50) Gallašova 4 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu, P.Pacal 51) Veselá 2 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu a snížené nájemné,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "50) Gallašova 4 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu, P.Pacal 51) Veselá 2 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu a snížené nájemné,"

Transkript

1 PROGRAM 16. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu z 15. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 16. RMČ BS d) Schválení programu 16. RMČ BS 2) Kontrola usnesení RMČ BS M.Landa 3) Spolek OROT Brno žádost o poskytnutí záštity a užití znaku MČ BS M.Landa 4) Partnerství, o.p.s. žádost o poskytnutí záštity a užití znaku MČ BS M.Landa 5) AMADEUS, nadační fond žádost o poskytnutí záštity a užití znaku MČ BS M.Landa 6) Finanční neinvestiční transfer pro společnost PEOPLE IN SAFETY, s.r.o., Brumovice 248, Brumovice, IČ: M.Landa 7) Finanční neinvestiční transfer pro Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., městská organizace Brno, Mečová 398/5, Brno, IČ: M.Landa 8) Finanční neinvestiční transfer pro sdružení STEPFESTIVAL, o.s., Vodova 2235/72, Brno, IČ: M.Landa 9) Finanční neinvestiční transfer pro Sdružení studentů stomatologie ČR, nezisková organizace, Děkanát LUFK v Plzni, Husova 3, Plzeň, IČ: M.Landa 10) Finanční neinvestiční transfer pro Základní uměleckou školu Jaroslava Kvapila, p.o., tř. Kpt. Jaroše 24, Brno Brno, IČ: M.Landa 11) Finanční neinvestiční transfer pro společnost Vesna, o.p.s., Údolní 10, Brno, IČ: M.Landa 12) Finanční neinvestiční transfer pro TJ Sokol Brno I oddíl florbalu, spolek, Kounicova 20/22, Brno, IČ: M.Landa 13) Finanční neinvestiční transfer pro společnost Hewer, z.s., Černokostelecká 2020/20, Praha, IČ: M.Landa 14) Finanční neinvestiční transfer pro Českou unii neslyšících, oblastní organizace Brno, z.s., Údolní 53, Brno, IČ: M.Landa 15) Finanční neinvestiční transfer pro společnost TRINNNO, z.s., Mojmírova 732, Staré Město, IČ: M.Landa 16) Finanční neinvestiční transfer pro Společnost Renata, o.s. sekce vojenské historie, Zeyerova 20, Brno, IČ: M.Landa 17) Finanční neinvestiční transfer pro Společnost Renata, o.s. sekce vojenské historie, Zeyerova 20, Brno, IČ: M.Landa 18) Finanční neinvestiční transfer pro Mgr. Vladimíra Koudelku, OSVČ, Hoštická 1, Brno-Bosonohy, IČ: M.Landa 19) Finanční neinvestiční transfer pro Institut Terezínské iniciativy, o.p.s., Jáchymova 63/3, Praha, IČ: M.Landa 20) Finanční neinvestiční transfer pro Spolek OROT Brno, z.s., Táborská 3201/84, Brno, IČ: M.Landa 21) Finanční neinvestiční transfer pro společnost DOTYK II, o.p.s., Vysoké Popovice 253, , IČ: M.Landa 22) Plán městské mobility Mgr.Flamiková 23) Rezidentní parkování vyjádření k realizaci Mgr.Flamiková 24) Zelný trh výroba prototypu prodejního stánku Mgr.Flamiková 25) Žádost o finanční příspěvek za propagaci loga Čarodějáles 2015 P.Kalousek 26) Soudní vymáhání pohledávek Mgr.Navrátil 27) Odvolání členů dozorčí rady SRAKH, p.o. a jmenování nových členů

2 dozorčí rady SRAKH, p.o. Mgr.Navrátil 28) Zpráva o hospodaření městské části Brno-střed k Ing.Matejov 29) Dohoda o vzájemném zápočtu pohledávek mezi Statutárním městem Brno, MČ Brno-střed a společenstvím vlastníků jednotek Nové sady 22A Ing.Matejov 30) Dodatky k pojistným smlouvám Ing.Matejov 31) Prodej v parku na Moravském náměstí od 1. června 2015 Mgr.Hrnčíř 32) Souhlas se zvláštním užíváním komunikace Bc.Hejmalíčková 33) Dopravní plán pro rok 2016 (KORDIS JMK, a.s.) Bc.Hejmalíčková 34) Prodej na Zelném trhu Bc.Hejmalíčková 35) Změna Tržního řádu Bc.Hejmalíčková 36) Údolní 23 záměr pronájmu pozemku pod garáží P.Pacal 37) Nové sady 16 Pacht části pozemku p.č. 1474, k.ú. Staré Brno P.Pacal 38) Traubova 3a Pronájem části pozemku p.č. 3800, k.ú. Černá Pole P.Pacal 39) Václavská uzavření dvora P.Pacal 40) Špitálka 14 umožnění vjezdu do dvora BD P.Pacal 41) Bayerova 5, žádost o slevu z nájmu za sklep P.Pacal 42) Lidická 8, žádost o slevu z nájmu za sklep P.Pacal 43) Rybářská 9 rekonstrukce sklepů, nájemníci domu P.Pacal 44) Návrh řešení sklepních prostor v domech svěřených do správy MČ BS P.Pacal 45) Körnerova 8, žádost o slevu z nájmu 46) Orlí 9, žádost o slevu z nájmu P.Pacal 47) Kobližná 15 sleva z nájemného, nájemníci domu P.Pacal 48) Kounicova 3a žádost o slevu z nájmu, ViBe cz, s.r.o. P.Pacal 49) Žádost o umoření vložených nákladů nebytový prostor č. 103, Úvoz 88, Brno P.Pacal 50) Gallašova 4 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu, P.Pacal 51) Veselá 2 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu a snížené nájemné, P.Pacal 52) Soukenická 8 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu a snížené nájemné, P.Pacal 53) Masarykova 3 žádost o prodloužení doby sníženého nájemného, P.Pacal 54) Milady Horákové 1a žádost o prodloužení doby sníženého nájemného, P.Pacal 55) Orlí 26 žádost o prodloužení platby sníženého nájemného, P.Pacal 56) Orlí 5 žádost o prodloužení doby sníženého nájemného a o prodloužení termínu oprav, P.Pacal 57) Plotní 31 žádost o prodloužení doby sníženého nájemného a o prodloužení termínu oprav, P.Pacal 58) Kobližná 8 žádost o prodloužení doby sníženého nájemného a o prodloužení termínu oprav, P.Pacal 59) Veselá 2 žádost o prodloužení termínu oprav bytu, P.Pacal 60) Zelný trh 250/14-16 aktuální stav ke dni P.Pacal 61) Zelný trh 250/14-16 opravy objektu P.Pacal 62) VZ malého rozsahu Václavská 15 oprava střechy, oprava dvorní fasády vč. zateplení štítů, oprava pavlačí Výběr nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy P.Pacal 63) Změna kategorie svěřeného majetku pozemek p.č. 1149/3, k.ú. Staré Brno P.Pacal 64) Udělení souhlasu zřizovatele s přijetím věcného daru ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, p.o. Mgr.Ondrašíková

3 65) Přerušení provozu školní družiny ZŠ Brno, Horní 16, p.o. v době velikonočních prázdnin Mgr.Ondrašíková 66) Přerušení provozu školní družiny ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. v době velikonočních prázdnin Mgr.Ondrašíková 67) Ředitelské volno ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22, p.o. Mgr.Ondrašíková 68) Přerušení provozu mateřských škol letní prázdniny Mgr.Ondrašíková 69) Záměr pronájmu nemovitého majetku Sportovní a rekreační areál Kraví hora, p.o. Mgr.Ondrašíková 70) Souhlas zřizovatele se zapojením MŠ Brno, Nádvorní 3, p.o. do dotačního programu MŠMT ČR "Podpora zabezpečení škol a školských zařízení" Mgr.Ondrašíková 71) Žádost o narovnání právního stavu Mgr.Vernerová 72) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy (I. část) Mgr.Vernerová 73) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy (II. část) Mgr.Vernerová 74) Výměny bytů a) Zámečnická 8, Brno, byt č. 13 b) ), Bratislavská 1, Brno, byt č. 8 Mgr.Vernerová 75) Přechod nájmu bytu po úmrtí nájemce Mgr.Vernerová 76) Zúžení nájemní smlouvy po úmrtí a) ), Bratislavská 46, Brno, byt č. 11 b) ), Křídlovická 70, Brno, byt č. 5 Mgr.Vernerová 77) Sloučení bytů a zúžení předmětu nájmu Mgr.Vernerová 78) Uzavření nájemní smlouvy a), Úvoz 88, Brno, byt č. 6 b) ), Křídlovická 60, Brno, byt č. 3 c) ), Sušilova 8, Brno, byt č. 3 d) ), Údolní 21, Brno, byt č. 4 e) ), Údolní 21, Brno, byt č. 1 f) ), Česká 14, Brno, byt č. 3 g) Nové sady 8a, Brno, byt č. 5 Mgr.Vernerová 79) Skončení nájmu bytu a) ), Solniční 8, Brno, byt č. 15 b) ), Křenová 23, Brno, byt č. 9 c) ), Orlí 22, Brno, byt č Mgr.Vernerová 80) Uzavření dodatku k nájemní smlouvě Mgr.Vernerová 81) Výpověď nájemce z nájmu bytu Mgr.Vernerová 82) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem nájemce Dvořákova 8, Brno, byt č. 4 Mgr.Vernerová 83) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem nájemce Kobližná 13, Brno, byt č. 9 Mgr.Vernerová 84) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem nájemce Kobližná 9, Brno, byt č. 12 Mgr.Vernerová 85) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem nájemce Kounicova 3a, Brno, byt č. 4 Mgr.Vernerová 86) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem nájemce Křídlovická 21, Brno, byt č. 9 Mgr.Vernerová 87) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem nájemce Křídlovická 57, Brno, byt č. 15 Mgr.Vernerová 88) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem nájemce

