NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 93 07 00"

Transkript

1 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/05 Obj. č.: Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze. Ponechte si proto tento návod k obsluze, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

2 Obsah Strana 1. Účel použití radiostanic Bezpečnostní předpisy Rozsah dodávky Součásti a ovládací tlačítka radiostanice... 6 Náhlavní komunikační soupravy Vložení a výměna baterií (akumulátorů)... 8 Nabíjení do radiostanice vložených akumulátorů... 8 Indikace stavu napětí baterií nebo akumulátorů na displeji radiostanice Displej radiostanice z tekutých krystalů (LCD) Obsluha radiostanice Zapnutí a vypnutí radiostanice Rádiový provoz (komunikace mezi radiostanicemi) Nastavení hlasitosti poslechu Připojení náhlavní komunikační soupravy Uzamčení (zablokování) ovládacích tlačítek proti náhodnému rozladění Nastavení pásma a čísla hlavního kanálu Nastavení kódu CTCSS Nastavení úrovně potlačení šumu (SQUELCH) Zapnutí / vypnutí funkce monitorování (zvýšení dosahu) Dosah rádiového přenosu mezi radiostanicemi Funkce VOX Zapnutí a vypnutí funkce VOX Nastavení citlivosti funkce VOX Zapnutí funkce automatického ladění kanálů (prohledávání, SCAN) Nastavení vyvolávacího (vyzváněcího) tónu (CALL) Čištění, údržba a případná likvidace radiostanice Čištění a údržba Likvidace přístroje Technické údaje Tabulka frekvencí kanálů (kódů) CTCSS: Tabulka frekvencí pásma PMR: Tabulka frekvencí pásma LPD: Případné závady a jejich odstranění

3 1. Účel použití radiostanic Vážení zákazníci, Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup této soupravy občanských radiostanic. Tento výrobek odpovídá současnému stavu techniky. Upozornění: Tento návod v českém jazyce byl upraven a má poněkud jiné uspořádání než originální návod k obsluze. Přístroje Pocket Comm Adventure jsou příruční dvoupásmové radiostanice pro občanské frekvence PMR (Private Mobile Radio = soukromé mobilní rádio = 446 MHz) a LPD (Low Power Device = zařízení nízkého výkonu = 433 MHz) v pásmu 70 cm. V pásmu PMR lze tyto radiostanice provozovat na 8 hlavních kanálech a na 38 subkanálech neboli bezpečnostních či identifikačních kódech CTCSS (continuous tone controlled squelch system = systém tichého ladění řízený souvislým tónem). Tímto způsobem dešifruje radiostanice při ručním ladění kanálů příslušný subkanál (identifikační tón) partnerské radiostanice a zajistí tak spojení pouze s touto stanicí nebo s jinými stanicemi, které jsou naladěny na stejný hlavní kanál a subkanál CTCSS. V pásmu LPD lze používat tyto radiostanice na 69 kanálech. Přístroje nejsou vybaveny ochranou proti stříkající vodě (pryžový potah) a nelze je proto bez příslušné ochrany používat ve venkovním prostředí. Napájení jedné radiostanice přístroje zajišťují 4 mikrotužkové baterie 1,5 V nebo akumulátory typu AAA (NiMH nebo NiCd). Tyto přístroje jsou vybaveny praktickou funkcí VOX = automatické ovládání vysílání hlasem pro vysílání bez použití rukou ( hands-free ). Tato funkce je vhodná například pro montéry, kteří pracují na žebříku, pro motocyklisty, ale i též k hlídání (zabezpečení) prostorů, dále k hlídání malých dětí a kojenců (funkce takzvané elektronické dětské chůvy), k hlídání nemocných a tělesně postižených. Tento výrobek splňuje požadavky platných evropských a národních směrnic ohledně elektromagnetické slučitelnosti, směrnici Evropské rady 99/5 jakož i evropskou normu EN U výrobku byla doložena shoda s příslušnými normami, odpovídající prohlášení a doklady jsou uloženy u výrobce. Tyto radiostanice a jejich konstrukce splňují mezinárodní normy a směrnice ohledně elektromagnetického smogu (zatížení lidského organismu elektromagnetickým zářením ve vysokofrekvenčním pásmu). Každá radiostanice je vybavena vysílačem a přijímačem. Stisknutím tlačítka PTT (tlačítko vysílání) a jeho podržením přepnete radiostanici do režimu vysílání. Po uvolnění tohoto tlačítka (nebude-li toto tlačítko stisknuté) je stanice trvala přepnuta do režimu příjmu (v tomto režimu příjmu můžete poslouchat sdělení svého partnera). Na přístrojích nesmějí být prováděny změny a tyto přístroje mohou být dále používány pouze s anténami, které jsou připevněny k radiostanicím. Nesmíte provádět žádné zásahy na zvýšení vysílacího výkonu. Tato radiostanice má dosah až 4 5 km (2 až 3 km). Optimální dosah mezi radiostanicemi lze dosáhnout pouze ve volném venkovním prostoru. Při používání těchto radiostanic v budovách ze železobetonových konstrukcí nebo v automobilech musíte počítat se značným snížení dosahu rádiového přenosu. Při používání vysílačky se nedotýkejte její antény (nedržte ji v ruce). To by ovlivnilo kvalitu rádiového přenosu a mohlo by způsobit nežádoucí zvýšení vysílacího výkonu a vyšší zatížení do přístroje vložených baterií nebo bloku akumulátorů. Nepoužívejte přenosné radiostanice s poškozenou anténou. Při dotyku s pokožkou by mohla poškozená anténa způsobit lehké popáleniny pokožky. 3

4 2. Bezpečnostní předpisy Vzniknou-li škody nedodržením tohoto návodu k obsluze, zanikne nárok na záruku! Neručíme za následné škody, které by z toho vyplynuly. Neodpovídáme za věcné škody, úrazy osob, které byly způsobeny neodborným zacházením s radiostanicemi nebo nedodržováním bezpečnostních předpisů. V těchto případech zaniká jakýkoliv nárok na záruku. Zdravotnická zařízení atd. Radiostanici nepoužívejte v blízkosti citlivých přístrojů, které se například používají v nemocnicích a ve zdravotních střediscích. Radiostanice by mohla způsobit jejich rušení (ovlivnění jejich funkce). Vypněte radiostanici vždy v místech, která jsou opatřena varovnými nápisy a upozorněními ohledně zákazu požívání bezdrátových (mobilních) telefonů a vysílaček. V průmyslových zařízeních je nutno dodržovat předpisy úrazové zábrany, které se týkají elektrických zařízení a provozních prostředků. Kardiostimulátory, implantáty a jiné lékařské přístroje Osoby s implantovanými kardiostimulátory: By neměly tuto vysílačku používat v menší vzdálenosti než 15 cm od kardiostimulátoru. V případě podezření možnosti rušení funkce kardiostimulátoru nebo jiného implantovaného přístroje vysílačku okamžitě vypněte a dále ji nepoužívejte. Další lékařské přístroje Pokud používáte nějaké osobní lékařské přístroje, zkonzultujte s prodejcem (výrobcem) těchto přístrojů a v každém případě se svým lékařem, zda používání těchto vysílaček nezpůsobí rušení nebo ovlivnění funkce těchto přístrojů. Naslouchací přístroje (sluchátka pro neslyšící) Některé digitální vysílačky mohou ovlivnit funkci naslouchacích přístrojů. V případě rušení prokonzultujte alternativní řešení s prodejcem nebo výrobcem naslouchacího přístroje. Letadla Používání vysílaček v letadlech nebývá dovoleno. Pokud budete vyzváni personálem letadla, radiostanici vypněte a nepoužívejte ji. Motorová vozidla Používání vysílaček ve vozidlech není bez soupravy hands-free dovoleno. Prostory ohrožené nebezpečím výbuchu Dříve než vstoupíte do prostoru ohroženého nebezpečím exploze, vypněte radiostanici. V těchto prostorách nevyndávejte z radiostanice baterie nebo akumulátory (nevyměňujte je) a nenabíjejte je. Přeskok jiskry by mohl způsobit výbuch nebo požár s následnými vážnými úrazy, což by mohlo být příčinou i přímého ohrožení života. Mezi oblasti ohrožené výbuchem patří například výskyt hořlavých plynů nebo výparů pohonných hmot (podpalubí lodí) či rozpouštědel, zařízení na překládání chemikálií, překladiště obilí atd. Tyto prostory bývají většinou označeny výstražnými upozorněními (například příkazem k vypnutí motoru vozidla). Použití rozbušek, trhací práce (odstřelování horniny, kamenolomy) Tyto prostory bývají opatřeny výstražnými tabulemi, které upozorňují na5 zákaz použití vysílacích zařízení. Dříve než vstoupíte do takto ohroženého prostoru, jste povinni vypnout radiostanici. 4

