů Podílníci výše uvedených Podfondů mohou nechat své Podílové listy zpětně odkoupit nebo je vyměnit bez platných poplatků za zpětný odkup či výměnu počínaje datem tohoto oznámení až do 10. prosince 2010 včetně (pokud příslušný Podfond není výše popsaným cílovým Podfondem), a to v hodnotě vlastního kapitálu na Podílový list Přizpůsobení investičních zásad Kromě výše uvedených změn bude znění investičních zásad jednotlivých Podfondů Pioneer Funds přizpůsobeno a zjednodušeno. K tomuto přizpůsobení se uchylujeme z důvodu zachování konzistence textu a s ohledem na poslední vývoj v oblasti regulace. Jedná se zejména o tyto úpravy: všude, kde je uvedeno investování nejméně dvou třetin celkových aktiv Podfondu do jakéhokoliv nástroje, bude toto znění nahrazeno výrazem především ; všude, kde je uvedeno investování do cenných papírů/nástrojů vydaných emitenty, kteří mají sídlo nebo konají převážnou část své hospodářské činnosti v určité zemi, bude nyní uvedeno investování do cenných papírů/ nástrojů vydaných emitenty, kteří mají sídlo nebo provozují hlavní podnikatelskou činnost" v této konkrétní zemi nebo regionu nebo podle okolností případně s uvedením slova na celém světě ; pojem investiční stupeň" bude definován na začátku Prospektu a jeho definice již nebude uváděna u každých příslušných investičních zásad; nástroje uváděné jako vysoce výnosné (neinvestičního stupně) budou dále uváděny pouze jako nástroje s nižším než investičním stupněm ; upozornění na konkrétní rizika týkající se investování na rozvíjejících se trzích (včetně Ruska) a investování do nástrojů s nižším než investičním stupněm bude doplněno u každých příslušných investičních zásad; Oznámení podílníkům 19 Pioneer Funds - Notice_Unitholders_2010_A5_CZ_v01b.indd Sec2: :46:48

24 objasnění hodnotového a výzkumného stylu řízení bude přeformulováno; přeformulována budou i další znění z důvodu zjednodušení a větší srozumitelnosti pro investory: - skutečnost, že investice budou prováděny v souladu s omezeními uvedenými v článku 16 Manažerských pravidel; - seznam nástrojů spojených s akciemi a nástrojů souvisejících s dluhem, do nichž Podfondy investují (neboť tyto nástroje jsou definovány na začátku Prospektu); - další drobná zjednodušení. Další podrobnosti ohledně přeformulování investičních zásad naleznou Podílníci v aktualizované verzi Prospektu s uvedením příslušných úprav, která je pro Podílníka připravena a k dispozici v sídle Manažera a u místních informačních agentů ve všech jurisdikcích, v nichž je Fond obchodován. 3 Změna názvu skupiny Podfondů Podfondy s flexibilní alokací nahradí skupina Podfondy Multi-Asset. 4 Změny investičních manažerů 4.1. Pioneer Funds European Potential K 11. prosinci 2010 bude sub-investičním manažerem tohoto Podfondu jmenována společnost Pioneer Investment Management SGRpA v Miláně Pioneer Funds Absolute Return Growth (bude přejmenován na Absolute Return Multi-Strategy Growth) K 11. prosinci 2010 převezme investiční správu tohoto Podfondu společnost Pioneer Investment Management SGRpA v Miláně (namísto společnosti Pioneer Investment Management Limited v Dublinu). 5 Zavedení poplatku za výměnu u Podílových listů Kategorie E a F K 11. prosinci 2010 může Distributor nebo jeho Agenti za výměnu Podílových listů Kategorie E a F Podfondu na Podílové listy Kategorie E a F jiného Podfondu uvalit na Podílníka dodatečný poplatek do výše 1 % hodnoty vlastního kapitálu Podílových listů, které mají být vyměněny. Distributor nebo jeho Agenti investory informují, zda tento dodatečný poplatek za výměnu bude platit. Podílníci Podílových listů kategorie E a F mohou nechat své Podílové listy zpětně odkoupit nebo je vyměnit bez platných poplatků za zpětný odkup či výměnu počínaje 20 Oznámení podílníkům Pioneer Funds - Notice_Unitholders_2010_A5_CZ_v01b.indd Sec2: :46:48

25 datem tohoto oznámení až do 10. prosince 2010 včetně (pokud příslušný Podfond není výše popsaným cílovým Podfondem), a to v hodnotě vlastního kapitálu na Podílový list. 6 Změna manažerského a distribučního poplatku u níže uvedených Podfondů Euro Bond: S účinností od 11. prosince 2010 se manažerské poplatky mění následovně: Podílové listy Kategorie A: snížen z 0,90 % na 0,70 % Podílové listy Kategorie B: snížen z 1,00 % na 0,70 % Podílové listy Kategorie C: snížen z 1,00 % na 0,70 % Podílové listy Kategorie I: snížen z 0,50 % na 0,35 % S účinností od 11. prosince 2010 se distribuční poplatky mění následovně: Podílové listy Kategorie A: snížen z 0,15 % na 0 % Euro Short-Term: S účinností od 11. prosince 2010 se manažerské poplatky mění následovně: Podílové listy Kategorie A: snížen z 0,90 % na 0,60 % Podílové listy Kategorie B: snížen z 0,90 % na 0,60 % Podílové listy Kategorie C: snížen z 0,90 % na 0,60 % Podílové listy Kategorie I: zvýšen z 0,25 % na 0,30 % Euro Corporate Short-Term: S účinností od 11. prosince 2010 se manažerské poplatky mění následovně: Podílové listy Kategorie A: snížen z 0,90 % na 0,80 % Podílové listy Kategorie B: snížen z 0,90 % na 0,80 % Podílové listy Kategorie C: snížen z 0,90 % na 0,80 % Podílové listy Kategorie I: zvýšen z 0,25 % na 0,40 % Absolute Return Growth (bude přejmenován na Absolute Return Multi-Strategy Growth): S účinností od 11. prosince 2010 se manažerské poplatky mění následovně: Podílové listy Kategorie I: snížen z 0,65 % na 0,60 % Podílníci Podílových listů Kategorie I Podfondů Euro Short-Term a Euro Corporate Short-Term mohou nechat své Podílové listy zpětně odkoupit nebo je vyměnit bez platných poplatků za zpětný odkup či výměnu počínaje datem Oznámení podílníkům 21 Pioneer Funds - Notice_Unitholders_2010_A5_CZ_v01b.indd Sec2: :46:48

