50) Gallašova 4 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu, P.Pacal 51) Veselá 2 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu a snížené nájemné,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "50) Gallašova 4 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu, P.Pacal 51) Veselá 2 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu a snížené nájemné,"

Transkript

1 PROGRAM 16. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu z 15. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 16. RMČ BS d) Schválení programu 16. RMČ BS 2) Kontrola usnesení RMČ BS M.Landa 3) Spolek OROT Brno žádost o poskytnutí záštity a užití znaku MČ BS M.Landa 4) Partnerství, o.p.s. žádost o poskytnutí záštity a užití znaku MČ BS M.Landa 5) AMADEUS, nadační fond žádost o poskytnutí záštity a užití znaku MČ BS M.Landa 6) Finanční neinvestiční transfer pro společnost PEOPLE IN SAFETY, s.r.o., Brumovice 248, Brumovice, IČ: M.Landa 7) Finanční neinvestiční transfer pro Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., městská organizace Brno, Mečová 398/5, Brno, IČ: M.Landa 8) Finanční neinvestiční transfer pro sdružení STEPFESTIVAL, o.s., Vodova 2235/72, Brno, IČ: M.Landa 9) Finanční neinvestiční transfer pro Sdružení studentů stomatologie ČR, nezisková organizace, Děkanát LUFK v Plzni, Husova 3, Plzeň, IČ: M.Landa 10) Finanční neinvestiční transfer pro Základní uměleckou školu Jaroslava Kvapila, p.o., tř. Kpt. Jaroše 24, Brno Brno, IČ: M.Landa 11) Finanční neinvestiční transfer pro společnost Vesna, o.p.s., Údolní 10, Brno, IČ: M.Landa 12) Finanční neinvestiční transfer pro TJ Sokol Brno I oddíl florbalu, spolek, Kounicova 20/22, Brno, IČ: M.Landa 13) Finanční neinvestiční transfer pro společnost Hewer, z.s., Černokostelecká 2020/20, Praha, IČ: M.Landa 14) Finanční neinvestiční transfer pro Českou unii neslyšících, oblastní organizace Brno, z.s., Údolní 53, Brno, IČ: M.Landa 15) Finanční neinvestiční transfer pro společnost TRINNNO, z.s., Mojmírova 732, Staré Město, IČ: M.Landa 16) Finanční neinvestiční transfer pro Společnost Renata, o.s. sekce vojenské historie, Zeyerova 20, Brno, IČ: M.Landa 17) Finanční neinvestiční transfer pro Společnost Renata, o.s. sekce vojenské historie, Zeyerova 20, Brno, IČ: M.Landa 18) Finanční neinvestiční transfer pro Mgr. Vladimíra Koudelku, OSVČ, Hoštická 1, Brno-Bosonohy, IČ: M.Landa 19) Finanční neinvestiční transfer pro Institut Terezínské iniciativy, o.p.s., Jáchymova 63/3, Praha, IČ: M.Landa 20) Finanční neinvestiční transfer pro Spolek OROT Brno, z.s., Táborská 3201/84, Brno, IČ: M.Landa 21) Finanční neinvestiční transfer pro společnost DOTYK II, o.p.s., Vysoké Popovice 253, , IČ: M.Landa 22) Plán městské mobility Mgr.Flamiková 23) Rezidentní parkování vyjádření k realizaci Mgr.Flamiková 24) Zelný trh výroba prototypu prodejního stánku Mgr.Flamiková 25) Žádost o finanční příspěvek za propagaci loga Čarodějáles 2015 P.Kalousek 26) Soudní vymáhání pohledávek Mgr.Navrátil 27) Odvolání členů dozorčí rady SRAKH, p.o. a jmenování nových členů

2 dozorčí rady SRAKH, p.o. Mgr.Navrátil 28) Zpráva o hospodaření městské části Brno-střed k Ing.Matejov 29) Dohoda o vzájemném zápočtu pohledávek mezi Statutárním městem Brno, MČ Brno-střed a společenstvím vlastníků jednotek Nové sady 22A Ing.Matejov 30) Dodatky k pojistným smlouvám Ing.Matejov 31) Prodej v parku na Moravském náměstí od 1. června 2015 Mgr.Hrnčíř 32) Souhlas se zvláštním užíváním komunikace Bc.Hejmalíčková 33) Dopravní plán pro rok 2016 (KORDIS JMK, a.s.) Bc.Hejmalíčková 34) Prodej na Zelném trhu Bc.Hejmalíčková 35) Změna Tržního řádu Bc.Hejmalíčková 36) Údolní 23 záměr pronájmu pozemku pod garáží P.Pacal 37) Nové sady 16 Pacht části pozemku p.č. 1474, k.ú. Staré Brno P.Pacal 38) Traubova 3a Pronájem části pozemku p.č. 3800, k.ú. Černá Pole P.Pacal 39) Václavská uzavření dvora P.Pacal 40) Špitálka 14 umožnění vjezdu do dvora BD P.Pacal 41) Bayerova 5, žádost o slevu z nájmu za sklep P.Pacal 42) Lidická 8, žádost o slevu z nájmu za sklep P.Pacal 43) Rybářská 9 rekonstrukce sklepů, nájemníci domu P.Pacal 44) Návrh řešení sklepních prostor v domech svěřených do správy MČ BS P.Pacal 45) Körnerova 8, žádost o slevu z nájmu 46) Orlí 9, žádost o slevu z nájmu P.Pacal 47) Kobližná 15 sleva z nájemného, nájemníci domu P.Pacal 48) Kounicova 3a žádost o slevu z nájmu, ViBe cz, s.r.o. P.Pacal 49) Žádost o umoření vložených nákladů nebytový prostor č. 103, Úvoz 88, Brno P.Pacal 50) Gallašova 4 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu, P.Pacal 51) Veselá 2 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu a snížené nájemné, P.Pacal 52) Soukenická 8 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu a snížené nájemné, P.Pacal 53) Masarykova 3 žádost o prodloužení doby sníženého nájemného, P.Pacal 54) Milady Horákové 1a žádost o prodloužení doby sníženého nájemného, P.Pacal 55) Orlí 26 žádost o prodloužení platby sníženého nájemného, P.Pacal 56) Orlí 5 žádost o prodloužení doby sníženého nájemného a o prodloužení termínu oprav, P.Pacal 57) Plotní 31 žádost o prodloužení doby sníženého nájemného a o prodloužení termínu oprav, P.Pacal 58) Kobližná 8 žádost o prodloužení doby sníženého nájemného a o prodloužení termínu oprav, P.Pacal 59) Veselá 2 žádost o prodloužení termínu oprav bytu, P.Pacal 60) Zelný trh 250/14-16 aktuální stav ke dni P.Pacal 61) Zelný trh 250/14-16 opravy objektu P.Pacal 62) VZ malého rozsahu Václavská 15 oprava střechy, oprava dvorní fasády vč. zateplení štítů, oprava pavlačí Výběr nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy P.Pacal 63) Změna kategorie svěřeného majetku pozemek p.č. 1149/3, k.ú. Staré Brno P.Pacal 64) Udělení souhlasu zřizovatele s přijetím věcného daru ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, p.o. Mgr.Ondrašíková

