50) Gallašova 4 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu, P.Pacal 51) Veselá 2 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu a snížené nájemné,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "50) Gallašova 4 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu, P.Pacal 51) Veselá 2 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu a snížené nájemné,"

Transkript

1 PROGRAM 16. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu z 15. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 16. RMČ BS d) Schválení programu 16. RMČ BS 2) Kontrola usnesení RMČ BS M.Landa 3) Spolek OROT Brno žádost o poskytnutí záštity a užití znaku MČ BS M.Landa 4) Partnerství, o.p.s. žádost o poskytnutí záštity a užití znaku MČ BS M.Landa 5) AMADEUS, nadační fond žádost o poskytnutí záštity a užití znaku MČ BS M.Landa 6) Finanční neinvestiční transfer pro společnost PEOPLE IN SAFETY, s.r.o., Brumovice 248, Brumovice, IČ: M.Landa 7) Finanční neinvestiční transfer pro Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., městská organizace Brno, Mečová 398/5, Brno, IČ: M.Landa 8) Finanční neinvestiční transfer pro sdružení STEPFESTIVAL, o.s., Vodova 2235/72, Brno, IČ: M.Landa 9) Finanční neinvestiční transfer pro Sdružení studentů stomatologie ČR, nezisková organizace, Děkanát LUFK v Plzni, Husova 3, Plzeň, IČ: M.Landa 10) Finanční neinvestiční transfer pro Základní uměleckou školu Jaroslava Kvapila, p.o., tř. Kpt. Jaroše 24, Brno Brno, IČ: M.Landa 11) Finanční neinvestiční transfer pro společnost Vesna, o.p.s., Údolní 10, Brno, IČ: M.Landa 12) Finanční neinvestiční transfer pro TJ Sokol Brno I oddíl florbalu, spolek, Kounicova 20/22, Brno, IČ: M.Landa 13) Finanční neinvestiční transfer pro společnost Hewer, z.s., Černokostelecká 2020/20, Praha, IČ: M.Landa 14) Finanční neinvestiční transfer pro Českou unii neslyšících, oblastní organizace Brno, z.s., Údolní 53, Brno, IČ: M.Landa 15) Finanční neinvestiční transfer pro společnost TRINNNO, z.s., Mojmírova 732, Staré Město, IČ: M.Landa 16) Finanční neinvestiční transfer pro Společnost Renata, o.s. sekce vojenské historie, Zeyerova 20, Brno, IČ: M.Landa 17) Finanční neinvestiční transfer pro Společnost Renata, o.s. sekce vojenské historie, Zeyerova 20, Brno, IČ: M.Landa 18) Finanční neinvestiční transfer pro Mgr. Vladimíra Koudelku, OSVČ, Hoštická 1, Brno-Bosonohy, IČ: M.Landa 19) Finanční neinvestiční transfer pro Institut Terezínské iniciativy, o.p.s., Jáchymova 63/3, Praha, IČ: M.Landa 20) Finanční neinvestiční transfer pro Spolek OROT Brno, z.s., Táborská 3201/84, Brno, IČ: M.Landa 21) Finanční neinvestiční transfer pro společnost DOTYK II, o.p.s., Vysoké Popovice 253, , IČ: M.Landa 22) Plán městské mobility Mgr.Flamiková 23) Rezidentní parkování vyjádření k realizaci Mgr.Flamiková 24) Zelný trh výroba prototypu prodejního stánku Mgr.Flamiková 25) Žádost o finanční příspěvek za propagaci loga Čarodějáles 2015 P.Kalousek 26) Soudní vymáhání pohledávek Mgr.Navrátil 27) Odvolání členů dozorčí rady SRAKH, p.o. a jmenování nových členů

2 dozorčí rady SRAKH, p.o. Mgr.Navrátil 28) Zpráva o hospodaření městské části Brno-střed k Ing.Matejov 29) Dohoda o vzájemném zápočtu pohledávek mezi Statutárním městem Brno, MČ Brno-střed a společenstvím vlastníků jednotek Nové sady 22A Ing.Matejov 30) Dodatky k pojistným smlouvám Ing.Matejov 31) Prodej v parku na Moravském náměstí od 1. června 2015 Mgr.Hrnčíř 32) Souhlas se zvláštním užíváním komunikace Bc.Hejmalíčková 33) Dopravní plán pro rok 2016 (KORDIS JMK, a.s.) Bc.Hejmalíčková 34) Prodej na Zelném trhu Bc.Hejmalíčková 35) Změna Tržního řádu Bc.Hejmalíčková 36) Údolní 23 záměr pronájmu pozemku pod garáží P.Pacal 37) Nové sady 16 Pacht části pozemku p.č. 1474, k.ú. Staré Brno P.Pacal 38) Traubova 3a Pronájem části pozemku p.č. 3800, k.ú. Černá Pole P.Pacal 39) Václavská uzavření dvora P.Pacal 40) Špitálka 14 umožnění vjezdu do dvora BD P.Pacal 41) Bayerova 5, žádost o slevu z nájmu za sklep P.Pacal 42) Lidická 8, žádost o slevu z nájmu za sklep P.Pacal 43) Rybářská 9 rekonstrukce sklepů, nájemníci domu P.Pacal 44) Návrh řešení sklepních prostor v domech svěřených do správy MČ BS P.Pacal 45) Körnerova 8, žádost o slevu z nájmu 46) Orlí 9, žádost o slevu z nájmu P.Pacal 47) Kobližná 15 sleva z nájemného, nájemníci domu P.Pacal 48) Kounicova 3a žádost o slevu z nájmu, ViBe cz, s.r.o. P.Pacal 49) Žádost o umoření vložených nákladů nebytový prostor č. 103, Úvoz 88, Brno P.Pacal 50) Gallašova 4 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu, P.Pacal 51) Veselá 2 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu a snížené nájemné, P.Pacal 52) Soukenická 8 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu a snížené nájemné, P.Pacal 53) Masarykova 3 žádost o prodloužení doby sníženého nájemného, P.Pacal 54) Milady Horákové 1a žádost o prodloužení doby sníženého nájemného, P.Pacal 55) Orlí 26 žádost o prodloužení platby sníženého nájemného, P.Pacal 56) Orlí 5 žádost o prodloužení doby sníženého nájemného a o prodloužení termínu oprav, P.Pacal 57) Plotní 31 žádost o prodloužení doby sníženého nájemného a o prodloužení termínu oprav, P.Pacal 58) Kobližná 8 žádost o prodloužení doby sníženého nájemného a o prodloužení termínu oprav, P.Pacal 59) Veselá 2 žádost o prodloužení termínu oprav bytu, P.Pacal 60) Zelný trh 250/14-16 aktuální stav ke dni P.Pacal 61) Zelný trh 250/14-16 opravy objektu P.Pacal 62) VZ malého rozsahu Václavská 15 oprava střechy, oprava dvorní fasády vč. zateplení štítů, oprava pavlačí Výběr nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy P.Pacal 63) Změna kategorie svěřeného majetku pozemek p.č. 1149/3, k.ú. Staré Brno P.Pacal 64) Udělení souhlasu zřizovatele s přijetím věcného daru ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, p.o. Mgr.Ondrašíková

