USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214"

Transkript

1 USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Dotace v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví na rok / Dotace v oblasti tělovýchovy a sportu na rok / Dotace v oblasti kultury a cestovního ruchu na rok / Dotace v oblasti ostatních činností na rok / Delegace zástupce města na řádnou Valnou hromadu společnosti Teplospol a.s. 465/ Prominutí platby za výlep plakátů Hospicová péče sv. Kleofáše Třeboň, o.p.s. 466/ Stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva města 467/ Dům čp. 94/I na pozemku p. č. KN 529, Třeboň loubí, průchod 468/ Rozpočtové opatření č. 34 přesun mezi položkami IT Opravy a udržování (VT) 469/ Rozpočtové opatření č. 35 opravy místních komunikací v Třeboni 470/ Výroční zpráva společnosti Lázně Aurora, s.r.o. 471/ Výroční zpráva společnosti Bertiny lázně Třeboň, s.r.o. 472/ Úvěrová smlouva Lázně Aurora, s.r.o. 473/ Zřízení služebnosti na pozemku p. č. KN 1939/12 v k. ú. Břilice 474/ Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti na pozemku p. č. KN 27/7 v k. ú. Branná 475/ Žádost o souhlas s převodem členských práv a povinností čp SBD p. Zeman 476/ Žádost o souhlas s převodem členských práv a povinností čp. 11 SBD pí Vlasatá 477/ Žádost o souhlas s převodem členských práv a povinností čp SBD pí Hrubá 478/ Rozšíření pronájmu bytu o pokoj změna nájemní smlouvy 479/ Uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě ze dne / Uzavření Smlouvy o výpůjčce nebytových prostor DDM Třeboň 481/ Uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor Hospicová péče sv. Kleofáše Třeboň, o.p.s. 482/ Nebytový prostor čp. 133 Břilice

2 483/ Nebytový prostor čp. 114 Branná volnočasové aktivity 484/ Dodatek č. 6 k pojistné smlouvě č ze dne mezi městem Třeboň a pojišťovnou ČSOB pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB 485/ Dodatek č. 4 ke smlouvě o poskytování přístupu k ČSN ve formátu pdf prostřednictvím služby ČSN online prodloužení smlouvy na další období 486/ Podání dovolání proti rozsudku výroku II. usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích o úhradě nákladů řízení ve výši ,40 Kč 487/ Nařízení města Třeboň č. 2/2015 Tržní řád 488/ Veřejná zakázka Rekonstrukce Budějovické ulice v Třeboni 3. a 4. etapa schválení zadávací dokumentace a jmenování komise pro otevírání a hodnocení nabídek 489/ Konsolidace IT infrastruktury a nové služby TC ORP Třeboň výběr zhotovitele 490/ Prominutí úhrady provize z prodeje vstupenek a za výlep plakátů, bezplatné zapůjčení mobilního WC pořadateli koncertu 17. července 2015 Bohemia Regent a.s. 491/ Hospodaření příspěvkové organizace Městská knihovna Třeboň za 1. čtvrtletí roku Udělení Ceny města Třeboně prof. MUDr. Miloši Velemínskému, CSc., Dr.h.c. za celoživotní dílo a přínos v oblasti pediatrie, za lidskost a angažovanost v sociální oblasti 492/ Dohoda o spolupráci mezi partnerskými městy Třeboň a Interlaken na období 2015 až / Přístřeší pro pana Františka Chudého 494/ Spolek přátel Třeboně ukončení výpůjčky obrazů 495/ Zápis z jednání komise Zdravého města ze dne Zápis z jednání komise životního prostředí e dne Zápis z jednání komise sociální a zdravotní ze dne Návrh programu jednání zastupitelstva města dne Různé 461/ poskytnutí dotací žadatelům v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví takto: Žadatel Účel Dotace 2015 (Kč) ARPIDA Č. Budějovice Činnost ,00 NF jihočeských olympioniků Činnost ,00 ČB Svaz tělesně postižených Tř. Činnost ,00 Výcvik. canist. sdruž. Hafík Tř. Činnost ,00 2