4 Plynárenská 4, Brno, byt č. 3 Mgr.Vernerová 89) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem nájemce Příční 13, Brno, byt č. 21 Mgr.Vernerová 90) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem nájemce Tučkova 30, Brno, byt č. 21 Mgr.Vernerová 91) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem nájemce Václavská 3, Brno, byt č. 21 Mgr.Vernerová 92) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem nájemce Vídeňská 97, Brno, byt č. 6 Mgr.Vernerová 93) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem nájemce Vlhká 6, Brno, byt č. 6 Mgr.Vernerová 94) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem nájemce Mendlovo nám. 12, Brno, byt č. 7 Mgr.Vernerová 95) Seznam bytů ke zveřejnění na ÚD MČ BS Mgr.Vernerová 96) Bytové náhrady Vlhká 22 a Podnásepní 2, Brno Mgr.Vernerová 97) Záměr pronájmu nebytových prostor Mgr.Vernerová 98) Návrh na podání výpovědi nájemci nebytových prostor Mgr.Vernerová 99) Výpověď nájemce z nájmu nebytových prostor Mgr.Vernerová 100) Volné nebytové prostory k pronájmu Mgr.Vernerová 101) Přehled nezaslaných výpovědí nájemcům nebytových prostor Mgr.Vernerová 102) Milady Horákové 19, nebytový prostor č. 105 revokace části usnesení Mgr.Vernerová 103) Prodej obecní vymezené jednotky (Gallašova 6 byt č. 30) Ing.Vodáková 104) Prodej obecní vymezené jednotky (Grmelova 6 byt č. 8) Ing.Vodáková 105) Prodej obecních vymezených jednotek (Křenová 23 jednotka č. 110/2, č. 110/8, č. 110/10 a č. 110/11) Ing.Vodáková 106) Prodej obecní vymezené jednotky (Křížkovského 19 byt č. 10) Ing.Vodáková 107) Prodej obecní vymezené jednotky (Renneská třída 7 byt č. 14) Ing.Vodáková 108) Prodej obecních vymezených jednotek (Solniční 8 jednotka č. 145/6, č. 145/12, č. 145/13 a č. 145/10) Ing.Vodáková 109) Prodej obecních vymezených jednotek (Solniční 8 jednotka č. 145/11 a č. 145/19) Ing.Vodáková 110) Prodej obecní vymezené jednotky (Táborského nábřeží 5 byt č. 7) Ing.Vodáková 111) Prodej obecní vymezené jednotky (Zahradnická 21 byt č. 19) Ing.Vodáková 112) Jmenování člena konkursní komise pro výběr ředitele/ky MŠ Brno, Soukenická 8, p.o. Mgr.Ondrašíková 113) Žádost o výpůjčku společenského centra ÚMČ BS P.Pacal 114) Odvolání a jmenování členky Komise pro oblast sociální, zdravotní a občanských záležitostí S.Bartík 115) Potvrzení zájmu a souhlas se zapojením do mezinárodního projektu CERIEcon (CENTRAL EUROPE Regional Innovation Ecosystems) RNDr.Chvátal 116) Schválení záštity MČ BS nad projektem Živé město RNDr.Chvátal 117) Lidická 8 JOY IMPORT, s.r.o., nebytový prostor č. 103 P.Pacal 118) Dispozice s majetkem Prodej budovy Dominikánské nám. 2 ( JALTA ) Ing.Vodáková 119) VZ malého rozsahu dodávka pitné vody a odvádění odpadních vod pro Památník holocaustu v parku na náměstí 28. října Výběr dodavatele, návrh smlouvy Mgr.Hrnčíř

5 120) Různé informace, zprávy členů rady 121) Ověření zápisu 122) Závěr

6 USNESENÍ 16. RMČ BS Usnesení Kontrola usnesení RMČ BS bere na vědomí rekapitulaci plnění usnesení RMČ BS. Usnesení Spolek OROT Brno žádost o poskytnutí záštity a užití znaku MČ BS poskytnutí záštity starostou MČ BS a užití znaku MČ BS pro Spolek OROT Brno, při pořádání mezinárodního semináře izraelských tanců v Brně a kanceláři starosty předat stanovisko RMČ BS žadateli. Usnesení Partnerství, o.p.s. žádost o poskytnutí záštity a užití znaku MČ BS poskytnutí záštity starostou MČ BS a užití znaku MČ BS pro Partnerství, o.p.s. při pořádání festivalu moravských vín v Brně -Víno z blízka a kanceláři starosty předat stanovisko RMČ BS žadateli. Usnesení AMADEUS, nadační fond žádost o poskytnutí záštity a užití znaku MČ BS poskytnutí záštity starostou MČ BS a užití znaku MČ BS pro AMADEUS, při pořádání XXII. ročníku mezinárodní mozartovské soutěže pro mladé klavíristy do 11- ti let AMADEUS 2015 a kanceláři starosty předat stanovisko RMČ BS žadateli. Usnesení Finanční neinvestiční transfer pro společnost PEOPLE IN SAFETY, s.r.o., Brumovice 248, Brumovice, IČ: finanční neinvestiční transfer pro společnost PEOPLE IN SAFETY, s.r.o., Brumovice 248, Brumovice, IČ: ve výši 9 196,- Kč na podporu projektu PEOPLE IN SAFETY a Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brnostřed, která je přílohou č. 2 tohoto materiálu a pověřuje starostu pana Martina Landu podpisem smlouvy.

7 Usnesení Finanční neinvestiční transfer pro Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., městská organizace Brno, Mečová 398/5, Brno, IČ: finanční neinvestiční transfer pro Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., městská organizace Brno, Mečová 398/5, Brno, IČ: ve výši 5.000,- Kč na podporu uspořádání kulturně společenského večera a Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brnostřed, pověřuje starostu pana Martina Landu podpisem smlouvy. Usnesení Finanční neinvestiční transfer pro sdružení STEPFESTIVAL, o.s., Vodova 2235/72, Brno, IČ: finanční neinvestiční transfer pro sdružení STEPFESTIVAL, o.s., Vodova 2235/72, Brno, IČ: ve výši ,- Kč na podporu uspořádání Mezinárodního stepařského festivalu a Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brnostřed, která je přílohou č. 2 tohoto materiálu a pověřuje starostu pana Martina Landu podpisem smlouvy. Usnesení Finanční neinvestiční transfer pro Sdružení studentů stomatologie ČR, nezisková organizace, Děkanát LUFK v Plzni, Husova 3, Plzeň, IČ: ne finanční neinvestiční transfer pro Sdružení studentů stomatologie ČR, nezisková organizace, Děkanát LUFK v Plzni, Husova 3, Plzeň, IČ: na podporu uspořádání Mezinárodního kongresu studentů zubního lékařství 2015 a OKSVV odeslat žadateli stanovisko RMČ BS. Usnesení Finanční neinvestiční transfer pro Základní uměleckou školu Jaroslava Kvapila, p.o., tř. Kpt. Jaroše 24, Brno Brno, IČ: finanční neinvestiční transfer pro Základní uměleckou školu Jaroslava Kvapila, p.o., tř. Kpt. Jaroše 24, Brno Brno, IČ: ve výši ,- Kč na podporu uspořádání Galakoncertu ZUŠ Jaroslava Kvapila a

8 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brnostřed, která je přílohou č. 2 tohoto materiálu a pověřuje starostu pana Martina Landu podpisem smlouvy. Usnesení Finanční neinvestiční transfer pro společnost Vesna, o.p.s., Údolní 10, Brno, IČ: doporučuje ZMČ BS schválit finanční neinvestiční transfer pro společnost Vesna, o.p.s., Údolní 10, Brno, IČ: ve výši ,- Kč na podporu provozování aktivit pro seniory a doporučuje ZMČ BS schválit Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brno-střed, která je přílohou č. 2 tohoto materiálu a OKSVV předložit materiál k projednání na nejbližší zasedání ZMČ BS. Usnesení Finanční neinvestiční transfer pro TJ Sokol Brno I oddíl florbalu, spolek, Kounicova 20/22, Brno, IČ: doporučuje ZMČ BS schválit finanční neinvestiční transfer pro TJ Sokol Brno I oddíl florbalu, spolek, Kounicova 20/22, Brno, IČ: ve výši ,- Kč na podporu účasti družstev florbalového oddílu na celorepublikových a mezinárodních turnajích a doporučuje ZMČ BS schválit Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brno-střed, která je přílohou č. 2 tohoto materiálu a OKSVV předložit materiál k projednání na nejbližší zasedání ZMČ BS. Usnesení Finanční neinvestiční transfer pro společnost Hewer, z.s., Černokostelecká 2020/20, Praha, IČ: doporučuje ZMČ BS schválit finanční neinvestiční transfer pro společnost Hewer, z.s., Černokostelecká 2020/20, Praha, IČ: ve výši ,- Kč na podporu osobní asistence pro občany MČ BS a doporučuje ZMČ BS schválit Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brno-střed, která je přílohou č. 2 tohoto materiálu a OKSVV předložit materiál k projednání na nejbližší zasedání ZMČ BS.