3 65) Přerušení provozu školní družiny ZŠ Brno, Horní 16, p.o. v době velikonočních prázdnin Mgr.Ondrašíková 66) Přerušení provozu školní družiny ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. v době velikonočních prázdnin Mgr.Ondrašíková 67) Ředitelské volno ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22, p.o. Mgr.Ondrašíková 68) Přerušení provozu mateřských škol letní prázdniny Mgr.Ondrašíková 69) Záměr pronájmu nemovitého majetku Sportovní a rekreační areál Kraví hora, p.o. Mgr.Ondrašíková 70) Souhlas zřizovatele se zapojením MŠ Brno, Nádvorní 3, p.o. do dotačního programu MŠMT ČR "Podpora zabezpečení škol a školských zařízení" Mgr.Ondrašíková 71) Žádost o narovnání právního stavu Mgr.Vernerová 72) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy (I. část) Mgr.Vernerová 73) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy (II. část) Mgr.Vernerová 74) Výměny bytů a) Zámečnická 8, Brno, byt č. 13 b) ), Bratislavská 1, Brno, byt č. 8 Mgr.Vernerová 75) Přechod nájmu bytu po úmrtí nájemce Mgr.Vernerová 76) Zúžení nájemní smlouvy po úmrtí a) ), Bratislavská 46, Brno, byt č. 11 b) ), Křídlovická 70, Brno, byt č. 5 Mgr.Vernerová 77) Sloučení bytů a zúžení předmětu nájmu Mgr.Vernerová 78) Uzavření nájemní smlouvy a), Úvoz 88, Brno, byt č. 6 b) ), Křídlovická 60, Brno, byt č. 3 c) ), Sušilova 8, Brno, byt č. 3 d) ), Údolní 21, Brno, byt č. 4 e) ), Údolní 21, Brno, byt č. 1 f) ), Česká 14, Brno, byt č. 3 g) Nové sady 8a, Brno, byt č. 5 Mgr.Vernerová 79) Skončení nájmu bytu a) ), Solniční 8, Brno, byt č. 15 b) ), Křenová 23, Brno, byt č. 9 c) ), Orlí 22, Brno, byt č Mgr.Vernerová 80) Uzavření dodatku k nájemní smlouvě Mgr.Vernerová 81) Výpověď nájemce z nájmu bytu Mgr.Vernerová 82) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem nájemce Dvořákova 8, Brno, byt č. 4 Mgr.Vernerová 83) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem nájemce Kobližná 13, Brno, byt č. 9 Mgr.Vernerová 84) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem nájemce Kobližná 9, Brno, byt č. 12 Mgr.Vernerová 85) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem nájemce Kounicova 3a, Brno, byt č. 4 Mgr.Vernerová 86) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem nájemce Křídlovická 21, Brno, byt č. 9 Mgr.Vernerová 87) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem nájemce Křídlovická 57, Brno, byt č. 15 Mgr.Vernerová 88) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem nájemce

