RENTERA, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RENTERA, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA

2 OBSAH ÚVOD. 03 ZÁKLADNÍ ÚDAJE.. 04 O SPOLEČNOSTI. 05 ZÁMĚRY DO BUDOUCNA. 08 KAPITÁLOVÉ ÚČASTI 10 VEDENÍ SPOLEČNOSTI. 11 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI. 13 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY. 15 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU.. 17 INFORMACE PRO AKCIONÁŘE.. 22 ZPRÁVA AUDITORA 23 ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 26 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE. 29 PROHLÁŠENÍ O ODPOVĚDNOSTI ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU.. 30 Strana 2

3 ÚVOD Vážení akcionáři, rok 2006 byl pro naši společnost prvním a zároveň zlomovým rokem. Nejenom, že se nám podařilo společně dosáhnout vytyčených cílů, ale v mnohém jsme je dokonce překonali. Mezníkem byly důležité akvizice společnosti v podobě nákupu 100% majetkových účastí na společnostech BOHEMIA REAL ESTATE s.r.o. a HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s., kde se nám v poměrně krátké době daří postupně stabilizovat nejen ekonomické ukazatele, ale i řešit ostatní, především procesní a personální otázky. Dle mého názoru je tento krok již v prvním roce trvání společnosti nesmírně důležitý proto, abychom v budoucnu, pokud to bude přáním akcionářů, byli připraveni emitovat další akcie společnosti a veškeré emise pak umístit na některé z renomovaných burz cenných papírů. V tomto prvním roce jsme se snažili o co nejefektivnější vybudování celé skupiny a já musím konstatovat, že se nám to podařilo. Rok 2006 proto osobně hodnotím velmi pozitivně. Předkládám Vám tuto výroční zprávu s přesvědčením, že i naše budoucí společné úsilí bude mít vždy pozitivní výsledky. V Praze dne Milan Růžička předseda představenstva Strana 3

4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE OBCHODNÍ FIRMA: IČ: SÍDLO:, KONTAKTNÍ ADRESA: Na Pankráci 17,19/1685, Praha 4 PRÁVNÍ FORMA: PŘEDMĚT ČINNOSTI: Akciová společnost Správa a údržba nemovitostí DATUM ZALOŽENÍ: ZÁKLADNÍ KAPITÁL: Kč ZAPSÁNA: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka Strana 4

5 O SPOLEČNOSTI Akciová společnost RENTERA vznikla v roce Činnost společnosti je soustředěna v současné době na jediný geografický trh, na Českou republiku. Její hlavní náplní činnosti je koupě a následná správa výnosných aktiv jako jsou například lukrativní nemovitosti s vybudovanými a trvalými nájemními vztahy a etablované podnikatelské subjekty z různých oblastí, zejména pak z oblasti cestovního ruchu a hotelnictví. Dále investuje do obchodu s bonitními pohledávkami a ostatních investičně zajímavých příležitostí. Zajímají nás taková aktiva, u kterých je smluvně dané jejich využití a tedy i budoucí výnos. Za klíčové prvky považujeme především důraz na kvalitu v každé fázi investičního procesu, přiměřenou stabilitu spravovaných prostředků a dosažení požadovaných výnosů. Strana 5

6 O SPOLEČNOSTI VÝČET NEMOVITÉHO MAJETKU VE SKUPINĚ BOHEMIA REAL ESTATE s.r.o. - celkem m 2 Benešov Plocha celkem: m 2 Beroun Plocha celkem: 741 m 2 Boskovice Plocha celkem: 870 m 2 Brno Plocha celkem: m 2 Český Těšín Plocha celkem: m 2 Frýdek-Místek Plocha celkem: m 2 Chrudim Plocha celkem: 613 m 2 Jičín Plocha celkem: 1.538m 2 Liberec Plocha celkem: m 2 Litoměřice Plocha celkem: m 2 Strana 6

7 Mladá Boleslav Plocha celkem: m 2 Moravská Třebová Plocha celkem: m 2 Nový Bydžov Plocha celkem: 378 m 2 Nymburk Plocha celkem: 939 m 2 Rožnov pod Radhoštěm Plocha celkem: 657 m 2 Sokolov Plocha celkem: 995 m 2 Vsetín Plocha celkem: m 2 O SPOLEČNOSTI HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s. Český Krumlov Plocha celkem: cca m 2 Strana 7