26 tohoto oznámení až do 10. prosince 2010 včetně, a to v hodnotě vlastního kapitálu na Podílový list. 7 Zavedení a změna výkonnostního honoráře u níže uvedených Podfondů U Podílových listů Kategorie A následujících podfondů bude zaveden výkonnostní honorář v maximální výši 15 % z výkonnosti, o niž Kategorie Podílových listů převýší benchmark nebo výkonnostní cíl, pod podmínkou dodržení principu high watermark (jak je popsáno v Prospektu): Pioneer Funds - Euro High Yield Pioneer Funds - Euro Strategic Bond Pioneer Funds - U.S. High Yield Pioneer Funds - Strategic Income Pioneer Funds - Global High Yield Pioneer Funds - Emerging Markets Bond Local Currencies Pioneer Funds - Emerging Markets Bond Pioneer Funds - Euroland Equity Pioneer Funds - Core European Equity Pioneer Funds - Top European Players Pioneer Funds - European Equity Value Pioneer Funds - European Potential Pioneer Funds - European Research Pioneer Funds - Italian Equity Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund Pioneer Funds - U.S. Research Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growth Pioneer Funds - U.S. Research Value Pioneer Funds - North American Basic Value Pioneer Funds - U.S. Mid Cap Value Pioneer Funds - Japanese Equity Pioneer Funds - Emerging Markets Equity Pioneer Funds - Asia (Ex. Japan) Equity Pioneer Funds - Latin American Equity Pioneer Funds - China Equity Pioneer Funds - Indian Equity Pioneer Funds - Global Select Pioneer Funds - Global Diversified Equity Pioneer Funds - Global Ecology Pioneer Funds - Gold and Mining Pioneer Funds - Commodity Alpha 22 Oznámení podílníkům Pioneer Funds - Notice_Unitholders_2010_A5_CZ_v01b.indd Sec2: :46:48

27 Pioneer Funds Global Balanced Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity Podílníci Podílových listů Kategorie A výše uvedených Podfondů mohou nechat své Podílové listy zpětně odkoupit nebo je vyměnit bez platných poplatků za zpětný odkup či výměnu počínaje datem tohoto oznámení až do 10. prosince 2010 včetně (pokud příslušný Podfond není výše popsaným cílovým Podfondem), a to v hodnotě vlastního kapitálu na Podílový list. Výkonnostní honorář u Podílových listů kategorie A a E Podfondů Pioneer Funds- Total Return Currencies (bude přejmenován na Pioneer Funds Absolute Return Currencies), Pioneer Funds Absolute Return Control (bude přejmenován na Pioneer Funds Absolute Return Bond), Pioneer Funds Absolute Return Equilibrium (bude přejmenován na Pioneer Funds Absolute Return Multi-Strategy) a Pioneer Funds - Absolute Return Growth (bude přejmenován na Pioneer Funds - Absolute Return Multi-Strategy Growth) bude snížen z maximální výše 20 % na maximální výši 15 % a u Podílových listů Kategorie B, C, F a I bude zaveden výkonnostní honorář v maximální výši 15 %. Podílníci Podílových listů Kategorie B, C, F a I výše uvedených Podfondů mohou nechat své Podílové listy zpětně odkoupit nebo je vyměnit bez platných poplatků za zpětný odkup či výměnu počínaje datem tohoto oznámení až do 10. prosince 2010 včetně (pokud příslušný Podfond není výše popsaným cílovým Podfondem), a to v hodnotě vlastního kapitálu na Podílový list. 8 Aktualizované složení představenstva Manažera Poté, co z představenstva vystoupili pánové Sebastiano Bazzoni, Robert Richardson a Silvio Asti, byl s účinností od 7. září 2010 kooptován jako člen představenstva pan David Harte a předsedou představenstva byl zvolen pan Marc Bayot. 9 Další zjednodušení Prospektu a Manažerských pravidel Prospekt Fondu bude za účelem zjednodušení zcela přeformátován, což se v plném rozsahu projeví v aktualizované verzi Prospektu, která bude od 11. prosince 2010 k dispozici v sídle Manažera a u místních informačních agentů ve všech jurisdikcích, v nichž je Fond obchodován. Tato zjednodušení nijak neovlivní pravidla, jimiž se Fond řídí. Kromě toho bude Prospekt rovněž upraven, aby zahrnoval jak výše uvedená zjednodušení, tak následující změny: Oznámení podílníkům 23 Pioneer Funds - Notice_Unitholders_2010_A5_CZ_v01b.indd Sec2: :46:48