9 Usnesení Finanční neinvestiční transfer pro Českou unii neslyšících, oblastní organizace Brno, z.s., Údolní 53, Brno, IČ: nedoporučuje ZMČ BS schválit finanční neinvestiční transfer pro Českou unii neslyšících, oblastní organizace Brno, z.s., Údolní 53, Brno, IČ: na podporu jednodenního kulturního projektu pod širým nebem, který upozorní na problematiku světa osob se sluchovým postižením a nedoporučuje ZMČ BS schválit Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brno-střed, která je přílohou č. 2 tohoto materiálu a OKSVV předložit materiál k projednání na nejbližší zasedání ZMČ BS. Usnesení Finanční neinvestiční transfer pro společnost TRINNNO, z.s., Mojmírova 732, Staré Město, IČ: finanční neinvestiční transfer pro společnost TRINNNO, z.s., Mojmírova 732, Staré Město, IČ: ve výši 7.000,- Kč na podporu uspořádání divadelní talk show s názvem Tell or Show a Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brnostřed, která je přílohou č. 2 tohoto materiálu a pověřuje starostu pana Martina Landu podpisem smlouvy. Usnesení Finanční neinvestiční transfer pro Společnost Renata, o.s. sekce vojenské historie, Zeyerova 20, Brno, IČ: finanční neinvestiční transfer pro Společnost Renata, o.s. sekce vojenské historie, Zeyerova 20, Brno, IČ: ve výši 5 000,- Kč na podporu uspořádání vzpomínkové oslavy 70. výročí osvobození města Brna a Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brnostřed, která je přílohou č. 2 tohoto materiálu a pověřuje starostu pana Martina Landu podpisem smlouvy. Usnesení Finanční neinvestiční transfer pro Společnost Renata, o.s. sekce vojenské historie, Zeyerova 20, Brno, IČ: finanční neinvestiční transfer pro Společnost Renata, o.s. sekce vojenské historie, Zeyerova 20, Brno, IČ: ve výši 5 000,- Kč na podporu výtvarné soutěže pro ZŠ a besedy s historiky a

10 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brnostřed, která je přílohou č. 2 tohoto materiálu a pověřuje starostu pana Martina Landu podpisem smlouvy. Usnesení Finanční neinvestiční transfer pro Institut Terezínské iniciativy, o.p.s., Jáchymova 63/3, Praha, IČ: finanční neinvestiční transfer pro Institut Terezínské iniciativy, o.p.s., Jáchymova 63/3, Praha, IČ: ve výši ,- Kč na podporu uspořádání osvětové akce Jom ha-šoa Den vzpomínání na oběti holocaustu 2015 a Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brnostřed, která je přílohou č. 2 tohoto materiálu a pověřuje starostu pana Martina Landu podpisem smlouvy. Usnesení Finanční neinvestiční transfer pro Spolek OROT Brno, z.s., Táborská 3201/84, Brno, IČ: ne finanční neinvestiční transfer pro Spolek OROT Brno, z.s., Táborská 3201/84, Brno, IČ: na podporu mezinárodního semináře izraelských tanců a OKSVV odeslat žadateli stanovisko RMČ BS. Usnesení Finanční neinvestiční transfer pro společnost DOTYK II, o.p.s., Vysoké Popovice 253, , IČ: finanční neinvestiční transfer pro společnost DOTYK II, o.p.s., Vysoké Popovice 253, , IČ: ve výši ,- Kč na podporu poskytování terénní sociální služby sociální rehabilitace pro duševně nemocné psychózami a Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brnostřed, která je přílohou č. 2 tohoto materiálu a pověřuje starostu pana Martina Landu podpisem smlouvy. Usnesení Plán městské mobility považuje současný stav zpracování konceptu Analytické části Plánu udržitelné městské mobility města Brna za nedostatečný a požaduje jeho doplnění o:

11 analýzu ekonomiky současného systému financování investic a provozu v oblasti městské dopravy, především dopravy v klidu (náklady a výnosy dopravy v klidu - automaty, parkovitě, odhad ekonomiky vybudovaných parkovacích domů, celková investiční potřeba, orientační náklady na jednotlivé opatření, analýza zdrojů a jejich možností) doplnění příkladů dobré praxe z jiných evropských měst (např. Vídeň, Kodaň, Barcelona, opět včetně i ekonomických aspektů), doplnění variantních přístupů, především k řešení dopravy v klidu způsob řešení, jakým způsobem odsunout trasy tranzitní dopravy z vnitřního města, potažmo z MČ Brno-střed. doplnění provázání projektování telematiky dopravy v klidu s výzkumnými ústavy v oblasti IT ve městě Brně a s Jihomoravským inovačním centrem a sekretariátu Třetího místostarosty odeslat usnesení na Odbor dopravu Magistrátu města Brna. Usnesení Rezidentní parkování vyjádření k realizaci požaduje zařazení do realizace rezidentního parkování s podmínkou vypracovat společný plán komunikace Statutárního města Brna a MČ Brna střed k projednání tohoto projektu s občany a předřadit ho realizaci projektu a sekretariátu Třetího místostarosty odeslat požadavek na Odbor dopravu Magistrátu města Brna. Usnesení Zelný trh - výroba prototypu prodejního stánku s objednáním výroby prototypu prodejního stánku ve variantě 02 s použitím dřeva ze smrku pro potřeby tržnice Zelný trh u společnosti Atelier RAW s.r.o., Domažlická 12, Brno, IČ a Odboru investičnímu a správy bytových domů zajistit vystavení objednávky dle směrnice č. 38/2008. Usnesení Žádost o finanční příspěvek za propagaci loga Čarodějáles 2015 ne poskytnutí finančního příspěvku za propagaci loga MČ Brno-střed pro Metro Music s.r.o. na mezinárodním hudebním open-air festivalu Čarodějáles 2015, který se bude konat dne , ve výši Kč a sekretariátu uvolněného člena ZMČ BS pro kulturu, sport a turismus předat stanovisko RMČ BS žadateli.

12 Usnesení Soudní vymáhání pohledávek s uplatňováním nároků statutárního města Brna, městské části Brno-střed za třetími osobami, uvedenými v příloze č. 1, pověřenému vedoucímu Odboru právního a organizačního uplatňování nároků zajistit. Usnesení Odvolání členů dozorčí rady SRAKH, p.o. a jmenování nových členů dozorčí rady SRAKH, p.o. odkládá do příští RMČ BS. Usnesení Zpráva o hospodaření městské části Brno-střed k bere na vědomí výsledky hospodaření městské části Brno-střed k dle přílohy č. 1 a plán výnosů a nákladů vedlejší hospodářské činnosti k dle přílohy č. 2 a Odboru ekonomickému ÚMČ BS předložit výše uvedené materiály na nejbližším zasedání ZMČ BS k projednání. Usnesení Dohoda o vzájemném zápočtu pohledávek mezi Statutárním městem Brno, MČ Brno-střed a společenstvím vlastníků jednotek Nové sady 22A ne Dohodu o vzájemném zápočtu pohledávek mezi Statutárním městem Brno, MČ Brnostřed a společenstvím vlastníků jednotek Nové sady 22A, vedoucímu Odboru ekonomického sdělit stanovisko SVJ Nové sady 22A. Usnesení Dodatky k pojistným smlouvám Dodatek č. 6 smlouvy č (ČSOB) dle přílohy č. 1, Dodatek č. 9 smlouvy č (ČSOB) dle přílohy č. 2 a pověřuje vedoucího Ekonomického odboru bezodkladným podpisem dodatků ke smlouvám. Usnesení Prodej v parku na Moravském náměstí od 1. června návrh OZNÁMENÍ o přijímání žádostí o povolení stánkového prodeje v parku na Moravském nám., které je přílohou -návrh oznámení pravidel losování prodejních míst, které je přílohou,

13 pověřuje starostu MČ Brno-střed podpisem přílohy č. 2 pravidel losování prodejních míst, tj. záznamu z losování, a to po jeho uskutečnění; vedoucímu odboru životního prostředí ÚMČ BS podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. Usnesení Souhlas se zvláštním užíváním komunikace se zvláštním užíváním komunikace k umístění vyhrazeného parkovacího stání pro žadatele (osoby se zdravotním postižením - držitele průkazů ZTP, ZTP/P) dle přílohy Seznam žadatelů. Usnesení Dopravní plán pro rok 2016 (KORDIS JMK, a.s.) požaduje zachování dostatečného počtu spojů, ne s případným rušením linek MHD a odboru obchodu, dopravy a služeb seznámit s obsahem usnesení žadatele. Usnesení Prodej na Zelném trhu způsob organizace prodeje na tržišti Zelný trh po dle příloh č. 1 (Situační nákres tržiště Zelný trh), č. 2 (Žádost o povolení prodeje), č. 3 (Oznámení podávání žádostí o povolení prodeje na Zelném trhu), č. 4 (Oznámení termín losování) a č. 5 (Pravidla losování). Usnesení Změna tržního řádu navrhované změny nařízení statutárního města Brna č. 1/2002, kterým se vydává Tržní řád, které jsou uvedeny v Přílohách č. 1 (Úprava lokalit Zelný trh a Moravské náměstí), č.2 (Úprava stávajících lokalit) a č.3 (Vyřazení dlouhodobě nevyhovujících lokalit) a Odboru obchodu, dopravy a služeb odeslat návrh na změnu nařízení statutárního města Brna č. 1/2002, kterým se vydává Tržní řád příslušnému orgánu statutárního města Brna. Usnesení Údolní 23 - záměr pronájmu pozemku pod garáží