8 ZÁMĚRY DO BUDOUCNA Dlouhodobým strategickým záměrem společnosti je prostřednictvím svých dceřiných společností systematicky a koordinovaně posilovat pozice jak regionálně, tak i oborově. V roce 2007 hodlá společnost dokončit akviziční proces, doplnit a zoptimalizovat držená portfolia a/nebo ostatní majetek a, bude-li to vůlí akcionářů, nastavit další směřování společnosti v dalších obdobích. Rok 2007 by měl zhodnotit úspěšnost investičního procesu roku 2006 a naznačit, zda a v jakých směrech by měl tento proces pokračovat. V tomto roce i období následujícím bychom se chtěli znovu zaměřit na akvizice budov, u kterých je společným jmenovatelem stabilní a dlouhodobý nájemce nebo budov v zajímavé lokalitě s ekonomicky zajímavých výnosem. Pozičně bychom se chtěli zaměřit na dosud neobsazené nebo málo obsazené regiony jako jsou západní a jižní Čechy. Hlavním kritériem pro výběr však stále bude kvalitní lokace jak regionálně, tak i v daném městě. V regionech, kde společnost vlastní více nemovitostí (severní Čechy, východní Čechy, severní Morava) budeme dbát na využití stávajících synergických efektů a pokusíme se tak eliminovat rostoucí náklady na správu budov a tím pochopitelně maximalizovat celkový výnos. V oblasti hotelnictví a turistického ruchu bychom si novými akvizicemi chtěli vybudovat pozici silného regionální leadera a později se, s touto výhodou, etablovat i v pražském regionu. Změnou obchodní politiky v duchu nových trendů v cestovním ruchu, aplikací kvalitních a vyzkoušených operačních procedur a postupů, důrazem na udržení kvality poskytovaných služeb při snižování nákladů a již zmiňovanými synergickými efekty hodláme i v této divizi dosahovat maximálních výnosů. Strana 8

9 ZÁMĚRY DO BUDOUCNA Neméně důležitou součástí naší strategie je vedle samotného řízení portfolia akvizic a majetku i zajištění dlouhodobého rozvoje společnosti z pohledu dostatku kvalitních výrobních faktorů. Jedním z nich je pochopitelně i dostatečný disponibilní kapitál na další růst a rozvoj společnosti. V současné době je společnost financována z části vlastními zdroji a z části zdroji cizími v podobě poskytnutých úvěrů, a to v co nejpříznivějším poměru vzhledem k výnosu na vlastní vložený kapitál. Tento model považujeme za efektivní i do budoucna s ohledem na poměrně nízké úrokové sazby, které je možné fixovat i na delší dobu. Vedle dostatečného kapitálového zajištění považujeme za neméně důležitý výrobní faktor pochopitelně i lidské zdroje. Zde se snažíme intenzivně pracovat na zajištění personálních předpokladů pro další růst společnosti. Společnost se chce ve všech regionech, kde působí prostřednictvím nemovitostí a aktivit svých dceřiných společností, profilovat jako seriózní zaměstnavatel přinášející nové pracovní příležitosti a uplatnění v kombinaci s kvalitním systémem zvyšování odborné kvalifikace. Jako hlavní cíl si zde klademe nastavení co nejkvalitnějších standardních operačních postupů tak, aby řadoví zaměstnanci i manažeři společností ve skupině byli schopni co nejrychleji a efektivně naplňovat přání a požadavky vedení společnosti, a tím pochopitelně zajistit i jejich značnou zastupitelnost. Věříme, že tento přístup nám v budoucnu pomůže naplňovat strategické cíle společnosti a vytvářet tak podmínky pro další růst a tím i zisky celé skupiny RENTERA. Věříme, že se nám bude dařit využívat všech i skrytých možností k tomu, abychom ze společnosti vybudovali opravdu silnou a prosperující finanční skupinu. Strana 9

10 KAPITÁLOVÉ ÚČASTI STRUKTURA IČ: Předmět činnosti: Správa a údržba nemovitostí Základní kapitál společnosti: Kč Vlastní 100% podíl na základním kapitálu těchto obchodních společností: HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s. IČ: Hlavní předmět činnosti: provozování hotelu a restaurace. Základní kapitál společnosti: Kč. BOHEMIA REAL ESTATE s.r.o. IČ: Předmět činnosti: pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. Základní kapitál společnosti: Kč. Trisat, s.r.o. IČ: Předmět činnosti: služby spojené se správou a údržbou nemovitostí. Základní kapitál společnosti: Kč. Strana 10

11 VEDENÍ SPOLEČNOSTI DOZORČÍ RADA Do působnosti dozorčí rady patří jmenovat a odvolávat představenstvo a jeho členy, dohlížet na činnost představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti, kontrola hospodaření, přezkoumávání zpráv o vztazích mezi propojenými osobami, kontrola roční závěrky včetně rozdělení zisku a udělování souhlasu k nejvýznamnějším rozhodnutím představenstva. V souladu se stanovami společnosti zasedá dozorčí rada alespoň jednou ročně. Jednání se pravidelně účastní předseda představenstva a dle obsahu a závažnosti projednávané problematiky také členové představenstva či přizvané třetí osoby (experti). Dozorčí rada má tři členy volené valnou hromadou na dobu pěti let. Bc. Jan Čížek předseda Narozen v roce Společník ve společnosti INTERLIFE, s.r.o.. Jednatel firmy INSTINCT, s.r.o. a Instinktt Services, s.r.o.. Předseda správní rady Nadačního fondu Grand. Ing. Andrea Homolová člen Ekonomická Univerzita Bratislava. Čtyřleté zkušenosti s řízením hotelového a restauračního provozu. Členka správní rady Nadačního fondu Grand. Tibor Horváth Narozen v roce Partner společnosti INTERLIFE, s.r.o.. člen Strana 11

12 VEDENÍ SPOLEČNOSTI PŘEDSTAVENSTVO Řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Ze svých řad volí a odvolává předsedu, jenž řídí činnost představenstva. Představenstvo má tři členy volené na dobu pěti let. Členy představenstva volí a odvolává dozorčí rada. Bc. Milan Růžička předseda Narozen v roce Vystudoval Ekonomickou fakultu Západočeské Univerzity. Jednatel a společník ve společnosti INTERLIFE, s.r.o.. Předseda dozorčí rady Nadačního fondu Grand. JUDr. Stanislava Formáčková místopředseda Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Působí v advokacii. Tomáš Plojhar člen Narozen v roce Jednatel a společník ve společnosti INTERLIFE, s.r.o.. Strana 12