28 rozšíření a zjednodušení kapitoly definice; revize kapitoly s názvem Důležité informace ; zjednodušení definice pracovního dne u Podfondu Pioneer Funds Japanese Equity, jenž je nyní definován jako celý den, kdy jsou otevřené banky a burza v Lucemburku a Tokiu; pozměnění kapitoly Investiční rizika tak, aby zahrnovala upozornění na tzv. Rizika sub-upisování" (neboť Podfondy se mohou angažovat v transakcích zahrnujících sub-upisování emisí cenných papírů (sub-underwriting)), Investice do finančních derivátových nástrojů, Rizika protistrany a Rizika úschovy ; aktualizace kapitoly Nadměrné obchodování/časování trhu tak, aby uváděla, že když drží účty jménem klienta (klientů) zprostředkovatel, jako v případě sběrných účtů, Manažer může od zprostředkovatele požadovat poskytnutí informace o transakcích a podniknout příslušné kroky, aby zabránil praktikám nadměrného obchodování; aktualizace kapitoly Dohody o pověření ; skutečnost, že Podfondy Gold and Mining, U.S. Dollar Aggregate Bond a U.S. Dollar Short-Term byly zaregistrovány na Tchaj-wanu a že celková výše (tj. celková výše převzatých závazků a zaplacených prémií v souvislosti s těmito transakcemi) investic do derivátů (s výjimkou toho, že částky investované do měnových forwardů a měnových swapů na zajištění jsou z tohoto výpočtu vyňaty) nesmí nikdy překročit 40 % hodnoty vlastního kapitálu těchto Podfondů; skutečnost, že benchmark Podfondu Italian Equity pro účely výkonnostního honoráře bude index 100% BCI COMIT Globale + R 10/40 Index (namísto indexu 100% COMIT Globale + R Index). S ohledem na poslední vývoj v oblasti regulace budou Manažerská pravidla upravena tak, aby neobsahovala stávající omezení ohledně manažerských poplatků účtovaných u investic do jiných UCITS/UCI spravovaných Manažerem, aby mohl být účtován manažerský poplatek vyšší než 0,25 % podílu čistých aktiv Podfondu investovaných do jiných UCITS/UCI. V těchto fondech jsou investovány Podfondy Absolute Return Control a Absolute Return Growth a jak již bylo uvedeno výše, podílníci těchto Podfondů mohou nechat své Podílové listy zpětně odkoupit nebo je vyměnit bez platných poplatků za zpětný odkup či výměnu počínaje datem tohoto oznámení až do 8. prosince 2010 včetně, a to v hodnotě vlastního kapitálu na Podílový list. V Lucemburku dne 8. listopadu 2010 Za představenstvo společnosti Pioneer Asset Management S.A. 24 Oznámení podílníkům Pioneer Funds - Notice_Unitholders_2010_A5_CZ_v01b.indd Sec2: :46:48

29 Příloha Kategorie A Podfond Nákupní Manažerský Distribuční Výkonnostní honorář Benchmark poplatek poplatek poplatek procento z příslušné částky Pioneer Funds European Small Companies Max. 5 % 1,50 % Max. 0,30 % n/a 100% MSCI Pioneer Funds European Potential Max. 5 % 1,50 % Max. 0,30 % Max. 15 % Europe Small Cap Pioneer Funds European Equity 130/30 Max. 5 % 1,50 % Max. 0,15 % n/a Pioneer Funds European Quant Equity Max. 5 % 1,25 % Max. 0,30 % n/a Pioneer Funds European Research Max. 5 % 1,50 % 0 % Max. 15 % 100% MSCI Europe Pioneer Funds European Equity Growth Max. 5 % 1,50 % 0 % n/a Pioneer Funds Top European Players Max. 5 % 1,50 % Max. 0,50 % Max. 15 % 100% MSCI Europe Pioneer Funds Global Trends Max. 5 % 1,50 % Max. 0,15 % n/a Pioneer Funds Global Sustainable Equity Max. 5 % 1,50 % Max. 0,15 % n/a Pioneer Funds Global Ecology Max. 5 % 1,50 % Max. 0,30 % Max. 15 % 100% MSCI World Oznámení podílníkům 25 Pioneer Funds - Notice_Unitholders_2010_A5_CZ_v01b.indd Sec2: :46:48

Oznámení podílníkům. Pioneer Funds. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010

Oznámení podílníkům. Pioneer Funds. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010 Oznámení podílníkům 8. listopadu 2010 Pioneer Funds Fonds Commun de Placement Obsah 1. Sloučení Podfondů... 1 1.1. Úpisy, zpětné odkupy a výměny 1.2. Popis cílových Podfondů 2. Změna názvu a/nebo investičních

Více

Oznámení podílníkům. Pioneer P.F. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010

Oznámení podílníkům. Pioneer P.F. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010 Oznámení podílníkům 8. listopadu 2010 Pioneer P.F. Fonds Commun de Placement Pioneer Funds P.F - Notice_Unitholders_2010_A5_CZ_v01.indd 1 3.11.2010 8:47:17 Pioneer Funds P.F - Notice_Unitholders_2010_A5_CZ_v01.indd

Více

Oznámení podílníkům Podfondů:

Oznámení podílníkům Podfondů: Podfondů:» Pioneer Funds Euro Liquidity» Pioneer Funds Dynamic Credit» Pioneer Funds Absolute Return Currencies» Pioneer Funds Absolute Return Bond» Pioneer Funds Sterling Absolute Return Bond» Pioneer

Více

Pololetní zpráva. Pioneer Funds. 30. června 2010 (neauditovaná) A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT)

Pololetní zpráva. Pioneer Funds. 30. června 2010 (neauditovaná) A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Pololetní zpráva 30. června 2010 (neauditovaná) Pioneer Funds A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Na základě této finanční zprávy nelze přijímat žádné úpisy. Úpisy jsou platné pouze

Více

Oznámení pro podílníky. Pioneer P.F. Global Defensive 20 Pioneer P.F. Global Balanced 50 Pioneer P.F. Global Changes

Oznámení pro podílníky. Pioneer P.F. Global Defensive 20 Pioneer P.F. Global Balanced 50 Pioneer P.F. Global Changes Oznámení pro podílníky Pioneer P.F. Global Defensive 20 Pioneer P.F. Global Balanced 50 Pioneer P.F. Global Changes 16. prosince 2014 Obsah Oznámení pro podílníky... 3 1) Odůvodnění navrhovaného sloučení...