5 Z bezpečnostních důvodů a důvodů registrace (CE) nesmí být výrobek přestavován a nesmějí být prováděny žádné změny v jeho zapojení. Při uvádění radiostanic do provozu dodržujte odborné pokyny, které jsou uvedeny v tomto návodu k obsluze. Nevystavujte radiostanici silným vibracím, nárazům. Netlačte příliš silně na její displej z tekutých krystalů (mohli byste jej poškodit). Nevystavujte dále vysílačky příliš vysokým teplotám (nad 60 C, například v létě v uzavřeném vozidle) a přímému slunečnímu záření. Chraňte tyto přístroje před nadměrnou vlhkostí, nepoužívejte je například v koupelnách. Nepoužívejte tyto přístroje v prašném prostředí. Elektrická zařízení nejsou dětská hračka a nepatří rukou malých dětí. Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot nebo polystyrénové kuličky představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly děti spolknout. Používání přístrojů ve vozidlech není bez použití zařízení hands-free dovoleno nebo nebývá dovoleno. Nelze totiž vyloučit ovlivnění citlivých elektronických přístrojů, které jsou součástí moderních automobilů. Kromě jiného se karoserie vozu chová jako Faradayova klec. Rádiové záření vysílané radiostanicí je takto stíněno a dosah zařízení je velmi malý. A kromě jiného to způsobuje uvnitř vozu další zatížení životního prostředí. Nepokládejte nikdy přístroj do blízkosti spouštěcího zařízení airbagu. Přístroj by mohl být při spuštění airbagu vymrštěn a mohl by způsobit zranění. V průmyslových zařízeních je nutno dodržovat předpisy úrazové zábrany, které se týkají elektrických zařízení a provozních prostředků. Nedávejte do blízkosti radiostanic žádné magnetické (kreditní) karty, diskety, videokazety, magnetofonové pásky atd., neboť by magnetické pole, které vyzařují reproduktory těchto vysílaček, mohlo způsobit poškození nebo zničení záznamů na výše uvedených médiích. Vypněte radiostanici vždy v místech, která jsou opatřena varovnými nápisy a upozorněními ohledně zákazu požívání bezdrátových (mobilních) telefonů a vysílaček. Pokud si nebudete vědět rady, jak zařízení používat a v návodu k obsluze nenajdete potřebné informace, spojte se prosím s naší technickou poradnou (prodejcem) nebo požádejte o radu jiného kvalifikovaného odborníka. 3. Rozsah dodávky 2 radiostanice Pocket Comm Adventure 2 komunikační soupravy VOX (hands-free) 2 sady akumulátorů 1 dvojitá nabíječka 2 řemínky k nošení radiostanic 2 vodotěsné ochranné brašničky 5

6 4. Součásti a ovládací tlačítka radiostanice (1) Anténa Tato anténa je pevně spojena s přístrojem a nelze ji demontovat. (2) Zdířka pro připojení sluchátek / mikrofonu Možnost pro připojení náhlavní kombinované soupravy pomocí jacku 2,5 mm. Do této zdířky zapojte konektor přiložené komunikační soupravy. (3) Tlačítko CALL (tlačítko volání) Stisknutím tohoto tlačítka přepnete radiostanici z příjmu na vyslání vyzváněcího tónu. Přístroj vyšle volací tón, podle kterého pozná Váš partner, že sním chcete mluvit (jedná se o podobnou funkci jako vyzvánění telefonu). (4) Displej z tekutých krystalů (LCD) Zobrazení nastavení stanice, kanálů atd. (5) Tlačítko PTT (tlačítko vysílání) Stisknutím tohoto tlačítka přepnete radiostanici do režimu vysílání. (6) Tlačítka (nahoru / dolů) Tlačítka nastavení (nahoru / dolů). Podržíte-li tato tlačítka dále stisknutá, urychlíte tím příslušná nastavení (nastavovaná hodnota se bude plynule zvyšovat nebo snižovat tak dlouho, dokud toto tlačítko neuvolníte). (7) Tlačítko (nastavení hlasitosti poslechu) (8) Tlačítko zapnutí/vypnutí přístroje a tlačítko potvrzení (9) Mikrofon Při komunikaci mluvte do tohoto zabudovaného mikrofonu při normálně nastavené hlasitosti ze vzdálenosti 5 až 10 cm od úst. (10) Reproduktor 6

7 Náhlavní komunikační soupravy 7

8 5. Vložení a výměna baterií (akumulátorů) Baterie a akumulátory nepatří do dětských rukou! Abyste zabránili poškození přístroje (baterie mohou vytéci), vyndejte z něho baterie, pokud nebudete přístroj delší dobu používat. Nenechávejte baterie volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice! Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí! K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách! Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně! Bateriové pouzdro se nachází na zadní straně přístroje. Před vložením (výměnou) baterií otočte knoflíkem na zadní straně přístroje směrem doleva a otevřete kryt bateriového pouzdra jeho stažením směrem dolů Do bateriového pouzdra vložte 4 alkalické baterie 1,5 V typu AAA (mikro) správnou polaritou podle vyznačení v bateriovém pouzdru. Místo baterií můžete použít i akumulátory stejného typu. Při použití akumulátorů následkem jejich nižší kapacity a případného samovybíjení se zkrátí provozní doba přístroje. Používejte raději alkalické baterie, déle vydrží a nebudete muset provádět jejich častou výměnu. Po té opět uzavřete kryt bateriového pouzdra. Nabíjení do radiostanice vložených akumulátorů Důležité upozornění: Zkontrolujte, zda jsou do nabíječky vloženy akumulátory. Normální baterie nesmíte v žádném případě dobíjet! Propojte dvojitou nabíječku se síťovým napájecím adaptérem a zástrčku tohoto adaptéru zapojte do síťové zásuvky (230 V / 50 Hz). Vložte radiostanici (nebo obě 2 radiostanice) do nabíjecí šachty (nebo do obou nabíjecích šachet) nabíječky. Jakmile budou akumulátory v nabíječce zcela nabity, začne na příslušné nabíjecí šachtě (na její straně) blikat zelená kontrolka (LED). V tomto případě vyndejte radiostanici z příslušné nabíjecí šachty. Nedotýkejte se kovových kontaktů v nabíječce, bude-li nabíječka připojena k síťovému napájení. Během provádění nabíjení nelze radiostanici používat ke komunikaci (k vysílání nebo k příjmu). Indikace stavu napětí baterií nebo akumulátorů na displeji radiostanice = zcela nabité baterie nebo akumulátory. Neblikající symbol = nízké napětí baterií nebo akumulátorů. Blikající symbol = zcela vybité baterie nebo akumulátory. 8

9 6. Displej radiostanice z tekutých krystalů (LCD) (1) Symbol VOX Symbol vysílačky se objeví na displeji tehdy, je-li radiostanice přepnuta do ručního (normálního) režimu ovládání, to znamená při vypnuté funkci VOX [ovládání pomocí hovorové (hlasové) modulace, jedná se o obdobnou funkci jako hands-free u mobilních telefonů]. Při zapnuté funkci VOX se v tomto segmentu displeje neobjeví symbol vysílačky. (2) Symbol klíče = uzamčení ovládacích tlačítek Tento symbol klíče se objeví na displeji při uzamčení ovládacích tlačítek proti náhodnému rozladění radiostanice. (3) Symbol pásma V pásmu PMR se na displeji objeví symbol P, v pásmu LPD symbol L. (4) Symbol baterie Indikace stavu nabití do přístroje vložených baterií nebo akumulátorů. Při plné kapacitě baterií (akumulátorů) je tento symbol celý černý, bílá výplň tohoto symbolu znamená vybité baterie. Blikající bílá výplň tohoto symbolu znamená zcela vybité baterie nebo akumulátory (proveďte okamžitě výměnu baterií nebo dobití akumulátorů). (5) Číslo kanálů (kódů, identifikačních tónů) CTCSS (00 až 38) Zobrazení nastaveného kanálu CTCSS. Můžete zvolit až 38 kanálů (kódů, identifikačních tónů) CTCSS. (6) Zobrazení čísla hlavního kanálu Zobrazení čísla zvoleného kanálu (PMR: 1 až 8, LPD: 1 až 69). (7) Zobrazení režimu vysílání / příjmu R znamená příjem, T znamená vysílání. Po stisknutí některého z ovládacích tlačítek zůstane zapnuto osvětlení displeje radiostanice po dobu cca 8 sekund. 9