3 65) Přerušení provozu školní družiny ZŠ Brno, Horní 16, p.o. v době velikonočních prázdnin Mgr.Ondrašíková 66) Přerušení provozu školní družiny ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. v době velikonočních prázdnin Mgr.Ondrašíková 67) Ředitelské volno ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22, p.o. Mgr.Ondrašíková 68) Přerušení provozu mateřských škol letní prázdniny Mgr.Ondrašíková 69) Záměr pronájmu nemovitého majetku Sportovní a rekreační areál Kraví hora, p.o. Mgr.Ondrašíková 70) Souhlas zřizovatele se zapojením MŠ Brno, Nádvorní 3, p.o. do dotačního programu MŠMT ČR "Podpora zabezpečení škol a školských zařízení" Mgr.Ondrašíková 71) Žádost o narovnání právního stavu Mgr.Vernerová 72) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy (I. část) Mgr.Vernerová 73) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy (II. část) Mgr.Vernerová 74) Výměny bytů a) Zámečnická 8, Brno, byt č. 13 b) ), Bratislavská 1, Brno, byt č. 8 Mgr.Vernerová 75) Přechod nájmu bytu po úmrtí nájemce Mgr.Vernerová 76) Zúžení nájemní smlouvy po úmrtí a) ), Bratislavská 46, Brno, byt č. 11 b) ), Křídlovická 70, Brno, byt č. 5 Mgr.Vernerová 77) Sloučení bytů a zúžení předmětu nájmu Mgr.Vernerová 78) Uzavření nájemní smlouvy a), Úvoz 88, Brno, byt č. 6 b) ), Křídlovická 60, Brno, byt č. 3 c) ), Sušilova 8, Brno, byt č. 3 d) ), Údolní 21, Brno, byt č. 4 e) ), Údolní 21, Brno, byt č. 1 f) ), Česká 14, Brno, byt č. 3 g) Nové sady 8a, Brno, byt č. 5 Mgr.Vernerová 79) Skončení nájmu bytu a) ), Solniční 8, Brno, byt č. 15 b) ), Křenová 23, Brno, byt č. 9 c) ), Orlí 22, Brno, byt č Mgr.Vernerová 80) Uzavření dodatku k nájemní smlouvě Mgr.Vernerová 81) Výpověď nájemce z nájmu bytu Mgr.Vernerová 82) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem nájemce Dvořákova 8, Brno, byt č. 4 Mgr.Vernerová 83) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem nájemce Kobližná 13, Brno, byt č. 9 Mgr.Vernerová 84) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem nájemce Kobližná 9, Brno, byt č. 12 Mgr.Vernerová 85) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem nájemce Kounicova 3a, Brno, byt č. 4 Mgr.Vernerová 86) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem nájemce Křídlovická 21, Brno, byt č. 9 Mgr.Vernerová 87) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem nájemce Křídlovická 57, Brno, byt č. 15 Mgr.Vernerová 88) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem nájemce

4 Plynárenská 4, Brno, byt č. 3 Mgr.Vernerová 89) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem nájemce Příční 13, Brno, byt č. 21 Mgr.Vernerová 90) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem nájemce Tučkova 30, Brno, byt č. 21 Mgr.Vernerová 91) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem nájemce Václavská 3, Brno, byt č. 21 Mgr.Vernerová 92) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem nájemce Vídeňská 97, Brno, byt č. 6 Mgr.Vernerová 93) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem nájemce Vlhká 6, Brno, byt č. 6 Mgr.Vernerová 94) Uzavření nájemní smlouvy k bytu na opravu vlastním nákladem nájemce Mendlovo nám. 12, Brno, byt č. 7 Mgr.Vernerová 95) Seznam bytů ke zveřejnění na ÚD MČ BS Mgr.Vernerová 96) Bytové náhrady Vlhká 22 a Podnásepní 2, Brno Mgr.Vernerová 97) Záměr pronájmu nebytových prostor Mgr.Vernerová 98) Návrh na podání výpovědi nájemci nebytových prostor Mgr.Vernerová 99) Výpověď nájemce z nájmu nebytových prostor Mgr.Vernerová 100) Volné nebytové prostory k pronájmu Mgr.Vernerová 101) Přehled nezaslaných výpovědí nájemcům nebytových prostor Mgr.Vernerová 102) Milady Horákové 19, nebytový prostor č. 105 revokace části usnesení Mgr.Vernerová 103) Prodej obecní vymezené jednotky (Gallašova 6 byt č. 30) Ing.Vodáková 104) Prodej obecní vymezené jednotky (Grmelova 6 byt č. 8) Ing.Vodáková 105) Prodej obecních vymezených jednotek (Křenová 23 jednotka č. 110/2, č. 110/8, č. 110/10 a č. 110/11) Ing.Vodáková 106) Prodej obecní vymezené jednotky (Křížkovského 19 byt č. 10) Ing.Vodáková 107) Prodej obecní vymezené jednotky (Renneská třída 7 byt č. 14) Ing.Vodáková 108) Prodej obecních vymezených jednotek (Solniční 8 jednotka č. 145/6, č. 145/12, č. 145/13 a č. 145/10) Ing.Vodáková 109) Prodej obecních vymezených jednotek (Solniční 8 jednotka č. 145/11 a č. 145/19) Ing.Vodáková 110) Prodej obecní vymezené jednotky (Táborského nábřeží 5 byt č. 7) Ing.Vodáková 111) Prodej obecní vymezené jednotky (Zahradnická 21 byt č. 19) Ing.Vodáková 112) Jmenování člena konkursní komise pro výběr ředitele/ky MŠ Brno, Soukenická 8, p.o. Mgr.Ondrašíková 113) Žádost o výpůjčku společenského centra ÚMČ BS P.Pacal 114) Odvolání a jmenování členky Komise pro oblast sociální, zdravotní a občanských záležitostí S.Bartík 115) Potvrzení zájmu a souhlas se zapojením do mezinárodního projektu CERIEcon (CENTRAL EUROPE Regional Innovation Ecosystems) RNDr.Chvátal 116) Schválení záštity MČ BS nad projektem Živé město RNDr.Chvátal 117) Lidická 8 JOY IMPORT, s.r.o., nebytový prostor č. 103 P.Pacal 118) Dispozice s majetkem Prodej budovy Dominikánské nám. 2 ( JALTA ) Ing.Vodáková 119) VZ malého rozsahu dodávka pitné vody a odvádění odpadních vod pro Památník holocaustu v parku na náměstí 28. října Výběr dodavatele, návrh smlouvy Mgr.Hrnčíř

5 120) Různé informace, zprávy členů rady 121) Ověření zápisu 122) Závěr

6 USNESENÍ 16. RMČ BS Usnesení Kontrola usnesení RMČ BS bere na vědomí rekapitulaci plnění usnesení RMČ BS. Usnesení Spolek OROT Brno žádost o poskytnutí záštity a užití znaku MČ BS poskytnutí záštity starostou MČ BS a užití znaku MČ BS pro Spolek OROT Brno, při pořádání mezinárodního semináře izraelských tanců v Brně a kanceláři starosty předat stanovisko RMČ BS žadateli. Usnesení Partnerství, o.p.s. žádost o poskytnutí záštity a užití znaku MČ BS poskytnutí záštity starostou MČ BS a užití znaku MČ BS pro Partnerství, o.p.s. při pořádání festivalu moravských vín v Brně -Víno z blízka a kanceláři starosty předat stanovisko RMČ BS žadateli. Usnesení AMADEUS, nadační fond žádost o poskytnutí záštity a užití znaku MČ BS poskytnutí záštity starostou MČ BS a užití znaku MČ BS pro AMADEUS, při pořádání XXII. ročníku mezinárodní mozartovské soutěže pro mladé klavíristy do 11- ti let AMADEUS 2015 a kanceláři starosty předat stanovisko RMČ BS žadateli. Usnesení Finanční neinvestiční transfer pro společnost PEOPLE IN SAFETY, s.r.o., Brumovice 248, Brumovice, IČ: finanční neinvestiční transfer pro společnost PEOPLE IN SAFETY, s.r.o., Brumovice 248, Brumovice, IČ: ve výši 9 196,- Kč na podporu projektu PEOPLE IN SAFETY a Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brnostřed, která je přílohou č. 2 tohoto materiálu a pověřuje starostu pana Martina Landu podpisem smlouvy.

