IT_420 Komunikační technologie a služby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IT_420 Komunikační technologie a služby"

Transkript

1 KIT VŠE v Praze IT_420 Komunikační technologie a služby Téma 3: Přenosová média a přenosy Verze 1.4 Jandoš, Matuška

2 Obsah Součásti komunikační sítě Vazba na model OSI Přenosová média a přenosy Média metalická, optická, bezdrátová Analogové a digitální signály Analogová a digitální média Přenosový kanál, virtuální kanály Modemy, kodeky IT_420 Komunikační technologie a služby téma 3 2

3 Komunikační sítě -součásti Uzly počítače, komunikační zařízení, propojovací místa Uživatelské Komunikační Spoje vytvořené přenosovým médiem - vazby, trasy, přenosová média, které uzly propojují. Na médiu se vytváří přenosové okruhy a kanály, po kterých se přenáší data. Všechny druhy informací uvedené dříve (hlas, data, obraz, video, multimedia) můžeme vyjádřit elektromagnetickým signálem a můžeme je přenášet prostřednictvím vhodného přenosového média (prostřednictvím spoje mezi uzly). IT_420 Komunikační technologie a služby téma 3 3

4 Dvoubodový vyhrazený spoj Přenosovým mediem rozumíme jakékoliv medium umožňující přenos informací elektromagnetickými signály. Dvoubodový vyhrazený spoj (point-to-point) Základní spoj, provoz ovlivňují a řídí pouze dvě připojené stanice Systém tvořený kombinací dvoubodových spojů (více dvoubodových spojů tvořených dvoubodovými uzly) IT_420 Komunikační technologie a služby téma 3 4

5 Propojení stanic médiem Obecné schéma propojení dvou stanic médiem (spojem) Měnič A Stanice A Informační signál Přenosový signál/médium Měnič B Stanice B Informační signál Informaci generuje stanice A, např. počítač, kamera, telefonní přístroj. Vzniká informační signál. Ten se v měniči A mění na přenosový signál, potřebný pro přenos na daném médiu. V měniči B se zpětně rekonstruuje na informační signál a pošle se stanici B k reprodukci (počítači, obrazovce, reproduktoru). IT_420 Komunikační technologie a služby téma 3 5

6 Pohled do modelu OSI 1. vrstva fyzická: Úrovně signálů (elektrické, optické ) Hodnoty frekvence (využívaná pásma) Charakteristiky prostředí pro šíření na spoji a další Přenosové médium 7. Aplikační 6. Prezentační 5. Relační 4. Transportní 3. Síťová 2. Spojová Pod 1. vrstvou 1. Fyzická přenosové médium IT_420 Komunikační technologie a služby téma 3 6

7 Signály - vlastnosti Útlum Zeslabení intenzity signálu Řešením jsou zesilovače a opakovače Zkreslení Zpoždění signálu z důvodu různé rychlosti šíření signálu v médiu Šum Tepelný, implusní, intermodulační Řešení stíněním a izolací od interferenčních vlivů Vše závisí na druhu média a délce IT_420 Komunikační technologie a služby téma 3 7

8 Signál a přenos (1/2) Přenosový periodický signál Analogový souvislý signál, jehož intenzita se v čase pozvolně mění Digitální diskrétní signál, jehož intenzita se mění skokově na jinou hodnotu, na které určitou dobu setrvá a poté se opět skokově změní na jinou Charakteristiky periodického (opakujícího se) signálu Amplituda okamžitá úroveň signálu, udává se ve voltech či decibelech Frekvence počet period za jednotku času (sekundu), udává se v Hertzech Fáze posun v rámci jednoho cyklu opakování, v rámci periody IT_420 Komunikační technologie a služby téma 3 8

9 Signál a přenos (2/2) Přenos Analogový přenos s využitím analogového přenosového signálu bez uvažování obsahu signálu (zpracovává se aktuální úroveň signálu bez dalšího porovnávání). K odstranění útlumu signálu se používají zesilovače. Digitální přenos s využitím digitálního přenosového signálu s uvažováním obsahu informace (úroveň signálu se porovnává s úrovněmi určenými pro vyjádření určité informace např. binární 1/0, aby bylo zřejmé, co se přenáší). K odstranění útlumu signálu se používají opakovače. IT_420 Komunikační technologie a služby téma 3 9

10 Média Vlastnosti Šířka pásma (v Hertzech, Hz=1/s) Fmax, Fmin hraniční frekvence s přijatelnou mírou degradace signálu Interval od Fmin do Fmax= přenosové pásmo Přenosová rychlost (bit/s) Vyplývá se šířky pásma, ale je ovlivněná útlumem, šumem a způsobem modulace Drátová X Bezdrátová média IT_420 Komunikační technologie a služby téma 3 10

11 Frekvenční spektrum m (vln. délka) Elektřina, zvuk Radiové vlny Mikrovlny IR vlny UV alfa bezšňůrové tel. světlo AM rozhlas NMT+GSM satelit FM rozhlas + TV Regulované přenosy (vzduchem) telefon dvojdrát koaxiální kabel infračervené spoje optická vlákna a laserové spoje Neregulované přenosy (pevná média + vzduchem) Hz (frekvence) IT_420 Komunikační technologie a služby téma 3 11

12 Drátová média Vysílání pomocí elektrických impulsů do vodivého média (měď, hliník) - změna napětí v elektrickém obvodu Vysílání pomocí světelných impulsů (vlnění) do skleněného/umělohmotného průsvitného vlákna UTP, STP - (Un)shielded twisted pair Koaxiální kabel Optické vlákno IT_420 Komunikační technologie a služby téma 3 12

13 UTP, STP (1/2) Nestíněná kroucená dvoulinka UTP Pár metalických vodičů navzájem zkroucených ve spirále = vyrušení vyzařovaného elmag. záření ven z drátů a minimalizace indukování napětí zvenčí dovnitř Obvykle je více spirál v jednom kabelu se společnou plastickou izolací Kategorie: 3,5,5e,6,7 (dle EIA/TIA) Nejběžnější kategorie 5: 8 žil (4 páry), konektor RJ- 45, více závitů spirály než kategorie 3 Stíněná kroucená dvoulinka STP Jako UTP, ale vodiče v páru mají vlastní stínění Dražší, objemnější než UTP Spolehlivější, výkonnější než UTP IT_420 Komunikační technologie a služby téma 3 13

14 UTP, STP (2/2) Nelze vytvářet odbočky (pouze dvoubodové spoje) Koncentrátory, rozbočovače (hubs) Přenosové vzdálenosti a rychlosti Typicky do 100 metrů: 10 Mbit/s, 100 Mbit/s Na kratší vzdálenosti i více (1 Gbit/s) Na větší vzdálenosti potřeba zesilovače po 4-5km UTP je nejpoužívanějším médiem (v různých formách) Telefonní síť Řada technologií LAN (10/100/1000/Ethernet, Token Ring,..) Strukturovaná kabeláž budov (telefonní + datové rozvody) IT_420 Komunikační technologie a služby téma 3 14

15 Koaxiální kabel Měděný vodič + izolace + souosé stínění + vnější izolace kabelu Lze vytvářet odbočky (snadné připojování stanic sítě bez pomocných prvků) 50 ohm - digitální přenos v základním pásmu (baseband) Tenká a tlustá varianta (kvalitnější přenos, méně praktický, dražší) 75 ohm - analogový širokopásmový přenos (šíře pásma větší než 4 khz) Přenosové vzdálenosti a rychlosti Odolnější proti rušení a ztrátě signálu než UTP/STP, desítky km Do jednoho km až 2 Gbit/s, obvykle Mbit/s Užití Kabelová televize (300 MHz šířka pásma, 50 kanálů po 6 MHz, s vhodnou modulací až 3 Mbit/s na kanál) Dříve i v dálkových rozvodech, od jeho aplikace se ustupuje IT_420 Komunikační technologie a služby téma 3 15