10 7. Obsluha radiostanice Nezapínejte přístroj nikdy okamžité poté, co jste jej přenesli z chladného prostředí do prostředí teplého. Zkondenzovaná voda, která se přitom objeví, by mohla Váš přístroj za určitých okolností zničit. Nechte přístroj vypnutý tak dlouho, dokud se jeho teplota nevyrovná s teplotou okolí (místnosti). Nevystavujte přístroj působení přílišné vlhkosti a prachu. Přístroj nikdy neskladujte na místech s vysokou teplotou (v létě v uzavřeném automobilu), na místech s dopadem přímého slunečního záření. Přístroj není zcela vodotěsný, proto jej používejte ve venkovním prostředí pouze za vhodných podmínek. Zapnutí a vypnutí radiostanice Stiskněte a podržte stisknuté tlačítko zapnutí/vypnutí přístroje po dobu cca 2 sekundy. Zapnutí ohlásí stanice akustickým signálem (jedním pípnutím) a na displeji přístroje se zobrazí naposledy nastavené hodnoty. Vypnutí stanice provedete stejným způsobem: Stiskněte a podržte stisknuté tlačítko zapnutí/vypnutí přístroje po dobu cca 2 sekundy. Rádiový provoz (komunikace mezi radiostanicemi) Přístroj emituje elektromagnetickou energii ve vysokofrekvenčním pásmu. Aby měla radiostanice optimální výkon a snížila se absorpce vyzařované energie lidským tělem na nejnižší možnou míru, dodržujte prosím následující pokyny: Držte stanici během vysílání takovým způsobem, aby její anténa byla vzdálena od Vašeho těla minimálně 5 cm. Zapněte přístroj. Nyní můžete hovořit s osobou, která vlastní rovněž vysílačku pracující v pásmu PMR nebo LPD. Podmínka pro tuto komunikaci znamená mít oba přístroje naladěné na stejný kanál (frekvenci), na stejné pásmo (PMR/LPD) a na stejný kód CTCSS (0 až 38). Pokud zvolený kanál využívá ještě někdo jiný, může dojít k vzájemnému rušení. V tomto případě nalaďte jiný volný kanál. Nastavení hlasitosti, naladění kanálů atd. popisujeme v následujících kapitolách (odstavcích). Stiskněte krátce tlačítko CALL, pokud chcete odeslat vyzváněcí tón ( prozvonit svého partnera nebo svoji partnerku). Chcete-li vysílat (mluvit), stiskněte a podržte stisknuté tlačítko PTT. Na displeji radiostanice se zobrazí symbol T. Přepnutí radiostanice na příjem (na pohotovostní režim očekávání příjmu) provedete opětovným uvolněním tlačítka PTT. Jakmile stanice zachytí příchozí signál, zobrazí se na jejím displeji symbol příjmu R. Upozornění: Vaše rádiové vysílání mohou zachytit a odposlouchávat i jiné osoby. Nastavení hlasitosti poslechu Stiskněte krátce tlačítko. Pomocí tlačítka nebo nastavte vyhovující hlasitost poslechu. Nastavenou hlasitost potvrďte stisknutím tlačítka. Na displeji radiostanice se objeví opět normální zobrazení. 10

11 Připojení náhlavní komunikační soupravy Sundejte kryt ze zdířky pro připojení konektoru (jacku) náhlavní soupravy na horní straně stanice. Vypněte radiostanici, dříve než tento konektor kabelu náhlavní soupravy zapojíte do této zdířky (totéž platí i pro odpojování náhlavní soupravy od radiostanice). Po zapnutí stanice stiskněte krátce tlačítko. Pomocí tlačítka nebo nastavte vyhovující hlasitost poslechu. Nastavenou hlasitost potvrďte stisknutím tlačítka. Uzamčení (zablokování) ovládacích tlačítek proti náhodnému rozladění V základním režimu provozu (při základním zobrazení na displeji) stiskněte a podržte stisknuté tlačítko zapnutí/vypnutí. Stiskněte současně tlačítko. Na displeji se objeví symbol klíče. Tím jste zablokovali všechna tlačítka kromě tlačítka vysílání PTT. Odemknutí ovládacích tlačítek provedete stejným způsobem: Stiskněte a podržte stisknuté tlačítko zapnutí/vypnutí. Stiskněte současně tlačítko. Z displeje zmizí symbol klíče. Nastavení pásma a čísla hlavního kanálu Tisknutím tlačítek nebo zvolte na displeji zobrazení CH. Pomocí tlačítka nebo zvolte funkci nastavení pásma (BAND). Pomocí tlačítka nebo zvolte příslušné pásmo PMR nebo LPD. nebo Pomocí tlačítka nebo zvolte číslo požadovaného kanálu. V pásmu PMR 1 až 8, v pásmu LPD 1 až 69. Na displeji se opět objeví základní zobrazení. nebo Zobrazení provozu PMR Zobrazení provozu LPD 11

12 Nastavení kódu CTCSS Pomocí kódů (identifikačních tónů) CTCSS může být radiostanice cíleně oslovena. Jen s platným kódem CTCSS uslyšíte příjem (hovor). Nastavením tohoto kódu zabráníte, že nebudete slyšet rádiové vysílání z jiných stanic, které právě vysílají na stejném kanálu, ale mají nastavený jiný identifikační tón CTCSS. Tisknutím tlačítek nebo zvolte na displeji zobrazení Code. Pomocí tlačítka nebo zvolte číslo požadovaného kódu (identifikačního tónu) CTCSS (0 až 38). Na displeji se opět objeví základní zobrazení. Upozornění: Nastavíte-li kód CTCSS na 00, vypnete funkci CTCSS (continuous tone controlled squelch system = systém tichého ladění řízený souvislým tónem). To znamená, že můžete slyšet všechny účastníky, kteří vysílají na stejném kanálu jako Vy, i když mají nastavený jiný kód CTCSS. Ostatní účastníci s nastaveným kódem CTCSS však oproti tomu nemohou přijímat Vaše rádiové vysílání. K zajištění možnosti komunikace mezi více účastníky musejí mít všichni stejným způsobem nastavený hlavní kanál a kód CTCSS. Nastavený kód CTCSS využívají obě pásma PMR a LPD. To znamená, že nastavíte-li kód CTCSS v pásmu PMR, pak zůstane tento kód zachován i po přepnutí radiostanice do režimu provozu v pásmu LPD. Nastavení úrovně potlačení šumu (SQUELCH) Tisknutím tlačítek nebo zvolte na displeji zobrazení SQ. Pomocí tlačítka nebo zvolte požadovanou úroveň potlačení šumu (na displeji je zobrazena tato úroveň jako sloupcový diagram nastavení úrovně hlasitosti pod symbolem SQ ). Po nastavení této úrovně stiskněte tlačítko potvrzení. Na displeji se opět objeví základní zobrazení. Pokud toto potvrzení provedete při zapnuté funkci monitorování, zobrazí se na displeji symbol MON. Poznámka: Vyšší hodnoty nastavení této úrovně potlačují šum a rušení komunikace mezi radiostanicemi, avšak snižují dosah rádiového přenosu mezi nimi. Viz též následující 2 kapitoly. Zapnutí / vypnutí funkce monitorování (zvýšení dosahu) Zapnete-li monitorovací funkci, dojde k zvýšení jejího dosahu, k vypnutí funkce potlačení šumu (SQUELCH) a funkce vyhodnocování kódů CTCSS (pokud byly nastaveny). V tomto režimu zachytíte i velmi slabé signály a signály bez odpovídajícího kódu CTCSS (avšak i se šumem, který ale po zachycení vysílání můžete potlačit). Tisknutím tlačítek nebo zvolte na displeji zobrazení MON on?. Stiskněte tlačítko potvrzení. Na displeji se zobrazí symbol funkce monitorování MON společně s nastaveným číslem kanálu (např. PMR-kanál 2 ). Při zapnuté monitorovací funkci lze pouze nastavit hlasitost poslechu s následným potlačením šumu. Nyní můžete nastavit úroveň potlačení šumu podle kapitoly Nastavení úrovně potlačení šumu (SQUELCH). Monitorovací funkci vypnete dalším stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí. Z displeje zmizí symbol MON. 12