13 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI Představenstvo společnosti v průběhu roku 2006 uskutečnilo sedm řádných zasedání v periodě kratší než 2 měsíce, na kterých se převážně zabývalo záležitostmi řízení chodu společnosti a hodnocením výsledků podnikání. Ve zpravidla dvouměsíční periodě byly projednávány obchodní výsledky jednotlivých dceřiných společností a jejich výhled na další období. Současná struktura portfolia odpovídá strategickým záměrům a obsahuje kapitálové podíly ve finančně zdravých a perspektivních společnostech. Záměrem představenstva společnosti pro letošní rok je dokončení procesu akvizic současně s přípravou nových akvizičních plánů, dále zlepšování ekonomické situace skupiny zvyšováním tržeb dceřiných společností a stabilizací cash flow. Současně bude pokračovat v plnění úkolů, které si vytyčilo v oblastech strategie, v obchodní a finanční politice a v řízení lidských zdrojů, se stejným nasazením a úspěchem, jako tomu bylo doposud. FINANČNÍ VÝSLEDKY K byla celková bilanční suma společnosti rovna Kč. V případě aktiv byla tvořena především dlouhodobým finančním majetkem (finanční účasti na dceřiných společnostech) a krátkodobými pohledávkami (podřízené dluhy v ovládaných osobách). Pasiva jsou tvořena převážně krátkodobými závazky v celkové výši Kč. Společnost vykázala za účetní období ztrátu Kč. Hospodářský výsledek byl ovlivněn zejména nákladovými úroky, kursovými rozdíly a náklady na služby a správu společnosti. Vzniklá ztráta byla kryta z vlastních zdrojů společnosti. Účetní závěrka tvoří přílohu výroční zprávy. Strana 13

14 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI K ŘÍZENÍ RIZIK Společnost RENTERA nepoužívá mechanismy na pokrytí směnných kurzů neboť jimi není přímo dotčena. Společnost je zajištěna proti úrokovým rizikům tam, kde nepředpokládá jejich kompenzaci pohybem trhů, a to především fixací úrokových sazeb úvěrů. Vzhledem k povaze svých aktiv je společnost RENTERA přirozeně vystavena riziku likvidity, avšak krátkodobě a střednědobě je toto riziko minimální. Reálným rizikem, jemuž musí čelit a proti němuž se lze jen velmi omezeně zajistit, je riziko z provozního příjmu, který musí být dostatečný, aby bylo možné dodržet závazky vyplývající především ze splatných úroků a splátek úvěrů. RENTERA vyvíjí svou činnost v České republice, která se od 1. května 2004 stala členem Evropské unie. Globálně je region, ve kterém společnost REN- TERA působí, kvalifikován jako politicky a ekonomicky stabilní, jeho integrace do Evropské unie skýtá nové záruky. Navíc, jak již bylo uvedeno, RENTERA nesoustřeďuje svoji činnost jen na jeden sektor, ale bude ji diverzifikovat a tím i omezovat případný negativní vliv cyklických efektů, kterých se bude naopak snažit využít ve svůj prospěch. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Společnost dodržuje všeobecné zásady při ochraně životního prostředí a není zatížena ekologickými zátěžemi z minulosti. Při realizaci své činnosti a v rámci svých projektů implementuje do svých procesů postupy šetrné k přírodě a k přírodním zdrojům. Strana 14 Milan Růžička předseda představenstva

15 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI Ode dne zápisu společnosti do obchodního rejstříku, tj. ode dne , se v roce 2006 konala čtyři jednání dozorčí rady. Veškeré materiály předložené představenstvem byly dozorčí radou vždy podrobně prostudovány a prodiskutovány, popřípadě i za součinnosti s přizvanými experty, a následně k nim dozorčí rada přijímala svá stanoviska a usnesení. Dozorčí rada projednávala pravidelně okruh otázek souvisejících především s vývojem hospodářských výsledků společnosti a s nákupem či postupem nákupu jednotlivých akvizic společnosti. V souladu s legislativou České republiky a se stanovami společnosti kontrolovala dozorčí rada činnost představenstva a plnění usnesení valné hromady. Dozorčí rada rovněž schválila podnikatelský záměr a návrh koncepce podnikatelské činnosti společnosti včetně návrhu jejích změn. Dozorčí rada schválila kapitálovou účast společnosti ve společnosti HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s., jejíž základní kapitál představuje Kč a v níž je společnost jediným akcionářem a dále ve společnosti BOHEMIA REAL ESTATE s.r.o. včetně rozhodnutí o navýšení jejího základního kapitálu na Kč. Společnost je taktéž jejím jediným společníkem. Dále v roce 2006 dozorčí rada schválila účast společnosti jakožto jediného společníka ve společnosti Trisat, s.r.o., resp. její založení. Strana 15