Více

Oznámení podílníkům. (dne 30. listopadu 2015)

Oznámení podílníkům. (dne 30. listopadu 2015) Oznámení podílníkům Pioneer Funds Global Investment Grade Corporate Bond Pioneer Funds Absolute Return Multi-Strategy Growth Pioneer Funds Multi Asset Real Return (dne 30. listopadu 2015) Obsah I. Společná

Více

Oznámení pro Podílníky podfondu Pioneer Funds - Gold and Mining

Oznámení pro Podílníky podfondu Pioneer Funds - Gold and Mining Oznámení pro Podílníky podfondu Pioneer Funds - Gold and Mining 20. února 2014 Obsah Oznámení pro Podílníky podfondu... 2 1) Odůvodnění navrhovaného sloučení... 2 2) Možný dopad navrhovaného sloučení na

Více

Prospekt a manažerská pravidla

Prospekt a manažerská pravidla Prospekt a manažerská pravidla 11. prosince 2010 Pioneer Funds A Luxembourg Investment Fund (Fonds Commun De Placement) OBSAH DEFINICE... 5 DŮLEŽITÉ INFORMACE... 7 Ochrana údajů... 8 Vykazování Fondu...

Více

Pololetní zpráva. Pioneer Funds. (neauditovaná) 30. června 2006. A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT)

Pololetní zpráva. Pioneer Funds. (neauditovaná) 30. června 2006. A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Pololetní zpráva (neauditovaná) 30. června 2006 Pioneer Funds A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Obsah Pololetní komentář k finančním trhům...1 VÝPIS VLASTNÍHO KAPITÁLU KE DNI 30.

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY Pioneer obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Fond ) Fond je speciálním fondem cenných papírů,

Více

Prospekt. z července 2015 a Manažerská pravidla. ze dne 30. prosince 2014 Pioneer Funds A Luxembourg Investment Fund (Fonds Commun de Placement)

Prospekt. z července 2015 a Manažerská pravidla. ze dne 30. prosince 2014 Pioneer Funds A Luxembourg Investment Fund (Fonds Commun de Placement) Prospekt z července 2015 a Manažerská pravidla ze dne 30. prosince 2014 Pioneer Funds A Luxembourg Investment Fund (Fonds Commun de Placement) Inhaltsverzeichnis Definice... 4 Důležité Informace... 6 Ochrana

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY Pioneer akciový fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Fond ) Fond je speciálním fondem cenných papírů, přičemž jde o akciový fond.

Více

Výroční zpráva. Pioneer Funds. 31. prosince 2008 (auditovaná) A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT)

Výroční zpráva. Pioneer Funds. 31. prosince 2008 (auditovaná) A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Výroční zpráva 31. prosince 2008 (auditovaná) Pioneer Funds A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Na základě této finanční zprávy nelze přijímat žádné úpisy. Úpisy jsou platné pouze

Více

Informace pro podílníky

Informace pro podílníky Lucemburk, 3. listopadu 2017 Informace pro podílníky CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. společnost se sídlem 5, rue Jean Monnet, L-2180 Lucemburk zapsaná v lucemburském obchodním rejstříku pod č.: B 72

Více

Výroční zpráva. Pioneer Funds. 31. prosince 2007 (auditovaná) A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT)

Výroční zpráva. Pioneer Funds. 31. prosince 2007 (auditovaná) A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Výroční zpráva 31. prosince 2007 (auditovaná) Pioneer Funds A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Na základě této finanční zprávy nelze přijímat žádné úpisy. Úpisy jsou platné pouze

Více

Prospekt. Pioneer Funds Lucemburský investiční fond (Fonds Commun de Placement)

Prospekt. Pioneer Funds Lucemburský investiční fond (Fonds Commun de Placement) Prospekt Leden 07 Pioneer Funds Lucemburský investiční fond (Fonds Commun de Placement) Manažerská pravidla Obsah Informace pro potenciální investory Definice Fond 5 Podfondy 6 KRÁTKODOBÉ PODFONDY Euro

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 Fond je jedním z podfondů podílového fondu PIONEER FUNDS. PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování

Více

Následkem těchto změn budou od 1. ledna 2011 investičními poradci pro podfondy GIF ti, kteří jsou v seznamu uvedeni v pravém sloupci.

Následkem těchto změn budou od 1. ledna 2011 investičními poradci pro podfondy GIF ti, kteří jsou v seznamu uvedeni v pravém sloupci. HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS Société d'investissement à Capital Variable 16, Boulevard d'avranches, L-1160 Lucemburk Velkovévodství Lucemburské R.C.S. Lucemburk B 25 087 Lucemburk, 19. listopadu 2010 Vážený

Více

Pioneer Funds - European Research Pioneer Funds - evropský akciový, ISIN LU (kat. A, non distributed)

Pioneer Funds - European Research Pioneer Funds - evropský akciový, ISIN LU (kat. A, non distributed) Pioneer Funds - European Research Pioneer Funds - evropský akciový, ISIN LU0119366440 (kat. A, non distributed) Základní údaje Obhospodařovatel fondu Pioneer Asset Management, S.A. Místo obchodní registrace

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471 PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování ( Fond Commun de Placement ) založenou podle právního řádu

Více

Lucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP. Sídlo: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č.

Lucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP. Sídlo: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č. FOR PROFESSIONAL INVESTORS Lucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP Sídlo: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č. B 33363 1. PROSPEKT KVĚTEN 2014 I PROSPEKT - KVĚTEN

Více

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako "Společnost")

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako Společnost) ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako "Společnost") Oznámení akcionářům 1) Představenstvo společnosti rozhodlo o

Více

Oznámení akcionářům. PARVEST Equity World Health Care BNP Paribas L1 Equity World Utilities. PARVEST Equity World Low Volatility.