14 zveřejnění záměru pronájmu pozemku p.č. 738/5, k.ú. Město Brno, o výměře 22m 2 jako pozemek pod garáží a odboru investičnímu a správy bytových domů záměr zveřejnit na úřední desce. Usnesení Nové sady 16 Pacht části pozemku p.č. 1474, k.ú. Staré Brno pachtovní smlouvu k části pozemku p.č. 1474, k.ú. Staré Brno o výměře cca 36m2, ve dvoře bytového domu Nové sady č.p.16, k pěstitelským účelům s paní, bytem Lažany 114, Lipůvka 67922, která je přílohou č.1 tohoto usnesení a s uzavřením pachtovní smlouvu k části pozemku p.č. 1474, k.ú. Staré Brno o výměře cca 36m2, ve dvoře bytového domu Nové sady č.p.16, k pěstitelským účelům s paní, bytem Lažany 114, Lipůvka 67922, která je přílohou č.1 tohoto usnesení a Odboru investičnímu a správy bytových domů podpis výše uvedené smlouvy zajistit. Termín : ihned Usnesení Traubova 3a Pronájem části pozemku p.č. 3800, k.ú. Černá Pole zveřejnění adresného záměru na pronájem části pozemku p.č. 3800, k.ú. Černá Pole o výměře cca 80m2, ve dvoře bytového domu Traubova 3a, Brno jako zábor pro stavbu zdi s firmou KUBE s.r.o., IČ: , Vranov 267, a odboru investičnímu a správy bytových domů záměr zveřejnit na úřední desce. Termín : ihned Usnesení Václavská uzavření dvora s navrhovaným postupem: 1. demolice dřevěných přístřešků a kůlen, jež jsou ve špatném technickém stavu 2. oddělení dvora BD Václavská 18/20 od vedlejší nemovitosti Václavská 18a, která je v soukromém vlastnictví a slouží jako ubytovna/koleje, pevným neprůhledným plotem. 3. nacenění instalace posuvné brány dle návrhu zástupců firmy Velim, s.r.o. uvedeného v příloze č.1 tohoto usnesení 4. zpracování seznamu žadatelů o vjezd, v rámci zveřejněného záměru pronájmu s rozdělením do tří skupin a) držitelé průkazů ZTP b) nájemci NP c) nájemci bytů 5. navržení výše měsíčního poplatku za poskytnutí možnosti vjezdu a průjezdu pro jednotlivé skupiny a

15 odboru investičnímu a správy bytových domů postupovat dle navrženého postupu. Termín : ihned Usnesení Špitálka 14 umožnění vjezdu do dvora BD s vydáním dočasného povolení vjezdu do dvora BD Špitálka 14, p.č. 71, k.ú. Trnitá, obec Brno, na dobu 3 měsíců, tj. do žadatelům zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.č. 71, k.ú. Trnitá obec Brno za účelem vjezdu a průjezdu do dvora BD Špitálka 14, dle přílohy č.1 tohoto usnesení a Odboru investičnímu a správy bytových domů zveřejnit záměr pronájmu části pozemku p.č. 71, k.ú. Trnitá obec Brno za účelem vjezdu a průjezdu do dvora BD Špitálka 14 a Odboru investičnímu a správy bytových domů zajistit vydání dočasného povolení žadatelům a pověřuje vedoucího Odboru investičního a správy bytových domů podpisem dočasného povolení. Usnesení Bayerova 5, žádost o slevu z nájmu za sklep se slevou z nájemného za sklep ve výši 100% pro paní, byt č. 18, Bayerova 5, Brno a to od , nejdéle však na dobu 1 roku, za podmínky úhrady případného dluhu a vyklizení sklepních kójí a Odboru investičnímu a správy bytových domů seznámit žadatele s usnesením RMČ Brno-střed a Odboru investičnímu a správy bytových domů zajistit slevu dle výše uvedeného a Správě nemovitostí městské části Brno-střed, p.o. zamezit přístupu do tohoto sklepa. Usnesení Lidická 8, žádost o slevu z nájmu za sklep se slevou z nájemného za sklep ve výši 100% pro nájemce bytu č. 6, Lidická 8, Brno a to od , nejdéle však na dobu 1 roku, za podmínky úhrady případného dluhu a vyklizení sklepních kójí a Odboru investičnímu a správy bytových domů seznámit žadatele s usnesením RMČ Brno-střed a

16 Odboru investičnímu a správy bytových domů zajistit slevu dle výše uvedeného a Správě nemovitostí městské části Brno-střed, p.o. zamezit přístupu do tohoto sklepa. Usnesení Rybářská 9 rekonstrukce sklepů, nájemníci domu ne s provedením celkové rekonstrukce sklepu v domě Rybářská 9, Brno a se slevou z nájemného za sklep ve výši 100% pro všechny nájemce bytového domu Rybářská 9, Brno a to od , nejdéle však do , za podmínky případné úhrady dluhu a vyklizení sklepních kójí a Odboru investičnímu a správy bytových domů seznámit žadatele s usnesením RMČ Brno-střed a Odboru investičnímu a správy bytových domů zajistit slevu dle výše uvedeného a Správě nemovitostí městské části Brno-střed, p.o. zamezit přístup do těchto sklepních prostor. Usnesení Návrh řešení sklepních prostor v domech svěřených do správy MČ BS revokuje usnesení RMČ BS č ze dne , které tvoří přílohu č.1 tohoto usnesení, bere na vědomí zprávu o kontrole technického stavu a rozdělení sklepů do jednotlivých kategorií uvedených v příloze č.2 tohoto usnesení a s návrhem řešení ve věci sklepních prostorů v bytových domech svěřených do správy MČ Brno-střed, který tvoří přílohu č.3 tohoto usnesení a Odboru investičnímu a správy bytových domů zajistit informování nájemců v domech se sklepy zařazenými do kategorií 4 a 5 se záměrem a usnesením RMČ Brno-střed a Správě nemovitostí městské části Brno-střed, p.o. zajistit řešení pro sklepy zařazené do kategorií 1 až 3, dle schváleného návrhu a Bytovému odboru ve spolupráci se Správou nemovitostí městské části Brno-střed, p.o. zajistit vyjmutí sklepů z evidenčních listů u bytů v domech se sklepy zařazenými do kategorií 4 a 5. Usnesení Körnerova 8, žádost o slevu z nájmu ne se slevou z čistého nájemného pro paní, byt č. 1, Körnerova 8, Brno,

17 Odboru investičnímu a správy bytových domů seznámit žadatele s usnesením RMČ Brno-střed. Usnesení Orlí 9, žádost o slevu z nájmu s prodloužením slevy z nájmu ve výši 100% pro nájemkyni paní, byt č.3 v bytovém domě Orlí 9, Brno na dobu 1 měsíce od a Odboru investičnímu a správy bytových domů seznámit žadatele s usnesením RMČ Brno-střed. Usnesení Kobližná 15 - sleva z nájemného, nájemníci domu ne se slevou z čistého nájemného pro všechny nájemce bytového domu Kobližná 15, Brno z důvodu rekonstrukce bytového domu a Odboru investičnímu a správy bytových domů seznámit žadatele s usnesením RMČ Brno-střed. Usnesení Kounicova 3a žádost o slevu z nájmu, ViBe cz, s. r. o. se slevou z nájemného o 3 788,03 Kč/m 2 /rok (tj. na 300,00 Kč/m 2 /rok), za období od do , nebytový prostor č. 105, v domě Kounicova 3a, Brno, pro nájemce ViBe cz, s. r. o., IČ a Odboru investičnímu a správy bytových domů zajistit slevu z nájmu dle výše uvedeného a Odboru investičnímu a správy bytových domů seznámit žadatele s usnesením RMČ Brno-střed. Usnesení Žádost o umoření vložených nákladů nebytový prostor č. 103, Úvoz 88, Brno ne s umořením vložených nákladů ve výši ,48 Kč pro nájemce u nebytového prostoru č. 103, Úvoz 88, Brno, nájemce J.A.TRADE, s. r. o., IČ: a Odboru investičnímu a správy bytových domů seznámit žadatele s usnesením RMČ Brno-střed.

