SEZNAM GRAFŮ A INVESTICE DO VĚDY A VZDĚLÁVÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SEZNAM GRAFŮ A INVESTICE DO VĚDY A VZDĚLÁVÁNÍ"

Transkript

1 SEZNAM GRAFŮ A INVESTICE DO VĚDY A VZDĚLÁVÁNÍ A.1 Celkové výdaje na výzkum a vývoj Graf A1-1 Celkové výdaje na VaV, Graf A1-2 Celkové výdaje na VaV podle sektorů užití, Graf A1-3 Celkové výdaje na VaV podle typu VaV činnosti, Graf A1-4 Celkové výdaje na VaV v krajích ČR, 2001 a 2008 Graf A1-5 Celkové výdaje na VaV financované z veřejných zdrojů, Graf A1-6 Celkové výdaje na VaV financované z podnikatelských zdrojů, Graf A1-7 Roční nárůst výdajů na VaV financovaných z tuzemských podnikatelských zdrojů, Graf A1-8 Celkové výdaje na VaV, 2008 Graf A1-9 Změna podílu celkových výdajů na VaV na HDP v procentních bodech, Graf A1-10 Celkové výdaje na VaV podle hlavních zdrojů financování, 2007 Graf A1-11 Celkové výdaje na VaV podle sektorů užití, 2008 Graf A1-12 Průměrný reálný meziroční nárůst výdajů na VaV, Graf A1-13 Celkové výdaje na VaV na 1 obyvatele, (US$ v paritě kupních sil - stálé ceny roku 2000), 2008 Graf A1-14 Průměrný reálný meziroční nárůst výdajů na VaV z podnikatelských zdrojů, Graf A1-15 Celkové výdaje na VaV z podnikatelských zdrojů na 1 obyvatele, (US$ v paritě kupních sil - stálé ceny roku 2000), 2007 Graf A1-16 Výdaje na VaV financované z podnikatelských zdrojů, (mil. EUR a % z EU27), 2007 Graf A1-17 Výdaje na VaV financované z podnikatelských zdrojů, (% HDP), 2007 Graf A1-18 Průměrný reálný meziroční nárůst výdajů na VaV z veřejných zdrojů, Graf A1-19 Celkové výdaje na VaV z veřejných zdrojů na 1 obyvatele, (US$ v paritě kupních sil - stálé ceny roku 2000), 2007 Graf A1-20 Výdaje na VaV financované z veřejných zdrojů, (mil. EUR a % z EU27) Graf A1-21 Veřejné výdaje na VaV, 2007 (% HDP), 2007 Graf A1-22 Průměrný reálný meziroční nárůst výdajů na VaV ze zahraničních zdrojů, Graf A1-23 Celkové výdaje na VaV ze zahraničních zdrojů na 1 obyvatele, (US$ v paritě kupních sil - stálé ceny roku 2000), 2007 Graf A1-24 Výdaje na VaV financované ze zahraničních zdrojů, (mil. EUR a % z EU27), 2007 Graf A1-25 Zahraniční výdaje na VaV, (% HDP), 2007 A.2 Výdaje na výzkum a vývoj v podnikatelském sektoru Graf A2-1 Výdaje na VaV v podnikatelském sektoru, Graf A2-2 Výdaje na VaV v podnikatelském sektoru podle zdrojů financování, 2008 Graf A2-3 Výdaje na VaV v podnikatelském sektoru v krajích ČR, 2001 a 2008 Graf A2-4 Výdaje na VaV v podnikatelském sektoru podle velikosti podniků, Graf A2-5 Výdaje na VaV v podnikových službách, Graf A2-6 Výdaje na VaV ve vybraných odvětvích průmyslu, 2008 Graf A2-7 Mzdové náklady na VaV v podnikatelském sektoru podle velikosti podniků, Graf A2-8 Výdaje na VaV v podnikových službách podle druhu nákladů, Graf A2-9 Investiční náklady na VaV ve vybraných odvětvích průmyslu, 2008 Graf A2-10 Výdaje na VaV v podnikatelském sektoru financované z veřejných zdrojů, Graf A2-11 Výdaje na VaV v podnikových službách podle zdrojů financování, Graf A2-12 Výdaje na VaV ve vybraných odvětvích průmyslu financované z veřejných zdrojů, 2008 Graf A2-13 Výdaje na VaV v podnikatelském sektoru, 2008 Graf A2-14 Změna podílu výdajů na VaV v podnikatelském sektoru na přidané hodnotě vytvořené v podnikatelském sektoru v procentních bodech, Graf A2-15 Výdaje na VaV v podnikatelském sektoru podle zdrojů financování, 2007 Graf A2-16 Průměrný reálný meziroční nárůst výdajů na VaV podnicích, Graf A2-17 Výdaje na VaV v podnikatelském sektoru na 1 výzkumníka (FTE),

2 (tis. US$ v paritě kupních sil - stálé ceny roku 2000), 2008 Graf A2-18 Výdaje na VaV v malých a středních podnicích, 2006 (% celkových výdajů na VaV v podnikatelském sektoru) Graf A2-19 Výdaje na VaV v malých a středních podnicích financované z veřejných zdrojů, (% výdajů na VaV ve středních a malých podnicích), 2006 Graf A2-20 Výdaje na VaV v odvětví služeb, (% výdajů na VaV v podnikatelském sektoru), 2000 a 2006 Graf A2-21 Průměrný reálný meziroční nárůst výdajů na VaV uskutečněný v odvětví služeb, Graf A2-22 Výdaje na VaV ve vybraných odvětvích průmyslu, (% výdajů na VaV v podnikatelském sektoru), 2006 Graf A2-23 Výdaje na VaV ve vybraných odvětvích služeb, (% výdajů na VaV v podnikatelském sektoru), 2006 A.3 Výdaje na výzkum a vývoj ve vládním a vysokoškolském sektoru Graf A3-1 Výdaje na VaV ve vládním a vysokoškolském sektoru celkem, Graf A3-2 Struktura výdajů na VaV ve vládním a vysokoškolském sektoru celkem podle zdrojů financování, typu VaV činnosti a vědních oblastí, 2000 a 2008 Graf A3-3 Výdaje na VaV ve vládním a vysokoškolském sektoru celkem v krajích ČR, 2001 a 2008 Graf A3-4 Výdaje na VaV ve vládním sektoru, Graf A3-5 Roční nárůst výdajů na VaV ve vládním sektor, Graf A3-6 Struktura výdajů na VaV ve vládním sektoru podle druhu nákladů, typu VaV činnosti a vědních oblastí, 2000 a 2008 Graf A3-7 Výdaje na VaV ve vysokoškolském sektoru, Graf A3-8 Roční nárůst výdajů na VaV ve vysokoškolském sektoru, Graf A3-9 Struktura výdajů na VaV ve vysokoškolském sektoru podle druhu nákladů, typu VaV činnosti a vědních oblastí, 2000 a 2008 Graf A3-10 Výdaje na VaV ve vládním a vysokoškolském sektoru celkem - jako % HDP, 2008 Graf A3-11 Výdaje na VaV ve vládním a vysokoškolském sektoru celkem - podíl na GERD, 2008 Graf A3-12 Struktura výdajů na VaV ve vládním a vysokoškolském sektoru podle sektorů užití, 2008 Graf A3-13 Výdaje na VaV ve vládním sektoru - podíl na GERD, 2008 Graf A3-14 Výdaje na VaV ve vládním sektoru - jako % celkových státních/veřejných výdajů, 2008 Graf A3-15 Průměrný reálný meziroční nárůst výdajů na VaV ve vládním sektoru, Graf A3-16 Výdaje na VaV ve vysokoškolském sektoru - podíl na GERD, 2008 Graf A3-17 Výdaje na VaV ve vysokoškolském sektoru - % veřejných výdajů na terciární vzdělávání, 2006 Graf A3-18 Průměrný reálný meziroční nárůst výdajů na VaV ve vysokoškolském sektoru, Graf A3-19 Výdaje na VaV ve vládním a VŠ sektoru financované z podnikatelských zdrojů, 2007 Graf A3-20 Výdaje na VaV ve vládním sektoru financované z podnikatelských zdrojů, 2007 Graf A3-21 Výdaje na VaV ve vysokoškolském sektoru financované z podnikatelských zdrojů, 2007 Graf A3-22 Výdaje na VaV ve vládním sektoru, (mil. EUR - běžné ceny; % z EU27), 2008 Graf A3-23 Výdaje na VaV ve vládním sektoru na 1 výzkumníka (FTE) (tis. US$ v paritě kupních sil - stálé ceny roku 2000), 2008 Graf A3-24 Výdaje na VaV ve vysokoškolském sektoru, (mil. EUR - běžné ceny; % z EU27), 2008 Graf A3-25 Výdaje na VaV ve vysokoškolském sektoru na 1 výzkumníka (FTE), (tis. US$ v paritě kupních sil - stálé ceny roku 2000), 2008 A.4 Podpora výzkumu a vývoje z veřejných zdrojů Graf A4-1 Celková přímá podpora VaV ze státního rozpočtu ČR (dále jen SR ČR), Graf A4-2 Celková přímá podpora VaV ze SR ČR podle hlavních poskytovatelů, Graf A4-3 Celková přímá podpora VaV ze SR ČR podle skupin hlavních příjemců, Graf A4-4 Institucionální podpora VaV ze SR ČR celkem, Graf A4-5 Institucionální podpora VaV ze SR ČR podle hlavních poskytovatelů, Graf A4-6 Institucionální podpora VaV ze SR ČR podle hlavních skupin příjemců, Graf A4-7 Účelová podpora VaV ze SR ČR celkem, Graf A4-8 Účelová podpora VaV ze SR ČR podle hlavních poskytovatelů, Graf A4-9 Účelová podpora VaV ze SR ČR podle hlavních skupin příjemců, Graf A4-10 Podpora VaV na veřejných vysokých školách (dále jen VVŠ) ze SR ČR celkem, Graf A4-11 Struktura podpory VaV na VVŠ ze SR ČR podle jednotlivých VVŠ, 2005 a 2008 Graf A4-12 Struktura podpory VaV na VVŠ ze SR ČR podle vědních oborů, 2005 a 2008