Oznámení akcionářům. PARVEST Equity World Health Care BNP Paribas L1 Equity World Utilities. PARVEST Equity World Low Volatility. Oznámení akcionářům V souvislosti s optimalizací nabídky fondů skupiny BP Paribas a nákladů, které jsou s tím spojeny, se představenstvo společnosti v souladu s ustanoveními článku 32 stanov společnosti

Více

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Představení investičních služeb UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Privátní bankovnictví ( PB ) Propagační materiál * Březen 2012 Představení investičních služeb UCB PB Investiční služby dle potřeb a

Více

Pioneer Funds - Strategic Income

Pioneer Funds - Strategic Income KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o tomto fondu. Nejde o propagační materiál; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon.účelem je, aby investor lépe pochopil

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT. Conseq Invest plc. Conseq Invest Dluhopisový fond. 22. prosince 2010

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT. Conseq Invest plc. Conseq Invest Dluhopisový fond. 22. prosince 2010 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT Conseq Invest plc Conseq Invest Dluhopisový fond 22. prosince 2010 Tento Zjednodušený prospekt (statut) obsahuje klíčové informace týkající se společnosti Conseq Invest plc (dále

Více

PIONEER S.F. A LUXEMBOURG INVESTMENT FUND (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) PROSPEKT. z července 2015 MANAŽERSKÁ PRAVIDLA. ze dne 23.

PIONEER S.F. A LUXEMBOURG INVESTMENT FUND (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) PROSPEKT. z července 2015 MANAŽERSKÁ PRAVIDLA. ze dne 23. PIONEER S.F. A LUXEMBOURG INVESTMENT FUND (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) PROSPEKT z července 2015 A MANAŽERSKÁ PRAVIDLA ze dne 23. prosince 2014 1 OBSAH DEFINICE... 5 DŮLEŽITÉ INFORMACE... 8 Ochrana údajů...

Více

Výroční zpráva. Pioneer Funds. 31. prosince 2010 (auditovaná) A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT)

Výroční zpráva. Pioneer Funds. 31. prosince 2010 (auditovaná) A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Výroční zpráva 31. prosince 2010 (auditovaná) Pioneer Funds A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Na základě této finanční zprávy nelze přijímat žádné úpisy. Úpisy jsou platné pouze

Více

PIONEER FUNDS GLOBAL ECOLOGY Pioneer Funds - Global Ecology, ISIN: LU Správcovskou společností je společnost Pioneer Asset Management S.A.

PIONEER FUNDS GLOBAL ECOLOGY Pioneer Funds - Global Ecology, ISIN: LU Správcovskou společností je společnost Pioneer Asset Management S.A. PIONEER FUNDS GLOBAL ECOLOGY Pioneer Funds - Global Ecology, ISIN: LU0271656133 Správcovskou společností je společnost Pioneer Asset Management S.A. Charakteristika Fondu Fond je jedním z podfondů podílového

Více

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů AKAT byla vypracována na základě rámcové metodologie ( The European Fund Classification ), kterou vydala Evropská federace fondů

Více

Prospekt. ze září 2016 a Manažerská Pravidla. ze dne 3. srpna 2015 Pioneer S.F. A Luxembourg Investment Fund (Fonds Commun de Placement)

Prospekt. ze září 2016 a Manažerská Pravidla. ze dne 3. srpna 2015 Pioneer S.F. A Luxembourg Investment Fund (Fonds Commun de Placement) Prospekt ze září 2016 a Manažerská Pravidla ze dne 3. srpna 2015 Pioneer S.F. A Luxembourg Investment Fund (Fonds Commun de Placement) Obsah Definice... 4 Důležité informace... 6 Ochrana údajů... 7 Vykazování

Více

Nabídka na zhodnocení finančních prostředků s podílovými fondy SGAM USD

Nabídka na zhodnocení finančních prostředků s podílovými fondy SGAM USD Nabídka na zhodnocení finančních prostředků s podílovými fondy SGAM USD Předkládá: Datum: Místo: Platnost nabídky do: Skupina Amundi Skupina Amundi vznikla 31.12.2009 fúzí společností Société Générale

Více

Lucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP. Sídlo: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č.

Lucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP. Sídlo: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č. Lucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP Sídlo: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č. B 33363 Abychom zjednodušili škálu a nabídli akcionářům jednoměnové třídy, představenstvo

Více

CS Investment Funds 2

CS Investment Funds 2 Sídlo: 1. Oznámení podílníkům podfondu Credit Suis (Lux) European Property Equity Fund (dále jen Zanikající podfond ), podfondu a akcionářům Credit Suis (Lux) Global Property Income Maximir Equity Fund

Více

Investiční akademie Typologie podílových fondů

Investiční akademie Typologie podílových fondů Investiční akademie Typologie podílových fondů Michal Mitrega, Petr Žabža Praha, 9. březen 2017 Agenda dnešního online webináře Typologie podílových fondů trochu jinak 1. Kdo by o investici do podílových

Více

Otázky a odpovědi Přejmenování fondů ING Investment Management

Otázky a odpovědi Přejmenování fondů ING Investment Management Otázky a odpovědi Přejmenování fondů ING Investment Management 1 Souvislosti a cíle Když v roce 2008 v souvislosti s finanční krizí získala ING pomoc od holandské vlády, dohodla se s Evropskou komisí na

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

Návrh podmínek fúze podle ustanovení článku 69 lucemburského zákona o společnostech kolektivního investování ze 17. prosince 2010. Oznámení akcionářům

Návrh podmínek fúze podle ustanovení článku 69 lucemburského zákona o společnostech kolektivního investování ze 17. prosince 2010. Oznámení akcionářům Oznámení akcionářům V souvislosti s optimalizací nabídky fondů skupiny BP Paribas a nákladů, které jsou s tím spojeny, se představenstvo společnosti v souladu s ustanoveními článku 32 stanov společnosti

Více

Pioneer Invest. Investujeme již od roku

Pioneer Invest. Investujeme již od roku Pioneer Invest Investujeme již od roku 1928... Číslo Smlouvy je shodné s rodným číslem nebo IČ/NID/VID Klienta SMLOUVA O PŘIJÍMÁNÍ, PŘEDÁVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ POKYNŮ TÝKAJÍCÍCH SE CENNÝCH PAPÍRŮ KOLEKTIVNÍHO

Více

Oznámení akcionářům. Hlavní

Oznámení akcionářům. Hlavní Oznámení akcionářům V souvislosti s optimalizací nabídky fondů skupiny BNP Paribas a nákladů, které jsou s tím spojeny, se představenstvo společnosti v souladu s ustanoveními článku 32 stanov společnosti