13 Dosah rádiového přenosu mezi radiostanicemi Tyto radiostanice disponují vysokým vysílacím výkonem k zajištění maximálního možného dosahu rádiového přenosu zvukových signálů. Aby nedocházelo k rušení mezi dvěma stanicemi (zpětná vazba mezi nimi), musejí být stanice při vysílání od sebe vzdáleny minimálně 1,5 m. Dosah a kvalita rádiového přenosu závisí na místních a okolních podmínkách. Dosah rádiového přenosu ovlivňují betonové budovy, husté lesy nebo porosty a v některých případech i motorová vozidla. Dosah rádiového přenosu se značně sníží i v případě, budete-li radiostanici používat v uzavřeném automobilu. Optimální dosah (4 až 5 km) docílíte ve volném prostoru, pokud se nebudou mezi radiostanicemi nacházet žádné velké překážky. Budovy nebo stromy již znatelným způsobem sníží dosah rádiového přenosu. Husté lesy, kopce (hory) a železobetonové konstrukce sníží dosah rádiového přenosu na minimum. Maximální dosah (ovšem s možným šumem) docílíte vypnutím funkce automatického potlačení šumu viz Zapnutí / vypnutí funkce monitorování (zvýšení dosahu) a Nastavení úrovně potlačení šumu (SQUELCH). Funkce VOX Tato radiostanice je vybavena funkcí VOX (funkce volného mluvení bez použití rukou, ovládání pomocí hlasu). Po aktivaci této funkce stačí promluvit do mikrofonu a radiostanice se přepne automaticky do režimu vysílání, aniž byte museli stisknout tlačítko vysílání PTT. Jakmile radiostanice pozná, že již nemluvíte, přepne se opět automaticky do režimu příjmu. Funkci VOX můžete použít jak s interním, tak i s externím mikrofonem (s náhlavní soupravou). Citlivost funkce VOX (citlivost mikrofonu) můžete nastavit. Tato funkce je vhodná například pro montéry, kteří pracují na žebříku, pro motocyklisty, ale i též k hlídání (zabezpečení) prostorů, dále k hlídání malých dětí a kojenců (funkce takzvané elektronické dětské chůvy), k hlídání nemocných a tělesně postižených. Abyste byli s funkcí VOX spokojeni, je třeba, abyste dodržovali následující pokyny. Přístroj potřebuje jistý čas k přepnutí z režimu příjmu do režimu vysílání. Z tohoto důvodu může zmizet první slabika hovoru. Při mluvení nedělejte ve větách příliš velké přestávky, neboť by se radiostanice v těchto přestávkách přepínala na příjem. 13

14 Zapnutí a vypnutí funkce VOX Tisknutím tlačítek nebo zvolte na displeji zobrazení VOX. Tisknutím tlačítek nebo zvolte ON (zapnutí) nebo OFF (vypnutí) této funkce. Příslušné nastavení potvrďte stisknutím tlačítka. Základní zobrazení vypnuté funkce VOX Základní zobrazení zapnuté funkce VOX Na displeji je zobrazen symbol vysílačky Na displeji je zobrazen symbol mikrofonu Poznámka: U některých modelů nebývá při zapnuté funkci VOX na displeji radiostanice zobrazen symbol mikrofonu. Jakmile dojde k navázání spojení mezi radiostanicemi, uslyšíte z reproduktoru stanice pípnutí, po ukončení přenosu signálů mez radiostanicemi uslyšíte z reproduktoru stanice 2 pípnutí. Nastavení citlivosti funkce VOX Tisknutím tlačítek nebo zvolte na displeji zobrazení VOX. Pomocí tlačítka nebo zvolte na displeji zobrazení mikrofonu (nebo úrovně nastavení citlivosti mikrofonu). Volbu potvrďte stisknutím tlačítka. Pomocí tlačítka nebo nastavte požadovanou citlivost mikrofonu. Máte celkem k dispozici 4 úrovně nastavení této citlivosti. Toto zobrazení na displeji znamená (na rozdíl od nastavení hlasitosti) nastavení nejvyšší citlivosti funkce VOX. Toto nastavení je vhodné pro tiché prostředí. Mikrofon bude v tomto případě reagovat i na velmi tichý hlas. Toto zobrazení na displeji znamená (na rozdíl od nastavení hlasitosti) nastavení nejnižší citlivosti funkce VOX. Toto nastavení je vhodné pro hlučné prostředí. Mikrofon bude v tomto případě reagovat na relativně vysokou hlasitost hovoru. Nastavenou citlivosti funkce VOX potvrďte stisknutím tlačítka. Poznámka: U některých modelů nebývá při zapnuté funkci VOX na displeji radiostanice zobrazen symbol mikrofonu. 14

15 Zapnutí funkce automatického ladění kanálů (prohledávání, SCAN) Zapnete-li tuto funkci, budou průběžně prohledávány kanály a kódy CTCSS. Zachytí-li radiostanice signál, přeruší na krátkou dobu další prohledávání (ladění). Po cca 10 sekundách bude radiostanice prohledávat další kanály, na kterých je právě vysíláno. Tisknutím tlačítek nebo zvolte na displeji zobrazení Scan on?. Pomocí tlačítka nebo zvolte požadovaný směr prohledávání kanálů UP (nahoru) nebo DOWN (dolů). Zvolený směr prohledávání kanálů, na kterých je právě vysíláno, potvrďte stisknutím tlačítka. Stanice začne s automatickým prohledáváním. Na displeji se začnou zobrazovat postupně čísla prohledávaných kanálů. Stanice přeruší prohledávání (ladění), jakmile zachytí na nějakém kanálu (slyšitelný) signál (vysílání). Na displeji se zobrazí číslo příslušného kanálu a kód CTCSS. Po 10 sekundách bude stanice pokračovat ve vyhledávání dalších kanálů, na kterých je právě vysíláno. Chcete-li vysílání na tomto kanálu dále poslouchat nebo vysílat, stiskněte tlačítko nebo PTT. Nestisknete-li toto tlačítko během 10 sekund, bude radiostanice pokračovat v dalším vyhledávání. Toto automatické ladění můžete kdykoliv přerušit stisknutím tlačítka. Nastavení vyvolávacího (vyzváněcího) tónu (CALL) Vyvolávací tón slouží jako Váš identifikační tón, podle kterého pozná Váš partner, že ho voláte. Tisknutím tlačítek nebo zvolte na displeji zobrazení Tone. Tisknutím tlačítek nebo zvolte požadovaný vyzváněcí tón (podle jeho čísla). Zvolený volací tón potvrďte stisknutím tlačítka. Máte k dispozici celkem 8 vyzváněcích tónů. Při nastavování jsou příslušné vybrané volací tóny radiostanicí hlasitě reprodukovány. 15

16 8. Čištění, údržba a případná likvidace radiostanice Čištění a údržba Provádějte pravidelné kontroly z hlediska technické bezpečnosti, zda nedošlo k poškození pouzdra radiostanice. Provoz s poškozenou anténou není dovolen. Existuje nebezpečí poleptání pokožky. Před čištěním a při čištění přístroje nebo při jeho údržbě dodržujte bezpodmínečně následující bezpečnostní předpisy: Vypněte přístroj a vyndejte z něho baterie. Opravy přístroje mohou provádět pouze odborníci, kteří byli poučeni o možných nebezpečích a kteří byli obeznámeni s jednoznačnými předpisy, které jsou s tímto spojeny. Čas od času zkontrolujte stav baterií. Vybité baterie okamžitě vyndejte z bateriového pouzdra. Mohly by vytéci a poškodit přístroj. Při výměně používejte pouze baterie předepsaných typů a vyměňujte je všechny najednou. Přístroj nesmí být otvírán. Vlastnoruční opravy nebo přelaďování stanice jsou zakázány, každá změna nebo cizí zásah (přeladění na jiná pásma) může znamenat zákaz provozu a v každém případě zaniknou jakékoliv nároky ze záruky. K čištění pouzdra přístroje používejte toliko měkký antistatický hadřík bez žmolků. Abyste zabránili poškrábání nebo poleptání pouzdra či displeje, nečistěte nikdy přístroj prostředky na drhnutí a rozpouštědly. Likvidace přístroje Již neopravitelný a nepoužitelný přístroj zlikvidujte podle zákonných předpisů. 16