3 Výcvik. canist. sdruž. Hafík Akce Rekondiční pobyt ,00 Tř. APLA Jižní Čechy Činnost ,00 ADRA Č. Budějovice Činnost ,00 Dílny sv. Jiljí Třeboň Činnost ,00 Hospic sv. J. N. Neumana Činnost ,00 Hospic. péče sv. Kleof. Akce Týden pro hospic 8.000,00 Třeboň Ledax Č. Budějovice Činnost ,00 Oblastní charita Třeboň Činnost ,00 Sdružení META J. Hradec Činnost ,00 Centrum sociál. služeb JH Činnost ,00 Hospic. péče sv. Kleofáše Činnost ,00 Třeboň I uzavření veřejnoprávních smluv mezi městem Třeboň a jednotlivými žadateli o dotace, kteří jsou uvedeni v bodě I. Předmětem smluv bude poskytnutí dotace na celoroční činnost nebo jednorázové akce. I odboru finančnímu a majetkovému připravit smlouvy na dotace do ,00 Kč starostce města k podpisu, dotace nad ,00 Kč předložit k projednání a schválení na jednání zastupitelstva města dne / poskytnutí dotací žadatelům v oblasti tělovýchovy a sportu na celoroční činnost a jednorázové akce takto: Žadatel Účel Dotace 2015 (v Kč) Asociace TOM Zálesáci Činnost ,00 Třeboň Judo Třeboň Činnost ,00 SK Boxing Třeboň Činnost Jezdecký klub Argos Činnost ,00 Hokej Třeboň Činnost ,00 SK dračích lodí Třeboň Činnost ,00 OS Klub přátel házené Tř. Činnost ,00 Cyklistický klub J. Hradec Závod okolo jižních Čech ,00 SK Boxing Třeboň Mezinárodní turnaj mládeže ,00 SK Boxing Třeboň Juniorská liga 0,00 JK Štěrba Třeboň Vozatajské soutěže 0,00 Pavel Klejna Praha Běh kolem světa ,00 Michaela Průchová Třeboň Malamatina Triatlon Třeboň 0,00 Solarenvi, a.s. Třeboň Běh o Sluneční pohár 5.000,00 TJ Jiskra Třeboň nohejbal Turnaj o Mistra Světa ,00 TJ Jiskra Třeboň stol. tenis Turnaje mládeže ,00 TJ Jiskra Třeboň tenis Prázdninový turnaj ,00 TJ Jiskra Třeboň fotbal Fotbalové turnaje mládeže ,00 TJ Jiskra Třeboň házená Turnaj o pohár pětilisté růže ,00 TJ Jiskra Třeboň florbal Florbalové turnaje ,00 3

4 TJ Jiskra Třeboň jachting ME Rakousko ,00 I uzavření veřejnoprávních smluv mezi městem Třeboň a jednotlivými žadateli o dotace, kteří jsou uvedeni v bodě I. Předmětem smluv bude poskytnutí dotace na celoroční činnost nebo jednorázové akce. II a doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotací žadatelům v oblasti tělovýchovy a sportu na celoroční činnost a jednorázové akce takto: Taekwon-do Třeboň Činnost ,00 TJ Slovan Břilice Činnost ,00 TJ Jiskra Třeboň Činnost ,00 TJ Jiskra Třeboň veslování Výstavba a složení vesl. dráhy ,00 IV. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření veřejnoprávních smluv mezi městem Třeboň a jednotlivými žadateli o dotace, kteří jsou uvedeni v bodě IV. Předmětem smluv bude poskytnutí dotace na celoroční činnost nebo jednorázové akce. V. ukládá odboru finančnímu a majetkovému připravit smlouvy na dotace do ,00 Kč starostce města k podpisu, dotace nad ,00 Kč předložit k projednání a schválení na jednání zastupitelstva města dne V zápis z jednání komise mládeže a sportu ze dne / poskytnutí dotací žadatelům v oblasti kultury a cestovního ruchu na celoroční činnost a jednorázové akce takto: Žadatel Účel Dotace 2015 (v Kč) Pěvecký sbor Pěslav Ozvěna Činnost ,00 Mgr. Šimeček Třeboňští Činnost ,00 pištci Divadelní spolek Kajetán Činnost ,00 Spolek třeboň. loutk. divadla Činnost ,00 Spolek přátel Třeboně Činnost ,00 Česká křesť.akademie Činnost ,00 Destinace Třeboňsko Činnost ,00 TRS. Třeboň. divadelní festival ,00 Kinematograf bří.čadíků Filmové léto ,00 E.Gutová KDN J.Wericha Čochtanova Zlatá stoka 5.000,00 Třeboň MgA. P. Nouzovský Třeboň. letní setkávání ,00 Čtvrtlístek Memoriál R. Čtvrtlíka 0,00 Oblastní charita Třeboň Charitativní ples 0,00 Jan Lukavský Malý Mordechaj ,00 Barbora Ševčíková Odhalení sochy 0,00 I uzavření veřejnoprávních smluv mezi městem Třeboň a jednotlivými žadateli o dotace, kteří jsou uvedeni v bodě I. Předmětem smluv bude poskytnutí dotace na celoroční činnost nebo jednorázové akce. II a doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotací žadatelům v oblasti kultury a cestovního ruchu na celoroční činnost a jednorázové akce takto: 4