16 Optické vlákno Světelné signály ve viditelném, případně infračerveném (IR) spektru ( , nanometrů) Světlo (resp. IR) je elmag. záření na velmi vysokých kmitočtech (stovky THz, tj. od Hz) Využití zdroje světla ve vysílači (laser nebo LED dioda) a detektoru světla (fotodiody) v příjimači Vysoké rychlosti, velké vzdálenosti IT_420 Komunikační technologie a služby téma 3 16

17 Optické vlákno Má výhody oproti metalickým kabelům: Nízký útlum a rušení (dovnitř i ven z vlákna), není ovlivňováno elmag. poruchami Velká šíře pásma Je lehké Náročnější na odposlech signálu je bezpečnější (ale ne zcela!) K připojení na ostatní druhy médií jsou potřeba opticko/elektrické konvertory (zdroj a detektor světla) Nelze dělat odbočky, je potřeba elektrických zařízení IT_420 Komunikační technologie a služby téma 3 17

18 Optické vlákno IT_420 Komunikační technologie a služby téma 3 18

19 Optické vlákno Druhy vláken Singlemode (jednovidové) Úzké jádro pro šíření světla ve vláknu (cca 9 mikrometrů) Světlo se šíří víceméně přímočaře Dražší vysílač (polovodičový laser), detekor a vlákno Malý útlum a disperze signálu (větší vzdálenosti a přenosová kapacita) Multimode (vícevidové) Širší jádro pro šíření světla ve vláknu (cca 50-62,5 mikrometrů) Světlo se šíří častými odrazy od stěn vlákna (vstupuje do vlákna pod různými úhly) Levnější vysílač (LED diody), detektor a vlákno Větší útlum a disperze signálu (menší vzdálenost a přenosová kapacita) Hodnota vlákna např. 62,5/125 udává průměr jádra a průměr obalu v mikrometrech IT_420 Komunikační technologie a služby téma 3 19

20 Optické vlákno Multiplexování WDM, DWDM, UDWDM Analogie FDM (viz dále o efektivním využití média) (Ultra/Dense) Wavelength Division Multiplexing Na kvalitních jednovidových vláknech Použití více vlnových délek světla ( více barev ) pro přenos v jednom vláknu současně, každá vlnová délka tvoří jeden přenosový kanál Na vstupu do vlákna se vlnové délky slučují, na výstupu z vlákna zpět rozdělují Dense hustší multiplex, kratší vzdálenost mezi vlnovými délkami (zlomky nanometrů) oproti standardnímu WDM (desítky nanometrů) Ultra Dense multiplex multiplexu v užších frekvenčních pásmech (více dostupných kanálů) IT_420 Komunikační technologie a služby téma 3 20

21 Optické vlákno Nutná kvalifikovaná instalace a správa optických vedení Typicky jednosměrný přenos (světlo), pro obousměrný přenos je potřeba dvou vláken nebo více frekvenčních pásem Přenosové vzdálenosti a rychlosti: Stovky až tisíce km (s využitím optických regenerátorů signálu) Až 40 Gbit/s po jednom kanálu Při DWDM lze rozdělit vlákno typicky na 80 kanálů, tj. až 3.2 Tbit/s po jednom vláknu (u UDWDM ještě více) Při kombinaci např. 120 optických vláken v jednom kabelu lze získat přenosovou kapacitu až 384 Tbit/s IT_420 Komunikační technologie a služby téma 3 21

22 Optické vlákno Oblasti využití Dálkové rozvody (datové, telefonní, obrazové) Vysokorychlostní sítě LAN/MAN, Storage Area Networks (SAN) Páteřní sítě a velmi zatížené části sítí musí reflektovat zrychlování přístupových a LAN sítí a nabídnout dostatečnou kapacitu pro agregované přenosy mezi nimi (tj. o řád nebo o dva vyšší). IT_420 Komunikační technologie a služby téma 3 22

23 Drátová média - shrnutí Vzdálenost Rychlost Využití Poznámka UTP/STP V LAN typicky do 100 m Max. 3-5 km až 1 Gbit/s Telefonní a datové rozvody LAN, MAN Nejpoužívanější, nejlevnější Koaxiální kabel V LAN typicky do 500 m Max km až 2 Gbit/s TV rozvody, starší LAN technologie Na ústupu Optická vlákna Max. stovky km, s regenerátory až tisíce km 40 Gbit/s 1,6 Tbit/s (WDM) Páteřní a dálkové spoje Nejperspektivnější IT_420 Komunikační technologie a služby téma 3 23

24 Bezdrátová média Přenos vzduchem pomocí antén (vyřazuje do atmosféry energii vlnění, které se prostředím šíří a které jiné antény mohou přijmout) Směrové antény (úzce směrovaný paprsek energie, přijímací a vysílací antény musí být dobře nastaveny) Všeměrové antény (šíření vlnění do mnoha směrů) Na rozdíl od drátových sdílí všechny bezdrátové technologie jedno médium vzduch (vzácný zdroj, regulovaný) IT_420 Komunikační technologie a služby téma 3 24

25 Rádiové spoje Frekvenční rozsah 3KHz-300 GHz (od 100 MHz výše tzv. mikrovlnné záření) Nižší frekvence se šíří podle povrchu země a prochází snáze překážkami a šíří se dále (až tisíce kilometrů) Vyšší frekvence se šíří přímočaře a od překážek se odrážejí (+ odrazy od ionosféry) Pojem radio = Všesměrové šíření Využití frekvencí do 100 MHz Rozhlas AM/FM, VHF, UHF televize Paging IT_420 Komunikační technologie a služby téma 3 25

26 Mikrovlnné spoje Frekvence nad 100 MHz Směrové přenosy na přímý dohled Dosah až 80 kilometrů (100 m vysoký stožár) Volná pásma dle ČTÚ 2,4 a 10 GHz Využití GSM přenosy (900 a 1800 MHz, nesměrové) Šíření TV signálu Datová propojení bod-bod (až do 10 Mbit/s) WaveLAN CSMS/CA (2 Mbit/s) Wireless LAN dle a,b (54 a 11 Mbit/s) IT_420 Komunikační technologie a služby téma 3 26

27 Zdroj: IT_420 Komunikační technologie a služby téma 3 27

28 Satelitní spoje Geostacionární satelit s transpondéry (anténami), každý s kapacitou 50 Mbit/s Frekvenční pásma 4/6 a 12/14 GHz Velký územní dosah jednoho satelitu Zpoždění při přenosu (cca 270 ms) Vysílání broadcast, tj. všem pozemním stanicím Využití: Vysílání a distribuce TV signálu Telefonní přenosy na velké vzdálenosti a z odlehlých míst Datové přenosy v rozmezí 64 kbit/s 50 Mbit/s tam, kde není k dispozici jiná pozemní technologie Další (zejména navigační) služby IT_420 Komunikační technologie a služby téma 3 28

29 Infračervené spoje Frekvenční pásmo cca 1 THz Vzdálenost jednotky až desítky metrů, neprochází pevnými překážkami Směrový charakter Laciná realizace, Není potřeba licence Využití: Do 150 metrů datové přenosy o kapacitě až 150 Mbit/s Médium pro vytvoření bezdrátových sítí o rychlosti 1-4 Mbit/s FirLAN 10 Mbit/s (point to point spoje do 450 metrů) V LAN: Spolupráce a doplnění se sítěmi typu Ethernet IT_420 Komunikační technologie a služby téma 3 29

30 Optické (laserové) spoje Frekvenční spektrum viditelného záření (světla) Bezkabelové ( svítí se do atmosféry)! Není potřeba povolení od regulátora Jednosměrný paprsek (na obousměrný přenos potřeba dva spoje) Velmi směrový charakter Závislé na počasí (déšť, mlha) a nepřerušené viditelnosti (ptáci ) Využití: Dvoubodové propojení až na vzdálenost 5 km s kapacitou až 150 Mbit/s (typicky méně) Dočasné či záložní spojení v MAN oblasti bez nutnosti povolení od ČTÚ a pokládky kabelů IT_420 Komunikační technologie a služby téma 3 30

