P ř í l o h a č. 2 S t a t u t u m ě s t a B r n a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P ř í l o h a č. 2 S t a t u t u m ě s t a B r n a"

Transkript

1 P ř í l o h a č. 2 S t a t u t u m ě s t a B r n a Přehled činností v přenesené působnosti, které vykonávají některé městské části pro jiné městské části Strana 1 (celkem 15)

2 Městská část Brno-střed vykonává státní správu pro: Městskou část Brno-Bohunice na úseku: 1. Civilní ochrany - 15 odst. 2 písm. d) zák. č. 239/2000 Sb., o Integrovaném 2. Vnitřních věcímatriky Městskou část Brno-Starý Lískovec na úseku: č. 301/2000 Sb., ve znění pozdějších 1. Civilní ochrany - 15 odst. 2 písm. d) zák. č. 239/2000 Sb., o Integrovaném 2. Vnitřních věcímatriky Městskou část Brno-Nový Lískovec na úseku: č. 301/2000 Sb., ve znění pozdějších 1. Civilní ochrany - 15 odst. 2 písm. d) zák. č. 239/2000 Sb., o Integrovaném 2. Vnitřních věcímatriky Městskou část Brno-Bosonohy na úseku: č. 301/2000 Sb., ve znění pozdějších č. 301/2000 Sb., ve znění pozdějších Městskou část Brno-Kohoutovice na úseku: č. 301/2000 Sb., ve znění pozdějších Strana 2 (celkem 15)

3 Městská část Brno-Žabovřesky vykonává státní správu pro: Městskou část Brno-Komín na úseku: č. 301/2000 Sb., ve znění pozdějších Městskou část Brno-Jundrov na úseku: č. 301/2000 Sb., ve znění pozdějších Městská část Brno-Královo Pole vykonává státní správu pro: Městskou část Brno-Medlánky na úseku: č. 301/2000 Sb., ve znění pozdějších Městskou část Brno-Útěchov na úseku: 1. Bydlení - zák. č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění - zák. č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění - 5 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších - zák. č. 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého, ve znění pozdějších 2. Lesního hospodářství a myslivosti - 63 odst. 1, 2, 3 a 4 zák. č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění - 53 odst. 1-3 zák. č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění - 35 odst.1 písm. c), f) zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších Strana 3 (celkem 15)

4 3. Sociální péče , 19 odst. 5, 29-30, 31-34, 36-37, 42b, 51,52, 54-57, 59, 62 zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění - 37 odst. 1a, 91, odst. 6, zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění - 76a, zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších 4. Civilní ochrany - 15 odst. 2 písm. d) zák. č. 239/2000 Sb., o Integrovaném 5. Zdravotnictví - 22 odst. 4 a 24 zákona č. 379/2005 Sb.,o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, ve znění pozdějších - 29, 30 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších 6. Vnitřních věcímatriky č. 301/2000 Sb., ve znění pozdějších 7. Stavebního úřadu - zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 8. Dopravy a silničního hospodářství - zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších včetně činnosti speciálního stavebního úřadu dle ust. 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 9. Vodního hospodářství zák. č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění včetně činnosti speciálního stavebního úřadu podle ust. 15 odst. 1 písm. d) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších Městskou část Brno-Jehnice na úseku: 1. Bydlení - zák. č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění - zák. č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění - 5 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších - zák. č. 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého, ve znění pozdějších 2. Sociální péče , 19 odst. 5, 29-30, 31-34, 36-37, 42b, 51,52, 54-57, 59, 62 zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění - 37 odst. 1a, 91, odst. 6, zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění - 76a, zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších Strana 4 (celkem 15)

5 3. Civilní ochrany - 15 odst. 2 písm. d) zák. č. 239/2000 Sb., o Integrovaném 4. Vnitřních věcí: a) projednávání přestupků v 1. stupni správního řízení: - zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění b) vyplácení jednorázové náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem: - 2 nařízení vlády č. 165/1997 Sb., o vyplacení jednorázové náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem, c) matriky: č. 301/2000 Sb., ve znění pozdějších 5. Životního prostředí - 80 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění - 23 odst. 1 písm. a), 25 odst. 1 písm. d), 30 odst. 1 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, 46 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění - 8, 63, 87 odst. 1 písm. g), odst. 2 písm. e), odst. 3 písm. d), e) zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění - 8 vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb., prováděcí vyhláška k zákonu. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění - 24 odst. 3, 24a zák. č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění - 45 zák. č. 200/1990 o přestupcích, ve znění pozdějších 6. Zemědělství, ochrany rostlinolékařské péče - 42 odst. 1 písm. b), 46 písm. a) zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, ve znění - 70, 73 odst. 1, 2, 3 zák. č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění - 35 odst. 1 písm. a)-e) zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění - 2e, 2f odst. 2, 2g zák. č. 252/1997 Sb., ve znění zák. č. 85/2004 Sb., o zemědělství, ve znění - 13 zák. č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších Strana 5 (celkem 15)

6 7. Lesního hospodářství, myslivosti a rybářství 8. Dopravy a silničního hospodářství - 53 odst. 1-3 zák. č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších - 63 odst. 1, 2, 3 a 4 zák. č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění - 20 odst. 2 zák. č. 99/2004 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších - 35 odst. 1 písm. c), f) zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších - zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů včetně činnosti speciálního stavebního úřadu dle ust. 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 9. Stavebního úřadu - zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 10. Zdravotnictví - 22 odst. 4 a 24 zákona č. 379/2005 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, ve znění - 29, 30 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších 11. Vodního hospodářství zák. č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů včetně činnosti speciálního stavebního úřadu podle ust. 15 odst. 1 písm. d) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších Městskou část Brno-Ivanovice na úseku: č. 301/2000 Sb., ve znění pozdějších Městská část Brno-sever vykonává státní správu pro: Městskou část Brno-Maloměřice a Obřany na úseku: 1. Vnitřních věcí: a) projednávání přestupků v 1. stupni správního řízení: - zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění b) matriky: č. 301/2000 Sb., ve znění pozdějších Strana 6 (celkem 15)