5 Žadatel Účel Dotace 2015 (v Kč) Třeboň. lázeň. symf. orchestr Činnost ,00 O.s. pro podporu Anifilm ,00 animovaného filmu Spolek Třeboňská nocturna Třeboň. nocturna ,00 Okolo Třeboně Okolo Třeboně ,00 Okolo Třeboně Kultura v Třeboni ,00 IV. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření veřejnoprávních smluv mezi městem Třeboň a jednotlivými žadateli o dotace, kteří jsou uvedeni v bodě III. Předmětem smluv bude poskytnutí dotace na celoroční činnost a jednorázové akce. V. ukládá odboru finančnímu a majetkovému připravit smlouvy na dotace do ,00 starostce města k podpisu, dotace nad ,00 Kč předložit k projednání a schválení na jednání zastupitelstva města dne V zápis z jednání kulturní komise ze dne / poskytnutí dotací žadatelům v oblasti ostatních činností takto: Žadatel Účel Dotace 2015 (v Kč) Veleobec sdružených obcí Činnost ,00 Baráčníků Vitoraz Třeboň Miroslav Král, Třeboň Májová akce pro děti a oslava 4.000,00 dne dětí Akce Hasiči dětem v rámci oslav dětského dne Sbor dobrovolných hasičů 8.000,00 Branná I uzavření veřejnoprávních smluv mezi městem Třeboň a jednotlivými žadateli o dotace, kteří jsou uvedeni v bodě I. Předmětem smluv bude poskytnutí dotace na celoroční činnost nebo jednorázové akce. I odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a připravit smlouvy k podpisu. 465/ I. doporučuje zastupitelstvu města delegovat ve smyslu ust. 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění, jako zástupce města Třeboň na řádnou valnou hromadu společnosti Teplospol a.s. (IČ: , se sídlem Vajgar 585/III, Jindřichův Hradec, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 896) konané dne od 9:30 hodin v salonku Hotelu Concertino Zlatá Husa, nám. Míru 141 v Jindřichově Hradci, pana Zdeňka Mráze, místostarostu města. II. doporučuje zastupitelstvu města zmocnit pana Zdeňka Mráze k zastupování města Třeboň při jednání a výkonu příslušných akcionářských práv za akcionáře na jednání řádné valné hromady společnosti Teplospol a.s., IČ: konané dne od 9:30 hodin v salonku Hotelu Concertino Zlatá Husa, nám. Míru 141 v Jindřichově Hradci. III. doporučuje zastupitelstvu města pověřit starostku města Mgr. Terezii Jenisovou k tomu, aby vystavila jménem města Třeboň panu Zdeňku Mrázovi plnou moc k zastupování města Třeboň při účasti, jednání a výkonu příslušných akcionářských práv za akcionáře na řádné valné hromadě společnosti Teplospol a.s., IČ: konané dne od 9:30 hodin v salonku Hotelu Concertino Zlatá Husa, nám. Míru 141 v Jindřichově Hradci. 5