31 Zdroj: IT_420 Komunikační technologie a služby téma 3 31

32 Bezdrátová média - shrnutí Vzdálenost Rychlost Poznámka Radiové spoje Cca 1000 km Cca kbit/s Všesměrové vysílání Mikrovlnné spoje Do 25 km Až 10 Mbit/s Přímá viditelnost GSM Satelitní spoje Infračervené spoje Laserové spoje Až do 50 km Cca 1000 km Do 150 metrů Do 5 km Až 400 kbit/s Až 50 Mbit/s Až 150 Mbit/s Až 150 Mbit/s Základnové stanice BTS Geostacionární satelit Přímá viditelnost Přímá viditelnost IT_420 Komunikační technologie a služby téma 3 32

33 Přenosový kanál a okruh Kanál: Elementární přenosová cesta, soubor prostředků (médium včetně navazujících komponent jako ukončovače, modemy, apod.) pro jednosměrný přenos Okruh: dva kanály, každý pro jeden směr přenosu, obvykle se pojmy používají jako synonyma (tam, kde nehrozí zmatení) Na jednom fyzickém médiu s větší šířkou pásma, než je potřeba, lze různými metodami vytvořit více virtuálních kanálů (okruhů) rozdělením původního širokého kanálu na menší multiplexování (viz téma 4). IT_420 Komunikační technologie a služby téma 3 33

34 Propojení stanic médiem Obecné schéma propojení dvou stanic spojem DTE S1 S2 S1 S2 DCE Stanice A Měnič A Informační signál Přenosový signál/médium DCE DTE Měnič B Stanice B Informační signál Informaci (analogovou nebo digitální) generuje stanice A, např. počítač, kamera, telefonní přístroj. Vzniká informační signál Ten se v měniči A mění na přenosový signál, potřebný pro přenos na daném médiu V měniči B se zpětně rekonstruuje na informační signál a pošle se stanici B k reprodukci (počítači, obrazovce, reproduktoru) Přenos a transformace probíhá obousměrně Rozhraní S1 a S2 jsou zpravidla mezinárodně standardizována IT_420 Komunikační technologie a služby téma 3 34

35 Informační signál Hlas Data Obraz Druh informace Analogová Digitální Digitální Analogová Digitální Poznámka Klasicky Rozšiřuje se Vždy Málo (fax) CCD, Scan Video Analogová Převládá Digitální Rozšiřuje se IT_420 Komunikační technologie a služby téma 3 35

36 Přenos informací Informační a přenosový signál mohou být odlišné 4 možné kombinace vyjádření Informace Digitální Analogová Analogová Digitální Přenos Digitální Digitální Analogový Analogový Měnič stejnosměrný digitální codec analogovoanalogový modem Použití LAN sítě Přenos digitalizovaného hlasu Optická vlákna (např. pro analogové video) Přenos dat po analogové telefonní síti IT_420 Komunikační technologie a služby téma 3 36

37 Výhody digitálního přenosu 1. Nízká četnost chyb analogový zesilovač zesiluje i šum, digitální opakovač rekonstruuje původní informaci a vyšle ji dál bez šumu (omezí se kumulativní vliv šumu). Chybovost lze v digitálním přenosu hlídat pomocí bezpečnostních kódů, data tak lze vyslat i po méně kvalitních spojích. 2. Integrace informací různé druhy informace lze v digitálním vyjádření zpracovávat obdobně, jedním druhem zpracování a využít všech výhod společného přenosu a jejich vzájemného provázání 3. Cena digitální obvody (LSI, VLSI) jsou čím dál levnější a lacinější na údržbu (než analogové) IT_420 Komunikační technologie a služby téma 3 37

38 Výhody digitálního přenosu 4. Využití přenosové kapacity média Snadněji se implementuje digitální časové sdílení (TDM) než analogové frekvenční sdílení (FDM) přenosového kanálu Digitální informace lze efektivně komprimovat Digitální informace lze rozdělovat na jednotky, které lze vysílat a zpracovávat samostatně, podle potřeby a aktuální situace na spoji. 5. Zajištění bezpečnosti informací na digitální data lze uplatnit kryptografické techniky šifrování a podepisování IT_420 Komunikační technologie a služby téma 3 38

39 Měniče signálu - codec Codec (kodér-dekodér) Převod analogové informace na digitální přenosový signál (digitalizace) a poté převod zpět na analogový signál (modulace) Použití zejména pro přenos hlasu po digitálních linkách a ústřednách Příklad: PCM (Pulse code modulation) Vzorkování s určitou frekvencí (periodické odečítání analogového signálu) IT_420 Komunikační technologie a služby téma 3 39

40 Měniče signálu - codec Příklad: PCM (Pulse code modulation) Nyquistův teorém: pokud se periodicky vzorkuje signál s frekvencí 2x vyšší, než je nejvyšší frekvence v signálu, pak vzorky obsahují všechny informace které původní (analogový) signál obsahuje Tj. pro hlasový kanál o šířce 4000Hz stačí vzorkování signálu 8000x za sekundu (8000 Hz) Kvantizace je vyjádření velikosti vzorku digitální hodnotou v určité podrobnosti (např. 8 bitů: 256 různých úrovní informace) IT_420 Komunikační technologie a služby téma 3 40

41 Měniče signálu - codec Úroveň signálu čas PCM telefonní hlas Výsledný digitální datový tok je: 8000 vzorků za sekundu * 8 bitů na vzorek: 64 kbit/s Kódovacími technikami je možné tok snížit, je možné využít snížení kvality či kompresi až pod 8 kbit/s PCM barevná TV Šíře pásma 4,6 MHz, 10 bitů/vzorek = 92 Mbit/s, lze zmenšit na 15 Mbit/s Komerčním videokonferencím stačí i 1,5 Mbit/s či 64 kbit/s IT_420 Komunikační technologie a služby téma 3 41

42 Měniče signálu - modem Modem (modulátor-demodulátor) Opak kodeku: nejdříve modulace pro přenos po analogovém spoji a poté digitalizace zpět na původní informační signál Modulace Tzv. nosný (carrier) signál s konstantní frekvencí, amplitudou a fází (neobsahuje žádnou informaci) Digitální informace (to, co chceme přenést) se do nosného signálu zakóduje jako změna oproti jeho běžnému průběhu Fázová, amplitudová a frekvenční modulace IT_420 Komunikační technologie a služby téma 3 42

43 Modulace Nosný analogový signál Digitální informační signál Amplitudová modulace Fázová modulace IT_420 Komunikační technologie a služby téma 3 43

44 Modulace Digitální informační signál Frekvenční modulace Frekvenční telefonní spoje, radiové přenosy vysokými frekvencemi Amplitudová telefonní spoje, přenos optickým vláknem, radiové přenosy nízkými frekvencemi Dvoustavová X Vícestavová modulace (kolik může nabýt modulační charakteristika stavů) IT_420 Komunikační technologie a služby téma 3 44

45 Modulace a přenosová rychlost Modulační rychlost (Rm)=počet změn analogového signálu za sekundu (v Hz) Přenosová rychlost (Rp)=počet přenesených bitů za sekundu Rp=Rm*n n: počet bitů vyjádřených jedním analogovým signálem IT_420 Komunikační technologie a služby téma 3 45

46 Modulace - příklad Analogie: plně obsazené autobusy projíždějící přes úzké místo (např. přes most) Přes most může za jednotku času projet pouze určitý počet autobusů (= modulační rychlost), například 100 za minutu Počet míst v autobuse je stálý (= n), například 40 Celková přenosová kapacita mostu je tedy: Počet autobusů * počet míst Což je: 100*40 = 4000 osob/min IT_420 Komunikační technologie a služby téma 3 46