7 2. Bydlení - zák. č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění - zák. č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění - 5 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších - zák. č. 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého, ve znění pozdějších 3. Civilní ochrany - 15 odst. 2 písm. d) zák. č. 239/2000 Sb., o Integrovaném Městská část Brno-Židenice vykonává státní správu pro: Městskou část Brno-Slatina na úseku: č. 301/2000 Sb., ve znění pozdějších Městskou část Brno-Černovice na úseku: č. 301/2000 Sb., ve znění pozdějších Městskou část Brno-jih na úseku: č. 301/2000 Sb., ve znění pozdějších Městská část Brno-jih vykonává státní správu pro: Městskou část Brno-Chrlice na úseku: 1. Zemědělství, ochrany rostlinolékařské péče 2. Lesního hospodářství, myslivosti a rybářství - 35 odst. 1 písm. a) e) zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších - 35 odst. 1 písm. c) a f) zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších 3. Vnitřních věcí - 21, 42, 42c, 46, 47, 47b, 48, 49, 50 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších 4. Kultury - 32 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších Strana 7 (celkem 15)

8 5. Zdravotnictví - 29, 29a zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších 6. Sociální péče - 30 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších 7. Školství - 31 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších Městskou část Brno-Tuřany na úseku: 1. Zemědělství, ochrany rostlinolékařské péče 2. Lesního hospodářství, myslivosti a rybářství - 35 odst. 1 písm. a) e) zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších - 35 odst. 1 písm. c) a f) zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších 3. Vnitřních věcí - 21, 42, 42c, 46, 47, 47b, 48, 49, 50 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších 4. Kultury - 32 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších 5. Zdravotnictví - 29, 29a zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších 6. Sociální péče - 30 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších 7. Školství - 31 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších Městskou část Brno-Slatina na úseku: 1. Zemědělství, ochrany rostlinolékařské péče 2. Lesního hospodářství, myslivosti a rybářství - 35 odst. 1 písm. a) e) zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších - 35 odst. 1 písm. c) a f) zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších 3. Vnitřních věcí - 21, 42, 42c, 46, 47, 47b, 48, 49, 50 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších 4. Kultury - 32 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších 5. Zdravotnictví - 29, 29a zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších 6. Sociální péče - 30 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších 7. Školství - 31 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších Strana 8 (celkem 15)

9 Městská část Brno-Bystrc vykonává státní správu pro: Městskou část Brno-Žebětín na úseku: 1. Dopravy a silničního hospodářství - zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů včetně činnosti speciálního stavebního úřadu dle ust. 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 2. Vodního hospodářství zák. č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů včetně činnosti speciálního stavebního úřadu podle ust. 15 odst. 1 písm. d) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 3. Zemědělství, ochrany rostlinolékařské péče 4. Lesního hospodářství, myslivosti a rybářství - 42 odst. 1 písm. b), 46 písm. a) zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, ve znění - 70, 73 odst. 1, 2, 3 zák. č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění - 35 odst. 1 písm. a)-e) zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění - 2e, 2f odst. 2, 2g zák. č. 252/1997 Sb., ve znění zák. č. 85/2004 Sb., o zemědělství, ve znění - 13 zák. č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších - 53 odst. 1-3 zák. č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších - 63 odst. 1, 2, 3 a 4 zák. č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění - 20 odst. 2 zák. č. 99/2004 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších - 35 odst. 1 písm. c), f) zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších 5. Vnitřních věcí: a) projednávání přestupků v 1. stupni správního řízení: - zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění b) matriky: č. 301/2000 Sb., ve znění pozdějších 6. Civilní ochrany - 15 odst. 2 písm. d) zák. č. 239/2000 Sb., o Integrovaném 7. Zdravotnictví - 29, 30 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších Strana 9 (celkem 15)

10 Městskou část Brno-Kníničky na úseku: 1. Dopravy a silničního hospodářství - zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů včetně činnosti speciálního stavebního úřadu dle ust. 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 2. Vodního hospodářství zák. č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů včetně činnosti speciálního stavebního úřadu podle ust. 15 odst. 1 písm. d) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 3. Zemědělství, ochrany rostlinolékařské péče: a) rozhodování v pochybnostech o tom, zda jde o ZPF, b) ukládání odstranění závad zjištěných při dozorové kontrolní činnosti a projednávání přestupků na úseku ochrany ZPF, veterinární a rostlinolékařské péče, c) ukládání pokut podle zvláštních d) vydávání osvědčení samostatně hospodařícím rolníkům, - 42 odst. 1 písm. b), 46 písm. a) zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, ve znění - 70, 73 odst. 1, 2, 3 zák. č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění - 35 odst. 1 písm. a)-e) zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění - 2e, 2f odst. 2, 2g zák. č. 252/1997 Sb., ve znění zák. č. 85/2004 Sb., o zemědělství, ve znění - 13 zák. č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších 4. Lesního hospodářství, myslivosti a rybářství: a) výkon státní správy na úseku myslivosti, který podle zákona přísluší obcím, b) projednávání přestupků na úseku lesního hospodářství, myslivosti a rybářství, - 53 odst. 1-3 zák. č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších - 63 odst. 1, 2, 3 a 4 zák. č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění - 20 odst. 2 zák. č. 99/2004 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších - 35 odst. 1 písm. c), f) zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších 5. Vnitřních věcí: a) projednávání přestupků v 1. stupni správního řízení: - zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění Strana 10 (celkem 15)

11 b) vyplácení jednorázové náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem: - 2 nařízení vlády č. 165/1997 Sb., o vyplacení jednorázové náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem, c) matriky: č. 301/2000 Sb., ve znění pozdějších 6. Školství - 31 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších 7. Majetku: a) majetkoprávní záležitosti vyplývající z přenesené působnosti a svěřené Statutem města Brna, - zák. č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších 8. Bydlení - zák. č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění - zák. č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění - 5 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších - zák. č. 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého, ve znění pozdějších 9. Životního prostředí - 80 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění - 23 odst. 1 písm. a), 25 odst. 1 písm. d), 30 odst. 1 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, 46 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění - 8, 63, 87 odst. 1 písm. g), odst. 2 písm. e), odst. 3 písm. d), e) zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění - 8 vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb., prováděcí vyhláška k zákonu. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění - 24 odst. 3, 24a zák. č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění - 45 zák. č. 200/1990 o přestupcích, ve znění pozdějších 10. Civilní ochrany - 15 odst. 2 písm. d) zák. č. 239/2000 Sb., o Integrovaném 11. Zdravotnictví - 22 odst. 4 a 24 zákona č. 379/2005 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, ve znění - 29, 30 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších Strana 11 (celkem 15)