4 Plynárenská 4, Brno, byt č. 3 Mgr.Vernerová 89) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem nájemce Příční 13, Brno, byt č. 21 Mgr.Vernerová 90) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem nájemce Tučkova 30, Brno, byt č. 21 Mgr.Vernerová 91) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem nájemce Václavská 3, Brno, byt č. 21 Mgr.Vernerová 92) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem nájemce Vídeňská 97, Brno, byt č. 6 Mgr.Vernerová 93) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem nájemce Vlhká 6, Brno, byt č. 6 Mgr.Vernerová 94) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem nájemce Mendlovo nám. 12, Brno, byt č. 7 Mgr.Vernerová 95) Seznam bytů ke zveřejnění na ÚD MČ BS Mgr.Vernerová 96) Bytové náhrady Vlhká 22 a Podnásepní 2, Brno Mgr.Vernerová 97) Záměr pronájmu nebytových prostor Mgr.Vernerová 98) Návrh na podání výpovědi nájemci nebytových prostor Mgr.Vernerová 99) Výpověď nájemce z nájmu nebytových prostor Mgr.Vernerová 100) Volné nebytové prostory k pronájmu Mgr.Vernerová 101) Přehled nezaslaných výpovědí nájemcům nebytových prostor Mgr.Vernerová 102) Milady Horákové 19, nebytový prostor č. 105 revokace části usnesení Mgr.Vernerová 103) Prodej obecní vymezené jednotky (Gallašova 6 byt č. 30) Ing.Vodáková 104) Prodej obecní vymezené jednotky (Grmelova 6 byt č. 8) Ing.Vodáková 105) Prodej obecních vymezených jednotek (Křenová 23 jednotka č. 110/2, č. 110/8, č. 110/10 a č. 110/11) Ing.Vodáková 106) Prodej obecní vymezené jednotky (Křížkovského 19 byt č. 10) Ing.Vodáková 107) Prodej obecní vymezené jednotky (Renneská třída 7 byt č. 14) Ing.Vodáková 108) Prodej obecních vymezených jednotek (Solniční 8 jednotka č. 145/6, č. 145/12, č. 145/13 a č. 145/10) Ing.Vodáková 109) Prodej obecních vymezených jednotek (Solniční 8 jednotka č. 145/11 a č. 145/19) Ing.Vodáková 110) Prodej obecní vymezené jednotky (Táborského nábřeží 5 byt č. 7) Ing.Vodáková 111) Prodej obecní vymezené jednotky (Zahradnická 21 byt č. 19) Ing.Vodáková 112) Jmenování člena konkursní komise pro výběr ředitele/ky MŠ Brno, Soukenická 8, p.o. Mgr.Ondrašíková 113) Žádost o výpůjčku společenského centra ÚMČ BS P.Pacal 114) Odvolání a jmenování členky Komise pro oblast sociální, zdravotní a občanských záležitostí S.Bartík 115) Potvrzení zájmu a souhlas se zapojením do mezinárodního projektu CERIEcon (CENTRAL EUROPE Regional Innovation Ecosystems) RNDr.Chvátal 116) Schválení záštity MČ BS nad projektem Živé město RNDr.Chvátal 117) Lidická 8 JOY IMPORT, s.r.o., nebytový prostor č. 103 P.Pacal 118) Dispozice s majetkem Prodej budovy Dominikánské nám. 2 ( JALTA ) Ing.Vodáková 119) VZ malého rozsahu dodávka pitné vody a odvádění odpadních vod pro Památník holocaustu v parku na náměstí 28. října Výběr dodavatele, návrh smlouvy Mgr.Hrnčíř

5 120) Různé informace, zprávy členů rady 121) Ověření zápisu 122) Závěr

6 USNESENÍ 16. RMČ BS Usnesení Kontrola usnesení RMČ BS bere na vědomí rekapitulaci plnění usnesení RMČ BS. Usnesení Spolek OROT Brno žádost o poskytnutí záštity a užití znaku MČ BS poskytnutí záštity starostou MČ BS a užití znaku MČ BS pro Spolek OROT Brno, při pořádání mezinárodního semináře izraelských tanců v Brně a kanceláři starosty předat stanovisko RMČ BS žadateli. Usnesení Partnerství, o.p.s. žádost o poskytnutí záštity a užití znaku MČ BS poskytnutí záštity starostou MČ BS a užití znaku MČ BS pro Partnerství, o.p.s. při pořádání festivalu moravských vín v Brně -Víno z blízka a kanceláři starosty předat stanovisko RMČ BS žadateli. Usnesení AMADEUS, nadační fond žádost o poskytnutí záštity a užití znaku MČ BS poskytnutí záštity starostou MČ BS a užití znaku MČ BS pro AMADEUS, při pořádání XXII. ročníku mezinárodní mozartovské soutěže pro mladé klavíristy do 11- ti let AMADEUS 2015 a kanceláři starosty předat stanovisko RMČ BS žadateli. Usnesení Finanční neinvestiční transfer pro společnost PEOPLE IN SAFETY, s.r.o., Brumovice 248, Brumovice, IČ: finanční neinvestiční transfer pro společnost PEOPLE IN SAFETY, s.r.o., Brumovice 248, Brumovice, IČ: ve výši 9 196,- Kč na podporu projektu PEOPLE IN SAFETY a Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brnostřed, která je přílohou č. 2 tohoto materiálu a pověřuje starostu pana Martina Landu podpisem smlouvy.

7 Usnesení Finanční neinvestiční transfer pro Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., městská organizace Brno, Mečová 398/5, Brno, IČ: finanční neinvestiční transfer pro Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., městská organizace Brno, Mečová 398/5, Brno, IČ: ve výši 5.000,- Kč na podporu uspořádání kulturně společenského večera a Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brnostřed, pověřuje starostu pana Martina Landu podpisem smlouvy. Usnesení Finanční neinvestiční transfer pro sdružení STEPFESTIVAL, o.s., Vodova 2235/72, Brno, IČ: finanční neinvestiční transfer pro sdružení STEPFESTIVAL, o.s., Vodova 2235/72, Brno, IČ: ve výši ,- Kč na podporu uspořádání Mezinárodního stepařského festivalu a Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brnostřed, která je přílohou č. 2 tohoto materiálu a pověřuje starostu pana Martina Landu podpisem smlouvy. Usnesení Finanční neinvestiční transfer pro Sdružení studentů stomatologie ČR, nezisková organizace, Děkanát LUFK v Plzni, Husova 3, Plzeň, IČ: ne finanční neinvestiční transfer pro Sdružení studentů stomatologie ČR, nezisková organizace, Děkanát LUFK v Plzni, Husova 3, Plzeň, IČ: na podporu uspořádání Mezinárodního kongresu studentů zubního lékařství 2015 a OKSVV odeslat žadateli stanovisko RMČ BS. Usnesení Finanční neinvestiční transfer pro Základní uměleckou školu Jaroslava Kvapila, p.o., tř. Kpt. Jaroše 24, Brno Brno, IČ: finanční neinvestiční transfer pro Základní uměleckou školu Jaroslava Kvapila, p.o., tř. Kpt. Jaroše 24, Brno Brno, IČ: ve výši ,- Kč na podporu uspořádání Galakoncertu ZUŠ Jaroslava Kvapila a