7 Usnesení Finanční neinvestiční transfer pro Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., městská organizace Brno, Mečová 398/5, Brno, IČ: finanční neinvestiční transfer pro Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., městská organizace Brno, Mečová 398/5, Brno, IČ: ve výši 5.000,- Kč na podporu uspořádání kulturně společenského večera a Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brnostřed, pověřuje starostu pana Martina Landu podpisem smlouvy. Usnesení Finanční neinvestiční transfer pro sdružení STEPFESTIVAL, o.s., Vodova 2235/72, Brno, IČ: finanční neinvestiční transfer pro sdružení STEPFESTIVAL, o.s., Vodova 2235/72, Brno, IČ: ve výši ,- Kč na podporu uspořádání Mezinárodního stepařského festivalu a Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brnostřed, která je přílohou č. 2 tohoto materiálu a pověřuje starostu pana Martina Landu podpisem smlouvy. Usnesení Finanční neinvestiční transfer pro Sdružení studentů stomatologie ČR, nezisková organizace, Děkanát LUFK v Plzni, Husova 3, Plzeň, IČ: ne finanční neinvestiční transfer pro Sdružení studentů stomatologie ČR, nezisková organizace, Děkanát LUFK v Plzni, Husova 3, Plzeň, IČ: na podporu uspořádání Mezinárodního kongresu studentů zubního lékařství 2015 a OKSVV odeslat žadateli stanovisko RMČ BS. Usnesení Finanční neinvestiční transfer pro Základní uměleckou školu Jaroslava Kvapila, p.o., tř. Kpt. Jaroše 24, Brno Brno, IČ: finanční neinvestiční transfer pro Základní uměleckou školu Jaroslava Kvapila, p.o., tř. Kpt. Jaroše 24, Brno Brno, IČ: ve výši ,- Kč na podporu uspořádání Galakoncertu ZUŠ Jaroslava Kvapila a

8 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brnostřed, která je přílohou č. 2 tohoto materiálu a pověřuje starostu pana Martina Landu podpisem smlouvy. Usnesení Finanční neinvestiční transfer pro společnost Vesna, o.p.s., Údolní 10, Brno, IČ: doporučuje ZMČ BS schválit finanční neinvestiční transfer pro společnost Vesna, o.p.s., Údolní 10, Brno, IČ: ve výši ,- Kč na podporu provozování aktivit pro seniory a doporučuje ZMČ BS schválit Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brno-střed, která je přílohou č. 2 tohoto materiálu a OKSVV předložit materiál k projednání na nejbližší zasedání ZMČ BS. Usnesení Finanční neinvestiční transfer pro TJ Sokol Brno I oddíl florbalu, spolek, Kounicova 20/22, Brno, IČ: doporučuje ZMČ BS schválit finanční neinvestiční transfer pro TJ Sokol Brno I oddíl florbalu, spolek, Kounicova 20/22, Brno, IČ: ve výši ,- Kč na podporu účasti družstev florbalového oddílu na celorepublikových a mezinárodních turnajích a doporučuje ZMČ BS schválit Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brno-střed, která je přílohou č. 2 tohoto materiálu a OKSVV předložit materiál k projednání na nejbližší zasedání ZMČ BS. Usnesení Finanční neinvestiční transfer pro společnost Hewer, z.s., Černokostelecká 2020/20, Praha, IČ: doporučuje ZMČ BS schválit finanční neinvestiční transfer pro společnost Hewer, z.s., Černokostelecká 2020/20, Praha, IČ: ve výši ,- Kč na podporu osobní asistence pro občany MČ BS a doporučuje ZMČ BS schválit Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brno-střed, která je přílohou č. 2 tohoto materiálu a OKSVV předložit materiál k projednání na nejbližší zasedání ZMČ BS.

9 Usnesení Finanční neinvestiční transfer pro Českou unii neslyšících, oblastní organizace Brno, z.s., Údolní 53, Brno, IČ: nedoporučuje ZMČ BS schválit finanční neinvestiční transfer pro Českou unii neslyšících, oblastní organizace Brno, z.s., Údolní 53, Brno, IČ: na podporu jednodenního kulturního projektu pod širým nebem, který upozorní na problematiku světa osob se sluchovým postižením a nedoporučuje ZMČ BS schválit Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brno-střed, která je přílohou č. 2 tohoto materiálu a OKSVV předložit materiál k projednání na nejbližší zasedání ZMČ BS. Usnesení Finanční neinvestiční transfer pro společnost TRINNNO, z.s., Mojmírova 732, Staré Město, IČ: finanční neinvestiční transfer pro společnost TRINNNO, z.s., Mojmírova 732, Staré Město, IČ: ve výši 7.000,- Kč na podporu uspořádání divadelní talk show s názvem Tell or Show a Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brnostřed, která je přílohou č. 2 tohoto materiálu a pověřuje starostu pana Martina Landu podpisem smlouvy. Usnesení Finanční neinvestiční transfer pro Společnost Renata, o.s. sekce vojenské historie, Zeyerova 20, Brno, IČ: finanční neinvestiční transfer pro Společnost Renata, o.s. sekce vojenské historie, Zeyerova 20, Brno, IČ: ve výši 5 000,- Kč na podporu uspořádání vzpomínkové oslavy 70. výročí osvobození města Brna a Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brnostřed, která je přílohou č. 2 tohoto materiálu a pověřuje starostu pana Martina Landu podpisem smlouvy. Usnesení Finanční neinvestiční transfer pro Společnost Renata, o.s. sekce vojenské historie, Zeyerova 20, Brno, IČ: finanční neinvestiční transfer pro Společnost Renata, o.s. sekce vojenské historie, Zeyerova 20, Brno, IČ: ve výši 5 000,- Kč na podporu výtvarné soutěže pro ZŠ a besedy s historiky a

10 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brnostřed, která je přílohou č. 2 tohoto materiálu a pověřuje starostu pana Martina Landu podpisem smlouvy. Usnesení Finanční neinvestiční transfer pro Institut Terezínské iniciativy, o.p.s., Jáchymova 63/3, Praha, IČ: finanční neinvestiční transfer pro Institut Terezínské iniciativy, o.p.s., Jáchymova 63/3, Praha, IČ: ve výši ,- Kč na podporu uspořádání osvětové akce Jom ha-šoa Den vzpomínání na oběti holocaustu 2015 a Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brnostřed, která je přílohou č. 2 tohoto materiálu a pověřuje starostu pana Martina Landu podpisem smlouvy. Usnesení Finanční neinvestiční transfer pro Spolek OROT Brno, z.s., Táborská 3201/84, Brno, IČ: ne finanční neinvestiční transfer pro Spolek OROT Brno, z.s., Táborská 3201/84, Brno, IČ: na podporu mezinárodního semináře izraelských tanců a OKSVV odeslat žadateli stanovisko RMČ BS. Usnesení Finanční neinvestiční transfer pro společnost DOTYK II, o.p.s., Vysoké Popovice 253, , IČ: finanční neinvestiční transfer pro společnost DOTYK II, o.p.s., Vysoké Popovice 253, , IČ: ve výši ,- Kč na podporu poskytování terénní sociální služby sociální rehabilitace pro duševně nemocné psychózami a Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brnostřed, která je přílohou č. 2 tohoto materiálu a pověřuje starostu pana Martina Landu podpisem smlouvy. Usnesení Plán městské mobility považuje současný stav zpracování konceptu Analytické části Plánu udržitelné městské mobility města Brna za nedostatečný a požaduje jeho doplnění o:

11 analýzu ekonomiky současného systému financování investic a provozu v oblasti městské dopravy, především dopravy v klidu (náklady a výnosy dopravy v klidu - automaty, parkovitě, odhad ekonomiky vybudovaných parkovacích domů, celková investiční potřeba, orientační náklady na jednotlivé opatření, analýza zdrojů a jejich možností) doplnění příkladů dobré praxe z jiných evropských měst (např. Vídeň, Kodaň, Barcelona, opět včetně i ekonomických aspektů), doplnění variantních přístupů, především k řešení dopravy v klidu způsob řešení, jakým způsobem odsunout trasy tranzitní dopravy z vnitřního města, potažmo z MČ Brno-střed. doplnění provázání projektování telematiky dopravy v klidu s výzkumnými ústavy v oblasti IT ve městě Brně a s Jihomoravským inovačním centrem a sekretariátu Třetího místostarosty odeslat usnesení na Odbor dopravu Magistrátu města Brna. Usnesení Rezidentní parkování vyjádření k realizaci požaduje zařazení do realizace rezidentního parkování s podmínkou vypracovat společný plán komunikace Statutárního města Brna a MČ Brna střed k projednání tohoto projektu s občany a předřadit ho realizaci projektu a sekretariátu Třetího místostarosty odeslat požadavek na Odbor dopravu Magistrátu města Brna. Usnesení Zelný trh - výroba prototypu prodejního stánku s objednáním výroby prototypu prodejního stánku ve variantě 02 s použitím dřeva ze smrku pro potřeby tržnice Zelný trh u společnosti Atelier RAW s.r.o., Domažlická 12, Brno, IČ a Odboru investičnímu a správy bytových domů zajistit vystavení objednávky dle směrnice č. 38/2008. Usnesení Žádost o finanční příspěvek za propagaci loga Čarodějáles 2015 ne poskytnutí finančního příspěvku za propagaci loga MČ Brno-střed pro Metro Music s.r.o. na mezinárodním hudebním open-air festivalu Čarodějáles 2015, který se bude konat dne , ve výši Kč a sekretariátu uvolněného člena ZMČ BS pro kulturu, sport a turismus předat stanovisko RMČ BS žadateli.