12 Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora vykonává státní správu pro: Městskou část Brno-Ořešín na úseku: 1. Zemědělství, ochrany rostlinolékařské péče 2. Lesního hospodářství, myslivosti a rybářství - 42 odst. 1 písm. b), 46 písm. a) zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, ve znění - 70, 73 odst. 1, 2, 3 zák. č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění - 35 odst. 1 písm. a)-e) zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění - 2e, 2f odst. 2, 2g zák. č. 252/1997 Sb., ve znění zák. č. 85/2004 Sb., o zemědělství, ve znění - 13 zák. č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších - 53 odst. 1-3 zák. č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších - 63 odst. 1, 2, 3 a 4 zák. č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění - 20 odst. 2 zák. č. 99/2004 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších - 35 odst. 1 písm. c), f) zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších 3. Požární ochrany - 29 odst. 3 písm. a), b) zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v úplném znění. 4. Civilní ochrany - 15 odst. 2 písm. d) zák. č. 239/2000 Sb., o Integrovaném 5. Přestupků - zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších 6. Vnitřních věcí: a) vyplácení jednorázové náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem: - 2 nařízení vlády č. 165/1997 Sb., o vyplacení jednorázové náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem, b) matriky: č. 301/2000 Sb., ve znění pozdějších 7. Sociální péče , 19 odst. 5, 29-30, 31-34, 36-37, 42b, 51,52, 54-57, 59, 62 zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění - 37 odst. 1a, 91, odst. 6, zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění - 76a, zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších Strana 12 (celkem 15)

13 8. Zdravotnictví - 22 odst. 4 a 24 zákona č. 379/2005 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, ve znění - 29, 30 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších 9. Školství - 31 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších 10. Dopravy a silnič. hospodářství - zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů včetně činnosti speciálního stavebního úřadu dle ust. 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 11. Životního prostředí - 80 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění - 23 odst. 1 písm. a), 25 odst. 1 písm. d), 30 odst. 1 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, 46 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění - 8, 63, 87 odst. 1 písm. g), odst. 2 písm. e), odst. 3 písm. d), e) zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění - 8 vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb., prováděcí vyhláška k zákonu. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění - 24 odst. 3, 24a zák. č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění - 45 zák. č. 200/1990 o přestupcích, ve znění pozdějších Městskou část Brno-Ivanovice na úseku: 1. Bydlení - zák. č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění - zák. č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění - 5 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších - zák. č. 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého, ve znění pozdějších 2. Zemědělství, ochrany rostlinolékařské péče - 42 odst. 1 písm. b), 46 písm. a) zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, ve znění - 70, 73 odst. 1, 2, 3 zák. č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění - 35 odst. 1 písm. a)-e) zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění - 2e, 2f odst. 2, 2g zák. č. 252/1997 Sb., ve znění zák. č. 85/2004 Sb., o zemědělství, ve znění - 13 zák. č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších Strana 13 (celkem 15)

14 3. Lesního hospodářství, myslivosti a rybářství - 63 odst. 1, 2, 3 a 4 zák. č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění - 20 odst. 2 zák. č. 99/2004 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších - 35 odst. 1 písm. c), f) zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších 4. Sociální péče , 19 odst. 5, 29-30, 31-34, 36-37, 42b, 51,52, 54-57, 59, 62 zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění - 37 odst. 1a, 91, odst. 6, zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění - 76a, zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších 5. Civilní ochrany - 15 odst. 2 písm. d) zák. č. 239/2000 Sb., o Integrovaném 6. Životního prostředí - 80 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění - 23 odst. 1 písm. a), 25 odst. 1 písm. d), 30 odst. 1 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, 46 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění - 8, 63, 87 odst. 1 písm. g), odst. 2 písm. e), odst. 3 písm. d), e) zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění - 8 vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb., prováděcí vyhláška k zákonu. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění - 24 odst. 3, 24a zák. č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění - 45 zák. č. 200/1990 o přestupcích, ve znění pozdějších 7. Dopravy a silničního hospodářství - zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů včetně činnosti speciálního stavebního úřadu dle ust. 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 8. Zdravotnictví - 22 odst. 4 a 24 zákona č. 379/2005 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, ve znění - 29, 30 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších Městskou část Brno-Medlánky na úseku: 1. Vnitřních věcí: a) projednávání přestupků v 1. stupni správního řízení: - zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších Strana 14 (celkem 15)

15 Městská část Brno-Líšeň vykonává státní správu pro: Městskou část Brno-Vinohrady na úseku: č. 301/2000 Sb., ve znění pozdějších Městská část Brno-Tuřany vykonává státní správu pro: Městskou část Brno-Chrlice na úseku: č. 301/2000 Sb., ve znění pozdějších Městská část Brno-Žebětín vykonává státní správu pro: Městskou část Brno-Kníničky na úseku: 1. Sociální péče , 19 odst. 5, 29-30, 31-34, 36-37, 42b, 51,52, 54-57, 59, 62 zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění - 37 odst. 1a, 91, odst. 6, zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění - 76a, zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších Strana 15 (celkem 15)

P ř í l o h a č. 2 S t a t u t u m ě s t a B r n a

P ř í l o h a č. 2 S t a t u t u m ě s t a B r n a P ř í l o h a č. 2 S t a t u t u m ě s t a B r n a Přehled činností v přenesené působnosti, které vykonávají některé městské části pro jiné městské části Městská část Brno-střed správní obvod Brno-město

Více

PM 10. REZZO 1 REZZO 1 72,37 139,70 435,12 43,51 172,66 96,49 2,08E+00 5,47E-01 Celkem z REZZO 1

PM 10. REZZO 1 REZZO 1 72,37 139,70 435,12 43,51 172,66 96,49 2,08E+00 5,47E-01 Celkem z REZZO 1 Tabulka 1: Emise sledovaných škodlivin dle kategorie zdroje, t/rok, stacionární a mobilní zdroje, Brno 2007 výchozí rok 2007 Zdroj dat: ČHMÚ - REZZO 1+ 2, ČHMÚ, ČIŽP Brno, MMB - REZZO 3, CDV - REZZO 4,

Více

5. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

5. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 5. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 5.1 Údaje z mimořádného zpracování vyjížďky a dojížďky města Brna Ve standardních publikovaných údajích o vyjížďce a dojížďce jsou data za krajské město Brno publikována jako souhrnné

Více

M ě s t o B r n o. V y h l á š k a č. 13/2000,

M ě s t o B r n o. V y h l á š k a č. 13/2000, M ě s t o B r n o V y h l á š k a č. 13/2000, kterou se mění a doplňuje vyhláška města Brna č. 22/1998 o podmínkách pro užívání znaku a vlajky města Brna, znaků a vlajek městských částí Zastupitelstvo