16 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI Dozorčí rada měla zabezpečeny všechny nezbytné podmínky k tomu, aby mohla plnit veškeré funkce určené obchodním zákoníkem, stanovami společnosti a dalšími obecně závaznými právními předpisy. Na svém zasedání dne 28. května 2007 dozorčí rada přezkoumala roční účetní závěrku společnosti za rok 2006 včetně přílohy ověřené auditorem. Dozorčí rada konstatuje, že účetnictví společnosti je vedeno úplným, průkazným a správným způsobem a v souladu s platnými předpisy a se stanovami Společnosti. Dozorčí rada na základě vlastního přezkoumání roční účetní závěrky souhlasí s výrokem auditora a doporučuje valné hromadě schválení roční účetní závěrky za rok Jan Čížek předseda dozorčí rady Strana 16

17 OSOBA OVLÁDAJÍCÍ Společnost, se sídlem, Praha 5, IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Osoba ovládající je obchodní společnost zabývající se především správou svých majetkových účastí. Předmětem podnikání společnosti je: správa a údržba nemovitostí, tak jak je předmět podnikání specifikován ve stanovách společnosti. OSOBA OVLÁDANÁ Společnost HOTEL U MĚSTA VIDNĚ (CK), a.s., se sídlem Nad Santoškou 8/1420,, IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Osobou ovládanou je obchodní společnost zabývající se především provozováním hotelu a restaurace. Podrobně je předmět podnikání specifikován ve stanovách společnosti. OSOBA OVLÁDANÁ Společnost BOHEMIA REAL ESTATE s.r.o., se sídlem,, IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka Osobou ovládanou je obchodní společnost zabývající se pronájmem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. Podrobně je předmět podnikání specifikován ve stanovách společnosti. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU Strana 17

18 OSOBA OVLÁDANÁ Společnost Trisat, s.r.o., se sídlem,, IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka Osobou ovládanou je obchodní společnost zabývající se především službami spojenými se správou a údržbou nemovitostí. Podrobně je předmět podnikání specifikován ve stanovách společnosti. OSOBA PROPOJENÁ K v koncernu není žádná propojená osoba. VZTAHY MEZI OSOBAMI V KONCERNU Stav k HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s. Společnost, jako osoba ovládající, vlastní akcie společnosti HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s., jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 100% základního kapitálu osoby ovládané. K akciím ve vlastnictví bylo ve prospěch společnosti Česká spořitelna, a.s., IČ: zřízeno zástavní právo pro pohledávky do celkové výše Kč na základě smlouvy ze dne uzavřené mezi společností jako zástavcem a Českou spořitelnou, a.s. jako zástavním věřitelem. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU Strana 18

19 BOHEMIA REAL ESTATE s.r.o. Společnost, jako osoba ovládající, vlastní 100% obchodního podílu společnosti BOHEMIA REAL ESTATE s.r.o.. K obchodnímu podílu společníka ve prospěch společnosti Raiffeisenbank, a.s., IČ: bylo zřízeno zástavní právo pro pohledávky do celkové výše Kč na základě smlouvy ze dne mezi společností jako zástavcem a Raiffeisenbank, a.s. jako zástavním věřitelem. Trisat, s.r.o. Společnost, jako osoba ovládající, vlastní 100% obchodního podílu společnosti Trisat, s.r.o.. SMLOUVY A DOHODY MEZI ČLENY SKUPINY HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s. Mezi společností a HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s. byly uzavřeny dodatky ke smlouvám o půjčce nabytých na základě smluv o postoupení pohledávek. Bylo provedeno navýšení základního kapitálu o Kč na Kč z převzatých půjček na základě smluv o postoupení pohledávek. Společností HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s. byla poskytnuta společnosti půjčka ve výši 5 mil. Kč za ceny obvyklé při trvání pohledávky společnosti vůči společnosti HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s. ve výši tis. Kč. Bylo provedeno uznání závazku společností HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s. společnosti RENTERA, a.s na zbytek postoupených dluhů po zápočtu na základní kapitál. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU Strana 19

20 BOHEMIA REAL ESTATE s.r.o. Společnost poskytla společnosti BOHEMIA REAL ESTATE s.r.o. na základě smlouvy o půjčce ze dne ve znění dodatků č. 1 a č. 2 finanční prostředky ve výši Kč, když důvodem pro tuto půjčku byl požadavek úvěrující Raiffeisenbank, a.s. na vložení vlastních zdrojů. Byl zahájen proces, na základě kterého bude provedeno navýšení základního kapitálu o Kč na Kč kapitalizací části pohledávky vzniklé na základě citované smlouvy o půjčce ze dne Trisat, s.r.o. Společnost HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s. outsourcuje zaměstnance od sesterské společnosti Trisat, s.r.o., které převzala od předcházející obslužné společnosti Connemo s.r.o., za obdobných podmínek. Trisat, s.r.o. zajišťuje správu nemovitostí pro společnost HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s. a pro společnost BOHEMIA REAL ESTATE s.r.o.. PERSONÁLNÍ UNIE Členem představenstva společnosti je Milan Růžička, který je členem představenstva společnosti HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s.. Členem představenstva společnosti je Stanislava Formáčková, která je členem představenstva společnosti HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s.. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU Členem představenstva společnosti je Tomáš Plojhar, který je členem představenstva společnosti HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s.. Strana 20