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory Tento dokument obsahuje klíčové informace pro investory o tomto fondu. Nejedná se o marketingový materiál. Tyto informace odpovídají zákonu o kolektivním investování a jejich

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Winners 2

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Winners 2 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Winners 2 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002 Místo

Více

CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) třída podílových listů Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) ISIN LU0175164267

CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) třída podílových listů Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) ISIN LU0175164267 CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) třída podílových listů Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) ISIN LU0175164267 Obhospodařovatelská společnost Credit Suisse Fund Management S.A.,

Více

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Zjednodušený statut ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond OBECNÉ INFORMACE 1. Název podílového fondu zní ATLANTIK Flexibilní

Více

HSBC Global Investment Funds. Globální fondy HSBC Freedom. Červenec 2007. Podmínky pro podání žádosti. Smlouva o poskytování služeb nominee

HSBC Global Investment Funds. Globální fondy HSBC Freedom. Červenec 2007. Podmínky pro podání žádosti. Smlouva o poskytování služeb nominee HSBC Global Investment Funds Globální fondy HSBC Freedom Červenec 2007 Podmínky pro podání žádosti Smlouva o poskytování služeb nominee 3 Obsah DŮLEŽITÉ INFORMACE 4 ČÁST 1 INFORMACE O PODFONDU 5 1.1.

Více

Nové trendy v investování

Nové trendy v investování AC Innovation s.r.o. Projekt: Praktický průvodce ekonomikou aneb My se trhu nebojíme! Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.34/02.0039 Vzdělávací oblast: Nové trendy v investování Ing. Jan Lembas Ústecký kraj

Více

mynext - měsíční zpráva Exkluzivní řešení pro Vaše investice v UniCredit Private Banking

mynext - měsíční zpráva Exkluzivní řešení pro Vaše investice v UniCredit Private Banking mynext - měsíční zpráva Exkluzivní řešení pro Vaše investice v UniCredit Private Banking Prosinec 2016 Exkluzivní řešení pro Vaše investice v UniCredit Private Banking Výkonnosti všech portfolií od vzniku

Více

mynext - měsíční zpráva Exkluzivní řešení pro Vaše investice v UniCredit Private Banking

mynext - měsíční zpráva Exkluzivní řešení pro Vaše investice v UniCredit Private Banking mynext - měsíční zpráva Exkluzivní řešení pro Vaše investice v UniCredit Private Banking Září 2016 Exkluzivní řešení pro Vaše investice v UniCredit Private Banking Výkonnosti všech portfolií od vzniku

Více

Společná komunikace společností Credit Suisse Bond Fund Management Company ( Obhospodařovatel ) a Aberdeen Global Services S.A.

Společná komunikace společností Credit Suisse Bond Fund Management Company ( Obhospodařovatel ) a Aberdeen Global Services S.A. Credit Suisse Bond Fund Management Company Société Anonyme, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 44 866 Jednající z výkonu funkce současného obhospodařovatele Credit Suisse Bond Fund

Více

PIONEER P.F. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT z prosince 2011

PIONEER P.F. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT z prosince 2011 PIONEER P.F. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT z prosince 2011 OBSAH I. MANAGEMENT A ADMINISTRATIVA... 3 II. MÍSTNÍ ZÁSTUPCI... 4 III. PODFONDY... 6 PODFONDY SE ZAJIŠTĚNÝM KAPITÁLEM... 7 1. PIONEER P.F. DYNAMIC HYBRID

Více

RÉSERVÉ. L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č. B 33363

RÉSERVÉ. L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č. B 33363 RÉSERVÉ Lucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP Sídlo: 33 rue de Gasperich, Za účelem rozšíření geografického rozpětí nabídky níže uvedených slučujících se podfondů a zvýšení jejich aktiv pro efektivní

Více

csf_publ_changes_cz_hospodarske noviny_28 03 2013

csf_publ_changes_cz_hospodarske noviny_28 03 2013 Credit Suisse SICAV (Lux), se sídlem na adrese 5, rue Jean Monnet, L-2180 Lucemburk, R.C.S. Lucemburské velkovévodství B 81.507 Credit Suisse SICAV One (Lux), se sídlem na adrese 5, rue Jean Monnet, L-2180

Více

Worldselect One First Selection

Worldselect One First Selection Worldselect One First Selection Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července 2004. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN

Více

Pioneer Funds Strategic Income

Pioneer Funds Strategic Income Pioneer Funds Strategic Income Třída A USD Nedistribuující 31. prosinec 2014 Page 1 I For Broker/Dealer Use Only and Not to be Distributed to the Public CZK_Hedged třída Pioneer Funds Strategic Income

Více

Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě

Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě ABN AMRO INTERNATIONAL DERIVATIVES FUND Podfond Strukturovaných investičních fondů ABN AMRO, organizace kolektivního investování do převoditelných cenných papírů podle lucemburského zákona. Zjednodušený

Více

Pioneer - Multibrand Aktivní portfolia top správců. září 2007

Pioneer - Multibrand Aktivní portfolia top správců. září 2007 Pioneer - Multibrand Aktivní portfolia top správců září 2007 Aktivní správa top správců First-in-class Pioneer Funds Multibrand portfolia Jedinečnost tkví v kombinaci čtyřech vlastností: Aktivní správa

Více

Pioneer Funds Euro Corporate Short-Term

Pioneer Funds Euro Corporate Short-Term Pioneer Funds Euro Corporate Short-Term Třída A EUR 31. březen 2015 Důležité upozornění EUR třída Pioneer Funds Euro Corporate Short-Term byla založena 12. 10. 2006. Tato prezentace není investičním doporučením,

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT. Generali PPF Invest plc (dále jen "Společnost")

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT. Generali PPF Invest plc (dále jen Společnost) ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT 16. května 2011 Generali PPF Invest plc (dále jen "Společnost") Tento Zjednodušený prospekt obsahuje klíčové informace týkající se Společnosti, která je otevřenou zastřešující investiční

Více

ABN AMRO Absolute Return Bond Fund (Euro)

ABN AMRO Absolute Return Bond Fund (Euro) ABN AMRO Absolute Return Bond Fund (Euro) Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky

Více

Exkluzivní řešení pro Vaše investice v UniCredit Private Banking. Moje investice o krok napřed.