3 Graf A4-13 Podpora VaV ve VVŠ ze SR ČR podle krajů, 2000 a 2008 Graf A4-14 Podpora VaV ve veřejných výzkumných institucích (dále jen VVI) ze SR ČR celkem, Graf A4-15 Struktura podpory VaV ve VVI ze SR ČR podle hlavních poskytovatelů, 2005 a 2008 Graf A4-16 Podpora VaV ve VVI ze SR ČR podle skupin hlavních příjemců, Graf A4-17 Struktura podpory VaV ve VVI ze SR ČR podle vědních oborů, 2005 a 2008 Graf A4-18 Podpora VaV v podnikatelském sektoru ze SR ČR celkem, Graf A4-19 Struktura podpory VaV v podn. sektoru ze SR ČR podle hlavních poskytovatelů, 2005 a 2008 Graf A4-20 Struktura podpory VaV v podnikatelském sektoru ze SR ČR podle odvětví (OKEC), 2005 a 2008 Graf A4-21 Podpora VaV v podnikatelském sektoru ze SR ČR podle krajů, 2000 a 2008 Graf A4-22 Celková přímá podpora VaV ze SR ČR podle vybraných socioekonomických cílů, 2008 Graf A4-23 Vývoj celkové přímé podpory VaV ze SR ČR u vybraných socioekonomických cílů, Graf A4-24 Podpora všeobecného výzkumu na VŠ ze SR ČR podle vědních oborů, 2005 a 2008 Graf A4-25 Podpora neorientovaného výzkumu ze SR ČR podle vědních oborů, 2005 a 2008 Graf A4-30 Celková institucionální podpora VaV na veřejných VŠ ze SR ČR, Graf A4-31 Struktura institucionální podpory VaV na veřejných VŠ ze SR ČR podle vysokých škol, 2005 a 2008 Graf A4-32 Struktura institucionální podpory VaV na veřejných VŠ ze SR ČR podle vědních oborů, 2005 a 2008 Graf A4-33 Institucionální podpora VaV na veřejných VŠ ze SR ČR podle krajů, (mld. Kč; % institucionální podpory VaV na veřejných VŠ ze státního rozpočtu), 2000 a 2008 Graf A4-34 Celková účelová podpora VaV na veřejných VŠ ze SR ČR, Graf A4-35 Struktura účelové podpory VaV na veřejných VŠ ze SR ČR podle vysokých škol, 2005 a 2008 Graf A4-36 Struktura účelové podpory VaV na veřejných VŠ ze SR ČR podle vědních oborů, 2005 a 2008 Graf A4-37 Účelová podpora VaV na veřejných VŠ ze SR ČR podle krajů, (mld. Kč; % účelové podpory VaV na veřejných VŠ ze státního rozpočtu), 2000 a 2008 Graf A4-38 Celková institucionální podpora VaV ve veřejných výzkumných institucích ze SR ČR, Graf A4-39 Struktura institucionální podpory VaV ve veřejných výzkumných institucích ze SR ČR podle poskytovatele, 2005 a 2008 Graf A4-40 Struktura institucionální podpory VaV ze SR ČR v Akademii věd ČR podle jednotlivých ústavů, 2005 a 2008 Graf A4-41 Struktura institucionální podpory VaV ze SR ČR v resortních veřejných výzkumných institucích podle jednotlivých ústavů, 2005 a 2008 Graf A4-42 Celková účelová podpora VaV ve veřejných výzkumných institucích ze SR ČR, Graf A4-43 Struktura účelové podpory VaV ve veřejných výzkumných institucích ze SR ČR podle poskytovatele, 2005 a 2008 Graf A4-44 Struktura účelové podpory VaV ze SR ČR v Akademii věd ČR podle jednotlivých ústavů, 2005 a 2008 Graf A4-45 Struktura účelové podpory VaV ze SR ČR v resortních veřejných výzkumných institucích podle jednotlivých ústavů, 2005 a 2008 Graf A4-46 Celková podpora VaV v ostatních vládních a veřejných organizacích ze SR ČR, Graf A4-47 Struktura podpory VaV v ostatních vládních a veřejných organizacích ze státního rozpočtu podle poskytovatele, 2005 a 2008 Graf A4-48 Struktura podpory VaV v ostatních vládních a veřejných organizacích ze SR ČR podle převažující ekonomické činnosti, 2005 a 2008 Graf A4-49 Struktura podpory VaV v ostatních vládních a veřejných organizacích ze státního rozpočtu, podle vědních oborů, 2005 a 2008 Graf A4-50 Celková institucionální podpora VaV v ostatních vládních a veřejných organizacích ze SR ČR, Graf A4-51 Struktura institucionální podpory VaV v ostatních vládních a veřejných organizacích ze SR ČR podle poskytovatele, 2005 a 2008 Graf A4-52 Struktura institucionální podpory VaV v ostatních vládních a veřejných organizacích ze SR ČR podle převažující ekonomické činnosti, 2005 a 2008 Graf A4-53 Struktura institucionální podpory VaV v ostatních vládních a veřejných organizacích ze SR ČR podle vědních oborů, 2005 a 2008 Graf A4-54 Celková účelová podpora VaV v ostatních vládních a veřejných organizacích ze SR ČR, Graf A4-55 Struktura účelové podpory VaV v ostatních vládních a veřejných organizacích ze SR ČR podle poskytovatele, 2005 a 2008 Graf A4-56 Struktura účelové podpory VaV v ostatních vládních a veřejných organizacích ze SR ČR podle převažující ekonomické činnosti, 2005 a 2008 Graf A4-57 Struktura účelové podpory VaV v ostatních vládních a veřejných organizacích ze SR ČR podle vědních oborů, 2005 a 2008 Graf A4-26 Celková přímá podpora VaV z veřejných rozpočtů - jako % HDP, 2008

4 Graf A4-27 Celková přímá podpora VaV z veřejných rozpočtů - jako % celkových veřejných výdajů, 2008 Graf A4-28 Průměrný reálný meziroční nárůst podpory VaV z veřejných rozpočtů, Graf A4-29 Celková přímá podpora VaV u vybraných socioekonomických cílů z veřejných rozpočtů, 2008 A.5 Výdaje na terciární vzdělávání Graf A5-1 Výdaje na veřejné vysoké školy (dále jen VVŠ) ze SR ČR z kapitoly 333-MŠMT, Graf A5-2 Výdaje na VVŠ ze SR ČR z kapitoly 333-MŠMT podle funkčního třídění, 2000 a 2008 Graf A5-3 Neinvestiční dotace na VaV na VVŠ ze SR ČR podle jednotlivých VVŠ, 2008 Graf A5-4 Výdaje na terciární vzdělávání celkem - jako % HDP, 2007 Graf A5-5 Výdaje na terciární vzdělávání celkem - jako % celkových výdajů na vzdělávání, 2007 Graf A5-6 Výdaje na terciární vzdělávání podle zdrojů financování, 2007 Graf A5-7 Výdaje na terciární vzdělávání na jednoho studenta, 2000 a 2007 Graf A5-8 Průměrný reálný meziroční nárůst výdajů na terc. vzdělávání na jednoho studenta, B LIDSKÉ ZDROJE PRO VĚDU A TECHNOLOGIE B.1 Populace s ukončeným terciárním vzděláním Graf B1-1 Osoby s terciárním vzděláním celkem, Graf B1-2 Struktura osob s ukončeným terciárním vzděláním podle studijních oborů a pohlaví, 2000 a 2008 Graf B1-3 Osoby s terciárním vzděláním v krajích ČR, 2000 a 2008 Graf B1-4 Osoby s terciárním vzděláním v přírodních a technických vědách, Graf B1-5 Struktura osob s ukončeným terc. vzděláním v přírodních a tech. vědách podle oborů, 2008 Graf B1-6 Osoby s terciárním vzděláním v přírodních a technických vědách v krajích ČR, 2000 a 2008 Graf B1-7 Zaměstnané osoby s ukončeným terciárním vzděláním, Graf B1-8 Struktura zaměstnaných s terciárním vzděláním podle prac. zařazení a odvětví, 2000 a 2008 Graf B1-9 Zaměstnané osoby s ukončeným terciárním vzděláním v krajích ČR, 2000 a 2008 Graf B1-10 Osoby s terciárním vzděláním celkem, 2008 Graf B1-11 Průměrný meziroční nárůst počtu osob s terciárním vzděláním, Graf B1-12 Osoby s terciárním vzděláním v přírodních a technických vědách let, 2008 Graf B1-13 Průměrný meziroční nárůst počtu osob s terciárním vzděláním v přírodních a technických vědách, Graf B1-14 Osoby s terciárním vzděláním zaměstnané ve VaT povoláních ve věku let, 2008 Graf B1-15 Průměrný meziroční nárůst počtu osob s terciárním vzděláním zaměstnaných ve VaT, B.2 Populace zaměstnaná ve vědeckých a technických povoláních Graf B2-1 Zaměstnaní ve vědeckých a technických (dále jen VaT) povoláních celkem, Graf B2-2 Struktura zaměstnaných ve VaT povoláních podle vzdělání, věku a prac. zařazení, 2000 a 2008 Graf B2-3 Zaměstnaní ve VaT povoláních v krajích ČR, 2000 a 2008 Graf B2-4 Vědci a inženýři, Graf B2-5 Struktura vědců a inženýrů podle vzdělání a odvětví, 2000 a 2008 Graf B2-6 Vědci a inženýři v krajích ČR, 2000 a 2008 Graf B2-7 Zaměstnaní ve VaT povoláních celkem, 2008 Graf B2-8 Průměrný meziroční nárůst počtu zaměstnaných ve VaT povoláních, Graf B2-9 Vědci a inženýři, 2008 Graf B2-10 Průměrný meziroční nárůst počtu vědců a inženýrů, Graf B2-11 Zaměstnaní ve VaT ve věku let, kteří změnili zaměstnání, (% všech zaměstnaných, kteří změnili v daném období zaměstnání), 2008 Graf B2-12 Průměrný meziroční nárůst zaměstnaných ve VaT, kteří změnili v posledním roce zaměstnání,