21 Členem dozorčí rady společnosti je Jan Čížek, který je členem dozorčí rady společnosti HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s. a jednatelem ve společnosti BOHEMIA REAL ESTATE s.r.o.. Členem dozorčí rady společnosti je Tibor Horváth, který je členem dozorčí rady společnosti HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s. a jednatelem ve společnosti Trisat, s.r.o.. Členem dozorčí rady společnosti je Andrea Homolová, která je členem dozorčí rady společnosti HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s.. ROZHODNÉ OBDOBÍ Tato zpráva je zpracována za účetní období od do SMLOUVY A DOHODY UZAVŘENÉ MEZI OSOBAMI KONCERNU Společnosti neuzavřely ovládací smlouvu ani jiné obdobné dohody. Společnosti tvoří vertikální koncern. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU Strana 21

22 INFORMACE PRO AKCIONÁŘE Stav k ZÁKLADNÍ KAPITÁL Výše upsaného základního kapitálu společnosti činí Kč. Základní kapitál je splacen v plné výši. Společnost nevlastní žádné vlastní akcie. Podmínky pro zvýšení základního kapitálu jsou stanoveny stanovami společnosti a odpovídají obecně závazným právním předpisům. VYDANÉ CENNÉ PAPÍRY CENNÝ PAPÍR DRUH FORMA PODOBA POČET KUSŮ JMENOVITÁ HODNOTA CELKOVÝ OBJEM EMISE PŘEVODITELNOST AKCIE kmenová na jméno listinná 300 ks Kč 300 ks jen se souhlasem valné hromady Akcie byly vydány na základě obecně závazných právních předpisů a stanov společnosti. Převoditelnost akcií je dle platných stanov omezena souhlasem valné hromady společnosti, kterého není zapotřebí, jedná-li se o převod akcií na akcionáře společnosti. Práva spojená s akciemi jsou pro všechny akcie stejná. Nárok oprávněné osoby na dividendu zaniká ve čtyřleté promlčecí lhůtě ode dne její splatnosti. Tento nárok poté přechází na společnost. STRUKTURA AKCIONÁŘŮ TAXIR, s.r.o. 99,7% Jan Čížek 0,3% Strana 22

23 ZPRÁVA AUDITORA Strana 23

24 ZPRÁVA AUDITORA Strana 24

25 ZPRÁVA AUDITORA Strana 25

26 ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Strana 26

27 ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Strana 27

28 ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Strana 28

29 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE Viz příloha č.1, která tvoří nedílnou součást Výroční zprávy. Strana 29

30 Prohlašuji, že údaje uvedené ve výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení emitenta cenných papírů, nebyly vynechány, opomenuty či zkresleny. Účetní závěrka byla schválena auditorem. PROHLÁŠENÍ O ODPOVĚDNOSTI ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU Milan Růžička Předseda představenstva OSOBA ODPOVĚDNÁ ZA OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY Ing. Renata Kočová Auditor č. osvědčení 1792 U Krupské silnice Bělá pod Bezdězem Strana 30

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE 02 STATUTÁRNÍ ORGÁNY 10 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY 16 ZPRÁVA O VZTAZÍCH 17 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI USKUTEČNĚNÉ PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 27

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE 02 STATUTÁRNÍ ORGÁNY 10 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY 16 ZPRÁVA O VZTAZÍCH 17 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI USKUTEČNĚNÉ PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 27 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE 02 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 03 O SPOLEČNOSTI 07 KAPITÁLOVÉ ÚČASTI 08 STATUTÁRNÍ ORGÁNY 10 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 12 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY 16 ZPRÁVA O VZTAZÍCH 17 INFORMACE

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 Praha, červen 2013 1 O b s a h: Úvod 1. Základní údaje o společnosti 2. Organizační schéma společnosti 3. Orgány správy a řízení společnosti: 3.1. Představenstvo

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

řádnou valnou hromadu Společnosti PRAGMET, a.s.,

řádnou valnou hromadu Společnosti PRAGMET, a.s., POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti PRAGMET, a.s., IČ: 257 89 449 se sídlem Praha 1, Havlíčkova 1043/11, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn.

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Ve Zlíně dne 23. dubna 2008 Obsah 1. Profil společnosti 2. Vrcholové orgány společnosti a údaje o akcionářích 3. Údaje o vydaných cenných papírech

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

na den 24. 4. 2014 v 8.30 hod. do hotelu Nová radnice, Vsetín, Horní náměstí 29

na den 24. 4. 2014 v 8.30 hod. do hotelu Nová radnice, Vsetín, Horní náměstí 29 P O Z V Á N K A Představenstvo společnosti se sídlem Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, IČ 47674652 zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682 zve společnost Valašská vodohospodářská

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

RENTERA. akciová společnost

RENTERA. akciová společnost RENTERA akciová společnost Výroční zpráva 2012 0 OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO... 3 2. RENTERA, a.s.... 4 2.1 Profil společnosti... 4 2.2 Základní údaje... 4 2.3 Akcionáři, akcie, majetkové účasti... 4 2.3.1 Akcionáři...

Více

Výroční zpráva společnosti ARKADIA, a.s. za rok 2011

Výroční zpráva společnosti ARKADIA, a.s. za rok 2011 Výroční zpráva společnosti ARKADIA, a.s. za rok 2011 Obsah Profil společnosti a výhled do roku 2012 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti ARKADIA, a.s. a o stavu jejího majetku za

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s.