12 Usnesení Soudní vymáhání pohledávek s uplatňováním nároků statutárního města Brna, městské části Brno-střed za třetími osobami, uvedenými v příloze č. 1, pověřenému vedoucímu Odboru právního a organizačního uplatňování nároků zajistit. Usnesení Odvolání členů dozorčí rady SRAKH, p.o. a jmenování nových členů dozorčí rady SRAKH, p.o. odkládá do příští RMČ BS. Usnesení Zpráva o hospodaření městské části Brno-střed k bere na vědomí výsledky hospodaření městské části Brno-střed k dle přílohy č. 1 a plán výnosů a nákladů vedlejší hospodářské činnosti k dle přílohy č. 2 a Odboru ekonomickému ÚMČ BS předložit výše uvedené materiály na nejbližším zasedání ZMČ BS k projednání. Usnesení Dohoda o vzájemném zápočtu pohledávek mezi Statutárním městem Brno, MČ Brno-střed a společenstvím vlastníků jednotek Nové sady 22A ne Dohodu o vzájemném zápočtu pohledávek mezi Statutárním městem Brno, MČ Brnostřed a společenstvím vlastníků jednotek Nové sady 22A, vedoucímu Odboru ekonomického sdělit stanovisko SVJ Nové sady 22A. Usnesení Dodatky k pojistným smlouvám Dodatek č. 6 smlouvy č (ČSOB) dle přílohy č. 1, Dodatek č. 9 smlouvy č (ČSOB) dle přílohy č. 2 a pověřuje vedoucího Ekonomického odboru bezodkladným podpisem dodatků ke smlouvám. Usnesení Prodej v parku na Moravském náměstí od 1. června návrh OZNÁMENÍ o přijímání žádostí o povolení stánkového prodeje v parku na Moravském nám., které je přílohou -návrh oznámení pravidel losování prodejních míst, které je přílohou,

13 pověřuje starostu MČ Brno-střed podpisem přílohy č. 2 pravidel losování prodejních míst, tj. záznamu z losování, a to po jeho uskutečnění; vedoucímu odboru životního prostředí ÚMČ BS podpis výše uvedeného dokumentu zajistit. Usnesení Souhlas se zvláštním užíváním komunikace se zvláštním užíváním komunikace k umístění vyhrazeného parkovacího stání pro žadatele (osoby se zdravotním postižením - držitele průkazů ZTP, ZTP/P) dle přílohy Seznam žadatelů. Usnesení Dopravní plán pro rok 2016 (KORDIS JMK, a.s.) požaduje zachování dostatečného počtu spojů, ne s případným rušením linek MHD a odboru obchodu, dopravy a služeb seznámit s obsahem usnesení žadatele. Usnesení Prodej na Zelném trhu způsob organizace prodeje na tržišti Zelný trh po dle příloh č. 1 (Situační nákres tržiště Zelný trh), č. 2 (Žádost o povolení prodeje), č. 3 (Oznámení podávání žádostí o povolení prodeje na Zelném trhu), č. 4 (Oznámení termín losování) a č. 5 (Pravidla losování). Usnesení Změna tržního řádu navrhované změny nařízení statutárního města Brna č. 1/2002, kterým se vydává Tržní řád, které jsou uvedeny v Přílohách č. 1 (Úprava lokalit Zelný trh a Moravské náměstí), č.2 (Úprava stávajících lokalit) a č.3 (Vyřazení dlouhodobě nevyhovujících lokalit) a Odboru obchodu, dopravy a služeb odeslat návrh na změnu nařízení statutárního města Brna č. 1/2002, kterým se vydává Tržní řád příslušnému orgánu statutárního města Brna. Usnesení Údolní 23 - záměr pronájmu pozemku pod garáží

14 zveřejnění záměru pronájmu pozemku p.č. 738/5, k.ú. Město Brno, o výměře 22m 2 jako pozemek pod garáží a odboru investičnímu a správy bytových domů záměr zveřejnit na úřední desce. Usnesení Nové sady 16 Pacht části pozemku p.č. 1474, k.ú. Staré Brno pachtovní smlouvu k části pozemku p.č. 1474, k.ú. Staré Brno o výměře cca 36m2, ve dvoře bytového domu Nové sady č.p.16, k pěstitelským účelům s paní, bytem Lažany 114, Lipůvka 67922, která je přílohou č.1 tohoto usnesení a s uzavřením pachtovní smlouvu k části pozemku p.č. 1474, k.ú. Staré Brno o výměře cca 36m2, ve dvoře bytového domu Nové sady č.p.16, k pěstitelským účelům s paní, bytem Lažany 114, Lipůvka 67922, která je přílohou č.1 tohoto usnesení a Odboru investičnímu a správy bytových domů podpis výše uvedené smlouvy zajistit. Termín : ihned Usnesení Traubova 3a Pronájem části pozemku p.č. 3800, k.ú. Černá Pole zveřejnění adresného záměru na pronájem části pozemku p.č. 3800, k.ú. Černá Pole o výměře cca 80m2, ve dvoře bytového domu Traubova 3a, Brno jako zábor pro stavbu zdi s firmou KUBE s.r.o., IČ: , Vranov 267, a odboru investičnímu a správy bytových domů záměr zveřejnit na úřední desce. Termín : ihned Usnesení Václavská uzavření dvora s navrhovaným postupem: 1. demolice dřevěných přístřešků a kůlen, jež jsou ve špatném technickém stavu 2. oddělení dvora BD Václavská 18/20 od vedlejší nemovitosti Václavská 18a, která je v soukromém vlastnictví a slouží jako ubytovna/koleje, pevným neprůhledným plotem. 3. nacenění instalace posuvné brány dle návrhu zástupců firmy Velim, s.r.o. uvedeného v příloze č.1 tohoto usnesení 4. zpracování seznamu žadatelů o vjezd, v rámci zveřejněného záměru pronájmu s rozdělením do tří skupin a) držitelé průkazů ZTP b) nájemci NP c) nájemci bytů 5. navržení výše měsíčního poplatku za poskytnutí možnosti vjezdu a průjezdu pro jednotlivé skupiny a

15 odboru investičnímu a správy bytových domů postupovat dle navrženého postupu. Termín : ihned Usnesení Špitálka 14 umožnění vjezdu do dvora BD s vydáním dočasného povolení vjezdu do dvora BD Špitálka 14, p.č. 71, k.ú. Trnitá, obec Brno, na dobu 3 měsíců, tj. do žadatelům zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.č. 71, k.ú. Trnitá obec Brno za účelem vjezdu a průjezdu do dvora BD Špitálka 14, dle přílohy č.1 tohoto usnesení a Odboru investičnímu a správy bytových domů zveřejnit záměr pronájmu části pozemku p.č. 71, k.ú. Trnitá obec Brno za účelem vjezdu a průjezdu do dvora BD Špitálka 14 a Odboru investičnímu a správy bytových domů zajistit vydání dočasného povolení žadatelům a pověřuje vedoucího Odboru investičního a správy bytových domů podpisem dočasného povolení. Usnesení Bayerova 5, žádost o slevu z nájmu za sklep se slevou z nájemného za sklep ve výši 100% pro paní, byt č. 18, Bayerova 5, Brno a to od , nejdéle však na dobu 1 roku, za podmínky úhrady případného dluhu a vyklizení sklepních kójí a Odboru investičnímu a správy bytových domů seznámit žadatele s usnesením RMČ Brno-střed a Odboru investičnímu a správy bytových domů zajistit slevu dle výše uvedeného a Správě nemovitostí městské části Brno-střed, p.o. zamezit přístupu do tohoto sklepa. Usnesení Lidická 8, žádost o slevu z nájmu za sklep se slevou z nájemného za sklep ve výši 100% pro nájemce bytu č. 6, Lidická 8, Brno a to od , nejdéle však na dobu 1 roku, za podmínky úhrady případného dluhu a vyklizení sklepních kójí a Odboru investičnímu a správy bytových domů seznámit žadatele s usnesením RMČ Brno-střed a