Více

Obecně závazná v y h l á š k a č. 7/2007,

Obecně závazná v y h l á š k a č. 7/2007, Statutární město Brno Obecně závazná v y h l á š k a č. 7/2007, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších

Více

deliktů v provozu na pozemních komunikacích

deliktů v provozu na pozemních komunikacích účinnost od 1.7.2015 PŘÍLOHA č. 2 OS č.4 /2015 Oprávněné úřední osoby dle zákona č. 500/2004, správní řád ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ A DOPRAVY č.funkce název funkce svěřený úsek činnosti 3100 vedoucí odboru SŘ

Více

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Městský úřad Tábor jedná a rozhoduje především podle následujících právních

Více

Přehled nejdůležitějších předpisů

Přehled nejdůležitějších předpisů Sbírka zákonů Přehled nejdůležitějších předpisů Město Třebechovice pod Orebem jedná a rozhoduje zejména podle těchto nejdůležitějších předpisů (v platném znění): Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. Usnesení předsednictva

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS Organizační řád ÚMČ. Úřad městské části města Brna, Brno - Starý Lískovec Klobásova 9, Brno,

VNITŘNÍ PŘEDPIS Organizační řád ÚMČ. Úřad městské části města Brna, Brno - Starý Lískovec Klobásova 9, Brno, VNITŘNÍ PŘEDPIS Organizační řád ÚMČ Úřad městské části města Brna, Brno - Starý Lískovec Klobásova 9, Brno, 625 00 Schválila RMČ s účinností od 1.3. 2012 1 OBSAH : 1. Základní ustanovení 2. Organizační

Více

14. Nejdůležitější předpisy

14. Nejdůležitější předpisy 14. Nejdůležitější předpisy DOPRAVA Pozemní komunikace Zákon č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ve znění Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění

Více

České dráhy, a. s. Krajské centrum osobní dopravy Brno Kounicova 26, 611 35 Brno

České dráhy, a. s. Krajské centrum osobní dopravy Brno Kounicova 26, 611 35 Brno České dráhy, a. s. Krajské centrum osobní dopravy Brno Kounicova 26, 611 35 Brno Číslo jednací: 92/08-KCODBo-Oš Datum: 2008-07-09 Odpověď na č. j.: Ze dne: Vyřizuje: Bc. Lubomír Oškrdal Telefon: (+420)

Více

Správní odbor a obecní živnostenský úřad

Správní odbor a obecní živnostenský úřad Správní odbor a obecní živnostenský úřad Vedoucí odboru Oddělení matriky Oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů vedoucí oddělení Oddělení přestupkové Oddělení obecní živnostenský

Více

České dráhy, a. s. Krajské centrum osobní dopravy Brno

České dráhy, a. s. Krajské centrum osobní dopravy Brno České dráhy, a. s. Krajské centrum osobní dopravy Brno Kounicova 26, 611 35 Brno Číslo jednací: 73/08-KCODBo-Oš Datum: 2008-06-09 Odpověď na č.j.: Ze dne: Vyřizuje: Bc. Lubomír Oškrdal Telefon: (+420)

Více

1. Plán kontrol výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí

1. Plán kontrol výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí 1. Plán kontrol výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí POLOLETÍ: 2/2015 PLÁN plánovaný termín kontroly kontrolovaná osoba druh kontrolované osoby/kat. obce předmět (oblast) kontroly 8. 9. 2015

Více

P ř í l o h a č. 9 S t a t u t u m ě s t a B r n a

P ř í l o h a č. 9 S t a t u t u m ě s t a B r n a P ř í l o h a č. 9 S t a t u t u m ě s t a B r n a Přehled příspěvkových organizací a obchodních společností se 100% účastí zřízených či založených městem Brnem a městem Brnem - městskými částmi Část I

Více

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění):

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): I. (obecná část) zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Více

Vyhodnocení kontrolní činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za 1. pololetí roku 2017

Vyhodnocení kontrolní činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za 1. pololetí roku 2017 Vyhodnocení kontrolní činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za 1. pololetí roku 2017 Odbor analýz a podpory řízení 0 ne 0 provedené mimořádné kontroly 1) Průběžná veřejnosprávní kontrola u PO Kraje Vysočina

Více

Seniorské bydlení na plochách brownfields v městě Brně

Seniorské bydlení na plochách brownfields v městě Brně Seniorské bydlení na plochách brownfields v městě Brně Ing. arch. Lucie Látalová Školitel: doc. Ing. arch. Dagmar Glosová, Csc. Ústav navrhování I., FA VUT Brno Recenzent: Ing. arch. Jan Velek, Ph.D. Disertační

Více

V Y H L Á Š K A č. 3/2003,

V Y H L Á Š K A č. 3/2003, V Y H L Á Š K A č. 3/2003, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek Zastupitelstvo města Brna

Více

České dráhy, a. s. Krajské centrum osobní dopravy Brno

České dráhy, a. s. Krajské centrum osobní dopravy Brno České dráhy, a. s. Krajské centrum osobní dopravy Brno Kounicova 26, 611 35 Brno Číslo jednací: 80/08-KCODBo-Oš Datum: 2008-06-22 Odpověď na č.j.: Ze dne: Vyřizuje: Bc. Lubomír Oškrdal Telefon: (+420)

Více

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků Obecně závazná vyhláška 11/2017 Obecně závazná vyhláška č. 11/2017, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků

Více

Zákonná zmocnění k vydávání právních předpisů obcí a krajů /k / I. Obce. obecně

Zákonná zmocnění k vydávání právních předpisů obcí a krajů /k / I. Obce. obecně Zákonná zmocnění k vydávání právních předpisů obcí a krajů /k 17. 3. 2004/ I. Obce 1. zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a vyhlášení závazné části územně pozdějších předpisů - 29 odst. 3 plánovací

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA PRÁVNÍ PŘEDPISY 2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města datum nabytí účinnosti: 8. 4. 2014 Magistrát

Více

Monitoring orgánů ochrany přírody a stavebních úřadů na území města Brna

Monitoring orgánů ochrany přírody a stavebních úřadů na území města Brna NEzávislé Sociálně Ekologické HNUTÍ - NESEHNUTÍ Monitoring orgánů ochrany přírody a stavebních úřadů na území města Brna Možnosti zapojení ekologických sdružení do správních řízení a plnění informačních