Exkluzivní řešení pro Vaše investice v UniCredit Private Banking. Moje investice o krok napřed. Exkluzivní řešení pro Vaše investice v UniCredit Private Banking Moje investice o krok napřed. Budoucnost Vašich investic začíná dnes mynext představuje novou generaci komplexního řešení Vašich investic

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Programy Investování. investičního životního pojištění

Programy Investování. investičního životního pojištění Programy Investování investičního životního pojištění Programy Investování investičního životního pojištění Programy investování investičního životního pojištění MetLife MetLife pojišťovna a.s., nabízí

Více

Ranking investičních fondů (červen 2014)

Ranking investičních fondů (červen 2014) INVESTIČNÍ FONDY ZHODNOCUJEME INFORMACE Ranking investičních fondů (červen 2014) Ranking Analizy Online je nástroj, který jednoduchým způsobem pomáhá investorům určit nejlepší a nejhorší investiční řešení

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Exkluzivní řešení pro Vaše investice v UniCredit Private Banking. Moje investice o krok napřed.

Exkluzivní řešení pro Vaše investice v UniCredit Private Banking. Moje investice o krok napřed. Exkluzivní řešení pro Vaše investice v UniCredit Private Banking Moje investice o krok napřed. Budoucnost Vašich investic začíná dnes mynext představuje novou generaci komplexního řešení Vašich investic

Více

BNP Paribas L1 Equity World Emerging zkráceně BNPP L1 Equity World Emerging

BNP Paribas L1 Equity World Emerging zkráceně BNPP L1 Equity World Emerging Equity World Emerging Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

Pioneer Funds Strategic Income

Pioneer Funds Strategic Income Třída A CZK_Hedged ND 30. červen 2015 Page 1 I For Broker/Dealer Use Only and Not to be Distributed to the Public CZK_Hedged třída Pioneer Funds Strategic Income byla založena 19. 7. 2011. Tato prezentace

Více

Ranking investičních fondů (únor 2014)

Ranking investičních fondů (únor 2014) INVESTIČNÍ FONDY ZHODNOCUJEME INFORMACE Ranking investičních fondů (únor 2014) Ranking Analizy Online je nástroj, který jednoduchým způsobem pomáhá investorům určit nejlepší a nejhorší investiční řešení

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds

Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Templeton BRIC Fund Třída A(acc)EUR ISIN LU0229946628 Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Sumář cílů fondu Investičním cílem fondu je

Více

Zásady investiční politiky hl. m. Prahy při zhodnocování volných finančních prostředků

Zásady investiční politiky hl. m. Prahy při zhodnocování volných finančních prostředků Příloha č. 1 k usnesení Rady č. 1253 ze dne 30. 8. 2011 Zásady investiční politiky hl. m. Prahy při zhodnocování volných finančních prostředků ) Základní principy strategie při zhodnocování dočasně volných

Více

Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond

Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond Podílový fond podle 20 Zákona o investičních fondech. ISIN: AT0000A00EC3 / AT0000815022/ AT0000859418. Povolen Úřadem pro dohled na finančním trhem podle ustanovení

Více

Pioneer Funds Emerging Markets Bond

Pioneer Funds Emerging Markets Bond Pioneer Funds Emerging Markets Bond Třída A CZK_Hedged ND 30. červen 2015 USD třída Pioneer Funds Emerging Markets Bond CZK_Hedged byla založena 19. 3. 2013. Tato prezentace není investičním doporučením,

Více

Statuty NOVIS pojistných fondů

Statuty NOVIS pojistných fondů Statuty NOVIS pojistných fondů Statut NOVIS Garantovaně Rostoucí Pojistný Fond NOVIS Garantovaně Rostoucí Pojistný Fond vytváří a spravuje NOVIS Poisťovňa a.s., se sídlem Námestie Ľudovíta Štúra 2, 811

Více

Informace určené Zveřejněním pro poskytování investiční služby podle 6 odst.1 písm. a) a b) Zákona o cenných papírech Investiční limity

Informace určené Zveřejněním pro poskytování investiční služby podle 6 odst.1 písm. a) a b) Zákona o cenných papírech Investiční limity Informace určené Zveřejněním pro poskytování investiční služby podle 6 odst.1 písm. a) a b) Zákona o cenných papírech Investiční limity Minimální částka první investice - 6 000 CZK Minimální částka následné

Více

FINANČNÍ ANALÝZA, BANKY A KAPITÁLOVÝ TRH: PRAKTICKÝ POHLED

FINANČNÍ ANALÝZA, BANKY A KAPITÁLOVÝ TRH: PRAKTICKÝ POHLED FINANČNÍ ANALÝZA, BANKY A KAPITÁLOVÝ TRH: PRAKTICKÝ POHLED VRATISLAV SVOBODA, J&T BANKA A.S. PRAHA 2.12.2014 1 Obsah Bilance (rozvaha) společnosti Akcie a dluhopisy Co se odehrává na finančních trzích

Více

Vývoj portfolia v mandátu Fichtner s.r.o.

Vývoj portfolia v mandátu Fichtner s.r.o. Vývoj portfolia v mandátu Fichtner s.r.o. 30000 00 25000 00 20000 00 1.1 Vývoj portfolia Potřebný objem majetku Měsíční renta V normálních časech V těžkých časech Renta z finančního majetku 6000 16824993

Více

C-QUADRAT Strategie AMI (T) CZK. QUADRAT Strategie AMI (T) CZK OBSAH. Všeobecné produktové informace. 2 Vývoj fondu a ukazatele.