5 B.3 Zaměstnaní ve výzkumu a vývoji Graf B3-1 Zaměstnaní ve VaV celkem - fyzické osoby (HC), Graf B3-2 Zaměstnaní ve VaV (HC) podle pracovní činnosti, sektorů zaměstnání a vzdělání, 2000 a 2008 Graf B3-3 Zaměstnaní ve VaV (HC) v krajích ČR, 2001 a 2008 Graf B3-4 Zaměstnaní ve VaV celkem - přepočtené osoby (FTE), Graf B3-5 Zaměstnaní ve VaV (FTE) podle pracovní činnosti, sektorů zaměstnání a vzdělání, 2000 a 2008 Graf B3-6 Zaměstnaní ve VaV (FTE) v krajích ČR, 2005 a 2008 Graf B3-7 Zaměstnaní ve VaV (HC, FTE) v podnikatelském sektoru, Graf B3-8 Zaměstnaní ve VaV (HC) v podnikatelském sektoru podle pracovní činnosti, vědních oblastí a vzdělání, 2000 a 2008 Graf B3-9 Zaměstnaní ve VaV (HC) v podnikatelském sektoru v krajích ČR, 2001 a 2008 Graf B3-10 Zaměstnaní ve VaV (HC) v podnikatelském sektoru podle velikosti podniků, 2000 a 2008 Graf B3-11 Zaměstnaní ve VaV (HC) v podnikových službách, Graf B3-12 Zaměstnaní ve VaV (HC) ve vybraných odvětvích průmyslu, 2008 Graf B3-13 Zaměstnaní ve VaV (HC, FTE) ve vládním sektoru, Graf B3-14 Zaměstnaní ve VaV (HC) ve vládním sektoru podle pracovní činnosti, vědních oblastí a vzdělání, 2000 a 2008 Graf B3-15 Zaměstnaní ve VaV (HC) ve vládním sektoru v krajích ČR, 2001 a 2008 Graf B3-16 Zaměstnaní ve VaV (HC, FTE) ve vysokoškolském sektoru, Graf B3-17 Zaměstnaní ve VaV (HC) ve vysokoškolském sektoru podle pracovní činnosti, vědních oblastí a vzdělání, 2000 a 2008 Graf B3-18 Zaměstnaní ve VaV (HC) ve vysokoškolském sektoru v krajích ČR, 2001 a 2008 Graf B3-19 Zaměstnaní ve VaV celkem - přepočtené osoby (FTE), 2008 Graf B3-20 Průměrný meziroční nárůst počtu zaměstnaných ve VaV (FTE), Graf B3-21 Zaměstnaní ve VaV (FTE) v podnikatelském sektoru, 2008 Graf B3-22 Průměrný meziroční nárůst počtu zaměstnaných ve VaV (FTE) v podn. sektoru, Graf B3-23 Zaměstnaní ve VaV (FTE) ve vládním sektoru, 2008 Graf B3-24 Průměrný meziroční nárůst počtu zaměstnaných ve VaV (FTE) ve vládním sektoru, Graf B3-25 Zaměstnaní ve VaV (FTE) ve vysokoškolském sektoru, 2008 Graf B3-26 Průměrný meziroční nárůst počtu zaměstnaných ve VaV (FTE) ve VŠ. sektoru, B.4 Výzkumní pracovníci Graf B4-1 Výzkumní pracovníci celkem - fyzické osoby (HC), Graf B4-2 Výzkumní pracovníci (HC) podle sektorů zaměstnání, vědních oblastí a vzdělání, 2000 a 2008 Graf B4-3 Výzkumní pracovníci (HC) v krajích ČR, 2001 a 2008 Graf B4-4 Výzkumní pracovníci celkem - přepočtené osoby (FTE), Graf B4-5 Výzkumní pracovníci (FTE) podle sektorů zaměstnání, vědních oblastí a vzdělání, 2000 a 2008 Graf B4-6 Výzkumní pracovníci (FTE) v krajích ČR, 2001 a 2008 Graf B4-7 Výzkumní pracovníci (HC, FTE) v podnikatelském sektoru celkem, Graf B4-8 Výzkumní pracovníci (HC) v podnikat. sektoru podle vědních oblastí a vzdělání, 2000 a 2008 Graf B4-9 Výzkumní pracovníci (HC) v podnikatelském sektoru v krajích ČR, 2001 a 2008 Graf B4-10 Výzkumní pracovníci (HC) v podnikatelském sektoru podle velikosti podniků, 2000 a 2008 Graf B4-11 Výzkumní pracovníci (HC) v podnikových službách, Graf B4-12 Výzkumní pracovníci (HC) ve vybraných odvětvích průmyslu, 2008 Graf B4-13 Výzkumní pracovníci (HC, FTE) ve vládním sektoru celkem, Graf B4-14 Výzkumní pracovníci (HC) ve vládním sektoru podle vědních oblastí, vzdělání a věku, 2008 Graf B4-15 Výzkumní pracovníci (HC) ve vládním sektoru krajích v ČR, 2001 a 2008 Graf B4-16 Výzkumní pracovníci (HC, FTE) ve vysokoškolském sektoru celkem, Graf B4-17 Výzkumní pracovníci (HC) ve VŠ sektoru podle vědních oblastí, vzdělání a věku, 2008 Graf B4-18 Výzkumní pracovníci (HC) ve vysokoškolském sektoru v krajích ČR, 2001 a 2008 Graf B4-19 Výzkumní pracovníci celkem(fte) - na zaměstnaných osob, 2008 Graf B4-20 Výzkumní pracovníci celkem (FTE) - % ze zaměstnaných ve VaV, 2008

6 Graf B4-21 Průměrný meziroční nárůst počtu výzkumných pracovníků (FTE), Graf B4-22 Výzkumní pracovníci (FTE) v podnikatelském sektoru - % výzkumných pracovníků, 2008 Graf B4-23 Výzkumní pracovníci (FTE) v podnikatelském sektoru - % zaměstnaných ve VaV pracujících v podnikatelském sektoru, 2008 Graf B4-24 Průměrný meziroční nárůst počtu výzkumných pracovníků (FTE) v podnikat. s., Graf B4-25 Výzkumní pracovníci (FTE) ve vládním sektoru - % výzkumných pracovníků, 2008 Graf B4-26 Výzkumní pracovníci (FTE) ve vládním sektoru - % zaměstnaných ve VaV pracujících ve vládním sektoru, 2008 Graf B4-27 Průměrný meziroční nárůst počtu výzkumných pracovníků (FTE) ve vládním sektoru, Graf B4-28 Výzkumní pracovníci (FTE) ve vysokoškolském sektoru - % výzkumných prac., 2008 Graf B4-29 Výzkumní pracovníci (FTE) ve vysokoškolském sektoru - % zaměstnaných ve VaV pracujících ve vysokoškolském sektoru, 2008 Graf B4-30 Průměrný meziroční nárůst počtu výzkumných pracovníků (FTE) ve VŠ s., B.5 Studenti a absolventi terciárního stupně vzdělávání Graf B5-1 Výsledky přijímacích řízení na vysoké školy (dále jen VŠ) podle oborů, 2004 a 2008 Graf B5-2 Studenti VŠ podle studijních oborů a pohlaví, 2008 Graf B5-3 Studenti VŠ podle studijních programů oborů a stupně studia, 2008 Graf B5-4 Absolventi VŠ podle studijních programů oborů a pohlaví, 2008 Graf B5-5 Absolventi VŠ podle studijního programů oborů a stupně studia, 2008 Graf B5-6 Studenti terciárního stupně studia celkem, 2007 Graf B5-7 Průměrný meziroční nárůst počtu studentů terciárního stupně studia, Graf B5-8 Studenti terciárního stupně studia v přírodních a technických vědách podle pohlaví - % celkové populace mužů/žen ve věku let, 2007 Graf B5-9 Studenti terciárního stupně studia v přírodních a technických vědách podle - % studentů terciárního stupně studia celkem, 2007 Graf B5-10 Průměrný meziroční nárůst počtu studentů terciárního stupně studia v přírodních a technických vědách, (%) Graf B5-11 Studenti doktorského stupně studia, % populace ve věku let Graf B5-12 Studenti doktorského stupně studia, % všech studentů terciárního stupně studia Graf B5-13 Průměrný meziroční nárůst počtu studentů doktorského stupně studia, Graf B5-14 Absolventi terciárního stupně studia celkem, 2007 Graf B5-15 Průměrný meziroční nárůst počtu absolventů terciárního stupně studia, Graf B5-16 Absolventi terciárního stupně studia v přírodních a technických vědách, % populace ve věku let Graf B5-17 Absolventi terciárního stupně studia v přírodních a technických vědách, % absolventů terciárního stupně studia celkem Graf B5-18 Průměrný meziroční nárůst počtu absolventů terciárního stupně studia v přírodních a technických vědách, Graf B5-19 Absolventi doktorského stupně studia, % populace ve věku let Graf B5-20 Absolventi doktorského stupně studia, % absolventů terciárního stupně studia celkem Graf B5-21 Průměrný meziroční nárůst počtu absolventů doktorského stupně studia, B.6 dovedností a znalostí studentů PISA Graf B6-1 Struktura žáků podle celkových výsledků přírodovědných znalostí, 2006 Graf B6-2 Struktura žáků podle celkových výsledků přírodovědných znalostí a pohlaví v ČR, 2006 Graf B6-3 Struktura žáků podle schopnosti vysvětlit jevy pomocí přírodních věd, 2006 Graf B6-4 Struktura žáků podle schopnosti vysvětlit jevy pomocí přírodních věd a pohlaví v ČR, 2006 Graf B6-5 Struktura žáků podle schopnosti používat vědecké důkazy, 2006 Graf B6-6 Struktura žáků podle schopnosti používat vědecké důkazy a podle pohlaví v ČR, 2006 Graf B6-7 Rozdíly v přírodovědných znalostech žáků mezi školami, 2006 Graf B6-8 Rozdíly v přírodovědných znalostech žáků v rámci škol, 2006