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s. MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-4 /2010 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s. ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm Tel.: +420 571 844 389 email: energoaqua@energoaqua.

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2010

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2010 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

Výroční zpráva za rok 2013. SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČ: 257 56 311

Výroční zpráva za rok 2013. SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČ: 257 56 311 Výroční zpráva za rok 2013 SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČ: 257 56 311 1 Obsah: I.Úvod... 2! II. Základní údaje o společnosti... 2! III. Orgány společnosti:... 2! IV. Historie společnosti... 3! V. Předmět

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

RENTERA akciová společnost. Výroč

RENTERA akciová společnost. Výroč RENTERA akciová společnost společnost Výroč ýroční ní zpráva 2013 0 OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO... 3 2. RENTERA, a.s.... 4 2.1 Profil společnosti... 4 2.2 Základní údaje... 4 2.3 Akcionáři, akcie, majetkové

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti RENATEX CZ a.s., IČ 451 92 731, se sídlem K Myslivně 2140/61, Poruba, 708 00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl

Více

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Za hospodářský rok 2009 (období od 1. 9. 2009 do 28. 2. 2010) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 30. 4. 2010 1 OBSAH 1. Základní

Více

6. Dodatek Základního prospektu

6. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 6. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

Interhotel Olympik, a. s.

Interhotel Olympik, a. s. Výroční zpráva společnosti Interhotel Olympik, a. s. k 31.12.2009 Obsah: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku Zpráva auditora Rozvaha k 31.12.2009 Výkaz zisku

Více

Zpráva představenstva o vyloučení přednostního práva akcionářů k úpisu akcií

Zpráva představenstva o vyloučení přednostního práva akcionářů k úpisu akcií Zpráva představenstva o vyloučení přednostního práva akcionářů k úpisu akcií Představenstvo obchodní společnosti PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s., IČ: 26336588, sídlem Dýšina - Nová Huť, Horomyslická čp. 1, PSČ

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2013 až 18.5.2013 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

I. Profil společnosti základní údaje o emitentovi 3. II. Údaje o základním kapitálu 3. III. Údaje o cenných papírech 3. IV. Údaje o činnosti 4

I. Profil společnosti základní údaje o emitentovi 3. II. Údaje o základním kapitálu 3. III. Údaje o cenných papírech 3. IV. Údaje o činnosti 4 Obsah I. Profil společnosti základní údaje o emitentovi 3 II. Údaje o základním kapitálu 3 III. Údaje o cenných papírech 3 IV. Údaje o činnosti 4 V. Údaje o majetku a finanční situaci emitenta 6 VI. Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 ČERVEN 2008 Základní údaje společnosti Obchodní jméno: FPD CORPORATION CZ a.s. Sídlo společnosti: Václavské náměstí 1601/47, 110 00 Praha

Více

Oznámení o konání valné hromady

Oznámení o konání valné hromady Oznámení o konání valné hromady Představenstvo společnosti s obchodní firmou ENERGOAQUA, a. s. se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 823, PSČ 756 61, ČR, IČ: 155 03 461 zapsané v obch. rejstříku vedeném

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Praha dne 18. srpna 2006

POLOLETNÍ ZPRÁVA. BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Praha dne 18. srpna 2006 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 Praha dne 18. srpna 2006 1. Základní údaje Obchodní jméno : Sídlo společnosti : Praha 4-Nusle, Ctiradova 508/1, PSČ: 140 16 Právní forma : Akciová společnost zapsána v obchodním rejstříku

Více

Výroční zpráva společnosti United Software a.s. za hospodářský rok 2013 (1.10.2012 30.9.2013)

Výroční zpráva společnosti United Software a.s. za hospodářský rok 2013 (1.10.2012 30.9.2013) Výroční zpráva společnosti United Software a.s. za hospodářský rok 2013 (1.10.2012 30.9.2013) V Praze dne 1.10.2013 Vážení přátelé, 2013. předkládám Vám výroční zprávu společnosti United Software a.s.

Více

DODATEK PROSPEKTU Č. 1

DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Hlavní manažer Československá obchodní

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2011

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

The CEE Stock Exchange Group

The CEE Stock Exchange Group The CEE Stock Exchange Group and 2012: its Výroční Capital zpráva Markets 2012/13 Obsah Profil společnosti 2 Činnost 4 Výsledky hospodaření 5 Zpráva dozorčí rady 6 Zpráva o vztazích 8 Finanční část 13

Více

1. Základní údaje o společnosti

1. Základní údaje o společnosti 1. Základní údaje o společnosti Obchodní firma : Léčebné centrum sv. Markéty, a.s. Sídlo: Lázně 117, 383 01 Prachatice Právní forma: akciová společnost IČO: 260 40 166 Rozhodující předmět činnosti: Poskytování

Více

Tel.: +420 571 844 389 email: energoaqua@energoaqua.cz IČ: 15503461 Fax: +420 571 842 692 www.energoaqua.cz DIČ: CZ15503461 Společnost je zapsána v

Tel.: +420 571 844 389 email: energoaqua@energoaqua.cz IČ: 15503461 Fax: +420 571 842 692 www.energoaqua.cz DIČ: CZ15503461 Společnost je zapsána v MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-4 /2011 ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm Tel.: +420 571 844 389 email: energoaqua@energoaqua.cz IČ: 15503461 Fax: +420 571 842 692 www.energoaqua.cz

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ FINANČNÍ ČÁST PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ FINANČNÍ ČÁST PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 565846259465 26123456 01234567894 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI... 3 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. AUTA BOREK a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. AUTA BOREK a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 AUTA BOREK a. s. Obsah: a) Charakteristika společnosti b) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti c) Zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami

Více

Program jednání valné hromady:

Program jednání valné hromady: OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Představenstvo obchodní společnosti Rašelina a.s. se sídlem Soběslav, Na Pískách 488, PSČ 392 01, okres Tábor zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

řádnou valnou hromadu.