6 IV. ukládá kanceláři starosty připravit materiál na jednání zastupitelstva města dne / prominutí platby za výlep plakátů na akci Týden pro hospic, jehož pořadatelem je Hospicová péče sv. Kleofáše Třeboň, o.p.s. odboru kultury a cestovního ruchu zajistit plnění usnesení. 467/ I. doporučuje zastupitelstvu města stanovit výši měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva města v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, takto: Odměna za nejvyšší vykonávanou funkci v maximální možné výši včetně příplatku podle počtu obyvatel ve výši 269,00 Kč. Odměna za případnou další nejvyšší funkci ve výši jedné poloviny z maximální odměny, bez příplatku podle počtu obyvatel. Odměna za každou další funkci 0,00 Kč. Funkce Odměna (v Kč) Odměna včetně příplatku podle počtu obyvatel ve výši 269,- (v Kč) člen rady města 1.708, ,00 předseda výboru nebo 1.346, ,00 komise člen výboru nebo komise 1.159, ,00 člen zastupitelstva 414,00 683,00 Odměna ve stanovené výši bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení zastupitelstvem města. V případě náhradníka bude odměna vyplácena ode dne prvního zasedání zastupitelstva, kterého se náhradník zúčastní jako člen zastupitelstva. útvaru tajemníka zajistit výplatu výše uvedených měsíčních odměn. 468/ dopis advokátní kanceláře KINDL & PARTNEŘI advokátní kancelář s.r.o. (Chomutov, Blatenská 3218/83) ze dne , právního zástupce spol. Penzion Neptun, s.r.o. (Sportovní 1141/II, Třeboň). odboru finančnímu a majetkovému, odboru rozvoje a investic, odboru dopravy a právníkovi města vypracovat stanovisko, které bude radě města předloženo k projednání. 469/ provedení rozpočtového opatření č. 34, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu - z položky 5137 IT DHDM HW, tiskárny (dr. hm. dl. maj.), 6171, ORJ 0770, ORG , UZ 0 v částce ,00 Kč, - do položky 5171 IT Opravy a udržování (VT), 6171, ORJ 0770, ORG , UZ 0 v částce ,00 Kč. 6

7 Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka Rozpočtové výdaje (Kč): Schválený rozpočet Rozpočet po schválení RO Rozpočtové opatření Rozpočet od počátku roku po RO útvaru tajemníka a 470/ provedení rozpočtového opatření č. 35, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu takto: - z položky 5169 TS smlouva zimní údržba komunikací, 2212, ORJ 0750, ORG , UZ 0, v částce ,00 Kč, - do položky 5171 Opravy MK Třeboň, 221X, ORJ 0750, ORG , UZ 0, v částce ,00 Kč. Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka Rozpočtové výdaje (tis. Kč): Schválený rozpočet Rozpočet po schválení RO Rozpočtové opatření Rozpočet od počátku roku po RO , ,00-200, , X , , , ,00 odboru rozvoje a investic a 471/ Rada města, vykonávající podle 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích a 12 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, působnost Valné hromady společnosti Lázní Aurora s.r.o. řádnou účetní závěrku za rok 2014 a výsledek hospodaření společnosti za rok 2014 ve výši ,75 Kč. I rozdělení výsledku hospodaření společnosti za rok 2014 takto: příděl do sociálního fondu: ,00 Kč a převedení na účet Nerozdělený zisk minulých let: ,75 Kč. I útvaru tajemníka zaslat vedení společnosti výpis z usnesení. 472/ Rada města, vykonávající podle 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích a 12 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, působnost Valné hromady společnosti Bertiny lázně Třeboň s.r.o. řádnou účetní závěrku za rok 2014 a výsledek hospodaření společnosti za rok 2014 ve výši ,25 Kč. I rozdělení výsledku hospodaření společnosti za rok 2014 takto: příděl do sociálního fondu: ,00 Kč, převedení na účet Neuhrazená ztráta minulých let: ,15 Kč a převedení na účet Nerozdělený zisk minulých let: ,10 Kč. 7