18 Usnesení Gallašova 4 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu, ne s navýšením nákladů na opravy bytu pro nájemce bytu č. 26 v bytovém domě Gallašova 4, Brno, a Odboru investičnímu a správy bytových domů seznámit žadatele s usnesením RMČ Brno-střed. Usnesení Veselá 2 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu a snížené nájemné, s prodloužením doby sníženého nájemného ve výši 100,-Kč/měs.pro nájemce bytu č. 8 v bytovém domě Veselá 2, Brno, pro nájemce, a to od do a s navýšením rozpočtu na opravy bytu č. 8 v bytovém domě Veselá 2, Brno pro nájemce o ,- Kč za opravu omítek, podkladu podlahy a výměnu vstupních dveří do bytu a Odboru investičnímu a správy bytových domů zajistit slevu z nájmu dle výše uvedeného a Odboru investičnímu a správy bytových domů zajistit uzavření dodatku k inominátní smlouvě na navýšení nákladů na opravy bytu a Odboru investičnímu a správy bytových domů seznámit žadatele s usnesením RMČ Brno-střed. Usnesení Soukenická 8 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu a snížené nájemné, s prodloužením doby sníženého nájemného ve výši 100,-Kč/měs. pro nájemce bytu č. 1 v bytovém domě Soukenická 8, Brno, pro nájemce, a to za období od do a s navýšením rozpočtu na opravy bytu č. 1v bytovém domě Soukenická 8, Brno pro nájemce, a to o ,- Kč za opravu stupaček a Odboru investičnímu a správy bytových domů zajistit slevu z nájmu dle výše uvedeného a Odboru investičnímu a správy bytových domů zajistit uzavření dodatku k inominátní smlouvě na navýšení nákladů na opravy bytu a

19 Odboru investičnímu a správy bytových domů seznámit žadatele s usnesením RMČ Brno-střed. Usnesení Masarykova 3 - žádost o prodloužení doby sníženého nájemného, ne s prodloužením doby sníženého nájemného pro nájemce bytu č. 4, v bytovém domě Masarykova 3, Brno, a Odboru investičnímu a správy bytových domů seznámit žadatele s usnesením RMČ Brno-střed. Usnesení Milady Horákové 1a - žádost o prodloužení doby sníženého nájemného, ne s prodloužením doby sníženého nájemného pro nájemce bytu č.11 v bytovém domě Milady Horákové 1a, Brno, a Odboru investičnímu a správy bytových domů seznámit žadatele s usnesením RMČ Brno-střed. Usnesení Orlí 26 žádost o prodloužení platby sníženého nájemného, Hepnarová Monika s prodloužením doby sníženého nájemného ve výši 100,-Kč/měs.pro nájemce bytu č. 17 v bytovém domě Orlí 26, Brno,, a to od do , za podmínky úhrady případného dluhu a Odboru investičnímu a správy bytových domů zajistit slevu z nájmu dle výše uvedeného a Odboru investičnímu a správy bytových domů seznámit žadatele s usnesením RMČ Brno-střed. Usnesení Orlí 5 - žádost o prodloužení doby sníženého nájemného a o prodloužení termínu oprav, s prodloužením termínu oprav bytu pro nájemce bytu č. 15, v bytovém domě Orlí 5, Brno,, do , za podmínky úhrady dluhu a

20 souhlasit s prodloužením doby sníženého nájemného ve výši 100,-Kč/měs. pro nájemce bytu č. 15, v bytovém domě Orlí 5, Brno,, a to od do , za podmínky úhrady dluhu a Odboru investičnímu a správy bytových domů zajistit uzavření dodatku k inominátní smlouvě na prodloužení termínu dokončení oprav a Odboru investičnímu a správy bytových domů zajistit slevu z nájmu dle výše uvedeného a Odboru investičnímu a správy bytových domů seznámit žadatele s usnesením RMČ Brno-střed. Usnesení Plotní 31 - žádost o prodloužení doby sníženého nájemného a o prodloužení termínu oprav, s prodloužením termínu oprav bytu pro nájemce bytu č.6, v bytovém domě Plotní 31, Brno,, do za podmínky úhrady dluhu a ne s prodloužením doby sníženého nájemného pro nájemce bytu č.6, v bytovém domě Plotní 31, Brno, a Odboru investičnímu a správy bytových domů zajistit uzavření Dodatku č. 1 k inominátní smlouvě na prodloužení termínu dokončení oprav a Odboru investičnímu a správy bytových domů seznámit žadatele s usnesením RMČ Brno-střed. Usnesení Kobližná 8 - žádost o prodloužení doby sníženého nájemného a o prodloužení termínu oprav, s prodloužením doby sníženého nájemného ve výši 100,-Kč/měs. pro nájemce bytu č. 2, Kobližná 8, Brno,, a to od do , za podmínky úhrady případného dluhu a s prodloužením termínu oprav bytu pro nájemce bytu č. 2, v bytovém domě Kobližná 8, Brno,, do , za podmínky úhrady případného dluhu a Odboru investičnímu a správy bytových domů zajistit slevu z nájmu dle výše uvedeného a Odboru investičnímu a správy bytových domů zajistit uzavření dodatku k inominátní smlouvě na prodloužení termínu oprav bytu a

PROGRAM 2. RMČ BS. 14) Změna odpisového plánu Mateřské školy Brno, Pšeník 18, p.o., 15) Změna odpisového plánu Školní jídelny Brno, Pellicova 4, p.o.

PROGRAM 2. RMČ BS. 14) Změna odpisového plánu Mateřské školy Brno, Pšeník 18, p.o., 15) Změna odpisového plánu Školní jídelny Brno, Pellicova 4, p.o. PROGRAM 2. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu z 1. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 2. RMČ BS d) Schválení programu 2. RMČ BS 2) VZ malého rozsahu dodávka vody z vodovodu pro veřejnou

Více

PROGRAM 20. RMČ BS. 20) Finanční neinvestiční transfer pro Mateřské centrum Loučka z.s.,

PROGRAM 20. RMČ BS. 20) Finanční neinvestiční transfer pro Mateřské centrum Loučka z.s., PROGRAM 20. RMČ BS 1 a) Zahájení b) Ověření správnosti zápisů z 18. a 19. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 20. RMČ BS d) Schválení programu 20. RMČ BS 2) Žádost o výpůjčku společenského centra ÚMČ BS P.Pacal

Více

PROGRAM 44. RMČ BS. 21) Orlí 9 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu, P.Liškutin 22) Poříčí 37 žádost o uznání nákladů za výměnu garážových vrat,

PROGRAM 44. RMČ BS. 21) Orlí 9 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu, P.Liškutin 22) Poříčí 37 žádost o uznání nákladů za výměnu garážových vrat, PROGRAM 44. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisů ze 42. a 43. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 44. RMČ BS d) Schválení programu 44. RMČ BS 2) Kontrola usnesení RMČ BS Bc.Štika 3) Dohoda

Více

17) Hlinky instalace zábran Mgr.Flamiková 18) VZ malého rozsahu Sportoviště Trýbova mantinely Výběr nejvhodnější nabídky 19) Různé informace, zprávy

17) Hlinky instalace zábran Mgr.Flamiková 18) VZ malého rozsahu Sportoviště Trýbova mantinely Výběr nejvhodnější nabídky 19) Různé informace, zprávy PROGRAM 34. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu z 33. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 34. RMČ BS d) Schválení programu 34. RMČ BS 2) Kontrola usnesení RMČ BS Bc.Štika 3) Podmínky užívání

Více

PROGRAM 55. RMČ BS. 20) Dispozice s majetkem /15/230/ - Předkupní právo p.č. 1885/31,

PROGRAM 55. RMČ BS. 20) Dispozice s majetkem /15/230/ - Předkupní právo p.č. 1885/31, PROGRAM 55. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu z 54. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 55. RMČ BS d) Schválení programu 55. RMČ BS 2) Nadlimitní VZ na služby Údržba čistoty a zimní

Více

USNESENÍ 45. RMČ BS. Usnesení Finanční neinvestiční transfer - Akademické pěvecké sdružení Moravan, spolek, IČ:

USNESENÍ 45. RMČ BS. Usnesení Finanční neinvestiční transfer - Akademické pěvecké sdružení Moravan, spolek, IČ: PROGRAM 45. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu ze 44. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 45. RMČ BS d) Schválení programu 45. RMČ BS 2) Přerušení činnosti školní družiny a jídelny ZŠ

Více

PROGRAM 11. RMČ BS. 3) Sokolská župa Jana Máchala, p.s. žádost o poskytnutí záštity a užití

PROGRAM 11. RMČ BS. 3) Sokolská župa Jana Máchala, p.s. žádost o poskytnutí záštity a užití PROGRAM 11. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu z 10. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 11. RMČ BS d) Schválení programu 11. RMČ BS 2) Bohemia JazzFest o.p.s. žádost o poskytnutí záštity

Více

PROGRAM 5. RMČ BS. 18) Dispozice s majetkem /14/40/ - Pronájem p.č. 849/1, 849/6, 19) Park Koliště III Janáčkovo divadlo správa pozemků v okolí

PROGRAM 5. RMČ BS. 18) Dispozice s majetkem /14/40/ - Pronájem p.č. 849/1, 849/6, 19) Park Koliště III Janáčkovo divadlo správa pozemků v okolí PROGRAM 5. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu ze 4. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 5. RMČ BS d) Schválení programu 5. RMČ BS 2) Odvolání účastníka řízení proti územnímu rozhodnutí

Více

PROGRAM 33. RMČ BS. 4) Mimořádný účetní odpis Základní školy Brno, Antonínská 3, p.o.,

PROGRAM 33. RMČ BS. 4) Mimořádný účetní odpis Základní školy Brno, Antonínská 3, p.o., PROGRAM 33. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu z 32. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 33. RMČ BS d) Schválení programu 33. RMČ BS 2) Kontrola usnesení RMČ BS Bc.Štika 3) Změna odpisového

Více

PROGRAM 142. RMČ BS. 17) Starobrněnská 7 zatékání do bytu č. 17 Ing.Bundálek 18) VZ malého rozsahu Cejl 49 oprava bytů č. 1.3, 9.3, 11.2, 14.