16 Odboru investičnímu a správy bytových domů zajistit slevu dle výše uvedeného a Správě nemovitostí městské části Brno-střed, p.o. zamezit přístupu do tohoto sklepa. Usnesení Rybářská 9 rekonstrukce sklepů, nájemníci domu ne s provedením celkové rekonstrukce sklepu v domě Rybářská 9, Brno a se slevou z nájemného za sklep ve výši 100% pro všechny nájemce bytového domu Rybářská 9, Brno a to od , nejdéle však do , za podmínky případné úhrady dluhu a vyklizení sklepních kójí a Odboru investičnímu a správy bytových domů seznámit žadatele s usnesením RMČ Brno-střed a Odboru investičnímu a správy bytových domů zajistit slevu dle výše uvedeného a Správě nemovitostí městské části Brno-střed, p.o. zamezit přístup do těchto sklepních prostor. Usnesení Návrh řešení sklepních prostor v domech svěřených do správy MČ BS revokuje usnesení RMČ BS č ze dne , které tvoří přílohu č.1 tohoto usnesení, bere na vědomí zprávu o kontrole technického stavu a rozdělení sklepů do jednotlivých kategorií uvedených v příloze č.2 tohoto usnesení a s návrhem řešení ve věci sklepních prostorů v bytových domech svěřených do správy MČ Brno-střed, který tvoří přílohu č.3 tohoto usnesení a Odboru investičnímu a správy bytových domů zajistit informování nájemců v domech se sklepy zařazenými do kategorií 4 a 5 se záměrem a usnesením RMČ Brno-střed a Správě nemovitostí městské části Brno-střed, p.o. zajistit řešení pro sklepy zařazené do kategorií 1 až 3, dle schváleného návrhu a Bytovému odboru ve spolupráci se Správou nemovitostí městské části Brno-střed, p.o. zajistit vyjmutí sklepů z evidenčních listů u bytů v domech se sklepy zařazenými do kategorií 4 a 5. Usnesení Körnerova 8, žádost o slevu z nájmu ne se slevou z čistého nájemného pro paní, byt č. 1, Körnerova 8, Brno,

17 Odboru investičnímu a správy bytových domů seznámit žadatele s usnesením RMČ Brno-střed. Usnesení Orlí 9, žádost o slevu z nájmu s prodloužením slevy z nájmu ve výši 100% pro nájemkyni paní, byt č.3 v bytovém domě Orlí 9, Brno na dobu 1 měsíce od a Odboru investičnímu a správy bytových domů seznámit žadatele s usnesením RMČ Brno-střed. Usnesení Kobližná 15 - sleva z nájemného, nájemníci domu ne se slevou z čistého nájemného pro všechny nájemce bytového domu Kobližná 15, Brno z důvodu rekonstrukce bytového domu a Odboru investičnímu a správy bytových domů seznámit žadatele s usnesením RMČ Brno-střed. Usnesení Kounicova 3a žádost o slevu z nájmu, ViBe cz, s. r. o. se slevou z nájemného o 3 788,03 Kč/m 2 /rok (tj. na 300,00 Kč/m 2 /rok), za období od do , nebytový prostor č. 105, v domě Kounicova 3a, Brno, pro nájemce ViBe cz, s. r. o., IČ a Odboru investičnímu a správy bytových domů zajistit slevu z nájmu dle výše uvedeného a Odboru investičnímu a správy bytových domů seznámit žadatele s usnesením RMČ Brno-střed. Usnesení Žádost o umoření vložených nákladů nebytový prostor č. 103, Úvoz 88, Brno ne s umořením vložených nákladů ve výši ,48 Kč pro nájemce u nebytového prostoru č. 103, Úvoz 88, Brno, nájemce J.A.TRADE, s. r. o., IČ: a Odboru investičnímu a správy bytových domů seznámit žadatele s usnesením RMČ Brno-střed.

18 Usnesení Gallašova 4 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu, ne s navýšením nákladů na opravy bytu pro nájemce bytu č. 26 v bytovém domě Gallašova 4, Brno, a Odboru investičnímu a správy bytových domů seznámit žadatele s usnesením RMČ Brno-střed. Usnesení Veselá 2 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu a snížené nájemné, s prodloužením doby sníženého nájemného ve výši 100,-Kč/měs.pro nájemce bytu č. 8 v bytovém domě Veselá 2, Brno, pro nájemce, a to od do a s navýšením rozpočtu na opravy bytu č. 8 v bytovém domě Veselá 2, Brno pro nájemce o ,- Kč za opravu omítek, podkladu podlahy a výměnu vstupních dveří do bytu a Odboru investičnímu a správy bytových domů zajistit slevu z nájmu dle výše uvedeného a Odboru investičnímu a správy bytových domů zajistit uzavření dodatku k inominátní smlouvě na navýšení nákladů na opravy bytu a Odboru investičnímu a správy bytových domů seznámit žadatele s usnesením RMČ Brno-střed. Usnesení Soukenická 8 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu a snížené nájemné, s prodloužením doby sníženého nájemného ve výši 100,-Kč/měs. pro nájemce bytu č. 1 v bytovém domě Soukenická 8, Brno, pro nájemce, a to za období od do a s navýšením rozpočtu na opravy bytu č. 1v bytovém domě Soukenická 8, Brno pro nájemce, a to o ,- Kč za opravu stupaček a Odboru investičnímu a správy bytových domů zajistit slevu z nájmu dle výše uvedeného a Odboru investičnímu a správy bytových domů zajistit uzavření dodatku k inominátní smlouvě na navýšení nákladů na opravy bytu a

19 Odboru investičnímu a správy bytových domů seznámit žadatele s usnesením RMČ Brno-střed. Usnesení Masarykova 3 - žádost o prodloužení doby sníženého nájemného, ne s prodloužením doby sníženého nájemného pro nájemce bytu č. 4, v bytovém domě Masarykova 3, Brno, a Odboru investičnímu a správy bytových domů seznámit žadatele s usnesením RMČ Brno-střed. Usnesení Milady Horákové 1a - žádost o prodloužení doby sníženého nájemného, ne s prodloužením doby sníženého nájemného pro nájemce bytu č.11 v bytovém domě Milady Horákové 1a, Brno, a Odboru investičnímu a správy bytových domů seznámit žadatele s usnesením RMČ Brno-střed. Usnesení Orlí 26 žádost o prodloužení platby sníženého nájemného, Hepnarová Monika s prodloužením doby sníženého nájemného ve výši 100,-Kč/měs.pro nájemce bytu č. 17 v bytovém domě Orlí 26, Brno,, a to od do , za podmínky úhrady případného dluhu a Odboru investičnímu a správy bytových domů zajistit slevu z nájmu dle výše uvedeného a Odboru investičnímu a správy bytových domů seznámit žadatele s usnesením RMČ Brno-střed. Usnesení Orlí 5 - žádost o prodloužení doby sníženého nájemného a o prodloužení termínu oprav, s prodloužením termínu oprav bytu pro nájemce bytu č. 15, v bytovém domě Orlí 5, Brno,, do , za podmínky úhrady dluhu a