8 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brnostřed, která je přílohou č. 2 tohoto materiálu a pověřuje starostu pana Martina Landu podpisem smlouvy. Usnesení Finanční neinvestiční transfer pro společnost Vesna, o.p.s., Údolní 10, Brno, IČ: doporučuje ZMČ BS schválit finanční neinvestiční transfer pro společnost Vesna, o.p.s., Údolní 10, Brno, IČ: ve výši ,- Kč na podporu provozování aktivit pro seniory a doporučuje ZMČ BS schválit Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brno-střed, která je přílohou č. 2 tohoto materiálu a OKSVV předložit materiál k projednání na nejbližší zasedání ZMČ BS. Usnesení Finanční neinvestiční transfer pro TJ Sokol Brno I oddíl florbalu, spolek, Kounicova 20/22, Brno, IČ: doporučuje ZMČ BS schválit finanční neinvestiční transfer pro TJ Sokol Brno I oddíl florbalu, spolek, Kounicova 20/22, Brno, IČ: ve výši ,- Kč na podporu účasti družstev florbalového oddílu na celorepublikových a mezinárodních turnajích a doporučuje ZMČ BS schválit Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brno-střed, která je přílohou č. 2 tohoto materiálu a OKSVV předložit materiál k projednání na nejbližší zasedání ZMČ BS. Usnesení Finanční neinvestiční transfer pro společnost Hewer, z.s., Černokostelecká 2020/20, Praha, IČ: doporučuje ZMČ BS schválit finanční neinvestiční transfer pro společnost Hewer, z.s., Černokostelecká 2020/20, Praha, IČ: ve výši ,- Kč na podporu osobní asistence pro občany MČ BS a doporučuje ZMČ BS schválit Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brno-střed, která je přílohou č. 2 tohoto materiálu a OKSVV předložit materiál k projednání na nejbližší zasedání ZMČ BS.

9 Usnesení Finanční neinvestiční transfer pro Českou unii neslyšících, oblastní organizace Brno, z.s., Údolní 53, Brno, IČ: nedoporučuje ZMČ BS schválit finanční neinvestiční transfer pro Českou unii neslyšících, oblastní organizace Brno, z.s., Údolní 53, Brno, IČ: na podporu jednodenního kulturního projektu pod širým nebem, který upozorní na problematiku světa osob se sluchovým postižením a nedoporučuje ZMČ BS schválit Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brno-střed, která je přílohou č. 2 tohoto materiálu a OKSVV předložit materiál k projednání na nejbližší zasedání ZMČ BS. Usnesení Finanční neinvestiční transfer pro společnost TRINNNO, z.s., Mojmírova 732, Staré Město, IČ: finanční neinvestiční transfer pro společnost TRINNNO, z.s., Mojmírova 732, Staré Město, IČ: ve výši 7.000,- Kč na podporu uspořádání divadelní talk show s názvem Tell or Show a Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brnostřed, která je přílohou č. 2 tohoto materiálu a pověřuje starostu pana Martina Landu podpisem smlouvy. Usnesení Finanční neinvestiční transfer pro Společnost Renata, o.s. sekce vojenské historie, Zeyerova 20, Brno, IČ: finanční neinvestiční transfer pro Společnost Renata, o.s. sekce vojenské historie, Zeyerova 20, Brno, IČ: ve výši 5 000,- Kč na podporu uspořádání vzpomínkové oslavy 70. výročí osvobození města Brna a Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brnostřed, která je přílohou č. 2 tohoto materiálu a pověřuje starostu pana Martina Landu podpisem smlouvy. Usnesení Finanční neinvestiční transfer pro Společnost Renata, o.s. sekce vojenské historie, Zeyerova 20, Brno, IČ: finanční neinvestiční transfer pro Společnost Renata, o.s. sekce vojenské historie, Zeyerova 20, Brno, IČ: ve výši 5 000,- Kč na podporu výtvarné soutěže pro ZŠ a besedy s historiky a

10 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brnostřed, která je přílohou č. 2 tohoto materiálu a pověřuje starostu pana Martina Landu podpisem smlouvy. Usnesení Finanční neinvestiční transfer pro Institut Terezínské iniciativy, o.p.s., Jáchymova 63/3, Praha, IČ: finanční neinvestiční transfer pro Institut Terezínské iniciativy, o.p.s., Jáchymova 63/3, Praha, IČ: ve výši ,- Kč na podporu uspořádání osvětové akce Jom ha-šoa Den vzpomínání na oběti holocaustu 2015 a Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brnostřed, která je přílohou č. 2 tohoto materiálu a pověřuje starostu pana Martina Landu podpisem smlouvy. Usnesení Finanční neinvestiční transfer pro Spolek OROT Brno, z.s., Táborská 3201/84, Brno, IČ: ne finanční neinvestiční transfer pro Spolek OROT Brno, z.s., Táborská 3201/84, Brno, IČ: na podporu mezinárodního semináře izraelských tanců a OKSVV odeslat žadateli stanovisko RMČ BS. Usnesení Finanční neinvestiční transfer pro společnost DOTYK II, o.p.s., Vysoké Popovice 253, , IČ: finanční neinvestiční transfer pro společnost DOTYK II, o.p.s., Vysoké Popovice 253, , IČ: ve výši ,- Kč na podporu poskytování terénní sociální služby sociální rehabilitace pro duševně nemocné psychózami a Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brnostřed, která je přílohou č. 2 tohoto materiálu a pověřuje starostu pana Martina Landu podpisem smlouvy. Usnesení Plán městské mobility považuje současný stav zpracování konceptu Analytické části Plánu udržitelné městské mobility města Brna za nedostatečný a požaduje jeho doplnění o:

11 analýzu ekonomiky současného systému financování investic a provozu v oblasti městské dopravy, především dopravy v klidu (náklady a výnosy dopravy v klidu - automaty, parkovitě, odhad ekonomiky vybudovaných parkovacích domů, celková investiční potřeba, orientační náklady na jednotlivé opatření, analýza zdrojů a jejich možností) doplnění příkladů dobré praxe z jiných evropských měst (např. Vídeň, Kodaň, Barcelona, opět včetně i ekonomických aspektů), doplnění variantních přístupů, především k řešení dopravy v klidu způsob řešení, jakým způsobem odsunout trasy tranzitní dopravy z vnitřního města, potažmo z MČ Brno-střed. doplnění provázání projektování telematiky dopravy v klidu s výzkumnými ústavy v oblasti IT ve městě Brně a s Jihomoravským inovačním centrem a sekretariátu Třetího místostarosty odeslat usnesení na Odbor dopravu Magistrátu města Brna. Usnesení Rezidentní parkování vyjádření k realizaci požaduje zařazení do realizace rezidentního parkování s podmínkou vypracovat společný plán komunikace Statutárního města Brna a MČ Brna střed k projednání tohoto projektu s občany a předřadit ho realizaci projektu a sekretariátu Třetího místostarosty odeslat požadavek na Odbor dopravu Magistrátu města Brna. Usnesení Zelný trh - výroba prototypu prodejního stánku s objednáním výroby prototypu prodejního stánku ve variantě 02 s použitím dřeva ze smrku pro potřeby tržnice Zelný trh u společnosti Atelier RAW s.r.o., Domažlická 12, Brno, IČ a Odboru investičnímu a správy bytových domů zajistit vystavení objednávky dle směrnice č. 38/2008. Usnesení Žádost o finanční příspěvek za propagaci loga Čarodějáles 2015 ne poskytnutí finančního příspěvku za propagaci loga MČ Brno-střed pro Metro Music s.r.o. na mezinárodním hudebním open-air festivalu Čarodějáles 2015, který se bude konat dne , ve výši Kč a sekretariátu uvolněného člena ZMČ BS pro kulturu, sport a turismus předat stanovisko RMČ BS žadateli.

12 Usnesení Soudní vymáhání pohledávek s uplatňováním nároků statutárního města Brna, městské části Brno-střed za třetími osobami, uvedenými v příloze č. 1, pověřenému vedoucímu Odboru právního a organizačního uplatňování nároků zajistit. Usnesení Odvolání členů dozorčí rady SRAKH, p.o. a jmenování nových členů dozorčí rady SRAKH, p.o. odkládá do příští RMČ BS. Usnesení Zpráva o hospodaření městské části Brno-střed k bere na vědomí výsledky hospodaření městské části Brno-střed k dle přílohy č. 1 a plán výnosů a nákladů vedlejší hospodářské činnosti k dle přílohy č. 2 a Odboru ekonomickému ÚMČ BS předložit výše uvedené materiály na nejbližším zasedání ZMČ BS k projednání. Usnesení Dohoda o vzájemném zápočtu pohledávek mezi Statutárním městem Brno, MČ Brno-střed a společenstvím vlastníků jednotek Nové sady 22A ne Dohodu o vzájemném zápočtu pohledávek mezi Statutárním městem Brno, MČ Brnostřed a společenstvím vlastníků jednotek Nové sady 22A, vedoucímu Odboru ekonomického sdělit stanovisko SVJ Nové sady 22A. Usnesení Dodatky k pojistným smlouvám Dodatek č. 6 smlouvy č (ČSOB) dle přílohy č. 1, Dodatek č. 9 smlouvy č (ČSOB) dle přílohy č. 2 a pověřuje vedoucího Ekonomického odboru bezodkladným podpisem dodatků ke smlouvám. Usnesení Prodej v parku na Moravském náměstí od 1. června návrh OZNÁMENÍ o přijímání žádostí o povolení stánkového prodeje v parku na Moravském nám., které je přílohou -návrh oznámení pravidel losování prodejních míst, které je přílohou,

13 pověřuje starostu MČ Brno-střed podpisem přílohy č. 2 pravidel losování prodejních míst, tj. záznamu z losování, a to po jeho uskutečnění; vedoucímu odboru životního prostředí ÚMČ BS podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. Usnesení Souhlas se zvláštním užíváním komunikace se zvláštním užíváním komunikace k umístění vyhrazeného parkovacího stání pro žadatele (osoby se zdravotním postižením - držitele průkazů ZTP, ZTP/P) dle přílohy Seznam žadatelů. Usnesení Dopravní plán pro rok 2016 (KORDIS JMK, a.s.) požaduje zachování dostatečného počtu spojů, ne s případným rušením linek MHD a odboru obchodu, dopravy a služeb seznámit s obsahem usnesení žadatele. Usnesení Prodej na Zelném trhu způsob organizace prodeje na tržišti Zelný trh po dle příloh č. 1 (Situační nákres tržiště Zelný trh), č. 2 (Žádost o povolení prodeje), č. 3 (Oznámení podávání žádostí o povolení prodeje na Zelném trhu), č. 4 (Oznámení termín losování) a č. 5 (Pravidla losování). Usnesení Změna tržního řádu navrhované změny nařízení statutárního města Brna č. 1/2002, kterým se vydává Tržní řád, které jsou uvedeny v Přílohách č. 1 (Úprava lokalit Zelný trh a Moravské náměstí), č.2 (Úprava stávajících lokalit) a č.3 (Vyřazení dlouhodobě nevyhovujících lokalit) a Odboru obchodu, dopravy a služeb odeslat návrh na změnu nařízení statutárního města Brna č. 1/2002, kterým se vydává Tržní řád příslušnému orgánu statutárního města Brna. Usnesení Údolní 23 - záměr pronájmu pozemku pod garáží