17 9. Technické údaje Napájení: Nabíječka: Doba trvání nabíjení: 6 V DC (4 baterie 1,5 V typu AAA nebo akumulátory) 15 V DC / 200 ma / 3 W 14 hodin Doba provozu akumulátorů: 15 hodin Rádiové kanály Kanály CTCSS: 38 Frekvenční rozsah: Modulace: Výkon vysílače: Úprava frekvencí: Vyšší harmonické: 8 PMR (rastr 12,5 khz), 69 LPD (rastr 25 khz) PMR: 446, ,09375 MHz LPD: 433, ,775 MHz FM Zkreslení zvuku: < 5 % Dosah: Osvětlení displeje: PMR: 500 mw LPD: 10 mw Syntetizér PLL (Phase Locked Loop = synchronizace fázovým závěsem) < 1 μw (nad 1000 MHz); < 250 nw (pod 1000 MHz) PMR: až cca 5 km (ve volném prostoru) LPD: až cca 3 km (ve volném prostoru) Cca 8 sekund po každém stisknutí tlačítka Tabulka frekvencí kanálů (kódů) CTCSS: 17

18 Tabulka frekvencí pásma PMR: Tabulka frekvencí pásma LPD: 18

19 10. Případné závady a jejich odstranění Tento výrobek byl zkonstruován podle nejnovějšího stavu techniky a je provozně bezpečný. Přesto se však mohou při používání radiostanice objevit určité problémy, závady nebo poruchy. V následující tabulce přinášíme popis, jak odstraníte některé z možných závad. Závada Radiostanici nelze zapnout: Příčina a odstranění Plus kontakty baterií nemají dotyk s plus kontakty v bateriovém pouzdře. Příliš široké kontakty baterií (akumulátorů). Použijte baterie z užšími plus kontakty. Baterie jsou vybité (slabé), vyměňte je. Přístroj nevysílá / nevysílá správně: Baterie jsou vybité (slabé), vyměňte je. Nelze navázat rádiové spojení? Příliš malý dosah: Není slyšet žádný hovor: Špatný příjem: Přístroj vysílá automaticky, aniž byste stiskli tlačítko PTT: Partner není naladěn na stejný kanál (pásmo) nebo má jiné nastavení kódu CTCSS. Proveďte stejná nastavení na obou přístrojích. Baterie jsou vybité (slabé), vyměňte je. Rádiové vlny jsou stíněny budovami, ocelovými konstrukcemi nebo stromy. V blízkosti se nacházení silné zdroje rušení (bezdrátové telefony, motory atd.). Změňte stanoviště. Máte radiostanici příliš blízko u těla. Baterie jsou vybité (slabé), vyměňte je. Vaše radiostanice právě vysílá. Nastavili jste příliš nízkou hlasitost poslechu. Rušení jinými přístroji. Dodržujte odpovídající vzdálenost. Baterie jsou vybité (slabé), vyměňte je. Signál je zeslabován ocelovými konstrukcemi, stromy atd. Aktivovali jste funkci VOX, v případě potřeby ji deaktivujte. 19

NÁVOD K OBSLUZE. Kapesní radiostanice Pocket Comm Double PMR/LPD Obj. č.: 93 03 03

NÁVOD K OBSLUZE. Kapesní radiostanice Pocket Comm Double PMR/LPD Obj. č.: 93 03 03 NÁVOD K OBSLUZE Verze 10/02 Kapesní radiostanice Pocket Comm Double PMR/LPD Obj. č.: 93 03 03 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 93 06 46. Obsah Strana. 1. Účel použití radiostanic a jejich vybavení...3

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 93 06 46. Obsah Strana. 1. Účel použití radiostanic a jejich vybavení...3 NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana 1. Účel použití radiostanic a jejich vybavení...3 2. Bezpečnostní předpisy (informace k používání radiostanic)...4 3. Rozsah dodávky...5 Obj. č.: 93 06 46 Tento návod k obsluze

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 93 04 26

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 93 04 26 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 93 04 26 Tento pár příručních kapesních radiostanic pro pásmo 446 MHz (PMR) s dosahem až 8 km představuje kompletní soupravu vysílaček v robustním provedení a v osvědčené kvalitě

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/04 Obj. č.: 92 20 45 Úvod Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho malého speciálního telefonu s náhlavní soupravou (se sluchátkem do ucha a s mikrofonem).

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 93 04 58

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 93 04 58 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 93 04 58 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 93 75 88

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 93 75 88 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 93 75 88 Tento pár příručních radiostanic pro pásmo 446 MHz (PMR) představuje kompletní soupravu vysílaček v robustním provedení a v osvědčené kvalitě s jednoduchou obsluhou promocí

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 61 05 07 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 93 02 26

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 93 02 26 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 93 02 26 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/02 Obj. č.: 85 42 37 Kompaktní vnitřní (pokojový) a venkovní teploměr s funkcí ukládání maximálních a minimálních naměřených hodnoty teploty do paměti. Tento návod k obsluze je

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Rádiová chůva Babysitter Bezdrátové hlídací zařízení kojenců a malých dětí (v pásmu 40 MHz) Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Rádiová chůva Babysitter Bezdrátové hlídací zařízení kojenců a malých dětí (v pásmu 40 MHz) Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Rádiová chůva Babysitter Bezdrátové hlídací zařízení kojenců a malých dětí (v pásmu 40 MHz) Obj. č.: 26 00 17 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 93 03 60

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 93 03 60 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 93 03 60 Tento pár příručních radiostanic pro pásmo 446 MHz (PMR) představuje kompletní soupravu vysílaček v robustním provedení a v osvědčené kvalitě s jednoduchou obsluhou promocí

Více

BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK

BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK 2 Originál prohlášení o shodě se nachází v návodě na obsluhu v anglickém jazyce, který je součástí balení. PMR Vysílač 3 OBSAH 1. POUŽITÍ BEZDRÁTOVÉHO

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 38 02 87 Tato bezdrátová (rádiová) sluchátka v pásmu 864 MHz (FM) s dosahem až 100 m v polootevřeném provedení, která jsou vybavena automaticky nastavitelným třmenem okolo hlavy,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Verze 10/02 Obj. č.: 93 04 20 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

9. Rádiový provoz (komunikace s druhou osobou) Použití funkce VOX (funkce elektronické dětské chůvy)...9. Deaktivace funkce VOX...

9. Rádiový provoz (komunikace s druhou osobou) Použití funkce VOX (funkce elektronické dětské chůvy)...9. Deaktivace funkce VOX... Bezdrátové interkomunikační zařízení Model FS-2.1 Obj. č.: 55 16 49 1. Úvod a účel použití zařízení (radiostanic) Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup naší soupravy interkomunikačního

Více

Bezdrátové interkomunikační zařízení Model FS-2.1 Obj. č.: 55 16 49

Bezdrátové interkomunikační zařízení Model FS-2.1 Obj. č.: 55 16 49 Bezdrátové interkomunikační zařízení Model FS-2.1 Obj. č.: 55 16 49 Obsah Strana 1. Úvod a účel použití zařízení...1 2. Bezpečnostní předpisy...3 Manipulace s akumulátory (bateriemi)...3 3. Součásti a

Více

Kapesní radiostanice v pásmu PMR WT200. Obj. č.:

Kapesní radiostanice v pásmu PMR WT200. Obj. č.: Kapesní radiostanice v pásmu PMR WT200 Obj. č.: 93 03 78 Úvod a účel použití radiostanic Tyto profesionální občanské kapesní radiostanice pro občanské frekvence PMR (Private Mobile Radio = soukromé mobilní

Více

Bezpečnostní pokyny. přístroje nebo zařízení, které je testováno.