20 souhlasit s prodloužením doby sníženého nájemného ve výši 100,-Kč/měs. pro nájemce bytu č. 15, v bytovém domě Orlí 5, Brno,, a to od do , za podmínky úhrady dluhu a Odboru investičnímu a správy bytových domů zajistit uzavření dodatku k inominátní smlouvě na prodloužení termínu dokončení oprav a Odboru investičnímu a správy bytových domů zajistit slevu z nájmu dle výše uvedeného a Odboru investičnímu a správy bytových domů seznámit žadatele s usnesením RMČ Brno-střed. Usnesení Plotní 31 - žádost o prodloužení doby sníženého nájemného a o prodloužení termínu oprav, s prodloužením termínu oprav bytu pro nájemce bytu č.6, v bytovém domě Plotní 31, Brno,, do za podmínky úhrady dluhu a ne s prodloužením doby sníženého nájemného pro nájemce bytu č.6, v bytovém domě Plotní 31, Brno, a Odboru investičnímu a správy bytových domů zajistit uzavření Dodatku č. 1 k inominátní smlouvě na prodloužení termínu dokončení oprav a Odboru investičnímu a správy bytových domů seznámit žadatele s usnesením RMČ Brno-střed. Usnesení Kobližná 8 - žádost o prodloužení doby sníženého nájemného a o prodloužení termínu oprav, s prodloužením doby sníženého nájemného ve výši 100,-Kč/měs. pro nájemce bytu č. 2, Kobližná 8, Brno,, a to od do , za podmínky úhrady případného dluhu a s prodloužením termínu oprav bytu pro nájemce bytu č. 2, v bytovém domě Kobližná 8, Brno,, do , za podmínky úhrady případného dluhu a Odboru investičnímu a správy bytových domů zajistit slevu z nájmu dle výše uvedeného a Odboru investičnímu a správy bytových domů zajistit uzavření dodatku k inominátní smlouvě na prodloužení termínu oprav bytu a

PROGRAM 2. RMČ BS. 14) Změna odpisového plánu Mateřské školy Brno, Pšeník 18, p.o., 15) Změna odpisového plánu Školní jídelny Brno, Pellicova 4, p.o.

PROGRAM 2. RMČ BS. 14) Změna odpisového plánu Mateřské školy Brno, Pšeník 18, p.o., 15) Změna odpisového plánu Školní jídelny Brno, Pellicova 4, p.o. PROGRAM 2. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu z 1. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 2. RMČ BS d) Schválení programu 2. RMČ BS 2) VZ malého rozsahu dodávka vody z vodovodu pro veřejnou

Více

PROGRAM 44. RMČ BS. 21) Orlí 9 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu, P.Liškutin 22) Poříčí 37 žádost o uznání nákladů za výměnu garážových vrat,

PROGRAM 44. RMČ BS. 21) Orlí 9 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu, P.Liškutin 22) Poříčí 37 žádost o uznání nákladů za výměnu garážových vrat, PROGRAM 44. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisů ze 42. a 43. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 44. RMČ BS d) Schválení programu 44. RMČ BS 2) Kontrola usnesení RMČ BS Bc.Štika 3) Dohoda

Více

PROGRAM 20. RMČ BS. 20) Finanční neinvestiční transfer pro Mateřské centrum Loučka z.s.,

PROGRAM 20. RMČ BS. 20) Finanční neinvestiční transfer pro Mateřské centrum Loučka z.s., PROGRAM 20. RMČ BS 1 a) Zahájení b) Ověření správnosti zápisů z 18. a 19. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 20. RMČ BS d) Schválení programu 20. RMČ BS 2) Žádost o výpůjčku společenského centra ÚMČ BS P.Pacal

Více

17) Hlinky instalace zábran Mgr.Flamiková 18) VZ malého rozsahu Sportoviště Trýbova mantinely Výběr nejvhodnější nabídky 19) Různé informace, zprávy

17) Hlinky instalace zábran Mgr.Flamiková 18) VZ malého rozsahu Sportoviště Trýbova mantinely Výběr nejvhodnější nabídky 19) Různé informace, zprávy PROGRAM 34. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu z 33. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 34. RMČ BS d) Schválení programu 34. RMČ BS 2) Kontrola usnesení RMČ BS Bc.Štika 3) Podmínky užívání

Více

PROGRAM 11. RMČ BS. 3) Sokolská župa Jana Máchala, p.s. žádost o poskytnutí záštity a užití

PROGRAM 11. RMČ BS. 3) Sokolská župa Jana Máchala, p.s. žádost o poskytnutí záštity a užití PROGRAM 11. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu z 10. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 11. RMČ BS d) Schválení programu 11. RMČ BS 2) Bohemia JazzFest o.p.s. žádost o poskytnutí záštity

Více

PROGRAM 5. RMČ BS. 18) Dispozice s majetkem /14/40/ - Pronájem p.č. 849/1, 849/6, 19) Park Koliště III Janáčkovo divadlo správa pozemků v okolí

PROGRAM 5. RMČ BS. 18) Dispozice s majetkem /14/40/ - Pronájem p.č. 849/1, 849/6, 19) Park Koliště III Janáčkovo divadlo správa pozemků v okolí PROGRAM 5. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu ze 4. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 5. RMČ BS d) Schválení programu 5. RMČ BS 2) Odvolání účastníka řízení proti územnímu rozhodnutí

Více

PROGRAM 33. RMČ BS. 4) Mimořádný účetní odpis Základní školy Brno, Antonínská 3, p.o.,

PROGRAM 33. RMČ BS. 4) Mimořádný účetní odpis Základní školy Brno, Antonínská 3, p.o., PROGRAM 33. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu z 32. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 33. RMČ BS d) Schválení programu 33. RMČ BS 2) Kontrola usnesení RMČ BS Bc.Štika 3) Změna odpisového

Více

PROGRAM 142. RMČ BS. 17) Starobrněnská 7 zatékání do bytu č. 17 Ing.Bundálek 18) VZ malého rozsahu Cejl 49 oprava bytů č. 1.3, 9.3, 11.2, 14.

PROGRAM 142. RMČ BS. 17) Starobrněnská 7 zatékání do bytu č. 17 Ing.Bundálek 18) VZ malého rozsahu Cejl 49 oprava bytů č. 1.3, 9.3, 11.2, 14. PROGRAM 142. RMČ BS 1 a) Zahájení Mgr.Šťástka b) Ověření správnosti zápisu ze 141. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 142. RMČ BS d) Schválení programu 142. RMČ BS 2) Hospic sv. Alžběty o.p.s. žádost o poskytnutí

Více

PROGRAM 139. RMČ BS. 15) Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku Sportovního a rekreačního

PROGRAM 139. RMČ BS. 15) Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku Sportovního a rekreačního PROGRAM 139. RMČ BS 1 a) Zahájení Mgr.Šťástka b) Ověření správnosti zápisu ze 138. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 139. RMČ BS d) Schválení programu 139. RMČ BS 2) Kontrola usnesení RMČ BS Ing.Pšeja 3)

Více

PROGRAM 13. RMČ BS. 29) Oprava zápisu ve školském rejstříku změna adresy ředitele ZŠ a MŠ

PROGRAM 13. RMČ BS. 29) Oprava zápisu ve školském rejstříku změna adresy ředitele ZŠ a MŠ PROGRAM 13. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu z 12. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 13. RMČ BS d) Schválení programu 13. RMČ BS 2) Kontrola usnesení RMČ BS M.Landa 3) Dohoda s ÚP

Více

PROGRAM 149. RMČ BS. 15) Dispozice s majetkem /72/14/ - SM, VB p.č. 108, k.ú. Město Brno

PROGRAM 149. RMČ BS. 15) Dispozice s majetkem /72/14/ - SM, VB p.č. 108, k.ú. Město Brno PROGRAM 149. RMČ BS 1 a) Zahájení Mgr.Šťástka b) Ověření správnosti zápisu ze 148. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 149. RMČ BS d) Schválení programu 149. RMČ BS 2) Kontrola usnesení RMČ BS Ing.Pšeja 3)

Více

PROGRAM 63. RMČ BS. 12) Finanční neinvestiční transfer Společnost pro podporu lidí s mentálním

PROGRAM 63. RMČ BS. 12) Finanční neinvestiční transfer Společnost pro podporu lidí s mentálním PROGRAM 63. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu z 62. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 63. RMČ BS d) Schválení programu 63. RMČ BS 2) VZ malého rozsahu "Rozšíření dětského hřiště, Obilní