14 zveřejnění záměru pronájmu pozemku p.č. 738/5, k.ú. Město Brno, o výměře 22m 2 jako pozemek pod garáží a odboru investičnímu a správy bytových domů záměr zveřejnit na úřední desce. Usnesení Nové sady 16 Pacht části pozemku p.č. 1474, k.ú. Staré Brno pachtovní smlouvu k části pozemku p.č. 1474, k.ú. Staré Brno o výměře cca 36m2, ve dvoře bytového domu Nové sady č.p.16, k pěstitelským účelům s paní, bytem Lažany 114, Lipůvka 67922, která je přílohou č.1 tohoto usnesení a s uzavřením pachtovní smlouvu k části pozemku p.č. 1474, k.ú. Staré Brno o výměře cca 36m2, ve dvoře bytového domu Nové sady č.p.16, k pěstitelským účelům s paní, bytem Lažany 114, Lipůvka 67922, která je přílohou č.1 tohoto usnesení a Odboru investičnímu a správy bytových domů podpis výše uvedené smlouvy zajistit. Termín : ihned Usnesení Traubova 3a Pronájem části pozemku p.č. 3800, k.ú. Černá Pole zveřejnění adresného záměru na pronájem části pozemku p.č. 3800, k.ú. Černá Pole o výměře cca 80m2, ve dvoře bytového domu Traubova 3a, Brno jako zábor pro stavbu zdi s firmou KUBE s.r.o., IČ: , Vranov 267, a odboru investičnímu a správy bytových domů záměr zveřejnit na úřední desce. Termín : ihned Usnesení Václavská uzavření dvora s navrhovaným postupem: 1. demolice dřevěných přístřešků a kůlen, jež jsou ve špatném technickém stavu 2. oddělení dvora BD Václavská 18/20 od vedlejší nemovitosti Václavská 18a, která je v soukromém vlastnictví a slouží jako ubytovna/koleje, pevným neprůhledným plotem. 3. nacenění instalace posuvné brány dle návrhu zástupců firmy Velim, s.r.o. uvedeného v příloze č.1 tohoto usnesení 4. zpracování seznamu žadatelů o vjezd, v rámci zveřejněného záměru pronájmu s rozdělením do tří skupin a) držitelé průkazů ZTP b) nájemci NP c) nájemci bytů 5. navržení výše měsíčního poplatku za poskytnutí možnosti vjezdu a průjezdu pro jednotlivé skupiny a

15 odboru investičnímu a správy bytových domů postupovat dle navrženého postupu. Termín : ihned Usnesení Špitálka 14 umožnění vjezdu do dvora BD s vydáním dočasného povolení vjezdu do dvora BD Špitálka 14, p.č. 71, k.ú. Trnitá, obec Brno, na dobu 3 měsíců, tj. do žadatelům zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.č. 71, k.ú. Trnitá obec Brno za účelem vjezdu a průjezdu do dvora BD Špitálka 14, dle přílohy č.1 tohoto usnesení a Odboru investičnímu a správy bytových domů zveřejnit záměr pronájmu části pozemku p.č. 71, k.ú. Trnitá obec Brno za účelem vjezdu a průjezdu do dvora BD Špitálka 14 a Odboru investičnímu a správy bytových domů zajistit vydání dočasného povolení žadatelům a pověřuje vedoucího Odboru investičního a správy bytových domů podpisem dočasného povolení. Usnesení Bayerova 5, žádost o slevu z nájmu za sklep se slevou z nájemného za sklep ve výši 100% pro paní, byt č. 18, Bayerova 5, Brno a to od , nejdéle však na dobu 1 roku, za podmínky úhrady případného dluhu a vyklizení sklepních kójí a Odboru investičnímu a správy bytových domů seznámit žadatele s usnesením RMČ Brno-střed a Odboru investičnímu a správy bytových domů zajistit slevu dle výše uvedeného a Správě nemovitostí městské části Brno-střed, p.o. zamezit přístupu do tohoto sklepa. Usnesení Lidická 8, žádost o slevu z nájmu za sklep se slevou z nájemného za sklep ve výši 100% pro nájemce bytu č. 6, Lidická 8, Brno a to od , nejdéle však na dobu 1 roku, za podmínky úhrady případného dluhu a vyklizení sklepních kójí a Odboru investičnímu a správy bytových domů seznámit žadatele s usnesením RMČ Brno-střed a

16 Odboru investičnímu a správy bytových domů zajistit slevu dle výše uvedeného a Správě nemovitostí městské části Brno-střed, p.o. zamezit přístupu do tohoto sklepa. Usnesení Rybářská 9 rekonstrukce sklepů, nájemníci domu ne s provedením celkové rekonstrukce sklepu v domě Rybářská 9, Brno a se slevou z nájemného za sklep ve výši 100% pro všechny nájemce bytového domu Rybářská 9, Brno a to od , nejdéle však do , za podmínky případné úhrady dluhu a vyklizení sklepních kójí a Odboru investičnímu a správy bytových domů seznámit žadatele s usnesením RMČ Brno-střed a Odboru investičnímu a správy bytových domů zajistit slevu dle výše uvedeného a Správě nemovitostí městské části Brno-střed, p.o. zamezit přístup do těchto sklepních prostor. Usnesení Návrh řešení sklepních prostor v domech svěřených do správy MČ BS revokuje usnesení RMČ BS č ze dne , které tvoří přílohu č.1 tohoto usnesení, bere na vědomí zprávu o kontrole technického stavu a rozdělení sklepů do jednotlivých kategorií uvedených v příloze č.2 tohoto usnesení a s návrhem řešení ve věci sklepních prostorů v bytových domech svěřených do správy MČ Brno-střed, který tvoří přílohu č.3 tohoto usnesení a Odboru investičnímu a správy bytových domů zajistit informování nájemců v domech se sklepy zařazenými do kategorií 4 a 5 se záměrem a usnesením RMČ Brno-střed a Správě nemovitostí městské části Brno-střed, p.o. zajistit řešení pro sklepy zařazené do kategorií 1 až 3, dle schváleného návrhu a Bytovému odboru ve spolupráci se Správou nemovitostí městské části Brno-střed, p.o. zajistit vyjmutí sklepů z evidenčních listů u bytů v domech se sklepy zařazenými do kategorií 4 a 5. Usnesení Körnerova 8, žádost o slevu z nájmu ne se slevou z čistého nájemného pro paní, byt č. 1, Körnerova 8, Brno,