řádnou valnou hromadu. Představenstvo společnosti Lázně Poděbrady, a. s. se sídlem Poděbrady, Jiřího náměstí 39, PSČ: 290 33, IČ 45147833, společnost je zapsána v OR vedeném MS v Praze, oddíl B., vložka 1471 svolává ve smyslu

Více

Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 A K T I V A. Účet Název Stav

Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 A K T I V A. Účet Název Stav R O Z V A H A ke dni 30.11.2013 Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 Praha 2 DIČ: CZ28161513 A K T I V A Účet Název Stav 021 001 Stavby - Administrativní budova Kolín 21285629.00 021 002 Stavby - garáž

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 1. přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2002 s uvedením vztahu k účelu založení společnosti; 2. roční účetní uzávěrka a zhodnocení

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2013

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2013 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2013 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

Informace dle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

Informace dle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry Informace dle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry stav ke dni 31. prosince 2008 1.1 Údaje o obchodníkovi s cennými

Více

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s.

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s. Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008 společnosti Credium, a.s. OBSAH 1. Základní údaje o emitentovi... 3 1.1. Obchodní firma...3 1.2. Datum vzniku společnosti a registrace...3 1.3.

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 27. 6. 2013 Bod pořadu jednání: Kapitalizace části dluhu a snížení splátky dluhu společnosti Sportovní areál Ještěd a.

Více

RENTERA. akciová společnost

RENTERA. akciová společnost RENTERA akciová společnost výroční zpráva 2011 1 OBSAH 1 ÚVODNÍ SLOVO 2 2 RENTERA, a.s. 3 2.1 Profil společnosti 3 2.2 Základní údaje 3 2.3 Akcionáři, akcie, majetkové účasti 3 2.3.1 Akcionáři 4 2.3.2

Více

P Ř E D S T A V E N S T V O

P Ř E D S T A V E N S T V O P Ř E D S T A V E N S T V O Zemědělské zásobování Plzeň a.s., IČ: 49788221, K Cementárně 535, 331 51 Kaznějov zaps. v OR Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 371 (dále jen Společnost ) s v o l á v

Více

Základní ustanovení - oddíl prvý

Základní ustanovení - oddíl prvý Základní ustanovení - oddíl prvý.. Stanovy Načeradské služby s.r.o. I. Založení společnosti Společnost byla založena Obcí Načeradec jako jediným zakladatelem. O založení společnosti rozhodlo v souladu

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

z 29. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 26. června 2014

z 29. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 26. června 2014 z 29. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 26. června 2014 1) Volba ověřovatelů zápisu, volební a návrhové komise Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a zvolilo: a) ověřovatele zápisu

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Obchodní firma: Metropolitní spořitelní družstvo, zkratka MSD Orlí 482/3 602 00 Brno IČO: 25571150 I. Údaje o družstvu k 30.6.2006 Počet členů družstva: 367 Výše členského podílu

Více

Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva za rok 2008 Příloha č.1 Pekárny a cukrárny Náchod, a.s. Výroční zpráva za rok 2008 s přílohou zprávou o vztazích mezi propojenými osobami na základě 66a, odst. 9) Zákona č. 513/91 Sb. Obchodního zákoníku obchodní

Více

1. Údaje o společnosti

1. Údaje o společnosti Člen a akcionář Burzy cenných papírů Praha Člen České asociace obchodníků s cennými papíry INFORMAČNÍ POVINNOST DLLE PŘÍÍLLOHY Č.. 24 K VYHLLÁŠCE Č.. 123//2007 SB.. společnosti CAPITAL PARTNERS a.s. SE

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2009

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2009 POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30.6.2009 ENERGOAQUA, a.s. Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2009 a) Stav podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků

Více

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti TOMA, a.s. předkládá akcionářům následující

Více

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány... Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...3 f. Obchodní podíly v dalších společnostech:...4 g.

Více

svolává valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 26. června 2014 ve 13,00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti v Praze, Geologická 4.

svolává valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 26. června 2014 ve 13,00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti v Praze, Geologická 4. Představenstvo akciové společnosti AQUATEST a.s. se sídlem Praha 5, Geologická 4, PSČ: 152 00 IČ: 447 94 843 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 1189 svolává

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2012 až 30.9.2012 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-5/2014

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-5/2014 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-5/2014 TESLA KARLÍN, a.s., V Chotejně 9/1307, 102 00 Praha 10 Tel.: +420 281001202 IČ: 45273758 Fax: +420 281001203 www.teslakarlin.cz DIČ: CZ45273758 Společnost

Více

Pozvánka na valnou hromadu akciové společnosti AO REAL, a.s.