PROGRAM 142. RMČ BS. 17) Starobrněnská 7 zatékání do bytu č. 17 Ing.Bundálek 18) VZ malého rozsahu Cejl 49 oprava bytů č. 1.3, 9.3, 11.2, 14. PROGRAM 142. RMČ BS 1 a) Zahájení Mgr.Šťástka b) Ověření správnosti zápisu ze 141. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 142. RMČ BS d) Schválení programu 142. RMČ BS 2) Hospic sv. Alžběty o.p.s. žádost o poskytnutí

Více

PROGRAM 97. RMČ BS

PROGRAM 97. RMČ BS PROGRAM 97. RMČ BS 1. Zahájení Landa Martin 2. VZ na akci Kluziště na Moravském náměstí dodatečná informace Ondrašíková Petra, Mgr. 3. Mezipatra, z.s.- žádost o poskytnutí záštity a užití znaku MČ BS Landa

Více

PROGRAM 139. RMČ BS. 15) Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku Sportovního a rekreačního

PROGRAM 139. RMČ BS. 15) Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku Sportovního a rekreačního PROGRAM 139. RMČ BS 1 a) Zahájení Mgr.Šťástka b) Ověření správnosti zápisu ze 138. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 139. RMČ BS d) Schválení programu 139. RMČ BS 2) Kontrola usnesení RMČ BS Ing.Pšeja 3)

Více

PROGRAM 76. RMČ BS. 9) One PR, s.r.o. - Trhy jako Brno žádost o poskytnutí záštity a užití

PROGRAM 76. RMČ BS. 9) One PR, s.r.o. - Trhy jako Brno žádost o poskytnutí záštity a užití PROGRAM 76. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisů ze 74. a 75. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 76. RMČ BS d) Schválení programu 76. RMČ BS 2) Prodej v parku na Moravském náměstí v roce

Více

PROGRAM 144. RMČ BS. 33) Botanická 23 žádost o prodloužení doby sníženého nájemného, Ing.Bundálek

PROGRAM 144. RMČ BS. 33) Botanická 23 žádost o prodloužení doby sníženého nájemného, Ing.Bundálek PROGRAM 144. RMČ BS 1 a) Zahájení Mgr.Šťástka b) Ověření správnosti zápisu ze 143. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 144. RMČ BS d) Schválení programu 144. RMČ BS 2) Dětská soutěž Vánoce na Zelňáku očima

Více

PROGRAM 95. RMČ BS. Ondrašíková Petra, Mgr.

PROGRAM 95. RMČ BS. Ondrašíková Petra, Mgr. PROGRAM 95. RMČ BS 1. Zahájení Landa Martin 2. VZ malého rozsahu MŠ Brno, Vinařská 4, p.o., objekt Hlinky 46 - odstranění venkovního bazénu Výběr nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy 3. VZ malého rozsahu

Více

PROGRAM 49. RMČ BS. 3) Udělení souhlasu zřizovatele k přijetí věcného daru ZŠ a MŠ Brno,

PROGRAM 49. RMČ BS. 3) Udělení souhlasu zřizovatele k přijetí věcného daru ZŠ a MŠ Brno, PROGRAM 49. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisů ze 47. a 48. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 49. RMČ BS d) Schválení programu 49. RMČ BS 2) Žádost MŠ a ZŠ Brno, Barvičova 54 o podporu

Více

PROGRAM 59. RMČ BS. P.Liškutin

PROGRAM 59. RMČ BS. P.Liškutin PROGRAM 59. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu z 58. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 59. RMČ BS d) Schválení programu 59. RMČ BS 2) Zapojení MČ BS do projektu sdíleného bydlení Symbios

Více

PROGRAM 80. RMČ BS. 7) Předání technického zhodnocení budovy - MŠ "Na kopečku u zvonečku",

PROGRAM 80. RMČ BS. 7) Předání technického zhodnocení budovy - MŠ Na kopečku u zvonečku, PROGRAM 80. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu ze 79. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 80. RMČ BS d) Schválení programu 80. RMČ BS 2) Kontrola usnesení RMČ BS Bc.Štika 3) Ukončení

Více

Odbor právní a organizační Úřadu městské části Dominikánská 2, Brno

Odbor právní a organizační Úřadu městské části Dominikánská 2, Brno Odbor právní a organizační Úřadu městské části Dominikánská 2, 601 69 Brno Číslo jednací: MCBS/2015/0142398/PLEJ K podání: Vaše číslo jednací: Spisová značka: 2010/MCBS/2015/0142398/1 Vyřizuje: Mgr. Jana

Více

29) Souhlas s prodloužením nájemního vztahu (II. část) a) Armáda spásy v České republice, z.s., IČ: , Bratislavská 40,

29) Souhlas s prodloužením nájemního vztahu (II. část) a) Armáda spásy v České republice, z.s., IČ: , Bratislavská 40, PROGRAM 74. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu ze 73. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 74. RMČ BS d) Schválení programu 74. RMČ BS 2) Kontrola usnesení RMČ BS Bc.Štika 3) Převod mezi

Více

PROGRAM 13. RMČ BS. 29) Oprava zápisu ve školském rejstříku změna adresy ředitele ZŠ a MŠ

PROGRAM 13. RMČ BS. 29) Oprava zápisu ve školském rejstříku změna adresy ředitele ZŠ a MŠ PROGRAM 13. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu z 12. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 13. RMČ BS d) Schválení programu 13. RMČ BS 2) Kontrola usnesení RMČ BS M.Landa 3) Dohoda s ÚP

Více

PROGRAM 114. RMČ BS. Ondrašíková Petra, Mgr.

PROGRAM 114. RMČ BS. Ondrašíková Petra, Mgr. PROGRAM 114. RMČ BS 1. Zahájení Landa Martin 2. Přerušení provozu školní družiny - ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, p.o. Ondrašíková Petra, Mgr. 3. Přerušení provozu školní družiny - ZŠ Brno, Úvoz 55, p.o. Ondrašíková

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED Vypracováno pro 5. zasedání Zastupitelstva městské

Více

PROGRAM 149. RMČ BS. 15) Dispozice s majetkem /72/14/ - SM, VB p.č. 108, k.ú. Město Brno

PROGRAM 149. RMČ BS. 15) Dispozice s majetkem /72/14/ - SM, VB p.č. 108, k.ú. Město Brno PROGRAM 149. RMČ BS 1 a) Zahájení Mgr.Šťástka b) Ověření správnosti zápisu ze 148. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 149. RMČ BS d) Schválení programu 149. RMČ BS 2) Kontrola usnesení RMČ BS Ing.Pšeja 3)

Více

PROGRAM 63. RMČ BS. 12) Finanční neinvestiční transfer Společnost pro podporu lidí s mentálním

PROGRAM 63. RMČ BS. 12) Finanční neinvestiční transfer Společnost pro podporu lidí s mentálním PROGRAM 63. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu z 62. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 63. RMČ BS d) Schválení programu 63. RMČ BS 2) VZ malého rozsahu "Rozšíření dětského hřiště, Obilní

Více

PROGRAM 99. RMČ BS. Matejov Tomáš, Ing.

PROGRAM 99. RMČ BS. Matejov Tomáš, Ing. PROGRAM 99. RMČ BS 1. Zahájení Landa Martin 2. Návrh úpravy spádových obvodů základních škol Ondrašíková Petra, Mgr. 3. Vymezení školských obvodů spádových mateřských škol zřizovaných MČ Brno-střed 4.

Více

PROGRAM 105. RMČ BS. Ondrašíková Petra, Mgr.