Bezpečnostní pokyny. přístroje nebo zařízení, které je testováno. Bezpečnostní pokyny Výstraha označuje nebezpečné podmínky a činnosti, které by mohly způsobit úraz nebo smrt osob. Varováníoznačuje nebezpečné okolnosti a činnosti, které by mohly způsobit poškození měřicího

Více

NÁVOD K MONTÁŽI OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI OBSLUZE Verze 08/01 Obj. č.: 85 35 99 Tato sada osvětlení jízdního kola (pomocí baterií) obsahuje přední světlomet s výkonnou a jasnou xenonovou žárovkou a zadní svítilnu se 6 výkonnými

Více

NÁVOD K OBSLUZE RUČIČKOVÝ BUDÍK ŘÍZENÝ ČASOVÝM SIGNÁLEM DCF-77. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE RUČIČKOVÝ BUDÍK ŘÍZENÝ ČASOVÝM SIGNÁLEM DCF-77. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Verze 02/03 RUČIČKOVÝ BUDÍK ŘÍZENÝ ČASOVÝM SIGNÁLEM DCF-77 Obj. č.: 64 01 75 Nejpřesnější hodiny s budíkem na světě v pěkném stříbrném provedení řízené rádiovým časovým signálem DCF-77

Více

Měřič vlhkosti DampFinder Plus. Obj. č.: Vložení /výměna baterií, obr. 1. Výměna hrotů, obr. 2. Zapnutí/vypnutí přístroje (ON/OFF), obr. 3.

Měřič vlhkosti DampFinder Plus. Obj. č.: Vložení /výměna baterií, obr. 1. Výměna hrotů, obr. 2. Zapnutí/vypnutí přístroje (ON/OFF), obr. 3. Vložení /výměna baterií, obr. 1. Výměna hrotů, obr. 2. Měřič vlhkosti DampFinder Plus Obj. č.: 10 15 17 Zapnutí/vypnutí přístroje (ON/OFF), obr. 3. Přístroj se po 3 minutách přepne do úsporného režimu.

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 05 73

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 05 73 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 05 73 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze přístroje. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 16 35

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 16 35 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 12 16 35 1. Úvod + účel použití detektoru Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho speciálního detektoru vlhkosti. Tento přístroj slouží ke zjišťování vlhkosti

Více

Bezdrátový cyklocomputer 4 v 1. Obj. č.: Vážení zákazníci,

Bezdrátový cyklocomputer 4 v 1. Obj. č.: Vážení zákazníci, Bezdrátový cyklocomputer 4 v 1 Obj. č.: 84 14 21 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup bezdrátového cyklocomputeru 4 v 1. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité

Více

Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480. Obj. č.: 33 02 01

Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480. Obj. č.: 33 02 01 NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/01 Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480 Obj. č.: 33 02 01 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Verze 10/99 Obj. č.: 85 17 44 Hlídač napětí automobilových baterií MW728 chrání autobaterii s připojeným spotřebičem před jejím podvybitím (úplným vybitím). Při vypnutém motoru hlídá tento

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 00 46

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 00 46 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 00 46 Zazvoní-li na Vás například třikrát Váš soused, pak toto zvonění s tímto naslouchátkem nikdy nepřeslechnete. Kromě toho můžete s tímto naslouchátkem, které je vyrobeno

Více

3. Zavřete prostor pro baterie krytem. 1. Vlijte mléko do vhodné nádoby, např. skleněné. 2. Sundejte z pěniče mléka nerezový kryt.

3. Zavřete prostor pro baterie krytem. 1. Vlijte mléko do vhodné nádoby, např. skleněné. 2. Sundejte z pěniče mléka nerezový kryt. Pěnič mléka MS 3502 Uvedení do provozu Před prvním použitím pěnič mléka vyčistěte způsobem, který je popsán v kapitole Mytí a údržba. Vložte baterie (baterie nejsou součástí dodávky). 1. Prostor pro baterie

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 34 08 24

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 34 08 24 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 08 24 Obsah Strana Úvod... 3 Bezpečnostní předpisy... 3 Ovládací prvky (tlačítka) a součásti přijímače... 4 Zobrazení na displeji... 5 Napájení rozhlasového přijímače pomocí

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 93 04 25 Obsah Úvod...2 Bezpečnostní předpisy a všeobecné informace...2 Manipulace s bateriemi a s akumulátory...3 Bezpečnostní předpisy ohledně použití nabíječky akumulátorů...4

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 93 03 16 Dobrá komunikace se spolujezdcem, společný poslech hudby a dosažitelnost pomocí mobilního telefonu nebo vysílačky (řidiče nebo spolujezdce). Jedná se o kompletně vybavené

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 88

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 88 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/01 Obj. č.: 35 02 88 Máte například hrací konzolu, DVD-přehrávač, videorekordér nebo satelitní přijímač a chtěli byste všechny tyto přístroje připojit k jednomu televiznímu přijímači

Více

Vysavač prachu do automobilu Turbo. Obj. č.: 85 22 10

Vysavač prachu do automobilu Turbo. Obj. č.: 85 22 10 NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/99 Vysavač prachu do automobilu Turbo Obj. č.: 85 22 10 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 02 34 Tato bezdrátová (rádiová) náhlavní sluchátka v pásmu 863 MHz (FM) s dosahem až 100 m v moderním provedení ve stříbrné barvě mají velice dobrou kvalitu přenosu a reprodukovaného

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 40 48 (HS-10); 12 40 49 (HS-30)

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 40 48 (HS-10); 12 40 49 (HS-30) NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/05 Obj. č.: 12 40 48 (HS-10); 12 40 49 (HS-30) Kompaktní a robustní váhy s digitálním zobrazením na přehledném displeji z tekutých krystalů (LCD) pro různá použití, s přesným tenzometrickým

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 87

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 87 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/01 Obj. č.: 35 02 87 Potřebujete připojit k televizoru 6 různých zařízení audio-video? Máte například satelitní přijímač, DVD-přehrávač, videokameru, videorekordér, hrací konzolu

Více

NÁVOD K OBSLUZE Objednací číslo:

NÁVOD K OBSLUZE Objednací číslo: NÁVOD K OBSLUZE Objednací číslo: 64 60 79 Tato meteorologická stanice Vám zprostředkuje důležité informace, které se týkají počasí: Zobrazení pokojové a venkovní teploty včetně naměřených minimálních a

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 01 19

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 01 19 NÁVOD K OBSLUZE 0197 Obj. č.: 84 01 19 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 62 73. Obsah Strana. 1. Úvod

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 62 73. Obsah Strana. 1. Úvod NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana Obj. č.: 64 62 73 1. Úvod... 1 2. Součásti teploměru...3 3. Součásti venkovního senzoru... 3 4. Uvedení teploměru do provozu... 4 Vložení baterií do teploměru... 4 Vložení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 08

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 08 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 Obj. č.: 75 06 08 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 11 01 73 Tento regulátor nabíjení je vybaven přepínačem pro nabíjení akumulátorů s jmenovitým napětím 12 V nebo 24 V a s ochranou proti podvybití (úplnému vybití) nabíjeného akumulátoru.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Monitorovací přijímač (s 5 frekvenčními pásmy včetně leteckého vysílání) Scanner FR-100. Obj. č.: 930 161

NÁVOD K OBSLUZE. Monitorovací přijímač (s 5 frekvenčními pásmy včetně leteckého vysílání) Scanner FR-100. Obj. č.: 930 161 NÁVOD K OBSLUZE Monitorovací přijímač (s 5 frekvenčními pásmy včetně leteckého vysílání) Scanner FR-100 Obj. č.: 930 161 Vysoký výkon a kompaktní design. K zvláštnostem tohoto monitorovacího přijímače

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

Vlastnosti a funkce. -Upozornění-

Vlastnosti a funkce. -Upozornění- Příručka uživatele Vlastnosti a funkce o Walkie Talkie hodinky o Vícekanálové zařízení (kanály se liší v různých zemích) o Dosah až 6 km dle terénu a prostředí v otevřené krajině bez překážek, profilu

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 93 03 70 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 93 03 82

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 93 03 82 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 93 03 82 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 93 04 60 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 04 19

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 04 19 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 04 19 Tento infračervený teploměr Dotory je určen k rychlému (během jedné sekundy), nekomplikovanému, bezpečnému a přesnému měření tělesné teploty pro celou rodinu s rozlišením

Více

Zkoušečka napětí VC-58. Obj. č.: 12 45 34. Obsah Strana. 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3