7 C VÝSLEDKY VĚDY A TECHNOLOGIÍ C.1 Vědecké publikace a jejich citace Graf C1-1 Odborné články publikované v impaktovaných časopisech, Graf C1-2 Odborné články publikované v impaktovaných časopisech podle vědních oborů, Graf C1-3 Citace odborných článků a relativní citační index, Graf C1-4 Citace odborných článků a relativní citační index vědních oborů ČR, Graf C1-5 Odborné články publikované v impaktovaných časopisech, 2007 Graf C1-6 Relativní citační index, Graf C1-7 Odborné články a relativní citační index vybraných oborů, C.2 Výsledky VaV financovaného z veřejných zdrojů Graf C2-1 Struktura odborných článků a finanční podpory podle poskytovatelů finančních zdrojů, 2008 Graf C2-2 Odborné články podle kraje příjemce finanční podpory, 2001 a 2008 Graf C2-3 Struktura patentů a finanční podpory podle poskytovatelů finančních zdrojů, 2008 Graf C2-4 Patenty podle kraje příjemce finanční podpory, průměr za období C.3 Inovační aktivity podniků Graf C3-1 Podniky s technickou inovací celkem, Graf C3-2 Podniky zpracovatelského průmyslu s technickou inovací, Graf C3-3 Podniky ve službách s technickou inovací, Graf C3-4 Podniky s technickou inovací podle jejího typu, Graf C3-5 Podniky zpracovatelského průmyslu s technickou inovací podle jejího typu, Graf C3-6 Podniky ve službách s technickou inovací podle jejího typu, Graf C3-7 Podniky s produktovou inovací, Graf C3-8 Podniky zpracovatelského průmyslu s produktovou inovací, Graf C3-9 Podniky ve službách s produktovou inovací, Graf C3-10 Výdaje podniků za technické inovace, Graf C3-11 Struktura výdajů za technické inovace podle typu výdajů, Graf C3-12 Struktura výdajů za technické inovace podle typu výdajů velikosti podniku a odvětví, 2006 Graf C3-13 Podniky s netechnickou inovací celkem, Graf C3-14 Podniky zpracovatelského průmyslu s netechnickou inovací, Graf C3-15 Podniky ve službách s netechnickou inovací, Graf C3-16 Podniky s netechnickou inovací podle jejího typu, Graf C3-17 Podniky zpracovatelského průmyslu s netechnickou inovací podle jejího typu, Graf C3-18 Podniky ve službách s netechnickou inovací podle jejího typu, Graf C3-19 Podniky s technickou inovací, Graf C3-20 Podniky zpracovatelského průmyslu s technickou inovací, Graf C3-21 Podniky ve službách s technickou inovací, Graf C3-22 Podniky s produktovou a procesní inovací, Graf C3-23 Podniky s produktovou inovací, Graf C3-24 Podniky s procesní inovací, Graf C3-25 Výdaje na vlastní VaV související s uskutečněnou technickou inovací, Graf C3-26 Výdaje za nákup služeb VaV související s uskutečněnou technickou inovací, Graf C3-27 Výdaje na pořízení strojů a zařízení související s uskutečněnou technickou inovací, C.4 Patenty Graf C4-1 Patenty udělené v ČR celkem, Graf C4-2 Struktura patentů udělených v ČR podle sekcí MPT, Graf C4-3 Struktura patentů udělených v ČR podle země přihlašovatele, 2000 a 2008

8 Graf C4-4 Patenty udělené v ČR tuzemským přihlašovatelům celkem, Graf C4-5 Struktura patentů udělených v ČR tuzemským přihlašovatelům podle sekcí MPT, Graf C4-6 Struktura patentů udělených v ČR tuzemským přihlašovatelům podle krajů, 2000 a 2008 Graf C4-7 Patentové přihlášky podané u EPO přihlašovateli z ČR, Graf C4-8 Struktura patent. přihlášek podaných u EPO přihlašovateli z ČR podle sekcí MPT, Graf C4-9 Patenty udělené USPTO přihlašovatelům z ČR, Graf C4-10 Struktura patentů udělených USPTO přihlašovatelům z ČR podle sekcí MPT, Graf C4-11 Patentové přihlášky podané u EPO - % patentových přihlášek podaných u EPO, 2008 Graf C4-12 Patentové přihlášky podané u EPO - na mil. obyvatel daného státu, 2008 Graf C4-13 Patentové přihlášky podané u EPO - na 100 výzkumných pracovníků (FTE) daného státu, 2008 Graf C4-14 Patenty udělené USPTO - % patentů udělených USTPO, 2008 Graf C4-15 Patenty udělené USTPO - na mil. obyvatel daného státu, 2008 Graf C4-16 Patenty udělené USTPO - na 100 výzkumných pracovníků (FTE) daného státu, 2008 Graf C4-17 High-tech patentové přihlášky podané podle PCT, (na mil. obyvatel daného státu), Graf C4-18 Průměrný meziroční nárůst počtu high-tech patentových přihlášek, C.5 Licence na patenty a užitné vzory Graf C5-1 Poskytnuté licence na patenty a užitné vzory, Graf C5-2 Nabyté licence na patenty a užitné vzory, Graf C5-3 Příjmy z licenčních poplatků za poskytnuté patenty a užitné vzory, Graf C5-4 Zaplacené licenční poplatky za nabyté patenty a užitné vzory, Graf C5-5 Příjmy z licenčních a autorských poplatků ze zahraničí, 2007 Graf C5-6 Průměrný reálný meziroční nárůst příjmů z licenčních a autorských poplatků, Graf C5-7 Zaplacené licenční a autorské poplatky do zahraničí, 2007 Graf C5-8 Průměrný reálný meziroční nárůst výdajů za zaplacené licenční a autorské poplatky, C.6 High-tech sektor Graf C6-1 Zaměstnaní v high-tech sektoru celkem, Graf C6-2 Struktura zaměstnaných v high-tech zpracovatelském průmyslu podle odvětví, 2005 a 2008 Graf C6-3 Tržby realizované z vlastní produkce v high-tech sektoru celkem, Graf C6-4 Struktura tržeb z vlastní produkce v high-tech zprac. průmyslu podle odvětví, 2005 a 2008 Graf C6-5 Výdaje na VaV uskutečněné v high-tech sektoru celkem, Graf C6-6 Struktura výdajů na VaV v high-tech zpracovatelském průmyslu podle odvětví, 2005 a 2008 Graf C6-7 Přidaná hodnota vytvořená v high-tech sektoru celkem, Graf C6-8 Struktura přidané hodnoty v high-tech zpracovatelském průmyslu podle odvětví, 2005 a 2008 Graf C6-18 Celkové náklady v high-tech sektoru, Graf C6-19 Struktura celkových nákaldů v high-tech zpracovatelském průmyslu podle odvětví, 2005 a 2008 Graf C6-20 Osobní náklady v high-tech sektoru, Graf C6-21 Struktura osobních nákladů v high-tech zpracovatelském průmyslu podle odvětví, 2005 a 2008 Graf C6-9 Zaměstnaní v high-tech průmyslu, 2000 a % z celkového počtu zaměstnaných ve zpracovatelském průmyslu Graf C6-10 Zaměstnaní v high-tech průmyslu, 2000 a % z celkového počtu zaměstnaných Graf C6-11 Zaměstnaní v high-tech službách, 2000 a % z celkového počtu zaměstnaných Graf C6-12 Produkce vytvořená v high-tech průmyslu, 2000 a % z celkového produkce vytvořené ve zpracovatelském průmyslu) Graf C6-13 Produkce vytvořená v high-tech průmyslu, 2000 a % z celkového produkce vytvořené Graf C6-14 Produkce vytvořená v high-tech službách, 2000 a % z celkového produkce Graf C6-15 Přidaná hodnota vytvořená v high-tech průmyslu, 2000 a % z celkového přidané hodnoty vytvořené ve zpracovatelském průmyslu Graf C6-16 Přidaná hodnota vytvořená v high-tech průmyslu, 2000 a % z celkového přidané hodnoty Graf C6-17 Přidaná hodnota vytvořená v high-tech službách, 2000 a % z celkového přidané hodnoty Graf C6-22 Investice v high-tech průmyslu, (% celkových investic ve zpracovatelském průmyslu), 2000 a 2007

9 Graf C6-23 Investice v high-tech průmyslu, (% celkových investic), 2000 a 2007 Graf C6-24 Investice v high-tech službách, (% celkových investic), 2000 a 2007 Graf C6-25 Výdaje na VaV v high-tech průmyslu, (% celkových výdajů na VaV), 2000 a 2007 Graf C6-26 Výdaje na VaV v high-tech službách, (% celkových výdajů na VaV), 2000 a 2007 Graf C6-27 Výdaje na VaV v high-tech průmyslu, (% Výdajů na VaV ve zpracovatelském průmyslu), 2000 a 2007 Graf C6-28 Osobní náklady v high-tech průmyslu, (% celkových osobních nákladů), 2000 a 2007 Graf C6-29 Osobní náklady v high-tech službách, (% celkových osobních nákladů), 2000 a 2007 Graf C6-30 Osobní náklady v high-tech průmyslu, (% osobních nákladů ve zpracovatelském průmyslu), 2000 a 2007 D VĚDA, TECHNOLOGIE A GLOBALIZACE D.1 Zahraniční afilace Graf D1-1 Zaměstnaní v zahraničních afilacích v high-tech sektoru celkem, Graf D1-2 Zaměstnaní v zahraničních afilacích high-tech odvětví zpracovatelského průmyslu, Graf D1-3 Zaměstnaní v zahraničních afilacích v odvětvích high-tech služeb, Graf D1-4 Přidaná hodnota vytvořená v zahraničních afilacích high-tech sektoru celkem, Graf D1-5 Přidaná hodnota v zahraničních afilacích high-tech odvětví zprac. průmyslu, Graf D1-6 Přidaná hodnota v zahraničních afilacích high-tech odvětví podnikatelských služeb, Graf D1-13 Tržby v zahraničních afilacích high-tech sektoru, Graf D1-14 Tržby v zahraničních afilacích high-tech odvětví zpracovatelského průmyslu, (% z celkových tržeb v dané skupině), Graf D1-15 Tržby v zahraničních afilacích high-tech odvětví podnikatelských služeb, (% z celkových tržeb v dané skupině), Graf D1-16 Náklady v zahraničních afilacích high-tech sektoru, Graf D1-17 Náklady v zahraničních afilacích high-tech odvětví zpracovatelského průmyslu, (% z celkových nákladů v dané skupině), Graf D1-18 Náklady v zahraničních afilacích high-tech odvětví podnikatelských služeb, (% z celkových nákladů v dané skupině), Graf D1-19 Investice v zahraničních afilacích high-tech sektoru, Graf D1-20 Investice v zahraničních afilacích high-tech odvětví zpracovatelského průmyslu, (% z celkových investic v dané skupině), Graf D1-21 Investice v zahraničních afilacích high-tech odvětví podnikatelských služeb, (% z celkových investic v dané skupině), Graf D1-7 Zaměstnaní v zahraničních afilacích zpracovatelského průmyslu, 2000 a 2006 Graf D1-8 Zaměstnaní v zahraničních afilacích ve službách, 2000 a 2006 Graf D1-9 Zaměstnaní v zahraničních afilacích vybraných high-tech odvětvích, 2006 Graf D1-10 Tržby v zahraničních afilacích zpracovatelského průmyslu, 2000 a 2006 Graf D1-11 Tržby v zahraničních afilacích ve službách, 2000 a 2006 Graf D1-12 Tržby v zahraničních afilacích vybraných high-tech odvětví, 2006 Graf D1-22 Investice v zahraničních afilacích ve zpracovatelském průmyslu, (% z celkových investic ve zpracovatelském průmyslu), Graf D1-23 Investice v zahraničních afilacích ve službách, (% celkových investic ve službách), Graf D1-24 Investice v zahraničních afilacích ve vybraných high-tech odvětvích, (% na celkových investicích v dané skupině), 2006 Graf D1-25 Přidaná hodnota v zahraničních afilacích ve zpracovatelském průmyslu, (% celkové přidané hodnoty ve zpracovatelském průmyslu), Graf D1-26 Přidaná hodnota v zahraničních afilacích ve službách, (% celkové přidané hodnoty ve službách), Graf D1-27 Přidaná hodnota v zahraničních afilacích ve vybraných high-tech odvětvích, ( % na celkové přidané hodnotě v dané skupině), 2006 D.2 Internacionalizace výzkumu a vývoje Graf D2-1 Výdaje na VaV v zahraničních afilacích celkem, Graf D2-2 Výdaje na VaV v zahraničních afilacích podle zdrojů financování, 2008 Graf D2-3 Výdaje na VaV v zahraničních afilacích v krajích ČR, 2001 a 2008