17 Odboru investičnímu a správy bytových domů seznámit žadatele s usnesením RMČ Brno-střed. Usnesení Orlí 9, žádost o slevu z nájmu s prodloužením slevy z nájmu ve výši 100% pro nájemkyni paní, byt č.3 v bytovém domě Orlí 9, Brno na dobu 1 měsíce od a Odboru investičnímu a správy bytových domů seznámit žadatele s usnesením RMČ Brno-střed. Usnesení Kobližná 15 - sleva z nájemného, nájemníci domu ne se slevou z čistého nájemného pro všechny nájemce bytového domu Kobližná 15, Brno z důvodu rekonstrukce bytového domu a Odboru investičnímu a správy bytových domů seznámit žadatele s usnesením RMČ Brno-střed. Usnesení Kounicova 3a žádost o slevu z nájmu, ViBe cz, s. r. o. se slevou z nájemného o 3 788,03 Kč/m 2 /rok (tj. na 300,00 Kč/m 2 /rok), za období od do , nebytový prostor č. 105, v domě Kounicova 3a, Brno, pro nájemce ViBe cz, s. r. o., IČ a Odboru investičnímu a správy bytových domů zajistit slevu z nájmu dle výše uvedeného a Odboru investičnímu a správy bytových domů seznámit žadatele s usnesením RMČ Brno-střed. Usnesení Žádost o umoření vložených nákladů nebytový prostor č. 103, Úvoz 88, Brno ne s umořením vložených nákladů ve výši ,48 Kč pro nájemce u nebytového prostoru č. 103, Úvoz 88, Brno, nájemce J.A.TRADE, s. r. o., IČ: a Odboru investičnímu a správy bytových domů seznámit žadatele s usnesením RMČ Brno-střed.

18 Usnesení Gallašova 4 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu, ne s navýšením nákladů na opravy bytu pro nájemce bytu č. 26 v bytovém domě Gallašova 4, Brno, a Odboru investičnímu a správy bytových domů seznámit žadatele s usnesením RMČ Brno-střed. Usnesení Veselá 2 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu a snížené nájemné, s prodloužením doby sníženého nájemného ve výši 100,-Kč/měs.pro nájemce bytu č. 8 v bytovém domě Veselá 2, Brno, pro nájemce, a to od do a s navýšením rozpočtu na opravy bytu č. 8 v bytovém domě Veselá 2, Brno pro nájemce o ,- Kč za opravu omítek, podkladu podlahy a výměnu vstupních dveří do bytu a Odboru investičnímu a správy bytových domů zajistit slevu z nájmu dle výše uvedeného a Odboru investičnímu a správy bytových domů zajistit uzavření dodatku k inominátní smlouvě na navýšení nákladů na opravy bytu a Odboru investičnímu a správy bytových domů seznámit žadatele s usnesením RMČ Brno-střed. Usnesení Soukenická 8 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu a snížené nájemné, s prodloužením doby sníženého nájemného ve výši 100,-Kč/měs. pro nájemce bytu č. 1 v bytovém domě Soukenická 8, Brno, pro nájemce, a to za období od do a s navýšením rozpočtu na opravy bytu č. 1v bytovém domě Soukenická 8, Brno pro nájemce, a to o ,- Kč za opravu stupaček a Odboru investičnímu a správy bytových domů zajistit slevu z nájmu dle výše uvedeného a Odboru investičnímu a správy bytových domů zajistit uzavření dodatku k inominátní smlouvě na navýšení nákladů na opravy bytu a

19 Odboru investičnímu a správy bytových domů seznámit žadatele s usnesením RMČ Brno-střed. Usnesení Masarykova 3 - žádost o prodloužení doby sníženého nájemného, ne s prodloužením doby sníženého nájemného pro nájemce bytu č. 4, v bytovém domě Masarykova 3, Brno, a Odboru investičnímu a správy bytových domů seznámit žadatele s usnesením RMČ Brno-střed. Usnesení Milady Horákové 1a - žádost o prodloužení doby sníženého nájemného, ne s prodloužením doby sníženého nájemného pro nájemce bytu č.11 v bytovém domě Milady Horákové 1a, Brno, a Odboru investičnímu a správy bytových domů seznámit žadatele s usnesením RMČ Brno-střed. Usnesení Orlí 26 žádost o prodloužení platby sníženého nájemného, Hepnarová Monika s prodloužením doby sníženého nájemného ve výši 100,-Kč/měs.pro nájemce bytu č. 17 v bytovém domě Orlí 26, Brno,, a to od do , za podmínky úhrady případného dluhu a Odboru investičnímu a správy bytových domů zajistit slevu z nájmu dle výše uvedeného a Odboru investičnímu a správy bytových domů seznámit žadatele s usnesením RMČ Brno-střed. Usnesení Orlí 5 - žádost o prodloužení doby sníženého nájemného a o prodloužení termínu oprav, s prodloužením termínu oprav bytu pro nájemce bytu č. 15, v bytovém domě Orlí 5, Brno,, do , za podmínky úhrady dluhu a

20 souhlasit s prodloužením doby sníženého nájemného ve výši 100,-Kč/měs. pro nájemce bytu č. 15, v bytovém domě Orlí 5, Brno,, a to od do , za podmínky úhrady dluhu a Odboru investičnímu a správy bytových domů zajistit uzavření dodatku k inominátní smlouvě na prodloužení termínu dokončení oprav a Odboru investičnímu a správy bytových domů zajistit slevu z nájmu dle výše uvedeného a Odboru investičnímu a správy bytových domů seznámit žadatele s usnesením RMČ Brno-střed. Usnesení Plotní 31 - žádost o prodloužení doby sníženého nájemného a o prodloužení termínu oprav, s prodloužením termínu oprav bytu pro nájemce bytu č.6, v bytovém domě Plotní 31, Brno,, do za podmínky úhrady dluhu a ne s prodloužením doby sníženého nájemného pro nájemce bytu č.6, v bytovém domě Plotní 31, Brno, a Odboru investičnímu a správy bytových domů zajistit uzavření Dodatku č. 1 k inominátní smlouvě na prodloužení termínu dokončení oprav a Odboru investičnímu a správy bytových domů seznámit žadatele s usnesením RMČ Brno-střed. Usnesení Kobližná 8 - žádost o prodloužení doby sníženého nájemného a o prodloužení termínu oprav, s prodloužením doby sníženého nájemného ve výši 100,-Kč/měs. pro nájemce bytu č. 2, Kobližná 8, Brno,, a to od do , za podmínky úhrady případného dluhu a s prodloužením termínu oprav bytu pro nájemce bytu č. 2, v bytovém domě Kobližná 8, Brno,, do , za podmínky úhrady případného dluhu a Odboru investičnímu a správy bytových domů zajistit slevu z nájmu dle výše uvedeného a Odboru investičnímu a správy bytových domů zajistit uzavření dodatku k inominátní smlouvě na prodloužení termínu oprav bytu a