C-QUADRAT Strategie AMI (T) CZK. QUADRAT Strategie AMI (T) CZK OBSAH. Všeobecné produktové informace. 2 Vývoj fondu a ukazatele. MĚSÍČNÍ ZPRÁVA KVĚTEN 2015 C-QUADRAT QUADRAT OBSAH C-QUADRAT Všeobecné produktové informace 2 Vývoj fondu a ukazatele 3 Simulovaný a skutečný vývoj fondu a ukazatele / Vývoj pravidelné investice 4 Analýza

Více

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities World Commodities Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

BNP Paribas L1 Convertible Bond World zkráceně BNPP L1 Convertible Bond World

BNP Paribas L1 Convertible Bond World zkráceně BNPP L1 Convertible Bond World Convertible Bond World Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

Zjednodušený prospekt. Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent

Zjednodušený prospekt. Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou

Více

C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced ISIN AT (T) Správu tohoto fondu vykonává C-QUADRAT Kapitalanlage AG

C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced ISIN AT (T) Správu tohoto fondu vykonává C-QUADRAT Kapitalanlage AG C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced ISIN AT0000634704 (T) Správu tohoto fondu vykonává C-QUADRAT Kapitalanlage AG Údaje o fondu k 28. 02. 2014 Investiční společnost C-QUADRAT Portfolio manažer ARTS Asset

Více

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 Informace o fondu platné k 28. 02. 2014 Kurz k 11. 04. 2014 177,60 EUR Velikost fondu 334,10 mil. EUR Nejvyšší hodnota za 12 měsíců 180,78 EUR Nejnižší

Více

mynext - měsíční zpráva Exkluzivní řešení pro Vaše investice v UniCredit Private Banking

mynext - měsíční zpráva Exkluzivní řešení pro Vaše investice v UniCredit Private Banking mynext - měsíční zpráva Exkluzivní řešení pro Vaše investice v UniCredit Private Banking Březen 2018 Exkluzivní řešení pro Vaše investice v UniCredit Private Banking Výkonnosti všech portfolií od vzniku

Více

FLEXI životní pojištění

FLEXI životní pojištění Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Franklin Mutual Global Discovery Fund

Franklin Mutual Global Discovery Fund Franklin Mutual Global Discovery Fund Franklin Templeton Investment Funds Třída A(acc)EUR-H2 ISIN LU0294219513 Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds, Správcovská společnost

Více

Harmonogram zpracování pokynů (platný od 26.8.2015)

Harmonogram zpracování pokynů (platný od 26.8.2015) Harmonogram zpracování pokynů (platný od 26.8.2015) Tento dokument Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. (dále též IKS ) obsahuje časový rozvrh provozního dne a další důležitá pravidla a informace

Více

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 1.12.2015)

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 1.12.2015) Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 1.12.2015) Vklady Vklad Vám zřídíme z Běžného účtu nebo Sběrného účtu. Žádost o zřízení z Běžného účtu podáváte prostřednictvím Internetového bankovnictví.

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen - Český akciový fond podílového fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou

Více

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od ) Fyzické osoby nepodnikatelé - nezletilé

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od ) Fyzické osoby nepodnikatelé - nezletilé Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 1.11.2016) Fyzické osoby nepodnikatelé - nezletilé Pro nezletilé Klienty s uzavřenou Rámcovou smlouvou Clear Deal jsou dostupné produkty a služby uvedené

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního

Více

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od )

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od ) Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 15.2.2016) Vklady Vklad Vám zřídíme z Běžného účtu nebo Sběrného účtu. Žádost o zřízení Vkladu z Běžného účtu podáváte prostřednictvím Internetového bankovnictví.

Více

Factsheet slovníček pojmů

Factsheet slovníček pojmů Pomůcka pro lepší orientaci při čtení měsíčních zpráv fondu Obsah 1. 2. 3. Údaje o dluhopisových a akciových fondech Ratingy Výkonnost Základní údaje Poplatky a náklady Investiční cíl Analýza rizik Přehledy

Více

C-QUADRAT Strategie AMI (T) CZK

C-QUADRAT Strategie AMI (T) CZK MĚSÍČNÍ ZPRÁVA ČERVENEC 2014 OBSAH Všeobecné produktové informace 2/8 Vývoj fondu a ukazatele 3/8 Simulovaný a skutečný vývoj fondu a ukazatele / Vývoj pravidelné investice 4/8 Analýza fondu 5/8 Přehled

Více

Nejistota na finančních trzích přetrvává, náš přístup v investování zůstává proto opatrnější

Nejistota na finančních trzích přetrvává, náš přístup v investování zůstává proto opatrnější 5. září 2016 Nejistota na finančních trzích přetrvává, náš přístup v investování zůstává proto opatrnější Situace na finančních trzích zůstala během léta překvapivě velmi klidná. Počáteční šok vyvolaný

Více

Pioneer Funds Euro Strategic Bond

Pioneer Funds Euro Strategic Bond Pioneer Funds Euro Strategic Bond Třída A CZK_Hedged ND 30. červen 2015 Důležité upozornění CZK_Hedged třída Pioneer Funds Euro Strategic Bond byla založena 4. 9. 2012. Tato prezentace není investičním

Více

Vysvětlivky k měsíčním reportům fondů RCM

Vysvětlivky k měsíčním reportům fondů RCM Vysvětlivky k měsíčním reportům fondů RCM Rozhodný den Pokud není u jednotlivých údajů uvedeno žádné konkrétní datum, platí údaje k tomuto rozhodnému dni. Kategorie investic Třída aktiv a její stručný

Více

MĚSÍČNÍ ZPRÁVA ČE Č R E V R E V N E N

MĚSÍČNÍ ZPRÁVA ČE Č R E V R E V N E N MĚSÍČNÍ ZPRÁVA ČERVEN 2015 OBSAH Všeobecné produktové informace 2 Vývoj fondu a ukazatele 3 Analýza fondu 4 Proces rozložení aktiv / Vývoj pravidelné investice 6 Přehled o trhu 7 Příloha 8 Marketingová

Více

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Obsah Co je riziko? Rizika dluhových instrumentů Rizika akciových trhů Jak s nimi pracovat? Co je riziko? Riziku se nelze vyhnout!

Více