10 Graf D2-4 Výdaje na VaV v zahraničních afilacích podle velikosti podniků, Graf D2-5 Výdaje na VaV v zahraničních afilacích v podnikových službách, Graf D2-6 Výdaje na VaV v zahraničních afilacích vybraných odvětvích průmyslu, 2008 Graf D2-9 Zaměstnaní ve VaV v zahraničních afilacích, Graf D2-10 Struktura zaměstnaných ve VaV v zahraničních afilacích (HC), 2000 a 2008 Graf D2-11 Zaměstnaní ve VaV v zahraničních afilacích v krajích ČR (HC), 2000 a 2008 Graf D2-12 Struktura zaměstnaných ve VaV v zahraničních afilacích podle velikosti podniku (HC), 2000 a 2008 Graf D2-13 Zaměstnaní ve VaV v zahraničních afilacích v podnikových službách (HC), Graf D2-14 Zaměstnaní ve VaV v zahraničních afilacích ve vybraných odvětvích průmyslu, (HC) 2008 Graf D2-7 Výdaje na VaV v zahraničních afilacích, 2001 a 2007 Graf D2-8 Průměrný reálný meziroční nárůst výdajů na VaV v zahraničních afilacích, D.3 Mobilita kvalifikovaných lidských zdrojů Graf D3-1 Zahraniční studenti na vysokých školách (dále jen VŠ) celkem, Graf D3-2 Struktura zahraničních studentů na VŠ podle kontinentů, 2008 Graf D3-3 Struktura zahraničních studentů z Evropy na VŠ podle jejich státní příslušnosti, 2008 Graf D3-4 Zahraniční studenti na VŠ celkem, 2000 a 2007 Graf D3-5 Zahraniční studenti na VŠ v doktorském studiu, 2007 Graf D3-6 Cizinci s ukončeným terciárním vzděláním, % osob s terciárním vzděláním Graf D3-7 Cizinci s ukončeným terciárním vzděláním, % z celkového počtu cizinců v dané zemi Graf D3-8 Průměrný meziroční nárůst počtu cizinců s ukončeným terciárním vzděláním, Graf D3-9 Cizinci zaměstnaní ve vědeckých a technických (dále jen VaT) povoláních, % zaměstnaných ve vědeckých a technických povoláních celkem Graf D3-10 Cizinci zaměstnaní ve VaT povoláních, % z celkového počtu cizinců v dané zemi Graf D3-11 Průměrný meziroční nárůst počtu cizinců zaměstnaných ve VaT povoláních, D.4 Zahraniční obchod s high-tech zbožím Graf D4-1 Zahraniční obchod s high-tech zbožím celkem, Graf D4-2 Struktura vývozu high-tech zboží z ČR podle skupin výrobků, Graf D4-3 Struktura dovozu high-tech zboží do ČR podle skupin výrobků, Graf D4-4 Struktura zahraničního obchodu s high-tech zbožím podle zemí, 2008 Graf D4-8 Vývoz vědeckých přístrojů z ČR, Graf D4-9 Vývoz vědeckých přístrojů z krajů ČR, (% celkového vývozu z daného kraje), 2008 Graf D4-10 Průměrný reálný meziroční nárůst vývozu vědeckých přístrojů z ČR podle států, Graf D4-5 Zahraniční obchod s high-tech zbožím, 2008 Graf D4-6 Vývoz high-tech zboží, 2008 Graf D4-7 Dovoz high-tech zboží, 2008 Graf D4-11 Zahraniční obchod s vědeckými přístroji, 2008 (mld. US$ - běžné ceny), 2008 Graf D4-12 Vývoz vědeckých přístrojů, 2008 (% celkového vývozu high-tech zboží), 2008 Graf D4-13 Dovoz vědeckých přístrojů, 2008 (% celkového dovozu high-tech zboží), 2008 D.5 Zahraniční obchod s technologickými službami Graf D5-1 Zahraniční obchod s technologickými službami, Graf D5-2 Struktura vývozu technologických služeb podle platebních titulů, Graf D5-3 Struktura dovozu technologických služeb podle platebních titulů, Graf D5-4 Struktura zahraničního obchodu s technologickými službami podle zemí, 2008 Graf D5-5 Zahraniční obchod se službami v oblasti výzkumu a vývoje, Graf D5-6 Příjmy za vývoz služeb v oblasti výzkumu a vývoje podle sektoru vývozce, 2008 Graf D5-7 Výdaje za dovoz služeb v oblasti výzkumu a vývoje podle sektoru dovozce, 2008 Graf D5-8 Zahraniční obchod se službami v oblasti výzkumu a vývoje podle velikosti podniku, 2008

11 Graf D5-9 Zahraniční obchod s technologickými službami, 2008 Graf D5-10 Příjmy za vývoz technologických služeb, 2008 Graf D5-11 Výdaje za dovoz technologických služeb, 2008 Graf D5-12 Zahraniční obchod s technologickými službami v oblasti výzkumu a vývoje, 2008 Graf D5-13 Příjmy za vývoz technologických služeb v oblasti výzkumu a vývoje, 2008 Graf D5-14 Výdaje za dovoz technologických služeb v oblasti výzkumu a vývoje, 2008 E. Základní makroekonomické a strukturální ukazatele Graf E-1 Hrubý domácí produkt, 2008 Graf E-2 Hrubý domácí produkt na obyvatele, 2000 a 2008 Graf E-3 Průměrný reálný meziroční nárůst hrubého domácího produktu, Graf E-4 Přidaná hodnota vytvořená v průmyslu, 2000 a 2008 Graf E-5 Přidaná hodnota vytvořená ve službách celkem, 2000 a 2008 Graf E-6 Přidaná hodnota vytvořená ve Veřejných službách a Zdravotnictví, 2000 a 2008 Graf E-7 Průměrný meziroční nárůst počtu obyvatel, Graf E-8 Populace osob mladších 15 let, 2000 a 2008 Graf E-9 Populace osob starších 64 let, 2000 a 2008 Graf E-10 Zaměstnané osoby celkem, 2008 Graf E-11 Zaměstnané osoby ve věku let, 2000 a 2008 Graf E-12 Zaměstnané osoby ve věku 55 a více let, 2000 a 2008 Graf E-13 Počet zaměstnaných osob v průmyslu, 2000 a 2008 Graf E-14 Počet zaměstnaných osob ve službách celkem, 2000 a 2008 Graf E-15 Počet zaměstnaných osob ve Veřejných službách a Zdravotnictví, 2000 a 2008 Graf E-16 Celkové investice, 2000 a mld. PPP US$ běžné ceny Graf E-17 Celkové investice, 2000 a % HDP Graf E-18 Struktura celkových investic podle předmětu investice, 2008 Graf E-19 Stav přímých zahraničních investic k Graf E-20 Stav přímých zahraničních investic ve vybraných ekonomikách k Graf E-21 Stav přímých investic vybraných ekonomik v zahraničí k Graf E-22 Příliv a odliv přímých zahraničních investic, 2008 Graf E-23 Příliv přímých zahraničních investic do vybraných ekonomik, 2008 Graf E-24 Odliv přímých zahraničních investic z vybraných ekonomik, 2008 Graf E-25 Zahraniční obchod se zbožím celkem, 2008 Graf E-26 Příjmy za vývoz zboží, 2000 a 2008 Graf E-27 Výdaje za dovoz zboží, 2000 a 2008 Graf E-28 Zahraniční obchod se službami celkem, 2008 Graf E-29 Příjmy za vývoz služeb, 2000 a 2008 Graf E-30 Výdaje za dovoz služeb, 2000 a 2008 Graf E-31 Celkové vládní výdaje, 2000 a mld. PPP US$ Graf E-32 Celkové vládní výdaje, 2000 a % HDP Graf E-33 Struktura celkových vládních výdajů podle funkcí, 2008 Graf E-34 Vývoj indexu spotřebitelských cen (dále jen CPI) ve vybraných zemích EU, Graf E-35 Vývoj CPI ve vybraných zemích světa, Graf E-36 Vývoj CPI a indexu reálné mzdy v České republice,