8 I útvaru tajemníka zaslat vedení společnosti výpis z usnesení. 473/ Rada města, vykonávající podle 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích a 12 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, působnost Valné hromady společnosti Bertiny lázně Třeboň s.r.o. a společnosti Lázně Aurora s.r.o. v případě potřeby zajištění se proti platební neschopnosti uzavřou společnost Lázně Aurora s.r.o. jako úvěrující smlouvu o úvěru se společností Bertinými lázněmi Třeboň s.r.o. jako úvěrovaným. Výše úvěru bude maximálně ,00 Kč. Za úvěr bude společnost Bertiny lázně Třeboň s.r.o. platit úrok ve výši sazby Pribor 6 měsíce. Úvěr bude splacen do útvaru tajemníka zaslat vedení společnosti výpis z usnesení. 474/ zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemku p. č. KN 1939/12 v k. ú. Břilice, ve vlastnictví města Třeboně (povinného), které bude spočívat v právu uložení, vedení, údržby a oprav kabelu NN a kabelové skříně. Služebnost bude zřízena úplatně, za cenu dle platného ceníku pro stanovení jednorázové úhrady za omezení vlastnického práva k nemovitostem při umístění podzemních inženýrských sítí do místních komunikací a pozemků veřejné zeleně, k ceně bude účtováno DPH dle platných předpisů, ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice (oprávněného), a za dodržení podmínek: a) dotčené povrchy budou uvedeny do původního stavu, b) před samotnou realizací stavby bude požádáno o povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace. Pokuta za porušení závazku je stanovena ve výši 5.000,00 Kč. 475/ zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Třeboň (povinný) a společností E.ON Distribuce, a.s. (oprávněný) na pozemku p. č. KN 27/7 v k. ú. Branná, když rozsah služebnosti je zpřesněn dle geom. plánu č /2015. Služebnost bude spočívat v právu uložení, vedení, údržby a oprav kabelového vedení NN. Služebnost bude zřízena úplatně, za cenu dle platného ceníku pro stanovení jednorázové úhrady za omezení vlastnického práva k nemovitostem při umístění podzemních inženýrských sítí do místních komunikací a pozemků veřejné zeleně, k ceně bude účtováno DPH dle platných předpisů, ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a.s. (F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice). 476/ převod členských práv a povinností k bytu č. 25 o rozloze 84,92 m 2 v čp. 1185/II v ulici U Francouzů, Třeboň mezi převodcem paní xxxxxxxxxxxxxxxx a budoucím nabyvatelem panem xxxxxxxxxxxxx. I Dohodu o podmínkách užívání bytu v domě ve spoluvlastnictví Stavebního bytového družstva Města Třeboň 2000 a města Třeboně. I odboru finančnímu a majetkovému předložit dohodu o podmínkách užívání bytu v domě ve spoluvlastnictví SBD Města Třeboň a města Třeboně k podpisu starostce města. 8