47 Shannonův zákon Určuje teoretickou maximální přenosovou rychlost kanálu při digitálním přenosu. Odráží vztah šíře pásma a šumových vlastností kanálu, které ovlivňují přenosovou rychlost. Maximální rychlost = W log 2 (1+S/N) W = šířka pásma v Hz S/N = poměr signál/šum v decibelech Např. pro přenos modemem po telefonních linkách v pásmu Hz je šířka pásma 2700 Hz Poměr signál/šum výrazně ovlivněn analogově/digitálními převodníky v telefonní ústředně přenos od uživatele je omezen na 33,6-48 kbit/s. V opačném směru lze za příznivých podmínek dosáhnout až 56 kbit/s, digitálně/analogové převodníky poměr signál/šum výrazně nezhoršují IT_420 Komunikační technologie a služby téma 3 47

48 Základní a přeložené pásmo Přenos v základním pásmu Přenos digitálním signálem Je nutno využít pásmo, které signál zaujímá, nedochází k modulaci Přenos v přeloženém pásmu Přenos analogovým signálem Nosný signál (modulovaný) je v jiném frekvenčním pásmu než informační (jímž modulujeme) IT_420 Komunikační technologie a služby téma 3 48

49 Modemy Fungování modemu Vysílací a přijímací okruh Řídící a sychronizační jednotka, linkový modul Vlastnosti: Auto-answer Auto-dial Auto-speed sensing Auto-fallback komprese detekce a oprava chyb IT_420 Komunikační technologie a služby téma 3 49

50 Modemy Trendy v analogových modemech Přenosové rychlosti až do 56 kbit/s Specializace, řada různých druhů modemů (v hovorovém frekvenčním pásmu) Komprese dat, detekce chyb, zabezpečení, zpětné volání Seriové, synchronní, dulplexní, programovatelné (např. AT příkazy) Příkazový a komunikační režim Provedení: Samostatné, rozšiřující deska, PC Card IT_420 Komunikační technologie a služby téma 3 50

51 Modemy Standardizace modemů Nutné ke spolupráci obou modemů (DCE), musí komunikovat stejným protokolem Určuje max. rychlost, způsob modulace a přenosu (plný/poloviční duplex), synchronnost/asynchronnost přenosu, komutovaný/pevný spoj, 2drát/4drát Řeší i doplňkové funkce jako opravu chyb, kompresi atd. Protokoly proprietární Hayes AT příkazy k řízení modemu a jeho charakteristik (nikoliv přenosu), 15 skupin + rozšíření, např. automatická volba ATDT MNP Microcom Network Protocol k řízení přenosu komprese, detekce a oprava chyb přímo v modemu, 10 tříd (2,3,4 pro opravu chyb; 5 a 7-komprese až 2:1) IT_420 Komunikační technologie a služby téma 3 51

52 Modemy - protokoly pro řízení Protokoly pro řízení přenosu dle ITU-T (starší) V.17 faxování bit/s V.32bis datové spojení bit/s V.34/V34bis datové spojení bit/s a bit/s V.42 oprava chyb dle LAP M V.42bis komprese až 4:1 IT_420 Komunikační technologie a služby téma 3 52

53 Modemy aktuální protokoly ITU-T V.90/V.92 Asymetrický Download 56kbit/s (u V.90 i V.92) Upload 48kbit/s (pro V.92), 36 kbit/s pro (V.90) Pro dosažení těchto rychlostí smí být na přenosové trase pouze jediný D/A převodník, tj. poslední analogový spoj musí končit na ústředně a dále musí být cesta signálu digitální Konkrétní rychlosti ovšem závisí na stavu telekomunikační sítě Stále funguje pouze v hlasovém pásmu V.44 komprese až 5:1 IT_420 Komunikační technologie a služby téma 3 53

54 Pohled do modelu OSI 1. vrstva - fyzická: Řeší úrovně signálů, hodnoty frekvence, charakteristiky prostředí a další. Specifikuje rozhraní DTE na DCE. DCE je součástí 1. vrstvy. 7. Aplikační 6. Prezentační 5. Relační 4. Transportní 3. Síťová 2. Spojová Přenosové médium 1. Fyzická Pod 1. vrstvou přenosové médium IT_420 Komunikační technologie a služby téma 3 54

Kroucená dvojlinka. původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení. potah (STP navíc stínění)

Kroucená dvojlinka. původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení. potah (STP navíc stínění) Fyzická vrstva Kroucená dvojlinka původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení potah (STP navíc stínění) 4 kroucené páry Kroucená dvojlinka dva typy: nestíněná

Více

Kroucená dvojlinka. potah. 4 kroucené páry. STP navíc stínění

Kroucená dvojlinka. potah. 4 kroucené páry. STP navíc stínění Fyzická vrstva Kroucená dvojlinka původně telefonní kabel, kroucením sníženo rušení pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) nestíněná (Unshielded Twisted Pair, UTP) stíněná (Shielded Twisted Pair, STP)

Více

Přenosová média KIV/PD Přenos dat Martin Šimek

Přenosová média KIV/PD Přenos dat Martin Šimek Přenosová média KIV/PD Přenos dat Martin Šimek O čem přednáška je? 2 Frekvence, připomenutí skutečností 3 Úvodní přehled 4 Úvodní přehled 5 6 Frekvenční spektrum elektromagnetických kanálů Základní klasifikace

Více

KIV/PD. Přenosová média

KIV/PD. Přenosová média KIV/PD Přenosová média Přenos dat Martin Šimek O čem přednáška je? 2 frekvenční spektrum elektromagnetických signálů přehled vlastností přenosových médií kroucená dvoulinka koaxiální kabel optické vlákno

Více

Počítačové sítě 1 Přednáška č.2 Fyzická vrstva

Počítačové sítě 1 Přednáška č.2 Fyzická vrstva Počítačové sítě 1 Přednáška č.2 Fyzická vrstva Osnova Fyzická vrstva v ISO/OSI modelu Standardy fyzické vrstvy Základní principy přenosu signálu Kódování a modulace signálu Měření Strukturovaná kabeláž

Více

IEEE802.3 Ethernet. Ethernet

IEEE802.3 Ethernet. Ethernet IEEE802.3 Ethernet Ethernet 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy IEEE802.3 Ethernet část IV. 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ OVANET a.s. Datum vydání: 17. prosince 2012 Verze: 3.0-1 - Obsah Úvod... - 3 - Předmět specifikace... - 3 - Koncový bod sítě... - 3

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Základy práce s počítačovými sítěmi a jejich správou Hardware

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Základy práce s počítačovými sítěmi a jejich správou Hardware

Více

přenosové rychlosti v počítačových sítích útlum

přenosové rychlosti v počítačových sítích útlum přenosové rychlosti v počítačových sítích útlum větší pro vyšší frekvence zvyšuje se s rostoucí délkou kabelu odolnost vůči rušení (interference) přeslechy (crosstalks)= přenášený signál může ovlivňovat

Více

Seminář 1 Přenosová média

Seminář 1 Přenosová média Přenosová média Přenosové médium prostředí pro vedení/šíření signálu Přenosová média pro distribuci signálu kroucená dvoulinka - twisted pair koaxiální kabel optický kabel vzduch (bezdrátové přenosy) 1

Více

Rozdíl mezi ISDN a IDSL Ú ústředna K koncentrátor pro agregaci a pro připojení k datové síti. Pozn.: Je možné pomocí IDSL vytvořit přípojku ISDN.