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED Vypracováno pro 5. zasedání Zastupitelstva městské

Více

PROGRAM 9. RMČ BS. 10) Revokace usnesení 105.01. Odvolání účastníka řízení proti územnímu

PROGRAM 9. RMČ BS. 10) Revokace usnesení 105.01. Odvolání účastníka řízení proti územnímu PROGRAM 9. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu z 8. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 9. RMČ BS d) Schválení programu 9. RMČ BS 2) Organizační změna M.Landa 3) Změna organizačního řádu

Více

PROGRAM 18. RMČ BS. 8) Rozpočtové opatření č. 3 na rok 2015 Ing.Matejov 9) VZ malého rozsahu výběr nejvhodnější nabídky na dodávku

PROGRAM 18. RMČ BS. 8) Rozpočtové opatření č. 3 na rok 2015 Ing.Matejov 9) VZ malého rozsahu výběr nejvhodnější nabídky na dodávku PROGRAM 18. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu ze 17. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 18. RMČ BS d) Schválení programu 18. RMČ BS 2) Kontrola usnesení RMČ BS Bc.Štika 3) Přehled delegovaných

Více

PROGRAM 52. RMČ BS. 24) Výměny bytů (II. část) a) ), Vlhká 11, Brno, byt č.

PROGRAM 52. RMČ BS. 24) Výměny bytů (II. část) a) ), Vlhká 11, Brno, byt č. PROGRAM 52. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu z 51. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 52. RMČ BS d) Schválení programu 52. RMČ BS 2) Organizační změna Bc.Štika 3) Studentská organizace

Více

PROGRAM 145. RMČ BS. 12) Dispozice s majetkem /74/14/ - PD p.č. 640, 642, k.ú. Staré Brno

PROGRAM 145. RMČ BS. 12) Dispozice s majetkem /74/14/ - PD p.č. 640, 642, k.ú. Staré Brno PROGRAM 145. RMČ BS 1 a) Zahájení Mgr.Šťástka b) Ověření správnosti zápisu ze 144. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 145. RMČ BS d) Schválení programu 145. RMČ BS 2) Kontrola usnesení RMČ BS Ing.Pšeja 3)

Více

55) Udělení souhlasu zřizovatele k přijetí věcného daru ZŠ a MŠ Brno,

55) Udělení souhlasu zřizovatele k přijetí věcného daru ZŠ a MŠ Brno, PROGRAM 151. RMČ BS 1 a) Zahájení Mgr.Šťástka b) Ověření správnosti zápisu ze 150. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 151. RMČ BS d) Schválení programu 151. RMČ BS 2) Výkon funkce oddávajícího pro období 14.11.2014

Více

52) VZ malého rozsahu SNMČ Brno-střed, p.o. preventivní požární prohlídky

52) VZ malého rozsahu SNMČ Brno-střed, p.o. preventivní požární prohlídky PROGRAM 146. RMČ BS 1 a) Zahájení Mgr.Šťástka b) Ověření správnosti zápisu ze 145. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 146. RMČ BS d) Schválení programu 146. RMČ BS 2) Finanční neinvestiční transfer pro A Kluby

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 79. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 14.11.2005 U S N E S E N Í 79. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 79/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice - 1 - Příloha k zápisu 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 2.3.2009 U S N E S E N Í 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 53/2009 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

PROGRAM 22. RMČ BS. k.ú. Štýřice. 19) Ludmily Konečné záměr propachtování části pozemku p.č. 710/1,

PROGRAM 22. RMČ BS. k.ú. Štýřice. 19) Ludmily Konečné záměr propachtování části pozemku p.č. 710/1, PROGRAM 22. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu z 21. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 22. RMČ BS d) Schválení programu 22. RMČ BS 2) Kontrola usnesení RMČ BS Bc.Štika 3) Finanční neinvestiční

Více

bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení Rady městské části Brno-sever od 7. 11. 2013

bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení Rady městské části Brno-sever od 7. 11. 2013 Nění rozpočt ně V Brně dne 20. listopadu 2014 USNESENÍ z 6/75. schůze Rady městské části Brno-sever, která se konala 20. listopadu 2014 od 14:00 v malé zasedací místnosti ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70

Více

Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013

Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013 Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013 1. Žádost o prominutí poplatku z prodlení uživatel bytu č.3 na ulici Dunajská č.o. 25 v Brně Starém Lískovci, nyní bytem Merhautova

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO JUNDROV RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO JUNDROV RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO JUNDROV RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI U s n e s e n í z 99. schůze Rady městské části Brno-Jundrov, která se konala dne v kanceláři starostky MČ Brno-Jundrov Program schůze:

Více

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 25.1.2010 U S N E S E N Í 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 76/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 97. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 17.7.2006 U S N E S E N Í 97. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 97/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

Usnesení z VI/40. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 25.06.2012

Usnesení z VI/40. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 25.06.2012 Usnesení z VI/40. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 25.06.2012 VI/40/1 Hospodaření s rozpočtem a) Žádost MŠ Jihomoravské nám. 5 o změnu finančního plánu-doplnění RMČ bere na vědomí opravený

Více

Usnesení. z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno!

Usnesení. z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno! Usnesení z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 335/15: Rada města schválila program jednání

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 78. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 31.10.2005 U S N E S E N Í 78. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 78/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/030/15 ze dne 4.11.2015

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/030/15 ze dne 4.11.2015 číslo 1/030/15 k návrhu na schválení programu 30. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 30. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu 30. jednání RMČ Praha - Běchovice 1.zástupce

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 1. Pacht nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem pozemku

Více

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 VI/76/1 Hospodaření s rozpočtem a) Rozpočtové opatření č. 4/2014 RMČ doporučuje ZMČ schválit rozpočtové opatření č. 4/2014,

Více

Zápis. Mgr. Filip Leder Bc. Igor Fučík Mgr. Marek Šlapal Ing. Karel Doležal Josef Červenka

Zápis. Mgr. Filip Leder Bc. Igor Fučík Mgr. Marek Šlapal Ing. Karel Doležal Josef Červenka Zápis 29. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného v pondělí 26. listopadu 2015 v 7:30 hodin v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: Omluven: Přítomna:

Více

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA Dne: 3. června 2015 Přítomni: 4 Omluven: Huszár 1. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 483 v k.ú. Horní Planá v souvislosti se stavbou

Více

M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 1

M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 1 M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 1 34. jednání datum konání: 10.01.2012 čís. RMČ34/0563/12 - RMČ34/0578/12 Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 10.01.2012 Číslo Název Předkladatel RMČ34/0563/12

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ1 konané dne 11. 11. 2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ1 konané dne 11. 11. 2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ1 konané dne 11. 11. 2014 Přítomni : Ověřovatel : dle prezenční listiny místostarosta - Jan Slezák Program jednání: 1. Kontrola plnění úkolů

Více

Informace z usnesení 12. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.04.2015

Informace z usnesení 12. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.04.2015 Informace z usnesení 12. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.04.2015 1.Souhlas vlastníka s umístěním sídla spolku Dunajská 41, byt č. 7, Jaromír Musil Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 62. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 28.2.2005 U S N E S E N Í 62. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 62/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 37. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 12. 2009 v 8:15 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne 10. 01. 2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne 10. 01. 2012 Přítomni : Ověřovatel : Program jednání: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 dle prezenční listiny ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne 10. 01. 2012 radní - MVDr. Tomáš Vlach 1. Kontrola plnění úkolů

Více

1.2 Tyto Zásady se vztahují na prodej nebytových jednotek, o kterém za podmínek těmito Zásadami stanovených rozhodne ZMČ.