Pozvánka na valnou hromadu akciové společnosti AO REAL, a.s. Pozvánka na valnou hromadu akciové společnosti AO REAL, a.s. Představenstvo akciové společnosti AO REAL, a.s., IČ 28263278, se sídlem Blansko, Pražská 1602/7, PSČ 678 01, zapsané v obchodním rejstříku

Více

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti 1 Představenstvo akciové společnosti ELROZ a. s. se sídlem Plesná, Průmyslová čp. 278, PSČ 351 35, IČ: 497 89 431, společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni,oddíl B., vložka

Více

Výkaz o správě a řízení společnosti

Výkaz o správě a řízení společnosti Výkaz o správě a řízení společnosti Údaje o akcionářích a cenných papírech Společnosti Základní kapitál Společnosti Základní kapitál byl splacen ke dni vzniku Společnosti vkladem uvedeným v zakladatelské

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Zpráva o propojených osobách

Zpráva o propojených osobách Zpráva o propojených osobách Zpráva představenstva obchodní společnosti VIAVIS a.s., se sídlem v Ostravě, Obránců Míru 237/35, PSČ 703 00, identifikační číslo: 25848402, zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Výsledky za rok 2008

Výsledky za rok 2008 Tisková zpráva Povinně zveřejňované informace 19. března 2009 Výsledky za rok 2008 Hrubé výnosy z pronájmů vzrostly o 116,6 % (+ 6,5 milionů EUR) a dosáhly 12,0 milionů EUR. Výnosy z uzavřených nájemních

Více

Výroční zpráva WEST BROKERS a.s. r. 2003

Výroční zpráva WEST BROKERS a.s. r. 2003 Výroční zpráva WEST BROKERS a.s. r. 2003 I. Popis společnosti 1. Základní údaje Název společnosti: WEST BROKERS a.s. Právní forma: akciová společnost Sídlo: Plzeň, Purkyňova 25, č.p. 1008, PSČ: 30100 IČO:

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s.

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 5 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady.

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady. Oznámení Představenstvo společnosti Kromexim a. s. Kroměříž se sídlem Kroměříž, Hulínská 3445, IČ: 499 693 31 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1209 svolává

Více

Řádná valná hromada společnosti KAROSERIA a.s. se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

Řádná valná hromada společnosti KAROSERIA a.s. se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 Řádná valná hromada společnosti KAROSERIA a.s. se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 dne 3.června 2011 v 10.00 hod. v zasedací místnosti administrativní budovy v Brně, Heršpická 758/13-2 - Představenstvo

Více

WEST BROKERS a.s. IČ: 64832341

WEST BROKERS a.s. IČ: 64832341 WEST BROKERS a.s. IČ: 64832341 Informace o společnosti WEST BROKERS a.s. ke dni 30.6.2008 (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle vyhlášky ČNB č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Představenstvo akciové společnosti TOOL SERVICE, a.s., svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU akciové společnosti TOOL SERVICE, a.s., IČ: 27670279, se sídlem Jihlava, Hosov 39, obchodní

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s.

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 11. zasedání zastupitelstva města dne: 12. 12. 2013 Bod pořadu jednání: Návrh rozpočtu statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2014 a návrh plánu

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU představenstvo společnosti GLASS SERVICE, a.s. se sídlem Rokytnice 60, 755 01 Vsetín, IČO: 25849077, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 24. 4. 2014 Bod pořadu jednání: Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o půjčce ze dne 15. 7. 2010 mezi statutárním městem Liberec

Více

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Stanovy akciové společností SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost SPORTZONE, a.s. (dále jen společnost

Více

Obsah. REDASH, a.s., Branická 43, 147 00, Praha 4

Obsah. REDASH, a.s., Branická 43, 147 00, Praha 4 Obsah I. Profil společnosti základní údaje o emitentovi 2 II. Údaje o základním kapitálu 3 III. Údaje o cenných papírech 3 IV. Údaje o činnosti 4 V. Údaje o majetku a finanční situaci emitenta 5 VI. Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HART PRESS, spol. s r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA HART PRESS, spol. s r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA HART PRESS, spol. s r.o. 2014 Vypracovali: Jana Víšková Milena Holcmanová Schválil: Oldřich Hotař V Otrokovicích dne 5. 6. 2015 Obchodní jméno: HART PRESS, spol. s r.o. Sídlo: Tř. Tomáše

Více

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb.

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. 1. o investiční společnosti Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. ke dni: 31. 12. 2008 Datum uveřejnění: 30. 4. 2009 Obchodní

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi:

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: PROJEKT FÚZE tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: 1) GANSA FINANCIAL s.r.o., se sídlem Ostrava Hrabůvka, Hasičská

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Obsah THERMAL PASOHLÁVKY A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

Obsah THERMAL PASOHLÁVKY A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Výroční zpráva 2011 Obsah 1. Společnost Thermal Pasohlávky a.s.. 3 2. Činnost společnosti v roce 2011 5 3. Současný stav... 7 4. Finanční část... 8 5. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami...... 22

Více

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 Pololetní zpráva k 30.6.2007 ENERGOAQUA, a.s. Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 a) Stav podnikatelské činnosti Podnikatelská činnost emitenta

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI Litovelská cukrovarna, a.s. se sídlem Litovel, Loštická 131, PSČ 78401 IČO 64509109 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B, vložce

Více