Rozdíl mezi ISDN a IDSL Ú ústředna K koncentrátor pro agregaci a pro připojení k datové síti. Pozn.: Je možné pomocí IDSL vytvořit přípojku ISDN. xdsl Technologie xdsl jsou určeny pro uživatelské připojení k datové síti pomocí telefonní přípojky. Zkratka DSL (Digital Subscriber Line) znamené digitální účastnickou přípojku. Dělí se podle typu přenosu

Více

Název Kapitoly: Přístupové sítě

Název Kapitoly: Přístupové sítě Cvičení: UZST, ČVUT Fakulta DOPRAVNÍ Název Kapitoly: Přístupové sítě Cíle kapitoly: Definice základních pojmů přístupová síť, transportní síť. Klasifikace přístupových sítí, Druhy přístupových sítí Metalické

Více

Připojení k rozlehlých sítím

Připojení k rozlehlých sítím Připojení k rozlehlých sítím Základy počítačových sítí Lekce 12 Ing. Jiří ledvina, CSc Úvod Telefonní linky ISDN DSL Kabelové sítě 11.10.2006 Základy počítačových sítí - lekce 12 2 Telefonní linky Analogové

Více

ednáška a metody digitalizace telefonního signálu Ing. Bc. Ivan Pravda

ednáška a metody digitalizace telefonního signálu Ing. Bc. Ivan Pravda 2.předn ednáška Telefonní kanál a metody digitalizace telefonního signálu Ing. Bc. Ivan Pravda Telekomunikační signály a kanály - Při přenosu všech druhů telekomunikačních signálů je nutné řešit vztah

Více

Moderní technologie linek. Zvyšování přenosové kapacity Zvyšování přenosové spolehlivosti xdsl Technologie TDMA Technologie FDMA

Moderní technologie linek. Zvyšování přenosové kapacity Zvyšování přenosové spolehlivosti xdsl Technologie TDMA Technologie FDMA Moderní technologie linek Zvyšování přenosové kapacity Zvyšování přenosové spolehlivosti xdsl Technologie TDMA Technologie FDMA Zvyšování přenosové kapacity Cílem je dosáhnout maximum fyzikálních možností

Více

TÉMATICKÝ OKRUH Počítače, sítě a operační systémy

TÉMATICKÝ OKRUH Počítače, sítě a operační systémy TÉMATICKÝ OKRUH Počítače, sítě a operační systémy Číslo otázky : 7. Otázka : Média a topologie počítačových sítí. Sdílení přenosového média a přenosového kanálu. Přístupové metody. Příklady použití v reálných

Více

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6222/12 CS Příručka pro uživatele Obsah 1 Důležité informace 4 Bezpečnost 4 Recyklace 4 2 Vaše zařízení SDV6222 5 Přehled 5 3 Začínáme

Více

Základní principy přeměny analogového signálu na digitální

Základní principy přeměny analogového signálu na digitální Základní y přeměny analogového signálu na digitální Pro přenos analogového signálu digitálním systémem, je potřeba analogový signál digitalizovat. Digitalizace je uskutečňována pomocí A/D převodníků. V

Více

Počítačové sítě I. 3. Přenos informace Miroslav Spousta, 2005 <qiq@ucw.cz>, http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/

Počítačové sítě I. 3. Přenos informace Miroslav Spousta, 2005 <qiq@ucw.cz>, http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/ Počítačové sítě I 3. Přenos informace Miroslav Spousta, 2005 , http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/ 1 Základy: bit a byte bit (kousek) nabývá hodnoty 0 nebo 1 jedna binární číslice, jedno paměťové

Více

Maturitní otázka z POS - č. 14. Topologie sítí

Maturitní otázka z POS - č. 14. Topologie sítí Topologie sítí základní topologie sítí hardwarové prvky sítí software sítě Základní topologie sítí Topologie sítí se zabývá zapojením počítačových sítích a zachycením jejich skutečné (reálné) a logické

Více

1. Základy teorie přenosu informací

1. Základy teorie přenosu informací 1. Základy teorie přenosu informací Úvodem citát o pojmu informace Informace je název pro obsah toho, co se vymění s vnějším světem, když se mu přizpůsobujeme a působíme na něj svým přizpůsobováním. N.

Více

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat.

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Počítačové sítě Počítačová síť je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Základní prvky sítě Počítače se síťovým adaptérem pracovní

Více

Přístupové sítě nové generace - NGA. Jiří Vodrážka

Přístupové sítě nové generace - NGA. Jiří Vodrážka Přístupové sítě nové generace - NGA Jiří Vodrážka Definice NGA Co jsou přístupové sítě nové generace? Doporučení Komise 2010/572/EU: kabelové přístupové sítě, které sestávají zcela nebo zčásti z optických

Více

Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení.

Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení. 10. Bezdrátové sítě Studijní cíl Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení. Doba nutná k nastudování 1,5 hodiny Bezdrátové komunikační technologie Uvedená kapitola

Více

EU-OPVK: VY_32_INOVACE_FIL7 Vojtěch Filip, 2013

EU-OPVK: VY_32_INOVACE_FIL7 Vojtěch Filip, 2013 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Tématický celek Inovace výuky ICT na BPA Název projektu Inovace a individualizace výuky Název materiálu Technické vybavení počítačových sítí Číslo materiálu VY_32_INOVACE_FIL7

Více

4 Nemetalické přenosové cesty

4 Nemetalické přenosové cesty David Urbanec 4.B 4 Nemetalické přenosové cesty David Urbanec Nemetalické přenosové cesty Mezi nemetalické přenosové cesty se ředí například wi-fi síť a optické vlákno, ani v jednom s těchto dvou příkladu

Více

Učební osnova předmětu ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ

Učební osnova předmětu ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ Učební osnova předmětu ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ Obor vzdělání: 26-41-M/01 Elektrotechnika, zaměření slaboproud Forma vzdělávání: denní studium Ročník kde se předmět vyučuje: čtvrtý Počet týdenních vyučovacích

Více

1. Základy bezdrátových sítí

1. Základy bezdrátových sítí 1. Základy bezdrátových sítí Bezdrátová síť (WLAN) Je to typ počítačové sítě, ve které je spojení mezi jednotlivými účastníky sítě uskutečňováno pomocí elektromagnetických vln. Z hlediska funkčnosti a

Více

Cílem kapitoly je seznámit studenta se síťovými kartami, zapojením síťových karet a jejich charakteristikami.

Cílem kapitoly je seznámit studenta se síťovými kartami, zapojením síťových karet a jejich charakteristikami. Síťové karty Cílem kapitoly je seznámit studenta se síťovými kartami, zapojením síťových karet a jejich charakteristikami. Klíčové pojmy: Síťová karta, ethernet, UTP, MAC, RJ-45. Úvod Síťová karta (Network

Více

Počítačové sítě. IKT pro PD1

Počítačové sítě. IKT pro PD1 Počítačové sítě IKT pro PD1 Počítačová síť Je to soubor technických prostředků umožňujících komunikaci a výměnu dat mezi počítači. První počítačové sítě armádou testovány v 60. letech 20.století. Umožňuje

Více

Měření satelitů. Satelitní přenos je téměř nejpoužívanější provozování televize v Norsku. Protože Norsko má malou hustotu osídlení a členitý terén.

Měření satelitů. Satelitní přenos je téměř nejpoužívanější provozování televize v Norsku. Protože Norsko má malou hustotu osídlení a členitý terén. Měření satelitů Úvod Satelitní přenos je téměř nejpoužívanější provozování televize v Norsku. Protože Norsko má malou hustotu osídlení a členitý terén. Naším úkolem bylo popsat používání frekvenčního spektra

Více

Technologie počítačových sítí 3. přednáška

Technologie počítačových sítí 3. přednáška Technologie počítačových sítí 3. přednáška Obsah třetí přednášky: Fyzická vrstva Fyzická vrstva Sériové linky Modemy - Komutovaná linka - Pevná linka - Automatický modem - Základní pásmo a přeložené pásmo

Více

Siklu nová generace spojů v E-band pásmu

Siklu nová generace spojů v E-band pásmu Siklu nová generace spojů v E-band pásmu Siklu Petach Tikva, Izrael vývoj vlastní technologie založeno 2008 Siklu Etherhaul Carrier-grade Ethernet spoj pro páteře mobilních sítí, operátory/isp i podniky

Více

MOBILNÍ KOMUNIKACE LABORATORNÍ CVIČENÍ. VoIP přenos hlasu v prostředí IP. MAREK Michal Po 10:00. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ Fakulta elektrotechnická

MOBILNÍ KOMUNIKACE LABORATORNÍ CVIČENÍ. VoIP přenos hlasu v prostředí IP. MAREK Michal Po 10:00. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ Fakulta elektrotechnická MAREK Michal Po 10:00 LABORATORNÍ CVIČENÍ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ Fakulta elektrotechnická MOBILNÍ KOMUNIKACE SEMESTRÁLNÍ PRÁCE VoIP přenos hlasu v prostředí IP Letní semestr 2006/2007 Počet stran:

Více

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě Počítačové sítě Počítačová síť Je soubor technických prostředků, které umožňují spojení mezi počítači a výměnu informací prostřednictvím tohoto spojení. Postupný rozvoj během druhé poloviny 20. století.