Více

České dráhy, a. s. Krajské centrum osobní dopravy Brno Kounicova 26, Brno

České dráhy, a. s. Krajské centrum osobní dopravy Brno Kounicova 26, Brno České dráhy, a. s. Krajské centrum osobní dopravy Brno Kounicova 26, 611 35 Brno Číslo jednací: 21/08-KCODBo-Oš Datum: 2009-02-25 Odpověď na č. j.: Ze dne: viz. rozdělovník (rozesláno elektronickou cestou)

Více

Seminář ke vzdělávání úředníků územních samosprávných celků. Téma: Rovnocennost vzdělání

Seminář ke vzdělávání úředníků územních samosprávných celků. Téma: Rovnocennost vzdělání Seminář ke vzdělávání úředníků územních samosprávných celků Téma: Rovnocennost vzdělání Mgr. Jan Roneš dne 2. března 2016 1 Vybrané legislativní předpisy Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných

Více

České dráhy, a. s. Krajské centrum osobní dopravy Brno Kounicova 26, 611 35 Brno

České dráhy, a. s. Krajské centrum osobní dopravy Brno Kounicova 26, 611 35 Brno České dráhy, a. s. Krajské centrum osobní dopravy Brno Kounicova 26, 611 35 Brno Číslo jednací: 96/08-KCODBo-Oš Datum: 2008-07-29 Odpověď na č. j.: Ze dne: Vyřizuje: Bc. Lubomír Oškrdal Telefon: (+420)

Více

Písemná zpráva podle 39 zákona č. 312/2002 Sb. za rok 2007. Úvod

Písemná zpráva podle 39 zákona č. 312/2002 Sb. za rok 2007. Úvod Písemná zpráva podle 39 zákona č. 312/2002 Sb. za rok 2007 Identifikační údaje: instituce: Institut pro místní správu Praha sídlo: Dlážděná 6, Praha 1, PSČ 110 00 Úvod Institut pro místní správu Praha

Více

České dráhy, a. s. Krajské centrum osobní dopravy Brno

České dráhy, a. s. Krajské centrum osobní dopravy Brno České dráhy, a. s. Krajské centrum osobní dopravy Brno Kounicova 26, 611 35 Brno Číslo jednací: 12/09-KCODBo-Ne viz rozdělovník (rozesláno elektronickou cestou) Datum: 2009-05-28 Odpověď na č. j.: Ze dne:

Více

Vyhodnocení kontrolní činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za 1. pololetí roku 2015

Vyhodnocení kontrolní činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za 1. pololetí roku 2015 Vyhodnocení kontrolní činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za 1. pololetí roku 2015 Odbor dopravy a silničního hospodářství 1) Kontrola výkonu přenesené působnosti obcí na úseku dopravy 3 Porušení některých

Více

Informace o kontrolách dle 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

Informace o kontrolách dle 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Informace o kontrolách dle 26 zákona č. 255/202 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Provedené kontroly za rok 204 Odbor Odbor životního prostředí a zemědělství - ochrana ovzduší - vodní hospodářství - odpadové

Více

M a g i s t r á t m ě s t a B r n a. V Y H L Á Š K A č. 17/2000,

M a g i s t r á t m ě s t a B r n a. V Y H L Á Š K A č. 17/2000, 2 M a g i s t r á t m ě s t a B r n a V Y H L Á Š K A č 17/2000, kterou se mění a doplňuje vyhláška č 16/1994 o závazných částech Územního plánu města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek Rada města Brna

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Příloha D Náplně činností odborů Městského úřadu Jilemnice. Náplně činností odborů Městského úřadu Jilemnice

Příloha D Náplně činností odborů Městského úřadu Jilemnice. Náplně činností odborů Městského úřadu Jilemnice Příloha D Náplně činností odborů Městského úřadu Jilemnice Náplně činností odborů Městského úřadu Jilemnice 1. Odbor vedení úřadu (VÚ) Oblast řízení úřadu a právního servisu - zajišťuje řízení odborů městského

Více

O r g a n i z a č n í ř á d

O r g a n i z a č n í ř á d O r g a n i z a č n í ř á d Městského úřadu ve Vracově Úvod: První část: Úvodní ustanovení Organizační řád Čl. 1 Organizační řád Druhá část: Právní postavení orgánů obce Čl. 2 Čl. 3 Čl. 4 Postavení městského

Více

Novela stavebního zákona a související zákony včetně prováděcích vyhlášek

Novela stavebního zákona a související zákony včetně prováděcích vyhlášek Novela stavebního zákona a související zákony včetně prováděcích vyhlášek MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Celostátní konference 12. a 13. 10. v Plzni JUDr. Vladimíra Sedláčková odbor stavebního řádu

Více

Metodický materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra

Metodický materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Metodický materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Právní předpisy a jejich ustanovení související se zákonným zmocněním k vydávání obecně závazné vyhlášky obce o místních poplatcích

Více

Plán kontrol přenesené a samostatné působnosti městských částí města Brna na II. pololetí 2016

Plán kontrol přenesené a samostatné působnosti městských částí města Brna na II. pololetí 2016 Plán kontrol přenesené a samostatné působnosti městských částí města Brna na II. pololetí 2016 Termín kontroly Červenec Kontrolovaná městská část Kontrolující odbor působnost Brno-Bosonohy OVV Brno-Medlánky

Více

Opatření obecné povahy dočasný zákaz zastavení na místní komunikaci a na průjezdním úseku silnice

Opatření obecné povahy dočasný zákaz zastavení na místní komunikaci a na průjezdním úseku silnice ODBOR DOPRAVY, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO Číslo jednací Spisová značka Vyřizuje/telefon Brno dne /080692/2016 5400/OD//080692/2016 Ing. Bc. Jelínková Dana 2016-03-03 Tel.: 542 174 234 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Toto

Více

Dodatek č. 1 ke Statutu fondu životního prostředí č. R/3/1999

Dodatek č. 1 ke Statutu fondu životního prostředí č. R/3/1999 ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU FONDU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ K 1.3.2005 Městský úřad Rokycany Opatření orgánů města č. 2/2005 Dodatek č. 1 ke Statutu fondu životního prostředí č. R/3/1999 účinnost od 1. března 2005 Schválen

Více

O D B O R K A N C E L ÁŘ HEJTMANA. datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon:

O D B O R K A N C E L ÁŘ HEJTMANA. datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: +LVDCY11KO485+! KUCBX00JN374 O D B O R K A N C E L ÁŘ HEJTMANA číslo jednací: KUJCK 37517/2016 spisový znak: KHEJ 32487/2016/kakr/6 datum: 15.03.2016 vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: 386 720 225 Poskytnutí