1.2 Tyto Zásady se vztahují na prodej nebytových jednotek, o kterém za podmínek těmito Zásadami stanovených rozhodne ZMČ. Zásady pro prodej nebytových jednotek v domech, které byly schváleny k prodeji v souladu s Prováděcím předpisem privatizace domovního fondu svěřeného městské části Praha 10 (prodej jednotek) 1 ZÁKLADNÍ

Více

16. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

16. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z 16. schůze Rady, konané dne 21. října 2015 v zasedací místnosti

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED Vypracováno pro 6. zasedání Zastupitelstva městské

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 3. řádné jednání rady městské části, konané dne 23. 1. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová (příchod v 16.40 h), T. Verner, F. Toušek Dále

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 20. DUBNA 2010 110. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 20. DUBNA 2010 110. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 20. DUBNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 110. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, p. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: 0 Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.02.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.02.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.02.2009 Usnesení č. 93 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 26.01.2009 Usnesení č. 94 Rada města bere na vědomí oficiální míru inflace za rok

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

64. VÝPIS Z USNESENÍ

64. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 64. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 07.10.2008 901/2008-64. RM V a) bere na vě d o m í Zápis ze škodní komise ze dne 03.09.2008, b) s c h

Více

U S N E S E N Í č. 62 z 58. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.10.2013

U S N E S E N Í č. 62 z 58. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.10.2013 U S N E S E N Í č. 62 z 58. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.10.2013 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015. Přítomni dle prezenční listiny:

ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015. Přítomni dle prezenční listiny: RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Lukáš Fila, starosta Leopold Šrom, místostarosta

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi dne 20. 1. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2006 a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření ZŠ nám. 28.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 R6 50/2013 Statutární město Brno Městská část Brno-Medlánky Rada MČ Brno-Medlánky Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 Přítomni: JUDr. Marek Michal, Doc. Ing. Sedlák

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Jan Mlynář, Mgr. Vlastimil Kubíček Ing.

Více

U S N E S E N Í. 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin I. BERE NA VĚDOMÍ: Rada města Stříbra: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním: Splněno:

Více

Informace z usnesení 8. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 4.3.2015. 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Monika Hladká

Informace z usnesení 8. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 4.3.2015. 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Monika Hladká Informace z usnesení 8. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 4.3.2015 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Monika Hladká Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 14, v bytovém

Více

Usnesení. Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově

Usnesení. Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově Usnesení Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově Zastupitelstvo obce Koloveč: Schvaluje: 1. navržený program jednání 2. zápis a usnesení ze 4. jednání

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

USNESENÍ 51. RMČ BS. Usnesení 151.03. Sportovní a rekreační areál Kraví hora, p.o. záměr pronájmu

USNESENÍ 51. RMČ BS. Usnesení 151.03. Sportovní a rekreační areál Kraví hora, p.o. záměr pronájmu PROGRAM 51. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisů ze 49. a 50. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 51. RMČ BS d) Schválení programu 51. RMČ BS 2) Kontrola usnesení RMČ BS Bc.Štika 3) Organizační

Více

PROGRAM 57. RMČ BS. 6) VZ malého rozsahu ZIMNÍ ÚDRŽBA CHODNÍKŮ SPRÁVNÍHO ÚZEMÍ MČ BRNO-STŘED, LOKALITA VEVEŘÍ-TRNITÁ, V OBDOBÍ 01.02.2016 31.03.

PROGRAM 57. RMČ BS. 6) VZ malého rozsahu ZIMNÍ ÚDRŽBA CHODNÍKŮ SPRÁVNÍHO ÚZEMÍ MČ BRNO-STŘED, LOKALITA VEVEŘÍ-TRNITÁ, V OBDOBÍ 01.02.2016 31.03. PROGRAM 57. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu z 56. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 57. RMČ BS d) Schválení programu 57. RMČ BS 2) OŽP Přehled činností uskutečněných v souvislosti

Více

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 223/19/15 Rada obce Doubrava program 19. schůze Rady obce Doubrava konané dne 12. 10. 2015 1. Zahájení a procení záležitosti 2.

Více

148. VÝPIS Z USNESENÍ

148. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 148. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 23.09.2014 R/635/2014-148. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1. uk ončuje 1.1. platnost usnesení č.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 8. řádné jednání rady městské části, konané dne 3. 3. 2009 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová,

Více

Usnesení 77. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 12. března 2014

Usnesení 77. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 12. března 2014 Usnesení 77. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 12. března 2014 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1856/77/14 schvaluje program 77. schůze rady

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Usnesení č. 512 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10.05.2010. Usnesení č. 513 Rada města rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu na pojištění

Více

Informace z usnesení 20. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.7. 2011

Informace z usnesení 20. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.7. 2011 Informace z usnesení 20. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.7. 2011 1. Bytová záležitost v domech zvláštního určení Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí, že občance svědčí ve smyslu 713 občanského

Více

Zápis jednání. jednání č. RMČ 84. konané dne 11. 1. 2010 USN RM 26/2010 40/2010

Zápis jednání. jednání č. RMČ 84. konané dne 11. 1. 2010 USN RM 26/2010 40/2010 Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 84 konané dne 11. 1. 2010 26/2010 40/2010 Přítomni : starostka Alena Samková ( mimo body 5, 6, 8) zástupci starostky JUDr. Miroslav Krištof (od bodu 6),

Více

Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz starostka

Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz starostka na 9. schůzi rady městského obvodu konanou dne 26.03.2015 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Seznam aktualizovaných materiálů: 01/VED/01 01/VED/02 01/VED/03 Návrh organizační

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED

ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED Vypracováno pro 14. zasedání Zastupitelstva městské

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 42

Město Broumov určeno Radě města č. 42 Město Broumov určeno Radě města č. 42 Majetkové záležitosti předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK,Mgr.Špůr, starosta dne: 14.5.2012,24.5.2012 k jednání dne:30.5.2012 předloženo RM dne:

Více

Usn.č. 29/02 1) Usn.č. 29/03 1)

Usn.č. 29/02 1) Usn.č. 29/03 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 29. zasedání konaného dne 4. 11. 2015 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Usnesení 3. schůze Rady městské části Brno Černovice konané dne 16. 12. 2010 v 7.oo hod. v kanceláři starosty na radnici Bolzanova

Usnesení 3. schůze Rady městské části Brno Černovice konané dne 16. 12. 2010 v 7.oo hod. v kanceláři starosty na radnici Bolzanova 1 Usnesení 3. schůze Rady městské části Brno Černovice konané dne 16. 12. 2010 v 7.oo hod. v kanceláři starosty na radnici Bolzanova Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Usnesení z VII/12. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 09.06.2015

Usnesení z VII/12. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 09.06.2015 Usnesení z VII/12. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 09.06.2015 VII/12/1 Hospodaření s rozpočtem a) Rozpočtové opatření č. 08/2015 RMČ doporučuje ZMČ schválit rozpočtové opatření č. 08/2015,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav 1 Městská část Praha - Zbraslav Zápis 4. řádné jednání rady městské části, konané dne 30. 1. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006 Usnesení č. 123 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 06.02.2006. Usnesení č. 124 Rada města souhlasí s podáním žádosti o pokácení 9 dřevin

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu (605/11, 614/13) o Výměna van v BD čp. 261-265

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Usn.č. 20/01 1) Usn.č. 20/02 1)

Usn.č. 20/01 1) Usn.č. 20/02 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) ze 20. zasedání konaného dne 15. 7. 2015 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Stráž pod Ralskem

Město Stráž pod Ralskem Upraveno v souladu se zákonem Č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem USNESENÍ z S. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 6. března 2013 Přítomní: Bc. Věra Reslová,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468)

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468) U S N E S E N Í z 43. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 19. června 2012, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Prodej bytů z majetku

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 32. řádné jednání rady městské části, konané dne 2. 11. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013. U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. března 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Z á s a d y pronájmu nebytových prostor ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Z á s a d y pronájmu nebytových prostor ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Z á s a d y pronájmu nebytových prostor ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (Tyto zásady byly schváleny usnesením Rady městského obvodu MOaP č. 2361/34

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í ze 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 23.6.2009 303/17z předložený program 17. zasedání Zastupitelstva

Více

ZÁPIS z 26. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27. 7. 1995 ve 14.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno

ZÁPIS z 26. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27. 7. 1995 ve 14.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno ZÁPIS z 26. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27. 7. 1995 ve 14.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno Přítomni : Ing. Jan Grůza, RNDr. Katarína Husárová, Ing. Petr Doležal, Ing

Více