SEZNAM GRAFŮ: I. INVESTICE V OBLASTI VĚDY, TECHNOLOGIÍ A NOVÝCH ZNALOSTÍ I.1

SEZNAM GRAFŮ: I. INVESTICE V OBLASTI VĚDY, TECHNOLOGIÍ A NOVÝCH ZNALOSTÍ I.1 SEZNAM GRAFŮ: I. INVESTICE V OBLASTI VĚDY, TECHNOLOGIÍ A NOVÝCH ZNALOSTÍ I.1 Výdaje na výzkum a vývoj Graf 1: Celkové výdaje na VaV v ČR; 1995-2005 (v mld. Kč v b.c. a jako % HDP) Graf 2: Meziroční procentní

Více

2010 Dostupný z

2010 Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 21.01.2017 Statistická ročenka vědy, technologií a inovací 2000-2008 Odbor statistik rozvoje společnosti; Český statistický

Více

SEZNAM TABULEK A INVESTICE DO VĚDY A VZDĚLÁVÁNÍ

SEZNAM TABULEK A INVESTICE DO VĚDY A VZDĚLÁVÁNÍ SEZNAM TABULEK A INVESTICE DO VĚDY A VZDĚLÁVÁNÍ A.1 Celkové výdaje na výzkum a vývoj Tab. A1-1 Celkové výdaje na VaV, 2000 2008 Tab. A1-2 Celkové výdaje na VaV financované z veřejných zdrojů, 2000 2008

Více

Statistiky v oblasti vědy, technologií a inovací v ČR

Statistiky v oblasti vědy, technologií a inovací v ČR Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ Výzkum, vývoj a inovace - klíčové faktory růstu konkurenceschopnosti ČR Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6; 18. březen 2011 Statistiky v oblasti vědy,

Více

VĚDA A VÝZKUM V NEJNOVĚJŠÍCH ČÍSLECH

VĚDA A VÝZKUM V NEJNOVĚJŠÍCH ČÍSLECH VĚDA A VÝZKUM V NEJNOVĚJŠÍCH ČÍSLECH Martin Mana Tisková konference, 18. září 2012, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 czso.cz 1/23 Roční šetření o výzkumu a vývoji VTR 5-01

Více

STATISTIKY VĚDY, TECHNOLOGIÍ A INOVACÍ

STATISTIKY VĚDY, TECHNOLOGIÍ A INOVACÍ STATISTIKY VĚDY, TECHNOLOGIÍ A INOVACÍ Martin Mana Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ; 24. dubna 2014 Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha

Více

PODNIKOVÝ VÝZKUM A VÝVOJ

PODNIKOVÝ VÝZKUM A VÝVOJ PODNIKOVÝ VÝZKUM A VÝVOJ Seminář ČSÚ a TC: Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách 25. dubna 2018, Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81,

Více

ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2013

ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2013 ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2013 Úřad vlády České republiky Rada pro výzkum, vývoj a inovace leden 2014 Rada pro výzkum, vývoj a inovace

Více

VÝZKUM A VÝVOJ. Martin Mana Marek Štampach. Tisková konference, 15. říjen 2015, ČSÚ Praha

VÝZKUM A VÝVOJ. Martin Mana Marek Štampach. Tisková konference, 15. říjen 2015, ČSÚ Praha VÝZKUM A VÝVOJ Martin Mana Marek Štampach Tisková konference, 15. říjen 2015, ČSÚ Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Kolik lidí v Česku pracuje ve výzkumu a vývoji?

Více

FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE

FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE Marek Štampach Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách, 22. dubna 2015, Technologické centrum AV ČR ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha

Více

A. Grafická příloha k potřebám v oblasti výzkumu a vývoje

A. Grafická příloha k potřebám v oblasti výzkumu a vývoje Lucembursko Kypr Velká Briátnie EU28 Česko Chorvatsko Lucembursko Česko EU28 Velká Briátnie Chorvatsko Kypr A. Grafická příloha k potřebám v oblasti výzkumu a vývoje Obrázek 1: Zaměstnanci ve výzkumu a

Více

PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2013

PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2013 PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2013 Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Českým statistickým úřadem 4. října 2013 Podklady pro tuto

Více

VĚDY, TECHNOLOGIÍ A INOVACÍ

VĚDY, TECHNOLOGIÍ A INOVACÍ STATISTIK KY V OBLASTI VĚDY, TECHNOLOGIÍ A INOVACÍ Martin Mana Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ Technologické centrum AV ČR, Praha 20. Duben 2012 Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 czso.cz 1/47 VĚDA, TECHNOLOGIE,

Více

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Rámec přípravy programu Časový rámec Dohoda o partnerství v nové verzi zaslána na EK K 30. 11. 2013 (3. 12. 2013) odevzdaná 3. verze OP VVV Prosinec 2013 předpokládaný

Více

PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2012

PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2012 PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2012 Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Českým statistickým úřadem září 2012 Tyto podklady byly

Více

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR Eva Skarlandtová Martin Mana 17. ledna 2014, Vysoká škola ekonomická v Praze ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz IT odborníci

Více

Analýza výdajů podnikatelů na výzkum a využívání patentů

Analýza výdajů podnikatelů na výzkum a využívání patentů Analýza výdajů podnikatelů na výzkum a využívání patentů Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR ve spolupráci s Úřadem průmyslového vlastnictví za podpory Rady vlády pro výzkum,

Více

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Moravskoslezský kraj se vyznačuje silným potenciálem v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Je to dáno existencí

Více

ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2012

ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2012 ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2012 Úřad vlády České republiky Rada pro výzkum, vývoj a inovace leden 2013 Rada pro výzkum, vývoj a inovace

Více

KAPITOLA 0: MAKROEKONOMICKÝ RÁMEC ANALÝZY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

KAPITOLA 0: MAKROEKONOMICKÝ RÁMEC ANALÝZY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ KAPITOLA 0: MAKROEKONOMICKÝ RÁMEC ANALÝZY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ Česká republika Tab.0.1 Hlavní makroekonomické ukazatele národního hospodářství České republiky Mezinárodní srovnání Tab.0.2 HDP na 1

Více

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014 PRŮMYSL ČR Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch Praha 8. 12. 2014 Obsah I. Postavení průmyslu II. Majetková struktura českého průmyslu III. Postavení průmyslu z pohledu mezinárodní konkurenceschopnosti

Více

ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2012

ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2012 ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2012 Úřad vlády České republiky Rada pro výzkum, vývoj a inovace leden 2013 Rada pro výzkum, vývoj a inovace

Více

Vysokoškolský výzkum a vývoj

Vysokoškolský výzkum a vývoj Český statistický úřad Vysokoškolský výzkum a vývoj Obsah: Úvod 1 1. Celkové výdaje na výzkum a vývoj. 2 1.1 Základní ukazatele.. 2 1.2 Postavení vysokoškolského sektoru ve veřejném výzkumu a vývoji..

Více

13. VĚDA A TECHNOLOGIE, INFORMAČNÍ SPOLEČNOST

13. VĚDA A TECHNOLOGIE, INFORMAČNÍ SPOLEČNOST 13. VĚDA A TECHNOLOGIE, INFORMAČNÍ SPOLEČNOST A. VĚDA A TECHNOLOGIE Věda představuje konzistentní systém verifikovatelných poznatků o určité skupině jevů a zároveň metody spojené s jejich získáváním, zpracováním,

Více

Financování VVŠ. prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.

Financování VVŠ. prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. Financování VVŠ prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. 1 Financování VVŠ z veřejných zdrojů v České republice Financování vzdělávací činnosti vysoké školy Neinvestiční výdaje příspěvek A,K,C, D, I, U, Neinvestiční

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

Graf 2: Saldo migrace v Plzeňském kraji

Graf 2: Saldo migrace v Plzeňském kraji PŘÍLOHA - GRAFY počet obyvatel počet osob počet osob 12 Graf 1: Pohyb obyvatel Plzeňského kraje 1 8 6 4 2 Živě narození Zemřelí celkem Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Přírůstek stěhováním

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Graf 2: Saldo migrace v Plzeňském kraji

Graf 2: Saldo migrace v Plzeňském kraji PŘÍLOHY - GRAFY 12 Graf 1: Pohyb obyvatel Plzeňského kraje 1 počet osob 8 6 4 2 Živě narození Zemřelí celkem Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Přírůstek stěhováním Celkový přírůstek -2 Zdroj

Více

IV.1 Internacionalizace výzkumu a vývoje

IV.1 Internacionalizace výzkumu a vývoje IV.1 Internacionalizace výzkumu a vývoje Problematika statistického šetření internacionalizace VaV je rozvedena v manuálu OECD Handbook on Economic Globalisation Indicators (2005) 1. Podle metodiky tohoto

Více

ELEKTROTECHNICKÝ PRŮMYSL V OČÍCH STATISTIKY

ELEKTROTECHNICKÝ PRŮMYSL V OČÍCH STATISTIKY ELEKTROTECHNICKÝ PRŮMYSL V OČÍCH STATISTIKY Marek Rojíček Jednání valné hromady Elektrotechnické asociace ČR, 8. 11. 2018, Zaječí ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Elektrotechnický

Více

ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2010

ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2010 ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2010 Úřad vlády ČR, Rada pro výzkum, vývoj a inovace Rada pro výzkum, vývoj a inovace Vydal: Úřad vlády

Více

Financování VVŠ. prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.

Financování VVŠ. prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. Financování VVŠ prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. 1 Financování VVŠ z veřejných zdrojů v České republice Financování vzdělávací činnosti vysoké školy Neinvestiční výdaje příspěvek A,K,C, D, I, U, Neinvestiční

Více

Sekce Výzkum, vývoj, inovace. Ing. Radek NOVOTNÝ, PhD.

Sekce Výzkum, vývoj, inovace. Ing. Radek NOVOTNÝ, PhD. Veřejn ejné projednání Kulatý stůl Programové dokumenty ČR R pro období 2007 2013 2013 - Sekce Výzkum, vývoj, inovace Ing. Radek NOVOTNÝ, PhD. Obsah presentace 1. SWOT analýza oblasti Výzkum, vývoj, inovace

Více

Management A. Přednášky LS 2018/2019, 2+0, zk. Přednášející: Doc. Ing. Daniel Macek, Ph.D. Ing. Václav Tatýrek, Ph.D.