Zkoušečka napětí VC-58. Obj. č.: 12 45 34. Obsah Strana. 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3 Obsah Strana 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3 3. Bezpečnostní předpisy...4 4. Součásti zkoušečky...5 Zkoušečka napětí VC-58 5. Vložení (výměna) baterií...6 Signalizace vybitých baterií ve zkoušečce...6

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátové hlídací zařízení kojenců a malých dětí BM 400 v pásmu 40 MHz Obj. č.: 26 00 12

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátové hlídací zařízení kojenců a malých dětí BM 400 v pásmu 40 MHz Obj. č.: 26 00 12 NÁVOD K OBSLUZE Bezdrátové hlídací zařízení kojenců a malých dětí BM 400 v pásmu 40 MHz Obj. č.: 26 00 12 Profesionálním zařízení mezi takzvanými dětskými telefony v rádiovém přenosovém pásmu 40 MHz. Možnost

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Ruční digitální teploměr K 101 / K 102

NÁVOD K OBSLUZE. Ruční digitální teploměr K 101 / K 102 NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/03 Ruční digitální teploměr K 101 / K 102 Obj. č.: 10 07 07 / 10 07 08 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže

Více

Stereofonní bezdrátová sluchátka s rádiovým přenosem signálu v pásmu 863 MHz VIVANCO FMH 3080

Stereofonní bezdrátová sluchátka s rádiovým přenosem signálu v pásmu 863 MHz VIVANCO FMH 3080 NÁVOD K OBSLUZE České upravené vydání Stereofonní bezdrátová sluchátka s rádiovým přenosem signálu v pásmu 863 MHz VIVANCO FMH 3080 Obj. č.: 33 00 89 Obsah Strana 1. ÚVOD... 2 1.1 PŘEDNOSTI SYSTÉMU...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 26 00 38. 2. Bezpečnostní předpisy, účel použití zařízení a další důležité informace

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 26 00 38. 2. Bezpečnostní předpisy, účel použití zařízení a další důležité informace NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 26 00 38 2. Bezpečnostní předpisy, účel použití zařízení a další důležité informace Než začnete přístroje používat, přečtěte si prosím pozorně celý tento návod k obsluze. Předáte-li

Více

Zábleskové barové osvětlení Světelný panel STROBE BAR. Obj. č.: 59 01 57

Zábleskové barové osvětlení Světelný panel STROBE BAR. Obj. č.: 59 01 57 NÁVOD K OBSLUZE Verze 01/03 Zábleskové barové osvětlení Světelný panel STROBE BAR Obj. č.: 59 01 57 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: Verze 06/04

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: Verze 06/04 NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/04 Obj. č.: 51 02 91 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

A300. Mobilní telefon. Začínáme snadno a rychle

A300. Mobilní telefon. Začínáme snadno a rychle A300 Mobilní telefon Začínáme snadno a rychle Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 4 Zapnutí a vypnutí telefonu... 6 Nabíjení telefonu... 7 Nouzové volání... 8 Telefonování...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 08 15

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 08 15 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 35 08 15 Ideální pomocník do kuchyní. Tento budík s rádiem připevníte jeho horní stranou na spodní stranu závěsné skříňky, regálu nebo k jinému kusu nábytku. Funkce časovače Vám

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Měnič napětí 6 V DC 12 V DC Typ 2238.0 Obj. č.: 51 81 08 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: /

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: / NÁVOD K OBSLUZE Verze 08/03 Obj. č.: 35 07 30 / 35 07 33 Tento praktický přepínací pult Vám poslouží k rozšíření ozvučení prostorů z jednoho páru reproduktorů až na 4 páry u všech zesilovačů (nebo podobných

Více

NÁVOD K OBSLUZE (k montáži)

NÁVOD K OBSLUZE (k montáži) NÁVOD K OBSLUZE (k montáži) Obj. č.: 19 07 48 Tento speciální modul ve spojení s obyčejnou nabíječkou olověných akumulátorů (automobilových baterií) vytvoří z této nabíječky univerzální přístroj s automatickou

Více

Digitální kalibrační přístroj CC-421 k provádění kalibrací proudu a napětí multimetrů. Obj. č.: 12 07 42. Obsah Strana

Digitální kalibrační přístroj CC-421 k provádění kalibrací proudu a napětí multimetrů. Obj. č.: 12 07 42. Obsah Strana Digitální kalibrační přístroj CC-421 k provádění kalibrací proudu a napětí multimetrů Obj. č.: 12 07 42 Obsah Strana 1. Úvod... 3 2. Účel použití kalibračního přístroje (popis jeho základních funkcí)...

Více

SV 6 / VKV 7 SANGEAN PR-D7

SV 6 / VKV 7 SANGEAN PR-D7 Obsah Strana Úvod a popis základních funkcí rozhlasového přijímače... 3 Bezpečnostní předpisy... 3 Ovládací prvky (tlačítka) a ostatní součásti přijímače... 4 Přenosné rádio SV / VKV s hodinami a budíkem

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 59 02 64 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 10 44

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 10 44 NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/03 Obj. č.: 30 10 44 Tento monofonní modul koncového zesilovače s ochranou proti zkratu a přehřátí, který dodáváme včetně montážních šroubů, slouží k přímému zabudování do aktivních

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: (VC-52); (VC-54)

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: (VC-52); (VC-54) NÁVOD K OBSLUZE Verze 08/05 Obj. č.: 12 16 60 (VC-52); 12 16 61 (VC-54) Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení zkoušečky do provozu a k její obsluze. Jestliže výrobek

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č. 61 05 58 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení zařízení do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 77 35 00 Cenově atraktivní kapesní diktafon na mikrokazety s velmi dobrou kvalitou záznamu a reprodukce řeči se 2 rychlostmi záznamu (posuvu pásku) a s řečí (hlasem) ovládaným

Více

Obsah balení. 1 Sluchátka 2 Základnová stanice 3 Baterie ( 2 kusy) 4 Síťový adaptér

Obsah balení. 1 Sluchátka 2 Základnová stanice 3 Baterie ( 2 kusy) 4 Síťový adaptér Obsah balení 1 Sluchátka 2 Základnová stanice 3 Baterie ( 2 kusy) 4 Síťový adaptér 5 Audio adaptér RCA 6 Audio kabel 3.5 mm 7 Audio adaptér z 6.3 mm na 3.5 mm 8 Externí mikrofon Funkční prvky: Sluchátka

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 22 67 11

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 22 67 11 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 Obsah Strana Úvod...2 Účel použití modelu člunu...3 Obsah zásilky (rozsah dodávky)...3 Bezpečnostní předpisy...4 Manipulace s bateriemi a akumulátory: 5 Příprava modelu člunu

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 95 67 79

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 95 67 79 NÁVOD K OBSLUZE Verze 01/03 Obj. č.: 95 67 79 Kapesní kalkulačka, která Vám poslouží k doplnění Vašeho osobního počítače nebo notebooku (a to zvláště) o pohodlnou číslicovou klávesnici, připojíte-li tuto

Více

Návod k obsluze 2pólová zkoušečka napětí VC-56

Návod k obsluze 2pólová zkoušečka napětí VC-56 měření (pomocí LED) jakož i funkcí zjištění fáze pomocí jednoho měřícího hrotu. K napájení přístroje VC-56 slouží 2 mikrotužkové baterie 1,5 V typu AAA. Ke kontrole trojfázových sítí je přístroj VC-56

Více

DIGITÁLNÍ VÁHA NA RYBY

DIGITÁLNÍ VÁHA NA RYBY NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/00 DIGITÁLNÍ VÁHA NA RYBY Obj. č.: 12 01 44 Vaše kompaktní konstrukce a váš velký rozsah měření předurčují tuto váhu pro mnoho oblastí použití. S touto váhou můžete vážit nejen

Více

inávod K OBSLUZE Obj. č.:

inávod K OBSLUZE Obj. č.: inávod K OBSLUZE Obj. č.: 93 03 64 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Budík řízený časovým signálem DCF-77 287 RM. Obj. č.: 64 51 17

NÁVOD K OBSLUZE. Budík řízený časovým signálem DCF-77 287 RM. Obj. č.: 64 51 17 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/99 (nové, přepracované vydání) Budík řízený časovým signálem DCF-77 287 RM Obj. č.: 64 51 17 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: (obj. č. ovladače: )

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: (obj. č. ovladače: ) NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 13 03 98 (obj. č. ovladače: 13 04 10) Pomocí tohoto zařízení můžete jedním stisknutím tlačítka bezdrátově zapínat a vypínat na vzdálenost až 20 metrů různé spotřebiče, například