PROGRAM 105. RMČ BS. Ondrašíková Petra, Mgr. PROGRAM 105. RMČ BS 1. Zahájení Landa Martin 2. VZ na dodatečné služby ke stávající VZ Údržba čistoty a zimní údržba místních komunikací správního území MČ Brno-střed a údržba veřejné zeleně ve správě

Více

PROGRAM 27. RMČ BS. 9) Předání technického zhodnocení budovy ZŠ Brno, Hroznová 1,

PROGRAM 27. RMČ BS. 9) Předání technického zhodnocení budovy ZŠ Brno, Hroznová 1, PROGRAM 27. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu z 26. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 27. RMČ BS d) Schválení programu 27. RMČ BS 2) KVS "U Tří kohoutů" souhlas zřizovatele s přijetím

Více

PROGRAM 118. RMČ BS. 13. Předání technického zhodnocení dlouhodobého majetku MŠ Brno, 14. NUOVO CAFFE žádost o snížení nájemného záměr uzavření

PROGRAM 118. RMČ BS. 13. Předání technického zhodnocení dlouhodobého majetku MŠ Brno, 14. NUOVO CAFFE žádost o snížení nájemného záměr uzavření PROGRAM 118. RMČ BS 1. Zahájení Landa Martin 2. Přerušení činnosti MŠ Brno, Úvoz 57, p.o. Ondrašíková Petra, Mgr. 3. Přerušení činnosti MŠ Brno, Francouzská 50, p.o. Ondrašíková Petra, Mgr. 4. Přerušení

Více

PROGRAM 147. RMČ BS. 17) Dispozice s majetkem /68/14/ - PD, VB p.č. 216/2; 216/10, k.ú. Město

PROGRAM 147. RMČ BS. 17) Dispozice s majetkem /68/14/ - PD, VB p.č. 216/2; 216/10, k.ú. Město PROGRAM 147. RMČ BS 1 a) Zahájení Mgr.Šťástka b) Ověření správnosti zápisu ze 146. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 147. RMČ BS d) Schválení programu 147. RMČ BS 2) Kontrola usnesení RMČ BS Ing.Pšeja 3)

Více

PROGRAM 98. RMČ BS. 13. Přehled odsouhlasených likvidací neupotřebitelného dlouhodobého movitého majetku školami, školskými zařízeními, příspěvkovými

PROGRAM 98. RMČ BS. 13. Přehled odsouhlasených likvidací neupotřebitelného dlouhodobého movitého majetku školami, školskými zařízeními, příspěvkovými PROGRAM 98. RMČ BS 1. Zahájení Landa Martin 2. Ředitelské volno - ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, p.o. Ondrašíková Petra, Mgr. 3. Ředitelské volno - ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, p.o. Ondrašíková Petra, Mgr. 4.

Více

PROGRAM 9. RMČ BS. 10) Revokace usnesení 105.01. Odvolání účastníka řízení proti územnímu

PROGRAM 9. RMČ BS. 10) Revokace usnesení 105.01. Odvolání účastníka řízení proti územnímu PROGRAM 9. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu z 8. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 9. RMČ BS d) Schválení programu 9. RMČ BS 2) Organizační změna M.Landa 3) Změna organizačního řádu

Více

PROGRAM 18. RMČ BS. 8) Rozpočtové opatření č. 3 na rok 2015 Ing.Matejov 9) VZ malého rozsahu výběr nejvhodnější nabídky na dodávku

PROGRAM 18. RMČ BS. 8) Rozpočtové opatření č. 3 na rok 2015 Ing.Matejov 9) VZ malého rozsahu výběr nejvhodnější nabídky na dodávku PROGRAM 18. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu ze 17. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 18. RMČ BS d) Schválení programu 18. RMČ BS 2) Kontrola usnesení RMČ BS Bc.Štika 3) Přehled delegovaných

Více

PROGRAM 52. RMČ BS. 24) Výměny bytů (II. část) a) ), Vlhká 11, Brno, byt č.

PROGRAM 52. RMČ BS. 24) Výměny bytů (II. část) a) ), Vlhká 11, Brno, byt č. PROGRAM 52. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu z 51. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 52. RMČ BS d) Schválení programu 52. RMČ BS 2) Organizační změna Bc.Štika 3) Studentská organizace

Více

49) Dispozice s majetkem /15/100/ - Odprodej, pronájem p.č. 44, 142/2, 52) Dispozice s majetkem /15/135/ - Předkupní právo p.č. 827, k.ú.

49) Dispozice s majetkem /15/100/ - Odprodej, pronájem p.č. 44, 142/2, 52) Dispozice s majetkem /15/135/ - Předkupní právo p.č. 827, k.ú. PROGRAM 25. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu z 24. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 25. RMČ BS d) Schválení programu 25. RMČ BS 2) Kontrola usnesení RMČ BS Bc.Štika 3) Moravská vlajka

Více

PROGRAM 145. RMČ BS. 12) Dispozice s majetkem /74/14/ - PD p.č. 640, 642, k.ú. Staré Brno

PROGRAM 145. RMČ BS. 12) Dispozice s majetkem /74/14/ - PD p.č. 640, 642, k.ú. Staré Brno PROGRAM 145. RMČ BS 1 a) Zahájení Mgr.Šťástka b) Ověření správnosti zápisu ze 144. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 145. RMČ BS d) Schválení programu 145. RMČ BS 2) Kontrola usnesení RMČ BS Ing.Pšeja 3)

Více

PROGRAM 86. RMČ BS. 1. Zahájení Landa Martin 2. Povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků ve třídě - ZŠ Brno, Bakalovo

PROGRAM 86. RMČ BS. 1. Zahájení Landa Martin 2. Povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků ve třídě - ZŠ Brno, Bakalovo PROGRAM 86. RMČ BS 1. Zahájení Landa Martin 2. Povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků ve třídě - ZŠ Brno, Bakalovo nábřeží 8, p.o. Ondrašíková Petra, Mgr. 3. Převod mezi rezervním a investičním fondem

Více

na období 4/2016-3/ Odpověď na námitky stěžovatele Bc.Štika 30) PD Moravské náměstí 14a,b žádost o navýšení ceny - Dodatek č.

na období 4/2016-3/ Odpověď na námitky stěžovatele Bc.Štika 30) PD Moravské náměstí 14a,b žádost o navýšení ceny - Dodatek č. PROGRAM 78. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu ze 77. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 78. RMČ BS d) Schválení programu 78. RMČ BS 2) VZ malého rozsahu "Sportovní a rekreační areál

Více

USNESENÍ 69. RMČ BS. Usnesení Návrh změny obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 13/2015, o místních poplatcích

USNESENÍ 69. RMČ BS. Usnesení Návrh změny obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 13/2015, o místních poplatcích PROGRAM 69. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu z 68. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 69. RMČ BS d) Schválení programu 69. RMČ BS 2) Vyhrazené parkovací stání pro osoby se ZTP, ZTP/P

Více

PROGRAM 31. RMČ BS. 4) Jmenování člena konkursní komise pro výběr ředitele/ky MŠ Brno,

PROGRAM 31. RMČ BS. 4) Jmenování člena konkursní komise pro výběr ředitele/ky MŠ Brno, PROGRAM 31. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu z 30. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 31. RMČ BS d) Schválení programu 31. RMČ BS 2) VZ malého rozsahu ÚPRAVY PLOCH VEŘEJNÉ ZELENĚ KOLEM

Více

55) Udělení souhlasu zřizovatele k přijetí věcného daru ZŠ a MŠ Brno,

55) Udělení souhlasu zřizovatele k přijetí věcného daru ZŠ a MŠ Brno, PROGRAM 151. RMČ BS 1 a) Zahájení Mgr.Šťástka b) Ověření správnosti zápisu ze 150. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 151. RMČ BS d) Schválení programu 151. RMČ BS 2) Výkon funkce oddávajícího pro období 14.11.2014

Více

ZÁPIS. Omluven: S. Bartík, Bc. Doležel, JUDr. Dumbrovská, M. Landa, Ing. Schwab. stanovuje ověřovatele dnešního zápisu: J. Švachula, Mgr.

ZÁPIS. Omluven: S. Bartík, Bc. Doležel, JUDr. Dumbrovská, M. Landa, Ing. Schwab. stanovuje ověřovatele dnešního zápisu: J. Švachula, Mgr. ZÁPIS ze 155. schůze Rady městské části města Brna, Brno-střed, konané v pondělí dne 25.09.2017 od 10. 00 hod. v zasedací místnosti rady -------------------------------------------------------------------------------

Více

52) VZ malého rozsahu SNMČ Brno-střed, p.o. preventivní požární prohlídky

52) VZ malého rozsahu SNMČ Brno-střed, p.o. preventivní požární prohlídky PROGRAM 146. RMČ BS 1 a) Zahájení Mgr.Šťástka b) Ověření správnosti zápisu ze 145. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 146. RMČ BS d) Schválení programu 146. RMČ BS 2) Finanční neinvestiční transfer pro A Kluby

Více

Informace z usnesení 38. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav

Informace z usnesení 38. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav Informace z usnesení 38. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 11.1.2012 1. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav v bytě č.30 v 6. podlaží domu na ulici Dunajská, č.o.