Více

České Radiokomunikace

České Radiokomunikace České Radiokomunikace Nové trendy v oblasti radiových sítí a sdílení telekomunikační infrastruktury Marcel Procházka Manažer pro rozvoj služeb a strategii Malenovice 29.4.2010 Kdo jsme Expert na trhu vysílacích

Více

Lekce 6: Základy datových komunikací II.

Lekce 6: Základy datových komunikací II. 7 Počítačové sítě, v. 3.3 Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha Lekce 6: Základy datových komunikací II. Jiří Peterka Slide č. 1 připomenutí přenosová

Více

Wi-Fi aplikace v důlním prostředí. Robert Sztabla

Wi-Fi aplikace v důlním prostředí. Robert Sztabla Robert Sztabla Robert Sztabla Program Páteřní síť Lokalizace objektů Hlasové přenosy Datové přenosy v reálném čase Bezpečnost Shrnutí Páteřní síť Wi-Fi aplikace v důlním prostředí Spolehlivé zasíťování

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ ZÁKLADNÍ INFORMACE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ ZÁKLADNÍ INFORMACE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ ZÁKLADNÍ INFORMACE 2005 OBSAH SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Počítačové sítě POÈÍTAÈOVÉ SÍTÌ...3 TOPOLOGIE SÍTÍ...3 SBÌRNICE (BUS)...3 HVÌZDA (STAR)...4 KRUH (RING)...4 TYPY KABELÙ PRO

Více

EXI. Společná distribuce satelitní MF a IP signálů. Novinka. přes satelitní koaxiální kabel

EXI. Společná distribuce satelitní MF a IP signálů. Novinka. přes satelitní koaxiální kabel EXI Společná distribuce satelitní MF a IP álů přes satelitní koaxiální kabel Novinka Přehled Přehled 2 Úvod 3 EXI 3508 multipřepínač s integrovaným modemem 4 Technická data EXI 3508 5 EXI 01 modem 6 Technická

Více

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí.

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Petr Martínek martip2@fel.cvut.cz, ICQ: 303-942-073 27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Multiplexování (sdružování) - jedná se o

Více

Vypracoval: Ing. Antonín POPELKA. Datum: 30. června 2005. Revize 01

Vypracoval: Ing. Antonín POPELKA. Datum: 30. června 2005. Revize 01 Popis systému Revize 01 Založeno 1990 Vypracoval: Ing. Antonín POPELKA Datum: 30. června 2005 SYSTÉM FÁZOROVÝCH MĚŘENÍ FOTEL Systém FOTEL byl vyvinut pro zjišťování fázových poměrů mezi libovolnými body

Více

Otázka 22(42) Přístroje pro měření signálů, metody pro měření v časové a frekvenční doméně. Přístroje

Otázka 22(42) Přístroje pro měření signálů, metody pro měření v časové a frekvenční doméně. Přístroje Otázka 22(42) Přístroje pro měření signálů, metody pro měření v časové a frekvenční doméně Rozmanitost signálů v komunikační technice způsobuje, že rozdělení měřicích metod není jednoduché a jednoznačné.

Více

Masarykova univerzita v Brně. Pedagogická fakulta. Moderní technologie počítačových sítí

Masarykova univerzita v Brně. Pedagogická fakulta. Moderní technologie počítačových sítí Masarykova univerzita v Brně Pedagogická fakulta Moderní technologie počítačových sítí Vyučující: Ing. Martin Dosedla Vypracoval: Bureš Lubomír Brno, 2009 Moderní technologie počítačových sítí Vybrané

Více

Jedno vlákno nestačí tak jak? 40 /100 Gigabit Ethernet

Jedno vlákno nestačí tak jak? 40 /100 Gigabit Ethernet Jedno vlákno nestačí tak jak? 40 /100 Gigabit Ethernet Bel Stewart s.r.o. Na Bojišti 2 Praha 2 120 00 www.belstewart.cz www.hubersuhner.com Jan Fulín Roman Pinc Optické komunikace 2010 21.-22. října 2010

Více

KNX/EIB Celosvětově normalizovaný systém inteligentní instalace (2) Ing. Josef Kunc

KNX/EIB Celosvětově normalizovaný systém inteligentní instalace (2) Ing. Josef Kunc KNX/EIB Celosvětově normalizovaný systém inteligentní instalace (2) Ing. Josef Kunc Noremní požadavky na systémové instalace KNX/EIB Všechny základní požadavky na hardwarové řešení i na činnost systému

Více

IT_420 Komunikační technologie a služby

IT_420 Komunikační technologie a služby KIT VŠE v Praze IT_420 Komunikační technologie a služby Téma 9: Moderní přístupové technologie (xdsl, CATV, PLC) Verze 1.2 Jandoš, Matuška Obsah Digital Subscriber Line (xdsl) Architektura, frekvenční

Více

LTC 46xx a LTC 47xx Jednotky pro přenos po optických vláknech

LTC 46xx a LTC 47xx Jednotky pro přenos po optických vláknech CCTV LTC 46xx a LTC 47xx Jednotky pro přenos po optických vláknech LTC 46xx a LTC 47xx Jednotky pro přenos po optických vláknech K dispozici jsou modely pro přenos a dat Není vyžadováno žádné nastavení

Více

Frekvenční rozsah wifi s ideálním rozdělením sítí na kanálu 1, 6 a 11

Frekvenční rozsah wifi s ideálním rozdělením sítí na kanálu 1, 6 a 11 OBSAH: WIFI KANÁLY TEORETICKY WIFI KANÁLY V PRAXI ANTÉNY Z HLEDISKA ZISKU ANTÉNY Z HLEDISKA POČTU ŠÍŘENÍ SIGNÁLU ZLEPŠENÍ POKRYTÍ POUŽITÍ VÍCE VYSÍLAČŮ WIFI KANÁLY TEORETICKY Wifi router vysílá na určité

Více

Počítačové sítě I. 4. Fyzická a linková vrstva sítí Miroslav Spousta, 2005 <qiq@ucw.cz>, http://ww.ucw.cz/~qiq/vsfs/

Počítačové sítě I. 4. Fyzická a linková vrstva sítí Miroslav Spousta, 2005 <qiq@ucw.cz>, http://ww.ucw.cz/~qiq/vsfs/ Počítačové sítě I 4. Fyzická a linková vrstva sítí Miroslav Spousta, 2005 , http://ww.ucw.cz/~qiq/vsfs/ 1 Fyzická vrstva podle ISO/OSI nejnižší vrstva sítí fyzické parametry kabeláž, konektory,

Více

Měření závislosti přenosové rychlosti na vložném útlumu

Měření závislosti přenosové rychlosti na vložném útlumu Měření závislosti přenosové rychlosti na vložném útlumu Úvod Výrazným činitelem, který upravuje maximální přenosovou rychlost, je vzdálenost mezi dvěma bezdrátově komunikujícími body. Tato vzdálenost je

Více

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje Komunikační modul Pro domácnosti AD-FU/CU/GU verze 4.0 E35C Technické údaje Komunikační moduly E35C AD-xU verze 4.0 zajišťují komunikaci TCP/IP prostřednictvím mobilní sítě 2G/3G mezi měřidly E350 a centrálním

Více

Informační a komunikační technologie. 1.7 Počítačové sítě

Informační a komunikační technologie. 1.7 Počítačové sítě Informační a komunikační technologie 1.7 Počítačové sítě Učební obor: Kadeřník, Kuchař - číšník Ročník: 1 1. Základní vlastnosti 2. Technické prostředky 3. Síťová architektura 1. Peer-to-peer 2. Klient-server

Více

Strukturovaná kabeláž KELine HOME NETWORKING pro bytové a rodinné domy

Strukturovaná kabeláž KELine HOME NETWORKING pro bytové a rodinné domy Strukturovaná kabeláž KELine HOME NETWORKING pro bytové a rodinné domy Plánujete stavět nebo renovovat bytový nebo rodinný dům? Nezapomeňte na kvalitní, dobře dimenzovanou a nadčasovou kabeláž, která je

Více

4. Co je to modulace, základní typy modulací, co je to vícestavová fázová modulace, použití. Znázorněte modulaci, která využívá 4 amplitud a 4 fází.