9 477/ převod členských práv a povinností k bytu č. 4 o velikosti 1+1 v čp. 11/II v ulici Jiráskova, Třeboň mezi převodcem paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a budoucím nabyvatelem paní xxxxxxxxxxxx. I Dohodu o podmínkách užívání bytu v domě ve spoluvlastnictví Stavebního bytového družstva Města Třeboň 2000 a města Třeboně. I odboru finančnímu a majetkovému předložit dohodu o podmínkách užívání bytu v domě ve spoluvlastnictví SBD Města Třeboň a města Třeboně k podpisu starostce města. 478/ převod členských práv a povinností k bytu č. 9 o rozloze 55,66 m 2 v čp. 1194/II v ulici Okružní, Třeboň mezi převodcem paní xxxxxxxxxxxxxxxx a budoucím nabyvatelem paní xxxxxxxxxx. I Dohodu o podmínkách užívání bytu v domě ve spoluvlastnictví Stavebního bytového družstva Města Třeboň 2000 a města Třeboně. I odboru finančnímu a majetkovému předložit dohodu o podmínkách užívání bytu v domě ve spoluvlastnictví SBD Města Třeboň a města Třeboně k podpisu starostce města. 479/ uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne na byt č. 1 v čp. 27 ve Staré Hlíně z důvodu rozšíření bytu o jednu místnost : odboru finančnímu a majetkovému předložit dodatek k podpisu starostce města. 480/ Uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě ze dne uzavřené mezi městem Třeboň a společností Telefónica Czech Republic, a.s. týkající se: - rozdělení na nově vzniklou nástupnickou společnost O2 Czech Republic a.s., a to z důvodu odštěpení části společnosti, - změny účelu nájmu, - rozšíření práv povinností nájemce a pronajímatele. 481/ uzavření Smlouvy o výpůjčce nebytových prostor mezi Domem dětí a mládeže, středisko Třeboň Růžova 10/II, Jindřichův Hradec a městem Třeboň. Předmětem výpůjčky budou se prostory v objektu KKC Roháč, které budou užívány dne k uspořádání Akademie DDM pro rodiče a širokou veřejnost. odboru kultury a cestovního ruchu zajistit plnění usnesení. 482/ uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor mezi městem Třeboň a Hospicovou péčí sv. Kleofáše Třeboň, o.p.s., IČ: , Na Nábřeží 552, Lomnice nad Lužnicí 9

10 zastoupenou Mgr. Petrou Brychtovou. Předmětem výpůjčky bude Loutkové divadlo. Personální náklady spojené s užíváním nebytových prostor bude hradit pořadatel. odboru kultury a cestovního ruchu zajistit plnění usnesení. 483/ revokaci usnesení RM č. 408/ ze dne I ukončení nájemní smlouvy ze dne mezi městem Třeboň a paní xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx), kdy předmětem smlouvy byl nebytový prostor v budově čp. 133 Břilice. Nájemní vztah bude ukončen dohodou smluvních stran k II ukončení smlouvy o výpůjčce movitých věcí mezi městem Třeboň a paní xxxxxxxxxxxxxxx (x xxxxxxxxxxxxxxxx), kdy předmětem smlouvy byly movité věci umístěné v čp. 133 Břilice. Smlouva bude ukončena dohodou smluvních stran k IV. schvaluje zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru v objektu čp. 133 Břilice (celková výměra podlahové plochy 374,40 m 2 ) na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou, když nájemné bude stanoveno ve výši Kč/rok a bude každoročně valorizováno počínaje dubnem 2016 o míru inflace za předcházející rok. Záměr pronájmu se vyhlašuje za účelem zřízení pohostinství. Uchazeči jsou povinni předložit podnikatelský záměr. Náklady na služby související s užíváním nebytových prostor bude hradit nájemce. V případě, že je nájemce plátcem DPH, nebo se stane plátcem DPH, bude k nájemnému účtována DPH dle platných právních předpisů. V. ukládá 484/ uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor mezi městem Třeboň a panem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx umístěných v budově čp. 114 Branná, která je součástí pozemku p. č. KN 208 k. ú. Branná. Jedná se o nebytové prostory v 2. NP o výměře podlahové plochy 51,04 m 2, a to na dobu určitou do s jednoměsíční výpovědní lhůtou za účelem volnočasových aktivit. Náklady na služby související s užíváním nebytových prostor bude hradit půjčitel. 485/ uzavření Dodatku č. 6 k pojistné smlouvě č ze dne mezi pojišťovnou ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB a městem Třeboň. Předmětem dodatku je zrušení havarijního pojištění vozidel města Třeboně, které byly prodány na základě Smlouvy o odkoupení vozidla společnosti CB Auto a.s., Milady Horákové 1477, České Budějovice dne odboru finančnímu a majetkovému předložit dodatek k podpisu starostce města. 486/ uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o poskytování přístupu k ČSN ve formátu pdf prostřednictvím služby ČSN online s Českou republikou Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, organizační složka státu, IČ: , Gorazdova 24, Praha 2. odboru územního plánování a stavebního řádu zajistit podpis dodatku a odeslání smluvní straně. 10