Více

Obj. č.: 57 43 70 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 07/05

Obj. č.: 57 43 70 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 07/05 NÁVOD K OBSLUZE Verze 07/05 Obj. č.: 57 43 70 Tuto solární svítilnu můžete použít i na místech, kam nedopadá ve dne přímé sluneční záření. Olověný akumulátor této svítilny můžete nabíjet pomocí přiloženého

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Verze 09/05 Obj. č.: 37 00 95 Tento basreflexový reproduktor (subwoofer) představuje absolutní hit pro automobilová HiFi-zařízení. Zvláštností tohoto reproduktoru je našitá

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátové ovládaní markýz, rolet a žaluzií (868 MHz) FS20 MS

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátové ovládaní markýz, rolet a žaluzií (868 MHz) FS20 MS NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/03 Bezdrátové ovládaní markýz, rolet a žaluzií (868 MHz) FS20 MS Komfortní zařízení na stahování a vytahování elektricky ovládaných markýz a rolet (žaluzií). Obj. č.: 61 81 03

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 59 02 30 (velké provedení)

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 59 02 30 (velké provedení) NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/03 Obj. č.: 59 02 30 (velké provedení) Tyto takzvané světelné pohyblivé noviny můžete použít ve výkladních skříních, na výstavách, v barech, ve sklípcích nebo při pořádání různých

Více

Přenosné rádio. Mini Boy 62

Přenosné rádio. Mini Boy 62 Přenosné rádio Mini Boy 62 CZ-GRR2000 PŘENOSNÉ RÁDIO MINI BOY 62 1. Anténa 2. LOCK ON/OFF - Zamknutí tlačítek 3. Konektor pro sluchátka 4. UBS ON/OFF zapnutí/vypnutí funkce zesilovače basů 5. Tlačítka

Více

Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE. Obsah Strana

Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE. Obsah Strana 1. Úvod + účel použití tuneru NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 07 17 Tento tuner je určen k poslechu digitálního rozhlasového vysílání (DAB = Digital Audio Broadcasting) a dále k poslechu normální rozhlasového

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/05 Obj. č.: 97 60 13 Tato krabička, která je vybavena dvěma USB-porty (vstupem a výstupem), Vám umožní zkopírování dat bez použití osobního počítače (notebooku) mezi 2 zařízeními,

Více

SWITEL WALKIE-TALKIE PMR WTF 800 Česky

SWITEL WALKIE-TALKIE PMR WTF 800 Česky SWITEL WALKIE-TALKIE PMR WTF 800 Česky Uživatelská příručka Přečtěte si prosím tyto informace a uchovejte manuál poblíž pro budoucí doporučení. WTF 800 pracuje na 8 kanálech. Zařízení je vyrobeno dle IPX7

Více

1. Úvod a účel použití zkoušečky (její základní funkce)... 1. 2. Účel použití zkoušečky a popis hlavních funkcí zkoušečky... 3

1. Úvod a účel použití zkoušečky (její základní funkce)... 1. 2. Účel použití zkoušečky a popis hlavních funkcí zkoušečky... 3 Obsah Strana Zkoušečka napětí model "2100-Beta" 1. Úvod a účel použití zkoušečky (její základní funkce)... 1 2. Účel použití zkoušečky a popis hlavních funkcí zkoušečky... 3 3. Bezpečnostní předpisy...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátově ovládaná síťová zásuvka s dálkovým ručním ovladačem (433 MHz) Základní souprava RS-203 Obj. č.

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátově ovládaná síťová zásuvka s dálkovým ručním ovladačem (433 MHz) Základní souprava RS-203 Obj. č. NÁVOD K OBSLUZE Bezdrátově ovládaná síťová zásuvka s dálkovým ručním ovladačem (433 MHz) Základní souprava RS-203 Obj. č.: 61 31 00 Budete-li někdy potřebovat dálkově (rádiově) ovládanou síťovou zásuvku

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č.: 62 02 17 Vysílač se zvonkovými tlačítky (s jmenovkami) této soupravy bezdrátového dveřního zvonku (gongu) s rádiovým přenosem signálů v pásmu 868 MHz můžete napájet

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 02 17

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 02 17 NÁVOD K OBSLUZE Verze 07/05 Obj. č.: 64 02 17 Tento budík Vám zobrazí vždy přesný čas téměř na celém světě a navíc budete vědět, jakou máte ve svém pokoji teplotu. Kromě rádiového časového signálu DCF-77

Více

Krok 1 Zapněte počítač a předtím, než se spustí Windows, opakovaně stiskněte klávesu F8, až se na monitoru objeví následující údaje:

Krok 1 Zapněte počítač a předtím, než se spustí Windows, opakovaně stiskněte klávesu F8, až se na monitoru objeví následující údaje: Krok 1 Zapněte počítač a předtím, než se spustí Windows, opakovaně stiskněte klávesu F8, až se na monitoru objeví následující údaje: HDMI smart TV a mini PC Joy-it Android 4.0, 2x 1,4 GHz Obj. č.: 87 46

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 00 63

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 00 63 NÁVOD K OBSLUZE Verze 10/04 Obj. č.: 51 00 63 Všude tam, kde potřebujete k napájení velké proudy, vysokou účinnost, nízkou hmotnost napájecího přístroje s malými rozměry a s vysokou spolehlivostí, Vám

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/04. Úvod Vážení zákazníci!

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/04. Úvod Vážení zákazníci! NÁVOD K OBSLUZE Úvod Vážení zákazníci! Verze 10/04 Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho výkonného, kompaktního a spolehlivého napájecího zdroje v této přístrojové třídě. Věnujte prosím několik

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 37 10 85

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 37 10 85 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 37 10 85 Obsah Strana Úvod... 1 1. Bezpečnostní předpisy... 3 Manipulace s bateriemi... 3 2. Součásti monitoru (ovládací tlačítka)... 4 Zadní strana monitoru (přípojky a opěrka)...

Více

Sada radiostanic PMR 446 Stabo Freecomm 650. Obj. č.:

Sada radiostanic PMR 446 Stabo Freecomm 650. Obj. č.: Sada radiostanic PMR 446 Stabo Freecomm 650 Obj. č.: 93 05 27 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup radiostanic PMR 446 Stabo Freecomm 650. Tento návod k obsluze je součástí výrobku.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Svítící vodní sloupec s proměnlivými barvami. Obj. č.: 58 13 58

NÁVOD K OBSLUZE. Svítící vodní sloupec s proměnlivými barvami. Obj. č.: 58 13 58 NÁVOD K OBSLUZE Svítící vodní sloupec s proměnlivými barvami Obj. č.: 58 13 58 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 12 12 65 Základní charakteristiky měřícího přístroje Tento měřící přístroj (tester fází) je vybaven 3 funkcemi: Kontrola sledu fází Zjištění směru otáčení motorů Indikace přerušení

Více

Obj. č.: 75 18 18. Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/06

Obj. č.: 75 18 18. Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/06 NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 Verze 10/06 Bezpečnostní předpisy... 4 Součásti detektoru pohybů... 5 Obj. č.: 75 18 18 Popis funkce poplachového zařízení...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 93 03 24

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 93 03 24 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 93 03 24 ROZMÍSTĚNÍ OBSLUŽNÝCH TLAČÍTEK 2 1. Nastavení na vysílač 2. Knoflík volby kmitočtu 3. FM vypínač 4. On/off ovládání hlasitost 5. Regulátor výšek 6. Regulátor basů 7. Potlačení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 93 10 92

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 93 10 92 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 93 10 92 Obsah 2 Strana Úvod... 4 Účel použití přístroje... 4 1. Rozsah dodávky... 5 2. Vysvětlivky symbolů používaných v tomto návodu k obsluze... 5 3. Bezpečnostní předpisy (zkráceno)...

Více

NÁVOD K OBSLUZE Video monitorovací systém Sailor SA 6123 Obj. č.: 75 04 54

NÁVOD K OBSLUZE Video monitorovací systém Sailor SA 6123 Obj. č.: 75 04 54 NÁVOD K OBSLUZE Video monitorovací systém Sailor SA 6123 Obj. č.: 75 04 54 Video monitorovací systém Sailor SA 6123 představuje kompletní hlídací zařízení včetně televizoru. Pro individuální použití máte

Více