Management A. Přednášky LS 2018/2019, 2+0, zk. Přednášející: Doc. Ing. Daniel Macek, Ph.D. Ing. Václav Tatýrek, Ph.D. Management A Přednášky LS 2018/2019, 2+0, zk Přednášející: Doc. Ing. Daniel Macek, Ph.D. Ing. Václav Tatýrek, Ph.D. Ekonomická situace v ČR a její vývoj HDP Nezaměstnanost Inflace Podnikatelské subjekty

Více

Možnosti financování výzkumu a vývoje. Prezentace pro seminář TAČR na téma. Od myšlenek k aplikacím, ale jak to provést?

Možnosti financování výzkumu a vývoje. Prezentace pro seminář TAČR na téma. Od myšlenek k aplikacím, ale jak to provést? Možnosti financování výzkumu a vývoje Prezentace pro seminář TAČR na téma Od myšlenek k aplikacím, ale jak to provést? 13.9.2012 PhDr.Mgr. Jana Chvalkovská Obsah 1. Zdroje financování VVaI v ČR 2. Mezinárodní

Více

STÁTNÍ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ V ČR

STÁTNÍ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ V ČR STÁTNÍ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ V ČR Základní údaje V České republice v roce 2014 dosáhly státní rozpočtové výdaje na výzkum a vývoj (dále jen GBARD) částky 27 284 mil. Kč 1. Státní rozpočet

Více

Transfer technologií v praxi. Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015

Transfer technologií v praxi. Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015 Transfer technologií v praxi Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2016 ČESKÁ EKONOMIKA 2016 Odbor ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2016 ČESKÁ EKONOMIKA 2016 Odbor ekonomických analýz Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Česká konference rektorů. 3. prosince 2015

Česká konference rektorů. 3. prosince 2015 Česká konference rektorů 3. prosince 2015 Hlavní témata jednání Role vysokých škol ve společnosti Financování veřejných vysokých škol Srovnání českého vysokého školství s mezinárodním prostředím Vědecká

Více

STATISTIKY VĚDY, TECHNOLOGIÍ A INOVACÍ PROVÁDĚNÉ NA ČSÚ

STATISTIKY VĚDY, TECHNOLOGIÍ A INOVACÍ PROVÁDĚNÉ NA ČSÚ STATISTIKY VĚDY, TECHNOLOGIÍ A INOVACÍ PROVÁDĚNÉ NA ČSÚ Martin Mana Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách - seminář TC a ČSÚ; 21. dubna 2017; Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27 ČESKÝ

Více

KAPACITY A VÝSLEDKY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V PLZEŇSKÉM KRAJI AKTUALIZACE INOVAČNÍ STRATEGIE PLZEŇSKÉHO KRAJE

KAPACITY A VÝSLEDKY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V PLZEŇSKÉM KRAJI AKTUALIZACE INOVAČNÍ STRATEGIE PLZEŇSKÉHO KRAJE KAPACITY A VÝSLEDKY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V PLZEŇSKÉM KRAJI AKTUALIZACE INOVAČNÍ STRATEGIE PLZEŇSKÉHO KRAJE CÍLE PROJEKTU SMART AKCELERÁTOR Zlepšit podmínky pro přípravu a realizaci podpůrných služeb,

Více

Univerzitní a neuniverzitní výzkum

Univerzitní a neuniverzitní výzkum Akademické fórum Univerzitní a neuniverzitní výzkum Libor Grubhoffer Praha, 20. 11. 2014 Sektory provádění VaV Sektor provádění VaV je základní kategorií používanou ve statistice VaV, jež seskupuje všechny

Více

David Marek 20. dubna 2012

David Marek 20. dubna 2012 INFRASTRUKTURY pro výzkum a vývoj podpořené z OP VaVpI otázka udržitelnosti David Marek 20. dubna 2012 Úvodem deficit v kvalitě VaV infrastruktury investiční prostředky z OP VaVpI masivní rozvoj (činnosti?)

Více

Růstová výkonnost a stabilita

Růstová výkonnost a stabilita Růstová výkonnost a stabilita 1. Růst a nabídková stránka ekonomiky 1.1 Mezinárodní ekonomický vývoj Struktura světového hospodářského růstu Vývoj ekonomiky v USA Japonsko Evropská unie Nové členské země

Více

Analy za vy daju sta tnı ho rozpoc tu na VaVaI

Analy za vy daju sta tnı ho rozpoc tu na VaVaI Analy za vy daju sta tnı ho rozpoc tu na VaVaI 1 Vývoj základních ekonomických ukazatelů systému VaVaI 1.1 Zdroje veřejných finančních prostředků pro VaVaI Státní rozpočet prostřednictvím rozpočtových

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz 1 Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod 2 Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Naděžda Witzanyová witzanyovan@msmt.cz NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Klub OP VaVpI - Brno 27. června 2012 POLITICKÝ KONTEXT Národní program udržitelnosti II je nástrojem, který naplňuje cíle obsažené

Více

Vývoj české ekonomiky

Vývoj české ekonomiky Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

4. Věda, výzkum a inovace v krajích ČR

4. Věda, výzkum a inovace v krajích ČR 4. Věda, výzkum a inovace v krajích ČR 4.1 Lidské zdroje Lidské zdroje jsou jednou z nejdůležitějších skupin faktorů ovlivňujících stav a perspektivy výzkumu a inovací. Tab 10: Podíl zaměstnanců VaV z

Více

Příloha č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Vzor Technického popisu projektu pro PO1

Příloha č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Vzor Technického popisu projektu pro PO1 Příloha č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace Vzor Technického popisu projektu pro PO1 Technický popis projektu Registrační číslo projektu: Název projektu: Příjemce: Partner (partneři): I. Celkové cíle projektu

Více

IV.3 Zahraniční obchod se službami a znalostmi v oblasti high-tech (TBP)

IV.3 Zahraniční obchod se službami a znalostmi v oblasti high-tech (TBP) IV.3 Zahraniční obchod se službami a znalostmi v oblasti high-tech (TBP) Základní metodologie a koncepce statistiky technologické platební bilance (TBP) je založena na manuálu TBP (TBP Manual, OECD, 1990)

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

VÝVOJ PATENTOVÉ OCHRANY

VÝVOJ PATENTOVÉ OCHRANY VÝVOJ PATENTOVÉ OCHRANY VE VEŘEJNÉM VÝZKUMU V ČÍSLECH Karel Eliáš Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách, Praha 0. Duben 0 Na padesátém, 00 Praha 0 czso.cz / Patentová

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Programy podpory podnikáníaktuální výzvy OPPI Agentura CzechInvest 1. 11. 2011 Ing. Lenka Menzelová Regionální projektový manažer pro Královéhradecký kraj Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Více

2. ZAMĚSTNANCI VE VÝZKUMU A VÝVOJI

2. ZAMĚSTNANCI VE VÝZKUMU A VÝVOJI 2. ZAMĚSTNANCI VE VÝZKUMU A VÝVOJI Ve výzkumu a vývoji (dále jen VaV) bylo v eské republice k 31. 12. 213 zaměstnáno celkem 92 714 fyzických osob (HC Head Count). Šlo o 5,9% nárůst oproti předchozímu roku.

Více

PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ

PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ Martin Mana Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ; 22. dubna 2015 Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6 ČESKÝ

Více

ČESKÁ EKONOMIKA. V roce 2016 a 1. polovině roku Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz. Česká ekonomika

ČESKÁ EKONOMIKA. V roce 2016 a 1. polovině roku Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz. Česká ekonomika ČESKÁ EKONOMIKA V roce 2016 a 1. polovině roku 2017 Hrubý domácí produkt v ČR a ve světě (stálé ceny, sezónně a kalendářně očištěno, pro USA sezónně neočištěné údaje, meziroční změna v %) 8 6 4 2 0-2 -4-6

Více

Znalostně založené podnikání

Znalostně založené podnikání Znalostně založené podnikání Michal Beneš CES VŠEM www.cesvsem.cz Firma a konkurenční prostředí 13. 14. března 2008, Brno 1 Význam podnikání Transfer znalostí z organizace produkující znalosti do organizace,

Více

ODVĚTVOVÁ ANALÝZA INOVAČNÍHO POTENCIÁLU PRAHY PRO TVORBU RIS3

ODVĚTVOVÁ ANALÝZA INOVAČNÍHO POTENCIÁLU PRAHY PRO TVORBU RIS3 ODVĚTVOVÁ ANALÝZA INOVAČNÍHO POTENCIÁLU PRAHY PRO TVORBU RIS3 Pokorný Ondřej Vladislav Čadil Technologické centrum AV ČR 10. prosince 2012 STRUKTURA PREZENTACE 1. Vymezení předmětu analýzy 2. Dostupnost

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Jak zvýšit konkurenceschopnost ČR a EU? Podnikatelské fórum: 10 let ČR v EU 30. dubna 2014, Praha Inovace mezinárodní srovnání ČESKÁ REPUBLIKA Zdroj: OECD Inovace

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA I.

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA I. ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA I. Financování ochrany životního prostředí Ing. Alena Bumbová, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ochrany obyvatelstva Kounicova 65 662 10 Brno telefon:

Více

Příloha č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Vzor Technického popisu projektu pro PO2

Příloha č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Vzor Technického popisu projektu pro PO2 Příloha č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace Vzor Technického popisu projektu pro PO2 Technický popis projektu I. Celkové cíle projektu Registrační číslo projektu: Název projektu: Příjemce: Partner (partneři):

Více

3. Vybrané oblasti udržitelného rozvoje v Olomouckém kraji

3. Vybrané oblasti udržitelného rozvoje v Olomouckém kraji 3. Vybrané oblasti udržitelného rozvoje v Olomouckém kraji Obsahem této kapitoly je rozbor vybraných ukazatelů z oblasti ekonomické, sociální a environmentální, které respektují specifika našeho kraje.