11 487/ sdělení JUDr. Vladimíra Peška, advokáta v Třeboni, Šustova 902/II ze dne ve věci podání dovolání proti rozsudku výroku II. usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne č.j. 7Co 3027/ o úhradě nákladů řízení ve výši ,40 Kč. I podání dovolání proti výroku II. usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne , č. j. 7Co 3027/ II zplnomocnění JUDr. Vladimíra Peška, advokáta v Třeboni, Šustova 902 k zastupování města ve věci dovolání proti výroku II. usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne , č.j. 7Co 3027/ , a to podání dovolání i k případnému zastoupení před Nejvyšším soudem ČR. IV. ukládá 488/ Rada města Třeboň Nařízení města Třeboň č. 2/2015 Tržní řád. odboru živnostenskému a správních činností zajistit plnění usnesení. 489/ zadávací dokumentaci pro zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení Rekonstrukce Budějovické ulice v Třeboni 3. a 4. etapa, vypracovanou externím zadavatelem společností GPL - INVEST s.r.o., Kněžskodvorská 2632, České Budějovice. I složení komise pro otevírání obálek, posouzení prokázání kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku Rekonstrukce Budějovické ulice v Třeboni 3. a 4. etapa ve složení: členové komise: Mgr. Terezie Jenisová, p. Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Pavel Hajna, Ing. Radim Filípek, Ing. František Stráský, p. Vladimír Šimoník, náhradníci: Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., p. Josef Neužil, Ing. Bohuslav Jirák, p. František Vochozka, p. Milan Jáchim, p. Jaroslav Lavička, Ing. Jaroslava Líbalová. I odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení. 490/ , jako zadavatel podlimitní veřejné zakázky na dodávky Konsolidace IT infrastruktury a nové služby TC ORP Třeboň zadávané zjednodušeným podlimitním řízením dle 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na základě hodnocení nabídek hodnotící komisí. I. rozhodla, že nejvhodnější nabídkou je nabídka uchazeče WV SYSTEMS, s.r.o., Rudolfovská 80, České Budějovice, s nabídkovou cenou ,00 Kč vč. DPH. útvaru tajemníka zajistit další postup podle zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a předložit smlouvu s vybraným uchazečem starostce k podpisu. 491/ prominutí úhrady provize z prodaných vstupenek a úhrady za výlep plakátů a bezplatné zapůjčení mobilního WC na koncert skupiny Heleny Vondráčkové 17. července 2015, jehož pořadatelem je Bohemia Regent a.s. 11

12 odboru kultury a cestovního ruchu zajistit plnění usnesení. hospodaření příspěvkové organizace Městská knihovna Třeboň zřízené městem Třeboň ke dni / udělení ceny města Třeboně prof. MUDr. Miloši Velemínskému, CSc., Dr.h.c., za celoživotní dílo a přínos v oblasti pediatrie, za lidskost a angažovanost v sociální oblasti. kanceláři starosty zajistit plnění usnesení. 493/ Dohodu o spolupráci mezi partnerskými městy Třeboň a Interlaken na období 2015 až kanceláři starosty zajistit plnění usnesení. 494/ poskytnutí přístřeší pro pana cccccccccccccccxx trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na období od do dle důvodové zprávy podkladového materiálu. I znění smlouvy o výpůjčce. I odboru školství a sociálních věcí realizovat náležitosti smlouvy o výpůjčce buňky p. xxxxxxxx xxxxxx a útvaru tajemníka uzavřít a předložit smlouvu o výpůjčce buňky. 495/ uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o výpůjčce kulturních předmětů mezi městem Třeboň a Spolkem přátel Třeboně, občanským sdružením (Masarykovo nám. 103/I, Třeboň). Dodatkem č. 3 se snižuje hodnota vypůjčených předmětů na částku ,00 Kč. zápis z jednání komise Zdravého města ze dne zápis z jednání komise životního prostředí ze dne zápis z jednání komise sociální a zdravotní ze dne

13 návrh programu jednání zastupitelstva města dne Mgr. Terezie Jenisová v. r. Ing. Josef Pindroch v. r. starostka místostarosta Zpracovala: Ing. Lucie Říhová Bylo vyhotoveno dne

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 17 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 333/2015-13