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 79. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 14.11.2005 U S N E S E N Í 79. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 79/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 10 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

U S N E S E N Í. 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice - 1 - Příloha k zápisu 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 2.3.2009 U S N E S E N Í 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 53/2009 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

PROGRAM 22. RMČ BS. k.ú. Štýřice. 19) Ludmily Konečné záměr propachtování části pozemku p.č. 710/1,

PROGRAM 22. RMČ BS. k.ú. Štýřice. 19) Ludmily Konečné záměr propachtování části pozemku p.č. 710/1, PROGRAM 22. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu z 21. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 22. RMČ BS d) Schválení programu 22. RMČ BS 2) Kontrola usnesení RMČ BS Bc.Štika 3) Finanční neinvestiční

Více

bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení Rady městské části Brno-sever od 7. 11. 2013

bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení Rady městské části Brno-sever od 7. 11. 2013 Nění rozpočt ně V Brně dne 20. listopadu 2014 USNESENÍ z 6/75. schůze Rady městské části Brno-sever, která se konala 20. listopadu 2014 od 14:00 v malé zasedací místnosti ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70

Více

Rada Souhrn 4. řádné jednání Rady, konané dne v 8:00 hod. Kancelář starosty

Rada Souhrn 4. řádné jednání Rady, konané dne v 8:00 hod. Kancelář starosty Zveřejněné usnesení je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Město Březnice,

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/034/15 ze dne

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/034/15 ze dne číslo 1/034/15 k návrhu na schválení programu 34. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 34. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu 34. jednání RMČ Praha - Běchovice 1.zástupce

Více

Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013

Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013 Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013 1. Žádost o prominutí poplatku z prodlení uživatel bytu č.3 na ulici Dunajská č.o. 25 v Brně Starém Lískovci, nyní bytem Merhautova

Více

Z Á P I S. P r o g r a m: z 48. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. P r o g r a m: z 48. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 10.08.2016 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 97. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 17.7.2006 U S N E S E N Í 97. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 97/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 56. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 56. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 56. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 6.4.2009 U S N E S E N Í 56. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 56/2009 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO JUNDROV RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO JUNDROV RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO JUNDROV RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI U s n e s e n í z 99. schůze Rady městské části Brno-Jundrov, která se konala dne v kanceláři starostky MČ Brno-Jundrov Program schůze:

Více

35) Dispozice s majetkem /16/264/ - Pronájem p.č. 1479/10,11,12, k.ú. Pisárky

35) Dispozice s majetkem /16/264/ - Pronájem p.č. 1479/10,11,12, k.ú. Pisárky PROGRAM 65. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisů z 63. a 64. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 65. RMČ BS d) Schválení programu 65. RMČ BS 2) Kontrola usnesení RMČ BS Bc.Štika 3) VZ malého

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. 13. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 13. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 13. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 2.4.2007 U S N E S E N Í 13. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 13/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele

Více

U S N E S E N Í. 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 14.5.2007 U S N E S E N Í 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 16/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele

Více

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 25.1.2010 U S N E S E N Í 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 76/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 78. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 31.10.2005 U S N E S E N Í 78. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 78/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

17. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

17. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í ze 17. schůze Rady, konané dne 11. listopadu 2015 v zasedací místnosti

Více

Informace z usnesení 7. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Uzavření smlouvy o nájmu bytu

Informace z usnesení 7. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Uzavření smlouvy o nájmu bytu Informace z usnesení 7. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 9.2. 2011 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Rada MČ Brno - Starý-Lískovec bere na vědomí souhlas Statutárního města Brna, Bytového odboru, s uzavřením

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 87. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 27.2.2006 U S N E S E N Í 87. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 87/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

Usnesení. z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno!

Usnesení. z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno! Usnesení z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 335/15: Rada města schválila program jednání

Více

Usnesení z VI/40. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 25.06.2012

Usnesení z VI/40. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 25.06.2012 Usnesení z VI/40. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 25.06.2012 VI/40/1 Hospodaření s rozpočtem a) Žádost MŠ Jihomoravské nám. 5 o změnu finančního plánu-doplnění RMČ bere na vědomí opravený

Více

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 VI/76/1 Hospodaření s rozpočtem a) Rozpočtové opatření č. 4/2014 RMČ doporučuje ZMČ schválit rozpočtové opatření č. 4/2014,

Více

c c c " < - < # " 1 c 3 + * '

c c c  < - < #  1 c 3 + * ' c c c % materiál předložený ředitelkou MKS k úsporným opatřením příspěvkovou organizací Městské kulturní středisko Kynšperk nad Ohří, ke vzniklé ztrátě za I. čtvrtletí roku 200, vypořádání ztráty Městského

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 62. schůzi 04.01.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

PROGRAM 60. RMČ BS. 21) Žádost o souhlas s podnájmem pronajatých prostor Asociace

PROGRAM 60. RMČ BS. 21) Žádost o souhlas s podnájmem pronajatých prostor Asociace PROGRAM 60. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu z 59. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 60. RMČ BS d) Schválení programu 60. RMČ BS 2) Kontrola usnesení RMČ BS Bc.Štika 3) Nadlimitní

Více

PROGRAM 104. RMČ BS. Ondrašíková Petra, Mgr.

PROGRAM 104. RMČ BS. Ondrašíková Petra, Mgr. PROGRAM 104. RMČ BS 1. Zahájení Landa Martin 2. VZ malého rozsahu ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. výměna zásobníku ohřevu TV Výběr nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy Ondrašíková Petra, Mgr. 3. Přerušení

Více

U S N E S E N Í č. 62 z 58. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.10.2013

U S N E S E N Í č. 62 z 58. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.10.2013 U S N E S E N Í č. 62 z 58. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.10.2013 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

Z Á P I S. z 10. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:30 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. z 10. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:30 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 25.03.2015 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/029/15 ze dne

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/029/15 ze dne číslo 1/029/15 k návrhu na schválení programu 29. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 29. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu 29. jednání RMČ Praha - Běchovice 1.zástupce

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi 06.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Informace z usnesení 77. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Pronájem uvolněných nebytových prostor v bytovém domě Kyjevská č.o.

Informace z usnesení 77. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Pronájem uvolněných nebytových prostor v bytovém domě Kyjevská č.o. Informace z usnesení 77. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 3.4.2013 1. Pronájem uvolněných nebytových prostor v bytovém domě Kyjevská č.o. 3 Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje pronájem nebytového prostoru

Více

PROGRAM 14. RMČ BS. 4) Mgr.Vladimír Koudelka, OSVČ žádost o poskytnutí záštity a užití

PROGRAM 14. RMČ BS. 4) Mgr.Vladimír Koudelka, OSVČ žádost o poskytnutí záštity a užití PROGRAM 14. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu z 13. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 14. RMČ BS d) Schválení programu 14. RMČ BS 2) Kontrola usnesení RMČ BS M.Landa 3) Mgr. Vladimír

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 1. Pacht nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem pozemku

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 3.2.2014 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/5/RM/2014 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 14/1/RM/2014, 10/3/RM/2014, 11/3/RM/2014,

Více

M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 1

M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 1 M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 1 34. jednání datum konání: 10.01.2012 čís. RMČ34/0563/12 - RMČ34/0578/12 Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 10.01.2012 Číslo Název Předkladatel RMČ34/0563/12

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 04. března 2015

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 04. března 2015 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 04. března 2015 č. 52 u p r a v e n á v e r z e informaci o dokladové inventarizaci provedené k 31.12.2014. č. 53 informaci o provedených fyzických

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/030/15 ze dne 4.11.2015

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/030/15 ze dne 4.11.2015 číslo 1/030/15 k návrhu na schválení programu 30. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 30. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu 30. jednání RMČ Praha - Běchovice 1.zástupce

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 20. schůzi 11.01.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ. 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice. 93/2010.1/ Schválení programu 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování ověřovatele zápisu

USNESENÍ. 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice. 93/2010.1/ Schválení programu 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování ověřovatele zápisu - 1 - Příloha k zápisu 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 04.10.2010 USNESENÍ V Brně 07.10.2010 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 93/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice

Více

U S N E S E N Í. 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 9.11.2009 U S N E S E N Í 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 71/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Informace z usnesení 12. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.04.2015

Informace z usnesení 12. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.04.2015 Informace z usnesení 12. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.04.2015 1.Souhlas vlastníka s umístěním sídla spolku Dunajská 41, byt č. 7, Jaromír Musil Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy

Více

Usnesení z VI/49. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne

Usnesení z VI/49. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne Usnesení z VI/49. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 03.12.2012 VI/49/1 Hospodaření s rozpočtem a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 10. 2012 RMČ bere na vědomí výsledky rozpočtového

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Rada MČ Brno-Černovice

Rada MČ Brno-Černovice 1 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, BOLZANOVA 1, 618 00 BRNO USNESENÍ 47. schůze Rady městské části Brno-Černovice konané dne 29. 6. 2016 od 15.00 hod. na ÚMČ Brno-Černovice, Bolzanova 1, Brno (kancelář starosty) Rada

Více

Zápis. z 24. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 11. ledna 2012 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno

Zápis. z 24. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 11. ledna 2012 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zápis z 24. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 11. ledna 2012 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: 14:00 hodin Mgr. Marek Šlapal Bc. Igor Fučík

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh smlouvy o přezkoumání hospodaření Města Kojetína za rok 2015 (tisk R/138)

U S N E S E N Í. 3. Návrh smlouvy o přezkoumání hospodaření Města Kojetína za rok 2015 (tisk R/138) U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. května 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Přerušení provozu MŠ Kojetín

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Informace z usnesení 32. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu

Informace z usnesení 32. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Informace z usnesení 32. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 23.11. 2011 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu č. 09 2 400 08 00352 ze dne 12.11.2008 k bytu č. 43, v bytovém domě na Ulici Kosmonautů

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ1 konané dne 11. 11. 2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ1 konané dne 11. 11. 2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ1 konané dne 11. 11. 2014 Přítomni : Ověřovatel : dle prezenční listiny místostarosta - Jan Slezák Program jednání: 1. Kontrola plnění úkolů

Více

VÝPIS USNESENÍ ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU /2016

VÝPIS USNESENÍ ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU /2016 VÝPIS USNESENÍ ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU 7.11.2016 15/2016 1/15/2016 RM bere na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání RM č. 6/2016 konané dne 11.5.2016, ze zasedání RM 7/2016 konané dne

Více