Více

4. VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ

4. VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ 4. VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ Celkové výdaje na VaV zahrnují veškeré neinvestiční a investiční výdaje vynaložené ve sledovaném roce na VaV prováděný na území daného státu, a to bez ohledu na zdroj jejich

Více

C Výzkum a vývoj v ICT

C Výzkum a vývoj v ICT Výzkum a vývoj (dále jen VaV) je systematická tvůrčí práce konaná za účelem rozšíření stávajícího poznání, včetně poznání člověka, kultury a společnosti, získání nových znalostí nebo jejich využití v praxi,

Více

ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2008

ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2008 ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2008 Úřad vlády ČR, Rada pro výzkum a vývoj ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Konference Rozdíly v konkurenceschopnosti mezi státy EU předpoklady a bariéry jejich překonání 11.dubna 2014, Brno Konkurenceschopnost - srovnání ČR s vybranými

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Podmínky pracovní smlouvy, popis zapojení postdoktoranda

Podmínky pracovní smlouvy, popis zapojení postdoktoranda Název projektu: Podpora zkvalitnění týmů výzkumu a vývoje a rozvoj intersektorální mobility na ČVUT v Praze Číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/30.0034 Podmínky pracovní smlouvy, popis zapojení postdoktoranda

Více

Podmínky pracovní smlouvy, popis zapojení postdoktoranda

Podmínky pracovní smlouvy, popis zapojení postdoktoranda Název projektu: Podpora zkvalitnění týmů výzkumu a vývoje a rozvoj intersektorální mobility na ČVUT v Praze Číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/30.0034 Podmínky pracovní smlouvy, popis zapojení postdoktoranda

Více

Univerzity jako zdroje inovací?

Univerzity jako zdroje inovací? Univerzity jako zdroje inovací? Aleš Vlk Agentura CZECHINVEST 4.5. 2006 Brno Role inovací při rozvoji konkurenceschopných klastrů Obsah prezentace Vybraná fakta o inovacích Případová studie Twente Universiteit

Více

HODNOCENÍ LIDSKÉHO POTENCIÁLU, EKONOMICKÉ A INOVAČNÍ VÝKONNOSTI V KRAJÍCH ČR

HODNOCENÍ LIDSKÉHO POTENCIÁLU, EKONOMICKÉ A INOVAČNÍ VÝKONNOSTI V KRAJÍCH ČR HODNOCENÍ LIDSKÉHO POTENCIÁLU, EKONOMICKÉ A INOVAČNÍ VÝKONNOSTI V KRAJÍCH ČR Měrtlová Libuše CÍL ČLÁNKU na základě dostupných statistických dat analyzovat lidský, ekonomický a inovační potenciál krajů

Více

Rada pro výzkum a vývoj. Úřad vlády ČR. v České republice. Ing. Martin Matějka. 23. 4. 2009 IS o vede v EU, Bratislava 1

Rada pro výzkum a vývoj. Úřad vlády ČR. v České republice. Ing. Martin Matějka. 23. 4. 2009 IS o vede v EU, Bratislava 1 Úřad vlády ČR Hodnocení výzkumu a vývoje v České republice Ing. Martin Matějka 23. 4. 2009 IS o vede v EU, Bratislava 1 Motto: Proč hodnotit výzkum a vývoj? Tři dobré důvody: stát chce dobře hospodařit

Více

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

Monitorovací indikátory OP klub VaVpI

Monitorovací indikátory OP klub VaVpI Monitorovací indikátory OP klub VaVpI Indikátor 110502 Odborné publikace průběžný indikátor počet odborných publikací dokládáme pdf verze publikací ve vědeckých časopisech nebo přijatých k tisku (u těchto

Více

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest Obsah příspěvku agentury CzechInvest -- Představení agentury CzechInvest -- Aktuální výzvy OPPI -- Nemovitosti -- Školicí střediska -- Prosperita -- ICT a strategické služby -- Potenciál -- Patent -- Implementace

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

Návrh státního rozpočtu na rok květen 2019

Návrh státního rozpočtu na rok květen 2019 květen 2019 1 Makroekonomická predikce MF (duben 2018) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Aktuální dubnová predikce Hrubý domácí produkt (s.c.) růst v %, s.c. -0,5 2,7 5,3 2,6 4,4 3,6 3,3 2,6

Více

KA 7.2 Statistika, sběr dat pro tvorbu politik výzkumu, experimentálního vývoje a analýzu stavu

KA 7.2 Statistika, sběr dat pro tvorbu politik výzkumu, experimentálního vývoje a analýzu stavu KA 7.2 Statistika, sběr dat pro tvorbu politik výzkumu, experimentálního vývoje a analýzu stavu Strana 1/82 Autor dokumentu: Martin Mana KA 7.2 : Statistika, sběr dat pro tvorbu politik výzkumu, experimentálního

Více

E ICT sektor ICT sektor vymezen čtyř hlavních skupin ICT činností. Výroba ICT (ICT průmysl) Obchod s ICT Telekomunikační činnosti (telekomunikace)

E ICT sektor ICT sektor vymezen čtyř hlavních skupin ICT činností. Výroba ICT (ICT průmysl) Obchod s ICT Telekomunikační činnosti (telekomunikace) ICT sektor je definován jako kombinace ekonomických činností produkujících výrobky a poskytujících služby, jež jsou primárně určeny ke zpracování, komunikaci a distribuci informací elektronickou cestou,

Více

Neinvestiční prostředky

Neinvestiční prostředky ROZPOČET FAKULTY ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY NA ROK 2017 Obecné principy 1) Rozpočet Fakulty elektrotechniky a informatiky je sestavován na základě rozpočtu Univerzity Pardubice a v souladu s principy

Více

Hospodářský vývoj a Průmysl 4.0

Hospodářský vývoj a Průmysl 4.0 Hospodářský vývoj a Průmysl.0. listopadu 201 ŠKODA AUTO Vysoká škola Hospodářský vývoj a Průmysl.0 Makroekonomický rámec Česká ekonomika v roce 201 meziročně vzrostla o 2 % V roce 201 dynamika hospodářského

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

Aktuální informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Aktuální informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Aktuální informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 2011 Výdaje MŠMT v roce 2011 Aktivita Výdaje v tis. Kč Výzkumná centra 911 985 Centra základního výzkumu*) 35 510+300 000 Informační zdroje

Více

PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+

PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+ PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+ PŘÍLOHY Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p. s. Tým zpracovatele: Ing. Pavel Beneš RNDr. Emil Chochole, CSc. Mgr. Miroslav Pešík RNDr. Milan Svoboda

Více

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Ročenka konkurenceschopnosti 2006-2007 Růst a stabilita Globalizace Konkurenceschopnost Institucionální

Více

11. Náklady/výdaje na VaVaI v rámci RIS3 strategie v období

11. Náklady/výdaje na VaVaI v rámci RIS3 strategie v období 11. Náklady/výdaje na VaVaI v rámci RIS3 strategie v období 2014 31.12.2017 Implementace Národní RIS3 strategie je přímo navázána na relevantní výzvy následujících dotačních zdrojů: Operační program Podnikání

Více

A ICT odborníci. Více informací o ICT odbornících naleznete na: https://www.czso.cz/csu/czso/lidske_zdroje_pro_informacni_technologie

A ICT odborníci. Více informací o ICT odbornících naleznete na: https://www.czso.cz/csu/czso/lidske_zdroje_pro_informacni_technologie Počty a mzdy ICT odborníků Od roku 2011 se v ČR odborníci v oblasti informačních a komunikačních technologií (dále jen ICT odborníci) dělí dle Klasifikace zaměstnání (CZ- ISCO) do dvou hlavních kategorií:

Více

ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2011

ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2011 ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2011 Úřad vlády České republiky Rada pro výzkum, vývoj a inovace říjen 2011 Rada pro výzkum, vývoj a inovace

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU. Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM. www.cesvsem.cz. Bratislava, 9.

ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU. Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM. www.cesvsem.cz. Bratislava, 9. ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Bratislava, 9. února 2007 Obsah: 1. Hrubý domácí produkt (HDP) a růstová výkonnost

Více

LIDSKÉ A FINANČNÍ ZDROJE PRO VÝZKUM A VÝVOJ V PRAZE V OBDOBÍ 2005 2013 VLÁDNÍ A VYSOKOŠKOLSKÝ SEKTOR. Ing. Jakub Pechlát RNDr.

LIDSKÉ A FINANČNÍ ZDROJE PRO VÝZKUM A VÝVOJ V PRAZE V OBDOBÍ 2005 2013 VLÁDNÍ A VYSOKOŠKOLSKÝ SEKTOR. Ing. Jakub Pechlát RNDr. LIDSKÉ A FINANČNÍ ZDROJE PRO VÝZKUM A VÝVOJ V PRAZE V OBDOBÍ 25 213 VLÁDNÍ A VYSOKOŠKOLSKÝ SEKTOR Ing. Jakub Pechlát RNDr. Vladimír Vojtěch červen 215 IPR Praha, Sekce strategií a politik, Kancelář výzkumu,

Více

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Jeden z 8 tematických operačních programů Zdroj financování:

Více

PŘÍLOHA 1 : ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA 1 : ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 103 PŘÍLOHA 1 : ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Dozorčí radou pracoviště projednána dne 17. dubna 2008 Radou pracoviště schválena dne 20.května 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 V Praze dne

Více

Podpora vzdělávání Peter Chrenko náměstek ministra financí. Kulatý stůl,

Podpora vzdělávání Peter Chrenko náměstek ministra financí. Kulatý stůl, Podpora vzdělávání Peter Chrenko náměstek ministra financí Kulatý stůl, 22. 9. 2008 Podpora vzdělávání 1. Východiska 2. Reformní kroky dle BK 3. Stávající systém daňové podpory Východiska z pohledu financí

Více

Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení

Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení Schéma čtyřsektorového modelu ekonomiky Obrázek 1: Do přiloženého schématu čtyřsektorového modelu ekonomiky doplňte chybějící toky: YD (disponibilní

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

II. Stavebnictví (postavení stavebnictví v NH, stavební trh, stavební produkce a ceny, pracovníci a mzdy, hospodářské výsledky stavebních podniků)

II. Stavebnictví (postavení stavebnictví v NH, stavební trh, stavební produkce a ceny, pracovníci a mzdy, hospodářské výsledky stavebních podniků) Cílem příručky Stavebnictví České Republiky je poskytovat základní informace o investiční výstavbě, stavebnictví a stavebních hmotách, a to tuzemským osobám činným ve stavebnictví a ve výrobě stavebních

Více