Více

USNESENÍ ZE 14. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 08.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ ZE 14. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 08.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ ZE 14. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 08.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o plnění usnesení rady města 3. Rozčtové č. 18 Venkovní hiny u nákupního

Více

ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Josef Neužil,

Více

USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015

USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015 USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 11. schůze rady města konané dne 10.02.2015 čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/102 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

131/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2000. o hlavním městě Praze ČÁST PRVNÍ POSTAVENÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ HLAVA I

131/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2000. o hlavním městě Praze ČÁST PRVNÍ POSTAVENÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ HLAVA I Změna: 145/2001 Sb. Změna: 273/2001 Sb. Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. (část) Změna: 311/2002 Sb., 312/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 22/2004 Sb. Změna: 216/2004 Sb. Změna:

Více

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 20.

Více

Statutární město Ostrava

Statutární město Ostrava Statutární město Ostrava Obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy (úplné znění se změnami a doplňky provedenými obecně závaznými vyhláškami č. 1/2014 ze dne 19.2.2014, č. 2/2014 ze dne

Více

ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ)

ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ) ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNĺ OBECNĺ ZŘĺZENĺ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENĺ Díl 1 Postavení obcí 1 Obec

Více

15. VÝPIS Z USNESENÍ

15. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 15. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 24.03.2015 R/169/2015-15. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. se záměrem realizovat projekt "Zpevnění

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Zápis. o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele,

Více

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015.

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. Usnesení č. 67/2015 90/2015 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení

Více

Město Hranice QI 61-01-10

Město Hranice QI 61-01-10 Město Hranice QI 61-01-10 Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám 1 753 01 Hranice, IČ: 00301311 QI 61-01-10 Zpracoval : MgA Jarmila Vrtalová, referent OŠK Podpis - datum: Ověřil: Mgr Vojtěch Bušina VO

Více

Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014

Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014 Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014 ÚVOD Odbor sportu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) předložil

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013

Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013 ÚVOD Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013 Odbor sportu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) předložil

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA Reakce na otázky a podněty od občanů Dům s pečovatelskou službou nemá už nějakou dobu vedoucí a mluví se o tom, že by měl patřit pod Charitu Břeclav.

Více

8 Srpen 2004. Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín. Nejčastější nedostatky v hospodaření obcí za rok 2003 OBSAH. (výber)

8 Srpen 2004. Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín. Nejčastější nedostatky v hospodaření obcí za rok 2003 OBSAH. (výber) 8 Srpen 2004 Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín První místo v soutěži Vesnice roku 2004 získala v kraji Vysočina obec Radostín na Žďársku. Rozhodla o tom sedmičlenná komise složená ze zástupců

Více

Elektronická publikace

Elektronická publikace Elektronická publikace pro starosty, zastupitele a ostatní pracovníky veřejné správy a pro návštěvníky knihoven 2015 Podrobný obsah publikace / Obec / / Kraj / / Struktura veřejné správy / / Hospodaření

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Č. j.: ZUSBC/13/2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Zpracovala: Alena Kuchařová Předkládá: Mgr. Ondřej Langr ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

3. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného 10.03.2015

3. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného 10.03.2015 ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného 10.03.2015 Z/41/2015-3. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem 1.1. plnění úkolů

Více

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Radkov 58, 747 83 Radkov, IČO 00635 383, TEL., FAX. 556/309067, E-MAIL-ouradkov@guick.cz Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Úvodní ustanovení

Více

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ (Zdroj: JINDRA PLESNÍKOVÁ, specialistka na daně, úsek odborové politiky OS KOVO) Obsah 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ PRINCIPY HOSPODAŘENÍ... 3 3 ZDROJE FINANČNÍCH

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 341/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o veřejných výzkumných institucích ve znění zákonů č. 533/2006 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 379/2007 Sb., č. 110/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 427/2010

Více

4. Neziskové organizace typologie

4. Neziskové organizace typologie 38 4. Neziskové organizace typologie Představím si svobodně myslící lidi, kteří se sdružují, aniž je nějaký úřad musel zmobilizovat. Kteří dávají dohromady své nápady, znalosti a síly, protože se jim protiví

Více