4. Co je to modulace, základní typy modulací, co je to vícestavová fázová modulace, použití. Znázorněte modulaci, která využívá 4 amplitud a 4 fází. Písemná práce z Úvodu do počítačových sítí 1. Je dán kanál bez šumu s šířkou pásma 10kHz. Pro přenos číslicového signálu lze použít 8 napěťových úrovní. a. Jaká je maximální baudová rychlost? b. Jaká je

Více

generální licenci č. GL-30/R/2000

generální licenci č. GL-30/R/2000 Český telekomunikační úřad Se sídlem Klimentská 27, Praha 1 Praha 21. listopadu 2000 Č.j. 502500/2000-613 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy vydává podle 95

Více

Bezdrátové sítě Wi-Fi Původním cíl: Dnes

Bezdrátové sítě Wi-Fi Původním cíl: Dnes Bezdrátové sítě Nejrozšířenější je Wi-Fi (nebo také Wi-fi, WiFi, Wifi, wifi) Standard pro lokální bezdrátové sítě (Wireless LAN, WLAN) a vychází ze specifikace IEEE 802.11. Původním cíl: Zajišťovat vzájemné

Více

Komunikační zařízení. s rozhraním ethernet. Řešení založená na technologii Ethernet. Rozšiřte svoji průmyslovou síť.

Komunikační zařízení. s rozhraním ethernet. Řešení založená na technologii Ethernet. Rozšiřte svoji průmyslovou síť. Komunikační zařízení s rozhraním ethernet Řešení založená na technologii Ethernet. Rozšiřte svoji průmyslovou síť. Neustále se rozšiřující řada výrobků pro datovou komunikaci založenou na technologii Ethernet

Více

1 Počítačové sítě, internet

1 Počítačové sítě, internet 1 Počítačové sítě, internet Počítačová síť není nic jiného než propojení několika počítačů mezi sebou. Takovéto propojení počítačů umožňuje pohodlnou komunikaci a výměnu dat mezi počítači. Jsou-li do sítě

Více

Účinky měničů na elektrickou síť

Účinky měničů na elektrickou síť Účinky měničů na elektrickou síť Výkonová elektronika - přednášky Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Definice pojmů podle normy ČSN

Více

České Radiokomunikace. 27.4. Martin Novák, Robert Kolman

České Radiokomunikace. 27.4. Martin Novák, Robert Kolman České Radiokomunikace 27.4. Martin Novák, Robert Kolman O společnosti 1963 Založení společnosti Správa radiokomunikací. 1996 Založení T-Mobile Czech Republic (spolu s Deutsche Telecom) 2008 Zahájení digitalizace

Více

Nabídka na rekonstrukci společných televizních rozvodů v bytovém domě

Nabídka na rekonstrukci společných televizních rozvodů v bytovém domě www.infos.cz Pobočka: 79601,Prostějov Tel: +420 588 882 111 Barákova 5 e-mail: grygar@infos.cz Pobočka: 68201 Vyškov Tel: +420 608 515 539 23 května e-mail: mfialka@infos.cz IČO: 25849638 DIČ: CZ25849638

Více

Charakteristiky zvuk. záznamů

Charakteristiky zvuk. záznamů Charakteristiky zvuk. záznamů Your Name Jan Kvasnička Your Title 2010 Roman Brückner Your Organization (Line #1) Your Organization (Line #2) Obsah prezentace Digitalizace zvuku Audio formáty Digitální

Více

Technologie xdsl a Frame Relay sítě

Technologie xdsl a Frame Relay sítě KIV/PD Technologie xdsl a Frame Relay sítě Přenos dat Martin Šimek Digital Subscriber Line 2 další vývojový stupeň (po ISDN) využití stávající telefonní přípojky další zvyšování přenosové rychlosti není

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIII - 2.1.6 Druhy kabelů

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIII - 2.1.6 Druhy kabelů Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIII - 2.1.6 Druhy kabelů Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 3. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 Obsah Ethernet

Více

STÍNÍCÍ TECHNIKA BUDOUCNOSTI

STÍNÍCÍ TECHNIKA BUDOUCNOSTI DOMÁCÍ AUTOMATIZACE STÍNÍCÍ TECHNIKA BUDOUCNOSTI DANIEL MATĚJKA PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI LG SYSTEM (DIVIZE DOMÁCÍ AUTOMATIZACE) DOMÁCÍ AUTOMATIZACE Zpracování elektoprojektů, domovní fotovoltaické systémy,

Více

Sběrnice. Parametry sběrnic: a. Přenosová rychlost - určuje max. počet bitů přenesených za 1 sekundu [b/s]

Sběrnice. Parametry sběrnic: a. Přenosová rychlost - určuje max. počet bitů přenesených za 1 sekundu [b/s] Sběrnice Sběrnice je soustava vodičů, které zajišťují propojení jednotlivých obvodů počítače. Používají se k přenosu dat, adres, řídicích a stavových signálů. Sběrnice v PC jsou uspořádaný hierarchicky

Více

NOVINKY Z DÍLNY ALCOMA

NOVINKY Z DÍLNY ALCOMA NOVINKY Z DÍLNY ALCOMA Alcoma, spol. s r.o. Vinšova 11 106 00 Praha 10 Jakub Rejzek David Němec Nové spoje ALCOMA, sériová výroba již zahájena údaj v Mbit/s PŘEHLED VÝROBY AL10D MP100 100 AL10D MP165 165

Více

Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a pro dálkový přístup

Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a pro dálkový přístup s 9 263 9263p01 DESIGO PX Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a pro dálkový přístup Pro procesní podstanice, typ PXC..-U PXA30-NT Pro komunikaci podstanic PXC -U v síti systému pro řízení budov

Více

Počítačové sítě I. 1. Úvod Miroslav Spousta, 2005 <qiq@ucw.cz>, http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/

Počítačové sítě I. 1. Úvod Miroslav Spousta, 2005 <qiq@ucw.cz>, http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/ Počítačové sítě I 1. Úvod Miroslav Spousta, 2005 , http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/ 1 Výpočetní model Proč vznikly počítačové sítě? Souvislost s používaným výpočetním modelem: kde jsou uloženy

Více

IEEE802.11 Wi FI. Wi Fi

IEEE802.11 Wi FI. Wi Fi IEEE802.11 Wi FI Wi Fi 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy IEEE802.11 Wi Fi _ část V. 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Obr.

Více

Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Datové sběrnice CAN. Brno, Česká republika

Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Datové sběrnice CAN. Brno, Česká republika Ústav automobilního a dopravního inženýrství Datové sběrnice CAN Brno, Česká republika Obsah Úvod Sběrnice CAN Historie sběrnice CAN Výhody Sběrnice CAN Přenos dat ve vozidle s automatickou převodovkou

Více

Základy spojovací techniky

Základy spojovací techniky EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Základy spojovací techniky PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206 Funkce účastnické

Více

Optické sítě pasivní řešení nejen FTTD/FTTH. MODnet - Areálové sítě a řešení pro Enterprise 2010 Radek Helán, NETWORK GROUP s.r.o.