Více

Zpráva o kontrolách provedených na MěÚ Ivančice v roce 2015 na úseku státní správy a v oblasti nakládání s veřejnými prostředky

Zpráva o kontrolách provedených na MěÚ Ivančice v roce 2015 na úseku státní správy a v oblasti nakládání s veřejnými prostředky Zpráva o kontrolách provedených na MěÚ Ivančice v roce 2015 na úseku státní správy a v oblasti nakládání s veřejnými prostředky Město Ivančice spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Státní správu

Více

STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE (DO ROKU 2020) ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V ČR

STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE (DO ROKU 2020) ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V ČR STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE (DO ROKU 2020) ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V ČR PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ AGLOMERACE CZ06A BRNO ČÁST 05 SWOT ANALÝZA ZPRÁVA - ENVIROS, S. R. O. - ČERVEN 2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO

Více

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Právní předpisy a jejich ustanovení související se zákonným zmocněním k vydávání obecně závazné vyhlášky obce, kterou

Více

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Vymezení zastavěného území 59 stavebního zákona Není-li vydán územní plán, může obec rozhodnout o pořízení vymezení zastavěného území svým obecním úřadem ( 6 odst. 2) nebo požádat o pořízení vymezení zastavěného

Více

Počet stran: 7. Přehled právních předpisů využitelných při přípravě na krizové situace a jejich řešení

Počet stran: 7. Přehled právních předpisů využitelných při přípravě na krizové situace a jejich řešení C1 Přehled právních předpisů využitelných při přípravě na krizové situace a jejich řešení Všechny níže uvedené právní předpisy je třeba vnímat ve znění pozdějších předpisů. 1. ÚSTAVNÍ POŘÁDEK ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Přehled nejdůležitějších předpisů pro jednání a rozhodování města

Přehled nejdůležitějších předpisů pro jednání a rozhodování města Přehled nejdůležitějších předpisů pro jednání a rozhodování města Všechny předpisy jsou k nahlédnutí v pracovní době v budově městského úřadu na odboru vnitřních věcí. PŘEDPIS ČÍSLO NÁZEV 200/1990 106/1999

Více

Návrh změn ÚPmB doporučených k ukončení procesu pořizování

Návrh změn ÚPmB doporučených k ukončení procesu pořizování Návrh změn ÚPmB doporučených k ukončení procesu pořizování Návrh změn ÚPmB doporučených k ukončení procesu pořizování S návrhem na vydání změny ÚPmB Aktualizace ÚPmB je Zastupitelstvu města Brna současně

Více

Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních V souladu s ustanovením 18 odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpřístupňuje

Více

Statutární město Brno

Statutární město Brno ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2009 ENVIROS, s.r.o. - KVĚTEN 2009 Statutární město Brno INTEGROVANÝ PROGRAM KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Referenční číslo

Více

PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH PŘEDPISŮ PODLE NICHŽ JEDNOTLIVÉ ODBORY MĚSTSKÉHO ÚŘADU JEDNAJÍ A ROZHODUJÍ

PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH PŘEDPISŮ PODLE NICHŽ JEDNOTLIVÉ ODBORY MĚSTSKÉHO ÚŘADU JEDNAJÍ A ROZHODUJÍ PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH PŘEDPISŮ PODLE NICHŽ JEDNOTLIVÉ ODBORY MĚSTSKÉHO ÚŘADU JEDNAJÍ A ROZHODUJÍ Všechny níže uvedené předpisy jsou: míněny vždy ve znění pozdějších předpisů fyzicky jsou k nahlédnutí

Více

PŘÍLOHA k pravidlům pro zajištění svobodného přístupu k informacím

PŘÍLOHA k pravidlům pro zajištění svobodného přístupu k informacím PŘÍLOHA k pravidlům pro zajištění svobodného přístupu k informacím PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ (v platném znění/ve znění ) Vedení radnice zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve

Více

Zastupitelstvo města Brna U S N E S E N Í. zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z3/021 konaného ve dnech září Program 5. 9.

Zastupitelstvo města Brna U S N E S E N Í. zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z3/021 konaného ve dnech září Program 5. 9. Zastupitelstvo města Brna U S N E S E N Í zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z3/021 konaného ve dnech 5.-6. září 2000 Program 5. 9. 2000 1. Schválení mandátové komise 2. Schválení ověřovatelů zápisu

Více

DO vyplývající z příslušného právního předpisu. ministerstvo. životního prostředí

DO vyplývající z příslušného právního předpisu. ministerstvo. životního prostředí 59 Obor působnosti Specifikace území DO vyplývající z příslušného právního předpisu Právní předpis Typ správního úkonu 01 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Na území národního parku nebo chráněné krajinné oblasti

Více

Metodický pokyn. k provádění vodoprávního dozoru vodoprávních úřadů ve věcech v působnosti Ministerstva zemědělství

Metodický pokyn. k provádění vodoprávního dozoru vodoprávních úřadů ve věcech v působnosti Ministerstva zemědělství Ministerstvo zemědělství České republiky Č.j.: 937/2003-6000 Metodický pokyn k provádění vodoprávního dozoru vodoprávních úřadů ve věcech v působnosti Ministerstva zemědělství Určeno: vodoprávním úřadům

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZA ROK 2016

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZA ROK 2016 MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZA ROK 2016 LEDEN 2017 PŘEDKLÁDÁ : ING. MARIE HRABOVSKÁ VEDOUCÍ ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

Přehled nejdůležitějších zákonů pro činnost statutárního města a jeho orgánů

Přehled nejdůležitějších zákonů pro činnost statutárního města a jeho orgánů STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Nejdůležitější právní předpisy Statutární město a jeho orgány se při své činnosti řídí mnoha právními předpisy. Seznam platných právních předpisů týkající se činností orgánů obcí

Více

Organizační řád. Úřadu městské části Praha 12

Organizační řád. Úřadu městské části Praha 12 Úřad městské části Praha 12 Výtisk číslo: 1 List číslo: 1 / 27 Druh dokumentu: Směrnice Identifikační označení: Organizační řád Úřadu městské části Praha 12 FUNKCE JMÉNO DATUM PODPIS Ing. Michal Kařízek

Více

Návrh změny Územního plánu města Brna B1/13-0 včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Obsah:

Návrh změny Územního plánu města Brna B1/13-0 včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Obsah: Rada městské části Brno-Židenice ZMČ 7/5 ZMČ 7/5.11 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 16.06.2015 Návrh změny Územního plánu města Brna B1/13-0 včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný

Více

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Právní předpisy a jejich ustanovení související se zákonným zmocněním k vydávání obecně závazné vyhlášky obce o místních

Více

DO vyplývající z příslušného právního předpisu

DO vyplývající z příslušného právního předpisu Obor působnosti Specifikace území DO vyplývající z příslušného právního předpisu Právní předpis Typ správního úkonu 01 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí včetně posouzení

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZA ROK 2010

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZA ROK 2010 MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZA ROK 2010 LEDEN 2011 PŘEDKLÁDÁ : ING. MARIE HRABOVSKÁ VEDOUCÍ ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

Sídlo odboru: Jiráskova 179, Vysoké Mýto. Kristýna Šťastná. vedoucí odboru. Kontakty: {jumi [contacts.php][137]}

Sídlo odboru: Jiráskova 179, Vysoké Mýto. Kristýna Šťastná. vedoucí odboru. Kontakty: {jumi [contacts.php][137]} Sídlo odboru: Jiráskova 179, Vysoké Mýto vedoucí odboru Kristýna Šťastná Kontakty: {jumi [contacts.php][137]} ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 1 / 6 Registr motorových vozidel 1. vykonává agendu

Více

PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH PŘEDPISŮ PRO JEDNÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ MĚSTA. Mezi nejdůležitější právní předpisy, podle nichž město jedná a rozhoduje, patří:

PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH PŘEDPISŮ PRO JEDNÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ MĚSTA. Mezi nejdůležitější právní předpisy, podle nichž město jedná a rozhoduje, patří: PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH PŘEDPISŮ PRO JEDNÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ MĚSTA Mezi nejdůležitější právní předpisy, podle nichž město jedná a rozhoduje, patří: zákon č./vyhl. Název právního předpisu 128/2000 Sb. O

Více

DOTAZNÍK. sloužící jako zpráva o vzdělávání od

DOTAZNÍK. sloužící jako zpráva o vzdělávání od DOTAZNÍK sloužící jako zpráva o vzdělávání od 1. 1. 31. 12. 216 podle 39 zákona č. 312/22 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů (dále jen zákon ) 1. Název vzdělávací

Více

136/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

136/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 136/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 8. června 2015 o rovnocennosti některých zkouek a odborných kvalifikací zvlátní části úřednické zkouky Vláda nařizuje k provedení zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě:

Více

Příloha č. 2 Vymezení prostorů, kam je vstup se psy zakázán

Příloha č. 2 Vymezení prostorů, kam je vstup se psy zakázán Příloha č. 2 Vymezení prostorů, kam je vstup se psy zakázán Městská část Prostory, na které je vstup se psy zakázán a které jsou označené zákazovou tabulkou 1. Brno-střed blok centrum: - dětské hřiště

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO PŘÍLOHA nařízení č. 7/2010, kterým se vydává Program snižování emisí statutárního města Brna aktualizace 2009

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO PŘÍLOHA nařízení č. 7/2010, kterým se vydává Program snižování emisí statutárního města Brna aktualizace 2009 A. NÁZEV PROGRAMU, ZÁKLADNÍ CÍLE A SOUVISLOSTI A. Název programu A.2 Zdůvodnění programu A. Cíle programu A.4 Obsah aktualizovaného programu B. VÝCHOZÍ STAV OBRAZ EMISNÍ SITUACE MĚSTA BRNA B. Emisně sledované

Více

OBSAH A ZÁKLADNÍ ÚSTAVNÍ A JIN É ZÁKONY

OBSAH A ZÁKLADNÍ ÚSTAVNÍ A JIN É ZÁKONY OBSAH A ZÁKLADNÍ ÚSTAVNÍ A JIN É ZÁKONY A /l Ú stavní zákon č. 1/1993 Sb., Ú stava Č eské r e p u b l i k y... 13 A/2 Z ákon č. 182/1993 Sb.. o Ú stavním soudu...29 A/З U snesení předsednictva ČN R. uveřejněno

Více

Organizace veřejné správy v ČR

Organizace veřejné správy v ČR Organizace veřejné správy v ČR Přednáška č. 4 Územní státní správa JUDr. Marek Starý, Ph.D. Praha, 2011 Územní členění státu Individuální záležitost každého státu V historickém i evropském kontextu se

Více

Odbor životního prostředí

Odbor životního prostředí Odbor životního prostředí Vedoucí odboru Oddělení zemědělství a lesního hospodářství vedoucí oddělení zemědělství a lesní hospodářství referent - zemědělství referent - zemědělství referent - myslivost,

Více

Státní správa a samospráva Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.

Státní správa a samospráva Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14. Státní správa a samospráva Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského s.r.o., Dubí 1 Veřejná správa Státní

Více

Vyhodnocení kontrolní činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za 2. pololetí roku 2014

Vyhodnocení kontrolní činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za 2. pololetí roku 2014 Vyhodnocení kontrolní činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za 2. pololetí roku 2014 Odbor dopravy a silničního hospodářství 1) Kontrola výkonu přenesené působnosti obcí na úseku dopravy 2 V případě

Více

Vyhodnocení kontrolní činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za 1. pololetí roku 2014

Vyhodnocení kontrolní činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za 1. pololetí roku 2014 Vyhodnocení kontrolní činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za 1. pololetí roku 2014 Odbor dopravy a silničního hospodářství 1) Kontrola výkonu přenesené působnosti obcí na úseku dopravy 3 Porušení některých

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O B R N O R O K 2003

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O B R N O R O K 2003 S T A T U T Á R N Í M Ě S T O B R N O P R Á V N Í P Ř E D P I S Y R O K 2003 Vyhláška č. 12/2003 úplné znění vyhlášky statutárního města Brna č. 10/2001 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

nadzemní a podzemní hydranty (N/P)

nadzemní a podzemní hydranty (N/P) Městská část Brno-Bohunice (řeky, potoky apod.) Přehled zdrojů vody pro hašení požárů na území města Brna 1 přirozené a umělé nádrže (studny, rybníky, přehrady, požární nádrže aj.) nadzemní a podzemní

Více

Zkouška zvláštní odborné způsobilosti (ZOZ)

Zkouška zvláštní odborné způsobilosti (ZOZ) Zkouška zvláštní odborné způsobilosti (ZOZ) Informace pro úředníky územních samosprávných celků Aktualizováno 20. 10. 2014 Právní úprava ZOZ zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků

Více

Organizace veřejné správy v ČR. Státní správa

Organizace veřejné správy v ČR. Státní správa Organizace veřejné správy v ČR Státní správa Veřejná správa souhrn veřejně prospěšných činností, které sledují veřejný (státní, obecní) zájem (cíl) soubor osob a institucí (orgánů a subjektů veřejné správy),

Více

pro náměstka ministra vnitra pro veřejnou správu, informatiku, legislativu a archivnictví

pro náměstka ministra vnitra pro veřejnou správu, informatiku, legislativu a archivnictví Informace pro náměstka ministra vnitra pro veřejnou správu, informatiku, legislativu a archivnictví ÚVOD o stavu na úseku zvláštních odborných způsobilostí za 1. čtvrtletí 2008 Předkládaná informace přináší

Více

DOTČENÉ ORGÁNY V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ REGULAČNÍ PLÁN

DOTČENÉ ORGÁNY V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ REGULAČNÍ PLÁN Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 602 00 Brno Tel.: +420 542 423 111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz DOTČENÉ ORGÁNY V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Internetová prezentace poslední aktualizace

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE Zveřejnění informací dle 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) a Usnesením vlády č. 689 ze dne 11. září 2013 provedených Krajským úřadem Plzeňského kraje v roce 2015 na městských a obecních

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j.: PO-293-27/OOB-2003 Praha 16. prosince 2003 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán generální ředitel HZS ČR a náměstek

Více

Související právní předpisy: Nařízení EMAS Vodní zákon

Související právní předpisy: Nařízení EMAS Vodní zákon povrchových stanoví vodoprávní úřad nejvýše přípustné hodnoty jejich množství a znečištění. Při tom se vychází z nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových

Více

Písemná zpráva podle 39 zákona č. 312/2002 Sb. za rok 2008

Písemná zpráva podle 39 zákona č. 312/2002 Sb. za rok 2008 Písemná zpráva podle 39 zákona č. 312/2002 Sb. za rok 2008 Identifikační údaje: instituce: Institut pro místní správu Praha, státní příspěvková organizace MV ČR sídlo: Dlážděná 6, Praha 1, PSČ 110 00 kontaktní

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Inovace

Více

Přehled zdrojů vody pro hašení požárů na území města Brna 1

Přehled zdrojů vody pro hašení požárů na území města Brna 1 Městská část Brno-Bohunice (řeky, potoky apod.) Přehled zdrojů vody pro hašení požárů na území města Brna 1 přirozené a umělé nádrže (studny, rybníky, přehrady, požární nádrže aj.) nadzemní a podzemní

Více

3. Komunitní plán. sociálních služeb města Brna pro období 2013 2015

3. Komunitní plán. sociálních služeb města Brna pro období 2013 2015 3. Komunitní plán sociálních služeb města Brna pro období 2013 2015 Proces komunitního plánování je od počátku otevřen všem, kdo se chtějí aktivně zapojit Tento dokument vznikl v rámci projektu Podpora

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace dle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o

Více

Shrnutí - zásady fiskálního federalismu

Shrnutí - zásady fiskálního federalismu Shrnutí - zásady fiskálního federalismu centralizace přerozdělování centralizace stabilizace zajištění minimální úrovně veřejných služeb vyrovnání fiskální pozice neutrality Model fiskálního federalismu

Více

PRŮZKUM MALOOBCHODNÍ SÍTĚ NA ÚZEMÍ MĚSTA BRNA 2013

PRŮZKUM MALOOBCHODNÍ SÍTĚ NA ÚZEMÍ MĚSTA BRNA 2013 PRŮZKUM MALOOBCHODNÍ SÍTĚ NA ÚZEMÍ MĚSTA BRNA 213 vyhodnocení výsledků průzkumu Zpracovatel: Masarykova univerzita, Geografický ústav, Centrum pro regionální rozvoj Hlavní řešitelé: Ondřej Mulíček Robert

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

PRÁVO VE VÝSTAVBĚ PSP / VÝKLAD PRO FSv ÚVOD

PRÁVO VE VÝSTAVBĚ PSP / VÝKLAD PRO FSv ÚVOD ÚVOD MODERNOST STARÉHO MĚSTA ÚVOD KDYŽ SE MĚ PTAJÍ, JAK BUDE VYPADAT MĚSTO BUDOUCNOSTI, ODPOVÍDÁM: JAKO MĚSTO MINULOSTI, DOUFÁM. NAŠE STOLETÍ NADĚLALO HROZNÉ ŠKODY NA TOM VELKOLEPÉM LIDSKÉM DÍLE MĚSTU.

Více

Informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 1. Oficiální název Obec Tupadly 2. Důvod a způsob založení Nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ke dni 24.11.1990

Více

Dodatek č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí

Dodatek č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí Dodatek č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí Organizační řád Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí schválený radou města dne 5.8.2014, který nabyl účinnosti dnem 1.9.2014, se

Více

PŘEHLED VYBRANÝCH ZÁKLADNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ VYMEZUJÍCÍCH POSTAVENÍ OBCE A VZTAHUJÍCÍCH SE K JEJÍ ČINNOSTI Ústavní

PŘEHLED VYBRANÝCH ZÁKLADNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ VYMEZUJÍCÍCH POSTAVENÍ OBCE A VZTAHUJÍCÍCH SE K JEJÍ ČINNOSTI Ústavní 1 PŘEHLED VYBRANÝCH ZÁKLADNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ VYMEZUJÍCÍCH POSTAVENÍ OBCE A VZTAHUJÍCÍCH SE K JEJÍ ČINNOSTI Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky Usnesení

Více

část E V Y H O D N O C E N Í S T A N O V I S E K D O T Č E N Ý C H O R G Á N Ů A K R A J S K É H O Ú Ř A D U uplatněných k návrhům

část E V Y H O D N O C E N Í S T A N O V I S E K D O T Č E N Ý C H O R G Á N Ů A K R A J S K É H O Ú Ř A D U uplatněných k návrhům V Y H O D N O C E N Í S T A N O V I S E K D O T Č E N Ý C H O R G Á N Ů A K R A J S K É H O Ú Ř A D U uplatněných k návrhům vyhodnocení připomínek a rozhodnutí o námitkách uplatněných proti upravenému

Více

Nový občanský zákoník. Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. Hlava I. Ustanovení společná

Nový občanský zákoník. Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. Hlava I. Ustanovení společná Nový občanský zákoník Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ Ustanovení společná, přechodná a závěrečná Hlava I Ustanovení společná Díl 2 Závěrečná ustanovení 3080 Zrušuje se: 1. Zákon č.

Více