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

131/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2000. o hlavním městě Praze ČÁST PRVNÍ POSTAVENÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ HLAVA I

131/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2000. o hlavním městě Praze ČÁST PRVNÍ POSTAVENÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ HLAVA I Změna: 145/2001 Sb. Změna: 273/2001 Sb. Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. (část) Změna: 311/2002 Sb., 312/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 22/2004 Sb. Změna: 216/2004 Sb. Změna:

Více

Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013

Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013 ÚVOD Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013 Odbor sportu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) předložil

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014

Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014 Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014 ÚVOD Odbor sportu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) předložil

Více

ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ)

ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ) ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNĺ OBECNĺ ZŘĺZENĺ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENĺ Díl 1 Postavení obcí 1 Obec

Více

Statutární město Ostrava

Statutární město Ostrava Statutární město Ostrava Obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy (úplné znění se změnami a doplňky provedenými obecně závaznými vyhláškami č. 1/2014 ze dne 19.2.2014, č. 2/2014 ze dne

Více

Zásady k pronájmu bytů ve správě MČ Praha 14 Obsah

Zásady k pronájmu bytů ve správě MČ Praha 14 Obsah Zásady k pronájmu bytů ve správě MČ Praha 14 Obsah 1. Úvodní ustanovení:... 2 2. Způsoby pronájmu bytu městské časti Praha 14:... 3 2.1 Pravidla pro pronájem za podmínky odkoupení pohledávky:... 3 2.2

Více

USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015

USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015 USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 11. schůze rady města konané dne 10.02.2015 čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/102 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 20.

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Č. j.: ZUSBC/13/2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Zpracovala: Alena Kuchařová Předkládá: Mgr. Ondřej Langr ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Zápis. o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele,

Více

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Radkov 58, 747 83 Radkov, IČO 00635 383, TEL., FAX. 556/309067, E-MAIL-ouradkov@guick.cz Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Úvodní ustanovení

Více

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí Přílohy IV Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků účinné

Více

Rozpočet Prahy 3 ušetří na běžných výdajích, investice zůstávají stejné. Úsporný rozpočet schválen. Na Žižkov bych se vrátil okamžitě,

Rozpočet Prahy 3 ušetří na běžných výdajích, investice zůstávají stejné. Úsporný rozpočet schválen. Na Žižkov bych se vrátil okamžitě, ROČNÍK 24 ČÍSLO 4/2015 ZDARMA Praha 3 si v rámci akce Barikáda připomene 70 let od konce 2. světové války str. 4 Přehled termínů čištění komunikací str. 10 Na Žižkov bych se vrátil okamžitě, říká fotograf

Více

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 17 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 333/2015-13

Více

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA Reakce na otázky a podněty od občanů Dům s pečovatelskou službou nemá už nějakou dobu vedoucí a mluví se o tom, že by měl patřit pod Charitu Břeclav.

Více

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

15. VÝPIS Z USNESENÍ

15. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 15. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 24.03.2015 R/169/2015-15. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. se záměrem realizovat projekt "Zpevnění

Více

8 Srpen 2004. Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín. Nejčastější nedostatky v hospodaření obcí za rok 2003 OBSAH. (výber)

8 Srpen 2004. Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín. Nejčastější nedostatky v hospodaření obcí za rok 2003 OBSAH. (výber) 8 Srpen 2004 Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín První místo v soutěži Vesnice roku 2004 získala v kraji Vysočina obec Radostín na Žďársku. Rozhodla o tom sedmičlenná komise složená ze zástupců

Více

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015.

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. Usnesení č. 67/2015 90/2015 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení

Více

4. Neziskové organizace typologie

4. Neziskové organizace typologie 38 4. Neziskové organizace typologie Představím si svobodně myslící lidi, kteří se sdružují, aniž je nějaký úřad musel zmobilizovat. Kteří dávají dohromady své nápady, znalosti a síly, protože se jim protiví

Více

Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách ve znění zákona č. 84/2015 Sb. (datum účinnosti od 1.5.2015)

Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách ve znění zákona č. 84/2015 Sb. (datum účinnosti od 1.5.2015) Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách ve znění zákona č. 84/2015 Sb. (datum účinnosti od 1.5.2015) a vybraná ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, zákona č. 435/2004

Více

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA Operační program PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST Verze: 5.3 Datum účinnosti: 30. 7. 2014 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský fond pro regionální rozvoj OBSAH ČÁST A ZÁKLADNÍ

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část VERZE: VYDAL: DATUM PLATNOSTI: DATUM ÚČINNOSTI: 1 Řídící orgán OP VVV dnem zveřejnění na webových stránkách MŠMT

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Zuzana Serbousková ředitelka

Více

UDRŽITELNOST PROJEKTŮ ROP Jihovýchod

UDRŽITELNOST PROJEKTŮ ROP Jihovýchod UDRŽITELNOST PROJEKTŮ ROP Jihovýchod Newsletter 08/2011 SPECIÁL TÉMA DNE: UDRŽITELNOST PROJEKTŮ aneb slavnostním zahájením provozu to teprve začíná A je to konečně tady, ten den, kdy zahajujete užívání

Více

117D815 - Podpora obnovy a rozvoje venkova

117D815 - Podpora obnovy a rozvoje venkova 117D815 - Podpora obnovy a rozvoje venkova Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2015 Správce podprogramu: Určená banka: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (dále jen MMR ) Česká národní banka

Více