Optické sítě pasivní řešení nejen FTTD/FTTH. MODnet - Areálové sítě a řešení pro Enterprise 2010 Radek Helán, NETWORK GROUP s.r.o. Optické sítě pasivní řešení nejen FTTD/FTTH MODnet - Areálové sítě a řešení pro Enterprise 2010 Radek Helán, NETWORK GROUP s.r.o. Trendy ve vývoji podnikových sítí Zvyšování rychlosti podnikových páteří

Více

DUM č. 6 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů

DUM č. 6 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů projekt GML Brno Docens DUM č. 6 v sadě 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů Autor: Roman Hrdlička Datum: 28.11.2013 Ročník: 1A, 1B, 1C Anotace DUMu: přehled interních sběrnic a vstup-výstupních interface

Více

11. Polovodičové diody

11. Polovodičové diody 11. Polovodičové diody Polovodičové diody jsou součástky, které využívají fyzikálních vlastností přechodu PN nebo přechodu kov - polovodič (MS). Nelinearita VA charakteristiky, zjednodušeně chápaná jako

Více

IEEE802.11 Wi FI. Wi Fi

IEEE802.11 Wi FI. Wi Fi IEEE802.11 Wi FI Wi Fi Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy IEEE802.11 Wi Fi _ část II. 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Obr.

Více

Multipřepínače MU pro hvězdicové rozvody

Multipřepínače MU pro hvězdicové rozvody Multipřepínače MU pro hvězdicové rozvody Multipřepínače ALCAD série 913 jsou určeny k hvězdicovému rozvodu signálu TV+FM (digitálního i analogového) a satelitního signálu z jednoho nebo dvou satelitních

Více

Bezdrátový přenos signálu v reálné aplikaci na letadle.

Bezdrátový přenos signálu v reálné aplikaci na letadle. Bezdrátový přenos signálu v reálné aplikaci na letadle. Jakub Nečásek TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF

Více

Architektura počítačů. Zvukové karty

Architektura počítačů. Zvukové karty Architektura počítačů Zvukové karty Zvuková karta Zařízení které slouží k počítačovému zpracování zvuku. Vstupy a výstupy zvukové karty: Analogový výstup pro stereo signál (sluchátka, přední reproduktory)

Více

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Spojujeme elektrotechniku a informatiku PRACUJ V OBORU. S OBRATEM VÍCE NEŽ MILIARD Kč

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Spojujeme elektrotechniku a informatiku PRACUJ V OBORU. S OBRATEM VÍCE NEŽ MILIARD Kč FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Spojujeme elektrotechniku a informatiku PRACUJ V OBORU S OBRATEM VÍCE NEŽ MILIARD Kč (celosvětový roční výnos mobilních operátorů zdroj Strategy Analytics 2013) Studuj obory KOMUNIKAČNÍ

Více

Úvod do počítačových sítí

Úvod do počítačových sítí Úvod do počítačových sítí =spojení dvou a více počítačů za účelem sdílení informací a nebo zdrojů 2 firmy,úřady, nemocnice, státní správa,... komunikace uvnitř firmy a s vnějškem sdílení zdrojů a tím snížení

Více

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země strana 2 Co je DPZ Dálkový průzkum je umění rozdělit svět na množství malých barevných čtverečků, se kterými si lze hrát na počítači a odhalovat jejich neuvěřitelný

Více

Aplikovaná informatika

Aplikovaná informatika 1 Aplikovaná informatika ALTERNATIVNÍ KOMUNIKACE ZEMÁNEK, Z. - PLUSKAL, D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Internet. Počítačová síť, adresy, domény a připojení. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Internet. Počítačová síť, adresy, domény a připojení. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Internet Počítačová síť, adresy, domény a připojení Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Počítačová síť počítačová síť = označení pro několik navzájem propojených počítačů,

Více

Možnosti připojení k internetu

Možnosti připojení k internetu Možnosti připojení k internetu jak se staví komunitní sítě Michal Kratochvíl KIV ZČU - FAV Poskytovatelé připojení (ISP Internet service providers) - charakteristika Komerční společnosti Společnosti s

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. výstup

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. výstup ELEKTONIKA I N V E S T I C E D O O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í 1. Usměrňování a vyhlazování střídavého a. jednocestné usměrnění Do obvodu střídavého proudu sériově připojíme diodu. Prochází jí proud

Více

Navyšování propustnosti a spolehlivosti použitím více komunikačních subsystémů

Navyšování propustnosti a spolehlivosti použitím více komunikačních subsystémů Navyšování propustnosti a spolehlivosti použitím více komunikačních subsystémů Doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D. České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra telekomunikační techniky

Více

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Stolní přepínač 10/100M Fast Ethernet 5 portový / 8 portový Popis zařízení: 2 1 4 2 1 4 3 1 - LED kontrolka napájení 2 - LED kontrolky pro jednotlivé porty 3 - napájecí

Více

Telefonie VoIP. Multimedia Internet Intranet Radio TV. VISOCALL IP. IP komunikační systém pro zdravotnictví Výstavba systému

Telefonie VoIP. Multimedia Internet Intranet Radio TV. VISOCALL IP. IP komunikační systém pro zdravotnictví Výstavba systému Nouzové volání Telefonie VoIP Platební systém Multimedia Internet Intranet Radio TV.. VISOCALL IP IP komunikační systém pro zdravotnictví Výstavba systému Komunikační kanály systému Nouzové přivolání pomoci

Více

Přístupy a ceny PŘÍLOHA 1 SMLOUVY. o přístupu k infrastruktuře sítě společnosti O2 Czech Republic a.s. využívající technologie Broadband

Přístupy a ceny PŘÍLOHA 1 SMLOUVY. o přístupu k infrastruktuře sítě společnosti O2 Czech Republic a.s. využívající technologie Broadband PŘÍLOHA 1 Přístupy a ceny SMLOUVY o přístupu k infrastruktuře sítě společnosti využívající technologie Broadband mezi společnostmi a Poskytovatelem 1. Přehled rozsahu SLUŽeb a jednotlivých typů přístupů

Více

Digital Indoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 30

Digital Indoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 30 Digital Indoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 30 Picture similar User manual Bedienungsanleitung Manuel d utilisation Manuale utente Manual del usuario Bruksanvisning Käyttöohje Felhasználói kézikönyv Návod

Více

Kombinovaný adaptér se síťovou zásuvkou chráněnou svodičem přepětí. Adaptér chrání síťový zdroj a datové vstupy připojeného telekomunikačního

Kombinovaný adaptér se síťovou zásuvkou chráněnou svodičem přepětí. Adaptér chrání síťový zdroj a datové vstupy připojeného telekomunikačního DEHN chrání. 909 300 DPO 230 TV 909 300 4013364117723 4-3-1 233,8 g 1 Stk. 86,00 909 310 DPO 230 NT 909 310 4013364117747 4-3-1 212 g 1 Stk. 75,50 909 320 DPO 230 ISDN 909 320 4013364136885 4-3-1 215 g

Více

Doporučení pro vedení kabeláže a přípravu kabelových tras při plánování a provádění instalací systému Control4

Doporučení pro vedení kabeláže a přípravu kabelových tras při plánování a provádění instalací systému Control4 Doporučení pro vedení kabeláže a přípravu kabelových tras při plánování a provádění instalací systému Control4 Seznam připojovaných technologií Řídicí systém Control4 Topení a klimatizace centrální zdroj

Více

i4wifi a.s. produktové novinky Duben 2015

i4wifi a.s. produktové novinky Duben 2015 i4wifi a.s. produktové novinky Duben 2015 MIKROTIK RB941-2nD 32 MB RAM, 650 MHz, 4x LAN, 1x 2,4 GHz, 802.11n, L4 RB941-2nD je o výkonný RouterBoard vhodný do domácnosti a kanceláře. Uvnitř zařízení jsou

Více

Název: Druhy elektromagnetického záření

Název: Druhy elektromagnetického záření Název: Druhy elektromagnetického záření Autor: Mgr. Lucia Klimková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět (mezipředmětové vztahy) : Fyzika (Biologie, Chemie) Tematický celek:

Více

1 Protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) a OSI model

1 Protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) a OSI model 1 Protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) a OSI model Protokoly určují pravidla, podle kterých se musí daná komunikační část chovat. Když budou dva počítače používat stejné komunikační

Více

1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny

1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny 1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny Popsaný přijímač slouží k poslechu rozhlasových stanic v pásmu středních vln. Přijímač je napájen z USB portu počítače přijímaný signál je pak připojen na

Více